E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 202 2002 modificat de Legea 187 2012
Articolul 68 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 1015 2004
Articolul 38 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 898 2004
Articolul 67 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Ordin 671 2004
Articolul 67 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Ordin 1044 2004
Articolul 16 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 749 2004
Articolul 67 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Ordin 38 2004
Articolul 9 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 546 2004
Articolul 67 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Ordin 455 2004
Articolul 33 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 317 2004
Articolul 56 din actul OUG 202 2002 in legatura cu Hotărârea 164 2004
OUG 202 2002 aprobat de Legea 280 2003
Articolul 13 din actul OUG 202 2002 modificat de Legea 280 2003
Articolul 16 din actul OUG 202 2002 modificat de Legea 280 2003
Articolul 35 din actul OUG 202 2002 modificat de Legea 280 2003
Articolul 77 din actul OUG 202 2002 modificat de Legea 280 2003
Articolul 81 din actul OUG 202 2002 modificat de Legea 280 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 202 din 18 decembrie 2002

privind gospodarirea integrata a zonei costiere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 965 din 28 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Gospodarirea, protectia, punerea in valoare, dezvoltarea durabila a zonei costiere si, unde este posibil, restaurarea acesteia reprezinta actiuni de interes general, avand in vedere varietatea resurselor naturale, comerciale, ecologice, industriale si estetice, de valoare imediata si potentiala pentru bunastarea prezenta si viitoare a natiunii, pe care aceasta le detine.
    (2) Gospodarirea integrata a zonei costiere se supune dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si prevederilor din conventiile internationale la care Romania este parte.
    (3) Sunt, de asemenea, supuse dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si altor reglementari specifice amenajarile care au legatura cu zona costiera si care, direct sau indirect, produc modificari temporare ori definitive asupra calitatii mediului costier.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop:
    a) stabilirea zonei costiere si a masurilor ce se impun pentru asigurarea integritatii acesteia;
    b) garantarea utilizarii publice a zonei costiere romanesti, cu exceptia situatiilor privind siguranta nationala;
    c) reglementarea utilizarii durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigura protectia mediului, peisajului, mostenirii culturale, istorice si arheologice;
    d) reconstructia si conservarea zonei costiere prin adoptarea de masuri adecvate;
    e) integrarea in cadrul zonei costiere a politicilor de mediu in politicile sectoriale privind agricultura si silvicultura, energia, resursele minerale, industria, turismul, pescuitul si acvacultura marina, transporturile si dezvoltarea zonelor locuite, precum si a politicilor de gospodarire a apelor;
    f) asigurarea accesului publicului la informatie si a participarii acestuia la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi integrate a zonei costiere romanesti.
    Art. 3
    Protectia zonei costiere presupune apararea integritatii si a scopurilor generale de utilizare ale acesteia, conservarea trasaturilor si elementelor sale naturale si prevenirea efectelor negative generate de lucrarile si instalatiile existente sau care urmeaza a fi executate.
    Art. 4
    Termenii folositi in prezenta ordonanta de urgenta au semnificatia stabilita in anexa nr. 1.
    Art. 5
    (1) Gospodarirea integrata a zonei costiere si dezvoltarea sa durabila se bazeaza pe respectarea principiilor generale si specifice.
    (2) Principiile generale sunt urmatoarele:
    a) principiul dezvoltarii durabile: gospodarirea integrata a zonei costiere trebuie realizata astfel incat sa satisfaca atat necesitatile generatiilor prezente, cat si ale celor viitoare, toate cu garantarea mentinerii caracteristicilor ecologice esentiale si a diversitatii biologice, peisagistice si culturale;
    b) principiul prevenirii: activitatile economice din zona costiera se vor desfasura numai in baza unui act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in scopul impiedicarii degradarii conditiilor ambientale, bunurilor naturale, a ecosistemelor acvatice si a conditiilor de viata a locuitorilor;
    c) principiul precautiei: in lipsa certitudinilor stiintifice autoritatile competente vor interzice sau vor autoriza temporar, pana la intocmirea studiilor, activitatile ce ar putea avea drept consecinta producerea de pagube majore sau ireversibile in zonele de coasta;
    d) principiul previziunii: previziunea trebuie facuta avandu-se in vedere in special schimbarile si tendintele pe termen scurt si lung in materie de meteorologie si oceanografie;
    e) principiul restaurarii: bunurile naturale degradate vor face obiectul unei restabiliri si restaurari in vederea regenerarii ecosistemelor naturale;
    f) principiul "poluatorul plateste": degradarile mediului din zona costiera fac obiectul unei remedieri din partea celor care le-au cauzat;
    g) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici in domeniul mediului pentru atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului din zona costiera;
    h) principiul asigurarii accesului publicului la informatia de mediu si a participarii la luarea deciziilor;
    i) principiul cooperarii internationale pentru a asigura gestionarea si protectia zonei costiere.
    (3) Principiile specifice sunt urmatoarele:
    a) resursele minerale si biologice marine si terestre din zona costiera vor fi utilizate durabil si gestionate tinandu-se cont de fragilitatea ecosistemelor;
    b) amenajarea in profunzime a teritoriului, ceea ce presupune favorizarea prin programele de amenajare si dezvoltare a amenajarilor din spatele zonei costiere, atat pentru constructii, cat si pentru infrastructuri - transporturi, circulatie -, in vederea evitarii concentrarii de activitati pe fasia de teritoriu din vecinatatea imediata a marii;
    c) protectia ariilor fragile ale ecosistemelor, habitatelor si speciilor protejate si periclitate;
    d) compatibilitatea dintre diversi utilizatori din zona costiera, ceea ce se realizeaza printr-o zonare adecvata in planurile de amenajare, care sa permita exercitarea de activitati compatibile sau separarea celor care sunt incompatibile;
    e) acordarea de prioritati activitatilor care depind de zona costiera, in special turismului;
    f) asigurarea accesului liber la mare.
    (4) Principiile generale si specifice enuntate vor fi avute in vedere atat in momentul elaborarii planurilor si programelor de actiune, cat si cu ocazia adoptarii de decizii de orice natura in domeniul care face obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    (1) Litoralul si aria maxima costiera apartin domeniului public al statului si includ:
    a) zona dintre limita minima si maxima de inaintare a valurilor in cazul celor mai puternice furtuni inregistrate.
    Aceasta zona include toate portiunile de tarm inundate periodic prin actiunea valurilor;
    b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietris si roci, incluzand si dunele, indiferent daca sunt sau nu acoperite cu vegetatie, formate prin actiunea marii, vanturilor dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale.
    (2) De asemenea, apartin domeniului public al statului:
    a) depozitele sedimentare la linia tarmului sau formate prin retragerea marii, indiferent de cauze;
    b) avansarea uscatului, cauzata direct sau indirect de orice fel de lucrare costiera;
    c) uscatul invadat de mare, din orice cauza, devenind o parte a fundului marii;
    d) falezele care sunt in contact cu marea sau cu proprietatea publica a statului pana la 10 m in spatele crestei falezei;
    e) uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauza a pierdut calitatea sa de plaja sau faleza;
    f) insulele formate in marea interioara/teritoriala;
    g) lucrarile si instalatiile situate in zona costiera, care constituie asemenea bunuri;
    h) lucrarile si instalatiile de semnalizare ce constituie bunuri apartinand proprietatii publice a statului, precum si uscatul aferent functionarii acestora;
    i) incintele portuare si lucrarile de protectie a acestora.
    (3) Marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice exclusive si ale platoului continental apartin proprietatii publice a statului, iar gospodarirea acestora se integreaza in gospodarirea de ansamblu a zonei costiere.
    Art. 7
    (1) Pe domeniul public al statului din zona costiera se recunoaste numai dreptul de exploatare sau utilizare. Nici un drept privat nu se poate opune proprietatii publice din zona costiera.
    (2) Guvernul este imputernicit sa verifice, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, statutul legal al proprietatii in zona costiera si sa actioneze in consecinta pentru respectarea dreptului proprietatii publice.
    (3) Orice hotarare sau decizie a autoritatilor publice locale care incalca prevederile alin. (1) si (2) este nula de drept.
    Art. 8
    (1) Stabilirea regimului de folosire a zonei costiere este un drept exclusiv al Guvernului si se exercita prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, care va elabora norme si metodologii specifice. Zonele portuare, zonele militare si de securitate sunt supuse atat prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cat si celor specifice.
    (2) Desfasurarea in zona costiera a activitatilor cu impact asupra mediului se va face in baza actelor tehnico-juridice emise conform legii. La elaborarea avizelor/acordurilor si autorizatiilor pentru evacuarea in mediul marin de deseuri continand substante si materiale din grupa celor precizate in anexa nr. 2 se va tine cont de factorii mentionati in anexa nr. 3.
    (3) Evacuarea substantelor si materialelor precizate in anexa nr. 2 se restrictioneaza tinandu-se cont de:
    a) concentratia limita admisa a substantelor si materialelor avuta la evacuare;
    b) cantitatea maxima admisa, tinand cont de incarcare si debit, a substantelor si materialelor pe o perioada de un an sau o perioada de timp limitata.
    Art. 9
    (1) Delimitarea domeniului public al statului definit la art. 6 se va realiza in baza metodologiei elaborate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) La delimitarea domeniului public in zona costiera, atat in zona marina, cat si in cea terestra, se va tine cont de asigurarea echilibrului mediului, de necesitatile locale specifice, de natura economica a colectivitatilor locale, precum si de statutul Deltei Dunarii ca rezervatie a biosferei.
    (3) Pentru delimitarea domeniului public in zona costiera, Guvernul, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate sa execute sau sa autorizeze, inclusiv pe proprietatea privata, lucrari pentru colectarea datelor necesare delimitarii pe uscat a proprietatii publice in zona costiera, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care prin exercitarea actiunilor prevazute la alin. (3) proprietatea privata este afectata, detinatorul proprietatii acesteia are dreptul la despagubiri potrivit legii. Fondurile pentru aceste despagubiri se asigura din alocatii bugetare.
    (5) Daca configuratia proprietatii publice in zona costiera se va modifica ulterior, indiferent din ce cauza, noile delimitari vor fi stabilite conform prevederilor alin. (1) - (3).
    (6) In scopul delimitarii zonei costiere si stabilirii masurilor pentru protectia mediului zonei costiere, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a Statului Major al Fortelor Navale, vor clasifica zona costiera in zone functionale, pe baza unor criterii omogene de utilizare si de gestiune a spatiului.
    (7) Delimitarea zonei costiere se va realiza potrivit planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prin grija autoritatilor publice locale.
    (8) Autoritatile administratiei publice locale si administratorul proprietatii publice a statului din zona costiera pot executa lucrari pentru a preveni/repara pagubele cauzate de actiunea marii.
    Art. 10
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, cu sprijinul autoritatilor publice locale, va efectua o inventariere a componentelor mediului in zona costiera. Datele si informatiile obtinute vor fi actualizate anual si vor fi tinute la dispozitia publicului, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Regimul de folosire a zonei costiere proprietate publica

    SECTIUNEA 1
    Regimul de folosire libera, de servituti si de expropriere

    Art. 11
    (1) Utilizarea zonei costiere aflate in proprietatea publica a statului se va face in mod liber pentru imbaiere si plaja, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv si recreativ, navigatie, in cazurile in care acestea nu necesita lucrari si/sau instalatii de orice fel.
    (2) Utilizarile zonei costiere pentru activitati care implica pericole, obtinerea de profit sau care necesita lucrari si instalatii sunt permise numai in limitele prezentei ordonante de urgenta sau ale unor legi speciale.
    (3) Administratia publica locala si autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor pot limita sau interzice circulatia publicului in zona costiera, in anumite perioade sau in anumite zone vulnerabile din punct de vedere al protectiei mediului.
    Art. 12
    Pentru protectia unor zone de mare valoare ecologica sau peisagistica ori a zonelor de habitat al speciilor protejate, precum si pentru asigurarea accesului liber la tarm pot fi expropriate cu justa si prealabila despagubire terenuri si cladiri, in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate administra terenurile proprietate publica a statului situate in zona costiera, plajele, cheiurile si zonele de imbaiere, in conditiile legii.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta poate administra zonele libere, in conditiile legii.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri poate concesiona terenurile proprietate publica si privata a statului si fondul forestier proprietate publica a statului, aflate in administrarea sa, situate in zona costiera, in conditiile legii.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) bunurile apartinand domeniului public, aflate in porturi delimitate in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (5) Acordarea concesiunilor se va putea face numai in cazul in care nu sunt afectate interesele apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale sau drepturile existente. Acordarea concesiunilor pentru interesul apararii nationale, protectiei tarmului sau pentru alte cazuri bine justificate care afecteaza terti se va face prin plata unei juste despagubiri in conditiile legii.
    (6) Concesionarul plajelor utilizate in scop turistic si al zonelor de imbaiere se poate asocia cu agenti economici avand ca profil de activitate agrementul sau alimentatia publica, pentru desfasurarea unor activitati sezoniere pe plaja sau in zona de imbaiere, cu acordul concedentului zonelor costiere si cu avizul autoritatii publice centrale pentru turism. Acesti agenti economici pot ocupa zona costiera proprietate publica cu instalatii demontabile care:
    a) necesita fundatii punctuale si nu depasesc nivelul solului;
    b) sunt constituite din prefabricate, module si nu necesita turnarea de betoane sau de materiale de constructie similare;
    c) sunt asamblate si dezasamblate in mod secvential, fara a necesita demolari.
    (7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalatii nu va putea depasi un an. Dupa expirarea acestui termen detinatorul actului tehnico-juridic are dreptul si obligatia de a solicita un nou act tehnico-juridic. In cazul in care cererea sa este respinsa motivat sau nu depune cerere, detinatorul are obligatia de a demonta instalatiile in termenul prevazut in actul respectiv si de a reface caracteristica arealului.
    (8) Cand utilizarea zonei costiere aflate in proprietate publica poate afecta sanatatea populatiei sau proprietatea privata, concedentul are dreptul sa ceara utilizatorilor garantii financiare, in scopul prevenirii aspectelor negative si al acordarii de compensatii banesti in beneficiul celor afectati. Modul de stabilire a cuantumului garantiilor financiare va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (9) Cei indreptatiti prin autorizare/concesionare sa desfasoare activitati in zona costiera proprietate publica sunt obligati sa informeze concedentul asupra oricarui incident ce poate afecta in sens negativ proprietatea publica.
    (10) In cazul furtunilor, prabusirii falezelor, altor dezastre naturale sau al altor situatii de forta majora, autoritatile administratiei publice locale si concesionarul vor lua masurile necesare pentru evitarea prejudiciilor, fara a se considera o incalcare a drepturilor proprietatii publice.
    Art. 14
    (1) Agentii economici care desfasoara activitati sezoniere pe plaja vor putea functiona numai dupa obtinerea actelor tehnico-juridice prevazute de lege, iar in cazul agentilor economici de turism, dupa obtinerea clasificarii acestora potrivit prevederilor legale.
    (2) Constructiile pentru asigurarea serviciilor de plaja vor fi dispuse, de regula, in afara limitelor plajei. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ocuparea plajei cu instalatii de orice fel, inclusiv cele privind serviciile sezoniere, nu va putea depasi o patrime din latimea plajei in sectiunea de amplasare, iar acestea vor fi distribuite in mod rational.
    (3) Pe plaja se vor autoriza numai constructiile prevazute in normele emise de autoritatea publica centrala pentru turism.
    (4) Agentii economici care desfasoara activitati de pescuit marin vor fi autorizati sa desfasoare activitati specifice pe plaja de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    Art. 15
    (1) Accesul pietonilor si al vehiculelor speciale pentru persoane cu handicap va fi asigurat pe o fasie de circa 6 m latime. Aceasta fasie va fi in permanenta libera de orice fel de constructie sau instalatie.
    (2) Latimea fasiei de acces poate fi extinsa pana la 20 m in cazul necesitatii asigurarii protectiei utilizatorilor ei.
    (3) Fasia de acces poate fi ocupata temporar, in cazuri de exceptie, pentru lucrari in legatura cu zona costiera proprietate publica. In acest caz se va stabili o alta cale de acces.
    (4) Accesul la mare al persoanelor fizice va fi asigurat prin teritoriul adiacent zonei costiere proprietate publica pe o lungime si o latime corespunzatoare vocatiei zonei si gradului sau de utilizare pentru turism, sporturi nautice, pescuit sportiv.
    (5) Lucrarile si instalatiile care impiedica accesul la mare fara a oferi solutii alternative garantate si viabile sunt interzise.
    Art. 16
    (1) In scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate in apropierea tarmului, se delimiteaza pe toata lungimea litoralului o fasie de teren lata de 100 - 300 m masurati de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de latimea zonei costiere, in care sunt interzise orice fel de constructii definitive. Aceasta interdictie se aplica, de asemenea, constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescaresti, precum si caravanelor sau structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare.
    (2) Constructiile indispensabile securitatii sau serviciilor publice pot face exceptie de la prevederile alin. (1), in baza unui studiu de impact. Realizarea de constructii noi pe fasia de teren delimitata conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale pentru turism, al autoritatii publice centrale pentru lucrari publice, transporturi si locuinta si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    (3) Responsabilitatile, criteriile si modul de delimitare a fasiei stabilite in alin. (1) se vor reglementa prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru lucrari publice, transporturi si locuinta si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    Art. 17
    (1) In planurile de amenajare a teritoriului se vor prevedea cai de acces, locuri de parcare, cu luarea in considerare a arealelor special protejate.
    (2) Terenul necesar pentru realizarea lucrarilor prevazute la alin. (1), daca nu apartine proprietatii publice a statului, va fi declarat de interes public in scopul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau impunerii dreptului de acces.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa marcheze in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism suprafata neconstruibila de pe coasta marii.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) terenurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale si a Ministerului de Interne.

    SECTIUNEA a 2-a
    Regimul activitatilor agricole

    Art. 18
    Autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri, precum si autoritatile administratiei publice locale vor promova dezvoltarea in zona costiera numai a activitatilor agricole care respecta normele de protectie a mediului.
    Art. 19
    Apele subterane pot fi utilizate pentru irigatii prin picurare, in conditiile legii. Limita dinspre uscat a zonei costiere este cumpana apelor bazinului hidrografic al litoralului, cod cadastral XV.
    Art. 20
    (1) Pe suprafetele de teren din zona costiera este permisa utilizarea ingrasamintelor naturale sau a tratamentelor fitosanitare, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) aplicarea ingrasamintelor pe un teren acoperit de zapada este interzisa;
    b) dejectiile lichide se vor aplica numai prin injectare directa sau cu un alt echipament eficient;
    c) gunoiul de grajd se va incorpora in sol dupa aplicare.
    (2) Gunoiul de grajd si dejectiile lichide vor fi stocate in incinte corespunzatoare, impermeabilizate.
    Art. 21
    (1) In zona costiera, de-a lungul cursurilor de apa sau al Marii Negre, pentru a se evita spalarea nutrientilor, se instituie zone de protectie necultivate, potrivit legii.
    (2) In zonele de protectie necultivate se pot planta numai arbori, arbusti, gazon si flori.
    (3) In zonele supuse eroziunii este obligatorie infiintarea de perdele de protectie din arbori sau arbusti, in functie de conditiile locale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Activitatile militare

    Art. 22
    (1) In timp de pace activitatile militare desfasurate in zona costiera se supun reglementarilor civile privind protectia mediului, unitatile militare respective avand responsabilitatea eventualelor poluari si a altor pagube pe care le pot cauza aceste activitati mediului.
    (2) Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele responsabilitati:
    a) sa asigure reconstructia ecologica necesara in cazul dezafectarii de baze, unitati si/sau poligoane militare sau inchiderii acestora;
    b) sa depoziteze reziduurile provenite din activitati militare in mediul costier in astfel de conditii incat sa nu afecteze mediul;
    c) sa reduca la minimum efectele negative asupra naturii sau zonelor de importanta pentru specii in pericol sau rare, in cazul manevrelor si exercitiilor militare desfasurate in zonele si habitatele protejate, in parcurile naturale terestre sau maritime;
    d) sa elaboreze instructiuni/recomandari pentru exploatarea obiectivelor militare in astfel de conditii incat sa reduca la minimum pagubele aduse mediului.
    (3) Durata, amploarea si perioada din an in care se vor desfasura manevre si exercitii militare in zonele si habitatele protejate, in parcurile naturale terestre sau maritime vor fi stabilite impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    (4) Prevederile alin. (1) si (3) se aplica si formatiunilor militare straine ce sunt temporar dislocate in zona costiera romana.

    SECTIUNEA a 4-a
    Producerea de energie electrica si exploatarea resurselor naturale

    Art. 23
    (1) Constructia si punerea in functiune de instalatii de producere a energiei electrice se vor face numai in conditiile legii, cu utilizarea tehnologiilor nepoluante sau a celor care respecta normele legale de emisie a oxizilor de azot (NOx), oxizilor de sulf (SO2), bioxidului de carbon (CO2) si a metanului (CH4).
    (2) Cercetarea si exploatarea zacamintelor de gaze naturale si de petrol din zonele marine se vor face in conditiile legii si numai dupa evaluarea impactului asupra mediului.
    (3) In scopul mentinerii integritatii zonei de coasta si al protectiei calitatii apei marine, sunt interzise extragerea de nisip, pietris si roci din zona costiera sau zona-tampon.
    (4) Sapaturile si prospectiunile submarine in scopuri miniere sau arheologice, care au ca efect extragerea de nisip sau pietris din zona costiera, se pot face numai pe baza unui act tehnico-juridic acordat in prealabil in baza studiului de impact asupra mediului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Activitati de pescuit si acvacultura marina

    Art. 24
    (1) Pescuitul comercial in mediul marin se efectueaza numai in conditiile legii.
    (2) Autorizatiile pentru pescuitul in scop comercial se elibereaza de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri, in conditiile legii.
    (3) Metodele de pescuit care deterioreaza sau degradeaza ecosistemul costier si marin sunt interzise.
    Art. 25
    (1) Activitatile de acvacultura marina se pot desfasura numai in zone limitate si cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) obtinerea unei autorizatii eliberate de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri, in conditiile legii;
    b) autorizarea activitatilor de acvacultura marina in baza reglementarilor de protectie a mediului si a celor sanitar-veterinare;
    c) evitarea degradarii calitatii apei marine si a biodiversitatii.
    (2) Unitatile de acvacultura se amplaseaza in mod obligatoriu la o distanta corespunzatoare de alte habitate sensibile, de zonele de agrement si de pescuit. Instalatiile logistice, de tratament si de ambalare se vor amplasa pe sol, pe cat posibil in zonele industriale existente.
    (3) Pentru inlaturarea riscurilor epidemiilor agentii economici cu activitati de acvacultura marina au obligatia de a intocmi un plan de urgenta specific pentru fiecare zona, pentru a limita consecintele evadarii pestilor din zona crescatoriei si ale introducerii de specii straine, exotice.
    (4) Planul de urgenta prevazut la alin. (3) va fi vizat de autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri.
    (5) Utilizarea produselor chimice toxice in unitatile de acvacultura marina este interzisa.
    (6) Introducerea de specii exotice se va face numai cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.

    SECTIUNEA a 6-a
    Activitatile silvice

    Art. 26
    (1) Vegetatia forestiera din zona costiera se gospodareste in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Padurea din zona costiera va fi incadrata in grupa I functionala - paduri cu functii speciale de protectie. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura vor stabili de comun acord padurile din zona costiera.
    (3) Zonele de vegetatie forestiera din zona costiera vor fi cuprinse in planurile de urbanism si vor fi protejate printr-un regim restrictiv al amplasarii constructiilor.
    (4) Detinatorii cu orice titluri de paduri in zona costiera sunt obligati sa le gospodareasca conform functiilor atribuite si normelor regimului silvic.
    (5) Utilizarea pesticidelor si a ingrasamintelor pe baza de azotati in padurile din zona costiera este interzisa.
    (6) Desecarea zonelor umede cuprinse in zona costiera, pentru infiintarea de plantatii forestiere, este interzisa.

    SECTIUNEA a 7-a
    Activitatile industriale

    Art. 27
    (1) Promovarea de noi investitii industriale in zona costiera va fi limitata pe cat posibil si se va face in conditii stricte, impuse in scopul asigurarii protectiei mediului, reducerii riscului, conservarii habitatului costier si mentinerii zonelor umede.
    (2) Stabilirea investitiilor industriale care vor fi dezvoltate in zona industriala se va face prin planurile de gospodarire integrata a zonei costiere, avizate de Comitetul national al zonei costiere.
    (3) Emiterea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea pe zona uscata sau in mediul acvatic din zona costiera a substantelor si materialelor periculoase prevazute in anexa nr. 2 este interzisa.
    (4) Autoritatile pentru protectia mediului vor analiza, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, actele tehnico-juridice existente si vor stabili masurile necesare conform legii.

    SECTIUNEA a 8-a
    Activitatile de turism

    Art. 28
    (1) Pentru localitatile riverane Marii Negre planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si activitatile de turism se avizeaza de autoritatea publica centrala pentru turism.
    (2) Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, ansambluri de locuinte, case si alte folosinte utilizatoare de apa se emit numai daca se prevede conectarea lor la o retea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare avand o capacitate corespunzatoare.
    (3) Utilizarea in zona costiera a materialelor de constructii neecologice si a adezivilor toxici este interzisa.
    (4) Arhitectura noilor constructii din zona costiera trebuie sa se incadreze in arhitectura locala si sa nu afecteze peisajul.
    (5) Instalatiile edilitare din zona costiera se vor proiecta si se vor realiza astfel incat sa nu afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia tarmului sau calitatea apelor.
    Art. 29
    Camparea se va face numai in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate.
    Art. 30
    Actele tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de sport, inclusiv de golf, vor fi emise numai in conditiile in care nu se afecteaza vegetatia naturala, speciile salbatice si relieful.
    Art. 31
    (1) Zonele de navigatie pentru barci cu motor si jet-skiuri vor fi strict delimitate si amenajate in zone unde nu este afectat habitatul marin si securitatea turistilor. Aceste zone vor fi identificate in mod corespunzator in planurile de gospodarire integrata a zonei costiere.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor impreuna cu autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta si cu autoritatea publica centrala pentru turism vor elabora regulamente speciale privind utilizarea diverselor constructii de pe plaja specifice navigatiei si a barcilor cu motor. Aceste regulamente vor fi aprobate prin ordin comun al conducatorilor celor 3 autoritati.
    Art. 32
    Porturile destinate navigatiei de agrement si activitatile conexe trebuie sa se realizeze astfel incat sa se integreze in mediul natural si sa se asigure reconstructia elementelor specifice zonei litorale.
    Art. 33
    Utilizarea zonelor umede ca zone de ancorare se poate face numai cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si cu plata unei redevente stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    Art. 34
    Sezonul turistic pe litoralul romanesc al Marii Negre incepe la data de 1 mai si se incheie la data de 30 septembrie a fiecarui an.

    SECTIUNEA a 9-a
    Activitatile de transport

    Art. 35
    (1) Autorizarea de construire de noi sosele in banda literala - de 100 - 300 m - paralela cu linia tarmului sau in zonele protejate este interzisa.
    (2) Circulatia si stationarea in afara spatiilor special amenajate a vehiculelor cu motor, inclusiv a motocicletelor si a motoretelor, pe dune si plaje si in zona habitatelor sensibile este interzisa.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele pentru aprovizionare si interventie.
    Art. 36
    Realizarea sau amenajarea de noi constructii si instalatii portuare de agrement se va face numai daca cele deja existente nu mai pot fi utilizate si numai in zone deja degradate, clasificate ca atare si care nu mai pot face obiectul unei reconstructii.

    SECTIUNEA a 10-a
    Gospodarirea apelor

    Art. 37
    (1) Detinatorii cu orice titlu ai retelelor de distributie a apei potabile sunt obligati sa ia toate masurile pentru reducerea pierderilor in retelele de distributie si la beneficiari.
    (2) Sistemele de canalizare, statiile de epurare si modalitatile de evacuare a apelor uzate, existente sau propuse a se construi, vor avea la baza tehnologii care sa asigure o epurare corespunzatoare a acestor ape.
    (3) Orice fel de deversare in apele litorale a apelor neepurate sau a apelor uzate care prin epurare nu ajung la calitatea ceruta in conformitate cu standardele si normativele in vigoare este interzisa.
    (4) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa construiasca sau sa extinda sisteme de canalizare si statii de epurare sau alte variante ecologice locale in toate localitatile zonei costiere, pentru a stopa impurificarea apelor subterane si a apei marii.
    Art. 38
    Exploatarea apelor subterane si a zonelor de interfata dintre apele dulci si cele sarate se face in baza instructiunilor elaborate de autoritatea publica centrala pentru gospodarirea apelor si protectia mediului, aprobate prin hotarare a Guvernului.

    SECTIUNEA a 11-a
    Gestionarea deseurilor

    Art. 39
    (1) Autoritatile administratiei publice locale si agentii economici din cuprinsul zonei costiere au obligatia colectarii selective si a tratarii deseurilor si substantelor periculoase in vederea reciclarii sau neutralizarii acestora in instalatii corespunzatoare, potrivit legii.
    (2) Deversarea, depozitarea sau aruncarea deseurilor in mare poate fi autorizata numai in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Interdictii si restrictii

    Art. 40
    In zonele delimitate in planurile de amenajare a teritoriului ca zone de risc natural la alunecari de teren, inundatii si eroziuni datorate marii sau cursurilor de apa, se interzice executarea de orice fel de constructii, cu exceptia celor pentru protejarea zonei in scopul indepartarii riscului natural.
    Art. 41
    Pentru protectia zonei costiere, a habitatelor specifice, a zonelor umede, mlastinilor sarate si siturilor arheologice, prin planurile de gospodarire a zonei costiere se pot impune masuri si restrictii in folosirea terenurilor, indiferent de forma de proprietate, in conditiile legii.
    Art. 42
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va elabora reglementari generale si specifice in scopul protectiei si utilizarii durabile a zonei costiere proprietate publica. Aceste reglementari vor viza in principal urmatoarele aspecte:
    a) incadrarea partii de uscat in diferite tipuri de utilizare;
    b) executarea proiectelor privind protectia, utilizarea, imbunatatirea facilitatilor si conservarea zonei costiere;
    c) stabilirea prioritatilor pentru a indeplini cerintele de utilizare, existente si viitoare, in special privind serviciile de plaja si depozitarea deseurilor solide;
    d) localizarea pe proprietatea publica a infrastructurii si instalatiilor, inclusiv a celor referitoare la eliminarea deseurilor solide si a deversarilor de ape uzate;
    e) acordul pentru concesiuni.
    Art. 43
    (1) In scopul mentinerii integritatii zonei costiere si protectiei calitatii apei marii, se interzic:
    a) autorizarea executarii oricaror lucrari pe zona costiera, care afecteaza sau duc la modificarea ecosistemului acesteia;
    b) extragerea de nisip, pietris si roci din zona costiera sau zona-tampon;
    c) evacuarile in mare, din surse situate pe uscat, la bordul navelor, aeronavelor, platformelor si instalatiilor marine, a substantelor si materialelor prevazute in anexa nr. 2, care duc la depasirea indicatorilor prevazuti in standardele pentru apa de mare, precum si a deseurilor, in mod special a celor petroliere.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) evacuarea in mare a pamanturilor dragate, daca acestea contin urme ale substantelor prevazute in anexa nr. 2 sub limitele de concentratie maxima admisa.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplica in cazul descarcarilor de la bordul navelor, aeronavelor sau al platformei maritime, daca acestea sunt amenintate de distrugere completa ori pierdere totala sau in orice alta situatie cand exista pericol pentru viata umana.
    (4) Lucrarile de redistribuire a nisipului acumulat in unele portiuni, indiferent de cauze, se vor aproba pe baza unor studii de specialitate, elaborate de institutii abilitate.
    (5) Fac exceptie lucrarile de dragaj pentru asigurarea si mentinerea adancimilor de navigatie si de operare in porturi, cai si canale navigabile.
    Art. 44
    (1) In scopul prevenirii, reducerii si controlului poluarii mediului marin al Marii Negre din surse de pe uscat, evacuarile in mediul marin ale compusilor organo-halogenati sunt interzise.
    (2) Evacuarea in mare a substantelor si materialelor prevazute in anexa nr. 2 se va face in baza actelor tehnico-juridice eliberate conform prevederilor legale si avand in vedere factorii prevazuti in anexa nr. 3.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va elabora normative privind obiectivele de referinta in efluenti ale substantelor si materialelor prevazute in anexa nr. 2, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 45
    (1) Evacuarea in mediul marin a apei uzate epurate se va putea face numai in baza actelor tehnico-juridice emise pentru protectia calitatii apei de mare si in conditiile stabilite prin studii de specialitate.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, in colaborare cu directiile de sanatate publica judetene si cele de gospodarire a apelor, vor lua masuri pentru reamplasarea punctelor existente de evacuare a apelor uzate la distante suficient de mari fata de zonele de imbaiere si la izobate corespunzatoare, astfel incat prin procesele de dilutie, dispersie-difuzie si degradare sa se asigure respectarea normelor de calitate impuse pentru apa de mare.
    (3) Pentru evitarea poluarii apelor subterane, realizarea caselor de vacanta in zona costiera este permisa numai daca acestea sunt prevazute cu fose septice sau cu instalatii individuale de epurare ori sunt conectate la un sistem de canalizare.
    Art. 46
    (1) Guvernul, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, se va preocupa de refacerea zonelor afectate de eroziune sau inundatii si de amenajarea plajelor in locuri in care acestea nu au existat anterior.
    (2) Proprietarii cu orice titlu ai terenurilor amenintate de invazia marii ca urmare a unor cauze naturale/artificiale pot sa construiasca lucrari de aparare, dupa obtinerea actelor tehnico-juridice prevazute de lege, in conditiile in care aceste lucrari nu produc efecte negative asupra zonelor limitrofe.
    Art. 47
    (1) Exploatarea apelor subterane se va realiza in baza actelor tehnico-juridice eliberate conform legislatiei in vigoare.
    (2) Pentru prevenirea intruziunii apei marii, supraexploatarea apelor subterane este interzisa.
    Art. 48
    (1) In vederea mentinerii starii naturale a tarmului marii, indiguirile, excavarile sau desecarile sunt permise numai in situatiile reclamate de apararea militara, protectia impotriva valurilor sau de realizarea de lucrari de importanta deosebita, pentru interesul general.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, impreuna cu administratia publica locala, va lua masuri pentru incadrarea in zone vulnerabile a partilor din zona costiera supuse eroziunii. In aceste zone critice este permisa numai constructia de lucrari de aparare.
    (3) Executarea de constructii de orice alt tip, amenajari de recreere, drumuri, precum si parcarea autovehiculelor sunt interzise.
    Art. 49
    Desfasurarea de activitati sau servicii publice care sunt dependente de mare ori necesita o apropiere imediata de mare poate avea prioritate fata de alte activitati. Aceste activitati sau servicii publice pot beneficia de derogari individuale, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, si de la masurile de interdictie, daca sunt justificate printr-un important interes public si pe baza studiului de impact asupra mediului.
    Art. 50
    Transportul pe mare al deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear uzat este permis numai cu respectarea prevederilor continute in acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

    CAP. 4
    Gospodarirea integrata a zonei costiere

    Art. 51
    In zona costiera autoritatile administratiei publice locale si concesionarul falezei si plajei marii sunt obligati sa ia masurile ce se impun pentru conservarea:
    a) vietii salbatice;
    b) structurilor geologice si geomorfologice de interes special;
    c) constructiilor, siturilor si obiectivelor de interes arheologic, arhitectural si istoric;
    d) zonelor umede.

    SECTIUNEA 1
    Parcuri si rezervatii din zona costiera

    Art. 52
    (1) In scopul asigurarii protectiei durabile a zonei costiere, a diversitatii biologice si peisagistice, a productivitatii speciilor si a habitatului marin si terestru se instituie rezervatii sau parcuri costiere ori marine, in conditiile legii.
    (2) Studiile de impact al lucrarilor prevazute in interiorul perimetrului parcului sau rezervatiei ori la exteriorul acestora, care sunt susceptibile de a afecta direct sau indirect obiectivele protejate prin actele care au instituit parcul sau rezervatia, vor fi elaborate cu consultarea obligatorie a administratiei parcului sau rezervatiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Protectia zonelor umede

    Art. 53
    (1) Zonele umede, declarate arii protejate, nu pot face obiectul vreunei schimbari de destinatie care se intreprinde pentru imbunatatirea calitatii mediului.
    (2) Zonele umede care prezinta interes deosebit din punct de vedere al mediului vor face obiectul incadrarii in rezervatii naturale, pe baza unui studiu de specialitate, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, cu avizul Academiei Romane.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va lua masuri pentru incadrarea dunelor in zone vulnerabile sau rezervatii naturale, dupa caz.
    (4) In functie de situatia locala, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor impreuna cu administratia locala vor lua masuri de interzicere a accesului in anumite zone si vor intreprinde actiuni specifice de stabilizare a solului prin metode biologice si de mentinere a vegetatiei forestiere si erbacee.

    SECTIUNEA a 3-a
    Supraveghere si control

    Art. 54
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va organiza sistemul de control integrat si supraveghere a mediului zonei costiere.
    (2) Datele si informatiile obtinute se constituie in Fondul national de date privind mediul zonei costiere, gestionat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    (3) Modul de organizare si tinere la zi a fondului de date prevazut la alin. (2) se realizeaza in baza unei metodologii elaborate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    Art. 55
    Concesionarul plajei va organiza si va asigura serviciul de salubrizare a plajei si a celorlalte instalatii corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Planul de gospodarire integrata a zonei costiere

    Art. 56
    (1) In baza principiilor enuntate la art. 5, pentru protectia zonei costiere si aplicarea strategiei de dezvoltare a acesteia, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, in colaborare cu administratia publica locala, autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta, autoritatea publica centrala pentru turism, autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri si cu Statul Major al Fortelor Navale, vor elabora planul de gospodarire integrata a zonei costiere, care va stabili:
    a) orientarile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a diverselor activitati economice si a infrastructurii, astfel cum sunt prevazute in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    b) prioritatile si obiectivele in acord cu potentialul de suportabilitate a mediului din zona costiera;
    c) strategia de protectie impotriva degradarii prin eroziune marina si de reabilitare ambientala a zonei de coasta;
    d) zonele protejate din punct de vedere al protectiei mediului;
    e) zonele necesare pentru securitatea zonei costiere.
    (2) Planul de gospodarire integrata a zonei costiere, prevazut la alin. (1), se va detalia prin planuri locale, elaborate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, in colaborare cu administratia publica locala. Planurile locale de gospodarire integrata a zonelor costiere pun in aplicare si precizeaza orientarile planificarii integrate, determina destinatia diverselor zone omogene de utilizare si gestiune a spatiului, conform principiilor prevazute la art. 5, delimiteaza aceste zone si regleaza modul de utilizare a zonelor naturale.
    (3) Pe baza planului de gospodarire integrata a zonei costiere vor fi reactualizate planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Programele si deciziile administrative pentru zona costiera trebuie sa fie in concordanta cu prevederile planurilor aprobate.
    (4) La elaborarea documentatiilor tehnice pentru investitiile ce urmeaza a fi promovate in zona costiera se va tine seama de prevederile planului de gospodarire integrata a zonei costiere.
    (5) Planul de gospodarire integrata a zonei costiere se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, iar planurile locale, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, la propunerea autoritatilor locale pentru protectia mediului.
    (6) Activitatile social-economice, protectia mediului si amenajarea teritoriului se vor realiza in stricta corelare cu prevederile planurilor mentionate la alin. (1) si (2).
    Art. 57
    Planul de gospodarire integrata a zonei costiere va cuprinde un capitol special referitor la tratamentul deseurilor solide, cu mentionarea masurilor necesare gestionarii deseurilor abandonate, in special a celor din plastic.
    Art. 58
    (1) Pentru situatii de urgenta, in vederea combaterii poluarii mediului marin cu petrol si alte substante nocive, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta, va elabora Planul national de interventie in caz de poluare marina cu hidrocarburi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Planul mentionat la alin. (1) va prevedea:
    a) infiintarea unui centru de transmitere si primire a rapoartelor privind incidentele ce au avut sau ar putea avea ca rezultat o deversare de petrol sau alte substante nocive;
    b) modalitatile de coordonare a actiunilor de interventie;
    c) locurile de depozitare a produselor retur pentru a nu perturba mediul.
    (3) Cheltuielile de finantare a centrului prevazut la alin. (2) lit. a) vor fi suportate de la bugetul de stat, avand in vedere caracterul de serviciu public al interventiei in caz de poluare marina cu hidrocarburi.
    Art. 59
    (1) Evaluarea impactului este obligatorie pentru orice lucrare nou-propusa in zona costiera, precum si pentru cele existente, in vederea determinarii tuturor efectelor posibile asupra mediului si stabilirii masurilor ce se impun.
    (2) Bilanturile de mediu pentru lucrarile existente se vor efectua cu ocazia reinnoirii autorizatiilor de mediu, in conditiile legii.
    (3) Planul de gospodarire integrata a zonei costiere va avea la baza analize privind efectul cumulativ asupra mediului al amenajarilor din zona costiera.

    SECTIUNEA a 5-a
    Planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism

    Art. 60
    (1) La elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se va tine seama de resursele de apa, de habitatul costier si marin, de posibilitatile reale de reciclare si depozitare a deseurilor, de protectia zonelor vulnerabile si de protectia falezelor impotriva eroziunii. In planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism se prevad caile de acces in zona costiera, de preferinta pietonale sau pentru biciclete.
    (2) Autorizatiile de constructie se vor acorda numai pentru exteriorul benzii litorale (de 100 - 300 m), care va fi stabilita in functie de geomorfologia terenului.
    (3) Amplasarea oricaror constructii pe terenuri acoperite de dune, terenuri mlastinoase, grote, faleze, terenuri cu paduri cu functii speciale de protectie, a altor habitate naturale in apropierea monumentelor culturale sau acolo unde afecteaza securitatea mediului este interzisa.

    CAP. 5
    Mecanisme financiare si economice pentru gestiunea zonelor costiere

    Art. 61
    (1) Finantarea investitiilor privind lucrarile declarate de utilitate publica, necesare pentru protectia zonei costiere impotriva eroziunii datorate valurilor si pentru refacerea/protectia zonelor umede, se asigura astfel:
    a) din bugetul de stat;
    b) din credite interne si/sau externe sau prin lansarea de obligatiuni garantate de Guvern;
    c) din Fondul pentru mediu constituit potrivit legii;
    d) din alte surse: fonduri nerambursabile, donatii, sponsorizari si altele asemenea.
    (2) Finantarea sistemului de control integrat si de supraveghere a mediului zonei costiere, prevazut la art. 54 alin. (1), se va realiza din Fondul pentru mediu, constituit conform legii.
    (3) In scopul urmaririi evolutiei in timp a modului de dezvoltare a zonei costiere, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, prin institutele specializate aflate in coordonarea sa, va efectua cercetari si studii ce vor fi finantate de la bugetul de stat. Pe baza acestora, anual, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va prezenta un raport asupra starii zonelor costiere si asupra masurilor ce se impun.

    CAP. 6
    Atributii si raspunderi

    SECTIUNEA 1
    Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului

    Art. 62
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile prevazute la art. 56, si promoveaza strategia nationala pentru gospodarirea integrata a zonei costiere si planurile de actiune pentru aplicarea acesteia;
    b) initiaza crearea cadrului institutional-administrativ pentru parcurile si rezervatiile din zona costiera;
    c) aproba planuri de actiune in scopul limitarii emisiilor poluante emanate de surse difuze;
    d) coordoneaza si controleaza activitatea de gospodarire integrata a zonei costiere.
    Art. 63
    Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritatile locale pentru gospodarirea apelor au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul de supraveghere integrata a mediului zonei costiere;
    b) elaboreaza planuri locale de actiune pentru gospodarirea integrata a zonei costiere si urmareste aplicarea acestora.
    Art. 64
    Prin grija autoritatii centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor se va elabora un inventar la nivel national cuprinzand informatii privind elementele din patrimoniul natural al ecosistemelor de coasta, din patrimoniul cultural si arheologic, precum si lista centrelor nationale si locale de informatii asupra zonei costiere si a mediului.
    Art. 65
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va organiza, prin autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, actiuni de informare si educatie asupra gospodaririi integrate a zonelor costiere. Fondurile necesare pentru aceste actiuni vor fi asigurate anual prin bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, precum si din sponsorizari.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile si raspunderile organelor administratiei publice locale

    Art. 66
    In domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta administratia publica locala are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura inscrierea in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului a zonelor vulnerabile si a celorlalte zone mentionate in prezenta ordonanta de urgenta;
    b) asigura intretinerea falezei pe sectorul amenajat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile altor autoritati ale administratiei publice centrale

    Art. 67
    (1) Ministerul Apararii Nationale va elabora normele de protectie a mediului pentru activitatile militare desfasurate in zonele costiere, avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru sanatate, va elabora normele si regulile de igiena si sanatate privind gestiunea deseurilor provenite ca urmare a navigatiei de agrement. Autoritatea publica centrala pentru sanatate va elabora normele de calitate a apelor din zonele amenajate pentru imbaiere si normele de igiena pentru incadrarea plajelor, in scopul protectiei sanatatii publicului. Aceste norme vor fi avizate de autoritatea publica centrala pentru turism.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta va asigura elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu includerea prescriptiilor de gestiune a zonei costiere in regulamentele aferente.
    (4) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta va stabili nominal si pe portiuni apele navigabile si traseele vapoarelor, astfel incat sa se evite orice risc inutil si sa se protejeze ecosistemul zonei costiere.
    (5) Autoritatea publica centrala pentru turism va elabora sisteme de norme privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitatilor de turism in zona costiera.
    (6) Autoritatea publica centrala pentru turism impreuna cu autoritatea publica centrala pentru sanatate vor stabili coduri pentru notarea zonelor de imbaiere, in scopul informarii consumatorilor de servicii turistice asupra calitatii acestora.
    (7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta, autoritatea publica centrala pentru sanatate si cu autoritatea publica centrala pentru turism, va elabora coduri de buna conduita pentru activitatile de recreere in zonele costiere.
    (8) Autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri va elabora un cod de conduita pentru un pescuit responsabil.
    (9) Normele prevazute la alin. (2) vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    SECTIUNEA a 4-a
    Comitetul national al zonei costiere

    Art. 68
    (1) In scopul asigurarii gospodaririi integrate a zonei costiere, pe langa autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor se organizeaza Comitetul national al zonei costiere, denumit in continuare Comitet.
    (2) Comitetul prevazut la alin. (1) este format din urmatorii membri:
    a) doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    b) cate un reprezentant al autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului din judetele pe teritoriul carora se afla zona costiera;
    c) un reprezentant al Directiei Apelor Dobrogea - Litoral;
    d) un reprezentant al Academiei Romane;
    e) doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru transporturi, dintre care unul al Inspectoratului Navigatiei Civile;
    f) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru lucrari publice;
    g) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru industrie;
    h) doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru sanatate;
    i) cate un reprezentant al consiliilor judetene Constanta si Tulcea;
    j) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru cercetare;
    k) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru turism;
    l) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru cultura;
    m) doi reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, dintre care un reprezentant al Statului Major al Fortelor Navale;
    n) doi reprezentanti ai Ministerului de Interne, dintre care un reprezentant al Politiei de Frontiera Romane;
    o) doi reprezentati ai autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si paduri - din domeniul pescuitului si, respectiv, al silviculturii, precum si cate un reprezentant al autoritatii publice teritoriale pentru regim silvic si cinegetic din judetele pe teritoriul carora se afla zona costiera;
    p) prefectii judetelor pe teritoriul carora se afla zona costiera;
    r) primarii localitatilor amplasate de-a lungul tarmului Marii Negre;
    s) doi reprezentanti desemnati de organizatiile neguvernamentale, cu sediul in judetele aferente zonei costiere, care au ca obiect de activitate protectia mediului;
    t) un reprezentant al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
    u) trei reprezentanti desemnati de organizatiile neguvernamentale cu sediul in judetele aferente zonei costiere, care au ca obiect de activitate agricultura, pescuitul si acvacultura;
    v) presedintele Comitetului de bazin Dobrogea-Litoral, infiintat conform legii;
    x) un reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta.
    (3) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului se asigura de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta.
    (4) Comitetul are ca responsabilitati:
    a) avizarea planurilor de gospodarire integrata a zonelor costiere si a planurilor de urbanism locale si zonale;
    b) avizarea studiilor de impact pentru activitatile cu impact semnificativ ce urmeaza a se desfasura in zona costiera, precum si a bilanturilor de mediu ale lucrarilor existente;
    c) avizarea proiectelor de creare de parcuri si rezervatii naturale.
    (5) Pentru indeplinirea mandatului sau Comitetul are acces la informatiile si resursele oricarei institutii publice, potrivit legii.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.

    CAP. 7
    Participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la informatie

    Art. 69
    (1) Pentru protectia zonei costiere, precum si pentru asigurarea liberului acces, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si autoritatile administratiei publice locale pot lua masuri care afecteaza interesele utilizatorilor, riveranilor sau publicului, numai dupa consultarea acestora, cu exceptia unor situatii de forta majora, cum ar fi furtunile, inundatiile sau altele asemenea.
    (2) In vederea realizarii consultarii prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale si autoritatile teritoriale pentru protectia mediului vor informa publicul cu privire la masurile propuse, cu cel putin 30 de zile inainte de punerea lor in aplicare.
    (3) Masurile propuse, precum si orice documentatie de fundamentare a acestora vor fi puse la dispozitie publicului de catre autoritatile prevazute la alin. (2), la cererea acestuia.
    (4) Comentariile, observatiile sau propunerile scrise asupra masurilor propuse se vor transmite celui care a facut informarea, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii acesteia.
    (5) In cazul propunerii unei masuri speciale, importante sau controversate, emitentul informarii va organiza o dezbatere publica a acesteia, in cel mult 45 de zile de la publicare.
    Art. 70
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va elabora si va aproba, prin ordin al conducatorului acesteia, metodologia privind accesul publicului la Fondul national de date privind mediul zonei costiere.
    Art. 71
    (1) Detinatorii de informatii referitoare la mediul zonei costiere pot refuza o solicitare de furnizare a unor informatii daca:
    a) nu detin informatiile solicitate;
    b) cererea este vizibil nerezolvabila sau formulata intr-o maniera prea generala;
    c) cererea se refera la informatii cuprinse in rapoarte in curs de elaborare;
    d) priveste sistemul de comunicatii intern al acestor informatii, luandu-se in considerare interesul public in cazul unei asemenea dezvaluiri.
    (2) Se poate refuza motivat si furnizarea de informatii privind mediul zonei costiere, in cazul in care dezvaluirea acestora ar afecta in mod negativ:
    a) confidentialitatea procedurii de elaborare a unui act tehnico-juridic ce tine de siguranta nationala sau securitatea publica;
    b) relatiile internationale, siguranta nationala sau securitatea publica;
    c) desfasurarea unor actiuni in curs de urmarire penala sau de judecata;
    d) confidentialitatea industriala si comerciala. Prin aceasta se inteleg situatiile in care se dezvaluie si se folosesc secrete de comert, intr-o maniera contrara practicilor comerciale loiale.
    Art. 72
    Dupa ce a fost luata o decizie referitoare la zona costiera, aceasta va fi adusa la cunostinta publicului prin intermediul mass-media. In termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia orice persoana fizica sau juridica interesata poate contesta decizia printr-o actiune in contencios administrativ. In cazul contestarii unui proiect referitor la zona costiera, procedurile speciale de mediere, arbitraj sau conciliere, elaborate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, pot fi aplicate inainte de luarea deciziei finale.

    CAP. 8
    Controlul activitatii de gospodarire integrata a zonei costiere

    Art. 73
    (1) Activitatea de gospodarire integrata a zonei costiere si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta sunt supuse controlului de specialitate.
    (2) In scopul indeplinirii atributiilor de control personalul imputernicit cu drept de control potrivit prevederilor legale specifice, dupa declinarea identitatii si calitatii, are dreptul:
    a) de acces la ape, in zonele din lungul apelor, precum si in orice alt loc, unitate sau instalatie, indiferent de detinatorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatari privind respectarea reglementarilor si aplicarea masurilor de gospodarire integrata a zonelor costiere;
    b) de a controla lucrarile, constructiile, instalatiile sau activitatile care au legatura cu mediul zonelor costiere si de a verifica daca acestea sunt realizate si exploatate in conformitate cu prevederile legale specifice si cu respectarea actelor tehnico-juridice, dupa caz;
    c) de a verifica instalatiile de masurare a debitelor, de a recolta probe de apa, aer, sol, flora si fauna si de a examina, in conditiile legii, orice date sau documente necesare controlului;
    d) de a constata faptele care constituie contraventii sau infractiuni in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si de a incheia documentele, potrivit legii.
    (3) Imputernicitii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor isi vor exercita atributiile de control in incinta unitatilor militare, numai cu aprobarea ministerelor care coordoneaza unitatile respective si in prezenta responsabilului militar cu activitatea de protectie a mediului. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va intocmi lista personalului imputernicit sa efectueze activitati de control in incinta unitatilor militare, care va fi transmisa spre avizare Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale.
    (4) Pe caile navigabile, pe mare si in porturi atributiile de cercetare, constatare, control si sanctionare privind respectarea reglementarilor, in domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta revin personalului imputernicit de autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta, personalului imputernicit de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor si personalului anume desemnat din Politia de Frontiera Romana.
    (5) Controlul utilizarii turistice a plajei litoralului Marii Negre revine imputernicitilor autoritatii publice centrale pentru turism.
    (6) In fondul forestier si in vegetatia forestiera supusa regimului silvic din zona costiera, controlul, constatarea si sanctionarea in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta revin personalului imputernicit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si personalului imputernicit de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.
    Art. 74
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure sprijinul imputernicitilor cu efectuarea actiunilor de control in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si sa asigure in perioadele critice, cum ar fi ape mari, inundatii sau fenomene meteorologice periculoase, sprijinul pentru efectuarea continua a observatiilor, masuratorilor si transmiterea informatiilor.
    Art. 75
    (1) Autoritatile teritoriale pentru protectia mediului din zona costiera vor prezenta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, rapoarte periodice asupra starii mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor avizate.
    (2) Pe baza rapoartelor prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate decide revizuirea actului tehnico-juridic initial, acordat unei lucrari sau activitati, sau alte masuri potrivit legii.

    CAP. 9
    Contraventii si infractiuni

    Art. 76
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 77
    Urmatoarele fapte constituie contraventii in domeniul gospodaririi integrate a zonei costiere si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:
    a) executarea de lucrari si activitati fara respectarea actelor tehnico-juridice prevazute de lege, precum si a clauzelor si restrictiilor din contractul de concesiune;
    b) redistribuirea nisipului acumulat fara documentatia de specialitate;
    c) desfasurarea de activitati sezoniere in zona plajelor si a zonelor de imbaiere fara autorizatie sau cu nerespectarea clauzelor acesteia;
    d) neintretinerea corespunzatoare a plajelor, malurilor, falezelor de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta in zona sau de catre detinatorii de lucrari;
    e) nerespectarea de catre persoanele fizice/juridice a regimului impus in zonele de protectie;
    f) nerespectarea de catre concesionarii terenurilor si a activitatilor din zona costiera a obligatiilor legale ce le revin privind intretinerea si repararea instalatiilor proprii pentru a nu afecta ecosistemul din zona;
    g) folosirea, transportul, manipularea de reziduuri sau de substante chimice fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a zonelor costiere sau a zonelor de protectie;
    h) depozitarea pe faleze, plaje, maluri, diguri si in zonele de protectie a acestora a materialelor si deseurilor de orice fel;
    i) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a reglementarilor legale in vigoare in cazul poluarii apelor nationale navigabile de catre nave sau instalatii plutitoare, sub orice pavilion;
    j) inexistenta la utilizatorii proprietatii publice in zona costiera, potential poluatori, a planurilor proprii de prevenire a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora;
    k) neluarea de masuri operative de catre persoana fizica sau juridica care a produs poluarea accidentala, pentru inlaturarea cauzelor si efectelor acesteia;
    l) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene in zona costiera si zona-tampon fara actele tehnico-juridice necesare sau cu nerespectarea prevederilor acestora;
    m) efectuarea de sapaturi pe maluri, faleze si plaje fara avizul de gospodarire a apelor;
    n) refuzul persoanelor fizice si juridice de a prezenta acordurile de concesiune, actele tehnico-juridice sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la controlul efectuat de reprezentantii organelor de specialitate;
    o) refuzul de a permite personalului cu atributii de serviciu si celui cu drept de control accesul in zona, pe terenurile si incintele utilizatorilor spatiilor din zona costiera proprietate publica sau ale detinatorilor de lucrari, precum si in orice alt loc unde este necesar, pentru a efectua constatari, a monta aparatura si a intretine aparatura de masura si control, a preleva probe sau a interveni in aplicarea prevederilor legii;
    p) realizarea de case de vacanta fara executia de fose septice sau sisteme individuale de epurare ori fara conectarea la un sistem de canalizare;
    r) acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de noi structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, locuinte si altele asemenea, fara racordarea acestora la o retea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare de capacitate corespunzatoare;
    2. cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:
    a) ocuparea proprietatii publice din zona costiera fara contractul de concesiune;
    b) executarea in zona costiera a lucrarilor care nu respecta prevederile din planurile de gospodarire a zonelor costiere si restrictiile prevazute in acestea sau a unor lucrari care pot prezenta pericol pentru public;
    c) deversarea de ape uzate si de reziduuri de orice fel, precum si depozitarea materialelor in zona costiera, fara respectarea prevederilor legale in domeniu;
    d) neanuntarea unitatilor administratiei publice locale, a autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului si a celor pentru gospodarirea apelor cu privire la producerea unei poluari accidentale, de catre cei care au produs-o;
    e) proiectarea instalatiilor edilitare si a altor lucrari in zona costiera, a caror realizare conduce la afectarea deplasarii sedimentelor, geomorfologiei liniei tarmului sau calitatii apelor;
    f) intretinerea necorespunzatoare a lucrarilor de protectie a malurilor, plajelor, falezelor si a celor de prevenire si combatere a actiunii distructive a apelor;
    g) acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de golf, cu afectarea vegetatiei naturale, a speciilor salbatice si a reliefului;
    3. cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane fizice:
    a) obturarea sau blocarea, sub orice forma, a accesului in zona costiera si in zonele protejate;
    b) circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, diguri si faleze, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii operative;
    c) camparea in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare ce nu au fost clasificate;
    d) autorizarea efectuarii oricaror lucrari fara a fi indeplinite conditiile pentru prevenirea poluarii plajelor, falezelor, apelor marii sau a zonei de protectie ori retragerea nejustificata a actului tehnico-juridic;
    e) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, ale autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului, ale autoritatilor publice locale si ale concesionarului domeniului public;
    f) inexistenta instalatiilor de stocare, epurare si a racordurilor de evacuare in instalatii de mal sau plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalatii plutitoare, sub orice pavilion;
    g) supraexploatarea apelor subterane si utilizarea apelor de mare adancime pentru irigatii;
    h) aplicarea pesticidelor din avion;
    i) aplicarea ingrasamintelor pe teren inghetat, saraturat sau acoperit cu zapada;
    j) utilizarea, pentru aplicarea dejectiilor lichide culturilor in crestere, a altor metode decat injectarea directa;
    k) neincorporarea balegarului in sol dupa aplicare;
    l) amplasarea zonelor de navigatie pentru barci cu motor in zone in care perturba activitatea turistica;
    m) amplasarea zonelor de navigatie pentru barci cu sau fara motor, jet-skiuri si pentru hidrobiciclete in zone unde este afectat mediul marin.
    Art. 78
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 77 se fac de catre:
    a) inspectorii din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, precum si de salariatii imputerniciti ai acestora;
    b) personalul administratiei publice locale imputernicit de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    c) inspectorii din cadrul autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului;
    d) alte persoane imputernicite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor nominalizate de catre concesionarul domeniului public al apelor si de catre conducatorii unitatilor de gospodarire comunala;
    e) inspectorii pe probleme de mediu din Inspectoratul Ministerului Apararii Nationale si Statul Major al Fortelor Navale;
    f) inspectorii din cadrul autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si paduri, precum si inspectorii din cadrul structurilor de control al regimului silvic si cinegetic, centrale si locale;
    g) inspectorii din cadrul institutiilor teritoriale aflate in subordinea autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si paduri;
    h) personalul anume desemnat din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane;
    i) personalul de specialitate al autoritatii publice centrale pentru turism.
    Art. 79
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 80
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 5 ani urmatoarele fapte:
    a) evacuarea, aruncarea sau injectarea in zona costiera si zona de protectie sau in apele marii teritoriale a apelor uzate, deseurilor, reziduurilor sau produselor de orice fel, care contin substante in stare solida, lichida sau gazoasa, bacterii ori microbi in cantitati sau concentratii care pot schimba caracteristicile zonei, facand-o astfel daunatoare pentru sanatatea persoanelor, viata animalelor si mediul inconjurator ori pentru fondul piscicol;
    b) poluarea in orice mod a zonei costiere proprietate publica, daca are un caracter sistematic si produce daune utilizarii publice a marii si tarmului.
    Art. 81
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) exploatarea de agregate minerale in zona costiera si in zonele de protectie;
    b) taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor si a culturilor perene din zona costiera;
    c) continuarea activitatilor dupa incetarea drepturilor obtinute in baza prezentei ordonante de urgenta;
    d) utilizarea produselor chimice toxice in exploatarile piscicole situate in zona costiera;
    e) introducerea in unitatile de acvacultura de specii exotice, fara avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    f) utilizarea metodelor de pescuit care deterioreaza sau degradeaza ecosistemul costier si marin;
    g) utilizarea pesticidelor si ingrasamintelor pe baza de azotati pentru ingrijirea padurilor din zona costiera;
    h) desecarea zonelor umede din zona costiera pentru infiintarea de plantatii;
    i) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau introducerea in mediul din zona costiera a substantelor prevazute in anexa nr. 2;
    j) utilizarea in zona costiera a materialelor de constructii neecologice, precum si a adezivilor toxici;
    k) accesul tuturor tipurilor de autovehicule, cu exceptia celor pentru aprovizionare si intretinere, in zona dunelor, plajelor si a habitatelor vulnerabile;
    l) constructia si ocuparea de terenuri in zonele delimitate in planurile de amenajare a teritoriului ca zone cu risc natural de inundatii si eroziuni;
    m) transportul pe mare al materialelor si al deseurilor radioactive, fara obtinerea actelor de insotire, conform legii.
    Art. 82
    Infractiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se constata de catre organele abilitate, precum si de catre personalul prevazut la art. 78, care inainteaza actul de constatare la organul competent de cercetare penala.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 83
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, autoritatea publica centrala pentru lucrari publice, transporturi si locuinta, autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si paduri si autoritatea publica centrala pentru turism sunt in drept sa emita norme, normative si ordine cu caracter obligatoriu in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 84
    In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile publice centrale implicate vor elabora reglementarile specifice prevazute in aceasta, cu exceptia celor pentru care au fost stabilite alte termene in cuprinsul ordonantei de urgenta.
    Art. 85
    Zonele costiere care sunt calificate in mod expres ca fiind de interes pentru securitatea si apararea nationala, precum si zonele portuare se supun atat prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cat si legislatiei specifice.
    Art. 86
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 87
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DEFINITIILE
    termenilor folositi in cuprinsul ordonantei de urgenta

    1. Ape interioare - ape situate intre linia de baza a marii teritoriale si tarm.
    2. Ape costiere - apele situate in partea dinspre uscat a unei linii al carei fiecare punct este la o distanta de 1 mila marina, in partea dinspre mare, de la cel mai apropiat punct al liniei de baza de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, cu extindere, unde este posibil, pana la limita exterioara a apelor tranzitorii.
    3. Ape tranzitorii - ape de suprafata situate in vecinatatea gurilor de varsare ale raurilor, care sunt partial saline, ca rezultat al apropierii de apele costiere, dar care sunt puternic influentate de cursurile de apa dulce.
    4. Bioacumulare - procesul prin care un produs este preluat de catre un organism viu, atat in apa, cat si prin hrana.
    5. Cod de buna conduita - principii directoare sau norme pentru desfasurarea unor activitati cu impact asupra mediului astfel incat sa se reduca la minimum riscul de poluare.
    6. Eroziuni ale zonei costiere - mutarea, in detrimentul uscatului, a liniei de coasta.
    7. Gospodarirea integrata - amenajarea si utilizarea durabila a zonei costiere luand in considerare dezvoltarea economica si sociala in stransa interdependenta cu marea, in vederea mentinerii, pentru generatiile prezente si viitoare, a echilibrului biologic si ecologic fragil al zonei de coasta si a peisajului.
    8. Habitat - locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie exista in mod natural.
    9. Scufundare:
    a) orice deversare deliberata de deseuri sau alte materiale de pe nave, aeronave sau alte lucrari plasate pe mare;
    b) orice sabordare pe ape a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucrari.
    Termenul de scufundare nu vizeaza:
    a) evacuarea de deseuri sau alte materiale care rezulta in mod direct sau indirect din exploatarea normala a navelor, aeronavelor, platformelor si a altor lucrari plasate pe mare, precum si a echipamentului acestora, cu exceptia deseurilor sau altor materiale transportate de mare sau transbordate pe nave sau aeronave, platforme sau alte lucrari plasate pe mare care sunt folosite in scopul deversarii unor asemenea materiale sau derivate din tratarea unor asemenea deseuri sau altor materiale la bordul acestor nave, aeronave, platforme sau lucrari;
    b) orice depozitare de materiale pentru un alt scop decat simpla lor eliminare, cu conditia ca aceasta depozitare sa nu fie contrara scopurilor acestei legi.
    10. Incident - un eveniment care implica evacuarea efectiva sau probabila in mare a unei substante nocive sau efluenti continand o astfel de substanta.
    11. Instalatii plutitoare - constructiile plutitoare care in mod normal nu sunt destinate deplasarii sau efectuarii lucrarilor speciale pe caile navigabile, cum ar fi docuri, debarcadere, pontoane, hangare pentru nave si altele asemenea.
    12. Nava - mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitatii de transport si a altor Servicii pe apa. Acest termen include navele maritime, fluviale si alte nave de navigatie interioara, inclusiv ambarcatiunile mici, precum si echipamente plutitoare, cum ar fi drage, elevatoare, macarale plutitoare si altele asemenea, cu sau fara propulsie.
    13. Mediu:
    a) resursele naturale abiotice si biotice cum sunt aerul, apele subterane si de suprafata, solul, clima, fauna si flora si habitatul acestora;
    b) bunurile care fac parte, din mediul construit si din patrimoniul cultural;
    c) aspectele caracteristice ale peisajului;
    d) calitatea vietii si a mediului de viata, in masura in care au sau pot avea influenta asupra bunastarii si sanatatii omului;
    e) interactiunea factorilor de la lit. a) - d).
    14. Act tehnico-juridic - act prevazut in legislatia specifica domeniilor protectiei mediului si gospodaririi apelor care reglementeaza amplasamentele provizorii pe plaja, emisiile/deversarile.
    15. Persistenta - procesul care nu este supus descompunerii, degradarii, transferarii, volatilizarii, hidrolizei sau fotolizei.
    16. Poluarea apei - orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, peste o limita admisibila stabilita, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau indirect de activitati umane, care o fac improprie pentru o folosire normala in scopurile in care aceasta folosire era posibila inainte de a interveni alterarea.
    17. Poluarea mediului marin - introducerea de catre om, direct sau indirect, de substante sau energie in mediul marin, inclusiv in estuare, care are sau poate avea ca rezultate efecte daunatoare cum sunt vatamarea resurselor vii si a ecosistemului acvatic, pericole pentru sanatatea omului, obstacole pentru activitatile pe mare, inclusiv pescuitul si alte folosinte legitime ale marii, degradarea calitatii de folosinta a apei marii si deteriorarea conditiilor de agrement.
    18. Public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice, sau asociatiile acestora, recunoscute legal.
    19. Substante periculoase - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si supuse bioacumularii sau alte substante sau grupuri de substante care conduc la un nivel echivalent ridicat de interes.
    20. Substante prioritare - substante care prezinta un risc important direct asupra mediului acvatic sau indirect, prin acesta, pe baza riscului asupra mediului acvatic sau prin intermediul acestuia.
    21. Zona costiera - spatiul geografic situat la contactul marii cu uscatul, incluzand apele de coasta de suprafata si subterane si terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafata si subterane aferente acestora, puternic interconditionate si in imediata apropiere a liniei tarmului, insule si lacuri sarate, zone umede in contact cu marea, plaja si faleza.
    22. Zone umede - intinderi de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata.
    23. Zone degradate - terenuri afectate de eroziuni, soluri poluate sau zone care si-au pierdut insusirile naturale.
    24. Habitate sensibile - zone in care viata plantelor sau a animalelor sau a habitatelor lor sunt fie rare sau foarte valoroase.
    25. Supraexploatarea apelor subterane - extragerea din subteran a unor cantitati de apa care depasesc rata medie anuala, pe termen lung, de realimentare a acviferului respectiv.
    26. Ape subterane de mare adancime - ape subterane cantonate in acviferul Jurasic superior - Cretacic inferior al Dobrogei de Sus.

    ANEXA 2

                          SUBSTANTE SI MATERIALE
                 prioritare/periculoase pentru mediul marin

    Urmatoarele substante sau grupuri de substante sau materiale nu sunt trecute in ordinea prioritatii, fiind selectate, in principal, pe baza toxicitatii lor si a caracteristicilor de persistenta si bioacumulare:
    1. alaclor
    2. antracen
    3. atrazin
    4. benzen
    5. difenileteri bromurati
    6. cadmiu si compusi
    7. cloralcani C10 - C13
    8. clorfenvinfos
    9. clorpirifos
    10. 1,2-dicloretan
    11. diclormetan
    12. 2-etilhexil-diftalat
    13. diuron
    14. endosulfan (alfa)
    15. hexaclorbenzen
    16. hexaclorbutadiena
    17. hexaclorcictohexan (gama)
    18. isoproturon
    19. plumb si compusi
    20. mercur si compusi
    21. naftalina
    22. nichel si compusi
    23. nonil-fenoli
        (4-para-nonil-fenol)
    24. octil-fenoli
        (para-tert-octilfenol)
    25. pentaclorbenzen
    26. pentaclorfenol
    27. hidrocarburi poliaromatice:
        - benz-a-piren
        - benz-b-fluorantren
        - benz-g,h,i-perilen
        - benz-k-fluorantren
        - fluorantren
        - indeno-1,2,3-cd-piren
    28. simazin
    29. compusi tributilstanici:
        - cation tributilstaniu
    30. triclorbenzeni:
        - 1,2 4-triclorbenzen
    31. triclormetan (cloroform)
    32. trifluralin
    33. DDT (pp-DDT)
    34. PCB-uri (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
    35. drinuri:
        - aldrin
        - dieldrin
        - endrin
        - isodrin
    36. substante radioactive
    37. cianuri
    38. fluoruri
    39. microorganisme si bacterii patogene
    40. descarcari termice
    41. metale si compusi ai acestora:
        - zinc
        - cupru
        - nichel
        - crom
        - seleniu
        - arseniu
        - antimoniu
        - molibden
        - titan
        - staniu
        - bariu
        - beriliu
        - bor
        - uraniu
        - vanadiu
        - cobalt
        - taliu
        - telur
    42. titei brut si hidrocarburi petroliere
    43. namoluri de la statii de epurare
    44. materiale sintetice care pot flota, se pot scufunda sau pot ramane in suspensie
    45. substante active din detergenti (surfactanti)
    46. substante de conditionare (aditivi)

    ANEXA 3

                              FACTORI
de care se va tine seama la eliberarea actelor tehnico-juridice pentru evacuarea din surse de pe uscat a deseurilor/apelor uzate care contin substante si materiale apartinand categoriilor incluse in anexa nr. 2

    1. Caracteristicile si compozitia deseurilor:
    a) tipul si marimea sursei de deseuri - de exemplu, proces industrial;
    b) tipul deseului - origine, compozitie medie;
    c) starea deseului - solida, lichida, namol, noroi;
    d) cantitatea totala - volum descarcat ex. pe an;
    e) modul de evacuare - continuu, intermitent, sezonier, variabil;
    f) concentratiile, avandu-se in vedere majoritatea constituentilor, substantelor prevazute in anexa nr. 2 si ale altor substante periculoase;
    g) proprietatile fizice, chimice si biochimice ale deseurilor.
    2. Caracteristicile constituentilor deseurilor referitoare la caracterul periculos al acestora:
    a) persistenta fizica, chimica, biochimica in mediul marin;
    b) toxicitatea si alte efecte periculoase;
    c) acumularea in materiale biologice si in sedimente;
    d) transformari biochimice producatoare de compusi periculosi;
    e) efecte negative asupra continutului si bilantului oxigenului;
    f) susceptibilitatea la schimbari fizice, chimice si biochimice si interactiunea in mediul marin cu alti constituenti ai apei de mare, care pot produce efecte biologice periculoase sau alte efecte asupra oricaror utilizari prezentate la pct. 5.
    3. Caracteristicile locului de evacuare si ale mediului marin receptor:
    a) caracteristicile hidrografice, meteorologice, geologice si topografice ale zonei costiere;
    b) locul si tipul evacuarii (gura de scurgere, canal, evacuare) si relatia acestuia cu celelalte zone - zone de agrement, locuri de depunere a icrelor, pepiniere, zone de pescuit, crescatorii de scoici - si alte evacuari;
    c) dilutia initiala realizata la punctul de evacuare in mediul marin receptor;
    d) caracteristicile dispersiei, cum sunt: efectul curentilor, mareelor si vantului, transportul orizontal si amestecarea verticala;
    e) caracteristicile apelor receptoare referitoare la conditiile fizice, chimice, biologice si ecologice in zona de evacuare;
    f) capacitatea mediului marin receptor de a primi deseurile evacuate fara efecte nedorite.
    4. Posibilitatile tehnologiilor de reducere a deseurilor
    Metodele de reducere a deseurilor si a evacuarii atat a efluentilor industriali, cat si a celor orasenesti trebuie selectate avandu-se in vedere posibilitatea de obtinere si fezabilitatea unor:
    a) procese de epurare alternative;
    b) metode de reciclare, reutilizare sau eliminare;
    c) metode alternative de dispunere pe camp;
    d) tehnologii curate - putin poluante.
    5. Potentialul de deteriorare a ecosistemului marin si a utilizarilor apei de mare:
    a) efectele activitatii antropice prin impactul poluarii asupra organismelor marine si a apelor pentru imbaiere, precum si efectul estetic; evacuarile de deseuri continand substantele prevazute in anexa nr. 2 vor fi urmarite prin sistemul de supraveghere si control al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
    b) efectele asupra ecosistemelor marine, in mod deosebit asupra resurselor vii, speciilor in primejdie si habitatelor vulnerabile;
    c) efectele asupra altor utilizari legitime ale marii.SmartCity5

COMENTARII la OUG 202/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 202 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 202/2002
Legea 187 2012
Hotărârea 1015 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national al zonei costiere
Hotărârea 898 2004
pentru aprobarea Instructiunilor privind exploatarea apelor subterane si a zonelor de interfata dintre apele dulci si cele sarate
Ordin 671 2004
privind aprobarea Codului de conduita pentru activitatile de recreere din zona costiera
Ordin 1044 2004
privind aprobarea Codului de conduita pentru activitatile de recreere din zona costiera
Hotărârea 749 2004
privind stabilirea responsabilitatilor, criteriilor si modului de delimitare a fasiei de teren aflate in imediata apropiere a zonei costiere, in scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate in apropierea tarmului
Ordin 38 2004
privind aprobarea Codului de conduita pentru activitatile de recreere din zona costiera
Hotărârea 546 2004
privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului in zona costiera
Hotărârea 317 2004
privind utilizarea zonelor umede costiere ca zone de ancorare
Ordin 455 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitatilor de turism in zona costiera
Hotărârea 164 2004
pentru aprobarea Programului de masuri si lucrari privind protectia si reabilitarea zonei costiere
Legea 280 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu