E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordin 308 1994 abrogat de articolul 3 din actul Ordin 396 1995
Articolul 3 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 4 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 5 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 12 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 13 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 16 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 7 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordin 6 1995
Articolul 11 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 2 din actul Ordin 6 1995
Articolul 18 din actul Ordin 308 1994 modificat de articolul 2 din actul Ordin 6 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 308 din 28 august 1994

privind acordarea licentelor si a autorizatiilor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in domeniul naval

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 18 octombrie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 din Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civila si ale Hotararii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Activitatile de transport naval de marfuri si calatori, prestatiile auxiliare in apele nationale in legatura cu aceste activitati, precum activitatile lucrative care se desfasoara in perimetrul infrastructurilor de transport naval - porturi si cai navigabile -, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin, se vor desfasura de catre toti agentii economici numai pe baza de autoritate acordata de Ministerul Transporturilor ca autoritate publica in domeniu.
    Art. 2
    Pentru activitatile de transport naval prevazute in anexa nr. 1, cap. A, la prezentul ordin autorizarea se realizeaza in doua etape:
    - etapa I - obtinerea licentei;
    - etapa a II-a - obtinerea autorizatiei de efectuare a transporturilor. Pentru celelalte activitati prevazute in anexa nr. 1, cap. B, la prezentul ordin este necesara numai obtinerea autorizatiei.
    Art. 3
    Pentru fiecare activitate prevazuta in anexa nr. 1, cap. A, Ministerul Transporturilor stabileste, prin caietul de sarcini, conditiile si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca agentul economic solicitant pentru a obtine licenta si, separat, pentru a obtine autorizatia. Caietele de sarcini pentru licente se intocmesc pentru fiecare agent economic pe baza modelelor prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ordin, iar pentru autorizatii, in anexele nr. 4.1 - 4.19. la acesta. Ministerul Transporturilor va actualiza caietele de sarcini in concordanta cu modificarile cadrului legal al fiecarei activitati.
    Art. 4
    Ministerul Transporturilor autorizeaza functionarea agentilor economici care desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin in baza avizului prealabil al administratiei portului si/sau a caii navigabile respective si al autoritatilor publice competente (capitani, organe fitosanitare, organe vamale etc.).
    Avizul administratiei portului si/sau a caii navigabile va cuprinde conditiile tehnice si functionale specifice desfasurarii activitatii in perimetrul administrat, care ulterior vor fi incluse in caietul de sarcini.
    Art. 5
    Pentru fiecare activitate care face obiectul autorizarii unui agent economic, Ministerul Transporturilor stabileste prin caietul de sarcini, in functie de caracteristicile infractiunii, conditiile si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca agentul economic solicitant. Caietele de sarcini se intocmesc pentru fiecare agent economic pe baza modelelor prevazute in anexa nr. 4 la prezentul ordin. Ministerul Transporturilor va actualiza caietele de sarcini in concordanta cu modificarile cadrului legal al fiecarei activitati.
    Art. 6
    Obligatia de a solicita acordarea licentei si/sau a autorizatiei o au toti agentii economici, persoane fizice sau juridice, romane sau straine, indiferent de modul de infiintare, de titularul dreptului de proprietate a capitalului social. Sunt exceptate administratiile portuare si de cai navigabile, unitatile apartinand Ministerului Apararii Nationale ai ale Ministerului de Interne, institutiile publice care executa activitati in porturi si pe caile navigabile, in scop de control vamal, control privind navigatia civila, inspectie sanitar-veterinata, inspectii efectuate de Registrul Naval Roman.
    Art. 7
    Licenta acordata atesta capacitatea agentului economic de a efectua, in conformitate cu legislatia interna in vigoare, precum si cu acordurile internationale la care Romania este parte, activitatile cuprinse in anexa nr. 1, cap. A, la prezentul ordin, la un nivel de siguranta si calitate corespunzatoare, impus de caietul de sarcini.
    Autorizatia este documentul in baza caruia autoritatea publica permite unui agent economic sa desfasoare in apele nationale si in perimetrul infrastructurilor de transport naval, precum si in apele internationale, dupa caz, activitatile prevazute in anexa nr. 1.
    Licentele si autorizatiile se elibereaza de catre autoritatea desemnata, potrivit art. 3 si 4, la cererea agentilor economici care fac dovada ca indeplinesc conditiile stabilite prin caietul de sarcini si care se angajeaza sa respecte prevederile caietului de sarcini pe toata durata de valabilitate.
    Licentele se acorda pentru o perioada de 2 ani, iar autorizatiile pentru o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pentru aceleasi perioade.
    Licentele si autorizatiile nu sunt transmisibile de la un agent economic la altul si nu pot fi utilizate in comun de mai multi agenti economici.
    Art. 8
    Un agent economic poate sa detina o licenta simpla sau multipla, precum si o autorizatie simpla sau multipla.
    Art. 9
    Licentele si autorizatiile au forma prevazuta in anexa nr. 5 si, respectiv, nr. 6 la prezentul ordin.
    Art. 10
    Metodologia privind obtinerea licentelor si a autorizatiilor, controlul, suspendarea sau retragerea si prelungirea acestora este prevazuta in anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    Art. 11
    Agentii economici care la data intrarii in vigoare a acestui ordin desfasoara activitati cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul ordin au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la aceasta data, sa solicite Ministerului Transporturilor eliberarea licentelor si/sau autorizatiilor.
    Art. 12
    Ministerul Transporturilor are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, sa comunice agentului economic acordarea sau neacordarea licentei si/sau a autorizatiei. Acordarea acesteia se comunica la Inspectoratul navigatiei civile si la administratiile de port sau de cai navigabile interesate.
    Inspectoratul navigatiei civile va informa capitaniile portuare in a caror sfera de autoritate urmeaza sa se desfasoare aceste activitati.
    Contestatiile la refuzul de acordare a licentelor sau a autorizatiilor se rezolva potrivit legii.
    Art. 13
    Administrarea portului sau a caii navigabile in perimetrul careia a fost autorizata functionarea agentului economic are obligatia ca in contractele incheiate cu acesta sa includa clauze in concordanta cu avizul dat in prealabil pentru autorizare.
    Art. 14
    Agentul economic care a obtinut licenta si/sau autorizatia are obligatia ca, atat la sediul sau, cat si la fiecare loc in care isi desfasoara activitatea sau la bordul fiecarei nave, sa detina cate o copie dupa acestea, insotita de caietele de sarcini, pe care sa le prezinte organelor de control.
    Art. 15
    In cazul in care agentul economic renunta sa mai desfasoare activitatile pentru care a primit licenta si/sau autorizatia, are obligatia sa anunte autoritatea emitenta cu 15 zile inainte si sa depuna la aceasta autoritate documentele respective la incetarea activitatii.
    Art. 16
    Nerespectarea conditiilor si a criteriilor in desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut licenta si/sau autorizatia atrage dupa sine suspendarea sau retragerea acestor documente. Aceste masuri se vor comunica administratiilor portuare sau de cai navigabile interesate si la inspectoratul navigatiei civile, care va informa capitaniile portuare interesate.
    Art. 17
    Pe data prezentului ordin se infiinteaza compartimente de licente si autorizatii in cadrul Directiei porturilor si navigatiei maritime si al Directiei generale a Dunarii si canalelor navigabile.
    Compartimentele de licente si autorizatii au rolul de elaborare si actualizare a caietelor de sarcini, analiza documentatiilor, eliberarea si evidenta licentelor si autorizatiilor. Relatiile si sarcinile compartimentelor de licente si autorizatii sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin. Controlul privind modul cum se respecta licentele si/sau autorizatiile acordate agentilor economici se exercita de personalul din cadrul Directiei porturilor si navigatiei maritime, al Directiei generale a Dunarii si canalelor navigabile si al Inspectoratului navigatiei civile, imputernicit in acest scop.
    Art. 18
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin isi inceteaza valabilitatea ordinele ministrului transporturilor nr. 158/1993 si nr. 159/1993 privind autorizarea trecerilor peste Dunare si activitatea de pilotaj, precum si Decizia nr. 7/1994 a sefului Departamentului transporturilor navale privind operatorii portuari.
    Agentii economici autorizati in baza acestor acte normative au obligatia de a solicita, dupa caz, acordarea de licente si/sau autorizatii in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in conformitate cu prevederile acestuia.
    Art. 19
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si va fi pus in aplicare experimental pentru o perioada de 2 ani de la data publicarii. Dupa perioada de experimentare, Ministerul Transporturilor isi rezerva dreptul revizuirii lui.

                 Ministrul transporturilor,
                 Aurel Novac

    ANEXA 1

                     ACTIVITATILE
pentru care Ministerul Transporturilor autorizeaza agentii economici

    CAP. A
    Autorizarea efectuarii transporturilor in baza licentei:
   1. transport maritim de marfuri;
   2. transport maritim de persoane;
   3. transport maritim de marfuri periculoase;
   4. transport maritim de marfuri agabaritice;
   5. transport maritim combinat feribot, RO - RO si de persoane;
   6. transport fluvial de marfuri;
   7. transport fluvial de persoane;
   8. transport fluvial de marfuri periculoase;
   9. transport fluvial de marfuri agabaritice;
  10. transport fluvial combinat de marfuri, calatori, vehicule pentru
traversari cai navigabile.

    CAP. B
    Autorizarea functionarii in perimetrul infrastructurilor de transport naval ;
1. incarcarea-descarcarea navelor in porturi, in rade sau in puncte izolate si
amararea marfurilor;
   2. expeditii de marfuri din porturi;
   3. depozitarea marfurilor in magazii sau pe platforme portuare;
   4. legarea-dezlegarea navelor de la chei;
   5. agenturarea navelor;
   6. bunkerarea navelor;
   7. aprovizionarea navelor cu alimente si materiale;
   8. pilotajul navelor in porturi si pe caile navigabile;
   9. remorcajul pentru manevra navelor in rade, porturi si pe caile navigabile;
  10. extractii de balast din caile navigabile;
  11. depoluarea cailor navigabile si a acvatoriilor portuare;
  12. salvarea navelor;
  13. ranfluarea navelor;
  14. pescuitul industrial;
  15. masuratori batimetrice sau topometrice;
  16. dragarea, intretinerea, repararea cailor navigabile ai a acvatoriilor
portuare;
  17. constructii si reparatii hidrotehnice, civile, industriale, drumuri,
poduri, cai ferate etc.;
  18. curatari tancuri si hambare, preluari reziduuri de la nave;
  19. reparatii utilaje portuare;
  20. reparatii nave in afara incintei santierului naval;
  21. transport rutier;
  22. reparatii auto;
  23. reprezentante firme;
  24. servicii de control marfuri;
  25. servicii de reclama si publicitate;
  26. cercetare stiintifica si proiectare;
  28. consultanta, servicii informationale;
  29. servicii de salubrizare;
  30. servicii de paza;
  31. alte activitati comerciale;
  32. agentii de docheri si de personal navigant.

    ANEXA 2

                     SARCINILE  SI  RELATIILE
compartimentelor de licente si autorizatii

    1. Sarcinile compartimentelor de licente si autorizatii
    Compartimentele de licente si autorizatii (C.L.A.) sunt organe de lucru ale Directiei porturilor si navigatiei maritime si ale Directiei generale a Dunarii si canalelor navigabile in cadrul sistemului de acordare a licentelor si a autorizatiilor privind efectuarea transporturilor navale si a prestatiilor auxiliare in apele nationale si in infrastructurile de transport naval si au urmatoarele sarcini:
    - elaboreaza si actualizeaza caietele de sarcini ale licentelor si ale autorizatiilor;
    - verifica si analizeaza documentatiile depuse de agentii economici care solicita acordarea licentei si/sau a autorizatiei si intocmirea raportului si a propunerii de acordare sau neacordare a acestora;
    - redacteaza licentele, autorizatiile, caietele de sarcini si angajamentele pentru fiecare agent economic;
    - tine evidenta documentelor eliberate;
    - tine evidenta cererilor si a dosarelor depuse de agentii economici la obtinerea licentelor si/sau a autorizatiilor;
    - tine evidenta si pastreaza documentele intocmite cu ocazia controalelor efectuate la agentii economici;
    - elaboreaza corespondenta specifica cu agentii economici care au solicitat licente si/sau autorizatii;
    - analizeaza documentatia si propune reinnoirea licentelor si/sau a autorizatiilor;
    - asigura instruirea si coordonarea metodologica a corpului de experti-controlori ai activitatii agentilor economici detinatori de licente si/sau autorizatii;
    - tine evidenta proceselor-verbale de control si comunica agentilor economici si celorlalti factori interesati (capitanii portuare si administratii de porturi si de cai navigabile) masurile luate privind suspendarea sau retragerea licentelor si/sau a autorizatiilor;
    - tine evidenta agentilor economici care au renuntat la licente si/sau autorizatii si anunta factorii interesati (capitanii portuare si administratii);
    - informeaza serviciile de statistica ale Ministerului Transporturilor asupra agentilor economici detinatori de licente si autorizatii.

    2. Relatiile compartimentelor de licente si autorizatii
    Compartimentele de licente si autorizatii sunt subordonate Directiei porturilor si navigatiei maritime si Directiei generale a Dunarii si canalelor navigabile din cadrul Ministerul Transporturilor.
    Compartimentele de licente si autorizatii colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Directiei porturilor si navigatiei maritime si a Directiei generale a Dunarii si canalelor navigabile pentru actualizarea caietelor de sarcini, formarea si instruirea corpului de control si pentru informarea privind agentii economici carora li s-au acordat licente si autorizatii.

    ANEXA 5

     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                Seria ..... nr. ...........

                     LICENTA DE TRANSPORT NAVAL
    Agentul economic ..............................., cod fiscal............, are capacitatea tehnica si profesionala de a executa urmatoarele activitati de transport naval:
-------------------------------------------------
 1. Transport maritim de marfuri               MM
-------------------------------------------------
 2. Transport maritim de persoane              MC
-------------------------------------------------
 3. Transport maritim de marfuri periculoase   MP
-------------------------------------------------
 4. Transport maritim de marfuri agabaritice   MA
-------------------------------------------------
 5. Transport maritim combinat feribot,
     RO - RO si de persoane                    MR
-------------------------------------------------
 6. Transport fluvial de marfuri               FM
-------------------------------------------------
 7. Transport fluvial de persoane              FC
-------------------------------------------------
 8. Transport fluvial de marfuri periculoase   FP
-------------------------------------------------
 9. Transport fluvial de marfuri agabaritice   FA
-------------------------------------------------
10. Transport fluvial combinat de marfuri,
    calatori, vehicule, pentru
    traversari cai navigabile                  FT
-------------------------------------------------
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ....... /.................. si ale caietului de sarcini anexat la prezenta.

           DIRECTOR,
                                                Secretar de stat,

     Data emiterii..............
     Valabila pana la...............

    ANEXA 6.1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                  Seria ..... Nr. ..........

                           AUTORIZATIE
pentru efectuarea de transporturi navale
    Agentul economic........................................................... cod fiscal .........., detinator al licentei seria ....... nr. ..............., este autorizat sa efectueze urmatoarele categorii de transporturi navale:
--------------------------------------------------
 1. Transport maritim de marfuri                MM
--------------------------------------------------
 2. Transport maritim de persoane               MC
--------------------------------------------------
 3. Transport maritim de marfuri periculoase    MP
--------------------------------------------------
 4. Transport maritim de marfuri agabaritice    MA
--------------------------------------------------
 5. Transport maritim combinat feribot,
    RO - RO si de persoane                      MR
--------------------------------------------------
 6. Transport fluvial de marfuri                FM
--------------------------------------------------
 7. Transport fluvial de persoane               FC
--------------------------------------------------
 8. Transport fluvial de marfuri periculoase    FP
--------------------------------------------------
 9. Transport fluvial de marfuri agabaritice    FA
--------------------------------------------------
10. Transport fluvial combinat de marfuri,
    calatori, vehicule, pentru traversari
    cai navigabile                              FT
---------------------------------------------------
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ...../ ............... si ale caietului de sarcini anexat la prezenta.

         DIRECTOR,
     Secretar de stat,

        Data emiterii ...............
        Valabila pana la ..............


    ANEXA 6.2

   MINISTERUL TRANSPORTURILOR                Seria .......nr. .........

                            AUTORIZATIE
                 de functionare in perimetrul portuar

    Agentul economic ................................. cod fiscal ..........., este autorizat sa functioneze in perimetrul portuar ................... din administrarea ............ si sa efectueze urmatoarele categorii de activitati:
--------------------------------------------------------------------
1. Incarcarea-descarcarea navelor in porturi, in rade sau
   in puncte izolate si amararea marfurilor                       PO
--------------------------------------------------------------------
2. Expeditii de marfuri din porturi                               PE
--------------------------------------------------------------------
3. Depozitarea marfurilor in magazii sau pe platforme portuare    PD
--------------------------------------------------------------------
4. Legarea-dezlegarea navelor de la chei                          PL
--------------------------------------------------------------------
5. Agenturare nave                                                PA
--------------------------------------------------------------------
6. Aprovizionarea navelor cu alimente si materiale                PS
--------------------------------------------------------------------
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ....../.......... si ale caietului de sarcini anexat la prezenta.

            DIRECTOR,
                                   Secretar de stat,

       Data emiterii ...............
       Valabila pana la ................


    ANEXA 6.3.

     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                Seria ..... nr. ..........

                              AUTORIZATIE
       de functionare in perimetrul portuar si pe caile navigabile

    Agentul economic ................................, cod fiscal............, este autorizat sa functioneze in perimetrul portuar .................... din administrarea .................... si pe calea navigabila ............... din administrarea ............ si sa efectueze urmatoarele categorii de activitati:
--------------------------------------------------------------------
 1. Pilotajul navelor in porturi si pe caile navigabile           PN
--------------------------------------------------------------------
 2. Remorcajul pentru manevra navelor in rade, porturi si pe caile
    navigabile                                                    RM
---------------------------------------------------------------------
 3. Extractii de balast                                           EB
---------------------------------------------------------------------
 4. Depoluarea cailor navigabile si a acvatoriilor portuare       DP
---------------------------------------------------------------------
 5. Salvarea navelor                                              SN
---------------------------------------------------------------------
 6. Ranfluarea navelor                                            FN
---------------------------------------------------------------------
 7. Pescuitul industrial                                          PI
---------------------------------------------------------------------
 8. Masuratori batimetrice sau topometrice                        MT
---------------------------------------------------------------------
 9. Dragarea, intretinerea, repararea cailor navigabile si a
    acvatoriilor portuare                                         DR
---------------------------------------------------------------------
10. Constructii si reparatii hidrotehnice civile, industriale,
    drumuri, poduri, cai ferate etc.                              CH
---------------------------------------------------------------------
11. Bunkerarea navelor                                            BN
---------------------------------------------------------------------
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor
nr. ....../.......... si ale caietului de sarcini anexat la prezenta.

          DIRECTOR,
                                         Secretar de stat,

        Data emiterii .............
        Valabila pana la .............


    ANEXA 6.4

      MINISTERUL TRANSPORTURILOR                Seria ...... Nr. .........

                                AUTORIZATIE
               de functionare in perimetrul portuar

    Agentul economic ....................................................... ....................................., cod fiscal ..........................., este autorizat sa functioneze in  perimetrul portuar ................ din administrarea ........................... si sa efectueze urmatoarele categorii de activitati:
----------------------------------------------------------------------
 1. Curatari tancuri si hambare, preluari reziduuri de la nave       CT
-----------------------------------------------------------------------
 2. Reparatii utilaje portuare                                       RU
-----------------------------------------------------------------------
 3. Reparatii nave in afara incintei santierului naval               RN
-----------------------------------------------------------------------
 4. Transport rutier                                                 TR
-----------------------------------------------------------------------
 5. Reparatii auto                                                   RA
-----------------------------------------------------------------------
 6. Reprezentante firme                                              RF
-----------------------------------------------------------------------
 7. Servicii de control marfuri                                      CM
-----------------------------------------------------------------------
 8. Servicii de reclama si publicitate                               RP
-----------------------------------------------------------------------
 9. Servicii de telecomunicatii                                      TL
-----------------------------------------------------------------------
10. Cercetare stiintifica si proiectare                              CS
-----------------------------------------------------------------------
11. Consultanta, servicii informationale                             CI
-----------------------------------------------------------------------
12. Servicii de salubrizare                                          SS
-----------------------------------------------------------------------
13. Servicii de paza                                                 SP
-----------------------------------------------------------------------
14. Alte activitati comerciale                                       AC
-----------------------------------------------------------------------
15. Agentii de docheri si de personal navigant                       AP
-----------------------------------------------------------------------
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transportului nr. ...../ .......... si ale caietului de sarcini anexat la prezenta.

          DIRECTOR,
                                    Secretar de stat,

       Data emiterii..........
       Valabila pana la................

    ANEXA 7

                               METODOLOGIA
privind obtinerea licentelor si a autorizatiilor, controlul, suspendarea, retragerea si prelungirea acestora *)
    1. Generalitati
    Prezenta metodologie se refera la intregul sistem instituit pentru obtinerea licentelor de transport naval, a autorizatiilor de efectuare a transporturilor navale de marfuri si calatori, precum si a autorizatiilor de functionare in perimetrele portuare si pe caile navigabile, fiind un ghid util atat pentru agentii economici solicitanti, cat si pentru personalul Ministerului Transporturilor cu sarcini in acest domeniu.
    2. Definitii
    Licenta de transport naval, definita in conformitate cu art. 7 din ordin, poate fi simpla, daca este acordata pentru o singura activitate, sau poate fi multipla, daca este acordata pentru doua sau mai multe activitati si daca aceste activitati se efectueaza cu acelasi parc de mijloace tehnice si cu acelasi personal.
    Autorizatia de efectuare a transportului naval si autorizatia de functionare in perimetrele portuare si pe caile navigabile, definite in conformitate cu art. 7, din ordin, pot fi simple, daca sunt acordate pentru o singura activitate, sau pot fi multiple, daca sunt acordate pentru doua sau mai multe activitati si daca aceste activitati se efectueaza cu acelasi parc de mijloace tehnice si cu acelasi personal.
    Caietul de sarcini este documentul care insoteste licenta sau autorizatia si cuprinde conditiile complexe in care autoritatea publica permite desfasurarea activitatilor de transport, precum si prestatiile auxiliare in porturi si pe caile navigabile. Caietul de sarcini poate cuprinde conditiile pentru o singura activitate sau pentru mai multe activitati din aceeasi grupa.
    3. Organismele sistemului
    - Ministerul Transporturilor, autoritatea publica in domeniul transporturilor.
    - Directia porturilor si navigatiei maritime - D.P.N.M. - si Directia generala a Dunarii si canalelor navigabile - D.G.D.C.N. -, directii de specialitate in cadrul Ministerului Transporturilor, asigura emiterea licentelor si a autorizatiilor, precum si efectuarea controlului privind respectarea prevederilor acestora.
    - Compartimente de licente si autorizatii - C.L.A. -, organe de lucru in cadrul D.P.N.M. si D.G.D.C.N. in procesul de acordare a licentelor si a autorizatiilor.
    - Centrul de perfectionare a personalului din marina civila si calificare personal pentru exploatarea portuara Constanta, institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor, abilitata sa organizeze cursuri pentru formarea manageriala a personalului de conducere a activitatilor specifice procesului de transport maritim.
    - Centrul de perfectionare a personalului din navigatia fluviala Galati, institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor, abilitata sa organizeze cursuri pentru formarea manageriala a personalului de conducere a activitatilor specifice procesului de transport fluvial.
    - Administratia de port sau de cale navigabila, regie autonoma de administrare a infrastructurilor, care avizeaza solicitarile agentilor economici inainte de solicitarea autorizatiei.
    - Capitania portului, institutie publica din subordinea Ministerului Transporturilor care tine evidenta agentilor economici detinatori de licente si de autorizatii, care activeaza in zona sa de competenta.
    - Inspectoratul navigatiei civile (I.N.C.), directie de specialitate in cadrul Ministerului Transporturilor cu rol de inmatriculare a mijloacelor tehnice plutitoare ale agentilor economici si de atestare a personalului navigant si care coordoneaza activitatea capitaniilor portuare si asigura personal de specialitate pentru efectuarea controlului privind respectarea licentelor si a autorizatiilor.
    4. Documentele sistemului
    4.1. Documentele privind acordarea licentei
    4.1.1. Cererea privind acordarea licentei (modelul cuprins in anexa nr. 7.1.).
    Pe verso, cererea are inscris cuprinsul dosarului care se depune pentru obtinerea licentei.
    4.1.2. Caietele de sarcini cuprind conditiile privind navele si celelalte mijloace tehnice utilizate, precum si conditiile privind personalul de conducere (modelele cuprinse in anexele nr. 3, 3.1 si 3.2).
    4.1.3. Licenta de transport naval (modelul cuprins, in anexa nr. 5).
    4.1.4. Angajamentul agentului economic de a respecta conditiile din caietul de sarcini este documentul in baza caruia se elibereaza licenta (modelul cuprins in anexa nr. 7.2).
    4.1.5. Registrul de evidenta a cererilor de acordare a licentelor (modelul cuprins in anexa nr. 7.3).
    4.1.6. Registrul de evidenta a licentelor are rolul de a atribui seria si numarul licentelor (modelul cuprins in anexa nr. 7.4).
    4.1.7. Registrul de evidenta a agentilor economici care detin licente (modelul cuprins in anexa nr. 7.5).
    4.1.8. Raportul Compartimentului de licente si autorizatii este documentul in baza caruia se ia decizia de a acorda sau nu licenta solicitata (modelul cuprins in anexa nr. 7.6).
    4.1.9. Cererea de renuntare la licenta (modelul cuprins in anexa nr. 7.7).
    4.2. Documente privind autorizarea
    4.2.1. Cererea privind acordarea autorizatiilor (modelul cuprins in anexele nr. 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4). Pe verso, cererea are inscris cuprinsul dosarului care se depune pentru obtinerea autorizatiei.
    4.2.2. Caietele de sarcini cuprind conditiile de autorizare specifice fiecarei activitati (modelele cuprinse in anexele nr. 4.1, 4.2, ... 4.19), cadrul normativ, conditiile privind mijloacele tehnice, conditiile privind personalul de conducere si cel de executie, conditiile generale si cele speciale, raportarea indicatorilor.
    4.2.3. Autorizatia, care, dupa caz, este de efectuare a transporturilor navale, de functionare in perimetrul portuar, de functionare in perimetrul portuar si pe caile navigabile (modelele cuprinse in anexele nr. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
    4.2.4. Angajamentul agentului economic de a respecta conditiile din caietul de sarcini este documentul in baza caruia se elibereaza autorizatia (modelul cuprins in anexa nr. 7.9).
    4.2.5. Registrul de evidenta a cererilor de acordare a autorizatiilor (modelul cuprins in anexa nr. 7.10).
    4.2.6. Registrul de evidenta a autorizatiilor are rolul de a atribui seria si numarul autorizatiilor (modelul cuprins in anexa nr. 7.11).
    4.2.7. Registrul de evidenta a agentilor economici care sunt autorizati (modelul cuprins in anexa nr. 7.12).
    4.2.8. Raportul Compartimentului de licente si autorizatii este documentul in baza caruia se ia decizia de a elibera sau nu autorizatia solicitata (modelul cuprins in anexa nr. 7.13).
    4.2.9. Cerere de renuntare la autorizatie (modelul cuprins in anexa nr. 7.14).
    4.3. Documente privind controlul si sanctionarea
    4.3.1. Legitimatia de control privind modul de respectare a licentelor si a autorizatiilor (modelul cuprins in anexa nr. 7.15).
    4.3.2. Procesul-verbal de control (modelul cuprins in anexa nr. 7.16).
    4.3.3. Registrul de evidenta a proceselor-verbale (modelul cuprins in anexa nr. 7.17).
    5. Metodologia de obtinere a licentelor si a autorizatiilor
    5.1. Agentul economic, prin reprezentant imputernicit in acest scop, interesat in obtinerea licentei si/sau autorizatiei se prezinta la Ministerul Transporturilor - Directia porturilor si navigatiei maritime - D.P.N.M. - si, respectiv, Directia generala a Dunarii si canalelor navigabile - D.G.D.C.N. - Compartimentul de licente si autorizatii, unde solicita cererea privind acordarea licentei/autorizatiei.
    5.2. Cererea completata cu datele necesare, insotita de documentatia precizata pe verso se depune la Compartimentul de licente si autorizatii, unde se inregistreaza si se stabileste termenul de prezentare a persoanei imputernicite sa semneze angajamentul si sa ridice licenta si/sau autorizatia.
    5.3. Expertul desemnat de seful Compartimentului de licente si autorizatii cu analizarea solicitarii va verifica daca cererea este insotita de documentatia completa prevazuta pentru licenta si/sau autorizatia solicitata. In cazul in care documentatia nu este completa Compartimentul de licente si autorizatii va comunica in scris agentului economic lista documentelor lipsa sau neconforme. Intervalul de timp scurs de la comunicare si pana la completarea documentatiei nu este cuprins in termenul de 30 de zile in care se analizeaza solicitarea licentei si/sau autorizatiei.
    5.4. In urma analizei documentatiei complete, expertul elaboreaza, in doua exemplare, caietul de sarcini al activitatilor si intocmeste un raport catre Compartimentul de licente si autorizatii, care urmeaza a fi aprobat de directorul directiei respective.
    5.5. Dupa aprobarea raportului, expertul va elabora, in doua exemplare, angajamentul agentului economic si licenta/autorizatia corespunzatoare si va anunta agentul economic sa se prezinte pentru eliberarea documentelor.
    5.6. In cazul in care concluzia Compartimentului de licente si autorizatii, validata de D.P.N.M. si, respectiv de D.G.D.C.N., este ca nu se poate acorda licenta si/sau autorizatia, acest fapt se comunica in scris agentului economic, sub semnatura directorului. Comunicarea va cuprinde motivele de baza pentru care nu se poate acorda licenta si/sau autorizatia.
    Agentul economic poate depune o noua cerere de acordare a licentei si/sau autorizatiei dupa ce se conformeaza criteriilor expuse in scrisoarea de raspuns la prima solicitare.
    5.7. Agentul economic poate depune contestatie in termen de 10 zile de la data comunicarii la secretarul de stat cu sarcini in domeniu, care poate dispune reanalizarea cererii.
    5.8. Agentul economic care nu este multumit de modul de rezolvare a contestatiei se poate adresa in justitie, in baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    5.9. Caietul de sarcini elaborat pentru un agent economic este semnat pe fiecare pagina de expertul care l-a intocmit si poarta stampila directiei pe fiecare pagina.
    Licenta/autorizatia se semneaza de directorul directiei de specialitate si de secretarul de stat si poarta stampilele corespunzatoare.
    5.10. Licenta/autorizatia este eliberata de seful Compartimentului de licente si autorizatii reprezentantului imputernicit al agentului economic, care va semna in fata acestuia angajamentul.
    5.11. La eliberare, licenta/autorizatia va purta seria si numarul de ordine din registrul deschis la Compartimentul de licente si autorizatii. Seria este formata din ultimele doua cifre ale anului in care se elibereaza licenta/autorizatia, iar numarul este dat din registrul de evidenta a licentelor sau din registrul de evidenta a autorizatiilor. Inregistrarile sunt completate de seful Compartimentului de licente si autorizatii dupa ce licenta/autorizatia este semnata de directorul directiei de specialitate.
    5.12. Prin grija sefului Compartimentului de licente si autorizatii se vor completa si datele din registrul de evidenta a agentilor economici autorizati.
    6. Prelungirea licentelor/autorizatiilor
    6.1. In vederea prelungirii licentelor/autorizatiilor, cu minimum 30 de zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii acestora, agentul economic are obligatia, in mod similar procedurii de obtinere, sa se prezinte cu o cerere, insotita de documentatia corespunzatoare modificarilor survenite de la obtinerea precedentei licente/autorizatii.
    6.2. Agentul economic are obligatia sa se prezinte cu licenta/autorizatia detinuta, prelungirea facandu-se prin retinerea celei expirate si eliberarea uneia noi.
    6.3. Procedura de prelungire este similara celei de la obtinere, cu precizarea ca in registrul agentilor economici va fi inscrisa si seria si numarul licentei/autorizatiei noi.
    7. Controlul agentilor economici privind modul de respectare a licentelor si autorizatiilor
    7.1. Controlul agentilor economici privind modul de respectare a licentelor si autorizatiilor se face de catre experti din cadrul D.P.N.M., D.G.D.C.N. si I.N.C., special imputerniciti.
    7.2. Expertul care detine legitimatia de control (modelul cuprins in anexa nr. 7.15) poate efectua controlul la un agent economic numai in baza unei delegari semnate de directorii directiilor de specialitate (D.P.N.M., D.G.D.C.N.).
    7.3. Controlul se efectueaza in concordanta cu caietul de sarcini. In urma controlului, expertul intocmeste procesul-verbal de control (modelul cuprins in anexa nr. 7.16). Expertul are obligatia de a propune mentinerea, suspendarea sau retragerea licentei sau a autorizatiei.
    7.4. Decizia de suspendare sau de retragere a licentei sau a autorizatiei revine secretarului de stat, la propunerea directorilor directiilor de specialitate (D.P.N.M. si D.G.D.C.N.)
    7.5. Decizia de suspendare sau de retragere a licentei sau a autorizatiei se comunica agentului economic in termen de 10 zile de la data incheierii procesului-verbal de control.
    7.6. Aceasta decizie se comunica prin grija Compartimentului de licente si autorizatii si a administratiei portuare sau a caii navigabile unde a fost autorizat sa functioneze agentul economic. Administratia va rezilia contractul cu agentul economic caruia i s-a retras autorizatia.
    7.7. In cazul suspendarii autorizatiei se stabileste un termen in care agentul economic are obligatia de incadrare in prevederile caietului de sarcini. In acest caz, administratiile portuare sau ale cailor navigabile nu au obligatia de a rezilia contractul cu agentul economic.
    7.8. Directiile de specialitate (D.P.N.M. si D.G.D.C.N.) au obligatia de a verifica daca agentul economic a luat masurile necesare in vederea incadrarii in prevederile caietului de sarcini si de a anula suspendarea sau de a propune retragerea licentei.
    7.9. Masura de retragere a licentei sau a autorizatiei se propune de expertul-controlor in urmatoarele cazuri:
    - nu mai sunt indeplinite conditiile initiale privind siguranta navigatiei, marfurilor, calatorilor si de protectie a mediului;
    - nu mai sunt indeplinite conditiile de incadrare in normele internationale recunoscute sau adoptate in tara;
    - nu se iau masurile de incadrare in prevederile caietului de sarcini in cadrul termenului de suspendare a licentei sau a autorizatiei;
    7.10. Masura de suspendare a licentei sau a autorizatiei se propune de expertul-controlor in toate cazurile in care nu se respecta prevederile caietelor de sarcini, cu exceptia cazurilor cand se propune retragerea.
    7.11. Expertul-controlor nu are dreptul sa opreasca derularea unor activitati, chiar daca se incalca conditiile de autorizare.
    7.12. Agentul economic poate depune contestatie, in termen de 10 zile de la data comunicarii, la secretarul de stat, in cazul luarii impotriva sa a masurii de suspendare sau de retragere a licentei sau a autorizatiei. Secretarul de stat va analiza contestatia si in termen de 30 de zile va lua decizia privind mentinerea sau anularea masurii.
    7.13. Agentul economic care nu este multumit de modul de rezolvare a contestatiei se poate adresa in justitie, in baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    8. Renuntarea agentilor economici la licente si autorizatii
    8.1. Agentul economic detinator al unei licente si/sau autorizatii poate renunta la aceasta in cazul in care nu mai desfasoara activitatile pentru care au fost eliberate.
    8.2. Cererea corespunzatoare (modelele cuprinse in anexele nr. 7.6 si 7.13) se depune la Compartimentul de licente si autorizatii impreuna cu licenta si/sau autorizatia si caietul de sarcini corespunzator.
    8.3. Compartimentul de licente si autorizatii va opera in mod corespunzator in registrele de evidenta si va anunta administratiile portuare si ale canalelor navigabile interesate.
    8.4. Renuntarea la licenta si/sau autorizatie intra in vigoare de la data prezentarii cererii sau de la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii cererii.
    9. Dispozitii finale
    9.1. Toate documentele care se elibereaza unui agent economic se vor redacta in mod unitar, pe baza modelelor cuprinse in prezentul ordin, utilizand computere cu memorii corespunzatoare.
    9.2. Evidentele prevazute in prezentul ordin se vor tine atat scriptic pe formularele stabilite, cat si utilizand computere adecvate.
    9.3. Multiplicarea documentelor redactate la computer se va face cu aparate de fotocopiere.
    9.4. Certificarea fiecarei pagini si a fiecarui exemplar emis se va face, dupa multiplicare, de catre expertul Compartimentului de licente si autorizatii prin semnatura si aplicarea stampilei directiei de specialitate.
    9.5. Falsificarea sau emiterea frauduloasa a documentelor privind licentele si autorizatiile cuprinse in prezenta metodologie se pedepseste potrivit legii.
--------------------
    *) Anexele nr. 3, 4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.17 se vor putea consulta la sediul Ministerului Transporturilor - Directia porturilor si navigatiei maritime si Directia generala a Dunarii si canalelor navigabile - la administratiile porturilor/cailor navigabile, precum si la capitaniile portuare coordonatoare.

    ANEXA 7.1

                           CERERE
pentru acordarea licentei de transport naval

    Agentul economic ........................................................ ........................., cu sediul in ..................................... str. .....................nr. ......., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ..............sub nr. ............, cod fiscal .............. telefon ...................., telex ..............., fax ................., reprezentat prin ...................................., domiciliat in ...................................str. ........................ nr.........., B.I. seria ........ nr. .............,eliberat de .............. ........................, avand functia de ........................, pe baza pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea licentei de transport naval pentru urmatoarele activitati de transport  *):

                                                     FLUVIAL    MARITIM
                                                     ------------------
   - transport de marfuri                               FM        MM
                                                     ------------------
   - transport de persoane                              FC        MC
                                                     ------------------
   - transport de marfuri periculoase                   FP        MP
                                                     ------------------
   - transport de marfuri agabaritice                   FA        MA
                                                     ------------------
   - transport combinat de marfuri, calatori,
     vehicule, pentru traversari cai navigabile         FT        MR
                                                     ------------------

         Data .................                        Semnatura,

   Directiei ................
   Compartimentul de licente si autorizatii
------------------------------------------------------------------------------
           (verso)
    Dosarul va cuprinde urmatoarele piese:
    a) cererea agentului economic, cu indicarea activitatilor pentru care se solicita licenta de transport;
    b) dovada inregistrarii la Registrul comertului si statului din care sa rezulte ca obiect de activitate "transportul naval de ..................";
    c) lista parcului de nave pentru transport aflate in proprietate sau inchiriate, impreuna cu avizul eliberat de catre o societate de clasificare recunoscuta de autoritatea publica abilitata in acest scop sau a capitaniilor porturilor de inmatriculare a navelor;
    d) dosarul persoanei desemnate pentru conducerea si organizarea activitatii de transport, care cuprinde:
    - actul emis de agentul economic prin care persoana in cauza este desemnata pentru conducerea si organizarea activitatii de transport si calitatea de angajat al acestuia in cadrul agentului economic solicitant;
    - dovada de studii pentru persoana desemnata;
    - curriculum vitae al persoanei desemnate, care sa scrie detaliat natura si durata functiilor indeplinite in activitatea de transport si alte activitati profesionale;
    - certificatul de cazier judiciar.
    In cazul in care persoana desemnata pentru conducerea si organizarea activitatii de transport a semnat contractul de management, va prezenta numai hotararea adunarii generale a actionarilor;
    e) memoriu privind activitatile pe care le va desfasura agentul economic.
    Toate actele solicitate se prezinta in original si in copie pentru autentificare de catre Compartimentul de licente si autorizatii sau in copie legalizata.
------------------
    *) Cuprinsul dosarului este prevazut pe verso.
    *) Se bareaza activitatile pentru care nu se solicita licenta.

    ANEXA 7.2

                           ANGAJAMENT

    1. Subscrisa .........................................., persoana juridica, cu sediul in ................., str. ............... nr. ....., inregistrata in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ........, sub nr. .........., prin reprezentantul sau ...................., domiciliat in ................... str. ..............., nr. .., B.I. seria .... nr. ........, eliberat de ...................., in baza Deciziei nr. ........, avand functia de ............................
    2. Suntem de acord cu prevederile licentei de transport si ne obligam sa conducem si sa organizam activitatea de transport pentru: (dupa caz) *)

                                                       FLUVIAL    MARITIM
                                                       ------------------
   - transport de marfuri                                  FM        MM
                                                       ------------------
   - transport de persoane                                 FC        MC
                                                       ------------------
   - transport de marfuri periculoase                      FP        MP
                                                       ------------------
   - transport de marfuri agabaritice                      FA        MA
                                                       ------------------
   - transport combinat de marfuri, calatori,
     vehicule, pentru traversari cai navigabile            FT        MR
                                                        ------------------

  in conformitate cu caietul de sarcini seria ...... nr. ..........
   Administratorul societatii comerciale ..............................
                                           (numele in clar)

       Data ................                      Semnatura,

---------------------
    *) Se inscriu numai activitatile pentru care se elibereaza licenta.

    ANEXA 7.7.

                           CERERE
                   de renuntare la licenta

    Agentul economic ......................................................... ..............................., cu sediul in ................................ str. ................... nr. ......., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ................ sub nr. .........., cod fiscal .........., tel. ........, telex ........, fax. ........ reprezentat prin .................................., domiciliat in ......................, str. ................ nr. ....., B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de .... ......................... avand functia de ............................, va aducem la cunostinta ca incepand cu data de ................................ nu vom mai desfasura activitatile de transport naval pentru care ni s-a acordat licenta seria ...... nr. ................
    In consecinta, rugam a fi scos din evidenta dumneavoastra.

      Data ............                  Semnatura,

   Depunem anexat licenta seria ..... nr. .........si caietul de sarcini aferent.

   Compartimentului de licente si autorizatii

    ANEXA 7.8.1.

                         CERERE
     pentru acordarea autorizatiei de efectuare de transporturi navale

    Agentul economic ........................................................ ......................................, cu sediul in ......................... str. ........................ nr. ........, inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ........... sub nr. ............, cod fiscal .......... telefon ......., telex ......., fax ........, reprezentat prin ............................., domiciliat in ............................ str. ................. nr. ....., B.I. seria .... nr. ............, eliberat de ......................, avand functia de ........................., pe baza pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea autorizatiei pentru activitatea *):

                                                          FLUVIAL   MARITIM
                                                          -----------------
   - transport de marfuri                                    FM        MM
                                                          -----------------
   - transport de persoane                                   FC        MC
                                                          -----------------
   - transport de marfuri periculoase                        FP        MP
                                                          -----------------
   - transport de marfuri agabaritice                        FA        MA
                                                          -----------------
   - transport combinat de marfuri, calatori,
     vehicule, pentru traversari cai navigabile              FT        MR
                                                          ----------------

      Data ...............                                Semnatura,

   Directiei .....................

   Compartimentul de licente si autorizatii
-----------------------------------------------------------------------------
         (verso)
    Dosarul va cuprinde urmatoarele piese:
    a) cererea agentului economic, cu indicarea activitatilor pentru care se solicita autorizatia de efectuare transporturi navale;
    b) licenta de transport naval obtinuta;
    c) memoriu privind activitatea de transport naval ce urmeaza a fi desfasurata, cu precizarea zonelor geografice.
-------------------
    *) Cuprinsul dosarului este prevazut pe verso.
    *) Se bareaza activitatile pentru care nu se solicita autorizatia.

    ANEXA 7.8.2.

                      CERERE
pentru acordarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar

    Agentul economic ......................................................... .................., cu sediul in .................... str. .................... nr. ...., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ......... sub nr. ..........., cod fiscal ........, telefon ......., telex .........., fax. ......., reprezentat prin .............................., domiciliat in .............................., str. .............. nr. ........, B.I. seria .... nr. ..........., eliberat de .......................... avand functia de .............................., pe baza pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar pentru urmatoarele activitati *):
----------------------------------------------------------------------
1. Incarcarea/descarcarea navelor in porturi,
   in rade sau in puncte izolate si amararea marfurilor             PO
----------------------------------------------------------------------
2. Expeditii de marfuri din porturi                                 PE
----------------------------------------------------------------------
3. Depozitarea marfurilor in magazii sau pe platforme portuare      PD
----------------------------------------------------------------------
4. Legarea/dezlegarea navelor de la chei                            PL
----------------------------------------------------------------------
5. Agenturare nave                                                  PA
----------------------------------------------------------------------
6. Aprovizionarea navelor cu alimente si materiale                  PS
----------------------------------------------------------------------

     Data ....................                      Semnatura,

   Directiei .....................

   Compartimentul de licente si autorizatii
----------------------------------------------------------------------
    (verso)
    Dosarul cuprinde urmatoarele piese:
    a) cererea agentului economic, cu indicarea activitatilor pentru care se solicita autorizatia de functionare in perimetrul portuar;
    b) dovada inregistrarii la Registrul comertului si statutul din care sa rezulte ca obiect de activitate toate activitatile pentru care se solicita autorizarea;
    c) lista principalelor mijloace fixe, dotari, constructii etc. ce urmeaza a fi utilizate in desfasurarea activitatii;
    d) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atesta calificarea acesteia, curriculum vitae al acestei persoane;
    e) avizele administratiilor portuare unde agentul economic doreste sa-si desfasoare activitatea. Avizele vor cuprinde conditiile in care agentul economic poate functiona in perimetrul portuar;
    f) memoriu privind activitatile pe care le va desfasura agentul economic.
----------------------
    *) Cuprinsul dosarului este prevazut pe verso.
    *) Se bareaza activitatile pentru care nu se solicita autorizatia.

    ANEXA 7.8.3.

                            CERERE
privind acordarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar si pe caile navigabile

    Agentul economic .......................................................... .................., cu sediul in .................., str. .................... nr......, inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ............... sub nr. ......., cod fiscal ........., telefon ......, telex ......., fax ........., reprezentat prin .............................., domiciliat in ............................., str. ..................nr. ......., B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de ......................... avand functia de ..............................., pe baza pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar si pe caile navigabile pentru urmatoarele activitati *):
--------------------------------------------------------------------------
 1. Pilotajul navelor in porturi si pe caile navigabile                 PN
--------------------------------------------------------------------------
 2. Remorcajul pentru manevra navelor in rade, porturi si pe caile
    navigabile                                                          RM
--------------------------------------------------------------------------
 3. Extractii de balast                                                 EB
--------------------------------------------------------------------------
 4. Depoluarea cailor navigabile si acvatoriilor portuare               DP
--------------------------------------------------------------------------
 5. Salvarea navelor                                                    SN
--------------------------------------------------------------------------
 6. Ranfluarea navelor                                                  FN
--------------------------------------------------------------------------
 7. Pescuitul industrial                                                PI
--------------------------------------------------------------------------
 8. Masuratori batimetrice sau topometrice                              MT
--------------------------------------------------------------------------
 9. Dragarea, intretinerea, repararea cailor navigabile si
    acvatoriilor portuare                                               DR
--------------------------------------------------------------------------
10. Constructii si reparatii hidrotehnice, civile, industriale,
    drumuri, poduri, cai ferate etc.                                    CH
--------------------------------------------------------------------------
11. Bunkerarea navelor                                                  BN
--------------------------------------------------------------------------

    Data ..............                     Semnatura,

   Directiei ...............

   Compartimentul de licente si autorizatii
------------------------------------------------------------------------
    (verso)
    Dosarul va cuprinde urmatoarele piese:
    a) cererea agentului economic, cu indicarea activitatilor pentru care se solicita autorizatia de functionare in perimetrul portuar;
    b) dovada inregistrarii la Registrul comertului si statutul din care sa rezulte ca obiect de activitate toate activitatile pentru care se solicita autorizarea;
    c) lista principalelor mijloace fixe, dotari, constructii etc. ce urmeaza a fi utilizate in desfasurarea activitatii;
    d) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atesta calificarea acesteia, curriculum vitae al acestei persoane;
    e) avizele administratiilor portuare si/sau de cai navigabile unde agentul economic doreste sa-si desfasoare activitatea. Avizele vor cuprinde conditiile in care agentul economic poate functiona in perimetrul portuar sau pe caile navigabile;
    f) memoriu privind activitatile pe care le va desfasura agentul economic.
--------------------
    *) Cuprinsul dosarului este prevazut pe verso.
    *) Se bareaza activitatile pentru care nu se solicita autorizatia.

    ANEXA 7.8.4.

                          CERERE
       pentru acordarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar

    Agentul economic .......................................................... ....................., cu sediul in ..................., str. ................. nr. ...., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ................... sub nr. ............., cod fiscal ............, telefon ........., telex ........, fax .........., reprezentat prin ........... ............................., domiciliat in ................................, str. ................... nr. ...., B.I. seria .... nr. .............., eliberat de ..........................., avand functia de ............................, pe baza pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea autorizatiei de functionare in perimetrul portuar pentru urmatoarele activitati *):
-------------------------------------------------------------------------
 1. Curatari de tancuri si hambare, preluari reziduuri de la nave      CT
-------------------------------------------------------------------------
 2. Reparatii utilaje portuare                                         RU
-------------------------------------------------------------------------
 3. Reparatii nave in afara incintei santierului naval                 RN
-------------------------------------------------------------------------
 4. Transport rutier                                                   TR
-------------------------------------------------------------------------
 5. Reparatii auto                                                     RA
-------------------------------------------------------------------------
 6. Reprezentante firme                                                RF
-------------------------------------------------------------------------
 7. Servicii de control marfuri                                        CM
-------------------------------------------------------------------------
 8. Servicii de reclama si publicitate                                 RP
-------------------------------------------------------------------------
 9. Servicii de telecomunicatii                                        TL
-------------------------------------------------------------------------
10. Cercetare stiintifica si proiectare                                CS
-------------------------------------------------------------------------
11. Consultanta, servicii informationale                               CI
-------------------------------------------------------------------------
12. Servicii de salubrizare                                            SS
-------------------------------------------------------------------------
13. Servicii de paza                                                   SP
-------------------------------------------------------------------------
14. Alte activitati comerciale                                         AC
-------------------------------------------------------------------------
15. Agentii de docheri si de personal navigant                         AP
-------------------------------------------------------------------------

      Data ................                 Semnatura,

   Directiei ................

   Compartimentul de licente si autorizatii
------------------------------------------------------------------------
    (verso)
    Dosarul va cuprinde urmatoarele piese:
    a) cererea agentului economic, cu indicarea activitatilor pentru care se solicita autorizatia de functionare in perimetrul portuar;
    b) dovada inregistrarii la Registrul comertului si statutul din care sa rezulte ca obiect de activitate toate activitatile pentru care se solicita autorizarea;
    c) lista principalelor mijloace fixe, dotari, constructii etc. ce urmeaza a fi utilizate in desfasurarea activitatii;
    d) avizele administratiilor portuare unde agentul economic doreste sa-si desfasoare activitatea. Avizele vor cuprinde conditiile in care agentul economic poate functiona in perimetrul portuar;
    f) memoriu privind activitatile pe care le va desfasura agentul economic.
------------------
    *) Cuprinsul dosarului este prevazut pe verso.
    *) Se bareaza activitatile pentru care nu se solicita autorizatia.

    ANEXA 7.9

                           ANGAJAMENT

    1. Subscrisa ........................................, persoana juridica, cu sediul in ........................., str. ................... nr. ........., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului ............ sub nr. .............., prin reprezentantul sau ........... ..............................., domiciliat in ..............................., str. ................ nr. ......, B.I. seria ... nr. ..........., eliberat de .... .............................., in baza Deciziei nr. ........, avand functia de .................................
    2. Suntem de acord cu prevederile autorizatiei seria ... nr. ............... si ne obligam sa conducem si sa organizam activitatea in conformitate cu caietul de sarcini.

     Data ..............              Semnatura reprezentantului imputernicit,

    ANEXA 7.14

                               CERERE
                   de renuntare la autorizatie

    Agentul economic .......................................................... ................., cu sediul in ................. str. ........................ nr. ....., inregistrat in Registrul comertului la Camera de comert si industrie a judetului sub nr. ..........., cod fiscal ..........., telefon ............, telex .........., fax ..........., reprezentat prin ..........................., domiciliat in ......................, str. ..................... nr. ........., B.I. seria ..... nr. ..........., eliberat de ......................... avand functia de ............................, va aducem la cunostinta ca incepand cu data de ................ nu vom mai desfasura activitatile de transport naval pentru care ni s-a acordat autorizatia seria ......nr. ..................
    In consecinta, rugam a fi scos din evidenta dumneavoastra.

    Data ...............                              Semnatura,

   Depunem anexat autorizatia seria ..... nr. .......... si caietul de sarcini
aferent.

   Compartimentului de licente si autorizatii

    ANEXA 7.15

    loc                              MINISTERUL TRANSPORTURILOR
   fotografie                         LEGITIMATIE DE CONTROLOR

                     Seria ........... Nr. ...........
                     Dl ............................ are dreptul de control
                     privind modul de respectare a licentelor si autorizatiilor.

       Director,                           B.I. seria .... nr. ................
                                           Valabil pana la data de ...........

    ANEXA 7.16

                 PROCESUL - VERBAL  DE CONTROL  NR. ..........
                  Incheiat astazi ......................
                                    (ziua, luna, anul)

    Subsemnatul ...................................., posesorul legitimatiei de controlor ......................., eliberata de Ministerul Transporturilor, am efectuat controlul privind modul de respectare a licentei .................... si/sau autorizatiei ....................... acordate agentului economic ...... .................................... cu sediul in ............................ si am constatat urmatoarele:
    (Nota: se va prezenta modul de incadrare in prevederile fiecarui capitol din caietul de sarcini)
    Fata de cele constatate propun:
    - mentinerea licentei si/sau autorizatiei;
    - suspendarea licentei si/sau autorizatiei;
    - retragerea licentei si/sau autorizatiei;

    motivat de: ................................

         Controlor,                      Reprezentantul agentului economic,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 308/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 308 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu