E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din  3 aprilie 2000

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din  6 aprilie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) ocuparea unor suprafete din fondul forestier national mai mari decat cele aprobate legal, amplasarea lucrarilor pe alte terenuri din acest fond decat cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier national, folosite temporar in alte scopuri decat silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite;
    b) reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, in alte conditii decat cele prevazute de lege, inclusiv prin defrisare lenta;
    c) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari, cu sau fara ridicarea acestora din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
    d) sustragerea ori insusirea, fara drept, de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori, puieti, lastari, care au fost taiati ori scosi din radacini, cu sau fara drept, de alte persoane, din fondul forestier national sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
    e) depasirea volumului maxim de masa lemnoasa, aprobat anual pentru recoltare prin hotarare a Guvernului, in limita posibilitatii stabilite prin amenajamentele silvice;
    f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate in conditiile legii;
    g) distrugerea ori vatamarea arborilor, puietilor sau lastarilor, prin pasunare in fondul forestier national ori pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia;
    h) pasunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier national, precum si trecerea acestora prin paduri sau pasunatul pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, fara aprobare legala sau contrar prevederilor acesteia;
    i) taierea arboreturilor sub varstele optime stabilite pe baza de studii si cercetari stiintifice si prevazute in normele tehnice de amenajare a padurilor;
    j) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, de catre proprietarii padurilor proprietate privata sau de detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, de arbori nemarcati de personalul silvic autorizat;
    k) provocarea de incendii prin diverse mijloace in paduri sau in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;
    l) incalcarea dispozitiilor legale de prevenire si de stingere a incendiilor in fondul forestier national si in zonele limitrofe acestuia, precum si in vegetatia forestiera din afara acestui fond;
    m) modificarea, fara aprobare legala, a prevederilor amenajamentelor silvice in vigoare, daca prin aceasta nu se produc consecinte juridice;
    n) taierea ori insusirea, fara drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarna din padurile proprietate de stat sau privata ori de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national sau vanzarea ori transportul acestora fara sa fie insotiti de documente legale de provenienta;
    o) neachitarea contravalorii efectelor functiilor de protectie a padurilor, stabilite in conditiile legii;
    p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fara documente legale de provenienta, sau refuzul conducatorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul incarcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenienta. Sanctiunea se aplica conducatorului mijlocului de transport;
    r) folosirea altor modele de documente de insotire a materialelor lemnoase pe durata transportului decat cele stabilite potrivit reglementarilor legale;
    s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi incarcate si transportate cu orice mijloc de transport, fara a fi insotite de documente legale de provenienta;
    s) functionarea fara autorizatie a instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea;
    t) primirea lemnului rotund la instalatiile de prelucrare in cherestea sau prelucrarea acestuia in cherestea fara documente legale de provenienta;
    t) deversarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substante chimice, apa sarata si altele asemenea;
    u) distrugerea sau vatamarea, prin poluare, a padurilor sau a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
    v) folosirea de procese tehnologice de recoltare si scoatere a lemnului din paduri, care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, peste limitele admise prin instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    x) netinerea la zi de catre detinatorii instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea a evidentei cantitatilor de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementarilor in vigoare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor forestiere proprietate particulara.
    Art. 2
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) aruncarea de tigari, chibrituri sau alte obiecte aprinse in paduri sau pe alte terenuri aflate in cuprinsul fondului forestier national ori aprinderea focului in paduri la o distanta mai mica de 100 m de limita acestora, in alte locuri decat cele special amenajate si marcate;
    b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrarilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrari, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulatie amplasate de organele competente;
    c) deteriorarea amenajarilor silvice, vanatoresti, piscicole din apele de munte, a imprejmuirilor, barierelor sau a altor lucrari asemanatoare, aflate in fondul forestier national;
    d) deteriorarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torentilor din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia;
    e) inundarea terenurilor din fondul forestier national sau a celor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, prin construirea, fara drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile paraielor sau ale vailor situate in afara fondului forestier sau la limita acestuia;
    f) folosirea in lucrarile de impadurire a altor materiale de reproducere decat cele provenite din rezervatii de seminte, plantaje si plantatii-mama de butasi si din arboreturi-sursa de seminte, inscrise in catalogul national al materialelor de reproducere admise in cultura, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    g) deteriorarea, scoaterea din radacini sau ridicarea din paduri a cioturilor destinate regenerarii naturale ori lasarea in parchetul ce se exploateaza de cioturi cu inaltimea mai mare de o treime din diametrul acestora, masurata in partea din amonte;
    h) infiintarea sau functionarea de centre sau puncte volante ori permanente de achizitie a ciupercilor si fructelor de padure, precum si a altor produse specifice fondului forestier, fara avizul unitatii silvice teritoriale;
    i) distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil in parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise de instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    j) neindeplinirea obligatiei ca la exploatarea padurilor de rasinoase sa se cojeasca cioturile la pin si molid in intregime, iar la brad si la celelalte rasinoase prin curelare, precum si mentinerea in padure si in depozite, in intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit;
    k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbusti ornamentali si de pomi de iarna, fara documente legale de provenienta sau revanzarea materialului lemnos cumparat de persoane fizice de la unitatile silvice pentru trebuinte proprii;
    l) culegerea sau recoltarea in scopul comercializarii, din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia, de fructe de padure, ciuperci comestibile, seminte forestiere, plante medicinale si aromatice, rasina, mladite de rachita, frunze, ramuri, humus, iarba, lucerna, cetina, muguri si altele asemenea, fara autorizatia unitatilor silvice sau fara acordul proprietarului si in alte conditii decat cele autorizate, precum si nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    m) amplasarea in fondul forestier proprietate publica a statului de constructii, drumuri de scoatere sau instalatii pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fara aprobare legala sau in alte locuri decat cele aprobate.
    Art. 3
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.200.000 lei urmatoarele fapte:
    a) vatamarea de arbori nemarcati in parchetele in curs de exploatare, din fondul forestier national sau din vegetatia forestiera din afara acestui fond, cu exceptia vatamarilor normale specifice procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorita respectarii normelor de protectie a muncii, daca in locul arborilor vatamati si in imediata lor apropiere nu au fost lasati arbori corespunzatori, dintre cei destinati exploatarii, marcati ca atare de personalul silvic in cadrul procesului de punere in valoare;
    b) lasarea animalelor sa pasuneze in fondul forestier national nesupravegheate sau in alte conditii decat cele prevazute de lege;
    c) neluarea de catre proprietarii sau detinatorii unor obiective legal amplasate in fondul forestier national a masurilor de salubrizare si igienizare a padurilor aferente obiectivelor;
    d) neindeplinirea masurilor legale, dispuse de organele imputernicite sa exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier national sau ai vegetatiei forestiere din afara acestui fond;
    e) refuzul de a permite persoanelor imputernicite sa verifice modul in care sunt respectate prevederile regimului silvic sau ale normelor tehnice silvice si de paza, precum si de circulatie si transport pentru materialul lemnos recoltat, in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;
    f) aducerea sau depozitarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de piatra, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deseuri si altele asemenea;
    g) neexecutarea de catre proprietarii de paduri private a lucrarilor de regenerare a acestora la termenele si in conditiile prevazute de lege, precum si folosirea zonei de regenerare in alte scopuri in perioada executarii lucrarilor pana la inchiderea starii de masiv;
    h) stergerea marcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;
    i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori inaintea termenului prevazut in autorizatia de exploatare ori dupa expirarea acestuia sau in epocile in care exploatarea este interzisa prin normele tehnice in vigoare;
    j) lasarea in parchet, la expirarea termenului prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori netaiati dintre cei destinati exploatarii, de arbori taiati si de material lemnos valorificabil ori lasarea de material lemnos pe vai sau de-a lungul instalatiilor de scos, apropiat si transport;
    k) nestrangerea sau necuratarea resturilor de exploatare in parchetele atribuite spre exploatare, la termenele si in conditiile prevazute de normele legale.
    Art. 4
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) exploatarea pietrei, pietrisului, nisipului, pamantului, solului, brazdelor de iarba sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier national, fara aprobarea unitatilor silvice sau a detinatorului legal al acestor terenuri;
    b) circulatia in fondul forestier national si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulatie, precum si parcarea in alte locuri decat cele marcate;
    c) instalarea in fondul forestier proprietate publica a statului de corturi, tonete sau altele asemenea in alte locuri decat cele aprobate si marcate de organele silvice;
    d) instalarea de stupi in fondul forestier proprietate publica a statului, fara aprobare legala, sau amplasarea acestora in alte locuri si in alte conditii decat cele aprobate;
    e) spalarea in apele curgatoare sau statatoare din fondul forestier national sau in apele situate pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.
    Art. 5
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neparticiparea la actiunile de stingere a focului a celor care desfasoara activitati in zonele in care s-au declansat incendii asupra vegetatiei forestiere din fondul forestier national sau din afara acestuia;
    b) scoaterea din radacini sau ridicarea din fondul forestier national si din terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, fara aprobarea organelor silvice sau a detinatorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt destinate regenerarii naturale, de craci sau resturi de exploatare;
    c) circulatia persoanelor in fondul forestier proprietate publica a statului, prin locuri interzise, stabilite si marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;
    d) aruncarea sau lasarea in interiorul ori la liziera padurii de ambalaje si resturi menajere sau altele asemenea;
    e) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina, atribuite in fondul forestier proprietate publica a statului, de animale domestice si pasari.
    Art. 6
    Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la art. 1 - 5 se dubleaza in cazul contraventiilor silvice savarsite in padurile si in vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum si in cazul celor savarsite de proprietarii de paduri sau de personalul silvic cu atributii de paza si protectie a padurilor ori a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national.
    Art. 7
    Sanctiunea amenzii contraventionale poate fi aplicata si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori.
    Art. 8
    (1) Contraventiile silvice prevazute la art. 1 - 5 se constata de padurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Nationale a Padurilor, inspectoratelor silvice teritoriale si al celorlalte subunitati silvice, precum si de alti angajati imputerniciti de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationala a Padurilor.
    (2) De asemenea, contraventiile prevazute la art. 1 - 5, cu exceptia celor prevazute la art. 1 lit. e), f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j) si la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constata si de catre primari sau, dupa caz, de imputernicitii acestora, de ofiterii si subofiterii de politie, iar cele prevazute la art. 1 lit. k) si de ofiterii si subofiterii pompieri.
    (3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in termen de 5 zile de la data constatarii, in scopul calcularii pagubei si al stabilirii amenzii.
    (4) In procesul-verbal de constatare a contraventiei se face mentiune despre bunurile supuse confiscarii, potrivit art. 12 alin. (1) si (2).
    (5) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la bugetele locale sau, dupa caz, la asociatiile cu personalitate juridica constituite in conditiile legii, care administreaza fondul forestier respectiv.
    Art. 9
    Organul silvic, insotit de un politist sau de un jandarm, ia masuri de identificare si de inventariere, la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin savarsirea contraventiei silvice.
    Art. 10
    (1) Aplicarea sanctiunii se face dupa cum urmeaza:
    a) amenda si valoarea pagubei se stabilesc prin rezolutia sefului ocolului silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, la propunerea organului constatator;
    b) in cazul in care constatarea contraventiei si stabilirea pagubei s-au facut de catre seful ocolului silvic, sanctiunea amenzii se aplica de conducatorul unitatii silvice ierarhic superioare.
    (2) In termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta si instiintarea de plata in termen de maximum 30 de zile a amenzii si a despagubirilor pentru prejudiciile produse.
    Art. 11
    In cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea cu amenda sau inchisoare contraventionala, daca seful ocolului silvic apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este indestulatoare, se procedeaza potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
    Art. 12
    (1) Sunt supuse confiscarii bunurile produse sau rezultate ca urmare a savarsirii faptei contraventionale, daca nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate.
    (2) Bunurile supuse confiscarii se retin.
    Art. 13
    Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pe baza caruia se determina, potrivit legii, cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse prin contraventii, se stabileste de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 14
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.
    (2) Plangerea se depune pentru evidenta la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a constatat contraventia, iar acesta o inainteaza, impreuna cu toata documentatia, in termen de 5 zile de la depunere, spre solutionare, judecatoriei competente. Plangerea si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.
    (3) Depunerea plangerii suspenda executarea sanctiunii contraventionale.
    (4) Pentru motive temeinice instanta poate acorda un termen de plata a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3 luni.
    (5) Hotararea instantei este definitiva si executorie.
    Art. 15
    Contravenientul este obligat sa prezinte ocolului silvic dovada ca a achitat amenda stabilita in termenul prevazut in procesul-verbal sau stabilit de instanta si sa plateasca despagubirea pentru prejudiciile produse prin contraventie.
    Art. 16
    Daca amenda aplicata pentru contraventiile prevazute la art. 1 si cea rezultata din aplicarea art. 6 nu au fost achitate in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, ocolul silvic sesizeaza instanta de judecata in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala si a recuperarii pe cale civila a despagubirilor pentru prejudiciile produse.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza si apararea fondului forestier national, precum si in activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice personalul silvic prevazut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 18
    Incalcarea atributiilor de serviciu de catre personalul silvic atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, potrivit legii.
    Art. 19
    Contraventiilor prevazute la art. 2 - 5 le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 20
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege se reactualizeaza, daca este cazul, de catre Guvern.
    Art. 21
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 9, art. 35 - 39 si anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, exploatarea lor rationala economica si mentinerea echilibrului ecologic, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 1987, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                 VASILE LUPU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU QUINTUSSmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu