E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 291 din 20 aprilie 1991    * Republicata

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentare a ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice (modificata conform Hotararii Guvernului nr. 750/92)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 30 decembrie 1992


SmartCity3


    Art. 1
    Executia lucrarilor publice finantate de la bugetul de stat, bugetele locale din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica.
    Art. 2
    Se aproba Regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice, impreuna cu anexele.
    Art. 3
    Asigurarea desfasurarii unei activitati unitare referitoare la licitatiile pentru executia lucrarilor publice, finantate de la bugetul de stat, din fondurile special constituite in afara acestuia, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia ministerelor, departamentelor si institutiilor centrale privind indrumarea metodologica, verificarea, aprobarea si arbitrajul, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Directia de licitatii, constituita in acest scop.
    Art. 4
    Activitatea de verificare, aprobare si arbitraj al licitatiilor pentru executia lucrarilor publice finantate de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite in afara acestora, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia consiliilor locale, judetene si a Consiliului Local al municipiului Bucuresti, se face de catre consiliile judetene si Consiliul Local al municipiului Bucuresti, prin oficiile de licitatii constituite in acest scop.
    Art. 5
    Admiterea la finantare a lucrarilor prevazute la art. 1 se face in baza contractului de realizare a lucrarilor publice, incheiat de investitor cu ofertantul castigator al licitatiei sau cu ofertantul caruia i s-a dat avizul de incredintare directa de catre Directia de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale sau oficiile de licitatii ale consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Prezentul regulament se poate aplica de catre investitori si in alte domenii ale economiei nationale.
    Art. 7
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) furnizarea de informatii privind valoarea sau de alta natura ofertantilor sau altor persoane, in fazele de licitatii, anterior adjudecarii de catre persoanele implicate oficial, direct sau indirect, in organizarea si verificarea licitatiilor;
    b) favorizarea unor ofertanti in defavoarea altora, in scopul de a obtine avantaje personale de catre cei implicati oficial, direct sau indirect, in organizarea licitatiilor;
    c) obtinerea de profituri de catre investitori sau organizatori, prin vanzarea documentelor licitatiilor la preturi mai mari decat costul multiplicarii acestor documente;
    d) organizarea de licitatii fara fonduri alocate in lei, precum si, dupa caz in valuta, necesare executiei lucrarilor;
    e) organizarea de licitatii in scopul testarii preturilor pietei;
    f) organizarea de licitatii fara autorizatiile, avizele, acordurile si aprobarile necesare anterior executiei lucrarilor.
    Art. 8
    Contraventiile de la art. 7 lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei, cele de la lit. c) cu amenda de la 5.000 la 8.000 lei, iar cele de la lit. d), e) si f) cu amenda de la 7.000 la 10.000 lei.
    Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate de catre specialisti din cadrul Directiei de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau din oficiile de licitatii din cadrul consiliilor judetene si Consiliului Local al municipiului Bucuresti, care, o data cu constatarea contraventiei, aplica si amenda.  Contraventiilor prevazute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 9
    Se abroga art. 30 din Hotararea Guvernului nr. 1109/1990.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la adoptare.
    Articolele 1, 3, 4, 5 si 8 modificate, intra in vigoare la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 750/1992.

    ANEXA 1
                        REGULAMENT
organizarea licitatiilor, prezentarea de oferte si adjudecare a lucrarilor publice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1.1.
    Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric si de a asigura metodologia unitara de desfasurare a licitatiilor ofertelor si de adjudecare a lucrarilor publice, lucrari a caror acoperire financiara se asigura integral sau in completare de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome.
    Art. 1.2.
    Regulamentul se refera la:
    - executie de lucrari in constructii de toate categoriile, inclusiv modernizari, transformari si reparatii;
    - sectiuni sau parti de lucrari publice, definite distinct, ce se executa de ofertanti specializati;
    - livrari si montaje de utilaje si echipamente tehnologice;
    - prestari de servicii care contribuie la realizarea constructiilor.
    Art. 1.3.
    Prezentul regulament poate fi utilizat si in alte domenii ale economiei nationale, la initiativa investitorilor.
    Art. 1.4.
    Prin sistemul de licitare - ofertare - adjudecare se creeaza ofertantilor potentiali conditii egale de contractare a lucrarilor publice si se asigura investitorilor posibilitatea de a alege ofertantul cel mai competitiv.
    Art. 1.5.
    Prevederile prezentului regulament se aplica atat la licitatiile cu participarea ofertantilor interni, cat si la licitatiile cu participarea ofertantilor externi.
    Art. 1.6.
    Regulamentul este in concordanta cu prevederile reglementarilor privind licitatiile din alte tari si regulamentele organismelor O.N.U.
    Art. 1.7.
    Termenii utilizati in prezentul regulament sunt explicati in anexa nr. 2.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de licitatii

    Art. 2.1.
    Pentru "lucrarile publice" functia de indrumare metodologica, verificare, aprobare si de arbitraj al activitatii de licitatii revine Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.2
    In cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului functioneaza Directia de licitatii, cu atributii pentru desfasurarea licitatiilor lucrarilor publice.
    Art. 2.3.
    In cadrul consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti functioneaza oficii de licitatii, cu atributii de verificare, aprobare si arbitraj pentru desfasurarea activitatii de licitatii ale lucrarilor publice.
    Art. 2.4.
    Investitorii lucrarilor publice finantate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome sunt ordinatorii de credite, desemnati anual. Ordonatorii principali, secundari sau tertiari de credite, in calitate de investitori, au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament.
    Art. 2.5.
    Directia de licitatii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza norme, prescriptii si reglementari pentru continutul proiectelor si al documentelor licitatiilor; continutul ofertelor; organizarea, desfasurarea si adjudecarea licitatiilor; contractarea lucrarilor;
    b) indeplineste functia de verificator pentru toate licitatiile organizate de investitor, in care scop: controleaza si verifica respectarea regulilor de desfasurare a licitatiilor; aproba adjudecarea licitatiilor;
    c) solutioneaza contestatii privind activitatea de licitatii, inclusiv adjudecarea lucrarilor publice organizate de investitori;
    d) desemneaza, la solicitarea investitorilor, reprezentantii Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in comisiile pentru licitatii;
    e) tine evidenta activitatii de licitatii pentru lucrarile publice, informatii la zi privind listele de lucrari publice pe titluri, investitori si finantatori, stadiul derularii licitatiilor, adjudecarea si date sintetice privind ofertele castigatoare;
    f) indruma activitatea de informare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii;
    g) pentru lucrarile publice de importanta deosebita si de interes national indeplineste ea insasi functia de organizator al licitatiilor la care Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se constituie investitor;
    h) numeste comisiile pentru licitatii ale lucrarilor publice la care Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se constituie investitor;
    i) stabileste si aplica sanctiuni investitorilor, organizatorilor sau persoanelor care s-au facut vinovate de abaterile prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 291/20 aprilie 1991.
    Art. 2.6.
    Directia de licitatii se numeste prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si va fi formata din specialisti ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.7.
    Pentru desfasurarea licitatiilor lucrarilor publice, in mod similar art. 2.6., se organizeaza si functioneaza oficii de licitatii in cadrul consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti, cu atributii conform art. 2.5. lit. b)-i).
    Art. 2.8.
    Pentru derularea corespunzatoare a activitatii de licitatii, investitorul lucrarii publice numeste, pentru fiecare lucrare in parte, comisia pentru licitatii si organizatorul licitatiei.
    Art. 2.9.
    Comisia pentru licitatii raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si adjudecare a ofertelor, pentru licitatia publica pentru care a fost infiintata de respectarea procedurii desfasurarii acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si in conformitate cu prescriptiile si reglementarile transmise de Directia de licitatii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 2.10.
    Comisia pentru licitatii se compune din:
    - presedintele comisiei, care, de regula, este un specialist al investitorului;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul organizatorului;
    - membrii comisiei, care vor fi specialisti cu experienta profesionala in domeniul lucrarii publice supuse licitatiei si cu probitate morala.
    Art. 2.11.
    Numarul minim de specialisti care alcatuiesc comisia pentru licitatii trebuie sa fie 5 (cinci).
    Art. 2.12.
    Pentru lucrari complexe, oficiile de licitatii pot desemna specialisti din domeniul lucrarilor publice, care sa participe la lucrarile comisiei pentru licitatii, ca membri in comisie sau ca observatori.
    Art. 2.13.
    Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatii (membri, invitati etc.), care nu sunt angajati permanenti ai investitorului, se suporta de catre investitor.
    Art. 2.14.
    Organizatorul licitatiei raspunde de pregatirea si desfasurarea licitatiei. Organizatorul licitatiei poate fi insusi investitorul sau un agent economic de specialitate, angajat de investitor.
    Art. 2.15.
    Organizatorul licitatiei are obligatia sa transmita intr-un exemplar, fara intarziere, Directiei de licitatii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau oficiilor de licitatii ale consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti anuntul publicitar, invitatiile de participare la licitatie, documentele licitatiei si raportul de adjudecare.
    De asemenea, are obligatia sa informeze telegrafic, prin telex, telefax etc. oficiul de licitatii asupra principalelor faze de desfasurare a licitatiei.
    Art. 2.16.
    Verificatorul licitatiei se numeste pentru fiecare lucrare in parte si se compune din minimum 3 (trei) specialisti. Acesti specialisti nu pot fi implicati in nici o alta activitate de licitatie.

    CAP. 3
    Forme de licitatii

    Art. 3.1.
    Organizatorii licitatiilor, in functie de valoarea si complexitatea lucrarilor publice, pot folosi una din urmatoarele proceduri:
    - licitatii publice deschise fara precalificare;
    - licitatii publice deschise cu precalificare;
    - licitatii publice restranse;
    - incredintarea directa.
    Art. 3.2.
    Licitatia publica deschisa fara precalificare se organizeaza intr-o singura etapa, pentru lucrari publice la care pot participa, in numar nelimitat, furnizori sau antreprenori interni sau externi si care indeplinesc conditiile din documentele licitatiei impuse de organizatori.
    Art. 3.3.
    Licitatia publica deschisa cu precalificare este licitatia organizata in doua etape distincte: in prima etapa participa toti ofertantii interesati si care raspund invitatiei de precalificare, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de organizatori pe baza competitivitatii prezentate.
    Aceasta procedura se aplica pentru lucrarile publice complexe, la care investitorul doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, in care caz scopul primei etape este intocmirea listei ofertantilor calificati.
    Art. 3.4.
    Licitatia publica restransa se aplica atunci cand:
    - lucrarea publica, datorita specificului acesteia, poate fi executata, de regula, de un numar restrans de furnizori sau antreprenori;
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract;
    - apar motive de urgenta de pastrare a secretului etc.
    Anuntarea licitatiei se face prin invitatii adresate direct furnizorilor sau antreprenorilor, selectionati de investitori la aprecierea lor.
    Numarul minim de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie 3 (trei).
    Art. 3.5.
    Incredintarea directa a executiei lucrarilor publice se realizeaza pe baza unei singure cereri de oferta, adresata unui singur furnizor sau antreprenor.
    Incredintarea directa se practica numai cu titlu de exceptie si cu avizul Directiei de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, respectiv al oficiilor de licitatii ale consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti, atunci cand un anumit furnizor sau antreprenor este singurul in masura sa satisfaca cerintele investitorului.
    Sunt admise astfel de proceduri in urmatoarele cazuri:
    - incredintari directe, stabilite la nivel national, ca urmare a unor relatii internationale si acorduri intre guverne;
    - lucrari artistice speciale si lucrari sub protectia dreptului de autor;
    - lucrari care nu pot fi realizate decat de furnizorul sau antreprenorul initial al lucrarii;
    - in cazul unei licitatii publice deschise, anterioare, nu s-au depus oferte corespunzatoare si suficiente;
    - cauza de forta majora (calamitati naturale, conflagratii etc.), care face imposibila aplicarea procedurii de licitatie publica;
    - lucrari de mica importanta si cu durate scurte de realizare (de pana la 3 luni).

    CAP. 4
    Publicitatea
    Organizatorul licitatiei, in functie de importanta lucrarii si de interesele investitorului, face anunturi publicitare pentru licitatiile lucrarilor publice in presa interna si, dupa caz, in presa internationala.
    Anunturile publicitare se fac cu minimum 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.

    Art. 4.1.
    Anuntul in presa interna si internationala.
    Publicarea anunturilor referitoare la licitatii se face prin cel putin 3 anunturi si va fi asigurata prin publicarea intr-un cotidian de larga circulatie si, dupa caz, in publicatiile de specialitate: Monitorul constructiilor, Buletinul asociatiei romane a antreprenorilor de constructii ARACO si altele.
    In situatia in care se urmareste si atragerea ofertantilor straini, licitatia va fi cu participare internationala, in care caz publicarea anuntului de licitatie se face si in cel putin un cotidian de larga circulatie internationala si, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    In cazul finantarii lucrarilor publice de catre organisme internationale bancare sau alti finantatori externi, precum si in cazul cofinantarii, publicarea anuntului de licitatie se va face si in conformitate cu instructiunile finantatorului.
    Continutul minim al anuntului licitatiei este:
    - numele investitorului si al organizatorului licitatiei si adresele acestora;
    - conditii de participare;
    - locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
    - obiectul licitatiei si descrierea sintetica a lucrarii publice;
    - data si ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii ofertelor.
    Dupa caz, anuntul licitatiei poate fi completat cu:
    - denumirea ordonatorului de credite sau a finantatorului;
    - forma si cuantumul garantiilor solicitate;
    - forma de plata si modul de obtinere a documentelor licitatiei.
    Art. 4.2.
    Informarea prealabila se face in mod similar cu dispozitiile art. 4.1., de catre organizatorul licitatiei, prin preaviz de licitatie in presa, in cazul unei lucrari publice complexe, care impune o informare anterioara anuntului publicitar privitoare la viitoarea licitatie, o vizitare prealabila a amplasamentului etc., cu scopul de a obtine un nivel competitiv ridicat al ofertelor.
    Preavizul de licitatie poate sa contina:
    - numele si adresele investitorului si organizatorului licitatiei publice;
    - descrierea succinta a obiectului licitatiei publice;
    - ordonatorul de credite sau finantatorul si, eventual, valoarea creditului;
    - localizarea amplasamentului si modul in care acesta poate fi vizitat;
    - data anuntului publicitar.
    Informarea prealabila, prin actiunile care decurg din aceasta, nu constituie nici o obligatie intre parti, ofertantii fiind inregistrati pe lista ofertantilor posibili numai dupa inscrierea pentru participare, in conformitate cu anuntul publicitar al licitatiei.
    Art. 4.3.
    Publicarea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu precalificare se face in mod similar anuntului descris la art. 4.1., cu precizarea suplimentara ce se organizeaza precalificarea ofertantilor.
    In vederea precalificarii, organizatorul licitatiei transmite gratuit ofertantilor, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului, informatii tehnice si economice privind viitoarea licitatie, precum si instructiuni de prezentare a documentelor de precalificare.
    De regula, documentele de precalificare constau in: informatii privind dotarea tehnico-economica si de personal, calificarea personalului, performante anterioare, lista lucrarilor executate anterior din domeniul lucrarilor care fac obiectul ofertei, atestate privind situatia financiara, certificate de buna executie, scrisori de recomandare.
    Dupa primirea documentelor de precalificare de la ofertanti, in prima etapa, organizatorul le studiaza, compara performantele acestora si intocmeste lista ofertantilor calificati.
    Organizatorul are obligatia de a comunica tuturor ofertantilor participanti, in scris, rezultatul precalificarii.
    Numarul minim de ofertanti calificati trebuie sa fie 3 (trei).
    Art. 4.4.
    Invitatiile de participare la licitatie publica restransa se face de catre investitor sau organizatorul licitatiei, atunci cand:
    - exista un numar limitat de ofertanti specializati;
    - este necesara o selectionare a ofertantilor dintre furnizori sau antreprenori de specialitate, legata de interesele investitorului in realizarea calitativa a lucrarii publice.
    Invitatiile de participare la licitatia publica restransa se transmit numai unor anumiti ofertanti, selectionati de investitor.
    Ofertantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit prin telex organizatorului cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali. Ofertantii care nu primesc invitatii nu pot sa participe la licitatia publica restransa.
    Documentele licitatiei se pun la dispozitie, contra cost, numai ofertantilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali.

    CAP. 5
    Documentele licitatiei

    Art. 5.1.
    In vederea efectuarii unei licitatii de lucrare publica, investitorul are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei, care se pun la dispozitia ofertantilor pentru intocmirea ofertelor.
    Art. 5.2.
    Documentele licitatiei pot fi elaborate si de catre organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de investitor in acest scop.
    Art. 5.3.
    Documentele licitatiei sunt:
    - anuntul publicitar si/sau invitatia de participare la licitatie;
    - instructiunile pentru ofertanti (conform cap. 6);
    - formularele de oferta;
    - formularul de contract;
    - conditii generale de contractare;
    - conditii speciale de contractare;
    - caietul de sarcini (specificatiile tehnice cu caracter general si special)
    - probe, incercari si standarde ce trebuie respectate;
    - listele de cantitati de lucrari (specificatii cantitative);
    - listele de utilaje si echipamente (specificatii cantitative);
    - proiectul tehnic sau piesele scrise si desenate, selectionate in scopul licitatiei;
    - graficul general de realizare a lucrarii publice, prestari, livrari, receptii;
    - instructiuni privind modul de prezentare a garantiilor si valoarea acestora;
    - alte conditii sau prescriptii de elaborare si de prezentare a ofertelor, pe care investitorul sau organizatorul le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situatiei hidrologice, a retelelor sub si supraterane, alte particularitati ale amplasamentului etc.).
    Art. 5.4.
    Documentele licitatiei se pun la dispozitia ofertantilor, contra cost, de catre organizator. Pretul de vanzare al documentelor licitatiei nu poate depasi costul multiplicarii acestora.
    Art. 5.5.
    Modificarea continutului documentelor licitatiei, dupa vanzarea lor, poate fi facuta numai de catre investitor si numai in situatii deosebite si cu aprobarea verificatorului.
    Art. 5.6.
    Notificarea modificarii documentelor licitatiei se face de catre organizator cu minimum 30 de zile inainte de termenul de depunere a ofertelor si obligatoriu tuturor ofertantilor care au cumparat documentele licitatiei.
    Art. 5.7.
    In cazul in care, ca urmare a modificarii documentelor licitatiei, este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica de catre organizator tuturor ofertantilor, o data cu notificarea modificarii, pe baza aprobarii prealabile a investitorului.

    CAP. 6
    Instructiuni pentru ofertanti

    Art. 6.1.
    Instructiunile pentru ofertanti fac parte din documentele licitatiei si cuprind date si informatii asupra organizarii si desfasurarii licitatiei, precum si precizari asupra modului de intocmire si prezentare a ofertei.
    Art. 6.2.
    Aceste instructiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre ofertanti atrage dupa sine descalificarea automata a ofertei.
    Art. 6.3.
    Instructiunile pentru ofertanti cuprind:
    - lista (borderoul) documentelor licitatiei;
    - descrierea obiectului licitatiei;
    - criteriile de eligibilitate pentru ofertanti (conform cap. 7);
    - precizari privind prezentarea autorizatiilor de functionare, inregistrari, taxe, asigurari etc.;
    - specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei comerciale si de transmitere si depunere a acestora;
    - precizari referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total si/sau partial), exprimat in lei si/sau valuta indicata de investitor;
    - instructiuni privind forma de prezentare a garantiei de participare la licitatie si a garantiei de buna executie, precum si valorile acestora;
    - precizari privind modul de completare si semnare a contractului si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;
    - graficul general de realizare a lucrarii publice, receptii, termenul de garantie a lucrarilor;
    - precizari privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole sau categorii de lucrari. In cazul licitatiei internationale, atunci cand unele din documentele licitatiei sunt redactate in mai multe limbi, se va preciza in mod explicit ca limba romana va avea prioritate;
    - termenul de inchidere a depunerii ofertelor (data si ora limita de primire a ofertelor);
    - adresa de depunere a ofertelor si modul de inregistrare a depunerii;
    - conditii privind retragerea ofertei, penalizari;
    - perioada de valabilitate a ofertei;
    - semnaturile si parafele necesare pe documentele ofertei;
    - precizari privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si conditiile de reprezentare;
    - informatii privind examinarea, selectarea, compararea si adjudecarea ofertelor, tehnica de calcul si punctajul sau coeficientii ce vor fi folositi la evaluarea si departajarea ofertelor;
    - precizari privind aplicarea, dupa caz, a tratamentului preferential ofertantilor interni in competitie cu ofertantii externi si marjele de acordare a acestuia;
    - mentionarea dreptului organizatorului de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele in situatiile in care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de ofertanti sunt inacceptabile pentru investitor;
    - mentionarea dreptului investitorului de a modifica unele termene, livrari sau lucrari, si in ce conditii;
    - precizarea modului de notificare a organizatorului catre ofertant privind adjudecarea licitatiei;
    - alte informatii si precizari pe care investitorul si organizatorul le considera necesare.

    CAP. 7
    Conditii de eligibilitate a ofertantului

    Art. 7.1.
    Ofertantul este admis sa participe la licitatie in conditiile in care este declarat eligibil de catre organizator.
    Art. 7.2.
    Criteriile de stabilire a eligibilitatii ofertantilor sunt:
    a) dotarea tehnica, dotarea cu personal si puterea economica;
    b) calificarea personalului;
    c) performantele anterioare in domeniu;
    d) situatia financiara cu maximum 30 de zile anterior datei de depunere a ofertei;
    e) lipsa sanctionarilor penale sau contraventiilor pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte abateri prevazute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
    f) calitatea de agent economic autorizat si inregistrat in domeniul lucrarii publice supuse licitatiei;
    g) capacitatea si resursele de executare a lucrarii respective;
    h) certificate de buna executie;
    i) scrisori de recomandare;
    j) nationalitatea ofertantului.
    Art. 7.3.
    In situatii speciale (finantare din surse externe, cofinantare etc.), finantatorii si/sau investitorii pot impune si alte conditii de eligibilitate.
    ARt. 7.4.
    In vederea participarii la licitatie, este de datoria ofertantilor sa se informeze daca sunt eligibili sau nu.
    Art. 7.5.
    Organizatorii licitatiei, la solicitarea oricarui ofertant, este obligat sa raspunda asupra aprecierii daca acesta este eligibil sau nu.
    Art. 7.6.
    Ofertantul eligibil nu inseamna si ofertant calificat.
    Art. 7.7.
    Investitorii si organizatorii, pe raspunderea lor, de la caz la caz, in functie de complexitatea lucrarii publice, pot reduce criteriile de eligibilitate la minimum (art. 7.2 lit. a)-g).

    CAP. 8
    Oferta

    Art. 8.1.
    Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune la organizator in vederea participarii la licitatie.
    Oferta se intocmeste de ofertant sau de catre alta societate comerciala de specialitate (de consultanta, proiectare etc.) angajata de ofertant in acest scop, cu conditia pastrarii caracterului secret al acesteia.
    Art. 8.2.
    Modul de structurare a documentatiei si modul de prezentare a ofertei vor respecta intocmai prevederile din documentele licitatiei (cap. 5).
    Art. 8.3.
    Oferta trebuie sa fie ferma, sa aiba caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei ce o alcatuieste pe toata perioada de valabilitate precizata.
    Art. 8.4.
    Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o alcatuiesc.
    Art. 8.5.
    Organizatorul licitatiei are dreptul de a descalifica orice ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei, din instructiunile pentru ofertanti si conditiile de eligibilitate.
    Art. 8.6.
    Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a executa lucrarea publica in conformitate cu documentele licitatiei si de semnare a contractului cu investitorul.
    Art. 8.7.
    Adjudecarea unei oferte reprezinta manifestarea vointei investitorului de a incredinta lucrarea publica ofertantului, a carui oferta a fost acceptata, si de a semna contractul cu acesta.
    Art. 8.8. Revocarea ofertei de catre ofertant, dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
    Art. 8.9.
    Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare atrage pierderea garantiei de participare, precum si suportarea de catre ofertant a altor despagubiri stabilite prin documentele licitatiei.
    Art. 8.10.
    Ofertantii care sunt dovediti ca detin informatii despre valoarea altor oferte din licitatie sau au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, spre a obtine preturi mai mari, vor fi exclusi automat de la licitatie.
    Art. 8.11.
    Termenul limita (data si ora) pana la care pot fi depuse ofertele este denumit "termenul de inchidere a depunerii ofertelor". Ofertele depuse dupa termenul de inchidere sunt automat excluse de la licitatie si se restituie ofertantilor nedesfacute.
    Art. 8.12.
    Perioada de timp necesara elaborarii ofertelor (de la data anuntului publicitar sau data expedierii invitatiilor, pana la data depunerii ofertelor) se stabileste de organizator, dar nu va fi mai mica de 30 de zile calendaristice, iar in cazul unor lucrari de complexitate ridicata, de minimum 60 de zile calendaristice.
    Art. 8.13.
    Perioada de valabilitate a ofertei se stabileste de catre organizator, tinand cont ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor si pana la data semnarii de catre ambele parti a contractului.
    Art. 8.14.
    La stabilirea termenului de valabilitate a ofertei, organizatorul va avea in vedere o perioada de timp necesara pentru: studierea si compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare si obtinerea avizului de la verificator, eventual a reverificarii si reluarii deciziei de adjudecare, daca verificatorul o cere; comunicarea deciziei de adjudecare; finalizarea negocierilor si semnarea contractului.
    Art. 8.15.
    Oferta trebuie sa contina, in mod expres, termenul de valabilitate a acesteia, in conformitate cu precizarile cuprinse in cap. 6 "Instructiuni pentru ofertanti".
    Art. 8.16.
    In situatii exceptionale, inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate a ofertelor, investitorul poate sa ceara ofertantilor o prelungire a acestei perioade. Solicitarea si raspunsul se vor face in scris sau telegrafic.
    Ofertantului care accepta solicitarea nu i se va cere si nici nu i se va permite sa-si modifice oferta, ci sa extinda in mod corespunzator valabilitatea garantiei sale de participare la licitatie. Prevederile art. 8.8., referitoare la plata si pierderea garantiei de participare la licitatie, vor fi valabile si pe perioada de extindere a valabilitatii ofertei.
    In situatia in care termenul de prelungire a valabilitatii ofertei este mai mare de 30 de zile, investitorul poate solicita ofertantilor si modificarea valorii ofertelor.
    Ofertantul poate sa refuze prelungirea termenului de valabilitate a ofertei fara pierderea garantiei de participare la licitatie.
    Art. 8.17.
    Valoarea totala si pe sectiuni a lucrarii publice care face obiectul ofertei, denumita in continuare valoarea ofertei, se inscrie de catre ofertant in formularele de oferta.
    Art. 8.18.
    Valoarea ofertei se stabileste de catre ofertant, de regula, prin aplicarea preturilor sale unitare, care vor fi inmultite cu cantitatile din listele de cantitati de lucrari, de utilaje si echipamente (primite de la organizator prin documentele licitatiei), dupa care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrari, sectiuni, cheltuieli generale si, in final, valoarea totala a ofertei, conform instructiunilor pentru ofertanti.
    Art. 8.19.
    Articolele din listele de cantitati de lucrari si din listele de utilaje si echipamente, nespecificate de catre organizatori prin documentele licitatiei, se vor inscrie si cota de catre ofertant separat, fara a fi incluse in valoarea ofertei.
    Art. 8.20.
    Articolele din listele de cantitati de lucrari si din listele de utilaje si echipamente necotate de catre ofertant nu vor fi platite de investitor si se considera ca acestea sunt incluse in alte preturi ale listelor, deci raman in obligatia ofertantului si se includ in valoarea ofertei.
    Art. 8.21.
    Valoarea ofertei se poate stabili de catre ofertant si prin alte metode, atunci cand documentele licitatiei le precizeaza.
    Art. 8.22.
    In valoarea ofertei, ofertantul va include si contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurarilor etc., in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale.
    Art. 8.23.
    Preturile unitare si totale pe articole si capitole de lucrari ale ofertei pot fi:
    - fixe, in cazul in care conditiile contractuale prevad ca acestea sa ramana nemodificate pe intreaga durata a contractului;
    - modificabile (indexate), atunci cand valorile cotate de ofertant pot fi modificate pe durata contractului.
    In acest caz, investitorul, prin documentele licitatiei (instructiunile pentru ofertanti si conditiile contractuale), va face precizari speciale privind redactarea valorii ofertei, precum si in situatiile in care accepta indexarea preturilor.
    Art. 8.24.
    Valoarea totala si partiala a ofertei se va prezenta in lei si, dupa caz, in valuta, conform instructiunilor pentru ofertanti, si de regula:
    - in lei pentru lucrarile, utilajele si echipamentele care se procura din tara;
    - in valuta indicata pentru lucrarile, utilajele si echipamentele procurate din alte tari.
    Art. 8.25.
    Cu privire la eventualele modificari ale preturilor si ale legislatiei in vigoare pana la data depunerii ofertelor, in perioada de valabilitate a ofertei si in perioada de executie a lucrarilor, in scopul de a nu se produce diverse interpretari de catre ofertanti la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizari clare, de catre organizator, in instructiunile pentru ofertanti si in conditiile contractuale.
    Art. 8.26.
    Ofertantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarilor si imprejurimilor acestuia si sa obtina pentru el insusi pe proprie raspundere, toate informatiile necesare pentru elaborarea ofertei si incheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de ofertant.
    Art. 8.27.
    Investitorul va permite ofertantului si personalului acestuia sau agentilor sai sa patrunda in incinta si pe terenurile respective, in scopul efectuarii acestei inspectari, dar numai cu conditia expresa ca ofertantul, personalul sau agentii sai sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.
    Art. 8.28.
    Ofertantii care doresc sa ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (fata de cerintele din documentele licitatiei) trebuie mai intai sa intocmeasca oferta de baza pentru cerintele tehnice incluse in documentele licitatiei, dupa care sa furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificatii tehnice, listele de cantitati de lucrari, de utilaje si echipamente si preturile lor partiale si totale, metodologia de executie propusa si alte detalii relevante.
    Comisia pentru licitatii va lua in considerare ofertele alternative, daca acestea sunt acceptate din punctul de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate.
    Art. 8.29.
    Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; garantia de participare; lista de cantitati de lucrari; lista de cantitati pentru utilaje si echipamente; tabele cu informatii suplimentare; informatii si documente despre eligibilitate si calificari; oferte alternative (daca se prezinta); documente nominalizate de reprezentare si orice alte materiale care se cer a fi completate si transmise conform instructiunilor pentru ofertanti.
    Art. 8.30.
    Ofertele se depun de ofertant, in conformitate cu instructiunile pentru ofertanti, de regula in doua exemplare, un exemplar in original si o copie.
    Se pot prezenta si mai multe copii (daca organizatorul o cere prin instructiuni), in scopul folosirii lor de catre finantator si/sau verificator.
    Art. 8.31.
    Ofertantul va introduce originalul si fiecare copie, separat, in cate un plic interior, acestea introducindu-se intr-un plic exterior notand corespunzator plicurile interioare cu "original" si "copie".
    Art. 8.32.
    Pe plicuri se va scrie, clar si citet, in conformitate cu precizarile din instructiuni:
    a) Pe plicul exterior:
    - adresa organizatorului licitatiei;
    - titlul lucrarii publice sau titlul contractului si numarul acestuia, daca exista;
    - cuvintele "a nu se deschide inainte de (ora si data)";
    - nici o alta inscriptie nu se trece pe plicul exterior.
    b) Pe plicul interior:
    - se vor inscrie numele si adresa ofertantului, pentru ca oferta sa poata fi returnata nedeschisa, in cazul in care aceasta a fost trimisa prea tarziu sau nu a fost acceptata din orice alt motiv.
    Art. 8.33.
    Plicul exterior si plicul interior vor fi sigilate de catre ofertant. Daca plicul exterior nu este sigilat si notat conform art. 8.32., organizatorul nu va purta nici o raspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.
    Art. 8.34.
    Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei sale. Investitorul nu va fi, in nici un caz, raspunzator pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obtinut la adjudecare.

    CAP. 9
    Deschiderea, examinarea si clarificarea ofertelor

    Art. 9.1.
    Ofertele depuse de ofertanti pana la data si ora precizata pentru depunere se vor pastra de organizator sub cheie, dupa ce s-a verificat in prealabil daca plicurile si sigiliile sunt intacte.
    Art. 9.2.
    La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei pentru licitatii, reprezentantii ofertantilor, care vor prezenta si documentele de imputernicire, reprezentantii investitorului si, dupa caz, alti specialisti invitati.
    Toti cei prezenti vor semna de participare.
    Art. 9.3.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei pentru licitatii va anunta numele ofertantilor, dupa care va deschide ofertele (plicurile) inclusiv documentele incluse in acestea.
    In continuare, va anunta clar: numele ofertantilor; valorile ofertelor totale si pe sectiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora; notificarile in scris referitoare la modificarile si retragerile de oferte (daca exista); existenta garantiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.
    Art. 9.4.
    Dupa deschidere si anuntare, conform art. 9.3., pentru propriile sale evidente, comisia pentru licitatii va intocmi un proces-verbal, care se va citi in prezenta participantilor, in care se va mentiona:
    - lista ofertelor; numele si adresele ofertantilor; valorile totale si pe sectiuni ale acestora; notificarile in scris referitoare la modificarile si retragerile de oferte; existenta garantiilor de participare, precum si alte informatii dezvaluite;
    - lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformitati fata de prevederile documentelor licitatiei.
    Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei pentru licitatii si, dupa caz, de invitati si de reprezentantii ofertantilor.
    Art. 9.5.
    Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intirziate se vor inapoia ofertantilor respectivi nedeschise.
    Art. 9.6.
    Dupa deschiderea in public a ofertelor acestea se vor pastra sub cheie.
    Art. 9.7.
    Orice incercare a unui ofertant de a influenta comisia in procesul de examinare, clarificare, evaluare si comparare a ofertelor si in luarea deciziilor, cu privire la incredintarea contractului, poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.
    Art. 9.8.
    Comisia pentru licitatii procedeaza, in continuare, pe loc sau in zilele urmatoare, cu respectarea prevederilor de la art. 9.6. si 9.7., la stabilirea situatiilor in care fiecare oferta raspunde sau nu cerintelor prevazute in documentele licitatiei si abia dupa aceea trece la examinarea, clarificarea si evaluarea de detaliu a ofertelor.
    Art. 9.9.
    In scopul examinarii, evaluarii si compararii obiective a ofertelor, comisia pentru licitatii poate sa ceara ofertantilor, individual, sa-si clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preturile unitare.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice descoperite de comisie in cursul examinarii ofertelor.
    Art. 9.10.
    Daca o oferta nu raspunde cerintelor documentelor licitatiei, aceasta va fi respinsa de catre comisia pentru licitatii, in situatia in care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 9.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzatoare.
    Art. 9.11.
    Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitatii aducerea la cunostinta ofertantilor sau altor persoane fizice si juridice a unor informatii suplimentare despre licitatii, in afara informatiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 9.3. si art. 9.4.) si a anuntului final de incredintare a contractului in favoarea ofertantului castigator.

    CAP. 10
    Evaluarea si compararea ofertelor

    Art. 10.1.
    Comisia pentru licitatii va evalua si compara ofertele stabilite ca fiind corespunzatoare, inclusiv cele care au fost corectate de catre ofertanti (la cererea comisiei), ale caror corecturi au fost acceptate si care raspund in mod substantial cerintelor din documentele licitatiei.
    Art. 10.2.
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia pentru licitatii prin aprecierea simpla a calitatilor tehnice si valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti la elementele principale ale ofertelor, stabiliti in prealabil de catre investitor si finantator.
    Art. 10.3.
    Coeficientii de evaluare se stabilesc, dupa caz, pentru:
    - valoarea ofertei;
    - termenele de livrare sau receptie;
    - conditii si facilitati financiare;
    - eficienta si competitivitatea echipamentelor si utilajelor tehnologice care fac parte din lucrarea publica;
    - asigurarea service-ului si a pieselor de schimb;
    - eficienta si competitivitatea utilajelor, materialelor, calitatea si calificarea personalului, privind executia lucrarilor;
    - eficienta metodelor tehnologice de executie;
    - coeficienti preferentiali pentru ofertanti interni si externi;
    - etc.
    Art. 10.4.
    Sistemul de punctaj, coeficientii de evaluare si modul de aplicare a acestora se vor comunica in prealabil ofertantilor prin documentele licitatiei.
    Art. 10.5.
    In cazul aprecierii simple, oferta desemnata castigatoare (adjudecata) reprezinta acea oferta cu valoarea cea mai scazuta, in conditiile calitatii tehnice, respectarii documentelor licitatiei, precum si demonstrarii eligibilitatii si capacitatii ofertantului de a executa lucrarea publica.
    Art. 10.6.
    In cazul aprecierii prin punctaj, oferta desemnata castigatoare (adjudecata) reprezinta acea oferta care prin insumare totalizeaza punctajul maxim, cuantificind elementele precizate la art. 10.3.
    Art. 10.7.
    Atat in cazul evaluarii ofertelor prin metoda aprecierii simple cat si prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta desemnata castigatoare reprezinta oferta cea mai competitiva, conform prevederilor art. 10.5. si 10.6., cu conditia ca ofertantul sa aiba capacitatea si resursele sa execute contractul in mod eficient.
    Art. 10.8.
    In cazul prezentarii ofertelor alternative, comisia pentru licitatii va cota atat oferta de baza, cat si oferta alternativa prezentata; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 10.2. si 10.3., ofertantul respectiv participand la licitatie cu doua oferte.

    CAP. 11
    Adjudecarea, informarea si semnarea contractului

    Art. 11.1.
    Comisia pentru licitatii intocmeste un raport in 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei pentru licitatii si ai specialistilor invitati care au participat la evaluarea si compararea ofertelor;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost adjudecata;
    - justificarea criteriilor tehnice si economice ale hotararii de adjudecare;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiei pentru licitatii si, dupa caz, ale invitatilor.
    Art. 11.2.
    Raportul intocmit si semnat conform art. 11.1., se va transmite:
    - 1 (un) exemplar (originalul) investitorului;
    - 1 (un) exemplar verificatorului;
    - 1 (un) exemplar Ministerului Finantelor;
    - 1 (un) exemplar ramane pentru evidenta la dispozitia comisiei pentru licitatii.
    Art. 11.3.
    Raportul de adjudecare in favoarea ofertantului castigator se supune la vot de catre membrii comisiei pentru licitatii si se adjudeca cu minimum 2/3 din numarul voturilor membrilor acesteia, in care se vor include in mod obligatoriu si voturile reprezentantilor investitorului si Ministerului Finantelor.
    Art. 11.4.
    Raportul privind adjudecarea va fi supus aprobarii verificatorului, care va comunica, in scris, comisiei pentru licitatii hotararea sa, in termen de maximum 7 (sapte) zile calendaristice.
    Hotararea finala a verificatorului se va inscrie in termenul cunoscut de ofertanti prin documentele licitatiei, pentru comunicarea oficiala a rezultatului licitatiei.
    Art. 11.5.
    Membrii comisiei pentru licitatii, care nu sunt de acord cu adjudecarea, vor preciza, in scris, anexat la raport, motivele de divergenta.
    Art. 11.6.
    Atat membrii comisiei pentru licitatii, cat si specialistii invitati la examinarea si evaluarea ofertelor, pot depune, dupa caz, contestatii adresate verificatorului impotriva hotararii de adjudecare, in termen de 3 (trei) zile calendaristice, de la data semnarii raportului cu obiectii.
    Art. 11.7.
    Contestatiile sunt analizate si rezolvate de catre verificator, iar hotararea acestuia se transmite, in termenul de aprobare (art. 11.4.), comisiei pentru licitatii.
    Art. 11.8.
    In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, verificatorul nu valideaza raportul comisiei pentru licitatii privind adjudecarea si comunica comisiei pentru licitatii reanalizarea ofertelor si anularea raportului adjudecarea in favoarea altui ofertant sau, dupa caz, anularea licitatiei.
    Art. 11.9.
    Hotararea finala a verificatorului va fi comunicata ofertantilor de catre organizator in termenul anuntat prin documentele licitatiei.
    Art. 11.10.
    Hotararea finala a verificatorului ramane definitiva si nu este supusa nici unei cai de atac.
    Art. 11.11.
    Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, organizatorul va anunta ofertantul castigator, telegrafic, prin telex sau telefax, precum si printr-o scrisoare recomandata cu o confirmare de primire, semnata de investitor, ca oferta sa a fost acceptata.
    Aceasta comunicare, denumita scrisoare de acceptare, va contine:
    - notificarea referitoare la acceptarea ofertei;
    - valoarea ofertei acceptate si deci valoarea lucrarii publice si a contractului;
    - notificarea incredintarii contractului;
    - invitatia catre ofertantul castigator ca acesta sa constituie garantia de buna executie si de semnare a documentelor contractului in termenul de valabilitate a ofertei.
    Dupa constituirea de catre ofertantul castigator a garantiei de buna executie, organizatorul va comunica prin scrisori semnate de organizator si investitor, celorlalti ofertanti, ca ofertele lor sunt necistigatoare.
    Aceste scrisori constituie si documentul de eliberare a garantiei de participare la licitatie fiecarui ofertant necistigator.
    Art. 11.12.
    Hotararea de adjudecare a comisiei pentru licitatii in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia investitorul va incredinta contractul de executie a lucrarii publice acestuia.
    Art. 11.13.
    Dupa notificare printr-o scrisoare de acceptare a ofertei catre ofertantul castigator se procedeaza la semnarea contractului (anexa nr. 4), care include toate acordurile si documentele intre parti si se procedeaza la constituirea garantiei de buna executie, conform art. 13.4., art. 13.5., art. 13.7. si prevederilor din documentele licitatiei.
    Semnarea documentelor contractuale (contractul, conditiile generale de contractare, conditiile speciale de contractare si anexele acestora) se face prin intelegere la sediul uneia dintre parti, cu care ocazie partile pot prezenta si documentele de imputernicire in vederea semnarii.
    Art. 11.14.
    Operatiunile de la art. 11.13. se vor incheia inainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
    Art. 11.15.
    Daca ofertantul castigator, dupa ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 11.11., nu semneaza contractul si documentele acestuia conform art. 11.13., si nu constituie garantia de buna executie conform art. 13.4., unul din aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a incredintarii contractului si de pierdere a garantiei de participare la licitatie precum si de plata a daunelor determinate si dovedite.

    CAP. 12
    Anularea licitatiei

    Art. 12.1.
    De regula, nu se permite anularea licitatiei.
    In mod exceptional, anularea licitatiei se face atunci cand:
    - s-a prezentat numai o singura oferta;
    - valorile prezentate de ofertant in oferte depasesc cu valori inacceptabile pentru investitor valorile anterior estimate;
    - in cazul unor nereguli importante, din care cauza investitorul, Ministerul Finantelor si verificatorul, conform art. 11.8., anuleaza licitatia;
    - alte cazuri specificate in mod expres prin documentele licitatiei.
    Art. 12.2.
    De comun acord, investitorul, Ministerul Finantelor si verificatorul isi rezerva dreptul de a anula licitatia, oricand inainte de semnarea contractului, fara ca prin aceasta sa-si asume vreo responsabilitate fata de ofertantul sau ofertantii afectati sau vreo obligatie de a informa respectivii ofertanti asupra motivelor actiunii lor.
    Art. 12.3.
    In cazul anularii licitatiei, organizatorul comunica hotararea, in scris, tuturor ofertantilor participanti si oficiului de licitatii si se inapoiaza garantiile integral.
    Daca este cazul, se organizeaza o noua licitatie conform prezentului regulament.

    CAP. 13
    Garantiile

    Art. 13.1.
    In vederea participarii la licitatie, ofertantul este obligat sa depuna la investitor garantia de participare la licitatie, pentru ca investitorul sa fie asigurat, in cazul adjudecarii lucrarii in favoarea unui ofertant, de preluarea contractului.
    Art. 13.2.
    Ofertantilor necistigatori ai licitatiei li se restituie garantia de participare la licitatie, fara nici un fel de retineri, direct sau pe baza de scrisori din partea organizatorului. Confirmarea pentru restituire trebuie sa fie cat mai prompta posibil si nu trebuie sa fie facuta mai tarziu de 5 zile de la data adjudecarii ofertei.
    Art. 13.3.
    Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
    - daca ofertantul isi retrage oferta in cursul perioadei de valabilitate a acesteia;
    - in cazul ofertantului castigator, daca acesta, in termenul de valabilitate a ofertei, nu semneaza contractul sau, dupa caz, nu depune garantia de restituire a avansului si garantia de buna executie.
    Art. 13.4.
    Ofertantul caruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa constituie o garantie de buna executie, in scopul asigurarii investitorului de realizarea la calitatea convenita prin contract si la termen a lucrarii.
    Art. 13.5.
    Modul de restituire a garantiei de buna executie se precizeaza prin conditiile contractuale convenite.
    Art. 13.6.
    Cuantumul garantiilor se stabileste de investitor si reprezinta un anumit procent din valoarea lucrarilor.
    Art. 13.7.
    Formele de constituire a garantiilor pot fi:
    - sume cash depuse la casieria organizatorului contra unei chitante;
    - ordin de plata sau cecuri acceptate la o banca indicata de organizator, scrisori de garantie bancara, acreditive sau alte forme stabilite de organizator (cu acordul investitorului) prin documentele licitatiei.

    CAP. 14
    Dispozitii finale

    Art. 14.1.
    Prezentul regulament intra in vigoare la 30 de zile de la adoptare.

    ANEXA 2

                       TERMENI UTILIZATI
                    1. Ordonatorul de credite
    Asigura fondurile necesare, precum si deschiderea finantarii pentru realizarea lucrarilor publice.
    Ordonatorii de credite sunt stabiliti prin Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    2. Finantatorul
    Este societatea comerciala care asigura finantarea, in limita sau in completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit legii, ordonatorilor de credite pentru lucrarile publice.
    3. Investitorul
    Investitorul de lucrare publica este ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite, potrivit art. 30 si 55 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, care, avand finantarea asigurata, contracteaza cu un ofertant executia lucrarii.
    Investitorul asigura elaborarea documentelor necesare organizarii licitatiei si adjudecarii in favoarea unui ofertant al lucrarii publice.
    4. Consultantul
    Consultantul este societatea comerciala de proiectare, consultanta, regie autonoma sau persoane fizice autorizate, imputernicite de investitor sa-l reprezinte in realizarea lucrarilor publice.
    In cazul in care investitorul considera necesar, acesta poate angaja un consultant - persoana juridica (societate comerciala sau persoana fizica) - care sa-i reprezinte interesele pe toata durata derularii contractului.
    Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfasurarea lucrarilor pe santier.
    In cazul in care investitorul este organizat corespunzator, acesta nu apeleaza la consultant.
    Relatiile investitorului cu antreprenorul sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului sau.
    Reprezentantul consultantului va fi raspunzator in fata consultantului pentru urmarirea si supravegherea lucrarilor, precum si pentru testarea si examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi raspunzator si pentru oricare din imputernicirile pentru care consultantul l-a investit.
    Consultantul mai poate executa, la cererea investitorului, pe baza de contract: studii de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare specificatii tehnice si cantitative de lucrari, liste de utilaje si echipamente, documentele licitatiei, intreaga pregatire si organizare a licitatiei in care caz indeplineste functia de organizator; sa reprezinte pe investitor pe parcursul executiei pentru conducerea si coordonarea lucrarilor (proiect, management), precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.
    5. Ofertantul
    (antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general, furnizor de specialitate)
    Este regia autonoma, societatea comerciala sau o firma straina organizata si dotata corespunzator pentru executie de lucrari, care are dreptul legal de a desfasura acest gen de activitati si de a semna si derula contracte avand ca obiect realizarea acestora.
    Ofertantul depune oferta pentru participare la licitatii si, in cazul in care i-a fost adjudecata executia lucrarilor, incheie cu investitorul contractul pentru executia acestor lucrari si le executa in conformitate cu cele convenite prin acest contract.
    Ofertantul, in sensul in care a fost definit mai sus, poate sa indeplineasca functia de antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general sau furnizor de specialitate in functie de specificul si complexitatea lucrarilor ce urmeaza sa faca obiectul contractului.
    5.1. Antreprenor general
    Este antreprenorul care are capacitatea tehnica si organizatorica de a se angaja exclusiv in nume propriu in relatii contractuale cu investitorul, pentru executia de lucrari complexe pe care urmeaza sa le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale impreuna cu alti antreprenori de specialitate si furnizori. Acestia din urma vor avea fata de antreprenorul general  statut de antreprenori de specialitate, respectiv furnizori de specialitate.
    5.2. Antreprenor de specialitate
    Este antreprenorul care are ca obiect de activitate executia unui anumit gen de activitati din domeniul lucrarilor publice, pentru care este specializat.
    5.3. Furnizorul
    Este regia autonoma sau societatea comerciala care asigura, pe baza de oferte si contracte, livrarea de materiale, utilaje si echipamente si, dupa caz, montarea acestora. Dupa complexitatea sarcinilor pe care le contracteaza si le realizeaza, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.
    6. Verificatorul licitatiei
    Este alcatuit dintr-o grupa de specialisti care se formeaza de catre oficiul de licitatii pentru fiecare licitatie in parte, se propune si se aproba potrivit regulamentului de licitatie. Documentele care se verifica si se aproba sunt: anuntul publicitar; scrisori de invitatie la licitatie; celelalte documente ale licitatiei care se transmit ofertantilor, precum si documentele de adjudecare si contestatiile.
    7. Licitatia
    Este un concurs la care investitorul, direct sau prin intermediul organizatorului, pe baza documentelor licitatiei, invita ofertanti care sa prezinte oferte in scopul organizarii licitatiei si adjudecarii contractarii lucrarii publice, in favoarea celui mai competitiv ofertant.
    8. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
    Este documentatia scrisa care insoteste proiectul elaborat de consultant si care detaileaza conditiile tehnice de executie si montaj ale lucrarilor: calitatile materialelor, utilajelor si echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de executie si montaj, protectia muncii, protectia mediului, tehnologii, transporturi, inspectii, teste, verificari, modificari, masuratori, intretinere etc.
    In cazul unor lucrari publice mai simple, se pot organiza licitatii la care proiectul tehnic se intocmeste de catre ofertanti, pe baza unui caiet de sarcini elaborat de investitor si pus la dispozitia ofertantilor o data cu celelalte documente ale licitatiei.
    In acest caz, perioada de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de ofertant, in cazul in care se precizeaza prin documentele licitatiei, va fi inclusa in valoarea ofertei.
    9. Proiectul tehnic
    Este documentatia scrisa si desenata ce se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre regii autonome, societati comerciale de proiectare sau consultanta, care face parte din documentele licitatiei si pe baza careia se elaboreaza ofertele.
    Se intocmeste, de regula, pe baza studiului de fezabilitate si/sau a studiului tehnico-economic si trebuie sa contina, in principal: planurile si toate detaliile necesare stabilirii cantitatilor de lucrari, caietul de sarcini (specificatii tehnice), listele de cantitati de lucrari, listele de cantitati pentru utilaje si echipamente, capacitati de productie, planuri de ansamblu si de montaj, indicatori tehnico-economici, solutii constructive, studii de teren, autorizatii, avize etc.
    Listele de cantitati de lucrari si listele de utilaje si echipamente fac parte din proiect si din documentele licitatiei si pe baza lor se intocmesc ofertele. Aceste liste trebuie sa contina: numarul curent, codul articolului, descrierea lucrarilor, unitatea de masura, cantitatea.
    Formularele acestor liste contin in ultimele coloane si rubricile de pret unitar si pret total, dar fara valori, acestea urmand a fi inscrise de catre ofertant.
    Daca din descrierea utilajelor si echipamentelor nu rezulta clar datele necesare intocmirii ofertelor, atunci la aceste liste se anexeaza fisele tehnice ale acestor utilaje si echipamente.
    10. Adjudecarea executiei lucrarilor publice
    Stabilirea, pe baza de licitatie, a ofertantului caruia i se incredinteaza lucrarea publica pe care urmeaza sa o realizeze pe baza de contract incheiat cu investitorul.
    11. Contractul
    Este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre investitor si ofertantul in favoarea caruia s-a adjudecat lucrarea publica, in vederea realizarii acesteia.
    Forma de contract este, de regula, cea din conditiile generale de contractare, transmise ofertantilor de catre investitor prin documentele licitatiei.
    In unele cazuri, pana la incheierea contractului, acesta poate trece prin urmatoarele faze: forma de contract propusa de investitor si care face parte din documentele licitatiei; forma de contract acceptata de ofertant si care insoteste oferta; forma finala de contract definitivat si semnat de parti dupa adjudecare si negociere.
    Contractul este compus din formularul de contract, insotit de conditii generale de contractare si conditii speciale de contractare si celelalte documente precizate in formularul de contract in acceptiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: "la cheie", globale, separate, subcontracte, precum si contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica.
    11.1 Contract "la cheie"
    Este cel mai complex contract care se incheie intre investitor si un antreprenor general, in scopul realizarii complete a unei lucrari publice, inclusiv punerea in functiune a acesteia.
    11.2. Contract global
    Contractul global se incheie intre investitor, pe de o parte, si antreprenorul general si furnizorul general, pe de alta parte, acestia din urma asumindu-si raspunderea realizarii in ansamblu a lucrarii publice, avand dreptul sa incheie contracte de subantrepriza (subcontracte) cu antreprenori sau furnizori de specialitate.
    Acelasi contract global se poate incheia intre investitor atat cu antreprenorul general, cat si cu furnizorul general, in care caz intre antreprenorul general si furnizorul general intervine un contract de asociere, raspunderile fiind delimitate in acest contract.
    11.3. Contracte separate
    Contractele separate se incheie intre investitor si mai multi antreprenori si furnizori, cate un contract cu fiecare din acestia, in cazul in care investitorul are capacitatea tehnica si organizatorica de a indeplini functiile de furnizor si de antreprenor general.
    In acest caz, raspunderea generala de realizare in totalitate a lucrarii publice ramane in sarcina investitorului, antreprenorii si furnizorii raspunzand strict pentru lucrarile, livrarile si serviciile contractate separat.
    11.4. Subcontracte
    Subcontractele se incheie intre antreprenorii generali si/sau furnizorii generali, pe de o parte, si antreprenorii si furnizorii de specialitate, pe de alta parte, pentru realizarea diverselor sectiuni (parti) din lucrarea publica, ce fac obiectul contractului global sau "la cheie".
    11.5. Contracte
pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
    Aceste contracte se incheie de catre investitor cu organizatii de proiectare si/sau consultanta pentru intocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste de cantitati de lucrari, liste de cantitati pentru utilaje si echipamente, caiete de sarcini (specificatii tehnice), conditii speciale contractuale, documentatii pentru licitatii, oferte s.a.
    De asemenea, se pot incheia contracte si pentru: organizarea licitatiilor, reprezentarea investitorului si/sau furnizorului pe parcursul executiei in conducerea si coordonarea lucrarilor, alte servicii de consultanta si asistenta tehnica etc.
    11.6. Conditii generale de contractare
    Documentul care pune la dispozitia partilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrarilor de constructii. In toate cazurile, ele devin parte integranta a unui contract de executare a lucrarilor de constructii.
    11.7. Conditii suplimentare de contractare
    Documentul complementar la conditiile generale de contractare, prin care se fixeaza clauze specifice contractelor incheiate de un anumit investitor.
    11.8. Conditii speciale de contractare
    Documentul care completeaza sau, eventual, modifica conditiile generale de contractare si "conditiile suplimentare de contractare", aplicabile unui anumit contract.
    11.9. Grafic general de realizare a lucrarilor
    Documentul care indica datele de incepere si terminare a lucrarilor, precum si interventiile diferitilor participanti.
    12. Grafic de executie
    Documentul detailat care se inscrie in termenele globale ale graficului general de realizare a lucrarilor. El precizeaza termenele pentru diferitele faze ale executiei lucrarilor, participantii, categoriile de lucrari si etapele interventiei participantilor.
    13. Atasament (caiet de masuratori)
    Documentul scris si/sau desenat, datat si semnat de reprezentantii partilor contractuale, prin care se consemneaza lucrarile executate sub aspect cantitativ si calitativ si particularitatile susceptibile de a face obiectul unor litigii ulterioare.
    14. Jurnal zilnic al santierului
    Documentul semnat si datat in care se inscriu date privitoare la activitatea zilnica a santierului, evenimentele survenite pe parcursul executiei si avansarii lucrarilor.
    15. Ordin de santier
    Documentul scris, semnat si datat, prin care investitorul dispune antreprenorului sa execute un ordin ce tine de obligatiile ce si le a asumat prin contract.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 291/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 291 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu