Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 740 din 13 noiembrie 1997

cu privire la organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 321 din 20 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 69 si 79 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, al art. 13 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania si al art. 13 din Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Invatamantul postuniversitar medical uman se asigura de catre universitati, sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, a Ministerului Sanatatii si a Colegiului Medicilor din Romania, respectiv a Colegiului Farmacistilor din Romania, in forme specifice, stabilite prin prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv Colegiul Farmacistilor din Romania, infiinteaza, de comun acord, o comisie abilitata sa asigure organizarea generala a invatamantului postuniversitar medical, stomatologic si farmaceutic, precum si organizarea concursurilor si a evaluarii in acest domeniu, cu respectarea autonomiei universitare.
    Activitatea comisiei se desfasoara in baza unui regulament de organizare si functionare avizat de Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de Colegiul Farmacistilor din Romania, si aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale.
    Art. 3
    Formele de invatamant postuniversitar medical uman sunt: rezidentiatul, dobandirea unei alte specialitati, forme de pregatire continua medicala, dobandirea de competente, precum si celelalte forme de perfectionare postuniversitara prevazute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 4
    Rezidentiatul este forma de invatamant postuniversitar in medicina, stomatologie si farmacie, avand durata cuprinsa intre 2 si 7 ani, care permite obtinerea specializarii medicale. Durata rezidentiatului, pe specializari, este stabilita de Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale, Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de Colegiul Farmacistilor din Romania.
    Art. 5
    Rezidentiatul se organizeaza pe doua module:
    a) modulul I, cu durata de 1-2 ani, care se desfasoara numai in clinicile universitare, fiind normat ca activitate de invatamant, conform art. 7;
    b) modulul II, cu durata de 1-5 ani, care se desfasoara atat in clinicile universitare, cat si in unitati sanitare si farmaceutice de stat sau particulare acreditate de Ministerul Educatiei Nationale prin universitatile de medicina - si Ministerul Sanatatii - prin Centrul de Pregatire Postuniversitara a Medicilor si Farmacistilor, precum si de Colegiul Medicilor din Romania, respectiv Colegiul Farmacistilor din Romania.
    Durata modulelor se stabileste de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv Colegiul Farmacistilor din Romania, in functie de durata totala a rezidentiatului si de specializare.
    Art. 6
    Repartizarea rezidentilor pe centre universitare se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii, cu participarea Colegiului Medicilor din Romania, respectiv a Colegiului Farmacistilor din Romania. Repartizarea rezidentilor pe clinici si pe alte unitati se realizeaza prin universitatile cu activitate medicala.
    Art. 7
    Organizarea activitatii cadrelor didactice de la invatamantul postuniversitar, forma rezidentiat - modulul I -, se realizeaza in cadrul numarului de ore repartizat institutiei de invatamant superior medical. Numarul de ore mentionat se obtine inmultind numarul rezidentilor repartizati in modulul I - in institutia respectiva - cu 0,75 ore/rezident, constituind numarul mediu saptamanal de ore disponibile pentru normarea tuturor activitatilor.
    Un cadru didactic poate indruma activitatea de pregatire teoretica si practica a unui numar de 1-5 rezidenti.
    Art. 8
    Admiterea la rezidentiat se face prin concurs, organizat pe baza unui regulament comun, aprobat de Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de Colegiul Farmacistilor din Romania.
    Art. 9
    Candidatii admisi la rezidentiat, in limita locurilor scoase la concurs, continua pregatirea in clinicile universitare sau in unitatile sanitare si farmaceutice acreditate, apartinand Ministerului Sanatatii si altor ministere si institutii publice sau private.
    Candidatii care obtin nota de trecere fara a fi admisi la rezidentiat dobandesc dreptul de libera practica medicala, stomatologica si farmaceutica, conform art. 8 din Legea nr. 74/1995, respectiv art. 7 din Legea nr. 81/1997.
    Candidatii care nu obtin cel putin nota de trecere la rezidentiat, precum si cei care nu se prezinta la concurs nu au dreptul de libera practica. Acestia pot desfasura doar activitati neclinice, de laborator sau de cercetare in afara clinicilor universitare.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica incepand cu concursul la rezidentiat din anul 1997. De aceste prevederi beneficiaza si absolventii promotiilor anterioare anului 1997, intr-un termen de 24-36 luni.
    Art. 10
    Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen cu probe teoretice si o proba practica, in fata unei comisii stabilite pentru fiecare specializare de catre Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.
    Dupa absolvirea examenului prevazut la alin. 1, rezidentilor li se elibereaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Sanatatii, diplomele de medic specialist, stomatolog specialist si, respectiv, farmacist specialist.
    Art. 11
    Doctoranzii cu frecventa, reusiti la examenul de rezidentiat, pot intrerupe stagiul de pregatire obligatoriu, in perioada rezidentiatului, la cerere.
    Art. 12
    A doua specialitate se poate obtine numai prin promovarea examenului de la sfarsitul rezidentiatului, organizat pentru specialitatea respectiva, in conditiile stabilite de comisia prevazuta la art. 2.
    Art. 13
    Dobandirea de competente se face in diferite domenii, in cadrul rezidentiatului sau in afara acestuia. Durata si continutul pregatirii in vederea dobandirii de competente se stabilesc pe specialitati de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de catre Colegiul Farmacistilor din Romania, durata si programele analitice fiind stabilite de catre universitati.
    Art. 14
    Competentele obtinute in strainatate se avizeaza de catre comisiile de specialitate corespunzatoare ale Ministerului Sanatatii si ale Colegiului Medicilor din Romania si, respectiv, ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
    Art. 15
    Cursurile de perfectionare postuniversitare pentru reactualizarea cunostintelor medicale se desfasoara in institutii de invatamant superior cu activitate medicala, stabilite de Ministerul Sanatatii. Durata si programele analitice se stabilesc de catre institutia de invatamant, in cadrul unui program national, coordonat de Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din Romania, respectiv de Colegiul Farmacistilor din Romania, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    Dobandirea de competente in afara celor incluse in programul de pregatire specifica a rezidentilor si in cursurile de perfectionare reprezinta forme de invatamant postuniversitar medical uman cu taxa. Pentru stabilirea si incasarea taxelor sunt abilitate institutiile de invatamant superior implicate, conform art. 58 si art. 78 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 17
    Cursurile postuniversitare in vederea dobandirii de competente, precum si cursurile postuniversitare de perfectionare se incheie cu un examen final, organizat de catre institutiile de invatamant superior in care s-au desfasurat, care elibereaza si certificatele de absolvire.
    Art. 18
    Certificatele de competenta se elibereaza de catre Ministerul Sanatatii, pe baza unei metodologii elaborate de comisia prevazuta la art. 2.
    Art. 19
    Organizarea specifica a unitatilor in care se desfasoara invatamantul postuniversitar medical uman se realizeaza in modul urmator:
    a) se definesc ca sectii - unitati clinice universitare sectiile din spitale sau alte unitati sanitare, institute, centre de diagnostic si tratament, dispensare, in care se desfasoara activitati structurate de invatamant. Intr-o unitate universitara vor lucra minimum doua cadre universitare;
    b) spitalul universitar este spitalul in care functioneaza una sau mai multe sectii - unitati clinice universitare;
    c) intr-un spital universitar sau in sectii - unitati clinice universitare similare, activitatea de invatamant este organizata de catre o singura universitate sau, dupa caz, de o singura facultate de medicina. Prin universitate/facultate de medicina din prezentul articol se intelege universitatile si facultatile cu activitate medicala: medicina, stomatologie, farmacie;
    d) unitatile universitare se organizeaza la propunerea universitatilor cu activitate medicala care au acordul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei Nationale. Desfiintarea unei unitati universitare se face numai cu acordul ambelor ministere;
    e) sectiile - unitati universitare pot fi clinici independente sau pot functiona ca sectii ale aceleiasi clinici. Dimensiunile unei sectii se stabilesc conform normativelor Ministerului Sanatatii.
    Art. 20
    Intreaga activitate de invatamant, asistenta medicala si cercetare este condusa de seful clinicii. Acesta este, de drept, cadrul didactic cu cel mai inalt titlu universitar, profesor sau conferentiar din clinica respectiva. Acesta nu poate fi cadru didactic consultant.
    In cazul in care mai multe cadre didactice indeplinesc conditia prevazuta la alin. 1, in aceeasi clinica universitara, desemnarea sefului clinicii se face de catre consiliul facultatii, se confirma de senatul universitatii si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    Sectiile din aceeasi clinica universitara sunt conduse de sefii sectiilor, desemnati, dintre cadrele didactice cu functie de predare, de catre consiliul facultatii (in functie de titlul didactic), confirmati de senatul universitatii si numiti prin ordin al ministrului sanatatii. Sefii sectiilor asigura si raspund de organizarea activitatii de asistenta medicala din sectie, sub conducerea sefului clinicii.
    Art. 21
    Medicii cu functie didactica din sectiile - unitati clinice universitare, salariati ai Ministerului Educatiei Nationale, primesc din partea Ministerului Sanatatii o indemnizatie pentru o jumatate de norma corespunzatoare gradului medical pe care il au pentru activitatea de asistenta medicala.
    In sectiile - unitati clinice universitare pot functiona si medici salariati ai Ministerului Sanatatii. In functie de necesitatile procesului didactic, acestia pot primi sarcini de invatamant din partea sefului clinicii. Pentru acestea vor fi remunerati prin plata cu ora, in limita normelor didactice existente.
    Art. 22
    Din consiliul de administratie al spitalelor universitare fac parte, de drept, sefii clinicilor si, in functie de necesitati, sefii sectiilor.
    La directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde functioneaza universitati sau facultati de medicina, un prorector sau un prodecan, desemnat de senatul universitatii sau de consiliul facultatii, este, de drept, director adjunct al directiei sanitare, fiind desemnat cu aceste atributii.
    Art. 23
    Universitatile de medicina vor asigura dimensionarea formatiilor de studiu in asa fel, incat numarul de studenti care activeaza concomitent intr-o clinica sa nu depaseasca numarul de bolnavi din clinica respectiva.
    Art. 24
    Spatiile de invatamant din spitalele universitare din subordinea Ministerului Sanatatii vor fi folosite de clinicile universitare pentru invatamant universitar si postuniversitar de stat, fara plata. Facultatile particulare pot incheia contracte de inchiriere, prin ordin al ministrului sanatatii, conform legislatiei in vigoare.
    Dotarile, indiferent de provenienta, aflate in utilizarea clinicilor pentru activitatea de ingrijire, sunt folosite si pentru invatamant.
    Art. 25
    Sectiile - unitati clinice universitare au obligatia sa organizeze servicii ambulatorii, utilizate pentru asistenta si pentru invatamant. Aceste servicii vor functiona cu personalul clinicilor, spatiul fiind asigurat de spitale.
    Art. 26
    Directiile sanitare si universitatile de medicina, respectiv facultatile de medicina, in colaborare cu organele administratiei locale, vor asigura cazarea medicilor rezidenti pe perioada efectuarii rezidentiatului.
    Art. 27
    Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor unitatilor sanitare cu activitate de invatamant.

                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministrul sanatatii,
                           Ioan Romosan,
                           secretar de stat

                           Ministrul educatiei nationale,
                           Virgil Petrescu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 740/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 740 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu