E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 541 din 27 septembrie 2002

privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 733 din  8 octombrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza activitatea caselor de economii pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, respectiv cea a bancilor pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumite in continuare case de economii pentru domeniul locativ, constituite conform art. 5.
    Art. 2
    Obiectul principal al prezentei legi este finantarea pe termen lung a domeniului locativ prin economisirea si creditarea in sistem colectiv, conform art. 3 lit. b).

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) casa de economii pentru domeniul locativ - banca sau casa de economii autorizata sa functioneze in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia bancara in vigoare;
    b) economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate pentru activitati in domeniul locativ;
    c) client - persoana fizica sau juridica care incheie cu casa de economii pentru domeniul locativ un contract de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care aceasta dobandeste, ca urmare a efectuarii depunerilor prevazute in contract, dreptul legal de a primi un credit la dobanda stabilita pentru activitati in domeniul locativ;
    d) activitati in domeniul locativ:
    1. construirea, cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie preponderent locativa;
    2. cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, cu conditia sa fie folosite ca spatii locative;
    3. cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinatie preponderent locativa;
    4. cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune in scopul construirii altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, in limita cotei detinute de spatiile locative din totalul constructiei pozitionate pe teren;
    5. viabilizarea unor terenuri trecute in intravilan in scopul promovarii constructiei cartierelor de locuinte;
    6. preluarea unor creante legate de realizarea activitatilor prevazute la pct. 1 - 5;
    7. construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, daca acestea sunt legate de constructia de locuinte sau daca ele contribuie, prin amplasarea lor in zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;
    8. lucrari in domeniul locativ angajate de chirias in scopul modernizarii locuintei;
    e) contract de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit in continuare contract de economisire-creditare - angajamentul partilor in baza caruia clientul se obliga sa economiseasca o suma reprezentand suma minima de economisire, iar casa de economii pentru domeniul locativ se obliga sa acorde un credit cu dobanda fixa pentru diferenta dintre suma totala contractata si suma economisita, inclusiv dobanzile si primele acordate, cu obligatia ca toate conditiile de repartizare a creditului sa fie indeplinite;
    f) finantare in baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobanda fixa obtinut de catre client in conditiile prevazute in contractul de economisire-creditare;
    g) finantare anticipata - creditul cu dobanda pietei acordat clientului care nu a acumulat inca suma minima de economisire stabilita de casa de economii pentru domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achita doar dobanda, se transforma in credit cu dobanda fixa in momentul indeplinirii tuturor conditiilor de repartizare prevazute in contractul de economisire-creditare;
    h) finantare intermediara - creditul cu dobanda pietei acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilita prin contractul de economisire-creditare, dar nu indeplineste celelalte conditii prevazute in contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achita doar dobanda, se transforma in credit cu dobanda fixa in momentul indeplinirii tuturor conditiilor prevazute in contractul de economisire-creditare;
    i) masa de repartizare - resurse ale casei de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobanzi aferente, orice alte plati care majoreaza soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime si dobanzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv in scopul finantarii in baza contractului de economisire-creditare, precum si din surse proprii;
    j) fond special - fond constituit de casa de economii pentru domeniul locativ in scopul garantarii functionarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si cu scopul protejarii intereselor clientilor;
    k) raport individual intre client si casa de economii pentru domeniul locativ - relatia dintre aportul banesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, si aportul banesc al casei de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul il obtine prin derularea creditului;
    l) raport colectiv intre clienti si casa de economii pentru domeniul locativ - relatia dintre suma aporturilor banesti ale clientilor si aportul banesc preconizat al casei de economii pentru domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al caror proces de economisire a fost incheiat si/sau intrerupt, calculat pe o anumita perioada;
    m) timp de asteptare - perioada cuprinsa intre data incheierii contractului de economisire-creditare si data la care contractul clientului este repartizat;
    n) tipuri de contracte (tarife) - modalitati alternative de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispozitia clientilor de casa de economii pentru domeniul locativ, in functie de suma contractata, de dobanda si termenele de rambursare aferente finantarii in baza contractului de economisire-creditare, precum si in functie de alte criterii stabilite de casa de economii pentru domeniul locativ;
    o) persoana singura - persoana necasatorita, vaduva sau divortata;
    p) data de repartizare - data la care soldul economisit si creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispozitia clientului.

    CAP. 3
    Principii generale

    Art. 4
    (1) Casele de economii pentru domeniul locativ pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei bancare in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Casele de economii pentru domeniul locativ se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni, ca filiale ale bancilor/caselor de economii, persoane juridice romane sau straine, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale.
    (2) Actionari majoritari ai caselor de economii pentru domeniul locativ pot fi exclusiv banci/case de economii. Actionari minoritari pot fi banci/case de economii, societati comerciale din domeniul imobiliar, societati de asigurari, organe ale administratiei publice centrale si locale, in masura in care legea o permite, precum si persoane fizice.
    (3) Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al caselor de economii pentru domeniul locativ.
    Art. 6
    Capitalul social minim al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de Banca Nationala a Romaniei, dar nu poate fi mai mic decat nivelul minim al capitalului social stabilit pentru banci.

    CAP. 4
    Activitati permise

    Art. 7
    (1) In afara activitatilor de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, casele de economii pentru domeniul locativ pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:
    a) finantarea anticipata si finantarea intermediara, pe baza contractelor de economisire-creditare;
    b) acordarea de credite pentru activitati in domeniul locativ, in conditiile prevazute la alin. (2);
    c) administrarea creditelor tertilor si intermedierea creditelor in contul tertilor, daca acestea sunt destinate finantarii unor activitati in domeniul locativ;
    d) emiterea, in conformitate cu prevederile alin. (2), de garantii pentru acele tipuri de credite obtinute de terti, pe care casele de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;
    e) primirea de imprumuturi;
    f) efectuarea de plasamente in active cu grad de risc scazut de credit, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei;
    g) acordarea de credite societatilor comerciale la care casele de economii pentru domeniul locativ detin participatii, in conditiile alin. (5);
    h) emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;
    i) plati si decontari;
    j) transferuri de fonduri;
    k) consultanta financiar-bancara;
    l) operatiuni de mandat cu specific financiar-bancar.
    (2) Totalul creantelor care provin din creditele prevazute la alin. (1) lit. b) si d) nu poate depasi nivelul reglementat de Banca Nationala a Romaniei din valoarea aferenta finantarilor in baza contractelor de economisire-creditare si a finantarilor acordate potrivit alin. (1) lit. a).
    (3) Creantele din creditele pentru activitati in domeniul locativ, precum si din creditele potrivit alin. (1) lit. a) si b), in masura in care acestea nu sunt garantate prin cesiunea unor drepturi din contractele de economisire-creditare, vor fi garantate prin ipoteci asupra unui imobil aflat in tara. In masura in care nu exista suficiente garantii suplimentare, garantarea nu poate depasi patru cincimi din valoarea de garantare a imobilului ipotecat.
    (4) Creantele aferente finantarii in baza contractului de economisire-creditare, precum si garantiile aferente nu pot fi cesionate decat pentru activitati de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si pentru finantarea anticipata si intermediara. Aceste dispozitii se aplica si creantelor corespunzatoare finantarii anticipate si intermediare, precum si garantiilor aferente lor.
    (5) Casele de economii pentru domeniul locativ pot detine participatii exclusiv la societati comerciale al caror obiect de activitate cuprinde activitati in domeniul locativ si care desfasoara preponderent astfel de activitati, in limita unei treimi din capitalul social al acestora. O participatie mai mare este permisa doar la capitalul social al altor case de economii pentru domeniul locativ, cu conditia ca totalul participatiilor la astfel de societati sa nu depaseasca 20% din fondurile proprii ale casei de economii pentru domeniul locativ.

    CAP. 5
    Reglementari privind desfasurarea economisirii si creditarii in sistem colectiv pentru domeniul locativ

    Art. 8
    Casele de economii pentru domeniul locativ vor elabora reglementari proprii privind Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care vor sta la baza tipurilor de contracte (tarifelor) practicate.
    Art. 9
    Conditiile generale de afaceri se vor referi, fara a fi limitative, la:
    a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client si casa de economii pentru domeniul locativ, precum si cu specificarea timpului de asteptare minim, mediu si maxim;
    b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare, precum si stabilirea ordinii de repartizare;
    c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum si indicarea modului de utilizare a fondului special;
    d) modul de calcul al valorii garantiei;
    e) procedura de restituire a sumelor economisite in cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare;
    f) o procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, in interesul clientilor, in cazul retragerii autorizatiei de functionare sau al inceperii procedurii falimentului;
    g) finantarea investitiilor de viabilizare a unor terenuri trecute in intravilan in scopul promovarii constructiei cartierelor de locuinte;
    h) finantarea construirii de spatii comerciale, industriale si social-culturale, in masura in care aceasta este permisa conform prevederilor art. 3 lit. d) pct. 7.
    Art. 10
    Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda urmatoarele prevederi:
    a) valoarea si scadenta aporturilor clientului si ale casei de economii pentru domeniul locativ, precum si consecintele in cazul intarzierii prestatiilor;
    b) rata dobanzii practicate la depozite si la creditele acordate;
    c) valoarea comisioanelor si a altor cheltuieli care sunt in sarcina clientului;
    d) modul de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare si conditiile care trebuie indeplinite pentru plata sumei contractate;
    e) modalitatile de garantare si conditiile de rambursare a creditelor, precum si de asigurare impotriva riscului de nerambursare;
    f) conditiile in care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare;
    g) conditiile in care se majoreaza sau se reduce suma contractata;
    h) conditiile in care pot fi cesionate drepturi derivand din contractul de economisire-creditare;
    i) conditiile in care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat si consecintele ce rezulta din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata a acestuia;
    j) conditiile de administrare a conturilor clientilor;
    k) instanta competenta sa solutioneze litigiile.
    Art. 11
    (1) Masa de repartizare poate fi utilizata, cu exceptia art. 7 alin. (1), numai pentru restituirea resurselor atrase si introduse in masa de repartizare si pentru finantarea anticipata si intermediara.
    (2) Masa de repartizare va fi alocata in sensul unei repartizari uniforme si al unui timp de asteptare cat mai scurt.
    Art. 12
    Casele de economii pentru domeniul locativ aloca anual, inainte de impozitarea profitului in contul fondului special, diferenta dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizata pentru finantarea in baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neindeplinirii de catre clienti a conditiilor de repartizare, si veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finantarii in baza contractului de economisire-creditare, in limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfarsitul anului, in limita partii care depaseste 3% din depozitele atrase.
    Art. 13
    (1) In cazul contractelor de economisire-creditare incheiate in valuta, casele de economii pentru domeniul locativ au obligatia sa formeze mase de repartizare separate in valutele in care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se va face in principal in valuta in care s-a facut economisirea, casele de economii pentru domeniul locativ fiind obligate sa administreze corespunzator riscul valutar.
    (2) La cerere, Banca Nationala a Romaniei poate excepta casele de economii pentru domeniul locativ, in cazuri speciale, de obligatia de a forma mase de repartizare separate, daca prin aceasta nu se pericliteaza interesele clientilor.
    Art. 14
    Casele de economii pentru domeniul locativ nu se pot angaja sa puna la dispozitia clientului suma contractata in vederea creditarii la o data determinata, inainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.

    CAP. 6
    Autorizarea, reglementarea si supravegherea caselor de economii pentru domeniul locativ

    SECTIUNEA 1
    Autorizarea

    Art. 15
    (1) Casele de economii pentru domeniul locativ sunt supuse conditiilor de autorizare aplicabile bancilor, persoane juridice romane. In afara de acestea, ele trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice prevazute la alin. (2).
    (2) Conditiile specifice de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ vor fi stabilite prin reglementari de Banca Nationala a Romaniei si se vor referi, fara a fi limitative, la:
    a) conditiile generale de afaceri si conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare;
    b) incadrarea institutiei de credit a carei filiala este casa de economii pentru domeniul locativ in indicatorii prudentiali si de performanta economico-financiara, stabiliti de Banca Nationala a Romaniei;
    c) indeplinirea cerintelor tehnice si de operare specifice;
    d) reglementarile proprii privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare;
    e) tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispozitia clientilor.
    Art. 16
    Cererea de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ va fi respinsa, in afara situatiilor aplicabile bancilor, si in cazul in care se considera ca Conditiile generale de afaceri si/sau Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare:
    a) nu sunt in masura sa asigure executia durabila a contractelor de economisire-creditare si, in particular, aceste contracte, luate individual, nu asigura pe intreaga lor durata un raport individual adecvat intre client si casa de economii pentru domeniul locativ;
    b) prevad varsaminte ale sumelor economisite, rambursari sau orice alte obligatii care intarzie in mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea disproportionata a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garanteaza suficient interesele clientilor.
    Art. 17
    (1) In afara situatiilor de retragere a autorizatiei aplicabile bancilor, Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei case de economii pentru domeniul locativ si in urmatoarele cazuri:
    a) constata ca interesele clientilor nu pot fi suficient protejate prin alte masuri, in conformitate cu prezenta lege sau cu legislatia bancara;
    b) ii sunt cunoscute fapte de natura celor prevazute la art. 16, ce justifica retragerea autorizatiei;
    c) a primit hotararea privind inceperea procedurii falimentului casei de economii pentru domeniul locativ.
    (2) Retragerea autorizatiei unei case de economii pentru domeniul locativ are ca efect declansarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reglementarea

    Art. 18
    In vederea asigurarii conditiilor unei bune executii a obligatiilor care deriva din contractele de economisire-creditare si, in particular, pentru garantarea existentei unor disponibilitati suficiente pentru asigurarea unui ritm de repartizare cat mai regulat, Banca Nationala a Romaniei si ministerele abilitate emit reglementari referitoare la:
    a) plasamentul temporar al sumelor acumulate in vederea repartizarii, precum si al sumelor deja repartizate, dar al caror varsamant nu a fost inca solicitat de catre clienti;
    b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum si:
    1. proportia admisa a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare in totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate ale casei de economii pentru domeniul locativ;
    2. proportia admisa a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare, incheiate pe parcursul unui an calendaristic, in totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare incheiate pe parcursul respectivului an calendaristic; la calculul contingentului admis al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit prezentului punct, precum si potrivit pct. 1, se vor include si contractele de economisire-creditare pentru care, in conformitate cu Conditiile generale de afaceri, clientii au varsat suma minima de economisire in cursul primului an dupa incheierea contractului de economisire-creditare;
    c) conditiile de acordare a creditelor pentru domeniul locativ prevazute la art. 3 lit. d) pct. 7, precum si proportia admisa a acestor contracte in totalul creditelor acordate de o casa de economii pentru domeniul locativ, fara ca aceasta sa depaseasca 3%;
    d) expunerea maxima admisa fata de o societate comerciala din categoria celor prevazute la art. 7 alin. (5), precum si expunerea maxima totala admisa fata de astfel de societati comerciale;
    e) proportia admisa a creditelor acordate in baza contractelor de economisire-creditare si garantate cu diferite tipuri de garantii, in totalul creditelor acordate in baza contractelor de economisire-creditare, in cazul in care se considera necesara o astfel de masura prudentiala;
    f) conditiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, in particular referitoare la suma minima de economisire si calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat intre client si casa de economii pentru domeniul locativ;
    g) modul de constituire, utilizare si lichidare a fondului special.

    SECTIUNEA a 3-a
    Supravegherea

    Art. 19
    (1) Banca Nationala a Romaniei supravegheaza casele de economii pentru domeniul locativ, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale legislatiei bancare.
    (2) Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa ia toate masurile necesare pentru ca activitatile de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ sa se desfasoare in conformitate cu Conditiile generale de afaceri si cu Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum si cu celelalte conditii stabilite prin reglementarile date in aplicarea dispozitiilor prezentei legi si ale legislatiei bancare.
    Art. 20
    (1) Modificarile sau completarile aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare in ceea ce priveste dispozitiile art. 9, cu exceptia lit. d), respectiv ale art. 10, cu exceptia lit. c), precum si cele aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzatoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita caselor de economii pentru domeniul locativ modificarea Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci cand se constata ca acestea nu pot asigura indeplinirea obligatiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.
    Art. 21
    Introducerea de noi tipuri de contracte este supusa aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu o declaratie din care sa rezulte ca acestea sunt intocmite in conformitate cu Conditiile generale de afaceri si cu Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu cel putin 3 luni inainte de punerea la dispozitia clientilor a noilor tipuri de contracte.
    Art. 22
    (1) Fuziunea si divizarea caselor de economii pentru domeniul locativ se vor efectua conform legislatiei bancare, in masura in care aceasta nu contravine prevederilor prezentei legi.
    (2) Casele de economii pentru domeniul locativ pot fuziona numai cu alte case de economii pentru domeniul locativ. Ele sunt obligate sa obtina autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 23
    (1) In situatia in care exista date certe care conduc la concluzia ca o casa de economii pentru domeniul locativ nu isi va putea onora obligatiile, Banca Nationala a Romaniei poate interzice acesteia, pe o perioada limitata, incheierea de noi contracte de economisire-creditare.
    (2) In cazul in care situatia indicata la alin. (1) nu este remediata, Banca Nationala a Romaniei poate interzice temporar toate platile derivand din activitatea de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si poate dispune retragerea autorizatiei si initierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.
    (3) Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se va urmari realizarea aporturilor banesti ale clientilor si ale casei de economii pentru domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, in sensul protejarii intereselor clientilor.
    Art. 24
    (1) Banca Nationala a Romaniei poate hotari masuri de instituire a supravegherii speciale si a administrarii speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ, care se vor lua in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile bancilor.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate stabili reguli specifice de derulare a supravegherii speciale si a administrarii speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ.

    CAP. 7
    Obligatiile speciale ale auditorului independent

    Art. 25
    (1) In afara atributiilor prevazute de lege auditorii independenti ai caselor de economii pentru domeniul locativ au si urmatoarele obligatii speciale:
    a) verificarea respectarii prevederilor cuprinse in Conditiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop in care acestia sunt imputerniciti sa aiba acces la documentele casei de economii pentru domeniul locativ, in masura in care acestea se refera la procedura de repartizare;
    b) verificarea respectarii conditiilor prevazute de normele interne cu privire la plata creditelor si garantarea creantelor din credite;
    c) verificarea respectarii reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei si/sau de Ministerul Finantelor Publice in aplicarea prezentei legi.
    (2) Auditorul independent are obligatia sa informeze Banca Nationala a Romaniei ori de cate ori constata incalcarea de catre casa de economii pentru domeniul locativ a prevederilor prezentei legi si/sau a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei si/sau de Ministerul Finantelor Publice in aplicarea acesteia.
    (3) Auditorul independent va intocmi la incheierea exercitiului financiar un raport asupra activitatii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru activitati in domeniul locativ, pe care il va remite si Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 8
    Stimularea economisirii pentru domeniul locativ

    Art. 26
    (1) Fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat pentru depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o casa de economii pentru domeniul locativ.
    (2) Dreptul la prima se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic in care s-au efectuat depunerile indreptatite la prima.
    (3) Prima trebuie solicitata de client pana cel tarziu la sfarsitul anului calendaristic urmator anului de economisire, la casa de economii pentru domeniul locativ cu care a incheiat contractul de economisire-creditare.
    (4) Dreptul la prima se prescrie in cazul in care aceasta nu a fost solicitata pana la sfarsitul anului calendaristic urmator anului de economisire.
    Art. 27
    (1) Prima este de 30% din suma economisita in anul respectiv de catre client.
    (2) Prima nu poate depasi cuantumul unui salariu lunar mediu brut pe economie, comunicat de autoritatea nationala de statistica la finele anului.
    (3) In cazul in care clientul incheie mai multe contracte de economisire-creditare cu casa de economii pentru domeniul locativ si primele stabilite depasesc prima maxima admisa pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitata la nivelul prevazut la alin. (2).
    Art. 28
    Sunt indreptatiti sa beneficieze de prime clientii persoane singure, precum si oricare dintre soti, separat, indiferent care dintre ei a facut depunerea.
    Art. 29
    Prima se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si se acorda de acesta dupa expirarea fiecarui an calendaristic, in termen de maximum 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisa de casa de economii pentru domeniul locativ acestei autoritati. Prima va fi virata de casa de economii pentru domeniul locativ in contul clientului.
    Art. 30
    (1) Pentru a beneficia in mod constant de prima contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani si este obligatoriu ca, inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele situatii:
    a) suma contractata este pusa la dispozitie, iar cel care a economisit utilizeaza imediat si nemijlocit suma primita pentru activitati in domeniul locativ;
    b) in cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisita sau suma contractata se utilizeaza imediat si nemijlocit pentru activitati in domeniul locativ de catre cesionar;
    c) cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat in incapacitate totala de munca dupa incheierea contractului de economisire-creditare;
    d) cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fara intrerupere si dureaza inca in momentul la care se solicita restituirea sumei.
    Art. 31
    Clientii care au incasat primele incalcand dispozitiile prezentei legi si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa restituie primele Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in termen de maximum 90 de zile de la incasarea acestora.
    Art. 32
    Primele acordate si dobanzile bonificate la depozitele clientilor, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, nu se includ la calculul impozitului pe venit.
    Art. 33
    Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor stabili prin norme metodologice procedura de acordare a primelor.

    CAP. 9
    Sanctiuni

    Art. 34
    In afara situatiilor prevazute la art. 69 alin. (1) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, in cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata ca o casa de economii pentru domeniul locativ si/sau oricare dintre administratorii, directorii executivi, cenzorii sau auditorul acesteia se fac vinovati de:
    a) incalcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementarilor si ordinelor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia;
    b) incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia emisa casei de economii pentru domeniul locativ sau in orice act emis de Banca Nationala a Romaniei, obligatoriu pentru casa de economii pentru domeniul locativ;
    c) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancara ori alti indicatori prevazuti in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, emise in aplicarea prezentei legi, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
    1. avertisment scris, dat casei de economii pentru domeniul locativ si/sau auditorului acesteia;
    2. limitarea operatiunilor casei de economii pentru domeniul locativ;
    3. amenda aplicabila casei de economii pentru domeniul locativ sau, dupa caz, auditorului independent, intre 0,1% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducatorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, intre 1 - 6 salarii ale acestora din luna precedenta datei constatarii faptei. Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat;
    4. retragerea aprobarii date conducatorilor casei de economii pentru domeniul locativ si/sau auditorului acesteia;
    5. retragerea autorizatiei de functionare a casei de economii pentru domeniul locativ.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    (1) Se interzice oricarei persoane sa desfasoare activitati de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ fara o autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) In caz de litigiu Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa determine daca o activitate reprezinta economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ. In acest caz decizia Bancii Nationale a Romaniei este obligatorie pentru autoritatile implicate.
    Art. 36
    Se interzice oricarei persoane care nu este autorizata de Banca Nationala a Romaniei in calitate de casa de economii pentru domeniul locativ sa utilizeze sintagmele "casa de economii pentru domeniul locativ", "banca de economii pentru domeniul locativ" si "economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ", in legatura cu o activitate, un produs, un serviciu sau in scop publicitar.
    Art. 37
    (1) Banca Nationala a Romaniei va elabora reglementari si ordine in aplicarea prezentei legi, in termen de 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor emite instructiuni in aplicarea prevederilor prezentei legi, in termen de 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 38
    Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2003.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATUSmartCity5

COMENTARII la Legea 541/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 541 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 541/2002
Ordin 1682 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Norma 11 2004
privind modificarile in situatia bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor institutiilor de credit straine
Ordin 1820 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Norma 10 2004
privind autorizarea bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine
OUG 99 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Norma 4 2003
privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ
Norma 5 2003
privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ
Decretul 770 2002
pentru promulgarea Legii privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu