E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 adauga dupa articolul 13 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 15 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 16 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 17 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 adauga dupa articolul 17 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 18 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 19 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 modifica articolul 21 din actul OUG 115 2003
Articolul 1 din actul OUG 122 2003 adauga dupa articolul 21 din actul OUG 115 2003
Articolul 2 din actul OUG 122 2003 in legatura cu OUG 8 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 122 din  4 decembrie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 872 din  9 decembrie 2003


SmartCity3


    In vederea diminuarii impactului social al concedierilor colective determinate de privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si a filialelor "Roman" - S.A. si de imposibilitatea achitarii de catre aceasta societate comerciala a platilor compensatorii prevazute in contractele colective de munca, precum si pentru acordarea, din aceeasi sursa de finantare, a drepturilor persoanelor concediate colectiv in diferite etape din cadrul aceleiasi societati comerciale,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 13 se introduc articolele 13^1, 13^2 si 13^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Se aproba transferul cu plata al activului Club Cultural din patrimoniul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu destinatia Centru de formare profesionala pentru someri, prin compensare cu datoriile societatii comerciale catre bugetul asigurarilor sociale de stat, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    "Art. 13^2
    Se aproba transferul cu titlu gratuit al activului Atelier Scoala de pe langa Grupul Scolar <<Astra>> Brasov din patrimoniul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Transferul se efectueaza pe baza de protocol, pana la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si cu acordul cumparatorului.
    Art. 13^3
    Se aproba transferul cu titlu gratuit al activului Sala de Atletism si Popicarie de pe langa Clubul Sportiv <<Astra>> Brasov din patrimoniul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport. Transferul se efectueaza pe baza de protocol, pana la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si cu acordul cumparatorului."
    2. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru platile compensatorii cuvenite personalului concediat colectiv din cadrul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si al filialelor <<Roman>> - S.A., conform prevederilor din contractele colective de munca, dintr-o cota de minimum 8% din pretul incasat din vanzarea activelor si din chiriile incasate de la societatile comerciale care functioneaza in cadrul parcului industrial."
    3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute prin concedieri colective din cadrul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si al filialelor <<Roman>> - S.A., cu exceptia celor din cadrul filialei S.C. <<CAF>> - S.A., ca urmare a privatizarii, precum si ca urmare a programului de organizare a parcului industrial, intocmit si aprobat de societatea care asigura administrarea parcului industrial si insusit de societatile comerciale prevazute la art. 2, beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Salariatii Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si ai filialelor <<Roman>> - S.A., cu exceptia celor din cadrul filialei S.C. <<CAF>> - S.A., care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au contractele individuale de munca suspendate, potrivit legii, beneficiaza de prevederile acestei ordonante de urgenta daca si-au reluat activitatea, au fost concediati inainte de data de 31 decembrie 2004 si au un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 12 luni."
    4. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Persoanele prevazute la art. 16 beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul concedierii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care se efectueaza concedierea:
    b) plati compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A., compusa din Societatea Comerciala <<Roman>> - S.A. Brasov si filialele <<Roman>> - S.A., cu exceptia filialei S.C. <<CAF>> - S.A. in luna anterioara celei in care s-a efectuat concedierea colectiva, in numarul prevazut in contractele colective de munca in vigoare la data de 10 noiembrie 2003, incheiate la nivelul Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si al filialelor <<Roman>> - S.A., cu exceptia filialei S.C. <<CAF>> - S.A.;
    c) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    d) venit lunar de completare."
    5. Dupa articolul 17 se introduc articolele 17^1, 17^2 si 17^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    (1) Platile compensatorii se acorda lunar incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat concedierea, diferentiate in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate, dupa cum urmeaza:
    a) 6 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de pana la 5 ani;
    b) 8 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 5 ani si 15 ani;
    c) 10 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    d) 12 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 25 de ani."
    (2) Persoanele prevazute la art. 16 nu au dreptul la plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta daca au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de munca de la Societatea Comerciala <<Roman>> - S.A. Brasov sau de la filialele <<Roman>> - S.A., cu exceptia filialei S.C. <<CAF>> - S.A.
    Art. 17^2
    (1) Venitul de completare se stabileste o data cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (2) Venitul de completare se acorda lunar, pe perioadele urmatoare:
    a) 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
    b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (3) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.
    Art. 17^3
    (1) Indemnizatia de somaj si venitul de completare stabilite, in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 16 se suspenda pe perioada acordarii platilor compensatorii, se recalculeaza si se pun in plata incepand cu prima luna dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii.
    (2) Venitul de completare recalculat se stabileste, dupa caz, astfel:
    a) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mic decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj;
    b) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mare decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (3) Dupa expirarea perioadei prevazute de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, persoanele prevazute la art. 16 beneficiaza de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere sau, dupa caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara concedierii, recalculat in functie de indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea.
    (4) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la indemnizatia de somaj stabilita inceteaza, potrivit legii, platile compensatorii se acorda, in continuare, lunar, pana la achitarea integrala a sumelor prevazute la art. 17^1 alin. (1), urmand ca dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii sa se acorde venitul de completare in conditiile prevazute la art. 17^2.
    (5) Daca in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 si 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul de completare se acorda in cuantumul prevazut la alin. (2) pana la expirarea perioadei prevazute la art. 17^2 alin. (2).
    (6) Daca in perioada acordarii venitului de completare prevazut la alin. (3) persoanele se incadreaza in munca sau se pensioneaza, conform legii, beneficiaza pana la expirarea perioadei prevazute la art. 17^2 alin. (2) de venit de completare in cuantumul prevazut la alin. (2)."
    6. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 17 se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa cum urmeaza:
    a) sumele pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 17 lit. a), c) si d) de la articolul <<Indemnizatii de somaj>>;
    b) sumele pentru acordarea platilor compensatorii prevazute la art. 17 lit. b) de la articolul <<Plati compensatorii>>."
    7. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Suma acordata la momentul concedierii, platile compensatorii, precum si veniturile de completare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Platile compensatorii si veniturile de completare au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
    (3) Persoanele beneficiare de plati compensatorii si de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in perioada acordarii acestor drepturi.
    (4) Perioada acordarii platilor compensatorii si a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este, dupa caz:
    a) pentru perioada de acordare a platilor compensatorii, egal cu platile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 17 lit. b);
    b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 17^3 alin. (3)."
    8. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele concediate in conditiile art. 16, care au contracte individuale de munca pe durata nedeterminata incheiate pana la data de 1 iulie 2003.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza o singura data de platile compensatorii si de venitul de completare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Platile compensatorii si venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.
    (4) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele prevazute la alin. (1) care se reincadreaza in munca la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii."
    9. Dupa articolul 21 se introduc articolele 21^1 si 21^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    (1) Venitul de completare prevazut la art. 17^2 alin. (1) si la art. 17^3 alin. (2) se modifica o data cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii salariului minim brut pe tara.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazurile in care dreptul persoanei la indemnizatie de somaj inceteaza sau se suspenda si aceasta beneficiaza exclusiv de venitul de completare.
    Art. 21^2
    (1) Persoanele concediate pana la data de 31 ianuarie 2004 inclusiv beneficiaza de venit de completare pe perioadele prevazute la art. 17^2 alin. (2).
    (2) Pentru persoanele concediate dupa data de 31 ianuarie 2004, perioadele pentru care se acorda venitul de completare se diminueaza in mod corespunzator cu numarul de luni care depaseste aceasta data.
    (3) Luna in care s-a efectuat concedierea se va lua in calcul la stabilirea numarului de luni cu care se depaseste data de 1 februarie 2004."
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) salariatii mentinuti in activitate si concediati dupa data de 31 ianuarie 2004, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004, precum si persoanele prevazute la art. 16 alin. (2).
    (5) Persoanele prevazute la alin. (4) beneficiaza, incepand cu luna urmatoare celei in care a avut loc concedierea, de plati compensatorii lunare stabilite la nivelul salariului mediu net realizat in luna anterioara concedierii in cadrul unitatii care i-a mentinut in activitate, dar nu mai putin decat salariul mediu net prevazut la art. 17 lit. b) si in numarul prevazut la art. 17^1 alin. (1)."
    Art. 2
    (1) Persoanele concediate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A. beneficiaza de plati compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A., compusa din Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si filialele "Roman" - S.A., in luna anterioara celei in care s-a facut concedierea, in numarul prevazut in contractele colective de munca, in vigoare la data concedierii, incheiate la nivelul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A.
    (2) Platile compensatorii se acorda lunar incepand cu luna urmatoare celei in care inceteaza plata venitului de completare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de vechimea in munca a persoanei concediate, dupa cum urmeaza:
    a) 3 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de pana la 5 ani;
    b) 4 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 5 ani si 15 ani;
    c) 5 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    d) 6 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) nu au dreptul la plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta daca au primit aceste drepturi, conform contractului colectiv de munca, de la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov sau de la filialele "Roman" - S.A.
    (4) Persoanele care se incadreaza in munca sau care se pensioneaza, conform legii, in perioada acordarii venitului de completare beneficiaza de platile compensatorii prevazute la alin. (2) incepand cu luna urmatoare celei in care inceteaza plata venitului de completare.
    (5) Persoanele care se incadreaza in munca sau care se pensioneaza, conform legii, in perioada acordarii platilor compensatorii beneficiaza, lunar, in continuare, de aceste plati pana la achitarea integrala a sumelor prevazute la alin. (2).
    (6) Sumele necesare pentru acordarea, potrivit alin. (1), a platilor compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de la articolul "Plati compensatorii".
    Art. 3
    Sumele acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu titlu de plati compensatorii, vor fi recuperate din fondul constituit potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A., pe masura constituirii acestuia.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Autoritatii
                         pentru Privatizare si Administrarea
                         Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 122/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu