E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 3 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 adauga dupa articolul 3 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 14 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 16 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 25 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 27 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 45 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 9 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 51 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 adauga dupa articolul 52 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 69 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 70 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 79 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 modifica articolul 82 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul OUG 137 2001 adauga dupa articolul 83 din actul Legea 58 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 137 din 18 octombrie 2001

pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 24 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea bancara nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Literele i) si k) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "i) actionar semnificativ - persoana fizica sau juridica ori grupul de persoane fizice sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;
    ............................................................................
    k) grup de persoane care actioneaza impreuna - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice care infaptuiesc o politica comuna fata de societate;"
    2. Literele j) si l) ale articolului 3 se abroga.
    3. Dupa articolul 3 se introduc articolele 3^1 si 3^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    Se prezuma ca un grup de persoane actioneaza impreuna cand acesta este format din:
    a) soti, rude si afini pana la gradul al doilea inclusiv;
    b) persoanele prevazute la lit. a) si societatile aflate sub controlul lor efectiv;
    c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercita controlul efectiv asupra acesteia;
    d) societati aflate sub controlul efectiv al aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice.
    O societate se afla sub control efectiv al unei persoane in situatiile in care persoana fizica sau juridica:
    a) detine cel putin 50% din drepturile de vot intr-o societate;
    b) are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati;
    c) poate decide sau influenta asupra gestiunii si politicii de afaceri a unei societati.
    Art. 3^2
    Banca Nationala a Romaniei poate decide ca un grup de persoane actioneaza impreuna, avand in vedere si alte circumstante decat cele prevazute la art. 3^1."
    4. Litera b) a articolului 14 se abroga.
    5. Literele e), f) si g) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "e) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare, sau ca aceste obiective nu corespund conditiilor existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza sa fie acoperit de serviciile oferite de banca;
    f) calitatea conducatorilor si administratorilor bancii sau, dupa caz, a cenzorilor acesteia nu corespunde obiectivelor propuse si necesitatii desfasurarii activitatii bancii in conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase;
    g) calitatea actionarilor nu corespunde necesitatii asigurarii unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii si realizarii unei supravegheri eficiente;"
    6. Dupa litera i) a articolului 14 se introduce litera j) cu urmatorul cuprins:
    "j) Banca Nationala a Romaniei considera ca supravegherea in tara de origine a unei banci care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta."
    7. Dupa litera f) a articolului 16 se introduc literele g) - k) cu urmatorul cuprins:
    "g) s-a pronuntat o hotarare de declansare a procedurii falimentului bancii, daca aceasta mai detine autorizatie de functionare la data pronuntarii hotararii;
    h) actionariatul bancii nu mai prezinta incredere pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
    i) Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca mentinerea autorizatiei bancii pericliteaza interesele deponentilor si ale altor creditori ai bancii ori ca banca nu mai justifica prezenta sa in piata intrucat activitatea desfasurata nu corespunde scopului pentru care banca s-a infiintat ori aceasta activitate nu poate fi desfasurata decat prin atragerea de resurse la rate ale dobanzii mult mai mari decat cele practicate pe piata;
    j) conducerea bancii nu a fost asigurata de cel putin doua persoane pe o perioada de cel mult 3 luni;
    k) nu mai sunt indeplinite orice alte conditii care au stat la baza emiterii autorizatiei."
    8. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Conducatorii si administratorii unei banci trebuie sa aiba o buna reputatie, calificare si competenta adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru crearea premiselor necesare in vederea desfasurarii activitatii bancii in conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai bancii.
    Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. 1 trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile minime prevazute in prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia, integritatea morala si de experienta fiecarei persoane si de a decide daca aceste persoane corespund cerintelor prevazute la alin. 1."
    9. Dupa articolul 25 se introduc articolele 25^1 si 25^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1
    Conducerea bancii trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane.
    Conducatorii bancii trebuie sa fie rezidenti in Romania, sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sa fie cetatean roman. Ei trebuie sa fie licentiati in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare si/sau sa fi absolvit cursuri postuniversitare in unul dintre aceste domenii si sa aiba experienta de cel putin 7 ani in domeniul financiar-bancar.
    Administratorii bancii trebuie sa aiba experienta de cel putin 3 ani in domeniul financiar-bancar.
    Art. 25^2
    In scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei poate sa stabileasca prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii, activitatii si experientei persoanelor desemnate in calitate de conducator sau administrator al unei banci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar."
    10. Dupa litera c) a alineatului 2 al articolului 27 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) ii este interzis, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca sau o decizie a unei alte autoritati, sa conduca o banca, o organizatie cooperatista de credit, o institutie financiara sau o societate de asigurari."
    11. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Bancile trebuie sa respecte cerintele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, dupa caz, prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, care se refera, fara a fi limitative, la:
    a) solvabilitate;
    b) lichiditate;
    c) expunerea maxima fata de un singur debitor si expunerea maxima agregata;
    d) expunerea fata de persoanele aflate in relatii speciale cu banca;
    e) riscul valutar;
    f) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;
    g) organizare si control intern."
    12. Titlul sectiunii a 4-a din capitolul IX va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a 4-a
    Actionari"
    13. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane care intentioneaza sa devina actionar semnificativ al unei banci trebuie sa obtina in prealabil aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta."
    14. Dupa articolul 52 se introduc articolele 52^1, 52^2 si 52^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei banci.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile minime stabilite de prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morala ale persoanelor mentionate la art. 51 si 52, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide daca acestea corespund cerintelor prevazute la alin. 1.
    Art. 52^2
    In sensul celor prevazute la art. 52^1 persoanele mentionate la art. 51 si 52 trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, care sa justifice in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al bancii si care sa creeze premise pentru o eventuala sustinere financiara a bancii;
    b) sa furnizeze suficiente informatii care sa asigure transparenta necesara pentru identificarea structurii grupului din care fac parte;
    c) persoanele juridice sa functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate in functiune de minimum 3 ani;
    d) sa fie supravegheate in mod adecvat de catre autoritatea competenta din tara de origine.
    Art. 52^3
    In scopul asigurarii stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei poate sa stabileasca prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii actionariatului unei banci."
    15. Litera d) a alineatului 2 al articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "d) retragerea aprobarii date conducatorilor si/sau administratorilor bancii;"
    16. Dupa litera c) a articolului 70 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) retragerea aprobarii acordate actionarilor semnificativi si/sau suspendarea exercitiului dreptului de vot al celorlalti actionari, in cazurile in care persoanele respective nu mai indeplinesc cerintele prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei banci ori infaptuiesc o politica individuala sau comuna care pericliteaza asupra unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii, in detrimentul interesului deponentilor si al altor creditori."
    17. Dupa alineatul 1 al articolului 70 se introduc doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "In cazul retragerii aprobarii acordate actionarilor semnificativi exercitiul dreptului de vot al acestora se suspenda.
    Actionarii aflati in situatia prevazuta la lit. d) nu mai pot achizitiona noi actiuni ale bancii."
    18. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Masurile de administrare speciala a bancii se pot dispune in cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) masurile de supraveghere speciala nu au dat rezultate intr-o perioada de pana la 120 de zile;
    b) indicatorul de solvabilitate, calculat in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in raport cu fondurile proprii, se situeaza la un nivel care nu depaseste jumatate din nivelul minim prevazut de aceste reglementari;
    c) banca a incalcat in mod repetat prevederile legii si/sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind instituirea administrarii speciale va fi publicata integral sau in extras in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in mai multe ziare de circulatie nationala.
    Instituirea masurilor de administrare speciala se dispune de Banca Nationala a Romaniei si in cazul sesizarii de catre aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei banci."
    19. Dupa alineatul 3 al articolului 82 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care Banca Nationala a Romaniei hotaraste retragerea autorizatiei bancii si sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii falimentului, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pentru inceperea procedurii, administrarea bancii va fi asigurata in continuare de administratorul special."
    20. Dupa articolul 83 se introduc articolele 83^1 si 83^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 83^1
    Pana la adoptarea unei hotarari de catre Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 83 alin. 1 sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, executarea actelor Bancii Nationale a Romaniei nu se suspenda.
    Art. 83^2
    Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
    In cazul contestarii in instanta a actelor Bancii Nationale a Romaniei instanta judecatoreasca se va pronunta asupra legalitatii acestor acte."
    Art. 2
    Cererile de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si cu reglementarile emise in aplicarea acestei legi, pot fi retrase si prezentate din nou Bancii Nationale a Romaniei.
    Daca cererea de autorizare nu este retrasa, deficientele existente in documentatia prezentata trebuie sa fie inlaturate pana la data expirarii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998. In caz contrar devin incidente prevederile art. 14 din lege.
    Art. 3
    Banca Nationala a Romaniei va evalua calitatea conducatorilor, administratorilor si actionarilor bancilor autorizate si va lua masurile corespunzatoare, astfel incat in termen de 7 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa se asigure indeplinirea cerintelor prevazute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si a reglementarilor emise in aplicarea acestei legi. In cazul conducatorilor care au obtinut aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman valabile conditiile de pregatire si experienta profesionala in vigoare la data aprobarii acestora.
    Pentru motive justificate Banca Nationala a Romaniei poate prelungi termenul prevazut la alin. 1 o singura data, cu cel mult 3 luni.
    In cazul neindeplinirii cerintelor prevazute de lege, dupa expirarea termenelor mentionate la alin. 1 si 2 Banca Nationala a Romaniei va proceda, dupa caz, la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69 alin. 2 lit. d) si e) si/sau la luarea masurilor prevazute la art. 70 lit. c) si d) sau la art. 16 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 4
    Legea bancara nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia in Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin IsarescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 137/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 137 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu