E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3342 din 11 martie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 29 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in temeiul prevederilor art. 127 si 128 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

    Art. 1
    In invatamantul preuniversitar normele didactice se stabilesc in concordanta cu Planul-cadru de invatamant aprobat prin ordinele ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.638/2001, nr. 3.670/2001 si nr. 3.680/2001, formatiunile de studii/clasele de elevi urmand sa fie organizate astfel incat sa se inscrie spre limita maxima prevazuta de Legea nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    Norma didactica cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 109/1999, precum si ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Art. 3
    (1) Completarea normei didactice cu ore de alta specialitate pentru personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar se face pentru situatiile in care cadrul didactic respectiv are asigurata cel putin jumatate de norma in specialitate si numai daca nu exista posibilitatea completarii cu ore de specialitate la doua sau trei unitati de invatamant apropiate din aceeasi localitate.
    (2) Completarea normei didactice se face numai dupa incadrarea tuturor titularilor din localitatea respectiva, in conformitate cu specializarea/specializarile acestora inscrise pe diploma, pentru un an scolar, prin decizie a inspectorului scolar general si cu acordul scris al cadrului didactic respectiv.
    (3) Completarea normei didactice se face cu prioritate pentru personalul didactic titular care face dovada ca a participat la cursuri postuniversitare in domeniul respectiv sau ca a absolvit cursuri de perfectionare conform art. 32 din Legea nr. 128/1997. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (4) Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular se poate face cu ore de la alte discipline, cadrul didactic fiind considerat calificat.
    Art. 4
    (1) In unitatile de invatamant in care functioneaza un singur rand de clase I - VIII sau in care functioneaza clase simultane norma didactica cuprinde ore prevazute in planul-cadru din aria curriculara, care corespund specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau de absolvire. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) norma didactica a unui invatator/institutor se constituie, conform art. 43 lit. b) din Legea nr. 128/1997, din orele aferente clasei pe care o conduce.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural, in mod exceptional, norma didactica de predare se poate completa cu ore la orice disciplina din planul de invatamant, pana la reducerea totala a orelor in specialitate in unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza ca titular, fara diminuarea salariului.
    Art. 6
    (1) In invatamantul primar limbile moderne pot fi predate de invatatorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, daca face dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    (2) In cazul in care in unitatea de invatamant nu exista personal de specialitate, consiliul de administratie al scolii poate decide ca invatatorii care detin atestat pentru predarea unei limbi moderne sa predea si la alte clase din ciclul primar, ai caror invatatori nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    Art. 7
    Limbile moderne la clasele cu predare intensiva se predau cu clasa intreaga.
    Art. 8
    (1) La clasele V - VIII orele din trunchiul comun din cadrul ariei curriculare "Consiliere si orientare" reprezinta orele saptamanale de dirigentie. Ele nu fac parte din norma de predare a profesorilor-diriginti, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, fiind remunerate conform art. 51 alin. (4) din aceeasi lege.
    (2) Conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.409/1998, personalul didactic de conducere, indrumare si control nu poate avea incluse in norma de predare ore de consiliere si orientare.
    (3) La liceu - filiera tehnologica, la clasele IX - XII/XIII ora de "Consiliere si orientare" prevazuta in trunchiul comun reprezinta ora de dirigentie si face parte din norma cadrului didactic, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (4) La formele de invatamant seral si fara frecventa dirigentia nu intra in norma didactica, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000, cu exceptia claselor de invatamant seral cuprinse in programul "A doua sansa", aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.473/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.231/1999 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000.
    Art. 9
    Institutorii care fac dovada ca sunt calificati pentru a preda disciplinele limbi straine, muzica, desen sau educatie fizica pot fi incadrati, prin concurs, in invatamantul gimnazial pe posturi/catedre corespunzatoare specializarii obtinute prin studii, fiind salarizati ca institutori.
    Art. 10
    (1) Disciplinele "Informatica", "Tehnologia informatiei", "Informatica - tehnologii asistate de calculator" si "Tehnologia prelucrarii informatiei" pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior de profil, si anume: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, roboti industriali, mecatronica, inginerie electrica si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor energetice etc.
    (2) Disciplina "Informatica - tehnologii asistate de calculator" din cadrul profilului servicii poate fi predata numai de absolventi ai specializarilor "Informatica economica", "Informatica manageriala", "Contabilitate si informatica de gestiune", "Automatica si informatica economica", "Cibernetica si informatica economica".
    Art. 11
    Disciplina "Cultura civica" poate fi predata de absolventii facultatilor de stiinte politice si administrative, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice.
    Art. 12
    (1) La clasa a XI-a, la liceele, grupurile scolare si colegiile cu profil servicii, specializarile turism si alimentatie publica, economic, administrativ, disciplina "Economia intreprinderilor si elemente de legislatie" se preda, cu prioritate, dupa cum urmeaza:
    a) capitolele de drept si legislatie - de catre absolventi ai invatamantului superior cu specializarea drept;
    b) capitolele de economia intreprinderii - de catre absolventi ai invatamantului superior economic.
    (2) Pentru catedrele astfel alcatuite nu se organizeaza concurs de titularizare.
    Art. 13
    (1) Disciplina "Educatie tehnologica" poate fi predata la clasele V - VIII si la clasele IX - XII/XIII, filiera teoretica si vocationala, de absolventi ai invatamantului superior tehnic, agricol sau de absolventi ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre in specializarea "Educatie tehnologica", cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (2) La clasele V - VIII disciplina "Educatie tehnologica" mai poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata sau de absolventi cu studii aprofundate, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare in specializarea "Educatie tehnologica", organizate in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.
    (3) Cadrele didactice titularizate pana la data de 1 septembrie 2000 pe o catedra de "Educatie tehnologica" sunt obligate ca in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sa urmeze cursuri de abilitare curriculara pentru "Educatie tehnologica", organizate de Casa Corpului Didactic in colaborare cu specialisti din universitati, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in toata aceasta perioada fiind considerate cadre didactice calificate.
    Art. 14
    Disciplina "Educatie tehnologica", precum si disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic de lunga durata, precum si de absolventii cursurilor postuniversitare din domeniul stiintelor tehnice de studii aprofundate, masterat, doctorat cursuri postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 15
    In invatamantul postliceal incadrarea pe discipline/module se face, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu cadre didactice care au cel putin gradul didactic II.
    Art. 16
    (1) Instruirea practica poate fi predata de:
    a) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997;
    b) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 128/1997 in conditiile efectuarii unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu (productie, invatamant). Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie vor fi considerate personal didactic calificat, daca profilul clasei la care sunt incadrate cu ore de instruire practica coincide cu profilul cursurilor universitare absolvite.
    (2) Categoriile de cadre didactice prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 17
    (1) Incadrarea cadrelor didactice la disciplina "Instruire practica" se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant. In invatamantul liceal - filiera tehnologica, invatamantul profesional - scoala profesionala si de ucenici instruirea practica in saptamani comasate si instruirea practica in laboratorul tehnologic se vor efectua cu clasa intreaga, cu conditia asigurarii unui loc de munca echipat corespunzator pentru fiecare elev.
    (2) Instruirea practica in saptamani comasate pentru anii terminali se efectueaza, acolo unde este posibil, la agenti economici.
    Art. 18
    Personalul didactic aflat la varsta standard de pensionare, potrivit art. 128 din Legea nr. 128/1997, poate fi mentinut ca titular. Aceasta prevedere se va aplica numai daca au fost solutionate restrangerile de activitate la nivel de localitate, judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    Nu se constituie norme didactice vacante din discipline optionale in vederea ocuparii prin concurs.
    Art. 20
    Liderul de sindicat participa, conform legii, la sedintele consiliului de administratie al unitatii de invatamant si are dreptul sa solicite consemnarea observatiilor proprii in procesul-verbal.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.360/2000 privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant, precum si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.835/2001 cu privire la unele modificari la Metodologia de incadrare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3342/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3342 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu