E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4927 din 14 noiembrie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 14 aprilie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 127, 128, ale art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

    TITLUL I
    Constituirea, incadrarea si vacantarea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar, ca urmare a aplicarii planului-cadru

    Art. 1
    (1) Constituirea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar se face pe baza planului-cadru de invatamant, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.599/2002 privind aplicarea Curriculumului national in anul scolar 2002 - 2003, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.475/2002, si a planurilor de scolarizare anuale propuse de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor art. 7 si ale art. 43 - 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    (2) Norma didactica de predare pentru personalul didactic din unitatile de invatamant cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice in invatamantul preuniversitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997.
    (3) Norma personalului didactic din cluburile sportive scolare se stabileste in conformitate cu art. 43 lit. e) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. Norma didactica a profesorului/antrenorului este de 18 ore/saptamana (respectiv 16 ore pentru profesori cu gradul didactic I si cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani). Aceasta norma se constituie conform Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.035/2001.
    (4) Norma didactica a personalului didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999. Cadrele didactice incadrate la centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica desfasoara in scoala obligatia de norma in specialitate la catedra, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind organizarea si functionarea centrului judetean de asistenta psihopedagogica si a cabinetelor interscolare de asistenta psihopedagogica, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.683/1998.
    (5) In invatamantul primar limbile straine si religia sunt predate de invatatorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, daca face dovada calificarii prin diploma de studii/atestatul eliberat de colegiul/liceul pedagogic pentru limba moderna sau, respectiv, avizul cultelor pentru religie, validat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (6) In unitatea de invatamant in care nu exista personal de specialitate consiliul de administratie al scolii decide care dintre invatatorii atestati pentru predarea unei limbi straine sau a religiei pot preda si la alte clase din ciclul primar, dupa consultarea sefului comisiei metodice/de catedra. Orele suplimentare se platesc in sistem de plata cu ora.
    (7) Cultura civica intra in norma personalului didactic cu una dintre specializarile: filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice, stiinte politice, administratie publica.
    (8) La clasele cu predare intensiva limbile straine se predau cu clasa intreaga.
    (9) Ora din trunchiul comun, de la aria curriculara "Consiliere si orientare" la clasele V - VIII, la clasele IX - XII, filiera tehnologica si invatamantul profesional, reprezinta ora de dirigentie, care se inscrie obligatoriu in schema orara a claselor, dar nu se cuprinde in norma didactica de predare a cadrului didactic, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.
    (10) Dirigentia, la formele de invatamant seral si fara frecventa, nu intra in norma didactica de predare, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000. Exceptie face dirigentia de la clasele de invatamant seral cuprinse in programul "A doua sansa", aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.473/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.231/1999 si a Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000.
    (11) Personalul didactic de conducere, indrumare si control, conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.409/1998, nu poate avea incluse in norma didactica de predare ore de consiliere si orientare si nici ore de dirigentie.
    (12) Disciplina "Informatica" intra in norma personalului didactic cu una dintre specializarile: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, informatica aplicata, inginerie electrica si calculatoare. Disciplinele: tehnologia informatiei, informatica - tehnologia informatiei, informatica - tehnologii asistate de calculator din invatamantul liceal si disciplinele: tehnologia prelucrarii informatiei, elemente de informatica aplicata si informatica aplicata din invatamantul profesional intra in norma personalului didactic cu una dintre specializarile: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, roboti industriali, mecatronica, inginerie electrica si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor cu calculatorul. Disciplina "Informatica - tehnologii asistate de calculator" din cadrul profilului servicii intra in norma personalului didactic cu una dintre specializarile: informatica economica, informatica manageriala, contabilitate si informatica de gestiune, automatica si informatica economica, cibernetica si informatica economica.
    (13) Posturile didactice din invatamantul special pot fi ocupate de cadrele didactice care indeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997.
    (14) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior tehnic, silvic, economic, agricol sau de absolventi ai programelor de conversie universitara sau postuniversitara cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (15) a) Disciplinele tehnologice la clasele IX - XII/XIII de la filiera teoretica si vocationala pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic, silvic, economic si agricol.
    b) Disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic/economic de lunga durata, precum si de absolventi cu studii academice postuniversitare in domeniul stiintelor tehnice, cu diploma de studii aprofundate de masterat, doctorat sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    c) Disciplinele tehnologice din invatamantul profesional pot fi predate de absolventii invatamantului superior prevazuti la lit. a) si b), precum si de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata.
    d) Disciplina "Educatie tehnologica" la clasele V - VIII se va preda cu clasa intreaga.
    e) Cadrele didactice titularizate pana la data de 1 septembrie 2000 pe o catedra de "Educatie tehnologica", care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (14), sunt obligate ca in termen de 2 ani incepand cu 1 septembrie 2002 sa urmeze cursuri de abilitare curriculara pentru "Educatie tehnologica", avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si organizate de universitati sau de casa corpului didactic, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. In toata aceasta perioada aceste cadre didactice sunt considerate cadre didactice calificate.
    f) Incepand cu anul scolar 2003 - 2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica" sau "Pregatire practica" sunt obligate sa isi completeze studiile intr-o forma de pregatire universitara. In perioada completarii studiilor cadrele didactice mentionate mai sus care se afla intr-o forma de pregatire universitara sunt considerate calificate. Incepand cu anul scolar 2003 - 2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedra de "Educatie tehnologica" sau "Pregatire practica", care nu se afla intr-o forma de pregatire universitara, sunt considerate necalificate si retribuite corespunzator.
    (16) In invatamantul postliceal incadrarea pe discipline/module se face in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 128/1997.
    (17) Pregatirea practica poate fi predata de:
    a) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997;
    b) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 128/1997, in conditiile efectuarii unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu (productie, invatamant). Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie sunt considerate personal didactic calificat, daca profilul si specialitatea la care sunt incadrate cu ore de pregatire practica coincid cu specializarea/specializarile de pe diploma de studii;
    c) categoriile de cadre didactice prevazute la lit. a) si b) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata.
    (18) a) La disciplina "Pregatire practica" incadrarea cadrelor didactice se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant. In invatamantul liceal - filiera tehnologica, invatamantul profesional - scoala profesionala si de ucenici, pregatirea practica organizata in saptamani comasate si pregatirea practica desfasurata in laboratorul tehnologic se efectueaza cu clasa intreaga, cu asigurarea unui loc de munca echipat corespunzator pentru fiecare elev, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.599/2002. Pregatirea practica curenta poate fi organizata in formula comasata, cu clasa intreaga, in functie de conditiile specifice fiecarei unitati scolare.
    b) Pregatirea practica organizata in saptamani comasate se efectueaza la agenti economici sau in atelierele proprii, daca acestea sunt dotate corespunzator.
    c) Fac exceptie de la prevederile lit. a) si b) cele 75 de unitati scolare cuprinse in programul PHARE VET RO 9405, care organizeaza invatamant profesional in cadrul caruia pregatirea practica se organizeaza pe grupe si se desfasoara in aceeasi unitate.
    Art. 2
    Nu se constituie norme didactice vacante din ore optionale in vederea ocuparii prin concursul national unic de titularizare.
    Art. 3
    Proiectul de incadrare se avizeaza de consiliul de administratie al unitatii de invatamant respective si se inainteaza spre verificare si validare comisiei de mobilitate a personalului didactic de la Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (I.S.J./I.S.M.B.).
    Art. 4
    Constituirea posturilor/catedrelor, inclusiv plata cu ora si cumul pentru titulari, se realizeaza avandu-se in vedere asigurarea cu prioritate a continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi grupe sau clase de elevi.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica de predare a personalului didactic titular se poate constitui, in mod exceptional, si din ore din planul de invatamant, cu mentinerea drepturilor salariale si cu acordul cadrului didactic.
    Art. 6
    Directorul unitatii de invatamant poate propune pentru personalul didactic titular la unitatea respectiva intregirea catedrei/postului constituite/constituit la alta/alte unitate/unitati de invatamant, cu acordul cadrului didactic.
    Art. 7
    In cazul in care in unitatea de invatamant exista cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1, completarea normei didactice de predare se face prin decizie a inspectorului scolar general pe un an scolar, cu acordul cadrului didactic, dupa cum urmeaza:
    1. cu ore la specializarea/specializarile pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, conform metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, ca urmare a aplicarii planului-cadru de invatamant;
    2. cu ore de la alte discipline din aria curriculara/discipline consemnate in foaia matricola cu nota, disponibile la nivelul unitatii de invatamant, in cazul in care exista o jumatate de norma in specialitate;
    3. prin realizarea de catedre combinate la liceu si gimnaziu, din ore la specializarea principala din diploma de studii, la liceu, si din ore la specializarea principala sau secundara, la gimnaziu si scoala profesionala sau de ucenici, in limitele aceluiasi regim de mediu, in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant;
    4. din ore de specialitate de la doua sau trei unitati de invatamant de acelasi nivel, apropiate, din aceeasi localitate (sector, municipiul Bucuresti).
    Art. 8
    In cazul existentei a doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, pentru stabilirea personalului didactic caruia i se completeaza norma didactica conform prevederilor art. 7 se aplica criteriile de punctaj de la restrangerile de activitate. Fac exceptie cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 9
    (1) Dupa incadrarea titularilor din fiecare unitate de invatamant, inspectorul cu evidenta si promovarea personalului didactic propune completarea normei didactice pentru titularii carora nu li s-a putut realiza norma didactica in unitatea de invatamant in care functioneaza, potrivit prevederilor art. 7 pct. 1, 2, 3 si 4.
    (2) Completarea normei didactice se aproba de comisia de mobilitate a personalului didactic de la inspectoratul scolar.
    (3) Completarea normei didactice se face cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar, la unitati de invatamant de acelasi nivel si din aceeasi localitate/sector/sau localitati apropiate, prin decizie a inspectorului scolar general.
    Art. 10
    (1) Declararea posturilor vacante se face dupa incadrarea titularilor pe posturile/catedrele de baza, solutionarea restrangerilor de activitate si incadrarea titularilor pe posturi/catedre in cumul sau plata cu ora.
    (2) Titularii care in momentul constituirii posturilor/catedrelor au solicitat ore in plata cu ora sau cumul nu pot renunta la acestea decat in mod justificat prin acte doveditoare. Posturile/catedrele/orele care s-au eliberat in urma situatiei de mai sus vor fi comunicate I.S.J./I.S.M.B.
    (3) Posturile/catedrele vacante disponibile sunt scoase la concurs pentru titularizare sau suplinire.
    Art. 11
    (1) Listele cuprinzand posturile/catedrele declarate vacante se afiseaza la inspectoratele scolare cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii actiunilor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    (2) Directorul fiecarei unitati scolare poarta intreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii si are obligatia de a afisa toate posturile/catedrele vacante, dupa aprobarea de catre consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B.
    (3) In cazul in care se vor constata nereguli in legatura cu vacantarea posturilor/catedrelor, persoanele vinovate vor raspunde administrativ-disciplinar, civil sau penal, dupa caz.

    TITLUL II
    Organizarea si desfasurarea pretransferarii si transferarii personalului didactic titular, disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 12
    Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic titular se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b), ale art. 13 si 18 din Legea nr. 128/1997, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 84/1995, republicata.
    Art. 13
    (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare participa numai cadrele didactice titulare din unitatile de invatamant de stat.
    (2) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 101 si 106 din Legea nr. 128/1997 nu intra in restrangere de activitate.
    Art. 14
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza in baza prevederilor art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997.

    CAP. 2
    Conditii de realizare a pretransferarii si transferarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

    SECTIUNEA 1
    Conditii generale

    Art. 15
    (1) Personalul didactic titular in unitati de invatamant din mediul rural poate participa la sesiunea de pretransferare, la cerere sau pentru apropiere de domiciliu in aceeasi localitate ori in localitatea de domiciliu. Personalul didactic titular in unitati de invatamant din mediul urban poate participa la sesiunea de pretransferare, la cerere sau pentru apropiere de domiciliu, in cadrul aceleiasi localitati sau in mediul rural.
    (2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, care au domiciliul stabil in localitatea din mediul rural unde se transfera sau in aceeasi localitate.
    Art. 16
    (1) In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se respecta prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    (2) In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se renunta, in ordine, la:
    a) activitatea prestata prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
    b) activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare;
    c) activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrangerii postului in specialitate.
    Art. 17
    (1) Pretransferarea si transferarea personalului didactic pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza in limitele aceluiasi regim de mediu (respectiv in aceeasi localitate urbana, sau rural-rural ori din mediul urban in mediul rural) in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant.
    (2) Prin unitati de invatamant echivalente, in sensul prezentei metodologii, se intelege:
    a) invatamant prescolar: gradinite si gradinite speciale;
    b) invatamant primar: clasele I - IV, invatamant special;
    c) invatamant gimnazial: clasele V - VIII, invatamant special, scoli speciale, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;
    d) invatamant profesional/ucenici si profesional special;
    e) invatamant liceal: clasele IX - XII/XIII, cluburi sportive scolare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii specifice

    Art. 18
    (1) Cadrele didactice din unitatile de invatamant gimnazial sau profesional/ucenici, care intra in restrangere de activitate in sesiunea de transfer prin restrangere de activitate, se pot transfera la o unitate de invatamant liceal, inclusiv grup scolar, unitate de invatamant cu clasele I - XII/XIII sau V - XII/XIII, daca exista o catedra vacanta publicata, numai pe o catedra din invatamantul gimnazial - clasele V - VIII sau numai pe o catedra din invatamantul profesional/ucenici.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu, in scris, mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul. Daca pentru catedra opteaza un cadru didactic dintr-o unitate de invatamant liceal, nu se mentioneaza in decizia de transfer nivelul de invatamant.
    (3) Maistrii instructori titulari in invatamantul gimnazial pe catedra de educatie tehnologica, care intra in restrangere de activitate, se pot transfera pe o catedra de pregatire practica in invatamantul profesional (scoala profesionala si scoala de ucenici).

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea actiunii de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate

    Art. 19
    (1) Pretransferarea si transferarea pentru restrangere de activitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul I.S.J./I.S.M.B. de catre comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia de mobilitate a personalului didactic are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu selectia, evidenta si promovarea personalului didactic sau director al unui liceu;
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar de specialitate;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari, profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate;
    e) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii - cu statut de observator.
    (2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, desemnati de federatiile sindicale din invatamant semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui acesteia eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza impreuna cu membrii comisiei documentele finale.
    Art. 20
    Listele cuprinzand posturile didactice vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate se realizeaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic, se valideaza de catre consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B.; listele se aduc la cunostinta persoanelor interesate, cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de transferare, prin afisarea la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective, precum si pe Internet, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997; listele cuprind mentiunile prevazute in anexa nr. 1; in presa centrala si locala se vor publica numarul total de posturi si locul de afisare a listei. Concomitent cu listele continand posturile/catedrele care intra in restrangere de activitate se afiseaza si listele cuprinzand cadrele didactice care se transfera prin restrangere de activitate.
    Art. 21
    Posturile devenite vacante in timpul sesiunii de pretransferare se includ in lista posturilor vacante si se pot ocupa de personalul participant la aceasta sesiune, cu exceptia posturilor de la unitatile de invatamant in care exista restrangeri de activitate la specialitatea respectiva, dovedite prin adrese emise de conducerea unitatii de invatamant.
    Art. 22
    Pentru posturile/catedrele didactice din invatamantul alternativ, cadrele didactice care participa la sesiunea de pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare vor anexa la cererea de inscriere documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    Art. 23
    Pentru pretransferare si transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune la I.S.J./I.S.M.B. o cerere-tip, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, insotita de documentele mentionate in aceasta, si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant unde este titular, in care sa se mentioneze cauzele pentru care postul/catedra a ajuns in aceasta situatie.
    Art. 24
    Persoanele cu studii superioare care s-au titularizat in invatamant pe posturi de educatori/invatatori conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt absolvente de liceu pedagogic pot participa la sesiunea de transferari pentru restrangere de activitate pentru ocuparea unui/unei post/catedre corespunzator/corespunzatoare specializarii dobandite prin studii numai in invatamantul gimnazial, profesional si de ucenici.
    Art. 25
    Solutionarea cererilor de transferare pentru restrangere de activitate se face in urmatoarea ordine:
    a) restrangere de activitate in cadrul unitatii de invatamant;
    b) restrangere de activitate la nivelul aceleiasi localitati;
    c) restrangere de activitate la nivelul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti;
    d) restrangere de activitate la unitati de invatamant din alte judete.
    Art. 26
    (1) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii.
    (2) In situatia in care restrangerea de activitate nu poate fi solutionata in cadrul unitatii de invatamant, fiind vizate doua sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate, se vor aplica prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 27
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la sesiunile de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2.
    (2) Pentru solutionare, comisia de mobilitate a personalului didactic analizeaza cererile de pretransferare si transferare ale solicitantilor si hotaraste modalitatea de solutionare, in prezenta acestora, in sedinta publica organizata la data prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (3) Repartizarea pe posturi didactice se face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii. Optiunea se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al comisiei de mobilitate a personalului didactic, cu certificare prin semnatura solicitantului sau a imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala.
    (4) In cazul in care sunt doua sau mai multe cadre didactice care participa la sesiunea de pretransferare si opteaza pentru acelasi/aceeasi post/catedra, postul/catedra va fi ocupat/ocupata in urma participarii solicitantilor la concursul national unic.
    (5) Cadrul didactic care nu participa la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor si transferarilor prin restrangere de activitate are dreptul sa desemneze, prin procura speciala, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de solutionare a pretransferarilor, cererea acestuia nu va fi solutionata. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de transferare prin restrangere de activitate, comisia de mobilitate a personalului didactic ii atribuie din oficiu un post sau o catedra din lista afisata. In cazul in care cadrul didactic refuza sa opteze pentru un post sau o catedra din lista publicata, acesta isi va pierde statutul de titular conform art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
    Art. 28
    Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de doua zile lucratoare de la comunicarea hotararii comisiei de mobilitate a personalului didactic si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in termen de 5 zile de la inregistrarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6) si ale art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997. Hotararea comisiei de contestatii ramane definitiva.
    Art. 29
    Dupa solutionarea contestatiilor inspectorul scolar general emite decizia de pretransferare sau transferare prin restrangere de activitate, cu precizarea postului/catedrei didactic/didactice si a nivelului de invatamant, cu exceptiile prevazute de prezenta metodologie.
    Art. 30
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice care solicita post in palatele si cluburile copiilor se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii si cu sustinerea unei probe practice/orale eliminatorii, in profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.425/1998); proba se sustine in aceleasi conditii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul national unic. Constituirea posturilor trebuie sa se faca tinandu-se cont de solicitarile elevilor si, pe cat posibil, profilul acestora sa permita ocuparea lor cu profesori calificati. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii I.S.J./I.S.M.B.
    Art. 31
    Nerespectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei metodologii atrage sanctionarea administrativ-disciplinara, civila sau penala, potrivit gravitatii faptei.

    TITLUL III
    Organizarea si desfasurarea concursului national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 32
    Prezentul titlu cuprinde norme de organizare a concursului national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat, in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin. (1), (2), (3) si (5) din Legea nr. 84/1995, republicata, si ale art. 42 si 45 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 33
    (1) Concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat consta in probe scrise tip "grila", potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in conformitate cu programa pentru examenul de definitivare in invatamant, in specialitatea postului didactic respectiv. Proba scrisa cuprinde ponderea de doua treimi subiecte din specialitate si o treime subiecte din metodica predarii specialitatii respective.
    (2) Pentru proba scrisa se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii variante de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorti, numarul subiectului probei scrise si numarul subiectelor de rezerva.
    Art. 34
    (1) La concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 din Legea nr. 128/1997.
    (2) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar se face numai prin concurs national unic cu probe scrise.
    (3) Repartizarea candidatilor care au obtinut minimum media 5 (cinci) la concursul national unic de ocupare a posturilor/catedrelor se face computerizat, in ordinea descrescatoare a mediilor, corespunzator optiunilor candidatilor.
    (4) Candidatii care au obtinut la concursul national unic minimum media 7 (sapte) se pot titulariza pe posturi/catedre vacante in limita numarului de posturi/catedre din lista afisata pentru concurs.
    (5) Candidatii care au obtinut minimum media 5 (cinci) la concursul national unic pot opta pentru incadrarea prin suplinire pe un post/catedra vacant/rezervat publicat in lista posturilor, incheind contract pe perioada determinata corespunzator perioadei de viabilitate a postului, respectiv pana la revenirea titularului, cu emiterea deciziei anual.
    (6) Candidatii care au obtinut note sub 5 (cinci) nu vor fi repartizati in invatamantul preuniversitar pe posturi/catedre vacante/rezervate. In cazul in care sunt cadre didactice titulare aflate in situatia de mai sus, inspectoratul scolar va efectua evaluarea acestora.
    (7) In invatamantul gimnazial se pot constitui catedre compuse din ore in doua sau mai multe unitati de invatamant cu un singur rand de clase sau din mediul rural, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    (8) Cadrul didactic titular prezentat la concursul national unic care nu ocupa post/catedra sau ocupa prin detasare post/catedra isi pastreaza calitatea de titular in unitatea de invatamant din care provine, cu exceptia cadrelor didactice prevazute la art. 27 alin. (5).
    Art. 35
    In cazul mediilor egale obtinute la concursul national unic departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente si ai scolilor postliceale departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat. Daca egalitatea se mentine, are prioritate candidatul cu domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant/rezervat.

    CAP. 2
    Inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

    Art. 36
    Cererea de inscriere la concursul national unic, insotita de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la comisiile judetene de concurs din cadrul inspectoratelor scolare in a caror raza teritoriala se afla posturile didactice vacante/rezervate, conform graficului prevazut in anexa nr. 6. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre un membru al comisiei judetene de concurs. La cererea de inscriere candidatii titulari anexeaza o adeverinta care justifica viabilitatea postului propriu.
    Art. 37
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul alternativ candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    Art. 38
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul cultului respectiv care a semnat Protocolul cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 39
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, constituite din activitati specifice "cercurilor in domeniul tehnico-stiintific si cultural artistic" din palatele si cluburile copiilor, se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7 alin. (3) si la art. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997.
    (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor se pot inscrie la concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga/scurta durata si invatatori/institutori, avand specializarea in profilul posturilor/catedrelor constituite din cercuri in domeniul tehnico-stiintific. Proba scrisa se sustine din programa de definitivat pentru specializarea/specializarile inscrise pe diploma de studii. Candidatii care opteaza pentru un post de la palatele si cluburile copiilor vor sustine in prealabil o proba de aptitudini eliminatorie, specifica profilului de activitate pe care urmeaza sa o realizeze in cercurile din palatele si cluburile copiilor (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.425/1998).
    Art. 40
    Pentru ocuparea posturilor de profesori consilieri de la centrul judetean de asistenta psihopedagogica sau de la cabinetele interscolare se pot inscrie la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie, pedagogie, precum si absolventi ai facultatilor de filozofie-istorie, promotiile 1978 - 1989, care fac dovada ca au fost in grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie. Proba scrisa se sustine din programa de definitivat pentru specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma de studii.
    Art. 41
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate se pot inscrise la concurs absolventi de invatamant superior de lunga/scurta durata care au inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor/catedrelor respective. Pentru aceste posturi/catedre proba se sustine in specialitatea postului/catedrei, dupa programa pentru examenul de definitivare in invatamant.
    (2) Pentru posturile didactice de educator/educatoare proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, dupa programa pentru examenul de definitivare in invatamant.
    (3) Pentru posturile didactice de invatator/institutor proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acesteia, dupa programa pentru examenul de definitivare in invatamant.
    Art. 42
    (1) Pentru disciplinele socioumane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, profilul acesteia se stabileste in functie de numarul dominant de ore.
    (2) Proba scrisa cuprinde subiecte din programa de definitivat la specializarea inscrisa pe diploma de licenta/absolvire a invatamantului superior a candidatului.
    Art. 43
    Pentru catedrele de cultura civica proba scrisa se sustine din programa de definitivat la una dintre specializarile: filozofie, filozofie-istorie, istorie, drept, sociologie, stiinte politice si administrative, psihosociologie, pedagogie/psihologie, pedagogie, psihosociopedagogie si metodica predarii acestora, in functie de specializarea inscrisa pe diploma de licenta/absolvire a invatamantului superior a candidatului.
    Art. 44
    Pentru ocuparea catedrelor, cu exceptia catedrelor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si clase cu predare in limba minoritatilor nationale concursul se poate sustine in limba materna. Ministerul Educatiei si Cercetarii va asigura traducerea subiectelor in limba minoritatilor nationale.

    CAP. 3
    Comisiile de concurs

    Art. 45
    (1) Coordonarea metodologica a concursului conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Comisia nationala de concurs, numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Comisia nationala de concurs are in subordine subcomisii, cate una pentru fiecare disciplina la care se organizeaza concurs.
    (2) Comisia nationala de concurs are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza subiectele si baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs;
    b) instruieste presedintii comisiilor judetene de concurs;
    c) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    d) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene de concurs;
    e) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului national unic pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii;
    f) in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii se emit recomandari sau dispozitii, din proprie initiativa ori la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs.
    Art. 46
    (1) Organizarea si desfasurarea concursului se asigura de inspectoratele scolare.
    (2) La nivelul I.S.J./I.S.M.B. se constituie comisii judetene de organizare si desfasurare a concursului, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.
    Art. 47
    (1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de concurs au urmatoarele atributii:
    a) afiseaza lista posturilor didactice vacante/rezervate prezentata in anexa nr. 5, stabilita de comisia de mobilitate a personalului didactic si aprobata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997;
    b) inregistreaza si verifica dosarele candidatilor, cuprinzand cererile de inscriere la concurs si documentele anexate, necesare inscrierii. Dosarele sunt avizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar;
    c) stabilesc unitatea/unitatile de invatamant la care se desfasoara concursul;
    d) repartizeaza candidatii in salile de concurs in ordine alfabetica;
    e) afiseaza pe usa fiecarei sali tabelele nominale cu candidatii repartizati in sala si disciplina la care sustin concursul;
    f) aproba lista cu supraveghetorii care vor participa la organizarea concursului national unic, avand in vedere conduita morala si pregatirea profesionala a acestora. Vor fi acceptate ca supraveghetori numai cadrele didactice titulare care au minimum gradul didactic II;
    g) stabilesc, dintre supraveghetori, responsabilii de sali care primesc, sub semnatura, de la secretarul comisiei, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile tip de examen/grila si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor, pe care le predau supraveghetorilor prin proces-verbal tip;
    h) intocmesc listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora;
    i) numesc, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au sot/sotie sau rude, pana la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidati. In acest sens supraveghetorii depun o declaratie scrisa;
    j) asigura instruirea supraveghetorilor privind desfasurarea concursului national unic;
    k) asigura multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs;
    l) distribuie la salile de concurs plicurile cu subiectele tip grila, astfel incat la ora de incepere a concursului acestea sa poata fi desigilate in prezenta candidatilor;
    m) verifica prin intermediul unui membru al comisiei de concurs daca subiectele corespund disciplinei la care sustin concurs candidatii din sala respectiva;
    n) preiau de la responsabilii de sala lucrarile si borderourile de notare, pe baza de proces-verbal tip;
    o) intocmesc si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a notelor;
    p) raspund din punct de vedere organizatoric, material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.
    (2) La lucrarile comisiilor prevazute la alin. (1) participa, cu statut de observator, reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national, care au drept de acces la documentele comisiilor si care pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

    CAP. 4
    Desfasurarea concursului

    Art. 48
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv si din unitatile de invatamant cu profil de informatica, muzica, arte plastice, coregrafie, sport, catedrele din palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie in profilul postului didactic.
    (2) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.
    (3) Proba practica/orala se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    b) directorul unitatii de invatamant/institutiei la care se desfasoara proba practica;
    c) 2 profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil muzica, coregrafie si teatru proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4.
    (6) Rezultatul probei practice/orale se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens.
    Art. 49
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile sau decat limba lor materna, acestia sustin un test eliminatoriu la limba straina in care urmeaza sa faca predarea, in fata unei comisii alcatuite din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul testului se consemneaza prin "admis" sau "respins".
    Art. 50
    Contestatii la proba practica/orala nu se admit, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.
    Art. 51
    Candidatii care solicita o catedra formata din cel putin doua specializari sustin proba scrisa la specializarea care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
    Art. 52
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara conform graficului desfasurarii concursului, incepand cu ora 9,00.
    (2) Accesul candidatilor in sala de concurs se face incepand cu ora 7,30, cel mai tarziu pana la ora 8,30.
    (3) Pentru ocuparea posturilor de educatori/invatatori/institutori din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limba minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana - 16 iulie ora 9,00, limba si literatura materna - 17 iulie ora 9,00. Nota pentru promovarea fiecarei probe trebuie sa fie minimum 5,00.
    (4) Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati durata de redactare a lucrarilor este de 3 ore, timp ce nu poate fi depasit.
    Art. 53
    (1) Supraveghetorii de sala verifica identitatea candidatilor.
    (2) Supraveghetorii vor instrui candidatii in ceea ce priveste modul in care trebuie sa se desfasoare examenul.
    (3) In momentul in care ultimul candidat a predat lucrarea, toti candidatii sunt invitati in sala de examen, iar evaluarea lucrarilor se face imediat in prezenta candidatilor.
    (4) Ultimii 5 candidati raman in sala pana la predarea, respectiv la evaluarea ultimei lucrari.
    (5) Evaluarea si notarea lucrarii scrise se fac de catre cadrele didactice supraveghetoare, prin aplicarea grilei peste foaia cu raspunsuri, conform instructiunilor transmise de Comisia nationala de concurs. Evaluarea se face in prezenta candidatului si a 2 martori alesi succesiv.
    (6) Punctajul obtinut pe baza evaluarii si nota corespunzatoare acestui punctaj se inregistreaza pe foaia de examen, in rubrica prevazuta in acest scop, care va fi semnata de fiecare evaluator, de candidat si de 2 martori alesi succesiv dintre ceilalti candidati.
    (7) Acest punctaj va fi consemnat intr-un borderou de notare, semnat de profesorii care au evaluat.
    (8) Borderoul face parte din documentele de examen si se arhiveaza cu acestea.
    (9) Presedintele si membrii comisiei de concurs asista prin sondaj la evaluarea subiectelor de tip grila si verifica prin sondaj corectitudinea evaluarii.
    (10) Responsabilii de sala predau comisiei judetene de concurs lucrarile si ciornele candidatilor, borderourile de notare, procesele-verbale tip si situatia prezentei candidatilor.
    Art. 54
    (1) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva, fiind considerati neprezentati.
    (2) Candidatii nu pot avea asupra lor in sala de concurs carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latina-greaca si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.
    (3) Candidatii se asaza cate unul in banca, conform listelor afisate.
    (4) Pentru ciorne candidatii vor primi coli obisnuite de hartie marcate cu stampila "Concurs 2003".
    (5) Candidatii care, in timpul desfasurarii probelor de concurs, sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre supraveghetorii salii.
    Art. 55
    (1) In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu au dreptul sa rezolve subiectele, sa dea indicatii candidatilor sau sa vorbeasca intre ei.
    (2) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor sunt sanctionate penal, civil, administrativ-disciplinar, dupa caz.
    Art. 56
    Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, precum si la I.S.J./I.S.M.B., cel mai tarziu a doua zi de la sustinerea acestuia.
    Art. 57
    (1) Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs.
    (2) Reevaluarea lucrarilor se face in termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului limita de inregistrare a contestatiei.
    (3) Hotararile comisiei de contestatii sunt definitive.
    Art. 58
    Rezultatele concursului in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, precum si la I.S.J./I.S.M.B., cel mai tarziu a doua zi de la solutionarea contestatiilor.

    CAP. 5
    Repartizarea candidatilor pe posturi

    Art. 59
    Comisia de concurs afiseaza listele finale in ordinea descrescatoare a mediilor, in functie de postul didactic solicitat, dar nu mai tarziu de 22 iulie 2003, ora 12,00.
    Art. 60
    Repartizarea computerizata a candidatilor pe post/catedra ca titular/suplinitor se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute in concurs, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3).
    Art. 61
    Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat si numirea/transferul pe post/catedra a candidatilor admisi se fac prin decizie a inspectorului scolar general.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 62
    (1) Participarea, pentru prima data, la concursul national unic de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat este fara taxa; plata cadrelor didactice care participa la organizarea si desfasurarea concursului se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare.
    (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 63
    La organizarea si desfasurarea concursului national unic nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor sot/sotie ori rude pana la gradul al IV-lea inclusiv.
    Art. 64
    Lucrarile de concurs, borderourile de notare, precum si ciornele se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare judetene timp de un an, iar celelalte documente, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 65
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate sau concurs atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 66
    In cazul neocuparii tuturor posturilor cu personal didactic calificat, inspectoratele scolare vor organiza concurs pentru ocuparea posturilor, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    Art. 67
    Graficul desfasurarii concursului este prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 68
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta metodologie.
    Art. 69
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei metodologii se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.342/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.469/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.058/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea si vacantarea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2002, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.325/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.472/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 17 iunie 2002, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.026/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 24 ianuarie 2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.470/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.215/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat sau necalificat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 21 martie 2002, modificat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.471/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                  LISTA
posturilor didactice vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:
    Specialitatea ...................................... (nr. de posturi/catedre in/pentru restrangere/pretransferare la nivelul judetului .....................)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tipul de curriculum
        T1 - Trunchi comun
        T2 - C.D.S. (optionale)
    N - Nivelul de invatamant:
        - prescolar
        - primar
        - gimnazial
        - profesional
        - liceal
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea|  T  |Aria       |Evaluarea   |N |Localitatea|Mediul |Observatii|
|crt.|scolara |     |curriculara|viabilitatii|  |           |(urban,|          |
|    |        |     |           |postului (in|  |           |rural) |          |
|    |        |     |           |ani scolari)|  |           |       |          |
|    |        |_____|___________|____________|__|___________|_______|__________|
|    |        |T1|T2|           |            |  |           |       |          |
|____|________|__|__|___________|____________|__|___________|_______|__________|
|    |        |  |  |           |            |  |           |       |          |
|____|________|__|__|___________|____________|__|___________|_______|__________|

    ANEXA 2
    la metodologie

                             CRITERII SI PUNCTAJE
                    pentru evaluarea personalului didactic

    1. Inspectia scolara la clasa
    Pentru restrangere de activitate inspectia scolara se face in caz de egalitate, ca urmare a compararii punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor prevazute la pct. 2 - 6, pentru departajare la nivelul unitatii de invatamant.
    Inspectia scolara la clasa este realizata de inspectorii scolari de specialitate.
    Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1.
    Se ia in considerare ultima inspectie efectuata in ultimii 4 ani, indiferent de numarul de ore asistate la clasa, finalizata prin nota sau calificativ.
    Punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolara se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice la nivelul unitatii de invatamant, dar nu se va include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice de catre comisia judeteana pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate.

    2. Nivelul studiilor
    A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii
       postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire        5 puncte
    B. Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori)
       cu diploma de absolvire*)                                        8 puncte
    C. Maistri-instructori, absolventi de:
    a) scoala postliceala cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                  5 puncte
    b) liceu + scoala de maistri cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                  5 puncte
    c) liceu industrial cu diploma/certificat de
       absolvire/certificat de competente profesionale                  3 puncte
    d) liceu teoretic si scoala profesionala cu diploma/certificat
       de absolvire/certificat de competente profesionale               3 puncte
    e) scoala profesionala si scoala de maistri cu
       diploma/certificat de absolvire/certificat de competente
       profesionale                                                     2 puncte
    D. Absolventi in specialitate ai invatamantului postliceal,
       respectiv scoala postliceala sau scoala de maistri, cu a doua
       specializare                                                     6 puncte
    E. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de
       scurta durata sau ai institutului pedagogic cu
       diploma de absolvire                                             8 puncte
    F. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de
       lunga durata, cu diploma de licenta                             10 puncte
    G. Absolventi in specialitate, ai invatamantului superior de
       lunga durata cu diploma de licenta si cu:
    - studii postuniversitare de specializare                          11 puncte
    - studii aprofundate de specialitate                               11 puncte
    - cursuri de perfectionare postuniversitara                      10,5 puncte
    - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat obtinut
      in domeniul specializarii/specializarilor inscrise pe diploma
      de licenta                                                       12 puncte
------------
    *) Educatoarele si invatatoarele care au dobandit functia de instructor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.

    3. 1. Gradul didactic
    a) Definitivat                                                      6 puncte
    b) Gradul didactic II                                              10 puncte
    c) Gradul didactic I                                               12 puncte
    d) Doctorat                                                       20 puncte.
    3. 2. Media de absolvire pentru stagiari (0 - 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    - Media 10                                                          5 puncte
    - Media 9 - 9,99                                                    4 puncte
    - Media 8 - 8,99                                                    3 puncte
    - Media 7 - 7,99                                                    2 puncte
    - Media 6 - 6,99                                                    1 punct.

    NOTA:
    Se puncteaza ultimul grad didactic dobandit.
    La punctajul corespunzator gradului didactic mentionat mai sus se adauga cate 2 puncte pentru definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, daca au fost acordate cu media 10.
    Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10.

    4. Rezultatele obtinute in activitatea didactica
    Calificativele obtinute in anii scolari 2001 - 2002 si 2002 - 2003 (partial):
    - Foarte bine                                                      10 puncte
    - Bine                                                              7 puncte
    - Satisfacator                                                      2 puncte
    - Nesatisfacator                                                   0 puncte.

    NOTA:
    a) In cazul intreruperii activitatii la catedra in perioada ultimilor 2 ani, se iau in considerare calificativele pentru ultimii 2 ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
    b) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative.

    5. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative
    a) Se puncteaza activitatea din ultimii 2 ani la nivelul:
    - scolii (de exemplu: activitate in comisia
      metodica, responsabil cu activitatea de
      perfectionare, altele)                           maximum 4 puncte
    - judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu:
      metodist la inspectoratul scolar
      judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului
      Bucuresti/casa corpului didactic, formator
      local, membru al comisiei consultative pe
      discipline, membru al consiliului consultativ,
      altele)                                          maximum 4 puncte
    - national (de exemplu: formator national, membru
      al comisiei nationale de specialitate sau al
      altor consilii/comisii nationale mentionate in
      Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,
      cu modificarile ulterioare)                      maximum 6 puncte
    b) participare in colective de elaborare de:
    - programe scolare, aprobate de Ministerul
      Educatiei si Cercetarii (participarea in         maximum 4 puncte
      colective de elaborare)                          pentru toate programele
    - manuale scolare si lucrari stiintifice,
      aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii   7 puncte/manual/lucrare
    - ghiduri metodologice sau alte auxiliare          maximum 2 puncte
      curriculare/de sprijin                           pentru toate ghidurile
    - articole de specialitate si studii de
      specialitate publicate in reviste de
      specialitate, la nivel judetean sau national,
      inregistrate cu ISBN                             1 punct/articol/studiu
                                                       maximum 5 puncte pentru
                                                       toate articolele/studiile
    - carti in domeniul educational, publicate         maximum 5 puncte/carte
                                                       publicata
    - mijloace de invatamant omologate de Ministerul
      Educatiei si Cercetarii                          maximum 5 puncte
    - cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi
      proprii                                          maximum 5 puncte
    c) activitati desfasurate in cadrul programelor de
      reforma coordonate de Ministerul Educatiei si
      Cercetarii (PHARE-VET, PHARE, Banca Mondiala),
      altele decat cele punctate anterior              maximum 3 puncte.

    Detalierea punctajelor prevazute mai sus se va face in sedinta Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B. si se afiseaza o data cu afisarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrangerilor de activitate.

    6. Criterii de vechime:
    - vechime recunoscuta in invatamant, inclusiv     0,1 puncte/pentru
      perioada rezervarii catedrei                    fiecare an de invatamant

    NOTA:
    Se recunoaste vechimea in invatamant pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.
    Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate se vor lua in considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
    a) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
    b) parinti cu domiciliul in localitate;
    c) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
    d) sot (sotie) cu activitatea in invatamant;
    e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva).

    ANEXA 3
    la metodologie

                         INVATAMANTUL ARTISTIC
    licee de arta - specializarile muzica, coregrafie si teatru

    Proba practica din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul artistic

    A. Instrumente, canto, coregrafie:

    a) Elaborarea unui proiect didactic: comisia va face publice, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului si nivelul de studiu pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; acesta va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei.
    b) Sustinerea practica a proiectului didactic (lectia de instrument/coregrafie/canto): pe baza proiectului didactic prezentat candidatii vor sustine ora de instrument/coregrafie/canto cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 - 50 de minute pentru muzica si 1 ora pentru coregrafie.
    c) Proba de recital ce va contine 2 lucrari la alegere, diferite ca stil, caracter, forma.
    Pentru coregrafie:
    - Repertoriul candidatilor va cuprinde 5 variatii clasice din care comisia va indica prezentarea a 2 dintre ele.
    - Proba de recital nu va depasi 15 - 20 de minute.

    NOTA:
    Pentru dans contemporan/modern candidatul va prezenta o coregrafie, la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    B. Discipline teoretice:

    1. Specialitatea Teoria muzicii - solfegiu - dicteu:
    a) Solfegiu la prima vedere: proba va consta din 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile sol si fa.
    b) Citire la prima vedere la pian a cate unui dicteu la 1, 2 si 4 voci
    2. Specialitatea Armonie:
    a) Armonie: armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate)
    b) Citire la prima vedere la pian, cu analiza armonica (3 Corale de Bach, prin tragere la sorti).
    3. Specialitatea Istoria muzicii:
    a) Elaborarea unui proiect didactic: subiectul va fi stabilit de comisie si comunicat candidatilor cu 48 de ore inainte de sustinerea probei.
    b) Proba de recunoastere si comentare a unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari, pusa la dispozitie candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea probelor prevazute la pct. 1, 2 si 3, cu subpunctele respective, se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    C. Corepetitie coregrafie

    Sustinerea probei practice de specialitate
    Pentru sustinerea acestei probe candidatii vor pregati un program de recital alcatuit din:
    a) o lucrare reprezentativa a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.);
    b) o lucrare (pas de deux sau variatie) din repertoriul romantic de balet*);
    c) improvizatia libera a unui fragment de 8 sau 16 masuri simple sau compuse omogen, in stil clasic-romantic (tonal), in tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura in fata.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    Corepetitie muzica
    Pentru sustinerea acestei probe candidatii vor pregati:
    a) un program de recital alcatuit din:
    - o lucrare din repertoriu baroc;
    - o lucrare clasica (sonata p I);
    - lucrare romantica;
    - lucrare moderna sau romaneasca;
    b) citirea la prima vedere a 3 texte muzicale in stil clasic, romantic si roman, de dificultate medie.
    Textele muzicale vor fi puse la dispozitie de catre comisie.
    Recitalul poate fi sustinut si cu partitura in fata.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".
------------
    *) Repertoriul obligatoriu:
    "Giselle" (A. Adam) - variatia baiatului si a fetei din actul I.
    "Coppelia" (L. Delibes) - mazurka si p.d.d.
    "Don Quijote" (Minkus) - p.d.d. din actul III.
    "Corsarul" (Drigo) - p.d.d. din actul III.
    "Lacul lebedelor" (Ceaikovski) - variatia Lebedei negre si dans spaniol.
    "Frumoasa din padurea adormita" (Ceaikovski) - variatia Zanei liliacului.

    D. Arta actorului

    Proba practica
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    E. Arta actorului manuitor de papusi

    Proba practica
    Candidatii vor prezenta un microrecital (15 - 20 de minute) cuprinzand o secventa scenica papusareasca pe un scenariu alcatuit de ei, cu o trimitere sigura la o categorie de public cu o varsta bine definita. Modalitatile de expresie scenica pot fi diverse si raman la alegerea candidatilor. Evaluarea probei se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    NOTA:
    Unitatile de invatamant la care candidatii vor sustine proba practica vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    Prevederile prezentei anexe, parte integranta din metodologia de concurs, sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/vacanta din palate si cluburi ale elevilor, cu exceptia celor prevazute la lit. B "Discipline teoretice".

    ANEXA 4
    la metodologie

                           PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului, in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativului "admis"/"respins".

    ANEXA 5
    la metodologie

                               LISTA
              posturilor didactice vacante/rezervate

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:
    Specialitatea ...................................... (nr. de posturi/catedre pentru concurs la nivelul judetului .............................)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tipul de curriculum
        T1 - Trunchi comun
        T2 - C.D.S. (optionale)
    N - Nivelul de invatamant:
        - prescolar
        - primar
        - gimnazial
        - profesional
        - liceal
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea|  T  |Aria       |Evaluarea   |N |Localitatea|Mediul |Observatii|
|crt.|scolara |     |curriculara|viabilitatii|  |           |(urban,|          |
|    |        |     |           |postului (in|  |           |rural) |          |
|    |        |     |           |ani scolari)|  |           |       |          |
|    |        |_____|___________|____________|__|___________|_______|__________|
|    |        |T1|T2|           |            |  |           |       |          |
|____|________|__|__|___________|____________|__|___________|_______|__________|
|    |        |  |  |           |            |  |           |       |          |
|____|________|__|__|___________|____________|__|___________|_______|__________|
|    |        |  |  |           |            |  |           |       |          |
|____|________|__|__|___________|____________|__|___________|_______|__________|

    ANEXA 6
    la metodologie

                                  GRAFICUL
                  desfasurarii concursului pentru sesiunea 2003

    15 iunie 2003 - afisarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate;
                  - intocmirea necesarului de subiecte si transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii
    19 iunie - 3 iulie 2003 - inregistrarea cererilor candidatilor, inclusiv a absolventilor promotiei 2003
    10 iulie 2003 - completarea dosarelor candidatilor absolventi ai promotiei 2003
    4 - 10 iulie 2003 - verificarea dosarelor si validarea inscrierilor la concurs
    10 iulie 2003 - afisarea tabelelor nominale cu candidatii inscrisi la concurs;
                  - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total de posturi vacante, pe specialitati, si numarul total al candidatilor inscrisi, pe discipline
    11 iulie 2003 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat
    12 iulie 2003 - afisarea tabelelor nominale cu candidatii care au sustinut proba practica
    14 iulie 2003 - afisarea listelor, pe specialitati, cu candidatii admisi pentru participare la concurs
    15 iulie 2003 - afisarea listelor cu repartizarea pe sali a candidatilor, la unitatea/unitatile la care se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului, pe discipline
    16 - 17 iulie 2003 - desfasurarea concursului;
                       - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei preliminare cu numarul total al candidatilor care au participat la concurs si care au absentat, pe discipline
    17 - 18 iulie 2003 - afisarea rezultatelor
    19 - 20 iulie 2003 - inregistrarea contestatiilor (in cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor)
    21 iulie 2003 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
    21 - 22 iulie 2003 - afisarea rezultatelor definitive
    25 iulie 2003 - transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului, conform standardelor transmise
    3   10 septembrie 2003   repartizarea computerizata pe posturi/catedere, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs
    15   17 septembrie 2003   transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a machetelor cu situatia statistica a concursului dupa repartizarea pe posturi/catedre.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4927/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4927 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4927/2002
Ordin 3469 2002
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.342/2002
Ordin 3470 2002
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.026/2001
Ordin 3471 2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.215/2002
Ordin 3472 2002
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.325/2002
Ordin 3342 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant
Ordin 3325 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare
Ordin 3215 2002
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat
Ordin 5058 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea si vacantarea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar
Ordin 5026 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu