E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 281 1993 modificat de Legea 330 2009
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 2342 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de Rectificare 2342 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1471 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu Hotărârea 408 2003
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 561 2000
Articolul 17 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 561 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 561 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 33 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Articolul 25 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu articolul 5 din actul Legea 109 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 1223 1996
Articolul 10 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 1223 1996
Articolul 4 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de Hotărârea 324 1996
Articolul 12 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de Hotărârea 324 1996
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu Hotărârea 272 1996
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 147 1996
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 75 1996
Articolul 5 din actul Hotărârea 281 1993 completat de Hotărârea 994 1995
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 697 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 217 1995
Hotărârea 281 1993 in legatura cu Metodologie 10297 1995
Hotărârea 281 1993 in legatura cu Metodologie 207 1995
Hotărârea 281 1993 completat de Hotărârea 943 1994
Hotărârea 281 1993 completat de Hotărârea 615 1994
Articolul 2 din actul Hotărârea 281 1993 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 554 1994
Hotărârea 281 1993 in legatura cu Hotărârea 467 1994
Hotărârea 281 1993 modificat de Hotărârea 233 1994
Articolul 11 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu Hotărârea 190 1994
Hotărârea 281 1993 in legatura cu Hotărârea 91 1994
Hotărârea 281 1993 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 48 1994
Hotărârea 281 1993 modificat de Hotărârea 511 1993
Articolul 8 din actul Hotărârea 281 1993 in legatura cu Rectificare 511 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 281 din 17 iunie 1993

cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 25 iunie 1993


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinand seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unitati de invatamant, unitati de cercetare stiintifica fundamentala si avansata si de proiectare, unitati de informatica, unitati sanitare si de asistenta sociala, unitati de cultura, unitati de sport, precum si alte unitati finantate de la bugetul public national.
    Art. 2
    (1) Salariile personalului din unitatile prevazute la art. 1 cuprind:
    - salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;
    - sporuri la salariul de baza: pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;
    - premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii;
    - premii speciale stabilite in valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, in raport cu valoarea sau cu importanta realizarilor obtinute.
    (2) Pe langa drepturile de salarii, personalul unitatilor bugetare mai poate beneficia si de alte drepturi ce se acorda in natura: masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu, suportate integral sau partial de unitate, locuinta de serviciu si altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

    CAP. 2
    Salarii de baza

    Art. 3
    (1) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de baza sunt stabilite pe 3-6 gradatii, iar in invatamant, pe transe de vechime.
    (2) Salariile de baza pentru personalul de conducere - sef birou, sef serviciu, director si director general, adjunctii si asimilatii acestora, prevazuti in anexele la prezenta hotarare - sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite si cu marimea unitatilor si subunitatilor. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza si in cazul in care functia de conducere este indeplinita la o alta unitate bugetara decat cea la care s-a stabilit functia de executie de baza.
    Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere sau de celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce-i revine.
    (3) Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea poate fi incadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o functie de conducere stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizatia prevazuta la alin. (2).
    (4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la alin. (3), nu poate depasi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva si se stabileste de ministru, conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Salariile de baza pentru functiile din unitatile de invatamant, cercetare si proiectare, sanitare si de asistenta sociala, de informatica, de cultura si sport, precum si din alte unitati finantate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevazute in anexele nr. 1-11.
    (2) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza.
    Acesta poate fi de pana la 15%, aplicat la salariul de baza.
    (3) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute in statul de functii al unitatilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 5
    (1) Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului unitatii. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea in aceste functii.
    (2) La trecerea la gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta de alin. (2) poate fi redusa la 6 luni.
    (4) Angajarea si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 12. Incadrarea in urma concursului se face in toate cazurile la gradatia 1, cu exceptia cadrelor didactice, la care incadrarea se face pe transe de vechime. Pentru personalul sanitar reusit la concurs pe aceeasi functie, salariul de baza se poate stabili la nivelul gradatiei avute anterior concursului la functia in care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare cu salariu de debutant.
    (5) In mod exceptional, pentru cadre de o deosebita valoare, ministrul sau conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice, pentru unitatile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    In vederea prezentarii la concurs, persoanelor care au absolvit invatamantul superior si au fost incadrate in functii de nivel mediu in domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua in calculul vechimii necesare ocuparii functiilor pentru care se cer studii superioare jumatate din vechimea avuta pe functiile de nivel mediu.
    (6) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, pentru unitatile subordonate.
    (7) Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime superioara se face incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care cadrul didactic a implinit vechimea prevazuta.
    (8) Avansarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar se face in baza reglementarilor proprii privind definitivarea in invatamant sau obtinerea gradelor didactice II sau I.
    Art. 6
    Activitatea profesionala se apreciaza anual de catre conducatorul unitatii - la propunerea sefului ierarhic - si se acorda calificativele "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".

    CAP. 3
    Sporuri la salariul de baza

    Art. 7
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotarari beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-------------------------------------------------------------------------------
Transa de vechime in munca             Cota la salariul de baza
-------------------------------------------------------------------------------
  intre 3 si 5 ani                              5%
  de la  5 la 10 ani                           10%
  de la 10 la 15 ani                           15%
  de la 15 la 20 ani                           20%
  peste 20 ani                                 25%
-------------------------------------------------------------------------------
    (2) Pentru personalul incadrat in munca, dupa data aplicarii prezentei hotarari, conducerea unitatii poate aproba luarea in considerare pentru acordarea sporului de vechime in munca a perioadelor lucrate in alte sectoare decat cele bugetare, daca vechimea respectiva se apreciaza ca este utila realizarii sarcinilor si atributiilor ce-i revin.
    (3) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
    (4) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
    (5) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
    (6) Pensionarii pentru limita de varsta, care se reangajeaza in munca potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandita dupa data pensionarii.
    Art. 8
    In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
    a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare, nedorite sau pentru conditii dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarare.
    Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, dupa consultarea sindicatelor;
    b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii de munca deosebite, un spor de pana la 15% din salariul de baza.
    De acest spor poate beneficia:
    - personalul de specialitate din unele activitati medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala si chirurgia toracica, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica si reparatorie, anestezie si terapie intensiva, hemodializa;
    - personalul din unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii;
    - personalul medico-sanitar de interventie din statiile de salvare, precum si soferii de pe autosalvari;
    - personalul sanitar care lucreaza in compartimentele de pediatrie, obstretica-ginecologie si in unitati de asistenta sociala si de ocrotire;
    - personalul din institutiile care se ocupa de: ingrijirea si/sau educarea speciala a copiilor; calificarea si ocrotirea invalizilor si deficientilor; ingrijirea batrinilor;
    - personalul didactic care asigura predarea simultana la doua-patru clase de elevi in invatamantul primar; care indruma practica psihopedagogica; care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila care executa misiuni de instruire in zbor; personalul de pe navele scoala pe perioada cat se afla in larg; personalul de paza din cadrul unitatilor bugetare cu obiective de patrimoniu.
    Marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu consultarea sindicatelor si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
    c) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.
    Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
    d) salariatii care lucreaza, potrivit contractului individual de munca, in mediul rural numai in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza. De acelasi spor beneficiaza si personalul din unitatile vamale de frontiera.
    Pentru conditii deosebit de grele, in mediul rural la altitudine si cu cai de acces dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarare.
    Criteriile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor;
    e) pentru activitatea desfasurata de nevazatori, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate;
    f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizatie de 750 lei/ora de scufundare.
    Art. 9
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se completeaza cu timp liber corespunzator.
    Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul institutiei respective, fara a se depasi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplica acolo unde se utilizeaza plata cu ora sau cumulul de functii in aceeasi unitate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Munca prestata in unitatile sanitare, de asistenta sociala si de ocrotire, precum si in unitatile vamale in sambata libera, in ziua de duminica sau in zilele de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, in vederea asigurarii asistentei medicale de urgenta sau a continuitatii activitatii unitatilor vamale, se platesc cu un spor de pana la 100% din salariul de baza si se aproba de conducatorul unitatii. Munca astfel prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
    Art. 11
    (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    (2) In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de ocrotire, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture poate primi, in locul sporului prevazut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei ture.
    Art. 12
    (1) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa si altele, personalul beneficiaza de un spor stabilit in suma fixa, care se adauga la salariul de baza si face parte din acesta, conform celor prevazute in anexele la prezenta hotarare. Pentru indeplinirea unor activitati in afara functiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice si altele asemenea), plata muncii se face pe baza de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de baza. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc in conditiile prezentei hotarari.
    (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrata de invatamant medico-farmaceutic va beneficia, pe langa salariul functiei didactice, si de o indemnizatie clinica de pana la 50% din salariul de baza lunar al functiei medicale sau farmaceutice indeplinite, in care este confirmat prin ordinul ministrului sanatatii.

    CAP. 4
    Premii

    Art. 13
    Unitatile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administratie sau alte organe similare de conducere ale unitatilor pot acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    Art. 14
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din unitatile bugetare beneficiaza, dupa caz, la sfarsitul anului calendaristic, anului scolar, stagiunii etc., de un premiu anual de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 15
    Institutiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum si cele care au organizate activitati pe regim extrabugetar si care realizeaza prin efort propriu venituri suplimentare fata de cele prevazute initial la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu prin activitati cum ar fi: lucrari de cercetare, expertizare, analize de laborator si altele similare, valorificarea unor prestatii proprii catre terti executate pe baza de contracte sau comenzi incheiate cu persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea in limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.
    Criteriile si conditiile de acordare a acestor premii se stabilesc de catre ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 16
    (1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanta nationala din cultura, ocrotirea sanatatii si din cercetarea stiintifica si tehnologica, indiferent de unitatea in care se realizeaza, se pot acorda, o data pe an, premii speciale, dupa cum urmeaza:
    a) 10 premii a 300.000 lei;
    b) 15 premii a 200.000 lei;
    c) 20 premii a 150.000 lei.
    (2) Sumele necesare acordarii premiilor se aproba, in conditiile prevazute de lege, din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Premiile individuale se aproba, dupa caz, de ministrul culturii, de presedintele Academiei Romane, ministrul invatamantului, ministrul sanatatii, ministrul cercetarii si tehnologiei, respectiv de presedintii Academiei de Stiinte Medicale si Academiei de Stiinte Agricole.

    CAP. 5
    Alte drepturi

    A. Plata cu ora
    Art. 17
    (1) In anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai caror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amanate si nici nu pot fi redistribuite, in cadrul programului normal de lucru, intre ceilalti salariati incadrati pe functii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeasi unitate sau din alte unitati, care sa realizeze sarcinile respective in afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, in limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare. Activitatile si locurile de munca unde se poate aproba plata cu ora, in sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice.
    (2) Plata cu ora se poate aplica si pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute ca atare in statul de functii. In invatamant, plata cu ora se poate aplica si pentru unele discipline sau activitati care nu se pot constitui in posturi didactice complete. Activitatile si locurile de munca unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Invatamantului.
    (3) Calculul tarifului orar se face luand in considerare salariul de baza cu care este incadrat titularul inlocuit si numarul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. In situatiile prevazute la alin. (2) se ia in considerare salariul de baza prevazut in statul de functii. Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora in invatamant, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptaminala, cu functia didactica indeplinita si cu vechimea recunoscuta in invatamant, cu obligatia indeplinirii si a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu.
    (4) Personalul sanitar cu pregatire superioara, care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al functiei de baza.
    Art. 18
    Totalul sumelor incasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum si pentru munca remunerata prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) si (2) si art. 17 alin. (1), nu poate depasi un salariu de baza lunar, corespunzator incadrarii fiecaruia.
    B. Salarizarea in cazul cumulului de functii
    Art. 19
    (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au functia de baza in afara unitatii si care se salarizeaza la nivelul gradatiei 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale prevazute in statul de functii.
    (2) In invatamantul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pana la inceputul anului scolar (universitar), cat si cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Persoanele care cumuleaza vor fi salarizate corespunzator functiei didactice indeplinite, vechimii recunoscute in invatamant si gradului didactic obtinut (in cazul cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar).
    Posturile vacante din unitatile de asistenta sociala sau de ocrotire a sanatatii si din cultura, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradatiei 1 a functiei, gradului sau treptei profesionale, prevazute in statul de functii. Posturile vacante ocupate in conditiile de mai sus se comunica lunar la directiile de munca si protectie sociala.
    (3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate de suprapunere celui de la functia in care este incadrat; in acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.
    C. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca
    Art. 20
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functii de conducere, care lipseste din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 21
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul de baza avut anterior.
    (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta ramura are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
    (4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon la unitatile bugetare din statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.
    D. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi

    Art. 22
    (1) Personalul mutat, in cadrul aceleasi unitati, in alta localitate are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
    c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
    d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.
    Art. 23
    (1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat; in cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda, dupa terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitara unde s-au incadrat prin concurs.
    (2)  Indemnizatia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere si celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice si avizate de Ministerul Finantelor.
    (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

    CAP. 6
    State de functii

    Art. 24
    (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul public national, fiecare minister, alte institutii centrale si locale ale administratiei publice defalca fondul pentru unitatile subordonate.
    (2) Fiecare unitate bugetara isi intocmeste anual statul de functii in raport cu necesitatile activitatii respective, care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor si nivelul salariilor de baza pe gradatii. Statele de functii pentru unitatile organizate in structura ministerelor si a celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice se aproba de catre acestea.
    (3) Pe baza statelor de functii se intocmeste statul de personal, care cuprinde numarul maxim de posturi pe grupe de functii si fondul de salarii corespunzator. Statele de personal ale unitatilor bugetare, centralizate de ministere si institutiile centrale si locale ale administratiei publice, se comunica Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    (1) Prevederile art. 13 si 14 se vor aplica dupa aprobarea bugetului de stat, incepand cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
    (2) In cazurile in care ordonatorii principali de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii in cursul anului din economiile realizate, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru personalul din unitatile subordonate acestora. Premiile individuale se aproba de catre conducatorul unitatii.
    Art. 26
    (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, impreuna cu sporurile, premiile, treceri in gradatii superioare, avansari in grade sau trepte si celelalte drepturi trebuie sa se incadreze in alocatiile bugetare stabilite cu aceasta destinatie.
    (2) Ministerul Sanatatii, cu consultarea celorlalte ministere sau institutii centrale ale administratiei publice, care au in subordine unitati sanitare si cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor, va stabili modul de echivalare a noilor functii specifice acestor unitati, prevazute in anexa nr. 2 din prezenta hotarare, cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 307/1991, republicata, precum si modul de incadrare pe gradati ia personalului respectiv, astfel incat sa se asigure incadrarea in alocatiile bugetare. In situatia in care, prin reincadrarea la gradatia 1, unii salariati ar urma sa beneficieze de o majorare a salariului de baza de peste 22%, Ministerul Sanatatii, precum si celelalte institutii centrale ale administratiei publice pot stabili pentru personalul incadrat in unitatile din subordine salarii de baza mai mici cu pana la 20% decat cele prevazute la gradatia 1, la gradul sau treapta profesionala in care urmeaza a fi incadrat personalul respectiv.
    Art. 27
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari este de competenta consiliului de administratie sau, dupa caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecarei unitati bugetare.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta.
    (3) Organele prevazute la alin. (1) vor lua masuri de solutionare a contestatiilor in termen de 30 de zile.
    (4) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cand au luat cunostinta de aceasta.
    Art. 28
    Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si avansarea, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
    Art. 29
    Prevederile din prezenta hotarare se aplica si institutiilor publice a caror finantare se face din mijloace extrabugetare.
    Art. 30
    Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele, beneficiaza de drepturile prevazute in reglementarile specifice.
    Art. 31
    Se recomanda ca salariile pentru unitatile de cult sa fie stabilite, la propunerea acestora, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in limita fondurilor proprii si a contributiei din partea statului, acordata cu aceasta destinatie unitatilor de cult.
    Art. 32
    Ministerele, celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice vor putea include in statele de functii pentru unitati si unele functii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare si unitatilor respective, prin preluarea acestor functii din celelalte anexe la prezenta hotarare.
    Art. 33
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor, in aplicarea prezentei hotarari, pot da indrumari metodologice si avizeaza, la propunerea celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice, ponderea personalului care poate fi incadrat in grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri si adaosuri la salarii, pentru unitatile bugetare sau extrabugetare.
    In mod similar se procedeaza si in cazul reorganizarii unor unitati bugetare sau extrabugetare.
    Art. 34
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarare privind stabilirea salariului de baza la incadrarea, avansarea in functii a personalului, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
    Art. 35
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in toate unitatile bugetare modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul.
    Art. 36
    (1) Salariile prevazute in prezenta hotarare sunt brute si impozabile, potrivit legii, si cuprind toate indexarile aprobate prin hotararile Guvernului pana la 1 iunie 1993.
    (2) Salariile prevazute in anexe se vor indexa in baza hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 iunie 1993, in procentele prevazute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor publice interesate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 37
    Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 38
    Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu luna iunie 1993.
    Pe aceeasi data se abroga art. 1-29, art. 31-36 si anexele nr. 1-12 din Hotararea Guvernului nr. 307/1991, republicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

                   PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul muncii
                          si protectiei sociale,
                          Dan Mircea Popescu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Florin Georgescu

    ANEXA 1

                   UNITATI DE INVATAMANT
    I. Salarii de baza pentru personalul didactic din invatamant
    A. Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamantul superior
    a) Functii didactice
-------------------------------------------------------------------------------
                               Vechimea in invatamant
                      ---------------------------------------------------------
Nr.  Functia     pana la  3-6    6-10   10-15  15-20  20-25   peste   peste
crt.              3 ani   ani     ani    ani    ani    ani    25 ani  30 ani
-------------------------------------------------------------------------------
1.  Profesor u-
    niversitar      -   !  -   !69.530! 72.000!74.470!77.070! 82.870! 85.710!
2.  Conferenti-
    ar univer-
    sitar           -   !58.970!60.890! 62.740!64.840!67.200! 69.530! 72.000!
3.  Sef de lucrari
    (lector uni-
    versitar)       -   !52.120!53.790! 55.390!57.120!58.970! 60.890!    -  !
4.  Asistent uni-
    versitar     !44.650!46.070!47.550! 49.030!50.510!52.120! 53.790!    -  !
5.  Preparator   !43.410!  -   !  -   !    -  !  -   !   -  !    -  !    -  !
-------------------------------------------------------------------------------
  b) Functii didactice de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Indemnizatia
Nr.       Functia                                               de conducere
crt.                                                               maxima
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1.   Rector                                  Salariul de baza       28.200
2.   Prorector                                corespunzator         24.500
3.   Decan                                  functiei indeplinite    21.990
4.   Secretar stiintific al senatului                               19.485
5.   Prodecan                                                       17.160
6.   Secretar stiintific al consiliului
          profesoral                                                13.500
7.   Sef de catedra                                                 10.800
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Salariile de baza pentru functiile didactice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si de maistri
  a) Functii didactice
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia  Nivelul                        Vechimea in invatamant
                     ----------------------------------------------------------
crt.        studiilor!pina la! 2-6  ! 6-10 ! 10-14! 14-18! 18-22! 22-25! peste!
                     ! 2 ani ! ani  ! ani  ! ani  ! ani  ! ani  ! ani  !25 ani!
-------------------------------------------------------------------------------
1. Profesor
   cu grad
   didactic I   S*)  !   -   !   -  !52.120!53.790!55.390!57.120!58.970!60.890!
   cu grad
   didactic II       !   -   !44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
   definitiv         !   -   !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
   debutant          ! 39.770!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
2. Profesor          !       !      !      !      !      !      !      !      !
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic I
             I.P.3*)!   -   !  -   !47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!55.390!
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic II       !   -   !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
   definitiv         !   -   !37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!
   debutant          ! 36.560!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
3. Institutor        !       !      !      !      !      !      !      !      !
   I cu grad         !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic I  S*) !   -   !  -   !49.030!50.510!52.120!53.790!55.390!57.120!
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic II       !   -   !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!
   definitiv         !   -   !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!
   debutant          ! 37.550!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
4. Institutor        !       !      !      !      !      !      !      !      !
   II cu grad        !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic I
          I.P.3.*)!       !   -  !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic II       !   -   !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
   definitiv         !   -   !36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!
   debutant          ! 35.570!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
5. Invatator         !       !      !      !      !      !      !      !      !
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic I  M     !   -   !  -   !44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!
   cu grad
   didactic II       !   -   !39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!
   definitiv         !   -   !35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!
   debutant          ! 34.520!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
6. Educator,         !       !      !      !      !      !      !      !      !
   educatoare  M     !       !      !      !      !      !      !      !      !
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic I        !   -   !  -   !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic II       !   -   !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!
   definitiv         !   -   !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
   debutant          ! 33.530!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
7. Maistru     M     !       !      !      !      !      !      !      !      !
  instructor         !       !      !      !      !      !      !      !      !
   cu grad
   didactic I        !   -   !  -   !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!
   cu grad           !       !      !      !      !      !      !      !      !
   didactic II       !   -   !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!
  definitiv          !   -   !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
   debutant          ! 33.530!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
8. Profesor,         !       !      !      !      !      !      !      !      !
  invatator, educa-  !       !      !      !      !      !      !      !      !
  tor, educatoare,   !       !      !      !      !      !      !      !      !
  maistru instructor !       !      !      !      !      !      !      !      !
  cu studii de nivel !       !      !      !      !      !      !      !      !
  liceal fara prega- !       !      !      !      !      !      !      !      !
  tire de speciali-  !       !      !      !      !      !      !      !      !
  tate             M ! 31.800!32.670!33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    *) Absolventii cu examen de diploma ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4-6 ani invatamant de zi sau 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Absolventii cu examen de diploma ai invatamantului superior cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Absolventii invatamantului universitar cu durata 4-6 ani invatamant de zi sau 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa, care sunt si absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli pedagogice postliceale.
    *) Absolventii invatamantului superior cu durata de 2-3 ani invatamant de zi sau 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa, care sunt si absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli pedagogice postliceale.
    b) Functii didactice de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                     Functia                  Indemnizatia de conducere
crt.                                                     maxima
                                                         - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1.  Director                 Salariul de baza              18.510
2.  Director adjunct    corespunzator functiei             13.500
                        indeplinite si gradului
                        didactic obtinut
-------------------------------------------------------------------------------
    II. Salarii de baza pentru functiile ajutatoare din institutiile de invatamant
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                    Nive-         Salariul de baza - lei
crt.        Functia                    lul                   Gradatia
                                       studii-   ------------------------------
                                       lor           1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  Functii de executie pe trepte
  profesionale
  a) Functii didactice ajutatoare
1. Sef atelier scoala I                 M         !42.180!43.410!44.650!46.070!
2. Sef atelier scoala II                M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
3. Sef atelier scoala III               M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
4. Laborant pedagog scolar *),          M         !      !      !      !      !
   instructor I                                   !32.670!33.530!34.520!35.570!
5. Laborant, pedagog scolar *),         M         !      !      !      !      !
   instructor II                                  !29.460!30.200!30.940!31.800!
6. Laborant debutant                    M         !28.720!  -   !  -   !  -   !
7. Pedagog scolar                       G         !29.460!30.200!30.940!31.800!
8. Pedagog scolar debutant              G         !28.720!  -   !  -   !  -   !
  b) Alte functii ajutatoare
9. Model I                              M         !31.800!32.670!33.530!34.520!
10. Model II                            M;G       !28.720!29.460!30.200!30.940!
11. Model debutant                      M;G       !27.980!  -   !  -   !  -   !
12. Supraveghetor noapte                G         !29.460!30.200!30.940!31.800!
13. Supraveghetor noapte debutant       G         !28.720!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
    *) Pedagogul scolar, absolvent al scolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzator functiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, dupa caz.

    III. Salarii de baza pentru alte functii specifice din institutiile de invatamant
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Nive-    Salariul de baza - lei
crt.          Functia                   lul           Gradatia
                                        studii-   -----------------------------
                                         lor         1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Secretar I *)                        S         !50.510!52.120!53.790!55.390!
2. Secretar II                          S         !44.650!46.070!47.550!49.030!
3. Secretar III                         S         !39.770!40.940!42.180!43.410!
4. Secretar IV                          S         !36.560!37.550!38.660!  -   !
5. Secretar debutant                    S         !35.570!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Secretar I                           M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
7. Secretar II                          M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
8. Secretar III                         M         !30.200!30.940!31.800!32.670!
9. Secretar debutant                    M         !29.460!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------
    *) Se poate utiliza numai in cele mai mari institutii de invatamant stabilite de Ministerul Invatamantului.

    c) Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                   maxima
                                                        - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Secretar sef *)      Salariul de baza corespunzator     8.100
2. Secretar sef *)     functiei de executie indeplinite   5.400
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    *) Se utilizeaza numai in invatamantul superior.
    *) Se utilizeaza la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Invatamantului.

    IV. a) Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei didactice de baza, care fac parte din salariul de baza
  Invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri    Spor maxim

                                                                 - lei -
                                                               ----------------
  - Profesor - diriginte                                           2.900
    b) Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza
                                                 Indemnizatia maxima
                                                 --------------------
                                                       - lei -
  - Presedintele Comisiei de bacalaureat:
- la o comisie de pana la 100 de candidati       1/2 din salariul de baza lunar
                                                 al functiei didactice in care
                                                 este incadrat
- la o comisie de peste 100 de candidati         un salariu de baza lunar co-
                                                 respunzator functiei didactice
                                                 in care este incadrat
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 1 A

      I. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE SUPERIOARA
    1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Nive-    Salariul de baza - lei
crt.          Functia                   lul              Gradatia
                                        studii-  ------------------------------
                                        lor          1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
    Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert-consultant I A                S         !69.530!72.000!74.470!77.070!
2. Expert-consultant I                  S         !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Expert-consultant II                 S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                    maxima
                                                         - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
4. Director general                                        22.950
5. Director general adjunct       Salariul de baza         19.485
6. Director                        corespunzator           19.485
7. Director adjunct              functiei de executie      18.510
-------------------------------------------------------------------------------

    II. UNITATI DE PERFECTIONARE A PERSONALULUI CU PREGATIRE MEDIE SI CENTRE DE CALIFICARE SI RECALIFICARE

    1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Nive-    Salariul de baza - lei
crt.          Functia                   lul              Gradatia
                                        studii-  ------------------------------
                                        lor          1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert gradul I                      S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
2. Expert gradul II                     S         !46.070!47.550!49.030!50.510!
3. Expert gradul III                    S         !40.940!42.180!43.410!44.650!
4. Expert debutant                      S         !39.770!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
-------------------------------------------------------------------------------
5. Instructor I                         M         !42.180!43.410!44.650!46.070!
6. Instructor II                        M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
7. Instructor III                       M         !34.520!35.570!36.560!  -   !
8. Instructor debutant                  M         !33.530!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director centru de perfectionare                       18.320
2. Director adjunct centru de perfectionare               16.000
3. Sef centru de calificare                                7.530
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
    NOTA:
    1. La Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila, in functiile de expert gradul I, II, III si debutant pot fi incadrati si absolventii Scolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".
    2. Functia de instructor se utilizeaza la centrele de perfectionare a personalului din marina civila si din navigatia fluviala, precum si la Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila.
    3. Functiile de expert se utilizeaza si la Casa Agronomului.
    4. Functiile de expert gradul I, respectiv gradul II si gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au detinut, anterior aplicarii prezentei hotarari, functiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de baza sunt corespunzatoare noului grad profesional echivalat si gradatiei avute.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 2

       I. UNITATI SANITARE SI DE ASISTENTA SOCIALA, ALTELE DECAT CELE CLINICE

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Functia de executie     Nivelul             Salariul de baza - lei
crt.                         studiilor                  Gradatia
                                     ------------------------------------------
                                       1      2      3      4      5      6
-------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar                   S !67.200!69.530!72.000!74.470!77.070!82.870!
2. Medic specialist               S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Medic secundar anul II-V       S !49.030!50.510!52.120!53.790!  -   !  -   !
4. Medic secundar anul I          S !47.550!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
5. Medic                          S !47.550!49.030!50.510!52.120!55.390!58.970!
6. Medic stagiar, medic intern    S !46.070!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
7. Farmacist primar *)            S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
8. Farmacist specialist           S !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
9. Farmacist secundar anul II-III S !40.940!42.180!43.410!44.650!  -   !  -   !
10. Farmacist secundar anul I     S !39.770!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
11. Farmacist                     S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!50.510!
12. Farmacist stagiar, farmacist    !      !      !      !      !      !      !
    intern                        S !38.660!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
13. Dentist principal           I.S.!      !      !      !      !      !      !
                               3 ani!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!
14. Dentist                     I.S.!      !      !      !      !      !      !
                               3 ani!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
15. Dentist debutant            I.S.!      !      !      !      !      !      !
                               3 ani!34.520!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
16. Asistent medical                !      !      !      !      !      !      !
    principal *)                 M !39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!
17. Asistent medical*)           M !33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!
18. Asistent medical debutant *) M !32.670!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
19. Tehnician dentar                !      !  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
    principal*)                   M !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!
20. Tehnician dentar *)           M !34.520!35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!
21. Tehnician dentar debutant *)  M !33.530!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
22. Sora medicala principala*)   M !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!
23. Sora medicala *)             M !32.670!33.530!34.520!35.570!36.560!37.550!
24. Sora medicala debutant *)    M !31.800!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !

-----------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent social si asistent educator-puericultor.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

25. Biolog, biochimist,
    chimist principal             S !50.510!52.120!53.790!55.390!57.120!58.970!
26. Biolog, biochimist,             !      !      !      !      !      !      !
    chimist specialist            S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
27. Biolog, biochimist, chimist   S !38.660!39.770!40.940!  -   !  -   !  -   !
28. Biolog, biochimist, chimist     !      !      !      !      !      !      !
    debutant                      S !37.550!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
29. Psiholog, logoped, sociolog,    !      !      !      !      !      !      !
    profesor C.F.M., asistent       !      !      !      !      !      !      !
    social, fizician principal    S !46.070!47.550!49.030!52.120!55.390!58.970!
30. Psiholog, logoped, sociolog,    !      !      !      !      !      !      !
    profesor C.F.M., asistent       !      !      !      !      !      !      !
    social, fizician              S !38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!44.650!
31. Psiholog, logoped, sociolog,    !      !      !      !      !      !      !
    profesor C.F.M., asistent       !      !      !      !      !      !      !
    social, fizician debutant     S !37.550!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
32. Profesor C.F.M. princi-     I.S.!      !      !      !      !      !      !
    pal *)                   3 ani!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!
33. Profesor C.F.M. *)        I.S.!      !      !      !      !      !      !
                              3 ani !36.560!38.660!39.770!40.940!42.180!43.410!
34. Profesor C.F.M             I.S. !      !      !      !      !      !      !
    debutant *)             3 ani !34.520!  -   !  -   !  -   !  -   !      !
    C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
35. Infirmiera, agent D.D.D.      G !28.720!29.460!30.200!30.940!31.800!32.670!
36. Infirmiera, agent D.D.D.;       !      !      !      !      !      !      !
    debutant                      G !27.230!      !      !      !      !      !
37. Brancardier, baies, namolar,    !      !      !      !      !      !      !
    spalatoreasa, ingrijitoare    G !27.230!27.980!28.720!29.460!30.200!  -   !
38. Brancardier, baies, namolar,    !      !      !      !      !      !      !
    spalatoreasa, ingrijitoare;     !      !      !      !      !      !      !
    debutant                      G !25.810!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
39. Sofer autosanitara I *)      !38.660!39.770!40.940!42.180!  -   !  -   !
40. Sofer autosanitara II *)     !34.520!35.570!36.560!37.550!  -   !  -   !
41. Sofer autosanitara III *)    !30.940!31.800!32.670!33.530!  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social.
    *) Se aplica si functiei de educator-puericultor ocupata de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se aplica nivelului I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din statiile de salvare judetene si din municipiul Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. UNITATI CLINICE, INSTITUTE SI CENTRE MEDICALE
    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.   Functia de executie   Nivelul                      Gradatia
                             studii- ------------------------------------------
                              lor      1      2      3     4       5      6
-------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar                   S !74.470!77.070!80.030!82.870!85.710!87.800!
2. Medic specialist               S !60.890!62.740!64.840!67.200!69.530!72.000!
3. Farmacist primar *)            S !60.890!62.740!64.840!67.200!69.530!72.000!
4. Farmacist specialist           S !50.510!52.120!53.790!55.390!57.120!60.890!
5. Asistent medical principal     M !43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!50.510!
6. Asistent medical               M !36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Asistent medical debutant      M !32.670!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
8. Sora medicala principala       M !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
9. Sora medicala                  M !35.570!36.560!37.550!38.660!39.770!40.940!
10. Sora medicala debutanta       M !31.800!  -   !  -   !  -   !  -   !  -   !
    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare
11. Biolog, biochimist, chimist;    !      !      !      !      !      !      !
    principal                     S !55.390!57.120!58.970!60.890!62.740!64.840!
12. Biolog, biochimist, chimist;    !      !      !      !      !      !      !
    specialist                    S !46.070!47.550!49.030!50.510!52.120!53.790!
13. Psiholog, logoped, sociolog,    !      !      !      !      !      !      !
    profesor C.F.M., asistent       !      !      !      !      !      !      !
    social, fizician; principal   S !50.510!52.120!53.790!57.120!60.890!64.840!
14. Psiholog, logoped, sociolog,    !      !      !      !      !      !      !
    profesor C.F.M., asistent       !      !      !      !      !      !      !
    social, fizician              S !42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!49.030!
15. Profesor C.F.M.            I.S. !      !      !      !      !      !      !
    principal                 3 ani !49.030!55.510!52.120!53.790!55.390!57.120!
16. Profesor C.F.M.            I.S. !      !      !      !      !      !      !
                              3 ani !40.940!42.180!43.410!44.650!46.070!47.550!
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitatile sanitare umane.
    NOTA:
    1. Incadrarea unitatilor sanitare si de asistenta sociala in categoria unitatilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Invatamantului, avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor.
    2. In unitatile clinice, pe langa functiile prevazute la cap. II, se pot utiliza si celelalte functii prevazute la cap. I, potrivit criteriilor si conditiilor de ocupare a functiilor stabilite de Ministerul Sanatatii, in baza prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta hotarare.

    III. FUNCTII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                   Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                           maxima
                                                                - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Medic (farmacist) director          Salariul de baza              21.990
2. Medic (farmacist) director adjunct      corespunzator             18.320
3. Medic sef (policlinica, statie       functiei de executie
   salvare, centru transfuzie sanguina
   si altele similare)                                               17.745
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist,
   chimist, psiholog), sef sectie,
   laborator si altele similare                                      11.190
5. Asistent medical sef                                               9.070
-------------------------------------------------------------------------------

    IV. SPORURI SI INDEMNIZATII
    a) Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
                                                                Spor maxim
                                                                  - lei -
                                                                ---------------
1. Farmacist-diriginte                                             5.400
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune                       4.040
3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,
   oficiant medical, moasa, laborant si altele
   similare) sef                                                   5.020
4. Spalatoreasa cu gestiune; sef formatie                         1.940

    b) Indemnizatii pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza
                                                                - lei/sedinta -
                                                                ---------------
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai
   comisiilor de expertiza si recuperare a                        1.800-3.700
   capacitatii de munca si ai comisiilor          (dar nu mai mult de 25%, in
   medicale                                       cursul unei luni, din sala-
                                                  raul de baza al functiei in-
                                                  deplinite)
------------------------
    NOTA:
    1. Salariul de baza al medicilor cuprinde si sporul pentru responsabilitatea actului medical, iar la unitatile clinice, si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare (ce era prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 307/1991).
    2. Salariile de baza ale personalului din anatomie patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, vor fi mai mari cu 100% fata de salariile de baza prevazute la aceleasi categorii de personal din prezenta anexa.
    3. Pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica si medicina legala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sanatatii, potrivit prevederilor art. 8 lit. a) din prezenta hotarare.
    4. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu conditii deosebite de munca - izolare, dispersare, altitudine, cai de acces dificile - beneficiaza de spor in cuantum de pana la 60% din salariul de baza ce se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit. d) din prezenta hotarare.
    5. Personalul tehnic cu pregatire superioara si medie din unitatile sanitare care asigura nemijlocit functionarea, repararea si intretinerea aparatelor medicale beneficiaza de salarii de baza mai mari cu pana la 15%. Marimea concreta a salariului de baza si categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sanatatii, in raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.
    6. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspectie si avizare sanitara incadrat in inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva pot fi mai mari cu pana la 15%, cu avizul Ministerului Sanatatii.
    7. Personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarare.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 3

         UNITATI DE CERCETARE FUNDAMENTALA SI AVANSATA SI DE PROIECTARE
    I. Salarii de baza pentru functiile  de specialitate din cercetarea fundamentala si avansata
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia           Nivelul                  Gradatia
                                studiilor     ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Cercetator principal gradul I        S         !69.530!72.000!77.070!82.870!
2. Cercetator principal gradul II       S         !60.890!62.740!64.840!67.200!
3. Cercetator principal gradul III      S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
4. Cercetator                           S         !46.070!47.550!49.030!50.510!
  b) Functii de executie de specialitate neatestate *)
5. Asistent de cercetare                S         !40.940!42.180!43.410!44.650!
6. Asistent de cercetare stagiar        S         !39.770!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
  c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte
profesionale *)
-------------------------------------------------------------------------------
7. Asistent I                           M         !40.940!42.180!43.410!44.650!
8. Asistent II                          M         !36.560!37.550!38.660!39.770!
9. Asistent III                         M         !32.670!33.530!34.520!35.570!
10. Asistent IV                         M         !29.460!30.200!30.940!31.800!
11. Asistent stagiar                    M         !28.720!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------
    *) Pe aceste functii se incadreaza personalul din cercetare pana la atestare.
    *) Specialitatea functiei de asistent este cea corespunzatoare activitatii de baza a unitatii.

    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
12. Director institut                                         19.485
13. Director adjunct stiintific   Salariul de baza            11.960
14. Secretar stiintific director  corespunzator functiei
    centru                        si gradului profesional     10.230
15. Sef sectie                                                 8.100
16. Sef laborator, atelier                                     5.400
-------------------------------------------------------------------------------

----------------------
    NOTA:
    1. Prezenta anexa se aplica si la unitatile si subunitatile (sectii, laboratoare colective) de cercetare fundamentala si avansata, precum si la alte activitati de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sunt finantate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.
    2. Studentii de la institutele de invatamant superior cursuri de zi, din ultimii ani, care sunt cooptati in activitatea de cercetare stiintifica, pot fi angajati cu contract individual de munca de unitatile si subunitatile prevazute la pct. 1 din prezenta nota, urmand a fi salarizati cu salariul de baza pentru asistentul de cercetare stagiar, diminuat astfel:
    - cu 10% pentru studentii din ultimul an de studii;
    - cu 20% pentru studentii din penultimul an de studii, dar nu mai putin decat salariul de baza minim brut pe tara.
    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din proiectare
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia           Nivelul                   Gradatia
                                studiilor--------------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I                  S         !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Proiectant gradul II                 S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Proiectant gradul III                S         !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Proiectant gradul IV                 S         !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Proiectant debutant                  S         !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Tehnician proiectant I               M         !38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Tehnician proiectant II *)           M         !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Tehnician proiectant III *)          M         !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Tehnician proiectant IV *)           M         !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Tehnician proiectant debutant *)    M         !27.230!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                      maxima
                                                           - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
11. Director institut                                           18.320
12. Director adjunct institut     Salariul de baza              11.575
13. Director centru                corespunzator                10.230
14. Sef sectie                    functiei de executie           8.100
15. Sef atelier                                                  5.400
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    *) Salariile de baza prevazute pentru aceasta functie se utilizeaza si la functiile: desenator tehnic, cartograf.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 4

                       UNITATI DE INFORMATICA
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza -lei
crt.          Functia             Nivelul                Gradatia
                                 studiilor   ----------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; I A                         S          !67.200!69.530!72.000!74.470!
2. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; I                           S          !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; II                          S          !52.120!53.790!55.390!57.120!
4. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; III                         S          !46.070!47.550!49.030!50.510!
5. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; IV                          S          !40.940!42.180!43.410!44.650!
6. Analist, programator, inginer de               !      !      !      !      !
   sistem; debutant                    S          !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Analist (programator) ajutor I A     M         !43.410!44.650!46.070!  _   !
8. Analist (programator) ajutor I       M         !38.660!39.770!40.940!42.180!
9. Analist (programator) ajutor II      M         !34.520!35.570!36.560!37.550!
10. Analist (programator) ajutor III    M         !30.940!31.800!32.670!33.530!
11. Analist (programator) ajutor IV     M         !27.980!28.720!29.460!30.200!
12. Analist (programator) ajutor,                 !      !      !      !      !
    debutant                            M         !27.230!  -   !  -   !  -   !
13. Operator, controlor date; I         M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
14. Operator, controlor date; II        M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
15. Operator, controlor date; III       M         !30.200!30.940!31.800!32.670!
16. Operator, controlor date; IV        M         !27.230!27.980!28.720!29.460!
17. Operator, controlor date; debutant  M         !26.430!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                                   Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                           maxima
                                                                - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
18. Director                            Salariul de baza            18.510
19. Director adjunct tehnic       corespunzator functiei            10.800
20. Sef sectie, laborator,        si gradului profesional
    oficiu, serviciu (cercetare
    -proiectare, implementare,
    exploatare etc.)                                                 9.635
21. Sef atelier, birou (proiectare,
    implementare, exploatare, prega-
    tire si control date etc.)                                       7.530
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    NOTA:
    Salariile de baza ale personalului incadrat in functiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finantelor si din Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, sunt mai mari cu 15%, iar ale celui din Oficiul Central de Plata a Pensiilor sunt mai mari cu 10%.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 5

                    UNITATI DE CULTURA
    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
    Functii de executie pe grade profesionale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                  Nivelul     Salariul de baza - lei
crt.          Functia                                    Gradatia
                                    studiilor ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Regizor artistic, dirijor, solist
   (vocal, balet, concertist, instru-
   mentist), actor, pictor, scenograf,
   consultant artistic, coregraf        S
            I                                     !69.530!72.000!74.470!77.070!
            II                                    !58.970!60.890!62.740!64.840!
            III                                   !52.120!53.790!55.390!57.120!
            IV                                    !46.070!47.550!49.030!50.510!
            V                                     !40.940!42.180!43.410!44.650!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
2. Maestru (balet-dans, cor,
   corepetitor); concert maestru       S
            I                                     !67.200!69.530!72.000!74.470!
            II                                    !57.120!58.970!60.890!62.740!
            III                                   !50.150!52.120!53.790!55.390!
3. Dirijor cor, instrumentist, sef
   orchestra, maestru de studii
   (balet, canto), secretar literar
   (muzical), operator imagine (sunet),
    sufleor opera                       S
            I                                     !62.740!64.840!67.200!69.530!
            II                                    !55.390!57.120!58.970!60.890!
            III                                   !49.030!50.510!52.120!53.790!
            IV                                    !43.410!44.650!46.070!47.550!
            V                                     !38.660!39.770!40.940!42.180!
            debutant                              !37.550!  -   !  -   !  -   !
4. Artist liric, balerin, dansator
   acompaniator, corepetitor, actor
   minuitor de papusi, sculptor
   papusi, sufleor teatru, artist
   plastic, machior, peruchier,
   montor imagine                       S
            I                                     !53.790!55.390!57.120!58.970!
            II                                    !47.550!49.030!50.510!52.120!
            III                                   !42.180!43.410!44.650!46.070!
            IV                                    !37.550!38.660!39.770!40.940!
            debutant                              !36.560!  -   !  -   !  -   !
5. Dirijor, sef orchestra, maestru
   (balet-dans, corepetitor), concert
   maestru, maestru de studii balet     M
            I                                     !44.650!46.070!47.550!49.030!
            II                                    !39.770!40.940!42.180!43.410!
            III                                   !35.570!36.560!37.550!38.660!
6. Solist (vocal, balet, concertist,
   instrumentist), actor, instrumen-
   tist, sufleor opera                  M
            I                                     !42.180!43.410!44.650!46.070!
            II                                    !36.560!37.550!38.660!39.770!
            III                                   !32.670!33.530!34.520!35.570!
            debutant                              !31.800!  -   !  -   !  -   !
7. Maestru artist circ, artist circ
            I                                     !58.970!60.890!62.740!64.840!
            II                                    !52.120!53.790!55.390!57.120!
            III                                   !46.070!47.550!49.030!50.510!
            IV                                    !40.940!42.180!43.410!44.650!
            V                                     !36.560!37.550!38.660!39.770!
            VI                                    !32.670!33.530!34.520!35.570!
            debutant                              !31.800!  -   !  -   !  -   !
8. Corist, balerin, dansator,
   corepetitor, actor minuitor de
   papusi, sculptor papusi, sufleor
   teatru, artist plastic, machior,
   peruchier, montor imagine            M
            I                                     !40.940!42.180!43.410!44.650!
            II                                    !36.560!37.550!38.660!39.770!
            III                                   !32.670!33.530!34.520!35.570!
            IV                                    !30.200!30.940!31.800!  -   !
            debutant                              !29.460!  -   !  -   !  -   !
9. Regizor scena, culise, secretar
   platou                               M
            I                                     !39.770!40.940!42.180!43.410!
            II                                    !35.570!36.560!37.550!38.660!
            III                                   !31.800!32.670!33.530!34.520!
            debutant                              !30.940!  -   !  -   !  -   !
10. Supraveghetor sala, controlor
    bilete, garderobier, plasator     M;G
            I                                     !27.230!27.980!28.720!29.460!
            II                                    !24.580!25.200!25.810!26.430!
            debutant                              !24.150!  -   !  -   !  -   !
    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri,
informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura, camine culturale si
alte institutii de cultura
    Functii de executie pe grade profesionale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia               Nivelul             Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
11. Redactor de rubrica, redactor,
    lector, publicist-comentator,
    corespondent in strainatate         S
            I                                     !58.970!60.890!62.740!64.840!
            II                                    !52.120!53.790!55.390!57.120!
            III                                   !46.070!47.550!49.030!50.510!
            IV                                    !40.940!42.180!43.410!44.650!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
12. Sef agentie publicitate,
    administrator (publicatii,
    editura), reporter (fotoreporter,
    corespondent local)                 S
            I*)                                   !53.790!55.390!57.120!58.970!
            II                                    !47.550!49.030!50.510!52.120!
            III                                   !42.180!43.410!44.650!46.070!
            IV                                    !37.550!38.660!39.770!40.940!
            debutant                              !36.560!  -   !  -   !  -   !
13. Muzeograf, restaurator,
    bibliograf, bibliotecar                         S
            I                                     !53.790!55.390!57.120!60.890!
            II                                    !47.550!49.030!50.510!52.120!
            III                                   !42.180!43.410!44.650!46.070!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
14. Referent, secretar (tehnic) de
    redactie, documentarist, tradu-
    cator, caricaturist, desenator
    artistic, corector, tehnoredactor   S
            I                                     !52.120!53.790!55.390!57.120!
            II                                    !46.070!47.550!49.030!50.510!
            III                                   !40.940!42.180!43.410!44.650!
            IV                                    !37.550!38.660!39.770!  -   !
            debutant                              !36.560!  -   !  -   !  -   !
15. Muzeograf, restaurator, conserva-
    tor, bibliograf, bibliotecar,
    referent, redactor               I.P.3*)
            I                                     !47.550!49.030!52.120!55.390!
            II                                    !42.180!43.410!44.650!46.070!
            III                                   !37.550!38.660!39.770!40.940!
            debutant                              !36.560!  -   !  -   !  -   !
16. Restaurator *), conservator,
    trezorier, gestionar custode
    sala                                M
            I                                     !42.180!43.410!44.650!46.070!
            II                                    !37.550!38.660!39.770!40.940!
            III                                   !33.530!34.520!35.570!36.560!
            IV                                    !30.200!30.940!31.800!32.670!
            debutant                              !29.460!  -   !  -   !  -   !
17. Bibliotecar, redactor, referent,
    secretar (tehnic) de redactie,
    documentarist, traducator,
    caricaturist, desenator artistic,
    corector, tehnoredactor             M
            I A*)                              !47.550!49.030!50.510!  -   !
            I                                     !42.180!43.410!44.650!46.070!
            II                                    !37.550!38.660!39.770!40.940!
            III                                   !33.530!34.520!35.570!36.560!
            IV                                    !30.200!30.940!31.800!32.670!
            debutant                              !29.460!  -   !  -   !  -   !
18. Laborant foto, retusor foto,
    fotograf                            M
            I                                     !37.550!38.660!39.770!40.940!
            II                                    !33.530!34.520!35.570!36.560!
            III                                   !30.200!30.940!31.800!32.670!
            IV                                    !27.230!27.980!28.720!29.460!
            debutant                              !26.430!  -   !  -   !  -   !
19. Supraveghetor muzeu, minuitor
    carte                             M;G
            I                                     !30.200!30.940!31.800!32.670!
            II                                    !27.230!27.980!28.720!29.460!
            III                                   !24.580!25.200!25.810!26.430!
            debutant                              !24.150!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
    *) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).
    *) Studii superioare cu durata de 2-3 ani invatamant de zi sau 3-4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional, in institutiile muzeale din domeniul traditiei populare.
    *) Se poate utiliza numai pentru incadrarea in functia de bibliotecar a absolventilor scolilor postliceale de biblioteconomie.

---------------------------
    NOTA:
    Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitate, pot ocupa in mod cu totul exceptional, cu aprobarea nominala a ministrului culturii, functii de specialitate fara a avea studiile necesare postului.

    III. Functii de conducere din unitatile de la cap. I si II
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Functia                            Indemnizatia de conducere
crt.                                                       maxima
                                                           - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director general                    Salariul de baza            21.990
2. Director general adjunct             corespunzator              19.485
3. Director, redactor-sef              functiei de executie        18.320
4. Director adjunct, redactor-sef adjunct                          16.000
5. Sef redactie, secretar general de redactie                      10.230
6. Sef serviciu, sef sectie                                        10.230
7. Sef birou, sef oficiu                                            7.530
-------------------------------------------------------------------------------
    IV. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini sau activitati suplimentare
functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
                                                                Spor maxim
                                                                 - lei -
                                                                 --------------
1. Instrumentistii care desfasoara activitate de sef partida         2.900
2. Artistii lirici, coristii, balerinii, instrumentistii,
   dansatorii, care desfasoara activitate solistica                  1.940
-------------------------------------------------------------------------------
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 5 A

                 AGENTIA NATIONALA DE PRESA "ROMPRES"
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia              Nivelul                Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comentator politic, publicist,
   corespondent special (in tara si
   in strainatate), editorialist,
   redactor de rubrica, redactor,
   reporter special, fotoreporter
   special                              S
            I                                     !67.200!69.530!72.000!74.470!
            II                                    !58.970!60.890!62.740!64.840!
            III                                   !52.120!53.790!55.390!57.120!
            IV                                    !46.070!47.550!49.030!50.510!
            V                                     !40.940!42.180!43.410!44.650!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
2. Redactor documentarist, redactor
   translator, secretar de redactie
   (comisie), translator emisie,
    grafician, corector transmisie      S
            I                                     !58.970!60.890!62.740!64.840!
            II                                    !52.120!53.790!55.390!57.120!
            III                                   !46.070!47.550!49.030!50.510!
            IV                                    !40.940!42.180!43.410!44.650!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
3. Redactor documentarist, redactor
   translator, reporter, fotoreporter,
   secretar (de redactie si de emisie),
   redactor-translator emisie, grafi-
   cian, corector transmisie,
   fototecar                            M
            I                                     !47.550!49.030!50.510!52.120!
            II                                    !42.180!43.410!44.650!46.070!
            III                                   !37.550!38.660!39.770!40.940!
            IV                                    !33.530!34.520!35.570!36.560!
            debutant                              !32.670!  -   !  -   !  -   !
4. Operator emisie-receptie             M
            I A                                   !37.550!38.660!39.770!40.940!
            I                                     !33.530!34.520!35.570!36.560!
            II                                    !30.200!30.940!31.800!32.670!
            III                                   !27.230!27.980!28.720!29.460!
            debutant                              !26.430!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                    maxima
                                                         - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
5. Secretar general de agentie         Salariul de baza       21.940
6. Director, redactor sef               corespunzator         19.485
7. Director adjunct, redactor sef      functiei de executie   17.160
   adjunct
8. Secretar general de redactie                               16.000
9. Sef sectie, sef serviciu                                   13.500
10. Sef birou                                                 10.040
-------------------------------------------------------------------------------
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 6

                       UNITATI SPORTIVE
    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                               Nivelul               Gradatia
              Functia              studiilor*)---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Secretar federatie, antrenor
   federal, antrenor lot national*),
   expert sportiv; gradul I                      !58.970!60.890!62.740!64.840!
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
Nr.                                 Nivelul              Gradatia
crt.          Functia             studiilor*)--------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
2. Secretar federatie, antrenor
   federal, antrenor lot national *),
   referent sportiv; gradul II                   !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Secretar federatie, antrenor
   federal, antrenor lot national *);
   gradul III, instructor sportiv
   gradul I                                       !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Secretar federatie, antrenor
   federal; gradul IV, instructor
   sportiv gradul II                              !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Secretar federatie, antrenor
   federal; gradul V, instructor
   sportiv gradul III                             !36.560!37.550!38.660!39.770!
6. Instructor sportiv debutant                    !35.570!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I               !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Instructor sportiv II, referent II             !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Instructor sportiv III, referent III           !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Instructor sportiv debutant                   !27.230!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
11. Presedinte federatie          Salariul de baza          21.990
12. Secretar general federatie    corespunzator             16.590
                                  functiei de executie
-------------------------------------------------------------------------------
    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din alte unitati
        sportive
    A. Functii de executie pe categorii de clasificare*)
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                                Nivelul               Gradatia
              Functia             studiilor*) -------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Antrenor categoria I, expert
   sportiv, gradul I                              !52.120!53.790!55.390!57.120!
2. Antrenor categoria II, expert
   sportiv gradul II                              !46.070!47.550!49.030!50.510!
3. Antrenor categoria III, referent
   sportiv gradul III                             !40.940!42.180!43.410!44.650!
4. Antrenor categoria IV, referent
   sportiv gradul IV                              !36.560!37.550!38.660!39.770!
5. Antrenor categoria V, referent
   sportiv gradul V                               !32.670!33.530!34.520!35.570!
6. Antrenor debutant, referent
   debutant                                       !31.800!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  - Cluburi -
7. Presedinte club                     Salariul de baza      9.070
8. Vicepresedinte club                  corespunzator        6.360
  - Complex sportiv                    functiei de executie
9. Sef complex sportiv                                       6.360
-------------------------------------------------------------------------------
    Persoanele utilizate in cadrul unitatilor sportive, in calitate de colaboratori, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 1/4 din salariul de baza minim brut pe tara, stabilita de conducatorul unitatii sportive in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
-----------------------------
    *) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
    *) Categoria de clasificare de antrenor, in sensul prezentei hotarari, corespunde gradului profesional.
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei brut lunar, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 7

                     UNITATI VAMALE
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia               Nivelul              Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Controlor general specialist         S         !55.390!57.120!58.970!60.890!
2. Controlor general                    S         !49.030!50.510!52.120!53.790!
3. Controlor vamal gradul I             S         !43.410!44.650!46.070!47.550!
4. Controlor vamal gradul II            S         !38.660!39.770!40.940!42.180!
5. Controlor vamal debutant             S         !37.550!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Controlor vamal I                    M         !38.660!39.770!40.940!42.180!
7. Controlor vamal II                   M         !34.520!35.570!36.560!37.550!
8. Controlor vamal III                  M         !30.940!31.800!32.670!33.530!
9. Controlor vamal IV                   M         !27.980!28.720!29.460!30.200!
10. Controlor vamal debutant            M         !27.230!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
11. Sef vama                           Salariul de baza      19.485
12. Sef vama adjunct                   corespunzator         16.590
13. Sef tura                           functiei de executie   5.020
-------------------------------------------------------------------------------
    Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public national, ministrul finantelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pana la 10% pentru personalul de specialitate din unitatile vamale, salarizat potrivit prezentei anexe.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 8

            UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI
    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                                Nivelul              Gradatia
              Functia              studiilor   --------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Comandant instructor                 S         !53.790!55.390!57.120!58.970!
2. Sef mecanic instructor               S         !53.790!55.390!57.120!58.970!
  a) Functii de executie pe nave maritime
3. Comandant                            S         !55.390!57.120!58.970!60.890!
4. Sef mecanic                          S         !53.790!55.390!57.120!58.970!
5. Capitan secund, sef mecanic secund,
   sef electrician                      S         !47.550!49.030!50.510!52.120!
6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
   electrician; II                     S         !42.180!43.410!44.650!46.070!
7. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
   electrician; III                    S         !37.550!38.660!39.770!40.940!
8. Ofiter aspirant                      S         !36.560!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale
9. Capitan dragor                       M         !44.650!46.070!47.550!49.030!
10. Capitan                             M         !43.410!44.650!46.070!47.550!
11. Sef mecanic                         M         !40.940!42.180!43.410!44.650!
12. Dragor sef                          M         !40.940!42.180!43.410!44.650!
13. Ofiter punte                        M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
14. Ofiter mecanic, ofiter
    electrician                         M         !36.560!37.550!38.660!39.770!
15. Dragor                              M         !32.670!33.530!34.520!35.570!
16. Ofiter punte, ofiter mecanic,
    ofiter electrician, dragor;
    aspirant                            M         !31.800!  -   !  -   !  -   !
  c) Functii de executie comune pe nave
17. Sef statie RTG                      M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
18. Ofiter RTG I                        M         !37.550!38.660!39.770!  -
19. Ofiter RTG II                       M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
20. Sef echipaj                                   !36.560!37.550!38.660!  -   !
21. Conducator salupa, sef timonier,
    ajutor ofiter mecanic                         !33.530!34.520!35.570!  -   !
22. Electrician, motorist, motopompist,
    timonier, marinar                             !30.940!31.800!32.670!  -   !
23. Electrician, motorist, motopompist,
    timonier, marinar; debutant                  !30.200!  -   !  -   !
24. Scafandru autonom                             !39.770!40.940!42.180!  -   !
25. Scafandru greu                                !36.560!37.550!38.660!  -   !
26. Scafandru debutant                            !35.570!  -   !  -   !  -   !
  d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de
     porturi
    Functii de executie pe grade profesionale
27. Capitan de port specialist          S         !60.890!62.740!64.840!67.200!
28. Capitan de port gradul I            S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
    Functii de executie pe trepte profesionale
29. Capitan de port gradul II           M         !42.180!43.410!44.650!46.070!
30. Ofiter de port gradul I             M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
31. Ofiter de port gradul II            M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
32. Ofiter de port debutant             M         !32.670!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a), b), c) din prezenta anexa, in functie de dotare si atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                   maxima
                                                        - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director (capitanii coordonatoare)                      21.990
2. Director adjunct (capitanii coordonatoare)              11.190
3. Capitan sef port               Salariul corespunzator   11.190
4. Sef serviciu                    functiei de executie    10.230
5. Sef birou                                                7.530
6. Sef grup scafandri                                       7.530
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, si se utilizeaza de catre toate unitatile care functioneaza potrivit prezentei hotarari, indiferent de subordonare.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 9

         LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI
MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI
CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA, SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU
AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE, CENTRULUI
NATIONAL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR, AGENTII DE SUPRAVEGHERE A
PROTECTIEI MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIA BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                                Nivelul               Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
              Functia                                1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar *)            S         !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Inginer *), meteorolog (hidrolog,
   hidrogeolog, pedolog); expert *)    S         !58.970!60.890!62.740!64.840!
3. Medic veterinar, inginer *),
   meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
   pedolog); gradul I                  S         !50.510!52.120!53.790!55.390!
4. Medic veterinar, inginer *),
   meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
   pedolog); gradul II                 S         !44.650!46.070!47.550!49.030!
5. Medic veterinar, inginer *),
   meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
   pedolog); gradul III                S         !39.770!40.940!42.180!43.410!
6. Medic veterinar, inginer *),
   meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
   pedolog); debutant                  S         !38.660!  -   !  -   !  -   !
7. Subinginer I                         Sing.     !43.410!44.650!46.070!47.550!
8. Subinginer II                        Sing.     !38.660!39.770!40.940!42.180!
9. Subinginer III                       Sing.     !34.520!35.570!36.560!37.550!
10. Subinginer debutant                 Sing.     !33.530!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------
    *) In functia de inginer expert, meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional, pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare, potrivit regulamentului cuprinzand criteriile si conditiile de participare la concurs, elaborat de acelasi organ central.
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
    b) Functii de executie pe trepte profesionale
  11. Asistent veterinar I, tehnician *)
    veterinar (hidrolog), I A,
    observator meteorolog (hidrolog,
    hidrogeolog) I A                    M         !42.180!43.410!44.650!46.070!
12. Asistent veterinar II, tehnician *)
    veterinar (hidrolog) I, observator
    meteorolog (hidrolog, hidrogeolog)i M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
13. Asistent veterinar III, tehnician *)
    veterinar (hidrolog) II, observator
    meteorolog (hidrolog, hidrogeolog)
    II                                  M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
14. Asistent veterinar IV, tehnician *)
    veterinar (hidrolog) III, observa-
    tor meteorolog (hidrolog, hidroge-
    olog) III                           M         !30.200!30.940!31.800!32.670!
15. Asistent veterinar, tehnician *)
    veterinar (hidrolog), observator
    meteorolog (hidrolog, hidrogeolog)
    debutant                            M         !29.460!  -   !  -   !  -   !
16. Agent veterinar I                   Sc.prof.  !30.200!30.940!31.800!32.670!
17. Agent veterinar II                  Sc.prof.  !27.230!27.980!28.720!29.460!
18. Agent veterinar debutant            Sc.prof.  !26.430!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------
    *) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Indemnizatia de conducere
Nr.           Functia                                   maxima
crt.                                                    - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
19. Guvernator *)                      Salariul de baza    24.500
20. Director, inspector sef *),       corespunzator
    sef oficiu *)                   functiei de executie 18.320
21. Director adjunct                                       16.000
22. Inginer sef                                            11.190
23. Sef serviciu, sef sectie                               10.230
24. Sef atelier, sef sectie, sef birou,
    sef ferma, sef centru, sef circumscriptie,
    sef laborator                                           7.530
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
    *) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
    *) Se utilizeaza la inspectoratele cu personalitate juridica, precum si la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.
    *) Se utilizeaza la oficiile cu personalitate juridica.

    NOTA:
    1. Nivelul salariilor de la poz. 2-6 se poate utiliza si pentru functia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridica, precum si la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.
    2. Pentru conditii deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - epizootii deosebit de grave, necropsii in laboratoare si altele asemenea - cuantumul sporului poate fi de pana la 30% din salariul de baza si se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit a) din prezenta hotarare.
    3. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplica in mod corespunzator si personalului incadrat in alte laboratoare, de subordonare centrala sau locala, potrivit specificului activitatii.
    4. Pentru personalul din dispensare medicale care, potrivit contractului individual de munca, isi desfasoara activitatea in conditii deosebite de munca - izolare, dispersare, cai de acces dificile - sporul poate fi de pana la 50% din salariul de baza si se acorda in conditiile prevazute la art. 8 lit. d) din prezenta hotarare.
    6. Spor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care face parte din salariul de baza:
  - Medicii veterinari autorizati sa exercite    Salariul de baza mai mare
    atributii de inspector al politiei              cu pana la 10%
    sanitar veterinare
    Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care il autorizeaza.
    Salariile de baza din prezenta nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 9 A

           OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
    Salarii de baza pentru functii de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
Nr.                                 Nivelul             Gradatia
crt.          Functia              studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
    a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul I A          S         !58.970!60.890!62.740!67.200!
2. Inginer cadastru gradul I            S         !50.510!52.120!53.790!55.390!
3. Inginer cadastru II                  S         !44.650!46.070!47.550!49.030!
4. Inginer cadastru gradul III          S         !39.770!40.940!42.180!43.410!
5. Inginer cadastru debutant            S         !38.660!  -   !  -   !  -   !
6. Subinginer cadastru I                Sing.     !43.410!44.650!46.070!47.550!
7. Subinginer cadastru II               Sing.     !38.660!39.770!40.940!42.180!
8. Subinginer cadastru III              Sing.     !34.520!35.570!36.560!37.550!
9. Subinginer cadastru debutant         Sing.     !33.530!  -   !  -   !  -   !
    b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru I A              M         !42.180!43.410!44.650!46.070!
11. Tehnician cadastru I                M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
12. Tehnician cadastru II               M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
13. Tehnician cadastru III              M         !30.200!30.940!31.800!32.670!
14. Tehnician cadastru debutant         M         !29.460!  -   !  -   !  -   !
15. Operator cadastru I                 M;G       !30.200!30.940!31.800!32.670!
16. Operator cadastru II                M;G       !27.230!27.980!28.720!29.460!
17. Operator cadastru debutant          M;G       !26.430!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Indemnizatia de conducere
Nr.           Functia                                     maxima
crt.                                                      - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Sef oficiu                       Salariul de baza            18.320
2. Inginer sef                       corespunzator              11.190
3. Sef serviciu                   functiei de executie          10.230
4. Sef birou                                                     7.530
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    NOTA:
    Pentru conditiile dificile se poate acorda personalului de specialitate din oficiile de cadastru si organizare a teritoriului un spor de pana la 20% din salariul de baza, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarare.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 10

           ALTE INSTITUTII (UNITATI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECAT CELE
PREVAZUTE IN  ANEXELE Nr. 1-9
    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza -lei
crt.          Functia               Nivelul             Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de
   specialitate; gradul I               S         !58.970!60.890!62.740!64.840!
2. Referent de specialitate,
   inspector de specialitate; gradul II S         !52.120!53.790!55.390!57.120!
3. Referent de specialitate, inspec-
   tor de specialitate; gradul III      S         !46.070!47.550!49.030!50.510!
4. Referent de specialitate, inspec-
   tor de specialitate; gradul IV       S         !40.940!42.180!43.410!44.650!
5. Referent, inspector; debutant        S         !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
6. Referent I                           M         !40.940!42.180!43.410!44.650!
7. Referent II                          M         !36.560!37.550!38.660!39.770!
8. Referent III                         M         !32.670!33.530!34.520!35.570!
9. Referent IV                          M         !29.460!30.200!30.940!31.800!
10. Referent debutant                   M         !28.720!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                      maxima
                                                           - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
11. Director general, inspector
    de stat sef                        Salariul de baza      21.990
12. Director general adjunct,          corespunzator
    inspector de stat sef adjunct      functiei de executie  18.320
13. Director, inspector sef                                  18.320
14. Director adjunct, inspector sef
    adjunct                                                  16.000
15. Sef serviciu, sef sectie                                 10.230
16. Sef birou                                                 7.530
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
    NOTA:
    1. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza la Directia monumentelor, ansamblurilor istorice, Directia muzeelor si colectiilor, Directia pentru prestari editoriale "ROMLIBRI", Directia pentru presa, publicatii, tiparituri, Oficiul Central de Plata a Pensiilor, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale pentru unitatile speciale teritoriale, Clubul National de Reproductie si Selectie a animalelor, Centrul European al UNESCO, Comisia Europeana pentru Invatamantul Superior a UNESCO, Oficiul Roman "TEMPUS", Agentia Nationala de Presa "ROMPRES", precum si la alte institutii publice, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    2. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevazute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.
    3. In functiile de referent, pe trepte profesionale prevazute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni, si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza din specialitatea unitatii respective.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 10 A

                        AEROCLUBUL ROMANIEI
    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    1) Personal navigant si tehnic navigant profesionist
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                                Nivelul              Gradatia
              Functia              studiilor *) -------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Personal navigant si tehnic
   navigant profesionist
            clasa I                               !58.970!60.890!62.740!64.840!
            clasa a II- a                         !52.120!53.790!55.390!57.120!
            clasa a III-a                         !46.070!47.550!49.030!50.510!
            clasa a IV-a                          !40.940!42.180!43.410!44.650!
            clasa a V-a                           !39.770!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                       maxima
                                                            - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
2. Comandant detasament zbor           Salariul de baza       15.235
3. Comandant aeroclub teritorial       corespunzator           8.485
4. Comandant adjunct aeroclub          functiei de executie
   teritorial                          si clasei profesionale  5.400
5. Sef sector zbor aeroclub
    teritorial                                                 2.900
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    *) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiile se stabilesc prin ordin al ministrului.
    NOTA:
    1. Personalul navigant si tehnic navigant profesionist se incadreaza pe clase de clasificare astfel:
Clasa I     - personalul navigant si tehnic navigant profesionist, posesor al
              unei calificari, cu licenta la zi:
            a) pilot/parasutist incercator;
            b) pilot/inginer de receptie si control pe toate tipurile de
            aeronave (la avion minimum 2 tipuri).
Clasa a II-a - personal navigant si tehnic navigant profesionist, posesor al
               urmatoarelor calificari, cu licenta la zi:
             a) pilot/inginer de receptie si control pe un tip de aeronava;
             b) parasutist receptie si control;
             c) pilot instructor pe minimum 2 tipuri de aeronava;
             d) mecanic navigant receptie si control.
Clasa a III-a - personalul navigant profesionist, posesor al urmatoarelor
              calificari, cu licenta la zi:
              a) pilot instructor pe un tip de aeronava;
              b) instructor parasutism aeronava;
              c) mecanic navigant instructor.
Clasa a IV-a - personalul navigant profesionist, posesor al urmatoarelor
               calificari, cu licenta la zi:
             a) pilot instructor in primul an de activitate;
             b) pilot comandant de bord;
             c) mecanic navigant.
Clasa a V-a  - personalul navigant profesionist debutant.
    2. Personal navigant si tehnic navigant profesionist, care executa misiuni de inspectie si control in zbor, primeste un spor de 10% din salariul de baza.
    3. Personalul navigant si tehnic navigant profesionist se reincadreaza anual in clase profesionale superioare sau inferioare, in functie de clasele profesionale de calificare obtinute prin examenul anual de calificare si licenta de zbor.
    La trecerea dintr-o clasa superioara intr-o clasa inferioara ca urmare a pierderii licentei de zbor pentru o anumita calificare din cauza lipsei de activitate, personalul navigant profesionist, astfel reincadrat, va fi salarizat la nivelul gradatiei avute la clasa profesionala din care se face trecerea.
    2) Personal tehnic aeronautic
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.                                Nivelul                 Gradatia
              Functia              studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe clase profesionale
1. Inginer de aviatie                   S
            clasa I                               !58.970!60.890!62.740!64.840!
            clasa a II-a                          !52.120!53.790!55.390!57.120!
            clasa a III-a                         !46.070!47.750!49.030!50.510!
            clasa a IV-a                          !40.940!42.180!43.410!44.650!
            debutant                              !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe clase profesionale
2. Tehnician de aviatie                 M
            clasa I                               !42.180!43.410!44.650!46.070!
            clasa a II-a                          !37.550!38.660!39.770!40.940!
            clasa a III-a                         !33.530!34.520!35.570!36.560!
            clasa a IV-a                          !30.940!31.800!32.670!  -   !
            debutant                              !30.200!  -   !  -   !  -   !
3. Mecanic de aviatie               Sc.tehnica
                                    av. sau
                                    echiv.
            clasa I                               !44.650!46.070!47.550!  -   !
            clasa a II-a                          !40.940!42.180!43.410!  -   !
            clasa a III-a                         !37.550!38.660!39.770!  -   !
            clasa a IV-a                          !31.800!32.670!33.530!  -   !
            debutant                              !30.940!  -   !  -   !  -   !
4. Mecanic pentru intretinerea
   aparatelor de lansare la zbor
   (turn de parasutism, automosor,       M
    plior parasute, deltaplanism       Sc.
   etc.)                              prof.
            clasa I                               !40.940!42.180!43.410!  -   !
            clasa a II-a                          !37.550!38.660!39.770!  -   !
            clasa a III-a                         !34.520!35.570!36.560!  -   !
            clasa a IV-a                          !31.800!32.670!33.530!  -   !
            debutant                              !30.940!  -   !  -   !  -   !
5. Maistru de aviatie               Sc. maistri
                                    aviatie
            clasa I                               !46.070!47.550!49.030!50.510!
            clasa a II-a                          !33.150!42.180!43.410!44.650!
            clasa a III-a                         !36.560!37.550!38.660!  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.        Functia                                         maxima
                                                            - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
6. Sef serviciu, sef sector, sef sectie  Salariul de baza     10.230
7. Sef birou, sef atelier, sef laborator
   grupa LR                              corespunzator         7.530
8. Sef sector tehnic                     functiei de executie  2.900
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
    NOTA:
    1. Incadrarea ca personal tehnic aeronautic se mentine numai daca, conform normelor interne si internationale pentru aviatia civila, licenta de functionare pentru tipurile de aeronave din dotare este in vigoare.
    2. Personalul tehnic aeronautic, detinator al unei licente de functionare in vigoare, care executa misiuni de inspectie si control special de exploatare, primeste un spor de 10% la salariul de baza.
    Criteriile si categoriile de personal beneficiare de acest spor vor fi stabilite de Consiliul de administratie al Aeroclubului Romaniei.
    3) Personal operativ aeronautic
    Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia               Nivelul              Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist     S
            gradul I                              !58.970!60.890!62.740!64.840!
                   II                             !52.120!53.790!55.390!57.120!
                   III                            !46.070!47.550!49.030!50.510!
                   IV                             !40.940!42.180!43.410!44.650!
                   debutant                       !39.770!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic             M+curs
                                   de calificare
            I                                     !36.560!37.550!38.660!39.770!
            II                                    !32.670!33.530!34.520!35.570!
            III                                   !29.460!30.200!30.940!31.800!
            debutant                              !28.720!  -   !  -   !  -   !
3. Controlor trafic dirijare         M+curs
                                  de calificare
            I                                     !46.070!47.550!49.030!  -   !
            II                                    !42.180!43.410!44.650!  -   !
            III                                   !37.550!38.660!39.770!  -   !
4. Controlor trafic operatiuni       M+curs
   auxiliare                      de calificare
            I                                     !40.940!42.180!43.410!44.650!
            II                                    !36.560!37.550!38.660!39.770!
            III                                   !32.670!33.530!34.520!35.570!
            IV                                    !29.460!30.200!30.940!31.800!
            debutant                              !28.720!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    NOTA:
    1. In functia de controlor trafic dirijare I va fi incadrat personalul care executa dirijare in limba engleza, cu licenta la zi.
    In functia de controlor trafic dirijare II si III va fi incadrat personalul care executa dirijare in limba romana, cu licenta la zi.
    2. Personalul meteoaeronautic si de control trafic aerian poate fi mentinut in functie numai daca are licenta de functionare la zi.
    3. Pana la obtinerea calificarii initiale si a licentei de functionare, personalul operativ aeronautic (meteorologi si controlori trafic operatiuni auxiliare) va fi salarizat ca debutant.
    4) Personal de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                     maxima
                                                          - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director                            Salariul de baza     20.825
2. Director zbor                       corespunzator        17.550
3. Director tehnic                     functiei de executie 17.550
4. Sef serviciu informare zbor,
   meteo, navigatie                                         10.230
-------------------------------------------------------------------------------
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    II. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei
-------------------------------------------------------------------------------
    Limita maxima a indemnizatiei     Activitatea pentru care se acorda
-------------------------------------------------------------------------------
Pana la: 500 lei/ora de zbor        - Misiuni prevazute in Codul aerian
          200 lei/start              - Misiuni prevazute in Codul aerian
        2.800 lei/salt               - Salturi cu parasuta
           30 lei/aterizare          - Lansarea la zbor a aeronavelor si
                                       aterizari
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------
    NOTA:
    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata astfel:

   1 ora zbor acrobatie          = 2 ore zbor normal
   1 ora zbor inalta acrobatie   = 4 ore zbor normal
  Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.

    ANEXA 11

    I. ALTE UNITATI BUGETARE DECAT CELE PREVAZUTE IN ANEXELE NR. 1-10, PRECUM
SI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII
INTRETINERE-REPARATII DIN UNITATILE DE INVATAMANT, SANATATE, CERCETARE, CULTURA,
SPORT SI CELELALTE UNITATI CUPRINSE IN ANEXELE NR. 1-10

    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Salariul de baza - lei
crt.          Functia               Nivelul               Gradatia
                                   studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3     4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Inginer, economist; specialist I A  S         !55.390!57.120!58.970!60.890!
2. Inginer, economist, referent;
   gradul I                             S         !47.550!49.030!50.510!52.120!
3. Inginer, economist, referent;
   gradul II                            S         !42.180!43.410!44.650!46.070!
4. Inginer, economist, referent;
   gradul III                           S         !37.550!38.660!39.770!40.940!
5. Inginer, economist, referent;
   debutant                             S         !36.560!  -   !  -   !  -   !
6. Subinginer I, conductor arhitect I  Sing.
   arhivist I                         I.P.3       !44.650!46.070!47.550!49.030!
7. Subinginer II, conductor arhitect   Sing.
   II, arhivist II                     I.P.3.     !38.660!39.770!40.940!42.180!
8. Subinginer III, conductor           Sing.
   arhitect III, arhivist III          I.P.3.     !34.520!35.570!36.560!37.550!
9. Subinginer, conductor arhitect,     Sing.
   arhivist; debutant                 I.P.3.     !33.530!  -   !  -   !  -   !
  b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent    I A           M         !43.410!44.650!46.070!47.550!
11.      Idem             I             M         !37.550!38.660!39.770!40.940!
12.      Idem             II            M         !33.530!34.520!35.570!36.560!
13.      Idem             III           M         !30.200!30.940!31.800!32.670!
14.      Idem             IV            M         !27.980!28.720!29.460!  -   !
15.      Idem             debutant      M         !27.230!  -   !  -   !  -   !
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                                       maxima
                                                            - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
16. Director                           Salariul de baza       18.320
17. Director adjunct                   corespunzator          16.000
18. Contabil sef                       functiei de executie   16.000
19. Inginer sef                                               16.000
20. Sef serviciu, sef sectie                                  10.200
21. Sef birou, sef atelier                                     7.530
-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------
    NOTA:
    Personalul incadrat pe functia de sef de stat major aparare civila se salarizeaza cu salariile de baza prevazute la cap. I A, majorate cu 15%.
    Nivelul de pregatire profesionala pentru incadrarea pe aceasta functie se stabileste in raport cu complexitatea sarcinilor si marimea unitatii, in baza criteriilor elaborate de Ministerul Apararii Nationale.

    II. SERVICII DE CONTENCIOS
    Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
Nr.                                 Nivelul             Gradatia
crt.          Functia              studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
  Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier juridic                S
         gradul I A                               !53.790!55.390!57.120!60.890!
                I                                 !47.550!49.030!50.510!52.120!
                II                                !42.180!43.410!44.650!46.070!
                III                               !37.550!38.660!39.770!40.940!
                debutant                          !36.560!  -   !  -   !  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Indemnizatia de conducere
Nr.           Functia                                     maxima
crt.                                                      - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
2. Sef serviciu contencios          Salariul de baza       10.230
3. Sef birou contencios              corespunzator          7.530
                                  functiei de executie
-------------------------------------------------------------------------------

    III. SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT - ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRETINERE - REPARATII SI DE DESERVIRE DIN UNITATILE PENTRU CARE SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVAZUTE IN ANEXELE Nr. 1-10
    A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Salariul de baza - lei
Nr.                                 Nivelul             Gradatia
crt.          Functia              studiilor  ---------------------------------
                                                     1      2      3      4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Administrator
         I                          M             !42.180!43.410!44.650!46.070!
         II                         M             !37.550!38.660!39.770!40.940!
         III                        M             !33.530!34.520!35.570!36.560!
2. Secretar, stenodactilograf,
   secretar - dactilograf
         I                          M             !30.940!31.800!32.670!33.530!
         II                         M             !27.980!28.720!29.460!30.200!
         debutant                   M             !27.230!  -   !  -   !  -   !
3. Functionar I                     M             !33.530!34.520!35.570!36.560!
              II                    M             !30.200!30.940!31.800!32.670!
              III                   M             !27.230!27.980!28.720!29.460!
              debutant              M             !26.430!  -   !  -   !  -   !
4. Casier, sef depozit, magaziner,
   arhivar; I                      M             !33.530!34.520!35.570!36.560!
5. Casier, sef depozit, magaziner,
   arhivar; II                     M;G           !30.200!30.940!31.800!32.670!
6. Casier, magaziner, arhivar; III  M;G           !27.230!27.980!28.720!29.460!
7. Casier, magaziner, arhivar;
   debutant                         M;G           !26.430!  -   !  -   !  -   !
8. Sef formatie paza pompieri                     !29.460!30.200!30.940!  -   !
9. Portar, paznic, pompier, ingriji-
   tor, bufetier, manipulant bunuri;
   I                                              !27.230!27.980!28.720!  -   !
10. Portar, paznic, pompier, ingriji-
   tor, bufetier, manipulant bunuri;
   II                                             !25.200!25.810!26.430!  -   !
11. Curier I                                      !25.810!26.430!27.230!  -   !
12. Curier II                                     !24.150!24.580!25.200!  -   !
13. Maistru I                                     !40.940!42.180!43.410!44.650!
14. Maistru II                                    !36.560!37.550!38.660!39.770!
15. Maistru III                                   !32.670!33.530!34.520!35.570!
16. Muncitor I                                    !39.770!40.940!42.180!  -   !
             II                                   !36.560!37.550!38.660!  -   !
             III                                  !33.530!34.520!35.570!  -   !
             IV                                   !30.940!31.800!32.670!  -   !
             V                                    !28.720!29.460!30.200!  -   !
             VI                                   !26.430!27.230!27.980!  -   !
17. Muncitor necalificat
                         I                        !25.200!25.810!26.430!  -   !
                         II                       !23.720!24.150!24.580!  -   !
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Indemnizatia de conducere
Nr.           Functia                                      maxima
crt.                                                       - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
18. Sef echipa muncitori          Salariul de baza cores-    5.020
                               punzator functiei de munci-
                                 tor tr. I-II
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    1. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, tinand seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    2. Muncitorii din activitatea de salubrizare si canalizare care lucreaza in conditii de munca nedorite, precum si cei care lucreaza la deszapeziri beneficiaza de un spor de pana la 30% din salariul de baza, in conditiile prevazute la art. 8 lit. a) din prezenta hotarare.
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut, care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi sala- riale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 12

                     CONDITII
privind angajarea si avansarea personalului in functii
    1. Angajarea personalului intr-o unitate bugetara se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
    2. In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice ori ale institutiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
    - sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
    - sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
    - sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
    3. In cadrul fiecarei unitati bugetare, conducerea unitatii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
    Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamantul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice coordonatoare. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatilor bugetare vor fi desemnati de conducatorul institutiei unde sunt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
    4. Posturile vacante existente in statul de functii al unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs, in functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare, publicarea facandu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
    5. O data cu publicarea posturilor vacante se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
    6. Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din fiecare minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice sau va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice, in conditiile stabilite de ministrul ori conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice.
    7. Concursul consta dintr-o proba scrisa, o proba orala sau interviu.
    Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
    La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele).
    Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta intr-o proba practica.
    8. Dosarele cuprinzand notele obtinute de candidati la concurs impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare din ministerul, institutia centrala sau locala a administratiei publice in structura carora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora.
    Rezultatul verificarii se comunica unitatii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de conducerea ministerului sau a institutiei centrale sau locale a administratiei publice si se comunica petitionarului in termen de 5 zile.
    Dupa confirmarea, de catre ministere, celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice, a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.
    9. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    10. Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
    11. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
    Daca, la sfarsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie vacant potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se desface contractul de munca.
    12. (1) Promovarea in functiile de director general, director, respectiv de adjunct si asimilatele acestora, se face prin concurs din randul specialistilor care se incadreaza in gradul profesional I, II sau III.
    La concursul pentru functia de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere:
    - rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pana la data concursului;
    - calitatile de organizator si conducator al unor lucrari sau activitati;
    - calitatile de asigurare a unui climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;
    - capacitatea de a lua decizii.
    Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei functii de conducere sunt de competenta celui care organizeaza concursul.
    Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca, la sfarsitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzatoare va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta echivalenta.
    (2) Prevederile de mai sus se aplica si in cazul conducatorilor unitatilor de invatamant, cercetare, sanitare, de cultura si ai altor unitati care ar urma sa fie alesi conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective.
    (3) Criteriile pentru angajarea si avansarea in grade si trepte profesionale, precum si pentru promovarea in functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamant, cercetare, sanitare, de cultura si organelor administratiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.
    13. Pentru personalul care trece de la o institutie la alta din functii cu salarii fixe sau intre limite pe functii la care salariilor sunt stabilite pe gradatii, incadrarea se face pe postul vacant respectiv pana la gradatia care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
    14. In urma unor reorganizari ale institutiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul caruia i se mentin atributiile va putea fi reincadrat pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii, care sa i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizarii.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 281/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 281 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 281/1993
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Hotărârea 2342 2004
pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Rectificare 2342 2004
Hotărârea 1471 2004
pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 408 2003
privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si pentru salariatii Corului National de Camera "Madrigal"
Hotărârea 561 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Hotărârea 1223 1996
privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
Hotărârea 324 1996
privind completarea si modificarea Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 272 1996
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 147 1996
privind organizarea si functionarea Directiei generale a vamilor
Hotărârea 75 1996
privind completarea Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 994 1995
privind completarea anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 697 1995
pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 217 1995
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare
Metodologie 10297 1995
cu privire la salarizarea muncitorilor din ministere, celelalte organe ale autoritatii executive si din unitatile bugetare subordonate acestora
Metodologie 207 1995
cu privire la salarizarea muncitorilor din ministere, celelalte organe ale autoritatii executive si din unitatile bugetare subordonate acestora
Hotărârea 943 1994
privind completarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 615 1994
pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 554 1994
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si pentru abrogarea Hotaririi Guvernului nr. 576/1992 privind reinfiintarea institutiei internatului in medicina si farmacie si organizarea stagiului practic de un an, pentru absolventii universitatilor de medicina si farmacie
Hotărârea 467 1994
privind salarizarea personalului din unele unitati de cercetare-dezvoltare
Hotărârea 233 1994
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Hotărârea 190 1994
privind infiintarea Zonei libere Galati si a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
Hotărârea 91 1994
privind reorganizarea activitatii de cercetare in domeniul geologiei si geofizicii
Hotărârea 48 1994
privind organizarea activitatii de cercetare in domeniul fizicii Pamintului
Hotărârea 511 1993
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Rectificare 511 1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu