E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3342 din 11 martie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 29 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in temeiul prevederilor art. 127 si 128 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand din anul scolar 2002 - 2003, ca urmare a aplicarii Planului-cadru de invatamant

    Art. 1
    In invatamantul preuniversitar normele didactice se stabilesc in concordanta cu Planul-cadru de invatamant aprobat prin ordinele ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.638/2001, nr. 3.670/2001 si nr. 3.680/2001, formatiunile de studii/clasele de elevi urmand sa fie organizate astfel incat sa se inscrie spre limita maxima prevazuta de Legea nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    Norma didactica cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 109/1999, precum si ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    Art. 3
    (1) Completarea normei didactice cu ore de alta specialitate pentru personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar se face pentru situatiile in care cadrul didactic respectiv are asigurata cel putin jumatate de norma in specialitate si numai daca nu exista posibilitatea completarii cu ore de specialitate la doua sau trei unitati de invatamant apropiate din aceeasi localitate.
    (2) Completarea normei didactice se face numai dupa incadrarea tuturor titularilor din localitatea respectiva, in conformitate cu specializarea/specializarile acestora inscrise pe diploma, pentru un an scolar, prin decizie a inspectorului scolar general si cu acordul scris al cadrului didactic respectiv.
    (3) Completarea normei didactice se face cu prioritate pentru personalul didactic titular care face dovada ca a participat la cursuri postuniversitare in domeniul respectiv sau ca a absolvit cursuri de perfectionare conform art. 32 din Legea nr. 128/1997. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (4) Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular se poate face cu ore de la alte discipline, cadrul didactic fiind considerat calificat.
    Art. 4
    (1) In unitatile de invatamant in care functioneaza un singur rand de clase I - VIII sau in care functioneaza clase simultane norma didactica cuprinde ore prevazute in planul-cadru din aria curriculara, care corespund specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau de absolvire. Personalul didactic caruia i se completeaza norma didactica in acest mod beneficiaza de mentinerea drepturilor salariale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) norma didactica a unui invatator/institutor se constituie, conform art. 43 lit. b) din Legea nr. 128/1997, din orele aferente clasei pe care o conduce.
    Art. 5
    In invatamantul gimnazial din mediul rural, in mod exceptional, norma didactica de predare se poate completa cu ore la orice disciplina din planul de invatamant, pana la reducerea totala a orelor in specialitate in unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza ca titular, fara diminuarea salariului.
    Art. 6
    (1) In invatamantul primar limbile moderne pot fi predate de invatatorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, daca face dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    (2) In cazul in care in unitatea de invatamant nu exista personal de specialitate, consiliul de administratie al scolii poate decide ca invatatorii care detin atestat pentru predarea unei limbi moderne sa predea si la alte clase din ciclul primar, ai caror invatatori nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat.
    Art. 7
    Limbile moderne la clasele cu predare intensiva se predau cu clasa intreaga.
    Art. 8
    (1) La clasele V - VIII orele din trunchiul comun din cadrul ariei curriculare "Consiliere si orientare" reprezinta orele saptamanale de dirigentie. Ele nu fac parte din norma de predare a profesorilor-diriginti, in conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, fiind remunerate conform art. 51 alin. (4) din aceeasi lege.
    (2) Conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.409/1998, personalul didactic de conducere, indrumare si control nu poate avea incluse in norma de predare ore de consiliere si orientare.
    (3) La liceu - filiera tehnologica, la clasele IX - XII/XIII ora de "Consiliere si orientare" prevazuta in trunchiul comun reprezinta ora de dirigentie si face parte din norma cadrului didactic, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/1999.
    (4) La formele de invatamant seral si fara frecventa dirigentia nu intra in norma didactica, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000, cu exceptia claselor de invatamant seral cuprinse in programul "A doua sansa", aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.473/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.231/1999 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000.
    Art. 9
    Institutorii care fac dovada ca sunt calificati pentru a preda disciplinele limbi straine, muzica, desen sau educatie fizica pot fi incadrati, prin concurs, in invatamantul gimnazial pe posturi/catedre corespunzatoare specializarii obtinute prin studii, fiind salarizati ca institutori.
    Art. 10
    (1) Disciplinele "Informatica", "Tehnologia informatiei", "Informatica - tehnologii asistate de calculator" si "Tehnologia prelucrarii informatiei" pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior de profil, si anume: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatica economica, automatica si informatica economica, calculatoare, informatica aplicata, cibernetica si previziune economica, cibernetica si informatica economica, roboti industriali, mecatronica, inginerie electrica si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor energetice etc.
    (2) Disciplina "Informatica - tehnologii asistate de calculator" din cadrul profilului servicii poate fi predata numai de absolventi ai specializarilor "Informatica economica", "Informatica manageriala", "Contabilitate si informatica de gestiune", "Automatica si informatica economica", "Cibernetica si informatica economica".
    Art. 11
    Disciplina "Cultura civica" poate fi predata de absolventii facultatilor de stiinte politice si administrative, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice.
    Art. 12
    (1) La clasa a XI-a, la liceele, grupurile scolare si colegiile cu profil servicii, specializarile turism si alimentatie publica, economic, administrativ, disciplina "Economia intreprinderilor si elemente de legislatie" se preda, cu prioritate, dupa cum urmeaza:
    a) capitolele de drept si legislatie - de catre absolventi ai invatamantului superior cu specializarea drept;
    b) capitolele de economia intreprinderii - de catre absolventi ai invatamantului superior economic.
    (2) Pentru catedrele astfel alcatuite nu se organizeaza concurs de titularizare.
    Art. 13
    (1) Disciplina "Educatie tehnologica" poate fi predata la clasele V - VIII si la clasele IX - XII/XIII, filiera teoretica si vocationala, de absolventi ai invatamantului superior tehnic, agricol sau de absolventi ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre in specializarea "Educatie tehnologica", cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    (2) La clasele V - VIII disciplina "Educatie tehnologica" mai poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior tehnic de scurta durata sau de absolventi cu studii aprofundate, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare in specializarea "Educatie tehnologica", organizate in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.
    (3) Cadrele didactice titularizate pana la data de 1 septembrie 2000 pe o catedra de "Educatie tehnologica" sunt obligate ca in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sa urmeze cursuri de abilitare curriculara pentru "Educatie tehnologica", organizate de Casa Corpului Didactic in colaborare cu specialisti din universitati, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, in toata aceasta perioada fiind considerate cadre didactice calificate.
    Art. 14
    Disciplina "Educatie tehnologica", precum si disciplinele tehnologice de la filiera tehnologica din structura invatamantului liceal pot fi predate de absolventi ai invatamantului superior tehnic de lunga durata, precum si de absolventii cursurilor postuniversitare din domeniul stiintelor tehnice de studii aprofundate, masterat, doctorat cursuri postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 15
    In invatamantul postliceal incadrarea pe discipline/module se face, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu cadre didactice care au cel putin gradul didactic II.
    Art. 16
    (1) Instruirea practica poate fi predata de:
    a) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997;
    b) cadre didactice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 128/1997 in conditiile efectuarii unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu (productie, invatamant). Cadrele didactice care se incadreaza in aceasta categorie vor fi considerate personal didactic calificat, daca profilul clasei la care sunt incadrate cu ore de instruire practica coincide cu profilul cursurilor universitare absolvite.
    (2) Categoriile de cadre didactice prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 17
    (1) Incadrarea cadrelor didactice la disciplina "Instruire practica" se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant. In invatamantul liceal - filiera tehnologica, invatamantul profesional - scoala profesionala si de ucenici instruirea practica in saptamani comasate si instruirea practica in laboratorul tehnologic se vor efectua cu clasa intreaga, cu conditia asigurarii unui loc de munca echipat corespunzator pentru fiecare elev.
    (2) Instruirea practica in saptamani comasate pentru anii terminali se efectueaza, acolo unde este posibil, la agenti economici.
    Art. 18
    Personalul didactic aflat la varsta standard de pensionare, potrivit art. 128 din Legea nr. 128/1997, poate fi mentinut ca titular. Aceasta prevedere se va aplica numai daca au fost solutionate restrangerile de activitate la nivel de localitate, judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    Nu se constituie norme didactice vacante din discipline optionale in vederea ocuparii prin concurs.
    Art. 20
    Liderul de sindicat participa, conform legii, la sedintele consiliului de administratie al unitatii de invatamant si are dreptul sa solicite consemnarea observatiilor proprii in procesul-verbal.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.360/2000 privind incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant, precum si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.835/2001 cu privire la unele modificari la Metodologia de incadrare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001   2002, ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3342/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3342 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu