E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 507 2004 abrogă OUG 74 2004
Legea 507 2004 aproba Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 26 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 31 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 38 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 94 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 341 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 190 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 190 2004
Legea 507 2004 abrogă articolul 11 din actul Legea 190 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 190 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 190 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 37 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 37 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 8 din actul OUG 37 2004
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 15 din actul OUG 37 2004
Legea 507 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 1 2004
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 161 din actul Legea 571 2003
Legea 507 2004 completeaza articolul 238 din actul Legea 571 2003
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 3 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 8 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 completeaza articolul 12 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 completeaza articolul 23 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 adauga dupa articolul 23 din actul OUG 115 2003
Legea 507 2004 in legatura cu Legea 331 2003
Legea 507 2004 modifica OUG 8 2003
Legea 507 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 8 2003
Legea 507 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 8 2003
Legea 507 2004 abrogă OUG 209 2002
Legea 507 2004 abrogă Legea 254 2002
Legea 507 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 64 2001
Legea 507 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 24 1998
Legea 507 2004 completeaza articolul 6 din actul OUG 24 1998
Legea 507 2004 modifica articolul 14 din actul OUG 24 1998
Legea 507 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 24 1998
Legea 507 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 17 1998
Legea 507 2004 abrogă articolul 88 din actul Legea 141 1997
Legea 507 2004 abrogă articolul 89 din actul Legea 141 1997
Legea 507 2004 abrogă articolul 90 din actul Legea 141 1997
Legea 507 2004 modifica articolul 190 din actul Legea 141 1997
Legea 507 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 15 1996
Legea 507 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 15 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 507 din 17 noiembrie 2004

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1080 din 19 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor masuri financiare, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La capitolul I sectiunea a 5-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii se aproba protocolul-cadru de preluare a activitatilor prevazute la art. 12, precum si termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitatile preluate si a bunurilor mobile."
    2. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse in rate, precum si a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, a constituirii garantiei si platii oricaror alte obligatii fiscale ce nu fac obiectul inlesnirilor la plata, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate, beneficiaza de mentinerea inlesnirii pentru sumele ramase de plata, incepand cu data de 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevazute de lege."
    3. La capitolul I sectiunea a 6-a, dupa alineatul (1) al articolului 25 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plata erau stabilite termene si dupa data de 30 noiembrie 2004, precum si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante sau expira pana la data de 30 noiembrie 2004, inlesnirea la plata se considera respectata la data la care toate conditiile din conventie au fost sau vor fi indeplinite, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie 2004, inclusiv in situatia in care nu au fost constituite in termen garantiile sau nu a fost anuntata instrainarea de active."
    4. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru plata cu intarziere a ratelor si a obligatiilor curente de catre debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1) sau (1^1), organul fiscal competent calculeaza si comunica acestora, pana la data de 10 decembrie 2004, diferenta de dobanda si penalitatea de intarziere aferenta, dupa caz, care se vor achita pana la data de 20 decembrie 2004."
    5. La capitolul I sectiunea a 6-a, dupa articolul 26 se introduc articolele 26^1 - 26^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    Se scutesc de la plata penalitatile de intarziere datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, de catre Societatea Comerciala <<Piata de Gros Bucuresti>> - S.A., pentru plata cu intarziere a sumelor datorate ca urmare a platilor la extern efectuate de Ministerul Finantelor Publice catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in cadrul imprumutului extern nr. 090/1994, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa.
    Art. 26^2
    Se acorda Societatii Comerciale <<Cost>> - S.A. Targoviste urmatoarele inlesniri la plata, prin ordine comune:
    a) se scutesc de la plata obligatiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate la data de 30 iunie 2004;
    b) se convertesc in actiuni obligatiile bugetare restante datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, acumulate intre 1 ianuarie 2002 si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    c) se scutesc de la plata dobanzile si penalitatile aferente creantelor proprii ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate intre data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si data de 30 iunie 2004;
    d) se scutesc de la plata dobanzile si penalitatile de intarziere neachitate, aferente debitelor prevazute la lit. a) si b), calculate pana la data de 30 iunie 2004.
    Art. 26^3
    Societatea Comerciala <<Rulmenti>> - S.A. Barlad beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata obligatiilor catre Ministerul Finantelor Publice, rezultate din executarea garantiilor de stat aferente creditelor externe contractate de societate anterior privatizarii, sub conditia ca, pana la data de 31 decembrie 2004, aceasta sa faca dovada achitarii integrale a sumelor esalonate, cu termene de plata scadente pana la acea data."
    6. La capitolul I sectiunea a 8-a, articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) In cadrul compartimentului infiintat in structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegati specialisti din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Justitiei si din Arhivele Nationale.
    (2) Pe langa specialistii care urmeaza sa exercite atributiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevazute la alin. (1) vor delega inca 1 - 2 functionari, conform solicitarii sefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru functionarea compartimentului."
    7. La capitolul I sectiunea a 8-a, dupa articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 31^1
    (1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 se transfera, in vederea aplicarii acestei legi, la Cancelaria Primului-Ministru.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele celor doi ordonatori principali de credite, in scopul asigurarii creditelor bugetare in limita carora vor fi efectuate platile."
    8. La capitolul I, titlul sectiunii a 10-a va avea urmatorul cuprins:
    "Reglementari privind taxa pe valoarea adaugata"
    9. La capitolul I sectiunea a 10-a, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se amana plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru:"
    10. La capitolul I sectiunea a 10-a, dupa articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 38^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2), art. 208 alin. (7) lit. b) si ale art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se amana plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate in perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, destinate inzestrarii Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Amanarea platii taxei pe valoarea adaugata si a accizelor la organele vamale, prevazuta la alin. (1), se acorda pana la data de 31 ianuarie 2006.
    (3) Contractele de import pentru echipamentele la care se amana plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, la organele vamale, se vor stabili de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, atat cantitativ, cat si valoric.
    (4) Taxa pe valoarea adaugata si accizele aferente importurilor de echipamente se achita la organele vamale pana la expirarea termenului de amanare."
    11. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II punctul 1, litera c) a alineatului 2 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 50.000.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon zilnic in numerar in suma de 100.000.000 lei, in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 100.000.000 lei."
    12. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Alineatele 6 si 7 ale articolului 5 se abroga."
    13. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II punctul 3, alineatul 2 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 si ale art. 6 alin. 1, dupa caz, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    14. La capitolul II sectiunea a 2-a, articolul III va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996, cu modificarile si completarile ulterioare."
    15. La capitolul II sectiunea a 3-a, articolul VI va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 5
    O arie geografica poate fi declarata zona defavorizata pentru o perioada de cel putin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.>>
    2. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera c) se introduce litera c^1) cu urmatorul cuprins:
    <<c^1) scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi, pe perioada existentei zonei defavorizate, se aplica numai persoanelor juridice care au obtinut inainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor in zona defavorizata;>>
    3. Alineatul (1) al articolului 14^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 14^1
    (1) Agentii economici care opereaza in zonele defavorizate beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 6, pana la atingerea intensitatii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurentei.>>
    4. Dupa alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) In calculul intensitatii ajutorului de stat se au in vedere costurile eligibile aferente valorii investitiilor efectuate pana la data de 15 septembrie 2004.>>
    5. Dupa alineatul (2) al articolului 14^1 se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(2^1) Intensitatea ajutorului de stat, prevazuta la art. 14^1 alin. (1), se determina luandu-se in calcul ajutorul de stat primit de agentii economici incepand cu data de 2 ianuarie 2003.>>
    6. In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abroga prevederile literelor b), d) si e) ale alineatului (1) al articolului 6."
    16. La capitolul II sectiunea a 4-a articolul VII, dupa punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "1^1. La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abroga art. 88 - 90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare."
    17. La capitolul II sectiunea a 4-a articolul VII punctul 2, alineatul (2) al articolului 190^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru produsele de provenienta straina care sunt destinate a fi acordate ca tratatie pasagerilor acestor nave nu se datoreaza drepturi de import."
    18. La capitolul II sectiunea a 17-a articolul XXX, punctul 1 se abroga.
    19. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, la articolul 1 alineatul (1) partea introductiva se modifica, iar dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, la cererea Agentiei Domeniilor Statului, de urmatoarele inlesniri la plata:
    ...........................................................................
    e) dobanzile si penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. a) si la art. 4, calculate si neachitate intre data intrarii in vigoare a prezentului act normativ si data emiterii ordinului comun de catre autoritatile competente, se scutesc la plata prin act aditional la ordinul comun."
    20. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In conditiile alin. (2), incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1) se suspenda executarea silita pana la emiterea ordinului comun de catre autoritatile competente."
    21. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 2, articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) In conditiile art. 1 alin. (2) beneficiaza de prevederile art. 1 alin. (1) si societatile comerciale care au fost privatizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa.
    (2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) beneficiaza de inlesnirile prevazute la art. 1 alin. (1) numai in cazul in care concesionarii care au incheiat contracte de concesiune in urma privatizarii indeplinesc conditiile stipulate la art. 1 alin. (2)."
    22. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolul 11 se abroga.
    23. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolele 12 si 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Orice alte obligatii bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ce nu fac obiectul inlesnirilor la plata acordate conform art. 1 sau 4, dupa caz, se esaloneaza la plata pe o perioada de 5 ani cu o perioada de gratie de 6 luni inclusa in perioada de esalonare.
    Art. 13
    Sumele scutite la plata conform art. 1 sau 4, dupa caz, se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere pana la data la care se constata respectarea esalonarilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, dupa caz."
    24. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative in domeniul financiar", dupa sectiunea a 18-a se introduce sectiunea a 18^1-a "Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale", cu urmatorul cuprins:
    "Art. 31^1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
    <<ORDONANTA DE URGENTA
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale>>
    2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Prevederile alin. (1) se aplica si salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, in urma procesului de restructurare si reorganizare din cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.>>
    3. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    <<(3) In cazul in care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiaza de plati compensatorii sau de alte forme de compensatii potrivit contractelor colective de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda venituri de completare pentru un numar de luni egal cu diferenta dintre perioada prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta si numarul de luni pentru care s-au acordat plati compensatorii.>>
    4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Lista societatilor comerciale si regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar numarul de persoane care pot beneficia de masurile de protectie sociala este cel prevazut in programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii>>."
    25. La capitolul II sectiunea a 19-a articolul XXXII punctul 4, alineatul (4) al articolului 5 se abroga.
    26. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative in domeniul financiar", dupa sectiunea a 19-a se introduce sectiunea a 19^1-a "Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A." cu urmatorul cuprins:
    "Art. 32^1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale <<Roman>> - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 3^1
    (1) Inlesnirile la plata prevazute la art. 3 se acorda prin ordin comun.
    (2) Se scutesc de la plata dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente creantelor scutite de la plata, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii si pana la emiterea ordinului comun, prin act aditional la ordinul comun.>>
    2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    <<d) se scutesc de la plata dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente debitelor prevazute la lit. a), calculate pana la data conversiei in actiuni.>>
    3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<c) se scutesc de la plata dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente debitelor prevazute la lit. a), calculate pana la data conversiei in actiuni.>>
    4. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 8^1
    In cazul in care creantele detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud si de Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. fata de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia in actiuni a acestor creante se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.>>
    5. La articolul 12 se introduc alineatele (6) - (8) cu urmatorul cuprins:
    <<(6) Pentru mentinerea si dezvoltarea productiei de autocamioane, Societatea Comerciala Pesaka Astana (M) este obligata sa participe alaturi de societatea administrator, Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si/sau filialele "Roman" - S.A., la realizarea tuturor investitiilor tehnologice necesare, altele decat cele deja angajate prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni, si la finantarea si/sau cofinantarea contractelor comerciale incheiate de Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov si/sau filialele acesteia.
    (7) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (6), volumul investitiilor tehnologice necesar a fi realizate si sumele necesare finantarii si cofinantarii productiei se stabilesc prin negociere intre societatea administrator, Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov, filialele acesteia si Societatea Comerciala Pesaka Astana (M).
    (8) Obligatiile prevazute la alin. (2), (6) si (7) vor fi cuprinse in contractele de vanzare-cumparare incheiate potrivit alin. (1).>>
    6. La articolul 23 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    <<(2) De la data semnarii contractelor de privatizare la societatile comerciale prevazute la alin. (1), intreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societatii comerciale respective se considera parc industrial, potrivit legii.>>
    7. Dupa articolul 23 se introduc articolele 23^1 si 23^2 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 23^1
    Parcul industrial cumpara energia electrica necesara desfasurarii tuturor activitatilor din incinta si o revinde in regim de subconsumator agentilor economici sau persoanelor fizice autorizate care isi desfasoara activitatea in acest perimetru.
    Art. 23^2
    In cazul in care societatile privatizate potrivit art. 23 au debite fata de furnizorii de utilitati aflati in subordinea autoritatii publice locale, acestea pot acorda urmatoarele inlesniri la plata:
    a) esalonarea la plata a debitului pe o perioada de 5 ani;
    b) scutirea de la plata dobanzilor, majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente debitului datorat si neachitat la data aprobarii esalonarii la plata.>>"
    27. La capitolul II, titlul sectiunii a 20-a va avea urmatorul cuprins:
    "Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie"
    28. La capitolul II sectiunea a 20-a, partea introductiva a articolului XXXIII va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:"
    29. La capitolul II sectiunea a 20-a, articolul XXXIII se completeaza cu punctele 2 - 5 cu urmatorul cuprins:
    "2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(2^1) Creantele comerciale restante ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. si ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., in limita sumei de 1.361 miliarde lei, se preiau prin protocol, in vederea recuperarii, de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.>>
    3. Alineatul (5) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel datorate de consumatorii de energie electrica, ale caror creante se preiau, conform alin. (2) si (2^1), de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate pana la data preluarii, se anuleaza.>>
    4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Sumele rezultate ca urmare a lansarii emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finantelor Publice in conturile societatilor comerciale prevazute la art. 6 alin. (1), precum si in contul Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzator datoriilor catre aceasta ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. si Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., in prima zi lucratoare de la data emisiunii.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. si Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului raspund de realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor cuprinse in protocoalele de predare-preluare prevazute la art. 6.>>
    5. Alineatele (3) - (5) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel pretinse de producatorii de energie electrica si de transportatorul de energie electrica de la Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor sale, "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A., precum si catre acestea in nume propriu, calculate pana la data preluarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevazute la art. 6 alin. (2) si (2^1), se anuleaza.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe masura incasarii, sumele virate, in conformitate cu art. 7 alin. (3), pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.
    (5) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. va utiliza sumele incasate, potrivit alin. (4), pentru plata datoriilor restante catre Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.>>"
    30. La capitolul II sectiunea a 20-a articolul XXXIII, dupa punctul 5 se introduce punctul 6 cu urmatorul cuprins:
    "6. Dupa articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 15^1
    (1) Pana la data de 15 decembrie 2004, contravaloarea in lei a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compenseaza cu obligatiile datorate la bugetul de stat la data de 31 august 2004 si neachitate de catre societatile comerciale furnizoare. Sumele ramase dupa efectuarea operatiunilor de compensare se restituie societatilor comerciale furnizoare de la bugetul de stat, de la capitolul "Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale", in limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei si Comertului. Operatiunile de stingere mentionate se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (2) Operatiunile de stingere a garantiilor de 10%, prevazute la alin. (1), se realizeaza cu conditia incheierii in prealabil a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Economiei si Comertului, prin care sa se prevada obligatia expresa a acestor societati de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie, care sa expire o data cu garantia externa. Ministerul Economiei si Comertului va confirma suma garantiilor retinute si nestinse, actualizata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) In cazul in care societatile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile alin. (1) nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor stinse, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data restituirii garantiei. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor alin. (1), care constituie venituri la bugetul de stat, se face de catre organele teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    (4) In procedura de stingere prevazuta la alin. (1) si (2) nu sunt cuprinse societatile comerciale furnizoare aflate in procedura de dizolvare-lichidare sau de reorganizare judiciara si de faliment, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare. Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante, va emite norme metodologice de aplicare a acestor prevederi.>>"
    31. La capitolul II sectiunea a 21-a articolul XXXIV punctul 1, litera c^1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;"
    32. La capitolul II sectiunea a 21-a articolul XXXIV, dupa punctul 2 se introduce punctul 3 cu urmatorul cuprins:
    "3. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. f) societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajeaza prin imprumuturi externe contractate fara garantia statului sa nu distribuie dividende in situatia neindeplinirii anumitor parametri de performanta financiara sau a altor angajamente prevazute in aceste imprumuturi.>>"
    33. La capitolul II sectiunea a 22-a, articolul XXXV va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 161 se introduce articolul 161^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 161^1
    (1) In limita ajutorului de stat acordat Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. cu ocazia privatizarii, se acorda, pana la data de 31 decembrie 2006, societatii in cauza facilitatile fiscale prevazute la alin. (2), in conditiile prevazute de prezentul articol.
    (2) Facilitatile acordate Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. sunt urmatoarele:
    a) scutirea de la plata taxelor vamale si de la plata taxei pe valoarea adaugata a importului de bunuri, precum si scutirea de taxa pe valoarea adaugata a achizitiilor de bunuri din tara, care se constituie in active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentand aport in natura la capitalul social sau achizitionate din aportul in numerar la capitalul social al societatii comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii contractate de Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A. cu prestatori din tara, care concura la realizarea de active amortizabile prevazute in prezentul alineat. Furnizorii/prestatorii din tara aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute in prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii acestor operatiuni;
    b) scutirea de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata a importului de echipamente tehnologice, masini si utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista cuprinzand aceste bunuri se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Scutirile de taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (2) lit. a) pentru livrari/prestari in tara se aplica de furnizori/prestatori pe baza declaratiei pe propria raspundere a Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. In situatia in care organele de control fiscal constata ca scutirea de taxa pe valoarea adaugata a fost aplicata in mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor indrepta impotriva Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., care va fi obligata la plata taxei pe valoarea adaugata de care a fost scutita in mod eronat.
    (4) In cazul nerespectarii angajamentului privind programul de investitii suplimentare, prevazut la alin. (6), de catre firma "Renault" - S.A. la Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A., aceasta din urma va fi obligata sa plateasca taxele si impozitele de care a fost scutita conform alin. (2), proportional cu valoarea nerealizata a investitiilor.
    (5) Verificarea indeplinirii programului de investitii suplimentare, prevazut la alin. (6), se realizeaza in termen de 6 luni de la terminarea fiecarui an fiscal si va fi efectuata de o firma internationala de audit, agreata de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificarilor vor fi transmise Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arges, pentru aplicarea masurilor prevazute de lege in caz de constatare a nerespectarii programului de investitii suplimentare.
    (6) Programul de investitii suplimentare care va fi realizat de firma "Renault" - S.A. la Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro si va fi efectuat pe componentele mentionate, conform urmatorului grafic:
________________________________________________________________
                   Trimestrul IV     Anul      Anul      Total
                       2004          2005      2006
________________________________________________________________
Mecanica               4,72         17,62     22,52      44,86
Caroserie             26,79         78,55     93,95     199,29
POE/Asistenta         12,95          4,62     26,83      44,4
Mediu inconjurator     0,36          1,35      1,45       3,16
Comercial              2,31          4,9       2,96      10,16
________________________________________________________________
Total: 47,12        107,0     147,7      301,87>>
________________________________________________________________

    2. Dupa alineatul (5) al articolului 238 se introduc alineatele (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    <<(6) In situatia in care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronala de ramura care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societatile comerciale producatoare de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care sta la baza stabilirii reprezentativitatii va fi preluata din raportarile contabile ale agentilor economici la data de 30 iunie 2004, aferenta productiei sus-mentionate.
    (7) Agentii economici producatori de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate, care realizeaza preturi mai mici decat preturile minime publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor notifica aceste preturi Ministerului Finantelor Publice - directia cu atributii in autorizarea antrepozitelor fiscale. Preturile astfel notificate vor fi analizate in cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcarii si vor putea fi practicate de agentii economici numai in conditiile in care acestia nu inregistreaza pierderi din activitatea de productie de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate si nu au obligatii restante la bugetul general consolidat.>>"
    34. La capitolul II sectiunea a 25-a articolul XXXVIII, dupa litera c) se introduc literele d) - f) cu urmatorul cuprins:
    "d) art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 240/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) Legea nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) orice alte dispozitii contrare."
    35. La capitolul II sectiunea a 26-a, dupa articolul XXXX se introduce articolul XXXXI cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Pe data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abroga."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 507/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 507 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 507/2004
OUG 74 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 341 2004
Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
Legea 190 2004
privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii
OUG 37 2004
privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Legea 1 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
OUG 115 2003
privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.
Legea 331 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
OUG 8 2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat
OUG 209 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Legea 254 2002
privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Ordonanţa 64 2001
privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome
OUG 24 1998
privind regimul zonelor defavorizate
Ordonanţa 17 1998
privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale
Legea 141 1997
privind Codul vamal al Romaniei
Ordonanţa 15 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu