E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 9 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 35 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 36 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 37 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 38 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 39 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Articolul 2 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 22 din actul Legea 31 2000
Legea 2 1987 in legatura cu articolul 8 din actul Legea 34 1996
Legea 2 1987 modificat de articolul 120 din actul Legea 26 1996
Articolul 7 din actul Legea 2 1987 modificat de articolul 6 din actul Legea 12 1994
Legea 2 1987 in legatura cu Legea 81 1993
Articolul 7 din actul Legea 2 1987 modificat de articolul 6 din actul Legea 42 1992
Articolul 5 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 10 din actul Legea 42 1992
Articolul 8 din actul Legea 2 1987 abrogat de articolul 1 din actul Legea 13 1990
Articolul 11 din actul Legea 2 1987 modificat de articolul 2 din actul Legea 13 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 2 din 30 octombrie 1987

privind conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, exploatarea lor rationala economica si mentinerea echilibrului ecologic

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 52 din  9 noiembrie 1987


SmartCity3


    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania, conservarea si protejarea padurilor constituie o problema de interes national.
    Conservarea, protejarea padurilor si mai buna gospodarire a fondului forestier, parte integranta a activitatii generale de dezvoltare economico-sociala planificata a tarii, se realizeaza in concordanta cu principiile si obiectivele fundamentale ale politicii partidului si statului de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism.
    Art. 2
    Apararea si imbunatatirea mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic, prin conservarea si protejarea padurilor, constituie o indatorire de baza, permanenta a organelor si organizatiilor de stat, cooperatiste si a celorlalte organe si organizatii obstesti, a tuturor cetatenilor.
    Conservarea si dezvoltarea fondului forestier se realizeaza in principal prin:
    a) mentinerea integritatii fondului forestier;
    b) limitarea taierilor de masa lemnoasa, astfel incat acestea sa se incadreze strict in posibilitatea de crestere normala a padurilor, stabilita prin amenajamentele silvice elaborate potrivit legii;
    c) cresterea ponderii padurilor in unele zone cu climat mai putin favorabil;
    d) evitarea dezgolirii solului prin taieri, pentru asigurarea permanentei padurilor si a functiilor de protectie si productie ale acestora;
    e) aplicarea de tehnologii de recoltare si colectare a lemnului, care sa nu afecteze echilibrul ecologic;
    f) realizarea de arborete cu structuri corespunzatoare sub raportul compozitiei si densitatii arborilor la hectarul de padure;
    g) prevenirea proceselor de degradare a padurilor si solurilor forestiere, care pot conduce la uscarea prematura a arborilor pe picior;
    h) promovarea in cultura a speciilor autohtone valoroase, precum si impadurirea tuturor suprafetelor neregenerate din fondul forestier;
    i) readucerea in circuitul economic, prin impadurire, a terenurilor excesiv degradate sau in alunecare, inapte pentru folosinte agricole;
    j) paza padurilor si protectia acestora in vederea prevenirii si combaterii bolilor si daunatorilor, incendiilor, distrugerilor si degradarilor;
    k) cresterea aportului cercetarii stiintifice si intensificarea valorificarii rezultatelor acesteia in productie;
    l) valorificarea mai intensa a fondului forestier si economisirea masei lemnoase;
    m) ridicarea nivelului profesional al specialistilor, cadrelor tehnice, al intregului personal muncitor, corespunzator necesitatilor de gospodarire intensiva a padurilor;
    n) educarea oamenilor muncii, si in primul rand a tineretului, in sprijinul grijii, dragostei si respectului fata de padure, popularizarea importantei sociale si economice a padurii, formarea in randul populatiei a unei opinii favorabile dezvoltarii, conservarii si protejarii acesteia.
    Art. 3
    Ministerul Silviculturii va lua masuri pentru mentinerea in stare corespunzatoare a plantatiilor forestiere de protectie a terenurilor agricole, precum si a perdelelor forestiere situate de-a lungul cailor de comunicatii, astfel incat acestea sa-si poata indeplini rolul pentru care au fost create.
    Art. 4
    In scopul ameliorarii factorilor climatici si imbunatatirii conditiilor de munca si de viata ale populatiei, se vor realiza, in conditiile si cu aprobarile prevazute de lege:
    a) zone verzi in jurul intreprinderilor, in vederea inlaturarii efectelor nocive ale activitatii acestora, precum si in jurul localitatilor urbane;
    b) perdele de protectie climatica a terenurilor agricole in regiuni afectate de seceta si vinturi puternice, conform planurilor anuale de dezvoltare economico-sociala a tarii.
    Art. 5
    Organele si organizatiile de stat, cooperatiste, celelalte organizatii obstesti, care au in administrare, folosinta sau proprietate terenuri cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier, sunt obligate sa asigure conservarea acesteia in scopul protejarii localitatilor, obiectivelor industriale, terenurilor agricole, cailor de comunicatie, a cursurilor de apa, lucrarilor hidrotehnice, lacurilor de acumulare si ameliorarea factorilor climatici, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Mentinerea integritatii fondului forestier, conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, limitarea taierilor de masa lemnoasa

    Art. 6
    Mentinerea suprafetei fondului forestier, in conformitate cu planul de organizare a teritoriului si de folosire a fondului funciar, constituie o obligatie nationala.
    Se interzice reducerea din orice motiv a fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia.
    Art. 7
    Ministerul Silviculturii raspunde de asigurarea integritatii si de buna gospodarire a fondului forestier, indiferent de detinatori, de pastrarea, cultivarea si punerea in valoare a padurilor, de realizarea intocmai a prevederilor Programului national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier.
    Art. 8
    Pentru realizarea unei repartitii teritoriale corespunzatoare a padurilor, asigurarea potentialului productiv si pastrarea echilibrului ecologic, se interzic pe o perioada de 10 ani taierile de produse principale in zonele prevazute in anexa nr. 1.
    In zonele prevazute la alin. 1 se vor executa taieri numai in cadrul lucrarilor de conservare si ingrijire a padurilor, de igiena si curatire.
    Art. 9
    In vederea conservarii padurilor valoroase de stejar, gorun, girnita, cer, fag, tei, brad, molid, precum si pentru obtinerea unor produse industriale de calitate superioara, in special furnire estetice si lemn de rezonanta, taierile in aceste paduri se vor putea face numai la virstele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 10
    In arboretele care indeplinesc functii speciale de protectie, determinate ca atare prin amenajamentele silvice, precum si in cele situate pe stincarii si grohotisuri, se vor putea executa, dupa caz, numai lucrari de conservare si ingrijire, precum si de igienizare si curatire.
    Art. 11
    Volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual, pe zone geografice si destinatii, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Masa lemnoasa ce se recolteaza anual se stabileste in limita posibilitatii normale a padurii, potrivit amenajamentului silvic, asigurandu-se evitarea dezgolirii si protejarea solului, consolidarea functiilor de protectie ale arboretelor, stabilitatea ecosistemelor naturale, ameliorarea factorilor de clima, mentinerea unor debite constante de apa si continuitatea productiei de lemn.
    Art. 12
    Unitatile socialiste care au obtinut, potrivit legii, aprobarea prealabila de amplasare a unor obiective de investitii sau de productie pe terenurile din fondul forestier, sunt obligate sa recupereze si sa amenajeze anticipat, in vederea impaduririi, o suprafata echivalenta cu cea ocupata definitiv.
    Pe terenurile ocupate definitiv sau folosite temporar, potrivit legii, pentru nevoile altor sectoare ale economiei nationale, taierile de defrisare se fac esalonat, pe masura inaintarii frontului de lucru.

    CAP. 3
    Promovarea in cultura speciilor autohtone valoroase, regenerarea padurilor si readucerea in circuitul economic, prin impadurire, a terenurilor excesiv degradate sau in alunecare, inapte pentru folosinte agricole

    Art. 13
    Ministerul Silviculturii raspunde de impadurirea, potrivit planului national unic de dezvoltare economico-sociala si programelor speciale cu privire la dezvoltarea, conservarea si gospodarirea fondului forestier, a tuturor suprafetelor din acest fond, precum si de asigurarea densitatii corespunzatoare a arborilor la hectar in toate padurile.
    Densitatea arborilor la hectarul de padure, pe specii forestiere, varste si categorii de fertilitate a solului, este stabilita in anexa nr. 3.
    Art. 14
    Pentru realizarea unei structuri corespunzatoare in cultura a speciilor autohtone valoroase, se va asigura:
    a) promovarea, prin regenerari naturale, lucrari de impadurire si completari, a stejarului pedunculat, gorunului, fagului, teiului, ciresului, nucului, frasinului, salcimului, paltinului, girnitei, precum si a altor specii de foioase valoroase din punct de vedere silvic si ecologic;
    b) cultura in zone corespunzatoare a molidului, bradului, laricelui, duglasului si pinilor.
    Se interzice extinderea speciilor de rasinoase, salcimului si plopilor in zone favorabile culturii stejarului si gorunului.
    Art. 15
    In scopul asigurarii permanentei padurilor si a functiilor lor de protectie, precum si pentru cresterea suprafetelor ce se regenereaza pe cale naturala, se vor promova tratamente intensive cu regenerare sub adapostul arborilor, adoptandu-se tehnologii cu perioade lungi, precum si cu perioade continue de regenerare, stabilite prin amenajamentele silvice.
    In fondul forestier si in vegetatia forestiera din afara acestuia se interzic taierile rase. Taieri rase se pot face numai in conditiile si cu aprobarile prevazute de lege, pe suprafete mici, sau in benzi in arborete pure de molid, salcim, plopi euramericani, salcie selectionata, arborete puternic afectate de doborituri de vant, rupturi produse de zapada, cu fenomene de uscare prematura, precum si in cazurile cand se fac lucrari de refacere-substituire in arborete slab productive care nu se pot reface sub adapostul arborilor, stabilite ca atare prin amenajamentele silvice.
    Art. 16
    La recoltarea si colectarea lemnului se vor folosi numai tehnologii prin care se evita degradarea solului, distrugerea semintisului si vatamarea arborilor ramasi pe picior. Drumurile forestiere vor fi amplasate si construite, potrivit legii, astfel incat sa nu afecteze stabilitatea versantilor si regimul apelor.
    Art. 17
    Ministerul Silviculturii asigura producerea, certificarea si controlul genetic al intregului material saditor.
    Ingrijirea, conducerea si protectia rezervatiilor de seminte si a plantajelor se vor face astfel incat intreaga cantitate de seminte sa provina din rezervatiile constituite din cele mai valoroase paduri si din plantatii semincere.
    Art. 18
    Terenurile inscrise in evidenta cadastrului funciar, excesiv degradate si ca atare inapte pentru folosinte agricole, stabilite prin programe, aprobate potrivit legii, vor fi impadurite de catre proprietarii sau detinatorii acestora, dupa caz.

    CAP. 4
    Intensificarea actiunilor de igienizare si curatire a padurilor

    Art. 19
    Ministerul Silviculturii indruma, controleaza si raspunde, potrivit legii, de organizarea tuturor actiunilor de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurilor si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier.
    Art. 20
    In vederea conservarii si dezvoltarii fondului forestier, a asigurarii starii fitosanitare corespunzatoare a padurilor, unitatile silvice si ceilalti detinatori de paduri si terenuri cu vegetatie forestiera au obligatia sa aplice intocmai masurile de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, precum si a celor de paza, de prevenire si stingere a incendiilor.
    Normele pentru asigurarea starii de igiena a padurilor, inclusiv a culturilor forestiere, obligatorii pentru toti detinatorii de paduri, sunt cele prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 21
    Prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor padurilor si culturilor forestiere se executa in mod unitar, potrivit programelor de actiuni aprobate, pe baza lucrarilor de depistare si prognoza.
    In vederea asigurarii eficientei corespunzatoare a masurilor de protectie, prin programele de actiuni se va face, in mod obligatoriu, corelarea tratamentelor de combatere, ce se efectueaza in paduri, cu acelea ce se aplica in culturi agricole, precum si pe pasuni si fanete.
    Pentru aplicarea corespunzatoare a tratamentelor de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, raspunderea revine conducatorului fiecarei unitati silvice sau, dupa caz, al fiecarei unitati detinatoare de terenuri cu vegetatie forestiera.
    Art. 22
    In cadrul masurilor de protectie a padurilor se vor realiza, in principal, actiuni de combatere in zonele puternic atacate de daunatori si se va asigura executarea tuturor lucrarilor de igiena - inlaturarea arborilor uscati, in curs de uscare, doboriti sau care sunt atacati de boli si daunatori, cojirea totala a cioatelor si arborilor taiati sau doboriti si altele asemenea - atat in perimetrele silvice, cat si in afara fondului forestier.
    Masurile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor se aplica diferentiat, in functie de natura si intensitatea atacului si de caracteristicile fiecarei paduri in parte.
    Art. 23
    In scopul prevenirii pagubelor produse de daunatori si boli, precum si pentru inlaturarea pericolului permanentizarii si extinderii unor focare ale acestora, inspectoratele silvice vor executa tratamentele de combatere necesare pe terenurile cu vegetatie forestiera apartinand altor detinatori, in cazul cand acestia nu le efectueaza la timp si in conditii corespunzatoare. Cheltuielile ocazionate de executarea lucrarilor vor fi suportate integral de detinatorii terenurilor respective.
    Art. 24
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale de stat si cooperatiste, care au in subordine unitati a caror activitati poate aduce, prin poluarea mediului inconjurator, prejudicii fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara acestuia, sunt obligate sa ia masurile necesare pentru excluderea oricaror consecinte negative ale acestor activitati.

    CAP. 5
    Sporirea aportului cercetarii stiintifice la mai buna conservare si protejare a padurilor si intensificarea valorificarii rezultatelor acesteia in productie

    Art. 25
    Pentru cresterea aportului cercetarii stiintifice la asigurarea si mentinerea echilibrului ecologic, la conservarea si protejarea padurilor, cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si introducerea progresului tehnic in silvicultura vor avea, in principal, urmatoarele obiective:
    a) cunoasterea structurii si a modului de functionare a ecosistemelor forestiere naturale;
    b) selectia si ameliorarea, regenerarea, ingrijirea si extinderea in cultura a speciilor forestiere, in mod deosebit a celor autohtone valoroase;
    c) producerea de material saditor genetic ameliorat pentru asigurarea necesitatilor interne, precum si pentru export;
    d) conservarea si ingrijirea padurilor din zona de campie, indeosebi a celor cu baza de stejar, gorun, girnita, cer, tei si salcim;
    e) stabilirea structurii optime a arboretelor sub raportul compozitiei si densitatii arborilor la hectar;
    f) elaborarea de tehnologii pentru  regenerarea, refacerea si conducerea arboretelor, precum si pentru reconstructia ecologica a zonelor instabile din punctul de vedere al climei si al altor factori de mediu;
    g) evaluarea functiilor de protectie ale padurilor si cresterea  aportului silviculturii la dezvoltarea altor ramuri ale economiei nationale si la protectia mediului inconjurator;
    h) crearea de material saditor rezistent la boli si daunatori si la influentele nefavorabile ale factorilor de clima;
    i) dezvoltarea bazei de seminte, astfel incat sa se asigure intregul necesar de seminte si material de impadurire genetic ameliorat, pentru necesitatile interne, export, precum si pentru efectuarea de schimburi de seminte din specii valoroase, de mare productivitate, cu alte tari;
    j) elaborarea de tehnologii imbunatatite pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice torentiale din zonele de munte si coline inalte si impadurirea terenurilor degradate;
    k) valorificarea superioara a plantelor medicinale, fructelor, ciupercilor, cojii arborilor si a altor asemenea produse ale padurii; chimizarea produselor, in vederea obtinerii de substante active, farmaceutice, cosmetice si altele;
    l) perfectionarea metodelor de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurii, prin inlocuirea pesticidelor toxice, reducerea dozelor folosite si extinderea folosirii de biopreparate si substante chimice biodegradabile cu remanenta redusa;
    m) perfectionarea metodelor si procedeelor de amenajare a padurilor cu functii multiple si de estimare a masei lemnoase pentru productia industriala;
    n) definirea si instituirea unui sistem de control al factorilor de influenta negativa asupra dezvoltarii fondului forestier si factorilor de mediu;
    o) extinderea cooperarii internationale in vederea conservarii si ocrotirii padurilor.

    CAP. 6
    Participarea tuturor oamenilor muncii, a intregii populatii la conservarea si protejarea padurilor

    Art. 26
    Pentru educarea oamenilor muncii, si in primul rand a tineretului, in sprijinul grijii, dragostei si respectului fata de padure - una dintre cele mai importante bogatii naturale ale tarii -, popularizarea importantei sociale si economice a padurii, formarea unei opinii de masa favorabile conservarii si apararii acesteia, mentinerii echilibrului ecologic, in vederea imbunatatirii climei si a mediului inconjurator, anual se va organiza "Luna padurii", in perioada martie - aprilie, de catre Ministerul Silviculturii, cu concursul Ministerului Educatiei si Invatamantului, Uniunii Tineretului Comunist si al comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare.
    In cadrul acestei actiuni se va asigura o larga participare a elevilor, tineretului si a celorlalte categorii de cetateni la lucrarile de impaduriri.
    De asemenea, se va asigura participarea populatiei la lucrari in pepiniere, de ingrijire, curatire si protectie a padurilor impotriva bolilor, daunatorilor si altor factori negativi.
    Art. 27
    In scolile de toate gradele se vor organiza actiuni educative privind conservarea, protejarea si dezvoltarea padurilor, factor important in asigurarea echilibrului ecologic.
    De asemenea, se vor organiza actiuni permanente si sustinute de informare a maselor largi - prin presa, radio si televiziune - asupra rolului padurii si necesitatii de protejare a acesteia, despre activitatile ce se desfasoara in gospodarirea fondului forestier.

    CAP. 7
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 28
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate.
    Art. 29
    Ocuparea unor paduri sau terenuri din fondul forestier fara aprobare legala, ocuparea de suprafete mai mari din acest fond sau amplasarea pe alte terenuri din fondul forestier, folosite temporar, la data stabilita prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite, savarsite in mod repetat, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.
    Art. 30
    Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti ori lastari, cu sau fara ridicarea acestora din paduri sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier, apartinand unitatilor socialiste, daca valoarea pagubei, calculata pe baza de tarif, este mai mare de 1000 lei sau daca valoarea pagubei este sub 1000 lei, dar fapta a fost savarsita in mod repetat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la sase luni sau cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei.
    Faptele prevazute la alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 1 an daca sunt savarsite in una din urmatoarele conditii:
    a) in timpul noptii;
    b) in padurile sau pe terenurile cu vegetatie forestiera care indeplinesc rol de protectie;
    c) de doua sau mai multe persoane;
    d) in intervalul de 2 ani de la data condamnarii definitive a faptuitorului pentru o infractiune silvica.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 31
    Distrugerea sau vatamarea arborilor, puietilor sau lastarilor prin pasunare in zone sau paduri in care pasunatul nu este permis, daca valoarea pagubei, calculata pe baza de tarif, este mai mare de 1000 lei, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 3000 lei la 10000 lei.
    Faptele prevazute la alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani daca valoarea pagubei, calculata pe baza de tarif, este mai mare de 10000 lei.
    Art. 32
    Folosirea fara drept a ciocanului silvic se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 3000 lei la 10000 lei.
    Art. 33
    Pe langa organele de urmarire penala, sunt imputernicite sa constate infractiunile prevazute de art. 29-32 inginerii si tehnicienii cu atributii in domeniul pazei padurilor din Ministerul Silviculturii, inspectoratele silvice, ocoalele silvice si sectiile silvocinegetice.
    De asemenea, padurarii, brigadierii silvici si sefii districtelor silvice sunt imputerniciti sa constate infractiunile silvice prevazute in art. 30 si 31.
    Agentul constatator, insotit de un delegat al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular municipal, al sectorului municipiului Bucuresti, orasenesc sau comunal, dupa caz, este autorizat sa identifice, in locurile unde sunt situate, materialele lemnoase provenite din infractiuni.
    Art. 34
    Procesele-verbale de constatare a infractiunilor se trimit, in vederea calcularii valorii pagubelor, ocolului silvic in baza caruia a fost savarsita infractiunea.
    Dupa efectuarea calculului, seful ocolului silvic trimite procesul-verbal, impreuna cu calculul facut, procurorului competent, incunostintand despre aceasta si organul care a incheiat procesul- verbal.
    Art. 35
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    A. De la 2000 lei la 20000 lei, ocuparea unor paduri sau terenuri din fondul forestier fara aprobare legala, ocuparea unor suprafete mai mari din acest fond sau amplasarea lucrarilor pe alte terenuri decat cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier, folosite temporar, la termenul stabilit prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite.
    Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.
    B. De la 1000 lei la 2000 lei:
    a) transportul materialului lemnos cu mijloace auto sau hipo de la locul de depozitare sau taiere, neinsotit de acte tip de provenienta, sau refuzul conducatorului mijlocului de transport incarcat cu asemenea material de a-l transporta la locul indicat de personalul silvic ori de a opri la semnalul facut de personalul silvic, sau de a prezenta, la cererea acestuia, actele de provenienta. Sanctiunea se aplica atat conducatorului mijlocului de transport, cat si beneficiarului transportului;
    b) aducerea sau depozitarea, in paduri sau pe terenuri cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, de piatra, moloz, gunoaie, cadavre de animale sau reziduuri;
    c) stergerea marcilor sau a numelor de pe arbori ori cioate;
    d) taierea ori scoaterea din radacini, fara drept, a arborilor, puietilor ori lastarilor, cu sau fara ridicarea acestora din paduri sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera apartinand unitatilor socialiste;
    e) taierea ori insusirea, fara drept, de arbori ornamentali - brad sau molid - din paduri sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera apartinand unitatilor socialiste, sau vanzarea ori transportul acestora, fara acte legale;
    f) sustragerea, din paduri sau de pe terenuri cu vegetatie forestiera apartinand unitatilor socialiste, de arbori doboriti de fenomene naturale, sau de arbori, puieti ori lastari care au fost taiati ori scosi din radacini, fara drept, de alte persoane;
    g) vatamarea arborilor, puietilor ori lastarilor prin pasunare in zone sau paduri in care pasunatul este interzis;
    h) pasunatul fara autorizatie ori contrar prevederilor autorizatiei de pasunare, in cuprinsul padurilor sau terenurilor din fondul forestier;
    i) deteriorarea lucrarilor de amenajare a torentilor in perimetrele de ameliorare constituite in fondul forestier;
    j) efectuarea de sapaturi in paduri sau pe alte terenuri din fondul forestier, pentru a scoate piatra, pietris, nisip, pamant, brazde de iarba sau alte asemenea, fara aprobarea prealabila a unitatii socialiste in a carei administrare sau folosinta se afla padurile sau terenurile;
    k) aruncarea de tigari, chibrituri sau alte obiecte aprinse, in paduri sau pe alte terenuri aflate in cuprinsul acestora, ori aprinderea focului in paduri, in alte locuri decat cele special amenajate si marcate;
    l) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori, inaintea termenului prevazut in autorizatia de exploatare ori dupa expirarea acestuia, sau in epocile in care exploatarea este interzisa prin norme legale, ori darea in productie, in anul in curs, de masa lemnoasa din parchetele destinate, potrivit planului national unic, pentru anii urmatori;
    m) taierea sau vatamarea arborilor nemarcati din parchetele aflate in curs de exploatare; nu constituie contraventie vatamarea inerenta procesului tehnologic sau care nu a putut fi evitata aplicarii normelor de protectie a muncii, daca in locul arborilor vatamati si in imediata lor apropiere au fost lasati arbori corespunzatori din cei destinati exploatarii, marcati ca atare de organele silvice;
    n) lasarea in parchet la expirarea termenului prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori netaiati din cei destinati exploatarii, de arbori taiati si material fasonat valorificabil, ori lasarea de material lemnos pe vai sau de-a lungul instalatiilor de scos si transport;
    o) nestringerea sau necuratirea resturilor de exploatare in parchetele atribuite spre exploatare, in termenele si conditiile prevazute de normele legale;
    p) neexecutarea obligatiei ca, la exploatarea padurilor de rasinoase, sa se cojeasca cioatele la pin si molid in intregime, iar la brad si la celelalte rasinoase prin curelare, precum si mentinerea in padure si in depozite, in intervalul de la 1 aprilie la 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit.
    C. De la 500 lei la 1500 lei:
    a) distrugerea sau degradarea arborilor, puietilor, lastarilor ori a semintisurilor din culturi sau din regenerari naturale, ori de pe terenuri cu vegetatie forestiera apartinand unitatilor socialiste;
    b) deteriorarea amenajarilor silvice, vinatoresti, piscicole, din apele de munte, a imprejmuirilor, barierelor sau altor lucrari asemanatoare, aflate in paduri sau pe terenuri din fondul forestier;
    c) deteriorarea, stergerea sau ridicarea semnelor de hotar, geodezie sau topografie, a tablitelor de avertizare sau a indicatoarelor, aflate in paduri sau pe alte terenuri din fondul forestier;
    d) taierea de catre detinatorii sau posesorii terenurilor cu vegetatie forestiera, necuprinse in amenajamentele silvice, de arbori nemarcati de organele silvice;
    e) scoaterea din radacini sau ridicarea din padure, fara aprobarea unitatii socialiste in a carei administrare sau folosinta se afla padurea, de cioate ce nu sunt destinate regenerarii naturale a padurii, de craci sau resturi de exploatare;
    f) deteriorarea cioatelor destinate regenerarii naturale sau lasarea, in parchetul ce se exploateaza, de cioate cu o inaltime mai mare de o treime din diametru, masurata in partea din amonte;
    g) neindeplinirea in termenul stabilit de organele silvice a obligatiei de a igieniza si curati vegetatia forestiera din afara fondului forestier de arbori uscati, doboriti sau rupti de vant, ori atacati de insecte;
    h) instalarea de stupi in pastoral in fondul forestier sau la liziera padurii, fara autorizatia eliberata potrivit reglementarilor in vigoare, sau amplasarea acestora in alte locuri decat cele prevazute in autorizatie;
    i) amplasarea in paduri a unor constructii, drumuri de scoatere sau instalatii pasagere necesare exploatarii parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fara avizul organelor silvice sau in alte locuri decat cele prevazute in avizul acestora;
    j) vanzarea, fara acte tip de provenienta, de material lemnos cumparat pentru trebuinte proprii de la unitatile silvice sau unitatile forestiere de exploatare si transport.
    D. De la 500 lei la 1000 lei:
    a) culegerea sau recoltarea, fara aprobare legala, din paduri sau alte terenuri din fondul forestier, de frunze, ramuri, iarba, lucerna, ghinda, jir si alte seminte forestiere, rasina, cetina, muguri, plante medicinale si alte produse accesorii ale padurii;
    b) parcarea de autovehicule in paduri, gradini dendrologice, parcuri forestiere, pepiniere silvice sau alte terenuri din fondul forestier, in alte locuri decat cele marcate, precum si circulatia vehiculelor sau trecerea cu animale in afara drumurilor permise pentru circulatie, precum si prin vegetatia forestiera situata in afara fondului forestier;
    c) instalarea in paduri sau pe terenurile din fondul forestier de corturi, tonete mobile sau alte asemenea obiecte in alte locuri decat cele stabilite si marcate de ocoalele silvice.
    E. De la 200 lei la 500 lei:
    a) circulatia persoanelor in paduri, prin locuri interzise stabilite prin marcaje instalate de unitatile silvice, lasarea animalelor nesupravegheate sa pasuneze in paduri sau pasunatul acestora in paduri in alte conditii decat cele prevazute de lege;
    b) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina, atribuite in fondul forestier, de animale domestice si pasari;
    c) aruncarea sau lasarea in interiorul sau la liziera padurii de resturi menajere, ambalaje, reziduuri de la autovehicule sau alte asemenea.
    Art. 36
    Contraventiile prevazute la art. 35 lit. A se constata de inginerii si tehnicienii de la ocoalele silvice si inspectoratele silvice, imputerniciti in acest scop de catre inspectorii sefi ai inspectoratelor silvice, iar aplicarea amenzii si stabilirea despagubirilor, calculate pe baza de tarif, se fac prin rezolutie pe procesele-verbale de constatare a acestor contraventii de catre inspectorii sef ai inspectoratelor silvice.
    Celelalte contraventii se constata de padurari, brigadierii silvici si sefii districtelor silvice, de tehnicienii si inginerii de la ocoalele si inspectoratele silvice si din Ministerul Silviculturii, imputerniciti in acest scop, dupa caz, de catre inspectorul sef al inspectoratul silvic sau de ministrul silviculturii, precum si de primari, de ofiteri si subofiteri de militie.
    Agentul constatator aplica si sanctiunea.
    Agentul constatator, insotit de un delegat al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular municipal, al sectorului municipiului Bucuresti, orasenesc sau comunal, dupa caz, este autorizat sa identifice, la locurile unde sunt situate, materialele rezultate prin savarsirea contraventiei.
    Art. 37
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    Art. 38
    In cazul contraventiilor pentru care se prevad amenzi mai mari de 1000 lei sau daca despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depaseste 1000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    In celelalte cazuri plangerea se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) de conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre persoana care ocupa functia ierarhic imediat superioara agentului constatator, imputernicita de conducatorul acestui organ, in cazul cand contraventiile au fost constatate de inginerii si tehnicienii din Ministerul Silviculturii. Daca contraventia a fost constatata de conducatorul organului, plangerea se solutioneaza de conducatorul organului ierarhic superior;
    b) de inspectorul sef al inspectoratului silvic in raza caruia s-a savarsit contraventia, in cazul cand fapta a fost constatata de agenti imputerniciti de acesta;
    c) de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, in cazul cand contraventia a fost constatata de primar.
    Art. 39
    Sunt supuse confiscarii lucrurile produse prin contraventie si cele care au servit la savarsirea acesteia, daca sunt ale contravenientului, precum si lucrurile dobandite prin savarsirea contraventiei, daca nu sunt restituite persoanei vatamate.
    In masura in care prezenta lege nu dispune, contraventiilor prevazute la art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 40
    Persoanele imputernicite sa constate infractiuni si contraventii potrivit art. 33-36 sunt asimilate, in exercitarea atributiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 41
    Organele Ministerului de Interne, ale procuraturii si justitiei vor asigura, prin participare directa, sprijinul necesar unitatilor socialiste, in activitatea de cunoastere si popularizare a legii si vor urmari respectarea stricta a prevederilor acesteia, luand masuri pentru prevenirea si combaterea ferma a oricaror incalcari ale dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 42
    Organele de conducere colectiva din unitatile socialiste de stat si obstesti vor lua masuri pentru cunoasterea si aplicarea stricta a prevederilor prezentei legi si pentru incurajarea si sprijinirea actiunilor de conservare si protejare a padurilor.
    Art. 43
    Modul de evaluare a pagubelor cauzate avutului obstesc prin taierea, scoaterea din radacini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor si lastarilor este cel stabilit in anexa nr. 5.
    Art. 44
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, actele normative prevazute in anexa nr. 6 se abroga.
    Art. 45
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 6 fac parte integranta din prezenta lege.SmartCity5

COMENTARII la Legea 2/1987

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 2 din 1987
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu