E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 529 2003
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 140 2003
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 140 2003
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 534 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 536 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 536 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 138 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 108 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 85 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 86 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 88 2001
Articolul 1 din actul Ordin 349 2004 abrogă Ordin 695 1997
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 349 din  1 septembrie 2004

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 19 octombrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea armonizarii cu legislatia europeana a actelor normative emise de Ministerul Administratiei si Internelor, care fac referire la standarde romane sau europene, adoptate ca standarde romane, aplicabile in domeniile proprii de competenta,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Actele normative interne enumerate mai jos se abroga sau se modifica, dupa caz, astfel:
    1. Ordinul ministrului de interne nr. 695/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997, se abroga.
    2. Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifica astfel:
    2.1. Alineatul (1) al articolului 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare in domeniu."
    2.2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 7 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "c) certificat de conformitate pentru producator;"
    3. Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifica astfel:
    3.1. Punctul 5 din anexa 2.1 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, verificat metrologic de un laborator autorizat. Document de referinta: SR ISO 2409:1994"
    3.2. Punctul 9 din anexa 2.1 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
    "9. Etaloane pentru grade de curatare. Document de referinta: SR EN ISO 8501 - 1:2002"
    4. Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, se modifica astfel:
    4.1. Alineatul (1) al articolului 15 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Documente de referinta: standardele romane si europene, adoptate ca standarde romane, care vizeaza marcarea mijloacelor tehnice p.s.i."
    5. Ordinul ministrului de interne nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 24 septembrie 2001, se modifica astfel:
    5.1. Litera i) a articolului 3 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "i) incaltaminte antistatica - incaltaminte cu rezistenta electrica cuprinsa intre 100 kohmi si 1.000 Mohmi, incercata in conformitate cu reglementarile in vigoare. Documente de referinta: SR EN 344:1995, SR EN 344:1995/A1:2002 si SR EN 344:1995/AC:2003;"
    6. Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, se modifica astfel:
    6.1. Alineatul (1) al articolului 49 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare si informare) si cele auxiliare se executa, se ilumineaza, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor in vigoare."
    7. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se modifica astfel:
    7.1. Punctul 3.1.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "3.1.1. Materializarea punctelor din retelele geodezice de sprijin si din retelele de indesire si ridicare se face conform anexei nr. 9, avand marci conform anexei nr. 10."
    7.2. Litera c) de la punctul 4.2.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafata utilizate pentru punctele de triangulatie de ordinul V si cu borne subterane tip 2, conform anexei nr. 9. Marcile pentru bornele de suprafata se inscriptioneaza conform anexei nr. 10."
    7.3. Punctul 4.2.26 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "4.2.26. Limita intravilanului se materializeaza cu borne inscriptionate conform reglementarilor in vigoare (anexele nr. 9 si nr. 10). Punctele materializate vor asigura o densitate de minimum 2 pct./km."
    7.4. Titlul anexei nr. 9 la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:
    "Anexa nr. 9: Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: SR 3446-1: 1996: Masurari terestre. Borne pentru puncte de triangulatie si repere azimutale"
    7.5. Titlul anexei nr. 10 la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:
    "Anexa nr. 10: Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: STAS 4294-73: Masurari terestre. Marci pentru nivelment si triangulatie geodezica"
    8. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se modifica astfel:
    8.1. Articolul 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Receptia tuturor categoriilor de lucrari are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC, a reglementarilor tehnice in vigoare si a avizelor eliberate potrivit Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie."
    9. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 si nr. 119 bis din 25 februarie 2003, se modifica astfel:
    9.1. Partea introductiva a punctului 33 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "33. Aveti un plan de conformare sau de certificare pentru sisteme de management al calitatii?"
    9.2. Partea introductiva a punctului 34 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "34. Aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului?"
    9.3. Punctul 51 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "51. Intretinerea preventiva si curenta a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie se va face conform reglementarilor in vigoare, folosind facilitatile si echipamentul indicate in planul atasat conform cerintelor de la pozitia 21. Se va dezvolta si se va folosi un program de intretinere curenta a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie, in concordanta cu specificatiile domeniului reglementat."
    9.4. Punctul 1.1 din anexa nr. 3 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "1.1. Precizati daca structura organizatiei dumneavoastra este una clasica, ierarhico-functionala. Document de referinta: SR EN ISO 9001:2000"
    9.5. Punctul 7.3 din anexa nr. 3 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "7.3. Precizati daca aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului."
    9.6. Punctul 24 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "24. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
    9.7. Punctul 25 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "25. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
    9.8. Punctul 25.10 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "25.10. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrica cu 4-aminoantipirina dupa distilare"
    9.9. Punctul 25.37 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "25.37. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare"
    9.10. Punctul 26 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "26. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
    9.11. Punctul 27 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "27. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
    9.12. Punctul 27.65 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "27.65. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare"
    9.13. Punctul 27.78 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "27.78. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrica cu 4-aminoantipirina dupa distilare"
    9.14. Punctul 9 din anexa nr. 5 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "9. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
    9.15. Punctul 10 din anexa nr. 5 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "10. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
    9.16. Punctul 15 din anexa nr. 6 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "15. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
    9.17. Punctul 16 din anexa nr. 6 la regulament va avea urmatorul cuprins:
    "16. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
    10. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 529/2003 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, se modifica astfel:
    10.1. Articolul 7 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Autorizarea se acorda pentru incercari, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. Document de referinta: SR EN ISO/CEI 17025:2001"
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

          Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
                          Marian Florian Saniuta

               Ministrul delegat pentru administratia publica,
                              Gheorghe EmacuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 349/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 349 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 349/2004
Ordin 529 2003
pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
Ordin 140 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora
Ordin 140 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora*)
Ordin 534 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
Ordin 138 2001
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005
Ordin 108 2001
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004
Ordin 85 2001
pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor
Ordin 86 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor
Ordin 88 2001
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003
Ordin 695 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu