E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 10 din 27 septembrie 2004

privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 945 din 15 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 11, ale art. 15^2, ale art. 25 alin. 3, ale art. 25^2, ale art. 38 alin. 1 si 2, ale art. 51 alin. 1, ale art. 52^3, ale art. 83^3 alin. 1 si 2 si ale art. 83^6 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 15 si ale art. 18 lit. g) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare si definitii

    Art. 1
    (1) Institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele institutiilor de credit straine pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Prezentele norme reglementeaza procedura, conditiile de autorizare si documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in procesul de autorizare a bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica si caselor de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii de credit, precum si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.
    (3) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatile competente din statele membre vor putea desfasura in Romania, printr-o sucursala sau in mod direct, activitate bancara si alte activitati financiare, pe baza si in limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, prezentele norme nemaifiind aplicabile in aceste cazuri. Inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei de catre respectivele institutii de credit se va face in conformitate cu prevederile art. 83^9 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pana la data prevazuta la alin. (3), prevederile prezentelor norme nu se aplica in cazul institutiilor de credit autorizate si supravegheate de autoritatile competente din statele membre cu care Banca Nationala a Romaniei a incheiat acorduri de cooperare, daca prin aceste acorduri a fost inlaturata, in conditii de reciprocitate, cerinta de autorizare. Inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei de catre respectivele institutii de credit se va face in conformitate cu prevederile acordurilor de cooperare.
    Art. 2
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii comune

    Art. 3
    (1) Procesul de autorizare a institutiilor de credit de catre Banca Nationala a Romaniei cuprinde doua etape:
    a) aprobarea constituirii institutiei de credit;
    b) autorizarea functionarii institutiei de credit.
    (2) Aprobarea constituirii institutiei de credit nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea institutiei de credit potrivit dispozitiilor legale si in conformitate cu modalitatile prevazute in documentatia prezentata.
    (3) Aparitia unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de constituire a institutiei de credit va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei in cea de-a doua etapa a procesului de autorizare, putand atrage revocarea hotararii de aprobare a constituirii, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.
    (4) Autorizatia de functionare a institutiei de credit va fi insotita de aprobarile pentru persoanele desemnate in calitate de conducator, administrator si auditor financiar ai institutiei de credit si de confirmarea actionarilor semnificativi ai acesteia.
    Art. 4
    (1) In fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca, in sustinerea cererii de autorizare, sa fie transmise toate documentele si informatiile prevazute in cap. II - V, dupa caz.
    (2) Toate actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea fi restituite titularilor cererilor, caz in care nu vor fi luate in considerare la analizarea acestor cereri.
    Art. 5
    (1) Institutiile de credit vor avea sediul social si, dupa caz, sediul real pe teritoriul Romaniei.
    (2) Spatiul destinat sa constituie sediul social si, dupa caz, sediul real al unei institutii de credit nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda ca suprafata, conditii de securitate si dotari activitatilor propuse a fi desfasurate.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor sedii secundare ale institutiilor de credit.
    Art. 6
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine.

    CAP. 2
    Autorizarea bancilor, persoane juridice romane

    SECTIUNEA 1
    Cerinte generale

    Art. 7
    Denumirea unei banci trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a unei persoane juridice straine si preia in denumirea sa, partial sau in totalitate, denumirea societatii-mama.
    Art. 8
    (1) In obiectul de activitate autorizat al unei banci vor fi incluse doar activitatile pentru care este fundamentata in mod corespunzator in studiul de fezabilitate capacitatea bancii de a le desfasura.
    (2) In obiectul de activitate nu vor fi incluse activitatile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, bancile nu le pot efectua in mod direct.
    Art. 9
    (1) Nu pot detine calitatea de fondator, actionar semnificativ, conducator, administrator sau auditor financiar al unei banci ori conducator al unui sediu secundar al acesteia persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul fondatorilor, actionarilor semnificativi si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii/asociatii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a acestora sunt nominalizati in listele prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    (1) Interdictia prevazuta la art. 9 alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    (2) Interdictia prevazuta la art. 9 alin. (1) se aplica si in cazul fondatorilor, actionarilor semnificativi si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii/asociatii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a acestora au fost condamnati pentru infractiunile prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    In cazul in care banca este constituita pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bancii, per total, cu cel putin 30% .
    Art. 12
    (1) Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si de prezentele norme.
    (2) La evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va urmari ca acestea sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si achizitionarea participatiei la capitalul social al bancii si care sa asigure premisele pentru sustinerea financiara a bancii in cazul in care situatia financiara a acesteia se deterioreaza.
    (3) Sumele destinate participatiei la capitalul social al bancii trebuie sa provina din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, cu exceptia sumelor puse la dispozitie unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia.
    (4) Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani de activitate si, potrivit ultimei situatii financiare sau, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv. Fondatorii si actionarii semnificativi, persoane juridice, exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de la indeplinirea conditiei de a fi in functiune de minimum 3 ani, trebuie sa fi inregistrat pe perioada de functionare si, potrivit ultimei situatii financiare sau, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.
    (5) Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, sa justifice in mod corespunzator provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social al bancii si care sa aiba caracter de continuitate.
    Art. 13
    (1) Pentru a stabili indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la evaluarea calitatii fondatorilor si actionarilor semnificativi, vor fi luate in considerare informatii legate de activitatea, reputatia si, dupa caz, integritatea morala a acestor persoane, precum si de orice alte circumstante.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:
    a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme;
    b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si - in cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
    c) informatiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzactiile desfasurate de acestea ori la influenta de orice natura - politica, economica, familiala, personala - la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase;
    d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut in ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac in prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri;
    e) actionarii semnificativi nu sunt supravegheati in mod adecvat de autoritatea competenta din tara de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata;
    f) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate.
    Art. 14
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei banci, persoana juridica romana, numai in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    a) regia autonoma sau societatea comerciala sa nu fi beneficiat in ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si sa nu se fi prevazut pentru anul in curs sa beneficieze de acestea. In acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor Publice, din care sa rezulte ca regia autonoma sau societatea comerciala indeplineste aceasta conditie;
    b) participatia la capitalul social al bancii sa fie de cel mult 2% din acesta;
    c) ponderea totala a participatiilor regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, sa nu depaseasca 10% din capitalul social al bancii respective.
    Art. 15
    (1) Fondurile cu capital de risc, fondurile de investitii ori alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci.
    (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si in cazul:
    a) persoanelor juridice ori altor entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si administratorilor;
    b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. a);
    c) persoanelor sau grupurilor de persoane care actioneaza impreuna, care controleaza una sau mai multe institutii de credit si care vor exercita control asupra bancii, persoana juridica romana, ce urmeaza a se constitui, in conditiile in care banca si respectivele institutii de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe baza consolidata din partea unei autoritati.
    Art. 16
    (1) Calitatea conducatorilor bancii trebuie sa fie adecvata pentru indeplinirea responsabilitatilor incredintate.
    (2) Persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane competente, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.
    (3) Pentru indeplinirea conditiei privind experienta profesionala in domeniul financiar-bancar, persoanele propuse in calitate de conducator trebuie sa fi activat cel putin 7 ani in institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurare/reasigurare, autoritati de reglementare si/sau supraveghere in domeniul financiar-bancar, organizatii financiar-bancare internationale sau sa fi asigurat conducerea efectiva a entitatilor mentionate.
    (4) La evaluarea experientei persoanelor prevazute la alin. (1) va putea fi luata in considerare si perioada in care aceste persoane au desfasurat, au coordonat sau au administrat activitati care, prin natura lor, se circumscriu sferei financiar-bancare.
    (5) Banca Nationala a Romaniei are calitatea sa evalueze in ce masura experienta acumulata de conducatori este relevanta pentru specificul si volumul activitatii ce va fi desfasurata de banca.
    Art. 17
    (1) Pentru a analiza masura in care sunt indeplinite conditiile de reputatie, calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea fiecarui conducator se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si de orice alte circumstante. In acest sens vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:
    a) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este propusa in calitate de conducator;
    b) persoana a exercitat fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a) o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
    c) in calitate de conducator sau de administrator al unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau al unei sucursale a unei institutii de credit straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
    d) o institutie de credit a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de conducator sau de administrator al institutiei de credit in cauza;
    e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat responsabilitati de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar semnificativ sau asociat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie;
    f) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative.
    (2) La evaluarea conducatorilor propusi se va avea in vedere si daca studiul de fezabilitate prezentat si insusit de acestia are la baza o abordare realista si denota profesionalism.
    Art. 18
    (1) Pentru indeplinirea conditiei de experienta in domeniul financiar-bancar, persoanele propuse in calitate de administrator, altele decat conducatorii bancii, trebuie sa fi activat cel putin 3 ani in institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurare/reasigurare, autoritati de reglementare si/sau supraveghere in domeniul financiar-bancar si/sau organizatii financiar-bancare internationale, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati.
    (2) La evaluarea experientei persoanelor prevazute la alin. (1) va putea fi luata in considerare si perioada in care aceste persoane au desfasurat, au coordonat sau au administrat activitati care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului si volumului activitatii bancii ori segmentului de piata spre care aceasta este orientata, daca experienta astfel acumulata este considerata relevanta de catre Banca Nationala a Romaniei.
    (3) La evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 17.
    Art. 19
    (1) Persoanele juridice propuse in calitate de auditor financiar trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare.
    (2) Cel putin auditorul financiar, persoana fizica, care coordoneaza echipa ce va realiza auditul financiar al bancii, trebuie sa aiba pregatire si experienta in domeniul auditarii situatiilor financiare ale institutiilor de credit.

    SECTIUNEA a 2-a
    Documentatia necesara pentru obtinerea aprobarii de constituire a bancii

    Art. 20
    Formalitatile pentru constituirea bancii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi indeplinite numai dupa obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei a aprobarii de constituire a bancii.
    Art. 21
    In vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarea documentatie:
    a) procura autentica sau, dupa caz, delegatia avocatiala, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare;
    b) proiectul actului constitutiv sau, dupa caz, al prospectului de emisiune. In situatia deschiderii de sedii secundare o data cu infiintarea bancii, in cadrul proiectului actului constitutiv sau, dupa caz, al prospectului de emisiune, se vor mentiona si obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale conducatorilor acestora, precum si limita mandatului ce le este acordat;
    c) documentatia prevazuta la art. 22, pentru fondatori;
    d) documentatia prevazuta la art. 23, pentru actionarii semnificativi care detin in mod indirect participatii la capitalul social al bancii sau drepturi de vot;
    e) documentatia prevazuta la art. 25, pentru conducatori;
    f) documentatia prevazuta la art. 26, pentru administratorii bancii, altii decat conducatorii acesteia, in cazul constituirii bancii prin subscriptie simultana;
    g) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii si administratorii propusi ai bancii, intocmit in conformitate cu prevederile art. 27;
    h) documentatia prevazuta la art. 28, pentru persoanele care au legaturi stranse cu banca, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia;
    i) orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    Art. 22
    (1) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, persoane juridice romane, se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;
    b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura reprezentantului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare, filialele detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata de fondator si de fiecare dintre filialele acestuia;
    c) chestionarul pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre fondatori;
    d) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balanta de verificare ale fondatorului si, dupa caz, cele intocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabila din care face parte fondatorul. In cazul fondatorilor exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de la indeplinirea conditiei de a fi in functiune de minimum 3 ani, ultimele 3 situatii financiare anuale auditate vor fi inlocuite cu situatiile financiare anuale auditate ale fondatorului, la nivel individual si la nivel consolidat, ale grupului din care face parte, intocmite pentru perioada de functionare a fondatorului si, dupa caz, de situatiile financiare anuale auditate ale persoanei or persoanelor juridice din care acesta provine, intocmite pentru perioada luata in considerare la determinarea termenului de 3 ani, prevazut de lege;
    e) estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru urmatorii 3 ani, insusite de conducatorii fondatorului;
    f) la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, curriculum vitae si certificat de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b), respectiv, alin. (2), (3), (4) si (5), pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului.
    (2) In cazul fondatorilor persoane juridice straine, situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi auditate de o societate de audit financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta. Banca Nationala a Romaniei poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate.
    (3) In cazul fondatorilor institutii de credit, persoane juridice romane, pentru care este necesara obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi transmisa aprobarea participatiei.
    (4) In cazul fondatorilor institutii de credit, persoane juridice romane, pentru care participatia nu este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, vor fi transmise documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si e).
    (5) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
    b) curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, natura activitatii desfasurate, functia detinuta si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si in care sa se indice entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie ori o pozitie echivalenta;
    c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre fondatori;
    d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (2), (3), (4) si (5);
    e) declaratie de venit global intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt;
    f) declaratia al carei model este prevazut in anexa nr. 3;
    g) ultima situatie financiara a societatilor comerciale la care persoana fizica este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru a justifica in mod corespunzator provenienta declarata a fondurilor, in cazul unei participatii cel putin egale cu echivalentul in lei a 10.000 euro;
    h) cazier fiscal si/sau declaratie din care sa rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei fata de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fata de autoritati publice centrale si/sau locale.
    Art. 23
    Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai bancii, care detin in mod indirect participatii la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, se va transmite o informare cu privire la cota-parte din capitalul social si din drepturile de vot ale bancii care revine acestora. Aceasta informare va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) documentatia prevazuta la art. 22 la alin. (1) lit. a), b) si c), in cazul actionarilor semnificativi, persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, persoane juridice romane. La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, va fi transmisa si documentatia prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. d), e) si f);
    b) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre actionarii semnificativi, in cazul in care acestia sunt institutii de credit, persoane juridice romane;
    c) documentatia prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. a), b), c) si d), in cazul actionarilor semnificativi, persoane fizice. La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, va fi transmisa si documentatia prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. e), f) si h).
    Art. 24
    Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatii si documente suplimentare referitoare la actionarii bancii.
    Art. 25
    (1) Pentru fiecare dintre conducatorii propusi va fi transmisa urmatoarea documentatie:
    a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
    b) curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, precum si a responsabilitatilor exercitate. Daca este cazul, se va indica si autoritatea insarcinata cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora conducatorul a desfasurat activitate;
    c) copie legalizata de pe actul care atesta licentierea in profesie;
    d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;
    e) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate in termen de o luna de la data comunicarii aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei;
    f) certificatul de cazier judiciar, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3), (4) si (5).
    (2) Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    (3) Pentru persoanele care nu si-au stabilit domiciliul, dar si-au stabilit resedinta in Romania, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care si-au stabilit anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    (4) Pentru persoanele care si-au stabilit domiciliul in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane.
    (5) In situatii exceptionale, pentru cazuri riguros fundamentate, documentele prevazute la alin. (2) si (3), eliberate de autoritatile straine, pot fi inlocuite cu alt document oficial, din care sa rezulte faptul ca persoana in cauza nu a savarsit fapte de natura penala.
    (6) In situatia in care nici unul dintre conducatorii propusi nu este cetatean roman, se va face si dovada potrivit careia cel putin unul dintre acestia cunoaste limba romana. In lipsa unor documente in acest sens, este suficienta probarea cunostintelor de limba romana in cadrul discutiilor purtate cu personalul Bancii Nationale a Romaniei pe parcursul procesului de autorizare.
    Art. 26
    Pentru fiecare dintre administratorii bancii, altii decat conducatorii acesteia, va fi transmisa urmatoarea documentatie:
    a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
    b) curriculum vitae, redactat in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b);
    c) chestionarul prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;
    d) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (2), (3), (4) si (5);
    e) declaratia prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. e).
    Art. 27
    (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde urmatoarele elemente:
    a) obiectivele, politicile si strategiile bancii, insusite, in afara conducatorilor si administratorilor propusi ai bancii, si de fondatorii acesteia;
    b) estimarile situatiilor financiare (cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative), precum si estimarile anuale ale indicatorului de solvabilitate, pe primii 3 ani de functionare, intocmite cu respectarea reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei. Estimarile indicatorilor de solvabilitate vor fi intocmite pe baza informatiilor cuprinse in situatiile financiare estimate;
    c) modul de administrare a riscurilor semnificative pentru fiecare dintre activitatile propuse a fi desfasurate, inclusiv pentru cele externalizate;
    d) proiectul structurii organizatorice a bancii, atributiile fiecarui compartiment al bancii si relatiile dintre acestea, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale bancii, atributiile comitetului de audit, ale comitetului de administrare a riscurilor si, daca este cazul, ale altor organe specializate ale bancii, competentele conducatorilor bancii, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul bancii, a sucursalelor si a altor sedii secundare si ale altor salariati care efectueaza operatiuni in numele si pe contul bancii si descrierea sistemului de control intern si a organizarii si desfasurarii activitatii de audit intern, in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei privind organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit in administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor de credit.
    (2) Descrierea obiectivelor, politicilor si strategiilor bancii, prevazute la alin. (1) lit. a), va include cel putin urmatoarele:
    a) descrierea clientelei si a segmentului de piata pe care banca intentioneaza sa desfasoare activitate;
    b) descrierea produselor si serviciilor oferite si a politicii de pret/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste produse si servicii se va indica si data probabila la care vor fi introduse in oferta bancii. In cazul emisiunilor de moneda electronica, se vor prezenta cel putin informatiile prevazute la art. 33 alin. (1);
    c) volumul activitatii si cota de piata, pe total si pe categorii de activitati, pentru primii 3 ani de functionare;
    d) descrierea politicilor privind cunoasterea clientelei;
    e) descrierea politicilor de capitalizare;
    f) sursele de finantare si structura activelor;
    g) strategia de investitii, cel putin in legatura cu crearea suportului tehnic necesar desfasurarii activitatilor propuse si realizarii structurii organizatorice;
    h) indicarea sistemelor de plati la care banca opteaza sa se conecteze si a modalitatii de conectare;
    i) politica de personal, referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului. Pentru fiecare pozitie din structura organizatorica a bancii, relevanta pentru activitatea acesteia, se vor indica cerintele de onorabilitate, pregatire si experienta profesionala. In cazul persoanelor care ocupa functii de conducere in cadrul compartimentelor relevante ale bancii si al persoanelor care asigura conducerea nemijlocita a sediilor secundare ale acesteia, cerintele mentionate vor fi detaliate.
    (3) Estimarile situatiilor financiare, prevazute la alin. (1) lit. b), vor fi intocmite pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli prognozate pe primii 3 ani de functionare si vor fi insotite de fundamentarea principalelor posturi si elemente ale situatiilor financiare, precum si de raportul unui auditor financiar asupra examinarii informatiilor financiare prognozate, intocmit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu contractul incheiat intre parti.
    (4) Prezentarea modului de administrare a riscurilor semnificative, prevazut la alin. (1) lit. c), va include descrierea profilului de risc pentru fiecare dintre riscurile semnificative (riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational, riscul reputational) si a modului de implementare a acestuia (politici si proceduri pentru administrarea riscurilor semnificative). Pentru activitatea de tipul "electronic banking", precum si pentru cea de emitere si administrare de moneda electronica se vor descrie politicile si procedurile care asigura integritatea, autenticitatea si confidentialitatea datelor, precum si securitatea proceselor de operare.
    (5) Descrierea sistemului de control intern si a organizarii si desfasurarii activitatii de audit intern, prevazuta la alin. (1) lit. d), va fi insotita de raportul unui auditor financiar, intocmit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu contractul incheiat intre parti. Acest raport se va referi si la gradul de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, avandu-se in vedere aspecte precum: capacitatea de a desfasura activitatile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea respectarii regulilor sistemelor de plati la care banca opteaza sa se conecteze, capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Banca Nationala a Romaniei, capacitatea de conectare la reteaua de comunicatii interbancare, indeplinirea de catre sistemele de prelucrare automata a datelor in domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevazute de reglementarile in vigoare. Raportul va fi intocmit prin compararea documentatiei cu standardele in domeniu.
    (6) Auditorul financiar mentionat la alin. (3) si (5) trebuie sa fie o persoana juridica, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta si trebuie sa dispuna de persoane cu experienta in domeniul financiar-bancar si, dupa caz, in legatura cu sistemele informatice. Pentru fiecare dintre aceste persoane va fi transmis Bancii Nationale a Romaniei curriculum vitae din care sa rezulte experienta ceruta.
    (7) Verificarea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, potrivit prevederilor alin. (5), poate face obiectul unui raport de audit separat intocmit prin compararea documentatiei cu standardele in domeniu, de catre un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel international si care are experienta in domeniul financiar-bancar.
    (8) Pentru auditorul sistemelor informatice prevazut la alin. (7) se va prezenta o scurta descriere a activitatii sau, dupa caz, curriculum vitae din care sa rezulte experienta ceruta. In situatia in care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism profesional din strainatate, Banca Nationala a Romaniei poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (7).
    Art. 28
    (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legaturi stranse cu banca, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia, se va transmite o descriere a naturii relatiilor existente intre aceste persoane si banca.
    (2) In vederea evaluarii persoanelor mentionate la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatii si documente suplimentare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a bancii

    Art. 29
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in termenul prevazut la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea bancii.
    (2) Documentatia ce trebuie prezentata in aceasta etapa cuprinde:
    a) copie legalizata de pe actul constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Actul constitutiv va fi incheiat in forma autentica sau cu data certa, data autentificarii sau, dupa caz, data certa reprezentand momentul subscrierii capitalului social;
    b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat pana in momentul inmatricularii bancii;
    c) informare cu privire la cota-parte din capitalul social si drepturile de vot detinute in mod indirect de actionarii semnificativi, sub semnatura reprezentantului/reprezentantilor membrilor fondatori;
    d) comunicare privind identitatea auditorului financiar, insotita de documentatia prevazuta la alin. (4);
    e) copie certificata de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului si de pe incheierea de inmatriculare;
    f) comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii, sub semnatura reprezentantului/reprezentantilor membrilor fondatori;
    g) documentatia prevazuta la art. 35, daca este cazul, cu mentiunea ca in loc de "institutie emitenta de moneda electronica" se va citi "banca".
    (3) In situatia aparitiei unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de constituire a bancii, se vor transmite si urmatoarele:
    a) documentele prevazute la art. 21, necesare Bancii Nationale a Romaniei in vederea evaluarii modificarilor aparute;
    b) declaratia conducatorilor, administratorilor si fondatorilor bancii, care nu au fost evaluati de Banca Nationala a Romaniei in prima etapa a procesului de autorizare, cu privire la insusirea studiului de fezabilitate sau, dupa caz, a obiectivelor, politicilor si strategiilor bancii, cuprinse in acesta.
    (4) Pentru auditorul financiar va fi transmisa urmatoarea documentatie:
    a) dovada calitatii de societate de audit financiar, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei; in acest sens, va fi transmisa o copie a autorizatiei eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care atesta calitatea de membru al acesteia;
    b) curriculum vitae pentru auditorul financiar, persoana fizica, mentionat la art. 19 alin. (2), redactat in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b), si orice alte documente care atesta indeplinirea cerintelor de pregatire si experienta in domeniul auditului financiar al institutiilor de credit;
    c) curriculum vitae pentru reprezentantul legal/statutar al societatii de audit financiar, redactat in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b);
    d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 5, completat si semnat de reprezentantul legal/statutar al societatii de audit financiar;
    e) declaratia al carei model este prevazut in anexa nr. 6, completata si semnata de reprezentantul legal/statutar al societatii de audit financiar.
    (5) In cazul in care societatea propusa in calitate de auditor financiar al bancii a fost aprobata si indeplineste aceasta calitate la o alta institutie de credit sau la o sucursala a unei institutii de credit straine, documentatia prevazuta la alin. (4) va fi inlocuita cu o declaratie sub semnatura reprezentantului legal/statutar al societatii de audit financiar, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite. In situatia in care documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei este incompleta in raport cu cerintele prevazute la alin. (4), aceasta va fi completata in mod corespunzator.
    Art. 30
    (1) In cazul in care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se va transmite si documentatia prevazuta la art. 26, pentru administratorii bancii, altii decat conducatorii acesteia.
    (2) Pentru persoanele a caror identitate nu era cunoscuta la data solicitarii de catre banca a aprobarii de constituire se va transmite urmatoarea documentatie:
    a) documentatia prevazuta la art. 22, pentru actionarii semnificativi care detin in mod direct participatii la capitalul social al bancii;
    b) comunicare privind identitatea actionarilor semnificativi care detin in mod indirect participatii la capitalul social al bancii sau drepturi de vot, insotita de documentatia prevazuta la art. 23;
    c) comunicare privind identitatea persoanelor care au legaturi stranse cu banca, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia, insotita de documentatia prevazuta la art. 28.
    Art. 31
    In situatia deschiderii unuia sau mai multor sedii secundare o data cu infiintarea bancii, in cazul fiecarui sediu secundar se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele documente/informatii:
    a) copia certificata de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si de pe incheierea de inmatriculare, in cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care sa ateste inregistrarile efectuate in registrul comertului cu privire la deschiderea altor sedii secundare carora nu li s-a atribuit statutul de sucursala, inclusiv cu privire la inregistrarea conducatorilor acestor sedii secundare;
    b) adresa completa si numarul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;
    c) pentru persoana/persoanele desemnata/desemnate sa asigure conducerea sediului secundar, copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate, curriculum vitae, redactat in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b), si certificat de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (2), (3), (4) si (5).

    CAP. 3
    Autorizarea institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, altele decat bancile

    Art. 32
    Prevederile art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 - 18 si ale art. 20 - 31 sunt aplicabile in mod corespunzator si institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, altele decat bancile, denumite in continuare institutii emitente de moneda electronica.
    Art. 33
    (1) In cadrul studiului de fezabilitate, pentru fiecare dintre emisiunile de moneda electronica cu care institutia emitenta de moneda electronica intentioneaza sa isi inceapa activitatea, se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:
    a) moneda in care este denominata emisiunea;
    b) numarul de clienti potentiali;
    c) zona geografica de utilizare (nationala sau internationala);
    d) numarul instrumentelor de plata electronica ce vor fi emise si capacitatea de stocare a dispozitivului electronic;
    e) perioada de valabilitate a respectivului instrument;
    f) canalele de distributie (la ghiseu, sucursale, prin posta etc.);
    g) descrierea raporturilor contractuale ce se vor stabili intre emitentul, detinatorii si acceptantii de moneda electronica;
    h) descrierea circuitului informatiilor si documentelor necesare realizarii tranzactiilor cu moneda electronica si a modului de decontare a acestora;
    i) strategia de promovare a produsului, modul de organizare a campaniei publicitare;
    j) estimarea pe durata a 3 ani a veniturilor si cheltuielilor legate de moneda electronica si utilizarea acesteia;
    k) estimarile cu privire la valoarea totala a obligatiilor financiare aferente emisiunii.
    (2) Studiul de fezabilitate va cuprinde, in completarea informatiilor prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b) estimari cu privire la valoarea totala a obligatiilor financiare aferente monedei electronice ce va fi emisa in primele 6 luni de activitate.
    Art. 34
    (1) Persoanele juridice propuse in calitate de auditor financiar trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare.
    (2) Cel putin auditorul financiar, persoana fizica, care coordoneaza echipa ce va realiza auditul financiar al institutiei emitente de moneda electronica trebuie sa aiba pregatire si experienta in domeniul auditarii situatiilor financiare ale institutiilor emitente de moneda electronica.
    Art. 35
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare a institutiei emitente de moneda electronica, documentatia prezentata Bancii Nationale a Romaniei va include si urmatoarele documente:
    a) doua specimene ale instrumentului de plata electronica care se doreste a fi emis, acolo unde este cazul;
    b) normele si procedurile interne legate de moneda electronica, aprobate de consiliul de administratie al solicitantului.
    Art. 36
    (1) Contractele incheiate de institutiile emitente de moneda electronica cu detinatorii de moneda electronica trebuie sa prevada o limita maxima a capacitatii de stocare a dispozitivului electronic, ce nu poate depasi, la data emiterii monedei electronice, echivalentul in moneda de denominare a acesteia a 2.000 de euro.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si bancilor care desfasoara activitate de emitere de moneda electronica.

    CAP. 4
    Autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice romane

    Art. 37
    Casele de economii pentru domeniul locativ, denumite in continuare case de economii, se constituie prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3) din Legea nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 38
    Prevederile art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9, 10, 12, 13, art. 15 alin. (2) lit. a) si b), art. 16 alin. (1), (2) si (5), art. 17, art. 18, art. 20 - 26, art. 28, art. 29 si ale art. 31 sunt aplicabile in mod corespunzator si caselor de economii.
    Art. 39
    (1) Actionar majoritar al unei case de economii este banca sau casa de economii ori grupul constituit din banci si/sau case de economii actionand impreuna in sensul Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care detine direct sau indirect o participatie mai mare de 50% din capitalul social al casei de economii.
    (2) In cazul in care actionarul majoritar al unei case de economii este un grup de banci si/sau case de economii, cel putin una dintre institutiile care fac parte din grup trebuie sa indeplineasca cerinta prevazuta la alin. (3) lit. a) si aceasta institutie trebuie sa detina in mod direct ponderea cea mai mare in capitalul social al casei de economii in raport cu ponderea celorlalte institutii care formeaza grupul.
    (3) Pe langa indeplinirea cerintelor prevazute de prezentele norme pentru actionarii semnificativi ai caselor de economii, actionarul majoritar al unei case de economii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fi desfasurat activitate in domeniul economisirii si creditarii in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
    b) sa se fi incadrat, in decursul ultimelor 12 luni, in cerintele de solvabilitate prevazute de reglementarile aplicabile din tara de origine si sa nu fi inregistrat pierderi in ultimii 3 ani.
    (4) Cerintele prevazute la alin. (3) lit. b) trebuie sa fie respectate atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat, dupa caz.
    Art. 40
    (1) Conducatorul/conducatorii casei de economii care va/vor asigura coordonarea activitatii de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ trebuie sa aiba experienta adecvata specificului acestei activitati. In acest sens, pentru indeplinirea cerintei privind experienta de minimum 7 ani in domeniul financiar-bancar, aceste persoane trebuie sa fi lucrat cel putin 5 ani in institutii de credit comparabile ca profil si volum de activitate cu casa de economii.
    (2) Persoanei/persoanelor propuse in calitate de conducator/conducatori ai casei de economii, altele decat cele mentionate la alin. (1), ii/le sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 16 alin. (3) si (4).
    Art. 41
    Cel putin unul dintre administratorii casei de economii, care nu indeplineste si calitatea de conducator al acesteia, trebuie sa aiba experienta relevanta de cel putin un an in activitatile de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
    Art. 42
    (1) Persoanele juridice propuse in calitate de auditor financiar trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege, sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare si sa aiba experienta in domeniul financiar-bancar.
    (2) Cel putin auditorul financiar, persoana fizica, care coordoneaza echipa care va realiza auditul financiar al casei de economii trebuie sa aiba pregatire si experienta in domeniul auditarii situatiilor financiare ale caselor de economii pentru domeniul locativ.
    Art. 43
    In vederea obtinerii aprobarii de constituire, documentatia prezentata Bancii Nationale a Romaniei de casa de economii va include si Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispozitie clientilor.
    Art. 44
    (1) Studiul de fezabilitate va fi intocmit prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 27 si cu respectarea dispozitiilor de mai jos.
    (2) Casa de economii trebuie sa justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienti-casa de economii de cel putin 1. In acest sens, estimarile situatiilor financiare vor fi intocmite pentru primii 10 ani de activitate.
    (3) Studiul de fezabilitate va cuprinde si urmatoarele informatii:
    a) estimarile privind finantarile anticipate si intermediare, contractele de valoare mare, finantarile legate de construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, expunerea fata de societatile comerciale la care casa de economii are participatii, constituirea si utilizarea fondului special, cu incadrarea in limitele si cerintele prevazute pentru acestea in Normele Bancii Nationale a Romaniei privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ;
    b) date referitoare la organizarea specifica a activitatii ce va fi desfasurata, descrierea modalitatilor de distribuire a produselor si de instruire a agentilor de vanzare, dupa caz.
    (4) Studiul de fezabilitate va fi insotit si de un raport al unui auditor financiar asupra sistemului de gestionare a activitatii de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, intocmit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu contractul incheiat intre parti.
    Art. 45
    (1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse in Conditiile generale de afaceri vor fi insotite de explicatii legate de elementele avute in vedere pentru perioada de economisire si pentru perioada de creditare si vor indica cel putin parametrii utilizati, modalitatea de calcul al cifrei de evaluare si corelatia sa cu raportul individual client-casa de economii, evolutia lunara a cifrei de evaluare si a raportului individual client-casa de economii de la momentul indeplinirii premiselor de repartizare, timpul de asteptare minim, mediu si maxim.
    (2) Parametrii utilizati, mentionati la alin. (1), se vor referi cel putin la: suma economisita lunar, rambursari lunare, comisionul de credit, rata dobanzii bonificate la economii si a dobanzii percepute la credit.
    (3) Timpul de asteptare minim se va calcula avandu-se in vedere indeplinirea cumulativa a cerintelor referitoare la cifra minima de evaluare si la perioada minima de economisire.
    (4) Timpul de asteptare mediu se va calcula pentru cazul in care se asigura un nivel al raportului individual client-casa de economii de valoare 1.
    (5) Timpul de asteptare maxim se va calcula ca perioada in care, prin plata ratelor de economisire si prin bonificarea dobanzilor, se asigura economisirea intregii sume contractate.
    Art. 46
    (1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel putin referiri la: componenta masei de repartizare si calculul disponibilitatilor de repartizat, datele de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare si termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare tinta.
    (2) Cifra de evaluare tinta corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeasi cifra de evaluare care indeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare tinta nu poate fi mai mica decat cifra de evaluare minima si trebuie sa corespunda cel putin nivelului minim al raportului individual client-casa de economii stabilit prin Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ.
    Art. 47
    Sumele acumulate in vederea repartizarii si cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienti, pot fi utilizate de casa de economii pentru realizarea altor plasamente, in masura in care se asigura o repartizare uniforma pe termen lung a contractelor de economisire-creditare. Plasamentele pot fi efectuate numai in active cu grad de risc de credit scazut, conform prevederilor cuprinse in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ.
    Art. 48
    Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie sa prevada cel putin urmatoarele:
    a) cota din masa de repartizare, care poate fi utilizata pentru restituirea economiilor din contractele reziliate;
    b) termenul calculat de la data depunerii cererii de reziliere, in care casa de economii va efectua restituirea economiilor atrase;
    c) posibilitatea amanarii restituirii economiilor in conditiile in care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora;
    d) stabilirea unei perioade maxime in care restituirea poate fi amanata, perioada care nu va putea depasi 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere;
    e) pana la restituirea economiilor atrase, casa de economii va continua sa bonifice la acestea dobanda stabilita conform contractului.
    Art. 49
    (1) Procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare trebuie sa fie clar stabilita in Conditiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va tine seama cel putin de urmatoarele cerinte:
    a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii si acordarea de noi credite inceteaza, activitatea casei de economii fiind limitata doar la colectarea ratelor si dobanzilor aferente creditelor aflate in portofoliul acesteia, in vederea restituirii economiilor atrase pana la data deschiderii procedurii;
    b) de la data deschiderii procedurii, casa de economii va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilitatile banesti, plasamentele si participatiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clientilor a economiilor atrase;
    c) pe perioada derularii procedurii simplificate, casa de economii va continua sa bonifice la economiile atrase dobanda stabilita conform contractului;
    d) procedura va stabili in mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase si criteriile in functie de care se determina aceasta ordine de prioritate, astfel incat sa se asigure egalitate de tratament pentru toti clientii casei de economii;
    e) in cazul pronuntarii unei hotarari judecatoresti de incepere a procedurii falimentului casei de economii, procedura de derulare simplificata se incheie.
    (2) Consecintele asupra drepturilor si obligatiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevazute la alin. (1), trebuie sa fie clar prevazute in Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare.
    Art. 50
    (1) In scopul viabilizarii terenurilor trecute in intravilan se pot finanta proiecte care sa stimuleze constructia de locuinte sau care sa aduca un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrari de ameliorare a terenurilor in vederea constructiei de locuinte, constructia, intretinerea sau modernizarea de spatii cu destinatie locativa, social-culturala, sanitara, recreativa si altele asemenea, constructia de sisteme de aprovizionare cu apa, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei si a reziduurilor menajere.
    (2) Finantarea imobilelor se poate realiza in urmatoarele cazuri si cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba o destinatie preponderent locativa;
    b) daca acestea nu au o destinatie preponderent locativa si nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finantarea sa se realizeze numai in limita cotei detinute de spatiile locative in totalul constructiei;
    c) daca imobilele au destinatie preponderent comerciala, industriala sau social-culturala ori sunt utilizate in totalitate in scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finantarea sa se realizeze numai daca acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural.
    (3) Un imobil are o destinatie preponderent locativa daca suprafata utila folosita in scopuri locative este mai mare decat suprafata utila folosita in alte scopuri.
    Art. 51
    (1) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda toate conditiile si termenii contractuali, conform Legii nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor face parte din contract. In acest sens, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate de o maniera clara si usor de inteles si trebuie sa fie pe deplin cunoscute si acceptate de clienti prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauza expresa in acest sens.
    (2) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda valorile minime admise ale cifrelor de evaluare si alte conditii de repartizare adecvate, astfel incat, pe termen lung, acestea sa conduca la un raport colectiv clienti-casa de economii de cel putin 1.
    Art. 52
    (1) Tipurile de contracte (tarifele) ce vor fi oferite de catre casele de economii trebuie sa fie proiectate astfel incat sa se asigure respectarea urmatoarelor cerinte:
    a) un timp de asteptare uniform si cat mai scurt posibil;
    b) o perioada minima de economisire de cel putin 18 luni;
    c) diferenta dintre rata dobanzii percepute la credite si rata dobanzii bonificate la economii pe un tarif sa nu fie mai mare de 4%;
    d) cea mai mare rata a dobanzii la economiile atrase, bonificate de casa de economii, sa nu depaseasca cea mai mica rata a dobanzii percepute la creditele acordate.
    (2) La evaluarea unui tarif Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere si nivelul comisioanelor si al altor speze bancare care cad in sarcina clientului, astfel incat sa se asigure un echilibru intre interesele casei de economii si cele ale clientilor acesteia.
    Art. 53
    (1) Casele de economii vor aloca anual, inainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevazut de Legea nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.
    (2) In primii ani de activitate casele de economii vor putea constitui fondul special, in conditiile prevazute la alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) la sfarsitul anului 1 si 2, cel putin pana la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase;
    b) la sfarsitul anului 3 si 4, cel putin pana la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase;
    c) la sfarsitul anului 5 si 6, cel putin pana la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase;
    d) la sfarsitul anului 7, cel putin pana la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase.
    (3) De la finele celui de-al 8-lea an de functionare alocarea resurselor prevazute de Legea nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru constituirea fondului special se va face pana la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 54
    Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispozitie clientilor vor fi insotite de raportul unui auditor financiar, in sensul evaluarii respectarii nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client-casa de economii si pentru raportul colectiv clienti-casa de economii, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ, si al evaluarii calculelor care stau la baza tarifului/tarifelor oferit/oferite, intocmit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu contractul incheiat intre parti.
    Art. 55
    Auditorul financiar care intocmeste rapoarte in legatura cu studiul de fezabilitate, Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispozitie clientilor trebuie sa dispuna de persoane cu experienta in domeniul institutiilor de credit specializate in activitatea de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si, dupa caz, in legatura cu sistemele informatice. Pentru fiecare dintre aceste persoane va fi transmis Bancii Nationale a Romaniei un curriculum vitae din care sa rezulte experienta ceruta.
    Art. 56
    (1) Autorizatia de functionare a unei case de economii va fi insotita si de aprobarile pentru Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si tipurile de contracte (tarife).
    (2) Aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei a Conditiilor generale de afaceri, a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare si a tipurilor de contracte (tarifelor) ale unei case de economii nu reprezinta o garantie sau o apreciere a Bancii Nationale a Romaniei cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta incheierea unui contract de economisire-creditare. Aprobarea certifica numai faptul ca acestea au fost intocmite in conformitate cu dispozitiile legale.

    CAP. 5
    Autorizarea sucursalelor institutiilor de credit straine

    Art. 57
    Prevederile art. 8, 16, 17 si, dupa caz, ale art. 36 alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine.
    Art. 58
    Denumirea sucursalei unei institutii de credit straine, infiintata in Romania, va cuprinde denumirea institutiei de credit straine, urmata de cuvantul "sucursala" si localitatea/tara unde sucursala isi are sediul.
    Art. 59
    Obiectul de activitate al sucursalelor institutiilor emitente de moneda electronica straine va fi limitat la desfasurarea activitatilor prevazute la art. 15^3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 60
    Interdictia prevazuta la art. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 61
    In cazul persoanelor juridice propuse in calitate de auditor financiar se aplica, dupa caz, prevederile art. 19 sau ale art. 34.
    Art. 62
    (1) In vederea obtinerii aprobarii de infiintare a sucursalei, institutia de credit straina solicitanta trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7, insotita de urmatoarea documentatie:
    a) copie legalizata de pe actul constitutiv;
    b) extras din registrul comertului din tara de origine, care sa ateste cel putin inmatricularea institutiei de credit straine si identitatea reprezentantilor acesteia;
    c) descrierea institutiei de credit straine, sub semnatura reprezentantului legal al acesteia, din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la alin. (2);
    d) ultimele 3 situatii financiare auditate si cele mai recente situatii financiare interimare ale institutiei de credit straine si, dupa caz, cele intocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabila din care face parte institutia de credit. Prevederile art. 22 alin. (2) se aplica in mod corespunzator;
    e) descrierea cadrului de reglementare aplicabil, sub semnatura reprezentantului legal al institutiei de credit straine, din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la alin. (3);
    f) hotararea organului statutar al institutiei de credit straine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la alin. (4);
    g) studiul de fezabilitate insusit de conducatorii propusi ai sucursalei institutiei de credit straine si de reprezentantii legali/statutari ai institutiei de credit straine, intocmit prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 27 si, dupa caz, ale art. 33, mai putin a celor referitoare la controlul intern si la organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern;
    h) orice alte informatii pe care institutia de credit le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    (2) Descrierea institutiei de credit straine va include:
    a) clasificarea sa in tara de origine, in functie de marimea activelor;
    b) descrierea structurii organizatorice;
    c) descrierea organizarii si controlului intern al activitatii, precum si a modului de organizare si desfasurare a activitatii de audit intern;
    d) descrierea actionarilor semnificativi si, dupa caz, a perimetrului de consolidare contabila si prudentiala din care face parte institutia de credit, cu indicarea componentei grupului, a cotei-parti din capital si din drepturile de vot detinute in cadrul acestuia si a societatii-mama (consolidanta);
    e) descrierea activitatii.
    (3) Descrierea cadrului de reglementare aplicabil va include:
    a) indicarea autoritatii competente si, dupa caz, a autoritatii insarcinate cu supravegherea pe baza consolidata a institutiei de credit, cu precizarea atributiilor si competentelor legale ce ii/le revin;
    b) indicarea standardelor internationale aplicabile in supravegherea institutiei de credit pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata;
    c) descrierea sistemului de garantare a depozitelor existent in tara de origine, daca este cazul.
    (4) Din hotararea organului statutar al institutiei de credit straine privind infiintarea unei sucursale pe teritoriul Romaniei vor rezulta cel putin urmatoarele informatii:
    a) adresa sediului sucursalei;
    b) operatiunile pe care sucursala urmeaza sa le desfasoare pe teritoriul Romaniei;
    c) suma ce va fi pusa la dispozitie sucursalei drept capital de dotare, in conformitate cu art. 40 alin. 4 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) identitatea persoanelor (cel putin doua), imputernicite sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania institutia de credit straina, si competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentatia prevazuta la art. 25.
    Art. 63
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare in termenul prevazut la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru infiintarea sucursalei.
    (2) Documentatia ce trebuie prezentata va cuprinde:
    a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sa confirme depunerea acestuia de catre institutia de credit straina intr-un cont ramas blocat pana la inmatricularea sucursalei in registrul comertului;
    b) copie certificata de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte inregistrarea sucursalei;
    c) comunicare privind identitatea auditorului financiar, insotita de documentatia prevazuta la art. 29 alin. (4), cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor alin. (5) al aceluiasi articol.
    Art. 64
    In cazul sucursalelor institutiilor de credit straine, care vor desfasura activitate de emitere de moneda electronica, documentatia prevazuta la art. 63 va fi insotita si de documentele prevazute la art. 35.

    CAP. 6
    Respingerea cererii de autorizare

    Art. 65
    (1) In scopul bunei functionari a sistemului bancar si al asigurarii viabilitatii si stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii fiecarei institutii de credit, persoana juridica romana, si sucursale a unei institutii de credit straine, in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in oricare etapa a procesului de autorizare.
    (2) In afara situatiei prevazute la alin. (1), cererea de autorizare a unei case de economii pentru domeniul locativ, persoana juridica romana, va putea fi respinsa de Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 16 din Legea nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in oricare etapa a procesului de autorizare.
    Art. 66
    (1) Neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat revocarea aprobarii constituirii.
    (2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocata in cazul nerespectarii termenului prevazut la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
    (3) O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.
    Art. 67
    Hotararea de respingere a acordarii autorizatiei de functionare a unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau a unei sucursale a unei institutii de credit, persoana juridica straina, va fi comunicata titularilor cererii de autorizare, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 68
    Directia reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma in termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.
    Art. 69
    (1) Banca Nationala a Romaniei va lua in considerare informatiile puse la dispozitie in cadrul procesului de autorizare numai in masura in care acestea prezinta relevanta, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita autoritatii competente din tara de origine a fondatorului sau a institutiei de credit straine care solicita infiintarea unei sucursale in Romania informatii cu privire la cadrul de reglementare din tara de origine, viabilitatea institutiei de credit straine si orice alte informatii, astfel incat sa poata evalua daca institutia de credit sau sucursala institutiei de credit straine ce va rezulta poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori.
    (3) Pentru realizarea evaluarii mentionate la alin. (2), Banca Nationala a Romaniei poate solicita autoritatii insarcinate cu supravegherea pe baza consolidata a fondatorului sau a institutiei de credit straine care solicita infiintarea unei sucursale in Romania informatii cu privire la viabilitatea acestora.
    (4) In vederea verificarii informatiilor puse la dispozitia sa in cadrul procesului de autorizare sau a obtinerii de informatii suplimentare, Banca Nationala a Romaniei poate colabora si cu alte autoritati din tara si din strainatate.
    Art. 70
    In cazul in care documentatia prezentata in conformitate cu prevederile prezentelor norme este insuficienta, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatii si documente suplimentare.
    Art. 71
    (1) In cazurile in care se constata ca persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei institutii de credit nu indeplinesc conditiile de reputatie, pregatire si experienta profesionala adecvate pentru indeplinirea responsabilitatilor incredintate, Banca Nationala a Romaniei va dispune masura inlocuirii persoanelor respective intr-un anumit termen.
    (2) In situatia in care masura prevazuta la alin. (1) nu va fi dusa la indeplinire in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aceasta va aplica sanctiunile prevazute la art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 72
    Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentelor norme va fi semnat si datat de catre persoana in cauza.
    Art. 73
    (1) Documentatia va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Actele cu caracter oficial si cele sub semnatura privata, pentru care nu este prevazuta in prezentele norme forma in care acestea se remit Bancii Nationale a Romaniei, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, dupa caz. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora.
    (2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie.
    Art. 74
    Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dispozitiile art. 8 alin. (2), art. 16 alin. (2) - (5), art. 17, 18, 40 si 41 se abroga.
    Art. 75
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 76
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002, cu completarile ulterioare, si Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 23 iunie 2003.

                 Presedintele Consiliului de administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                          CERERE DE AUTORIZARE

    Domnule Guvernator,
    Subsemnatul/subsemnatii ..................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de imputernicit/imputerniciti conform
..............................................................................,
          (numarul si data procurii autentice/delegatiei avocatiale)
solicit/solicitam autorizarea institutiei de credit*)
............................................................................. .
                     (denumirea institutiei de credit)
    Mentionez/mentionam urmatoarele:
    - actionarii semnificativi ai institutiei de credit, care vor detine indirect participatii la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, sunt:
...............................................................................
..............................................................................;
    - conducatorii institutiei de credit sunt:
..............................................................................;
    - administratorii institutiei de credit sunt*):
..............................................................................;
    - persoanele care au legaturi stranse cu institutia de credit, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia, sunt:
...............................................................................
..............................................................................;
            (se vor indica numele/denumirea, cetatenia/nationalitatea)
    - denumirea si adresa sediului social ale institutiei de credit la care se va deschide contul in care va fi varsat capitalul social sunt:
...............................................................................
..............................................................................;
    - adresa sediului social si, dupa caz, a sediului real al institutiei de credit este/sunt:
...............................................................................
............................................................................. .
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie, in conformitate cu prevederile*) .......................................... din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
    Adresa noastra de contact este:
...............................................................................
............................................................................. .

    Telefon ..............               Fax ........................
    Data .................               Semnatura ..................

    Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

------------
    *) Sintagma "institutie de credit" va fi inlocuita in mod corespunzator cu categoria institutiei de credit pentru care se solicita autorizarea.
    *) Nu se va completa in cazul institutiilor de credit constituite prin subscriptie publica.
    *) Se va completa dupa cum urmeaza:
    - art. 21, in cazul bancilor si al institutiilor emitente de moneda electronica;
    - art. 21 si 43, in cazul caselor de economii pentru domeniul locativ.

    ANEXA 2
    (Confidential)

                               CHESTIONAR*)
    pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit

    1. Denumirea si adresa sediului social ale institutiei de credit pentru care se comunica informatiile:
...............................................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al institutiei de credit:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, codul unic de inregistrare si adresa sediului social
...............................................................................
..............................................................................;
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetatenia si domiciliul. Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care si-au stabilit domiciliul/resedinta in Romania.
...............................................................................
...............................................................................
    3. Pentru participantul persoana juridica, mentionat la pct. 2.1, se va transmite si o lista cuprinzand actionarii sai. In cazul actionarilor semnificativi se va preciza si cota-parte din capital si din drepturile de vot ce revin fiecaruia dintre acestia.
...............................................................................
...............................................................................
    4. Precizati identitatea membrilor consiliului de administratie si/sau a persoanelor care asigura conducerea activitatii curente a participantului persoana juridica, mentionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numarul de telefon).
...............................................................................
...............................................................................
    5. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2 este desemnata drept unul dintre conducatorii institutiei de credit?
...............................................................................
    6. Precizati suma si procentul participatiei la capitalul social al institutiei de credit:
    a) ce urmeaza a fi detinute de catre     b) detinute in prezent:
       participant:
    ............ lei;                        ............ lei;
    ............ valuta;                     ............ valuta;
    ............ %;                          ............ % .
    7. In situatia in care participantul este un actionar semnificativ din categoria institutiilor de credit, institutiilor financiare sau al societatilor de asigurari, se vor indica autoritatea/autoritatile insarcinata/insarcinate cu supravegherea participantului pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, precum si atributiile si competentele legale ce ii/le revin. Furnizarea acestor informatii nu este necesara in situatia in care autoritatea de supraveghere este Banca Nationala a Romaniei.
...............................................................................
...............................................................................
    8. Pentru participantii mentionati la pct. 7 se vor indica standardele internationale in materie aplicabile in supravegherea respectivelor entitati pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata. Furnizarea acestor informatii nu este necesara in situatia in care supravegherea la nivel individual sau consolidat este realizata de Banca Nationala a Romaniei.
...............................................................................
...............................................................................
    9. Pentru participantii mentionati la pct. 7 se vor indica, dupa caz, valoarea fondurilor proprii si nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual si la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportari transmise autoritatii insarcinate cu supravegherea entitatilor respective pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, intocmite in conformitate cu reglementarile aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinati indicatorii mentionati. Furnizarea acestor informatii nu este necesara in situatia in care supravegherea pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata este realizata de Banca Nationala a Romaniei.
...............................................................................
...............................................................................
    10. Participantul face parte dintr-un perimetru de consolidare contabila? In caz afirmativ, se vor preciza componenta grupului, cota-parte din capital si din drepturile de vot detinute in cadrul acestuia si societatea-mama (consolidanta).
...............................................................................
...............................................................................
    11. Participantul face parte dintr-un perimetru de consolidare prudentiala? In caz afirmativ, se vor preciza componenta grupului, cota-parte din capital si din drepturile de vot detinute in cadrul acestuia, societatea-mama (consolidanta) si autoritatea insarcinata cu supravegherea pe baza consolidata a participantului.
...............................................................................
...............................................................................
    12. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna, in sensul prevederilor art. 3^1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare? In caz afirmativ, se vor preciza componenta grupului si natura relatiilor existente intre membrii acestuia.
...............................................................................
...............................................................................
    13. Precizati valoarea participatiilor semnificative (care reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) detinute de participant sau de persoanele din grupurile mentionate la pct. 10 si 12 in capitalul social al altor entitati, cu exceptia celor incluse in perimetrul de consolidare, si cota-parte din capitalul social si din drepturile de vot ce revin acestuia/acestora, cu indicarea denumirii, sediului social si a obiectului principal de activitate ale respectivelor entitati.
...............................................................................
...............................................................................
    14. Intre institutia de credit mentionata la pct. 1 si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ, dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.
...............................................................................
...............................................................................
    15. Precizati care sunt institutiile de credit cu care participantul intretine relatii de afaceri (se vor indica denumirea institutiilor de credit, sediul acestora si vechimea relatiilor).
...............................................................................
...............................................................................
    16. Precizati care este provenienta fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al institutiei de credit mentionate la pct. 1.
...............................................................................
...............................................................................
    17. Precizati care este scopul urmarit prin participarea la capitalul social al institutiei de credit. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii institutiei de credit in urmatorii ani?
...............................................................................
...............................................................................
    18. Participantul sau persoanele din grupurile mentionate la pct. 10 si 12 a/au facut in ultimii 10 ani sau face/fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.
...............................................................................
...............................................................................
    19. Asociatii/actionarii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a participantului persoana juridica, mentionat la pct. 2.1, au fost condamnati pentru infractiunile prevazute la art. 10 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine? In caz afirmativ, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    20. In ultimii 10 ani ati fost sanctionat sau vi s-a refuzat o autorizatie de catre autoritatile insarcinate cu supravegherea in domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    21. Va aflati sau v-ati aflat in ultimii 10 ani in conflict cu vreo autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
    22. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei patrimoniale, a activitatii si reputatiei participantului la capitalul social al institutiei de credit.
...............................................................................
...............................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca, in ceea ce priveste fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al institutiei de credit, sunt respectate prevederile art. 12 alin. (3) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 si ca toate informatiile cuprinse in acest chestionar sunt complete si conforme cu realitatea. Totodata ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate si sa transmit in fiecare an institutiei de credit mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Data ................               Numele si prenumele
                                        ...................

    Semnatura si stampila (daca este cazul)
    ...........................................................................
    (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentantii lor legali/statutari.)

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

------------
    *) Acest chestionar va fi completat de catre fiecare dintre fondatorii si actionarii semnificativi ai institutiei de credit. In cazul institutiilor de credit persoane juridice romane nu este necesara furnizarea informatiilor solicitate la pct. 3 si 4. In cazul actionarilor semnificativi, care detin in mod indirect participatii la capitalul social al institutiei de credit sau drepturi de vot, nu este necesara furnizarea informatiilor solicitate la pct. 9 si 16. Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se raspunde la toate intrebarile. In cadrul chestionarului, sintagma "institutie de credit" va fi inlocuita in mod corespunzator cu categoria institutiei de credit pentru care se comunica informatiile. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 3
    (Confidential)

                                DECLARATIE*)

    Subsemnatul ..........................................................., in
                                     (numele si prenumele)
calitate de fondator/actionar semnificativ la .................................,
                                              (denumirea institutiei de credit)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la urmatoarele societati comerciale, altele decat cele declarate la pct. 13 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    2. Valoarea dividendelor incasate in ultimii 5 ani de la societatile comerciale la care detin participatii este urmatoarea*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    3. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 5 ani sunt urmatoarele*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    4. Detin in strainatate depozite in valuta, in suma de:
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
    5. Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
    - in lei .................................................................;
    - in valuta ............................................................. .
    6. Alte creante avand fiecare o valoare egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000 euro pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .

    Data ......................                    Semnatura
                                               .....................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

------------
    *) Aceasta declaratie va fi completata personal de catre fiecare dintre fondatorii si actionarii semnificativi, persoane fizice, ai institutiei de credit. Declaratia se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se furniza toate informatiile solicitate.
    *) Se vor indica cel putin: denumirea si sediul social ale societatii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul participatiei detinute.
    *) Se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. 1 din prezenta declaratie si la pct. 13 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2.
    *) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile salariale/nete anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.

    ANEXA 4
    (Confidential)

                               CHESTIONAR*)
                   pentru conducatori si administratori

    1. Denumirea si adresa sediului institutiei de credit/sucursalei institutiei de credit straine:
...............................................................................
    2. Identitatea candidatului (numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetatenia si domiciliul). Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care si-au stabilit domiciliul/resedinta in Romania.
...............................................................................
...............................................................................
    3. Functia pe care o veti exercita in cadrul institutiei de credit/sucursalei institutiei de credit straine. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitatilor aferente acesteia. In cazul conducatorilor se va prezenta si lista activitatilor pe care fiecare dintre aceste persoane urmeaza sa le coordoneze in cadrul institutiei de credit/sucursalei institutiei de credit straine.
...............................................................................
...............................................................................
    4. In exercitarea atributiilor dumneavoastra veti urma instructiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara institutiei de credit? Daca da, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
    5. Ati fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat intr-o societate comerciala? In aceasta eventualitate, precizati denumirea si activitatea societatii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastra.
...............................................................................
...............................................................................
    6. Ati exercitat in ultimii 10 ani ori exercitati responsabilitati de conducere si/sau de administrare in cadrul unor entitati (societati comerciale, institutii, organizatii etc.), altele decat cele precizate in curriculum vitae? Daca da, precizati denumirea si activitatea acestora, natura si durata functiei.
...............................................................................
...............................................................................
    7. Precizati care dintre entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati de conducere si/sau de administrare ori la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ ori asociat intretine sau ar putea sa intretina in viitor, dupa stiinta dumneavoastra, relatii semnificative de afaceri cu institutia de credit/sucursala institutiei de credit straine mentionata la pct. 1.
...............................................................................
...............................................................................
    8. In ultimii 10 ani autoritatile insarcinate cu supravegherea in domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate au refuzat o autorizatie ori au aplicat o sanctiune dumneavoastra personal sau vreuneia dintre entitatile la care ati exercitat ori exercitati responsabilitati de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    9. Va aflati ori v-ati aflat in ultimii 10 ani, dumneavoastra personal sau vreuna dintre entitatile la care ati exercitat ori exercitati responsabilitati de conducere si/sau de administrare ori in care ati fost sau sunteti actionar semnificativ ori asociat, in conflict cu vreo autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
    10. In ultimii 10 ani ati facut obiectul, in Romania sau in strainatate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a incheiat cu o sanctiune, ori faceti in prezent obiectul unei astfel de anchete sau proceduri? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp ati fost reabilitat (se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii).
...............................................................................
...............................................................................
    11. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre entitatile al caror angajat ati fost? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    12. Obligatiile dumneavoastra financiare se afla intr-o relatie sanatoasa cu veniturile dumneavoastra?
...............................................................................
...............................................................................
    13. Ati avut, dumneavoastra sau entitatile la care ati exercitat ori exercitati responsabilitati de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat, dificultati financiare majore sau v-ati aflat dumneavoastra ori respectivele entitati in alte situatii care sa fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate in curs de desfasurare? Daca da, faceti orice precizare utila.
...............................................................................
...............................................................................
    14. Aveti sau intentionati sa obtineti o participatie la capitalul institutiei de credit mentionate la pct. 1?
...............................................................................
...............................................................................
    15. Va aflati sau intentionati sa intrati in relatii financiare cu institutia de credit mentionata la pct. 1? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    16. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificarii, experientei profesionale si a onorabilitatii dumneavoastra.
...............................................................................
...............................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata. Totodata ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate.

    Data ......................                Semnatura candidatului
                                          ...............................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

------------
    *) Acest chestionar va fi completat de catre fiecare dintre conducatorii institutiei de credit/sucursalei institutiei de credit straine si administratorii institutiei de credit. Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se raspunde la toate intrebarile. In cadrul chestionarului, sintagma "institutie de credit" va fi inlocuita cu categoria institutiei de credit corespunzatoare. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 5
    (Confidential)

                                 CHESTIONAR*)
                          pentru auditorul financiar

    1. Identitatea societatii de audit financiar (se vor indica: denumirea, forma juridica, adresa sediului social, codul unic de inregistrare si numarul autorizatiei de functionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania).
...............................................................................
...............................................................................
    2. Identitatea reprezentantului legal/statutar al societatii de audit financiar (se vor indica: numele, prenumele si functia acestuia, domiciliul/resedinta si numarul de telefon).
...............................................................................
...............................................................................
    3. Identitatea auditorului financiar, persoana fizica, care coordoneaza echipa ce va realiza auditul financiar al institutiei de credit (se vor indica: numele, prenumele si functia acestuia, domiciliul/resedinta si numarul de telefon).
...............................................................................
...............................................................................
    4. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s-a aflat in conflict cu vreo autoritate insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizatie in acest domeniu? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    5. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a facut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara/faliment/lichidare? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
    6. In ultimii 10 ani societatea mentionata la pct. 1 sau actionarii/asociatii sai a/au facut obiectul, in Romania sau in strainatate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a incheiat cu vreo sanctiune, ori face/fac in prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.
...............................................................................
...............................................................................
    7. Asociatii/actionarii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a societatii mentionate la pct. 1 au fost condamnati pentru infractiunile prevazute la art. 10 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine? In caz afirmativ, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    8. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societatii mentionate la pct. 1.
...............................................................................
...............................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata. Totodata, in numele societatii pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate.

    Data ......................             Numele si prenumele
                                         .........................

    Semnatura si stampila
    ...........................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

------------
    *) Acest chestionar va fi completat si semnat de catre reprezentantul legal/statutar al societatii de audit financiar. Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se raspunde la toate intrebarile. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 6

                                 DECLARATIE*)

    Subsemnatul ..............................................................,
                                    (numele si prenumele)
reprezentant legal/statutar al ...............................................,
                                 (denumirea societatii de audit financiar)
propusa in calitate de auditor financiar la
..............................................................................,
  (denumirea institutiei de credit/sucursalei institutiei de credit straine)
declar ca societatea de audit financiar mentionata nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile ulterioare, ori in alta situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare.

    Data .......................                Semnatura si stampila
                                           .............................

------------
    *) Aceasta declaratie va fi completata si semnata de reprezentantul legal/statutar al societatii de audit financiar. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

    ANEXA 7

                              CERERE DE AUTORIZARE

    Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ..................................................,
                                         (numele si prenumele)
in calitate de reprezentant/reprezentanti statutar/statutari/legal/legali al/ai
..............................................................................,
(denumirea institutiei de credit straine solicitante si localitatea in care aceasta isi are sediul)
solicit/solicitam autorizarea sucursalei din
...............................................................................
(localitatea din Romania unde urmeaza sa isi aiba sediul sucursala a carei autorizare se solicita)
a acestei institutii de credit.
    Mentionez/mentionam urmatoarele:
    - conducatorii sucursalei institutiei de credit straine sunt:
..............................................................................;
    - denumirea si adresa sediului social ale institutiei de credit la care se va deschide contul in care va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei sunt: ..............................................................................;
    - adresa sediului sucursalei institutiei de credit straine este:
............................................................................. .
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie, in conformitate cu prevederile art. 62 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2004 privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine:
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. .
    Adresa noastra de contact este:
...............................................................................
............................................................................. .

    Telefon ..................           Fax ..............................
    Data ......................          Semnatura si stampila
                                         ..................................

    Domnului Guvernator al Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 10/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 10 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 10/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu