E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 334 2002
Articolul 2 din actul Legea 593 2004 republica Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 26 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 30 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 34 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 41 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 50 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 51 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 56 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 59 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 60 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 62 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 67 din actul Legea 334 2002
Articolul 1 din actul Legea 593 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 334 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 593 din 15 decembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1240 din 22 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii, stabilite prin regulamente proprii de organizare si functionare, in conditiile legii, pe baza de tarife, cu avizul autoritatii tutelare."
    2. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
    3. La articolul 9, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Bibliotecile de drept public pot realiza consortii sau alte forme de cooperare interbibliotecara in vederea achizitiei de documente specifice si a dezvoltarii serviciului de lectura publica."
    4. La articolul 12 alineatul (1), literele h) si i) se abroga.
    5. La articolul 13, litera e) se abroga.
    6. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Biblioteca Metropolitana Bucuresti exercita functia de biblioteca publica si de depozit local pentru municipiul Bucuresti, de biblioteca judeteana pentru judetul Ilfov, precum si de centru de informare si documentare in domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din Romania, avand urmatorul obiect de activitate:
    a) colectioneaza si achizitioneaza toate categoriile de documente necesare organizarii activitatii de lectura, informare, documentare si educatie permanenta in toate sectoarele Capitalei, prin filiale si biblioteci mobile, precum si publicatiile de specialitate din tara si din strainatate, in vederea informarii bibliotecilor publice din Romania;
    b) elaboreaza si editeaza bibliografia retrospectiva si curenta a municipiului Bucuresti, alte publicatii de specialitate, alcatuieste baze de date si asigura servicii de informare comunitara;
    c) colectioneaza, conserva si valorifica fondul de documente specifice cu scopul protejarii patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov."
    7. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucuresti este finantata integral din bugetul municipiului Bucuresti.
    (2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanta programe culturale, lucrari de investitii si cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv."
    8. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet pot finanta programe culturale, lucrari de investitii si cheltuieli materiale pentru biblioteca judeteana respectiva."
    9. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Consiliile locale pot organiza in scolile satesti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale."
    10. La articolul 40, alineatele (1), (6) si (12) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Documentele aflate in colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, nu sunt mijloace fixe si sunt evidentiate, gestionate si inventariate in conditiile legii.
    ...........................................................................
    (6) Documentele, bunuri culturale comune, gasite lipsa din inventar, se recupereaza fizic, prin inlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1 - 5 ori fata de pretul astfel calculat.
    ...........................................................................
    (12) Cresterea anuala a colectiilor din bibliotecile publice trebuie sa fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori."
    11. La articolul 41, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Colectiile bibliotecilor se constituie si se dezvolta prin transfer, schimb interbibliotecar national si international, donatii, legate si sponsorizari, precum si prin achizitionarea unor servicii culturale de biblioteca, respectiv achizitionarea de documente specifice, publicatii, carti vechi si din productia editoriala curenta, indiferent de valoarea lor si de suportul pe care au fost inregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizarii eficiente a fondurilor publice, a transparentei si a tratamentului egal, in conditiile legii."
    12. La articolul 50, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cursurile de formare profesionala continua a personalului din bibliotecile de drept public se organizeaza, in conditiile legii, de catre Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Academiei Romane, Biblioteca Nationala Pedagogica, bibliotecile universitare, Biblioteca Metropolitana Bucuresti si bibliotecile judetene, centrele pentru formare profesionala continua ale Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si de catre asociatiile profesionale de profil. Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul formarii profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum si modalitatile de examinare finala si certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;".
    13. La articolul 51, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are in responsabilitate colectii cu acces liber si/sau destinate imprumutului la domiciliu, beneficiaza de un coeficient anual de 0,3% scadere din totalul fondului inventariat, reprezentand pierdere naturala datorata unor cauze care nu puteau fi inlaturate ori in alte asemenea cazuri in care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
    ...........................................................................
    (3) Personalul din biblioteci care lucreaza in depozite de carte, colectii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil, laboratoare de restaurare si conservare a cartii sau cei care asigura servicii de imprumut la domiciliu ori in spitale, aziluri de batrani si in orfelinate beneficiaza, pentru conditii periculoase sau vatamatoare, de un spor de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta."
    14. La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (3^1), (3^2) si (3^3) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Personalul cu o vechime neintrerupta de 10 ani in oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiaza de un spor de fidelitate de 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.
    (3^2) Personalul din biblioteci beneficiaza, pentru suprasolicitare neuropsihica, de un spor de 5% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru fiecare treapta/gradatie profesionala detinuta.
    (3^3) Personalul de specialitate si administrativ din biblioteci, care lucreaza pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea institutiei, in zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatoare legala, beneficiaza de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum si de asigurarea repausului legal."
    15. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile publice judetene, respectiv din Biblioteca Metropolitana Bucuresti, se realizeaza, in conditiile legii, de catre autoritatea tutelara, cu votul a doua treimi din numarul total al membrilor consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si cu avizul Comisiei Nationale a Bibliotecilor."
    16. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comisia Nationala a Bibliotecilor, denumita in continuare Comisie, autoritatea nationala stiintifica si de decizie pentru bibliotecile de drept public, cu personalitate juridica, sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a Ministerului Culturii si Cultelor."
    17. La articolul 60 alineatul (1), literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) Ministerul Culturii si Cultelor - 6 membri;
    ...........................................................................
    d) asociatiile profesionale de profil - 3 membri;".
    18. La articolul 60 alineatul (1), litera e) se abroga.
    19. La articolul 60, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) La propunerea presedintelui Comisiei, Ministerul Culturii si Cultelor angajeaza, cu contract de munca pe perioada determinata, un numar de 5 - 10 specialisti si/sau incheie contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanta si optimizare, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite in baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeana, precum si a cerintelor de aliniere la standardele europene."
    20. La articolul 60 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) Ministerul Culturii si Cultelor: Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Metropolitana Bucuresti, Biblioteca Judeteana <<Octavian Goga>> din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteana <<Gh. Asachi>> din Iasi, Biblioteca Judeteana Constanta, un reprezentant al compartimentului de specialitate din minister;".
    21. La articolul 60, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor si sunt promulgate prin ordin comun al celor 2 ministri, in termen de maximum 30 de zile. Nesemnarea ordinului comun in cadrul acestui termen de catre unul dintre cei 2 ministri presupune acordul tacit al acestuia pentru respectivul act normativ, in cazul in care nu exista un dezacord scris, acesta putand fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    22. La articolul 62, literele a), b), h) si s) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) elaboreaza strategia, programele si emite instructiuni si norme metodologice pentru sistemul national de biblioteci;
    b) coordoneaza activitatea de informare si documentare din sistemul national de biblioteci, elaboreaza programe si metodologii privind informatizarea sistemului national de biblioteci, precum si strategia si programul de realizare pentru Catalogul national electronic, Biblioteca nationala virtuala si alte proiecte nationale;
    ...........................................................................
    h) stabileste standardele si acrediteaza specialistii si expertii din domeniul protejarii, evaluarii si restaurarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    ...........................................................................
    s) elaboreaza metodologia de organizare a inspectiei in biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor in raport cu strategiile si standardele nationale, de a propune solutii de impulsionare a dezvoltarii si de a sprijini procesul decizional de la nivelul administratiei centrale si locale;".
    23. La articolul 62, dupa litera s) se introduce litera s^1 cu urmatorul cuprins:
    "s^1) organizeaza si supune avizarii Ministerului Culturii si Cultelor, precum si Ministerului Educatiei si Cercetarii Corpul de inspectie format din 7 - 13 membri, precum si fondurile financiare necesare functionarii acestuia;".
    24. La articolul 67, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1 - 5 ori fata de pretul astfel calculat."
    25. Anexa va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1

                               BIBLIOTECI PUBLICE

    A. Biblioteca comunala

________________________________________________________________________________
     Categoria de personal                     Criterii de normare
________________________________________________________________________________
 - Bibliotecar*)                    - un post/unitate pana la 2.500 de locuitori
________________________________________________________________________________
    *) Postul de bibliotecar reprezinta functia de responsabil de biblioteca si se asimileaza cu functia de sef de birou.

    B. Biblioteca oraseneasca sau municipala situata in localitatea neresedinta de judet

________________________________________________________________________________
     Categoria de personal                     Criterii de normare
________________________________________________________________________________
 - Bibliotecar, responsabil de      - un post pana la 2.500 de locuitori
   biblioteca*) si alte categorii
   ale personalului de specialitate
________________________________________________________________________________
    *) Responsabilul de biblioteca este asimilat cu functia de sef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un numar mai mare de 3 angajati se acorda prin organigrama aprobata potrivit prevederilor legale.

    C. Biblioteca Metropolitana Bucuresti sau biblioteca judeteana

________________________________________________________________________________
     Categoria de personal                     Criterii de normare
________________________________________________________________________________
 - Director general*)               - un post/unitate
 - Director de specialitate*)       - un post/unitate
 - Director economic*)              - un post/unitate
 - Director*)                       - un post/unitate
 - Director adjunct de              - un post/unitate
   specialitate*)
 - Director adjunct economic*)      - un post/unitate
 - Bibliotecar si alte categorii    - un post de la 2.500 - 5.000 de locuitori
   ale personalului de                ai municipiului resedinta de judet
   specialitate
________________________________________________________________________________
    *) Postul de director general si posturile de director de specialitate si de director economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 150 de angajati.
    *) Postul de director si posturile de director adjunct de specialitate si de director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 75 de angajati.
    *) Postul de director si de director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal mai mic de 75 de angajati.

    Posturile de conducere se cuprind in numarul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.
    Personalul administrativ reprezinta 10% din numarul total al personalului aprobat.
    Personalul de intretinere si de deservire se repartizeaza astfel:
    - personalul de paza si de pompieri se stabileste potrivit prevederilor legale;
    - ingrijitor - un post la 500 mp;
    - numarul muncitorilor calificati si necalificati se acorda in functie de necesarul fiecarei unitati, potrivit prevederilor legale.
    Indicatorul utilizatorilor de informatii din biblioteca publica reprezinta 5% si maximum 10% din numarul de locuitori ai comunitatii, in conditiile respectarii standardelor din prezenta lege."
    Art. 2
    Legea bibliotecilor nr. 334/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 593/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 593 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu