E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 357 din  6 iunie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 25 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "e) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori, sau ca aceste obiective nu corespund conditiilor existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza sa fie acoperit de serviciile oferite de banca;"
    2. La articolul I punctul 7, literele h) si i) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:
    "h) actionariatul bancii nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege si de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
    i) Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca mentinerea autorizatiei bancii pericliteaza interesele deponentilor si ale altor creditori ai bancii, prin aceea ca banca nu mai poseda suficiente fonduri proprii pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii sau exista elemente care conduc la concluzia ca intr-un termen scurt banca nu isi va mai putea indeplini obligatiile catre deponenti sau catre alti creditori, ori ca banca nu mai justifica prezenta sa in piata intrucat activitatea desfasurata nu corespunde scopului pentru care banca s-a infiintat sau aceasta activitate nu poate fi desfasurata decat prin atragerea de resurse la rate ale dobanzii mult mai mari decat cele practicate pe piata;"
    3. La articolul I punctul 9, articolul 25^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25^2
    In scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii, activitatii si experientei persoanelor desemnate in calitate de conducator sau administrator al unei banci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar."
    4. La articolul I punctul 14, articolele 52^1 si 52^3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei banci.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile stabilite de prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morala ale persoanelor mentionate la art. 51 si 52, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide daca acestea corespund cerintelor prevazute la alin. 1.
    ............................................................................
    Art. 52^3
    In scopul asigurarii stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii actionariatului unei banci."
    5. La articolul I, dupa punctul 14 se introduc punctele 14^1 - 14^4 cu urmatorul cuprins:
    "14^1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 59
    Situatiile financiare ale bancilor vor fi certificate, pana la exercitiul financiar al anului 2001 inclusiv, de catre cenzori autorizati, in vederea depunerii in termenul legal la autoritatile in drept.
    Consiliile de administratie ale bancilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania sau societati internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu legislatia privind auditul financiar si in acord cu Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.
    14^2. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 60
    Prevederile art. 58 si 59 se aplica si sucursalelor bancilor straine, atributiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
    Activitatile indeplinite de cenzori inceteaza cu certificarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar al anului 2001.
    14^3. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 61
    Fiecare banca va incheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice si juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, potrivit legii.
    Auditorul financiar:
    a) va acorda asistenta bancii in tinerea evidentei contabile, in conformitate cu legislatia contabila din Romania si cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, pana la 31 decembrie 2001;
    b) va intocmi un raport anual impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale bancii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
    c) va analiza practicile si procedurile controlului intern si ale cenzorilor si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, va face recomandari bancii pentru remedierea lor;
    d) va prezenta consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei rapoarte de audit intocmite pe baza de mandate speciale, indeosebi in ceea ce priveste orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecinta o pierdere de importanta semnificativa pentru banca.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2002, bancile vor organiza activitatea de audit intern al carei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
    14^4. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 62
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2002, fiecare banca va publica situatiile financiare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, in forma stabilita de Banca Nationala a Romaniei si aprobata de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    6. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind instituirea administrarii speciale va fi publicata integral sau in extras in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    "18^1. Alineatul 5 al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    Un anunt privind instituirea administrarii speciale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
    8. La articolul III, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Banca Nationala a Romaniei va evalua calitatea conducatorilor, administratorilor si actionarilor bancilor autorizate si va lua masurile corespunzatoare, astfel incat in termen de 7 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa se asigure indeplinirea cerintelor prevazute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si a reglementarilor emise in aplicarea acestei legi. In cazul conducatorilor si administratorilor in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile conditiile de pregatire si experienta profesionala in vigoare la data aprobarii acestora."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 357/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 357 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu