E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 4 din 13 iunie 2003

privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 445 din 23 iunie 2003

    In temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 6, 15, art. 18 lit. g) si art. 37 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    Art. 1
    (1) Prezentele norme reglementeaza conditiile de autorizare de catre Banca Nationala a Romaniei a caselor/bancilor de economii pentru domeniul locativ, denumite in continuare case de economii.
    (2) Casele de economii se constituie si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumita in continuare Lege, si ale legislatiei bancare si isi desfasoara activitatea numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentelor norme au semnificatia prevazuta de Lege.
    (4) Procedura de autorizare, conditiile, termenele si documentatia care trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in procesul de autorizare sunt cele prevazute in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor, republicate, cu modificarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator si caselor de economii, daca prin prezentele norme nu se dispune altfel.
    Art. 2
    Capitalul social si fondurile proprii ale caselor de economii trebuie sa se situeze in permanenta cel putin la nivel minim stabilit pentru banci potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei. In acest sens, dispozitiile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2002 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine se aplica in mod corespunzator si caselor de economii.
    Art. 3
    (1) Pe langa indeplinirea cerintelor prevazute de legislatie pentru actionarii semnificativi ai bancilor, actionarul majoritar al unei case de economii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fi desfasurat activitate in domeniul economisirii si creditarii in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
    b) sa se incadreze in cerintele de solvabilitate prevazute de reglementarile aplicabile din tara de origine si sa nu fi inregistrat pierderi in ultimii 3 ani.
    (2) Actionar majoritar al unei case de economii este banca sau casa de economii ori grupul constituit din banci si/sau case de economii actionand impreuna in sensul Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, care detine direct sau indirect o participatie mai mare de 50% din capitalul social al casei de economii.
    (3) In cazul in care actionar majoritar al unei case de economii este un grup de banci si/sau case de economii, cel putin una dintre institutiile care fac parte din grup trebuie sa indeplineasca cerinta prevazuta la alin. (1) lit. a) si aceasta institutie trebuie sa detina in mod direct ponderea cea mai mare in capitalul social al casei de economii in raport cu ponderea celorlalte institutii care formeaza grupul.
    (4) Cerintele prevazute la alin. (1) lit. b) trebuie sa fie respectate atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat, dupa caz.
    (5) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) lit. b) si la alin. (4) va fi atestata prin declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine a actionarului majoritar, prevazuta la art. 26 lit. j) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999, republicate, cu modificarile ulterioare, si, dupa caz, si in cea a autoritatii de supraveghere insarcinate cu supravegherea la nivel consolidat a grupului.
    Art. 4
    (1) Conducatorul/conducatorii casei de economii care va/vor asigura coordonarea activitatii de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ trebuie sa aiba o experienta adecvata specificului acestei activitati. In acest sens, pentru indeplinirea cerintei privind experienta de minimum 7 ani in domeniul financiar-bancar, aceste persoane trebuie sa fi lucrat cel putin 5 ani in institutii de credit comparabile ca profil si volum de activitate cu casa de economii, din care cel putin 3 ani sa fi ocupat un post de conducere - cel putin sef serviciu sau echivalent - in astfel de institutii, post care prin natura responsabilitatilor implica o cunoastere aprofundata a activitatii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
    (2) Unul dintre administratorii casei de economii, care nu indeplineste si calitatea de conducator al acesteia, trebuie sa aiba experienta relevanta de cel putin 1 an in activitatea de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
    (3) Documentatia prezentata pentru persoanele mentionate la alin. (1) si (2) va cuprinde in mod detaliat date si informatii care sa probeze indeplinirea cerintei de experienta conform celor prevazute.
    Art. 5
    (1) In vederea obtinerii aprobarii de constituire a casei de economii, documentatia prezentata Bancii Nationale a Romaniei conform Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999, republicate, cu modificarile ulterioare, va fi insotita si de Conditiile generale de afaceri si de Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare.
    (2) Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute de Lege si sa fie intocmite tinandu-se seama de cerintele cuprinse in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ si de dispozitiile care urmeaza.
    Art. 6
    (1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse in Conditiile generale de afaceri vor fi insotite de explicatii legate de elementele avute in vedere pentru perioada de economisire si pentru perioada de creditare si vor indica cel putin parametrii utilizati, modalitatea de calcul al cifrei de evaluare si corelatia sa cu raportul individual client-casa de economii, evolutia lunara a cifrei de evaluare si a raportului individual client-casa de economii de la momentul indeplinirii premiselor de repartizare, timpul de asteptare minim, mediu si maxim.
    (2) Parametrii utilizati, mentionati la alin. (1), se vor referi cel putin la: suma economisita lunar, rambursari lunare, comisionul de credit, rata dobanzii bonificata la economii si a dobanzii percepute la credit.
    (3) Timpul de asteptare minim se va calcula avandu-se in vedere indeplinirea cumulativa a cerintelor referitoare la cifra minima de evaluare si la perioada minima de economisire.
    (4) Timpul de asteptare mediu se va calcula pentru cazul in care se asigura un nivel al raportului individual client-casa de economii de valoare 1.
    (5) Timpul de asteptare maxim se va calcula ca perioada in care, prin plata ratelor de economisire si prin bonificarea dobanzilor, se asigura economisirea intregii sume contractate.
    Art. 7
    (1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel putin referiri la: componenta masei de repartizare si calculul disponibilitatilor de repartizat, datele de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare si termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare tinta.
    (2) Cifra de evaluare tinta corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeasi cifra de evaluare care indeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare tinta nu poate fi mai mica decat cifra de evaluare minima si trebuie sa corespunda cel putin nivelului minim al raportului individual client-casa de economii stabilit prin Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003.
    Art. 8
    (1) Sumele acumulate in vederea repartizarii si cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienti, pot fi utilizate de casa de economii pentru realizarea altor plasamente, in masura in care se asigura o repartizare uniforma pe termen lung a contractelor de economisire-creditare. Plasamentele pot fi efectuate numai in active cu grad de risc scazut, conform prevederilor cuprinse in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003.
    (2) La calculul valorii garantiilor se va tine seama de cerinta ca garantiile sa fie luate in considerare la valoarea justa, conform standardelor contabile aplicabile bancilor.
    Art. 9
    Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie sa prevada cel putin urmatoarele:
    a) cota din masa de repartizare, care poate fi utilizata pentru restituirea economiilor din contractele reziliate;
    b) termenul calculat de la data depunerii cererii de reziliere, in care casa de economii va efectua restituirea economiilor atrase;
    c) posibilitatea amanarii restituirii economiilor in conditiile in care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora;
    d) stabilirea unei perioade maxime in care restituirea poate fi amanata, perioada care nu va putea depasi 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere;
    e) pana la restituirea economiilor atrase, casa de economii va continua sa bonifice la acestea dobanda stabilita conform contractului.
    Art. 10
    (1) Procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare trebuie sa fie clar stabilita in Conditiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va tine seama cel putin de urmatoarele cerinte:
    a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii si acordarea de noi credite inceteaza, activitatea casei de economii fiind limitata doar la colectarea ratelor si dobanzilor aferente creditelor aflate in portofoliul acesteia, in vederea restituirii economiilor atrase pana la data deschiderii procedurii;
    b) de la data deschiderii procedurii, casa de economii va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilitatile banesti, plasamentele si participatiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clientilor a economiilor atrase;
    c) pe perioada derularii procedurii simplificate, casa de economii va continua sa bonifice la economiile atrase dobanda stabilita conform contractului;
    d) procedura va stabili in mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase si criteriile in functie de care se determina aceasta ordine de prioritate, astfel incat sa se asigure egalitate de tratament pentru toti clientii casei de economii;
    e) in cazul pronuntarii unei hotarari judecatoresti de incepere a procedurii falimentului casei de economii, procedura de derulare simplificata se incheie.
    (2) Consecintele asupra drepturilor si obligatiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevazute la alin. (1), trebuie sa fie clar prevazute in Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare.
    Art. 11
    (1) In scopul viabilizarii terenurilor trecute in intravilan se pot finanta proiecte care sa stimuleze constructia de locuinte sau care sa aduca un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrari de ameliorare a terenurilor in vederea constructiei de locuinte, constructia, intretinerea sau modernizarea de spatii cu destinatie locativa, social-culturala, sanitara, recreativa si altele asemenea, constructia de sisteme de aprovizionare cu apa, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei si a reziduurilor menajere.
    (2) Finantarea imobilelor se poate realiza in urmatoarele cazuri si cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) daca acestea au o destinatie preponderent locativa;
    b) daca acestea nu au o destinatie preponderent locativa si nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finantarea se poate realiza numai in limita cotei detinute de spatiile locative in totalul constructiei;
    c) daca imobilele au destinatie preponderent comerciala, industriala sau social-culturala ori sunt utilizate in totalitate in scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finantarea se poate realiza numai daca acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural.
    (3) Un imobil are o destinatie preponderent locativa daca suprafata utila folosita in scopuri locative este mai mare decat suprafata utila folosita in alte scopuri.
    Art. 12
    (1) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda toate conditiile si termenii contractuali, conform Legii, si vor face parte din contract. In acest sens, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate de o maniera clara si usor de inteles si trebuie sa fie pe deplin cunoscute si acceptate de clienti prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauza expresa in acest sens.
    (2) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda valorile minime admise ale cifrelor de evaluare si alte conditii de repartizare adecvate, astfel incat, pe termen lung, acestea sa conduca la un raport colectiv clienti-casa de economii de cel putin 1.
    Art. 13
    (1) Tipurile de tarife ce vor fi oferite de catre casele de economii trebuie sa fie proiectate astfel incat sa se asigure respectarea urmatoarelor cerinte:
    a) un timp de asteptare uniform si cat mai scurt posibil;
    b) o perioada minima de economisire de cel putin 18 luni;
    c) diferenta dintre rata dobanzii percepute la credite si rata dobanzii bonificate la economii pe un tarif sa nu fie mai mare de 4%;
    d) cea mai mare rata a dobanzii la economiile atrase, bonificata de casa de economii, sa nu depaseasca cea mai mica rata a dobanzii perceputa la creditele acordate.
    (2) La evaluarea unui tarif Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere si nivelul comisioanelor si al altor speze bancare care cad in sarcina clientului, astfel incat sa se asigure un echilibru intre interesele casei de economii si cele ale clientilor acesteia.
    Art. 14
    (1) Casa de economii trebuie sa justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienti-casa de economii de cel putin 1. In acest sens, studiul de fezabilitate prezentat in vederea autorizarii casei de economii va cuprinde, pe langa estimari ale bilantului si contului de profit si pierdere pentru primii 3 ani de activitate si o prognoza a principalelor elemente bilantiere, inclusiv a fluxurilor de numerar, pentru primii 10 ani de activitate.
    (2) Pe langa cerinta prevazuta la alin. (1), in studiul de fezabilitate se vor evidentia, in completarea informatiilor prevazute in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999, republicate, cu modificarile ulterioare, si urmatoarele:
    a) estimarile privind finantarile anticipate si intermediare, contractele de valoare mare, finantarile legate de construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, expunerea fata de intreprinderile la care casa de economii are participatii, constituirea si utilizarea fondului special, cu incadrarea in limitele si cerintele prevazute pentru acestea in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003;
    b) o scurta descriere a sistemului informatic ce va fi utilizat si a modalitatilor de prelucrare a datelor, din care sa rezulte posibilitatea gestionarii activitatii de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
    c) date referitoare la organizarea specifica a activitatii ce va fi desfasurata, descrierea modalitatilor de desfacere a produselor si de instruire a agentilor de vanzare, dupa caz.
    Art. 15
    (1) Casele de economii vor aloca anual, inainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevazut de Lege, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.
    (2) In primii ani de activitate casele de economii vor putea constitui fondul special, in conditiile prevazute la alin. (1), dupa cum urmeaza:
    a) la sfarsitul anului 1 si 2, cel putin pana la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase;
    b) la sfarsitul anului 3 si 4, cel putin pana la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase;
    c) la sfarsitul anului 5 si 6, cel putin pana la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase;
    d) la sfarsitul anului 7, cel putin pana la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase.
    (3) De la finele celui de-al 8-lea an de functionare, alocarea resurselor prevazute de Lege pentru constituirea fondului special se va face pana la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 16
    (1) Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si studiul de fezabilitate vor fi insotite de raportul unui auditor financiar independent cu experienta in auditarea institutiilor de credit specializate in activitatea de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ. Pentru auditor se va prezenta o scurta descriere a activitatii, din care sa rezulte experienta ceruta.
    (2) Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi auditate in sensul evaluarii respectarii nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client-casa de economii si pentru raportul colectiv clienti-casa de economii, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003, si al evaluarii calculelor care stau la baza tarifului/tarifelor oferit/oferite.
    (3) Raportul auditorului cu privire la datele si informatiile cuprinse in studiul de fezabilitate se va referi cel putin la:
    a) viabilitatea estimarilor prezentate, in raport cu premisele avute in vedere;
    b) sistemul de administrare a activitatii de economisire-creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
    c) sistemul de control intern.
    Art. 17
    (1) Pe langa cerintele prevazute pentru auditorul unei banci, auditorul unei case de economii poate fi numai o persoana juridica si trebuie sa dispuna de personal specializat in auditarea caselor de economii.
    (2) Documentatia prezentata pentru auditor, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999, republicate, cu modificarile ulterioare, va fi completata si cu dovada calitatii de auditor financiar autorizat sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei si curriculum vitae pentru persoanele care vor asigura auditul financiar al casei de economii, din care sa rezulte pregatirea teoretica si practica in domeniul caselor de economii.
    Art. 18
    Dispozitiile art. 19 si 36 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999, republicate, cu modificarile ulterioare, si cele referitoare la cenzori, la comitetul de risc, la comitetul de administrare a activelor si pasivelor si la comitetul de credite din aceste norme nu se aplica in cazul caselor de economii.
    Art. 19
    Autorizarea de catre Banca Nationala a Romaniei a Conditiilor generale de afaceri, a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare si a tarifelor unei case de economii nu reprezinta o garantie sau o apreciere a Bancii Nationale a Romaniei cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta incheierea unui contract de economisire-creditare. Autorizarea certifica numai faptul ca acestea au fost intocmite in conformitate cu dispozitiile legale.

                  Presedintele Consiliului de administratie
                       al Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu