E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din  3 aprilie 2000

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din  6 aprilie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) ocuparea unor suprafete din fondul forestier national mai mari decat cele aprobate legal, amplasarea lucrarilor pe alte terenuri din acest fond decat cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier national, folosite temporar in alte scopuri decat silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite;
    b) reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, in alte conditii decat cele prevazute de lege, inclusiv prin defrisare lenta;
    c) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari, cu sau fara ridicarea acestora din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
    d) sustragerea ori insusirea, fara drept, de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori, puieti, lastari, care au fost taiati ori scosi din radacini, cu sau fara drept, de alte persoane, din fondul forestier national sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara acestuia, daca valoarea pagubei, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
    e) depasirea volumului maxim de masa lemnoasa, aprobat anual pentru recoltare prin hotarare a Guvernului, in limita posibilitatii stabilite prin amenajamentele silvice;
    f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate in conditiile legii;
    g) distrugerea ori vatamarea arborilor, puietilor sau lastarilor, prin pasunare in fondul forestier national ori pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia;
    h) pasunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier national, precum si trecerea acestora prin paduri sau pasunatul pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, fara aprobare legala sau contrar prevederilor acesteia;
    i) taierea arboreturilor sub varstele optime stabilite pe baza de studii si cercetari stiintifice si prevazute in normele tehnice de amenajare a padurilor;
    j) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, de catre proprietarii padurilor proprietate privata sau de detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, de arbori nemarcati de personalul silvic autorizat;
    k) provocarea de incendii prin diverse mijloace in paduri sau in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;
    l) incalcarea dispozitiilor legale de prevenire si de stingere a incendiilor in fondul forestier national si in zonele limitrofe acestuia, precum si in vegetatia forestiera din afara acestui fond;
    m) modificarea, fara aprobare legala, a prevederilor amenajamentelor silvice in vigoare, daca prin aceasta nu se produc consecinte juridice;
    n) taierea ori insusirea, fara drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarna din padurile proprietate de stat sau privata ori de pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national sau vanzarea ori transportul acestora fara sa fie insotiti de documente legale de provenienta;
    o) neachitarea contravalorii efectelor functiilor de protectie a padurilor, stabilite in conditiile legii;
    p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fara documente legale de provenienta, sau refuzul conducatorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul incarcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenienta. Sanctiunea se aplica conducatorului mijlocului de transport;
    r) folosirea altor modele de documente de insotire a materialelor lemnoase pe durata transportului decat cele stabilite potrivit reglementarilor legale;
    s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi incarcate si transportate cu orice mijloc de transport, fara a fi insotite de documente legale de provenienta;
    s) functionarea fara autorizatie a instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea;
    t) primirea lemnului rotund la instalatiile de prelucrare in cherestea sau prelucrarea acestuia in cherestea fara documente legale de provenienta;
    t) deversarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substante chimice, apa sarata si altele asemenea;
    u) distrugerea sau vatamarea, prin poluare, a padurilor sau a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
    v) folosirea de procese tehnologice de recoltare si scoatere a lemnului din paduri, care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, peste limitele admise prin instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    x) netinerea la zi de catre detinatorii instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea a evidentei cantitatilor de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementarilor in vigoare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor forestiere proprietate particulara.
    Art. 2
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) aruncarea de tigari, chibrituri sau alte obiecte aprinse in paduri sau pe alte terenuri aflate in cuprinsul fondului forestier national ori aprinderea focului in paduri la o distanta mai mica de 100 m de limita acestora, in alte locuri decat cele special amenajate si marcate;
    b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrarilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrari, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulatie amplasate de organele competente;
    c) deteriorarea amenajarilor silvice, vanatoresti, piscicole din apele de munte, a imprejmuirilor, barierelor sau a altor lucrari asemanatoare, aflate in fondul forestier national;
    d) deteriorarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torentilor din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia;
    e) inundarea terenurilor din fondul forestier national sau a celor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, prin construirea, fara drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile paraielor sau ale vailor situate in afara fondului forestier sau la limita acestuia;
    f) folosirea in lucrarile de impadurire a altor materiale de reproducere decat cele provenite din rezervatii de seminte, plantaje si plantatii-mama de butasi si din arboreturi-sursa de seminte, inscrise in catalogul national al materialelor de reproducere admise in cultura, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    g) deteriorarea, scoaterea din radacini sau ridicarea din paduri a cioturilor destinate regenerarii naturale ori lasarea in parchetul ce se exploateaza de cioturi cu inaltimea mai mare de o treime din diametrul acestora, masurata in partea din amonte;
    h) infiintarea sau functionarea de centre sau puncte volante ori permanente de achizitie a ciupercilor si fructelor de padure, precum si a altor produse specifice fondului forestier, fara avizul unitatii silvice teritoriale;
    i) distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil in parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise de instructiunile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    j) neindeplinirea obligatiei ca la exploatarea padurilor de rasinoase sa se cojeasca cioturile la pin si molid in intregime, iar la brad si la celelalte rasinoase prin curelare, precum si mentinerea in padure si in depozite, in intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit;
    k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbusti ornamentali si de pomi de iarna, fara documente legale de provenienta sau revanzarea materialului lemnos cumparat de persoane fizice de la unitatile silvice pentru trebuinte proprii;
    l) culegerea sau recoltarea in scopul comercializarii, din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia, de fructe de padure, ciuperci comestibile, seminte forestiere, plante medicinale si aromatice, rasina, mladite de rachita, frunze, ramuri, humus, iarba, lucerna, cetina, muguri si altele asemenea, fara autorizatia unitatilor silvice sau fara acordul proprietarului si in alte conditii decat cele autorizate, precum si nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    m) amplasarea in fondul forestier proprietate publica a statului de constructii, drumuri de scoatere sau instalatii pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fara aprobare legala sau in alte locuri decat cele aprobate.
    Art. 3
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.200.000 lei urmatoarele fapte:
    a) vatamarea de arbori nemarcati in parchetele in curs de exploatare, din fondul forestier national sau din vegetatia forestiera din afara acestui fond, cu exceptia vatamarilor normale specifice procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorita respectarii normelor de protectie a muncii, daca in locul arborilor vatamati si in imediata lor apropiere nu au fost lasati arbori corespunzatori, dintre cei destinati exploatarii, marcati ca atare de personalul silvic in cadrul procesului de punere in valoare;
    b) lasarea animalelor sa pasuneze in fondul forestier national nesupravegheate sau in alte conditii decat cele prevazute de lege;
    c) neluarea de catre proprietarii sau detinatorii unor obiective legal amplasate in fondul forestier national a masurilor de salubrizare si igienizare a padurilor aferente obiectivelor;
    d) neindeplinirea masurilor legale, dispuse de organele imputernicite sa exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier national sau ai vegetatiei forestiere din afara acestui fond;
    e) refuzul de a permite persoanelor imputernicite sa verifice modul in care sunt respectate prevederile regimului silvic sau ale normelor tehnice silvice si de paza, precum si de circulatie si transport pentru materialul lemnos recoltat, in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;
    f) aducerea sau depozitarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de piatra, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deseuri si altele asemenea;
    g) neexecutarea de catre proprietarii de paduri private a lucrarilor de regenerare a acestora la termenele si in conditiile prevazute de lege, precum si folosirea zonei de regenerare in alte scopuri in perioada executarii lucrarilor pana la inchiderea starii de masiv;
    h) stergerea marcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;
    i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori inaintea termenului prevazut in autorizatia de exploatare ori dupa expirarea acestuia sau in epocile in care exploatarea este interzisa prin normele tehnice in vigoare;
    j) lasarea in parchet, la expirarea termenului prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori netaiati dintre cei destinati exploatarii, de arbori taiati si de material lemnos valorificabil ori lasarea de material lemnos pe vai sau de-a lungul instalatiilor de scos, apropiat si transport;
    k) nestrangerea sau necuratarea resturilor de exploatare in parchetele atribuite spre exploatare, la termenele si in conditiile prevazute de normele legale.
    Art. 4
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) exploatarea pietrei, pietrisului, nisipului, pamantului, solului, brazdelor de iarba sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier national, fara aprobarea unitatilor silvice sau a detinatorului legal al acestor terenuri;
    b) circulatia in fondul forestier national si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulatie, precum si parcarea in alte locuri decat cele marcate;
    c) instalarea in fondul forestier proprietate publica a statului de corturi, tonete sau altele asemenea in alte locuri decat cele aprobate si marcate de organele silvice;
    d) instalarea de stupi in fondul forestier proprietate publica a statului, fara aprobare legala, sau amplasarea acestora in alte locuri si in alte conditii decat cele aprobate;
    e) spalarea in apele curgatoare sau statatoare din fondul forestier national sau in apele situate pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.
    Art. 5
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neparticiparea la actiunile de stingere a focului a celor care desfasoara activitati in zonele in care s-au declansat incendii asupra vegetatiei forestiere din fondul forestier national sau din afara acestuia;
    b) scoaterea din radacini sau ridicarea din fondul forestier national si din terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia, fara aprobarea organelor silvice sau a detinatorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt destinate regenerarii naturale, de craci sau resturi de exploatare;
    c) circulatia persoanelor in fondul forestier proprietate publica a statului, prin locuri interzise, stabilite si marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;
    d) aruncarea sau lasarea in interiorul ori la liziera padurii de ambalaje si resturi menajere sau altele asemenea;
    e) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina, atribuite in fondul forestier proprietate publica a statului, de animale domestice si pasari.
    Art. 6
    Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la art. 1 - 5 se dubleaza in cazul contraventiilor silvice savarsite in padurile si in vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum si in cazul celor savarsite de proprietarii de paduri sau de personalul silvic cu atributii de paza si protectie a padurilor ori a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national.
    Art. 7
    Sanctiunea amenzii contraventionale poate fi aplicata si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori.
    Art. 8
    (1) Contraventiile silvice prevazute la art. 1 - 5 se constata de padurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Nationale a Padurilor, inspectoratelor silvice teritoriale si al celorlalte subunitati silvice, precum si de alti angajati imputerniciti de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationala a Padurilor.
    (2) De asemenea, contraventiile prevazute la art. 1 - 5, cu exceptia celor prevazute la art. 1 lit. e), f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j) si la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constata si de catre primari sau, dupa caz, de imputernicitii acestora, de ofiterii si subofiterii de politie, iar cele prevazute la art. 1 lit. k) si de ofiterii si subofiterii pompieri.
    (3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in termen de 5 zile de la data constatarii, in scopul calcularii pagubei si al stabilirii amenzii.
    (4) In procesul-verbal de constatare a contraventiei se face mentiune despre bunurile supuse confiscarii, potrivit art. 12 alin. (1) si (2).
    (5) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la bugetele locale sau, dupa caz, la asociatiile cu personalitate juridica constituite in conditiile legii, care administreaza fondul forestier respectiv.
    Art. 9
    Organul silvic, insotit de un politist sau de un jandarm, ia masuri de identificare si de inventariere, la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin savarsirea contraventiei silvice.
    Art. 10
    (1) Aplicarea sanctiunii se face dupa cum urmeaza:
    a) amenda si valoarea pagubei se stabilesc prin rezolutia sefului ocolului silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, la propunerea organului constatator;
    b) in cazul in care constatarea contraventiei si stabilirea pagubei s-au facut de catre seful ocolului silvic, sanctiunea amenzii se aplica de conducatorul unitatii silvice ierarhic superioare.
    (2) In termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta si instiintarea de plata in termen de maximum 30 de zile a amenzii si a despagubirilor pentru prejudiciile produse.
    Art. 11
    In cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea cu amenda sau inchisoare contraventionala, daca seful ocolului silvic apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este indestulatoare, se procedeaza potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
    Art. 12
    (1) Sunt supuse confiscarii bunurile produse sau rezultate ca urmare a savarsirii faptei contraventionale, daca nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate.
    (2) Bunurile supuse confiscarii se retin.
    Art. 13
    Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pe baza caruia se determina, potrivit legii, cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse prin contraventii, se stabileste de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 14
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.
    (2) Plangerea se depune pentru evidenta la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a constatat contraventia, iar acesta o inainteaza, impreuna cu toata documentatia, in termen de 5 zile de la depunere, spre solutionare, judecatoriei competente. Plangerea si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.
    (3) Depunerea plangerii suspenda executarea sanctiunii contraventionale.
    (4) Pentru motive temeinice instanta poate acorda un termen de plata a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3 luni.
    (5) Hotararea instantei este definitiva si executorie.
    Art. 15
    Contravenientul este obligat sa prezinte ocolului silvic dovada ca a achitat amenda stabilita in termenul prevazut in procesul-verbal sau stabilit de instanta si sa plateasca despagubirea pentru prejudiciile produse prin contraventie.
    Art. 16
    Daca amenda aplicata pentru contraventiile prevazute la art. 1 si cea rezultata din aplicarea art. 6 nu au fost achitate in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, ocolul silvic sesizeaza instanta de judecata in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala si a recuperarii pe cale civila a despagubirilor pentru prejudiciile produse.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza si apararea fondului forestier national, precum si in activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice personalul silvic prevazut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 18
    Incalcarea atributiilor de serviciu de catre personalul silvic atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, potrivit legii.
    Art. 19
    Contraventiilor prevazute la art. 2 - 5 le sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 20
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege se reactualizeaza, daca este cazul, de catre Guvern.
    Art. 21
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 9, art. 35 - 39 si anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, exploatarea lor rationala economica si mentinerea echilibrului ecologic, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 1987, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                 VASILE LUPU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU QUINTUSSmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu