E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 254 din 29 aprilie 2002

privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din  8 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmeaza sa fie supuse privatizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor restante:
    a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate in procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;
    b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe si alte venituri;
    c) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001.
    (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societatilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurari sociale de sanatate si fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului, pentru care se acorda urmatoarele inlesniri:
    a) esalonarea la plata a obligatiilor bugetare restante, reprezentand contributia la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate, pe o perioada de 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, cuprinsa in perioada de reesalonare;
    b) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor prevazute la lit. a).
    (3) De la prevederile alin. (1) si (2) sunt exceptate obligatiile bugetare restante reprezentand: contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, care se vor achita esalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv.
    (4) Societatile comerciale privatizate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale Legii nr. 268/2001, beneficiaza de scutirea de la plata debitelor provenite din penalitati si majorarile de intarziere, pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, si la bugetul asigurarilor sociale de stat, si de esalonarea obligatiilor bugetare datorate bugetelor mentionate la alin. (1), cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei.
    Art. 2
    (1) Societatile comerciale care sunt supuse privatizarii si beneficiaza de prevederile prezentei legi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, se va aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in baza actelor de constatare intocmite de titularii de creante, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se aproba normele privind inregistrarea atat in contabilitatea agentilor economici, cat si in evidentele titularilor de creante bugetare a operatiunilor de stingere a obligatiilor bugetare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, prin obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se intelege: impozite, taxe, contributii, penalitati si majorari si alte venituri bugetare, cu exceptia sumelor provenite din redeventa.
    (2) Sumele scutite de la plata, provenite din obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, cat si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, sunt cele existente in evidentele contabile, constatate de catre titularii de creante.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si obligatiilor bugetare esalonate la plata, potrivit legii, pentru fiecare societate comerciala.
    (4) Obligatiile care fac obiectul prezentei legi, existente in evidenta contabila a societatilor comerciale prevazute in anexa, vor fi operate in conturi in afara bilantului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 4
    Facilitatile acordate conform prevederilor prezentei legi se anuleaza in cazul nerespectarii contractului de privatizare.
    Art. 5
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE URMEAZA A FI PRIVATIZATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Jud.|            Denumire                         |   Localitate         |
|crt.|    |                                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   1|  AB| AGRA ALBA                                   | ALBA IULIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   2|  AB| AGROINDUSTRIALA                             | PETRESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   3|  AB| APOLLON                                     | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   4|  AB| BLASIUS                                     | BLAJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   5|  AB| HORTICOLA OIEJDEA                           | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   6|  AB| MURESUL                                     | LUNCA MURESULUI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   7|  AB| SUINPROD                                    | GALDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   8|  AB| TRANSILVANIA                                | AIUD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   9|  AG| A.I.A.S.C.                                  | VULPESTI+G157        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  10|  AG| AGROIZV                                     | IZVORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  11|  AG| AGROMIXT LEORDENI                           | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  12|  AG| AGROPIT                                     | STEFANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  13|  AG| AGROSTAR                                    | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  14|  AG| AGROTIM                                     | CURTEA DE ARGES      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  15|  AG| CERES                                       | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  16|  AG| FRUCTIS                                     | CIMPULUNG            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  17|  AG| HORTICOM                                    | ROCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  18|  AG| MERISANI AGROCOM                            | MERISANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  19|  AG| PITSER                                      | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  20|  AG| TOPOLOG AGROPROD                            | TIGVENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  21|  AG| VALAHIA                                     | TOPOLOVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  22|  AR| AGRICOLA                                    | CURTICI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  23|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  24|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  25|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  26|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | SAGU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  27|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  28|  AR| AGROINDUSTRIALA ARCER                       | CERMEI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  29|  AR| AGROINDUSTRIALA ARNO                        | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  30|  AR| AGROINDUSTRIALA CRISCOM                     | CHISINEU CRIS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  31|  AR| AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA                  | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  32|  AR| AGROINDUSTRIALA SEMROM                      | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  33|  AR| AGROINDUSTRIALA UTVINIS                     | ZIMANDUL-NOU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  34|  AR| AGROINDUSTRIALA ZOOLACT                     | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  35|  AR| AGROZOOTEHNICA (COMB. AGROIND.) CEALA       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  36|  AR| ALFAR                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  37|  AR| ARLEFRUCT                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  38|  AR| CARNE                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  39|  AR| COMFRUCT                                    | LIPOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  40|  AR| DARIMEX AGROPRODEX                          | IRATOS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  41|  AR| HORTICOLA                                   | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  42|  AR| HORTICOLA                                   | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  43|  AR| HORTICOLA                                   | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  44|  AR| IZVORIN                                     | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  45|  AR| PASTORALA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  46|  AR| PISCICOLA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  47|  AR| VITIVINICOLA BARATCA                        | PAULIS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  48|  B | HORTICOLA                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  49|  B | MILSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  50|  B | SERICAROM                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  51|  BC| AGRIBAC ITESTI                              | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  52|  BC| AGRO PROD                                   | PARINCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  53|  BC| AGRO ZOOTEHNICA                             | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  54|  BC| AGRO-FRUCT                                  | DOJA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  55|  BC| AGROINDUSTRIALA                             | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  56|  BC| AGROINDUSTRIALA TRAIAN                      | SECUIENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  57|  BC| AGRO-VEG                                    | ARDEOANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  58|  BC| AGRO-ZOOT                                   | SANDULENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  59|  BC| ALIUM                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  60|  BC| AREAL                                       | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  61|  BC| MALUS                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  62|  BC| MULTIPROD                                   | SASCUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  63|  BC| POMICOLA                                    | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  64|  BC| SELBAC                                      | BACAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  65|  BC| SERON                                       | ONESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  66|  BC| TRITCUM                                     | RACACIUNI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  67|  BH| AGROIND CAUACEU                             | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  68|  BH| AGROINDUSTRIALA CRISANA                     | TINCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  69|  BH| AGROINDUSTRIALA INAND                       | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  70|  BH| AGROINDUSTRIALA SASE CEFA                   | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  71|  BH| AGROPROD                                    | VANATORI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  72|  BH| AVINTUL                                     | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  73|  BH| BIZOOFRUCT                                  | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  74|  BH| DEALUL NOU                                  | SACUENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  75|  BH| GOLDFRUCT URVIND                            | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  76|  BH| HORTICOLA                                   | BALC                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  77|  BH| HORTICOLA                                   | SALARD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  78|  BH| LUGAFRUCT                                   | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  79|  BH| MARGA                                       | MARGHITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  80|  BH| ORSER                                       | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  81|  BH| OVIPERS PRODCOM                             | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  82|  BH| POMUR                                       | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  83|  BH| PRO-ACVA CEFA                               | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  84|  BH| SCAZ                                        | SALONTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  85|  BH| SCAZ                                        | AVRAM IANCU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  86|  BH| VALPRODCOM                                  | VALEA LUI MIHAI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  87|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | DUMITRA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  88|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  89|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | JELNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  90|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | LECHINTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  91|  BN| FRULEG                                      | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  92|  BN| ZOOHORTICOLA                                | TEACA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  93|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | FAUREI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  94|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | DEDULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  95|  BR| AGROMAX                                     | MAXINENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  96|  BR| AGROMIXT                                    | ROMANU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  97|  BR| AGROSIL SILISTEA                            | SILISTEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  98|  BR| AGROZOOTEHNICA                              | TICHILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  99|  BR| CERES                                       | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 100|  BR| CEZOMIV                                     | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 101|  BR| COMAGRIM                                    | DUDESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 102|  BR| DROPIA                                      | INSURATEI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 103|  BR| IMB (INSULA MARE A BRAILEI)                 | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 104|  BR| OREMIXT LATINU                              | LATINU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 105|  BR| OREZUL                                      | GROPENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 106|  BR| ORIZICOLA                                   | BALDOVINESTI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 107|  BR| PERLA BARAGANULUI                           | GALBENU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 108|  BR| PRODAZUR                                    | URLEASCA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 109|  BR| SEMBRA                                      | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 110|  BR| VERMATTA                                    | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 111|  BT| AGRICOLA BOTOSANI                           | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 112|  BT| AGRICOLA SENDRICENI                         | SENDRICENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 113|  BT| AGROJIM                                     | DINGENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 114|  BT| AGROSAV                                     | SAVENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 115|  BT| AGROSEM SOCRUJENI                           | GORBANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 116|  BT| AGROZINDAL                                  | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 117|  BT| BRAIPOR                                     | BRAIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 118|  BT| COZINDA                                     | SOCRUJENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 119|  BT| EMAGROCOM CATAMARASTI                       | MIHAIL EMINESCU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 120|  BT| INDAGRO                                     | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 121|  BT| SENDORA SENDRICENI                          | DOROHOI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 122|  BT| STANCA                                      | STANCA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 123|  BT| SUINPROD                                    | BUCECEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 124|  BT| TICBO                                       | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 125|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | PREJMER              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 126|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | RUPEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 127|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 128|  BV| AGROMIXT                                    | FAGARAS              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 129|  BV| AVICOLA CODLEA                              | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 130|  BV| ROMPESCO                                    | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 131|  BZ| AGROHORTI                                   | RM. SARAT            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 132|  BZ| AMBLAC                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 133|  BZ| CARBUZ (a preluat CF de Agroindustriala     |                      |
|    |    | Cerbul)                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 134|  BZ| LEGUMPROD                                   | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 135|  BZ| PISCICOLA                                   | AMARA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 136|  BZ| PISCICOLA                                   | BOLDU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 137|  BZ| PISCICOLA                                   | MIHAILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 138|  BZ| PISCICOLA                                   | ROSETTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 139|  BZ| PISCICOLA AMARU                             | AMARU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 140|  BZ| PISCICOLA LUCIU                             | LUCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 141|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | CILBIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 142|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | VALEA-RIMNICULUI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 143|  BZ| ROVINSAH                                    | SAHATENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 144|  BZ| SEMPAJ                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 145|  BZ| SERE-SOLARII                                | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 146|  BZ| SERIBUZ                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 147|  BZ| SUINPROD                                    | VERGULEASA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 148|  BZ| SUINPROD                                    | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 149|  BZ| TOMAVIT                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 150|  BZ| VERSEM                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 151|  CJ| AGRAP                                       | APAHIDA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 152|  CJ| AGRICOLA                                    | GHERLA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 153|  CJ| AGROCOM CLUJ                                | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 154|  CJ| AGROINDUSTRIALA CLUJ                        | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 155|  CJ| AGROINDUSTRIALA POIANA                      | TURDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 156|  CJ| CIMPIASER                                   | CIMPIA-TURZII        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 157|  CJ| LEGUME FRUCTE                               | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 158|  CJ| NUTREX                                      | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 159|  CJ| PISCICOLA                                   | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 160|  CJ| ROMCONS                                     | DEJ                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 161|  CJ| SEMROM TRANSILVANIA                         | CLUJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 162|  CJ| ZOOFRUCT BACIU                              | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 163|  CL| AGRICOLA CIULNITA                           | DRAGALINA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 164|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 165|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | FUNDENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 166|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | SARULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 167|  CL| AGROMIXT                                    | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 168|  CL| AGROZOOTEHNICA GRADISTEA                    | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 169|  CL| AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA                  | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 170|  CL| AGROZOOTEHNICA PIETROIU                     | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 171|  CL| DAPHNES                                     | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 172|  CL| HORTICOLA                                   | LEHLIU GARA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 173|  CL| HORTICOLA                                   | CUZA VODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 174|  CL| INTEGRATA COMSUIN                           | MODELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 175|  CL| LEFRUCT                                     | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 176|  CL| LEGUROM JEGALIA                             | DICHISENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 177|  CL| OLRIZ                                       | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 178|  CL| PISCICOLA                                   | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 179|  CL| PISCICOLA                                   | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 180|  CS| AGROBER                                     | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 181|  CS| AGROGRAD                                    | GRADINARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 182|  CS| AGROPRODUCT CARAS SEVERIN                   | RESITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 183|  CS| AGRORACER                                   | RACASDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 184|  CS| COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS             | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 185|  CT| ADCERVIL                                    | ADAMCLISI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 186|  CT| AGILOQ AGIGEA                               | AGIGEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 187|  CT| AGRO-HOLDING                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 188|  CT| AGROIND TOUR                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 189|  CT| AGROPIT                                     | DELENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 190|  CT| AGROVICERT                                  | TIRGUSOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 191|  CT| BALCAN                                      | NICOLAE BALCESCU     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 192|  CT| BANCOT                                      | BANEASA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 193|  CT| CARSOR                                      | HIRSOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 194|  CT| CELLAM                                      | AMZACEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 195|  CT| CERES                                       | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 196|  CT| CERES                                       | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 197|  CT| CERLIN                                      | COGEALAC             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 198|  CT| COLINA                                      | SARAIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 199|  CT| CRUCIDAVA                                   | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 200|  CT| FRUVIILEG                                   | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 201|  CT| FRUVISAT                                    | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 202|  CT| HORTICOLA POIANA                            | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 203|  CT| MUNCA                                       | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 204|  CT| NAZARCEA                                    | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 205|  CT| OLIMPUS                                     | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 206|  CT| OVIDIU                                      | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 207|  CT| OVIS-PALAS                                  | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 208|  CT| PESCO                                       | PESTERA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 209|  CT| PESTOM                                      | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 210|  CT| POMICOLA VALUL TRAIAN                       | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 211|  CT| PRODSEM                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 212|  CT| PROSPER                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 213|  CT| SEMLACT                                     | SACELE               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 214|  CT| SOLIANA                                     | INDEPENDENTA         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 215|  CT| STELACER STEJARU                            | CIOCIRLIA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 216|  CT| STUPINA                                     | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 217|  CT| VIFRUCER                                    | CERNAVODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 218|  CT| VULTAGRA                                    | VULTURU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 219|  CV| AGRO-COMPLEX                                | ANGHELUS             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 220|  CV| AGROMIXT                                    | CATALINA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 221|  CV| HORTICOM                                    | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 222|  CV| SOL-LACT                                    | OZUN                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 223|  DB| AGRICOLA PRODAS DAMBOVITA                   | RAZVAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 224|  DB| AGRINCOR                                    | CORNATELU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 225|  DB| AGROINDUSTRIALA                             | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 226|  DB| AGROINDUSTRIALA GAESTI                      | DRAGODANA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 227|  DB| AVICOLA                                     | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 228|  DB| BOMBYX COM                                  | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 229|  DB| CREIAS                                      | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 230|  DB| FRUCTAL                                     | I.L. CARAGIALE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 231|  DB| HORTEX                                      | LUCIENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 232|  DB| OMNIA                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 233|  DB| PAJISTI                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 234|  DB| PIFCO                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 235|  DB| PISCICULTORUL                               | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 236|  DB| SAGRICOM                                    | ULMI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 237|  DB| SERATOM                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 238|  DB| SOLEX                                       | BALENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 239|  DJ| AGRICOLA                                    | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 240|  DJ| AGRICOLA                                    | LEU                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 241|  DJ| AGRICOLA                                    | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 242|  DJ| AGRO-CELACTIS                               | RAST                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 243|  DJ| AGROFRUCT                                   | MOTATEI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 244|  DJ| AGROIND                                     | MACESU DE JOS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 245|  DJ| AGROIND                                     | BRABOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 246|  DJ| AGROIND                                     | GIUBEGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 247|  DJ| AGROIND                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 248|  DJ| AGROIND S.A. VINI PISCU SADOVEI             | SADOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 249|  DJ| AGROIND SERVICE                             | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 250|  DJ| AGROINDUSTRIALA DUNARENI                    | GOICEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 251|  DJ| AGROPROD                                    | GOIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 252|  DJ| AGROZOOTEHNICA PLOPSOR                      | SALCUTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 253|  DJ| AVICOLA                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 254|  DJ| CRASERE CRAIOVA                             | ALMAJ                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 255|  DJ| EXPOM VIRVOR                                | VIRVORU DE JOS       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 256|  DJ| HORTICOLA                                   | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 257|  DJ| HORTICOLA                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 258|  DJ| HORTICOLA BOURENI                           | AFUMATI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 259|  DJ| HORTIPROD                                   | BREASTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 260|  DJ| INDUSTRIAL CONSERV                          | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 261|  DJ| LEFRUCT                                     | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 262|  DJ| LEGUMICOLA                                  | URZICUTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 263|  DJ| LOTUS                                       | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 264|  DJ| NAVODARUL                                   | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 265|  DJ| PISCICOLA                                   | DUNARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 266|  DJ| VITAFRUCT                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 267|  GJ| AGRO                                        | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 268|  GJ| AGROINDUSTRIALA                             | BALESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 269|  GJ| CERES                                       | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 270|  GJ| COMBIA                                      | TG. CARBUNESTI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 271|  GJ| TURCENI                                     | TURCENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 272|  GJ| ZOOPOMICOLA                                 | BUMBESTI PITIC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 273|  GL| AGROGAL                                     | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 274|  GL| AGROINDUSTRIALA DEALUL BUJORULUI            | TG. BUJOR            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 275|  GL| AGROVIN                                     | IVESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 276|  GL| BRATES-PRUT                                 | FRUMUSITA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 277|  GL| HORINCEA                                    | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 278|  GL| HORTIGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 279|  GL| MALINA SMIRDAN                              | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 280|  GL| NICOR VIN                                   | TECUCI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 281|  GL| PESCOGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 282|  GL| RARES                                       | FOLTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 283|  GR| AGRICOLA                                    | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 284|  GR| AGRO                                        | PRUNDU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 285|  GR| AGROHORTICOLA                               | UZUNU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 286|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | GOGOSARI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 287|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | MAHIRU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 288|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | CLEJANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 289|  GR| AGROLIMEX                                   | BOLINTIN VALE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 290|  GR| AGROMIXT                                    | TOPORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 291|  GR| AGROZOOTEHNICA                              | VEDEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 292|  GR| FRUCTONIL                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 293|  GR| PAJISTI VLASIA                              | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 294|  GR| PISCICOLA                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 295|  GR| SUINPROD                                    | OINACU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 296|  HD| AGROMICIA VETEL                             | MINTIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 297|  HD| CERESAGRA                                   | DEVA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 298|  HD| CLC AGRICOLA                                | BRETEA ROMANA        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 299|  HD| POMICOLA                                    | AUREL VLAICU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 300|  HD| SOLARIS SINTANDREI                          | SINTANDREI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 301|  HD| SUINPROD                                    | ORASTIE              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 302|  HD| VITICOLA                                    | SOIMUS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 303|  HR| AGROCRIS CRISTURU                           | CRISTURU SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 304|  HR| AGROFRUCT                                   | COBATESTI-SIMIONESTI |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 305|  HR| AGROPISC                                    | SANPAUL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 306|  HR| AGROPRODCOM                                 | LAZAREA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 307|  HR| AGROPRODCOM                                 | MIERCUREA-CIUC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 308|  HR| AGROPRODCOM                                 | ODORHEIU-SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 309|  IF| AGROINDCOM                                  | CHITILA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 310|  IF| AGROINDUSTRIALA                             | PANTELIMON           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 311|  IF| AGROPOL                                     | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 312|  IF| AVICOLA                                     | VOLUNTARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 313|  IF| CILEZO                                      | CIOROGIRLA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 314|  IF| LEOSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 315|  IF| PISCICOLA ILFOV                             | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 316|  IF| ROMSUINTEST                                 | PERIS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 317|  IF| SAIC                                        | BRAGADIRU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 318|  IF| SEMTEST                                     | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 319|  IF| SUINPROD                                    | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 320|  IL| AGRICOLA                                    | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 321|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BALACIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 322|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BORDUSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 323|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | VLADENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 324|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | STELNICA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 325|  IL| CERES                                       | BORANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 326|  IL| CONSULTING                                  | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 327|  IL| IALPESCO IALOMITA                           | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 328|  IL| LEGUROM                                     | URZICENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 329|  IL| OREZICOLA                                   | GIURGENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 330|  IL| VITIPOMICOLA                                | FETESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 331|  IS| ACVARES                                     | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 332|  IS| AGRICOLA                                    | TIRGU FRUMOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 333|  IS| AGROCOM                                     | STRUNGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 334|  IS| AGROINDUSTRIALA BUCIUM                      | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 335|  IS| AGROINDUSTRIALA SAZPIC (AGRICOLA)           | MIROSLAVA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 336|  IS| AGROMIXT                                    | REDIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 337|  IS| COTNARI (ROVINCO)                           | COTNARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 338|  IS| IASI NORD                                   | POPRICANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 339|  IS| PESCARIS                                    | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 340|  IS| PODGORIA COPOU                              | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 341|  IS| SELEFER IASI                                | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 342|  IS| VINIFRUCT COPOU                             | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 343|  MH| AGROFRUCT                                   | PRUNISOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 344|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | DOBRA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 345|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | CORCOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 346|  MH| AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI          | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 347|  MH| AGROMIXT                                    | TIMNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 348|  MH| AVICOLA                                     | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 349|  MH| CEREROM                                     | GIRLA MARE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 350|  MH| HORTICOLA                                   | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 351|  MH| HORTIINDUSTRIALA DEALUL VIILOR              | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 352|  MH| HORTIMEX                                    | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 353|  MH| PISCICOLA                                   | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 354|  MH| ROBACHUS                                    | ROGOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 355|  MH| SUINPROD                                    | IZVORUL BIRZII       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 356|  MH| ZORILE                                      | BURILA MARE          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 357|  MM| AGRICOLA                                    | SATULUNG             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 358|  MM| AGROINDUSTRIALA                             | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 359|  MM| AGROINDUSTRIALA TIRGU LAPUS                 | TIRGU LAPUS          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 360|  MM| POMFRUCT                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 361|  MM| SCIPOMAR                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 362|  MM| SIGMALEF                                    | SIGHETU MARMATIEI    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 363|  MS| AGROCONS MURES                              | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 364|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SIGHISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 365|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | REGHIN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 366|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ACATARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 367|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 368|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | BATOS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 369|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SINCRAIU DE MURES    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 370|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | CRISTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 371|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | IERNUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 372|  MS| AGROMIXT                                    | ZAGAR                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 373|  MS| AGROZOOVITICOLA SEUCA                       | GANESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 374|  MS| AVICOLA TG. MURES                           | UNGHENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 375|  MS| PISCICOLA ZAU                               | ZAU DE CIMPIE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 376|  MS| S.C.A.B. (ANIMALE DE BLANA)                 | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 377|  MS| ZAMUR ZAU                                   | COMZAU DE CAMPIE     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 378|  NT| AGRIBAS                                     | ICUSESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 379|  NT| AGROCOM                                     | BALANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 380|  NT| AGROCOMPLEX                                 | BOZIENI CUCI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 381|  NT| AVICOLA                                     | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 382|  NT| FASTROM                                     | ROMAN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 383|  NT| PISCICOLA                                   | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 384|  NT| ROMFLAX                                     | GIROV                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 385|  OT| AGROIND                                     | PIATRA OLT           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 386|  OT| AGROIND                                     | CURTISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 387|  OT| AGROIND                                     | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 388|  OT| AGROPROD                                    | CORBU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 389|  OT| ALCOR                                       | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 390|  OT| AVICOLA                                     | IANCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 391|  OT| BOIANU                                      | DRAGANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 392|  OT| BRIAS                                       | BREBENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 393|  OT| CORIAS                                      | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 394|  OT| FRUCTUS ROMANATI                            | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 395|  OT| HORTICOLA                                   | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 396|  OT| HORTIINDUSTRIALA                            | STOENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 397|  OT| LEGUME FRUCTE                               | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 398|  OT| POIANA                                      | RADOMIRESTI          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 399|  OT| POTAS                                       | POTELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 400|  OT| ROVIFRUCT (ROMVINFRUCT)                     | IANCU JIANU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 401|  OT| STUDIAS                                     | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 402|  OT| SUINPROD                                    | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 403|  PH| AGROINDUSTRIALA CERES                       | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 404|  PH| AGROS                                       | Boldesti-Scaieni     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 405|  PH| CIORANI                                     | Ciorani              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 406|  PH| COMPORSA                                    | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 407|  PH| CONSERVE                                    | Valenii de Munte     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 408|  PH| PISCICOLA                                   | FULGA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 409|  PH| POMICOLA                                    | Baicoi               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 410|  PH| POMICOLA                                    | Mehedinta Prahova    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 411|  PH| PREST-PAJ-SEM                               | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 412|  PH| PRODPOM PRAHOVA                             | Magurele             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 413|  PH| ROVIT                                       | Valea Calugareasca   |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 414|  PH| SEPRA                                       | Barcanesti           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 415|  PH| SERPLO                                      | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 416|  PH| VIDELMAR                                    | Urlati               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 417|  SB| AGRICOLA                                    | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 418|  SB| AGRIMEX                                     | SURA MICA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 419|  SB| AGROBAZN                                    | BAZNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 420|  SB| AGROCOM                                     | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 421|  SB| AGROINDUSTRIALA AURORA                      | AGNITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 422|  SB| AGROMIXTA                                   | DEALUL OCNEI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 423|  SB| AGROVIMED                                   | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 424|  SB| AGROZOO-NOCRICH                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 425|  SB| DUSER                                       | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 426|  SB| HAPOMEX                                     | SLIMNIC              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 427|  SB| HARTIBACIU RUJA                             | AGNITA SATRUJA       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 428|  SB| LEGUMICOLA                                  | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 429|  SB| PISCICOLA                                   | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 430|  SB| VITICOLA AXENTE SEVER                       | AXENTE SEVER         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 431|  SJ| AGROMIXT                                    | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 432|  SJ| MESES                                       | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 433|  SM| AGRICOLA                                    | CIG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 434|  SM| AGRIPOM                                     | SAI                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 435|  SM| AGROLAZURI                                  | LAZURI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 436|  SM| AGROZOOCOM                                  | DECEBAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 437|  SM| AGROZOOHORTICOLA                            | HALMEU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 438|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | ARDUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 439|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | CAREI                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 440|  SM| AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU                 | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 441|  SM| HORTICOLA                                   | CULCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 442|  SM| OVIS MOFTIN                                 | MOFTINU MIC          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 443|  SM| PISCICOLA                                   | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 444|  SM| POMICOLA                                    | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 445|  SM| POMICOLA                                    | CEHAL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 446|  SM| POMICOLA                                    | JOLTA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 447|  SM| SAMLEF                                      | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 448|  SM| SATMAREANA                                  | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 449|  SV| AGROINDUSTRIALA                             | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 450|  SV| BOGDANIA                                    | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 451|  SV| LEGUME FRUCTE                               | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 452|  SV| PISCICOLA                                   | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 453|  SV| POMIFAL                                     | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 454|  SV| PRODINCOM                                   | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 455|  SV| SUINCARN                                    |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 456|  SV| SUINPROD                                    | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 457|  SV| ZOOAGROIND                                  | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 458|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 459|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | NUFARU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 460|  TL| AGROINDUSTRIALA DEALU                       | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 461|  TL| AGROINDUSTRIALA PIATRA                      | OSTROV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 462|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 463|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | CASIMCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 464|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 465|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 466|  TL| AGROZOOTEHNICA AVINTUL BAIA                 | BAIA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 467|  TL| AGROZOOTEHNICA DEALU                        | BEIDAUD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 468|  TL| AGROZOOTEHNICA DINOGETIA                    | VACARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 469|  TL| AGROZOOTEHNICA FAGARASUL NOU                | TOPOLOG              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 470|  TL| AGROZOOTEHNICA SPICUL                       | RAHMANU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 471|  TL| DALLCO DUNAREA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 472|  TL| HORTICOLA                                   | ZEBIL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 473|  TL| LEGUME FRUCTE                               | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 474|  TL| PISCICOLA                                   | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 475|  TL| PISCICOLA                                   | ISACCEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 476|  TL| PISCICOLA                                   | MILA 23              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 477|  TL| PISCICOLA                                   | MURIGHIOL            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 478|  TL| PISCICOLA                                   | CHILIA VECHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 479|  TL| PISCICOLA                                   | JURILOVCA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 480|  TL| PISCICOLA                                   | SULINA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 481|  TL| PISCICOLA                                   | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 482|  TL| PISCICOLA                                   | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 483|  TL| OREZICOLA                                   | SMIRDAN              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 484|  TL| TRIUMF                                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 485|  TL| VINIFICATIE SI BAUTURI                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 486|  TL| ZORILE AGROZOOTEHNICA                       | LUNCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 487|  TM| AGRICOLA PADURENI                           | SAG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 488|  TM| AGRIND IOHTIM                               | IONEL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 489|  TM| AGROIMEX                                    | Carpinis             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 490|  TM| AGROIND                                     | Peciu Nou            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 491|  TM| AGROIND                                     | DUDESTII VECHI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 492|  TM| AGROIND                                     | Honorici             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 493|  TM| AGROIND                                     | Bara                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 494|  TM| AGROIND                                     | Fadimac              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 495|  TM| AGROIND AGROGIARM                           | Giarmata             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 496|  TM| AGROIND AGROVEST                            | Sag                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 497|  TM| AGROIND BANATER CENTRUM                     | Balint               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 498|  TM| AGROIND CARTIM                              | Carani               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 499|  TM| AGROIND CETIM                               | Cenei                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 500|  TM| AGROIND DETIM                               | Deta                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 501|  TM| AOROIND FATIM                               | Faget                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 502|  TM| AGROIND GRABTIM                             | Grabati              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 503|  TM| AGROIND IONATIM                             | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 504|  TM| AGROIND IOSITIM                             | Iosifalau            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 505|  TM| AGROIND KM. 6                               | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 506|  TM| AGROIND LIVETIM                             | Livezile             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 507|  TM| AGROIND NIZOLIV                             | Nichisoara           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 508|  TM| AGROIND ORBAN                               | Banloc               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 509|  TM| AGROIND OVEG                                | Fibis                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 510|  TM| AGROIND RECATIM                             | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 511|  TM| AGROIND SCALF                               | Lovrin               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 512|  TM| AGROIND SELECT                              | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 513|  TM| AGROIND SIMM-POLL                           | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 514|  TM| AGROIND SOCGAT                              | Gataia               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 515|  TM| AGROIND SPICUL                              | Ciacova              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 516|  TM| AGROIND TIMBUSIL                            | Buzias               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 517|  TM| AGROIND TIMCLO                              | Clopodia             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 518|  TM| AGROIND TIMJAM                              | Jamu Mare            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 519|  TM| AGROIND TORMACTIM                           | Tormac               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 520|  TM| AGROIND TURISM AGRAR                        | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 521|  TM| AGROIND VOITIM                              | Voiteni              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 522|  TM| AGROINDUSTRIALA 1 DECEMBRIE                 | PERIAM               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 523|  TM| AGROINDUSTRIALA TIMAS                       | MASLOC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 524|  TM| AGROTIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 525|  TM| BOMBIX                                      | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 526|  TM| COMTIM HOLDING                              | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 527|  TM| FLORATIM                                    | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 528|  TM| FOLEA                                       | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 529|  TM| FRUCTIM                                     | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 530|  TM| OVITIM                                      | Saravale             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 531|  TM| PERIATIM                                    | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 532|  TM| PESCOTIM                                    | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 533|  TM| RECASEM                                     | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 534|  TM| SERITIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 535|  TM| TEREVIN                                     | Teremia              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 536|  TR| AGROINDUSTRIALA                             | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 537|  TR| AGROMIXT                                    | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 538|  TR| AGROPROD                                    | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 539|  TR| AGROTURRIS                                  | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 540|  TR| AGROVITIS                                   | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 541|  TR| AGROZOOTEHNICA                              | BLEJESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 542|  TR| AGROZOOTEHNICA MAVRODIN                     | MAVRODIN             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 543|  TR| AGROZOOTEHNICA SCHELA                       | TRIVALE MOSTENI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 544|  TR| BUSCO                                       | BRINCENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 545|  TR| CARLA PROD IMPEX                            |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 546|  TR| CONSERVTURRIS                               | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 547|  TR| DANUBIUS                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 548|  TR| HORTICOLA                                   | PETROSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 549|  TR| ORIZICOLA VINATORI                          | LISA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 550|  TR| VIN COM TURRIS IMPEX                        |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 551|  TR| VITICOLA                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 552|  VL| AGROINDCOM                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 553|  VL| AGROINDUSTRIALA                             | HOREZU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 554|  VL| AGROZOOTEHNICA                              | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 555|  VL| HORTICOLA                                   | BALCESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 556|  VL| HORTICOLA                                   | BABENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 557|  VL| SERE VALCEA                                 | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 558|  VL| VITICOLA                                    | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 559|  VL| ZOOTEHNICA                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 560|  VN| AGROINDUSTRIALA                             | MARASESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 561|  VN| AGROMIXT                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 562|  VN| LEGUME FRUCTE                               | ADJUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 563|  VN| PISCICOLA MILCOV                            | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 564|  VN| VINICOLA                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 565|  VS| AGRISEM                                     | FALCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 566|  VS| AGROIND                                     | LAZA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 567|  VS| AGROMIXT                                    | OLTENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 568|  VS| AGRO-OVINEX                                 | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 569|  VS| AGROPROD VITIS                              | IVANESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 570|  VS| AGROZOOTEHNICA                              | TODIRESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 571|  VS| AVICOLA                                     | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 572|  VS| CYPRINUS                                    | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 573|  VS| HORTICOLA                                   | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 574|  VS| HORTICOLA                                   | PUIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 575|  VS| POMICOLA                                    | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 576|  VS| PRODAGRO                                    | ZORLENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 577|  VS| PRODINCOM                                   | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 578|  VS| SERE-SOLARII                                | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 579|  VS| VITACONS                                    | HUSI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
                                                        |______________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 254/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 254 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 254/2002
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 331 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Ordin 473 2003
privind aprobarea Normelor pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgand din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2002
OUG 209 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Decretul 370 2002
pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu