E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 357 din  6 iunie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 25 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "e) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori, sau ca aceste obiective nu corespund conditiilor existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza sa fie acoperit de serviciile oferite de banca;"
    2. La articolul I punctul 7, literele h) si i) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:
    "h) actionariatul bancii nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege si de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
    i) Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca mentinerea autorizatiei bancii pericliteaza interesele deponentilor si ale altor creditori ai bancii, prin aceea ca banca nu mai poseda suficiente fonduri proprii pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii sau exista elemente care conduc la concluzia ca intr-un termen scurt banca nu isi va mai putea indeplini obligatiile catre deponenti sau catre alti creditori, ori ca banca nu mai justifica prezenta sa in piata intrucat activitatea desfasurata nu corespunde scopului pentru care banca s-a infiintat sau aceasta activitate nu poate fi desfasurata decat prin atragerea de resurse la rate ale dobanzii mult mai mari decat cele practicate pe piata;"
    3. La articolul I punctul 9, articolul 25^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25^2
    In scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii, activitatii si experientei persoanelor desemnate in calitate de conducator sau administrator al unei banci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar."
    4. La articolul I punctul 14, articolele 52^1 si 52^3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei banci.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile stabilite de prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morala ale persoanelor mentionate la art. 51 si 52, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide daca acestea corespund cerintelor prevazute la alin. 1.
    ............................................................................
    Art. 52^3
    In scopul asigurarii stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii actionariatului unei banci."
    5. La articolul I, dupa punctul 14 se introduc punctele 14^1 - 14^4 cu urmatorul cuprins:
    "14^1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 59
    Situatiile financiare ale bancilor vor fi certificate, pana la exercitiul financiar al anului 2001 inclusiv, de catre cenzori autorizati, in vederea depunerii in termenul legal la autoritatile in drept.
    Consiliile de administratie ale bancilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania sau societati internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu legislatia privind auditul financiar si in acord cu Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.
    14^2. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 60
    Prevederile art. 58 si 59 se aplica si sucursalelor bancilor straine, atributiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
    Activitatile indeplinite de cenzori inceteaza cu certificarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar al anului 2001.
    14^3. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 61
    Fiecare banca va incheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice si juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, potrivit legii.
    Auditorul financiar:
    a) va acorda asistenta bancii in tinerea evidentei contabile, in conformitate cu legislatia contabila din Romania si cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, pana la 31 decembrie 2001;
    b) va intocmi un raport anual impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale bancii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
    c) va analiza practicile si procedurile controlului intern si ale cenzorilor si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, va face recomandari bancii pentru remedierea lor;
    d) va prezenta consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei rapoarte de audit intocmite pe baza de mandate speciale, indeosebi in ceea ce priveste orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecinta o pierdere de importanta semnificativa pentru banca.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2002, bancile vor organiza activitatea de audit intern al carei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
    14^4. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 62
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2002, fiecare banca va publica situatiile financiare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, in forma stabilita de Banca Nationala a Romaniei si aprobata de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    6. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind instituirea administrarii speciale va fi publicata integral sau in extras in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    "18^1. Alineatul 5 al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    Un anunt privind instituirea administrarii speciale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
    8. La articolul III, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Banca Nationala a Romaniei va evalua calitatea conducatorilor, administratorilor si actionarilor bancilor autorizate si va lua masurile corespunzatoare, astfel incat in termen de 7 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa se asigure indeplinirea cerintelor prevazute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si a reglementarilor emise in aplicarea acestei legi. In cazul conducatorilor si administratorilor in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile conditiile de pregatire si experienta profesionala in vigoare la data aprobarii acestora."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 357/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 357 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu