E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 2 din 22 ianuarie 1999    * Republicate

privind autorizarea bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din  9 decembrie 2002

    *) Republicate in temeiul art. V din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2002, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 26 aprilie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999 si au mai fost modificate prin Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999 si prin Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1999 publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998*).
    De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) act constitutiv - contractul si statutul ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, pe baza caruia se constituie banca;
    b) bilant contabil - bilantul, contul de profit si pierderi, anexele si raportul de gestiune.
------------
    *) Legea bancara nr. 58/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 si a fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999 (aprobata si modificata prin Legea nr. 246/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000 (aprobata prin Legea nr. 437/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001 (aprobata si modificata prin Legea nr. 357/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002);
    - Legea nr. 414/2002 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002.

    CAP. 2
    Autorizarea bancilor

    SECTIUNEA I
    Dispozitii comune

    Art. 2
    Bancile, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Filialele unor persoane juridice romane sau straine, care se constituie ca banci pe teritoriul Romaniei, sunt banci persoane juridice romane si au regimul juridic al acestora.
    Art. 3
    Procesul de autorizare a bancilor de catre Banca Nationala a Romaniei cuprinde doua etape:
    a) aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata*) si ale Legii nr. 58/1998;
    b) autorizarea functionarii bancii.
------------
    *) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

    Art. 4
    In termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea unei banci sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea luata, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
    Aprobarea constituirii bancii nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea bancii conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata si dispozitiilor legale.
    Art. 5
    In termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii, conform sectiunilor II si III din prezentul capitol. In cazul bancilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.
    In termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. 1 Banca Nationala a Romaniei va decide cu privire la autorizarea functionarii bancii si, dupa caz, va elibera autorizatia de functionare, insotita de aprobarile pentru actionarii semnificativi ai bancii - persoana sau grup de persoane - si pentru persoanele desemnate in calitate de conducator, administrator si auditor independent, sau va comunica in scris decizia sa privind respingerea cererii, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.
    Aparitia unor modificari fata de proiectul initial va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei, putand atrage revocarea hotararii de aprobare a constituirii, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.
    Art. 6
    In fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat in sustinerea cererii de autorizare sa cuprinda toate documentele si informatiile prevazute in sectiunile II si III din prezentul capitol si ca instrumentarea acestora sa se fi putut incheia cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris.
    In aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte, conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fara a fi luate in considerare la analizarea acestora.
    Art. 7
    Banca va putea desfasura activitati bancare incepand cu data eliberarii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei.
    In termen de 5 zile de la data efectuarii primei operatiuni bancare banca va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei. Notificarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a inceput activitatea si va fi insotita de reglementarile interne privind desfasurarea respectivelor operatiuni.
    Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne corespunzatoare.
    Art. 8
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine.

    SECTIUNEA II
    Bancile, persoane juridice romane

    Art. 9
    In conformitate cu Legea nr. 58/1998, bancile, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
    Societatile comerciale pe actiuni se pot constitui prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
    Capitalul social al bancii trebuie sa fie subscris cel putin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei si fiecare actionar va varsa integral si in forma baneasca valoarea actiunilor subscrise pana la momentul constituirii.
    Art. 10
    Denumirea unei banci trebuie astfel stabilita incat sa nu fie de natura sa produca confuzie cu denumirea altei banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Denumirea bancii trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a unei persoane juridice straine.
    Art. 11
    Spatiul destinat sa constituie sediul social al unei banci nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda, ca suprafata, conditii de securitate si dotari, activitatilor propuse a fi desfasurate.
    Art. 12
    Obiectul de activitate al unei banci va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.
    In obiectul de activitate nu vor fi incluse activitatile pe care, potrivit dispozitiilor prevazute la alin. 1, bancile nu le pot efectua in mod direct si nici activitatile care nu sunt definitorii pentru scopul in care o banca se constituie si functioneaza.
    Art. 13
    Organizarea si conducerea bancii trebuie sa corespunda cerintelor legii si unei practici bancare prudente si sanatoase. In acest sens banca va fi organizata astfel incat:
    a) sa fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse;
    b) sa fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite;
    c) toti conducatorii bancii sa fie implicati in coordonarea activitatilor curente care presupun asumarea de catre banca a riscurilor specifice.
    In sensul celor prevazute la lit. c), in componenta fiecaruia dintre comitetele mentionate la lit. b) se va regasi cel putin un conducator, altul decat cel desemnat sa coordoneze structurile organizatorice implicate in activitatile care fac obiectul analizei si deciziilor care se iau in aceste comitete.
    Art. 14
    Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, conducator, administrator ori cenzor, persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001*) pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta.
    Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul fondatorilor si actionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate in listele prevazute la alin. 1.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001 si a fost aprobata prin Legea nr. 466/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002.

    Art. 15
    Interdictia prevazuta la art. 14 alin. 1 se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    Art. 16
    Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau actionar semnificativ trebuie sa fie in functiune de cel putin 3 ani.
    In cazul constituirii bancii pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bancii, per total, cu cel putin 30% .
    Art. 17
    Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si de prezentele norme.
    La evaluarea acestor persoane se va urmari ca, pe langa indeplinirea conditiilor prevazute de lege, acestea sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care sa asigure premisele pentru sustinerea financiara a bancii in cazul in care situatia acesteia se deterioreaza.
    Sumele destinate participarii la capitalul social al bancii trebuie sa provina din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.
    Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv si sa dispuna, potrivit ultimei situatii financiar-contabile - bilant contabil sau, dupa caz, balanta de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decat nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si de un nivel al lichiditatilor - numerar si disponibilitati in conturi - cel putin la nivelul participatiei.
    Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii altor obligatii patrimoniale, care sa acopere nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si care sa aiba caracter de continuitate.
    Art. 18
    La evaluarea fondatorilor si actionarilor semnificativi vor fi luate in considerare informatii legate de reputatia si de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator sau administrator al unei banci, detinuta anterior, precum si orice alte circumstante de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, pentru cauze cum ar fi:
    a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme;
    b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si - in cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
    c) informatiile disponibile referitoare la activitatea, tranzactiile desfasurate ori la influenta de orice natura - politica, economica, familiala, personala -, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase;
    d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut in ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac in prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri.
    Art. 19
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei banci, persoana juridica romana, numai in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    - regia autonoma sau societatea comerciala sa nu fi beneficiat in ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si sa nu se fi prevazut pentru anul in curs ca sa beneficieze de acestea. In acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor Publice, din care sa rezulte ca regia autonoma sau societatea comerciala indeplineste aceasta conditie;
    - participatia la capitalul social al bancii sa fie de cel mult 2% din acesta;
    - ponderea totala a participatiilor regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, sa nu depaseasca 10% din capitalul social al bancii respective.
    Art. 20
    Fondurile de investitii, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci.
    Interdictia prevazuta la alin. 1 se aplica si in cazul:
    a) persoanelor juridice ori altor entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea intocmirii situatiilor contabile, tinerii registrelor comerciale si/sau permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor si administratorilor;
    b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. a).
    Art. 21
    Calitatea conducatorilor bancii trebuie sa fie adecvata functiei pentru care au fost desemnati. Aceste persoane trebuie sa aiba o buna reputatie si sa indeplineasca conditiile prevazute de lege si cerintele specifice cuprinse in prezentele norme.
    Persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane competente, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.
    Pentru indeplinirea conditiei privind experienta profesionala in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de conducator trebuie sa fi lucrat cel putin 7 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel putin 5 ani sa fi exercitat responsabilitati decurgand din:
    a) ocuparea unui post de conducere (cel putin sef serviciu sau echivalent) intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Curtea de Conturi sau in institutii similare din strainatate, post care prin natura responsabilitatilor implica atributii de coordonare si conducere a unui compartiment a carui activitate este relevanta pentru institutia respectiva;
    b) asigurarea conducerii efective a unei societati care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, a unei societati de leasing financiar sau a unei societati de asigurare-reasigurare;
    c) desfasurarea unei activitati, cel putin la nivel de consilier (expert), intr-o institutie financiar-bancara internationala, intr-un domeniu relevant al activitatii acesteia.
    Persoanele aflate in situatia mentionata la lit. b) trebuie sa fi exercitat cel putin 3 ani una dintre responsabilitatile prevazute la lit. a) sau c).
    Perioada in care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilitatile mentionate in acest articol se ia in considerare o singura data.
    Art. 22
    Deosebit de indeplinirea conditiilor de calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea unei persoane se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare circumstante si informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator, administrator, cenzor sau auditor independent al unei banci, detinuta anterior, precum si orice ale situatii relevante, cum ar fi:
    a) persoana respectiva s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizatie de catre o asemenea autoritate sau s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este propusa in calitate de conducator;
    b) persoana a exercitat fara aprobarea autoritatii competente o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
    c) in calitate de conducator sau administrator al unei banci, persoana juridica romana sau sucursala a unei banci straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate, deciziile privind administrarea bancii/sucursalei fiind luate de actionari, sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, in detrimentul intereselor bancii/sucursalei respective;
    d) o banca a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de conducator sau de membru in consiliul de administratie al bancii in cauza;
    e) entitatile in conducerea sau administrarea carora persoana respectiva a exercitat responsabilitati ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizatie in domeniul financiar-bancar;
    f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate in curs de desfasurare, pentru cauze care au relevanta asupra calitatilor necesare unui conducator de banca.
    La evaluarea conducatorilor propusi se va avea in vedere si daca fundamentarea obiectivelor propuse, modalitatile de realizare si rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat si insusit de acestia au la baza o abordare competenta si realista.
    Art. 23
    Nu vor putea fi numite in calitate de conducator al unei banci persoanele carora, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca ori o decizie administrativa, le este interzis sa conduca o institutie financiar-bancara sau care se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 24
    Persoanele propuse in calitate de administrator, cenzor si auditor independent trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.
    La evaluarea persoanelor propuse in calitate de administrator se vor avea in vedere criteriile prevazute la art. 22 alin. 1 si art. 23 pentru conducatorii unei banci.
    Pentru indeplinirea conditiei de experienta in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de administrator, altele decat conducatorii bancii, trebuie sa fi lucrat cel putin 3 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati.
    Art. 25
    Formalitatile prevazute la art. 5, 9, 17, 35 si 39 din Legea nr. 31/1990, republicata, vor fi indeplinite numai dupa obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei a aprobarii de constituire a bancii.
    Art. 26
    In vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);
    b) procura autentica, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);
    c) proiectul actului constitutiv;
    d) repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
    e) chestionarul (anexa nr. 2) completat si semnat de fondatori.
    In plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:
    - extras din registrul comertului ori din alt registru public din tara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care sa ateste cel putin denumirea, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate;
    - o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura imputernicitului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de unitati teritoriale, filialele detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata, structura actionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acesteia;
    - ultimele trei bilanturi contabile auditate, care sa ateste ca persoana juridica a desfasurat activitate in aceasta perioada, si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului si, dupa caz, ale societatii a carei filiala este fondatorul;
    - la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului.
    Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:
    - curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activitatii desfasurate, pozitia detinuta si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si in care sa se indice entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie sau o pozitie echivalenta;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;
    - declaratie de venit intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt si se va completa declaratia prevazuta in anexa nr. 3;
    - in cazul unei participatii mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, ultimul bilant al societatilor la care persoana fizica este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzatoare a sursei declarate a fondurilor;
    - declaratie privind natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei, fata de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fata de autoritati publice centrale si/sau locale;
    f) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care sa descrie obiectivele, politicile si strategiile bancii si care sa cuprinda:
    - estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii 3 ani, intocmite potrivit normelor metodologice in materie emise de Banca Nationala a Romaniei;
    - descrierea clientelei, a produselor si serviciilor oferite si a segmentului de piata pe care banca intentioneaza sa desfasoare activitatea;
    - sursele de finantare, structura activelor, strategia de investitii, inclusiv dezvoltarea retelei de unitati teritoriale;
    - descrierea politicilor in domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrarii riscului, operatiunilor de creditare etc.;
    - proiectul structurii organizatorice si de conducere a activitatii, care sa cuprinda atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii, componenta comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite, repartizarea responsabilitatilor intre conducatorii bancii, aceste comitete si consiliul de administratie, organizarea si gestiunea sistemului informational, inclusiv sistemele de securitate;
    - descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele si mijloacele de monitorizare si control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoasterea clientelei si masurile de prevenire a spalarii banilor prin intermediul bancii;
    g) comunicare privind identitatea conducatorilor bancii, pentru care urmeaza sa se transmita:
    - chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care sa rezulte onorabilitatea, calificarea si experienta profesionala, care sa fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata.
    Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta in Romania se va prezenta cate un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritatile competente din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritatile competente din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta anterior, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai mult de 5 ani, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane:
    - declaratia din care sa rezulte ca, pe perioada indeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta functie si vor avea resedinta in Romania (localitatea in care banca isi are sediul), conform anexei nr. 5;
    - declaratie din partea entitatilor din domeniul financiar-bancar la care persoana respectiva a exercitat responsabilitati in conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat si din partea autoritatilor insarcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din tara respectiva, din care sa rezulte daca persoana si entitatile in cauza s-au aflat in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 22 lit. a), b) si e);
    h) comunicare privind identitatea administratorilor, altii decat conducatorii bancii, pentru care se vor transmite:
    - curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite - institutia de invatamant, natura cursurilor si anul absolvirii - si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, natura si durata activitatilor desfasurate, responsabilitatile exercitate;
    - chestionarul (anexa nr. 4), fara completarea pct. 4 si 5 din acesta;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;
    - declaratia prevazuta la lit. g) ultima liniuta;
    i) identitatea cenzorilor.
    Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:
    - curriculum vitae (se vor preciza, in mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani);
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    - dovada calitatii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, in conditiile legii romane (copia legalizata de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - declaratie (anexa nr. 6A).
    Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
    - dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei (copia de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - declaratie (anexa nr. 6B) a societatii de expertiza contabila si (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta sa o reprezinte in calitate de cenzor;
    j) in cazul constituirii unei filiale a unei banci straine, declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine privind viabilitatea bancii straine respective;
    k) denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului;
    l) orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    Art. 27
    In cazul constituirii bancii prin subscriptie publica, documentatia prevazuta la art. 26 lit. h) si i) din prezentele norme nu va fi prezentata in aceasta etapa.
    Art. 28
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in termenul prevazut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii.
    Vor fi prezentate urmatoarele documente:
    a) copie legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica sau un exemplar original al acestuia;
    b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat pana in momentul inmatricularii bancii;
    c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, care se va materializa intr-un act de proprietate incheiat in forma autentica, transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare de pe langa judecatoria unde se afla imobilul, sau o copie legalizata de pe acesta, intr-un contract de inchiriere sau subinchiriere, in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala (in cazul contractului de subinchiriere se va prezenta si consimtamantul scris al proprietarului, concretizat intr-o declaratie incheiata in forma autentica, precum si contractul de inchiriere in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala) etc.;
    d) informare cu privire la repartitia capitalului social;
    e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:
    - dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei (copie de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea acesteia in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - o scurta prezentare a activitatii societatii, din care sa rezulte experienta in domeniul financiar-bancar a acesteia;
    - curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru conducatorul (conducatorii) societatii;
    - chestionar (anexa nr. 7);
    f) copie certificata de pe cererea de inmatriculare si copie legalizata de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea bancii;
    g) comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii.
    In cazul in care societatea de expertiza contabila propusa in calitate de auditor independent al bancii a fost aprobata si indeplineste aceasta calitate la o alta banca, documentatia prevazuta la lit. e) va fi inlocuita cu o declaratie sub semnatura conducatorului societatii, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei, nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite.
    Art. 29
    In cazul in care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se vor transmite si documentele prevazute la art. 26 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum si cele de la lit. h) si i) ale aceluiasi articol.

    SECTIUNEA III
    Sucursalele bancilor straine

    Art. 30
    In conformitate cu Legea nr. 58/1998, bancile straine pot infiinta sucursale pe teritoriul Romaniei, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea formalitatilor prevazute de legislatia romana in vigoare.
    La infiintare, sucursalele trebuie sa dispuna de un capital de dotare la nivelul prevazut pentru capitalul social minim al bancilor.
    Art. 31
    Prevederile art. 11, 13, 21, 22 si 23 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine.
    Art. 32
    La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei banci straine se vor avea in vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum si faptul ca activitatile ce urmeaza a fi desfasurate nu pot excede obiectului de activitate al bancii straine respective.
    Art. 33
    Persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cenzorii bancii la art. 24 din prezentele norme.
    Art. 34
    In vederea obtinerii aprobarii de infiintare, banca straina solicitanta trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);
    b) copie legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;
    c) extras din registrul comertului din tara de origine, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;
    d) descrierea bancii straine, care va include:
    - clasificarea sa in tara de origine, in functie de marimea activelor;
    - descrierea structurii organizatorice;
    - descrierea actionarilor semnificativi;
    - descrierea activitatii;
    e) ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;
    f) descrierea sistemului de reglementare bancara din tara de origine, care va include:
    - prezentarea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine;
    - modul in care societatea bancara straina, inclusiv sucursala pe care o va deschide in Romania, este supravegheata de autoritatea de supraveghere bancara din tara de origine;
    g) declaratia autoritatii de supraveghere din tara de origine privind:
    - acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale in Romania de catre banca in cauza;
    - viabilitatea societatii bancare respective;
    h) hotararea organului statutar al bancii straine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte cel putin:
    - adresa sediului sucursalei;
    - operatiunile pe care sucursala urmeaza sa le desfasoare pe teritoriul Romaniei;
    - suma ce va fi pusa la dispozitie sucursalei drept capital de dotare, in conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;
    - identitatea conducatorilor (cel putin 2), imputerniciti sa angajeze banca legal in Romania si competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentatia prevazuta la art. 26 lit. g) din prezentele norme;
    i) studiul de fezabilitate prevazut la art. 26 lit. f) din prezentele norme;
    j) comunicare privind identitatea persoanei sau persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentatia prevazuta la art. 26 lit. i) din prezentele norme;
    k) denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei;
    l) orice alte informatii pe care banca straina le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    Art. 35
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in termenul prevazut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru infiintarea sucursalei.
    Documentatia ce trebuie prezentata va cuprinde:
    a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sa confirme depunerea acestuia de catre banca straina intr-un cont ramas blocat pana la inmatricularea sucursalei bancii in registrul comertului;
    b) dovada care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentatia prevazuta la art. 28 lit. c) din prezentele norme;
    c) copie certificata de pe cererea de inmatriculare si copie legalizata de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea sucursalei.

    CAP. 3
    Respingerea cererii

    Art. 36
    In scopul functionarii normale a sistemului bancar si al asigurarii viabilitatii si stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii fiecarei banci in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, in oricare etapa a procesului de autorizare, daca nu sunt intrunite cerintele legii si ale prezentelor norme.
    Art. 37
    Neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat revocarea aprobarii constituirii.
    De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocata in cazul nerespectarii termenelor prevazute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
    O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.
    Art. 38
    Hotararea de respingere a acordarii autorizatiei de functionare a unei banci va fi comunicata partilor interesate, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 39
    Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma in termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.
    Art. 40
    Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei banci vor pastra confidentialitatea proiectului atata timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acesteia.
    Art. 41
    In cazul in care documentatia prezentata este incompleta sau insuficienta, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatie si documente suplimentare.
    Art. 42
    Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentelor norme va fi semnat si datat de catre persoana in cauza.
    Art. 43
    Documentatia va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora.
    Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie.
    Art. 44
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 45
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Incepand cu aceeasi data se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1995 privind autorizarea societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.

    ANEXA 1

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI

                            Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ...................................................
                                           (numele si prenumele)
imputernicit/imputerniciti conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicitam autorizarea bancii*1) .......................................
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:
    - procura autentica, semnata de toti membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnatii este/sunt desemnat/desemnati sa ii reprezinte/reprezentam in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare;
    - proiectul actului constitutiv;
    - repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
    - chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;
    - dovada inregistrarii in registrul comertului, bilanturile contabile si cele mai recente situatii financiar-contabile pentru fiecare fondator persoana juridica, precum si pentru societatea a carei filiala este;
    - curriculum vitae certificat de cazier judiciar si declaratie de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoana fizica;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicare privind identitatea conducatorilor bancii;
    - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare conducator;
    - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licenta in profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducator;
    - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie*2);
    - curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administratie*2);
    - comunicare privind identitatea cenzorilor*2);
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare si declaratie (anexa nr. 6A) pentru pentru fiecare cenzor persoana fizica*2);
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare cenzor persoana juridica*2);
    - declaratie (anexa nr. 6B) completata de fiecare cenzor persoana juridica si declaratie (anexa nr. 6A) completata de catre persoana fizica desemnata de acesta sa il reprezinte in calitate de cenzor*2);
    - declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine*3);
    - comunicare privind denumirea bancii sau a sucursalei bancii straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.
    Adresa noastra de contact este: ...........................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

           Telefon ...............             Fax .................

                   Data:                              Semnatura:
             .................                    ..................

    Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei.

------------
    *1) Denumirea bancii a carei autorizare se solicita.
    *2) In cazul constituirii simultane a bancii.
    *3) In cazul in care banca a carei autorizare se solicita este o filiala a unei banci straine.

    ANEXA 2
    Confidential

                               CHESTIONAR
    pentru participantii la capitalul social al bancii*)

    *) Acest chestionar se completeaza de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii.
    Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea bancii pentru care se comunica informatiile:
    ...........................................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al bancii:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, adresa sediului social
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si adresa actuala.
    Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care si-au stabilit resedinta in Romania.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Adresele la care persoana fizica mentionata la pct. 2.2 a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2. este desemnata drept unul dintre conducatorii bancii?
    ............................................
    5. Suma si procentul participatiei la capitalul social al bancii:
    a) ce urmeaza a fi detinute de          b) detinute in prezent:
    catre participant:
    .............. lei;                     .................. lei;
    ...... (valuta) ...... echivalent lei;  ...... (valuta) ..... echivalent lei
    ...... % .                              ........ %
    6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna, in sensul prevederilor art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998, sau are relatii de afaceri ori de alta natura cu alti participanti la capitalul social al bancii? In caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului si, dupa caz, o situatie din care sa rezulte procentele de participare in cadrul grupului si/sau o comunicare privind identitatea celorlalti participanti la capital cu care participantul are relatii, precum si natura acestor relatii.
    In plus, pentru participantul persoana juridica mentionat la pct. 2.1. se va transmite si o lista cuprinzand actionarii sai semnificativi, cu procentul participatiei fiecaruia.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    7. Precizati identitatea membrilor consiliului de administratie si/sau a persoanelor care asigura conducerea activitatii curente a participantului persoana juridica mentionat la pct. 2.1. (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numarul de telefon). Daca participantul este o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, aceste informatii nu mai sunt necesare.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    8. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezinta cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitati nebancare? In caz afirmativ comunicati lista acestor participatii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    9. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative la capitalul social al altor banci? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    10. Participantul si societatile comerciale la care acesta detine participatii semnificative desfasoara activitati financiare? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii si indicati autoritatile de supraveghere in cauza.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    11. Intre banca mentionata la pct. 1 si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    12. Precizati care sunt bancile cu care participantul intretine relatii de afaceri (se va indica denumirea bancilor, sediul acestora si vechimea relatiilor).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii mentionate la pct. 1.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    14. Precizati care este scopul urmarit prin participarea la capitalul social al bancii. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii bancii in urmatorii ani?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    15. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 6 au facut in ultimii 10 ani sau fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    16. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei patrimoniale, activitatii si reputatiei participantului la capitalul social al bancii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Subsemnatul declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, ca fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii nu reprezinta sume imprumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispozitia mea de alte persoane si ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodata ma angajez sa transmit in fiecare an bancii mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

        Data          Numarul anexelor               Nume si prenume
    .............    ..................     ..................................
                                                   Semnatura si stampila
                                                     (daca este cazul)
                                              (Pentru persoanele juridice vor
                                                  semna reprezentantii lor
                                                     legali/statutari)
                                                   .....................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ANEXA 3
    Confidential

                              DECLARATIE*)

    *) Se completeaza personal de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii, persoane fizice; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.

    Subsemnatul ..............................................., in calitate de
                             (numele si prenumele)
fondator/actionar semnificativ la ..................................., declar pe
                                            (denumirea bancii)
proprie raspundere urmatoarele:
    I. Detin participantii (actiuni, parti sociale) la societatile comerciale (altele decat cele declarate la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2). Se vor indica cel putin: denumirea si sediul societatii comerciale, profilul activitatii acesteia, suma si procentul participatiei.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    II. In ultimii 10 ani am incasat dividende de la societatile comerciale la care detin participatii (se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. I din prezenta declaratie si la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    III. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc) si veniturile anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    IV. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:
    ...........................................................................
    V. Detin depozite la banci comerciale si/sau cooperative de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
    - in lei ..................................................................
    - in valuta ...............................................................
    VI. Alte creante cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:

                 Data                             Semnatura
         .....................            ........................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ANEXA 4
    Confidential

                                CHESTIONAR*)
                    pentru conducatori si administratori

    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea si adresa sediului social al bancii/sucursalei bancii straine
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Identitatea candidatului (numele si prenumele, data nasterii, cetatenia si adresa)
    Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care si-au stabilit resedinta in Romania.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Adresele la care candidatul a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4. Curriculum vitae
    Se vor trece pe o foaie separata cel putin urmatoarele informatii:
    - educatia (institutia de invatamant, natura cursurilor si anul absolvirii);
    - experienta profesionala (denumirea si adresa institutiei, natura si durata activitatilor desfasurate si a responsabilitatilor exercitate).
    In plus, se va prezenta o copie legalizata de pe actul care atesta licentierea in profesie.
    ...........................................................................
    5. Identitatea referentilor (numele a 3 persoane)
    Se vor indica: ocupatia, adresa si numarul de telefon ale acestora. In anexa se vor prezenta scrisorile de referinta ale persoanelor nominalizate.
    Se recomanda ca printre referenti sa se afle persoane in subordinea carora ati activat o perioada mai mare de 3 ani.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    6. Functia pe care o veti exercita in cadrul bancii/sucursalei. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitatilor aferente acesteia.
    ...........................................................................
    7. In exercitarea atributiilor dumneavoastra veti urma instructiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara bancii? Daca da, faceti orice precizari utile.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    8. Ati fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat intr-o societate in nume colectiv sau asociat comanditar intr-o societate in comandita? In aceasta eventualitate, precizati denumirea si activitatea societatii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastra.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    9. Ati exercitat in ultimii 10 ani sau exercitati responsabilitati in conducerea si administrarea unor entitati (societati comerciale, institutii, organizatii etc.), altele decat cele precizate la pct. 1 si 4? Daca da, precizati denumirea si activitatea acestora, natura si durata functiei.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    10. Precizati care dintre entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditar intretine sau ar putea sa intretina in viitor, dupa stiinta dumneavoastra, relatii de afaceri semnificative cu banca/sucursala mentionata la pct. 1.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    11. In ultimii 10 ani autoritatile competente au refuzat sau au retras o autorizatie in domeniul bancar sau financiar (in Romania sau in strainatate) dumneavoastra personal sau vreuneia dintre entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati sau la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat? Daca da, dati detalii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    12. In ultimii 10 ani entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati sau in care ati fost sau sunteti un actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate (in Romania sau in strainatate) insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    13. In ultimii 10 ani ati facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a incheiat cu o sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp ati fost reabilitat. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    14. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre entitatile al caror angajat ati fost? Daca da, dati detalii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    15. Obligatiile dumneavoastra financiare se afla intr-o relatie sanatoasa cu veniturile dumneavoastra?
    ...........................................................................
    16. Ati avut, dumneavoastra sau entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultati financiare majore care sa fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Daca da, faceti orice precizare utila.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    17. Aveti sau intentionati sa obtineti o participatie la capitalul bancii mentionate la pct. 1?
    ...........................................................................
    18. Va aflati sau intentionati sa intrati in relatii financiare cu banca mentionata la pct. 1? Daca da, dati detalii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    19. Comunicati orice informatii suplimentare, care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificarii, experientei profesionale si a onorabilitatii dumneavoastra.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata. Totodata ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.

        Data             Numarul anexelor            Semnatura candidatului
    .............       ..................        ............................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ANEXA 5

                               DECLARATIE*)

    *) Se va completa de catre persoanele desemnate in calitate de conducator al bancii/sucursalei bancii straine.

    Subsemnatul ......................................................, numit in
                                 (numele si prenumele)
calitate de conducator al*1) ......................................., in functia declarata la pct. 6 din chestionarul (anexa nr. 4), declar ca pe perioada indeplinirii functiei respective voi exercita exclusiv aceasta functie si voi avea resedinta in*2) .....................................................

                   Data                           Semnatura
            ....................        ............................

------------
    *1) Se va completa, dupa caz, cu denumirea bancii sau a sucursalei bancii straine.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu localitatea in care banca sau sucursala bancii straine isi are sediul.

    ANEXA 6A

                               DECLARATIE*)

    *) Se va completa de catre persoanele fizice.

    Subsemnatul ........................................................, expert
                                 (numele si prenumele)
contabil/contabil autorizat cu studii superioare, numit*1) .....................
la .........................................................., declar pe propria
          (denumirea bancii/sucursalei bancii straine)
raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 156 alin. (2) lit. a) - c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ori in alta situatie de incompatibilitate profesionala prevazuta de legislatia in vigoare.

                     Data                         Semnatura
             ......................        ......................

------------
    *1) Se va completa cu:
    a) in cazul bancilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant;
    - reprezentant al societatii comerciale ....................................
                                             (denumirea societatii de expertiza
                                                          contabila)
pentru indeplinirea atributiilor ce revin acestei societati rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;
    b) in cazul sucursalelor bancilor straine:
    - in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;
    - reprezentant al societatii comerciale ....................................
                                             (denumirea societatii de expertiza
                                                          contabila)
pentru indeplinirea atributiilor ce revin acestei societati, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.

    ANEXA 6B

                                DECLARATIE*)

    *) Se va completa de catre societatile de expertiza contabila.

    Subsemnatul ........................................., reprezentant statutar
                          (numele si prenumele)
al .............................................................................
        (denumirea societatii de expertiza contabila),
numita*1) .............................. la ............................. declar
                                                  (denumirea bancii),
ca societatea comerciala mentionata mai sus nu se afla in situatia prevazuta la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ori in alta situatie de incompatibilitate profesionala, prevazuta de legislatia in vigoare.

              Data                             Semnatura si stampila
        .................                  ............................

------------
    *1) Se va completa cu:
    a) in cazul bancilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant.
    b) in cazul sucursalelor bancilor straine:
    - in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.

    ANEXA 7

                               CHESTIONAR*)
                       pentru auditorul independent

    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Identitatea societatii de expertiza contabila. Se vor indica: denumirea, forma juridica, adresa sediului social.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Identitatea principalilor conducatori ai societatii de expertiza contabila (se vor indica: numele, prenumele si functiile acestora, adresa si numarul de telefon).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Societatea mentionata la pct. 1 a facut in ultimii 10 ani sau face in prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a executat lucrari de audit s-a aflat in conflict cu vreo autoritate insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizatie in domeniul bancar sau financiar? Daca da, dati detalii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a executat lucrari de audit a facut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    6. In ultimii 10 ani societatea mentionata la pct. 1 sau actionarii/asociatii sai au facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a incheiat cu vreo sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca, intre timp, a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    7. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societatii mentionate la pct. 1.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Subsemnatul declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata.
    Totodata in numele societatii pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.

             Data                           Numele si prenumele
        ...............             ...................................
                                           Semnatura si stampila
                                      (chestionarul va fi semnat de
                                      reprezentantul legal/statutar
                                              al societatii)
                                    ...................................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ANEXA 8

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI

                             Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ...................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de reprezentant/reprezentanti statutar/statutari al/ai*1) ................................., solicit/solicitam autorizarea sucursalei din*2) ........................ a acestei banci.
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:
    - copia legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;
    - extrasul eliberat de registrul comertului, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;
    - descrierea bancii straine;
    - ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;
    - descrierea sistemului de reglementare bancara;
    - declaratia autoritatii de supraveghere;
    - hotararea organului statutar la bancii straine referitoare la deschiderea sucursalei din Romania;
    - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoana desemnata in calitate de conducator al sucursalei;
    - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licenta in profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducator;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicare privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul sucursalei;
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare si declaratia (anexa nr. 6A), pentru fiecare persoana fizica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*3);
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare persoana juridica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);
    - declaratia (anexa nr. 6B) completata de catre societatea de expertiza contabila si declaratia (anexa nr. 6A) completata de persoana fizica desemnata de aceasta sa o reprezinte in exercitarea atributiilor prevazute la art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);
    - denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei;
    - procura autentica prin care imputernicesc/imputernicim pe domnul/doamna ................................................,
           (numele si prenumele)
sa reprezinte banca in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare*5).

    Adresa noastra de contact este: ...........................................
...............................................................................
...............................................................................

           Telefon ...............             Fax .................

                   Data:                       Semnatura si stampila:
             .................                 ......................

    Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei.

------------
    *1) Denumirea si localitatea in care isi are sediul banca straina solicitanta.
    *2) Localitatea din Romania in care urmeaza sa isi aiba sediul sucursala a carei autorizare se solicita.
    *3) In cazul in care au fost numite persoane fizice.
    *4) In cazul in care a fost numita o societate de expertiza contabila.
    *5) Se va prezenta numai in cazul in care relatia cu Banca Nationala a Romaniei va fi asigurata prin intermediul altei/altor persoane decat reprezentantii statutari ai bancii straine.

    ANEXA 9

          Lista cuprinzand entitatile din domeniul financiar-bancar

    Domeniul bancar:
    - banci din tara sau din strainatate;
    - alte institutii de credit din tara (mai putin cooperativele de credit) sau din strainatate, autorizate sa atraga fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite;
    - Banca Nationala a Romaniei sau autoritati de supraveghere a sectorului bancar din strainatate;
    - institutii financiar-bancare internationale cum sunt: Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementelor Internationale, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

    Domeniul financiar:

    - Ministerul Finantelor Publice sau institutii similare din strainatate;
    - Curtea de Conturi;
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau autoritati de supraveghere a pietelor de capital din strainatate;
    - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau autoritati de supraveghere a activitatii de asigurare/reasigurare din strainatate;
    - societati de valori mobiliare din tara sau societati similare din strainatate;
    - societati de administrare a investitiilor din tara sau societati similare din strainatate;
    - societati de investitii din tara sau societati similare din strainatate;
      societati de asigurare reasigurare;
      societati de leasing financiar.SmartCity5

COMENTARII la Norma 2/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu