E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 254 din 29 aprilie 2002

privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din  8 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmeaza sa fie supuse privatizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor restante:
    a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate in procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;
    b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe si alte venituri;
    c) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001.
    (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societatilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurari sociale de sanatate si fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului, pentru care se acorda urmatoarele inlesniri:
    a) esalonarea la plata a obligatiilor bugetare restante, reprezentand contributia la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate, pe o perioada de 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, cuprinsa in perioada de reesalonare;
    b) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor prevazute la lit. a).
    (3) De la prevederile alin. (1) si (2) sunt exceptate obligatiile bugetare restante reprezentand: contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, care se vor achita esalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv.
    (4) Societatile comerciale privatizate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale Legii nr. 268/2001, beneficiaza de scutirea de la plata debitelor provenite din penalitati si majorarile de intarziere, pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, si la bugetul asigurarilor sociale de stat, si de esalonarea obligatiilor bugetare datorate bugetelor mentionate la alin. (1), cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei.
    Art. 2
    (1) Societatile comerciale care sunt supuse privatizarii si beneficiaza de prevederile prezentei legi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, se va aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in baza actelor de constatare intocmite de titularii de creante, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se aproba normele privind inregistrarea atat in contabilitatea agentilor economici, cat si in evidentele titularilor de creante bugetare a operatiunilor de stingere a obligatiilor bugetare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, prin obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se intelege: impozite, taxe, contributii, penalitati si majorari si alte venituri bugetare, cu exceptia sumelor provenite din redeventa.
    (2) Sumele scutite de la plata, provenite din obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, cat si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, sunt cele existente in evidentele contabile, constatate de catre titularii de creante.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si obligatiilor bugetare esalonate la plata, potrivit legii, pentru fiecare societate comerciala.
    (4) Obligatiile care fac obiectul prezentei legi, existente in evidenta contabila a societatilor comerciale prevazute in anexa, vor fi operate in conturi in afara bilantului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 4
    Facilitatile acordate conform prevederilor prezentei legi se anuleaza in cazul nerespectarii contractului de privatizare.
    Art. 5
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE URMEAZA A FI PRIVATIZATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Jud.|            Denumire                         |   Localitate         |
|crt.|    |                                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   1|  AB| AGRA ALBA                                   | ALBA IULIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   2|  AB| AGROINDUSTRIALA                             | PETRESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   3|  AB| APOLLON                                     | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   4|  AB| BLASIUS                                     | BLAJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   5|  AB| HORTICOLA OIEJDEA                           | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   6|  AB| MURESUL                                     | LUNCA MURESULUI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   7|  AB| SUINPROD                                    | GALDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   8|  AB| TRANSILVANIA                                | AIUD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   9|  AG| A.I.A.S.C.                                  | VULPESTI+G157        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  10|  AG| AGROIZV                                     | IZVORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  11|  AG| AGROMIXT LEORDENI                           | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  12|  AG| AGROPIT                                     | STEFANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  13|  AG| AGROSTAR                                    | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  14|  AG| AGROTIM                                     | CURTEA DE ARGES      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  15|  AG| CERES                                       | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  16|  AG| FRUCTIS                                     | CIMPULUNG            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  17|  AG| HORTICOM                                    | ROCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  18|  AG| MERISANI AGROCOM                            | MERISANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  19|  AG| PITSER                                      | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  20|  AG| TOPOLOG AGROPROD                            | TIGVENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  21|  AG| VALAHIA                                     | TOPOLOVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  22|  AR| AGRICOLA                                    | CURTICI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  23|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  24|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  25|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  26|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | SAGU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  27|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  28|  AR| AGROINDUSTRIALA ARCER                       | CERMEI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  29|  AR| AGROINDUSTRIALA ARNO                        | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  30|  AR| AGROINDUSTRIALA CRISCOM                     | CHISINEU CRIS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  31|  AR| AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA                  | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  32|  AR| AGROINDUSTRIALA SEMROM                      | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  33|  AR| AGROINDUSTRIALA UTVINIS                     | ZIMANDUL-NOU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  34|  AR| AGROINDUSTRIALA ZOOLACT                     | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  35|  AR| AGROZOOTEHNICA (COMB. AGROIND.) CEALA       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  36|  AR| ALFAR                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  37|  AR| ARLEFRUCT                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  38|  AR| CARNE                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  39|  AR| COMFRUCT                                    | LIPOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  40|  AR| DARIMEX AGROPRODEX                          | IRATOS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  41|  AR| HORTICOLA                                   | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  42|  AR| HORTICOLA                                   | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  43|  AR| HORTICOLA                                   | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  44|  AR| IZVORIN                                     | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  45|  AR| PASTORALA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  46|  AR| PISCICOLA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  47|  AR| VITIVINICOLA BARATCA                        | PAULIS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  48|  B | HORTICOLA                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  49|  B | MILSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  50|  B | SERICAROM                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  51|  BC| AGRIBAC ITESTI                              | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  52|  BC| AGRO PROD                                   | PARINCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  53|  BC| AGRO ZOOTEHNICA                             | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  54|  BC| AGRO-FRUCT                                  | DOJA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  55|  BC| AGROINDUSTRIALA                             | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  56|  BC| AGROINDUSTRIALA TRAIAN                      | SECUIENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  57|  BC| AGRO-VEG                                    | ARDEOANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  58|  BC| AGRO-ZOOT                                   | SANDULENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  59|  BC| ALIUM                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  60|  BC| AREAL                                       | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  61|  BC| MALUS                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  62|  BC| MULTIPROD                                   | SASCUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  63|  BC| POMICOLA                                    | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  64|  BC| SELBAC                                      | BACAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  65|  BC| SERON                                       | ONESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  66|  BC| TRITCUM                                     | RACACIUNI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  67|  BH| AGROIND CAUACEU                             | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  68|  BH| AGROINDUSTRIALA CRISANA                     | TINCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  69|  BH| AGROINDUSTRIALA INAND                       | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  70|  BH| AGROINDUSTRIALA SASE CEFA                   | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  71|  BH| AGROPROD                                    | VANATORI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  72|  BH| AVINTUL                                     | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  73|  BH| BIZOOFRUCT                                  | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  74|  BH| DEALUL NOU                                  | SACUENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  75|  BH| GOLDFRUCT URVIND                            | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  76|  BH| HORTICOLA                                   | BALC                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  77|  BH| HORTICOLA                                   | SALARD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  78|  BH| LUGAFRUCT                                   | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  79|  BH| MARGA                                       | MARGHITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  80|  BH| ORSER                                       | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  81|  BH| OVIPERS PRODCOM                             | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  82|  BH| POMUR                                       | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  83|  BH| PRO-ACVA CEFA                               | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  84|  BH| SCAZ                                        | SALONTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  85|  BH| SCAZ                                        | AVRAM IANCU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  86|  BH| VALPRODCOM                                  | VALEA LUI MIHAI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  87|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | DUMITRA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  88|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  89|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | JELNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  90|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | LECHINTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  91|  BN| FRULEG                                      | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  92|  BN| ZOOHORTICOLA                                | TEACA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  93|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | FAUREI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  94|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | DEDULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  95|  BR| AGROMAX                                     | MAXINENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  96|  BR| AGROMIXT                                    | ROMANU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  97|  BR| AGROSIL SILISTEA                            | SILISTEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  98|  BR| AGROZOOTEHNICA                              | TICHILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  99|  BR| CERES                                       | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 100|  BR| CEZOMIV                                     | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 101|  BR| COMAGRIM                                    | DUDESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 102|  BR| DROPIA                                      | INSURATEI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 103|  BR| IMB (INSULA MARE A BRAILEI)                 | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 104|  BR| OREMIXT LATINU                              | LATINU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 105|  BR| OREZUL                                      | GROPENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 106|  BR| ORIZICOLA                                   | BALDOVINESTI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 107|  BR| PERLA BARAGANULUI                           | GALBENU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 108|  BR| PRODAZUR                                    | URLEASCA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 109|  BR| SEMBRA                                      | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 110|  BR| VERMATTA                                    | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 111|  BT| AGRICOLA BOTOSANI                           | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 112|  BT| AGRICOLA SENDRICENI                         | SENDRICENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 113|  BT| AGROJIM                                     | DINGENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 114|  BT| AGROSAV                                     | SAVENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 115|  BT| AGROSEM SOCRUJENI                           | GORBANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 116|  BT| AGROZINDAL                                  | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 117|  BT| BRAIPOR                                     | BRAIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 118|  BT| COZINDA                                     | SOCRUJENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 119|  BT| EMAGROCOM CATAMARASTI                       | MIHAIL EMINESCU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 120|  BT| INDAGRO                                     | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 121|  BT| SENDORA SENDRICENI                          | DOROHOI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 122|  BT| STANCA                                      | STANCA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 123|  BT| SUINPROD                                    | BUCECEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 124|  BT| TICBO                                       | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 125|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | PREJMER              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 126|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | RUPEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 127|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 128|  BV| AGROMIXT                                    | FAGARAS              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 129|  BV| AVICOLA CODLEA                              | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 130|  BV| ROMPESCO                                    | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 131|  BZ| AGROHORTI                                   | RM. SARAT            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 132|  BZ| AMBLAC                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 133|  BZ| CARBUZ (a preluat CF de Agroindustriala     |                      |
|    |    | Cerbul)                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 134|  BZ| LEGUMPROD                                   | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 135|  BZ| PISCICOLA                                   | AMARA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 136|  BZ| PISCICOLA                                   | BOLDU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 137|  BZ| PISCICOLA                                   | MIHAILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 138|  BZ| PISCICOLA                                   | ROSETTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 139|  BZ| PISCICOLA AMARU                             | AMARU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 140|  BZ| PISCICOLA LUCIU                             | LUCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 141|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | CILBIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 142|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | VALEA-RIMNICULUI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 143|  BZ| ROVINSAH                                    | SAHATENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 144|  BZ| SEMPAJ                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 145|  BZ| SERE-SOLARII                                | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 146|  BZ| SERIBUZ                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 147|  BZ| SUINPROD                                    | VERGULEASA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 148|  BZ| SUINPROD                                    | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 149|  BZ| TOMAVIT                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 150|  BZ| VERSEM                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 151|  CJ| AGRAP                                       | APAHIDA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 152|  CJ| AGRICOLA                                    | GHERLA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 153|  CJ| AGROCOM CLUJ                                | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 154|  CJ| AGROINDUSTRIALA CLUJ                        | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 155|  CJ| AGROINDUSTRIALA POIANA                      | TURDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 156|  CJ| CIMPIASER                                   | CIMPIA-TURZII        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 157|  CJ| LEGUME FRUCTE                               | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 158|  CJ| NUTREX                                      | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 159|  CJ| PISCICOLA                                   | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 160|  CJ| ROMCONS                                     | DEJ                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 161|  CJ| SEMROM TRANSILVANIA                         | CLUJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 162|  CJ| ZOOFRUCT BACIU                              | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 163|  CL| AGRICOLA CIULNITA                           | DRAGALINA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 164|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 165|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | FUNDENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 166|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | SARULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 167|  CL| AGROMIXT                                    | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 168|  CL| AGROZOOTEHNICA GRADISTEA                    | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 169|  CL| AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA                  | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 170|  CL| AGROZOOTEHNICA PIETROIU                     | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 171|  CL| DAPHNES                                     | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 172|  CL| HORTICOLA                                   | LEHLIU GARA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 173|  CL| HORTICOLA                                   | CUZA VODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 174|  CL| INTEGRATA COMSUIN                           | MODELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 175|  CL| LEFRUCT                                     | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 176|  CL| LEGUROM JEGALIA                             | DICHISENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 177|  CL| OLRIZ                                       | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 178|  CL| PISCICOLA                                   | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 179|  CL| PISCICOLA                                   | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 180|  CS| AGROBER                                     | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 181|  CS| AGROGRAD                                    | GRADINARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 182|  CS| AGROPRODUCT CARAS SEVERIN                   | RESITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 183|  CS| AGRORACER                                   | RACASDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 184|  CS| COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS             | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 185|  CT| ADCERVIL                                    | ADAMCLISI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 186|  CT| AGILOQ AGIGEA                               | AGIGEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 187|  CT| AGRO-HOLDING                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 188|  CT| AGROIND TOUR                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 189|  CT| AGROPIT                                     | DELENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 190|  CT| AGROVICERT                                  | TIRGUSOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 191|  CT| BALCAN                                      | NICOLAE BALCESCU     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 192|  CT| BANCOT                                      | BANEASA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 193|  CT| CARSOR                                      | HIRSOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 194|  CT| CELLAM                                      | AMZACEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 195|  CT| CERES                                       | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 196|  CT| CERES                                       | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 197|  CT| CERLIN                                      | COGEALAC             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 198|  CT| COLINA                                      | SARAIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 199|  CT| CRUCIDAVA                                   | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 200|  CT| FRUVIILEG                                   | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 201|  CT| FRUVISAT                                    | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 202|  CT| HORTICOLA POIANA                            | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 203|  CT| MUNCA                                       | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 204|  CT| NAZARCEA                                    | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 205|  CT| OLIMPUS                                     | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 206|  CT| OVIDIU                                      | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 207|  CT| OVIS-PALAS                                  | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 208|  CT| PESCO                                       | PESTERA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 209|  CT| PESTOM                                      | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 210|  CT| POMICOLA VALUL TRAIAN                       | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 211|  CT| PRODSEM                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 212|  CT| PROSPER                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 213|  CT| SEMLACT                                     | SACELE               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 214|  CT| SOLIANA                                     | INDEPENDENTA         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 215|  CT| STELACER STEJARU                            | CIOCIRLIA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 216|  CT| STUPINA                                     | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 217|  CT| VIFRUCER                                    | CERNAVODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 218|  CT| VULTAGRA                                    | VULTURU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 219|  CV| AGRO-COMPLEX                                | ANGHELUS             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 220|  CV| AGROMIXT                                    | CATALINA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 221|  CV| HORTICOM                                    | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 222|  CV| SOL-LACT                                    | OZUN                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 223|  DB| AGRICOLA PRODAS DAMBOVITA                   | RAZVAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 224|  DB| AGRINCOR                                    | CORNATELU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 225|  DB| AGROINDUSTRIALA                             | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 226|  DB| AGROINDUSTRIALA GAESTI                      | DRAGODANA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 227|  DB| AVICOLA                                     | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 228|  DB| BOMBYX COM                                  | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 229|  DB| CREIAS                                      | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 230|  DB| FRUCTAL                                     | I.L. CARAGIALE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 231|  DB| HORTEX                                      | LUCIENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 232|  DB| OMNIA                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 233|  DB| PAJISTI                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 234|  DB| PIFCO                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 235|  DB| PISCICULTORUL                               | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 236|  DB| SAGRICOM                                    | ULMI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 237|  DB| SERATOM                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 238|  DB| SOLEX                                       | BALENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 239|  DJ| AGRICOLA                                    | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 240|  DJ| AGRICOLA                                    | LEU                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 241|  DJ| AGRICOLA                                    | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 242|  DJ| AGRO-CELACTIS                               | RAST                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 243|  DJ| AGROFRUCT                                   | MOTATEI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 244|  DJ| AGROIND                                     | MACESU DE JOS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 245|  DJ| AGROIND                                     | BRABOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 246|  DJ| AGROIND                                     | GIUBEGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 247|  DJ| AGROIND                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 248|  DJ| AGROIND S.A. VINI PISCU SADOVEI             | SADOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 249|  DJ| AGROIND SERVICE                             | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 250|  DJ| AGROINDUSTRIALA DUNARENI                    | GOICEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 251|  DJ| AGROPROD                                    | GOIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 252|  DJ| AGROZOOTEHNICA PLOPSOR                      | SALCUTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 253|  DJ| AVICOLA                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 254|  DJ| CRASERE CRAIOVA                             | ALMAJ                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 255|  DJ| EXPOM VIRVOR                                | VIRVORU DE JOS       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 256|  DJ| HORTICOLA                                   | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 257|  DJ| HORTICOLA                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 258|  DJ| HORTICOLA BOURENI                           | AFUMATI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 259|  DJ| HORTIPROD                                   | BREASTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 260|  DJ| INDUSTRIAL CONSERV                          | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 261|  DJ| LEFRUCT                                     | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 262|  DJ| LEGUMICOLA                                  | URZICUTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 263|  DJ| LOTUS                                       | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 264|  DJ| NAVODARUL                                   | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 265|  DJ| PISCICOLA                                   | DUNARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 266|  DJ| VITAFRUCT                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 267|  GJ| AGRO                                        | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 268|  GJ| AGROINDUSTRIALA                             | BALESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 269|  GJ| CERES                                       | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 270|  GJ| COMBIA                                      | TG. CARBUNESTI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 271|  GJ| TURCENI                                     | TURCENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 272|  GJ| ZOOPOMICOLA                                 | BUMBESTI PITIC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 273|  GL| AGROGAL                                     | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 274|  GL| AGROINDUSTRIALA DEALUL BUJORULUI            | TG. BUJOR            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 275|  GL| AGROVIN                                     | IVESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 276|  GL| BRATES-PRUT                                 | FRUMUSITA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 277|  GL| HORINCEA                                    | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 278|  GL| HORTIGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 279|  GL| MALINA SMIRDAN                              | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 280|  GL| NICOR VIN                                   | TECUCI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 281|  GL| PESCOGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 282|  GL| RARES                                       | FOLTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 283|  GR| AGRICOLA                                    | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 284|  GR| AGRO                                        | PRUNDU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 285|  GR| AGROHORTICOLA                               | UZUNU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 286|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | GOGOSARI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 287|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | MAHIRU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 288|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | CLEJANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 289|  GR| AGROLIMEX                                   | BOLINTIN VALE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 290|  GR| AGROMIXT                                    | TOPORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 291|  GR| AGROZOOTEHNICA                              | VEDEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 292|  GR| FRUCTONIL                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 293|  GR| PAJISTI VLASIA                              | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 294|  GR| PISCICOLA                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 295|  GR| SUINPROD                                    | OINACU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 296|  HD| AGROMICIA VETEL                             | MINTIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 297|  HD| CERESAGRA                                   | DEVA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 298|  HD| CLC AGRICOLA                                | BRETEA ROMANA        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 299|  HD| POMICOLA                                    | AUREL VLAICU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 300|  HD| SOLARIS SINTANDREI                          | SINTANDREI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 301|  HD| SUINPROD                                    | ORASTIE              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 302|  HD| VITICOLA                                    | SOIMUS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 303|  HR| AGROCRIS CRISTURU                           | CRISTURU SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 304|  HR| AGROFRUCT                                   | COBATESTI-SIMIONESTI |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 305|  HR| AGROPISC                                    | SANPAUL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 306|  HR| AGROPRODCOM                                 | LAZAREA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 307|  HR| AGROPRODCOM                                 | MIERCUREA-CIUC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 308|  HR| AGROPRODCOM                                 | ODORHEIU-SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 309|  IF| AGROINDCOM                                  | CHITILA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 310|  IF| AGROINDUSTRIALA                             | PANTELIMON           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 311|  IF| AGROPOL                                     | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 312|  IF| AVICOLA                                     | VOLUNTARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 313|  IF| CILEZO                                      | CIOROGIRLA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 314|  IF| LEOSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 315|  IF| PISCICOLA ILFOV                             | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 316|  IF| ROMSUINTEST                                 | PERIS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 317|  IF| SAIC                                        | BRAGADIRU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 318|  IF| SEMTEST                                     | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 319|  IF| SUINPROD                                    | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 320|  IL| AGRICOLA                                    | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 321|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BALACIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 322|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BORDUSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 323|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | VLADENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 324|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | STELNICA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 325|  IL| CERES                                       | BORANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 326|  IL| CONSULTING                                  | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 327|  IL| IALPESCO IALOMITA                           | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 328|  IL| LEGUROM                                     | URZICENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 329|  IL| OREZICOLA                                   | GIURGENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 330|  IL| VITIPOMICOLA                                | FETESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 331|  IS| ACVARES                                     | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 332|  IS| AGRICOLA                                    | TIRGU FRUMOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 333|  IS| AGROCOM                                     | STRUNGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 334|  IS| AGROINDUSTRIALA BUCIUM                      | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 335|  IS| AGROINDUSTRIALA SAZPIC (AGRICOLA)           | MIROSLAVA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 336|  IS| AGROMIXT                                    | REDIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 337|  IS| COTNARI (ROVINCO)                           | COTNARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 338|  IS| IASI NORD                                   | POPRICANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 339|  IS| PESCARIS                                    | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 340|  IS| PODGORIA COPOU                              | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 341|  IS| SELEFER IASI                                | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 342|  IS| VINIFRUCT COPOU                             | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 343|  MH| AGROFRUCT                                   | PRUNISOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 344|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | DOBRA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 345|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | CORCOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 346|  MH| AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI          | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 347|  MH| AGROMIXT                                    | TIMNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 348|  MH| AVICOLA                                     | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 349|  MH| CEREROM                                     | GIRLA MARE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 350|  MH| HORTICOLA                                   | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 351|  MH| HORTIINDUSTRIALA DEALUL VIILOR              | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 352|  MH| HORTIMEX                                    | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 353|  MH| PISCICOLA                                   | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 354|  MH| ROBACHUS                                    | ROGOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 355|  MH| SUINPROD                                    | IZVORUL BIRZII       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 356|  MH| ZORILE                                      | BURILA MARE          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 357|  MM| AGRICOLA                                    | SATULUNG             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 358|  MM| AGROINDUSTRIALA                             | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 359|  MM| AGROINDUSTRIALA TIRGU LAPUS                 | TIRGU LAPUS          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 360|  MM| POMFRUCT                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 361|  MM| SCIPOMAR                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 362|  MM| SIGMALEF                                    | SIGHETU MARMATIEI    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 363|  MS| AGROCONS MURES                              | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 364|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SIGHISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 365|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | REGHIN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 366|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ACATARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 367|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 368|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | BATOS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 369|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SINCRAIU DE MURES    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 370|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | CRISTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 371|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | IERNUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 372|  MS| AGROMIXT                                    | ZAGAR                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 373|  MS| AGROZOOVITICOLA SEUCA                       | GANESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 374|  MS| AVICOLA TG. MURES                           | UNGHENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 375|  MS| PISCICOLA ZAU                               | ZAU DE CIMPIE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 376|  MS| S.C.A.B. (ANIMALE DE BLANA)                 | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 377|  MS| ZAMUR ZAU                                   | COMZAU DE CAMPIE     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 378|  NT| AGRIBAS                                     | ICUSESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 379|  NT| AGROCOM                                     | BALANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 380|  NT| AGROCOMPLEX                                 | BOZIENI CUCI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 381|  NT| AVICOLA                                     | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 382|  NT| FASTROM                                     | ROMAN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 383|  NT| PISCICOLA                                   | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 384|  NT| ROMFLAX                                     | GIROV                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 385|  OT| AGROIND                                     | PIATRA OLT           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 386|  OT| AGROIND                                     | CURTISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 387|  OT| AGROIND                                     | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 388|  OT| AGROPROD                                    | CORBU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 389|  OT| ALCOR                                       | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 390|  OT| AVICOLA                                     | IANCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 391|  OT| BOIANU                                      | DRAGANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 392|  OT| BRIAS                                       | BREBENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 393|  OT| CORIAS                                      | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 394|  OT| FRUCTUS ROMANATI                            | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 395|  OT| HORTICOLA                                   | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 396|  OT| HORTIINDUSTRIALA                            | STOENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 397|  OT| LEGUME FRUCTE                               | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 398|  OT| POIANA                                      | RADOMIRESTI          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 399|  OT| POTAS                                       | POTELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 400|  OT| ROVIFRUCT (ROMVINFRUCT)                     | IANCU JIANU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 401|  OT| STUDIAS                                     | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 402|  OT| SUINPROD                                    | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 403|  PH| AGROINDUSTRIALA CERES                       | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 404|  PH| AGROS                                       | Boldesti-Scaieni     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 405|  PH| CIORANI                                     | Ciorani              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 406|  PH| COMPORSA                                    | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 407|  PH| CONSERVE                                    | Valenii de Munte     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 408|  PH| PISCICOLA                                   | FULGA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 409|  PH| POMICOLA                                    | Baicoi               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 410|  PH| POMICOLA                                    | Mehedinta Prahova    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 411|  PH| PREST-PAJ-SEM                               | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 412|  PH| PRODPOM PRAHOVA                             | Magurele             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 413|  PH| ROVIT                                       | Valea Calugareasca   |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 414|  PH| SEPRA                                       | Barcanesti           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 415|  PH| SERPLO                                      | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 416|  PH| VIDELMAR                                    | Urlati               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 417|  SB| AGRICOLA                                    | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 418|  SB| AGRIMEX                                     | SURA MICA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 419|  SB| AGROBAZN                                    | BAZNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 420|  SB| AGROCOM                                     | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 421|  SB| AGROINDUSTRIALA AURORA                      | AGNITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 422|  SB| AGROMIXTA                                   | DEALUL OCNEI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 423|  SB| AGROVIMED                                   | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 424|  SB| AGROZOO-NOCRICH                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 425|  SB| DUSER                                       | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 426|  SB| HAPOMEX                                     | SLIMNIC              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 427|  SB| HARTIBACIU RUJA                             | AGNITA SATRUJA       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 428|  SB| LEGUMICOLA                                  | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 429|  SB| PISCICOLA                                   | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 430|  SB| VITICOLA AXENTE SEVER                       | AXENTE SEVER         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 431|  SJ| AGROMIXT                                    | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 432|  SJ| MESES                                       | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 433|  SM| AGRICOLA                                    | CIG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 434|  SM| AGRIPOM                                     | SAI                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 435|  SM| AGROLAZURI                                  | LAZURI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 436|  SM| AGROZOOCOM                                  | DECEBAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 437|  SM| AGROZOOHORTICOLA                            | HALMEU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 438|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | ARDUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 439|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | CAREI                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 440|  SM| AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU                 | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 441|  SM| HORTICOLA                                   | CULCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 442|  SM| OVIS MOFTIN                                 | MOFTINU MIC          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 443|  SM| PISCICOLA                                   | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 444|  SM| POMICOLA                                    | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 445|  SM| POMICOLA                                    | CEHAL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 446|  SM| POMICOLA                                    | JOLTA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 447|  SM| SAMLEF                                      | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 448|  SM| SATMAREANA                                  | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 449|  SV| AGROINDUSTRIALA                             | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 450|  SV| BOGDANIA                                    | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 451|  SV| LEGUME FRUCTE                               | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 452|  SV| PISCICOLA                                   | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 453|  SV| POMIFAL                                     | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 454|  SV| PRODINCOM                                   | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 455|  SV| SUINCARN                                    |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 456|  SV| SUINPROD                                    | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 457|  SV| ZOOAGROIND                                  | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 458|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 459|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | NUFARU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 460|  TL| AGROINDUSTRIALA DEALU                       | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 461|  TL| AGROINDUSTRIALA PIATRA                      | OSTROV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 462|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 463|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | CASIMCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 464|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 465|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 466|  TL| AGROZOOTEHNICA AVINTUL BAIA                 | BAIA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 467|  TL| AGROZOOTEHNICA DEALU                        | BEIDAUD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 468|  TL| AGROZOOTEHNICA DINOGETIA                    | VACARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 469|  TL| AGROZOOTEHNICA FAGARASUL NOU                | TOPOLOG              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 470|  TL| AGROZOOTEHNICA SPICUL                       | RAHMANU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 471|  TL| DALLCO DUNAREA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 472|  TL| HORTICOLA                                   | ZEBIL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 473|  TL| LEGUME FRUCTE                               | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 474|  TL| PISCICOLA                                   | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 475|  TL| PISCICOLA                                   | ISACCEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 476|  TL| PISCICOLA                                   | MILA 23              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 477|  TL| PISCICOLA                                   | MURIGHIOL            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 478|  TL| PISCICOLA                                   | CHILIA VECHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 479|  TL| PISCICOLA                                   | JURILOVCA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 480|  TL| PISCICOLA                                   | SULINA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 481|  TL| PISCICOLA                                   | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 482|  TL| PISCICOLA                                   | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 483|  TL| OREZICOLA                                   | SMIRDAN              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 484|  TL| TRIUMF                                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 485|  TL| VINIFICATIE SI BAUTURI                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 486|  TL| ZORILE AGROZOOTEHNICA                       | LUNCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 487|  TM| AGRICOLA PADURENI                           | SAG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 488|  TM| AGRIND IOHTIM                               | IONEL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 489|  TM| AGROIMEX                                    | Carpinis             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 490|  TM| AGROIND                                     | Peciu Nou            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 491|  TM| AGROIND                                     | DUDESTII VECHI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 492|  TM| AGROIND                                     | Honorici             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 493|  TM| AGROIND                                     | Bara                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 494|  TM| AGROIND                                     | Fadimac              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 495|  TM| AGROIND AGROGIARM                           | Giarmata             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 496|  TM| AGROIND AGROVEST                            | Sag                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 497|  TM| AGROIND BANATER CENTRUM                     | Balint               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 498|  TM| AGROIND CARTIM                              | Carani               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 499|  TM| AGROIND CETIM                               | Cenei                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 500|  TM| AGROIND DETIM                               | Deta                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 501|  TM| AOROIND FATIM                               | Faget                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 502|  TM| AGROIND GRABTIM                             | Grabati              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 503|  TM| AGROIND IONATIM                             | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 504|  TM| AGROIND IOSITIM                             | Iosifalau            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 505|  TM| AGROIND KM. 6                               | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 506|  TM| AGROIND LIVETIM                             | Livezile             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 507|  TM| AGROIND NIZOLIV                             | Nichisoara           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 508|  TM| AGROIND ORBAN                               | Banloc               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 509|  TM| AGROIND OVEG                                | Fibis                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 510|  TM| AGROIND RECATIM                             | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 511|  TM| AGROIND SCALF                               | Lovrin               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 512|  TM| AGROIND SELECT                              | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 513|  TM| AGROIND SIMM-POLL                           | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 514|  TM| AGROIND SOCGAT                              | Gataia               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 515|  TM| AGROIND SPICUL                              | Ciacova              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 516|  TM| AGROIND TIMBUSIL                            | Buzias               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 517|  TM| AGROIND TIMCLO                              | Clopodia             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 518|  TM| AGROIND TIMJAM                              | Jamu Mare            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 519|  TM| AGROIND TORMACTIM                           | Tormac               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 520|  TM| AGROIND TURISM AGRAR                        | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 521|  TM| AGROIND VOITIM                              | Voiteni              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 522|  TM| AGROINDUSTRIALA 1 DECEMBRIE                 | PERIAM               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 523|  TM| AGROINDUSTRIALA TIMAS                       | MASLOC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 524|  TM| AGROTIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 525|  TM| BOMBIX                                      | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 526|  TM| COMTIM HOLDING                              | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 527|  TM| FLORATIM                                    | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 528|  TM| FOLEA                                       | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 529|  TM| FRUCTIM                                     | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 530|  TM| OVITIM                                      | Saravale             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 531|  TM| PERIATIM                                    | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 532|  TM| PESCOTIM                                    | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 533|  TM| RECASEM                                     | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 534|  TM| SERITIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 535|  TM| TEREVIN                                     | Teremia              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 536|  TR| AGROINDUSTRIALA                             | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 537|  TR| AGROMIXT                                    | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 538|  TR| AGROPROD                                    | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 539|  TR| AGROTURRIS                                  | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 540|  TR| AGROVITIS                                   | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 541|  TR| AGROZOOTEHNICA                              | BLEJESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 542|  TR| AGROZOOTEHNICA MAVRODIN                     | MAVRODIN             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 543|  TR| AGROZOOTEHNICA SCHELA                       | TRIVALE MOSTENI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 544|  TR| BUSCO                                       | BRINCENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 545|  TR| CARLA PROD IMPEX                            |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 546|  TR| CONSERVTURRIS                               | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 547|  TR| DANUBIUS                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 548|  TR| HORTICOLA                                   | PETROSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 549|  TR| ORIZICOLA VINATORI                          | LISA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 550|  TR| VIN COM TURRIS IMPEX                        |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 551|  TR| VITICOLA                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 552|  VL| AGROINDCOM                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 553|  VL| AGROINDUSTRIALA                             | HOREZU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 554|  VL| AGROZOOTEHNICA                              | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 555|  VL| HORTICOLA                                   | BALCESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 556|  VL| HORTICOLA                                   | BABENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 557|  VL| SERE VALCEA                                 | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 558|  VL| VITICOLA                                    | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 559|  VL| ZOOTEHNICA                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 560|  VN| AGROINDUSTRIALA                             | MARASESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 561|  VN| AGROMIXT                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 562|  VN| LEGUME FRUCTE                               | ADJUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 563|  VN| PISCICOLA MILCOV                            | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 564|  VN| VINICOLA                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 565|  VS| AGRISEM                                     | FALCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 566|  VS| AGROIND                                     | LAZA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 567|  VS| AGROMIXT                                    | OLTENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 568|  VS| AGRO-OVINEX                                 | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 569|  VS| AGROPROD VITIS                              | IVANESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 570|  VS| AGROZOOTEHNICA                              | TODIRESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 571|  VS| AVICOLA                                     | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 572|  VS| CYPRINUS                                    | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 573|  VS| HORTICOLA                                   | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 574|  VS| HORTICOLA                                   | PUIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 575|  VS| POMICOLA                                    | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 576|  VS| PRODAGRO                                    | ZORLENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 577|  VS| PRODINCOM                                   | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 578|  VS| SERE-SOLARII                                | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 579|  VS| VITACONS                                    | HUSI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
                                                        |______________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 254/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 254 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 254/2002
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 331 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Ordin 473 2003
privind aprobarea Normelor pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgand din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2002
OUG 209 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Decretul 370 2002
pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu