E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 115 2003 admite exceptie Decizia 341 2017
OUG 115 2003 rectificat de Rectificare 115 2008
OUG 115 2003 aprobat de Legea 560 2004
Articolul 2 din actul OUG 115 2003 modificat de Legea 560 2004
Articolul 3 din actul OUG 115 2003 articole noi... Legea 507 2004
Articolul 5 din actul OUG 115 2003 modificat de Legea 507 2004
Articolul 6 din actul OUG 115 2003 modificat de Legea 507 2004
Articolul 8 din actul OUG 115 2003 articole noi... Legea 507 2004
Articolul 12 din actul OUG 115 2003 completat de Legea 507 2004
Articolul 23 din actul OUG 115 2003 completat de Legea 507 2004
Articolul 23 din actul OUG 115 2003 articole noi... Legea 507 2004
Articolul 23 din actul OUG 115 2003 modificat de Legea 442 2004
Articolul 10 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Hotărârea 1019 2004
Articolul 3 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Ordin 255 2004
Articolul 5 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Ordin 701 2004
Articolul 6 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Ordin 701 2004
Articolul 10 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Hotărârea 24 2004
Articolul 13 din actul OUG 115 2003 articole noi... articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 15 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 16 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 17 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 17 din actul OUG 115 2003 articole noi... articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 18 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 19 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 21 din actul OUG 115 2003 modificat de articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 21 din actul OUG 115 2003 articole noi... articolul 1 din actul OUG 122 2003
Articolul 10 din actul OUG 115 2003 in legatura cu Hotărârea 1338 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 115 din 24 octombrie 2003

privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din 26 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, modalitatea de constituire si functionare a parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, precum si protectia sociala a personalului angajat la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si la filialele "Roman" - S.A.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov - societatea comerciala la care APAPS detine 105.968.919 actiuni, reprezentand 94,2771% din capitalul social, cu sediul in municipiul Brasov, Str. Poienelor nr. 5, judetul Brasov;
    b) filialele "Roman" - S.A. - societatile comerciale constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov detine participatia majoritara la capitalul social, denumite in continuare:
    - S.C. "Motoare AB" - S.A.
    - S.C. "Axe si Punti" - S.A.
    - S.C. "Semifabricate" - S.A.
    - S.C. "Eurosam" - S.A.
    - S.C. "Reutil" - S.A.
    - S.C. "Roman Energetic" - S.A.
    - S.C. "Rom Metrologia" - S.A.
    - S.C. "Adrom" - S.A.
    - S.C. "CAF" - S.A.
    - S.C. "Promt Trans" - S.A.;
    c) contractul de vanzare-cumparare de actiuni - contractul prin care APAPS vinde cumparatorului PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. un numar de 105.968.919 actiuni, reprezentand 94,2771% din capitalul social, la care se adauga actiunile rezultate in urma conversiei in actiuni, prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 alin. (1);
    d) cumparator - Societatea Comerciala PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd., respectiv cumparatorul din contractul de vanzare-cumparare de actiuni detinute de APAPS la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov;
    e) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, respectiv vanzatorul din contractul de vanzare-cumparare de actiuni la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov;
    f) Asociatia Parcul Industrial Roman - asociatia in participatiune, persoana juridica de drept privat, constituita in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu participarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si a filialelor "Roman" - S.A., cu exceptia S.C. "CAF" - S.A.;
    g) societatea-administrator - societatea comerciala pe actiuni, constituita cu participarea cumparatorului si a unor entitati de drept public sau privat interesate, stabilite prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Dispozitii speciale cu privire la privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov

    Art. 3
    (1) Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov, denumita in prezentul articol societate, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata ce vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare de actiuni:
    a) scutirea de la plata a obligatiilor bugetare restante, datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna in care se realizeaza transferul dreptului de proprietate, in situatia in care transferul are loc dupa data de 15 a lunii, si care au scadenta ulterioara acestei date, reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, precum si cele reprezentand totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligatiile bugetare sunt scutite de la plata constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
    b) scutirea de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevazute la lit. a), calculate pana la data scutirii acestora;
    c) scutirea totala de la plata a tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de Banca Comerciala Romana - S.A. si garantate de catre APAPS pentru sumele datorate si neachitate pana in prezent, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/1999 privind unele masuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si ale Hotararii Guvernului nr. 501/1999 privind unele masuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov, la Societatea Comerciala "Tractorul UTB" - S.A. Brasov si la Societatea Comerciala "Sidex" - S.A. Galati, cu modificarile ulterioare. Se scuteste total de la plata si obligatia societatii catre Banca Comerciala Romana - S.A. pentru sumele ramase de plata si neexigibile, aferente acelorasi credite prevazute in prezentul alineat, acestea urmand sa fie achitate prin executarea de catre Banca Comerciala Romana - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de catre APAPS, conform actelor normative prevazute in prezenta litera.
    (2) Veniturile rezultate in urma regularizarii contabile, ca urmare a scutirii totale de la plata a obligatiilor datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii, sunt neimpozabile.
    (3) Pierderea reportata, acumulata de societate in exercitiile financiare precedente, precum si cea inregistrata de aceasta pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recupereaza din profitul obtinut din scutirea totala de la plata a obligatiilor restante ale societatii.
    (4) Profitul obtinut din scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante, ramas dupa acoperirea pierderilor prevazute la alin. (3), se utilizeaza ca sursa proprie de finantare.
    (5) La data scutirii de la plata a obligatiilor restante ale societatii catre APAPS se anuleaza de la plata si obligatia APAPS catre bugetul consolidat al statului privind incasarea creantelor proprii, precum si a creantelor bugetare gestionate de catre APAPS, datorate si neachitate de societate.
    (6) Inlesnirile prevazute la alin. (1) nu se acorda in situatia in care nu se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat catre cumparator.
    (7) In termen de 30 de zile de la data solicitarii APAPS, ministerele si celelalte institutii creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare si notificarile prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata.
    (8) Prevederile prezentului articol se aplica si filialelor societatii, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b), cu exceptia S.C. "CAF" - S.A.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice locale pot aproba prin hotarare inlesniri la plata obligatiilor catre bugetele locale pentru Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si filialele sale, dupa cum urmeaza:
    a) scutirea totala sau partiala de la plata a obligatiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentand creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale. In cazul scutirii partiale, diferenta ramasa va fi achitata esalonat, conform graficului aprobat de catre autoritatea administratiei publice locale;
    b) scutirea totala sau partiala de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevazute la lit. a), datorate si neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    Art. 5
    (1) Se aproba stingerea prin conversie in actiuni a obligatiilor Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, inclusiv cele preluate in conformitate cu prevederile art. 7, catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, datorate si neachitate de societate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) totalul obligatiilor societatii catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, inclusiv majorarile de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, a dobanzilor, majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor datorate si neachitate de societate furnizorului de utilitati pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii in actiuni la valoarea de 25.000 lei/actiune;
    b) taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta acestor obligatii si nerecuperata de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, se anuleaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate in termen de 30 de zile de Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anuleaza taxa dedusa de catre societate in limita taxei pe valoarea adaugata colectate, anulata la furnizori, in conditiile stabilite prin normele metodologice prevazute in prezentul alineat;
    c) taxa de dezvoltare reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, aferenta obligatiilor prevazute la alin. (1), se anuleaza la data conversiei in actiuni a acestor obligatii;
    d) se scutesc de la plata dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente debitelor prevazute la lit. a), calculate pana la data scutirii acestora.
    (2) Se mandateaza reprezentantii statului in organele de conducere ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud sa actioneze pentru aprobarea conversiei in actiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune a creantelor prevazute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominala a creantelor.
    (3) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale societatii sa actioneze pentru:
    a) majorarea capitalului social al societatii prin conversia in actiuni a tuturor creantelor prevazute la alin. (1), la valoarea nominala a acestora de 25.000 lei/actiune;
    b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) In sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conversia in actiuni a creantelor detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud la societate reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.
    (5) Actiunile rezultate in urma conversiei prevazute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora catre cumparator la un pret al pachetului de actiuni de minimum 10% din valoarea obligatiilor convertite in actiuni.
    (6) Sumele rezultate in urma vanzarii actiunilor prevazute la alin. (5) se vireaza de APAPS catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, in termen de 30 de zile de la data incasarii contravalorii acestora.
    (7) Cu suma reprezentand diferenta dintre valoarea nominala a pachetului de actiuni rezultat in urma conversiei si suma incasata din valorificarea acestuia se sting obligatiile de plata ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., ale acesteia catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si, respectiv, ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. catre fondul de risc pentru imprumuturi interne si externe garantate de stat.
    Art. 6
    (1) Se aproba stingerea prin conversia in actiuni a obligatiilor Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., datorate si neachitate de societate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) totalul obligatiilor societatii catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu exceptia taxei pe valoarea adaugata nerecuperate de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si a dobanzilor, majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente intregului debit datorat si neachitat de societate furnizorului de utilitati pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, va face obiectul unor conversii in actiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune;
    b) taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta acestor debite si nerecuperata de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., se anuleaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate in termen de 30 de zile de catre Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anuleaza taxa dedusa de catre societate in limita taxei pe valoarea adaugata colectate, anulata la furnizori, in conditiile stabilite prin normele metodologice prevazute in prezentul alineat;
    c) se scutesc de la plata dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente debitelor prevazute la lit. a), calculate pana la data scutirii acestora.
    (2) Se mandateaza reprezentantii statului in organele de conducere ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sa actioneze pentru aprobarea conversiei in actiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune a creantelor prevazute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominala a creantelor.
    (3) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale societatii sa actioneze pentru:
    a) majorarea capitalului social al societatii prin conversia in actiuni a tuturor creantelor prevazute la alin. (1), la valoarea nominala a acestora de 25.000 lei/actiune;
    b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.
    (4) In sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conversia in actiuni a creantelor detinute de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. la societate reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.
    (5) Actiunile rezultate in urma conversiei prevazute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora catre cumparator la un pret al pachetului de actiuni de minimum 10% din valoarea obligatiilor convertite in actiuni.
    (6) Sumele rezultate in urma vanzarii actiunilor prevazute la alin. (5) se vireaza de APAPS catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., in termen de 30 de zile de la data incasarii contravalorii acestora.
    (7) Diferenta dintre valoarea nominala a pachetului de actiuni rezultat in urma conversiei si suma incasata din valorificarea acestuia va fi inregistrata la furnizorul de utilitati, urmand ca ulterior aceasta diferenta sa fie recuperata in totalitate din surse stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    (1) Toate obligatiile, inclusiv majorarile si penalitatile de orice fel aferente acestor obligatii, datorate si neachitate de filiala S.C. "Roman Energetic" - S.A. catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se cesioneaza Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov in vederea realizarii conversiei in actiuni, potrivit art. 5 si 6.
    (2) La data cesionarii prevazute la alin. (1) toate obligatiile, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestor obligatii, ale filialelor "Roman" - S.A. catre S.C. "Roman Energetic" - S.A. se anuleaza.
    Art. 8
    Facilitatile prevazute in prezentul capitol vor fi mentinute doar in situatia constituirii Parcului Industrial Roman.
    Art. 9
    Prin derogare de la prevederile art. 34 - 36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, se aproba incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni de catre APAPS cu PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd.

    CAP. 3
    Dispozitii speciale privind constituirea si functionarea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov

    Art. 10
    (1) In temeiul art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, la propunerea APAPS, prin hotarare a Guvernului se stabileste delimitarea zonei din cadrul platformei industriale a Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov, pe care se realizeaza parcul industrial, elementele esentiale pentru desfasurarea activitatii in cadrul acestuia, precum si cele privind constituirea Asociatiei Parcul Industrial Roman si ale societatii-administrator, inclusiv structura actionariatului acesteia si cota de participare la capitalul social.
    (2) Cota de participare a cumparatorului la capitalul social al societatii-administrator este cuprinsa intre 2% - 10% .
    (3) Cumparatorul din contractul de vanzare-cumparare de actiuni are obligatia constituirii societatii-administrator in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    In vederea realizarii parcului industrial, cumparatorul are obligatia ca in termen de 5 zile de la data constituirii societatii-administrator sa cesioneze contractul de vanzare-cumparare de actiuni catre societatea-administrator.
    Art. 12
    (1) Societatea-administrator, in calitate de actionar majoritar la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov, are obligatia ca la data cesiunii prevazute la art. 11 sa determine vanzarea catre cumparator a activelor identificate in evidenta contabila a Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si/sau a filialelor "Roman" - S.A., sub denumirea de S 530, S 550 si S 580.
    (2) Cumparatorul se obliga sa preia si sa angajeze un numar de salariati dintre cei existenti in cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si filialelor "Roman" - S.A., la data semnarii contractului de vanzare-cumparare actiuni, necesar desfasurarii activitatii in activele prevazute la alin. (1).
    (3) Societatea-administrator se obliga ca toate vanzarile si inchirierile de active catre societatile comerciale care isi vor desfasura activitatea in cadrul parcului industrial sa fie conditionate de preluarea unui numar de personal necesar dintre salariatii existenti in cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si filialelor "Roman" - S.A., la data semnarii contractului de vanzare-cumparare actiuni.
    (4) Salariatii Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si ai filialelor "Roman" - S.A. au un drept de intaietate la angajarea in cadrul societatilor comerciale care isi desfasoara activitatea in parcul industrial in baza unor contracte de vanzare-cumparare sau de inchirieri, incheiate cu societatea-administrator.
    (5) In situatia in care personalul disponibilizat in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta refuza sa se angajeze sau nu corespunde profesional, societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in cadrul parcului industrial pot angaja si alt personal.
    Art. 13
    (1) Se mandateaza APAPS sa actioneze pentru aprobarea in organul de conducere al Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov a transferului cu plata a filialei S.C. "CAF" - S.A. catre Consiliul Local Brasov, prin compensare cu toate datoriile Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov catre acesta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov catre Consiliul Local Brasov se sting.
    (2) Transferul filialei S.C. "CAF" - S.A. catre Consiliul Local Brasov se va face in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data transferului dreptului de proprietate a actiunilor catre cumparator.
    Art. 14
    (1) Obligatiile societatii-administrator sunt:
    a) sa elaboreze si sa aprobe programul de organizare a parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov;
    b) sa asigure utilitatile si serviciile necesare activitatilor desfasurate in parcul industrial;
    c) sa asigure si sa garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosinta asupra infrastructurii si utilitatilor, potrivit contractelor incheiate cu beneficiarii acestora;
    d) sa asigure repararea, mentinerea si modernizarea, dupa caz, a infrastructurii si a utilitatilor din interiorul parcului industrial;
    e) sa asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune:
    f) sa asigure administrarea spatiilor si cladirilor parcului industrial;
    g) sa gestioneze sursele financiare proprii si atrase in conformitate cu strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;
    h) sa atraga investitori pentru dezvoltarea de activitati productive si servicii;
    i) sa elaboreze strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;
    j) sa asigure relatiile de colaborare cu autoritatile guvernamentale si cu autoritatile administratiei publice locale si centrale;
    k) sa asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale, consultanta pentru afaceri, consultanta tehnologica;
    l) sa asigure selectarea solicitarilor de admitere de noi agenti economici in parcul industrial;
    m) alte obligatii specifice ale societatii-administrator si ale agentilor economici care sunt prevazute in contractele incheiate intre acestia.
    (2) Societatea-administrator este obligata, in calitate de actionar majoritar la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov, sa preia personalul existent la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni in cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A. si sa distribuie catre toate societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in perimetrul parcului industrial personalul care va fi necesar desfasurarii activitatii acestora.
    (3) Societatea-administrator este obligata sa angajeze un numar de personal disponibilizat necesar functionarii parcului industrial, dintre persoanele existente in cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A. la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 15
    (1) Societatea-administrator va plati catre APAPS o cota de 15% din pretul incasat din vanzarea activelor din cadrul parcului industrial si 10% din chiriile incasate de la societatile comerciale care functioneaza in cadrul acestuia, pe o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru plata salariilor compensatorii, cuvenite personalului disponibilizat din cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A. conform prevederilor din contractele colective de munca, datorate si neachitate, dintr-o cota de minimum 8% din pretul incasat din vanzarea activelor si chiriile incasate de la societatile comerciale care functioneaza in cadrul parcului industrial.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale privind protectia personalului care lucreaza pe platforma industriala a Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov

    Art. 16
    Salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute prin concedieri colective din cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A., cu exceptia celor din cadrul filialei S.C. "CAF" - S.A., in baza programului de organizare a parcului industrial, intocmit si aprobat de societatea care asigura administrarea parcului industrial si insusit de societatile comerciale prevazute la art. 2, beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 17
    (1) Persoanele prevazute la art. 16 beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul concedierii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna in care se aproba programul de organizare a parcului industrial;
    b) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna in care se aproba programul de organizare a parcului industrial, si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (2) Venitul de completare se acorda lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, dupa cum urmeaza:
    a) 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
    b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (3) Dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna in care se aproba programul de organizare a parcului industrial.
    (4) Venitul lunar de completare prevazut la alin. (1) lit. b) se acorda si in perioadele in care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia de somaj inainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.
    (5) In situatia in care prin contractele colective de munca incheiate in cadrul Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si al filialelor "Roman" - S.A., cu exceptia celui din cadrul filialei S.C. "CAF" - S.A., sunt prevazute plati compensatorii, acestea se acorda conform prevederilor contractelor colective de munca, lunar, daca concedierile colective s-au facut in perioada de valabilitate a acestora, in termen de 36 de luni de la data desfacerii contractului individual de munca al salariatului.
    (6) Platile compensatorii prevazute conform contractelor colective de munca, in vigoare la data disponibilizarii colective, se acorda in sume nete, potrivit legii.
    (7) In lunile in care se acorda platile compensatorii prevazute la alin. (5) plata indemnizatiei de somaj si a venitului lunar de completare sau, dupa caz, plata venitului lunar de completare se suspenda si se va relua in lunile in care aceste plati compensatorii nu se acorda.
    (8) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit legii.
    Art. 18
    Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 17 alin. (1) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de la articolul "Indemnizatii de somaj".
    Art. 19
    (1) Suma acordata la momentul concedierii, precum si veniturile lunare de completare, prevazute la art. 17, sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Veniturile de completare prevazute la art. 17 au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
    (3) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in perioada acordarii acestor drepturi.
    (4) Perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.
    (5) Pe perioada acordarii venitului lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna in care se aproba programul de organizare a parcului industrial.
    Art. 20
    Persoanele concediate potrivit art. 16 beneficiaza de serviciile de preconcediere colectiva, precum si de programele de masuri active pentru stimularea ocuparii fortei de munca ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 21
    (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele concediate in conditiile art. 16, care au contracte individuale de munca pe durata nedeterminata incheiate pana la data de 1 iulie 2003.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza o singura data de venitul de completare acordat in conditiile art. 17.
    (3) Persoanele care se pensioneaza, conform legii, in perioada in care beneficiaza de venitul de completare sau in perioadele in care sunt angajate cu contract individual de munca la societatile din parcul industrial beneficiaza, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 17 alin. (2), de un venit de completare in cuantumul stabilit in conditiile art. 17 alin. (1).
    (4) Nu beneficiaza de prevederile art. 17 persoanele prevazute la alin. (1) care se reincadreaza in munca la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Pachetul de actiuni detinut de APAPS la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov se vinde catre PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. la pretul de 1 euro.
    Art. 23
    Toate societatile comerciale din portofoliul APAPS, care vor fi privatizate cu un proiect de parc industrial pana la sfarsitul anului 2003, vor beneficia de facilitatile prevazute la cap. II.
    Art. 24
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, in numele ministerelor si al celorlalte institutii, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii, intr-un singur formular de notificare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Presedintele Autoritatii
                         pentru Privatizare si
                         Administrarea Participatiilor Statului,
                         Claudiu Stefan Seucan

                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Marta Nora Tarnea,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 115/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 115 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 115/2003
Decizia 341 2017
Rectificare 115 2008
In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale „Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale „Roman" - SA
Legea 560 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 442 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari
Hotărârea 1019 2004
privind aprobarea delimitarii zonei aferente Parcului industrial "PRO ROMAN" din cadrul platformei industriale a Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov
Ordin 255 2004
privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale "Pro Roman" - S.A.
Ordin 701 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "ARO" - S.A. Campulung Muscel, art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. si ale art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
Hotărârea 24 2004
privind constituirea societatii administrator al Parcului industrial "Roman" Brasov
OUG 122 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.
Hotărârea 1338 2003
privind constituirea societatii administrator al Parcului industrial "Roman" Brasov
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu