E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 289 din 15 mai 2002

privind perdelele forestiere de protectie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 338 din 21 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Perdelele forestiere de protectie sunt formatiuni cu vegetatie forestiera, infiintate prin plantare, cu lungimi diferite si latimi relativ inguste, amplasate la o anumita distanta unele fata de altele sau fata de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori daunatori.
    Art. 2
    Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protectie sunt de urmatoarele tipuri:
    a) pentru protectia terenurilor agricole contra factorilor climatici daunatori si pentru ameliorarea conditiilor climaterice din perimetrul aparat;
    b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
    c) pentru protectia cailor de comunicatie si de transport, in special impotriva inzapezirilor;
    d) pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii si altele;
    e) pentru protectia localitatilor si a diverselor obiective economice si sociale.
    Art. 3
    (1) Perdelele forestiere de protectie pot fi, dupa caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes national.
    (2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protectie se exercita in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
    Art. 4
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie in Romania reprezinta o cauza de utilitate publica.
    (2) Reteaua de perdele forestiere de protectie formeaza Sistemul national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 5
    Statul, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si prin inspectoratele de regim silvic si cinegetic, exercita controlul asupra modului de gospodarire a perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 6
    (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica si pentru crearea de cordoane forestiere.
    (2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantatii de arbori si arbusti forestieri, care unesc trupuri de padure sau retele de perdele forestiere de protectie, aflate la distante de pana la 10 km unele de altele. Ele pot avea latimi de pana la 30 m si se amplaseaza la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor si malurilor sau in jurul localitatilor. In acest cazuri cordoanele forestiere constituie ele insele perdele forestiere de protectie si preiau functiile de protectie ale acestora.

    CAP. 2
    Identificarea zonelor in care sunt necesare perdele forestiere de protectie, amplasarea si infiintarea acestora

    Art. 7
    (1) Perdelele forestiere de protectie a terenurilor agricole se infiinteaza in zonele din Campia Romana, Campia Tisei, Lunca Dunarii si Podisul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de seceta. Amplasarea se face pe baza de documentatii tehnice, de regula in retele rectangulare, in mod esalonat, in ordinea urgentelor, prioritate avand terenurile situate in zonele cele mai aride.
    (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizeaza in toate zonele tarii, pe terenuri aflate in diferite grade de degradare. Procedura de identificare si de impadurire a terenurilor degradate este prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 81/1998 privind unele masuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/1999. In aceasta categorie se incadreaza si terenurile cu nisipuri mobile, care necesita lucrari de impadurire pentru fixarea lor.
    (3) Perdelele forestiere pentru protectia cailor de comunicatie si de transport se infiinteaza de o parte sau de alta a acestora, pe portiunile afectate frecvent de depuneri masive de zapada.
    (4) Perdelele forestiere pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor si sloiurilor de gheata se realizeaza de-a lungul acestora in aliniamente rectangulare, pe latimi si lungimi diferite, in functie de orografia terenului, viteza curentului apei, de inaltimea valurilor si de forta de impingere a gheturilor.
    (5) Perdelele forestiere pentru protectia localitatilor si a diverselor obiective economice si sociale se realizeaza in jurul comunitatilor urbane si rurale, al unitatilor industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale si strategice.
    Art. 8
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie se fundamenteaza pe baza de studii intocmite de institute si statiuni de cercetare agricola si silvica, sub conducerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (2) Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, de statiunile de cercetare din subordinea acestuia, precum si de alte organe de specialitate.
    (3) Documentatiile pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie vor cuprinde studii tehnico-economice si de executie, precizand:
    a) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie;
    b) elementele tehnice necesare in vederea instalarii perdelelor forestiere de protectie: orientarea, latimea si distanta dintre perdelele forestiere de protectie, schemele de plantare, speciile indicate pentru impaduriri;
    c) metodele de regenerare, refacere, ameliorare si ingrijire a perdelelor forestiere de protectie;
    d) investitia specifica pentru fiecare tip de perdea forestiera de protectie, precum si alte date necesare.
    (4) Avizarea documentatiilor tehnico-economice se face in comisii mixte, la care participa reprezentanti ai beneficiarilor, ai proiectantului si ai executantului, ai ministerelor de resort, ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si ai unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 9
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie este obligatorie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in cazurile in care, prin studiile intocmite de institutiile prevazute la art. 8 alin. (1), se prevede expres necesitatea realizarii acestora prin hotarare a Guvernului.
    (2) Perdelele forestiere de protectie, infiintate cu acceptul proprietarilor de terenuri agricole si finantate cu sursele prevazute la art. 18, raman in proprietatea acestora.
    (3) In cazurile in care persoanele fizice si juridice, care detin terenurile agricole proprietate privata, nu sunt de acord cu executarea lucrarilor de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a caror necesitate a rezultat din studiile intocmite in acest scop, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului propunerea de expropriere prin lege, in regim de urgenta, pentru utilitate publica, a terenurilor respective, dupa o dreapta si prealabila despagubire, prin hotarare judecatoreasca.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) perdelele forestiere de protectie astfel infiintate fac parte din domeniul public al statului si vor fi administrate de structuri silvice.
    Art. 10
    (1) Terenurile care se impaduresc in scopul realizarii de perdele forestiere de protectie isi schimba folosinta de la categoria actuala la categoria de terenuri cu vegetatie forestiera situata in afara fondului forestier national.
    (2) Schimbarea folosintei, conform prevederilor alin. (1), este scutita de orice taxa.

    CAP. 3
    Gospodarirea perdelelor forestiere de protectie

    Art. 11
    Perdelele forestiere de protectie sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate in conditiile art. 35, avand ca finalitate asigurarea gestionarii durabile a acestora, in vederea exercitarii functiilor de protectie pentru care au fost infiintate.
    Art. 12
    (1) Detinatorii cu orice titlu de perdele forestiere de protectie au obligatia sa asigure paza acestora impotriva furturilor si pasunatului neautorizat, sa ia masuri de prevenire si stingere a incendiilor, sa respecte dispozitiile cu privire la protectia padurilor si la circulatia materialelor lemnoase, prevazute in Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si in alte reglementari specifice domeniului, si sa execute lucrari de ingrijire, conform normelor tehnice.
    (2) Organele silvice, prefectii, consiliile judetene si locale, unitatile de politie, jandarmerie, unitatile si formatiunile de pompieri, unitatile Ministerului Apararii Nationale, potrivit atributiilor ce le revin prin lege, ii vor sprijini pe detinatorii de perdele forestiere de protectie in actiunile de paza a vegetatiei forestiere si de stingere a incendiilor de padure.
    (3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protectie Regia Nationala a Padurilor, prin unitatile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza si gospodarirea vegetatiei forestiere respective, pe baza de contracte sau conventii incheiate cu solicitantii.
    (4) Perdelele forestiere de protectie, infiintate pe terenurile care constituie domeniul public sau privat al statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale, se administreaza de structuri silvice.
    Art. 13
    Reducerea suprafetei perdelelor forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, este interzisa. Dispozitiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 raman aplicabile.
    Art. 14
    Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protectie se face de catre persoanele prevazute la art. 12 alin. (1).
    Art. 15
    (1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protectie este permisa numai cu marcarea prealabila, contra cost, de catre ocolul silvic a arborilor de extras.
    (2) Materialul lemnos subtire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub indrumarea personalului silvic, fara marcarea prealabila a acestuia.
    Art. 16
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si ocoalele silvice pe a caror raza se afla, organizeaza controlul asupra modului in care se aplica regulile silvice si de paza a vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie, precum si cele referitoare la circulatia materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri.
    Art. 17
    Pasunatul este interzis in perdelele forestiere de protectie. Dispozitiile art. 37 din Legea nr. 26/1996 raman aplicabile.

    CAP. 4
    Finantarea lucrarilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie

    Art. 18
    Sursele de finantare necesare impaduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie sunt urmatoarele:
    a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in special pentru perdelele forestiere prevazute la art. 2 lit. a), b) si e), conform art. 94 din Legea nr. 26/1996;
    b) alocatii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 94 din Legea nr. 26/1996, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. a), b) si e);
    c) alocatii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru perdelele forestiere prevazute la art. 2 lit. b), d) si e);
    d) surse financiare externe nerambursabile, in cadrul programului SAPARD sau al altor programe, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. a) - c) si e);
    e) credite externe rambursabile pe termen lung, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protectie prevazute la art. 2;
    f) sponsorizari de la agenti economici, fundatii si altele, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protectie prevazute la art. 2;
    g) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate in executarea lucrarilor de realizare a perdelelor forestiere de protectie;
    h) despagubirile legale, datorate de persoane fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanta competenta la cererea unitatilor centrale sau locale de specialitate, in domeniul agriculturii si silviculturii sau al protectiei mediului, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. b);
    i) surse provenite din Fondul special al drumurilor publice, constituite conform Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. c);
    j) surse financiare provenite de la agentii economici care produc pagube mediului inconjurator prin poluare, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. b) si e).
    Art. 19
    Intocmirea studiilor si a documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie prevazute la art. 8 se finanteaza din sursele prevazute la art. 18.
    Art. 20
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, impreuna cu celelalte ministere interesate in crearea de perdele forestiere de protectie, va intocmi pana la data de 30 mai a fiecarui an situatia fondurilor existente, conform surselor prevazute la art. 18, destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pe fiecare tip, pentru anul urmator.
    (2) Fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie vor fi solicitate anual, pana la data de 30 mai, pentru a fi incluse in bugetul de stat pentru anul urmator, cu destinatia respectiva.
    (3) Sumele constituite in conditiile prevazute la art. 18 vor fi depuse in conturi bancare purtatoare de dobanda si vor fi utilizate in exercitiul financiar al anului urmator, cu exceptia alocatiilor de la bugetul de stat.
    Art. 21
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va aloca in fiecare an fondurile necesare realizarii perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole pentru prevenirea si combaterea fenomenului de seceta si a desertificarii.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 22
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 23
    Ocuparea fara drept, in intregime sau in parte, a perdelelor forestiere de protectie, precum si distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, a imprejmuirilor ori a reperelor de marcare se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 24
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare prin incendiere a perdelelor forestiere de protectie constituie infractiunea de distrugere calificata care a avut ca urmare un dezastru si se pedepseste potrivit dispozitiilor prevazute in Codul penal.
    Art. 25
    (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din perdelele forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre oricare alta persoana, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
    (2) Daca fapta comisa in conditiile prevazute la alin. (1) a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 an la 5 ani.
    (3) Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 ani la 7 ani.
    (4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) - (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
    c) in timpul noptii;
    d) in arii forestiere protejate.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 26
    (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile art. 106 - 115 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 98 - 100, art. 102 si ale art. 104 - 107 din Legea nr. 26/1996, precum si cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
    (2) Contraventiilor prevazute in Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si colaboreaza cu Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si cu alte institutii si agenti economici interesati.
    Art. 28
    La nivelul judetelor in care urmeaza sa se creeze retele de perdele forestiere de protectie se infiinteaza comandamente judetene sub responsabilitatea directa a prefectilor, constituite din conducerile directiilor generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, ale directiilor silvice judetene, ale altor institutii interesate, precum si din primarii localitatilor, care vor analiza periodic stadiul realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie la nivel de localitate, respectiv la nivel de judet.
    Art. 29
    Componenta, modul de functionare si atributiile structurilor prevazute la art. 27 si 28 se vor stabili prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 30
    Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, va lua masuri pentru adaptarea structurii si activitatii Regiei Nationale a Padurilor in teritoriu, in vederea realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 31
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si agricultura va raporta, anual, Guvernului situatia identificarii si impaduririi terenurilor destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 32
    Pentru terenurile pe care se realizeaza perdele forestiere de protectie detinatorii acestora nu datoreaza taxele si impozitele prevazute de lege.
    Art. 33
    Detinatorii de terenuri impadurite, in conditiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, dupa inchiderea starii de masiv, pe cheltuiala proprie, lucrarile de ingrijire, paza si protectie a vegetatiei forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru aceasta categorie.
    Art. 34
    Perdelele forestiere de protectie, realizate pe terenuri obtinute prin expropriere pentru utilitate publica, devin parte a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, domeniu public al statului.
    Art. 35
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va elabora in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie.
    Art. 36
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 289/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 289 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 289/2002
Legea 150 2017
Legea 21 2017
OUG 50 2016
Legea 14 2015
OUG 38 2014
Legea 187 2012
Legea 213 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
Hotărârea 994 2004
pentru aprobarea infiintarii perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii in toate zonele tarii, in conformitate cu Programul de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitatii infiintarii unei retele de perdele forestiere de protectie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003
Hotărârea 155 2004
privind aprobarea continutului-cadru al studiului pentru fundamentarea infiintarii perdelelor forestiere de protectie
Hotărârea 548 2003
privind atributiile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si componenta, modul de functionare si atributiile comandamentelor judetene de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie
Ordin 636 2002
privind aprobarea Indrumarilor tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie
Legea 289 2002
privind perdelele forestiere de protecţie (republicare)
Legea 289 2002
Decretul 413 2002
pentru promulgarea Legii privind perdelele forestiere de protectie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu