E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 743 2003 in legatura cu Ordin 103 2005
Articolul 2 din actul Hotărârea 743 2003 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 2281 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 743 2003 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 1817 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 743 2003 modificat de articolul 9 din actul Ordonanţa 79 2004
Hotărârea 743 2003 in legatura cu Ordin 846 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 743 2003 abrogat de articolul 9 din actul Hotărârea 312 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 743 2003 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 312 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 743 2003 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 278 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 743 2003 completat de articolul 4 din actul Hotărârea 94 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 743 2003 modificat de Hotărârea 1419 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 743 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 490 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Hotararii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului,
    in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Ministerul Sanatatii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, infiintat prin reorganizarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 2
    (1) Ministerul Sanatatii aplica strategia si politica Guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de realizarea reformei in sectorul sanitar.
    (2) Ministerul Sanatatii organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile pentru asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Sanatatii colaboreaza cu celelalte ministere, organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si organisme interesate.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii:
    1. organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitati de: asistenta de sanatate publica, promovarea sanatatii si medicinei preventive, asistenta de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala si de medicina sportiva;
    2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu si lung in domeniul sanatatii populatiei si al reformei in sectorul sanitar;
    3. asigura supravegherea si controlul aplicarii legislatiei de catre institutiile si organismele care au responsabilitati in domeniul sanatatii publice, al asigurarilor sociale de sanatate si de catre unitatile sanitare din sectorul privat de asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;
    4. asigura realizarea programelor nationale de sanatate publica; aproba si stabileste modul de finantare a acestora;
    5. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele tehnice in domeniul asistentei de sanatate publica;
    6. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele tehnice de organizare si functionare a unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica;
    7. elaboreaza norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si imputerniceste personalul sanitar care efectueaza inspectia sanitara de stat;
    8. organizeaza acreditarea unitatilor sanitare din sistemul public si privat, care presteaza servicii medicale pentru autoritatile din domeniul asistentei de sanatate publica; avizeaza Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale de acreditare a spitalelor din sistemul public si privat;
    9. organizeaza sistemul informational din domeniul asistentei de sanatate publica si modul de raportare a datelor de catre unitatile sanitare, pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei; analizeaza si evalueaza periodic indicatorii starii de sanatate a populatiei si criteriile de performanta a unitatilor sanitare;
    10. organizeaza sistemul informatic al activitatii de ocrotire a sanatatii populatiei;
    11. prezinta rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sanatate a populatiei;
    12. fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sanatate a populatiei;
    13. indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitar-antiepidemice in mediul de viata al populatiei si la locul de munca;
    14. stabileste si urmareste, impreuna cu organele competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;
    15. organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitatea unitatilor de ocrotire si asistenta medicala a mamei si copilului, asistenta medicala de urgenta si asistenta medicala la locul de munca;
    16. colaboreaza cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu consiliile judetene sau locale, dupa caz, in domeniul coordonarii metodologice a activitatii institutiilor specializate care asigura servicii de asistenta medico-sociala;
    17. coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta medicala in statiunile balneare, climatice si balneoclimatice; elibereaza autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear si al valorificarii terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitatile medico-balneare si de recuperare;
    18. avizeaza sau, dupa caz, elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, elaborat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniu si a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie;
    19. elaboreaza anual impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala;
    20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si mediul inconjurator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    21. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat sa le elibereze in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    22. emite reglementari privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
    23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice publice si private, indruma si controleaza activitatea in reteaua farmaceutica;
    24. aproba pretul produselor medicamentoase din tara si din import; emite reglementari privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;
    25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;
    26. stabileste, creeaza si pastreaza capacitati si rezerve de mobilizare in domeniul ocrotirii sanatatii;
    27. constituie, pentru situatii speciale cu implicatii asupra sanatatii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a rezervei;
    28. elaboreaza si organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale Bucuresti strategia activitatii de cercetare stiintifica medicala si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activitati;
    29. elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    30. initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii si reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii publice;
    31. sprijina informarea si documentarea personalului sanitar in probleme de specialitate, precum si organizarea manifestarilor stiintifice;
    32. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitatile sanitare publice;
    33. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitatile subordonate;
    34. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, Nomenclatorul de specialitati medicale si farmaceutice si Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializarile si competentele pentru reteaua de asistenta medicala;
    35. stabileste criteriile pentru angajarea si promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitatile sanitare;
    36. organizeaza, in conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii si promovarea in grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor cu retea sanitara proprie;
    37. organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi si biochimisti din unitatile aflate in reteaua Ministerului Sanatatii;
    38. stabileste anual numarul optim pe tara de medici rezidenti si specialisti;
    39. elaboreaza strategiile si organizeaza activitatea privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesionala si certificarea programelor de educatie medicala continua; elaboreaza criterii pentru desfasurarea activitatii de invatamant;
    40. elaboreaza metodologia de colaborare intre spitale si institutii de invatamant superior medical;
    41. aproba cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitatilor prevazute la pct. 36 si 37, in conditiile legii;
    42. aproba structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de incadrare a personalului unitatilor publice din subordinea sa, in conditiile legii;
    43. avizeaza structura organizatorica a unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie;
    44. avizeaza infiintarea sau desfiintarea unitatilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si denumirea pentru acestea;
    45. avizeaza functionarea si supravegheaza activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe intreg teritoriul tarii, conform dispozitiilor legale;
    46. initiaza hotarari ale Guvernului pentru infiintarea sau desfiintarea spitalelor publice;
    47. aproba reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitatilor sanitare publice;
    48. elaboreaza norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale pentru unitatile sanitare;
    49. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului planul national de paturi;
    50. elaboreaza normativele de personal care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii;
    51. infiinteaza sau desfiinteaza, in conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sanatate publica de interes national sau local;
    52. avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar in unitatile din subordinea sa;
    53. avizeaza activitatile bazate pe libera initiativa in domeniul sanitar si farmaceutic si vegheaza asupra climatului de concurenta loiala;
    54. negociaza, contracteaza in sistem direct si asigura plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activitati si lucrari aferente programelor/subprogramelor de sanatate de catre institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;
    55. indeplineste activitati de audit public intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    56. controleaza aplicarea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a politicilor si programelor in domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sanatatii;
    57. aplica masurile corespunzatoare in unitatile sanitare in situatiile in care se constata de catre organele abilitate nerespectarea prevederilor legale;
    58. elaboreaza norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre unitatile sanitare publice;
    59. avizeaza bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de interes national finantate integral din venituri proprii;
    60. exercita drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societatile comerciale si companiile nationale din portofoliul sau, pana la finalizarea procesului de privatizare;
    61. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale si/sau companiilor nationale;
    62. realizeaza controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni;
    63. colaboreaza cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul privatizarii si restructurarii;
    64. elaboreaza si promoveaza, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vanzare de actiuni, de vanzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;
    65. elaboreaza elementele contractului de mandat ce se incheie cu agentii de privatizare in vederea vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul sau;
    66. aproba modelul contractului de administrare a unitatilor sanitare, pe baza de indicatori de performanta;
    67. indeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate in procesul de privatizare sau in legatura cu exercitarea calitatii de actionar a statului la societatile si/sau companiile nationale aflate in portofoliul sau;
    68. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice.
    (2) Ministerul Sanatatii indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Ministerul Sanatatii este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat.
    (2) Ministrul sanatatii conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate.
    (3) In absenta ministrului sanatatii, conducerea Ministerului Sanatatii se exercita de catre unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin al ministrului.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii. Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici si sunt numiti in functie potrivit legii. Secretarul general asigura legatura operativa dintre ministere si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    (6) Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1.
    (7) In exercitarea atributiilor sale ministrul sanatatii emite ordine, norme si instructiuni.
    Art. 5
    (1) In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sanatatii se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, in conditiile legii.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    Art. 6
    (1) Unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    (3) Criteriile de constituire a compartimentelor si de elaborare a statelor de functii pentru unitatile publice subordonate, precum si atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale acestora se aproba de ministrul sanatatii.
    Art. 7
    (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sanatatii poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sanatatii poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate in domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.
    Art. 8
    (1) Ministerul Sanatatii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme cu un consum lunar de carburanti, stabilite potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Pentru indeplinirea unor activitati specifice Ministerul Sanatatii are in dotare un parc de autoturisme potrivit anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) Ministerul Sanatatii va prelua centrele de medicina preventiva din subordinea fostului Minister al Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin organizarea in subordine a Directiei de sanatate publica pentru transporturi.
    (2) Incadrarea personalului preluat de la centrele de medicina preventiva in structura organizatorica si pe numarul de posturi al Directiei de sanatate publica pentru transporturi se va realiza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Sanatatii, in subordinea carora functioneaza alte unitati cu sau fara personalitate juridica, conform prevederilor legale.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sanatate publica se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 11
    Activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 12
    Personalul rezultat in urma reorganizarii Ministerului Sanatatii si Familiei se preia si se numeste pe functii la Ministerul Sanatatii, cu respectarea conditiilor de pregatire in specialitate.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia prevederilor art. II din Hotararea Guvernului nr. 537/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 6 iunie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii,
                         Mircea Beuran

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

             STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI SANATATII

    Numarul maxim de posturi: 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

                                   ____________
                                  |            |
                                  |  MINISTRU  |          _____________________
                                  |____________|         |DIRECTIA GENERALA    |
                                         |               |FARMACEUTICA,        |
                                         |            ___|INSPECTIA DE FARMACIE|
                                         |           |   |SI APARATURA MEDICALA|
   ______________________                |___________|   |_____________________|
  |CABINETUL MINISTRULUI |               |           |    _____________________
  |Consilieri            |_______________|           |   |DIRECTIA RESURSE     |
  |Consilier Diplomatic  |               |           |   |UMANE, FORMARE       |
  |______________________|               |           |___|PROFESIONALA,        |
                                         |           |   |CONCURSURI SI        |
                                         |           |   |EXAMENE              |
                                         |           |   |_____________________|
                                         |           |    _____________________
                                         |           |___|AUDIT INTERN         |
                                         |               |_____________________|
         ________________________________|_____________________________
 _______|________   _________|_________  |  ________|_______   ________|_______
|SECRETAR DE STAT| | SECRETAR DE STAT  | | |SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE STAT|
|                | |                   | | |                | |SI PRESEDINTE   |
|________________| |___________________| | |________________| |________________|
        |                  |  ___________|____________   |             :
        |                  | |    SECRETAR GENERAL    |  |             :
        |                  | | ---------------------- |  |             :
        |                  | |Secretar General Adjunct|  |             :
        |                  | |________________________|  |             :
        |                  |          |  |         ______|             :
        | .................|......<---v..|...>....|................... :
    ____|_:__            __|_:____            _:__|___        .......:.:......
   | MODUL 1 |          | MODUL 2 |          | MODUL 3 |      :CASA NATIONALA:
   |_________|          |_________|          |_________|      :DE ASIGURARI  :
                                                              :DE SANATATE   :
                                                              :..............:


    MODUL 1
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
                  _____________________|_______________________
         ________|_________     __________________   __________|_________
        |DIRECTIA GENERALA |   |DIRECTIA STRATEGIE| |DIRECTIA GENERALA   |
        |ASISTENTA MEDICALA|   |SI STRUCTURI      | |SANATATE PUBLICA SI |
        |                  |---|SANITARE          | |INSPECTIA SANITARA  |
        |                  |   |                  | |DE STAT             |
        |__________________|   |__________________| |____________________|


    MODUL 2
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                           _____________|_____________
              ____________|____________   ____________|____________
             |DIRECTIA GENERALA PENTRU | |DIRECTIA GENERALA BUGET  |
             |INTEGRARE EUROPEANA SI   | |SI ACHIZITII             |
             |RELATII INTERNATIONALE   | |                         |
             |_________________________| |_________________________|


    MODUL 3
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                           _____________|_____________
              ____________|____________   ____________|____________
             |DIRECTIA RELATII CU      | |DIRECTIA RELATII CU      |
             |PUBLICUL, MASS-MEDIA SI  | |PARLAMENT, LEGISLATIE  |
             |ADMINISTRATIV            | |SI CONTENCIOS            |
             |_________________________| |_________________________|

    ANEXA 2

                                  LISTA
cuprinzand unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii

    A. Unitati aflate in subordinea Ministerului Sanatatii

    I. Unitati finantate integral de la bugetul de stat:
    1. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate*)
    2. Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
    3. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
    4. Institutul de Sanatate Publica Iasi
    5. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara
    6. Centrul de Sanatate Publica Targu Mures
    7. Centrul de Sanatate Publica Sibiu
    8. Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
    9. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti
    10. Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti
    11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti
    12. Oficiul Central de Stocare si Rezerva pentru Situatii Speciale Bucuresti
    13. Directia de sanatate publica pentru transporturi
    Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1 este de 5.983, din care:
    - inspectia sanitara de stat                                            656
    - supravegherea starii de sanatate, programe de medicina preventiva
      si laboratoare                                                      3.198
    - structuri functionale (strategie, management audit, resurse umane,
      normare, salarizare, legislatie, contencios, statistica,
      financiar-contabilitate, avize si autorizatii sanitare etc.)        2.072
    - Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig                                  29
    - Spitalul Tichilesti (leprozerie)                                       28
    Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 2 - 11 este de 2.034.
    Numarul maxim de posturi la unitatea prevazuta la pct. 12 este de 136.
    Numarul maxim de posturi la unitatea prevazuta la pct. 13 este de 264.

    NOTA:
    Incadrarea in numarul maxim de posturi se realizeaza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu exceptia Directiei de sanatate publica pentru transporturi, careia i se aplica prevederile art. 9 din hotarare. Din numarul de posturi care se reduce ca urmare a aplicarii prezentei hotarari, 8 posturi se preiau de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si 3 posturi, de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
------------
    *) In subordinea directiilor de sanatate publica functioneaza unitati sanitare cu paturi, finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu un numar maxim de posturi de 145.278, precum si servicii de ambulanta, centre de diagnostic si tratament, centre medicale si ambulatorii de specialitate ale spitalelor, finantate din venituri proprii, cu un numar maxim de posturi de 25.065.

    II. Unitati finantate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate:
    1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
    2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca
    3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti
    4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti
    5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
    6. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
    7. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti
    8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucuresti
    9. Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu" Bucuresti
    10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucuresti
    11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca
    12. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti
    13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti
    14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
    15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
    16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
    17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures
    18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi
    19. Centrul de Cardiologie Iasi
    20. Centrul de Cardiologie Craiova
    21. Centrul National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
    22. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" Valcele
    23. Centrul de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti "Cristian Serban" Buzias
    24. Statia Centrala de Salvare Bucuresti
    25. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna
    26. Spitalul de Recuperare Borsa
    27. Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix
    28. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei
    29. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca
    30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Poiana Mare
    31. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Zam
    32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri
    33. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Gataia
    34. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel
    35. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi
    36. Spitalul de Cardiologie Covasna
    37. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie-Nord
    38. Sanatoriul Balnear Techirghiol
    39. Sanatoriul Balnear Mangalia
    40. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni
    41. Sanatoriul de Nevroze Predeal
    42. Sanatoriul Balnear Slanic Moldova
    Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1 - 42 este de 14.938.

    NOTA:
    In structura unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii functioneaza ambulatorii de specialitate cu un numar maxim de posturi de 744.
    Unitatile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in conditiile legii.

    III. Unitati finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:
    1. Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti
    2. Institutul de Medicina Legala Iasi
    3. Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca
    4. Institutul de Medicina Legala Timisoara
    5. Institutul de Medicina Legala Craiova
    6. Institutul de Medicina Legala Targu Mures
    Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1 - 6 este de 380.

    IV. Unitati finantate integral din venituri proprii:
    1. Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti
    2. Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti
    3. Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali
    Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1 - 3 este de 840.

    B. Unitati aflate sub autoritatea Ministerului Sanatatii:

    1. Compania Nationala "Unifarm" - S.A. Bucuresti
    2. Societatea Comerciala "Antibiotice" - S.A. Iasi
    3. Societatea Comerciala "Sanevit" - S.A. Arad

    C. Unitati aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii:

    1. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti
    3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti
    4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti.

    ANEXA 3

                                PARCUL AUTO
             al Ministerului Sanatatii pentru activitati specifice

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Activitatea specifica            |Numarul de |Consumul maxim|
|crt.|                                              |autoturisme| de carburant |
|    |                                              |           |    pe luna   |
|    |                                              |           |    (litri)   |
|____|______________________________________________|___________|______________|
|  1.| Programul comunitar de sanatate publica      |     1     |      300     |
|____|______________________________________________|___________|______________|
|  2.| Programul de prevenire si control al bolilor |           |              |
|    | netransmisibile                              |     1     |      300     |
|____|______________________________________________|___________|______________|
|  3.| Programul de sanatate a mamei si copilului   |     1     |      300     |
|____|______________________________________________|___________|______________|
|  4.| Programul de reforma, politici de sanatate si|           |              |
|    | administratie sanitara                       |     1     |      300     |
|____|______________________________________________|___________|______________|
|  5.| Activitatea de inspectie sanitara de stat    |     1     |      300     |
|____|______________________________________________|___________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 743/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 743 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 743/2003
Ordin 103 2005
pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestora
Hotărârea 2281 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale
Hotărârea 1817 2004
privind infiintarea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulanta Aeriana Bucuresti
Ordonanţa 79 2004
pentru infiintarea Agentiei Nationale de Transplant
Ordin 846 2004
pentru aprobarea delegarii de competente ale structurii de specialitate in domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sanatatii catre Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM)
Hotărârea 312 2004
privind organizarea si functionarea Agentiei de Sanatate Publica a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Hotărârea 278 2004
pentru abilitarea Ministerului Sanatatii de a efectua licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM
Hotărârea 94 2004
privind abilitarea Ministerului Sanatatii de a organiza si de a efectua licitatii pentru achizitionarea de medicamente, materiale sanitare si reactivi, necesare activitatii unitatilor sanitare cu paturi din reteaua proprie
Hotărârea 1419 2003
pentru modificarea art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu