E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1169 din 30 iunie 1997

pentru modificarea si completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487/1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 30 iunie 1997


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    avand in vedere propunerile Directiei generale a trezoreriei, prezentate cu Nota nr. 73.314 din 10 iunie 1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487 din 29 noiembrie 1996, avand cuprinsul din anexele la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487 din 29 noiembrie 1996, completate si modificate potrivit prezentului ordin, se vor republica*) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei impreuna cu directiile interesate din Ministerul Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
-----------------
    *) Normele metodologice, republicate, sunt reproduse in continuare.

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                       NORME METODOLOGICE
privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului

    Potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, platile pentru investitiile institutiilor publice se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a documentatiei tehnice prevazute de lege, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind investitiile si decontarea acestora.
    In acest scop, incepand cu data de 1 ianuarie 1997, finantarea investitiilor institutiilor publice prevazute la art. 70 din Legea nr. 72/1996, inclusiv cele care privesc regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, se va efectua prin trezoreriile teritoriale ale statului. In judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti (numai sectoarele 2, 4, 5 si 6), in care nu functioneaza trezorerii ale statului, finantarea investitiilor se asigura de catre unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., care, pe baza de conventie, executa operatiuni in contul trezoreriei statului.
    Finantarea investitiilor prin trezoreriile statului se efectueaza de catre ordonatorii de credite, potrivit prezentelor norme metodologice, astfel:
    1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat si din fondurile speciale, au obligatia sa repartizeze pentru institutiile subordonate si pentru activitatea proprie obiectivele de investitii aprobate, cuprinse in anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    In acelasi mod vor proceda si ordonatorii principali de credite finantati din bugetele locale, inclusiv institutiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, si din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Repartizarea investitiilor se efectueaza pe baza Listei obiectivelor de investitii cu finantarea integrala sau partiala de la bugetul .......... pe anul 199...., potrivit modelelor cuprinse in anexele nr. 1 si nr. 1a), pe raspunderea ordonatorilor principali de credite, cu incadrarea in nivelurile aprobate prin lege sau prin hotarare a consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Nota: In cazul ordonatorilor principali de credite care finanteaza cheltuieli de capital la unele regii autonome si societati comerciale cu capital de stat, aceasta operatiune se va efectua tot prin trezoreria statului, potrivit prezentelor norme metodologice. Metodologia aplicata institutiilor publice se aplica si regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat. Acolo unde se mentioneaza ordonatori de credite sau institutii publice, se cuprind, in mod corespunzator, si regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat.
    La intocmirea listei, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale si fondurile speciale vor avea in vedere urmatoarele precizari:
    - listele se intocmesc la nivelul cheltuielilor de capital aprobate pe fiecare ordonator de credite, pe capitole de cheltuieli bugetare;
    - obiectivele vor fi nominalizate cu denumirea completa si cu incadrarea in limita surselor de finantare prevazute in anexa la legea anuala a bugetului de stat si a fondurilor speciale si, respectiv, in listele de investitii-anexa la bugetele locale si la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - investitiile privind "Alte cheltuieli de investitii" se cuprind in lista la lit. c), intr-o pozitie globala;
    - la pozitia "Surse proprii de finantare" se inscriu veniturile proprii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat, destinate finantarii investitiilor, precum si veniturile proprii ale institutiilor publice, realizate in baza unor acte normative pentru care s-au intocmit anexe la bugetul ordonatorului principal de credite in cauza.
    Pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va fi defalcata, la propunerea institutiilor subordonate, pe feluri de bunuri de achizitionat (cantitativ si valoric); cheltuieli cu consolidarea imobilelor; cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii; alte cheltuieli asimilate investitiilor, conform legii, si aprobata de catre ordonatorul principal de credite prin liste separate potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) si (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, in care scop se intocmeste anexa nr. 1b).
    In subsolul listei, ordonatorii de credite vor specifica conturile de disponibilitati in care se afla pastrate sursele de finantare respective, deschise la trezoreria statului (banca).
    Listele de investitii care nu cuprind toate elementele, precum si semnaturile autorizate se restituie de catre organele trezoreriei sau unitatile bancare, dupa caz, pentru a fi completate, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
    Lista obiectivelor de investitii se aproba de catre ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul sau de drept, vizata, in prealabil, de directorul financiar-contabil (contabil-sef).
    In cazul finantarii investitiilor din mijloace extrabugetare, donatii sau sponsorizari, precum si din ajutoare externe nerambursabile, se intocmesc liste separate, pe aceeasi structura, care se aproba de catre ordonatorii principali de credite. La lista investitiilor din donatii sau sponsorizari se anexeaza si actul donatorului sau al sponsorului, din care sa rezulte caracterul si destinatia sumelor alocate;
    2. Exceptie de la regulile de mai sus fac cheltuielile de capital pentru constituirea rezervei materiale a statului, pentru care nu se intocmeste lista cu obiectivele de investitii.
    De asemenea, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale intocmesc lista obiectivelor de investitii cu urmatoarele precizari:
    - investitiile specifice apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si cele aferente capitolelor 69.01 "Alte actiuni economice", subcapitolul "Rezerva de stat si de mobilizare" si 72.01 "Alte actiuni" se inscriu in suma globala, iar platile se efectueaza numai pe baza de ordin de plata, pe raspunderea ordonatorilor de credite;
    - celelalte obiective de investitii, care se finanteaza de la capitolele de cheltuieli: 51.01 "Autoritati publice", 57.01 "Invatamant", 58.01 "Sanatate", 59.01 "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", 63.01 "Servicii de dezvoltare publica si locuinte", se desfasoara in listele de investitii conform anexei nr. 1 si se aplica metodologia stabilita pentru institutiile publice.
    Ministerul Afacerilor Externe finanteaza investitiile la reprezentantele din strainatate, astfel:
    - transmite lista-model cuprinsa in anexa nr. 1 reprezentantelor respective, cu deosebirea ca valoarea se inscrie in lei si in valuta;
    - executarea si procurarea bunurilor si serviciilor se efectueaza din sumele in valuta puse la dispozitie, pe raspunderea ordonatorilor de credite, cu incadrarea in sumele in lei aprobate prin lista-anexa la bugetul de stat.
    3. Ordonatorii de credite au obligatia de a prezenta, la trezoreria statului la care au deschise conturile, lista obiectivelor de investitii aprobata de ordonatorul principal de credite [anexele nr. 1, nr. 1a) si nr. 1b)].
    In judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti (cu exceptia sectoarelor in care functioneaza trezorerii ale statului) listele pentru investitii se depun de catre ordonatorii de credite si regiile autonome, dupa caz, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibil. Pe masura intrarii in functiune a trezoreriilor statului, se preia de catre acestea si finantarea investitiilor.
    Platile se dispun si se efectueaza in limita creditelor bugetare repartizate cu aceasta destinatie, la nivel de capitol de cheltuieli, a mijloacelor alocate din bugetul local si a disponibilitatilor din conturile fondurilor speciale si ale mijloacelor extrabugetare, dupa caz.
    Platile pentru investitii, efectuate din bugetul de stat, se inregistreaza de catre unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. in conturile de cheltuieli ale bugetului de stat, deschise pe capitole de cheltuieli.
    Pentru investitiile executate in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 se deschide contul 65.20 "Disponibil pentru finantarea blocurilor de locuinte, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994" pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al Consiliului Judetean Ilfov. Contul se alimenteaza cu surse, conform legii, de la bugetul local si din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Pe baza listelor de investitii aprobate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in limita disponibilului din cont, dispune si efectueaza plati de investitii.
    O data cu depunerea listelor obiectivelor de investitii, ordonatorii de credite au obligatia sa prezinte confirmarea resurselor de finantare.
    4. Ordonatorii de credite au obligatia legala de a angaja si utiliza sursele de finantare a investitiilor numai dupa indeplinirea, in prealabil, a conditiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, in Hotararea Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995, in Hotararea Guvernului nr. 63/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, cu modificarile ulterioare, si in Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului pentru aprobarea normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor, precum si in celelalte reglementari care privesc sectorul finantari investitiilor.
    5. Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin lista se efectueaza pe raspunderea ordonatorului de credite si a organelor de control financiar preventiv, astfel:
    a) Pentru obiectivele de investitii in continuare si noi si pentru cheltuielile cu consolidari de imobile, dupa indeplinirea conditiilor prevazute in reglementarile mentionate la pct. 4 de mai sus, ordonatorii de credite vor transmite trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, cererea de admitere la finantare, pentru fiecare obiectiv in parte, care se intocmeste si se prezinta in dublu exemplar, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 2.
    Dupa verificare si in cazul indeplinirii tuturor conditiilor, trezoreria statului sau unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, comunica aprobarea admiterii la finantare a obiectivului de investitii respectiv, precum si contul din care se face finantarea, si anume: contul de cheltuieli bugetare, fondul special sau din mijloace extrabugetare, dupa caz (anexa nr. 2).
    Aceeasi specificatie se va inscrie si pe formularele din anexele nr. 3 si 3a) prezentate de catre ordonatorii de credite.
    Pe baza primirii comunicarii admiterii la finantare, ordonatorii de credite pot dispune efectuarea platilor pentru fiecare obiectiv in parte. Platile se efectueaza pe baza ordinului de plata (OPHT), care se prezinta trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, impreuna cu comunicarea-model cuprinsa in anexa nr. 3.
    b) Finantarea pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" se va efectua pe baza ordinului de plata (OPHT) si a notei de fundamentare, potrivit modelului cuprins in anexa nr. 4.
    c) Platile pentru finantarea investitiilor se efectueaza in limita surselor prevazute in lista, a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie si a disponibilitatilor din conturile corespunzatoare privind sursele proprii, creditele externe si fondurile speciale.
    6. Ordonatorii de credite, inclusiv institutiile finantate cu alocatii in completare de la buget si cele finantate integral din venituri proprii, au obligatia sa-si organizeze evidenta urmaririi realizarii finantarii obiectivelor de investitii, distinct, pe obiective si pe surse de finantare, avandu-se in vedere ca sursele prevazute in liste reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    7. In cursul executarii, pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va putea fi modificata de catre ordonatorii principali de credite, in cazul in care au loc redistribuiri de bunuri si de surse de finantare intre institutiile subordonate, cu conditia incadrarii in valoarea si in sursele de finantare aprobate prin lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat si, respectiv, prin listele-anexa la bugetele locale si la bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea termenului precizat in legile bugetare anuale, pana la care se pot face modificari.
    8. Finantarea de catre unele ministere sau consilii locale, dupa caz, a cheltuielilor de capital pentru regii autonome si societati comerciale cu capital de stat se efectueaza prin trezoreriile statului (banca), asa cum se precizeaza mai jos:
    a) Listele de investitii cuprind obiectivele de investitii in structura care a fost aprobata prin anexa la legea anuala a bugetului de stat si sunt transmise de ordonatorii principali de credite fiecarei regii autonome sau societati comerciale cu capital de stat.
    Pentru finantarea investitiilor aprobate prin liste, ministerul (ordonatorul principal de credite) repartizeaza creditele bugetare (cu dispozitie bugetara) pe seama regiilor autonome sau societatilor comerciale cu capital de stat, la trezoreriile statului, iar in municipiul Bucuresti (cu exceptia sectoarelor unde functioneaza trezorerii ale statului) si in judetul Ilfov, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Pe baza listei primite de la ordonatorul principal de credite, directorii generali ai regiilor autonome defalca si aproba pe propria raspundere, pe baza acordului consiliului de administratie, listele pentru investitii (obiective nominalizate si pozitii globale) atat pentru activitatea proprie, cat si pentru unitatile direct subordonate, beneficiare ale investitiilor. Pe listele astfel intocmite se va specifica: "Obiectivele corespund cu lista aprobata de Ministerul ............ cu nr. .......".
    Corespunzator listelor aprobate, regia autonoma repartizeaza (cu dispozitie bugetara, intocmita in 4 exemplare) creditele bugetare pe seama unitatilor din subordine, care au conturile deschise la trezoreria statului, iar in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    In acelasi mod se procedeaza si in cazul societatilor comerciale cu capital de stat pentru investitiile finantate din bugetul de stat.
    In cazul in care unitatile beneficiare au domiciliul fiscal in alte judete, dispozitia bugetara se intocmeste in 5 exemplare, trezoreria statului procedand astfel:
    - persoanele autorizate vizeaza toate exemplarele dispozitiei bugetare pentru efectuarea operatiunii;
    - transmite dispozitiile bugetare la trezoreriile respective;
    - directia de trezorerie judeteana transmite cu adresa exemplarul nr. 5 Ministerului Finantelor - Directia generala a trezoreriei, pentru inregistrarea creditelor bugetare transmise in alte judete.
    In cazul in care obiectivele de investitii nu sunt nominalizate pe regii autonome in listele aprobate ca anexa la legea anuala a bugetului de stat, ordonatorii principali de credite intocmesc si aproba pentru finantare lista de investitii pentru fiecare unitate beneficiara.
    Repartizarea creditelor bugetare de catre ordonatorul principal de credite se efectueaza potrivit precizarilor stabilite pentru institutiile publice.
    b) Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat isi deschid contul la trezoreria teritoriala a statului de care apartin, potrivit normelor stabilite in acest scop.
    Deschiderea finantarii si efectuarea platilor se fac potrivit precizarilor de la pct. 5 din prezentele norme metodologice, inclusiv din anexa nr. 3a).
    Sursele proprii, creditele interne si externe se pastreaza de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat la bancile comerciale, avand obligatia folosirii acestora cu prioritate, alocatiile bugetare fiind in completare.
    c) Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat au obligatia ca, lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, sa transmita ordonatorului principal de credite, cu viza trezoreriei statului, contul de executie privind creditele bugetare repartizate si primite si platile de casa efectuate pentru finantarea investitiilor cumulate de la inceputul anului pana la finele lunii de raportare.
    d) Pe baza contului de executie, ordonatorul principal de credite isi inregistreaza in contabilitatea proprie platile de investitii pentru regii autonome si societati comerciale cu capital de stat (se crediteaza contul 700 "Finantare bugetara privind anul curent", analitic, capitol, titlu si articol, prin debitul contului 410 "Cheltuielile institutiei", analitic, capitol, titlu si articol).
    9. Pentru investitiile executate in regie proprie, titularii acestora dispun efectuarea de plati pentru plata furnizorilor, salariilor etc., care se inregistreaza in conturile de cheltuieli corespunzatoare, precum si in fisa platilor.
    10. Anexa nr. 5 "Fisa platilor privind finantarea obiectivelor de investitii noi/in continuare" se intocmeste si de catre unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta fisa se intocmeste numai pentru platile privind investitiile finantate din contul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului local, fondului special, mijloacelor extrabugetare.
    11. Finantarea investitiilor din fondurile speciale se efectueaza dupa aceleasi reguli aplicate la finantarea din bugetul de stat, cu urmatoarele precizari:
    a) Finantarea investitiilor aprobate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se efectueaza de catre Ministerul Industriei si Comertului, astfel:
    - intocmeste liste de investitii pe regii autonome, conform precizarilor de la pct. 8 lit. a);
    - corespunzator valorii obiectivelor de investitii se aloca, cu ordin de plata, si fondurile necesare in contul unitatilor beneficiare, care se deschid astfel:
    - la trezoreriile statului se deschide contul 50.28 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel" si a unitatilor beneficiare din structura acesteia. Acest cont se crediteaza in contabilitatea trezoreriei statului cu sumele alimentate Regiei Autonome de Electricitate "Renel" de catre Ministerul Industriei si Comertului si se debiteaza cu platile efectuate pentru investitii, precum si cu cele restituite organului tutelar;
    - la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti (cu exceptia sectoarelor unde nu functioneaza trezorerii ale statului) si din judetul Ilfov, se deschide contul 64.81 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" si are aceeasi functie ca si contul 50.28.
    b) Cheltuielile de investitii din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru municipiul Bucuresti si, respectiv, pentru sectoarele acestuia (cu exceptia sectoarelor unde functioneaza trezorerii ale statului) se efectueaza din contul 64.78 "Disponibil din Fondul de somaj pentru efectuarea de cheltuieli", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau a Directiei de munca si protectie sociala - Oficiul de forta de munca si somaj, dupa caz.
    c) Finantarea cheltuielilor de capital din "Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale" se efectueaza, potrivit prezentelor norme metodologice, prin trezoreria statului teritoriala, precum si prin unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. in municipiul Bucuresti.
    In acest scop se deschide la trezoreria statului contul 50.29 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pentru efectuarea cheltuielilor de investitii", iar la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., contul 64.82.
    Contul 50.29 se deschide la trezoreria statului pe seama Directiei regionale vamale, iar contul 64.82, pe seama Directiei generale a vamilor pentru cheltuieli proprii de investitii (la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti) si pe seama Directiei regionale vamale Bucuresti (la Banca Comerciala Romana - S.A., Filiala sectorului 1).
    Conturile de mai sus functioneaza astfel:
    - se crediteaza cu alimentarile dispuse de catre Directia generala a vamilor din contul 64.33.3.22.10, deschis la Banca Comerciala Romana -  S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pentru efectuarea platilor de investitii;
    - se debiteaza cu platile dispuse de directiile regionale vamale si de Directia generala a vamilor, dupa caz, pentru obiectivele de investitii aprobate a se efectua din fondul special.
    Este interzisa incasarea veniturilor fondului special in aceste conturi.
    La finele anului, disponibilul ramas in contul 50.29, respectiv 64.82, se vireaza in contul 64.33.3.22.10 al Directiei generale a vamilor.
    12. Garantiile pentru buna executie a investitiilor se constituie in mod obligatoriu de catre contractant si se pastreaza in conditiile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 592/1993, republicata, precum si ale normelor metodologice, aprobate prin ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finantelor, si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, tinandu-se seama de urmatoarele precizari:
    a) In cazul in care contractantul (antreprenor, furnizor) prezinta institutiei publice scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie, institutia publica retine documentul pana la finalizarea si la receptia investitiei si o inregistreaza in contabilitate intr-un cont din afara bilantului contabil, intitulat "Garantie bancara pentru buna executie".
    Restituirea scrisorii de garantie catre banca comerciala va fi efectuata pe raspunderea ordonatorului de credite, dupa lichidarea tuturor obligatiilor ce decurg din contract, din partea contractantului, fata de investitor (institutia publica).
    b) Garantia de buna executie ce se constituie din sumele retinute succesiv, in limita prevederilor din contract, din sumele privind lucrarile executate si decontate, se pastreaza intr-un cont de disponibil, purtator de dobanda negociata, deschis la o banca comerciala agreata, pe seama contractantului, in care scop se procedeaza astfel:
    - institutiile publice comunica unitatii bancii comerciale ca deschiderea contului se efectueaza pe seama contractantului, insa folosirea sumelor are loc numai pe baza dispozitiei transmise de institutia publica respectiva. Pentru nerespectarea acestei precizari raspunde unitatea bancii comerciale;
    - o data cu plata lucrarilor executate, institutia publica calculeaza suma cuvenita drept garantie de buna executie pe care o vireaza cu ordin de plata (tip trezorerie) in contul contractantului, deschis la unitatea bancii comerciale;
    - dobanda calculata de bancile comerciale pentru disponibilul pastrat in contul respectiv se pastreaza si se contabilizeaza in acelasi cont privind garantia de buna executie.
    c) Contractantul are obligatia de a prezenta, la finele fiecarei luni, institutiei publice investitoare, extrasul de cont privind disponibilul din garantia de buna executie, prin care se dovedeste constituirea garantiei, potrivit contractului incheiat. Pe baza extrasului de cont, institutia publica inregistreaza constituirea garantiei intr-un cont din afara bilantului contabil, intitulat "Disponibil din garantia constituita pentru buna executie".
    d) Sumele retinute drept garantie de buna executie si evidentiate in conturile 50.01 si, respectiv, 50.02 (64.11 sau 65.11), deschise la trezoreriile statului, respectiv la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, vor fi virate de titularii conturilor in conturile de disponibil pentru garantia de buna executie, deschise la unitatile bancilor comerciale pe seama contractantului.
    13. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea in bune conditii a prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1
    la norme metodologice

                                                    Aprobat,
                                           Ordonatorul principal de credite
                                               Data ...............

    MINISTERUL ................

                         LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 199...... cu finantare partiala sau integrala de la bugetul ...........................................................................................................................................*) repartizate pentru ........................................

    Semnificatia coloanelor:
    1 - Nr. crt.
    2 - Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii
    3 - Valoarea totala*)
    4 - Valoarea totala actualizata*)
    5 - Cheltuieli din total surse de finantare

                                                                   INV
                                                                  ----- mii lei
                                                                   C+M
-------------------------------------------------------------------------------
 1  2                    3*) 4*) 5        Finantate din           Capacitati
                                       -----------------------------   Termen
                                       Surse   Credite Fond    Buget   P.I.F.
                                       proprii externe special
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL,
    din care:
 A. Obiective de
    investitii in
    continuare - total,
    din care:
 1. Obiectivul ........
    ...................
 2. Obiectivul.........
    ...................
 B. Obiective noi de
    investitii - total,
    din care:
 1. Obiectivul ........
    ...................
 2. Obiectivul ........
    ...................
 3. Obiectivul ........
    ...................
 C. Alte cheltuieli de
    investitii
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Director financiar-contabil,
                                                  (Contabil-sef)

-------------------
    *) Se inscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurarilor sociale de stat.
    *) Valoarea investitiilor la data aprobarii studiului de fezabilitate.
    *) Valoarea investitiei in preturi valabile la data inscrierii in lista obiectivelor, dotarilor sau a altor cheltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de credite.

    ANEXA 1a)
    la norme metodologice

                                                    Aprobat,
                                          Ordonatorul principal de credite
                                             Data ..................

    JUDETUL .........................
    CONSILIUL JUDETEAN ..............
    CONSILIUL LOCAL AL ..............

                                LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 199....., cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru ..........................

    Semnificatia coloanelor:
    0 - Nr. crt.
    1 - Denumirea obiectivelor de investitii
    2 - Valoarea totala*)
    3 - Valoarea totala actualizata*)
    4 - Cheltuieli totale (col. 5 la col. 9)
    5 - Surse proprii
    6 - Credite bancare interne
    7 - Credite bancare externe
    8 - Alte surse constituite potrivit legii*)
    9 - Total alocatii bugetare (col. 10 + col. 11)
    10 - de la bugetul local
    11 - pe seama transferului de la bugetul de stat
    12 - Capacitati
    13 - Termen P.I.F.

                                                                INV
                                                               ----- mii lei
                                                                C+M
  ____________________________________________________________________________
 | 0 | 1                  | 2 | 3 | 4 |       finantate din           |   |   |
 |   |                    |   |   |   |-------------------------------|   |   |
 |   |                    |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | 12| 13|
 |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |-----------|   |   |
 |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 11   |   |   |
 |___|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|____|______|___|___|
 |   | TOTAL,             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | din care:          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |A. | Lucrari in         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | continuare         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |B. | B. Lucrari noi     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |C. | C. Alte cheltuieli |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   |    de investitii   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | Din TOTAL,         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | desfasurat,        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | potrivit           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | clasificatiei, pe  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | capitole bugetare: |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | Cap. 51.02 -       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | Autoritati publice |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | TOTAL,             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | din care:          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |A. | Lucrari in         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | continuare         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | -                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |B. | Lucrari noi        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | -                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |C. | Alte cheltuieli de |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | investitii         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | Cap. ............. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |   | -                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |   |   |
 |___|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|____|______|___|___|

                                    Director financiar-contabil,
                                         (Contabil-sef)

---------------
    *) Valoarea investitiilor la data aprobarii studiului de fezabilitate.
    *) Valoarea investitiei, in preturi valabile, la data inscrierii in lista a obiectivelor, a dotarilor sau a altor cheltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de credite.
    *) Se prevad sumele stabilite de catre consiliile judetene cu Ministerul Transporturilor - Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", potrivit prevederilor art. 4 si 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum si sumele alocate din fondul de tezaur judetean.

    ANEXA 1b)
    la norme metodologice

    MINISTERUL .....................
    CONSILIUL JUDETEAN .............
    (CONSILIUL LOCAL)

                             LISTA
pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", defalcata pe categorii de bunuri ........................,
               repartizate..............................

-------------------------------------------------------------------------
     Nominalizarea        U.M.  Cantitatea  Valoarea    Plati efectuate*)
     achizitiilor                                   ---------------------
     de bunuri si a                                  Nr. si data    Suma
     altor cheltuieli                                documentului
     de investitii
-------------------------------------------------------------------------
 I.  Achizitii imobile
     1. ..............
     2. ..............
     3. ..............
 II. Dotari independente
     1. ................
     2. ................
     3. ................
 III. Consolidari
     1. ................
     2. ................
     3. ................
 IV. Cheltuieli de
     proiectare pentru
     elaborarea studiilor
     de prefezabilitate
     si a studiilor de
     fezabilitate aferente
     obiectivului
     1. ..................
     2. ..................
     3. ..................
-------------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Se completeaza de catre trezoreria statutului sau sucursala (filiala) B.C.R. - S.A.

    Ordonator principal de credite,           Director financiar-contabil,
                                                     (Contabil-sef),

    ANEXA 2
    la norme metodologice

    .......................
    Nr. ....... Data ......

                                CERERE
              de admitere la finantare a investitiilor*)

       Catre Trezoreria statului ..........................
         Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A. ..............

    Prin prezenta va comunicam ca in lista obiectivelor de investitii ce se finanteaza in exercitiul bugetar pe anul 199 ....., depusa la dumneavoastra sub nr. ....../..............., s-a aprobat, la pozitia ............, executarea si finantarea obiectivului:

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Nominalizarea     Valoarea      Cheltuieli din        din care:
 obiectivului      actualizata   total surse     ------------------------------
 de investitii                   de finantare    Surse   Credite  Fond    Buget
                                                 proprii          special
-------------------------------------------------------------------------------
 a) Lucrari in
 continuare
 Obiectivul .....
 ................
 ................
 sau:
 b) Lucrari noi
 Obiectivul .....
 ................
 ................
 sau:
 c) Alte
 cheltuieli de
 investitii
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Cererea se intocmeste pentru admiterea la finantare a unui singur obiectiv, care este cuprins la lit. a) sau b), dupa caz. La lit. c) se inscrie valoarea totala a altor cheltuieli de investitii.
    Atentie !
    Textul care nu corespunde se anuleaza.

    Mentionam, pe propria raspundere, ca, in prealabil, au fost indeplinite toate conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si mentionate la pct. 4 din Normele Ministerului Finantelor nr. 2.487/29.11.1996 care se refera la existenta si aprobarea studiului de fezabilitate, acordul Ministerului Finantelor si, dupa caz, avizul Consiliului interministerial de avizare de lucrari publice de interes national si locuinte sociale, contractul de realizare a obiectivului stabilit pe baza de licitatie, s-a obtinut autorizatia de constructie, iar documentatia tehnica a fost aprobata conform dispozitiilor legale.
    Avand in vedere ca sunt intrunite conditiile legale pentru inceperea executiei, va rugam a ne comunica acordul dumneavoastra privind admiterea la finantare a obiectivului ........................... .

    Ordonator de credite,                        Contabil-sef,
                                    ________________________________________
                                   | Trezoreria statului ................   |
                                   | Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A.      |
                                   | ....................................   |
                                   | Se admite finantarea obiectivului .... |
                                   | ...................................... |
                                   | incepand cu data de .................. |
                                   | pentru valoarea de ............. lei,  |
                                   | din contul ........................... |
                                   | ...................................... |
                                   |    Director,     Sef serviciu (birou), |
                                   |                                        |
                                   |      Nr. ........ si data ........     |
                                   |________________________________________|

    ANEXA 3
    la norme metodologice

    .......................
    .......................
    Nr. ........ Data .....

                               CATRE
           Trezoreria statului .................................
           Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A. ..................

    In baza cererii de admitere la finantare a obiectivului ................................................................................................,
comunicata de dumneavoastra cu nr. ........ din ............ 199 ...., dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plata nr. ...../......., in suma de ....... lei, si/sau ridicarea de numerar in suma de ......... lei, cu cecul nr. ....../....., care reprezinta:
    - avans in proportie de ....................... % din valoarea contractului
incheiat cu .....................;
    - contravaloarea situatiei de lucrari, receptionata si acceptata, in suma de .................. lei, din care s-a redus cu partea din avans in suma de ........... lei;
    - factura nr. ............/................... pentru procurarea de utilaje, materiale, in suma de ..................... lei;
    - plata salariilor, a contributiei de asigurari sociale, in suma de ........ ......... lei;
    -
    -
    Raspundem pentru cele de mai sus.

            Ordonator de credite,                Contabil-sef,

                                    ________________________________________
                                   | Trezoreria statului .................. |
                                   | Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A.      |
                                   | ...................................... |
                                   | Acceptat plata in suma de ............ |
                                   | ................................. lei, |
                                   | din contul ........................... |
                                   | ...................................... |
                                   |                                        |
                                   |     Sef serviciu,        Economist,    |
                                   |           Data ..................      |
                                   |________________________________________|

    Atentie !
          - Scopul si natura platii se inscriu cat mai detaliat.
          - Textul care nu corespunde se anuleaza.

    ANEXA 3a)
    la norme metodologice

                                       ____________________________________
    Regia Autonoma .........          | Se foloseste de regii autonome si  |
    Unitatea ...............          | societati comerciale cu capital de |
    ........................          | stat.                              |
    Nr. ....... Data .......          |____________________________________|

                             CATRE
            Trezoreria statului ...................................
            Sucursala (filiala) B.C.R - S.A. .....................

    In baza cererii de admitere la finantare a obiectivului .................,
comunicata de dumneavoastra cu nr. .............. din ............ 199 .....,
in valoare de ................. lei, dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plata nr. ....../......., in suma de ......... lei, si/sau ridicarea de numerar in suma de ............ lei, cu cecul nr. ......../.........., care reprezinta:
    - avans in proportie de ........... % din valoarea contractului incheiat cu ...............;
    - contravaloarea situatiei de lucrari, receptionata si acceptata in suma de ............... lei, din care s-a redus cu partea din avans in suma de ......... ........... lei;
    - factura nr. ........./........ pentru procurarea de utilaje, materiale, in suma de ........... lei;
    - plata salariilor, a contributiei de asigurari sociale, in suma de ........ ........... lei;
    -
    -
    La obiectivul mentionat mai sus situatia platilor de la inceputul anului se prezinta astfel:
    a) Total plati ..................... lei
    b) Acoperirea platilor - total .............. lei,
    din care:
         - venituri proprii ................. lei
         - credite interne sau externe ...... lei
         - fonduri speciale ................. lei.

              Atentie !
                   Textul care nu corespunde se anuleaza.

    c) Diferente de acoperit de la buget [a)-b)] .............. lei,
    din care, utilizat pana la aceasta cerere ................. lei.
    Confirmam pe propria raspundere cele de mai sus.

           Ordonator de credite,                 Contabil-sef,
                                    ________________________________________
                                   | Trezoreria statului .................. |
                                   | Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A.      |
                                   | ...................................... |
                                   | Acceptat plata in suma de ............ |
                                   | ................................. lei, |
                                   | din contul ........................... |
                                   |                                        |
                                   |     Sef serviciu,        Economist,    |
                                   |           Data ..................      |
                                   |________________________________________|

    ANEXA Nr. 4
    la norme metodologice

    ................................
    ................................
     Nr. ...... Data ...............

                                CATRE
              Trezoreria statului ..........................
              Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A. ............

    Va prezentam mai jos Nota de fundamentare pentru cumpararea, de la furnizorul ............................., a urmatoarelor bunuri prevazute in lista "Alte cheltuieli de investitii", defalcata pe categorii de bunuri [anexa nr. 1 b)], depusa cu nr. ................................. .
  _______________________________________________________
 | Nr.       | Denumirea | Valoarea    | Finantare din:  |
 | pozitiei  | bunurilor | individuala | cont nr. ...... |
 | din lista |           |             |                 |
 |-----------|-----------|-------------|-----------------|
 | -         |           |             |                 |
 | -         |           |             |                 |
 | -         |           |             |                 |
 |           |           |             |                 |
 |           |           |             |                 |
 |           |           |             |                 |
 |-----------|-----------|-------------|-----------------|
 | TOTAL:    |           |             |                 |
 |___________|___________|_____________|_________________|

    1. Confirmam, pe raspunderea noastra, ca bunurile se cumpara dupa ce au fost indeplinite conditiile prevazute in Regulamentul privind licitatiile pentru achizitiile publice de bunuri si servicii, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.
    2. Bunurile sunt strict necesare desfasurarii activitatii si prin cumpararea acestora nu se creeaza surplus de asemenea bunuri.
    3. Plata se efectueaza pe baza Ordinului de plata nr. ....../ .........., in favoarea ............., in suma de ............ lei, din contul ............ .

           Ordonator de credite,                 Contabil-sef,
                                    ________________________________________
                                   | Trezoreria statului .................. |
                                   | Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A.      |
                                   | ...................................... |
                                   | Acceptat plata in suma de ............ |
                                   | ................................. lei, |
                                   | din contul ........................... |
                                   |                                        |
                                   |     Sef serviciu,        Economist,    |
                                   |           Data ..................      |
                                   |________________________________________|

              Atentie !
                   Textul care nu corespunde se anuleaza.

    ANEXA Nr. 5
    la norme metodologice

    TREZORERIA STATULUI .......................
    Serviciul (biroul) de control si evidenta cheltuieli
    Sucursala (filiala) B.C.R. - S.A. .........

                             FISA
   platilor privind finantarea obiectivelor de investitii       noi
                                                           --------------- ,
                                                            in continuare
conform listei nr. ............ din data de ............................,
    prezentata de .......................................

    Semnificatia coloanelor:
    0 - Nr. crt.
    1 - Denumirea obiectivului
    2 - Nr. si data documentului de plata
    3 - Valoarea actualizata
    4 - Cheltuieli din total surse de finantare aprobate in lista
    5 - Cheltuieli efectuate din total surse de finantare
    9 - Sold ramas de finantat (col. 4 - col. 5)

                                                      - lei -
  ________________________________________________________________
 |     |     |     |     |     |     | din care, pe surse:  |     |
 |     |     |     |     |     |     |----------------------|     |
 |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   6   |   7   |   8  |  9  |
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|
 |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______|_______|______|_____|

          Intocmit.                                Verificat.
                                              Sef serviciu (birou),

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice

    Incepand cu data de 1 ianuarie 1997, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, finantarea investitiilor institutiilor publice, inclusiv cele care privesc regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, se va efectua prin trezoreriile teritoriale ale statului.
    In acest scop, ordonatorii de credite vor asigura finantarea investitiilor potrivit Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului.
    Directiile de trezorerie judetene si cea a municipiului Bucuresti vor dispune masuri pentru aplicarea in bune conditii a normelor mentionate mai sus, in care scop vor proceda astfel:
    1. Platile pentru investitii vor fi avizate de catre organele trezoreriei statului numai in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si cu respectarea documentatiei prevazute in norme.
    2. Platile vor fi evidentiate in conturile corespunzatoare surselor de finantare.
    Pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, se deschid, pe seama consiliilor judetene, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, conturile:
    - 50.23 "Disponibil pentru finantarea blocurilor de locuinte, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994";
    - 50.24 "Disponibil din sume repartizate pentru finantarea blocurilor de locuinte, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994".
    3. Finantarea investitiilor institutiilor publice se asigura in cadrul trezoreriilor statului de catre serviciul (compartimentul) de control si evidenta cheltuieli, prin salariatul care administreaza contul de finantare bugetara si de disponibil al institutiei respective.
    4. Organele trezoreriei statului vor primi si vor verifica listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite, urmarind, in mod special, existenta aprobarii ordonatorului principal de credite, a surselor de finantare, respectarea structurii si a continutului listelor. Potrivit normelor metodologice, institutiile publice pot prezenta liste distincte in functie de bugetul din care se finanteaza investitiile, si anume:
    a) lista de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat;
    b) lista de investitii cu finantare integrala sau partiala din bugetele locale;
    c) lista de investitii cu finantare din bugetul asigurarilor sociale de stat si din Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    d) lista de investitii finantate din mijloace extrabugetare;
    e) lista de investitii finantate din donatii sau din sponsorizari, precum si din ajutoare externe nerambursabile, aprobate de ordonatorul de credite si vizate, in prealabil, pentru control financiar preventiv, de catre directorul financiar-contabil.
    5. Trezoreria statului intocmeste pentru fiecare institutie (regie autonoma si societate comerciala) un dosar distinct pentru finantarea investitiilor, care cuprinde: listele de investitii, cererea de admitere la finantare (anexa nr. 2), comunicarea dispunerii de plati (anexa nr. 3), nota de fundamentare (anexa nr. 4) si, eventual, corespondenta in legatura cu finantarea investitiilor. In acest dosar se conduce si evidenta platilor pe obiective, astfel:
    - platile dispuse de ordonatorii de credite pentru obiective noi si in continuare, cu ajutorul fisei cuprinse in anexa nr. 5;
    - platile efectuate pentru "Alte cheltuieli de investitii" se inscriu in anexa nr. 1b), coloanele 4 si 5.
    6. Documentele privind admiterea la finantare, dispunerea de plati si nota de fundamentare se verifica si se analizeaza de catre trezoreria statului, astfel:
    a) Cererea de admitere la finantare a investitiilor (anexa nr. 2), prezentata de ordonatorii de credite, se verifica de catre salariatul trezoreriei statului cu datele din lista obiectivelor de investitii [anexele nr. 1, 1a) si 1b)], urmarindu-se identitatea denumirii obiectivelor, concordanta surselor de finantare si modul de asigurare a acestora in trezoreria statului.
    Admiterea la finantare se consemneaza in spatiul rezervat in pag. 2, se semneaza de catre persoanele prevazute, iar exemplarul 2 se transmite ordonatorului de credite.
    b) Platile dispuse pentru obiective noi si in continuare de catre ordonatorii de credite, transmise conform anexelor nr. 3 si 3a), impreuna cu ordinul de plata, se verifica cu lista de investit in ceea ce priveste denumirea obiectivului si valoarea, incadrarea platii in suma totala, potrivit evidentei din dosarul de finantare. De asemenea, se verifica ca suma platii sa se incadreze in creditele bugetare si in disponibilul din conturi, corespunzator surselor de finantare.
    c) Nota de fundamentare (anexa nr. 4) se verifica cu datele din lista-anexa nr. 1b), asigurandu-se respectarea denumirii si a pozitiei din lista, valoarea individuala si sursa de finantare.
    7. Directiile de trezorerie judetene, prin serviciul metodologie, vor urmari aplicarea stricta a acestor norme si vor actiona pentru eliminarea abaterilor.
    8. Banca Comerciala Romana   S.A., pentru finantarea investitiilor institutiilor publice in municipiul Bucuresti, cu exceptia sectoarelor 1 si 3, va aplica normele metodologice de mai sus, ca si trezoreriile statului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1169/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1169 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu