E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 334 din 31 mai 2002    * Republicata

Legea bibliotecilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 11 februarie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 593/2004 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.240 din 22 decembrie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea bibliotecilor nr. 334/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003 si prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentei legi, se considera:
    a) biblioteca - institutia, compartimentul sau structura specializata al carei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de carti, publicatii, alte documente specifice si baze de date pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; in cadrul societatii informationale biblioteca are rol de importanta strategica;
    b) biblioteca nationala - biblioteca investita cu achizitionarea si conservarea unui numar de exemplare din toate documentele importante editate in tara, care functioneaza ca depozit legal;
    c) biblioteca universitara - biblioteca aflata prioritar in serviciul studentilor, al cadrelor didactice si al cercetatorilor din universitati si alte institutii de invatamant superior si de cercetare care, in limitele prevazute de regulamentul de organizare, poate functiona si ca biblioteca publica;
    d) biblioteca specializata - biblioteca destinata in principal unei categorii de beneficiari sau colectionarii, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a raspunde necesitatilor specifice organismului tutelar;
    e) biblioteca publica - biblioteca de tip enciclopedic pusa in slujba unei comunitati locale sau judetene;
    f) biblioteca scolara - biblioteca organizata in cadrul unei institutii de invatamant preuniversitar, care se afla cu precadere in serviciul elevilor si al cadrelor didactice din institutia respectiva si care, in limitele prevazute de lege si de regulamentul de organizare, poate functiona si ca biblioteca publica.
    Art. 2
    (1) Dupa forma de constituire si administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat.
    (2) Bibliotecile de drept public se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.
    (3) Bibliotecile de drept privat se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
    Art. 3
    Dupa forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridica sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Dupa gradul de acces la colectii si servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.
    Art. 5
    Dupa structura colectiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.
    Art. 6
    (1) In bibliotecile de drept public accesul la colectiile si bazele de date proprii este gratuit.
    (2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii, stabilite prin regulamente proprii de organizare si functionare, in conditiile legii, pe baza de tarife, cu avizul autoritatii tutelare.
    Art. 7
    Bibliotecile de drept public pot fi desfiintate in cazul incetarii activitatii autoritatilor sau institutiilor care le-au infiintat sau finantat, numai in conditiile preluarii patrimoniului lor de catre o alta biblioteca de drept public, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 8
    (1) Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finantare se nominalizeaza distinct in bugetele proprii sau ale institutiilor tutelare.
    (2) Bibliotecile pot fi finantate si de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum si de persoane fizice, prin donatii, sponsorizari sau alte surse legale de venituri.
    (3) Bibliotecile de drept privat pot fi sustinute financiar, pe baza de programe sau proiecte, si de la bugetul de stat sau de la bugetele autoritatilor locale, daca se angajeaza sa aiba o activitate specifica bibliotecilor de drept public.

    CAP. 2
    Sistemul national de biblioteci

    Art. 9
    (1) Sistemul national de biblioteci este parte integranta a sistemului informational national si se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public si din bibliotecile de drept privat, care au activitati specifice celor de drept public, avand ca scop realizarea coordonata a imprumutului bibliotecar national si international, gestionarea sistemica a informatiei, realizarea Catalogului national partajat si a Bibliotecii nationale virtuale.
    (2) Bibliotecile de drept public pot realiza consortii sau alte forme de cooperare interbibliotecara in vederea achizitiei de documente specifice si a dezvoltarii serviciului de lectura publica.
    Art. 10
    Sistemul national de biblioteci, in raport cu functiile si atributiile acestora, este structurat astfel:
    a) Biblioteca Nationala a Romaniei;
    b) Biblioteca Academiei Romane;
    c) biblioteci universitare;
    d) biblioteci specializate;
    e) biblioteci publice;
    f) biblioteci scolare.

    SECTIUNEA A
    Biblioteca Nationala a Romaniei

    Art. 11
    Biblioteca Nationala a Romaniei este biblioteca de drept public cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 12
    (1) Biblioteca Nationala a Romaniei indeplineste urmatoarele functii specifice:
    a) conserva, cerceteaza, dezvolta si pune in valoare patrimoniul de documente detinute in colectiile sale;
    b) organizeaza Depozitul legal, potrivit legii;
    c) depisteaza, colectioneaza, organizeaza, conserva si pune in valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tiparituri si alte categorii de documente aparute in strainatate, referitoare la Romania si poporul roman, publicatii ale autorilor romani aparute in strainatate in orice limba, publicatii in limba romana ale autorilor straini aparute in strainatate;
    d) organizeaza si gestioneaza Rezerva nationala de publicatii;
    e) in calitate de centru national de schimb realizeaza evidenta centralizata si statistica schimburilor internationale de publicatii;
    f) in calitate de centru national metodologic elaboreaza si coordoneaza metodologia imprumutului interbibliotecar intern si international, avizata de Comisia Nationala a Bibliotecilor;
    g) in calitate de centru national de patologie si restaurare a publicatiilor coordoneaza activitatea din aceste domenii;
    h) indeplineste si alte atributii specifice, potrivit regulamentului de organizare si functionare.
    (2) Biblioteca Nationala a Romaniei functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 13
    In subordinea Bibliotecii Nationale a Romaniei functioneaza Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor, cu urmatoarele atributii:
    a) realizeaza controlul bibliografic national ca parte a controlului bibliografic universal;
    b) elaboreaza Bibliografia nationala curenta pentru toate categoriile de documente;
    c) elaboreaza, gestioneaza si actualizeaza Catalogul colectiv national al publicatiilor romanesti si straine, prin participarea contractuala a bibliotecilor din Romania;
    d) atribuie numarul international standard pentru carti (ISBN), pentru publicatii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente si realizeaza catalogarea inaintea publicarii (CIP).
    Art. 14
    Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor se finanteaza de la bugetul de stat si din resurse extrabugetare prevazute in bugetul Bibliotecii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA B
    Biblioteca Academiei Romane

    Art. 15
    Biblioteca Academiei Romane este biblioteca de drept public cu personalitate juridica si statut de biblioteca nationala, care functioneaza in subordinea Academiei Romane.
    Art. 16
    Biblioteca Academiei Romane indeplineste urmatoarele functii:
    a) colectioneaza, organizeaza si pune in valoare colectii nationale specifice;
    b) elaboreaza si editeaza Bibliografia nationala retrospectiva pentru toate categoriile de documente;
    c) realizeaza schimbul international de publicatii cu publicatiile Academiei Romane;
    d) coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reteaua Academiei Romane;
    e) beneficiaza de prevederile legii privind Depozitul legal;
    f) achizitioneaza cu prioritate, din tara si din strainatate, documente specifice de importanta deosebita pentru identitatea culturala si nationala;
    g) alte atributii specifice potrivit Statutului Academiei Romane si regulamentului propriu de organizare si functionare.

    SECTIUNEA C
    Biblioteci universitare

    Art. 17
    Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studentii, cadrele didactice si cercetatorii din institutiile de invatamant superior.
    Art. 18
    Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:
    a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanta nationala, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, finantate de catre acesta;
    b) bibliotecile institutiilor de invatamant superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor institutii si finantate din bugetul acestora.
    Art. 19
    Bibliotecile universitare sunt parte integranta a sistemului national de invatamant si participa la procesul de instruire, formare si educatie, precum si la activitatea de cercetare din institutiile de invatamant superior.

    SECTIUNEA D
    Biblioteci specializate

    Art. 20
    Institutiile academice si de cercetare, autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, unitatile militare, agentii economici si celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot infiinta si pot organiza biblioteci specializate.
    Art. 21
    Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat si sunt finantate de catre autoritatile, institutiile sau celelalte persoane juridice care le tuteleaza.

    SECTIUNEA E
    Biblioteci publice

    Art. 22
    (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunitati locale ori zonale.
    (2) Bibliotecile publice asigura egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informarii, educatiei permanente si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor, fara deosebire de statut social sau economic, varsta, sex, apartenenta politica, religie ori nationalitate.
    Art. 23
    Din categoria bibliotecilor publice fac parte:
    a) Biblioteca Metropolitana Bucuresti;
    b) bibliotecile judetene;
    c) bibliotecile municipale si orasenesti;
    d) bibliotecile comunale.
    Art. 24
    Biblioteca Metropolitana Bucuresti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucuresti, este biblioteca de drept public cu personalitate juridica si functioneaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 25
    Biblioteca Metropolitana Bucuresti exercita functia de biblioteca publica si de depozit local pentru municipiul Bucuresti, de biblioteca judeteana pentru judetul Ilfov, precum si de centru de informare si documentare in domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din Romania, avand urmatorul obiect de activitate:
    a) colectioneaza si achizitioneaza toate categoriile de documente necesare organizarii activitatii de lectura, informare, documentare si educatie permanenta in toate sectoarele Capitalei, prin filiale si biblioteci mobile, precum si publicatiile de specialitate din tara si din strainatate, in vederea informarii bibliotecilor publice din Romania;
    b) elaboreaza si editeaza Bibliografia retrospectiva si curenta a municipiului Bucuresti, alte publicatii de specialitate, alcatuieste baze de date si asigura servicii de informare comunitara;
    c) colectioneaza, conserva si valorifica fondul de documente specifice cu scopul protejarii patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.
    Art. 26
    (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucuresti este finantata integral din bugetul municipiului Bucuresti.
    (2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanta programe culturale, lucrari de investitii si cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv.
    Art. 27
    (1) Bibliotecile judetene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridica.
    (2) Bibliotecile judetene se organizeaza si functioneaza in toate municipiile resedinta de judet, in subordinea consiliilor judetene.
    Art. 28
    Bibliotecile judetene au urmatoarele atributii principale:
    a) colectioneaza toate categoriile de documente strict necesare organizarii activitatii de informare si lectura la nivelul comunitatii locale;
    b) coordoneaza activitatea bibliotecilor publice de pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea;
    c) elaboreaza bibliografia locala curenta, alcatuiesc baza de date si asigura servicii de informare comunitara;
    d) indeplinesc si functia de biblioteci municipale pentru municipiile resedinta de judet.
    Art. 29
    Activitatea bibliotecilor judetene se finanteaza din bugetul judetului respectiv.
    Art. 30
    (1) Bibliotecile municipale si orasenesti sunt biblioteci de drept public cu sau fara personalitate juridica.
    (2) Consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet pot finanta programe culturale, lucrari de investitii si cheltuieli materiale pentru biblioteca judeteana respectiva.
    Art. 31
    Bibliotecile municipale si orasenesti organizeaza activitatea de lectura si ofera servicii de documentare si informare comunitara.
    Art. 32
    Activitatea bibliotecilor municipale si orasenesti se finanteaza din bugetul municipiilor si oraselor pe raza carora functioneaza.
    Art. 33
    Bibliotecile comunale se organizeaza si functioneaza in toate centrele de comuna, in subordinea consiliilor locale, si sunt finantate din bugetele acestora.
    Art. 34
    Consiliile locale pot organiza in scolile satesti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale.
    Art. 35
    Persoanele fizice sau juridice romane ori straine pot infiinta si finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul Romaniei, pe baza metodologiei elaborate de Comisia Nationala a Bibliotecilor.

    SECTIUNEA F
    Biblioteci scolare

    Art. 36
    Din reteaua bibliotecilor scolare fac parte:
    a) Biblioteca Pedagogica Nationala "I.C. Petrescu" din Bucuresti, biblioteca de drept public, de importanta nationala, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei si Cercetarii; aceasta participa la programul de specializare a personalului didactic din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal si asigura indrumarea metodologica pentru bibliotecile caselor corpului didactic si pentru bibliotecile scolare;
    b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fara personalitate juridica, care indeplinesc functii de informare si documentare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti;
    c) bibliotecile scolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care functioneaza in unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal si profesional, precum si in cadrul altor structuri scolare.
    Art. 37
    Bibliotecile scolare sunt parte integranta a procesului de instruire, formare si educare.
    Art. 38
    Finantarea bibliotecilor scolare se face din bugetul anual al institutiilor de invatamant de stat sau privat in cadrul carora functioneaza.

    CAP. 3
    Patrimoniul bibliotecilor

    Art. 39
    (1) Colectiile bibliotecilor pot fi formate din urmatoarele categorii de documente:
    a) carti;
    b) publicatii seriale;
    c) manuscrise;
    d) microformate;
    e) documente cartografice;
    f) documente de muzica tiparite;
    g) documente audiovizuale;
    h) documente grafice;
    i) documente electronice;
    j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrari fizico-chimice;
    k) documente arhivistice;
    l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
    (2) Colectiile pot cuprinde si alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau provenite din donatii.
    Art. 40
    (1) Documentele aflate in colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, nu sunt mijloace fixe si sunt evidentiate, gestionate si inventariate in conditiile legii.
    (2) Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie, prin hotararea conducerii bibliotecii.
    (3) Evidenta documentelor se face in sistem traditional si informatizat, astfel:
    a) evidenta globala, prin registrul de miscare a fondurilor (R.M.F.);
    b) evidenta individuala, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;
    c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor in unitati de inventar;
    d) evidenta analitica, pe fise insotite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite in gestiuni si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.
    (4) Evidenta globala si individuala realizata in sistem informatizat cuprinde descrierea completa, conform I.S.B.D.
    (5) Bibliotecarii nu sunt obligati sa constituie garantii gestionare, dar ei raspund material pentru lipsurile din inventar care depasesc procentul de pierdere naturala stabilit potrivit legii.
    (6) Documentele, bunuri culturale comune, gasite lipsa din inventar, se recupereaza fizic, prin inlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1 - 5 ori fata de pretul astfel calculat.
    (7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsa la inventar se recupereaza fizic; in cazul in care acest lucru nu este posibil, se recupereaza valoric la pretul pietei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotararii Comisiei Nationale a Bibliotecilor.
    (8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza periodic astfel:
    a) fondul care cuprinde pana la 10.000 de documente - o data la 4 ani;
    b) fondul cuprins intre 10.001 - 50.000 de documente - o data la 6 ani;
    c) fondul cuprins intre 50.001 - 100.000 de documente - o data la 8 ani;
    d) fondul cuprins intre 100.001 - 1.000.000 de documente - o data la 10 ani;
    e) peste 1.000.000 de documente - o data la 15 ani.
    (9) In caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum si in caz de forta majora se procedeaza la verificarea integrala a inventarului.
    (10) In cazuri de forta majora, incendii, calamitati naturale etc., conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenta a documentelor distruse.
    (11) Bibliotecile publice sunt obligate sa isi dezvolte periodic colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din productia editoriala curenta.
    (12) Cresterea anuala a colectiilor din bibliotecile publice trebuie sa fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori.
    (13) Colectia din biblioteca publica trebuie sa asigure cel putin un document specific pe cap de locuitor.
    Art. 41
    (1) Colectiile bibliotecilor se constituie si se dezvolta prin transfer, schimb interbibliotecar national si international, donatii, legate si sponsorizari, precum si prin achizitionarea unor servicii culturale de biblioteca, respectiv achizitionarea de documente specifice, publicatii, carti vechi si din productia editoriala curenta, indiferent de valoarea lor si de suportul pe care au fost inregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizarii eficiente a fondurilor publice, a transparentei si a tratamentului egal, in conditiile legii.
    (2) Dotarile se asigura prin finantarea de catre autoritatile tutelare, precum si prin transferuri, donatii si sponsorizari; donatiile si sponsorizarile din strainatate sunt scutite de taxe vamale si de T.V.A.*)
------------
    *) Conform art. 161 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referirile la taxa pe valoarea adaugata din cadrul acestui alineat raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2006.

    Art. 42
    (1) Colectiile bibliotecilor se pastreaza in depozite si/sau in sali cu acces liber special amenajate, asigurandu-se conditii de conservare si securitate adecvate.
    (2) Autoritatile si institutiile publice tutelare controleaza si asigura conditii optime de pastrare a colectiilor si de acces la acestea.
    Art. 43
    (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colectiilor de biblioteca si a dotarii bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de biblioteca si consumabile, incepand cu anul 2003 se infiinteaza Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci.
    (2) Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci este institutie de drept public, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantata in primii 2 ani de functionare prin subventii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, dupa care se va finanta exclusiv din resurse extrabugetare.
    (3) Modalitatea de organizare si functionare a Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci este stabilita prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    CAP. 4
    Personalul bibliotecilor

    Art. 44
    (1) Personalul bibliotecilor se compune din:
    a) personal de specialitate;
    b) personal administrativ;
    c) personal de intretinere.
    (2) In categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetatorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii, custozii, manuitorii, depozitarii si alte functii de profil.
    (3) Personalul de specialitate din reteaua de biblioteci a Ministerului Educatiei si Cercetarii are statut de personal didactic auxiliar.
    (4) Organigrama bibliotecii se aproba de catre autoritatea sau institutia tutelara.
    Art. 45
    (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, cu personalitate juridica, se realizeaza prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte si reprezentanti ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologica.
    (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, fara personalitate juridica, se realizeaza prin concurs organizat de autoritatea tutelara; din comisiile de concurs va face parte si reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica.
    (3) Nomenclatorul de functii si criteriile de normare a resurselor umane in bibliotecile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
    (4) Pentru bibliotecile din invatamant si bibliotecile specializate, nomenclatorul de functii si criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, si vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.
    Art. 46
    Angajarea personalului administrativ si de intretinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 47
    Atributiile si competentele personalului din biblioteci se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu elaborate de catre directorul general sau de director, respectiv de catre bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.
    Art. 48
    Promovarea, sanctionarea, eliberarea din functie si destituirea personalului din biblioteci se realizeaza in conformitate cu prevederile legale; in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica se va solicita si avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica.
    Art. 49
    Pregatirea personalului de specialitate din biblioteci se asigura de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil, prin: cursuri optionale, la nivel liceal, invatamant postliceal, invatamant superior de lunga si scurta durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat si doctorat, precum si prin alte forme de pregatire profesionala.
    Art. 50
    (1) Conducerea bibliotecii de drept public si ordonatorul principal de credite sunt obligati sa asigure formarea profesionala continua a personalului de specialitate, alocand in acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevazute prin buget.
    (2) Programele de formare profesionala continua cuprind: management si marketing de biblioteca, sociologia lecturii, informare stiintifica de specialitate, pregatire metodica, documentare in domeniul legislatiei generale si al legislatiei specifice, activitati practice si de educatie permanenta.
    (3) Cursurile de formare profesionala continua a personalului din bibliotecile de drept public se organizeaza, in conditiile legii, de catre Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Academiei Romane, Biblioteca Pedagogica Nationala "I.C. Petrescu", bibliotecile universitare, Biblioteca Metropolitana Bucuresti si bibliotecile judetene, centrele pentru formare profesionala continua ale Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si de catre asociatiile profesionale de profil. Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul formarii profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum si modalitatile de examinare finala si certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 51
    (1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are in responsabilitate colectii cu acces liber si/sau destinate imprumutului la domiciliu, beneficiaza de un coeficient anual de 0,3% scadere din totalul fondului inventariat, reprezentand pierdere naturala datorata unor cauze care nu puteau fi inlaturate ori in alte asemenea cazuri in care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
    (2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul intregii saptamani, cu plata personalului, conform legii.
    (3) Personalul din biblioteci care lucreaza in depozite de carte, colectii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil, laboratoare de restaurare si conservare a cartii sau cei care asigura servicii de imprumut la domiciliu ori in spitale, aziluri de batrani si in orfelinate beneficiaza, pentru conditii periculoase sau vatamatoare, de un spor de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.
    (4) Personalul cu o vechime neintrerupta de 10 ani in oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiaza de un spor de fidelitate de 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.
    (5) Personalul din biblioteci beneficiaza, pentru suprasolicitare neuropsihica, de un spor de 5% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru fiecare treapta/gradatie profesionala detinuta.
    (6) Personalul de specialitate si administrativ din biblioteci, care lucreaza pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea institutiei, in zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatoare legala, beneficiaza de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum si de asigurarea repausului legal.
    (7) Personalul din biblioteci beneficiaza de distinctii si premii in conditiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.

    CAP. 5
    Conducerea bibliotecilor

    Art. 52
    Conducerea bibliotecilor este asigurata dupa cum urmeaza:
    a) in cazul bibliotecilor cu personalitate juridica, de catre un director general sau director, care poate avea unul sau mai multi adjuncti;
    b) in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica si/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu functia de sef de serviciu sau sef de birou, avand dreptul la indemnizatia de conducere corespunzatoare, potrivit prevederilor legale.
    Art. 53
    Conducerea serviciilor, laboratoarelor si a birourilor din biblioteci este asigurata de un sef de serviciu, sef de laborator, respectiv de un sef de birou, avand dreptul la indemnizatie de conducere, potrivit prevederilor legale.
    Art. 54
    (1) In cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridica functioneaza consilii de administratie, cu rol consultativ.
    (2) Consiliul de administratie este condus de directorul general sau de director, in calitate de presedinte, si este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncti, contabil-sef si reprezentanti ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnati prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum si un reprezentant al autoritatii tutelare, desemnat de aceasta.
    (3) Consiliul de administratie al bibliotecii functioneaza in baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.
    Art. 55
    (1) In cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fara personalitate juridica, poate functiona un consiliu stiintific cu rol consultativ in dezvoltarea colectiilor, in domeniul cercetarii stiintifice si al activitatilor culturale.
    (2) Consiliul stiintific este format din maximum 9 membri, cuprinzand bibliotecari, specialisti in domeniul informatizarii bibliotecilor, al activitatii culturale si stiintifice, numiti prin decizie a directorului general sau a directorului, iar in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica, prin decizie a autoritatii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.
    Art. 56
    Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile publice judetene, respectiv din Biblioteca Metropolitana Bucuresti, se realizeaza, in conditiile legii, de catre autoritatea tutelara, cu votul a doua treimi din numarul total al membrilor consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si cu avizul Comisiei Nationale a Bibliotecilor.
    Art. 57
    (1) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile centrale universitare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile legii.
    (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie sa fie cadre didactice universitare, avand cel putin gradul de conferentiar universitar.
    (3) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncti si bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de invatamant se realizeaza de catre autoritatea tutelara, in conditiile legii.
    Art. 58
    Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, raspunde de organizarea si functionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a institutiei, elaborate in conditiile legii si avizate de catre autoritatile tutelare si de bibliotecile cu rol de coordonare metodologica, in cazul bibliotecilor de drept public.

    CAP. 6
    Comisia Nationala a Bibliotecilor

    Art. 59
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comisia Nationala a Bibliotecilor, denumita in continuare Comisie, autoritatea nationala stiintifica si de decizie pentru bibliotecile de drept public, cu personalitate juridica, sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 60
    (1) Comisia este formata din specialisti recunoscuti in domeniul bibliotecilor, propusi de catre:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor - 6 membri;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 6 membri;
    c) Academia Romana - 2 membri;
    d) asociatiile profesionale de profil - 3 membri.
    (2) La propunerea presedintelui Comisiei, Ministerul Culturii si Cultelor angajeaza, cu contract de munca pe perioada determinata, un numar de 5 - 10 specialisti si/sau incheie contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanta si optimizare, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite in baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeana, precum si a cerintelor de aliniere la standardele europene.
    (3) Reprezentantii ministerelor prevazute la lit. a) si b) in Comisie se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor: Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Metropolitana Bucuresti, Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" din Iasi, Biblioteca Judeteana Constanta, un reprezentant al compartimentului de specialitate din minister;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii: Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi, Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara, Biblioteca Pedagogica Nationala "I.C. Petrescu" din Bucuresti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister.
    (4) Membrii Comisiei au mandat pe o perioada de 4 ani si sunt confirmati prin ordin comun al celor doi ministri, in baza propunerilor formulate de institutiile si asociatiile mentionate la alin. (1).
    (5) Presedintele si secretarul Comisiei sunt alesi dintre membrii acesteia, cu votul majoritatii simple.
    (6) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin comun al celor doi ministri.
    (7) Comisia poate alege, ca membri asociati, specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de prestigiu in domeniu, propusi de presedinte si validati cu votul majoritatii simple.
    (8) Comisia isi poate constitui sectiuni formate din specialisti consacrati pe domenii, conduse de un presedinte ales din randul membrilor acestora.
    (9) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor si sunt promulgate prin ordin comun al celor doi ministri, in termen de maximum 30 de zile. Nesemnarea ordinului comun in cadrul acestui termen de catre unul dintre cei doi ministri presupune acordul tacit al acestuia pentru respectivul act normativ, in cazul in care nu exista un dezacord scris, acesta putand fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (10) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de sefii compartimentelor de specialitate din cele doua ministere, in raport cu volumul activitatii bibliotecilor din subordine si coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de catre Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 61
    (1) Mijloacele de finantare necesare functionarii Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de catre institutiile si asociatiile reprezentate, potrivit numarului de membri desemnati.
    (2) Indemnizatia presedintelui Comisiei reprezinta 20%, a secretarului, 15% si a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat si se acorda o singura data pe luna, indiferent de numarul sedintelor organizate.
    Art. 62
    Comisia are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategia, programele si emite instructiuni si norme metodologice pentru sistemul national de biblioteci;
    b) coordoneaza activitatea de informare si documentare din sistemul national de biblioteci, elaboreaza programe si metodologii privind informatizarea sistemului national de biblioteci, precum si strategia si programul de realizare pentru Catalogul national electronic, Biblioteca nationala virtuala si alte proiecte nationale;
    c) avizeaza programele de cercetare in domeniul biblioteconomiei, istoriei cartii si stiintei informarii;
    d) avizeaza metodologiile, normele, normativele si reglementarile din domeniul protejarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului culturii si cultelor;
    e) elaboreaza standarde privitoare la suprafata minima a bibliotecilor finantate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, in localitatile cu o populatie de pana la 10.000 de locuitori, si sub 0,015 mp pentru un locuitor, in localitatile cu o populatie de peste 10.000 de locuitori;
    f) elaboreaza norme privitoare la functionarea bibliotecilor publice din orase si municipii, institutii care trebuie sa organizeze filiale specializate pentru copii, tineret si adulti, cu fond enciclopedic, si sa infiinteze o filiala la minimum 25.000 de locuitori;
    g) hotaraste clasarea, neclasarea si declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, in conditiile legii;
    h) stabileste standardele si acrediteaza specialistii si expertii din domeniul protejarii, evaluarii si restaurarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    i) avizeaza norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    j) avizeaza studiile de fundamentare pentru instituirea si delimitarea zonelor de protectie a bibliotecilor;
    k) stabileste prioritatile lucrarilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    l) elaboreaza metodologia sistemului de statistica a bibliotecilor;
    m) stabileste criteriile specifice de selectie a personalului si de ocupare a functiilor de conducere si de specialitate din biblioteci;
    n) avizeaza norme de organizare si functionare a bibliotecilor;
    o) avizeaza metodologia de evaluare profesionala, de formare continua si de certificare a personalului de specialitate din biblioteci;
    p) propune programe si cursuri de specialitate in domeniul biblioteconomiei si stiintei informarii, istoriei cartii, conservarii si restaurarii documentelor de biblioteca, precum si in domeniul patrimoniului cultural mobil;
    r) avizeaza instructiuni si norme metodologice privind evidenta, prelucrarea, comunicarea si utilizarea documentelor si bunurilor culturale din colectiile bibliotecilor;
    s) elaboreaza metodologia de organizare a inspectiei in biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor in raport cu strategiile si standardele nationale, de a propune solutii de impulsionare a dezvoltarii si de a sprijini procesul decizional de la nivelul administratiei centrale si locale;
    t) organizeaza si supune avizarii Ministerului Culturii si Cultelor, precum si Ministerului Educatiei si Cercetarii Corpul de inspectie format din 7 - 13 membri, precum si fondurile financiare necesare functionarii acestuia;
    u) elaboreaza regulamentul de acordare a unor decoratii, ordine, medalii, titluri si premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci;
    v) elaboreaza raportul anual privind starea sistemului national de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitatile de profil din teritoriu;
    w) urmareste aplicarea deciziilor sale de catre toate institutiile de drept public din domeniu.

    CAP. 7
    Drepturile si obligatiile utilizatorilor

    Art. 63
    Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile oricarei biblioteci de drept public sau privat se face in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia, elaborat in corelatie cu prevederile legale referitoare la protectia patrimoniului cultural national, la drepturile de autor si drepturile conexe.
    Art. 64
    Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colectiile si la serviciile oferite bibliotecile intocmesc cataloage, efectueaza cercetari documentare, elaboreaza bibliografii, sinteze, lucrari de informare documentara si alte instrumente specifice, constituie si gestioneaza baze de date, organizeaza sectii si filiale, servicii de imprumut si consultare pe loc a documentelor de biblioteca, precum si alte servicii.
    Art. 65
    In cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achizitii de carti si publicatii seriale in limba minoritatilor se stabilesc astfel incat sa corespunda proportiei pe care o reprezinta minoritatea in cadrul comunitatii.
    Art. 66
    Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum si servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.
    Art. 67
    (1) Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza cu plata unei sume aplicata gradual, pana la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent.
    (2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1 - 5 ori fata de pretul astfel calculat.
    (3) Sanctiunile mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc si se fac publice la inceputul anului de catre conducerea bibliotecii.
    (4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sanctiuni nu se impoziteaza si se evidentiaza ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 68
    Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativa si profesionala in raport cu autoritatea tutelara, constand in:
    a) dreptul de a se conduce in afara oricaror ingerinte politice, ideologice sau religioase;
    b) elaborarea programelor si proiectelor culturale proprii in concordanta cu strategiile nationale si internationale;
    c) stabilirea si utilizarea surselor suplimentare de venituri in vederea dezvoltarii serviciilor de biblioteca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) incheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau institutii culturale din tara si strainatate, conform obiectivelor si strategiei generale stabilite de autoritatile tutelare;
    e) participarea la reuniunile internationale de specialitate sau la consortiile bibliotecare si la asociatiile internationale la care sunt membre, achitand cotizatiile si taxele aferente.
    Art. 69
    (1) Pentru sprijinirea materiala a unor activitati si proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din biblioteci la programe culturale si de formare continua a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridica se pot asocia intre ele sau cu alte institutii culturale si pot crea fundatii, asociatii sau consortii.
    (2) Conditiile si cotele de participare la finantarea programelor realizate prin asociere se stabilesc si se aproba de catre autoritatea tutelara.
    Art. 70
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a finanta activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de functionare stabilite prin prezenta lege.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor prevede in bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor publice.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii prevede in bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor din subordine.
    (4) Sustinerea financiara si logistica a bibliotecilor se poate realiza si din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecarei biblioteci pentru servicii speciale si din contravaloarea taxelor postale pentru imprumutul bibliotecar intern si international.
    (5) Fondul constituit se utilizeaza pentru construirea, amenajarea si dezvoltarea spatiilor de biblioteca, inclusiv pentru informatizarea si dotarea cu documente si echipamente specifice.
    (6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (7) Documentatia tehnica si materialele pentru constructii destinate bibliotecilor din sistemul national, precum si achizitiile de tehnologie a informatiei, fond de documente specifice, dotari pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale si li se aplica T.V.A. de 0% .*)
    (8) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de biblioteca destinate schimbului si imprumutului intern si international beneficiaza de o reducere de 50% .
------------
    *) Acest alineat se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2006, potrivit art. 136 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Conform art. 161 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referirile la taxa pe valoarea adaugata din cadrul acestui alineat raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2006.

    Art. 71
    (1) Anual conducerile bibliotecilor intocmesc rapoarte de evaluare a activitatii, care se prezinta consiliului de administratie si consiliului stiintific, precum si autoritatii tutelare.
    (2) Situatiile statistice anuale se transmit de catre biblioteci Institutului National de Statistica, Comisiei Nationale a Bibliotecilor si ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.
    Art. 72
    (1) Schimbarea destinatiei imobilelor in care functioneaza biblioteci se poate face numai in cazul asigurarii unor sedii care respecta standardele optime de functionare, conform prezentei legi.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatile locale au obligatia sa asigure continuitatea neintrerupta a activitatii bibliotecii.
    Art. 73
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Comisia Nationala a Bibliotecilor elaboreaza Regulamentul-cadru de functionare a bibliotecilor din sistemul national si avizeaza regulamentele intocmite pe baza acestuia, in vederea aprobarii lor de catre autoritatile tutelare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare in acest domeniu se abroga.
    Art. 74
    Anexa face parte integranta din prezenta lege.

    ANEXA 1

                          BIBLIOTECI PUBLICE

    A. Biblioteca comunala

________________________________________________________________________________
      Categoria de personal                         Criterii de normare
________________________________________________________________________________
- Bibliotecar*)                      - un post/unitate pana la 2.500 de
                                       locuitori
________________________________________________________________________________
    *) Postul de bibliotecar reprezinta functia de responsabil de biblioteca si se asimileaza cu functia de sef de birou.

    B. Biblioteca oraseneasca sau municipala situata in localitatea neresedinta de judet

________________________________________________________________________________
      Categoria de personal                         Criterii de normare
________________________________________________________________________________
- Bibliotecar, responsabil de        - un post pana la 2.500 locuitori
  biblioteca*) si alte categorii
  ale personalului de specialitate
________________________________________________________________________________
    *) Responsabilul de biblioteca este asimilat cu functia de sef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un numar mai mare de 3 angajati se acorda prin organigrama aprobata potrivit prevederilor legale.

    C. Biblioteca Metropolitana Bucuresti sau biblioteca judeteana

________________________________________________________________________________
      Categoria de personal                         Criterii de normare
________________________________________________________________________________
- Director general*)                 - un post/unitate
________________________________________________________________________________
- Director de specialitate*)         - un post/unitate
________________________________________________________________________________
- Director economic*)                - un post/unitate
________________________________________________________________________________
- Director*)                         - un post/unitate
________________________________________________________________________________
- Director adjunct de                - un post/unitate
  specialitate*)
________________________________________________________________________________
- Director adjunct economic*)        - un post/unitate
________________________________________________________________________________
- Bibliotecar si alte categorii ale  - un post de la 2.500 - 5.000 de locuitori
  personalului de specialitate         ai municipiului resedinta de judet
________________________________________________________________________________
    *) Postul de director general si posturile de director de specialitate si de director economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 150 de angajati.
    *) Postul de director si posturile de director adjunct de specialitate si de director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 75 de angajati.
    *) Postul de director si de director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal mai mic de 75 de angajati.

    Posturile de conducere se cuprind in numarul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.
    Personalul administrativ reprezinta 10% din numarul total al personalului aprobat.
    Personalul de intretinere si de deservire se repartizeaza astfel:
    - personalul de paza si de pompieri se stabileste potrivit prevederilor legale;
    - ingrijitor - un post la 500 mp;
      numarul muncitorilor calificati si necalificati se acorda in functie de necesarul fiecarei unitati, potrivit prevederilor legale.
    Indicatorul utilizatorilor de informatii din biblioteca publica reprezinta 5% si maximum 10% din numarul de locuitori ai comunitatii, in conditiile respectarii standardelor din prezenta lege.SmartCity5

COMENTARII la Legea 334/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 334 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu