E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Norma 4 2002 in legatura cu articolul 3 din actul OUG 137 2001
Articolul 5 din actul Norma 4 2002 republica Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 5 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 adauga dupa articolul 12 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 adauga dupa articolul 13 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 15 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 abrogă articolul 16 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 17 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 adauga dupa articolul 17 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 18 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 20 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 22 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 25 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 30 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 adauga dupa articolul 35 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 36 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 abrogă articolul 37 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 38 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 2 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 3 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 modifica articolul 4 din actul Norma 2 1999
Articolul 1 din actul Norma 4 2002 adauga dupa articolul 8 din actul Norma 2 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 4 din  8 aprilie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 26 aprilie 2002

    Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11, art. 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 si ale art. 51 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    Art. 1
    Normele nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 6/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999, si prin Normele nr. 10/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "In termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. 1 Banca Nationala a Romaniei va decide cu privire la autorizarea functionarii bancii si, dupa caz, va elibera autorizatia de functionare, insotita de aprobarile pentru actionarii semnificativi ai bancii - persoana sau grup de persoane - si pentru persoanele desemnate in calitate de conducator, administrator si auditor independent, sau va comunica in scris decizia sa privind respingerea cererii, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia."
    2. Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1, 12^2 si 12^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Organizarea si conducerea bancii trebuie sa corespunda cerintelor legii si unei practici bancare prudente si sanatoase. In acest sens banca va fi organizata astfel incat:
    a) sa fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse;
    b) sa fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite;
    c) toti conducatorii bancii sa fie implicati in coordonarea activitatilor curente care presupun asumarea de catre banca a riscurilor specifice.
    In sensul celor prevazute la lit. c), in componenta fiecaruia dintre comitetele mentionate la lit. b) se va regasi cel putin un conducator, altul decat cel desemnat sa coordoneze structurile organizatorice implicate in activitatile care fac obiectul analizei si deciziilor care se iau in aceste comitete.
    Art. 12^2
    Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, conducator, administrator ori cenzor persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta.
    Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul fondatorilor si actionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate in listele prevazute la alin. 1.
    Art. 12^3
    Interdictia prevazuta la art. 12^2 alin. 1 se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii."
    3. Dupa articolul 13 se introduc articolele 13^1 si 13^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si de prezentele norme.
    La evaluarea acestor persoane se va urmari ca, pe langa indeplinirea conditiilor prevazute de lege, acestea sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si care sa asigure premisele pentru sustinerea financiara a bancii in cazul in care situatia acesteia se deterioreaza.
    Sumele destinate participarii la capitalul social al bancii trebuie sa provina din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.
    Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv si sa dispuna, potrivit ultimei situatii financiar-contabile - bilant contabil sau, dupa caz, balanta de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decat nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si de un nivel al lichiditatilor - numerar si disponibilitati in conturi - cel putin la nivelul participatiei.
    Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii altor obligatii patrimoniale, care sa acopere nivelul participatiei subscrise la capitalul social al bancii si care sa aiba caracter de continuitate.
    Art. 13^2
    La evaluarea fondatorilor si actionarilor semnificativi vor fi luate in considerare informatii legate de reputatia si de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator sau administrator al unei banci, detinuta anterior, precum si orice alte circumstante de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, pentru cauze cum ar fi:
    a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme;
    b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si - in cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
    c) informatiile disponibile referitoare la activitatea, tranzactiile desfasurate ori la influenta de orice natura - politica, economica, familiala, personala -, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase;
    d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut in ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac in prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri."
    4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Fondurile de investitii, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci.
    Interdictia prevazuta la alin. 1 se aplica si in cazul:
    a) persoanelor juridice ori altor entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea intocmirii situatiilor contabile, tinerii registrelor comerciale si/sau permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor si administratorilor;
    b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. a)."
    5. Articolul 16 se abroga.
    6. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Calitatea conducatorilor bancii trebuie sa fie adecvata functiei pentru care au fost desemnati. Aceste persoane trebuie sa aiba o buna reputatie si sa indeplineasca conditiile prevazute de lege si cerintele specifice cuprinse in prezentele norme.
    Persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane competente, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.
    Pentru indeplinirea conditiei privind experienta profesionala in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de conducator trebuie sa fi lucrat cel putin 7 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel putin 5 ani sa fi exercitat responsabilitati decurgand din:
    a) ocuparea unui post de conducere (cel putin sef de serviciu sau echivalent) intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Curtea de Conturi sau in institutii similare din strainatate, post care prin natura responsabilitatilor implica atributii de coordonare si conducere a unui compartiment a carui activitate este relevanta pentru institutia respectiva;
    b) asigurarea conducerii efective a unei societati care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, a unei societati de leasing financiar sau a unei societati de asigurare-reasigurare;
    c) desfasurarea unei activitati, cel putin la nivel de consilier (expert), intr-o institutie financiar-bancara internationala, intr-un domeniu relevant al activitatii acesteia.
    Persoanele aflate in situatia mentionata la lit. b) trebuie sa fi exercitat cel putin 3 ani una dintre responsabilitatile prevazute la lit. a) sau c).
    Perioada in care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilitatile mentionate in acest articol se ia in considerare o singura data."
    7. Dupa articolul 17 se introduc articolele 17^1 si 17^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Deosebit de indeplinirea conditiilor de calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea unei persoane se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare circumstante si informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, inclusiv cele rezultand din calitatea de actionar, conducator, administrator, cenzor sau auditor independent al unei banci, detinuta anterior, precum si orice alte situatii relevante, cum ar fi:
    a) persoana respectiva s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizatie de catre o asemenea autoritate sau s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este propusa in calitate de conducator;
    b) persoana a exercitat fara aprobarea autoritatii competente o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
    c) in calitate de conducator sau administrator al unei banci, persoana juridica romana sau sucursala a unei banci straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate, deciziile privind administrarea bancii/sucursalei fiind luate de actionari, sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, in detrimentul intereselor bancii/sucursalei respective;
    d) o banca a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de conducator sau de membru in consiliul de administratie al bancii in cauza;
    e) entitatile in conducerea sau administrarea carora persoana respectiva a exercitat responsabilitati ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania sau din strainatate, insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizatie in domeniul financiar-bancar;
    f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate in curs de desfasurare, pentru cauze care au relevanta asupra calitatilor necesare unui conducator de banca.
    La evaluarea conducatorilor propusi se va avea in vedere si daca fundamentarea obiectivelor propuse, modalitatile de realizare si rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat si insusit de acestia are la baza o abordare competenta si realista.
    Art. 17^2
    Nu vor putea fi numite in calitate de conducator al unei banci persoanele carora, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca ori o decizie administrativa, le este interzis sa conduca o institutie financiar-bancara sau care se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare."
    8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Persoanele propuse in calitate de administrator, cenzor si auditor independent trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.
    La evaluarea persoanelor propuse in calitate de administrator se vor avea in vedere criteriile prevazute la art. 17^1 alin. 1 si la art. 17^2 pentru conducatorii unei banci.
    Pentru indeplinirea conditiei de experienta in domeniul financiar-bancar persoanele propuse in calitate de administrator, altele decat conducatorii bancii, trebuie sa fi lucrat cel putin 3 ani in una sau mai multe dintre entitatile prevazute in anexa nr. 9 la prezentele norme, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati."
    9. Literele e), f) si h) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
    "e) chestionarul (anexa nr. 2) completat si semnat de fondatori.
    In plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:
    - extras din registrul comertului ori din alt registru public din tara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care sa ateste cel putin denumirea, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate;
    - o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura imputernicitului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de unitati teritoriale, filialele detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata, structura actionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acesteia;
    - ultimele trei bilanturi contabile auditate, care sa ateste ca persoana juridica a desfasurat activitate in aceasta perioada, si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului si, dupa caz, ale societatii a carei filiala este fondatorul;
    - la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului.
    Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:
    - curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activitatii desfasurate, pozitia detinuta si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si in care sa se indice entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie sau o pozitie echivalenta;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;
    - declaratie de venit intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt si se va completa declaratia prevazuta in anexa nr. 3;
    - in cazul unei participatii mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, ultimul bilant al societatilor la care persoana fizica este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzatoare a sursei declarate a fondurilor;
    - declaratie privind natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei fata de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fata de autoritati publice centrale si/sau locale;
    f) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care sa descrie obiectivele, politicile si strategiile bancii si care sa cuprinda:
    - estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii 3 ani, intocmite potrivit normelor metodologice in materie emise de Banca Nationala a Romaniei;
    - descrierea clientelei, a produselor si serviciilor oferite si a segmentului de piata pe care banca intentioneaza sa desfasoare activitatea;
    - sursele de finantare, structura activelor, strategia de investitii, inclusiv dezvoltarea retelei de unitati teritoriale;
    - descrierea politicilor in domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrarii riscului, operatiunilor de creditare etc.;
    - proiectul structurii organizatorice si de conducere a activitatii, care sa cuprinda atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii, componenta comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor si pasivelor si a comitetului de credite, repartizarea responsabilitatilor intre conducatorii bancii, aceste comitete si consiliul de administratie, organizarea si gestiunea sistemului informational, inclusiv sistemele de securitate;
    - descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele si mijloacele de monitorizare si control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoasterea clientelei si masurile de prevenire a spalarii banilor prin intermediul bancii;
    ...........................................................................
    h) comunicare privind identitatea administratorilor, altii decat conducatorii bancii, pentru care se vor transmite:
    - curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite - institutia de invatamant, natura cursurilor si anul absolvirii - si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, natura si durata activitatilor desfasurate, responsabilitatile exercitate;
    - chestionarul (anexa nr. 4), fara completarea pct. 4 si 5 din acesta;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;
    - declaratia prevazuta la lit. g) ultima liniuta;"
    10. Litera g) a articolului 20 se completeaza cu o noua liniuta cu urmatorul cuprins:
    "- declaratie din partea entitatilor din domeniul financiar-bancar la care persoana respectiva a exercitat responsabilitati in conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat si din partea autoritatilor insarcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din tara respectiva, din care sa rezulte daca persoana si entitatile in cauza s-au aflat in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 17^1 lit. a), b) si e)."
    11. Dupa alineatul 2 al articolului 22 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care societatea de expertiza contabila propusa in calitate de auditor independent al bancii a fost aprobata si indeplineste aceasta calitate la o alta banca, documentatia prevazuta la lit. e) va fi inlocuita cu o declaratie sub semnatura conducatorului societatii, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite."
    12. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile art. 11, 12^1, 17, 17^1 si 17^2 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine."
    13. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    In scopul functionarii normale a sistemului bancar si al asigurarii viabilitatii si stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii fiecarei banci in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, in oricare etapa a procesului de autorizare, daca nu sunt intrunite cerintele legii si ale prezentelor norme."
    14. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentelor norme va fi semnat si datat de catre persoana in cauza."
    15. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie."
    16. Articolul 37 se abroga.
    17. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezentele norme."
    18. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentele norme.
    19. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentele norme.
    20. Titlul anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Chestionar pentru conducatori si administratori"
    21. Dupa anexa nr. 8 se introduce anexa nr. 9 "Lista cuprinzand entitatile din domeniul financiar-bancar", avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 2
    Evaluarea cererilor de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se va face avandu-se in vedere conditiile prevazute de Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute de Normele nr. 2/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme.
    Banca Nationala a Romaniei va evalua cererile de autorizare prevazute la alin. 1 pe baza documentatiei prezentate in conformitate cu reglementarile in vigoare la data depunerii cererii, putand solicita orice documente si informatii suplimentare, daca cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina daca sunt indeplinite conditiile prevazute de noile reglementari.
    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice ori alte entitati la care se refera art. 15 din Normele nr. 2/1999, astfel cum au fost modificate prin prezentele norme, si care, la data intrarii in vigoare a acestora, detin o participatie mai mare de 5% din capitalul social al unei banci, nu vor putea achizitiona alte actiuni ale bancii si nu vor putea aduce noi aporturi la capitalul social al bancii pana cand participatia se va reduce la acest nivel.
    In continuare achizitionarea de actiuni de catre persoanele mentionate la alin. 1 se va putea realiza in conditiile mentinerii participatiei la nivelul maxim prevazut la acest alineat.
    Art. 4
    In scopul realizarii evaluarii prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, prevederile prezentelor norme se aplica in mod corespunzator si actionarilor, conducatorilor si administratorilor existenti ai bancilor persoane juridice romane si, dupa caz, ai sucursalelor bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania.
    La evaluarea calitatii persoanelor mentionate la alin. 1 se vor avea in vedere si urmatoarele:
    a) in cazul conducatorilor se va evalua in mod special activitatea desfasurata de aceste persoane de la obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei pana la data analizei, cel putin sub aspectul modului in care a fost realizata coordonarea activitatii bancii/sucursalei, competenta dovedita in asigurarea cadrului necesar desfasurarii unei activitati in conditii de respectare a cerintelor de prudenta bancara, inclusiv neimplicarea acesteia in operatiuni care sa fi determinat o deteriorare a indicatorilor de prudenta sau alte situatii care contravin prevederilor legale ori pun in pericol interesele deponentilor sau ale altor creditori, colaborarea cu autoritatea de supraveghere, respectarea propriilor obiective stabilite prin politicile si strategiile proprii, alte aspecte care tin de reputatia si integritatea fiecarei persoane;
    b) in cazul administratorilor, la aprobarea acestora, se va evalua si activitatea desfasurata pana in prezent in exercitarea atributiilor prevazute de lege in calitate de administratori ai bancii, inclusiv daca au urmarit respectarea de catre banca a cerintelor prudentiale si nu au actionat contrar intereselor acesteia prin deciziile luate ori prin omisiunea adoptarii unor masuri corespunzatoare, precum si orice alte aspecte considerate relevante;
    c) in cazul actionarilor bancilor autorizate se va evalua daca politica individuala sau de grup pe care acestia o infaptuiesc fata de banca - prin deciziile luate la nivelul adunarii generale a actionarilor sau in consiliul de administratie - se dovedeste a fi contrara unei practici bancare prudente si unei administrari corespunzatoare a fondurilor incredintate bancii, urmarindu-se situatiile in care acestia s-au substituit conducerii bancii in scopul satisfacerii unor interese individuale sau de grup ori au impus solutii in detrimentul intereselor deponentilor si ale altor creditori ai bancii.
    La evaluarea experientei profesionale a administratorilor existenti se va lua in considerare si perioada in care aceste persoane au avut calitatea de administrator al unei banci.
    Pentru realizarea evaluarii prevazute de lege si aprobarea administratorilor existenti ai bancilor Banca Nationala a Romaniei va putea solicita orice informatii si documente pe care le considera necesare pentru a determina daca sunt indeplinite conditiile prevazute de noile reglementari.
    Pe baza evaluarilor efectuate Banca Nationala a Romaniei va decide, conform prevederilor art. 3^2 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra grupurilor de persoane care actioneaza impreuna si va adopta masurile corespunzatoare.
    Art. 5
    Normele nr. 2/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele norme, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                       AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                         MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1
    la norme
    "Anexa nr. 2 la Normele nr. 2/1999
    Confidential

                               CHESTIONAR
pentru participantii la capitalul social al bancii*)

    *) Acest chestionar se completeaza de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii.
    Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea bancii pentru care se comunica informatiile:
    ............................................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al bancii:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, adresa sediului social .........................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si adresa actuala. Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data la care si-au stabilit resedinta in Romania.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    3. Adresele la care persoana fizica mentionata la pct. 2.2 a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    4. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2. este desemnata drept unul dintre conducatorii bancii?
    ............................................................................
    5. Suma si procentul participatiei la capitalul social al bancii:
    a) ce urmeaza a fi detinute de catre participant:  b) detinute in prezent:
    ............ lei;                                  ............. lei;
    ............. (valuta)                             ............. (valuta)
    ........ echivalent lei;                           ........ echivalent lei;
    ............ % .                                   ............ % .
    6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna, in sensul prevederilor art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998, sau are relatii de afaceri ori de alta natura cu alti participanti la capitalul social al bancii? In caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului si, dupa caz, o situatie din care sa rezulte procentele de participare in cadrul grupului si/sau o comunicare privind identitatea celorlalti participanti la capital cu care participantul are relatii, precum si natura acestor relatii.
    In plus, pentru participantul persoana juridica mentionat la pct. 2.1. se va transmite si o lista cuprinzand actionarii sai semnificativi, cu procentul participatiei fiecaruia.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    7. Precizati identitatea membrilor consiliului de administratie si/sau a persoanelor care asigura conducerea activitatii curente a participantului persoana juridica mentionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numarul de telefon). Daca participantul este o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, aceste informatii nu mai sunt necesare.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    8. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezinta cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitati nebancare? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    9. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative la capitalul social al altor banci? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii.
    ............................................................................
    ............................................................................
    10. Participantul si societatile comerciale la care acesta detine participatii semnificative desfasoara activitati financiare? In caz afirmativ comunicati lista cuprinzand aceste participatii si indicati autoritatile de supraveghere in cauza.
    ............................................................................
    ............................................................................
    11. Intre banca mentionata la pct. 1 si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    12. Precizati care sunt bancile cu care participantul intretine relatii de afaceri (se va indica denumirea bancilor, sediul acestora si vechimea relatiilor).
    ............................................................................
    ............................................................................
    13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii mentionate la pct. 1.
    ............................................................................
    ............................................................................
    14. Precizati care este scopul urmarit prin participarea la capitalul social al bancii. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii bancii in urmatorii ani?
    ............................................................................
    ............................................................................
    15. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 6 au facut in ultimii 10 ani sau fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.
    ............................................................................
    ............................................................................
    16. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei patrimoniale, activitatii si reputatiei participantului la capitalul social al bancii.
    ............................................................................
    ............................................................................

    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii nu reprezinta sume imprumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispozitia mea de alte persoane si ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodata ma angajez sa transmit in fiecare an bancii mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

       Data                   Numarul anexelor         Numele si prenumele
    ...........              ..................       .....................

                                    Semnatura si stampila (daca este cazul)
                                     (pentru persoanele juridice vor semna
                                      reprezentantii lor legali/statutari)
                                     ......................................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege."

    ANEXA 2
    la norme
    "Anexa nr. 3 la Normele nr. 2/1999
    Confidential

                             DECLARATIE*)

    *) Se completeaza personal de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii, persoane fizice; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata."

    Subsemnatul .............................., in calitate de fondator/actionar
                  (numele si prenumele)
semnificativ la ....................., declar pe propria raspundere urmatoarele:
                 (denumirea bancii)
    I. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la societatile comerciale (altele decat cele declarate la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2). Se vor indica cel putin: denumirea si sediul societatii comerciale, profilul activitatii acesteia, suma si procentul participatiei.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    II. In ultimii 10 ani am incasat dividende de la societatile comerciale la care detin participatii (se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. I din prezenta declaratie si la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    III. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care le-am desfasurat in ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    IV. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:
    ...........................................................................

    V. Detin depozite la banci comerciale si/sau cooperative de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
    - in lei ..................................................................
    - in valuta ...............................................................

    VI. Alte creante cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

                Data                          Semnatura
        .....................           ....................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ANEXA 3
    la norme
    "Anexa nr. 9 la Normele nr. 2/1999

                                 LISTA
cuprinzand entitatile din domeniul financiar-bancar

    Domeniul bancar:
    - banci din tara sau din strainatate;
    - alte institutii de credit din tara (mai putin cooperativele de credit) sau din strainatate, autorizate sa atraga fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite;
    - Banca Nationala a Romaniei sau autoritati de supraveghere a sectorului bancar din strainatate;
    - institutii financiar-bancare internationale, cum sunt: Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Reglementelor Internationale, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.
    Domeniul financiar:
    - Ministerul Finantelor Publice sau institutii similare din strainatate;
    - Curtea de Conturi;
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau autoritati de supraveghere a pietelor de capital din strainatate;
    - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau autoritati de supraveghere a activitatii de asigurare/reasigurare din strainatate;
    - societati de valori mobiliare din tara sau societati similare din strainatate;
    - societati de administrare a investitiilor din tara sau societati similare din strainatate;
    - societati de investitii din tara sau societati similare din strainatate;
      societati de asigurare reasigurare;
      societati de leasing financiar."SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu