E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 17 din actul Norma 2 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 18 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 20 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 22 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 25 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 30 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 35 din actul Norma 2 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 36 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 37 din actul Norma 2 1999 abrogat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 38 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 2 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 3 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 4 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 8 din actul Norma 2 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 5 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 12 din actul Norma 2 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 13 din actul Norma 2 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 15 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 16 din actul Norma 2 1999 abrogat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Articolul 17 din actul Norma 2 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 4 2002
Norma 2 1999 in legatura cu Norma 4 2000
Articolul 17 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 10 1999
Articolul 18 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 10 1999
Articolul 27 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 10 1999
Articolul 28 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 10 1999
Articolul 8 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 10 1999
Articolul 1 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 6 1999
Articolul 8 din actul Norma 2 1999 modificat de Norma 6 1999
Norma 2 1999 republicat de Norma 2 1999
Articolul 7 din actul Norma 2 1999 modificat de Rectificare 2 1999
Articolul 37 din actul Norma 2 1999 modificat de Rectificare 2 1999
Articolul 6 din actul Norma 2 1999 modificat de Rectificare 2 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 2 din 22 ianuarie 1999

privind autorizarea bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 10 februarie 1999

    Prezentele norme reglementeaza conditiile si procedura de autorizare de catre Banca Nationala a Romaniei a bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor straine.
    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si ale art. 11, 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 si art. 51 din Legea bancara nr. 58/1998,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998.
    De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) act constitutiv - contractul si statutul ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, pe baza caruia se constituie banca;
    b) bilant contabil - bilantul, contul de profit si pierderi, anexele si raportul de gestiune.

    CAP. 2
    Autorizarea bancilor

    Sectiunea I
    Dispozitii comune
    Art. 2
    Bancile, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Filialele unor persoane juridice romane sau straine, care se constituie ca banci pe teritoriul Romaniei, sunt banci persoane juridice romane si au regimul juridic al acestora.
    Art. 3
    Procesul de autorizare a bancilor de catre Banca Nationala a Romaniei cuprinde doua etape:
    a) aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata*), si ale Legii nr. 58/1998;
    b) autorizarea functionarii bancii.
------------
    *) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

    Art. 4
    In termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea unei banci sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea luata, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
    Aprobarea constituirii bancii nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea bancii conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata si dispozitiilor legale.
    Art. 5
    In termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii, conform sectiunilor II si III din prezentul capitol. In cazul bancilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.
    Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea functionarii unei banci in termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. 1.
    Aparitia unor modificari fata de proiectul initial va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei, putand atrage revocarea hotararii de aprobare a constituirii, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.
    Art. 6
    In fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat in sustinerea cererii de autorizare sa cuprinda toate documentele si informatiile prevazute in sectiunile II si III din prezentul capitol si ca instrumentarea acestora sa se fi putut incheia cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris.
    In aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte, conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fara a fi luate in considerare la analizarea acestora.
    Art. 7
    Banca nou-constituita va putea desfasura activitati bancare incepand cu data eliberarii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei.
    In termen de 5 zile de la data efectuarii primei operatiuni bancare banca va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei. Notificarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a inceput activitatea si va fi insotita de reglementarile interne privind desfasurarea respectivelor operatiuni.
    Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne corespunzatoare.
    Art. 8
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine.

    Sectiunea II
    Bancile, persoane juridice romane
    Art. 9
    In conformitate cu Legea nr. 58/1998, bancile, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
    Societatile comerciale pe actiuni se pot constitui prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
    Capitalul social al bancii trebuie sa fie subscris cel putin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei si fiecare actionar va varsa integral si in forma baneasca valoarea actiunilor subscrise pana la momentul constituirii.
    Art. 10
    Denumirea unei banci trebuie astfel stabilita incat sa nu fie de natura sa produca confuzie cu denumirea altei banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Denumirea bancii trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a unei persoane juridice straine.
    Art. 11
    Spatiul destinat sa constituie sediul social al unei banci nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda, ca suprafata, conditii de securitate si dotari, activitatilor propuse pentru a fi desfasurate.
    Art. 12
    Obiectul de activitate al unei banci va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.
    In obiectul de activitate nu vor fi incluse activitatile pe care, potrivit dispozitiilor prevazute la alin. 1, bancile nu le pot efectua in mod direct si nici activitatile care nu sunt definitorii pentru scopul in care o banca se constituie si functioneaza.
    Art. 13
    Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau actionar semnificativ trebuie sa fie in functiune de cel putin 3 ani.
    In cazul constituirii bancii pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bancii, per total, cu cel putin 30% .
    Art. 14
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei banci, persoana juridica romana, numai in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
    - regia autonoma sau societatea comerciala sa nu fi beneficiat in ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si sa nu se fi prevazut pentru anul in curs ca ea sa beneficieze de acestea. In acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor, din care sa rezulte ca regia autonoma sau societatea comerciala indeplineste aceasta conditie;
    - participatia la capitalul social al bancii sa fie de cel mult 2% din acesta;
    - ponderea totala a participatiilor regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, sa nu depaseasca 10% din capitalul social al bancii respective.
    Art. 15
    Fondurile deschise de investitii si fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, constituite ca societate civila, nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci.
    Art. 16
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, precum si fondurile deschise de investitii si fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, constituite ca societate civila, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme detin o participatie ce depaseste nivelurile prevazute mai sus, nu vor putea achizitiona alte actiuni.
    Art. 17
    Conducatorii bancii trebuie sa indeplineasca conditiile de onorabilitate, pregatire si experienta profesionala prevazute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.
    Pentru indeplinirea conditiilor de experienta profesionala, o persoana trebuie sa satisfaca, in mod alternativ sau cumulativ, urmatoarele cerinte:
    a) sa fi ocupat un post de conducere (cel putin de sef de serviciu) intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau in institutii echivalente din strainatate, intr-unul dintre domeniile specifice activitatii acestora;
    b) sa fi condus o societate care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;
    c) sa fi lucrat intr-o institutie financiar-bancara internationala cel putin la nivel de consilier (expert) intr-un domeniu specific activitatii institutiei in cauza.
    Nu vor putea fi numite conducatori ai unei banci persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara sau care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 58/1998 ori intr-o alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.
    Art. 18
    Persoanele desemnate in calitate de administrator sau cenzor trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 27 si, respectiv, art. 28 din Legea nr. 58/1998 si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.
    Pentru indeplinirea conditiilor de experienta profesionala o persoana desemnata in calitatea de cenzor trebuie sa satisfaca, in mod alternativ sau cumulativ, urmatoarele cerinte:
    a) sa fi lucrat intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau in institutii echivalente din strainatate, intr-unul dintre domeniile specifice activitatii acestora;
    b) sa fi lucrat intr-o societate care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare, intr-unul dintre domeniile specifice activitatii acestora;
    c) sa fi lucrat intr-o institutie financiar-bancara internationala, intr-un domeniu specific activitatii institutiei in cauza;
    d) sa fi avut calitatea de cenzor sau, dupa caz, de cenzor extern independent la o banca, la Banca Nationala a Romaniei, la o societate care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;
    e) sa fie cadru universitar in specialitatea finante, banci, contabilitate sau doctor in economie.
    Art. 19
    Formalitatile prevazute la art. 5, 9, 17, 35 si 39 din Legea nr. 31/1990, republicata, vor fi indeplinite numai dupa obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei a aprobarii de constituire a bancii.
    Art. 20
    In vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);
    b) procura autentica, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);
    c) proiectul actului constitutiv;
    d) repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
    e) informatiile precizate in chestionarul (anexa nr. 2) completat de catre fondatori.
    In plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:
    - extras din registrul comertului din tara de origine, care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii statutari, obiectul de activitate si capitalul social;
    - ultimele trei bilanturi contabile, inregistrate la autoritatea fiscala (pentru persoanele juridice romane), respectiv verificate de auditori independenti (pentru persoanele juridice straine), si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului, precum si ale societatii a carei filiala este (unde este cazul).
    Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:
    - curriculum vitae;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    - declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala. In cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va completa anexa nr. 3;
    f) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:
    - tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii prevazute a fi oferite de catre banca;
    - clientela careia i se adreseaza banca si modalitatile de atragere a acesteia;
    - studiul segmentului de piata in care banca intentioneaza sa isi desfasoare activitatea;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - proiectul structurii organizatorice a bancii si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii;
    - estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii 3 ani, intocmite potrivit normelor metodologice in materie emise de Banca Nationala a Romaniei;
    - estimarea costurilor de constituire;
    g) comunicare privind identitatea conducatorilor bancii, pentru care urmeaza sa se transmita:
    - chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care sa rezulte onorabilitatea, calificarea si experienta profesionala, care sa fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata.
    Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta in Romania se va prezenta cate un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritatile competente din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritatile competente din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta anterior, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai mult de 5 ani se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane;
    - declaratia din care sa rezulte ca, pe perioada indeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta functie si vor avea resedinta in Romania (localitatea in care banca isi are sediul), conform anexei nr. 5;
    h) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie.
    Pentru fiecare dintre acestia vor fi depuse un curriculum vitae, in care se vor preciza, in mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani, si un certificat de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    i) identitatea cenzorilor.
    Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:
    - curriculum vitae (se vor preciza, in mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani);
    - certificatul de cazier judiciar, in original sau in copie legalizata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    - dovada calitatii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, in conditiile legii romane (copia legalizata de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - declaratie (anexa nr. 6A).
    Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
    - dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei (copia de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - declaratie (anexa nr. 6B) a societatii de expertiza contabila si (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta sa o reprezinte in calitate de cenzor;
    j) in cazul constituirii unei filiale a unei banci straine, declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine privind viabilitatea bancii straine respective;
    k) denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului;
    l) orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    Art. 21
    In cazul constituirii bancii prin subscriptie publica, documentatia prevazuta la art. 20 lit. h) si i) din prezentele norme nu va fi prezentata in aceasta etapa.
    Art. 22
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in termenul prevazut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii.
    Vor fi prezentate urmatoarele documente:
    a) copie legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica sau un exemplar original al acestuia;
    b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat pana in momentul inmatricularii bancii;
    c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, care se va materializa intr-un act de proprietate incheiat in forma autentica, transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare de pe langa judecatoria unde se afla imobilul, sau o copie legalizata de pe acesta, intr-un contract de inchiriere sau subinchiriere, in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala (in cazul contractului de subinchiriere, se va prezenta si consimtamantul scris al proprietarului, concretizat intr-o declaratie incheiata in forma autentica, precum si contractul de inchiriere, in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala) etc.;
    d) informare cu privire la repartitia capitalului social;
    e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:
    - dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei (copie de pe Monitorul Oficial al Romaniei care atesta inscrierea acesteia in Tabloul corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania);
    - o scurta prezentare a activitatii societatii, din care sa rezulte experienta in domeniul financiar-bancar a acesteia;
    - curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru conducatorul (conducatorii) societatii;
    - chestionar (anexa nr. 7);
    f) copie certificata de pe cererea de inmatriculare si copie legalizata de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea bancii;
    g) comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii.
    Art. 23
    In cazul in care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se vor transmite si documentele prevazute la art. 20 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum si cele de la lit. h) si i) ale aceluiasi articol.

    Sectiunea III
    Sucursalele bancilor straine
    Art. 24
    In conformitate cu Legea nr. 58/1998, bancile straine pot infiinta sucursale pe teritoriul Romaniei, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea formalitatilor prevazute de legislatia romana in vigoare.
    La infiintare, sucursalele trebuie sa dispuna de un capital de dotare la nivelul prevazut pentru capitalul social minim al bancilor.
    Art. 25
    Prevederile art. 11, referitoare la spatiul destinat sediului social al bancilor, si cele ale art. 17, referitoare la conducatori, din prezentele norme sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine.
    Art. 26
    La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei banci straine se vor avea in vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum si faptul ca activitatile ce urmeaza a fi desfasurate nu pot excede obiectului de activitate al bancii straine respective.
    Art. 27
    Persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei trebuie sa fie in numar de cel putin 3 si sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cenzorii bancii la art. 18 din prezentele norme.
    Art. 28
    In vederea obtinerii aprobarii de infiintare, banca straina solicitanta trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);
    b) copie legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;
    c) extras din registrul comertului din tara de origine, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;
    d) descrierea bancii straine, care va include:
    - clasificarea sa in tara de origine, in functie de marimea activelor;
    - descrierea structurii organizatorice;
    - descrierea actionarilor semnificativi;
    - descrierea activitatii;
    e) ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;
    f) descrierea sistemului de reglementare bancara din tara de origine, care va include:
    - prezentarea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine;
    - modul in care societatea bancara straina, inclusiv sucursala pe care o va deschide in Romania, este supravegheata de autoritatea de supraveghere bancara din tara de origine;
    g) declaratia autoritatii de supraveghere din tara de origine privind:
    - acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale in Romania de catre banca in cauza;
    - viabilitatea societatii bancare respective;
    h) hotararea organului statutar al bancii straine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte cel putin:
    - adresa sediului sucursalei;
    - operatiunile pe care sucursala urmeaza sa le desfasoare pe teritoriul Romaniei;
    - suma ce va fi pusa la dispozitie sucursalei drept capital de dotare, in conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;
    - identitatea conducatorilor (cel putin 2), imputerniciti sa angajeze banca legal in Romania si competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentatia prevazuta la art. 20 lit. g) din prezentele norme;
    i) studiul de fezabilitate prevazut la art. 20 lit. f) din prezentele norme;
    j) comunicare privind identitatea persoanelor (cel putin 3) care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentatia prevazuta la art. 20 lit. i) din prezentele norme;
    k) denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei;
    l) orice alte informatii pe care banca straina le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
    Art. 29
    In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, in termenul prevazut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru infiintarea sucursalei.
    Documentatia ce trebuie prezentata va cuprinde:
    a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sa confirme depunerea acestuia de catre banca straina intr-un cont ramas blocat pana la inmatricularea sucursalei bancii in registrul comertului;
    b) dovada care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentatia prevazuta la art. 22 lit. c) din prezentele norme;
    c) copie certificata de pe cererea de inmatriculare si copie legalizata de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea sucursalei.

    CAP. 3
    Respingerea cererii

    Art. 30
    In orice etapa a procesului de autorizare Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare in conditiile prevazute la art. 14 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 31
    Neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat revocarea aprobarii constituirii.
    De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocata in cazul nerespectarii termenelor prevazute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
    O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.
    Art. 32
    Hotararea de respingere a acordarii autorizatiei de functionare a unei banci va fi comunicata partilor interesate, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 33
    Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma in termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.
    Art. 34
    Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei banci vor pastra confidentialitatea proiectului atata timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acesteia.
    Art. 35
    In cazul in care documentatia prezentata este incompleta sau insuficienta, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatie si documente suplimentare.
    Art. 36
    Documentatia va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora.
    Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    Art. 37
    Cererile de autorizare, nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, pot fi retrase si prezentate din nou de titularii lor, in conformitate cu prevederile acestei legi si ale prezentelor norme.
    Daca cererea de autorizare nu este retrasa, deficientele existente in proiectul prezentat (atat in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de fond, cat si in cazul in care documentele sunt incomplete sau incorect intocmite) trebuie sa fie inlaturate pana la data incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte conform art. 4 alin. 1 si art. 5 alin. 2 din prezentele norme, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. 6 alin. 2 din prezentele norme.
    In caz contrar, devin incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1998.
    In situatiile prevazute la alin. 2, documentatia ce va fi depusa la Banca Nationala a Romaniei in sustinerea unei cereri de autorizare, dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme, trebuie sa fie intocmita in conformitate cu prevederile acestor norme.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 39
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Incepand cu aceeasi data se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1995 privind autorizarea societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.

                 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                     AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             MUGUR ISARESCU,
                               GUVERNATOR

    ANEXA 1

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI

                         Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ........................, imputernicit/imputerniciti
                              (numele si prenumele)
conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicitam autorizarea bancii*)
............................ .
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:
    - procura autentica, semnata de toti membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnatii este/sunt desemnat/desemnati sa ii reprezinte/reprezentam in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare;
    - proiectul actului constitutiv;
    - repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;
    - chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;
    - dovada inregistrarii in registrul comertului, bilanturile contabile si cele mai recente situatii financiar-contabile pentru fiecare fondator persoana juridica, precum si pentru societatea a carei filiala este;
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar si declaratie de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoana fizica;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicare privind identitatea conducatorilor bancii;
    - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare conducator;
    - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licenta in profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducator, document care sa ateste ca persoana in cauza nu este supusa vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara;
    - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie*);
    - curriculum vitae si certificate de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administratie*);
    - comunicare privind identitatea cenzorilor*);
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare si declaratie (anexa nr. 6A) pentru fiecare cenzor persoana fizica*);
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare cenzor persoana juridica*);
    - declaratie (anexa nr. 6B) completata de fiecare cenzor persoana juridica si declaratie (anexa nr. 6A) completata de catre persoana fizica desemnata de acesta sa il reprezinte in calitate de cenzor*);
    - declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine*);
    - comunicare privind denumirea bancii sau a sucursalei bancii straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.
    Adresa noastra de contact este ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................

       Telefon ...........     Fax .............

              Data                 Semnatura
       ...................     .................

               Domnului guvernator al Bancii Nationale a Romaniei
------------
    *) Denumirea bancii a carei autorizatie se solicita.
    *) In cazul constituirii simultane a bancii.
    *) In cazul in care banca a carei autorizare se solicita este o filiala a unei banci straine.

    ANEXA 2
    Confidential

                              CHESTIONAR
         pentru participantii la capitalul social al bancii*)

    1. Denumirea bancii pentru care se comunica informatiile ..............................................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al bancii:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, adresa sediului social ........................................................................................................................................................................ .................................................................
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si adresa actuala. Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care si-au stabilit resedinta in Romania.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    3. Adresele la care persoana fizica mentionata la pct. 2.2 a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani:
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    4. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2 este desemnata drept unul dintre conducatorii bancii?
..............................................................................
    5. Suma si procentul participatiei la capitalul social al bancii:
    a) ce urmeaza a fi detinute            b) detinute in prezent:
       de catre participant:               ........... lei;
    ........... lei;                       ........ (valuta) echivalent lei;
    ........ (valuta) echivalent lei;      ......... % .
    ......... % .
    6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna? In caz afirmativ, se va transmite o descriere a grupului si o situatie din care sa rezulte procentele de participare in cadrul grupului. In plus, pentru participantul persoana juridica mentionat la pct. 2.1 se va transmite si o lista cuprinzand actionarii sai semnificativi, cu procentul participatiei fiecaruia.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    7. Precizati identitatea conducatorilor participantului persoana juridica mentionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele si functia acestora, adresa si numarul de telefon). Daca participantul este o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, aceste informatii nu mai sunt necesare.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    8. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative (orice participatie care reprezinta cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitati nebancare? In caz afirmativ, comunicati lista cuprinzand aceste participatii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    9. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 6 detine participatii semnificative la capitalul social al altor banci? In caz afirmativ, comunicati lista cuprinzand aceste participatii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    10. Participantul si societatile comerciale la care acesta detine participatii semnificative desfasoara activitati financiare? In caz afirmativ, indicati autoritatile de supraveghere in cauza.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    11. Intre banca mentionata la pct. 1 si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ, dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    12. Precizati care sunt bancile cu care participantul intretine relatii de afaceri (se vor indica denumirea bancilor, sediul acestora si vechimea relatiilor).
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii mentionate la pct. 1.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    14. Sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit extern? Daca da, dati detalii (se vor indica cel putin: identitatea creditorului - denumirea/numele si prenumele, sediul/domiciliul, suma creditului, rata dobanzii, termenul de rambursare).
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    15. Precizati care sunt obiectivele urmarite prin obtinerea participatiei la capitalul social al bancii. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii bancii in urmatorii ani?
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    16. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 6 au facut in ultimii 10 ani sau fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    17. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei participantului la capitalul social al bancii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii nu este un credit intern si ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate. Totodata ma angajez sa transmit in fiecare an bancii mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

      Data            Numarul anexelor              Numele si prenumele
    ..........        ................              ...................

                                      Semnatura si stampila
                                      (daca este cazul)
                                      Pentru persoanele juridice
                                      vor semna reprezentantii
                                      lor legali/statutari
                                      ...........................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
------------
    *) Acest chestionar se completeaza de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii.
    Chestionarul va fi completat prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 3
    Confidential

                              DECLARATIE*)

    Subsemnatul ....................., in calitate de fondator/actionar
                (numele si prenumele)
semnificativ la ....................., declar pe propria raspundere urmatoarele:
                  (denumirea bancii)
    I. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la societatile comerciale (altele decat cele declarate la pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2). Se vor indica cel putin: denumirea si sediul societatii comerciale, suma si procentul participatiei.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    II. In ultimii 5 ani am incasat dividende de la societatile comerciale la care detin participatii (se va indica valoarea dividendelor incasate de la fiecare societate comerciala precizata la pct. I din prezenta declaratie si pct. 8 si 9 din chestionarul prezentat in anexa nr. 2).
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    III. Alte activitati cu scop lucrativ pe care le desfasor (se va preciza natura activitatilor si profitul net anual obtinut din fiecare dintre acestea):
............................................................................................................................................................
    IV. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de:
............................................................................................................................................................
    V. Detin depozite la banci comerciale, participatii la fonduri deschise de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
    - in lei: ...............
    - in valuta: ............
    VI. Alte creante cu o valoare mai mare de 10.000.000 lei pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania si in strainatate:
............................................................................................................................................................

           Data                                  Semnatura
       ..............                         ................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
------------
    *) Se completeaza personal de catre fondatorii si actionarii semnificativi ai bancii, persoane fizice.

    ANEXA 4
    Confidential

                              CHESTIONAR
               pentru conducatorii potentiali ai bancii*)

    1. Denumirea si adresa sediului social al bancii/sucursalei bancii straine
............................................................................................................................................................
    2. Identitatea candidatului (numele si prenumele, data nasterii, cetatenia si adresa)
    Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care acestia si-au stabilit resedinta in Romania.
............................................................................................................................................................
..............................................................................
    3. Adresele la care candidatul a avut stabilita resedinta in ultimii 5 ani
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    4. Curriculum vitae
    Se vor trece pe o foaie separata cel putin urmatoarele informatii:
    - educatia (institutia de invatamant, natura cursurilor si anul absolvirii);
    - experienta profesionala (denumirea si adresa institutiei, natura si durata activitatilor desfasurate si a responsabilitatilor exercitate).
    In plus, se va prezenta o copie legalizata de pe actul care atesta licentierea in profesie.
..................................................................
    5. Identitatea referentilor (numele a 3 persoane)
    Se vor indica: ocupatia, adresa si numarul de telefon ale acestora. In anexa se vor prezenta scrisorile de referinta ale persoanelor nominalizate.
    Se recomanda ca printre referenti sa se afle persoane in subordinea carora ati activat o perioada mai mare de 3 ani.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    6. Functia pe care o veti exercita in cadrul bancii/sucursalei. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitatilor aferente acesteia.
..............................................................................
    7. In exercitarea atributiilor dumneavoastra veti urma instructiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara bancii? Daca da, faceti orice precizari utile.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    8. Ati fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat intr-o societate in nume colectiv sau asociat comanditar intr-o societate in comandita? In aceasta eventualitate, precizati denumirea si activitatea societatii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastra.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    9. Ati exercitat in ultimii 10 ani sau exercitati responsabilitati in conducerea si administrarea unor entitati (societati comerciale, institutii, organizatii etc.), altele decat cele precizate la pct. 1 si 4? Daca da, precizati denumirea si activitatea acestora, natura si durata functiei.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    10. Precizati care dintre entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditar intretine sau ar putea sa intretina in viitor, dupa stiinta dumneavoastra, relatii de afaceri semnificative cu banca/sucursala mentionata la pct. 1.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    11. In ultimii 10 ani autoritatile competente au refuzat sau au retras o autorizatie in domeniul bancar ori financiar (in Romania sau in strainatate) dumneavoastra personal sau vreuneia dintre entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat? Daca da, dati detalii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    12. In ultimii 10 ani entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati sau la care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate (in Romania sau in strainatate) insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    13. In ultimii 10 ani ati facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a incheiat cu o sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp ati fost reabilitat. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    14. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre entitatile al caror angajat ati fost? Daca da, dati detalii.
............................................................................................................................................................
    15. Obligatiile dumneavoastra financiare se afla intr-o relatie sanatoasa cu veniturile dumneavoastra?
..............................................................................
    16. Ati avut, dumneavoastra sau entitatile la care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultati financiare majore care sa fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Daca da, faceti orice precizare utila.
............................................................................................................................................................
    17. Aveti sau intentionati sa obtineti o participatie la capitalul bancii mentionate la pct. 1?
..............................................................................
    18. Va aflati sau intentionati sa intrati in relatii financiare cu banca mentionata la pct. 1? Daca da, dati detalii.
............................................................................................................................................................
    19. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificarii, experientei profesionale si a onorabilitatii dumneavoastra.
............................................................................................................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata.
    Totodata ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.

      Data            Numarul anexelor              Semnatura candidatului
    ..........        ................              ......................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
------------
    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 5

                              DECLARATIE*1)

    Subsemnatul ....................., numit in calitate de conducator al*2)
                (numele si prenumele)
............., in functia declarata la pct. 6 din chestionar (anexa nr. 4), declar ca pe perioada indeplinirii functiei respective voi exercita exclusiv aceasta functie si voi avea resedinta in*3) ............................. .

               Data                              Semnatura
           .............                     ..................

------------
    *1) Se va completa de catre persoanele desemnate in calitate de conducatori ai bancii/sucursalei bancii straine.
    *2) Se va completa, dupa caz, cu denumirea bancii sau a sucursalei bancii straine.
    *3) Se va completa, dupa caz, cu localitatea in care banca sau sucursala bancii straine isi are sediul.

    ANEXA 6A

                              DECLARATIE*1)

    Subsemnatul ....................., expert contabil/contabil autorizat, cu
                (numele si prenumele)
studii superioare, numit*2) .................................................. la ............................................ declar pe propria raspundere ca
   (denumirea bancii/sucursalei bancii straine)
nu ma aflu in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 156 alin. (2) lit. a) - c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ori in alta situatie de incompatibilitate profesionala, prevazuta de legislatia in vigoare.

               Data                              Semnatura
           .............                     ..................

------------
    *1) Se va completa de catre persoanele fizice.
    *2) Se va completa cu:
    a) in cazul bancilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant;
    - reprezentant al societati comerciale
    .......................................................
         (denumirea societatii de expertiza contabila)
pentru indeplinirea atributiilor ce revin acestei societati, rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;
    b) in cazul sucursalelor bancilor straine:
    - in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;
    - reprezentant al societatii comerciale
    .......................................................
         (denumirea societatii de expertiza contabila)

pentru indeplinirea atributiilor ce revin acestei societati, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.

    ANEXA 6B

                               DECLARATIE*1)

    Subsemnatul ................................................, reprezentant
                           (numele si prenumele)
statutar al ..................................................................,
                     (denumirea societatii de expertiza contabila)
numit*2) ................................... la ..............................,
                                                        (denumirea bancii)
declar ca societatea comerciala mentionata mai sus nu se afla in situatia prevazuta la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ori in alta situatie de incompatibilitate profesionala, prevazuta de legislatia in vigoare.

                 Data                     Semnatura si stampila
            ..............              ..........................

------------
    *1) Se va completa de catre societatile de expertiza contabila.
    *2) Se va completa cu:
    a) in cazul bancilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant;
    b) in cazul sucursalelor bancilor straine:
    - in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.

    ANEXA 7

                              CHESTIONAR
                   pentru auditorul independent*)

    1. Identitatea societatii de expertiza contabila. Se vor indica: denumirea, forma juridica, adresa sediului social.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    2. Identitatea principalilor conducatori ai societatii de expertiza contabila (se vor indica: numele, prenumele si functiile acestora, adresa si numarul de telefon):
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    3. Societatea mentionata la pct. 1 a facut in ultimii 10 ani sau face in prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    4. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a executat lucrari de audit s-a aflat in conflict cu vreo autoritate insarcinata cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizatie in domeniul bancar sau financiar? Daca da, dati detalii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    5. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a executat lucrari de audit a facut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    6. In ultimii 10 ani societatea mentionata la pct. 1 sau actionarii/asociatii sai au facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a incheiat cu vreo sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.
........................................................................................................................................................................ .................................................................
    7. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societatii mentionate la pct. 1.
............................................................................................................................................................
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata.
    Totodata in numele societatii pe care o reprezint ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica informatiile furnizate.

          Data                         Numele si prenumele
     ..............                   .....................

                                       Semnatura si stampila
                                       (chestionarul va fi
                                       semnat de reprezentantul
                                       legal/statutar al societatii)
                                       .............................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
------------
    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate intrebarile; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    ANEXA 8

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI

                           Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ..........................., in calitate de
                                (numele si prenumele)
reprezentant/reprezentanti statutar/statutari al/ai*1) ........................, solicit/solicitam autorizarea sucursalei din*2) ............................. a acestei banci.
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:
    - copia legalizata de pe actul constitutiv incheiat in forma autentica, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;
    - extrasul eliberat de registrul comertului, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;
    - descrierea bancii straine;
    - ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;
    - descrierea sistemului de reglementare bancara;
    - declaratia autoritatii de supraveghere;
    - hotararea organului statutar al bancii straine referitoare la deschiderea sucursalei din Romania;
    - chestionarul (anexa nr. 4) si declaratia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoana desemnata in calitate de conducator al sucursalei;
    - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licenta in profesie, certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducator si documentul care sa ateste ca persoana in cauza nu este supusa vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicarea privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul sucursalei;
    - curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare si declaratia (anexa nr. 6A) pentru fiecare persoana fizica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*3);
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dovada calitatii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare persoana juridica numita in conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);
    - declaratia (anexa nr. 6B) completata de catre societatea de expertiza contabila si declaratia (anexa nr. 6A) completata de persoana fizica desemnata de aceasta sa o reprezinte in exercitarea atributiilor prevazute la art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);
    - denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei;
    - procura autentica prin care imputernicesc/imputernicim pe domnul/doamna .......................... sa reprezinte banca in relatia cu Banca Nationala
  (numele si prenumele)
a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare*5).
    Adresa noastra de contact este ........................................................................................................................................................................ .................................

             Telefon ............                   Fax .............

                   Data                             Semnatura si stampila
             ....................                   .....................

              Domnului guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

------------
    *1) Denumirea si localitatea in care isi are sediul banca straina solicitanta.
    *2) Localitatea din Romania in care urmeaza sa isi aiba sediul sucursala a carei autorizare se solicita.
    *3) In cazul in care au fost numite persoane fizice.
    *4) In cazul in care a fost numita o societate de expertiza contabila.
    *5) Se va prezenta numai in cazul in care relatia cu Banca Nationala a Romaniei va fi asigurata prin intermediul altei/altor persoane decat reprezentantii statutari ai bancii straine.SmartCity5

COMENTARII la Norma 2/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu