E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 254 din 29 aprilie 2002

privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din  8 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmeaza sa fie supuse privatizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor restante:
    a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate in procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;
    b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe si alte venituri;
    c) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001.
    (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societatilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurari sociale de sanatate si fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului, pentru care se acorda urmatoarele inlesniri:
    a) esalonarea la plata a obligatiilor bugetare restante, reprezentand contributia la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate, pe o perioada de 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, cuprinsa in perioada de reesalonare;
    b) scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor prevazute la lit. a).
    (3) De la prevederile alin. (1) si (2) sunt exceptate obligatiile bugetare restante reprezentand: contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, care se vor achita esalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv.
    (4) Societatile comerciale privatizate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale Legii nr. 268/2001, beneficiaza de scutirea de la plata debitelor provenite din penalitati si majorarile de intarziere, pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, si la bugetul asigurarilor sociale de stat, si de esalonarea obligatiilor bugetare datorate bugetelor mentionate la alin. (1), cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei.
    Art. 2
    (1) Societatile comerciale care sunt supuse privatizarii si beneficiaza de prevederile prezentei legi sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    (2) Nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, se va aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in baza actelor de constatare intocmite de titularii de creante, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se aproba normele privind inregistrarea atat in contabilitatea agentilor economici, cat si in evidentele titularilor de creante bugetare a operatiunilor de stingere a obligatiilor bugetare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, prin obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se intelege: impozite, taxe, contributii, penalitati si majorari si alte venituri bugetare, cu exceptia sumelor provenite din redeventa.
    (2) Sumele scutite de la plata, provenite din obligatii bugetare catre bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventa, cat si a penalitatilor si majorarilor de intarziere pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, sunt cele existente in evidentele contabile, constatate de catre titularii de creante.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si obligatiilor bugetare esalonate la plata, potrivit legii, pentru fiecare societate comerciala.
    (4) Obligatiile care fac obiectul prezentei legi, existente in evidenta contabila a societatilor comerciale prevazute in anexa, vor fi operate in conturi in afara bilantului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 4
    Facilitatile acordate conform prevederilor prezentei legi se anuleaza in cazul nerespectarii contractului de privatizare.
    Art. 5
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE URMEAZA A FI PRIVATIZATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Jud.|            Denumire                         |   Localitate         |
|crt.|    |                                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   1|  AB| AGRA ALBA                                   | ALBA IULIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   2|  AB| AGROINDUSTRIALA                             | PETRESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   3|  AB| APOLLON                                     | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   4|  AB| BLASIUS                                     | BLAJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   5|  AB| HORTICOLA OIEJDEA                           | GALDA DE JOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   6|  AB| MURESUL                                     | LUNCA MURESULUI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   7|  AB| SUINPROD                                    | GALDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   8|  AB| TRANSILVANIA                                | AIUD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|   9|  AG| A.I.A.S.C.                                  | VULPESTI+G157        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  10|  AG| AGROIZV                                     | IZVORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  11|  AG| AGROMIXT LEORDENI                           | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  12|  AG| AGROPIT                                     | STEFANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  13|  AG| AGROSTAR                                    | COSTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  14|  AG| AGROTIM                                     | CURTEA DE ARGES      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  15|  AG| CERES                                       | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  16|  AG| FRUCTIS                                     | CIMPULUNG            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  17|  AG| HORTICOM                                    | ROCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  18|  AG| MERISANI AGROCOM                            | MERISANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  19|  AG| PITSER                                      | PITESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  20|  AG| TOPOLOG AGROPROD                            | TIGVENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  21|  AG| VALAHIA                                     | TOPOLOVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  22|  AR| AGRICOLA                                    | CURTICI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  23|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  24|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  25|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  26|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | SAGU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  27|  AR| AGROINDUSTRIALA                             | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  28|  AR| AGROINDUSTRIALA ARCER                       | CERMEI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  29|  AR| AGROINDUSTRIALA ARNO                        | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  30|  AR| AGROINDUSTRIALA CRISCOM                     | CHISINEU CRIS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  31|  AR| AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA                  | PECICA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  32|  AR| AGROINDUSTRIALA SEMROM                      | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  33|  AR| AGROINDUSTRIALA UTVINIS                     | ZIMANDUL-NOU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  34|  AR| AGROINDUSTRIALA ZOOLACT                     | SEMLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  35|  AR| AGROZOOTEHNICA (COMB. AGROIND.) CEALA       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  36|  AR| ALFAR                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  37|  AR| ARLEFRUCT                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  38|  AR| CARNE                                       | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  39|  AR| COMFRUCT                                    | LIPOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  40|  AR| DARIMEX AGROPRODEX                          | IRATOS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  41|  AR| HORTICOLA                                   | INEU                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  42|  AR| HORTICOLA                                   | NADLAC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  43|  AR| HORTICOLA                                   | HORIA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  44|  AR| IZVORIN                                     | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  45|  AR| PASTORALA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  46|  AR| PISCICOLA                                   | ARAD                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  47|  AR| VITIVINICOLA BARATCA                        | PAULIS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  48|  B | HORTICOLA                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  49|  B | MILSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  50|  B | SERICAROM                                   | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  51|  BC| AGRIBAC ITESTI                              | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  52|  BC| AGRO PROD                                   | PARINCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  53|  BC| AGRO ZOOTEHNICA                             | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  54|  BC| AGRO-FRUCT                                  | DOJA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  55|  BC| AGROINDUSTRIALA                             | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  56|  BC| AGROINDUSTRIALA TRAIAN                      | SECUIENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  57|  BC| AGRO-VEG                                    | ARDEOANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  58|  BC| AGRO-ZOOT                                   | SANDULENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  59|  BC| ALIUM                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  60|  BC| AREAL                                       | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  61|  BC| MALUS                                       | HORGESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  62|  BC| MULTIPROD                                   | SASCUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  63|  BC| POMICOLA                                    | VULTURENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  64|  BC| SELBAC                                      | BACAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  65|  BC| SERON                                       | ONESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  66|  BC| TRITCUM                                     | RACACIUNI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  67|  BH| AGROIND CAUACEU                             | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  68|  BH| AGROINDUSTRIALA CRISANA                     | TINCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  69|  BH| AGROINDUSTRIALA INAND                       | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  70|  BH| AGROINDUSTRIALA SASE CEFA                   | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  71|  BH| AGROPROD                                    | VANATORI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  72|  BH| AVINTUL                                     | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  73|  BH| BIZOOFRUCT                                  | BIHARIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  74|  BH| DEALUL NOU                                  | SACUENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  75|  BH| GOLDFRUCT URVIND                            | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  76|  BH| HORTICOLA                                   | BALC                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  77|  BH| HORTICOLA                                   | SALARD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  78|  BH| LUGAFRUCT                                   | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  79|  BH| MARGA                                       | MARGHITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  80|  BH| ORSER                                       | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  81|  BH| OVIPERS PRODCOM                             | ORADEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  82|  BH| POMUR                                       | URVIND               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  83|  BH| PRO-ACVA CEFA                               | CEFA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  84|  BH| SCAZ                                        | SALONTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  85|  BH| SCAZ                                        | AVRAM IANCU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  86|  BH| VALPRODCOM                                  | VALEA LUI MIHAI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  87|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | DUMITRA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  88|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  89|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | JELNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  90|  BN| AGROINDUSTRIALA                             | LECHINTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  91|  BN| FRULEG                                      | BISTRITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  92|  BN| ZOOHORTICOLA                                | TEACA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  93|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | FAUREI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  94|  BR| AGROINDUSTRIALA                             | DEDULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  95|  BR| AGROMAX                                     | MAXINENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  96|  BR| AGROMIXT                                    | ROMANU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  97|  BR| AGROSIL SILISTEA                            | SILISTEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  98|  BR| AGROZOOTEHNICA                              | TICHILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
|  99|  BR| CERES                                       | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 100|  BR| CEZOMIV                                     | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 101|  BR| COMAGRIM                                    | DUDESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 102|  BR| DROPIA                                      | INSURATEI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 103|  BR| IMB (INSULA MARE A BRAILEI)                 | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 104|  BR| OREMIXT LATINU                              | LATINU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 105|  BR| OREZUL                                      | GROPENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 106|  BR| ORIZICOLA                                   | BALDOVINESTI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 107|  BR| PERLA BARAGANULUI                           | GALBENU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 108|  BR| PRODAZUR                                    | URLEASCA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 109|  BR| SEMBRA                                      | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 110|  BR| VERMATTA                                    | BRAILA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 111|  BT| AGRICOLA BOTOSANI                           | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 112|  BT| AGRICOLA SENDRICENI                         | SENDRICENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 113|  BT| AGROJIM                                     | DINGENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 114|  BT| AGROSAV                                     | SAVENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 115|  BT| AGROSEM SOCRUJENI                           | GORBANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 116|  BT| AGROZINDAL                                  | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 117|  BT| BRAIPOR                                     | BRAIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 118|  BT| COZINDA                                     | SOCRUJENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 119|  BT| EMAGROCOM CATAMARASTI                       | MIHAIL EMINESCU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 120|  BT| INDAGRO                                     | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 121|  BT| SENDORA SENDRICENI                          | DOROHOI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 122|  BT| STANCA                                      | STANCA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 123|  BT| SUINPROD                                    | BUCECEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 124|  BT| TICBO                                       | BOTOSANI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 125|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | PREJMER              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 126|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | RUPEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 127|  BV| AGROINDUSTRIALA                             | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 128|  BV| AGROMIXT                                    | FAGARAS              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 129|  BV| AVICOLA CODLEA                              | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 130|  BV| ROMPESCO                                    | BRASOV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 131|  BZ| AGROHORTI                                   | RM. SARAT            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 132|  BZ| AMBLAC                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 133|  BZ| CARBUZ (a preluat CF de Agroindustriala     |                      |
|    |    | Cerbul)                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 134|  BZ| LEGUMPROD                                   | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 135|  BZ| PISCICOLA                                   | AMARA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 136|  BZ| PISCICOLA                                   | BOLDU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 137|  BZ| PISCICOLA                                   | MIHAILESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 138|  BZ| PISCICOLA                                   | ROSETTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 139|  BZ| PISCICOLA AMARU                             | AMARU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 140|  BZ| PISCICOLA LUCIU                             | LUCIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 141|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | CILBIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 142|  BZ| ROMAGRIBUZ                                  | VALEA-RIMNICULUI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 143|  BZ| ROVINSAH                                    | SAHATENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 144|  BZ| SEMPAJ                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 145|  BZ| SERE-SOLARII                                | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 146|  BZ| SERIBUZ                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 147|  BZ| SUINPROD                                    | VERGULEASA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 148|  BZ| SUINPROD                                    | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 149|  BZ| TOMAVIT                                     | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 150|  BZ| VERSEM                                      | BUZAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 151|  CJ| AGRAP                                       | APAHIDA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 152|  CJ| AGRICOLA                                    | GHERLA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 153|  CJ| AGROCOM CLUJ                                | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 154|  CJ| AGROINDUSTRIALA CLUJ                        | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 155|  CJ| AGROINDUSTRIALA POIANA                      | TURDA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 156|  CJ| CIMPIASER                                   | CIMPIA-TURZII        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 157|  CJ| LEGUME FRUCTE                               | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 158|  CJ| NUTREX                                      | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 159|  CJ| PISCICOLA                                   | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 160|  CJ| ROMCONS                                     | DEJ                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 161|  CJ| SEMROM TRANSILVANIA                         | CLUJ                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 162|  CJ| ZOOFRUCT BACIU                              | CLUJ-NAPOCA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 163|  CL| AGRICOLA CIULNITA                           | DRAGALINA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 164|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 165|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | FUNDENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 166|  CL| AGROINDUSTRIALA                             | SARULESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 167|  CL| AGROMIXT                                    | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 168|  CL| AGROZOOTEHNICA GRADISTEA                    | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 169|  CL| AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODA                  | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 170|  CL| AGROZOOTEHNICA PIETROIU                     | BORCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 171|  CL| DAPHNES                                     | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 172|  CL| HORTICOLA                                   | LEHLIU GARA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 173|  CL| HORTICOLA                                   | CUZA VODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 174|  CL| INTEGRATA COMSUIN                           | MODELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 175|  CL| LEFRUCT                                     | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 176|  CL| LEGUROM JEGALIA                             | DICHISENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 177|  CL| OLRIZ                                       | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 178|  CL| PISCICOLA                                   | CALARASI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 179|  CL| PISCICOLA                                   | OLTENITA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 180|  CS| AGROBER                                     | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 181|  CS| AGROGRAD                                    | GRADINARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 182|  CS| AGROPRODUCT CARAS SEVERIN                   | RESITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 183|  CS| AGRORACER                                   | RACASDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 184|  CS| COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS             | BERZOVIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 185|  CT| ADCERVIL                                    | ADAMCLISI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 186|  CT| AGILOQ AGIGEA                               | AGIGEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 187|  CT| AGRO-HOLDING                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 188|  CT| AGROIND TOUR                                | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 189|  CT| AGROPIT                                     | DELENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 190|  CT| AGROVICERT                                  | TIRGUSOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 191|  CT| BALCAN                                      | NICOLAE BALCESCU     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 192|  CT| BANCOT                                      | BANEASA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 193|  CT| CARSOR                                      | HIRSOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 194|  CT| CELLAM                                      | AMZACEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 195|  CT| CERES                                       | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 196|  CT| CERES                                       | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 197|  CT| CERLIN                                      | COGEALAC             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 198|  CT| COLINA                                      | SARAIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 199|  CT| CRUCIDAVA                                   | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 200|  CT| FRUVIILEG                                   | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 201|  CT| FRUVISAT                                    | MIRCEA VODA          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 202|  CT| HORTICOLA POIANA                            | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 203|  CT| MUNCA                                       | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 204|  CT| NAZARCEA                                    | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 205|  CT| OLIMPUS                                     | MANGALIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 206|  CT| OVIDIU                                      | OVIDIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 207|  CT| OVIS-PALAS                                  | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 208|  CT| PESCO                                       | PESTERA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 209|  CT| PESTOM                                      | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 210|  CT| POMICOLA VALUL TRAIAN                       | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 211|  CT| PRODSEM                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 212|  CT| PROSPER                                     | CONSTANTA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 213|  CT| SEMLACT                                     | SACELE               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 214|  CT| SOLIANA                                     | INDEPENDENTA         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 215|  CT| STELACER STEJARU                            | CIOCIRLIA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 216|  CT| STUPINA                                     | CRUCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 217|  CT| VIFRUCER                                    | CERNAVODA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 218|  CT| VULTAGRA                                    | VULTURU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 219|  CV| AGRO-COMPLEX                                | ANGHELUS             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 220|  CV| AGROMIXT                                    | CATALINA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 221|  CV| HORTICOM                                    | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 222|  CV| SOL-LACT                                    | OZUN                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 223|  DB| AGRICOLA PRODAS DAMBOVITA                   | RAZVAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 224|  DB| AGRINCOR                                    | CORNATELU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 225|  DB| AGROINDUSTRIALA                             | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 226|  DB| AGROINDUSTRIALA GAESTI                      | DRAGODANA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 227|  DB| AVICOLA                                     | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 228|  DB| BOMBYX COM                                  | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 229|  DB| CREIAS                                      | CREVEDIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 230|  DB| FRUCTAL                                     | I.L. CARAGIALE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 231|  DB| HORTEX                                      | LUCIENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 232|  DB| OMNIA                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 233|  DB| PAJISTI                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 234|  DB| PIFCO                                       | PUCIOASA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 235|  DB| PISCICULTORUL                               | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 236|  DB| SAGRICOM                                    | ULMI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 237|  DB| SERATOM                                     | TIRGOVISTE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 238|  DB| SOLEX                                       | BALENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 239|  DJ| AGRICOLA                                    | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 240|  DJ| AGRICOLA                                    | LEU                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 241|  DJ| AGRICOLA                                    | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 242|  DJ| AGRO-CELACTIS                               | RAST                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 243|  DJ| AGROFRUCT                                   | MOTATEI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 244|  DJ| AGROIND                                     | MACESU DE JOS        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 245|  DJ| AGROIND                                     | BRABOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 246|  DJ| AGROIND                                     | GIUBEGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 247|  DJ| AGROIND                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 248|  DJ| AGROIND S.A. VINI PISCU SADOVEI             | SADOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 249|  DJ| AGROIND SERVICE                             | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 250|  DJ| AGROINDUSTRIALA DUNARENI                    | GOICEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 251|  DJ| AGROPROD                                    | GOIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 252|  DJ| AGROZOOTEHNICA PLOPSOR                      | SALCUTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 253|  DJ| AVICOLA                                     | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 254|  DJ| CRASERE CRAIOVA                             | ALMAJ                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 255|  DJ| EXPOM VIRVOR                                | VIRVORU DE JOS       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 256|  DJ| HORTICOLA                                   | DABULENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 257|  DJ| HORTICOLA                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 258|  DJ| HORTICOLA BOURENI                           | AFUMATI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 259|  DJ| HORTIPROD                                   | BREASTA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 260|  DJ| INDUSTRIAL CONSERV                          | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 261|  DJ| LEFRUCT                                     | BAILESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 262|  DJ| LEGUMICOLA                                  | URZICUTA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 263|  DJ| LOTUS                                       | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 264|  DJ| NAVODARUL                                   | CALAFAT              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 265|  DJ| PISCICOLA                                   | DUNARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 266|  DJ| VITAFRUCT                                   | CRAIOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 267|  GJ| AGRO                                        | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 268|  GJ| AGROINDUSTRIALA                             | BALESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 269|  GJ| CERES                                       | TG. JIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 270|  GJ| COMBIA                                      | TG. CARBUNESTI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 271|  GJ| TURCENI                                     | TURCENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 272|  GJ| ZOOPOMICOLA                                 | BUMBESTI PITIC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 273|  GL| AGROGAL                                     | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 274|  GL| AGROINDUSTRIALA DEALUL BUJORULUI            | TG. BUJOR            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 275|  GL| AGROVIN                                     | IVESTI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 276|  GL| BRATES-PRUT                                 | FRUMUSITA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 277|  GL| HORINCEA                                    | BERESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 278|  GL| HORTIGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 279|  GL| MALINA SMIRDAN                              | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 280|  GL| NICOR VIN                                   | TECUCI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 281|  GL| PESCOGAL                                    | GALATI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 282|  GL| RARES                                       | FOLTESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 283|  GR| AGRICOLA                                    | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 284|  GR| AGRO                                        | PRUNDU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 285|  GR| AGROHORTICOLA                               | UZUNU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 286|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | GOGOSARI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 287|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | MAHIRU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 288|  GR| AGROINDUSTRIALA                             | CLEJANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 289|  GR| AGROLIMEX                                   | BOLINTIN VALE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 290|  GR| AGROMIXT                                    | TOPORU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 291|  GR| AGROZOOTEHNICA                              | VEDEA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 292|  GR| FRUCTONIL                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 293|  GR| PAJISTI VLASIA                              | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 294|  GR| PISCICOLA                                   | GIURGIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 295|  GR| SUINPROD                                    | OINACU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 296|  HD| AGROMICIA VETEL                             | MINTIA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 297|  HD| CERESAGRA                                   | DEVA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 298|  HD| CLC AGRICOLA                                | BRETEA ROMANA        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 299|  HD| POMICOLA                                    | AUREL VLAICU         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 300|  HD| SOLARIS SINTANDREI                          | SINTANDREI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 301|  HD| SUINPROD                                    | ORASTIE              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 302|  HD| VITICOLA                                    | SOIMUS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 303|  HR| AGROCRIS CRISTURU                           | CRISTURU SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 304|  HR| AGROFRUCT                                   | COBATESTI-SIMIONESTI |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 305|  HR| AGROPISC                                    | SANPAUL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 306|  HR| AGROPRODCOM                                 | LAZAREA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 307|  HR| AGROPRODCOM                                 | MIERCUREA-CIUC       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 308|  HR| AGROPRODCOM                                 | ODORHEIU-SECUIESC    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 309|  IF| AGROINDCOM                                  | CHITILA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 310|  IF| AGROINDUSTRIALA                             | PANTELIMON           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 311|  IF| AGROPOL                                     | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 312|  IF| AVICOLA                                     | VOLUNTARI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 313|  IF| CILEZO                                      | CIOROGIRLA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 314|  IF| LEOSER                                      | BUCURESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 315|  IF| PISCICOLA ILFOV                             | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 316|  IF| ROMSUINTEST                                 | PERIS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 317|  IF| SAIC                                        | BRAGADIRU            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 318|  IF| SEMTEST                                     | BALOTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 319|  IF| SUINPROD                                    | POPESTI-LEORDENI     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 320|  IL| AGRICOLA                                    | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 321|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BALACIU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 322|  IL| AGROINDUSTRIALA                             | BORDUSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 323|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | VLADENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 324|  IL| AGROZOOTEHNICA                              | STELNICA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 325|  IL| CERES                                       | BORANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 326|  IL| CONSULTING                                  | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 327|  IL| IALPESCO IALOMITA                           | SLOBOZIA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 328|  IL| LEGUROM                                     | URZICENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 329|  IL| OREZICOLA                                   | GIURGENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 330|  IL| VITIPOMICOLA                                | FETESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 331|  IS| ACVARES                                     | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 332|  IS| AGRICOLA                                    | TIRGU FRUMOS         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 333|  IS| AGROCOM                                     | STRUNGA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 334|  IS| AGROINDUSTRIALA BUCIUM                      | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 335|  IS| AGROINDUSTRIALA SAZPIC (AGRICOLA)           | MIROSLAVA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 336|  IS| AGROMIXT                                    | REDIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 337|  IS| COTNARI (ROVINCO)                           | COTNARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 338|  IS| IASI NORD                                   | POPRICANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 339|  IS| PESCARIS                                    | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 340|  IS| PODGORIA COPOU                              | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 341|  IS| SELEFER IASI                                | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 342|  IS| VINIFRUCT COPOU                             | IASI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 343|  MH| AGROFRUCT                                   | PRUNISOR             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 344|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | DOBRA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 345|  MH| AGROINDUSTRIALA                             | CORCOVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 346|  MH| AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTESTI          | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 347|  MH| AGROMIXT                                    | TIMNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 348|  MH| AVICOLA                                     | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 349|  MH| CEREROM                                     | GIRLA MARE           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 350|  MH| HORTICOLA                                   | SIMIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 351|  MH| HORTIINDUSTRIALA DEALUL VIILOR              | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 352|  MH| HORTIMEX                                    | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 353|  MH| PISCICOLA                                   | DR. TR. SEVERIN      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 354|  MH| ROBACHUS                                    | ROGOVA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 355|  MH| SUINPROD                                    | IZVORUL BIRZII       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 356|  MH| ZORILE                                      | BURILA MARE          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 357|  MM| AGRICOLA                                    | SATULUNG             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 358|  MM| AGROINDUSTRIALA                             | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 359|  MM| AGROINDUSTRIALA TIRGU LAPUS                 | TIRGU LAPUS          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 360|  MM| POMFRUCT                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 361|  MM| SCIPOMAR                                    | BAIA MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 362|  MM| SIGMALEF                                    | SIGHETU MARMATIEI    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 363|  MS| AGROCONS MURES                              | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 364|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SIGHISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 365|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | REGHIN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 366|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ACATARI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 367|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | ALBESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 368|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | BATOS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 369|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | SINCRAIU DE MURES    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 370|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | CRISTESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 371|  MS| AGROINDUSTRIALA                             | IERNUT               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 372|  MS| AGROMIXT                                    | ZAGAR                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 373|  MS| AGROZOOVITICOLA SEUCA                       | GANESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 374|  MS| AVICOLA TG. MURES                           | UNGHENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 375|  MS| PISCICOLA ZAU                               | ZAU DE CIMPIE        |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 376|  MS| S.C.A.B. (ANIMALE DE BLANA)                 | TIRGU MURES          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 377|  MS| ZAMUR ZAU                                   | COMZAU DE CAMPIE     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 378|  NT| AGRIBAS                                     | ICUSESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 379|  NT| AGROCOM                                     | BALANESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 380|  NT| AGROCOMPLEX                                 | BOZIENI CUCI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 381|  NT| AVICOLA                                     | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 382|  NT| FASTROM                                     | ROMAN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 383|  NT| PISCICOLA                                   | PIATRA NEAMT         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 384|  NT| ROMFLAX                                     | GIROV                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 385|  OT| AGROIND                                     | PIATRA OLT           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 386|  OT| AGROIND                                     | CURTISOARA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 387|  OT| AGROIND                                     | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 388|  OT| AGROPROD                                    | CORBU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 389|  OT| ALCOR                                       | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 390|  OT| AVICOLA                                     | IANCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 391|  OT| BOIANU                                      | DRAGANESTI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 392|  OT| BRIAS                                       | BREBENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 393|  OT| CORIAS                                      | CORABIA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 394|  OT| FRUCTUS ROMANATI                            | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 395|  OT| HORTICOLA                                   | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 396|  OT| HORTIINDUSTRIALA                            | STOENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 397|  OT| LEGUME FRUCTE                               | SLATINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 398|  OT| POIANA                                      | RADOMIRESTI          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 399|  OT| POTAS                                       | POTELU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 400|  OT| ROVIFRUCT (ROMVINFRUCT)                     | IANCU JIANU          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 401|  OT| STUDIAS                                     | STUDINA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 402|  OT| SUINPROD                                    | CARACAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 403|  PH| AGROINDUSTRIALA CERES                       | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 404|  PH| AGROS                                       | Boldesti-Scaieni     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 405|  PH| CIORANI                                     | Ciorani              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 406|  PH| COMPORSA                                    | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 407|  PH| CONSERVE                                    | Valenii de Munte     |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 408|  PH| PISCICOLA                                   | FULGA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 409|  PH| POMICOLA                                    | Baicoi               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 410|  PH| POMICOLA                                    | Mehedinta Prahova    |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 411|  PH| PREST-PAJ-SEM                               | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 412|  PH| PRODPOM PRAHOVA                             | Magurele             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 413|  PH| ROVIT                                       | Valea Calugareasca   |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 414|  PH| SEPRA                                       | Barcanesti           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 415|  PH| SERPLO                                      | PLOIESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 416|  PH| VIDELMAR                                    | Urlati               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 417|  SB| AGRICOLA                                    | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 418|  SB| AGRIMEX                                     | SURA MICA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 419|  SB| AGROBAZN                                    | BAZNA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 420|  SB| AGROCOM                                     | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 421|  SB| AGROINDUSTRIALA AURORA                      | AGNITA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 422|  SB| AGROMIXTA                                   | DEALUL OCNEI         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 423|  SB| AGROVIMED                                   | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 424|  SB| AGROZOO-NOCRICH                             |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 425|  SB| DUSER                                       | DUMBRAVENI           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 426|  SB| HAPOMEX                                     | SLIMNIC              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 427|  SB| HARTIBACIU RUJA                             | AGNITA SATRUJA       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 428|  SB| LEGUMICOLA                                  | MEDIAS               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 429|  SB| PISCICOLA                                   | SIBIU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 430|  SB| VITICOLA AXENTE SEVER                       | AXENTE SEVER         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 431|  SJ| AGROMIXT                                    | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 432|  SJ| MESES                                       | ZALAU                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 433|  SM| AGRICOLA                                    | CIG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 434|  SM| AGRIPOM                                     | SAI                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 435|  SM| AGROLAZURI                                  | LAZURI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 436|  SM| AGROZOOCOM                                  | DECEBAL              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 437|  SM| AGROZOOHORTICOLA                            | HALMEU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 438|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | ARDUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 439|  SM| AGROZOOTEHNICA                              | CAREI                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 440|  SM| AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU                 | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 441|  SM| HORTICOLA                                   | CULCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 442|  SM| OVIS MOFTIN                                 | MOFTINU MIC          |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 443|  SM| PISCICOLA                                   | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 444|  SM| POMICOLA                                    | HOMOROD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 445|  SM| POMICOLA                                    | CEHAL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 446|  SM| POMICOLA                                    | JOLTA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 447|  SM| SAMLEF                                      | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 448|  SM| SATMAREANA                                  | SATU MARE            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 449|  SV| AGROINDUSTRIALA                             | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 450|  SV| BOGDANIA                                    | RADAUTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 451|  SV| LEGUME FRUCTE                               | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 452|  SV| PISCICOLA                                   | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 453|  SV| POMIFAL                                     | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 454|  SV| PRODINCOM                                   | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 455|  SV| SUINCARN                                    |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 456|  SV| SUINPROD                                    | SUCEAVA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 457|  SV| ZOOAGROIND                                  | FALTICENI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 458|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 459|  TL| AGROINDUSTRIALA                             | NUFARU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 460|  TL| AGROINDUSTRIALA DEALU                       | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 461|  TL| AGROINDUSTRIALA PIATRA                      | OSTROV               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 462|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 463|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | CASIMCEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 464|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 465|  TL| AGROZOOTEHNICA                              | M. KOGALNICEANU      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 466|  TL| AGROZOOTEHNICA AVINTUL BAIA                 | BAIA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 467|  TL| AGROZOOTEHNICA DEALU                        | BEIDAUD              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 468|  TL| AGROZOOTEHNICA DINOGETIA                    | VACARENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 469|  TL| AGROZOOTEHNICA FAGARASUL NOU                | TOPOLOG              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 470|  TL| AGROZOOTEHNICA SPICUL                       | RAHMANU              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 471|  TL| DALLCO DUNAREA                              | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 472|  TL| HORTICOLA                                   | ZEBIL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 473|  TL| LEGUME FRUCTE                               | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 474|  TL| PISCICOLA                                   | MACIN                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 475|  TL| PISCICOLA                                   | ISACCEA              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 476|  TL| PISCICOLA                                   | MILA 23              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 477|  TL| PISCICOLA                                   | MURIGHIOL            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 478|  TL| PISCICOLA                                   | CHILIA VECHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 479|  TL| PISCICOLA                                   | JURILOVCA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 480|  TL| PISCICOLA                                   | SULINA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 481|  TL| PISCICOLA                                   | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 482|  TL| PISCICOLA                                   | SF. GHEORGHE         |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 483|  TL| OREZICOLA                                   | SMIRDAN              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 484|  TL| TRIUMF                                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 485|  TL| VINIFICATIE SI BAUTURI                      | TULCEA               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 486|  TL| ZORILE AGROZOOTEHNICA                       | LUNCA                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 487|  TM| AGRICOLA PADURENI                           | SAG                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 488|  TM| AGRIND IOHTIM                               | IONEL                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 489|  TM| AGROIMEX                                    | Carpinis             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 490|  TM| AGROIND                                     | Peciu Nou            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 491|  TM| AGROIND                                     | DUDESTII VECHI       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 492|  TM| AGROIND                                     | Honorici             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 493|  TM| AGROIND                                     | Bara                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 494|  TM| AGROIND                                     | Fadimac              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 495|  TM| AGROIND AGROGIARM                           | Giarmata             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 496|  TM| AGROIND AGROVEST                            | Sag                  |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 497|  TM| AGROIND BANATER CENTRUM                     | Balint               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 498|  TM| AGROIND CARTIM                              | Carani               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 499|  TM| AGROIND CETIM                               | Cenei                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 500|  TM| AGROIND DETIM                               | Deta                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 501|  TM| AOROIND FATIM                               | Faget                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 502|  TM| AGROIND GRABTIM                             | Grabati              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 503|  TM| AGROIND IONATIM                             | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 504|  TM| AGROIND IOSITIM                             | Iosifalau            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 505|  TM| AGROIND KM. 6                               | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 506|  TM| AGROIND LIVETIM                             | Livezile             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 507|  TM| AGROIND NIZOLIV                             | Nichisoara           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 508|  TM| AGROIND ORBAN                               | Banloc               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 509|  TM| AGROIND OVEG                                | Fibis                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 510|  TM| AGROIND RECATIM                             | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 511|  TM| AGROIND SCALF                               | Lovrin               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 512|  TM| AGROIND SELECT                              | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 513|  TM| AGROIND SIMM-POLL                           | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 514|  TM| AGROIND SOCGAT                              | Gataia               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 515|  TM| AGROIND SPICUL                              | Ciacova              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 516|  TM| AGROIND TIMBUSIL                            | Buzias               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 517|  TM| AGROIND TIMCLO                              | Clopodia             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 518|  TM| AGROIND TIMJAM                              | Jamu Mare            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 519|  TM| AGROIND TORMACTIM                           | Tormac               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 520|  TM| AGROIND TURISM AGRAR                        | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 521|  TM| AGROIND VOITIM                              | Voiteni              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 522|  TM| AGROINDUSTRIALA 1 DECEMBRIE                 | PERIAM               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 523|  TM| AGROINDUSTRIALA TIMAS                       | MASLOC               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 524|  TM| AGROTIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 525|  TM| BOMBIX                                      | Lugoj                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 526|  TM| COMTIM HOLDING                              | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 527|  TM| FLORATIM                                    | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 528|  TM| FOLEA                                       | Liebling             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 529|  TM| FRUCTIM                                     | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 530|  TM| OVITIM                                      | Saravale             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 531|  TM| PERIATIM                                    | Periam               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 532|  TM| PESCOTIM                                    | Timisoara            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 533|  TM| RECASEM                                     | RECAS                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 534|  TM| SERITIM                                     | TIMISOARA            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 535|  TM| TEREVIN                                     | Teremia              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 536|  TR| AGROINDUSTRIALA                             | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 537|  TR| AGROMIXT                                    | TRAIAN               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 538|  TR| AGROPROD                                    | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 539|  TR| AGROTURRIS                                  | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 540|  TR| AGROVITIS                                   | TELEORMAN            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 541|  TR| AGROZOOTEHNICA                              | BLEJESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 542|  TR| AGROZOOTEHNICA MAVRODIN                     | MAVRODIN             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 543|  TR| AGROZOOTEHNICA SCHELA                       | TRIVALE MOSTENI      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 544|  TR| BUSCO                                       | BRINCENI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 545|  TR| CARLA PROD IMPEX                            |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 546|  TR| CONSERVTURRIS                               | TURNU MAGURELE       |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 547|  TR| DANUBIUS                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 548|  TR| HORTICOLA                                   | PETROSANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 549|  TR| ORIZICOLA VINATORI                          | LISA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 550|  TR| VIN COM TURRIS IMPEX                        |                      |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 551|  TR| VITICOLA                                    | ZIMNICEA             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 552|  VL| AGROINDCOM                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 553|  VL| AGROINDUSTRIALA                             | HOREZU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 554|  VL| AGROZOOTEHNICA                              | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 555|  VL| HORTICOLA                                   | BALCESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 556|  VL| HORTICOLA                                   | BABENI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 557|  VL| SERE VALCEA                                 | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 558|  VL| VITICOLA                                    | DRAGASANI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 559|  VL| ZOOTEHNICA                                  | RM. VALCEA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 560|  VN| AGROINDUSTRIALA                             | MARASESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 561|  VN| AGROMIXT                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 562|  VN| LEGUME FRUCTE                               | ADJUD                |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 563|  VN| PISCICOLA MILCOV                            | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 564|  VN| VINICOLA                                    | FOCSANI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 565|  VS| AGRISEM                                     | FALCIU               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 566|  VS| AGROIND                                     | LAZA                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 567|  VS| AGROMIXT                                    | OLTENESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 568|  VS| AGRO-OVINEX                                 | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 569|  VS| AGROPROD VITIS                              | IVANESTI             |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 570|  VS| AGROZOOTEHNICA                              | TODIRESTI            |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 571|  VS| AVICOLA                                     | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 572|  VS| CYPRINUS                                    | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 573|  VS| HORTICOLA                                   | VETRISOAIA           |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 574|  VS| HORTICOLA                                   | PUIESTI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 575|  VS| POMICOLA                                    | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 576|  VS| PRODAGRO                                    | ZORLENI              |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 577|  VS| PRODINCOM                                   | VASLUI               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 578|  VS| SERE-SOLARII                                | BIRLAD               |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
| 579|  VS| VITACONS                                    | HUSI                 |
|____|____|_____________________________________________|______________________|
                                                        |______________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 254/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 254 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 254/2002
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 331 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Ordin 473 2003
privind aprobarea Normelor pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgand din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2002
OUG 209 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Decretul 370 2002
pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu