Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 88 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 583 din 18 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003 atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                         Ministru de interne,
                              Ioan Rus

    ANEXA 1

                             DISPOZITII GENERALE
privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinte si conditii tehnice obligatorii, care se aplica, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., in scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii, limitarii si diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor si fortelor de interventie, precum si pentru stingerea incendiilor in conditii de operativitate si eficienta.
    Art. 2
    (1) La introducerea unor noi activitati, echipamente, instalatii, tehnologii, aparate si altele asemenea, factorii implicati in domeniu vor stabili masuri, cerinte si conditii specifice de echipare si dotare pe baza documentatiilor puse la dispozitie de producatori, furnizori, proprietari sau utilizatori, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (2) Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica numai in conditiile neafectarii caracterului monumentului.

    CAP. 2
    Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    Art. 3
    Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, platformelor amenajate si utilizatorilor la actiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica in urmatoarele categorii principale:
    a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare si alertare in caz de incendiu, destinate detectarii si semnalizarii incendiilor produse in zona supravegheata, in scopul luarii masurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, actionarea unor echipamente de stingere sau de protectie, transmiterea apelurilor de urgenta si alertarea fortelor de interventie;
    b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, care asigura prezenta substantei de stingere in zona protejata sau limiteaza propagarea incendiului in incaperi si spatii adiacente locului de izbucnire;
    c) stingatoare si alte aparate de stins incendii, care contin substante de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin actionare manuala sau automata, sub efectul presiunii create in interiorul acestora sau datorita efectelor produse in zona supravegheata de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului;
    d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie utilizate pentru preintampinarea propagarii incendiilor, intreruperea arderii in diferite focare si, dupa caz, stingerea acestora.
    Art. 4
    Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru intreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din apropierea focarului sunt:
    a) apa, care poate fi aplicata direct asupra focarului sau sub forma de jet compact ori pulverizat (ceata sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (galeti, vase etc.), accesorii ale hidrantilor si instalatii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizeaza, in principal, prin racirea materialului care arde si prin izolarea suprafetei incendiate de oxigenul atmosferic;
    b) spumantii folositi pentru obtinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafetelor incendiate prin intermediul instalatiilor de stingere fixe, semifixe si mobile sau aferente autospecialelor de interventie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spuma care provoaca racirea partiala a suprafetei incendiate si limiteaza vaporizarea in zona de flacari si accesul oxigenului atmosferic;
    c) pulberile stingatoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalatii, utilaje si aparate adecvate, determina stingerea incendiului, in principal, prin agentii de stingere generati la descompunerea pulberii sub actiunea temperaturii si crearea unor bariere care limiteaza accesul oxigenului atmosferic in zona de ardere;
    d) aburul, deversat in zona protejata prin intermediul unor instalatii adecvate, dilueaza concentratia de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere sau atmosfera potential exploziva formata in urma unor scapari de gaze;
    e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalatii speciale, stingatoare si alte aparate, realizeaza efectul de stingere, in principal, prin reducerea concentratiei de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere;
    f) agentii stingatori sau neutralizatori speciali, refulati in zona protejata prin intermediul unor instalatii si utilaje speciale sau stingatoare, inhiba sau stopeaza arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuarii reactiei de oxidare.
    Art. 5
    Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 si 4 sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 3
    Criterii de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    Art. 6
    Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigura conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispozitii generale, precum si pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranta la foc si din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor.
    Art. 7
    La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se au in vedere urmatoarele criterii:
    a) conditiile si cerintele tehnice precizate in reglementarile specifice;
    b) interdependenta dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc si factorii de determinare si evaluare ai acestora;
    c) posibilitatile de actionare in spatii inchise, in subsoluri, la inaltime sau in medii cu nocivitate marita;
    d) functiile, caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de p.s.i.;
    e) eficienta si compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2;
    f) valoarea constructiei, a instalatiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor protejate;
    g) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de constructie ale cladirii si mediului;
    h) compatibilitatea dintre diferite substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
    i) capacitatile fizice si psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;
    j) raportul cost/eficienta.
    Art. 8
    La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi indeplinite anumite prevederi ale reglementarilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si ale prezentelor dispozitii generale, se vor asigura masuri compensatorii corespunzatoare situatiilor date.
    Art. 9
    Pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se vor asigura alarmarea si avertizarea utilizatorilor (persoanelor) in caz de incendiu cu sisteme, instalatii si mijloace conform reglementarilor tehnice.
    Art. 10
    Numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabileste potrivit anexei nr. 3 sau, dupa caz, normativelor tehnice ori normelor specifice, daca prin acestea se prevede un numar mai mare.
    Art. 11
    Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si platforme amenajate care nu se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice si normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea unor proceduri si metode de calcul agreate.

    CAP. 4
    Cerinte si conditii tehnice specifice

    SECTIUNEA I
    Cerinte si conditii tehnice specifice privind amplasarea, marcarea si depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i.

    Art. 12
    Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se amplaseaza si/sau se depoziteaza conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice in locuri ferite de intemperii, agenti corosivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, dupa caz, se protejeaza corespunzator mediilor in care se utilizeaza.
    Art. 13
    (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, in caz de incendiu, se au in vedere urmatoarele cerinte:
    a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii) si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
    b) inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
    c) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
    (2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
    Art. 14
    La amplasarea stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare:
    a) maximum 15 m si 20 m fata de cele mai importante focare din clasele B si A;
    b) minimum 2 m fata de focarele posibile;
    c) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
    Art. 15
    (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
    (2) Pe timpul exploatarii se asigura lizibilitatea marcajelor, precum si protejarea acestora impotriva deteriorarilor de orice fel.

    SECTIUNEA a II-a
    Cerinte si conditii tehnice specifice privind starea de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

    Art. 16
    Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice.
    Art. 17
    (1) Proprietarii (utilizatorii) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate vor executa periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate si dotate, personal sau prin persoane anume desemnate si instruite in acest scop.
    (2) Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de p.s.i., precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori (furnizori).
    Art. 18
    Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentatiei tehnice ori de cate ori este necesar, pentru a preintampina nefunctionarea la parametrii si in conditiile proiectate sau ca urmare a modificarilor care intervin in exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, a schimbarilor de destinatie, extinderilor, modernizarilor acestora sau altor cauze.
    Art. 19
    Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare etc.) cu substante de stingere se va face de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.

    SECTIUNEA a III-a
    Cerinte si conditii tehnice specifice privind lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

    Art. 20
    Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa numai de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.
    Art. 21
    (1) Pe timpul lucrarilor de verificare si intretinere se va proceda la un control complet al functionarii sistemelor, instalatiilor, echipamentelor si aparatelor in cauza.
    (2) Daca se constata abateri de la conditiile de functionare stabilite initial, parametrii caracteristici trebuie reglati si adusi la valorile care sa asigure buna functionare a acestor mijloace.
    Art. 22
    Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare ori in caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii) trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune in caz de necesitate.
    Art. 23
    (1) Sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, avand o durata in exploatare de peste 15 ani, vor fi supuse unor examinari de apreciere (dupa caz, expertize) care vor viza:
    a) diagnosticarea starii tehnice, in conformitate cu reglementarile specifice;
    b) conceptia de instalare si disponibilitatea pe plan tehnologic;
    c) adaptarile si modificarile survenite in timp;
    d) starea generala de conservare a elementelor componente;
    e) comportarea functionala in raport cu eventualele modificari ale cerintelor specifice de indeplinit.
    (2) In functie de rezultatele obtinute se vor lua masuri de reparare, inlocuire sau modernizare, dupa caz.
    Art. 24
    Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor in timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului (furnizorului).

    SECTIUNEA a IV-a
    Cerinte si conditii tehnice specifice privind securitatea persoanelor (utilizatorilor)

    Art. 25
    Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate, precum si substantele de stingere se realizeaza, se amplaseaza, se depoziteaza, se manipuleaza si se utilizeaza astfel incat sa nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor fortelor de interventie.
    Art. 26
    Sistemele si instalatiile automate pentru stingerea incendiilor vor fi prevazute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice si acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora in functiune.
    Art. 27
    (1) In cazul in care substantele stingatoare deversate automat in caz de incendiu pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor) din zonele protejate, sistemele (instalatiile) de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa intarzie intrarea acestora in functiune cu o perioada prestabilita.
    (2) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea in functiune a sistemului (instalatiei) de stingere se va calcula astfel incat sa se asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate.
    Art. 28
    Usile de acces in zone, spatii sau incaperi in care sunt posibile deversari ale substantelor stingatoare ce pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor), precum si caile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate in locuri vizibile pentru personalul de pe locurile de munca si fortele de interventie.
    Art. 29
    Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie inactive in starea de asteptare;
    b) sa indice toate caile de acces in zonele de stingere;
    c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la inceputul si la sfarsitul perioadei de temporizare;
    d) sa nu poata fi oprite inainte de expirarea timpului de functionare a sistemului (instalatiei) de stingere;
    e) sa fie in concordanta cu capacitatile psihomotorii ale persoanelor (utilizatorilor).

    SECTIUNEA a V-a
    Cerinte si conditii tehnice specifice privind exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.

    Art. 30
    (1) Pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie sa stabileasca masuri tehnico-organizatorice care sa asigure mentinerea conditiilor si caracteristicilor specifice care s-au avut in vedere la proiectarea si realizarea sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.
    (2) Principalele conditii si caracteristici specifice care trebuie avute in vedere pe timpul exploatarii sunt:
    a) accesibilitatea si vizibilitatea;
    b) integritatea fizica;
    c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;
    d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare;
    e) amplasarea in locurile stabilite.
    (3) Principalele cauze posibile care pot influenta aceste conditii si caracteristici specifice, precum si elementele componente ale sistemelor, instalatiilor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor afectate sunt prezentate in anexa nr. 4.

    CAP. 5
    Documentatii specifice

    Art. 31
    Persoanele fizice sau juridice care produc si/sau comercializeaza mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigura, dupa caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnica etc., potrivit prevederilor legale.
    Art. 32
    Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de sisteme de instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, stingatoare si alte aparate de stins incendii trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar, utilizator), dupa caz, urmatoarele:
    a) documentatia tehnica aferenta;
    b) schema sinoptica a sistemului (instalatiei), schemele bloc si de racordare;
    c) instructiunile de utilizare si pentru controlul starii de functionare;
    d) masuri care se adopta in caz de nefunctionare;
    e) registrul (cartea) de control.
    Art. 33
    (1) In registrul (cartea) de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind:
    a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, intretinere si reparatii;
    b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;
    c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, intreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.
    (2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de producere a fenomenului (evenimentului).

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 34
    In vederea asigurarii conditiilor de interventie operativa si eficienta in caz de incendiu proprietarul (utilizatorul) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa asigure substantele de stingere in cantitatile necesare si la parametrii de performanta specifici, potrivit reglementarilor.
    Art. 35
    Pe baza prevederilor prezentelor dispozitii generale factorii implicati in domeniul apararii impotriva incendiilor vor elabora reglementari tehnice si norme specifice privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., potrivit competentelor si obligatiilor legale ce le revin.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

    ANEXA 1
    la dispozitiile generale

            PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

    A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
 ______________________________________________________________________________
|      Tipuri         |     Elemente componente     |   Functii indeplinite    |
|_____________________|_____________________________|__________________________|
|Sisteme si instalatii|- Echipamente de control si  |detectare, semnalizare,   |
|de semnalizare a     |semnalizare                  |avertizare, alarmare,     |
|incendiilor (cu      |- Detectoare de incendiu     |alertare, evacuare,       |
|actionare automata,  |- Butoane manuale de         |actionarea echipamentelor |
|manuala sau mixta)   |semnalizare                  |de protectie si stingere  |
|                     |- Circuite de legatura       |                          |
|                     |- Echipamente si dispozitive |                          |
|                     |anexe (surse de energie,     |                          |
|                     |dispozitive de alarmare      |                          |
|                     |acustica si optica etc.)     |                          |
|_____________________|_____________________________|__________________________|
|Detectoare autonome  |- Detector de fum            |detectare, semnalizare,   |
|(domestice sau       |- Elemente de semnalizare    |avertizare, alarmare,     |
|rezidentiale)        |acustice si/sau optice       |evacuare                  |
|_____________________|_____________________________|__________________________|
|Sisteme pentru       |- Dispozitive acustice       |avertizare, alarmare,     |
|avertizare/alarmare  |(sirene electrice, clopote,  |evacuare                  |
|                     |sonerii, amplificatoare de   |                          |
|                     |voce, generatoare de semnale)|                          |
|                     |- Dispozitive optice (lampi  |                          |
|                     |semnalizatoare, panouri de   |                          |
|                     |semnalizare)                 |                          |
|                     |- Statii de radioficare sau  |                          |
|                     |radioamplificare             |                          |
|                     |- Televiziune cu circuit     |                          |
|                     |inchis                       |                          |
|                     |- Interfoane                 |                          |
|_____________________|_____________________________|__________________________|
|Sisteme de           |- Dispozitive automate de    |alertare                  |
|transmitere a        |transmitere a semnalului de  |                          |
|apelurilor de urgenta|alarma la serviciile de      |                          |
|pentru alertarea     |pompieri                     |                          |
|fortelor de          |- Mijloace si aparate de     |                          |
|interventie          |comunicatie (telefoane fixe, |                          |
|                     |mobile, directe, cap la cap, |                          |
|                     |statii radio etc.)           |                          |
|_____________________|_____________________________|__________________________|

    B. Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor
 ______________________________________________________________________________
|                     Tipuri                | Functii indeplinite | Substante  |
|                                           |                     |de stingere |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|                |tip sprinkler             |detectare,           |     apa    |
|                |conventionale (apa-apa/   |semnalizare, stingere|            |
|                |apa-aer/apa-antigel)      |automata             |            |
|                |__________________________|_____________________|____________|
|                |tip sprinkler rezidentiale|detectare,           |     apa    |
|                |                          |avertizare, stingere |            |
|                |                          |automata             |            |
|                |__________________________|_____________________|____________|
|                |tip drencer (cu actionare |limitare, stingere,  |     apa    |
|                |automata/manuala)         |racire               |            |
| Instalatii de  |__________________________|_____________________|____________|
|stingere cu apa |pulverizatoare (cu        |limitare, stingere,  |     apa    |
|                |actionare                 |degazare             |            |
|                |automata/manuala)         |                     |            |
|                |__________________________|_____________________|____________|
|                |hidranti interiori        |limitare, stingere   | apa, spuma |
|                |__________________________|_____________________|____________|
|                |hidranti exteriori        |limitare, stingere,  | apa, spuma |
|                |                          |racire               |            |
|                |__________________________|_____________________|____________|
|                |coloane uscate            |stingere             |     apa    |
|________________|__________________________|_____________________|____________|
|Instalatii de stingere cu spuma            |stingere, protectie  |   spuma    |
|(semifixe/fixe)                            |                     |aeromecanica|
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Instalatii de stingere cu gaze inerte      |stingere, racire,    | dioxid de  |
|(joasa/inalta presiune, cu actionare       |inertizare           | carbon,    |
|automata/manuala)                          |                     | azot, alte |
|                                           |                     | gaze       |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Instalatii de stingere cu inlocuitori de   |stingere             |inlocuitori |
|haloni                                     |                     |de haloni   |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Instalatii de stingere cu abur             |limitare, stingere,  |    abur    |
|(semifixe/fixe, cu actionare               |diluare atmosfera    |            |
|automata/manuala)                          |potential exploziva  |            |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Instalatii de stingere cu pulberi          |stingere             |   pulberi  |
|(fixe/mobile, cu actionare                 |                     |stingatoare |
|automata/manuala)                          |                     |            |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Sisteme si instalatii de stingere cu       |stingere             |  aerosoli  |
|aerosoli                                   |                     |            |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Dispozitive si sisteme de evacuare a       |limitare a propagarii|      -     |
|fumului si gazelor fierbinti produse de    |incendiilor          |            |
|incendiu (volet, trapa, cupolet)           |                     |            |
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Dispozitive si sisteme de autoinchidere    |actionare usi,       |      -     |
|                                           |obloane, cortine de  |            |
|                                           |siguranta etc.       |            |
|___________________________________________|_____________________|____________|

    C. Stingatoare si alte aparate de stins incendii
 ______________________________________________________________________________
|                     Tipuri                |       Substante de stingere      |
|___________________________________________|__________________________________|
| Stingatoare portative                     | - apa                            |
|                                           | - spuma                          |
|___________________________________________| - pulberi stingatoare            |
|Stingatoare transportabile                 | - dioxid de carbon               |
|                                           | - inlocuitori de haloni          |
|___________________________________________|__________________________________|
|Stingatoare automate cu lichid pulverizat  | - substante speciale de stingere |
|___________________________________________|__________________________________|
|Generatoare portabile cu aerosoli          | - aerosoli                       |
|___________________________________________|__________________________________|

    D. Utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie
 ______________________________________________________________________________
|                       Tipuri                  |      Functii indeplinite     |
|_______________________________________________|______________________________|
|            |Electrogenerator de spuma de      | producere spuma              |
|            |inalta infoiere                   |                              |
|            |__________________________________|______________________________|
|            |Hidrogenerator de spuma de        | producere spuma              |
|            |inalta infoiere                   |                              |
|            |__________________________________|______________________________|
|            |Electroincarcator pentru pulbere  | incarcare pulbere            |
|            |__________________________________|______________________________|
|  Utilaje   |Tun remorcabil pentru apa si spuma| stingere, racire             |
|            |__________________________________|______________________________|
|            |Electropompa transportabila       | asigurare presiune           |
|            |__________________________________|______________________________|
|            |Ventilatoare mobile               | evacuarea fumului si a       |
|            |                                  | gazelor fierbinti,           |
|            |                                  | introducere de aer           |
|____________|__________________________________|______________________________|
|  Unelte    |topoare, tarnacoape, rangi de     | asigurarea conditiilor de    |
|            |otel, cangi cu coada, lopeti,     |interventie in caz de incendiu|
|            |galeti, maturi, furci etc.        |                              |
|____________|__________________________________|______________________________|
|Alte mijloace initiale de interventie: panouri |intreruperea arderii la       |
|de incendiu, lazi cu nisip, butoaie cu apa,    |diferite focare               |
|paturi si prelate ignifuge, dispozitive pentru |                              |
|degajare, delimitare                           |                              |
|_______________________________________________|______________________________|

    E. Substante de stingere
 ______________________________________________________________________________
|                                   Tipuri                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Apa                    | Apa                                                 |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Apa imbunatatita chimic                             |
|________________________|_____________________________________________________|
|                        | Proteinici (P)                                      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fluoroproteinici (FP)                               |
|                        |_____________________________________________________|
| Spumanti*)             | Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP)     |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Sintetici (S)                                       |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF)      |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Rezistenti la alcool (AR)                           |
|________________________|_____________________________________________________|
|                        | Pulberi ABC                                         |
|                        |_____________________________________________________|
| Pulberi stingatoare    | Pulberi BC                                          |
|                        |_____________________________________________________|
|                        | Alte tipuri de pulberi (speciale)                   |
|________________________|_____________________________________________________|
|                        | Abur saturat                                        |
| Abur                   |_____________________________________________________|
|                        | Abur supraincalzit                                  |
|________________________|_____________________________________________________|
| Gaze inerte            | Dioxid de carbon, azot                              |
|________________________|_____________________________________________________|
| Agenti stingatori sau  | Inlocuitori de      |Hidrofluorocarburi (HFC)       |
| neutralizatori speciali| haloni              |Hidroclorofluorocarburi (HCIFC)|
|                        |                     |Inlocuitori de tip gaze inerte |
|                        |_____________________|_______________________________|
|                        | Aerosoli                                            |
|________________________|_____________________________________________________|
    *) Pentru stingerea incendiilor se foloseste spuma aeromecanica, care se obtine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) intr-o solutie apoasa de spumant.
       In functie de coeficientul de infoiere E, care reprezinta raportul dintre volumul spumei si volumul de solutie de spumant, spumele se impart in 3 categorii:
       - spume de joasa infoiere (1 < E =/< 20);
       - spume de medie infoiere (20 < E =/< 200);
       - spume de inalta infoiere (E > 200).

    ANEXA 2
    la dispozitiile generale

       COMPATIBILITATE A SUBSTANTELOR DE STINGERE CU CLASELE DE INCENDIU
 ___________________________________________________________________________
|                          |                 Clasa de incendiu              |
|  Substante de stingere   |________________________________________________|
|                          |  A  |  B  |  C  |  D  |  Implicand instalatii  |
|                          |     |     |     |     | electrice sub tensiune |
|__________________________|_____|_____|_____|_____|________________________|
| Apa (jet compact)        |  +  |  -  |  -  | - - |          - -           |
| Apa (jet pulverizat)     |  +  | +/- |  -  | - - |          - -           |
| Apa imbunatatita         |  +  | +/- |  -  | - - |          - -           |
| Spuma                    |  +  |  +  |  -  | - - |          - -           |
| Pulberi ABC              |  +  |  +  |  +  | - - |           +            |
| Pulberi BC               |  -  |  +  |  +  | - - |           +            |
| Pulberi speciale D       |  -  |  -  |  -  |  +  |           -            |
| Abur                     |  +  |  +  |  -  | - - |           +            |
| Gaze inerte              | +/- |  +  |  +  | - - |           +            |
| Inlocuitori de haloni    |  +  |  +  |  +  | - - |           +            |
| Aerosoli                 |  +  |  +  |  +  | - - |           +            |
|__________________________|_____|_____|_____|_____|________________________|

    +    Eficienta
    +/-  Eficienta partiala
    -    Ineficienta
    - -  Utilizare interzisa

    NOTA:
    1. Clasele de incendiu:
       A - incendii de materiale solide;
       B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc
           usor;
       C - incendii de gaze combustibile;
       D - incendii de metale combustibile.

    2. La aplicarea simultana sau succesiva a unor substante de stingere diferite utilizatorii vor avea in vedere informatiile furnizate de producatori referitoare la eventualele incompatibilitati care pot afecta inacceptabil eficienta de stingere.

    ANEXA 3
    la dispozitiile generale

    STABILIREA NUMARULUI DE STINGATOARE PORTATIVE PENTRU CATEGORII DE CONSTRUCTII
 ______________________________________________________________________________
|          Categorii de constructii                      |Numar de stingatoare/|
|                                                        |suprafata desfasurata|
|________________________________________________________|_____________________|
|A. Constructii civile (publice)                         |                     |
|1. Cladiri administrative:                              |                     |
|- sedii ale administratiei publice centrale si locale;  |                     |
|- sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii      |                     |
|  neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri etc.;   |    1 buc./350 mp    |
|- sedii de birouri.                                     | (min. 2 buc./nivel) |
|2. Cladiri financiar-bancare:                           |                     |
|- sedii de banci (centrale si filiale);                 |    1 buc./200 mp    |
|- sedii de societati de asigurari (de bunuri, de        | (min. 2 buc./nivel) |
|  persoane), burse de valori si marfuri.                |                     |
|3. Cladiri comerciale:                                  |                     |
|- comert alimentar si nealimentar;                      |                     |
|- magazine generale si supermagazine (supermarket);     |                     |
|- alimentatie publica;                                  |    1 buc./250 mp    |
|- piete agroalimentare;                                 | (min. 2 buc./nivel) |
|- servicii si autoservice.                              |                     |
|4. Cladiri de cult:                                     |                     |
|- lacasuri de cult;                                     |    1 buc./300 mp    |
|- manastiri si schituri, inclusiv spatiile de cazare;   | (min. 2 buc./nivel) |
|- capele.                                               |                     |
|5. Cladiri de cultura:                                  |                     |
|- expozitii;                                            |                     |
|- muzee;                                                |                     |
|- biblioteci;                                           |                     |
|- cluburi si sali de reuniune;                          |                     |
|- cazinouri;                                            |                     |
|- centre si complexuri culturale;                       |                     |
|- case de cultura si sali polivalente;                  |    1 buc./250 mp    |
|- cinematografe;                                        | (min. 2 buc./nivel) |
|- teatre dramatice, de comedie, de revista, opera,      |                     |
|  opereta, de papusi;                                   |                     |
|- circuri;                                              |                     |
|- discoteci.                                            |                     |
|6. Cladiri de invatamant:                               |                     |
|- invatamant prescolar (gradinite);                     |                     |
|- scoli primare si gimnaziale;                          |    1 buc./250 mp    |
|- licee;                                                | (min. 2 buc./nivel) |
|- scoli postliceale si profesionale;                    |                     |
|- invatamant superior;                                  |                     |
|- camine si internate.                                  |                     |
|7. Cladiri de sanatate:                                 |                     |
|- spitale (clinici universitare, generale, de           |                     |
|  specialitate);                                        |                     |
|- centre medicale pentru asistenta de specialitate      |                     |
|  (boli cronice, persoane cu handicap,                  |    1 buc./300 mp    |
|  recuperari functionale, psihiatrice);                 | (min. 2 buc./nivel) |
|- policlinici, dispensare urbane si rurale;             |                     |
|- alte unitati sanitare (centre de recoltare a sangelui,|                     |
|  medicina preventiva, statii de salvare, farmacii);    |                     |
|- crese si crese speciale pentru copii;                 |                     |
|- leagane de copii.                                     |                     |
|8. Cladiri si amenajari sportive:                       |                     |
|- complexuri sportive (incaperi si anexe);              |                     |
|- sali de antrenament si competitii sportive;           |    1 buc./250 mp    |
|- patinoare artificiale si piscine;                     | (min. 2 buc./nivel) |
|- poligoane de tir si popicarii.                        |                     |
|9. Cladiri de turism:                                   |                     |
|- hoteluri;                                             |                     |
|- moteluri, vile si bungalouri;                         |    1 buc./300 mp    |
|- cabane;                                               | (min. 2 buc./nivel) |
|- campinguri;                                           |                     |
|- sate de vacanta.                                      |                     |
|10. Cladiri de locuit:                                  |                     |
|- blocuri;                                              |    1 buc./nivel     |
|- locuinte unifamiliale;                                |                     |
|- vile si alte cladiri avand si utilitate turistica     |                     |
|  (agroturism).                                         |                     |
|11. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, |                     |
|    reuniuni, productie sau depozitare)                 |    1 buc./300 mp    |
|                                                        | (min. 2 buc./nivel) |
|12. Cladiri de transport:                               |    1 buc./400 mp    |
|- gari, autogari, aerogari                              | (min. 2 buc./nivel) |
|13. Alte amenajari:                                     |                     |
|- circuri mobile;                                       |                     |
|- scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber    |    1 buc./150 mp    |
|  (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive    |                     |
|  etc.);                                                |                     |
|- studiouri de televiziune, indeosebi cele cu public.   |                     |
|B. Constructii de productie si depozitare               |                     |
|1. Cladiri de productie si/sau depozitare care se       |                     |
|   incadreaza in categoria A, B sau C de pericol de     |    1 buc./150 mp    |
|   incendiu                                             | (min. 2 buc./nivel) |
|2. Cladiri de productie si/sau depozitare care se       |                     |
|   incadreaza in categoria D sau E de pericol de        |    1 buc./200 mp    |
|   incendiu                                             | (min. 2 buc./nivel) |
|________________________________________________________|_____________________|
    OBSERVATII:
    1. Stingatoarele vor avea incarcatura minima de 6 kg sau performante de stingere echivalente cu aceasta.
    2. In compartimente, incaperi si spatii de productie si depozitare cu aria mai mare de 500 mp, incadrate in categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevad si stingatoare transportabile, minimum 1 bucata/50 kg la fiecare 500 mp.

    ANEXA 4
    la dispozitiile generale

    CAUZE POSIBILE CARE POT AFECTA CONDITIILE SI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE UNOR MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.
 ______________________________________________________________________________
|   Conditii si   | Elemente componente ale sistemelor, |                      |
|  caracteristici | instalatiilor si echipamentelor de  |    Cauze posibile    |
|    specifice    |    P.S.I. care pot fi afectate      |                      |
|_________________|_____________________________________|______________________|
|                 |- butoane manuale de semnalizare     |- depozitari de       |
|                 |- echipament de control si           |  materiale           |
|                 |  semnalizare                        |- compartimentari     |
|                 |- panouri de semnalizare             |- lucrari de          |
|Accesibilitatea  |- mijloace de comunicatie            |  constructii         |
|si vizibilitatea |- vane si robinete de incendiu       |- limitari de acces   |
|                 |- hidranti interiori si exteriori    |- mascari diverse     |
|                 |- manometre                          |- inundatii si caderi |
|                 |- stingatoare si alte aparate de     |  masive de zapada    |
|                 |  stins incendii                     |- etc.                |
|_________________|_____________________________________|______________________|
|                 |                                     |- manipularea         |
|                 |                                     |  neglijenta a unor   |
|                 |- detectoare de incendiu             |  materiale           |
|Integritatea     |- dispozitive si aparate de alarmare,|- executarea unor     |
|fizica           |  avertizare si alertare             |  lucrari de          |
|                 |- circuite electrice                 |  constructii fara    |
|                 |- vane si robinete de incendiu       |  luarea masurilor de |
|                 |- tevi, conducte, capete deversoare  |  protejare           |
|                 |                                     |- etc.                |
|_________________|_____________________________________|______________________|
|                 |                                     |- acoperiri cu vopsea,|
|                 |                                     |  var, placari        |
|                 |                                     |- reducerea peste     |
|                 |                                     |  limita admisa a     |
|Sensibilitatea   |- detectoare de fum                  |  spatiului liber in  |
|detectoarelor    |- detectoare de temperatura          |  jurul detectoarelor |
|de incendiu      |- detectoare de flacara              |  prin depozitari de  |
|                 |                                     |  materiale,          |
|                 |                                     |  amplasarea unor     |
|                 |                                     |  ornamente           |
|                 |                                     |- depuneri de         |
|                 |                                     |  substante volatile  |
|                 |                                     |- etc.                |
|_________________|_____________________________________|______________________|
|                 |                                     |- depozitari de       |
|                 |                                     |  materiale peste     |
|                 |                                     |  limitele admise in  |
|                 |                                     |  jurul capetelor     |
|                 |                                     |  deversoare          |
|                 |                                     |- atasarea unor       |
|Diagramele de    |- capete sprinkler                   |  materiale de        |
|stropire ale     |- capete drencer                     |  capetele deversoare |
|capetelor        |- duze pulverizatoare                |- deformari ale       |
|deversoare       |                                     |  tevilor de racord   |
|                 |                                     |  in urma executarii  |
|                 |                                     |  unor lucrari de     |
|                 |                                     |  constructii sau     |
|                 |                                     |  manipulari de       |
|                 |                                     |  materiale           |
|                 |                                     |- etc.                |
|_________________|_____________________________________|______________________|
|                 |- furtunuri si tevi de refulare      |- folosirea in alte   |
|Amplasarea pe    |- stingatoare si alte aparate de     |  scopuri             |
|locurile         |  stins incendii                     |- sustrageri          |
|stabilite        |- unelte si alte mijloace initiale   |- etc.                |
|                 |  de interventie                     |                      |
|_________________|_____________________________________|______________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 88/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 88 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu