Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 994 din 25 iunie 2004

pentru aprobarea infiintarii perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii in toate zonele tarii, in conformitate cu Programul de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitatii infiintarii unei retele de perdele forestiere de protectie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 19 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba infiintarea perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii in toate zonele tarii, in conformitate cu Programul de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii, elaborat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazut in anexa nr. I.
    Art. 2
    Se aproba Studiul de fundamentare a necesitatii infiintarii unei retele de perdele forestiere de protectie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003, prevazut in anexa nr. II, in vederea realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 3
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                PROGRAM
de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii

    I. Prezentare generala
    La nivel national s-au inregistrat de-a lungul timpului fenomene de inzapezire a cailor de comunicatie, ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice si uneori a furtunilor de zapada, cu implicatii majore asupra desfasurarii circulatiei rutiere si feroviare.
    Zonele afectate in ultimii ani sunt Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia.
    Vanturile dominante care au generat inzapezirea cailor de comunicatii au fost cu preponderenta cele din directia N, N-E si E, atingand viteze de pana la 80 - 100 km/ora. Efectul acestor fenomene a fost producerea de troiene de zapada viscolita pe caile de comunicatie, cu inaltimi de pana la 4 m.

    II. Protejarea cailor de comunicatii impotriva inzapezirii prin perdele forestiere de protectie
    - Perdelele forestiere de protectie s-au dovedit in timp solutia eficienta de protejare a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii.
    - Datorita climatului tarii noastre, adesea excesiv continental, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea s-a pus in evidenta rolul pozitiv al perdelelor forestiere de protectie, lucrarile de instalare a acestora intensificandu-se incepand cu anul 1938, iar dupa cel de-al doilea razboi mondial, dupa 1950.
    - Perdelele forestiere au un rol important pentru protectia cailor de comunicatie impotriva depunerilor de zapada, dovedindu-se eficiente pe tronsoanele in care se produc inzapeziri frecvente si actionand ca parazapezi biologice. Astfel, aceste perdele trebuie sa fie impenetrabile sau compacte, fara sa lase vantul sa treaca prin ele, creandu-se in spatele lor o zona de calm absolut. Se urmareste in general o schema de plantare care sa formeze o zona centrala - cu diverse specii de baza, in functie de conditiile din teren - si zonele marginale, formate din arbusti.
    - In aceste conditii, in perioada urmatoare, pentru protectia cailor de comunicatie impotriva inzapezirii este necesar sa se realizeze:
        - reabilitarea unor foste perdele forestiere de protectie;
        - infiintarea de noi perdele forestiere de protectie.
    Cele doua categorii de lucrari se realizeaza pe o lungime totala de 1.052 km, cu o suprafata de 3.212 ha, din care:
    - pentru drumuri nationale, 818 km, cu o suprafata de 2.402 ha;
    - pentru cai ferate, 233 km, cu o suprafata de 810 ha.
    Pentru reabilitarea si infiintarea acestora, numarul total de puieti forestieri necesar se estimeaza la circa 28 milioane bucati, din care:
    - 14 milioane de puieti din specii principale de baza (stejar pufos, stejar brumariu, stejar rosu, salcam, gladita s.a.);
    - 14 milioane de puieti fiind, in general, din specii de arbusti, pentru asigurarea realizarii unei structuri verticale inchise.
    Costurile necesare estimate pentru realizarea acestor perdele forestiere sunt de circa 7 milioane euro.
    In aceasta suma sunt incluse costurile necesare pentru:
    - intocmirea studiilor de fundamentare, a documentatiilor tehnice de executie;
    - realizarea lucrarilor de instalare a vegetatiei forestiere si conducerea acesteia pana la realizarea starii de masiv;
    - suma include o aproximare a costurilor necesare pentru realizarea exproprierilor de terenuri, determinarea exacta a acestor sume neputand fi facuta decat dupa intocmirea studiilor de fundamentare.
    Suma necesara pentru realizarea lucrarilor din anul 2004 este estimata la circa 420 mii euro.
    Durata de realizare a acestor perdele forestiere de protectie este 2004 - 2012, timp in care se realizeaza plantatiile propriu-zise (2004 - 2009) si perioada de ingrijire a culturilor (pana in anul 2012).
    Aceasta perioada a rezultat ca urmare a urmatoarelor considerente:
    - corectarea cadrului juridic existent;
    - capacitatea existenta pentru intocmirea studiilor de fundamentare si a proiectelor de executie;
    - stabilirea regimului juridic pentru terenurile pe care urmeaza sa se instaleze perdelele forestiere de protectie;
    - necesitatea producerii materialului forestier pentru plantatii, in asortimentul de specii pe care il vor impune documentatiile tehnice de executie;
    - posibilitatea de acordare a sumelor pentru realizarea tuturor lucrarilor necesare;
    - necesitatea realizarii lucrarilor de instalare a vegetatiei forestiere si de conducere a acesteia, conform tehnicii silvice, pana la realizarea starii de masiv.
    Esalonarea realizarii lucrarilor cu stabilirea amplasamentelor, necesarul de puieti forestieri pentru realizarea plantatiilor si necesarul de fonduri sunt prezentate in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezentul program.
    Realizarea programului se face in doua etape:
    - Etapa I - anul 2004;
    - Etapa a II-a 2005 - 2012.
    Pentru anul 2004:
    - Reabilitarea a 66 km, cu o suprafata echivalenta de 200 ha de foste perdele forestiere, degradate dupa anul 1989, al caror amplasament nu este grevat de sarcini.
    Aceste lucrari se pot realiza:
    - Pe drumurile nationale, 50,3 km, cu o suprafata echivalenta de 150 ha, in cadrul Regionalei de Drumuri Nationale Iasi, in judetele Bacau, Botosani, Vaslui, in cadrul Regionalei de Drumuri Nationale Bucuresti, in judetele Ilfov, Calarasi, Buzau, in cadrul Regionalei de Drumuri Nationale Craiova in judetul Dolj si in cadrul Regionalei de Drumuri Nationale Timisoara in judetul Arad;
    - Pe calea ferata, 15,5 km, cu o suprafata echivalenta de 50 ha, in cadrul Regionalelor C.F.R. Iasi si Galati.
    - Puietii forestieri necesari pentru realizarea acestora se asigura de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    III. Masuri pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva inzapezirii, in semestrul I al anului 2004
    1. Realizarea studiilor de fundamentare, prin grija prefectilor judetelor, pana la data de 15 februarie 2004.
    2. Promovarea de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobare prin hotarare a Guvernului, a studiilor de fundamentare intocmite, pana la data de 20 februarie 2004.
    3. Intocmirea documentatiilor de executie de catre Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice si de alte organe de specialitate, in conditiile legii, pana la data de 5 martie 2004.
    4. Parcurgerea etapelor legale de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si structurile abilitate ale acestuia din teritoriu, pentru asigurarea contractarii executiei lucrarilor.
    5. Executarea lucrarilor prin societati autorizate.
    6. Identificarea, de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a surselor de finantare pentru asigurarea sumelor necesare realizarii lucrarilor in anul 2004.

    IV. Actiunile care trebuie realizate pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite.
    1. Organizarea unei intalniri, in vederea instruirii, asigurata de Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu prefectii judetelor si cu reprezentantii structurilor teritoriale ai Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si ai Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in care se realizeaza lucrari in anul 2004.
    2. Asigurarea asistentei tehnice pentru realizarea lucrarilor prin personalul tehnic al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.
    3. Predarea pentru paza a plantatiilor realizate, in conditiile legii, catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

    ANEXA 1
    la program

    PROGRAMUL DE REALIZARE A PERDELELOR FORESTIERE PENTRU PROTECTIA CAILOR FERATE

 ______________________________________________________________________________
|Anul|Nr. |Regionala|Linia|    Pozitia    |   Perdele forestiere existente ca  |
|    |crt.|   C.F.  |     |      km       |     destinatie dar nefunctionale   |
|    |    |         |     |_______________|____________________________________|
|    |    |         |     |intrare|iesire |Lungime|Suprafata| Specie forestiera|
|    |    |         |     |       |       |   ml  |    mp   |                  |
|____|____|_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|2004|  1 |Iasi     | 600 |241+000|241+025|     25|     1000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  2 |         | 600 |241+777|242+700|    923|    27690|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  3 |         | 600 |249+300|249+614|    314|     9420|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  4 |         | 600 |251+400|252+000|    600|    18000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  5 |         | 600 |255+095|255+400|    305|    12200|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  6 |         | 600 |256+444|257+420|   1006|    30180|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  7 |         | 600 |257+685|257+934|    249|     9960|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  8 |         | 600 |258+600|260+300|   1700|    51000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  9 |         | 600 |264+650|264+839|    189|     7560|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 10 |         | 600 |269+694|270+044|    350|    14000|plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 11 |         | 600 |270+378|270+840|    462|    18480|plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 12 |         | 600 |271+121|271+347|    226|     9040|plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 13 |         | 600 |280+350|280+813|    283|    11320|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 14 |         | 600 |280+892|282+303|   1411|    42330|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 15 |         | 600 |283+020|283+360|    340|    13600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 16 |         | 600 |290+600|291+250|    650|    19500|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 17 |         | 600 |300+500|300+970|    470|    18800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 18 |         | 600 |301+670|301+860|    190|     5700|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 19 |         | 600 |305+470|306+000|    530|    15900|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 20 |         | 600 |308+475|309+000|    525|    16050|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 21 |Iasi     | 600 |312+250|312+615|    365|    10890|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |  11113|   362620|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 22 |Galati   | 700 |201+500|202+200|    700|    28000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 23 |         | 700 |205+820|206+650|    830|    33200|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1530|    61200|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 24 |Galati   | 701 | 45+350| 45+920|    570|    22800|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 25 |         | 701 |158+510|158+800|    290|      435|eleagnus,         |
|    |    |         |     |       |       |       |         |gleditsia         |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 26 |         | 701 |158+800|159+200|    400|     1000|eleagnus,         |
|    |    |         |     |       |       |       |         |gleditsia         |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1260|    24235|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 27 |Galati   | 705 | 84+640| 84+980|    340|    14280|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 28 |         | 705 | 87+800| 87+900|    100|      900|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 29 |         | 705 | 88+100| 88+635|    400|     8000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 30 |         | 705 | 90+229| 90+600|     72|     2880|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 31 |         | 705 | 95+100| 95+850|    550|    16500|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 32 |Galati   | 705 | 97+865| 98+020|    155|     6975|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1617|    49535|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |          Total 2004                   |   497590|                  |
|____|____|_______________________________________|_________|__________________|
|2005|  1 |Craiova  | 100 |107+268|107+720|    458|    18320|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  2 |         | 100 |122+732|123+782|   1148|    42000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  3 |         | 100 |125+800|126+300|    500|    20000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  4 |         | 100 |273+900|274+900|   1000|    25000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  5 |Craiova  | 100 |278+800|279+200|    400|    10000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   3506|   115320|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  6 |Bucuresti| 300 | 66+400| 66+480|     80|     1600|salcam            |
|    |    |         |     |       | Dr    |       |         |                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |     80|     1600|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  7 |Iasi     | 511 |  5+640|  6+024|    380|    15200|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  8 |         | 511 |  7+265|  7+514|    249|     9960|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  9 |Iasi     | 511 | 11+280| 11+385|    105|     4200|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    734|    29360|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 10 |Galati   | 600 | 10+340| 10+600|    260|     3640|mahonia, salcam   |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 11 |         | 600 | 10+760| 11+160|    400|     8800|mahonia, salcam   |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 12 |         | 600 | 25+650| 26+000|    350|     4900|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 13 |         | 600 | 28+600| 29+200|    600|    18000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 14 |         | 600 | 69+970| 70+470|    500|   215000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 15 |         | 600 | 70+650| 70+835|    195|     5850|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   2305|   256190|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 16 |Galati   | 700 | 75+500| 76+500|    500|    20000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 17 |         | 700 | 83+550| 84+550|   1000|    40000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 18 |         | 700 | 90+940| 91+200|    260|    10400|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 19 |         | 700 | 91+200| 92+590|    390|    15600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 20 |         | 700 | 98+700| 99+440|    740|    29600|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 21 |         | 700 |103+000|103+892|    892|    35680|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 22 |         | 700 |104+300|104+500|    200|     8000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 23 |         | 700 |105+500|105+550|     50|     2000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 24 |         | 700 |106+900|107+200|    300|    12000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 25 |         | 700 |108+000|109+990|    990|    39600|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 26 |         | 700 |109+950|110+750|    800|    32000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 27 |         | 700 |111+400|112+040|    640|    25600|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 28 |         | 700 |114+850|115+900|   1050|    42000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 29 |         | 700 |117+200|117+700|    500|    20000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 30 |         | 700 |117+700|118+880|   1180|    47200|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 31 |         | 700 |120+700|122+200|   1500|    60000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 32 |         | 700 |124+500|124+900|    400|    12000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 33 |         | 700 |124+900|125+150|    250|     7500|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 34 |         | 700 |130+820|132+220|   1400|    28000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 35 |         | 700 |177+930|178+430|    500|    20000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 36 |         | 700 |178+430|178+740|    310|    12400|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 37 |         | 700 |181+640|182+200|    560|    22400|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 38 |         | 700 |182+740|182+840|    100|     4000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 39 |         | 700 |185+660|186+700|   1040|    41600|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 40 |         | 700 |189+180|189+330|    150|     6000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 41 |         | 700 |189+330|189+430|    100|     4000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 42 |         | 700 |190+050|191+260|   1210|    48400|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 43 |         | 700 |193+800|194+450|    650|    26000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 44 |         | 700 |195+470|196+780|   1310|    52400|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 45 |         | 700 |198+170|198+400|    230|     9200|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 46 |         | 700 |198+400|198+850|    450|    18000|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 47 |         | 700 |199+500|199+550|     50|     2000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 48 |         | 700 |199+550|199+900|    350|    14000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 49 |         | 700 |206+150|206+300|    150|     6000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 50 |         | 700 |206+300|206+430|    130|     5200|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 51 |         | 700 |207+300|207+610|    310|    10850|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 52 |         | 700 |208+190|208+590|    400|    14000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 53 |         | 700 |210+200|210+920|    720|    28800|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 54 |         | 700 |211+080|211+680|    600|    24000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 55 |         | 700 |214+040|214+400|    360|    14400|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 56 |         | 700 |217+720|218+800|   1080|    43200|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ulm               |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 57 |         | 700 |231+910|232+750|    840|    33600|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 58 |         | 700 |233+040|233+165|    125|     5000|ulm, salcam       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 59 |Galati   | 700 |254+250|255+560|   1310|    52400|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |  26077|  1005030|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |          Total 2005                   |  1407500|                  |
|____|____|_______________________________________|_________|__________________|
|2006|  1 |Craiova  | 101 |119+680|119+927|    247|    10600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  2 |         | 101 |120+900|121+198|    298|    13100|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  3 |         | 101 |133+000|133+430|    430|    11000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  4 |         | 101 |138+501|139+500|     99|    43000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  5 |         | 101 |143+690|143+960|    270|    10000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  6 |         | 101 |151+055|151+100|     45|     1750|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  7 |         | 101 |151+100|151+280|    180|     7000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  8 |         | 101 |159+575|159+750|    175|     6300|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  9 |         | 101 |160+840|161+278|    438|    16206|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 10 |         | 101 |166+450|166+802|    352|     4329|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 11 |         | 101 |170+431|170+586|    155|     5580|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 12 |         | 101 |170+940|171+200|    260|    10400|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 13 |         | 101 |171+200|171+300|    100|     4000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 14 |         | 101 |171+300|171+350|     50|     2000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 15 |         | 101 |172+800|172+851|     51|     2040|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 16 |         | 101 |172+851|173+356|    505|    21210|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 17 |         | 101 |174+040|174+260|    220|     8800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 18 |         | 101 |174+275|174+800|    525|    20475|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 19 |         | 101 |176+230|177+020|    790|    11950|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 20 |         | 101 |180+470|180+885|    415|    16600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 21 |         | 101 |181+850|181+922|     72|     2880|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 22 |         | 101 |184+500|184+750|    250|    10000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 23 |         | 101 |186+822|187+224|    402|    16080|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 24 |         | 101 |187+640|187+972|    332|    13280|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 25 |         | 101 |191+625|191+920|    295|    11800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 26 |         | 101 |204+250|204+570|    320|    12800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 27 |         | 101 |204+262|204+512|    250|    10000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 28 |         | 101 |205+224|205+474|    250|     6500|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 29 |         | 101 |207+200|207+600|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 30 |         | 101 |208+300|208+800|    500|    20000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 31 |         | 101 |208+300|208+800|    500|    20000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 32 |         | 101 |209+380|210+000|    620|    24800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 33 |         | 101 |209+680|210+050|    620|    24800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 34 |         | 101 |213+650|214+200|    550|    22000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 35 |         | 101 |214+680|215+220|    540|    21600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 36 |         | 101 |216+760|217+120|    360|    14400|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 37 |         | 101 |221+475|221+690|    215|     8600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 38 |         | 101 |224+025|224+200|    175|     7000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 39 |         | 101 |225+300|225+700|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 40 |         | 101 |226+630|226+750|    120|     4800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 41 |         | 101 |229+127|229+411|    284|    10224|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 42 |         | 101 |237+785|238+050|    265|     9275|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 43 |         | 101 |238+300|238+648|    668|    21500|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 44 |Craiova  | 101 |238+900|239+150|    250|    10000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |  14243|   560679|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 45 |Iasi     | 500 |259+200|260+500|   1300|    39000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 46 |         | 500 |262+250|263+000|    750|    30000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 47 |         | 500 |283+050|284+439|   1389|    41670|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 48 |         | 500 |291+741|292+000|    259|    10360|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 49 |         | 500 |323+700|324+000|    300|    12000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 50 |         | 500 |428+560|429+000|    440|    17600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 51 |         | 500 |429+398|429+350|    252|    10080|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 52 |         | 500 |436+317|437+945|   1628|    48840|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 53 |Iasi     | 500 |439+695|440+000|    305|    12200|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   6623|   221750|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 54 |Galati   | 500 | 87+330| 87+730|    400|     6000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 55 |         | 500 | 91+630| 92+630|   1000|    40000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 56 |         | 500 |120+000|120+750|    750|    22500|salcam, ligustrum,|
|    |    |         |     |       |       |       |         |prunus            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 57 |         | 500 |132+300|132+550|    250|    10000|salcam, ulm,      |
|    |    |         |     |       |       |       |         |sanger            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 58 |         | 500 |132+967|134+000|   1033|    41320|salcam, ulm,      |
|    |    |         |     |       |       |       |         |sanger            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 59 |         | 500 |139+540|140+500|    460|    18400|salcam, ulm       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 60 |         | 500 |158+100|158+574|    474|    18960|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 61 |         | 500 |162+250|162+700|    960|    38400|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 62 |         | 500 |169+040|169+240|    200|     8000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 63 |         | 500 |169+335|169+735|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 64 |         | 500 |175+520|176+260|    740|    29600|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 65 |         | 500 |176+280|177+500|    320|    12800|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 66 |         | 500 |177+500|180+400|   2900|   116000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 67 |         | 500 |182+036|182+312|    274|    10960|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 68 |         | 500 |185+380|185+670|    290|    11600|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 69 |         | 500 |185+725|185+995|    270|    10800|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 70 |         | 500 |186+050|186+295|    245|     9800|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 71 |         | 500 |188+879|190+490|    511|    20440|salcam, frasin,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 72 |         | 500 |209+700|210+700|   1000|    40000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 73 |         | 500 |215+408|216+200|    772|    30880|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 74 |         | 500 |219+500|222+000|   2500|   100000|salcam, frasin    |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 75 |         | 500 |222+250|222+500|    250|    10000|salcam, frasin    |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |  15999|   622460|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 76 |Galati   | 504 |  5+200|  5+950|    750|    33750|ulm, frasin       |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 77 |         | 504 |  6+920|  7+250|    330|    13200|sanger, carpen,   |
|    |    |         |     |       |       |       |         |ligustrum         |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1080|    46950|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 78 |Iasi     | 510 | 15+230| 15+550|    640|    25600|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    640|    25600|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 79 |Galati   | 602 |221+200|221+600|    400|    16000|artar, salcam,    |
|    |    |         |     |       |       |       |         |plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 80 |         | 602 |222+400|222+720|    320|    12800|artar, salcam,    |
|    |    |         |     |       |       |       |         |plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 81 |         | 602 |224+400|224+950|    500|    20000|artar, salcam,    |
|    |    |         |     |       |       |       |         |plop              |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 82 |         | 602 |225+270|225+636|    366|    14640|artar, salcam,    |
|    |    |         |     |       |       |       |         |frasin            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 83 |Galati   | 602 |229+080|230+454|   1374|    54960|artar, salcam,    |
|    |    |         |     |       |       |       |         |plop              |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   2960|   118400|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 84 |Iasi     | 607 |  6+200|  6+520|    320|     9600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 85 |         | 607 | 21+300| 22+111|    811|    24330|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 86 |         | 607 | 23+300| 23+370|     70|     2800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 87 |         | 607 | 23+370| 23+700|    330|     9900|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 88 |         | 607 | 39+250| 39+709|    459|    13770|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 89 |         | 607 | 40+060| 40+800|    740|    22200|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 90 |         | 607 | 40+975| 41+450|    475|    14250|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 91 |         | 607 | 44+200| 44+700|    500|    15000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 92 |         | 607 | 44+720| 45+200|    480|    14400|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 93 |         | 607 | 45+700| 46+060|    360|    10800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 94 |         | 607 | 49+117| 49+594|    478|    14340|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 95 |         | 607 | 53+530| 53+820|    290|    11600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 96 |         | 607 | 54+200| 54+520|    320|     9600|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 97 |Iasi     | 607 | 54+800| 54+850|     50|     2000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   5683|   174590|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 98 |Bucuresti| 700 | 40+300| 42+700|   2400|    48000|salcam            |
|    |    |         |     |       | Stg   |       |         |                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   2400|    48000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 99 |Galati   | 704 |243+485|244+250|    765|    30600|plop, frasin      |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |100 |         | 704 |244+680|245+120|    440|    17600|salcam, ulm, artar|
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |101 |         | 704 |287+150|287+550|    400|    16000|salcam, ulm, artar|
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |102 |         | 704 |290+950|291+400|    450|    18000|salcam, ulm, artar|
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |103 |         | 704 |293+900|295+520|   1620|    64800|artar, dud, salcam|
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |104 |Galati   | 704 |298+300|298+700|    400|    16000|artar, dud, salcam|
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   4075|   163000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |105 |Bucuresti| 804 |18+200 | 18+400|    200|     4000|salcam            |
|    |    |         |     |       | Stg   |       |         |                  |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |106 |         | 804 | 47+800| 48+500|    700|    14000|salcam            |
|    |    |         |     |       | Stg   |       |         |                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    900|    18000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |          Total 2006                   |  1999429|                  |
|____|____|_______________________________________|_________|__________________|
|2007|  1 |Craiova  | 110 |143+025|143+430|    405|    12150|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  2 |         | 110 |174+860|175+137|    277|     9000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  3 |         | 110 |175+897|176+840|    943|    37000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  4 |         | 110 |179+800|180+200|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  5 |         | 110 |184+978|185+328|    350|    14000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  6 |         | 110 |185+800|186+458|    658|    26000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  7 |         | 110 |187+000|187+389|    389|    11670|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  8 |         | 110 |192+200|193+000|   1000|    40000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |  9 |         | 110 |203+500|203+720|    220|     8000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 10 |         | 110 |204+575|205+150|    575|    23000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 11 |         | 110 |205+500|206+120|    620|    24000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 12 |         | 110 |206+500|207+300|    800|    25000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 13 |         | 110 |208+500|208+950|    450|    18000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 14 |         | 110 |209+300|210+200|    900|    36000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 15 |         | 110 |213+200|214+500|   1300|    52000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 16 |         | 110 |214+500|215+750|   1250|    50000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 17 |         | 110 |217+900|219+750|   1850|    74000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 18 |         | 110 |223+050|223+250|    200|     8000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 19 |         | 110 |223+950|225+100|   1150|    50000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 20 |         | 110 |226+700|227+100|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 21 |         | 110 |227+100|227+751|    651|    26040|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 22 |         | 110 |228+730|228+880|    150|     6000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 23 |         | 110 |231+800|232+200|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 24 |         | 110 |232+550|233+500|    950|    38000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 25 |         | 110 |233+500|233+680|    180|     6300|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 26 |         | 110 |233+680|234+945|   1265|    44000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 27 |         | 110 |235+950|236+600|    650|    26000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 28 |Craiova  | 110 |236+915|237+600|    685|    27000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |  19068|   739160|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 29 |Craiova  | 111 |253+385|255+195|   1810|    63000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 30 |         | 111 |257+667|257+780|    113|     4000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 31 |         | 111 |258+005|258+340|    335|    12000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 32 |         | 111 |258+444|259+210|    766|    38000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 33 |         | 111 |262+685|263+300|    615|    21000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 34 |         | 111 |264+605|264+950|    345|    13000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 35 |         | 111 |265+169|265+745|    576|    23000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 36 |Craiova  | 111 |270+050|270+380|    330|     6000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   4890|   180000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 37 |Craiova  | 113 |254+600|255+320|    700|    21000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 38 |         | 113 |275+275|275+485|    210|     7980|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 39 |         | 113 |279+680|280+100|    420|    15540|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 40 |Craiova  | 113 |334+870|334+950|     80|     3200|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1410|    47720|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 41 |Craiova  | 116 |115+700|115+900|    200|     8000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    200|     8000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 42 |Craiova  | 203 |206+650|206+900|    250|    10000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 43 |         | 203 |216+110|216+250|    140|     2800|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 44 |Craiova  | 203 |207+050|208+300|   1250|    50000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1640|    62800|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 45 |Iasi     | 509 |  1+100|  2+265|   1165|    34950|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 46 |         | 509 | 11+450| 11+600|    150|     6000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 47 |         | 509 | 18+250| 18+750|    500|    20000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 48 |         | 509 | 37+500| 37+650|    150|     6000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 49 |Iasi     | 509 | 38+500| 38+900|    400|    16000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   2365|    82950|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 50 |Iasi     | 610 | 61+000| 61+150|    150|     6000|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    150|     6000|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 51 |Iasi     | 613 |  9+125|  9+260|    135|     5400|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |    135|     5400|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 52 |Constanta| 800 | 67+500| 68+385|    885|    26430|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 53 |         | 800 | 89+700| 90+100|    400|    16000|salcam            |
|    |    |         |_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 54 |         | 800 |100+425|100+700|    275|     9900|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1560|    52330|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 55 |         | 807 | 16+100| 16+850|    750|    26200|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    | 56 |Constanta| 807 | 16+850| 17+200|    350|    10650|salcam            |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |         |Total|       |       |   1100|    36850|                  |
|    |    |_________|_____|_______|_______|_______|_________|__________________|
|    |    |          Total 2007                   |  1168880|                  |
|____|____|_______________________________________|_________|__________________|

 _________________________________________________________________
|Anul  |Nr. |Regionala|Linia|  Zone propuse pentru amenajare ca   |
|      |crt.|   C.F.  |     |  perdele forestiere de protectie    |
|      |    |         |     |_____________________________________|
|      |    |         |     |      poz. km      |Lungime|Suprafata|
|      |    |         |     |___________________|   ml  |    mp   |
|      |    |         |     | intrare | iesire  |       |         |
|______|____|_________|_____|_________|_________|_______|_________|
| 2007 |  1 |Craiova  | 100 | 262+800 | 263+400 |   600 |   18000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   600 |   18000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  2 |Bucuresti| 105 |  61+650 |  61+750 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  3 |         | 105 |  57+400 |  57+600 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  4 |         | 105 |  57+000 |  57+180 |   180 |    5400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  5 |         | 105 |  56+650 |  56+800 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  6 |         | 105 |  53+800 |  54+250 |   450 |   13500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  7 |         | 105 |  52+750 |  53+400 |   650 |   19500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  8 |         | 105 |  48+150 |  48+400 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  9 |         | 105 |  47+100 |  47+500 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 10 |         | 105 |  44+400 |  45+100 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 11 |         | 105 |  43+800 |  44+000 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 12 |         | 105 |  42+950 |  43+450 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 13 |         | 105 |  37+800 |  38+000 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 14 |         | 105 |  35+900 |  36+900 |  1000 |   30000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 15 |         | 105 |  35+100 |  35+350 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 16 |         | 105 |  29+700 |  30+000 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 17 |         | 105 |  29+600 |  29+400 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 18 |         | 105 |  28+000 |  28+500 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 19 |         | 105 |  11+545 |  12+645 |  1100 |   33000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 20 |Bucuresti| 105 |   3+200 |   3+500 |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  7630 |  228900 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 21 |Bucuresti| 300 |  72+800 |  72+900 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 22 |         | 300 |  78+250 |  78+450 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 23 |Bucuresti| 300 |  86+300 |  87+300 |  1000 |   30000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1300 |   39000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 24 |Iasi     | 600 | 372+600 | 372+800 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 25 |Galati   | 600 |   4+850 |   4+900 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 26 |         | 600 |   5+350 |   5+400 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 27 |         | 600 |   5+850 |   5+900 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 28 |         | 600 |  10+300 |  10+430 |    40 |    1200 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 29 |         | 600 |  11+160 |  11+250 |    90 |    2700 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 30 |         | 600 |  27+500 |  28+250 |   750 |   22500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 31 |         | 600 |  28+820 |  28+870 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 32 |         | 600 |  29+850 |  30+700 |   220 |    6600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 33 |         | 600 |  29+990 |  30+060 |    70 |    2100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 34 |         | 600 |  35+530 |  35+780 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 35 |         | 600 |  42+500 |  42+520 |    20 |     600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 36 |         | 600 |  43+200 |  43+230 |    30 |     900 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 37 |         | 600 |  44+530 |  44+950 |   420 |   12600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 38 |         | 600 |  44+530 |  45+100 |   570 |   17100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 39 |         | 600 |  56+300 |  56+600 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 40 |         | 600 |  76+050 |  76+900 |   850 |   25500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 41 |         | 600 |  77+500 |  77+800 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 42 |         | 600 |  77+900 |  78+220 |   320 |    9600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 43 |Galati   | 600 |  81+050 |  83+000 |  1950 |   58500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  6380 |  191400 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 44 |Galati   | 701 |   2+100 |   2+250 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 45 |         | 701 |  49+150 |  49+350 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 46 |         | 701 | 131+800 | 132+650 |   850 |   25500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 47 |         | 701 | 133+200 | 133+500 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 48 |         | 701 | 147+100 | 147+850 |   750 |   22500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 49 |         | 701 | 147+950 | 148+000 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 50 |         | 701 | 155+800 | 155+860 |    60 |    1800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 51 |         | 701 | 155+960 | 156+000 |    40 |    1200 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 52 |         | 701 | 157+600 | 157+940 |   340 |   10200 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 53 |         | 701 | 158+085 | 158+200 |   215 |    6450 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 54 |         | 701 |   2+000 |   2+100 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 55 |         | 701 |  18+000 |  18+500 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 56 |         | 701 |  40+500 |  41+500 |  1000 |   30000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 57 |         | 701 |  42+500 |  43+800 |  1300 |   39000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 58 |         | 701 |  50+100 |  51+600 |  1500 |   45000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 59 |         | 701 | 132+650 | 133+200 |   550 |   16500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 60 |         | 701 | 135+950 | 136+050 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 61 |         | 701 | 147+850 | 147+950 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 62 |         | 701 | 151+950 | 152+100 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 63 |         | 701 | 155+860 | 155+960 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 64 |         | 701 | 157+940 | 158+085 |   145 |    4350 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 65 |Galati   | 701 | 158+430 | 158+530 |   100 |    3000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  8600 |  258000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 66 |Galati   | 705 |  88+750 |  89+100 |   350 |   10500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   350 |   10500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 67 |Constanta| 804A| 140+100 | 140+300 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 68 |Constanta| 813 | 230+700 | 230+900 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 69 |         | 813 | 231+300 | 231+400 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 70 |         | 813 | 235+300 | 235+500 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 71 |         | 813 | 255+300 | 255+800 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 72 |         | 813 | 256+150 | 256+750 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 73 |Constanta| 813 | 257+200 | 257+400 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1800 |   54000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |          Total 2007                       |  811800 |
|______|____|___________________________________________|_________|
| 2008 |  1 |Bucuresti| 101 |  58+200 |  59+990 |  1790 |   53700 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  2 |         | 101 |  64+200 |  66+000 |  1800 |   54000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  3 |         | 101 |  78+000 |  86+000 |  8000 |  240000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  4 |Bucuresti| 101 |  94+500 |  94+850 |   350 |   10500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         | 11940 |  358200 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  5 |Bucuresti| 103 |   8+200 |   8+400 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  6 |Bucuresti| 107 |   6+195 |   6+600 |   405 |   12150 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  7 |         | 107 |  12+680 |  12+960 |   280 |    8400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  8 |         | 107 |  22+000 |  22+200 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |  9 |         | 107 |  24+330 |  24+878 |   548 |   16440 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 10 |         | 107 |  25+000 |  25+112 |   112 |    3360 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 11 |         | 107 |  26+000 |  26+890 |   890 |   26700 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 12 |Bucuresti| 107 |  27+590 |  27+900 |   310 |    9300 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  2745 |   82350 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 13 |Craiova  | 112 | 259+400 | 260+200 |   800 |   24000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 14 |Craiova  | 112 | 259+400 | 260+200 |   800 |   24000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1600 |   48000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 15 |Bucuresti|301 D|  50+050 |  50+350 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 16 |         |301 D|  47+300 |  47+700 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 17 |Bucuresti|301 D|  48+000 |  48+400 |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1100 |   33000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 18 |Bucuresti|301 E|  58+600 |  59+000 |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 19 |Iasi     | 500 | 262+100 | 262+250 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 20 |         | 500 | 350+783 | 311+049 |   266 |    7980 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 21 |         | 500 | 325+300 | 325+750 |   450 |   13500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 22 |         | 500 | 332+800 | 333+700 |   900 |   27000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 23 |Iasi     | 500 | 337+700 | 338+200 |   500 |   15000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  2266 |   67980 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 24 |Galati   | 500 |  86+200 |  87+330 |  1130 |   33900 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 25 |         | 500 |  87+750 |  89+000 |  1250 |   37500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 26 |         | 500 | 106+000 | 108+200 |  2000 |   60000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 27 |         | 500 | 112+740 | 113+400 |   660 |   19800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 28 |         | 500 | 122+300 | 122+500 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 29 |         | 500 | 139+000 | 139+150 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 30 |         | 500 | 140+500 | 140+580 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 31 |         | 500 | 144+600 | 145+500 |   900 |   27000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 32 |         | 500 | 162+700 | 164+700 |  2000 |   60000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 33 |         | 500 | 165+080 | 166+020 |   940 |   28200 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 34 |         | 500 | 167+100 | 167+700 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 35 |         | 500 | 167+750 | 168+450 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 36 |         | 500 | 174+130 | 174+700 |   570 |   17100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 37 |         | 500 | 186+400 | 186+900 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 38 |         | 500 | 191+400 | 191+850 |   450 |   13500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 39 |         | 500 | 192+400 | 192+550 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 40 |         | 500 | 193+140 | 193+300 |   160 |    4800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 41 |         | 500 | 200+360 | 200+440 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 42 |         | 500 | 203+510 | 203+720 |   210 |    6300 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 43 |         | 500 | 236+050 | 236+400 |   350 |   10500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 44 |         | 500 | 113+000 | 113+070 |    70 |    2100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 45 |         | 500 | 122+200 | 122+300 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 46 |         | 500 | 139+000 | 139+150 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 47 |         | 500 | 140+500 | 140+580 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 48 |         | 500 | 144+600 | 145+500 |   900 |   27000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 49 |         | 500 | 162+700 | 162+800 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 50 |         | 500 | 162+800 | 164+000 |  1200 |   36000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 51 |         | 500 | 164+000 | 164+600 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 52 |         | 500 | 164+700 | 164+800 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 53 |         | 500 | 165+080 | 166+020 |   940 |   28200 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 54 |         | 500 | 167+100 | 167+700 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 55 |         | 500 | 167+750 | 168+450 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 56 |         | 500 | 174+130 | 174+700 |   570 |   17100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 57 |         | 500 | 188+400 | 188+900 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 58 |         | 500 | 191+400 | 191+450 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 59 |         | 500 | 191+450 | 191+850 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 60 |         | 500 | 192+400 | 192+550 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 61 |         | 500 | 193+140 | 193+300 |   160 |    4800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 62 |         | 500 | 199+760 | 199+840 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 63 |         | 500 | 200+360 | 200+440 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 64 |         | 500 | 203+510 | 203+720 |   210 |    6300 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 65 |         | 500 | 210+830 | 211+050 |   220 |    6600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 66 |         | 500 | 225+000 | 225+800 |   800 |   24000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 67 |         | 500 | 238+050 | 238+400 |   350 |   10500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 68 |Galati   | 500 | 237+850 | 238+150 |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         | 22490 |  674700 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 69 |Galati   | 502 |   1+250 |   1+480 |   230 |    6900 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 70 |         | 502 |   1+500 |   1+800 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 71 |         | 502 |   1+900 |   2+100 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 72 |         | 502 |   2+500 |   2+900 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 73 |Galati   | 502 |   3+100 |   3+500 |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1530 |   45900 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 74 |Galati   | 503 |   1+900 |   1+950 |    50 |    1500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 75 |         | 503 |   2+310 |   2+470 |   160 |    4800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 76 |         | 503 |   2+970 |   3+260 |   290 |    8700 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 77 |         | 503 |   3+580 |   4+050 |   470 |   14100 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 78 |         | 503 |   4+100 |   4+200 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 79 |         | 503 |  14+250 |  14+700 |   450 |   13500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 80 |         | 503 |  14+760 |  14+960 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 81 |Galati   | 503 |  15+920 |  15+960 |    40 |    1200 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1760 |   52800 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 82 |Galati   | 504 |   3+900 |   4+500 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 83 |         | 504 |   5+950 |   6+100 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 84 |         | 504 |   2+600 |   3+500 |   900 |   27000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 85 |         | 504 |   8+300 |   8+400 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 86 |Galati   | 504 |  43+700 |  43+850 |   150 |    4500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1900 |   57000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 87 |Iasi     | 509 |  11+600 |  11+700 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 88 |         | 509 |  33+900 |  34+300 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 89 |Iasi     | 509 |  38+400 |  38+500 |   100 |    3000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   600 |   18000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 90 |Iasi     | 519 |  12+400 |  12+550 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 91 |         | 519 |  12+900 |  14+100 |  1200 |   36000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 92 |         | 519 |  14+290 |  15+050 |   760 |   22800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 93 |         | 519 |  20+400 |  20+660 |   260 |    7800 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 94 |Iasi     | 519 |  23+300 |  23+500 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  2570 |   77100 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 95 |Galati   | 602 | 219+780 | 220+100 |   320 |    9600 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 96 |         | 602 | 224+400 | 225+100 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 97 |         | 602 | 225+700 | 225+850 |   150 |    4500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 98 |         | 602 | 235+250 | 235+500 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      | 99 |Galati   | 602 | 236+430 | 236+570 |   140 |    4200 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1560 |   46800 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |100 |Iasi     | 610 |  42+400 |  42+900 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |101 |Iasi     | 610 |  39+800 |  40+100 |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   800 |   24000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |102 |Bucuresti| 700 |  42+700 |  43+000 |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |103 |Galati   | 700 | 124+220 | 124+500 |   280 |    8400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |104 |         | 700 | 209+050 | 209+350 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |105 |         | 700 | 209+650 | 209+900 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |106 |         | 700 |  84+500 |  84+600 |   100 |    3000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |107 |         | 700 | 122+000 | 122+200 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |108 |         | 700 | 124+220 | 124+420 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |109 |         | 700 | 168+900 | 169+250 |   350 |   10500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |110 | Galati  | 700 | 170+450 | 170+700 |   250 |    7500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1930 |   57900 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |111 |Galati   | 704 | 304+150 | 304+400 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |112 |         | 704 | 245+600 | 246+500 |   900 |   27000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |113 |         | 704 | 246+780 | 247+280 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |114 |Galati   | 704 | 247+950 | 248+150 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1850 |   55500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |115 |Bucuresti| 800 |  16+050 |  16+130 |    80 |    2400 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |116 |         | 800 |  47+200 |  47+650 |   450 |   13500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |117 |Bucuresti| 800 |  48+080 |  49+000 |   920 |   27600 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  1450 |    4350 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |118 |Constanta| 800 |  63+800 |  64+200 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |119 |         | 800 |  64+400 |  65+100 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |120 |         | 800 | 101+700 | 102+100 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |121 |         | 800 | 103+400 | 104+700 |  1300 |   39000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |122 |         | 800 | 109+800 | 110+200 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |123 |Constanta| 800 | 110+500 | 111+100 |   600 |   18000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  3800 |  114000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |124 |Bucuresti| 802 |  23+800 |  24+100 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |125 |         | 802 |  37+525 |  38+100 |   575 |   17250 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |126 |         | 802 |  56+300 |  56+600 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |127 |         | 802 |  59+900 |  60+150 |   250 |    7500 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |128 |         | 802 |  61+150 |  61+280 |   130 |    3900 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |129 |Bucuresti| 802 |  72+050 |  72+500 |   450 |   13500 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  2005 |   60150 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |130 |Bucuresti| 804 |  66+600 |  67+000 |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |   400 |   12000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |131 |Constanta| 804 |  64+200 |  64+600 |   400 |   12000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |132 |         | 804 |  70+000 |  70+200 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |133 |         | 804 |  75+000 |  76+000 |  1000 |   30000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |134 |         | 804 |  87+100 |  87+600 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |135 |         | 804 |  94+400 |  94+600 |   200 |    6000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |136 |Constanta| 804 |  96+300 |  96+500 |   200 |    6000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  2500 |   75000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |137 |Constanta| 807 |   0+900 |   1+700 |   800 |   24000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |138 |         | 807 |   4+200 |   4+900 |   700 |   21000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |139 |         | 807 |   5+100 |   5+700 |   600 |   18000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |140 |         | 807 |   9+700 |  10+200 |   500 |   15000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |141 |         | 807 |  11+200 |  11+500 |   300 |    9000 |
|      |    |         |_____|_________|_________|_______|_________|
|      |142 |Constanta| 807 |  12+600 |  12+900 |   300 |    9000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |         |Total|         |         |  3200 |   96000 |
|      |    |_________|_____|_________|_________|_______|_________|
|      |    |          Total 2008                       | 2126880 |
|______|____|___________________________________________|_________|

    ANEXA 2
    la program

    PROGRAMUL DE REALIZARE A PERDELELOR FORESTIERE PENTRU PROTECTIA DRUMURILOR NATIONALE

 ______________________________________________________________________________
|Nr |   Anul    |   DRDP   |  Judetul  | DN|     Poz. km     |Lungime|Suprafata|
|crt|infiintarii|          |           |   |                 |   m   |   ha    |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|  1|    2004   |   Iasi   |   Bacau   |  2|  247+000-247+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  2|           |          |           |  2|  265+400-265+600|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  3|           |          |           |  2|  274+500-275+500|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  4|           |          |           |  2|  278+800-279+700|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  5|           |          |           |  2|  297+000-298-000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  6|           |          |           |  2|  302+000-303+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  7|           |          |           |  2|  311+100-313+000|  1.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  8|           |          |           |11A|    58+400-60+000|  1.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|  9|           |          |           |11A|    63+000-64+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 10|           |          |           |11A|    79+000-79+700|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 11|           |          |           | 2F|      6+300-6+450|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 12|           |          |           | 2F|    15+600-16+200|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 13|           |          |           | 2F|    25+800-26+100|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 14|           |          |           | 11|  157+000-158+000|  1.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   35,850|
|____________________________________________________________________|_________|
| 15|    2004   |   Iasi   |  Botosani |24C|    50+000-52+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 16|           |          |           |24C|    56+000-57+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 17|           |          |           |24C|    59+700-60+700|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 18|           |          |           |24C|    64+000-65+400|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 19|           |          |           |24C|    91+000-91+400|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 20|           |          |           |24C|  102+000-103+500|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 21|           |          |           |24C|  105+500-106+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 22|           |          |           |24C|  109+000-109+500|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   25,000|
|____________________________________________________________________|_________|
| 23|    2004   |   Iasi   |   Vaslui  | 2F|    50+800-51+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 24|           |          |           | 2F|    52+000-53+800|  1.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 25|           |          |           | 2F|    60+000-60+400|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 26|           |          |           | 2F|    76+000-77+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 27|           |          |           |11A|    85+200-86+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 28|           |          |           |11A|     86+200-87+20|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 29|           |          |           |11A|    90+000-90+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 30|           |          |           | 24|    81+290-83+000|  1.710|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 31|           |          |           | 24|    91+440-92+590|  1.150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 32|           |          |           | 24|    94+000-94+895|    895|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 33|           |          |           | 24|    98+000-99+150|  1.150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 34|           |          |           | 24|  146+000-148+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 35|           |          |           |24A|    33+330-34+000|    670|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   39,150|
|____________________________________________________________________|_________|
| 36|    2004   | Bucuresti|   Ilfov   |  2|    19+190-19+457|    267|         |
|___|           |(existent)|           |___|_________________|_______|_________|
| 37|           |          |           |  2|    20+092-20+377|    285|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 38|           |          |           |  2|    28+900-29+330|    430|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    2,950|
|____________________________________________________________________|_________|
| 39|    2004   | Bucuresti|  Calarasi |  3|    26+800-27+118|    318|         |
|___|           |(existent)|           |___|_________________|_______|_________|
| 40|           |          |           |  3|    27+595-27+830|    235|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 41|           |          |           |  4|    32+800-33+500|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 42|           |          |           |  4|    39+850-41+250|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 43|           |          |           |  5|    23+350-24+792|  1.442|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 44|           |          |           |  5|    28+050-28+690|    640|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 45|           |          |           |  5|    33+650-34+200|    550|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 46|           |          |           |  5|     4+490-55+120|    630|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 47|           |          |           |  5|    55+400-56+400|  1.400|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   20,740|
|____________________________________________________________________|_________|
| 48|    2004   | Bucuresti|   Buzau   | 1B|    56+014-56+470|    456|         |
|___|           |(existent)|           |___|_________________|_______|_________|
| 49|           |          |           | 1B|    57+210-57+705|    495|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 50|           |          |           | 1B|    58+965-59+555|    590|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 51|           |          |           | 1B|    66+565-67+232|    267|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    5,400|
|____________________________________________________________________|_________|
| 52|    2004   | Craiova  |    Dolj   |  6|  190+370-190+850|    480|         |
|___|           |(existent)|           |___|_________________|_______|_________|
| 53|           |          |           |   |  191+190-191+700|    510|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 54|           |          |           |   |  191+990-192+310|    320|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 55|           |          |           |   |  192+510-193+050|    540|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 56|           |          |           |   |  198+050-198+380|    330|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 57|           |          |           |   |  198+520-198+740|    220|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 58|           |          |           |   |  202+190-202+610|    420|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 59|           |          |           | 65|     19575-20+076|    501|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    9,960|
|____________________________________________________________________|_________|
| 60|    2004   |   Iasi   |   Bacau   |  2|   303+950-05+100|  2.150|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    6,450|
|____________________________________________________________________|_________|
| 61|    2004   |Timisoara |    Arad   | 79|    26+500-28+000|  1.500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    4,500|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL 2004                                                      |  150,000|
|____________________________________________________________________|_________|
| 62|    2005   |   Iasi   |    Iasi   |24C|      1+000-4+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 63|           |          |           | 28|      0+900-1+900|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 64|           |          |           | 28|      7+900-9+200|  1.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 65|           |          |           | 28|    10+200-10+600|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 66|           |          |           | 28|    11+300-12+100|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 67|           |          |           | 28|    14+000-15+450|  1.450|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 68|           |          |           | 28|    20+600-22+000|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 69|           |          |           | 28|    32+200-35+100|  2.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 70|           |          |           | 28|    40+850-43+100|  2.250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 71|           |          |           | 28|    43+350-43+700|    350|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 72|           |          |           |28A|      1+100-1+600|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 73|           |          |           |28A|    11+700-12+150|    450|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 74|           |          |           |28A|    15+800-17+000|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 75|           |          |           |28A|    27+500-29+100|  1.600|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   55,800|
|____________________________________________________________________|_________|
| 76|    2005   |   Iasi   |  Botosani |24C|    91+400-95+000|  3.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 77|           |          |           |28B|    40+000-41+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 78|           |          |           |28B|    44+400-45+600|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 79|           |          |           |28B|    59+750-62+300|  2.550|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 80|           |          |           | 29|    25+650-26+550|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 81|           |          |           | 29|    29+700-31+100|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 82|           |          |           | 29|    45+400-48+200|  2.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 83|           |          |           | 29|    51+400-51+600|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 84|           |          |           | 29|    52+000-57+400|  5.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 85|           |          |           | 29|    59+000-60+200|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 86|           |          |           | 29|    66+000-74+500|  8.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 87|           |          |           | 29|    77+000-78+500|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 88|           |          |           | 29|    82+000-84+700|  2.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 89|           |          |           | 29|    91+500-92+100|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 90|           |          |           | 29|    92+500-93+200|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 91|           |          |           |29A|    25+000-25+100|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 92|           |          |           |29A|    33+200-33+600|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 93|           |          |           |29A|    55+000-55+700|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 94|           |          |           |29A|    59+100-61+900|  2.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 95|           |          |           |29A|    66+400-68+400|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 96|           |          |           |29A|    81+100-82+300|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 97|           |          |           |29A|    85+000-88+400|  3.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 98|           |          |           |29A|    90+400-91+100|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
| 99|           |          |           |29A|    92+400-94+500|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|100|           |          |           |29C|      0+000-1+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|101|           |          |           |29C|      4+000-8+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|102|           |          |           |29C|    37+900-38+600|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|103|           |          |           |29C|    41+300-41+700|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|104|           |          |           |29C|    42+500-45+800|  3.300|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  140,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|105|    2005   |    Iasi  |  Suceava  |  2|  423+000-425+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|106|           |          |           |  2|  472+000-475+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|107|           |          |           | 17|  243+000-246+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|108|           |          |           |17A|    82+300-83+315|  1.015|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|109|           |          |           | 29|    11+900-13+900|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|110|           |          |           | 29|    19+300-20+300|  1.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   36,045|
|____________________________________________________________________|_________|
|111|    2005   |    Iasi  |   Vaslui  | 2F|    50+800-51+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|112|           |          |           | 2F|    52+000-53+800|  1.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|113|           |          |           | 2F|    60+000-60+400|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|114|           |          |           | 2F|    76+000-77+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|115|           |          |           |11A|    85+200-86+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|116|           |          |           |11A|     86+200-87+20|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|117|           |          |           |11A|    90+000-90+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|118|           |          |           | 24|    81+290-83+000|  1.710|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|119|           |          |           | 24|    91+440-92+590|  1.150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|120|           |          |           | 24|    94+000-94+895|    895|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|121|           |          |           | 24|    98+000-99+150|  1.150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|122|           |          |           | 24|  146+000-148+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|123|           |          |           |24A|    33+330-34+000|    670|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|124|           |          |           |24B|    41+200-42+100|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|125|           |          |           |24B|    42+350-42+850|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    7,725|
|____________________________________________________________________|_________|
|126|    2005   | Constanta| Constanta |22A|    65+000-68+600|       |         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|127|           |          |           | 22|  241+000-251+000| 10.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|128|           |          |           | 22|  261+000-261+600|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|129|           |          |           | 22|  257+000-270+000| 13.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|130|           |          |           |  3|  190+000-192+000|  2.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   95,400|
|____________________________________________________________________|_________|
|131|    2005   | Constanta|  Calarasi |  3|    51+000-51+500|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|132|           |          |           |  3|    57+700-58+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|133|           |          |           |  3|    64+000-64+400|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|134|           |          |           | 3A|      1+500-2+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|135|           |          |           | 3A|      3+900-4+200|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|136|           |          |           | 3A|      6+100-6+300|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|137|           |          |           | 3A|    11+400-11+700|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|138|           |          |           | 3A|    22+600-22+900|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|139|           |          |           | 3A|    23+500-24+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|140|           |          |           | 3A|    27+900-28+000|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|141|           |          |           |  3|    80+000-80+200|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|142|           |          |           |  3|    84+900-85+300|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|143|           |          |           |  3|    99+600-99+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|144|           |          |           |  3|  103+400-104+000|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|145|           |          |           |  3|  106+300-106+900|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|146|           |          |           | 3B|    10+900-11+500|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|147|           |          |           | 3B|    18+300-18+500|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|148|           |          |           | 3B|    21+500-21+600|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|149|           |          |           | 3B|    26+800-27+100|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|150|           |          |           | 21|  102+800-103+200|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|151|           |          |           | 21|  112+500-112+700|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|152|           |          |           | 21|  114+100-114+200|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|153|           |          |           | 21|  119+800-120+050|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|154|           |          |           | 31|    23+000-23+500|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   25,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL 2005                                                      |  360,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|155|    2006   | Constanta|  Ialomita | 3A|    45+800-46+300|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|156|           |          |           | 3A|    48+500-49+500|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|157|           |          |           | 3A|    67+500-67+900|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|158|           |          |           | 3A|    69+300-69+600|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|159|           |          |           | 3A|    71+000-73+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|160|           |          |           | 3A|    77+000-77+200|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|161|           |          |           | 3B|    60+050-61+800|  1.750|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|162|           |          |           | 3B|    75+800-76+200|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|163|           |          |           |A2,|     3+200-14+100| 10.900|         |
|   |           |          |           | C2|                 |       |         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   52,689|
|____________________________________________________________________|_________|
|164|    2006   |    Iasi  |  Vrancea  |  2|  174+800-176+475|  1.675|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|165|           |          |           |  2|  222+000-223+250|  1.250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|166|           |          |           |  2|  208+200-208+450|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|167|           |          |           |11A|    41+243-42+500|  1.257|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|168|           |          |           |11A|    52+600-53+000|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|169|           |          |           |11A|    53+800-54+500|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|170|           |          |           | 23|      1+100-1+800|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|171|           |          |           | 23|      3+500-3+900|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|172|           |          |           | 23|      4+200-6+420|  2.220|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|173|           |          |           | 23|     9+500-12+000|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|174|           |          |           | 23|    22+500-25+000|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|175|           |          |           | 24|      0+000-0+870|    870|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|176|           |          |           | 24|      1+800-2+850|  1.050|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   47,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|177|    2006   |    Iasi  |   Galati  | 24|    15+740-16+400|    660|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|178|           |          |           | 24|    42+000-43+800|  1.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|179|           |          |           | 25|    40+500-42+200|  1.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|180|           |          |           | 25|    44+700-45+600|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|181|           |          |           | 26|    27+700-32+800|  5.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|182|           |          |           | 26|    44.500-45.000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|183|           |          |           | 26|    54+600-55+100|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|184|           |          |           | 26|    80+100-81+630|  1.530|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   38,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|185|    2006   |   Iasi   |   Neamt   |  2|  341+850-342+200|    350|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|186|           |          |           |  2|  343+900-345+280|  1.380|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|187|           |          |           |  2|  347+000-347+250|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|188|           |          |           |  2|  347+300-348+000|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|189|           |          |           |  2|  349+500-349+750|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|190|           |          |           |  2|  351+700-351+900|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|191|           |          |           | 15|  335+280-335+350|     70|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|192|           |          |           | 15|  339+490-339+550|     60|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|193|           |          |           |15B|    58+200-60+063|  1.863|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|194|           |          |           |15C|      7+050-7+085|     35|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|195|           |          |           |15C|      7+200-7+260|     60|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|196|           |          |           |15C|      9+600-9+790|    190|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|197|           |          |           |15C|     9+880-10+000|    120|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|198|           |          |           |15C|    10+000-10+254|    254|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|199|           |          |           |15C|    10+300-10+390|     90|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|200|           |          |           |15C|    11+400-11+476|     76|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|201|           |          |           |15C|    14+680-14+800|    120|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|202|           |          |           |15C|    15+280-15+730|    450|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|203|           |          |           |15C|    19+200-19+350|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|204|           |          |           |15C|    23+000-23+210|    210|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|205|           |          |           |15C|    23+850-23+900|     50|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|206|           |          |           |15C|    25+775-25+875|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|207|           |          |           |15C|    30+810-30+935|    125|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|208|           |          |           |15C|    34+600-34+700|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|209|           |          |           |15C|    36+300-36+475|    175|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|210|           |          |           |15C|    41+200-41+350|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|211|           |          |           |15C|    46+250-46+375|    125|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|212|           |          |           |15C|    50+390-51+150|    760|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|213|           |          |           |15D|      1+100-2+600|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|214|           |          |           |15D|      3+100-3+300|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|215|           |          |           |15D|      3+250-4+460|  1.210|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|216|           |          |           |15D|      4+460-5+000|    540|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|217|           |          |           |15D|      6+750-6+980|    230|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|218|           |          |           |15D|      7+210-9+090|  1.880|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|219|           |          |           |15D|      9+090-9+350|    260|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|220|           |          |           |15D|    10+800-11+800|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|221|           |          |           |15D|    11+800-12+100|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|222|           |          |           |15D|    12+100-14+200|  2.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|223|           |          |           |15D|    14+200-14+500|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|224|           |          |           |15D|    14+500-15+400|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|225|           |          |           |15D|    15+400-15+700|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|226|           |          |           |15D|    15+700-15+800|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|227|           |          |           |15D|    16+300-17+100|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|228|           |          |           |15D|    17+200-18+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|229|           |          |           |15D|    20+000-20+200|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|230|           |          |           |15D|    20+500-20+800|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|231|           |          |           |15D|    21+400-21+895|    495|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|232|           |          |           |15D|    22+190-22+815|    625|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|233|           |          |           |15D|    23+420-23+650|    230|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|234|           |          |           |15D|    23+900-26+000|  2.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|235|           |          |           |15D|    26+110-26+235|    125|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|236|           |          |           |15D|    26+640-26+864|    224|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|237|           |          |           |15D|    28+320-28+370|     50|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|238|           |          |           |15D|    28+370-28+582|    212|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|239|           |          |           |15D|    28+820-29+126|    306|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|240|           |          |           |15D|    29+725-29+981|    256|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|241|           |          |           |15D|    31+670-31+754|     84|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|242|           |          |           |15D|    34+230-34+990|    760|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   78,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|243|    2006   | Constanta|   Tulcea  | 22|  102+000-103+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|244|           |          |           | 22|  119+000-121+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|245|           |          |           | 22|  141+000-142+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|246|           |          |           | 22|  156+500-158+000|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|247|           |          |           | 22|  198+600-199+300|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|248|           |          |           | 22|  208+000-209+300|  1.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|249|           |          |           | 22|  224+000-226+300|  2.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|250|           |          |           | 22|  230+500-231+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|251|           |          |           | 22|  234+000-236+500|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|252|           |          |           |22A|      5+250-5+500|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|253|           |          |           |22A|      6+150-6+300|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|254|           |          |           |22A|    11+200-12+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|255|           |          |           |22A|    41+000-43+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|256|           |          |           |22A|    46+500-47+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|257|           |          |           |22D|      2+000-4+500|  2.500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   58,500|
|____________________________________________________________________|_________|
|258|    2006   | Constanta|   Braila  | 21|    20+000-30+000| 10.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|259|           |          |           | 21|    37+000-41+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|260|           |          |           | 21|    47+000-59+000| 12.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|261|           |          |           | 22|    39+000-49+000| 10.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|262|           |          |           | 22|    53+500-58+500|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|263|           |          |           | 22|    61+500-62+500|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|264|           |          |           | 22|    65+000-67+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|265|           |          |           | 22|    70+000-74+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|266|           |          |           | 23|    69+000-72+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|267|           |          |           | 23|    73+000-82+500|  5.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|268|           |          |           | 2B|    38+000-43+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|269|           |          |           | 2B|    50+000-53+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|270|           |          |           | 2B|    54+000-61+000|  7.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|271|           |          |           | 2B|    72+000-77+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|272|           |          |           | 2B|    81+000-88+000|  7.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|273|           |          |           | 2B|    91+000-96+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|274|           |          |           | 2B|  106+000-108+000|  2.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  259,500|
|____________________________________________________________________|_________|
|275|    2006   | Constanta| Ialomita  | 2A|    16+720-16+962|    240|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|276|           |          |           | 2A|    20+146-20+436|    290|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|277|           |          |           | 2A|    22+800-23+119|    319|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|278|           |          |           | 2A|    47+300-47+520|    220|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|279|           |          |           | 2A|    48+050-48+320|    270|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|280|           |          |           | 2A|    50+020-50+200|    180|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|281|           |          |           | 2A|    56+000-56+113|    113|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|282|           |          |           | 2A|    56+000-56+113|    113|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|283|           |          |           | 2A|    56+600-56+870|    270|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|284|           |          |           | 2A|    92+750-92+950|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|285|           |          |           | 2A|  100+500-100+700|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|286|           |          |           | 2A|  100+800-101+774|    974|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|287|           |          |           | 21|    92+040-92+933|    893|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|288|           |          |           | 21|    93+300-93+700|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|289|           |          |           | 21|    94+000-94+228|    228|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|290|           |          |           | 2C|    56+900-57+030|    130|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   14,700|
|____________________________________________________________________|_________|
|291|    2006   | Bucuresti|  Giurgiu  |  5|    25+000-25+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|292|           |          |           |  5|    27+000-27+400|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|293|           |          |           |  5|    35+100-35+600|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|294|           |          |           |  5|    53+000-55+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|295|           |          |           | 41|    49+000-49+200|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|296|           |          |           | 41|    60+000-61+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|297|           |          |           | 5B|      3+200-6+500|  3.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|298|           |          |           | 5B|    11+000-14+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|299|           |          |           | 5B|    27+000-28+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|300|           |          |           | 5B|    35+000-37+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|301|           |          |           | 61|      3+000-4+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|302|           |          |           | 61|    19+500-20+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|303|           |          |           | 61|    27+500-28+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|304|           |          |           | A1|    42+200-42+900|    700|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   52,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL 2006                                                      |  600,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|305|    2007   | Bucuresti|      Buzau|  2|    72+500-73+600|  1.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|306|           |          |           |  2|    77+200-77+700|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|307|           |          |           |  2|  128+850-130+900|  2.050|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|308|           |          |           |  2|  131+700-132+600|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|309|           |          |           |  2|  133+600-134+000|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|310|           |          |           |  2|  135+200-137+000|  2.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|311|           |          |           |  2|  137+200-139+000|  1.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|312|           |          |           | 2B|    12+200-13+400|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|313|           |          |           | 2C|      6+500-7+200|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|314|           |          |           | 2C|    21+500-23+800|  1.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|315|           |          |           | 2C|    30+500-31+300|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|316|           |          |           | 22|      3+400-5+000|  1.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|317|           |          |           | 22|     8+000-10+500|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|318|           |          |           | 22|    12+000-20+800|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|319|           |          |           | 22|    19+300-20+800|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|320|           |          |           | 22|    21+200-22+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|321|           |          |           | 22|    23+000-27+000|  4.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   83,850|
|____________________________________________________________________|_________|
|322|    2007   | Bucuresti| Teleorman | 5C|    37+300-40+400|  3.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|323|           |          |           | 22|     8+000-10+500|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|324|           |          |           | 22|    12+000-20+800|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|325|           |          |           | 22|    19+300-20+800|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|326|           |          |           | 22|    21+200-22+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|327|           |          |           | 22|    23+000-27+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|328|           |          |           | 51|    19+000-37+000| 18.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|329|           |          |           |51A|      2+000-7+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|330|           |          |           |51A|    15+000-19+500|  3.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|331|           |          |           | 52|     5+500-13+700|  8.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|332|           |          |           |65A|   92+000-110+500| 18.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|333|           |          |           |65A|  114+500-130+005| 15.505|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|334|           |          |           |65A|    58+000-62+700|  4.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|335|           |          |           |65A|    65+800-74+400|  8.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|336|           |          |           |65A|    77+000-78+000|  1.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  258,315|
|____________________________________________________________________|_________|
|337|    2007   | Bucuresti|   Ilfov   |  4|    12+600-14+000|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|338|           |          |           |  4|    14+500-15+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|339|           |          |           |  4|    17+900-20+000|  2.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|340|           |          |           |  1|    18+000-20+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|341|           |          |           |  1|    25+000-27+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|342|           |          |           |  1|    37+000-39+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|343|           |          |           | 1D|    34+600-34+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|344|           |          |           | 1D|    28+500-29+500|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|345|           |          |           |  2|    19+900-20+100|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|346|           |          |           |  2|    20+500-20+900|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|347|           |          |           |  2|    61+850-62+200|    350|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|348|           |          |           |  2|    67+600-68+000|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|349|           |          |           | 2A|    11+100-11+200|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|350|           |          |           | 2A|    12+600-12+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|351|           |          |           | 2A|    16+050-16+150|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|352|           |          |           |  7|    16+945-17+100|     65|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|353|           |          |           | A1|    13+000-18+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|354|           |          |           | CB|      4+800-5+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|355|           |          |           | CB|      7+350-7+800|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|356|           |          |           | CB|      9+600-9+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|357|           |          |           | CB|    16+500-16+800|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|358|           |          |           | CB|    17+300-17+800|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   52,095|
|____________________________________________________________________|_________|
|359|    2007   | Bucuresti|  Calarasi |  4|    21+000-21+500|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|360|           |          |           |  4|    28+000-29+500|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|361|           |          |           |  4|    30+900-32+800|  1.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|362|           |          |           |  4|    46+000-47+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|363|           |          |           |  3|    27+270-27+350|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|364|           |          |           |  3|    28+500-28+750|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|365|           |          |           |  3|    30+200-30+400|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|366|           |          |           |  3|    30+500-30+650|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|367|           |          |           |  3|    37+200-37+600|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|368|           |          |           |  3|    41+100-41+300|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|369|           |          |           |  3|    42+800-42+950|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|370|           |          |           |  3|    44+200-45+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|371|           |          |           |  3|    49+500-50+000|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   22,950|
|____________________________________________________________________|_________|
|372|    2007   | Bucuresti|   Arges   | 65|   99+000-102+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|373|           |          |           | 65|  112+000-114+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|374|           |          |           |65A|    33+000-35+500|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|375|           |          |           |65A|    41+600-42+500|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|376|           |          |           |65A|    48+400-49+500|  1.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|377|           |          |           |A1,|                 |       |         |
|   |           |          |           | C1|    87+000-89+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|378|           |          |           | 73|    59+200-60+300|  1.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|379|           |          |           | 73|    90+000-91+000|  1.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   40,800|
|____________________________________________________________________|_________|
|380|    2007   | Bucuresti|  Prahova  |  1|    39+500-44+000|  4.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|381|           |          |           |  1|    57+000-63+000|  6.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|382|           |          |           |  1|    71+000-79+000|  8.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|383|           |          |           |  1|  137+220-137+420|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|384|           |          |           | 72|    66+000-68+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|385|           |          |           | 72|    69+000-71+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|386|           |          |           | 72|    72+000-77+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|387|           |          |           | 1D|      4+000-5+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|388|           |          |           | 1D|    12+500-13+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|389|           |          |           | 1D|    16+800-18+000|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|390|           |          |           | 1D|    23+000-26+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|391|           |          |           | 1A|    55+000-57+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|392|           |          |           | 1A|    58+000-63+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|393|           |          |           | 1A|    73+000-78+000|  5.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  142,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL 2007                                                      |  600,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|394|    2008   | Bucuresti| Dambovita | 1A|    26+600-28+200|  1.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|395|           |          |           | 1A|    33+600-33+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|396|           |          |           | 1A|    37+500-38+500|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|397|           |          |           | 1A|    46+900-47+400|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|398|           |          |           |  7|    32+000-33+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|399|           |          |           | A1|    50+000-50+500|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|400|           |          |           | A1|    57+500-58+800|  1.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|401|           |          |           | A1|    59+450-59+750|    300|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   22,200|
|____________________________________________________________________|_________|
|402|    2008   | Bucuresti|  Prahova  | 1A|    81+000-84+000|  3.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    3,800|
|____________________________________________________________________|_________|
|403|    2008   | Bucuresti|  Ialomita | 1D|    34+600-34+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|404|           |          |           | 1D|    28+500-29+500|  1.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    7,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|405|    2008   | Bucuresti|   Ilfov   |  2|    19+190-19+457|    267|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|406|           |          |           |  2|    20+092-20+377|    285|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|407|           |          |           |  2|    28+900-29+330|    430|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |         |
|____________________________________________________________________|_________|
|408|    2008   | Bucuresti|  Calarasi |  3|    26+800-27+118|    318|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|409|           |          |           |  3|    27+595-27+830|    235|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|410|           |          |           |  4|    32+800-33+500|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|411|           |          |           |  4|    39+850-41+250|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|412|           |          |           |  5|    23+350-24+792|  1.442|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|413|           |          |           |  5|    28+050-28+690|    640|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|414|           |          |           |  5|    33+650-34+200|    550|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|415|           |          |           |  5|     4+490-55+120|    630|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|416|           |          |           |  5|    55+400-56+400|  1.400|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |         |
|____________________________________________________________________|_________|
|417|    2008   | Bucuresti|   Buzau   | 1B|    56+014-56+470|    456|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|418|           |          |           | 1B|    57+210-57+705|    495|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|419|           |          |           | 1B|    58+965-59+555|    590|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|420|           |          |           | 1B|    66+565-67+232|    267|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   21,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|421|    2008   | Timisoara|    Arad   |  7|  523+000-526+000|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|422|           |          |           |  7|  576+000-586+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|423|           |          |           | 79|      7+000-9+000|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|424|           |          |           | 79|    11+000-12+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|425|           |          |           | 79|    18+500-21+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|426|           |          |           | 79|    31+000-34+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|427|           |          |           | 79|    49+000-53+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|428|           |          |           |79A|  110+000-120+000|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|429|           |          |           |79A|  121+500-123+000|    200|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   20,400|
|____________________________________________________________________|_________|
|430|    2008   | Timisoara|  Caras-   |  6|  408+700-408+900|    100|         |
|   |           |          |  Severin  |   |                 |       |         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|431|           |          |           |  6|  411+900-412+200|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|432|           |          |           |  6|  413+100-413+400|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|433|           |          |           |  6|  431+400-431+800|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|434|           |          |           |  6|  436+000-436+700|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|435|           |          |           | 58|    26+000-28+000|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|436|           |          |           | 58|    31+000-32+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|437|           |          |           | 58|    52+800-53+100|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|438|           |          |           | 58|    60+800-61+050|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|439|           |          |           |58B|    34+000-36+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|440|           |          |           |58B|    37+000-38+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|441|           |          |           |58B|    39+000-39+500|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|442|           |          |           |58B|    41+600-44+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|443|           |          |           | 68|      3+500-6+000|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|444|           |          |           | 57|    98+600-99+200|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|445|           |          |           | 57|  142+500-143+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|446|           |          |           | 57|  105+700-106+200|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|447|           |          |           | 57|  132+500-132+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|448|           |          |           | 57|  135+000-135+500|    300|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   19,200|
|____________________________________________________________________|_________|
|449|    2008   | Timisoara| Hunedoara |  7|  352+000-361+000|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|450|           |          |           |  7|  369+000-370+000|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|451|           |          |           | 66|  147+000-148+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|452|           |          |           | 66|  185+400-185+600|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|453|           |          |           |68A|    54+870-55+130|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|454|           |          |           | 76|    43+000-45+000|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|455|           |          |           | 76|    50+000-52+000|    600|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   10,200|
|____________________________________________________________________|_________|
|456|    2008   | Timisoara|    Timis  |  6|  531+500-532+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|457|           |          |           |  6|  571+650-572+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|458|           |          |           | 57|  785+700-186+150|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|459|           |          |           |59A|    34+400-34+600|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|460|           |          |           |59A|    38+900-39+100|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|461|           |          |           | 69|    15+200-15+800|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|462|           |          |           | 69|    18+800-19+200|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|463|           |          |           | 69|    35+600-36+000|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|464|           |          |           | 69|    39+000-42+000|    800|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   10,200|
|____________________________________________________________________|_________|
|465|    2008   |  Brasov  |   Brasov  |  1|  177+000-179+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|466|           |          |           |  1|  185+500-187+000|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|467|           |          |           |  1|  190+000-191+700|  1.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|468|           |          |           |  1|  198+000-201+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|469|           |          |           | 13|     6+100-16+000|  9.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|470|           |          |           | 13|    23+000-28+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|471|           |          |           | 13|    29+500-33+000|  3.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|472|           |          |           | 73|  110+000-112+800|  2.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|473|           |          |           | 73|  113+000-119+000|  6.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|474|           |          |           | 73|  125+300-128+250|  2.950|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  115,050|
|____________________________________________________________________|_________|
|475|    2008   |   Brasov |    Sibiu  |  1|  295+100-296+590|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|476|           |          |           |  1|  297+400-297+950|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|477|           |          |           |  1|  298+200-299+400|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|478|           |          |           |  1|  315+600-316+500|    900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|479|           |          |           |  1|  330+600-331+200|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|480|           |          |           |  1|  333+500-334+200|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|481|           |          |           |  1|  340+500-341+600|  1.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|482|           |          |           |  1|  346+800-348+000|  1.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|483|           |          |           |  7|  250+700-252+000|  1.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|484|           |          |           | 14|      3+500-5+100|  1.600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|485|           |          |           | 14|    29+000-29+500|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   31,800|
|____________________________________________________________________|_________|
|486|    2008   |  Brasov  |  Harghita |12A|    18+700-18+800|    100|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|487|           |          |           |12A|    19+400-19+600|    200|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|488|           |          |           |12C|    16+000-16+700|    700|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    3,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|489|    2008   |  Craiova |     Olt   |  6|  150+000-152+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|490|           |          |           |  6|  155+300-156+000|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|491|           |          |           |  6|  176+800-178+900|  2.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|492|           |          |           | 54|      1+700-4+000|  2.300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|493|           |          |           | 54|      5+000-6+500|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|494|           |          |           | 54|     8+500-12+500|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|495|           |          |           | 54|    15+000-15+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|496|           |          |           | 54|    20+000-27+400|  7.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|497|           |          |           | 54|    31+000-36+000|  5.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|498|           |          |           | 54|    46+000-49+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|499|           |          |           | 54|    51+000-54+500|  3.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|500|           |          |           | 64|      2+300-5+100|  2.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|501|           |          |           | 64|      6+000-6+300|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|502|           |          |           | 64|    10+300-14+800|  4.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|503|           |          |           | 64|    19+300-19+600|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|504|           |          |           | 64|    24+900-27+800|  2.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|505|           |          |           | 64|    35+800-36+500|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|506|           |          |           | 65|    29+650-33+000|  3.350|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|507|           |          |           | 65|    37+300-42+000|  4.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|508|           |          |           | 65|    54+300-58+200|  3.900|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|509|           |          |           | 65|    60+345-65+000|  4.655|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|510|           |          |           | 65|    72+800-75+500|  2.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|511|           |          |           | 65|    76+300-77+050|    750|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|512|           |          |           | 65|    82+900-84+300|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|513|           |          |           | 65|    87+500-88+000|    500|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  196,665|
|____________________________________________________________________|_________|
|514|    2008   |  Craiova | Mehedinti |56A|    34+060-34+400|    360|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|515|           |          |           |56A|    36+730-39+360|  2.630|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|516|           |          |           |56A|    43+500-44+200|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|517|           |          |           |56A|    45+475-45+945|    470|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|518|           |          |           |56A|    57+700-58+300|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|519|           |          |           |56B|      9+300-9+700|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|520|           |          |           |56B|    24+000-24+900|    900|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   18,180|
|____________________________________________________________________|_________|
|521|    2008   |  Craiova |    Dolj   | 55|    16+800-17+500|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|522|           |          |           | 55|    23+500-23+700|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|523|           |          |           | 55|    27+200-27+400|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|524|           |          |           | 55|    28+500-29+300|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|525|           |          |           | 55|    29+700-30+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|526|           |          |           | 55|    34+300-34+500|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|527|           |          |           | 55|    35+000-35+700|    700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|528|           |          |           | 55|    37+700-38+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|529|           |          |           | 55|    46+200-46+400|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|530|           |          |           | 55|    62+000-64+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|531|           |          |           |55A|      6+500-9+500|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|532|           |          |           |55A|    20+000-21+500|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|533|           |          |           |55A|    44+700-48+900|  4.200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|534|           |          |           |55A|    51+200-52+200|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|535|           |          |           |55A|    58+500-60+300|  1.800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|536|           |          |           |55A|    87+000-89+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|537|           |          |           |55A|    90+000-92+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|538|           |          |           | 56|      7+700-8+000|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|539|           |          |           | 56|    14+000-16+100|  2.100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|540|           |          |           | 56|    22+400-23+400|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|541|           |          |           | 56|    27+600-29+100|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|542|           |          |           | 56|    39+100-40+500|  1.400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|543|           |          |           | 56|    43+000-43+500|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|544|           |          |           | 56|    47+000-47+500|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|545|           |          |           | 56|    53+100-55+600|  2.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|546|           |          |           | 56|    57+300-61+000|  3.700|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|547|           |          |           | 56|    61+500-62+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|548|           |          |           | 56|    62+500-64+000|  1.500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|549|           |          |           | 56|    65+000-69+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|550|           |          |           | 56|    69+500-70+000|    500|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|551|           |          |           | 65|    16+300-16+500|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|552|           |          |           | 65|    16+600-16+800|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|553|           |          |           | 65|    18+200-18+300|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|554|           |          |           | 65|    20+300-20+700|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|555|           |          |           |65C|      5+700-6+200|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|556|           |          |           |65C|      8+900-9+200|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|557|           |          |           |65C|    14+800-15+200|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|558|           |          |           |65C|    18+400-18+600|    200|         |
|   |           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|559|           |          |           |65C|    28+100-28+400|    300|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |  135,600|
|____________________________________________________________________|_________|
|560|    2008   |    Cluj  |     Alba  |  1|  359+000-363+000|  4.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|561|           |          |           |  1|  370+000-373+000|  3.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|562|           |          |           |  7|  330+700-332+650|  2.650|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|563|           |          |           |  7|  333+400-333+550|    150|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   29,400|
|____________________________________________________________________|_________|
|564|    2008   |   Cluj   | Maramures | 1C|  138+200-139+200|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|565|           |          |           |17C|    65+060-66+310|    250|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|566|           |          |           |17C|    66+800-66+950|    150|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|567|           |          |           | 18| 169+2000-169+900|    700|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    6,300|
|____________________________________________________________________|_________|
|568|    2008   |    Cluj  | Satu Mare | 1C|  182+000-182+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|569|           |          |           | 1C|  193+500-193+600|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|570|           |          |           | 1C|  198+500-198+800|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|571|           |          |           | 1F|  139+200-139+600|    400|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|572|           |          |           | 1F|  150+550-153+750|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|573|           |          |           | 1F|  163+700-164+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|574|           |          |           | 19|    92+800-92+900|    100|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|575|           |          |           | 19|  100+400-100+600|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|576|           |          |           |19A|    21+700-21+900|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|577|           |          |           |19A|    28+200-28+500|    300|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|578|           |          |           |19A|    42+000-42+300|    300|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    9,900|
|____________________________________________________________________|_________|
|579|    2008   |    Cluj  |   Salaj   | 1H|    30+800-31+000|    200|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|580|           |          |           | 1H|    32+000-32+600|    600|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|581|           |          |           | 1H|  111+000-112+000|  1.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|582|           |          |           | 1H|  114+000-114+800|    800|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|583|           |          |           |19B|    47+900-48+100|    200|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |    8,400|
|____________________________________________________________________|_________|
|584|    2008   |    Cluj  | Bistrita  | 16|  106+000-107+000|  2.000|         |
|   |           |          | Nasaud    |   |                 |       |         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|585|           |          |           | 16|  111+000-112+000|  2.000|         |
|___|           |          |           |___|_________________|_______|_________|
|586|           |          |           | 16|  113+000-115+000|  4.000|         |
|___|___________|__________|___________|___|_________________|_______|_________|
|    TOTAL                                                           |   24,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL 2008                                                      |  692,000|
|____________________________________________________________________|_________|
|    TOTAL GENERAL                                                   |2.402,000|
|____________________________________________________________________|_________|

    ANEXA 3
    la program

    Necesarul de fonduri pentru realizarea programului de perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatie si transport, in vederea prevenirii inzapezirilor

 _____________________________________________________________
|Nr. | Anul |            Sume necesare (mii euro)             |
|crt.|      |_________________________________________________|
|    |      | Total |                din care: |
|    |      |       |_________________________________________|
|    |      |       | C.N.A.D.N.R. - S.A. | C.N.C.F.R. - S.A. |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 1. | 2004 |   420*|           315*      |        105*       |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 2. | 2005 |   578 |           416       |        162        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 3. | 2006 |  1020 |           765       |        215        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 4. | 2007 |  1190 |           893       |        297        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 5. | 2008 |  1380 |          1047       |        333        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 6. | 2009 |   556 |           422       |        134        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 7. | 2010 |   290 |           220       |         70        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 8. | 2011 |   136 |           103       |         33        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
| 9. | 2012 |    68 |            50       |         18        |
|____|______|_______|_____________________|___________________|
|     TOTAL:|  5638 |          4231       |       1407        |
|___________|_______|_____________________|___________________|
    * Sunt incluse si sumele necesare pentru intocmirea studiilor de fundamentare si a documentatiilor de executie.

    ANEXA 4
    la program

    Necesarul de puieti forestieri pentru realizarea programului de perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatie si transport, in vederea prevenirii inzapezirilor

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Anul| Suprafata de plantat |    Necesarul de puieti pentru realizarea    |
|crt.|    |        (ha)          |        plantatiilor (mil. bucati)           |
|    |    |______________________|_____________________________________________|
|    |    |Total|din care pentru:|Total|        din care, produs de:           |
|    |    |     |________________|     |_______________________________________|
|    |    |     |  D.N.  |  C.F. |     |C.N.C.F.R. | C.N.A.D.N.R. |    R.N.P.  |
|    |    |     |        |       |     |  - S.A.   |    - S.A.    | - Romsilva |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 1. |2004|  200|    150 |    50 |  1,4|     -     |       -      |     1,4    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 2. |2005|  500|    360 |   140 |  4,3|     -     |      0,3     |     4,0    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 3. |2006|  800|    600 |   200 |  6,7|     -     |      0,6     |     6,1    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 4. |2007|  800|    600 |   200 |  7,0|     -     |      0,6     |     6,4    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 5. |2008|  912|    692 |   220 |  7,9|     -     |      0,6     |     7,3    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| 6. |2009|   - |     -  |    -  |  0,8|     -     |      0,2     |     0,6    |
|____|____|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|
| TOTAL:  | 3212|   2402 |   810 | 28,1|     -     |      2,3     |    25,8    |
|_________|_____|________|_______|_____|___________|______________|____________|

    ANEXA 2

                        STUDIU DE FUNDAMENTARE
a necesitatii infiintarii unei retele de perdele forestiere de protectie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002, aprobata prin Legea nr. 24/2003

    1. Aspecte generale

    Regimul de seceta din ultimele doua decenii reprezinta un semnal de alarma pentru agricultura Romaniei.
    O situatie cu totul speciala se inregistreaza in zona de campie din judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, unde secetele sunt din ce in ce mai frecvente si de durata. Cauzele secetelor respective sunt multiple, iar masurile de combatere a acestora si de atenuare a efectului lor trebuie sa fie complexe si ample. Solutii in aceasta directie au fost preconizate in 1993, printr-un program de masuri privind "prevenirea efectelor cu caracter de calamitate survenite din cauza secetei din 1992 - 1993" in judetele mentionate.
    In cadrul studiului de fata, care urmeaza sa fie aprobat prin hotarare a Guvernului, dupa cateva informatii privind secetele respective si implicatiile lor, se prezinta situatia vegetatiei forestiere din zona si se fac propuneri privind ameliorarea ei, tinandu-se seama de efectele favorabile pe care padurile si perdelele forestiere le au asupra campului si asupra culturilor agricole.
    Cadrul legal al actiunii propuse este asigurat de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie. In cadrul acestei legi se stipuleaza la art. 9 alin. (1) ca "infiintarea perdelelor forestiere de protectie este obligatorie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in cazurile in care, prin studiile intocmite de institutiile prevazute la art. 8 alin. (1) se prevede expres necesitatea realizarii acestora prin hotarare a Guvernului".

    2. Date asupra secetelor din zona si asupra efectelor inregistrate

    Sub raport meteorologic, intervalele secetoase sunt in ultimul timp din ce in ce mai lungi. Practic, sirul anilor de seceta inceput in 1982 a avut intreruperi putin semnificative. Chiar daca, din punct de vedere al intensitatii secetelor, maxime s-au inregistrat la nivelul anilor 1983 - 1986, 1992 - 1993 si 2000 - 2002, intregul interval considerat (1982 - 2002) se caracterizeaza prin secete mai mult sau mai putin accentuate, perioadele cu temperaturi si precipitatii normale fiind sporadice si scurte, de unu pana la maximum 3 ani.
    In ultimul deceniu, in zona s-au inregistrat 5 - 6 ani secetosi sau excesiv de secetosi. In unii dintre acesti ani recolta realizata a reprezentat, fata de media recoltelor din anii normali, doar 17% la grau, 10% la porumb, 27% la floarea-soarelui. Frecvent, culturile agricole au fost calamitate - total sau partial - pe suprafete intinse, fapt care a impus ca, pentru sprijinirea producatorilor agricoli din zona, de la bugetul de stat sa fie alocate sume de peste 500 miliarde de lei.
    O consecinta a secetelor meteorologice o reprezinta si seceta hidrologica. In anii secetosi si excesiv de secetosi, debitele raurilor din zona reprezinta 15 - 60% din debitele normale. Lipsa precipitatiilor si nivelul foarte scazut al panzei freatice duc uneori chiar la secarea temporara a unor cursuri de apa, cu efectele cunoscute asupra economiei si asupra conditiilor de mediu.
    Constatarile de mai sus sunt ingrijoratoare, dat fiind ca fenomenele de aridizare din zona se extind treptat in toata Campia Romana. Aceste fenomene s-ar putea agrava, mai ales in situatia in care, la nivel planetar, pentru urmatoarele perioade se estimeaza incalzirea progresiva a atmosferei, cu accentuarea fenomenului de arsita si de diminuare a conditiilor de precipitatii.

    3. Situatia padurilor si perdelelor forestiere din zona

    In zona de campie din judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, puternic afectata de seceta in ultimele doua decenii, ponderea suprafetei de padure este de 5 - 8%, cu mult sub media europeana pentru regiuni similare (15%). Suprafata totala a padurilor din aceasta zona este de numai 173 mii ha, din care 22 mii ha in Mehedinti, 79 mii ha in Dolj, 45 mii ha in Olt si 27 mii ha in Teleorman.
    Documente vechi atesta existenta in trecut a unor intinse suprafete de padure, din care o parte insemnata create special pentru fixarea nisipurilor mobile din sudul Olteniei. In ultimii 140 de ani suprafata padurii s-a restrans prin defrisari repetate. Numai dupa al doilea razboi mondial au fost defrisate 29 mii ha, din care o mare parte au fost paduri de fixare a dunelor de nisip si de protectie climatica.
    Ca urmare a acestor defrisari s-a reactivat fenomenul de deflatie, iar secetele au devenit mai frecvente si mai intense. Aceasta a determinat proiectarea si executarea, in special dupa 1970, a retelei de perdele forestiere de protectie Sadova - Bechet, cu o suprafata de 2.250 ha. Din pacate, o parte din perdelele respective a fost defrisata, in prezent existand doar circa 1.800 ha.
    In ultimele decenii situatia vegetatiei forestiere s-a inrautatit simtitor prin:
    - modificarea conditiilor de vegetatie din Lunca Dunarii si din Lunca Oltului, ca urmare a amenajarilor hidrotehnice; prin coborarea nivelului apei freatice din avalul nodurilor hidrotehnice, o parte din padurile de plop si salcie din luncile respective a fost grav afectata;
    - secetele prelungite, poluarea industriala, tratarea repetata in crang au determinat inrautatirea starii de sanatate a salcametelor de pe dunele de nisip din sudul Olteniei, precum si a altor paduri de campie din zona;
    - delictele silvice, care s-au intensificat simtitor o data cu inceperea procesului de retrocedare a terenurilor forestiere si care determina si ele o deteriorare a starii padurilor si mai ales degradarea unor importante suprafete de perdele forestiere.
    Situatia actuala a vegetatiei forestiere din zona de campie a celor 4 judete - pe paduri si perdele forestiere - este prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul studiu.
    Tinandu-se seama de rolul vegetatiei forestiere in ameliorarea conditiilor de mediu, se impun masuri de redresare a starii padurilor si perdelelor forestiere din zona, precum si masuri de extindere a acestora din urma in raport cu suprafata totala a terenurilor agricole de protejat.

    4. Masuri pentru redresarea situatiei

    In vederea ameliorarii prin mijloace silvice a conditiilor de mediu din zona este necesar sa se ia urmatoarele masuri:
    - Refacerea/reabilitarea arboretelor degradate din fondul forestier si a perdelelor forestiere de protectie cu stare necorespunzatoare functiilor pentru care au fost create. Lucrarile de refacere/reabilitare se vor executa de catre proprietarii/administratorii padurilor si perdelelor forestiere respective din surse proprii, in termen de 3 ani de la aprobarea acestui studiu.
    - Impadurirea unei suprafete de 30 mii ha de terenuri inapte sau ineficiente pentru culturi agricole, in compensarea suprafetelor de paduri defrisate de pe nisipurile mobile din sudul Olteniei. Terenurile respective vor fi identificate si transferate in administrarea directiilor silvice Mehedinti, Dolj si Olt de catre consiliile judetene respective, iar directiile silvice nominalizate vor executa lucrarile in cel mult 2 ani de la primirea terenurilor in cauza.
    - Infiintarea unei retele de perdele forestiere in zona de campie lipsita de paduri din judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, care sa indeplineasca un rol protector, in special pentru portiunile de teren lipsite de paduri sau alte forme de vegetatie forestiera. Problema perdelelor respective este prezentata succint in cele ce urmeaza.

    5. Infiintarea unei retele de perdele forestiere de protectie

    5.1. Sisteme de amplasare; suprafata de impadurit; esalonarea lucrarilor
    In zona de campie a judetelor Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, suprafata de terenuri agricole care nu beneficiaza de prezenta padurii sau a altor forme de vegetatie forestiera este de 870 mii ha: 45 mii ha in Mehedinti, 280 mii ha in Dolj, 265 ha in Olt si 280 mii ha in Teleorman.
    Pentru protectia terenurilor agricole respective, pentru combaterea secetelor excesive, pentru ameliorarea de durata a conditiilor de mediu din zona este necesara crearea unei retele de perdele forestiere de protectie. Cercetarile stiintifice si experimentarile realizate au demonstrat ca, in conditii similare cu cele specifice zonei studiate, este indicata amplasarea perdelelor respective intr-un sistem rectangular. Ca regula generala, distanta dintre perdelele principale - cu latimi de 10 m - va fi de 300 m, iar intre cele secundare - cu latimi de 7 m - distanta va fi de 500 m, cu indesiri adecvate (de pana la 150 m) in zonele cu nisipuri si pericol de deflatie.
    Evident, amplasarea perdelelor nu se va face mecanic, ci se vor crea module adaptabile necesitatilor impuse de conditiile de exploatare agricola, de drumurile si pistele de exploatare existente, de orografia terenului, natura proprietatii etc.
    In sistemul preconizat, suprafata ocupata de perdelele forestiere de protectie va fi de aproximativ 42 mii ha, reprezentand sub 5% din suprafata terenurilor protejate.
    Lucrarea ar urma sa se execute in perioada 2005 - 2010, potrivit esalonarii cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul studiu. Cu caracter experimental si demonstrativ - pe baza de documentatii tehnico-economice intocmite si avizate potrivit legii - se vor putea instala unele perdele forestiere de protectie, incepand cu acest an, pe terenuri pentru care exista acordul detinatorilor, inclusiv in alte judete ale tarii.

    5.2. Date tehnice suplimentare
    In scopul realizarii retelei de perdele se vor proiecta module pentru 100, 250, 500 si 1.000 ha de teren. Modulele se vor realiza in variante pentru nisipuri, soluri cernoziomice si alte categorii de soluri zonale sau azonale.
    Perdelele principale vor fi constituite din 5 - 7 randuri, iar cele secundare din 3 - 5 randuri.
    Ca specii forestiere de introdus in compozitia perdelelor de protectie sunt de avut in vedere:
    - pentru nisipuri: salcam, gladita, dud, ulm de Turchestan, sofora, malin american, iar ca arbusti - soc, salcioara, artar tataresc, corcodus, paducel, catina rosie, scumpie (pentru randurile marginale);
    - pentru terenurile cu soluri cernoziomice si alte categorii: stejar brumariu, cer, stejar rosu, stejar pedunculat, salcam, gladita, ulm de Turchestan, tei argintiu, par paduret, sofora, jugastru, iar ca arbusti de interior - soc, artar tataresc, paducel; pentru randurile de margine se recomanda corcodus, catina rosie, cires, zarzar, malin american, visin turcesc etc.
    Necesarul de puieti: 5.000 - 6.700 bucati/ha, din care 30% arbusti sau specii de pomi fructiferi.

    5.3. Costul lucrarilor
    Costul lucrarilor - la nivelul anului 2003 - poate varia de la 30 - 35 milioane lei/ha, in cazul perdelelor de salcam, pana la 80 - 95 milioane lei/ha, in cazul perdelelor pe baza de stejari.
    Tinand seama de specificul zonei si luand in considerare un cost mediu de 75 milioane lei/ha, costul lucrarilor de instalare si de intretinere pentru intreaga suprafata de 42 mii ha - calculat in preturi 2003 - se cifreaza la circa 3.000 miliarde lei.
    Pentru realizarea retelei de perdele forestiere de protectie propuse, pe langa costul lucrarilor de infiintare este necesar sa se aiba in vedere si valoarea despagubirilor ce vor trebui asigurate pentru proprietarii care nu accepta ca terenurilor agricole pe care le detin si care intra in amplasamentul perdelelor de protectie sa le fie schimbata folosinta. Se apreciaza ca valoarea despagubirilor respective se poate ridica la circa 300 miliarde lei, reprezentand aproximativ 10% din costul lucrarilor de infiintare a perdelelor.

    5.4. Efecte scontate
    Rolul perdelelor forestiere privind ameliorarea conditiilor de mediu incepe a se face simtit la 3 - 6 ani de la infiintare, efectele maxime inregistrandu-se insa dupa varsta de 10 - 12 ani. Efectele respective constau in principal in: atenuarea vitezei vantului, reducerea extremelor termice din aer si sol, favorizarea condensarii vaporilor de apa din atmosfera, ameliorarea regimului apei din sol si panza freatica.
    Evident, toate acestea au o influenta favorabila asupra recoltelor agricole realizate pe terenurile protejate de perdele. Cercetari efectuate in special in fosta Uniune Sovietica au pus in evidenta, pentru diverse culturi, sporuri de recolta de 10 - 30% in ani umezi (cu precipitatii normale) si de 150 - 300% in ani secetosi (pct. 1 din anexa nr. 3 la prezentul studiu). Cercetarile mentionate au demonstrat ca daca in anii umezi sporurile de recolta la grau, inregistrate in camp adapostit de perdele forestiere, au fost de ordinul a 300 kg/ha (1.853 kg/ha fata de 1.556 kg/ha, media din teren fara adapost), in anii secetosi sporurile respective s-au ridicat la peste 700 kg/ha (950 kg/ha fata de 247 kg/ha, media recoltei din teren fara adapost). In tara noastra, in zona Marculesti - Ialomita s-a obtinut in anul secetos 1946 un spor de recolta de 1.000 kg/ha (1.375 kg/ha fata de 379 kg/ha, cat a reprezentat productia in camp deschis), chiar daca perdelele respective nu erau ajunse la maturitate, avand doar inaltimea medie de 5,8 m (anexa nr. 3 pct. 2).
    In afara sporului de productii agricole este de avut in vedere si productia de material lemnos. Pe durata unui ciclu de 20 - 25 de ani, un hectar din reteaua de perdele forestiere poate furniza, cu ingrijire adecvata, 4 - 6 mc/an de lemn apt pentru foc si constructii rurale. Acest aspect este de importanta deosebita pentru o zona lipsita de paduri, cum este cea de care ne ocupam.
    In sfarsit, este de mentionat si rolul ecologic al perdelelor respective. Pe langa influenta asupra conditiilor de clima - si, de fapt, inclusiv prin aceasta influenta - ele devin adevarate oaze pentru numeroase vietuitoare, de la insecte si pasari pana la mamifere specifice zonei de campie, toate cu functii importante in reglarea si ameliorarea conditiilor de mediu si de viata.

    5.5. Probleme speciale
    Realizarea retelei de perdele forestiere de protectie intereseaza un segment important al populatiei din zona de campie a celor 4 judete si poate avea implicatii importante de ordin ecologic, social, educativ si economic. Succesul ei este conditionat, printre altele, de luarea urmatoarelor masuri:
    - Proiectarea si amplasarea judicioasa a retelelor de perdele, in asa fel incat suprafata scoasa din productia agricola sa fie cat mai mica, iar efectul protector cat mai ridicat.
    - Sensibilizarea populatiei si a proprietarilor de terenuri agricole din zona in legatura cu importanta perdelelor forestiere de protectie pentru ameliorarea conditiilor de mediu si de viata, pentru diminuarea treptata a efectelor secetelor si pentru sporirea recoltelor agricole.
    - Stabilirea unei metodologii pentru despagubirea proprietarilor care nu sunt de acord cu schimbarea folosintei terenurilor agricole pe care le detin si care intra in amplasamentul viitoarelor perdele forestiere de protectie.
    Actiunea de creare a retelei de perdele forestiere in zona de campie a judetelor Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman se inscrie ca o prima etapa a Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie prevazut de Legea nr. 289/2002. Ca atare, potrivit legii mentionate, ea urmeaza a fi coordonata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si cu alti agenti economici interesati.
    La reteaua de perdele forestiere de protectie a campului agricol impotriva factorilor climatici daunatori este necesar de avut in vedere si celelalte categorii de perdele forestiere de protectie, si anume: pentru protejarea solului impotriva eroziunii; pentru protectia cailor de comunicatii si de transport, in special impotriva inzapezirilor; pentru protectia digurilor si malurilor impotriva curentilor, viiturilor, ghetii si altele; pentru protectia localitatilor si a diverselor obiective economice si sociale. In aceasta ultima categorie se includ perdelele forestiere de protectie ce urmeaza a se crea, incepand cu anul forestier 2003/2004, pe terenurile agricole ale unitatilor de crestere si exploatare a cailor de rasa, preluate de Regia Nationala a Padurilor in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 (anexa nr. 4 la prezentul studiu).
    Finantarea lucrarilor se va face din sursele de finantare prevazute la art. 18 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie.

    Bibliografie:
    Nesu I., 1998, Perdele forestiere de protectie a campului. Editura Star Tipp Slobozia MAPPM, 1993, Program de masuri pentru prevenirea efectelor cu caracter de calamitate survenite datorita secetei in perioada 1992 - 1993 in Campia Dunarii, in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman.

    ANEXA 1*)
    la studiu

    *) Anexa nr. 1 la studiu este reprodusa in facsimil.

    SITUATIA PADURILOR SI PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECTIE DIN ZONA DE CAMPIE A JUDETELOR MEHEDINTI, DOLJ, OLT SI TELEORMAN

                                                    - hectare -
 ________________________________________________________________
|Nr. |  Judetul  | Suprafata padurilor | Suprafata perdelelor    |
|crt.|           | din zona de campie  | forestiere de protectie |
|    |           |_____________________|_________________________|
|    |           | Total  | Din care   | Total |     Din care    |
|    |           |        | afectate   |       |     degradate   |
|    |           |        | de uscare  |       |                 |
|____|___________|________|____________|_______|_________________|
|  1.| Mehedinti |  22000 |    3500    |    -  |         -       |
|____|___________|________|____________|_______|_________________|
|  2.| Dolj      |  79000 |    4000    |  1500 |        520      |
|____|___________|________|____________|_______|_________________|
|  3.| Olt       |  45000 |    4000    |   200 |         10      |
|____|___________|________|____________|_______|_________________|
|  4.| Teleorman |  27000 |     500    |   110 |        100      |
|____|___________|________|____________|_______|_________________|
|      TOTAL     | 173000 |   12000    |  1810 |        630      |
|________________|________|____________|_______|_________________|

    ANEXA 2*)
    la studiu

    *) Anexa nr. 2 la studiu este reprodusa in facsimil.

    SUPRAFATA PERDELELOR FORESTIERE PROPUSE A SE INFIINTA IN CADRUL SISTEMULUI NATIONAL AL PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECTIE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 289/2002, IN ZONA DE CAMPIE A JUDETELOR MEHEDINTI, DOLJ, OLT SI TELEORMAN

                                                                 - hectare -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  Judetul  |Suprafata  |Suprafata | Esalonarea suprafetelor de realizat |
|crt.|           |agricola   |de perdele|_____________________________________|
|    |           |de protejat|necesare  | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009 | 2010 |
|____|___________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|
|  1.| Mehedinti |    45000  |   2000   |  -  |   - |  500|  500|   500|   500|
|____|___________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|
|  2.| Dolj      |   280000  |  13000   |  500| 1000| 1500| 2000|  3500|  4500|
|____|___________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|
|  3.| Olt       |   265000  |  13000   |  500| 1000| 1500| 2000|  3000|  5000|
|____|___________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|
|  4.| Teleorman |   280000  |  14000   | 1000| 1500| 2000| 2500|  3000|  4000|
|____|___________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|
|      TOTAL     |   870000  |  42000   | 2000| 3500| 5500| 7000| 10000| 14000|
|________________|___________|__________|_____|_____|_____|_____|______|______|

    ANEXA 3*)
    la studiu

    *) Anexa nr. 3 la studiu este reprodusa in facsimil.

             INFLUENTA PERDELELOR FORESTIERE ASUPRA RECOLTELOR AGRICOLE

    1. Cresterea, in procente, a recoltei diferitelor culturi agricole la adapostul perdelelor forestiere de protectie*)
 __________________________________________________
|    Cultura    | Sporuri de recolta inregistrate  |
|               | la adapostul perdelelor, fata    |
|               | de recolta medie din zona (%)    |
|               |__________________________________|
|               | In anii umezi | In anii secetosi |
|_______________|_______________|__________________|
| Grau de vara  |       10      |        150       |
|_______________|_______________|__________________|
| Grau de iarna |       30      |        300       |
|_______________|_______________|__________________|
| Secara        |       20      |        200       |
|_______________|_______________|__________________|
| Ovaz, orz     |       10      |        150       |
|_______________|_______________|__________________|
| Lucerna       |       30      |        300       |
|_______________|_______________|__________________|
    *) Dupa cercetari efectuate in statiuni experimentale din zona de stepa a fostei Uniuni Sovietice (Zukowski, 1950, citat de Nesu, 1998).

    2. Recolte de grau realizate in camp deschis si la adapostul perdelelor forestiere*)
 __________________________________________________________________________
| Locul cercetarii | Specificari | Recolte realizate |    Sporul datorat   |
|                  |             |                   |    adaposturilor    |
|                  |             |                   |    perdelelor       |
|                  |             |___________________|_____________________|
|                  |             | In anii | In anii |  In anii | In anii  |
|                  |             | umezi   | secetosi|  umezi   | secetosi |
|                  |             |_________|_________|__________|__________|
|                  |             |       Kg/ha       |          %          |
|__________________|_____________|___________________|_____________________|
| Fosta Uniune     | Camp cu     |         |         |          |          |
| Sovietica -      | adapost     |   1853  |    951  |     19   |    285   |
| Statiunea        | Camp fara   |         |         |          |          |
| experimentala    | adapost     |   1556  |    247  |      -   |     -    |
| Guselski         |             |         |         |          |          |
|__________________|_____________|_________|_________|__________|__________|
| Romania -        | Camp cu     |         |         |          |          |
| Statiunea silvica| adapost     |         |   1375  |          |    263   |
| Baragan*)       | Camp fara   |         |         |          |          |
|                  | adapost     |         |    379  |          |     -    |
|__________________|_____________|_________|_________|__________|__________|
    *) Dupa Zucowschi (1950) si Lupe (1946), citati de Nesu (1998).
    *) Datele pentru statiunea Baragan se refera numai la anul 1946 (adapost: perdea tanara, cu inaltime de 5,8 m).

    ANEXA 4*)
    la studiu

    *) Anexa nr. 4 la studiu este reprodusa in facsimil.

    SUPRAFATA PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECTIE CE URMEAZA A SE INFIINTA PE TERENURILE UNITATILOR DE CRESTERE SI EXPLOATARE A CAILOR DE RASA, PRELUATE DE REGIA NATIONALA A PADURILOR IN BAZA O.U.G. 139/2002

                                                   - hectare -
 _______________________________________________________________
|Nr. |  Judetul  | Denumirea hergheliei |       Suprafata       |
|crt.|           |                      | de perdele forestiere |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  1.| Brasov    | Sambata de Jos       |            3          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  2.| Braila    | Ramnicelu            |           12          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  3.| Bihor     | Balc                 |            3          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  4.| Bistrita  | Beclean              |            1          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  5.| Buzau     | Rusetu               |           21          |
|    |           |______________________|_______________________|
|    |           | Cislau               |            4          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  6.| Calarasi  | Jegalia              |           23          |
|    |           |______________________|_______________________|
|    |           | Dor marunt           |           15          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  7.| Constanta | Mangalia             |           26          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  8.| Galati    | Tulucesti            |           50          |
|____|___________|______________________|_______________________|
|  9.| Mures     | Targu Mures          |            2          |
|____|___________|______________________|_______________________|
| 10.| Olt       | Slatina              |           20          |
|____|___________|______________________|_______________________|
| 11.| Suceava   | Luciu                |            5          |
|    |           |______________________|_______________________|
|    |           | Radauti              |            5          |
|____|___________|______________________|_______________________|
| TOTAL                                 |          190          |
|_______________________________________|_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 994/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 994 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu