E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Legea 202 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 664 2002
Articolul 21 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 22 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 25 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 1 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 2 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 3 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 5 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 8 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 11 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 19 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Articolul 20 din actul Legea 202 2000 modificat de Ordonanţa 59 2002
Legea 202 2000 in legatura cu Hotărârea 301 2001
Legea 202 2000 promulgat de Decretul 446 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 202 din 13 noiembrie 2000

privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 588 din 21 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In aplicarea prezentei legi, termenii folositi se definesc astfel:
    1. drept de proprietate intelectuala - dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra marcilor de produs sau de serviciu inregistrate, dreptul asupra desenelor si modelelor industriale, dreptul asupra indicatiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de inventie;
    2. drept de autor - dreptul de proprietate intelectuala recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o opera originala de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;
    3. drepturi conexe - drepturile de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor, de care beneficiaza artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore pentru propriile inregistrari, organismele de radiodifuziune si televiziune pentru propriile emisiuni;
    4. marca de produs sau de serviciu - un semn susceptibil de reprezentare grafica, care serveste la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajului sau, combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne;
    5. desen sau model industrial - aspectul nou al unui produs avand o functie utilitara;
    6. indicatie geografica - denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, reputatie sau alte caracteristici determinante pot fi, in mod esential, atribuite acestei origini geografice;
    7. brevet de inventie - titlu de protectie care poate fi obtinut pentru orice inventie, ce are ca obiect un produs, un procedeu sau o metoda, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca inventia sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de o aplicare industriala;
    8. certificat complementar de protectie - titlu de protectie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul Romaniei prin brevet, ca medicament sau produs fitofarmaceutic, in conditiile legii;
    9. titularul dreptului - detinatorul unui drept de proprietate intelectuala, precum si orice alta persoana autorizata sa utilizeze acest drept sau reprezentantul sau legal;
    10. marca inregistrata - orice marca inregistrata in Registrul National al Marcilor;
    11. persoana autorizata - persoana careia titularul dreptului i-a permis sa utilizeze dreptul de proprietate intelectuala;
    12. reprezentant legal - persoana imputernicita de titularul dreptului de proprietate intelectuala sa actioneze, in numele acestuia, pe teritoriul Romaniei;
    13. marfuri contrafacute:
    a) orice marfa, inclusiv ambalajul sau, care poarta, fara autorizare, o marca de produs sau de serviciu identica cu o marfa de produs sau de serviciu legal inregistrata pentru respectiva marfa ori care nu poate fi deosebita, in aspectele sale esentiale, de o marca de produs sau de serviciu legal inregistrata si care, din acest motiv, incalca drepturile titularului acestei marci;
    b) orice marca de produs sau de serviciu incredintata fara autorizare pentru a fi fixata pe marfuri, chiar daca este prezentata separat, si care se afla in aceeasi situatie ca si marfurile mentionate la lit. a);
    c) orice marfa care poarta o marca identica cu o marca de produs sau de serviciu protejata ori care nu se deosebeste de aceasta in mod substantial si care este susceptibila de a constitui o incalcare, prin utilizarea in raport cu marfuri sau servicii diferite de cele pentru care o marca de produs sau de serviciu a fost inregistrata, producand o confuzie cu privire la sursa sau origine;
    d) orice ambalaj care poarta marci de produse contrafacute, prezentat separat, in aceleasi conditii ca si marfurile definite la lit. a);
    14. marfuri pirat - toate copiile fabricate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta in tara de producere si care sunt executate, direct sau indirect, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor si desenelor industriale, daca realizarea de astfel de copii ar constitui o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala respectiv, in baza legislatiei tarii de import;
    15. marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala:
    a) marfuri contrafacute;
    b) marfuri pirat;
    c) marfuri care aduc atingere unui brevet de inventie sau unui certificat complementar de protectie;
    d) marfuri care aduc atingere dreptului asupra unei indicatii geografice;
    16. retinerea marfurilor - indisponibilizarea marfurilor de catre autoritatile vamale in depozit necesar, sub supraveghere vamala, la comisionarii in vama sau la titularul unui regim vamal suspensiv, in conditiile prevazute de legislatia vamala, pe durata stabilita de autoritatea vamala;
    17. declarant vamal - persoana care intocmeste si depune declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia este intocmita declaratia vamala de catre mandatar sau comisionar.
    (2) Se asimileaza marfurilor vizate la pct. 15, dupa caz, orice tipar sau matrita destinata ori adaptata fabricarii unei marci contrafacute, unor marfuri care poarta o astfel de marca, fabricarii unor marfuri pirat sau fabricarii unor marfuri care aduc atingere unui brevet de inventie, unui certificat complementar de protectie ori unei indicatii geografice, cu conditia ca folosirea acestor tipare sau matrite sa aduca atingere titularului dreptului.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentei legi se aplica pe tot teritoriul vamal:
    a) marfurilor destinate sa fie plasate sub regimurile vamale definitive de import sau export;
    b) marfurilor plasate sub un regim vamal suspensiv sau in zone libere, cu exceptia marfurilor aflate in tranzit vamal extern.
    Art. 3
    (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi marfurile care poarta o marca de produs sau de serviciu cu consimtamantul titularului acestei marci ori indicatii geografice, care sunt protejate printr-un brevet de inventie sau certificat complementar de protectie, printr-un drept de autor sau drept conex, printr-un drept relativ la un desen sau model industrial si care au fost fabricate cu consimtamantul titularului de drept, dar comercializate fara consimtamantul acestuia.
    (2) Sunt exceptate, de asemenea, de la prevederile prezentei legi si urmatoarele cazuri:
    a) marfurile care au fost fabricate sau care poarta o marca ori o indicatie geografica in alte conditii decat cele convenite cu titularul dreptului;
    b) bunurile aflate in bagajele calatorilor sau in colete, in cadrul regimului aplicabil calatorilor si altor persoane fizice.

    CAP. 2
    Conditii privind prezentarea cererii de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 4
    (1) Pentru interventia autoritatilor vamale titularul dreptului adreseaza o cerere Directiei Generale a Vamilor, mentionand calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, solicitand suspendarea vamuirii si retinerea marfurilor suspectate a aduce atingere dreptului protejat.
    (2) La incetarea protectiei acestui drept de proprietate intelectuala pe teritoriul Romaniei titularul dreptului este obligat sa instiinteze Directia Generala a Vamilor.
    Art. 5
    Pentru fiecare fel de marfa reclamata ce aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala se depune cate o cerere.
    Art. 6
    Cererea de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se prezinta in scris si va cuprinde urmatoarele elemente de identificare a marfurilor autentice, purtatoare ale dreptului de proprietate intelectuala, si elemente de identificare a marfurilor reclamate:
    1. Informatii referitoare la solicitant:
    a) denumirea si sediul persoanei juridice;
    b) in cazul persoanelor fizice, numele, prenumele si adresa;
    c) in caz de solicitare prin procura, mentionarea acesteia;
    d) indicarea numarului si datei documentului eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau de orice alta institutie abilitata, care atesta calitatea de titular al dreptului protejat pe teritoriul Romaniei;
    e) desemnarea persoanelor delegate ce vor fi contactate in cazul retinerii marfurilor, indicandu-se numarul de telefon sau de fax;
    f) semnatura si, dupa caz, stampila solicitantului.
    2. Informatii referitoare la identificarea marfurilor autentice, purtatoare ale dreptului de proprietate intelectuala:
    a) descrierea detaliata a marfurilor autentice;
    b) fotografii ale produsului si/sau orice alta reprezentare grafica a siglei respective, daca este cazul;
    c) o mostra a produsului, daca este cazul;
    d) indicarea locurilor de fabricatie a marfurilor, mentionandu-se denumirea fabricantilor si sediul;
    e) denumirea si sediul persoanelor juridice autorizate sa importe sau sa exporte aceste marfuri, dupa caz;
    f) orice alte elemente de identificare a marfurilor autentice.
    3. Informatii referitoare la identificarea marfurilor reclamate:
    a) descrierea suficient de precisa a marfurilor reclamate, care sa permita autoritatilor vamale sa le recunoasca;
    b) prezentarea de fotografii sau orice alte reprezentari grafice, daca este posibil;
    c) prezentarea de mostre ale produsului, daca este posibil;
    d) indicarea tarilor de origine si/sau de provenienta, daca este posibil;
    e) indicarea denumirii si sediului principal al firmei si/sau al persoanelor implicate in importul sau exportul marfurilor reclamate, daca este posibil;
    f) modul de transport utilizat si indicarea firmei de transport implicate, mentionandu-se denumirea si adresa, daca este posibil;
    g) punctele vamale in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate;
    h) intervalul de timp in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate.
    4. Durata pentru care se solicita interventia autoritatii vamale, pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuala, poate fi de maximum un an de la data la care cererea devine efectiva.

    CAP. 3
    Masuri in competenta autoritatilor vamale

    Art. 7
    (1) In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii Directia Generala a Vamilor comunica solicitantului in scris aprobarea sau, daca este cazul, necesitatea prezentarii de documente si informatii suplimentare.
    (2) Solutia de respingere a unei cereri de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala va fi comunicata solicitantului in scris, indicandu-se si motivele acesteia.
    (3) Impotriva solutiei de respingere a cererii solicitantul poate formula plangere la instanta de judecata competenta.
    Art. 8
    In cazul in care cererea este acceptata, ea devine efectiva incepand cu data depunerii de catre solicitant la Directia Generala a Vamilor a dovezii privind achitarea in contul acesteia a echivalentului in lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al Romaniei.
    Art. 9
    Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 constituie venituri ale autoritatii vamale, care se gestioneaza si se utilizeaza in regim extrabugetar, potrivit legislatiei privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale.
    Art. 10
    Pe baza cererii efective autoritatile vamale suspenda operatiunea de vamuire si retin marfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si comunica in scris aceasta masura solicitantului si declarantului.
    Art. 11
    (1) Daca, in termen de 10 zile de la data comunicarii catre solicitant a masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si retinere a marfurilor, acesta nu face dovada formularii unei plangeri in justitie si a constituirii unei garantii in favoarea Directiei Generale a Vamilor, echivalenta cu valoarea in vama a marfurilor retinute, autoritatile vamale nu dau curs cererii de interventie, procedand la efectuarea vamuirii.
    (2) Garantia instituita conform alin. (1) reprezinta o masura asiguratorie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii stabilite prin sentinta judecatoreasca definitiva, aduse importatorului sau, dupa caz, proprietarului ori destinatarului marfurilor, si asigurarii platii cheltuielilor angajate prin mentinerea marfurilor sub control vamal.
    (3) Aceasta garantie poate fi constituita in lei, printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara agreata de autoritatea vamala.
    (4) In cazuri intemeiate, la cererea solicitantului Directia Generala a Vamilor poate prelungi termenul cu maximum 10 zile.
    Art. 12
    In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 11 autoritatile vamale sunt abilitate sa prelungeasca retinerea marfurilor pana la definitivarea cauzei in instanta.
    Art. 13
    Fara a aduce atingere confidentialitatii datelor si informatiilor autoritatile vamale pot permite partilor aflate in litigiu sa examineze marfurile retinute, precum si sa preleveze probe pentru a se stabili, prin analiza sau incercari, daca marfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Art. 14
    In cazul in care s-a stabilit, prin expertul autorizat de instanta, ca marfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, autoritatile vamale pot furniza titularului dreptului copii de pe documentele care au insotit marfurile.
    Art. 15
    In cazul in care autoritatile vamale au intreprins toate masurile prevazute de reglementarile vamale, dar nu au identificat marfurile reclamate, Directia Generala a Vamilor nu poarta raspunderea pentru cererile aprobate si devenite efective.

    CAP. 4
    Actiuni din oficiu ale autoritatilor vamale

    Art. 16
    Directia Generala a Vamilor, in baza evidentelor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si ale organismelor de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, transmise autoritatilor vamale, poate initia din oficiu actiuni de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor, daca acestea sunt suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Art. 17
    (1) Directia Generala a Vamilor anunta imediat, in scris, pe titularul dreptului si pe declarant, informandu-i asupra masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere, asupra datei si biroului vamal unde se afla marfurile respective.
    (2) Titularul dreptului poate expertiza cu mijloace proprii marfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Art. 18
    Daca in termen de 3 zile lucratoare de la primirea comunicarii de retinere a marfurilor titularul dreptului nu depune la Directia Generala a Vamilor cererea de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, inclusiv dovada achitarii sumei prevazute la art. 8, autoritatile vamale procedeaza la ridicarea masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor.

    CAP. 5
    Destinatia marfurilor contrafacute sau pirat

    Art. 19
    (1) Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se respinge actiunea titularului dreptului, autoritatile vamale efectueaza vamuirea marfurilor.
    (2) Importatorul, proprietarul sau destinatarul marfurilor se poate adresa instantei impotriva titularului dreptului, solicitand acoperirea eventualului prejudiciu din garantia constituita potrivit prevederilor art. 11 alin. (1). In baza hotararii judecatoresti definitive Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie conform sentintei.
    Art. 20
    (1) Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se admite actiunea titularului dreptului detinut de solicitant, autoritatile vamale procedeaza conform art. 25 lit. a).
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatile vamale restituie integral garantia constituita de solicitant; autoritatea vamala nu datoreaza dobanda.
    Art. 21
    Marfurile confiscate potrivit art. 25 lit. a) pot avea urmatoarele destinatii:
    a) distrugerea, conform normelor legale in vigoare;
    b) daca exista acordul scris al solicitantului, conform prevederilor art. 4 sau 18, si daca sunt marfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, marfurile confiscate pot fi predate, cu titlu gratuit, in functie de natura bunurilor, catre institutii din domeniul ocrotirii sociale, organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar, asociatii ori cluburi sportive sau institutii de invatamant. In acest caz institutia care preia spre consum sau folosire marfurile se obliga sa nu le comercializeze sau sa nu le instraineze.
    Art. 22
    Autoritatile vamale nu vor permite reexportul marfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si nici nu le vor supune unui alt regim vamal pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata.

    CAP. 6
    Cooperare internationala

    Art. 23
    In aplicarea prezentei legi autoritatile vamale tin seama de conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte.
    Art. 24
    Directia Generala a Vamilor este autorizata sa procedeze la schimbul de informatii si la cooperarea cu alte autoritati vamale in problema incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 25
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta importatorului, proprietarului sau, dupa caz, a destinatarului marfurilor de a introduce sau de a scoate din tara marfurile stabilite a fi marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, prin hotarare judecatoreasca definitiva; in acest caz marfurile se confisca. In cazul in care marfurile au fost vandute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vanzare;
    b) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei neindeplinirea de catre titularul dreptului a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (2), in termen de 15 zile de la data incetarii protectiei dreptului de proprietate intelectuala invocat in cerere;
    c) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei neindeplinirea obligatiei de a nu comercializa sau de a nu instraina marfurile preluate in conditiile art. 21 lit. b).
    Art. 26
    (1) Contraventiilor stabilite in prezentul capitol le sunt aplicabile normele si dispozitiile generale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor privitoare la reducerea amenzii in cazul platii ei pe loc sau intr-un anumit termen.
    (2) Contraventiile vamale se constata prin procese-verbale de contraventie incheiate potrivit prevederilor art. 185 din Codul vamal al Romaniei. Sanctiunile se aplica de personalul vamal care, potrivit atributiilor de serviciu, incheie procese-verbale de contraventie.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului vamal al Romaniei si ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Art. 28
    Cererea si orice corespondenta sau documente privind interventia autoritatilor vamale se depun la Directia Generala a Vamilor.
    Art. 29
    (1) Toate masurile pentru evitarea oricaror daune pe perioada suspendarii operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor privesc pe titularul operatiunii de import, export sau al regimului vamal suspensiv si nu pot fi puse in sarcina autoritatilor vamale daca nu exista dovezi ale unor daune imputabile acestor autoritati.
    (2) Toate cheltuielile ocazionate de retinerea marfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala sunt in sarcina solicitantului cererii.
    Art. 30
    (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe vor pune la dispozitie Directiei Generale a Vamilor lista cuprinzand titularii de drepturi de proprietate intelectuala inregistrati si informatiile necesare pentru identificarea elementelor protejate, precum si actualizarea acestora.
    (2) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si alte institutii abilitate pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala vor face schimb de informatii cu Directia Generala a Vamilor in vederea punerii in aplicare a prezentei legi.
    Art. 31
    Guvernul va actualiza cuantumul amenzilor in functie de rata inflatiei.
    Art. 32
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In acelasi termen Directia Generala a Vamilor va elabora normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          CONSTANTIN DAN VASILIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 202/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 202 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 202/2000
Legea 664 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Ordonanţa 59 2002
pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Hotărârea 301 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Decretul 446 2000
pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu