E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3325 din  8 martie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 10 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pretransferarea personalului didactic in invatamantul preuniversitar se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. b), ale art. 13 si 18 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare sau transferare prin restrangerea activitatii sau prin restructurarea retelei scolare pot participa numai cadrele didactice titulare de la si intre toate unitatile de invatamant.
    (2) De la actiunea de restrangere a activitatii sunt exceptate cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 101 si 106 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 3
    Pretransferarea sau transferarea prin restrangerea activitatii sau prin restructurarea retelei scolare opereaza numai pentru calificarea obtinuta prin studii, conform art. 7 din Legea nr. 128/1997.

    CAP. 2
    Conditii de realizare a pretransferarii si transferarii

    SECTIUNEA 1
    Conditii generale

    Art. 4
    (1) Pretransferarea personalului didactic se realizeaza la cerere, pentru apropiere de domiciliu, in aceeasi localitate sau in localitatea de domiciliu, in functie de domiciliul cadrului didactic, la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic.
    (2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, daca acestia indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) mai au cel putin 5 ani pana la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege;
    b) provin din acelasi mediu: urban - urban; rural - rural;
    c) au domiciliul stabil in localitatea unde se transfera.
    Art. 5
    In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se respecta prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 6
    (1) Miscarea personalului didactic se realizeaza astfel:
    a) in limitele aceluiasi regim de mediu, respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural, in cazul pretransferarii;
    b) in limitele aceluiasi regim de mediu, respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural, in cazul transferului prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    (2) Pretransferul si transferul prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant.
    (3) Prin unitati de invatamant echivalente, in sensul prezentei metodologii, se intelege:
    a) invatamant prescolar: gradinite si gradinite speciale;
    b) invatamant primar: clasele I - IV;
    c) invatamant gimnazial: clasele V - VIII, invatamant special, scoli speciale gimnaziale, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;
    d) invatamant profesional si profesional special;
    e) invatamant liceal: clasele IX - XII/XIII, cluburile sportive scolare, centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii specifice

    Art. 7
    Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care solicita transferul de pe si pe posturile didactice de la centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica, pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unitatii de invatamant unde functioneaza centrul/cabinetul, cu conditia sa indeplineasca prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 8
    Institutorii titulari disponibilizati prin restrangerea activitatii pot participa la sesiunea de transferari in vederea ocuparii unei catedre de specialitate in invatamantul gimnazial, in conditiile prevazute la art. 6.
    Art. 9
    (1) Cadrele didactice din unitatile de invatamant gimnazial sau profesional se pot transfera la o unitate de invatamant liceal, inclusiv grup scolar, cu clasele I - XII/XIII sau V - XII/XIII, daca exista o catedra vacanta publicata, numai pe o catedra din invatamantul gimnazial, secundar inferior - clasele V - VIII.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul. Daca pentru catedra opteaza un cadru didactic dintr-o unitate de invatamant liceal sau postliceal, nu se mentioneaza in decizia de transfer nivelul de invatamant.
    Art. 10
    (1) Daca la un grup scolar exista o catedra vacanta publicata pentru invatamantul profesional, aceasta poate fi ocupata prin transfer de cadre didactice din invatamantul profesional, liceal sau postliceal.
    (2) In situatia in care catedra prevazuta la alin. (1) este ocupata de un cadru didactic care provine din invatamantul profesional, decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul. Daca pentru catedra opteaza un cadru didactic dintr-o unitate de invatamant liceal sau postliceal, nu se mentioneaza in decizia de transfer nivelul de invatamant.
    (3) Personalul didactic titular in casele de copii, care a fost transferat, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 108/1998, in centre de plasament si de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum si in cadrul Departamentului pentru protectia copilului, poate participa la sesiunea de pretransferare, in mediul urban - urban, rural - rural si urban - rural.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea actiunilor de pretransferare si restrangere a activitatii

    Art. 11
    (1) Pretransferarea si transferarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general si formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu evidenta si miscarea personalului didactic;
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la evidenta si miscarea personalului didactic/inspector scolar de specialitate;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate, profesori consacrati pentru rezultate profesionale, cate unul pentru fiecare specialitate.
    (2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
    Art. 12
    (1) Lista cuprinzand posturile didactice vacante pentru etapa de pretransferare, precum si pentru solutionarea cazurilor privind restrangerea activitatii sau desfiintarea unor unitati de invatamant se valideaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si se afiseaza pe Internet si la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de pretransferare si de transferare, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, si cuprinde mentiunile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Posturile/catedrele vacante, publicate in lista pentru sesiunea de pretransferari, trebuie sa aiba viabilitate/stabilitate de minimum 4 ani.
    Art. 13
    Posturile declarate vacante in timpul sesiunii de pretransferare se includ in lista posturilor vacante si se pot ocupa de personalul participant la aceasta sesiune, cu exceptia posturilor de la unitatile de invatamant in care se restrange activitatea la specialitatea respectiva.
    Art. 14
    La solutionarea cererilor de pretransfer au prioritate cadrele didactice care indeplinesc functii de conducere si doresc sa se transfere la unitatea de invatamant la care indeplinesc functia de conducere respectiva.
    Art. 15
    Pentru posturile/catedrele didactice din invatamantul alternativ cadrele didactice care participa la sesiunea de pretransferare si transferare, ca urmare a restrangerii activitatii, vor anexa la cererea de inscriere documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica din partea institutiilor specializate in tipul de alternativa, precum Waldorf, Step by Step, Montessori etc.
    Art. 16
    Pentru pretransferare sau transferare persoana interesata depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti o cerere-tip insotita de documentele mentionate in aceasta. In cazul transferarii, ca urmare a restrangerii activitatii, persoana interesata depune si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant la care este titulara, prin care sa se ateste aceasta situatie.
    Art. 17
    Persoanele cu studii superioare care s-au titularizat in invatamant pe posturi de educatori/invatatori, conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic, si nu sunt absolvente de liceu pedagogic pot participa la sesiunea de pretransferari sau la cea de transferari pentru ocuparea unui post/catedra corespunzator/corespunzatoare specializarii dobandite prin studii numai in invatamantul gimnazial si profesional.
    Art. 18
    Solutionarea cererilor de transferare se face in urmatoarea ordine:
    a) restrangerea activitatii in cadrul unitatii de invatamant;
    b) restrangerea activitatii la nivelul aceleiasi localitati;
    c) restrangerea activitatii la nivelul aceluiasi judet;
    d) restrangerea activitatii la unitati de invatamant din alte judete.
    Art. 19
    Restrangerea activitatii in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o catedra intrata in restrangere de activitate, care solicita sa fie transferate pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii, cu avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
    Art. 20
    (1) Pentru postul solicitat de personalul didactic care este la egalitate de punctaj, dupa aplicarea criteriilor social-umanitare, se organizeaza concurs, cu cel putin o zi inaintea sedintei de rezolvare a pretransferarilor.
    (2) Comisia de concurs se numeste prin decizie a inspectorului scolar general si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar de specialitate;
    b) membri - 2 profesori metodisti, de aceeasi specialitate, cu gradul didactic I.
    Art. 21
    (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic analizeaza cererile solicitantilor si hotaraste modalitatea de solutionare, in prezenta acestora, in sedinta organizata la data prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Cadrul didactic care nu participa la sedinta de solutionare a pretransferarilor si transferarilor are dreptul sa desemneze, prin procura speciala, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
    Art. 22
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la sesiunea de pretransferare sau transferare se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Repartizarea posturilor didactice se face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii. Optiunea se exprima in scris, in cererea-tip, si se consemneaza, cu certificare prin semnatura solicitantului/imputernicitului, in procesul-verbal al comisiei pentru mobilitatea personalului didactic.
    Art. 23
    Pe baza hotararii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic inspectorul scolar general emite decizie de pretransferare/transferare, cu precizarea postului/catedrei didactice si a nivelului de invatamant, cu exceptiile prevazute de prezenta metodologie.
    Art. 24
    (1) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de doua zile de la comunicarea deciziei si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia.
    (2) Contestatia cadrului didactic care nu a participat personal la sedinta de solutionare a pretransferarilor si transferarilor si care este nemultumit de postul/catedra repartizata din oficiu se solutioneaza in prezenta acestuia. Consiliul de administratie solicita comisiei de mobilitate a personalului didactic lista posturilor/catedrelor ramase vacante dupa incheierea sesiunii de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare sau transferare, pe care o prezinta contestatorului pentru a face o noua optiune.
    Art. 25
    Personalul didactic al carui post a intrat in restrangere de activitate si care a fost transferat pe un post cu viabilitate mai mica de 4 ani intra cu intaietate la urmatoarea restrangere a activitatii, fara a fi aplicate criteriile de evaluare in raport cu cadrele didactice care ocupa posturi de aceeasi specialitate.
    Art. 26
    Restrangerile de activitate nesolutionate dupa epuizarea tuturor posturilor vacante la nivelul localitatii si al judetului se solutioneaza prin detasare in interesul invatamantului pe durata prevazuta de lege pe posturi didactice rezervate.
    Art. 27
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii.
    Art. 28
    Afisarea rezultatelor la pretransferari se face dupa controlul efectuat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In cazul in care se vor constata nereguli, persoanele vinovate vor raspunde administrativ, disciplinar, civil sau penal, dupa caz.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:
    Specialitatea .......................... (numarul de posturi/catedre in restrangere de activitate la nivelul judetului ................)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Viabilitatea postului
 ______________________________________________________________________________
|  |        |Tipul de curriculum|  |             |           |      |          |
|  |        |___________________|  |             |           |      |          |
|N |Unitatea|    Compozitia     |A | Nivelul de  |Localitatea|Mediul|Observatii|
|r.|scolara |    curriculara    |  | invatamant: |           |      |          |
|  |        |                   |  |- prescolar  |           |      |          |
|c |        |                   |  |- primar     |           |      |          |
|r |        |                   |  |- gimnazial  |           |      |          |
|t.|        |                   |  |- profesional|           |      |          |
|  |        |                   |  |- liceal/    |           |      |          |
|  |        |                   |  |  postliceal |           |      |          |
|__|________|___________________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |Trunchi|   C.D.S   |  |             |           |      |          |
|  |        |comun  |(optionale)|  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |       |           |  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |       |           |  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|

    ANEXA 2
    la metodologie

                       CRITERII SI PUNCTAJE
pentru evaluarea personalului didactic

    1. Inspectia scolara la clasa
    Evaluarea este realizata de inspectorii scolari de specialitate. Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1. Se ia in considerare ultima inspectie efectuata in ultimii 4 ani. Inspectia scolara pentru restrangere de activitate se face, in caz de egalitate, in urma aplicarii punctajului de la criteriile prevazute la pct. 2 - 5, pentru departajare la nivelul unitatii. Pentru solutionarea cererilor de restrangere a activitatii punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolara nu se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cererile cadrelor didactice de catre comisia judeteana.
    Pentru pretransferari punctajul inspectiei scolare mentionat mai sus se aplica numai in cazul in care doua sau mai multe persoane solicita acelasi post.
    2. Nivelul studiilor (pentru cei care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. A, B, C, D, E si H se cumuleaza si punctajul prevazut la lit. F si G, cu conditia sa prezinte documente de studii justificative)
    A. Absolventi ai scolii normale sau ai scolii postliceale
       pedagogice                                                    - 5 puncte
    B. Absolventi ai unui colegiu pedagogic universitar
       (institutori)*)                                               - 8 puncte
    C. Maistri instructori absolventi de:
    1. scoala postliceala                                            - 5 puncte
    2. liceu + scoala de maistri                                     - 5 puncte
    3. liceu industrial                                              - 3 puncte
    4. liceu teoretic si scoala profesionala                         - 3 puncte
    D. Absolventi ai invatamantului superior de scurta durata sau
       ai institutului pedagogic cu diploma de absolvire             - 8 puncte
    E. Absolventi in specialitate ai invatamantului superior de
       lunga durata cu diploma de licenta                            - 10 puncte
    F. Absolventi ai invatamantului superior de lunga durata cu
       diploma de licenta si ai unor studii postuniversitare de
       specializare                                                  - 8 puncte
    G. Absolventi ai invatamantului superior de lunga durata cu
       diploma de licenta si cu:
     - studii aprofundate de specialitate                            - 11 puncte
     - cursuri de perfectionare postuniversitara                     - 6 puncte
     - doctorat obtinut in domeniul altei specializari decat cel al
       specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta
     - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat
       obtinut in domeniul altei specializari decat cel al
       specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta
     - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat
       obtinut in domeniul specializarii/specializarilor inscrise
       pe diploma de licenta                                         - 12 puncte
    H. Absolventi ai invatamantului postliceal (scoala postliceala
       sau scoala de maistri) cu a doua specializare                 - 5 puncte
------------
    *) Educatoarele si invatatoarele care au dobandit functia de institutor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.

    3. Gradul didactic
________________________________________________________________________________
Vechimea        Definitivat  Gradul     Vechimea in      Gradul     Doctorat
   in                        didactic   invatamant la    didactic I
invatamant                    II        data acordarii
                                        gradului
                                        didactic I
________________________________________________________________________________
 2 - 5 ani      10 puncte    12 puncte   2 - 5 ani               -  20 de puncte
 6 - 9 ani       6 puncte    11 puncte   6 - 9 ani       15 puncte  20 de puncte
10 - 14 ani      5 puncte    10 puncte  10 - 14 ani      14 puncte  20 de puncte
15 - 20 de ani   4 puncte     9 puncte  15 - 20 de ani   13 puncte  20 de puncte
21 - 25 de ani   3 puncte     8 puncte  21 - 25 de ani   12 puncte  20 de puncte
peste 25 de ani  2 puncte     7 puncte  peste 25 de ani  11 puncte  20 de puncte
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Se puncteaza ultimul grad didactic dobandit.
    2. La punctajul corespunzator vechimii mentionat mai sus se adauga cate 2 puncte pentru fiecare dintre gradele didactice: definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, daca au fost acordate cu media 10.
    3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10.
    4. Rezultatele obtinute in activitatea didactica
    Calificativul obtinut in anul scolar 2000/2001 si 2001/2002 (partial):
    - Foarte bine     - 10 puncte
    - Bine            - 7 puncte
    - Satisfacator    - 2 puncte
    - Nesatisfacator  - 0 puncte

    NOTA:
    In cazul intreruperii activitatii la catedra in perioada ultimilor 2 ani se iau in considerare calificativele pentru ultimii 2 ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
    5. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative*):
    a) la nivelul:
       - scolii (de exemplu: activitate in comisia
         metodica, responsabil cu activitatea de
         perfectionare, altele)                             - maximum 4 puncte
       - judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu:
         metodist al inspectoratului scolar
         judetean/inspectoratului scolar al municipiului
         Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local,
         membru al comisiei consultative pe discipline,
         membru al consiliului consultativ, altele)         - maximum 7 puncte
       - national (de exemplu: formator national, membru al
         comisiei nationale de specialitate sau al altor
         consilii/comisii nationale mentionate in
         Legea nr. 84/1995, republicata)                    - maximum 8 puncte
    b) participare in colective de elaborare de:
       - programe aprobate de Ministerul Educatiei si
         Cercetarii (participarea in colective de
         elaborare)                                         - maximum 4 puncte
                                                              pentru toate
                                                              programele
       - manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei
         si Cercetarii                                      - 7 puncte/manual
       - ghiduri metodologice sau alte auxiliare
         curriculare                                        - maximum 3 puncte
                                                              pentru toate
                                                              ghidurile
       - articole de specialitate, lucrari stiintifice,
         studii de specialitate, publicate in reviste de
         specialitate:                                      - 1 punct/toate
                                                            - 0,5 puncte/lucrare
                                                            - 1 punct/fiecare
                                                              studiu
       - carti in domeniul educational, publicate           - maximum 5 puncte/
                                                              carte publicata
       - mijloace de invatamant omologate de Ministerul
         Educatiei si Cercetarii                            - maximum 5 puncte
    c) activitati desfasurate in cadrul programelor de
       reforma coordonate de Ministerul Educatiei si
       Cercetarii (PHARE - VET, PHARE, Banca Mondiala),
       altele decat cele punctate anterior                  - maximum 3 puncte
    Detalierea punctajelor prevazute la prezentul punct se va face in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si se afiseaza o data cu afisarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare pentru departajare criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
    a) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
    b) parinti cu domiciliul in localitate;
    c) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
    d) sot (sotie) cu activitatea in invatamant;
    e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva).
           
    *) Se puncteaza activitatea din ultimii 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3325/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3325 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu