Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 576 din 13 iunie 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului de Politici Economice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 14 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza Departamentul de Politici Economice, subordonat primului-ministru, ca structura in aparatul de lucru al Guvernului Romaniei.
    Art. 2
    (1) Departamentul de Politici Economice are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si prezinta Guvernului, impreuna cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, propuneri pentru armonizarea agendei de reglementare a Guvernului cu obiectivele pe termen scurt si mediu ale Programului de guvernare, stadiului si angajamentelor internationale decurgand din negocierile de aderare la Uniunea Europeana si din acordurile cu institutiile financiare internationale;
    b) supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, prioritatile de alocare multianuala a cheltuielilor bugetare repartizate pe programe de dezvoltare si stimulare a activitatilor economice, in consens cu resursele proprii ale bugetului consolidat si cu cele atrase;
    c) organizeaza consultari periodice cu Banca Nationala a Romaniei in vederea coordonarii politicii economice a Guvernului cu politica monetara a bancii centrale, in scopul asigurarii stabilitatii si predictibilitatii cadrului financiar, fiscal si monetar al economiei, si face propuneri Guvernului pentru mentinerea si corectarea echilibrelor macroeconomice;
    d) colaboreaza cu asociatiile patronale, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Asociatia Romana a Bancilor, precum si cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, in scopul formularii de propuneri Guvernului pentru fundamentarea strategiei economice si a programului de reglementare;
    e) examineaza si avizeaza, anterior supunerii spre aprobare Guvernului, strategiile sectoriale, regionale si pe produs elaborate de organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu;
    f) colaboreaza cu autoritatile de reglementare, Consiliul Concurentei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vederea fundamentarii si formularii de propuneri de reglementare a pietei si consolidarii mecanismelor de libera concurenta;
    g) prezinta periodic Guvernului rapoarte in legatura cu distorsiunile sau disfunctiile pietei, care fac necesara interventia corectiva;
    h) propune Guvernului masuri de imbunatatire a transparentei deciziilor de politica economica, precum si de respectare a termenelor asumate, in scopul cresterii eficientei actului de guvernare;
    i) colaboreaza cu institutele de cercetare din domeniul economic, cu Institutul European din Romania, cu alte organisme specializate cu atributii in dezvoltarea durabila, pentru fundamentarea si elaborarea de strategii si prognoze pe termen mediu si lung si de propuneri de politici economice si instrumente de stimulare a functionarii mecanismelor de piata;
    j) colaboreaza, cu aprobarea primului-ministru, cu consilierii din aparatul de lucru al primului-ministru pentru rezolvarea unor probleme de competenta comune;
    k) propune Guvernului si primului-ministru, dupa caz, constituirea de comitete sau consilii interministeriale pentru solutionarea unor probleme specifice, punctuale, stabilite de Guvern.
    (2) Departamentul de Politici Economice indeplineste orice alte atributii specifice prevazute in alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.
    Art. 3
    (1) Departamentul de Politici Economice este condus de un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (3) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Departamentului de Politici Economice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in cadrul directiilor din structura Departamentului de Politici Economice pot fi organizate servicii, sectoare si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului de Politici Economice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al secretarului de stat.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Departamentului de Politici Economice se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    (5) Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de Politici Economice se aproba in termen de cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Numarul maxim de posturi al Departamentului de Politici Economice se stabileste prin decizie a primului-ministru si se asigura in cadrul numarului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    Art. 6
    Resursele financiare necesare in vederea functionarii Departamentului de Politici Economice se cuprind in bugetul Secretariatului General al Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA
                 a Departamentului de Politici Economice

                          ______________________
                         |   SECRETAR DE STAT   |
                         |______________________|
                                    |
                          __________|___________
                         | SUBSECRETAR DE STAT  |
                         |______________________|
                                    |
        ____________________________|__________________________________
       |                    |                     |                    |
 ______|________    ________|_______    __________|_______    _________|_______
|   DIRECTIA    |  |    DIRECTIA    |  |     DIRECTIA     |  |    DIRECTIA     |
| MICROECONOMIE |  |    POLITICI    |  | PIETE DE CAPITAL |  | INSTITUTIILE SI |
| SI POLITICI   |  | MACROECONOMICE |  |                  |  |  REGLEMENTAREA  |
| PROMOTIONALE  |  |                |  |                  |  |     PIETEI      |
|_______________|  |________________|  |__________________|  |_________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 576/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 576 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu