E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.826 din 09.06.2016

pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 10 iunie 2016SmartCity1

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 15.743 din 7 iunie 2016 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv nr. 24.376 din 8 iunie 2016 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,în baza prevederilor:art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 761/2016 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26.431(ANSVSA)59.285(AMPNDR) din 12 iulie 2012 pentru implementarea măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, prin care s-a stabilit cadrul juridic, administrativ şi operaţional în temeiul căruia APDRP deleagă către APIA implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare datorii, iar către ANSVSA, în calitate de autoritate competentă, realizarea controlului pe teren a cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari pentru măsura 215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor;

art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul formularului de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă modelul formularului de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 5Pot depune cereri de plată, conform modelului prevăzut la art. 1, beneficiarii măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile: a)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5. - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine (sesiunea 1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 iulie 2012; b)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2013; c)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014. Articolul 6Pot depune cereri de plată, conform modelului prevăzut la art. 2, beneficiarii măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile: a)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014. Articolul 7Pentru anul 2016, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 şi 6 ale prezentului ordin pot depune cereri de plată până la data de 15 iunie, conform prevederilor art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei nr. 761/2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Articolul 8Pentru anul 2016, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 şi 6 ale prezentului ordin pot notifica în scris modificările aduse cererilor de plată până la data de 15 iunie, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei nr. 761/2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Articolul 9Cererile de plată prevăzute la art. 1 şi 2 pot fi depuse şi modificările prevăzute la art. 8 pot fi notificate şi cu întârziere, dar care nu depăşeşte 25 de zile calendaristice, întârzierea determinând o reducere cu 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul respectiv. Articolul 10Cererile de plată depuse în anul 2016 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016. Articolul 11(1) Cererile de plată depuse în anul 2015, pentru ambele pachete, sunt amendate prin clauza de revizuire prevăzută la art. 3 şi 4, prin limitarea perioadei la care acestea fac referire până la data de 31 decembrie 2015.(2) Cererile de plată depuse în anul 2016 pentru sesiunea a 2a pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor se înlocuiesc de cererile prevăzute la art. 2, care vor fi depuse în anul 2016.(3) Depunerea formularelor prevăzute la art. 3 şi 4 se face cel târziu în ziua depunerii cererilor prevăzute la art. 1, respectiv art. 2, neputând depăşi termenul-limită prevăzut la art. 9. Articolul 12Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 13Începând cu data prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative: a)Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 17 octombrie 2013, cu modificările ulterioare; b)Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 43/2015 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2015. Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim IrimescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 826/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 826 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu