Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 750 din 19 noiembrie 1992

cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 291/1991


SmartCity3

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 30 decembrie 1992

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotarirea Guvernului nr. 291/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice se modifica si se completeaza astfel:

    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Executia lucrarilor publice finantate de la bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Asigurarea desfasurarii unei activitati unitare referitoare la licitatiile pentru executia lucrarilor publice finantate de la bugetul de stat, din fondurile speciale constituite in afara acestuia, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia ministerelor, departamentelor si institutiilor centrale privind indrumarea metodologica, verificarea, aprobarea si arbitrajul, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Directia de licitatii, constituita in acest scop."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Activitatea de verificare, aprobare si arbitraj al licitatiilor pentru executia lucrarilor publice finantate de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite in afara acestora, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia consiliilor locale, judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti, se face de catre consiliile judetene si Consiliul Local al municipiului Bucuresti, prin oficiile de licitatii constituite in acest scop."
    4. Dupa articolul 4 se introduce un nou text, cu urmatorul continut, care va deveni articolul 5:
    "Admiterea la finantare a lucrarilor prevazute la art. 1 se face in baza contractului de realizare a lucrarilor publice, incheiat de investitor cu ofertantul cistigator al licitatiei sau cu ofertantul caruia i s-a dat avizul de incredintare directa de catre Directia de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau oficiile de licitatii ale consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Contraventiile de la art. 6 lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei, cele de la lit. c) cu amenda de la 5.000 la 8.000 lei, iar cele de la lit. d), e) si f) cu amenda de la 7.000 la 10.000 lei.
    Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, de catre specialisti din cadrul Directiei de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau din oficiile de licitatii din cadrul consiliilor judetene si Consiliului Local al municipiului Bucuresti, care, o data cu constatarea contraventiei, aplica si amenda.
    Contraventiilor prevazute la art. 6 le sint aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
    Art. 2
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 291/1991, se modifica si se completeaza astfel:
    1. Articolul 1.1. va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1.1
    Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric si de a asigura metodologia unitara de desfasurare a licitatiilor - ofertelor si de adjudecare a lucrarilor publice, lucrari a caror acoperire financiara se asigura integral sau in completare de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome."
    2. Articolul 2.4. va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.4
    Investitorii lucrarilor publice finantate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome sint ordonatorii de credite desemnati anual. Ordonatorii principali, secundari sau tertiari de credite, in calitate de investitori, au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament."
    3. Articolul 3.4. va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3.4
    Licitatia publica restrinsa se aplica atunci cind:
    - lucrarea publica, datorita specificului acesteia, poate fi executata, de regula, de un numar restrins de furnizori sau antreprenori;
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract;
    - apar motive de urgenta, de pastrare a secretului etc.
    Anuntarea licitatiei se face prin invitatii adresate direct furnizorilor sau antreprenorilor, selectionati din investitori la aprecierea lor.
    Numarul minim de participanti la licitatia publica restrinsa trebuie sa fie 3 (trei)."
    4. Articolul 3.5, va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3.5
    Incredintarea directa a executiei lucrarilor publice se realizeaza pe baza unei singure cereri de oferta, adresata unui singur furnizor sau antreprenor.
    Incredintarea directa se practica numai cu titlu de exceptie si cu avizul Directiei de licitatii din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, respectiv a oficiilor de licitatii ale consiliilor judetene si al Consiliului Local al municipiului Bucuresti, atunci cind un anumit furnizor sau antreprenor este singurul in masura sa satisfaca cerintele investitorului.
    Sint admise astfel de proceduri in urmatoarele cazuri:
    - incredintari directe, stabilite la nivel national ca urmare a unor relatii internationale si acorduri intre guverne;
    - lucrari artistice speciale si lucrari sub protectia dreptului de autor;
    - lucrari care nu pot fi realizate decit de furnizorul sau antreprenorul initial al lucrarii;
    - in cazul unei licitatii publice deschise, anterioare, nu s-au depus oferte corespunzatoare si suficiente;
    - cauza de forta majora (calamitati naturale, conflagratii etc.), care face imposibila aplicarea procedurii de licitatie publica;
    - lucrari de mica importanta si cu durate scurte de realizare (de pina la 3 luni)."
    5. Denumirile Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice si Oficiul de licitatii se vor inlocui cu denumirile Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia de licitatii.
    Denumirile Prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti se vor inlocui cu denumirile consiliile judetene si Consiliul Local al municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Hotarirea Guvernului nr. 291 din 20 aprilie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dindu-se articolelor o noua numerotare.

              p. PRIM-MINISTRU
              DAN MIRCEA POPESCU

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                         Victor Dumitrache,
                         secretar de stat

                         Ministrul economiei
                         si finantelor,
                         George Danielescu

                         Ministrul bugetului,
                         veniturilor statului
                         si controlului financiar,
                         Florian Bercea

                         p. Secretar de stat in
                         Departamentul pentru
                         Administratia Publica Locala,
                         Paul JerbasSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 750/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 750 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu