E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 334 2002 modificat de OUG 117 2013
Legea 334 2002 modificat de Legea 41 2013
Legea 334 2002 modificat de Ordonanţa 4 2012
Articolul 1 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 6 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 9 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 12 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 13 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 25 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 26 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 30 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 34 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 40 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 41 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 50 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 51 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 56 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 59 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 60 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 62 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Articolul 67 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 593 2004
Legea 334 2002 in legatura cu Ordin 5286 2004
Legea 334 2002 in legatura cu Ordin 2338 2004
Articolul 43 din actul Legea 334 2002 in legatura cu Hotărârea 386 2004
Articolul 70 din actul Legea 334 2002 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Legea 334 2002 republicat de Legea 334 2002
Legea 334 2002 promulgat de Decretul 474 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 334 din 31 mai 2002

Legea bibliotecilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 422 din 18 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentei legi, se considera:
    a) biblioteca - institutia, compartimentul sau structura specializata al carei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de carti, publicatii, alte documente specifice si baze de date pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; in cadrul societatii informationale biblioteca are rol de importanta strategica;
    b) biblioteca nationala - biblioteca investita cu achizitionarea si conservarea unui numar de exemplare din toate documentele importante editate in tara, care functioneaza ca depozit legal;
    c) biblioteca universitara - biblioteca aflata prioritar in serviciul studentilor, al cadrelor didactice si al cercetatorilor din universitati si alte institutii de invatamant superior si de cercetare care, in limitele prevazute de regulamentul de organizare, poate functiona si ca biblioteca publica;
    d) biblioteca specializata - biblioteca destinata in principal unei categorii de beneficiari sau colectionarii, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a raspunde necesitatilor specifice organismului tutelar;
    e) biblioteca publica - biblioteca de tip enciclopedic pusa in slujba unei comunitati locale sau judetene;
    f) biblioteca scolara - biblioteca organizata in cadrul unei institutii de invatamant preuniversitar, care se afla cu precadere in serviciul elevilor si al cadrelor didactice din institutia respectiva si care, in limitele prevazute de lege si de regulamentul de organizare, poate functiona si ca biblioteca publica.
    Art. 2
    (1) Dupa forma de constituire si administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat.
    (2) Bibliotecile de drept public se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.
    (3) Bibliotecile de drept privat se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
    Art. 3
    Dupa forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridica sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Dupa gradul de acces la colectii si servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.
    Art. 5
    Dupa structura colectiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.
    Art. 6
    (1) In bibliotecile de drept public accesul la colectiile si bazele de date proprii este gratuit.
    (2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii pe baza de tarife stabilite, in conditiile legii, prin regulamentele proprii de organizare si functionare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiei tutelare.
    Art. 7
    Bibliotecile de drept public pot fi desfiintate in cazul incetarii activitatii autoritatilor sau institutiilor care le-au infiintat sau finantat, numai in conditiile preluarii patrimoniului lor de catre o alta biblioteca de drept public, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 8
    (1) Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finantare se nominalizeaza distinct in bugetele proprii sau ale institutiilor tutelare.
    (2) Bibliotecile pot fi finantate si de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum si de persoane fizice, prin donatii, sponsorizari sau alte surse legale de venituri.
    (3) Bibliotecile de drept privat pot fi sustinute financiar, pe baza de programe sau proiecte, si de la bugetul de stat sau de la bugetele autoritatilor locale, daca se angajeaza sa aiba o activitate specifica bibliotecilor de drept public.

    CAP. 2
    Sistemul national de biblioteci

    Art. 9
    (1) Sistemul national de biblioteci este parte integranta a sistemului informational national si se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public si din bibliotecile de drept privat, care au activitati specifice celor de drept public, avand ca scop realizarea coordonata a imprumutului bibliotecar national si international, gestionarea sistemica a informatiei, realizarea Catalogului national partajat si a Bibliotecii nationale virtuale.
    (2) Catalogul national partajat si Biblioteca nationala virtuala sunt coordonate de catre Biblioteca Nationala a Romaniei.
    (3) La nivel teritorial se pot realiza consortii sau alte forme de cooperare pentru achizitia de documente specifice.
    Art. 10
    Sistemul national de biblioteci, in raport cu functiile si atributiile acestora, este structurat astfel:
    a) Biblioteca Nationala a Romaniei;
    b) Biblioteca Academiei Romane;
    c) biblioteci universitare;
    d) biblioteci specializate;
    e) biblioteci publice;
    f) biblioteci scolare.

    SECTIUNEA A
    Biblioteca Nationala a Romaniei

    Art. 11
    Biblioteca Nationala a Romaniei este biblioteca de drept public cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 12
    (1) Biblioteca Nationala a Romaniei indeplineste urmatoarele functii specifice:
    a) conserva, cerceteaza, dezvolta si pune in valoare patrimoniul de documente detinute in colectiile sale;
    b) organizeaza Depozitul legal, potrivit legii;
    c) depisteaza, colectioneaza, organizeaza, conserva si pune in valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tiparituri si alte categorii de documente aparute in strainatate, referitoare la Romania si poporul roman, publicatii ale autorilor romani aparute in strainatate in orice limba, publicatii in limba romana ale autorilor straini aparute in strainatate;
    d) organizeaza si gestioneaza Rezerva nationala de publicatii;
    e) in calitate de centru national de schimb realizeaza evidenta centralizata si statistica schimburilor internationale de publicatii;
    f) in calitate de centru national metodologic elaboreaza si coordoneaza metodologia imprumutului interbibliotecar intern si international, avizata de Comisia nationala a bibliotecilor;
    g) in calitate de centru national de patologie si restaurare a publicatiilor coordoneaza activitatea din aceste domenii;
    h) elaboreaza si emite, cu avizul Comisiei nationale a bibliotecilor, instructiuni si norme metodologice pentru biblioteci;
    i) realizeaza si coordoneaza activitatea de informare si documentare din sistemul national de biblioteci;
    j) indeplineste si alte atributii specifice, potrivit regulamentului de organizare si functionare.
    (2) Biblioteca Nationala a Romaniei functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 13
    In subordinea Bibliotecii Nationale a Romaniei functioneaza Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor, cu urmatoarele atributii:
    a) realizeaza controlul bibliografic national ca parte a controlului bibliografic universal;
    b) elaboreaza Bibliografia nationala curenta pentru toate categoriile de documente;
    c) elaboreaza, gestioneaza si actualizeaza Catalogul colectiv national al publicatiilor romanesti si straine, prin participarea contractuala a bibliotecilor din Romania;
    d) atribuie numarul international standard pentru carti (ISBN), pentru publicatii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente si realizeaza catalogarea inaintea publicarii (CIP);
    e) elaboreaza programe si metodologii privind informatizarea bibliotecilor din Romania, avizate de Comisia nationala a bibliotecilor.
    Art. 14
    Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor se finanteaza de la bugetul de stat si din resurse extrabugetare prevazute in bugetul Bibliotecii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA B
    Biblioteca Academiei Romane

    Art. 15
    Biblioteca Academiei Romane este biblioteca de drept public cu personalitate juridica si statut de biblioteca nationala, care functioneaza in subordinea Academiei Romane.
    Art. 16
    Biblioteca Academiei Romane indeplineste urmatoarele functii:
    a) colectioneaza, organizeaza si pune in valoare colectii nationale specifice;
    b) elaboreaza si editeaza Bibliografia nationala retrospectiva pentru toate categoriile de documente;
    c) realizeaza schimbul international de publicatii cu publicatiile Academiei Romane;
    d) coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reteaua Academiei Romane;
    e) beneficiaza de prevederile legii privind Depozitul legal;
    f) achizitioneaza cu prioritate, din tara si din strainatate, documente specifice de importanta deosebita pentru identitatea culturala si nationala;
    g) alte atributii specifice potrivit Statutului Academiei Romane si regulamentului propriu de organizare si functionare.

    SECTIUNEA C
    Biblioteci universitare

    Art. 17
    Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studentii, cadrele didactice si cercetatorii din institutiile de invatamant superior.
    Art. 18
    Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:
    a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanta nationala, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, finantate de catre acesta;
    b) bibliotecile institutiilor de invatamant superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor institutii si finantate din bugetul acestora.
    Art. 19
    Bibliotecile universitare sunt parte integranta a sistemului national de invatamant si participa la procesul de instruire, formare si educatie, precum si la activitatea de cercetare din institutiile de invatamant superior.

    SECTIUNEA D
    Biblioteci specializate

    Art. 20
    Institutiile academice si de cercetare, autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, unitatile militare, agentii economici si celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot infiinta si pot organiza biblioteci specializate.
    Art. 21
    Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat si sunt finantate de catre autoritatile, institutiile sau celelalte persoane juridice care le tuteleaza.

    SECTIUNEA E
    Biblioteci publice

    Art. 22
    (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunitati locale ori zonale.
    (2) Bibliotecile publice asigura egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informarii, educatiei permanente si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor, fara deosebire de statut social sau economic, varsta, sex, apartenenta politica, religie ori nationalitate.
    Art. 23
    Din categoria bibliotecilor publice fac parte:
    a) Biblioteca Metropolitana Bucuresti;
    b) bibliotecile judetene;
    c) bibliotecile municipale si orasenesti;
    d) bibliotecile comunale.
    Art. 24
    Biblioteca Metropolitana Bucuresti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucuresti, este biblioteca de drept public cu personalitate juridica si functioneaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 25
    Biblioteca Metropolitana Bucuresti are rol de biblioteca metodologica pentru bibliotecile publice din Capitala, exercita atributii de biblioteca judeteana pentru judetul Ilfov si indeplineste urmatoarele functii:
    a) organizeaza activitati de lectura, informare, documentare si educatie permanenta pe teritoriul Capitalei, prin filiale si biblioteci mobile;
    b) coordoneaza si indruma metodologic, prin servicii de specialitate centralizate, bibliotecile din orasele si comunele judetului Ilfov;
    c) elaboreaza bibliografia curenta a municipiului Bucuresti, alcatuieste baze de date si asigura servicii de informare comunitara.
    Art. 26
    Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucuresti este finantata din bugetul municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    (1) Bibliotecile judetene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridica.
    (2) Bibliotecile judetene se organizeaza si functioneaza in toate municipiile resedinta de judet, in subordinea consiliilor judetene.
    Art. 28
    Bibliotecile judetene au urmatoarele atributii principale:
    a) colectioneaza toate categoriile de documente strict necesare organizarii activitatii de informare si lectura la nivelul comunitatii locale;
    b) coordoneaza activitatea bibliotecilor publice de pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea;
    c) elaboreaza bibliografia locala curenta, alcatuiesc baza de date si asigura servicii de informare comunitara;
    d) indeplinesc si functia de biblioteci municipale pentru municipiile resedinta de judet.
    Art. 29
    Activitatea bibliotecilor judetene se finanteaza din bugetul judetului respectiv.
    Art. 30
    (1) Bibliotecile municipale si orasenesti sunt biblioteci de drept public cu sau fara personalitate juridica.
    (2) Bibliotecile municipale si orasenesti se organizeaza in subordinea consiliilor municipale si orasenesti, cu exceptia municipiilor resedinta de judet.
    Art. 31
    Bibliotecile municipale si orasenesti organizeaza activitatea de lectura si ofera servicii de documentare si informare comunitara.
    Art. 32
    Activitatea bibliotecilor municipale si orasenesti se finanteaza din bugetul municipiilor si oraselor pe raza carora functioneaza.
    Art. 33
    Bibliotecile comunale se organizeaza si functioneaza in toate centrele de comuna, in subordinea consiliilor locale, si sunt finantate din bugetele acestora.
    Art. 34
    In scolile primare satesti se pot organiza biblioteci cu dubla functie, scolara si publica.
    Art. 35
    Persoanele fizice sau juridice romane ori straine pot infiinta si finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul Romaniei, pe baza metodologiei elaborate de Comisia nationala a bibliotecilor.

    SECTIUNEA F
    Biblioteci scolare

    Art. 36
    Din reteaua bibliotecilor scolare fac parte:
    a) Biblioteca Pedagogica Nationala "I.C. Petrescu" din Bucuresti, biblioteca de drept public, de importanta nationala, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei si Cercetarii; acesta participa la programul de specializare a personalului didactic din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal si asigura indrumarea metodologica pentru bibliotecile caselor corpului didactic si pentru bibliotecile scolare;
    b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fara personalitate juridica, care indeplinesc functii de informare si documentare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti;
    c) bibliotecile scolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care functioneaza in unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal si profesional, precum si in cadrul altor structuri scolare.
    Art. 37
    Bibliotecile scolare sunt parte integranta a procesului de instruire, formare si educare.
    Art. 38
    Finantarea bibliotecilor scolare se face din bugetul anual al institutiilor de invatamant de stat sau privat in cadrul carora functioneaza.

    CAP. 3
    Patrimoniul bibliotecilor

    Art. 39
    (1) Colectiile bibliotecilor pot fi formate din urmatoarele categorii de documente:
    a) carti;
    b) publicatii seriale;
    c) manuscrise;
    d) microformate;
    e) documente cartografice;
    f) documente de muzica tiparite;
    g) documente audiovizuale;
    h) documente grafice;
    i) documente electronice;
    j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrari fizico-chimice;
    k) documente arhivistice;
    l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
    (2) Colectiile pot cuprinde si alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau provenite din donatii.
    Art. 40
    (1) Documentele aflate in colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe si sunt evidentiate in documente de inventar; fac exceptie bunurile culturale de patrimoniu constituite in colectii speciale sau in depozit legal, fiind considerate mijloace fixe si evidentiate, gestionate si inventariate in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie, prin hotararea conducerii bibliotecii.
    (3) Evidenta documentelor se face in sistem traditional si informatizat, astfel:
    a) evidenta globala, prin registrul de miscare a fondurilor (R.M.F.);
    b) evidenta individuala, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;
    c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor in unitati de inventar;
    d) evidenta analitica, pe fise insotite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite in gestiuni si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.
    (4) Evidenta globala si individuala realizata in sistem informatizat cuprinde descrierea completa, conform I.S.B.D.
    (5) Bibliotecarii nu sunt obligati sa constituie garantii gestionare, dar ei raspund material pentru lipsurile din inventar care depasesc procentul de pierdere naturala stabilit, potrivit legii.
    (6) Documentele, bunuri culturale comune gasite lipsa din inventar, se recupereaza fizic, prin inlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie al bibliotecii din anul precedent.
    (7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsa la inventar se recupereaza fizic; in cazul in care acest lucru nu este posibil, se recupereaza valoric la pretul pietei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotararii Comisiei nationale a bibliotecilor.
    (8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza periodic astfel:
    a) fondul care cuprinde pana la 10.000 de documente - o data la 4 ani;
    b) fondul cuprins intre 10.001 - 50.000 de documente - o data la 6 ani;
    c) fondul cuprins intre 50.001 - 100.000 de documente - o data la 8 ani;
    d) fondul cuprins intre 100.001 - 1.000.000 de documente - o data la 10 ani;
    e) peste 1.000.000 de documente - o data la 15 ani.
    (9) In caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum si in caz de forta majora se procedeaza la verificarea integrala a inventarului.
    (10) In cazuri de forta majora, incendii, calamitati naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenta a documentelor distruse.
    (11) Bibliotecile publice sunt obligate sa isi dezvolte periodic colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din productia editoriala curenta.
    (12) Cresterea anuala a colectiilor din bibliotecile finantate din fonduri publice trebuie sa fie de minimum 25 de documente specifice la 1.000 de locuitori.
    (13) Colectia din biblioteca publica trebuie sa asigure cel putin un document specific pe cap de locuitor.
    Art. 41
    (1) Colectiile bibliotecilor se constituie si se dezvolta prin achizitionare, transfer, schimb interbibliotecar, national si international, donatii, legate, sponsorizari sau, dupa caz, Depozit legal.
    (2) Dotarile se asigura prin finantarea de catre autoritatile tutelare, precum si prin transferuri, donatii si sponsorizari; donatiile si sponsorizarile din strainatate sunt scutite de taxe vamale si de T.V.A.
    Art. 42
    (1) Colectiile bibliotecilor se pastreaza in depozite si/sau in sali cu acces liber special amenajate, asigurandu-se conditii de conservare si securitate adecvate.
    (2) Autoritatile si institutiile publice tutelare controleaza si asigura conditii optime de pastrare a colectiilor si de acces la acestea.
    Art. 43
    (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colectiilor de biblioteca si a dotarii bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de biblioteca si consumabile, incepand cu anul 2003 se infiinteaza Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci.
    (2) Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci este institutie de drept public, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantata in primii doi ani de functionare prin subventii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare, dupa care se va finanta exclusiv din resurse extrabugetare.
    (3) Modalitatea de organizare si functionare a Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci este stabilita prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    CAP. 4
    Personalul bibliotecilor

    Art. 44
    (1) Personalul bibliotecilor se compune din:
    a) personal de specialitate;
    b) personal administrativ;
    c) personal de intretinere.
    (2) In categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetatorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii, custozii, manuitorii, depozitarii si alte functii de profil.
    (3) Personalul de specialitate din reteaua de biblioteci a Ministerului Educatiei si Cercetarii are statut de personal didactic auxiliar.
    (4) Organigrama bibliotecii se aproba de catre autoritatea sau institutia tutelara.
    Art. 45
    (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, cu personalitate juridica, se realizeaza prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte si reprezentanti ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologica.
    (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, fara personalitate juridica, se realizeaza prin concurs organizat de autoritatea tutelara; din comisiile de concurs va face parte si reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica.
    (3) Nomenclatorul de functii si criteriile de normare a resurselor umane in bibliotecile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
    (4) Pentru bibliotecile din invatamant si bibliotecile specializate, nomenclatorul de functii si criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, si vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.
    Art. 46
    Angajarea personalului administrativ si de intretinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 47
    Atributiile si competentele personalului din biblioteci se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu elaborate de catre directorul general sau de director, respectiv de catre bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.
    Art. 48
    Promovarea, sanctionarea, eliberarea din functie si destituirea personalului din biblioteci se realizeaza in conformitate cu prevederile legale; in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica se va solicita si avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica.
    Art. 49
    Pregatirea personalului de specialitate din biblioteci se asigura de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil, prin: cursuri optionale, la nivel liceal, invatamant postliceal, invatamant superior de lunga si scurta durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat si doctorat, precum si prin alte forme de pregatire profesionala.
    Art. 50
    (1) Conducerea bibliotecii de drept public si ordonatorul principal de credite sunt obligati sa asigure formarea profesionala continua a personalului de specialitate, alocand in acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevazute prin buget.
    (2) Programele de formare profesionala continua cuprind: management si marketing de biblioteca, sociologia lecturii, informare stiintifica de specialitate, pregatire metodica, documentare in domeniul legislatiei generale si al legislatiei specifice, activitati practice si de educatie permanenta.
    (3) Asociatiile profesionale de profil pot organiza cursuri de formare profesionala continua a bibliotecarilor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 51
    (1) Personalul din bibliotecile publice, care are in responsabilitate colectii cu acces liber si/sau destinate imprumutului la domiciliu, beneficiaza, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scadere din totalul fondului inventariat, reprezentand pierdere naturala datorata unor cauze care nu puteau fi inlaturate ori in alte asemenea cazuri in care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
    (2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul intregii saptamani, cu plata personalului, conform legii.
    (3) Personalul din biblioteci, care lucreaza in depozite de carte, colectii de patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare si conservare a cartii si care asigura servicii de imprumut la domiciliu sau in spitale, azile de batrani, orfelinate, beneficiaza, pentru conditii periculoase sau vatamatoare ori care solicita o incordare psihica foarte ridicata, de un spor de pana la 15% din salariul de baza al angajatului.
    (4) Personalul din biblioteci beneficiaza de distinctii si premii in conditiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.

    CAP. 5
    Conducerea bibliotecilor

    Art. 52
    Conducerea bibliotecilor este asigurata dupa cum urmeaza:
    a) in cazul bibliotecilor cu personalitate juridica, de catre un director general sau director, care poate avea unul sau mai multi adjuncti;
    b) in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica si/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu functia de sef de serviciu sau sef de birou, avand dreptul la indemnizatia de conducere corespunzatoare, potrivit prevederilor legale.
    Art. 53
    Conducerea serviciilor, laboratoarelor si a birourilor din biblioteci este asigurata de un sef de serviciu, sef de laborator, respectiv de un sef de birou, avand dreptul la indemnizatie de conducere, potrivit prevederilor legale.
    Art. 54
    (1) In cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridica functioneaza consilii de administratie, cu rol consultativ.
    (2) Consiliul de administratie este condus de directorul general sau de director, in calitate de presedinte, si este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncti, contabil-sef si reprezentanti ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnati prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum si un reprezentant al autoritatii tutelare, desemnat de aceasta.
    (3) Consiliul de administratie al bibliotecii functioneaza in baza regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii.
    Art. 55
    (1) In cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fara personalitate juridica, poate functiona un consiliu stiintific cu rol consultativ in dezvoltarea colectiilor, in domeniul cercetarii stiintifice si al activitatilor culturale.
    (2) Consiliul stiintific este format din maximum 9 membri, cuprinzand bibliotecari, specialisti in domeniul informatizarii bibliotecilor, al activitatii culturale si stiintifice, numiti prin decizie a directorului general sau a directorului, iar in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica, prin decizie a autoritatii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.
    Art. 56
    Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncti si a bibliotecarilor responsabili din bibliotecile finantate din fonduri publice se realizeaza, in conditiile legii, de catre autoritatea tutelara, cu avizul serviciului descentralizat din Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 57
    (1) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile centrale universitare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile legii.
    (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie sa fie cadre didactice universitare, avand cel putin gradul de conferentiar universitar.
    (3) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncti si bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de invatamant se realizeaza de catre autoritatea tutelara, in conditiile legii.
    Art. 58
    Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, raspunde de organizarea si functionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a institutiei, elaborate in conditiile legii si avizate de catre autoritatile tutelare si de bibliotecile cu rol de coordonare metodologica, in cazul bibliotecilor de drept public.

    CAP. 6
    Comisia Nationala a Bibliotecilor

    Art. 59
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comisia nationala a bibliotecilor, denumita in continuare Comisie, organism stiintific si de decizie in domeniu, sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 60
    (1) Comisia este formata din specialisti recunoscuti in domeniul bibliotecilor, propusi de catre:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor - 5 membri;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 6 membri;
    c) Academia Romana - 2 membri;
    d) asociatiile profesionale de profil - 4 membri;
    e) presedintele Comisiei - are dreptul sa angajeze un numar de 2 - 4 membri pe durata determinata, in functie de obiectivele Comisiei.
    (2) Reprezentantii ministerelor prevazute la lit. a) si b) in Comisie se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor: Biblioteca Nationala, Biblioteca Metropolitana Bucuresti, Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" din Iasi, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii: Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi, Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara, Biblioteca Pedagogica Nationala "I. C. Petrescu" din Bucuresti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister.
    (3) Membrii Comisiei au mandat pe o perioada de 4 ani si sunt confirmati prin ordin comun al celor doi ministri, in baza propunerilor formulate de institutiile si asociatiile mentionate la alin. (1).
    (4) Presedintele si secretarul Comisiei sunt alesi dintre membrii acesteia, cu votul majoritatii simple.
    (5) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu de organizare si functionare aprobat prin ordin comun al celor doi ministri.
    (6) Comisia poate alege, ca membri asociati, specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de prestigiu in domeniu, propusi de presedinte si validati cu votul majoritatii simple.
    (7) Comisia isi poate constitui sectiuni formate din specialisti consacrati pe domenii, conduse de un presedinte ales din randul membrilor acestora.
    (8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor si sunt promulgate prin ordin comun al celor doi ministri, in termen de maximum 30 de zile.
    (9) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de sefii compartimentelor de specialitate din cele doua ministere, in raport cu volumul activitatii bibliotecilor din subordine si coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de catre Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 61
    (1) Mijloacele de finantare necesare functionarii Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de catre institutiile si asociatiile reprezentate, potrivit numarului de membri desemnati.
    (2) Indemnizatia presedintelui Comisiei reprezinta 20%, a secretarului, 15% si a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat si se acorda o singura data pe luna, indiferent de numarul sedintelor organizate.
    Art. 62
    Comisia are urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si elaboreaza strategia, programele si proiectele sistemului national de biblioteci;
    b) elaboreaza strategia si programul de realizare pentru Catalogul national partajat si Biblioteca nationala virtuala;
    c) avizeaza programele de cercetare in domeniul biblioteconomiei, istoriei cartii si stiintei informarii;
    d) avizeaza metodologiile, normele, normativele si reglementarile din domeniul protejarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului culturii si cultelor;
    e) elaboreaza standarde privitoare la suprafata minima a bibliotecilor finantate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, in localitatile cu o populatie de pana la 10.000 de locuitori, si sub 0,015 mp pentru un locuitor, in localitatile cu o populatie de peste 10.000 de locuitori;
    f) elaboreaza norme privitoare la functionarea bibliotecilor publice din orase si municipii, institutii care trebuie sa organizeze filiale specializate pentru copii, tineret si adulti, cu fond enciclopedic, si sa infiinteze o filiala la minimum 25.000 de locuitori;
    g) hotaraste clasarea, neclasarea si declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, in conditiile legii;
    h) stabileste criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii, evaluarii si restaurarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    i) avizeaza norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    j) avizeaza studiile de fundamentare pentru instituirea si delimitarea zonelor de protectie a bibliotecilor;
    k) stabileste prioritatile lucrarilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
    l) elaboreaza metodologia sistemului de statistica a bibliotecilor;
    m) stabileste criteriile specifice de selectie a personalului si de ocupare a functiilor de conducere si de specialitate din biblioteci;
    n) avizeaza norme de organizare si functionare a bibliotecilor;
    o) avizeaza metodologia de evaluare profesionala, de formare continua si de certificare a personalului de specialitate din biblioteci;
    p) propune programe si cursuri de specialitate in domeniul biblioteconomiei si stiintei informarii, istoriei cartii, conservarii si restaurarii documentelor de biblioteca, precum si in domeniul patrimoniului cultural mobil;
    r) avizeaza instructiuni si norme metodologice privind evidenta, prelucrarea, comunicarea si utilizarea documentelor si bunurilor culturale din colectiile bibliotecilor;
    s) elaboreaza metodologia de organizare a inspectiei in biblioteci;
    t) elaboreaza regulamentul de acordare a unor decoratii, ordine, medalii, titluri si premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci;
    u) elaboreaza raportul anual privind starea sistemului national de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitatile de profil din teritoriu;
    v) urmareste aplicarea deciziilor sale de catre toate institutiile de drept public din domeniu.

    CAP. 7
    Drepturile si obligatiile utilizatorilor

    Art. 63
    Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile oricarei biblioteci de drept public sau privat se face in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia, elaborat in corelatie cu prevederile legale referitoare la protectia patrimoniului cultural national, la drepturile de autor si drepturile conexe.
    Art. 64
    Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colectiile si la serviciile oferite bibliotecile intocmesc cataloage, efectueaza cercetari documentare, elaboreaza bibliografii, sinteze, lucrari de informare documentara si alte instrumente specifice, constituie si gestioneaza baze de date, organizeaza sectii si filiale, servicii de imprumut si consultare pe loc a documentelor de biblioteca, precum si alte servicii.
    Art. 65
    In cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achizitii de carti si publicatii seriale in limba minoritatilor se stabilesc astfel incat sa corespunda proportiei pe care o reprezinta minoritatea in cadrul comunitatii.
    Art. 66
    Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum si servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.
    Art. 67
    (1) Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza cu plata unei sume aplicata gradual, pana la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent.
    (2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent.
    (3) Sanctiunile mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc si se fac publice la inceputul anului de catre conducerea bibliotecii.
    (4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sanctiuni nu se impoziteaza si se evidentiaza ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 68
    Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativa si profesionala in raport cu autoritatea tutelara, constand in:
    a) dreptul de a se conduce in afara oricaror ingerinte politice, ideologice sau religioase;
    b) elaborarea programelor si proiectelor culturale proprii in concordanta cu strategiile nationale si internationale;
    c) stabilirea si utilizarea surselor suplimentare de venituri in vederea dezvoltarii serviciilor de biblioteca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) incheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau institutii culturale din tara si strainatate, conform obiectivelor si strategiei generale stabilite de autoritatile tutelare;
    e) participarea la reuniunile internationale de specialitate sau la consortiile bibliotecare si la asociatiile internationale la care sunt membre, achitand cotizatiile si taxele aferente.
    Art. 69
    (1) Pentru sprijinirea materiala a unor activitati si proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din biblioteci la programe culturale si de formare continua a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridica se pot asocia intre ele sau cu alte institutii culturale si pot crea fundatii, asociatii sau consortii.
    (2) Conditiile si cotele de participare la finantarea programelor realizate prin asociere se stabilesc si se aproba de catre autoritatea tutelara.
    Art. 70
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a finanta activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de functionare stabilite prin prezenta lege.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor prevede in bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor publice.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii prevede in bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor din subordine.
    (4) Sustinerea financiara si logistica a bibliotecilor se poate realiza si din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecarei biblioteci pentru servicii speciale si din contravaloarea taxelor postale pentru imprumutul bibliotecar intern si international.
    (5) Fondul constituit se utilizeaza pentru construirea, amenajarea si dezvoltarea spatiilor de biblioteca, inclusiv pentru informatizarea si dotarea cu documente si echipamente specifice.
    (6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (7) Documentatia tehnica si materialele pentru constructii destinate bibliotecilor din sistemul national, precum si achizitiile de tehnologie a informatiei, fond de documente specifice, dotari pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale si li se aplica T.V.A. de 0% .
    (8) Investitorii privati care sponsorizeaza bibliotecile de drept public pentru constructia de localuri, dotari, achizitia de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarea programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburi de specialisti, burse de specializare, participarea la congrese internationale sunt scutiti de impozite cu o suma echivalenta cu valoarea lucrarii sau actiunii respective plus 2% din profit.
    (9) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de biblioteca destinate schimbului si imprumutului intern si international beneficiaza de o reducere de 50% .
    Art. 71
    (1) Anual conducerile bibliotecilor intocmesc rapoarte de evaluare a activitatii, care se prezinta consiliului de administratie si consiliului stiintific, precum si autoritatii tutelare.
    (2) Situatiile statistice anuale se transmit de catre biblioteci Institutului National de Statistica, Comisiei nationale a bibliotecilor si ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.
    Art. 72
    (1) Schimbarea destinatiei imobilelor in care functioneaza biblioteci se poate face numai in cazul asigurarii unor sedii care respecta standardele optime de functionare, conform prezentei legi,
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatile locale au obligatia sa asigure continuitatea neintrerupta a activitatii bibliotecii.
    Art. 73
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Comisia nationala a bibliotecilor elaboreaza regulamentul-cadru de functionare a bibliotecilor din sistemul national si avizeaza regulamentele intocmite pe baza acestuia, in vederea aprobarii lor de catre autoritatile tutelare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare in acest domeniu se abroga.
    Art. 74
    Anexa face parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                           BIBLIOTECI PUBLICE

    A. BIBLIOTECA COMUNALA
__________________________________________________________________________
Categoria de personal                   Criterii de normare
__________________________________________________________________________
- Bibliotecar*)               - un post/unitate pana la 7.000 de locuitori
__________________________________________________________________________
    *) Postul de bibliotecar reprezinta functia de responsabil de biblioteca si se asimileaza cu functia de sef de birou.

    B. BIBLIOTECA ORASENEASCA SAU MUNICIPALA SITUATA IN LOCALITATEA NERESEDINTA DE JUDET
__________________________________________________________________________
Categoria de personal                   Criterii de normare
__________________________________________________________________________
- Bibliotecar,
  responsabil de biblioteca*) - un post pana la 7.000 de locuitori
__________________________________________________________________________
    *) Responsabilul de biblioteca este asimilat cu functia de sef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un numar mai mare de 3 angajati se acorda prin organigrama aprobata potrivit prevederilor legale.

    C. BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI SAU BIBLIOTECA JUDETEANA
_____________________________________________________________________
Categoria de personal                   Criterii de normare
_____________________________________________________________________
- Director general*)                  - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- Director de specialitate*)          - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- Director economic*)                 - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- Director*)                          - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- Director adjunct de specialitate*)  - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- Director adjunct economic*)         - un post/unitate
_____________________________________________________________________
- bibliotecar si alte categorii ale   - un post la 7.000 de locuitori
  personalului de specialitate
_____________________________________________________________________
    *) Postul de director general si posturile de director de specialitate si director economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 150 de angajati.
    Postul de director si posturile de director adjunct de specialitate si director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal de minimum 75 de angajati.
    Postul de director si de director adjunct economic se acorda in biblioteca judeteana cu un personal mai mic de 75 de angajati.

    Posturile de conducere se cuprind in numarul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.
    Personalul administrativ reprezinta 10% din numarul total al personalului aprobat.
    Personalul de intretinere si de deservire se repartizeaza astfel:
    - personalul de paza si de pompieri se stabileste potrivit prevederilor legale;
    - ingrijitor - un post la 500 mp;
      numarul muncitorilor calificati si necalificati se acorda in functie de necesarul fiecarei unitati, potrivit prevederilor legale.
    Indicatorul utilizatorilor de informatii din biblioteca publica reprezinta 5% si maximum 10% din numarul de locuitori ai comunitatii, in conditiile respectarii standardelor din prezenta lege.SmartCity5

COMENTARII la Legea 334/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 334 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu