E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 246 din  4 martie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 10 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii publice, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                               Ionel Popescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)

    Art. 1
    Ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la Trezoreria Statului, care se supune prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2005 privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de transfer credit si prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    Ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre platitori astfel:
    a) persoane juridice si persoane fizice (agenti economici si alti platitori), pentru:
    - achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, inclusiv restituiri din finantarea anilor precedenti datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale institutiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finantelor Publice;
    - achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate si a lucrarilor executate de catre acestea;
    - transferul in conturile proprii deschise la institutiile de credit sau, dupa caz, la Banca Nationala a Romaniei al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului si alte plati efectuate din aceste conturi, conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) ordonatori de credite, pentru:
    - achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    - achitarea obligatiilor catre furnizori si creditori, virari de sume reprezentand transferuri si subventii, restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit;
    c) Ministerul Finantelor Publice si unitatile descentralizate, pentru:
    - restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit, compensari si regularizari din bugetul de stat si din celelalte bugete; virari de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice in numele statului, inclusiv plati pentru datoria publica interna si externa, rambursari de credite, precum si alte plati.
    Art. 3
    Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se completeaza de catre platitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara.
    Art. 4
    (1) Ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de catre platitori pe suport de hartie (in doua exemplare, din care exemplarul nr. 2 ramane la platitor, iar exemplarul nr. 1 se depune la institutia initiatoare, care poate fi institutie de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, in functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia initiatoare, cu respectarea precizarilor din prezentele norme metodologice.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul platilor efectuate pentru achitarea obligatiilor prevazute la art. 5 lit. j) pct. 5 si 6, institutiile initiatoare au obligatia de a semna si de a stampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plata pentru Trezoreria Statului, care ramane la platitor, in scopul confirmarii debitarii contului platitorului cu suma respectiva.
    (3) In cazul ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului intocmite pe suport hartie, exemplarul nr. 2 retinut de platitor constituie document justificativ pentru inregistrarea operatiunii in contabilitate, numai impreuna cu extrasul de cont eliberat de catre institutia bancara sau unitatea Trezoreriei Statului initiatoare. Raspunderea pentru situatiile in care datele inscrise in cele doua exemplare ale ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului intocmite pe suport hartie sunt diferite revine exclusiv platitorului. Institutia initiatoare are raspunderea preluarii informatiilor de pe OPT in format electronic in conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de catre platitor.
    (4) Formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)" se genereaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/informatii contribuabil/sistem fiscal/programe utile. Formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)" poate fi completat fie cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, fie manual.
    Art. 5
    Elementele din formular se completeaza astfel:
    a) in rubrica "Nr." se inscrie numarul ordinului de plata atribuit de catre platitor;
    b) in rubrica "PLATITI" se inscrie suma in cifre; cifrele se aliniaza de la dreapta la stanga;
    c) in rubrica "LEI, adica" se inscrie, citet si, recomandabil, fara pauza intre cuvinte, suma in litere;
    d) in rubrica "PLATITOR" se inscrie denumirea platitorului;
    e) in rubrica "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului (cod de inregistrare fiscala sau cod unic de inregistrare, CNP sau numar de identificare fiscala, dupa caz);
    f) in rubrica "Adresa" se inscrie adresa platitorului;
    g) in spatiul marcat "Cod IBAN platitor" se completeaza codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de emitent la institutia initiatoare sau, dupa caz, de institutia emitenta;
    h) in rubrica "Codul BIC" se inscrie codul BIC al institutiei initiatoare;
    i) in rubrica "De la" se inscrie identitatea institutiei initiatoare prin denumire;
    j) rubrica "Beneficiar" se completeaza astfel:
    1. pentru obligatiile bugetare prevazute in anexa nr. A la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, cu exceptia celor prevazute la punctele 5 - 7 de mai jos, se inscrie: buget stat, buget asigurari sociale de stat, buget asigurari sociale de sanatate, buget asigurari de somaj, dupa caz.
    2. pentru obligatiile bugetare achitate la bugetele locale se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in contul careia se achita suma;
    3. pentru obligatiile bugetare prevazute in anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 se inscrie denumirea casei de asigurari sau a agentiei pentru ocuparea fortei de munca in contul careia se achita suma;
    4. pentru obligatiile de plata catre institutii publice se inscrie denumirea institutiei publice beneficiare;
    5. pentru taxe si alte obligatii achitate in vama se inscrie denumirea unitatii vamale;
    6. pentru accize la uleiuri minerale platite anticipat livrarii, de catre client in numele furnizorului, se inscrie denumirea agentului economic furnizor producator/procesator;
    7. pentru impozitul pe venituri din salarii se inscrie denumirea unitatii pentru care se achita impozitul, fie aceasta persoana juridica sau sucursala/punct de lucru, dupa caz;
    8. pentru amenzi achitate, rubrica "Beneficiar" se completeaza astfel:
    8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in contul careia se achita suma;
    8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se inscrie:
    8.2.1. denumirea unitatii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, in situatia in care in procesul-verbal de constatare a contraventiei s-a consemnat codul fiscal al acestuia;
    8.2.2. buget de stat, in situatia in care in procesul-verbal de constatare a contraventiei nu s-a consemnat codul fiscal al unitatii din care face parte agentul constatator;
    9. pentru plati dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinatii (de exemplu: achitarea in conturile agentilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate institutiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilitati ale agentilor economici in conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale in conturile de card deschise la banci pe numele salariatilor institutiilor publice; plati privind distribuirea sumelor incasate prin valorificarea bunurilor mobile si imobile din procesul de executare silita etc.) se inscrie denumirea beneficiarului sumei;
    10. pentru celelalte obligatii bugetare se inscrie denumirea bugetului caruia i se cuvin sumele respective;
    k) in rubrica "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al beneficiarului, dupa cum urmeaza:
    1. codul de identificare fiscala al contribuabilului, pentru obligatiile bugetare prevazute la lit. j) pct. 1;
    2. codul de identificare fiscala al primariei, pentru obligatiile bugetare prevazute la lit. j) pct. 2;
    3. codul de identificare fiscala al casei de asigurari sau al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, pentru obligatiile mentionate la lit. j) pct. 3;
    4. codul de identificare fiscala al institutiei publice, pentru obligatiile de plata prevazute la lit. j) pct. 4;
    5. codul de identificare fiscala al unitatii vamale, pentru taxele si obligatiile achitate in vama, prevazute la lit. j) pct. 5;
    6. codul de identificare fiscala al agentului economic furnizor producator/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevazute la lit. j) pct. 6;
    7. codul de identificare fiscala al entitatilor prevazute la lit. j) pct. 7;
    8. codul de identificare fiscala al primariei, pentru obligatiile prevazute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscala al unitatii din care face parte agentul constatator, pentru obligatiile prevazute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscala al contravenientului, pentru obligatiile prevazute la lit. j) pct. 8.2.2;
    9. codul de identificare fiscala al beneficiarului sumei, pentru platile mentionate la lit. j) pct. 9;
    10. codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligatiile bugetare prevazute la lit. j) pct. 10;
    l) in spatiul marcat "Cod IBAN beneficiar" se inscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilitati, dupa caz, in care se achita suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea in vedere urmatoarele precizari:
    - obligatiile de plata prevazute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 si 10 se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;
    - obligatiile de plata prevazute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 si 8.1 se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;
    - platile prevazute la lit. j) pct. 9 se efectueaza la unitatile Trezoreriei Statului sau la unitatile institutiilor de credit la care isi au deschise conturile beneficiarii sumelor;
    - obligatiile de plata prevazute la lit. j) pct. 7 se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii si, respectiv, la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti sau la trezoreriile municipiilor resedinta de judet, dupa caz, pentru marii contribuabili si sediile secundare ale acestora;
    m) in rubrica "Codul BIC" se inscrie identitatea institutiei destinatare prin cod BIC;
    n) in rubrica "La" se inscrie denumirea unitatii Trezoreriei Statului sau a unitatii institutiei de credit la care este deschis contul beneficiarului;
    o) rubrica "Nr. de evidenta a platii" se completeaza numai pentru obligatiile bugetare prevazute in anexa A la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, potrivit precizarilor din anexa la acelasi ordin.

    NOTA:
    Pentru platile dispuse prin formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului pe suport hartie (OPHT)", aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 16.144/18/1995, "Numarul de evidenta a platii" se completeaza in rubrica "Explicatii";

    p) rubrica "Reprezentand" se completeaza dupa cum urmeaza:
    - pentru obligatiile bugetare se inscrie denumirea completa a obligatiei bugetare achitate;
    - pentru celelalte categorii de plati se inscrie natura economica a platii (de exemplu: "transfer sold");
    r) in rubrica "Data emiterii" se inscrie clar si vizibil de catre platitor data (ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT);
    s) in rubrica "Data debitarii" se inscrie clar si vizibil de catre institutia initiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul platitorului. Aceasta informatie se completeaza in mesajele electronice de plati de catre institutia initiatoare, in campul 70 pe randul al doilea, in rubrica "Data platii", in conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in sistemul ReGIS si in casa de compensare automata.
    Art. 6
    (1) Formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)", aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizeaza numai pentru decontari in cadrul Sistemului electronic de plati.
    (2) Datele privind intrarea in functiune a Sistemului electronic de plati, atat pentru plati intertrezorerii, cat si pentru plati interbancare (de mica si mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro) si la sediile unitatilor Trezoreriei Statului.
    Art. 7
    Modelul formularului "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)" este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                         ______           _______________________             |
| ORDIN DE PLATA     Nr. |______| PLATITI |_______________________| LEI, adica |
|  __________________________________________________________________________  |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
|             ____________________________  |                                  |
| PLATITOR   |                            | |                                  |
|            |____________________________| | Primirea/Acceptarea              |
|                      ___________________  |                                  |
| Cod de identificare |___________________| | ________________________________ |
| fiscala                       Adresa      |                                  |
|  _______________________________________  | ________________________________ |
| |                                       | |                                  |
| |_______________________________________| | ________________________________ |
|           ____________         _________  |                            __    |
| Cod IBAN |____________| Codul |_________| | _______________________  /    \  |
| platitor                BIC               |                         | L.S. | |
|        _________________________________  | Semnatura _____________  \____/  |
| De la |_________________________________| |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
|                                           |                                  |
|             ____________________________  |                                  |
| BENEFICIAR |                            | |__________________________________|
|            |____________________________| |                                  |
|                      ___________________  |               NORMAL   URGENT    |
| Cod de identificare |___________________| |                ___       ___     |
| fiscala                                   | Tipul         |   |     |   |    |
|           ____________         _________  | transferului  |___|     |___|    |
| Cod IBAN |____________| Codul |_________| |__________________________________|
| beneficiar              BIC               |                ________________  |
|        _________________________________  | Data emiterii |________________| |
| La    |_________________________________| |                            __    |
|                           ______________  |                          /    \  |
| Nr. de evidenta a platii |______________| | ______________________  | L.S. | |
| Reprezentand:                             | Semnatura platitorului   \____/  |
|  _______________________________________  | si Stampila                      |
| |                                       | |                            EXP.  |
| |_______________________________________| |  ____________________   _______  |
|                      Data debitarii:      | |____________________| |_______| |
|___________________________________________|__________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 246/2005

 
25.10.2016 11:22:46  Anonim  a scris :
SE INTIMPLA ACESTE ABUZURI pentruca SE INVERSEAZA OP -ul cu DISPOZITIA DE INCASARE ca operatiuni simultane, dar in suma reala(nedenominata) si in valoare mica a decontarilor cu trezoreria.Diferenta de conversie a monedei in RON conform OMFP 1840/23.12.2004 :NU SE APLICA INSTITUTIILOR DE CREDIT SI TERZORERIEI STATULUI, ACESTEA SI-AU CONSTITUIT REZERVE NATIONALE PRIVIND CONTRIBUTIA NATIONALA, CARE FORMEAZA BUGETUL TREZORERIEI . Acest buget al trezoreriei, bugetul privind privatizarile ,bugetul fondului de mediu , sunt doar la dispozitia GUVERNULUI.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu