E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 592 din  2 noiembrie 1993    * Republicata

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 25 octombrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 761 din 26 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 5 octombrie 1995 si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 18 august 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 592 din 2 noiembrie 1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 2 decembrie 1993.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, prevazut in anexa.
    Art. 2
    Executia investitiilor finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica, in conditiile stabilite de ordonantele Guvernului nr. 12/1993 si nr. 15/1993.
    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru investitiile ale caror valori totale depasesc 500 milioane lei.
    Pentru investitiile ale caror valori totale nu depasesc cuantumul de 500 milioane lei pentru executia lucrarilor, persoana juridica achizitoare va aplica procedura cererii de oferte de pret, conform prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 4
    Pentru investitiile ale caror valori totale depasesc 12.000 milioane lei, se va organiza licitatie cu participare internationala, in conditiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 5
    Veniturile realizate din executia investitiilor pe teritoriul Romaniei de catre rezidenti straini se supun impozitarii potrivit legislatiei romane in materie, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte contractanta.
    Art. 6
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 291/1991, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice.

    ANEXA 1

                  REGULAMENT
privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    Art. 1.1
    Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric si de a asigura metodologia unitara de desfasurare a licitatiilor si de adjudecare a investitiilor.
    Art. 1.2
    Regulamentul se refera la urmatoarele investitii:
    - executarea obiectivelor noi de investitii, inclusiv instalatiile aferente, de toate categoriile;
    - modernizari, transformari, extinderi, consolidari si alte interventii determinate de actiuni accidentale la constructii si instalatii;
    - livrari si montaje de utilaje si echipamente tehnologice in cadrul investitiilor noi, al modernizarilor, al transformarilor si al extinderilor;
    - lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetari seismologice si alte activitati similare, cu conditia sa fie de interes public.
    Art. 1.3
    Prin sistemul de licitare - ofertare - adjudecare se creeaza contractantilor conditii egale de contractare a investitiilor si se asigura persoanei juridice achizitoare posibilitatea de a alege contractantul cel mai competitiv.
    Art. 1.4
    Termenii utilizati in prezentul regulament sunt explicati in cap. 16.

    CAP. 2
    Organizarea procedurilor de licitatii
    Art. 2.1
    Pentru investitiile finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, functiile de indrumare metodologica unitara, verificarea organizarii, desfasurarii si adjudecarii licitatiei, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si avizarea deciziilor persoanei juridice achizitoare, de solutionare a contestatiilor, revin Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.2
    In activitatea de licitatie a investitiilor, Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului au urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza norme, prescriptii si reglementari pentru continutul proiectelor si al documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor, contractarea investitiilor;
    b) indeplinesc functia de indrumare metodologica unitara pentru toate licitatiile organizate de persoanele juridice achizitoare;
    c) controleaza respectarea regulilor de organizare, desfasurare si adjudecare a licitatiilor;
    d) constata contraventiile prevazute la art. 18 si aplica sanctiunile stabilite la art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, persoanei juridice achizitoare, organizatorilor sau persoanelor care s-au facut vinovate de abaterile respective;
    e) avizeaza deciziile luate de persoanele juridice achizitoare ca raspuns la contestatiile contractantilor;
    f) tin "lista speciala" cu contractantii care au comis, ei sau prepusii lor, vreo infractiune ori contraventie la prevederile legale privind licitatiile si care au interdictie de a intra intr-un contract de executie de investitii pe o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare sau a actului de sanctionare contraventionala si emit decizii privind includerea pe lista speciala de interdictie a ofertantilor, ca urmare a sesizarii persoanelor juridice achizitoare sau organelor de control care au din oficiu obligatia sesizarii;
    g) la solicitarea persoanelor juridice achizitoare, in baza notei justificative inaintate de acestea, emit avizul comun privind incredintarea directa a investitiilor;
    h) desemneaza si participa prin specialistii sai, ca reprezentanti ai Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in comisiile de licitatie;
    i) avizeaza eventualele modificari ale documentelor licitatiei efectuate de persoana juridica achizitoare dupa vanzarea lor contractantilor;
    j) tin evidenta activitatii de licitatie pentru investitii, informatii la zi privind listele de investitii pe titluri, persoanele juridice achizitoare si finantatori, stadiul derularii licitatiilor, adjudecarea si date sintetice privind ofertele castigatoare;
    k) indruma activitatea de informare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii.
    Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, persoana juridica achizitoare numeste prin decizie, pentru fiecare investitie in parte, o comisie de licitatie.
    Art. 2.4
    Comisia de licitatie raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si adjudecare a ofertelor pentru licitatia publica pentru care a fost infiintata, de respectarea procedurii desfasurarii acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si in conformitate cu precizarile si reglementarile transmise de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.5
    Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
    - presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - reprezentantul ministerului de resort sau, dupa caz, al autoritatii publice locale, pentru licitatiile organizate de regiile autonome, in conformitate cu pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1995;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesionala in domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.
    Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisia de licitatie, care nu sunt angajati permanenti ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de catre persoana juridica achizitoare si cuantumul acestora se va stabili de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 2.7
    Organizatorul licitatiei poate fi insasi persoana juridica achizitoare sau un agent economic de specialitate, angajat de persoana juridica achizitoare.
    Organizatorul licitatiei raspunde de pregatirea si desfasurarea licitatiei, in limitele contractului incheiat cu persoana juridica achizitoare.
    Art. 2.8
    Organizarea unei licitatii de investitii se poate face numai dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de lege pentru promovarea investitiilor si dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire anterior deschiderii licitatiei investitiei.
    Art. 2.9
    Persoana juridica achizitoare isi va desfasura activitatea numai pe baza procedurii de licitatie, cu exceptia cazurilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Este interzisa impartirea contractului de executie in mai multe contracte de valoare mai mica, in scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitatie.
    In cazul in care unele obiecte din componenta obiectivului de investitie pot functiona independent, persoana juridica achizitoare poate proceda la organizarea licitatiei pentru obiectele respective, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.10
    Anterior lansarii documentelor de licitatie, persoana juridica achizitoare are obligatia sa transmita un exemplar din acestea, gratuit, reprezentantilor Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru a fi studiate.

    CAP. 3
    Formele de licitatie
    Art. 3.1
    Organizatorii licitatiilor, in functie de valoarea si complexitatea investitiilor, pot folosi una dintre urmatoarele forme de licitatie:
    - licitatie publica deschisa fara preselectie;
    - licitatie publica deschisa cu preselectie;
    - licitatie publica restransa.
    Se va utiliza, cu prioritate, licitatia publica deschisa cu preselectie.
    Art. 3.2
    Licitatia publica deschisa fara preselectie se organizeaza intr-o singura etapa, pentru investitiile de mica complexitate, la care poate participa un numar nelimitat de contractanti si care indeplinesc conditiile de calificare conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Numarul de participanti la licitatia publica deschisa fara preselectie, care indeplinesc conditiile de mai sus, trebuie sa fie de minimum 2 (doi).
    Art. 3.3
    Licitatia publica deschisa cu preselectie este licitatia organizata in doua etape distincte: in prima etapa participa toti contractantii interesati, care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai contractantii selectionati de catre persoana juridica achizitoare pe baza analizei efectuate de catre comisia de licitatie.
    Aceasta forma se aplica pentru investitiile complexe, la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil contractantii potential competitivi, in care caz scopul primei etape este intocmirea listei contractantilor selectionati.
    In vederea preselectiei, organizatorul licitatiei transmite prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului informatii tehnice si economice privind viitoarea licitatie, precum si instructiunile de prezentare a documentelor de preselectie.
    Documentele de preselectie constau in informatii privind calificarea contractantilor conform cap. 8.
    Dupa primirea documentelor de preselectie de la contractanti, in prima etapa, comisia de licitatie le studiaza, compara performantele acestora si intocmeste lista contractantilor selectionati.
    Persoana juridica achizitoare are obligatia de a comunica, in scris, tuturor contractantilor participanti rezultatul preselectiei.
    Numarul minim de contractanti selectionati trebuie sa fie 3 (trei).
    Persoana juridica achizitoare va face cunoscut fiecarui contractant care a inaintat o cerere de preselectie, indiferent daca respectivul contractant a fost selectionat sau nu, numele contractantilor care au fost selectionati.
    Persoana juridica achizitoare va comunica, la cerere, contractantilor care nu au fost selectionati motivele respingerii, dar nu este obligata sa ofere dovezi sau justificari privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.
    Persoana juridica achizitoare poate cere unui contractant selectionat sa-si reconfirme calificarea in concordanta cu aceleasi criterii utilizate pentru preselectia respectivului contractant.
    Persoana juridica achizitoare va descalifica orice contractant selectionat care nu reuseste sa-si reconfirme calificarea si poate descalifica in orice moment un contractant daca descopera ca informatia furnizata pentru preselectie sau reconfirmare a fost falsa sau inexacta.
    Persoana juridica achizitoare va face cunoscut in mod prompt fiecarui contractant caruia i s-a cerut sa-si reconfirme calificarea daca acesta a reusit sau nu sa-si reconfirme calificarea.
    Art. 3.4.
    Licitatia publica restransa se aplica atunci cand:
    - investitia, datorita specificului acesteia, poate fi executata, de regula, de un numar restrans de contractanti specializati;
    - a existat o licitatie publica deschisa anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract;
    - apar motive de pastrare a caracterului secret al investitiei.
    Numarul minim de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie 3 (trei).
    Anuntarea licitatiei se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatele de mai sus.

    CAP. 4
    Achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa)
    Art. 4.1
    Achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa) a realizarii investitiilor se practica cu titlu de exceptie pe baza unei singure cereri de oferta adresate unui singur contractant care indeplineste conditiile de contractare.
    Art. 4.2
    Este admisa achizitia dintr-o singura sursa (incredintare directa) in urmatoarele circumstante:
    - investitiile pot fi realizate doar de un singur contractant, care are drepturi exclusive in privinta investitiilor respective, cum ar fi lucrarile artistice speciale si lucrarile sub protectia drepturilor de autor;
    - din cauze de forta majora (calamitati naturale, conflagratii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitatie publica;
    - persoana juridica achizitoare care a achizitionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotaraste ca o serie de elemente aditionale trebuie procurate de la acelasi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreste compatibilitatea cu echipamentele sau tehnologia deja existente, luand in considerare eficienta achizitiei initiale in ceea ce priveste satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, dimensiunea restransa a respectivei achizitii in raport cu achizitia initiala, pretul rezonabil si inexistenta unei alternative privind achizitionarea echipamentelor in cauza, precum si investitiile care nu pot fi realizate decat de contractantul initial al lucrarii;
    - in cazul in care la doua licitatii publice deschise, consecutive, nu s-a prezentat decat un singur contractant cu o oferta corespunzatoare;
    - in cazul in care executia investitiilor de stricta specialitate intra in profilul de activitate al regiilor autonome si care indeplinesc conditiile de calificare din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994;
    - in cazul in care persoana juridica achizitoare realizeaza investitii cu forte proprii;
    - achizitii dintr-o singura sursa (incredintari directe), stabilite la nivel national, ca urmare a unor relatii internationale si acorduri intre guverne.
    Art. 4.3
    Persoana juridica achizitoare care utilizeaza aceasta metoda va include in dosarul achizitiei o nota justificativa aprobata de conducatorul acesteia privind motivele si circumstantele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achizitie, impreuna cu avizul comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 5
    Publicitatea
    Art. 5.1. - Organizatorul licitatiei, in functie de importanta investitiei si de interesele persoanei juridice achizitoare, face anunturi publicitare pentru licitatiile investitiilor in presa interna si, dupa caz, in presa internationala.
    Anunturile publicitare se fac cu minimum 30 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
    Publicarea anuntului licitatiei se va face in mod obligatoriu in cotidianul guvernamental "Vocea Romaniei" si suplimentar, dupa caz, la dorinta persoanei juridice achizitoare, intr-un cotidian local.
    In situatia in care se urmareste si atragerea contractantilor straini, licitatia va fi cu participare internationala, caz in care publicarea anuntului de licitatie se face si in cel putin un cotidian de larga circulatie internationala si, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    In cazul finantarii investitiilor de catre organisme internationale bancare sau alti finantatori externi, precum si in cazul cofinantarii, publicarea anuntului de licitatie se va face si in conformitate cu instructiunile finantatorului.
    Continutul minim al anuntului licitatiei este:
    - numele persoanei juridice achizitoare si al organizatorului licitatiei (daca este cazul) si sediile acestora;
    - locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
    - obiectul licitatiei si descrierea sintetica a investitiei;
    - data si ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii licitatiei publice.
    Dupa caz, anuntul licitatiei poate fi completat cu:
    - forma si cuantumul garantiilor solicitate;
    - pretul si modul de obtinere a documentelor licitatiei.
    Art. 5.2
    In cazul unei investitii complexe unde apare necesitatea unei informari suplimentare sau a vizitarii prealabile a amplasamentului cu scopul de a obtine un nivel competitiv ridicat, aceasta se realizeaza prin preaviz de licitatie in presa si cu respectarea prevederilor art. 5.1.
    Preavizul de licitatie poate sa contina:
    - denumirea si sediul persoanei juridice achizitoare si ale organizatorului licitatiei publice;
    - descrierea succinta a obiectului licitatiei publice;
    - localizarea amplasamentului si modul in care acesta poate fi vizitat;
    - data anuntului publicitar.
    Informarea prealabila, prin actiunile care decurg din aceasta, nu da nastere la nici o obligatie intre parti, contractantii fiind inregistrati pe lista contractantilor posibili numai dupa inscrierea pentru participare, in conformitate cu anuntul publicitar al licitatiei.
    Art. 5.3
    Publicitatea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie se face in mod similar anuntului descris la art. 5.1., cu precizarea suplimentara ca se organizeaza preselectia contractantilor.
    Art. 5.4
    Invitatiile de participare la licitatia publica se fac de catre persoana juridica achizitoare sau organizatorul licitatiei pentru:
    - etapa a doua a licitatiei publice deschise cu preselectie;
    - forma de licitatie publica restransa.
    Invitatiile de participare la licitatia publica se transmit numai contractantilor selectionati.
    Contractantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit in scris organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali.
    Contractantii care nu primesc invitatii nu pot participa la licitatie.

    CAP. 6
    Documentele licitatiei
    Art. 6.1
    In vederea organizarii licitatiei pentru realizarea unei investitii, persoana juridica achizitoare are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei, care se pun la dispozitia contractantilor pentru intocmirea ofertelor.
    Documentele licitatiei se pun la dispozitie numai contractantilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali, in cazul licitatiei publice deschise, sau numai contractantilor selectionati care au primit invitatii de participare.
    Art. 6.2
    Documentele licitatiei pot fi elaborate si de catre organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de persoana juridica achizitoare in acest scop.
    Art. 6.3
    Documentele licitatiei sunt:
    - anuntul publicitar si/sau invitatia de participare la licitatie;
    - instructiunile pentru contractanti (conform cap. 7);
    - formularele de oferta;
    - formularul de contract;
    - conditiile generale de contractare;
    - conditiile suplimentare de contractare si conditiile speciale de contractare;
    - proiectul tehnic cu piese scrise si desenate, selectionate in scopul licitatiei;
    - caietul/caietele de sarcini (specificatii tehnice cu caracter general si special, probe, incercari si standarde ce trebuie respectate);
    - listele cu cantitati de lucrari;
    - listele cu cantitati de utilaje si echipamente;
    - graficul general de realizare a investitiei, livrari, receptii;
    - alte conditii sau precizari de elaborare si de prezentare a ofertelor, pe care persoana juridica achizitoare sau organizatorul licitatiei le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situatiei hidrologice, a retelelor sub si supraterane, alte particularitati ale amplasamentului etc.).
    Art. 6.4
    Documentele licitatiei se pun la dispozitia contractantilor, contra cost, de catre organizatorul licitatiei.
    Pretul de vanzare al documentelor licitatiei nu poate depasi costul multiplicarii acestora.
    Art. 6.5
    Modificarea continutului documentelor licitatiei, dupa vanzarea lor, poate fi facuta numai de catre persoana juridica achizitoare in situatii deosebite si cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 6.6
    Notificarea modificarii documentelor licitatiei se face de catre organizatorul licitatiei inainte de termenul de depunere a ofertelor si obligatoriu tuturor contractantilor care au cumparat documentele licitatiei.
    Art. 6.7
    In cazul in care, ca urmare a modificarii documentelor licitatiei, este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica de catre organizatorul licitatiei tuturor contractantilor, o data cu notificarea modificarii, pe baza aprobarii prealabile a persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 7
    Instructiuni pentru contractanti
    Art. 7.1
    Instructiunile pentru contractanti fac parte din documentele licitatiei si cuprind date si informatii asupra organizarii si desfasurarii licitatiei, precum si precizari asupra modului de intocmire si prezentare a ofertei.
    Art. 7.2
    Aceste instructiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre contractanti atrage dupa sine descalificarea automata a ofertei.
    Art. 7.3
    Instructiunile pentru contractanti cuprind:
    - lista (borderoul) documentelor licitatiei;
    - informatii generale (se vor inscrie informatii generale privind obiectul contractului, scopul investitiei), precum si informatii importante privind lucrarile si elementele particulare ale amplasamentului si anume:
    - denumirea investitiei;
    - persoana juridica achizitoare (denumirea, sediul);
    - proiectantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
    - consultantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
    - organizatorul licitatiei (denumirea, sediul);
    - localitatea;
    - topografia;
    - climatul si fenomenele naturale specifice zonei;
    - geologia, descrierea solurilor, nivelul freatic;
    - imprejurimile, vecinii;
    - perioada de executie;
    - accesul la amplasament, drumuri, cai ferate, aeroport, ape etc.;
    - telecomunicatii;
    - asistenta sociala si serviciile medicale;
    - organizarea de santier;
    - limba folosita in corespondenta si relatiile dintre parti;
    - alte informatii speciale;
    - descrierea investitiei (se va face o descriere sintetica generala a lucrarilor care privesc obiectul contractului, informatiile trebuind sa corespunda cu desenele si piesele scrise ale proiectului tehnic);
    - informatii financiare care vor cuprinde sursele de finantare.
    Daca se cere contractantilor sa participe cu credit si sub ce forma la constituirea surselor de finantare, se va preciza valoarea creditelor de participare sau procentele din valoarea totala a ofertei etc. In acest caz se vor face precizarile necesare privind perioadele de rambursare a creditelor, nivelul dobanzii, moneda, spezele bancare etc.;
    - cerinte impuse de persoana juridica achizitoare privind forma de contract si formele de organizare a contractantilor participanti la licitatie si la executia lucrarilor;
    - criteriile de calificare si eligibilitate pentru contractanti (conform cap. 8);
    - precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, taxe, asigurari etc.;
    - specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice si de transmitere si depunere a acestora;
    - precizari referitoare la valabilitatea preturilor si tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse in listele cu cantitati de lucrari;
    - precizari referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total si/sau partial), exprimata in lei si/sau in valuta indicata de persoana juridica achizitoare;
    - instructiuni privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) si a garantiei de buna executie, precum si valorile si durata de valabilitate a acestora;
    - precizari privind modul de completare si de semnare a contractului si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;
    - termene pentru receptii partiale, pe faze si perioade;
    - precizari privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole sau categorii de lucrari.
    In cazul licitatiei cu participare internationala, atunci cand unele dintre documentele licitatiei sunt redactate in mai multe limbi, se va preciza in mod explicit ca limba romana va avea prioritate;
    - data si ora limita a depunerii ofertelor;
    - adresa de depunere a ofertelor si modul de inregistrare a depunerii;
    - conditii privind retragerea ofertei, despagubiri;
    - semnaturile si parafele necesare pe documentele ofertei;
    - precizari privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora locul si conditiile de reprezentare;
    - informatii privind examinarea, selectarea, compararea si adjudecarea ofertelor, criteriile de selectie, tehnica de calcul si punctajul sau coeficientii ce vor fi folositi la evaluarea si departajarea ofertelor;
    - mentionarea dreptului organizatorului licitatiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele si in situatiile in care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de contractanti sunt inacceptabile pentru persoana juridica achizitoare;
    - mentinerea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrari sau lucrari si in ce conditii;
    - precizarea modului de notificare a organizatorului licitatiei catre contractant privind adjudecarea acesteia;
    - alte informatii si precizari pe care persoana juridica achizitoare si/sau organizatorul licitatiei le considera necesare.

    CAP. 8
    Conditii de calificare a contractantilor
    Art. 8.1
    Contractantul este admis sa participe la licitatie in conditiile in care este declarat calificat de catre persoana juridica achizitoare.
    Art. 8.2
    Criteriile de stabilire a calificarii contractantilor sunt:
    a) calitatea de agent economic autorizat si inregistrat in domeniul investitiei supuse licitatiei (certificat emis de Camera de Comert si Industrie - Oficiul Registrului comertului);
    b) informatiile generale despre contractant (sediul ofertantului si al filialelor acestuia, capitalul social, principalele lucrari sau afaceri pe domenii de activitate etc.);
    c) performantele anterioare in domeniu;
    d) lipsa sanctiunilor penale sau a contraventiilor pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte abateri prevazute in Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
    e) asigurarea cu personal de specialitate care poate fi disponibilizat pentru realizarea investitiei;
    f) dotarea tehnica cu utilaje si echipamente care pot fi disponibilizate pentru realizarea investitiei si care sunt in stare de functionare;
    g) situatia financiara pe baza datelor din ultimul bilant si valoarea lucrarilor ramase de executat la investitiile in derulare la care este executant;
    h) sa nu fie insolvabili, blocati financiar, in stare de faliment, sau afacerile lor sa nu fie administrate de un judecator sindic, activitatile lor sa nu fie suspendate, iar ei sa nu faca obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele mentionate mai sus;
    i) indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurari sociale;
    j) sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 2.2 lit. e) din prezentul regulament;
    k) informatiile privind asocierea cu alti agenti economici;
    l) capacitatea si resursele de executare a investitiei respective;
    m) certificatele de buna executie;
    n) scrisorile de recomandare;
    o) nationalitatea contractantului;
    p) agentul economic care a elaborat proiectul tehnic nu poate fi declarat eligibil ca contractant pentru realizarea investitiei respective.
    Art. 8.3
    In vederea participarii la licitatie, este de datoria contractantilor sa se informeze daca sunt eligibili sau nu.
    Art. 8.4
    Organizatorul licitatiei, la solicitarea oricarui contractant, este obligat sa raspunda asupra aprecierii daca acesta este calificat sau nu.
    Art. 8.5
    Contractant eligibil nu inseamna si contractant selectionat.

    CAP. 9
    Oferta
    Art. 9.1
    Oferta reprezinta angajamentul ferm al contractantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune, in vederea participarii la licitatie, la organizatorul acesteia.
    Oferta se intocmeste de contractant sau de catre alta societate comerciala de specialitate (de consultanta, proiectare etc.) angajata de contractant in acest scop, cu conditia pastrarii caracterului secret al acesteia.
    Art. 9.2
    Modul de structurare a documentatiei si modul de prezentare a ofertei vor respecta intocmai prevederile din documentele licitatiei (cap. 6).
    Art. 9.3
    Oferta trebuie sa fie ferma, sa aiba caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, pe toata perioada de valabilitate precizata.
    Art. 9.4
    Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele care o alcatuiesc.
    Art. 9.5
    Organizatorul licitatiei are dreptul de a descalifica orice contractant care nu indeplineste prin oferta prezentata una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei, din instructiunile pentru contractant si din conditiile de calificare.
    Art. 9.6
    Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei contractantului de a realiza investitia in conformitate cu documentele licitatiei si de a semna contractul cu persoana juridica achizitoare.
    Art. 9.7
    Adjudecarea unei oferte reprezinta manifestarea vointei persoanei juridice achizitoare de a incredinta investitia contractantului, a carui oferta a fost declarata castigatoare si de a semna contractul cu acesta.
    Art. 9.8
    Revocarea ofertei de catre contractant, dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).
    Art. 9.9
    Revocarea de catre contractantul castigator a ofertei dupa adjudecare atrage pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum si suportarea de catre contractant a altor despagubiri stabilite prin documentele licitatiei.
    Art. 9.10
    Contractantii care sunt dovediti ca detin informatii despre valoarea altor oferte din licitatie sau au stabilit cu alti contractanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, spre a obtine preturi mai mari, vor fi exclusi automat de la licitatie.
    Art. 9.11
    Data si ora limita pana la care pot fi depuse ofertele sunt denumite termenul de inchidere a depunerii ofertelor. Ofertele depuse dupa termenul de inchidere sunt automat excluse de la licitatie si se restituie contractantilor nedesfacute.
    Art. 9.12
    De regula, perioada de timp necesara elaborarii ofertelor (de la data punerii in vanzare a documentelor de licitatie si pana la data depunerii ofertelor), care se stabileste de catre persoana juridica achizitoare, este de 30 de zile.
    In cazul lucrarilor de complexitate redusa (cu un numar mic de obiecte si categorii de lucrari), durata de elaborare a ofertelor se poate reduce pana la minimum 15 zile.
    Pentru lucrari de mare complexitate, durata de elaborare a ofertelor se poate stabili pana la maximum 60 de zile.
    Art. 9.13
    Durata de valabilitate a ofertei se stabileste de catre organizatorul licitatiei tinand seama ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor si pana la data semnarii de catre ambele parti a contractului.
    Art. 9.14
    La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei, organizatorul licitatiei va avea in vedere o perioada de timp necesara pentru: studierea si compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare; comunicarea deciziei de adjudecare; solutionarea contestatiilor; finalizarea negocierilor si semnarea contractului.
    Art. 9.15
    Oferta trebuie sa contina, in mod expres, durata de valabilitate a acesteia, in conformitate cu precizarile cuprinse in cap. 7.
    Art. 9.16
    In situatii exceptionale, inainte de expirarea duratei initiale de valabilitate a ofertelor, persoana juridica achizitoare poate sa ceara contractantilor o prelungire a acestei durate. Solicitarea si raspunsul se vor face in scris sau telegrafic.
    Contractantului care accepta solicitarea nu i se va cere si nici nu i se va permite sa-si modifice oferta, ci sa extinda in mod corespunzator valabilitatea garantiei sale pentru oferta depusa (de participare). Prevederile referitoare la plata si pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare) vor fi valabile si pe durata de extindere a valabilitatii ofertei.
    In situatia in care durata de prelungire a valabilitatii ofertei este mai mare de 30 de zile, persoana juridica achizitoare poate solicita contractantilor si modificarea valorii ofertelor.
    Contractantul poate sa refuze prelungirea duratei de valabilitate a ofertei fara pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).
    Art. 9.17
    Valoarea totala si pe sectiuni a investitiei care face obiectul ofertei, denumita in continuare valoarea ofertei, se inscrie de catre contractant in formularele de oferta.
    Art. 9.18
    Valoarea ofertei se stabileste de catre contractant, de regula prin aplicarea preturilor sale unitare, care vor fi inmultite cu cantitatile din listele cu cantitati de lucrari, de utilaje si echipamente (primite de la organizatorul licitatiei prin documentele licitatiei), dupa care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrari, sectiuni, cheltuieli generale si, in final, valoarea totala a ofertei, conform instructiunilor pentru contractanti.
    Art. 9.19
    Articolele din listele cu cantitati de lucrari si din listele cu utilaje si echipamente, nespecificate de catre organizatorii licitatiilor prin documentele licitatiei, se vor inscrie si se vor cota de catre contractant separat, fara a fi incluse in valoarea ofertei.
    Art. 9.20
    Oferta care prezinta articole din listele cu cantitati de lucrari si din listele cu utilajele si echipamentele necotate de catre contractant si daca nu rezulta din clarificarile prezentate de acesta conform prevederilor art. 10.9 si 10.10 ca aceste valori sunt incluse in alte preturi ale altor cantitati de lucrari cuprinse in listele de cantitati, aceasta va fi declarata necorespunzatoare.
    Art. 9.21
    Valoarea ofertei se poate stabili de catre contractant si prin alte metode, atunci cand documentele licitatiei le precizeaza.
    Art. 9.22
    In valoarea ofertei contractantul va include si contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurarilor etc., in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale.
    Art. 9.23
    Preturile unitare si totale pe articole si capitole de lucrari ale ofertei pot fi:
    - fixe, in cazul in care conditiile contractuale prevad ca acestea sa ramana nemodificate pe intreaga durata a contractului;
    - modificabile (indexate), atunci cand valorile cotate de contractant pot fi modificate pe durata contractului.
    In acest caz, persoana juridica achizitoare, prin documentele licitatiei (instructiunile pentru contractanti si conditiile speciale de contractare), va face precizari speciale privind redactarea valorii ofertei, precum si, in situatiile in care accepta indexarea preturilor, procedura de indexare.
    Art. 9.24
    Valoarea totala si partiala a ofertei se va prezenta in lei si, dupa caz, in valuta, conform instructiunilor pentru contractanti, si de regula:
    - in lei pentru lucrarile, utilajele si echipamentele care se procura din tara;
    - in valuta indicata pentru lucrarile, utilajele si echipamentele procurate din alte tari.
    Art. 9.25
    Cu privire la eventualele modificari ale preturilor si ale legislatiei in vigoare pana la data depunerii ofertelor, in perioada de valabilitate a ofertei si in perioada de realizare a investitiei, in scopul de a nu se produce diverse interpretari de catre contractanti la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizari clare de catre organizatorul licitatiei in instructiunile pentru contractanti si in conditiile speciale de contractare.
    Art. 9.26
    Contractantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul investitiei si imprejurimile acesteia si sa obtina pentru el insusi, pe propria raspundere, toate informatiile necesare pentru elaborarea ofertei si incheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de contractant.
    Art. 9.27
    Persoana juridica achizitoare va permite contractantului si personalului acestuia sau agentilor sai sa patrunda in incinta si pe terenurile respective, in scopul efectuarii acestei vizite, dar numai cu conditia expresa ca contractantul, personalul sau agentii sai sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.
    Art. 9.28
    Contractantii care doresc sa ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (fata de cerintele din documentele licitatiei) trebuie mai intai sa intocmeasca oferta de baza pentru cerintele tehnice incluse in documentele licitatiei, dupa care sa furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificatiile tehnice, listele cu cantitati de lucrari, de utilaje si echipamente si preturile lor partiale si totale, metodologia de executie propusa si alte detalii relevante.
    Comisia de licitatie va lua in considerare ofertele alternative, daca acestea sunt acceptate din punct de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate de catre persoana juridica achizitoare si proiectant.
    Art. 9.29
    Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; garantia pentru oferta depusa (de participare); liste cu cantitati de lucrari; liste cu cantitati de utilaje si echipamente; tabele cu informatii suplimentare; informatii si documente despre eligibilitate si calificari; oferte alternative (daca se prezinta); documente nominalizate de reprezentare si orice alte materiale care se cer a fi completate si transmise conform instructiunilor pentru contractanti.
    Art. 9.30
    Ofertele se depun de contractant, in conformitate cu instructiunile pentru contractanti, in doua exemplare, un exemplar in original si o copie.
    Se pot prezenta si mai multe copii (daca organizatorul licitatiei o cere prin instructiuni), in scopul folosirii lor de catre finantator.
    Art. 9.31
    Contractantul va introduce originalul si fiecare copie, separat, in cate un plic interior, acestea introducandu-se intr-un plic exterior, notand corespunzator plicurile interioare cu "original" si "copie".
    Art. 9.32
    Pe plicuri se va scrie, clar si citet, in conformitate cu prezentarile din instructiuni:
    a) Pe plicul exterior:
    - sediul organizatorului licitatiei;
    - titlul investitiei sau obiectul contractului si numarul acestuia, daca exista;
    - cuvintele: a nu se deschide inainte de (ora si data);
    - nici o alta inscriptie nu se insereaza pe plicul exterior.
    b) Pe plicul interior:
    - denumirea si sediul contractantului, pentru ca oferta sa poata fi returnata nedeschisa, in cazul in care aceasta a fost trimisa prea tarziu sau nu a fost acceptata din orice alt motiv.
    Art. 9.33
    Plicul exterior si plicul interior vor fi sigilate de catre contractant. Daca plicul exterior nu este sigilat si notat conform art. 9.32., organizatorul licitatiei nu va purta nici o raspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.
    Art. 9.34
    Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei sale. Persoana juridica achizitoare nu va fi, in nici un caz, raspunzatoare pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

    CAP. 10
    Deschiderea, examinarea si clarificarea ofertelor
    Art. 10.1
    Ofertele depuse de contractanti pana la data si ora precizate pentru depunere se vor pastra de organizatorul licitatiei sub cheie, dupa ce s-a verificat in prealabil daca plicurile si sigiliile sunt intacte.
    Art. 10.2
    La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie, reprezentantii contractantilor, care vor prezenta si documentele de imputernicire, reprezentantii persoanei juridice achizitoare si, dupa caz, alti specialisti invitati.
    Toti cei prezenti vor semna de participare.
    Art. 10.3
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele contractantilor, dupa care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele introduse in acestea.
    In continuare va anunta clar: numele contractantilor; valorile ofertelor totale si pe sectiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora; notificarile in scris referitoare la modificarile si retragerile de oferte (daca exista); existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare) solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.
    Art. 10.4
    Dupa deschiderea licitatiei si anuntarea contractantilor, conform art. 10.3, pentru propriile sale evidente, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal care se va citi in prezenta participantilor, in care se va mentiona:
    - lista ofertelor; denumirea si sediile contractantilor; valorile totale si pe sectiuni ale ofertelor; notificarile in scris referitoare la modificarile si retragerile de oferte; existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare), precum si alte informatii dezvaluite;
    - lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformitati fata de prevederile documentelor licitatiei.
    Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitatie, de reprezentantii contractantilor si, dupa caz, de invitati.
    Art. 10.5
    Ofertele pentru care s-au transmis notificarile de retragere, ofertele intarziate sau ofertele care nu prezinta garantia pentru oferta depusa (de participare) la licitatii conform instructiunilor pentru contractanti se vor inapoia contractantilor respectivi, nedeschise.
    Art. 10.6
    Dupa deschiderea in public a ofertelor, acestea se vor pastra sub cheie.
    Art. 10.7
    Orice incercare a unui contractant de a influenta comisia de licitatie in procesul de examinare, clarificare, evaluare si comparare a ofertelor si in luarea deciziilor cu privire la incredintarea contractului poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.
    Art. 10.8
    Comisia de licitatie procedeaza, in continuare, pe loc sau in zilele urmatoare, cu respectarea prevederilor art. 10.6 si 10.7, la stabilirea situatiilor in care fiecare oferta raspunde sau nu cerintelor prevazute in documentele licitatiei si dupa aceea trece la examinarea, clarificarea si evaluarea de detaliu a ofertelor.
    Art. 10.9
    In scopul examinarii, evaluarii si compararii obiective a ofertelor, comisia de licitatie poate sa ceara contractantilor, individual, sa-si clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preturile unitare.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice descoperite de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    Art. 10.10
    Daca o oferta nu raspunde cerintelor documentelor licitatiei, aceasta va fi respinsa de catre comisia de licitatie, in situatia in care contractantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 10.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzatoare.
    Art. 10.11
    Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitatie aducerea la cunostinta contractantilor sau a altor persoane fizice si juridice a unor informatii suplimentare despre licitatie, in afara informatiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 10.3 si art. 10.4) si a anuntului final de incredintare a contractului in favoarea contractantului castigator.

    CAP. 11
    Evaluarea si compararea ofertelor
    Art. 11.1
    Comisia de licitatie va evalua si va compara ofertele stabilite ca fiind corespunzatoare, inclusiv pe cele care au fost corectate de catre contractanti (la cererea comisiei), ale caror corecturi au fost acceptate si care raspund in mod substantial cerintelor din documentele licitatiei.
    Art. 11.2
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie prin aprecierea simpla a calitatilor tehnice si valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti la elementele principale ale ofertelor, stabiliti in prealabil de catre persoana juridica achizitoare impreuna cu reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, delegati in comisiile de licitatie, si inscrise in instructiunile pentru contractanti.
    Art. 11.3
    Criteriile de selectie si punctajele care se acorda fiecarui criteriu se stabilesc, dupa caz, in ordinea importantei lor, pentru:
    - valoarea ofertei;
    - durata de executie a investitiei;
    - competitivitatea echipamentelor si utilajelor tehnologice care fac parte din investitie;
    - asigurarea service-ului si pieselor de schimb;
    - facilitati financiare asigurate de contractant;
    - performantele tehnice si bonitatea contractantului;
    - situatia financiara a contractantului;
    - performantele contractantului in domeniu;
    - calificarea personalului disponibilizat pentru executia investitiei;
    - asigurarea utilajelor si a echipamentelor pentru realizarea investitiei, eficienta si competitivitatea acestora;
    - eficienta metodelor tehnologice si organizarea santierului;
    - performantele de calitate asumate de contractant pentru realizarea investitiei.
    Art. 11.4
    Sistemul de punctaj, coeficientii de evaluare si modul de aplicare a acestora se vor comunica in prealabil contractantilor prin documentele licitatiei.
    Art. 11.5
    In cazul aprecierii simple, oferta adjudecata (desemnata castigatoare) reprezinta acea oferta cu valoarea cea mai scazuta, in conditiile calitatii tehnice, respectarii documentelor licitatiei, precum si demonstrarii eligibilitatii si capacitatii contractantului de a executa investitia.
    Art. 11.6
    In cazul evaluarii ofertelor prin metoda aprecierii simple, oferta adjudecata (desemnata castigatoare) reprezinta oferta cea mai competitiva, conform prevederilor art. 11.5, cu conditia ca contractantul sa aiba capacitatea si resursele sa execute contractul in mod eficient.
    Art. 11.7
    In cazul prezentarii ofertelor alternative, comisia de licitatie va cota atat oferta de baza, cat si oferta alternativa prezentata; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 11.2 si 11.3, contractantul respectiv participand la licitatie cu doua oferte.

    CAP. 12
    Adjudecarea, informarea si semnarea contractului
    Art. 12.1
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de adjudecare in 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie si al specialistilor invitati care au participat la evaluarea si compararea ofertelor;
    - nominalizarea contractantului a carui oferta a fost adjudecata;
    - justificarea criteriilor tehnice si economice ale hotararii de adjudecare;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiei de licitatie si, dupa caz, ale invitatilor.
    Art. 12.2
    Hotararea intocmita si semnata conform art. 12.1 se va transmite:
    - 1 (un) exemplar (originalul) persoanei juridice achizitoare;
    - 1 (un) exemplar Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
    - 1 (un) exemplar Ministerului Finantelor;
    - 1 (un) exemplar ramane pentru evidenta la dispozitia comisiei de licitatie.
    Art. 12.3
    Oferta ce se va supune votului membrilor comisiei de licitatie este oferta care totalizeaza punctajul maxim urmare cuantificarii elementelor precizate la art. 11.3.
    Hotararea de adjudecare in favoarea contractantului castigator se adjudeca cu minimum 2/3 din numarul voturilor membrilor comisiei de licitatie, in care se vor include in mod obligatoriu doua voturi dintre cele trei ale reprezentantilor persoanei juridice achizitoare, Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, desemnati in comisia de licitatie.
    Art. 12.4
    Imediat dupa intocmirea hotararii de adjudecare, organizatorul licitatiei va anunta atat contractantul castigator, cat si contractantii necastigatori, telegrafic, prin telex sau telefax, precum si printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, semnata de persoana juridica achizitoare.
    In cazul in care nu s-au depus contestatii in termen de 7 zile de la notificarea scrisa, persoana juridica achizitoare invita contractantul castigator pentru incheierea contractului si constituirea garantiei de buna executie.
    In cazul primirii uneia sau mai multor contestatii, acest termen se prelungeste cu inca 10 zile, pana la solutionarea contestatiilor prin decizia luata de conducerea persoanei juridice achizitoare si cu avizul reprezentantilor Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, desemnati in comisia de licitatie.
    In cazul in care contestatorii actioneaza in justitie in termenul de 10 zile de la data comunicarii deciziei de solutionare prealabila a contestatiilor,
termenul de incheiere a contractului se poate suspenda pe o perioada de maximum 30 de zile.
    Comunicarea, denumita scrisoare de acceptare, va contine:
    - notificarea referitoare la acceptarea ofertei;
    - valoarea ofertei acceptate si deci valoarea investitiei si a contractului;
    - notificarea incredintarii contractului;
    - invitatia catre contractantul castigator ca acesta sa constituie garantia de buna executie si de semnare a documentelor contractului pe durata de valabilitate a ofertei.
    Dupa constituirea de catre contractantul castigator a garantiei de buna executie, organizatorul licitatiei va comunica prin scrisori semnate de el si de persoana juridica achizitoare, celorlalti contractanti, ca ofertele lor, fiind necastigatoare, li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare).
    Art. 12.5
    Hotararea de adjudecare a comisiei de licitatie in favoarea unui contractant constituie actul in baza caruia persoana juridica achizitoare va incredinta acestuia contractul de realizare a investitiei.
    Art. 12.6
    Dupa notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei catre contractantul castigator se procedeaza la semnarea contractului, care include toate acordurile si documentele intre parti, si se procedeaza la constituirea garantiei de buna executie si la restituirea acesteia, conform art. 14.4, art. 14.5, art. 14.7 si prevederilor din documentele licitatiei.
    Semnarea documentelor contractuale (contractul, conditiile generale de contractare, conditiile suplimentare si speciale de contractare si anexele acestora) se face prin negociere la sediul uneia dintre parti, cu care ocazie partile vor prezenta si documentele de imputernicire in vederea semnarii, daca este cazul.
    Art. 12.7
    Daca contractantul castigator, dupa ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 12.4, nu semneaza contractul si documentele acestuia conform art. 12.5 si 12.6 si nu constituie garantia de buna executie conform art. 14.4, unul dintre aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a incredintarii contractului si de pierdere a garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum si de plata a daunelor determinate si dovedite. In acest caz, comisia de licitatie poate adjudeca realizarea investitiei contractantului clasat pe locul al doilea.

    CAP. 13
    Anularea sau amanarea licitatiei
    Art. 13.1
    De regula, nu se permite anularea licitatiei. In mod exceptional, anularea licitatiei se face:
    - in cazul in care diferenta dintre valoarea investitiei estimate anterior de persoana juridica achizitoare si valoarea ofertei prezentate de contractanti nu poate fi acceptata de persoana juridica achizitoare;
    - in cazul unor abateri sesizate ca urmare a unor contestatii intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitatiei prin incalcarea prevederilor prezentei hotarari si a regulamentului aprobat prin aceasta, care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitatie sau au produs discriminari intre ofertanti;
    - in alte cazuri specificate in mod expres prin documentele licitatiei.
    Amanarea deschiderii licitatiei se poate face in cazurile in care documentele de licitatie sunt incomplete sau nu respecta prevederile prezentului regulament si precizarile metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Decizia de anulare sau de amanare a licitatiei va fi luata de conducerea persoanei juridice achizitoare impreuna cu reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, desemnati in comisia de licitatie.
    Art. 13.2
    In cazul anularii licitatiei, organizatorul comunica hotararea, in scris, tuturor contractantilor participanti si se inapoiaza garantiile pentru oferta prezentata (de participare) integral.
    Daca este cazul, se organizeaza o noua licitatie conform prezentului regulament.

    CAP. 14
    Garantiile
    Art. 14.1
    In vederea participarii la licitatie, contractantul este obligat sa depuna la persoana juridica achizitoare garantia pentru oferta depusa (de participare), pentru ca persoana juridica achizitoare sa fie asigurata, in cazul adjudecarii ofertei in favoarea unui contractant, si de semnarea contractului.
    Art. 14.2
    Contractantilor necastigatori ai licitatiei li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare), fara nici un fel de retineri, direct sau pe baza de scrisoare din partea organizatorului licitatiei. Confirmarea pentru restituire trebuie sa fie cat mai prompta posibil.
    Art. 14.3
    Garantia pentru oferta depusa (de participare) se pierde in urmatoarele cazuri:
    - daca contractantul isi retrage oferta in cursul duratei de valabilitate a acesteia;
    - in cazul contractantului castigator, daca acesta, pe durata de valabilitate a ofertei, nu semneaza contractul sau, dupa caz, nu depune garantia de restituire a avansului si garantia de buna executie.
    Art. 14.4
    Contractantul caruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa constituie o garantie de buna executie in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizare, la calitatea convenita prin contract si la termen, a investitiei.
    Art. 14.5
    Modul de restituire a garantiei de buna executie se precizeaza prin conditiile contractuale convenite.
    Art. 14.6
    Cuantumul garantiilor se stabileste de persoana juridica achizitoare si reprezinta un anumit procent din valoarea investitiei.
    Art. 14.7
    Formele de constituire a garantiilor pot fi:
    - sume cash depuse la casieria organizatorului licitatiei contra unei chitante;
    - ordin de plata sau cecuri acceptate la o banca indicata de organizatorul licitatiei, scrisori de garantie bancara, acreditive sau alte forme stabilite de organizatorul licitatiei (cu acordul persoanei juridice achizitoare) prin documentele licitatiei; acestea se vor depune separat, nefiind introduse in plicurile sigilate.

    CAP. 15
    Dispozitii finale
    Art. 15.1
    Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor elabora norme, prescriptii si reglementari pentru: continutul proiectelor tehnice, al documentelor de licitatii, al ofertelor; contractarea investitiei; organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 15.2
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.

    CAP. 16
    Termeni utilizati
    1. Persoana juridica achizitoare (investitor)
    2. Consultant
    3. Contractant (ofertant)
       3.1. Contractant (antreprenor sau antreprenor general)
       3.2. Contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate)
       3.3. Furnizor
            - furnizor general
            - furnizor de specialitate
    4. Licitatie
    5. Caiet de sarcini (specificatii tehnice)
    6. Proiect tehnic
    7. Adjudecarea ofertei realizarii investitiilor
    8. Contract
       8.1. Contract "la cheie"
       8.2. Contract global
       8.3. Contract separat
       8.4. Subcontract
       8.5. Contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
       8.6. Conditii generale de contractare
       8.7. Conditii suplimentare de contractare
       8.8. Conditii speciale de contractare
       8.9. Grafic general de realizare a investitiei
    9. Grafic de executie.
    1. Persoana juridica achizitoare (investitorul)
    Persoana juridica achizitoare este investitorul care, avand sursele de finantare asigurate, contracteaza cu un contractant realizarea investitiei.
    2. Consultantul
    Consultantul poate fi o regie autonoma, o societate comerciala de proiectare sau o persoana fizica autorizata, imputernicita de persoana juridica achizitoare (investitorul) sa o reprezinte in realizarea investitiilor.
    In cazul in care persoana juridica achizitoare (investitorul) considera necesar, aceasta poate angaja un consultant - persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma) sau persoana fizica - care sa-i reprezinte interesele pe toata durata derularii contractului.
    Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfasurarea lucrarilor pe santier.
    In cazul in care persoana juridica achizitoare (investitorul) este organizata corespunzator, nu apeleaza la consultant.
    Relatiile persoanei juridice achizitoare (investitorului) cu contractantul (antreprenorul) sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului acestuia.
    Reprezentantul consultantului va fi raspunzator in fata consultantului pentru urmarirea si supravegherea lucrarilor, precum si pentru testarea si examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi raspunzator si pentru oricare dintre imputernicirile pentru care consultantul l-a investit.
    Consultantul mai poate executa, la cererea persoanei juridice achizitoare (investitorului), pe baza de contract, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificatii tehnice si cantitative de lucrari, liste cu utilaje si echipamente, documentele licitatiei, intreaga pregatire si organizare a licitatiei, in care caz indeplineste functia de organizator; sa reprezinte persoana juridica achizitoare (investitorul) pe parcursul executiei investitiei in conducerea si coordonarea lucrarilor (proiect, management), precum si in alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.
    3. Contractantul (ofertantul)
    Este regia autonoma, societatea comerciala sau o firma straina organizata si dotata corespunzator pentru realizarea executiei investitiei, care are dreptul legal de a desfasura acest gen de activitate si de a semna si derula contracte avand ca obiect realizarea acesteia.
    Contractantul (ofertantul) depune oferta pentru participarea la licitatie si, in cazul in care i-a fost adjudecata oferta realizarii investitiei, incheie cu persoana juridica achizitoare (investitorul) contractul pentru executia acestor lucrari si le executa in conformitate cu cele convenite prin acest contract.
    Contractantul (ofertantul), in sensul in care a fost definit mai sus, poate sa indeplineasca functia de contractant (antreprenor sau antreprenor general), contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate), furnizor general sau furnizor de specialitate, in functie de specificul si complexitatea investitiei ce urmeaza sa faca obiectul contractului.
    3.1. Contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general)
    Este contractantul (antreprenorul) care are capacitatea tehnica si organizatorica de a se angaja exclusiv in nume propriu in relatii contractuale cu persoana juridica achizitoare (investitorul), pentru executia de lucrari complexe pe care urmeaza sa le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale impreuna cu alti contractanti (antreprenori de specialitate) si furnizori. Acestia din urma vor avea fata de contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general) statut de contractanti (antreprenori sau subantreprenori de specialitate), respectiv furnizori de specialitate.
    3.2. Contractantul (antreprenorul sau subantreprenorul de specialitate)
    Este contractantul (antreprenorul) care are ca obiect de activitate executia unui anumit gen de activitati din domeniul investitiilor, pentru care este specializat.
    3.3. Furnizorul
    Este regia autonoma sau societatea comerciala care asigura, pe baza de oferte si contracte, livrarea de materiale, utilaje si echipamente si, dupa caz, montarea acestora. Dupa complexitatea sarcinilor pe care le contracteaza si le realizeaza, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.
    4. Licitatia
    Este un concurs la care persoana juridica achizitoare (investitorul), direct sau prin intermediul organizatorului licitatiei, pe baza documentelor licitatiei, invita contractanti (ofertanti) care sa prezinte oferte in scopul adjudecarii realizarii investitiei, in favoarea celui mai competitiv contractant (ofertant).
    5. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
    Este documentatia scrisa care insoteste proiectul tehnic elaborat de proiectant si care detaliaza conditiile tehnice de executie si de montaj al lucrarilor: calitatile materialelor, utilajelor si echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de executie si montaj, protectia muncii, protectia mediului, tehnologii, transporturi, inspectii, teste, verificari, modificari, masuratori, intretinere etc.
    In cazul unor investitii mai simple, se pot organiza licitatii la care proiectul tehnic se intocmeste de catre contractanti (ofertanti), pe baza unui caiet de sarcini elaborat de persoana juridica achizitoare (investitor) si pus la dispozitia contractantilor (ofertantilor) o data cu celelalte documente ale licitatiei.
    In acest caz, durata de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de contractant (ofertant), in cazul in care se precizeaza prin documentele licitatiei, va fi inclusa in valoarea ofertei.
    6. Proiectul tehnic
    Este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea persoanei juridice achizitoare (investitorului), pe baza de contract, de catre regii autonome, societati comerciale de proiectare sau consultanta, care fac parte din documentele licitatiei si pe baza carora se elaboreaza ofertele.
    Se intocmeste, de regula, pe baza studiului de fezabilitate si/sau a studiului tehnico-economic aprobat si trebuie sa contina, in principal: planurile si toate detaliile necesare stabilirii cantitatilor de lucrari, listele cu cantitati de lucrari, listele cu cantitati de utilaje si echipamente, capacitati de productie, planuri de ansamblu si de montaj, indicatori tehnico-economici, solutii constructive, studii de teren, autorizatii, avize etc.
    Listele cu cantitati de lucrari si listele cu cantitati de utilaje si echipamente fac parte din proiect si din documentele licitatiei si pe baza lor se intocmesc ofertele. Aceste liste trebuie sa contina: numarul curent, codul articolului de deviz, descrierea lucrarilor, unitatea de masura, cantitatea.
    Formularele acestor liste contin in ultimele coloane si rubricile de pret unitar si pret total, dar fara valori, acestea urmand a fi inscrise de catre contractant (ofertant).
    Daca din descrierea utilajelor si echipamentelor nu rezulta clar datele necesare intocmirii ofertelor, la aceste liste se anexeaza fisele tehnice ale acestor utilaje si echipamente.
    7. Adjudecarea ofertei realizarii investitiilor
    Stabilirea, pe baza de licitatie, a contractantului (ofertantului) caruia i se incredinteaza investitia pe care urmeaza sa o realizeze pe baza de contract incheiat cu persoana juridica achizitoare (investitorul).
    8. Contractul
    Este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre persoana juridica achizitoare (investitor) si contractantul (ofertantul) in favoarea caruia s-a adjudecat investitia, in vederea realizarii acesteia.
    Forma de contract este, de regula, cea din conditiile generale de contractare, transmise contractantilor (ofertantilor) de catre persoana juridica achizitoare (investitor) prin documentele licitatiei.
    In unele cazuri, pana la incheierea contractului, acesta poate trece prin urmatoarele faze: forma de contract propusa de persoana juridica achizitoare (investitor) si care face parte din documentele licitatiei; forma de contract acceptata de contractant (ofertant) si care insoteste oferta; forma finala de contract definitivat si semnat de parti dupa adjudecare si negociere.
    Contractul este compus din formularul de contract, din conditii generale, suplimentare si speciale de contractare si din celelalte documente precizate in formularul de contract in acceptiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: "la cheie", globale, separate, subcontracte, precum si contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica.
    8.1. Contractul "la cheie"
    Este cel mai complex contract care se incheie intre persoana juridica achizitoare (investitor) si un contractant (antreprenor general), in scopul realizarii complete a unei investitii, inclusiv punerea in functiune a acesteia.
    8.2. Contractul global
    Contractul global se incheie intre persoana juridica achizitoare (investitor), pe de o parte, si contractant (antreprenorul general) si furnizorul general, pe de alta parte, acestia din urma asumandu-si raspunderea realizarii in ansamblu a investitiei, avand dreptul sa incheie contracte de subantrepriza (subcontracte) cu contractanti (antreprenori) sau furnizori de specialitate.
    Acelasi contract global se poate incheia intre persoana juridica achizitoare (investitor) atat cu contractantul (antreprenorul general), cat si cu furnizorul general, in care caz intre contractantul (antreprenorul general) si furnizorul general intervine un contract de asociere, raspunderile fiind delimitate in acest contract.
    8.3. Contracte separate
    Contractele separate se incheie intre persoana juridica achizitoare (investitor) si mai multi contractanti (antreprenori) si furnizori, cate un contract cu fiecare dintre acestia, in cazul in care persoana juridica achizitoare (investitorul) are capacitatea tehnica si organizatorica de a indeplini functiile de furnizor si de contractant (antreprenor general).
    In acest caz raspunderea generala de realizare in totalitate a investitiei ramane in sarcina persoanei juridice achizitoare (investitorului), contractantii (antreprenorii) si furnizorii raspunzand strict pentru lucrarile, livrarile si serviciile contractate separat.
    8.4. Subcontractul
    Subcontractele se incheie intre contractantii (antreprenorii generali) si/sau furnizorii generali, pe de o parte, si contractantii (antreprenorii) si furnizorii de specialitate, pe de alta parte, pentru realizarea diverselor sectiuni (parti) din investitie, ce fac obiectul contractului global sau "la cheie".
    8.5. Contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
    Aceste contracte se incheie de catre persoana juridica achizitoare (investitor) cu agenti economici de proiectare si/sau consultanta pentru intocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste cu cantitati de lucrari, liste cu cantitati de utilaje si echipamente, caiete de sarcini (specificatii tehnice), conditii speciale contractuale, documentatii pentru licitatii, oferte s.a.
    De asemenea, se pot incheia contracte si pentru: organizarea licitatiilor, reprezentarea persoanei juridice achizitoare (investitorului) si/sau furnizorului pe parcursul executiei in conducerea si coordonarea lucrarilor, alte servicii de consultanta si asistenta tehnica etc.
    8.6. Conditii generale de contractare
    Documentul care pune la dispozitia partilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrarilor de constructii. In toate cazurile, ele devin parte integranta a unui contract de executare a lucrarilor de constructii.
    8.7. Conditii suplimentare de contractare
    Documentul complementar la conditiile generale de contractare prin care se fixeaza clauze specifice contractelor incheiate de o anumita persoana juridica achizitoare (investitor).
    8.8. Conditii speciale de contractare
    Documentul care completeaza sau, eventual, modifica conditiile generale de contractare si conditiile suplimentare de contractare, aplicabile unui anumit contract.
    8.9. Graficul general de realizare a investitiei
    Documentul care indica datele de incepere si terminare a investitiei, termene intermediare, precum si interventiile diferitilor participanti.
    9. Graficul de executie
    Documentul detaliat care se inscrie in termenele intermediare ale graficului general de realizare a investitiei. El precizeaza termenele pentru diferitele faze ale realizarii investitiei, participantii, categoriile de lucrari si etapele interventiei participantilor.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 592/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 592 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 592/1993
Hotărârea 267 1999
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor
Ordin 2114 1998
privind atributiile care revin Ministerului Finantelor in ceea ce priveste achizitiile de investitii
Ordin 1623 1997
privind atributiile ce revin Ministerului Finantelor in ceea ce priveste achizitiile de investitii, de bunuri si de servicii
Ordin 2487 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice
Ordin 1743 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor
Ordin 69 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor
Hotărârea 761 1995
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu