E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 289 din 15 mai 2002

privind perdelele forestiere de protectie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 338 din 21 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Perdelele forestiere de protectie sunt formatiuni cu vegetatie forestiera, infiintate prin plantare, cu lungimi diferite si latimi relativ inguste, amplasate la o anumita distanta unele fata de altele sau fata de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori daunatori.
    Art. 2
    Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protectie sunt de urmatoarele tipuri:
    a) pentru protectia terenurilor agricole contra factorilor climatici daunatori si pentru ameliorarea conditiilor climaterice din perimetrul aparat;
    b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
    c) pentru protectia cailor de comunicatie si de transport, in special impotriva inzapezirilor;
    d) pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii si altele;
    e) pentru protectia localitatilor si a diverselor obiective economice si sociale.
    Art. 3
    (1) Perdelele forestiere de protectie pot fi, dupa caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes national.
    (2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protectie se exercita in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
    Art. 4
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie in Romania reprezinta o cauza de utilitate publica.
    (2) Reteaua de perdele forestiere de protectie formeaza Sistemul national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 5
    Statul, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si prin inspectoratele de regim silvic si cinegetic, exercita controlul asupra modului de gospodarire a perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 6
    (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica si pentru crearea de cordoane forestiere.
    (2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantatii de arbori si arbusti forestieri, care unesc trupuri de padure sau retele de perdele forestiere de protectie, aflate la distante de pana la 10 km unele de altele. Ele pot avea latimi de pana la 30 m si se amplaseaza la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor si malurilor sau in jurul localitatilor. In acest cazuri cordoanele forestiere constituie ele insele perdele forestiere de protectie si preiau functiile de protectie ale acestora.

    CAP. 2
    Identificarea zonelor in care sunt necesare perdele forestiere de protectie, amplasarea si infiintarea acestora

    Art. 7
    (1) Perdelele forestiere de protectie a terenurilor agricole se infiinteaza in zonele din Campia Romana, Campia Tisei, Lunca Dunarii si Podisul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de seceta. Amplasarea se face pe baza de documentatii tehnice, de regula in retele rectangulare, in mod esalonat, in ordinea urgentelor, prioritate avand terenurile situate in zonele cele mai aride.
    (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizeaza in toate zonele tarii, pe terenuri aflate in diferite grade de degradare. Procedura de identificare si de impadurire a terenurilor degradate este prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 81/1998 privind unele masuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/1999. In aceasta categorie se incadreaza si terenurile cu nisipuri mobile, care necesita lucrari de impadurire pentru fixarea lor.
    (3) Perdelele forestiere pentru protectia cailor de comunicatie si de transport se infiinteaza de o parte sau de alta a acestora, pe portiunile afectate frecvent de depuneri masive de zapada.
    (4) Perdelele forestiere pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor si sloiurilor de gheata se realizeaza de-a lungul acestora in aliniamente rectangulare, pe latimi si lungimi diferite, in functie de orografia terenului, viteza curentului apei, de inaltimea valurilor si de forta de impingere a gheturilor.
    (5) Perdelele forestiere pentru protectia localitatilor si a diverselor obiective economice si sociale se realizeaza in jurul comunitatilor urbane si rurale, al unitatilor industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale si strategice.
    Art. 8
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie se fundamenteaza pe baza de studii intocmite de institute si statiuni de cercetare agricola si silvica, sub conducerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (2) Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, de statiunile de cercetare din subordinea acestuia, precum si de alte organe de specialitate.
    (3) Documentatiile pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie vor cuprinde studii tehnico-economice si de executie, precizand:
    a) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie;
    b) elementele tehnice necesare in vederea instalarii perdelelor forestiere de protectie: orientarea, latimea si distanta dintre perdelele forestiere de protectie, schemele de plantare, speciile indicate pentru impaduriri;
    c) metodele de regenerare, refacere, ameliorare si ingrijire a perdelelor forestiere de protectie;
    d) investitia specifica pentru fiecare tip de perdea forestiera de protectie, precum si alte date necesare.
    (4) Avizarea documentatiilor tehnico-economice se face in comisii mixte, la care participa reprezentanti ai beneficiarilor, ai proiectantului si ai executantului, ai ministerelor de resort, ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si ai unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 9
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie este obligatorie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in cazurile in care, prin studiile intocmite de institutiile prevazute la art. 8 alin. (1), se prevede expres necesitatea realizarii acestora prin hotarare a Guvernului.
    (2) Perdelele forestiere de protectie, infiintate cu acceptul proprietarilor de terenuri agricole si finantate cu sursele prevazute la art. 18, raman in proprietatea acestora.
    (3) In cazurile in care persoanele fizice si juridice, care detin terenurile agricole proprietate privata, nu sunt de acord cu executarea lucrarilor de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a caror necesitate a rezultat din studiile intocmite in acest scop, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului propunerea de expropriere prin lege, in regim de urgenta, pentru utilitate publica, a terenurilor respective, dupa o dreapta si prealabila despagubire, prin hotarare judecatoreasca.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) perdelele forestiere de protectie astfel infiintate fac parte din domeniul public al statului si vor fi administrate de structuri silvice.
    Art. 10
    (1) Terenurile care se impaduresc in scopul realizarii de perdele forestiere de protectie isi schimba folosinta de la categoria actuala la categoria de terenuri cu vegetatie forestiera situata in afara fondului forestier national.
    (2) Schimbarea folosintei, conform prevederilor alin. (1), este scutita de orice taxa.

    CAP. 3
    Gospodarirea perdelelor forestiere de protectie

    Art. 11
    Perdelele forestiere de protectie sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate in conditiile art. 35, avand ca finalitate asigurarea gestionarii durabile a acestora, in vederea exercitarii functiilor de protectie pentru care au fost infiintate.
    Art. 12
    (1) Detinatorii cu orice titlu de perdele forestiere de protectie au obligatia sa asigure paza acestora impotriva furturilor si pasunatului neautorizat, sa ia masuri de prevenire si stingere a incendiilor, sa respecte dispozitiile cu privire la protectia padurilor si la circulatia materialelor lemnoase, prevazute in Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si in alte reglementari specifice domeniului, si sa execute lucrari de ingrijire, conform normelor tehnice.
    (2) Organele silvice, prefectii, consiliile judetene si locale, unitatile de politie, jandarmerie, unitatile si formatiunile de pompieri, unitatile Ministerului Apararii Nationale, potrivit atributiilor ce le revin prin lege, ii vor sprijini pe detinatorii de perdele forestiere de protectie in actiunile de paza a vegetatiei forestiere si de stingere a incendiilor de padure.
    (3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protectie Regia Nationala a Padurilor, prin unitatile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza si gospodarirea vegetatiei forestiere respective, pe baza de contracte sau conventii incheiate cu solicitantii.
    (4) Perdelele forestiere de protectie, infiintate pe terenurile care constituie domeniul public sau privat al statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale, se administreaza de structuri silvice.
    Art. 13
    Reducerea suprafetei perdelelor forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, este interzisa. Dispozitiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 raman aplicabile.
    Art. 14
    Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protectie se face de catre persoanele prevazute la art. 12 alin. (1).
    Art. 15
    (1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protectie este permisa numai cu marcarea prealabila, contra cost, de catre ocolul silvic a arborilor de extras.
    (2) Materialul lemnos subtire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub indrumarea personalului silvic, fara marcarea prealabila a acestuia.
    Art. 16
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si ocoalele silvice pe a caror raza se afla, organizeaza controlul asupra modului in care se aplica regulile silvice si de paza a vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie, precum si cele referitoare la circulatia materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri.
    Art. 17
    Pasunatul este interzis in perdelele forestiere de protectie. Dispozitiile art. 37 din Legea nr. 26/1996 raman aplicabile.

    CAP. 4
    Finantarea lucrarilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie

    Art. 18
    Sursele de finantare necesare impaduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie sunt urmatoarele:
    a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in special pentru perdelele forestiere prevazute la art. 2 lit. a), b) si e), conform art. 94 din Legea nr. 26/1996;
    b) alocatii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 94 din Legea nr. 26/1996, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. a), b) si e);
    c) alocatii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru perdelele forestiere prevazute la art. 2 lit. b), d) si e);
    d) surse financiare externe nerambursabile, in cadrul programului SAPARD sau al altor programe, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. a) - c) si e);
    e) credite externe rambursabile pe termen lung, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protectie prevazute la art. 2;
    f) sponsorizari de la agenti economici, fundatii si altele, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protectie prevazute la art. 2;
    g) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate in executarea lucrarilor de realizare a perdelelor forestiere de protectie;
    h) despagubirile legale, datorate de persoane fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanta competenta la cererea unitatilor centrale sau locale de specialitate, in domeniul agriculturii si silviculturii sau al protectiei mediului, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. b);
    i) surse provenite din Fondul special al drumurilor publice, constituite conform Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. c);
    j) surse financiare provenite de la agentii economici care produc pagube mediului inconjurator prin poluare, pentru perdelele forestiere de protectie prevazute la art. 2 lit. b) si e).
    Art. 19
    Intocmirea studiilor si a documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie prevazute la art. 8 se finanteaza din sursele prevazute la art. 18.
    Art. 20
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, impreuna cu celelalte ministere interesate in crearea de perdele forestiere de protectie, va intocmi pana la data de 30 mai a fiecarui an situatia fondurilor existente, conform surselor prevazute la art. 18, destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pe fiecare tip, pentru anul urmator.
    (2) Fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie vor fi solicitate anual, pana la data de 30 mai, pentru a fi incluse in bugetul de stat pentru anul urmator, cu destinatia respectiva.
    (3) Sumele constituite in conditiile prevazute la art. 18 vor fi depuse in conturi bancare purtatoare de dobanda si vor fi utilizate in exercitiul financiar al anului urmator, cu exceptia alocatiilor de la bugetul de stat.
    Art. 21
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va aloca in fiecare an fondurile necesare realizarii perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole pentru prevenirea si combaterea fenomenului de seceta si a desertificarii.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 22
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 23
    Ocuparea fara drept, in intregime sau in parte, a perdelelor forestiere de protectie, precum si distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, a imprejmuirilor ori a reperelor de marcare se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
    Art. 24
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare prin incendiere a perdelelor forestiere de protectie constituie infractiunea de distrugere calificata care a avut ca urmare un dezastru si se pedepseste potrivit dispozitiilor prevazute in Codul penal.
    Art. 25
    (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din perdelele forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre oricare alta persoana, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
    (2) Daca fapta comisa in conditiile prevazute la alin. (1) a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 an la 5 ani.
    (3) Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 ani la 7 ani.
    (4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) - (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
    c) in timpul noptii;
    d) in arii forestiere protejate.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 26
    (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile art. 106 - 115 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 98 - 100, art. 102 si ale art. 104 - 107 din Legea nr. 26/1996, precum si cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
    (2) Contraventiilor prevazute in Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si colaboreaza cu Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si cu alte institutii si agenti economici interesati.
    Art. 28
    La nivelul judetelor in care urmeaza sa se creeze retele de perdele forestiere de protectie se infiinteaza comandamente judetene sub responsabilitatea directa a prefectilor, constituite din conducerile directiilor generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, ale directiilor silvice judetene, ale altor institutii interesate, precum si din primarii localitatilor, care vor analiza periodic stadiul realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie la nivel de localitate, respectiv la nivel de judet.
    Art. 29
    Componenta, modul de functionare si atributiile structurilor prevazute la art. 27 si 28 se vor stabili prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 30
    Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, va lua masuri pentru adaptarea structurii si activitatii Regiei Nationale a Padurilor in teritoriu, in vederea realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 31
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si agricultura va raporta, anual, Guvernului situatia identificarii si impaduririi terenurilor destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 32
    Pentru terenurile pe care se realizeaza perdele forestiere de protectie detinatorii acestora nu datoreaza taxele si impozitele prevazute de lege.
    Art. 33
    Detinatorii de terenuri impadurite, in conditiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, dupa inchiderea starii de masiv, pe cheltuiala proprie, lucrarile de ingrijire, paza si protectie a vegetatiei forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru aceasta categorie.
    Art. 34
    Perdelele forestiere de protectie, realizate pe terenuri obtinute prin expropriere pentru utilitate publica, devin parte a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, domeniu public al statului.
    Art. 35
    Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va elabora in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie.
    Art. 36
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 289/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 289 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 289/2002
Legea 150 2017
Legea 21 2017
OUG 50 2016
Legea 14 2015
OUG 38 2014
Legea 187 2012
Legea 213 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
Hotărârea 994 2004
pentru aprobarea infiintarii perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii in toate zonele tarii, in conformitate cu Programul de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitatii infiintarii unei retele de perdele forestiere de protectie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003
Hotărârea 155 2004
privind aprobarea continutului-cadru al studiului pentru fundamentarea infiintarii perdelelor forestiere de protectie
Hotărârea 548 2003
privind atributiile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si componenta, modul de functionare si atributiile comandamentelor judetene de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie
Ordin 636 2002
privind aprobarea Indrumarilor tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie
Legea 289 2002
privind perdelele forestiere de protecţie (republicare)
Legea 289 2002
Decretul 413 2002
pentru promulgarea Legii privind perdelele forestiere de protectie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu