E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3342 din 11 martie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 29 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in temeiul prevederilor art. 127 si 128 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

    Art. 1
    In invatamantul preuniversitar normele didactice se stabilesc in concordanta cu Planul-cadru de invatamant aprobat prin ordinele ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.638/2001, nr. 3.670/2001 si nr. 3.680/2001, formatiunile de studii/clasele de elevi urmand sa fie organizate astfel incat sa se inscrie spre limita maxima prevazuta de Legea nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    Norma didactica cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 109/1999, precum si ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Art. 3
    (1) Completarea normei didactice cu ore de alta specialitate pentru personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar se face pentru situatiile in care cadrul didactic respectiv are asigurata cel putin jumatate de norma in specialitate si numai daca nu exista posibilitatea completarii cu ore de specialitate la doua sau trei unitati de invatamant apropiate din aceeasi localitate.
    (2) Completarea normei didactice se face numai dupa incadrarea tuturor titularilor din localitatea respectiva, in conformitate cu specializarea/specializarile acestora inscrise pe diploma, pentru un an scolar, prin decizie a inspectorului scolar general si cu acordul scris al cadrului didactic respectiv.
    (3) Completarea normei didactice se face cu prioritate pentru personalul didactic titular care face dovada ca a participat la cursuri postuniversitare in domeniul respectiv sau ca a absolvit cursuri de perfectionare conform art. 32 din Legea nr. 128/1997. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (4) Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular se poate face cu ore de la alte discipline, cadrul didactic fiind considerat calificat.
    Art. 4
    (1) In unitatile de invatamant in care functioneaza un singur rand de clase I - VIII sau in care functioneaza clase simultane norma didactica cuprinde ore prevazute in planul-cadru din aria curriculara, care corespund specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau de absolvire. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) norma didactica a unui invatator/institutor se constituie, conform art. 43 lit. b) din Legea nr. 128/1997, din orele aferente clasei pe care o conduce.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural, in mod exceptional, norma didactica de predare se poate completa cu ore la orice disciplina din planul de invatamant, pana la reducerea totala a orelor in specialitate in unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza ca titular, fara diminuarea salariului.
    Art. 6
    (1) In invatamantul primar limbile moderne pot fi predate de invatatorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, daca face dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    (2) In cazul in care in unitatea de invatamant nu exista personal de specialitate, consiliul de administratie al scolii poate decide ca invatatorii care detin atestat pentru predarea unei limbi moderne sa predea si la alte clase din ciclul primar, ai caror invatatori nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    Art. 7
    Limbile moderne la clasele cu predare intensiva se predau cu clasa intreaga.
    Art. 8
    (1) La clasele V - VIII orele din trunchiul comun din cadrul ariei curriculare "Consiliere si orientare" reprezinta orele saptamanale de dirigentie. Ele nu fac parte din norma de predare a profesorilor-diriginti, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, fiind remunerate conform art. 51 alin. (4) din aceeasi lege.
    (2) Conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.409/1998, personalul didactic de conducere, indrumare si control nu poate avea incluse in norma de predare ore de consiliere si orientare.
    (3) La liceu - filiera tehnologica, la clasele IX - XII/XIII ora de "Consiliere si orientare" prevazuta in trunchiul comun reprezinta ora de dirigentie si face parte din norma cadrului didactic, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (4) La formele de invatamant seral si fara frecventa dirigentia nu intra in norma didactica, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000, cu exceptia claselor de invatamant seral cuprinse in programul "A doua sansa", aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.473/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.231/1999 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000.
    Art. 9
    Institutorii care fac dovada ca sunt calificati pentru a preda disciplinele limbi straine, muzica, desen sau educatie fizica pot fi incadrati, prin concurs, in invatamantul gimnazial pe posturi/catedre corespunzatoare specializarii obtinute prin studii, fiind salarizati ca institutori.
    Art. 10
    (1) Disciplinele "Informatica", "Tehnologia informatiei", "Informatica - tehnologii asistate de calculator" si "Tehnologia prelucrarii informatiei" pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior de profil, si anume: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, roboti industriali, mecatronica, inginerie electrica si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor energetice etc.
    (2) Disciplina "Informatica - tehnologii asistate de calculator" din cadrul profilului servicii poate fi predata numai de absolventi ai specializarilor "Informatica economica", "Informatica manageriala", "Contabilitate si informatica de gestiune", "Automatica si informatica economica", "Cibernetica si informatica economica".
    Art. 11
    Disciplina "Cultura civica" poate fi predata de absolventii facultatilor de stiinte politice si administrative, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice.
    Art. 12
    (1) La clasa a XI-a, la liceele, grupurile scolare si colegiile cu profil servicii, specializarile turism si alimentatie publica, economic, administrativ, disciplina "Economia intreprinderilor si elemente de legislatie" se preda, cu prioritate, dupa cum urmeaza:
    a) capitolele de drept si legislatie - de catre absolventi ai invatamantului superior cu specializarea drept;
    b) capitolele de economia intreprinderii - de catre absolventi ai invatamantului superior economic.
    (2) Pentru catedrele astfel alcatuite nu se organizeaza concurs de titularizare.
    Art. 13
    (1) Disciplina "Educatie tehnologica" poate fi predata la clasele V - VIII si la clasele IX - XII/XIII, filiera teoretica si vocationala, de absolventi ai invatamantului superior tehnic, agricol sau de absolventi ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre in specializarea "Educatie tehnologica", cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (2) La clasele V - VIII disciplina "Educatie tehnologica" mai poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata sau de absolventi cu studii aprofundate, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare in specializarea "Educatie tehnologica", organizate in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.
    (3) Cadrele didactice titularizate pana la data de 1 septembrie 2000 pe o catedra de "Educatie tehnologica" sunt obligate ca in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sa urmeze cursuri de abilitare curriculara pentru "Educatie tehnologica", organizate de Casa Corpului Didactic in colaborare cu specialisti din universitati, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in toata aceasta perioada fiind considerate cadre didactice calificate.
    Art. 14
    Disciplina "Educatie tehnologica", precum si disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic de lunga durata, precum si de absolventii cursurilor postuniversitare din domeniul stiintelor tehnice de studii aprofundate, masterat, doctorat cursuri postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 15
    In invatamantul postliceal incadrarea pe discipline/module se face, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu cadre didactice care au cel putin gradul didactic II.
    Art. 16
    (1) Instruirea practica poate fi predata de:
    a) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997;
    b) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 128/1997 in conditiile efectuarii unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu (productie, invatamant). Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie vor fi considerate personal didactic calificat, daca profilul clasei la care sunt incadrate cu ore de instruire practica coincide cu profilul cursurilor universitare absolvite.
    (2) Categoriile de cadre didactice prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 17
    (1) Incadrarea cadrelor didactice la disciplina "Instruire practica" se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant. In invatamantul liceal - filiera tehnologica, invatamantul profesional - scoala profesionala si de ucenici instruirea practica in saptamani comasate si instruirea practica in laboratorul tehnologic se vor efectua cu clasa intreaga, cu conditia asigurarii unui loc de munca echipat corespunzator pentru fiecare elev.
    (2) Instruirea practica in saptamani comasate pentru anii terminali se efectueaza, acolo unde este posibil, la agenti economici.
    Art. 18
    Personalul didactic aflat la varsta standard de pensionare, potrivit art. 128 din Legea nr. 128/1997, poate fi mentinut ca titular. Aceasta prevedere se va aplica numai daca au fost solutionate restrangerile de activitate la nivel de localitate, judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    Nu se constituie norme didactice vacante din discipline optionale in vederea ocuparii prin concurs.
    Art. 20
    Liderul de sindicat participa, conform legii, la sedintele consiliului de administratie al unitatii de invatamant si are dreptul sa solicite consemnarea observatiilor proprii in procesul-verbal.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.360/2000 privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant, precum si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.835/2001 cu privire la unele modificari la Metodologia de incadrare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3342/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3342 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu