E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2487 din 29 noiembrie 1996

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 30 decembrie 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea asigurarii finantarii, incepand cu anul 1997, a investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului, se aproba:
    a) Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului;
    b) Normele metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice.
    Art. 2
    Directia generala a trezoreriei si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 Ministru de stat, ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului

    Potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, platile pentru investitiile institutiilor publice se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a documentatiei tehnice prevazute de lege, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind investitiile si decontarea acestora.
    In acest scop, incepand cu data de 1 ianuarie 1997, finantarea investitiilor institutiilor publice prevazute la art. 70 din Legea nr. 72/1996, inclusiv cele care privesc regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, se va efectua prin trezoreriile statului. In judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti (numai sectoarele 2, 4, 5 si 6) in care nu functioneaza trezorerii ale statului, finantarea investitiilor se asigura de catre unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., care, pe baza de conventie, executa operatiuni in contul trezoreriei statului.
    Finantarea investitiilor prin trezoreriile statului se efectueaza de catre ordonatorii de credite, potrivit prezentelor norme metodologice, astfel:
    1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat si din fondurile speciale, au obligatia sa repartizeze pentru institutiile subordonate si pentru activitatea proprie obiectivele de investitii aprobate, cuprinse in anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    In acelasi mod vor proceda si ordonatorii principali de credite finantati din bugetele locale, inclusiv institutiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, si din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Repartizarea investitiilor se efectueaza pe baza Listei obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul... pe anul 199..., potrivit modelelor din anexa nr. 1 si nr. 1a), pe raspunderea ordonatorilor principali de credite, cu incadrarea in nivelurile aprobate prin lege sau prin decizia consiliului local.
    Nota: In cazul ministerelor care finanteaza cheltuieli de capital la unele regii autonome si societati comerciale cu capital de stat, aceasta operatiune se va efectua tot prin trezoreria statului, potrivit prezentelor norme metodologice. Metodologia aplicata institutiilor publice se aplica si regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat. Acolo unde se mentioneaza ordonatori de credite sau institutii publice, se cuprind, in mod corespunzator, si regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat.
    La intocmirea listei, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale si din fondurile speciale vor avea in vedere urmatoarele precizari:
    - listele se intocmesc la nivelul cheltuielilor de capital aprobate pe fiecare ordonator de credite, pe capitole de cheltuieli bugetare;
    - obiectivele vor fi nominalizate cu denumirea completa si cu incadrarea in limita surselor de finantare prevazute in anexa la legea anuala a bugetului de stat si a fondurilor speciale si, respectiv, in listele de investitii-anexa la bugetele locale si la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - investitiile privind "Alte cheltuieli de investitii" se cuprind in lista la lit. c), intr-o pozitie globala;
    - la pozitia "Surse proprii de finantare" se inscriu veniturile proprii ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat, destinate finantarii investitiilor, precum si veniturile proprii ale institutiilor publice, realizate in baza unor acte normative pentru care s-au intocmit anexe la bugetul ordonatorului principal de credite in cauza.
    Pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va fi defalcata, la propunerea institutiilor subordonate, pe feluri de bunuri de achizitionat (cantitativ si valoric): cheltuieli cu consolidarea imobilelor; cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii; alte cheltuieli asimilate investitiilor, conform legii, si aprobata de catre ordonatorul principal de credite prin liste separate potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) si (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, in care scop se intocmeste anexa nr. 1b).
    In subsolul listei, ordonatorii de credite vor specifica conturile de disponibilitati in care se afla pastrate sursele de finantare respective, deschise la trezoreria statului (banca).
    Listele de investitii care nu cuprind toate elementele, precum si semnaturile autorizate se restituie de catre organele trezoreriei sau unitatile bancare, dupa caz, pentru a fi completate, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
    Lista obiectivelor de investitii se aproba de catre ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul sau de drept, vizata, in prealabil, de directorul financiar-contabil (contabil-sef).
    In cazul finantarii investitiilor din mijloace extrabugetare, donatii sau sponsorizari, precum si din ajutoare externe nerambursabile, se intocmesc liste separate, pe aceeasi structura, care se aproba de catre ordonatorii principali de credite. La lista investitiilor din donatii sau sponsorizari se anexeaza si actul donatorului sau sponsorului, din care sa rezulte caracterul si destinatia sumelor alocate.
    2. Exceptie de la regulile de mai sus fac cheltuielile de capital pentru constituirea rezervei materiale a statului, pentru care nu se intocmeste lista cu obiectivele de investitii.
    De asemenea, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale intocmesc lista obiectivelor de investitii cu urmatoarele precizari:
    - investitiile specifice apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si cele aferente capitolelor 69.01 "Alte actiuni economice", subcapitolul "Rezerva de stat si de mobilizare" si 72.01 "Alte actiuni" se inscriu in suma globala, iar platile se efectueaza numai pe baza de ordin de plata, pe raspunderea ordonatorilor de credite;
    - celelalte obiective de investitii care se finanteaza de la capitolele de cheltuieli: 51.01 "Autoritati publice", 57.01 "Invatamant", 58.01 "Sanatate", 59.01 "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", 63.01 "Servicii de dezvoltare publica si locuinte" se desfasoara in listele de investitii conform anexei nr. 1 si se aplica metodologia stabilita pentru institutiile publice.
    Ministerul Afacerilor Externe finanteaza investitiile la reprezentantele din strainatate astfel:
    - transmite lista-model cuprinsa in anexa nr. 1 reprezentantelor respective, cu deosebirea ca valoarea se inscrie in lei si in valuta;
    - executarea si procurarea bunurilor si serviciilor se efectueaza din sumele in valuta puse la dispozitie, pe raspunderea ordonatorilor de credite, cu incadrarea in sumele in lei aprobate prin lista-anexa la bugetul de stat.
    3. Ordonatorii de credite au obligatia de a prezenta, la trezoreria statului la care au deschise conturile, lista obiectivelor de investitii aprobata de ordonatorul principal de credite [anexele nr. 1, nr. 1a) si nr. 1b)].
    In judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti, in care nu functioneaza trezorerii ale statului, listele se depun la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare si de disponibil. Pe masura intrarii in functiune a trezoreriilor statului, se preia de catre acestea si finantarea investitiilor.
    O data cu depunerea listelor obiectivelor de investitii, ordonatorii de credite au obligatia sa prezinte confirmarea resurselor de finantare.
    4. Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea, in prealabil, a conditiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, in Hotararea Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995, si in Hotararea Guvernului nr. 63/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 979/1995, si in Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor, precum si in celelalte reglementari care privesc sectorul finantarii investitiilor.
    5. Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin lista se efectueaza pe raspunderea ordonatorului de credite si a organelor de control financiar preventiv, astfel:
    a) Pentru obiectivele de investitii in continuare si noi, si pentru cheltuielile cu consolidari de imobile, dupa indeplinirea conditiilor prevazute in reglementarile mentionate la pct. 4 de mai sus, ordonatorii de credite vor transmite trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, cererea de admitere la finantare, pentru fiecare obiectiv in parte, care se intocmeste si se prezinta in dublu exemplar, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 2.
    Dupa verificare si in cazul indeplinirii tuturor conditiilor, trezoreria statului sau unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, comunica aprobarea admiterii la finantare a obiectivului de investitii respectiv, prin transmiterea exemplarului nr. 2 din cererea ordonatorului de credite.
    Pe baza primirii comunicarii admiterii la finantare, ordonatorii de credite pot dispune efectuarea platilor pentru fiecare obiectiv in parte. Platile se efectueaza pe baza ordinului de plata (OPHT), care se prezinta trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, impreuna cu comunicarea-model cuprinsa in anexa nr. 3.
    b) Finantarea pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" se va efectua pe baza ordinului de plata (OPHT) si a notei de fundamentare, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 4.
    c) Platile pentru finantarea investitiilor se efectueaza in limita surselor prevazute in lista, a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie si a disponibilitatilor din conturile corespunzatoare privind sursele proprii, creditele externe si fondurile speciale.
    6. Ordonatorii de credite, inclusiv institutiile finantate cu alocatii in completare de la buget si cele finantate integral din venituri proprii, au obligatia sa-si organizeze evidenta urmaririi realizarii finantarii obiectivelor de investitii, distinct, pe obiective si pe surse de finantare, avandu-se in vedere ca sursele prevazute in liste reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    7. In cursul executarii, pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va putea fi modificata de catre ordonatorii principali de credite, in cazul in care au loc redistribuiri de bunuri si de surse de finantare intre institutiile subordonate, cu conditia incadrarii in valoarea si in sursele de finantare aprobate prin lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat si, respectiv, prin listele-anexa la bugetele locale si la bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea termenului precizat in legile bugetare anuale, pana la care se pot face modificari.
    8. Finantarea de catre unele ministere sau consilii locale, dupa caz, a cheltuielilor de capital pentru regii autonome si societati comerciale cu capital de stat se efectueaza prin trezoreriile statului (banca), asa cum se precizeaza mai jos:
    a) Pe baza listei obiectivelor de investitii, transmisa fiecarei regii autonome si societati comerciale cu capital de stat, ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, repartizeaza, pe seama acestora creditele bugetare corespunzatoare finantarii investitiilor, in acelasi mod ca si pentru institutiile subordonate (se foloseste formularul "Dispozitia bugetara").
    b) Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat isi deschid conturi la trezoreria statului de care apartin, potrivit normelor stabilite in acest scop.
    Deschiderea finantarii si efectuarea platilor se fac potrivit precizarilor de la pct. 5 din prezentele norme metodologice, inclusiv din anexa nr. 3a).
    Sursele proprii, creditele interne si externe se pastreaza de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat la bancile comerciale, avand obligatia folosirii acestora cu prioritate, alocatiile bugetare fiind in completare.
    c) Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat au obligatia ca, lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, sa transmita ordonatorului principal de credite, cu viza trezoreriei statului, contul de executie privind creditele bugetare repartizate si primite si platile de casa efectuate pentru finantarea investitiilor cumulate de la inceputul anului pana la finele lunii de raportare.
    d) Pe baza contului de executie, ordonatorul principal de credite isi inregistreaza in contabilitatea proprie platile de investitii pentru regii autonome si societati comerciale de stat (se crediteaza contul 700 "Finantare bugetara privind anul curent", analitic, capitol, titlu si articol prin debitul contului 410 "Cheltuielile institutiei", analitic, capitol, titlu si articol).
    9. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea in bune conditii a prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1

    MINISTERUL ............

                                                     Aprobat
                                           Ordonatorul principal de credite
                                           Data ..............

                            LISTA
    obiectivelor de investitii pe anul 199...,
    cu finantare integrala sau partiala de la bugetul ....*)
    .....................................................
    repartizate pentru ...................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valoarea totala*)
    B - Valoarea totala actualizata*)
    C - Cheltuieli din total surse de finantare
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Nominalizarea      A    B    C        Finantate din: Capacitati
crt. pe obiective                    -----------------------------   Termen
     de investitii,                  Surse   Credite Fond            P.I.F.
     dotari si alte                  proprii externe special Buget
     cheltuieli de
     investitii
-------------------------------------------------------------------------------
 0         1            2    3    4     5        6      7       8        9
-------------------------------------------------------------------------------
     Total, din care:
 A.  Obiective de
     investitii in
     continuare -
     - total,
     din care:
 1.  Obiectivul ....
     ...............
 2.  Obiectivul ....
     ...............
 B.  Obiective noi
     de investitii -
     - total,
     din care:
 1.  Obiectivul ....
     ...............
 2.  Obiectivul ....
     ...............
 3.  Obiectivul ....
     ...............
 C.  Alte cheltuieli
     de investitii
---------------------------------------------------------
    *) Se inscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurarilor sociale de stat.
    *) Valoarea investitiilor la data aprobarii studiului de fezabilitate.
    *) Valoarea investitiei in preturi valabile la data inscrierii in lista obiectivelor, dotarilor sau altor cheltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de credite.

    ANEXA 1a)

    JUDETUL .................
    CONSILIUL LOCAL .........

                          LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 199..., cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru ...............................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valoarea totala
    B - Valoarea totala actualizata
    C - Cheltuieli din total surse de finantare
    D - Capacitati
    E - Termen P.I.F.
                                                                  INV
                                                                ------- mii lei
                                                                 C + M
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea     A  B  C                Finantate din:
crt. obiectivului          ---------------------------------------------  D   E
                           Surse     Credite Credite Alte surse  Alocatii
                           proprii*) bancare externe constituite bugetare
                                     interne         potrivit
                                                     legii*)
-------------------------------------------------------------------------------
 0         1       2  3  4     5        6       7        8           9    10 11
-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL, din care:
 A. Lucrari in continuare
 B. Lucrari noi
 C. Achizitii de bunuri
    si alte cheltuieli de
    investitii
    Din TOTAL, desfasurat,
    potrivit
    clasificatiei, pe
    capitole bugetare:
    .....................
    Cap. 51.02. -
    - Autoritati publice
     TOTAL, din care:
 A. Lucrari in continuare
    -
    -
 B. Lucrari noi
    -
    -
 C. Achizitii de bunuri
    si alte cheltuieli
    de investitii,
    din care:
    1. Achizitii de bunuri,
    dotari independente si
    alte cheltuieli de
    investitii
    2. Consolidari pentru
    punerea in siguranta
    a fondului construit
    existent, potrivit
    Ordonantei Guvernului
    nr. 20/1994, aprobata
    prin Legea nr. 82/1995
    Cap. 59.02. - Cultura,
    religie si actiuni
    privind activitatea
    sportiva si de tineret
     TOTAL, din care:
 A. -
 B. -
 C. -
    Cap. 60.02. -
    Asistenta sociala,
    alocatii, pensii,
    ajutoare si
    indemnizatii
     TOTAL, din care:
 A. -
 B. -
 C. -
    Cap. 63.02. - Servicii
    si dezvoltare publica
    si locuinte
     TOTAL, din care:
 A. -
 B. -
 C. -
-------------------------------------------------------------------------------
    Confirmam pe propria raspundere ca obiectivele de mai sus se incadreaza atat ca obiective, cat si ca surse, in lista investitiilor aprobata ca anexa la bugetul local, conform Deciziei nr. ..... din data de .........

            Presedinte,
            Primar,                 Contabil-sef,

---------------
    *) Se includ si fondurile cu care regiile autonome de profil participa la finantarea obiectivelor de investitii.
    *) Se prevad si sumele stabilite de catre consiliile judetene, impreuna cu Ministerul Transporturilor - Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor", potrivit prevederilor art. 4 si 6 din Legea nr. 13/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice.

    ANEXA 1b)

    MINISTERUL ............

                           LISTA
pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", defalcata pe categorii de bunuri ....
                   repartizate .............
-----------------------------------------------------------------------------
 Nominalizarea
 achizitiilor de                                          Plati efectuate*)
 bunuri si a altor       U.M.  Cantitatea  Valoarea     ---------------------
 cheltuieli de                                          Nr. si data     Suma
 investitii                                             documentului
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Achizitii imobile
     1. ..............
     2. ..............
     3. ..............
 II. Dotari
     independente
     1. ..............
     2. ..............
     3. ..............
III. Consolidari la
     imobile
     1. ..............
     2. ..............
     3. ..............
 IV. Cheltuieli de
     proiectare pentru
     elaborarea
     studiilor de
     prefezabilitate
     si a studiilor de
     fezabilitate
     aferente
     obiectivului
     1. ..............
     2. ..............
     3. ..............
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Se completeaza de catre trezoreria statului.

    Ordonator principal de credite,           Director financiar-contabil
                                                    (contabil-sef),

    ANEXA 2
    (model)

    .....................
    .....................
    Nr. .... Data .......

                            CERERE
    de admitere la finantare a investitiilor*)

       Catre Trezoreria statului
       sau
       Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala ............
                                       ---------
                                       Filiala

    Prin prezenta va comunicam ca in lista obiectivelor de investitii ce se finanteaza in exercitiul bugetar pe anul 199......, depusa la dumneavoastra sub nr. ...., s-a aprobat la pozitia ....... executarea si finantarea obiectivului:

                                                       - mii lei -
___________________________________________________________________
                               Cheltuieli       din care:
                   Valoarea    din total  _________________________
                   actualizata surse de   Surse   Credite Fondul
                               finantare  proprii externe bugetului
                                                          special
___________________________________________________________________
 a) Lucrari in
    continuare
 - obiectivul ...
 ................
 sau:
 b) Lucrari noi
 - obiectivul ...
 ................
 sau:
 c) Cheltuieli cu
    consolidarea
    imobilelor
 - obiectivul ...
 ................
___________________________________________________________________

    Mentionam, pe raspunderea proprie, ca, in prealabil, au fost indeplinite toate conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si mentionate la pct. 4 din Normele Ministerului Finantelor nr. .... care se refera la existenta si aprobarea studiului de fezabilitate, acordurile Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, contractul de realizare a obiectivului stabilit pe baza de licitatie, s-a obtinut autorizatia de constructie, iar documentatia tehnica a fost aprobata conform dispozitiilor legale.
    Avand in vedere ca sunt intrunite conditiile legale pentru inceperea executiei, va rugam a ne comunica acordul dumneavoastra privind admiterea la finantare a obiectivului ..........

          Ordonator de credite,           Contabil-sef,

                                    TREZORERIA STATULUI ....................
                                    BANCA COMERCIALA ROMANA - S.A. .........
                                    ........................................
                                    Se admite finantarea obiectivului
                                    ........................................
                                    ........................................
                                    incepand cu data de ....................
                                    pentru valoarea de  ................ lei
                                    din care: C+M ...................... lei

                                       Director             Sef serviciu
                                    (sef serviciu)     (birou, compartiment)
                                                        control si evidenta
                                   Nr. ... si data ...       cheltuieli

------------
    *) Cererea se intocmeste pentru admiterea la finantare a unui singur obiectiv, care este cuprins la lit. a), b) sau c), dupa caz.

    ANEXA 3
    (model)

    .....................
    .....................
    Nr. .... Data .......

       Catre Trezoreria statului
       sau
       Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala ............
                                       ---------
                                       Filiala

    In baza cererii de admitere la finantare a obiectivului ..................., comunicata de dumneavoastra cu nr. .... din ....... 199...., dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plata nr. ..... in suma de ........... lei, care reprezinta (se inscrie una dintre situatii):
    - avans in proportie de ....... % din valoarea contractului incheiat cu .... sau
    - contravaloarea situatiei de lucrari, receptionata si acceptata, in suma de ............, din care s-a redus cu partea din avans in suma de ............ sau
    - procurarea de utilaje etc.
    -
    -
    Atentie, se inscrie cat mai detaliat scopul si natura platii.
    Raspundem de cele de mai sus.

          Ordonator de credite,           Contabil-sef,

                                   TREZORERIA STATULUI ....................
                                   BANCA COMERCIALA ROMANA - S.A.
                                   ........................................
                                   Acceptat plata in suma de ..............
                                   ........................................

                                   Sef serviciu,                   Expert,

                                                Data ..............

    ANEXA 3a)

    Se foloseste de catre regii autonome si
    societati comerciale cu capital de stat

    .....................
    Nr. .... Data .......

       Catre Trezoreria statului ..............
       sau
       Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala ............
                                       ---------
                                       Filiala

    In baza cererii de admitere la finantare a obiectivului ..................., comunicata de dumneavoastra cu nr. ... din .... 199..., in valoarea de .... lei, dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plata nr. ..... in suma de ....... lei, care reprezinta (se inscrie una dintre situatii):
    - avans in proportie de ....... % din valoarea contractului incheiat cu .... sau
    - contravaloarea situatiei de lucrari, receptionata si acceptata, in suma de ............, din care s-a redus cu partea din avans, in suma de ........... sau
    - procurarea de utilaje etc.
    -
    -
    La obiectivul mentionat mai sus situatia platilor de la inceputul anului se prezinta astfel:
    a) Total plati ......................... mii lei
    b) Acoperirea platilor - total .........
    - venituri proprii .....................
    - credite interne sau externe ..........
    - fonduri speciale .....................
    c) Diferente de acoperit de la buget [a) - b)] ........, din care, utilizat pana la aceasta cerere ............
    Confirmam, pe propria raspundere, cele de mai sus.

          Ordonator de credite,           Contabil-sef,

                                   TREZORERIA STATULUI ....................
                                   BANCA COMERCIALA ROMANA - S.A.
                                   ........................................
                                   Acceptat plata in suma de ..............
                                   ........................................

                                   Sef serviciu,                 Expert,

                                              Data ..............

    ANEXA 4
    (model)

    .....................
    .....................
    Nr. .... Data .......

       Catre Trezoreria statului
       sau
       Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala ............
                                       ---------
                                       Filiala

    Va prezentam mai jos Nota de fundamentare pentru cumpararea de la furnizorul ....... a urmatoarelor bunuri:

                     Nr. pozitie  Valoarea     Finantare din:
                     din lista    individuala  ..............
________________________________________________________________
    -
    -
    -
    -
    1. Confirmam, pe raspunderea noastra, ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.
    2. Cumpararea bunurilor este strict necesara desfasurarii activitatii si nu creeaza surplus de asemenea bunuri.
    3. Prezentam ordinul de plata nr. .... data .... 199... in favoarea ......., in suma de ..... lei, pentru care dispunem de sumele necesare in contul .......

          Ordonator de credite,                  Contabil-sef,

                                    TREZORERIA STATULUI ....................
                                    BANCA COMERCIALA ROMANA - S.A.
                                    ........................................
                                    Acceptat plata in suma de ..............
                                    ........................................

                                    Sef serviciu,                Expert,

                                               Data ..............

    ANEXA 5

    TREZORERIE ..................
    Serviciul (compartimentul) de
    control si evidenta cheltuieli

                             FISA
    platilor privind finantarea obiectivelor de investitii       noi
                                                            --------------
                                                            in continuare
   conform listei nr. .... din data de ..... prezentata de .............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Denumirea obiectivului
    C - Nr. si data documentului de plata
    D - Valoarea actualizata
    E - Cheltuieli din total surse de finantare aprobate in lista
    F - Cheltuieli efectuate din total surse de finantare
    G - Soldul ramas de finantat (col. 4 - col. 5)
 ______________________________________________________________
|    |     |     |     |     |     | din care, pe surse: |     |
|  A |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |_____________________|  G  |
|    |     |     |     |     |     |      |      |       |     |
|    |     |     |     |     |     |      |      |       |     |
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
| 0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7   |   8   |  9  |
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|_______|_____|

           Intocmit,                  Verificat,
           ---------                  ----------
                              Sef serviciu (compartiment),

    ANEXA 2

                       NORME METODOLOGICE
privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice

    Incepand cu data de 1 ianuarie 1997, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, finantarea investitiilor institutiilor publice, inclusiv cele care privesc regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, se va efectua prin trezoreriile statului.
    In acest scop, ordonatorii de credite vor asigura finantarea investitiilor potrivit Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului.
    Directiile de trezorerie judetene si a municipiului Bucuresti vor dispune masuri pentru aplicarea in bune conditii a prevederilor normelor mentionate mai sus, in care scop vor proceda astfel:
    1. Platile pentru investitii vor fi avizate de catre organele trezoreriei statului numai in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si cu respectarea documentatiei prevazute in norme.
    2. Platile vor fi evidentiate in conturile corespunzatoare surselor de finantare.
    Pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, se deschid, pe seama consiliilor judetene, a consiliului local al municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, conturile:
    - 50.23 "Disponibil pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994";
    - 50.24 "Disponibil din sume repartizate pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994".
    3. Finantarea investitiilor institutiilor publice se asigura in cadrul trezoreriilor statului de catre serviciul (compartimentul) de control si evidenta cheltuieli, prin salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiei respective.
    4. Organele trezoreriei statului vor primi si vor verifica listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite, urmarind, in mod special, existenta aprobarii ordonatorului principal de credite, a surselor de finantare, respectarea structurii si a continutului listelor. Potrivit normelor metodologice, institutiile publice pot prezenta liste distincte in functie de bugetul din care se finanteaza investitiile, si anume:
    a) lista de investitii cu finantare integrala sau partiala din bugetul de stat;
    b) lista de investitii cu finantare integrala sau partiala din bugetele locale;
    c) lista de investitii cu finantare din bugetul asigurarilor sociale de stat si din Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    d) lista de investitii finantate din mijloace extrabugetare;
    e) lista de investitii finantate din donatii sau sponsorizari, precum si din ajutoare externe nerambursabile, aprobate de ordonatorul de credite si vizate, in prealabil, pentru control financiar preventiv de catre directorul financiar-contabil.
    5. Trezoreria statului intocmeste pentru fiecare institutie (regie autonoma si societate comerciala) un dosar distinct pentru finantarea investitiilor, care cuprinde: listele de investitii, cererea de admitere la finantare (anexa nr. 2), comunicarea dispunerii de plati (anexa nr. 3), nota de fundamentare (anexa nr. 4) si, eventual, corespondenta in legatura cu finantarea investitiilor. In acest dosar se conduce si evidenta platilor pe obiective, astfel:
    - platile dispuse de ordonatorii de credite pentru obiective noi si in continuare, cu ajutorul fisei cuprinse in anexa nr. 5;
    - platile efectuate pentru "Alte cheltuieli de investitii" se inscriu in anexa nr. 1b) coloanele 4 si 5.
    6. Documentele privind admiterea la finantare, dispunerea de plati si nota de fundamentare se verifica si se analizeaza de catre trezorerie, astfel:
    a) Cererea de admitere la finantare a investitiilor (anexa nr. 2), prezentata de ordonatorii de credite, se verifica de catre salariatul trezoreriei cu datele din lista obiectivelor de investitii [anexele nr. 1a) si 1b)], urmarindu-se identitatea denumirii obiectivelor, concordanta surselor de finantare si modul de asigurare a acestora in trezorerie.
    Admiterea la finantare se consemneaza in spatiul rezervat in pag. 2, se semneaza de catre persoanele prevazute, iar exemplarul 2 se transmite ordonatorului de credite.
    b) Platile dispuse pentru obiective noi si in continuare de catre ordonatorii de credite, transmise conform anexelor nr. 3 si 3a), impreuna cu ordinul de plata, se verifica cu lista de investitii in ceea ce priveste denumirea obiectivului si valoarea, incadrarea platii in suma totala, potrivit evidentei din dosarul de finantare. De asemenea, se verifica ca suma platii sa se incadreze in creditele bugetare si in disponibilul din conturi corespunzator surselor de finantare.
    c) Nota de fundamentare (anexa nr. 4) se verifica cu datele din lista-anexa nr. 1b), asigurandu-se respectarea denumirii si a pozitiei din lista, valoarea individuala si sursa de finantare.
    7. Directiile de trezorerie judetene, prin serviciul metodologie, vor urmari aplicarea stricta a acestor norme metodologice si vor actiona pentru eliminarea abaterilor.
    8. Banca Comerciala Romana   S.A., pentru finantarea investitiilor institutiilor publice in municipiul Bucuresti, cu exceptia sectoarelor 1 si 3, va aplica normele metodologice de mai sus, ca si trezoreriile statului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2487/1996

 
27.01.2016 11:31:57  Anonim  a scris :
S-A ABROGAT !! NU MAI AVEM BATAI DE CAP SI BIROCRATIE! URA!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu