Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3472 din  8 aprilie 2002

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.325/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 17 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.325 din 8 martie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 se abroga.
    2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Lista cuprinzand posturile didactice vacante pentru etapa de pretransferare, precum si pentru solutionarea restrangerilor de activitate sau a desfiintarii unor unitati de invatamant se valideaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta persoanelor interesate cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de pretransferare si de transferare, prin afisare pe Internet, la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997; lista cuprinde mentiunile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodologie."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul didactic titular pe un post de educatoare/invatator se poate transfera, la cerere, in sesiunea de pretransferari sau in cea de restrangere a activitatii pe un post corespunzator specializarii dobandite prin studii."
    4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de doua zile de la comunicarea deciziei si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in termen de 5 zile de la inregistrarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6) si ale art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997."
    5. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    In cazul in care la controlul efectuat de Ministerul Educatiei si Cercetarii se vor constata nereguli cu privire la organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, persoanele vinovate vor raspunde administrativ, disciplinar, civil sau penal, dupa caz."
    6. Titlul punctului 2 al anexei nr. 2 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "2. Nivelul studiilor"
    7. Litera F de la punctul 2 al anexei nr. 2 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "F. Absolventi de invatamant superior de lunga durata cu diploma de licenta si cu:
    - studii postuniversitare de specializare - 11 puncte
    - studii aprofundate de specialitate - 11 puncte
    - cursuri de perfectionare postuniversitara - 10,5 puncte
    - doctorat obtinut in domeniul altei specializari decat cel al specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta - 12 puncte
    - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat obtinut in domeniul altei specializari decat cel al specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta - 12 puncte
    - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat obtinut in domeniul specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta - 12 puncte."
    8. Litera G de la punctul 2 al anexei nr. 2 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "G. Absolventi ai invatamantului postliceal, respectiv scoala postliceala sau scoala de maistri, cu a doua specializare - 5 puncte."
    9. Litera H de la punctul 2 al anexei nr. 2 la metodologie se elimina.
    10. Punctul 3 al anexei nr. 2 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "3. Gradul didactic
________________________________________________________________________________
Vechimea in      Definitivat  Gradul       Vechimea in      Gradul      Doctorat
invatamant                    didactic II  invatamant       didactic I
                                           la data
                                           acordarii
                                           gradului
                                           didactic I
________________________________________________________________________________
 2 - 5 ani         10 p          12 p       2 - 5 ani          -          20 p
 6 - 9 ani          6 p          11 p       6 - 9 ani         15 p        20 p
10 - 14 ani         5 p          10 p      10 - 14 ani        15 p        20 p
15 - 20 de ani      4 p           9 p      15 - 20 de ani     13 p        20 p
21 - 25 de ani      3 p           8 p      21 - 25 de ani     12 p        20 p
peste 25 de ani     2 p           7 p      peste 25 de ani    11 p        20 p
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Se puncteaza ultimul grad didactic dobandit.
    2. La punctajul corespunzator vechimii mentionat mai sus se adauga cate 2 puncte pentru fiecare dintre gradele didactice: definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, daca au fost acordate cu media 10.
    3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului <<admis>> i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10."
    11. Dupa punctul 5 al anexei nr. 2 la metodologie se introduce punctul 6 cu urmatorul cuprins:
    "6. Criterii de vechime: vechime recunoscuta in invatamant, inclusiv perioada rezervarii catedrei
    - 0,1 puncte pentru fiecare an de invatamant

    NOTA:
    Se recunoaste vechimea in invatamant pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat."

    Art. 2
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data emiterii.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina AndronescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3472/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3472 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu