E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1223 din 20 noiembrie 1996

privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 27 noiembrie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) In scopul protectiei si dezvoltarii patrimoniului genetic national din zootehnie se reorganizeaza activitatea Centrului National de Reproductie si Selectie a Animalelor in Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, institutie publica cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si poarta numele savantului roman patriot, prof. dr. G.K. Constantinescu, fondatorul Institutului National Zootehnic al Romaniei.
    (2) Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia generala pentru ameliorare genetica in zootehnie;
    b) Directia pentru protectia resurselor genetice animale;
    c) Inspectia de stat pentru controlul ameliorarii si reproductiei in zootehnie - politia zootehnica;
    d) Oficiul central de bioinformatica zootehnica si biotehnologica;
    e) Laboratorul metodologic pentru controlul calitatii materialului seminal;
    f) Laboratorul central pentru prevenirea tulburarilor de reproductie si profilaxie genetica;
    g) centre zonale pentru ameliorare si reproductie in zootehnie;
    h) Directia economico-financiara, marketing si administrativa.
    (3) Obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" este coordonarea tehnologica si metodologica, la nivel national si in profil teritorial, dupa o conceptie strategica unitara, fundamentata stiintific si managerial, a proceselor de ameliorare genetica si reproductie la animalele de ferma si reprezinta autoritatea publica centrala abilitata ca organism de specialitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pentru activitatile tehnice complexe de identificare, evaluare, conservare si protectie a patrimoniului genetic national din zootehnie, la nivelul standardelor internationale si in relatie de parteneriat tehnic cu organisme nationale si internationale de profil.
    Art. 2
    Atributiile Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza pe baze stiintifice si manageriale moderne programe strategice sectoriale si metodologice de ameliorare si reproductie, inclusiv programe tehnice nationale pentru extinderea si efectuarea controlului oficial al productiilor si al biotehnologiilor de reproductie la toate speciile animalelor de ferma, pentru testarea reproducatorilor dupa performante proprii si dupa descendenti, in conformitate cu instructiunile Comitetului international de inregistrare a performantelor zootehnice si ale comisiilor sale, urmarind totodata implementarea acestor programe strategice din zootehnie, in sprijinul crescatorilor de animale si al dezvoltarii fermelor zootehnice de elita;
    b) efectueaza, pe baze stiintifice si tehnice avansate, controlul zootehnic al productiilor de origine animala, asigura controlul complex de laborator al calitatii si salubritatii materialului seminal, in special prin metode microscopice moderne, precum si efectuarea testelor de paternitate si de profilaxie genetica la bovine, ovine, porcine si cabaline, inclusiv prin metode si tehnici citogenetice performante, in colaborare stiintifica, tehnica si economica cu institute si laboratoare consacrate, fiind abilitata guvernamental sa emita buletine oficiale de analiza si de expertiza, care au si valoare juridica;
    c) elaboreaza norme metodologice si efectueaza inspectia de stat si controlul tehnic al activitatilor din domeniul ameliorarii si reproductiei, inclusiv al prevenirii tulburarilor de reproductie, al controlului complex al calitatii diluantilor pentru materialul seminal congelat utilizat in biotehnologia insamantarilor artificiale, al mediilor de cultura utilizate in biotehnologia transferului de embrioni si al substantelor biostimulatoare ale functiei de reproductie, in scopul progresului tehnic, al protectiei si dezvoltarii patrimoniului genetic din zootehnie, in sprijinul direct al crescatorilor de animale si al dezvoltarii zootehniei romanesti;
    d) coordoneaza stiintific si indruma tehnic organizarea si desfasurarea activitatii de informatizare si computerizare a retelei nationale de ameliorare si reproductie in zootehnie, prin relatii de parteneriat in bioinformatica aplicata, inclusiv organizarea si desfasurarea perfectionarii pregatirii profesionale prin cursuri postuniversitare, specializari, manifestari tehnico-stiintifice nationale de profil cu participare internationala, precum si alte forme de instruire si documentare de specialitate, cu asigurarea conditiilor de inscriere la doctorat si de finalizare a acestuia pentru specialistii din reteaua nationala de reproductie si selectie, care sa determine o competenta profesionala reala;
    e) supravegheaza tehnic desfasurarea licitatiilor pentru achizitionarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achizitionarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, in colaborare cu oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si cu asociatiile crescatorilor de animale, infiintate pe specii si rase, la nivel national si in profil teritorial, in conditiile specifice economiei de piata;
    f) redacteaza, cu personalul propriu sau prin colaborari, si editeaza periodic buletine informative, studii de sinteza, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice si metodologice, precum si alte materiale de documentare tehnica, de consultanta si de extensie pentru reteaua nationala de ameliorare si reproductie din zootehnie, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu fondurile bugetare alocate;
    g) indeplineste orice alte atributii ce rezulta din prezenta hotarare si din reglementarile legale in vigoare, pentru a sprijini eficient si permanent o reala competenta si concurenta in zootehnia romaneasca, pentru dezvoltarea economico-sociala si asigurarea permanenta a securitatii alimentare a populatiei tarii noastre.
    Art. 3
    Structura organizatorica, incadrarea cu personal, statele de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" se aproba de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu incadrarea stricta in numarul de posturi si de fonduri financiare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, pe baza precizarilor din anexele nr. 1 si nr. 2.
    Art. 4
    (1) Patrimoniul genetic national din zootehnie este constituit din toate populatiile de animale de ferma, inclusiv albine, viermi de matase si specii de pesti si de acvacultura, cu potential biologic atestat, clasificate dupa metodologia internationala, adaptata la nivel national si fundamentata stiintific.
    (2) Populatiile de animale care reprezinta patrimoniul genetic din zootehnie, categoriile de ferme zootehnice de elita, precum si masurile de protectie tehnica si economico-financiara a acestora, in conditiile specifice ale economiei de piata si ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    (1) Pentru protectia, dezvoltarea cantitativa si ameliorarea calitativa ale patrimoniului genetic din zootehnie, atat la nivel national, cat si in profil teritorial, importurile si exporturile de animale de reproductie, material seminal, embrioni si oua de incubatie se aproba, sub aspectul calitatii zootehnice, de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", in sprijinul crescatorilor de animale.
    (2) Documentatia tehnica, procedurile si etapele necesare aprobarii importurilor si exporturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baze stiintifice, tehnice si economice, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Inspectia de stat pentru controlul ameliorarii si reproductiei in zootehnie isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile cap. IV "Raspunderi si sanctiuni" din Legea nr. 40/1975, cu atributii specifice de politie zootehnica, care sa sprijine efectiv activitatea crescatorilor de animale si dezvoltarea zootehniei romanesti.
    (2) Normele pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat pentru controlul ameliorarii si reproductiei in zootehnie se elaboreaza de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", se avizeaza de catre Directia generala a productiei animale din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Coordonarea tehnica si metodologica a stabilirii contraventiilor revine Directiei de control si inspectii din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Serviciul zooveterinar si de alimentatie al acesteia.
    Art. 7
    Constituie contraventii la normele privind ameliorarea si reproductia animalelor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) producerea de material seminal congelat, embrioni, oua de incubatie pentru hibrizi comerciali si oua de viermi de matase in afara unitatilor specializate, autorizate in acest scop, sau de la reproducatori, pentru folosirea carora nu s-au emis autorizatii de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau de catre alte structuri abilitate legal;
    b) livrarea de material seminal, oua de incubatie pentru hibrizi comerciali si oua de viermi de matase, care s-au obtinut in alte tari ori in afara unitatilor specializate din tara, de la reproducatori necodificati de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau pentru utilizarea carora nu s-au emis autorizatii legale;
    c) nerespectarea normelor si instructiunilor tehnice privind efectuarea montei dirijate si asigurarea numarului de reproducatori masculi folositi in statiuni comunale si puncte satesti de monta naturala;
    d) neasigurarea individualizarii sau individualizarea care creeaza dubii asupra identitatii la animalele cuprinse in controlul oficial al productiei si in lucrari de selectie si testare a reproducatorilor, precum si la materialul seminal, embrioni si oua de incubatie;
    e) pastrarea materialului seminal in conditii necorespunzatoare, respectiv in conteinere cu autonomie scazuta si cu azot lichid insuficient, sau prin manipularea neigienica a dozelor de material seminal, care determina deprecierea acestora;
    f) monta clandestina, constand in folosirea reproducatorilor masculi neautorizati la monta femelelor apartinand altor proprietari;
    g) inscrierea, din culpa, in evidentele zootehnice si in certificatele privind calitatea materialului de reproductie a unor date eronate privind originea, varsta, performantele productive si indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat;
    h) nerespectarea planului de imperecheri nominalizate pentru producerea dirijata de reproducatori cu valoare genetica ridicata;
    i) nerespectarea graficului de control oficial al calitatii zootehnice a productiilor animale sau neasigurarea conditiilor corespunzatoare efectuarii acestor controale tehnice;
    j) achizitionarea din fonduri publice, fara licitatie, a materialului seminal congelat, a carui valoare financiara pe un an calendaristic depaseste cuantumul stabilit de legislatia in vigoare pentru achizitionarea prin licitatii;
    k) stabilirea de piete pe criterii teritoriale, pentru comercializarea materialului seminal congelat, prin nerespectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
    Art. 8
    (1) Faptele ce constituie contraventie, in conformitate cu prevederile art. 7, se sanctioneaza astfel:
    - cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei, cele de la lit. c) si e);
    - cu amenda de la 500.000 lei la 700.000 lei, cele de la lit. a), b), d) si f);
    - cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. g), h), i), j) si k).
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialisti din Inspectia de stat pentru controlul ameliorarii si reproductiei in zootehnie, din reteaua nationala de reproductie si selectie a animalelor si din institutii de invatamant superior zootehnic si de cercetare, imputerniciti de directorul general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", precum si de persoane competente in domeniu din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si din structurile subordonate, imputernicite de catre ministrul agriculturii si alimentatiei.
    Art. 9
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in calitate de minister coordonator, va asigura in bugetul sau anual de venituri si cheltuieli fondurile necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", care sa asigure, pe baze stiintifice si manageriale moderne, realizarea obiectivelor si a atributiilor stabilite prin prezenta hotarare, in conditiile specifice economiei de piata, a perspectivelor de integrare europeana si euroatlantica, precum si ale aplicarii standardelor internationale de calitate in domeniu, pe baza activitatilor proprii de cercetare-dezvoltare.
    (2) Personalul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", preluat prin reorganizare de la Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor, isi pastreaza salariile si functiile avute la data reorganizarii, in relatie cu structura organizatorica si precizarile din anexele nr. 1 si nr. 2.
    Art. 10
    Denumirea Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor se inlocuieste cu denumirea Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" in cuprinsul urmatoarelor acte normative:
    - Hotararea Guvernului nr. 281/1993 (titlul anexei nr. 9 si pct. 1 din nota de la anexa nr. 10);
    - Hotararea Guvernului nr. 480/1994 (nr. crt. 3 din cap. I din anexa nr. 2);
    - Hotararea Guvernului nr. 567/1996 (anexa), precum si in alte acte normative in vigoare.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Aceasta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei; de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitie contrara.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Alexandru Lapusan

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
    Agentia Nationala pentru Ameliorare
    si Reproductie in Zootehnie
    "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (ANARZ)

                       ________________________
   _______________    |    | AGENTIA NATIONALA |    ____________________
  | CONSILIUL DE  |   | 10 | PENTRU AMELIORARE |   | CONSILIUL          |
  | ADMINISTRATIE |<--|____| SI REPRODUCTIE IN |-->| TEHNICO-STIINTIFIC |
  |_______________|   |    | ZOOTEHNIE         |   |____________________|
                      | a) | "PROF. DR. G.K.   |
                      |    | CONSTANTINESCU"   |
                      |____|___________________|
                                 |
                                 |
                                 \/
      ____________      __________________      ____________________________
     | CONSILIERI |<---| DIRECTOR GENERAL |--->| 15 | DIRECTIA ECONOMICO-   |
     | SI EXPERTI |    |__________________|    |____| FINANCIARA, MARKETING |
     |____________|              |             | c) | SI ADMINISTRATIVA     |
                                 |             |____|_______________________|
            _____________________|______________________
           |                     |          |           |
           |                     |          |           |
           \/                    \/         |           \/
   __________________   _________________   |   ___________________
  |    | DIRECTIA    | |    | DIRECTIA   |  |  |    | LABORATORUL  |
  | 25 | GENERALA    | | 20 | PENTRU     |  |  | 15 | METODOLOGIC  |
  |    | PENTRU      | |    | PROTECTIA  |  |  |    | PENTRU       |
 _|____| AMELIORARE  | |____| RESURSELOR |  |  |____| CONTROLUL    |_______
| |    | GENETICA IN | |    | GENETICE   |  |  |    | CALITATII    |       |
| | b) | ZOOTEHNIE   | | c) | ANIMALE    |  |  | c) | MATERIALULUI |       |
| |    |             | |    |            |  |  |    | SEMINAL      |       |
| |____|_____________| |____|____________|  |  |____|______________|       |
|           |                               |            |                 |
|           |                               |            |                 |
|           \/                              \/           \/                |
|  _____________________    _____________________    _____________________ |
| |    | OFICIUL        |  |    | INSPECTIA DE   |  |    | LABORATORUL    ||
| | 15 | CENTRAL DE     |  | 15 | STAT PENTRU    |  | 15 | CENTRAL PENTRU ||
| |____| BIOINFORMATICA |  |    | CONTROLUL      |  |    | PREVENIREA     ||
| |    | ZOOTEHNICA SI  |  |    | AMELIORARII SI |  |____| TULBURARILOR   ||
| |    | BIOTEHNOLOGICA |  |____| REPRODUCTIEI   |  |    | DE REPRODUCTIE ||
| | d) |                |  | e) | IN ZOOTEHNIE - |  | d) | SI PROFILAXIE  ||
| |    |                |  |    | POLITIA        |  |    | GENETICA       ||
| |    |                |  |    | ZOOTEHNICA     |  |    |                ||
| |____|________________|  |____|________________|  |____|________________||
|     \                               |                          /         |
|       \                             |                        /           |
|         \                           \/                     /             |
|           \    ______________________________________    /               |
|             ->| 23 | CENTRE ZONALE PENTRU AMELIORARE |<-                 |
|               |____| SI REPRODUCTIE IN ZOOTEHNIE     |                   |
|               | f) | (1---7)                         |                   |
|               |____|_________________________________|                   |
|   ____________________________________________________________________   |
|  |      ________   _________   _______   ________   _______           |  |
|  |     |CENTRUL | |CENTRUL  | |CENTRUL| |CENTRUL | |CENTRUL|          |  |
|  |    _|ZONAL   |_|ZONAL    |_|ZONAL  |_|ZONAL   |_|ZONAL  |_         |  |
|  |   | |DOBROGEA| |MARAMURES| |MOLDOVA| |MUNTENIA| |OLTENIA| |        |  |
|  |   | |________| |_________| |_______| |________| |_______| |        |  |
 ->| __|____                                               ____|_______ |<-
   ||CENTRUL|                                             |CENTRUL     ||
   ||ZONAL  |                                             |ZONAL       ||
   ||BANAT -|                                             |TRANSILVANIA||
   ||CRISANA|                                             |____________||
   ||_______|                                                           |
   |____________________________________________________________________|
    __________________________________
   | Explicatii               | Numar |
   |__________________________|_______|
   | Total personal           | 153   |
   |__________________________|_______|
   | din care: | de conducere |  22   |
   |    *)     |______________|_______|
   |           | de executie  | 131*)|
   |___________|______________|_______|

    - Legenda semnelor *) si *) este prezentata la pct. 5) al notei alaturate.

    NOTA:
    1) Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (ANARZ) este in subordinea directa a ministrului agriculturii si alimentatiei, fiind condusa de un director general.
    2) Structura compartimentelor functionale din aceasta organigrama este detaliata in anexa nr. 2 la hotarare.
    3) Conducerea structurilor si a compartimentelor functionale din aceasta organigrama este asigurata astfel: a) presedinte al Consiliului tehnico-stiintific si al Consiliului de administratie este directorul general al ANARZ; b) prin director general adjunct; c) prin director; d) prin director adjunct; e) prin inspector-sef si inspector sef adjunct; f) prin sef de serviciu.
    4) Numirea pe functiile de conducere notate la lit. b) - f) se face pe baza de concurs, in conformitate cu art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, prin decizie a directorului general al ANARZ.
    5) Legenda la tabelul explicativ cu numarul posturilor aprobate: *) in principal functii din anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993 si partial din alte anexe; *) unde se pot utiliza si cercetatori stiintifici atestati de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei sau de ASAS.

    ANEXA 2

                               PRECIZARI
referitoare la structura organizatorica si administrativa a compartimentelor functionale ale Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

    (1) Structura organizatorica si administrativa rezultata prin reorganizarea pe baze stiintifice, tehnice si manageriale moderne, a coordonarii la nivel national si zonal a activitatii de ameliorare genetica si de aplicare a biotehnologiilor de reproductie in zootehnie, este prezentata sintetic in organigrama si nota din Anexa nr. 1.
    (2) Directia generala pentru ameliorare genetica in zootehnie cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Serviciul tehnic pentru controlul oficial al performantelor din zootehnie; Biroul tehnic pentru estimarea valorii de ameliorare la masculi si femele; Biroul tehnic pentru protectia si dezvoltarea fermelor zootehnice de elita; Oficiul de calcul pentru ameliorare genetica si registre genealogice de stat.
    (3) Directia pentru protectia resurselor genetice animale cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Banca de date pentru resurse genetice animale si conectare prin Internet; Oficiul de calcul pentru evidente zootehnice in relatie cu patrimoniul genetic; Banca biotehnologica de resurse genetice animale.
    (4) Inspectia de stat pentru controlul ameliorarii si reproductiei in zootehnie - politia zootehnica cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Inspectia de stat pentru controlul fermelor de elita; Inspectia activitatilor de ameliorare genetica; Inspectia activitatilor de reproductie animala; Compartimentul tehnic pentru avizari ale autorizatiilor zootehnice.
    (5) Oficiul central de bioinformatica zootehnica si biotehnologica cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Laboratorul metodologic de bioinformatica zootehnica si biotehnologica; Compartimentul de coordonare tehnica a retelei nationale de bioinformatica in ameliorare si reproductie; Compartimentul de relatii tehnico-stiintifice nationale si internationale prin Internet.
    (6) Laboratorul metodologic pentru controlul calitatii materialului seminal cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Laboratorul pentru controlul si aplicarea biotehnologiei insamantarilor artificiale la animale de ferma; Laboratorul pentru controlul si aplicarea biotehnologiei transferului de embrioni la animale de ferma; Laboratorul pentru progres tehnico-stiintific in biotehnologia fecundatiei in vitro.
    (7) Laboratorul central pentru prevenirea tulburarilor de reproductie si profilaxie genetica cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Laboratorul pentru prevenirea tulburarilor de reproductie la femele; Laboratorul pentru prevenirea tulburarilor de reproductie la masculi; Laboratorul pentru profilaxia genetica a tulburarilor de reproductie la animale.
    (8) Centrele zonale pentru ameliorare si reproductie in zootehnie sunt repartizate teritorial astfel (in ordine alfabetica): Centrul zonal Banat-Crisana; Centrul zonal Dobrogea; Maramures; Centrul zonal Moldova, Centrul zonal Muntenia; Centrul zonal Oltenia si Centrul zonal Transilvania. Fiecare dintre ele are urmatoarele compartimente functionale: pentru controlul oficial al performantelor zootehnice; pentru registre genealogice de stat; pentru politia zootehnica zonala.
    (9) Directia economico-financiara, marketing si administrativa cuprinde urmatoarele compartimente functionale: Compartimentul financiar-contabilitate; Compartimentul de marketing, investitii si licitatii; Compartimentul de resurse umane si pregatire profesionala; Compartimentul juridic si administrativ.
    (10) Pentru perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor cu studii preuniversitare, universitare si postuniversitare incadrati in compartimentele functionale precizate in aceasta anexa, precum si a celor din reteaua teritoriala de reproductie si selectie, se asigura conditiile administrative, tehnice si economice pentru participarea acestor salariati la urmatoarele forme de perfectionare profesionala: a) cursuri de bioinformatica zootehnica si biotehnologica; b) cursuri pentru controlul complex al calitatii materialului seminal; c) cursuri postuniversitare pentru "Strategii si prognoze in zootehnia moderna"; "Biotehnologia insamantarilor artificiale si transferului de embrioni in zootehnie" si "Profilaxia si combaterea tulburarilor de reproductie la animale"; d) cursuri de documentare pentru cercetare-dezvoltare, consultanta si extensie in domeniu; e) cursuri de specializare pentru politia zootehnica.
    (11) Aspecte administrative: a) in mod asemanator cu Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor (CNRSA), noua institutie rezultata prin reorganizarea acestuia, respectiv Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (ANARZ), are spatii corespunzatoare, fie inchiriate, fie prin relatii de parteneriat; b) sediul central al ANARZ si al unor laboratoare de profil este in cladirea fostului institut National Zootehnic (proiectat, construit si condus de prof. dr. G.K. Constantinescu intre anii 1927 - 1947), din Bucuresti, str. dr. Staicovici nr. 59 - 63, unde a functionat mai multi ani Centrul Republican de Reproductie si Selectie a Animalelor (CRRSA), cladire care apartine Facultatii de Medicina Veterinara din Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti; c) se mentin celelalte sedii actuale pentru compartimentele functionale ale ANARZ, care sunt prezentate in Regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

    ANEXA 3

    A. Populatiile de animale care reprezinta patrimoniul genetic din zootehnie
    (1) In conformitate cu normele internationale si nationale de specialitate, populatiile de animale apartinand patrimoniului genetic national se clasifica astfel: a) populatii in stare normala, in care se includ populatiile cu numar mare de indivizi si pentru care sunt intocmite programe nationale de ameliorare; b) populatii in siguranta, care au un numar mare de indivizi, fara programe nationale de ameliorare sau cu programe de ameliorare zonale; c) populatii vulnerabile, care au efective in scadere rapida prin taiere sau metisare, indiferent daca au sau nu programe de ameliorare; d) populatii in pericol, cu efective matca reduse numeric; e) populatii in stare critica, cu efective matca foarte mici; f) populatii in constituire, prin lucrari de identificare, structurare si realizare de noi creatii biologice.
    (2) Nominalizarea acestor populatii si modalitatile in care se asigura protectia lor se fac de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice, prin Sectia de zootehnie, care, din insarcinare guvernamentala, precizeaza periodic institutul focal si persoanele de contact pentru organizatii internationale care se ocupa cu protectia populatiilor vulnerabile, in pericol si in stare critica.
    B. Categoriile de ferme zootehnice de elita
    (1) In functie de speciile de animale, sexul acestora si utilizarea lor productiva, principalele categorii de ferme zootehnice de elita sunt urmatoarele: a) fermele de taurine, bubaline, ovine, suine si hergheliile, relativ inchise reproductiv; b) centrele de selectie, testare si hibridare pentru pasari, pesti, iepuri, animale de blana, albine si viermi de matase; c) fermele de tauri autorizati pentru producerea de material seminal congelat; d) fermele asociatiilor si sindicatelor de crescatori si gospodariile private cu numar mic de animale de calitate zootehnica atestata; e) depozitele de armasari de reproductie; f) depozitele de berbeci, tapi si vieri utilizati in biotehnologia insamantarilor artificiale; g) biobazele cu femele de reproductie de valoare genetica ridicata, utilizate ca donatoare de embrioni.
    (2) Se vor acorda prioritati strategice de dezvoltare sectoriala pentru toate fermele zootehnice de elita si in special celor prevazute la lit. d) si g).
    (3) Animalele din fermele zootehnice de elita prevazute la alin. (1) se inscriu oficial in Registrul genealogic de stat, cu numere matricole acordate conform instructiunilor nationale si internationale.
    C. Masuri de protectie tehnica si economico-financiara pentru patrimoniul genetic national din zootehnie
    (1) ANARZ, prin structurile sale nationale si zonale, autorizeaza anual si individual fermele zootehnice de elita, pe baza criteriilor tehnico-stiintifice moderne, rezultate din activitatea proprie de cercetare-dezvoltare, racordate la legislatia europeana si euroatlantica, in conformitate cu rezultatele controlului oficial al performantelor zootehnice si ale estimarii computerizate a valorii de ameliorare genetica, in functie de necesarul de reproducatori (masculi si femele) pentru inlocuirea lor in fermele zootehnice de elita si in crescatoriile din treptele de la baza piramidei ameliorarii genetice, in sprijinul crescatorilor de animale.
    (2) Autorizarea acordata conform alin. (1) fermelor zootehnice de elita se retrage cand nu sunt indeplinite normele tehnice si metodologice elaborate de ANARZ, aprobate de Directia generala a productiei animale din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Este necesara acordarea sprijinului tehnic si economico-financiar, diversificat si diferentiat, fiecarei categorii de ferme zootehnice de elita precizate la lit. B alin. (1) din anexa nr. 3, pentru a se realiza consecvent si eficient o protectie reala si o dezvoltare sustinuta ale patrimoniului genetic national din zootehnie, pe baze stiintifice si tehnice moderne, adaptate managementului din economia de piata si corelate cu cerintele impuse de legislatia internationala.
    (4) In aceste scopuri tehnico economice, care reprezinta obiective strategice ale dezvoltarii pe termen lung a zootehniei romanesti, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Consiliul Zootehnic Superior, in colaborare cu ANARZ si cu asociatiile crescatorilor de animale, vor propune periodic actele normative necesare, ce vor fi avizate de Ministerul Finantelor si aprobate la nivelurile decizionale legale.
    (5) Primul pachet al acestor acte normative va fi finalizat in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu prioritate pentru sprijinul crescatorilor privati de animale si pentru adaptarea retelei nationale de reproductie si selectie la cerintele obiective ale economiei de piata, inclusiv prin privatizarea necesara a unor prestari de servicii si cresterea reala a eficientei economico sociale a activitatilor complexe pentru protectia si dezvoltarea patrimoniului genetic national din zootehnie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1223/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1223 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1223/1996
Hotărârea 1297 2008
pentru desemnarea autoritatii nationale competente in ceea ce priveste certificarea carnii de bovine adulte - masculi, in vederea acordarii restituirilor speciale la export in sectorul carnii de vita si manzat si pentru aprobarea atributiilor principale ale acesteia in acest domeniu, precum si pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
Hotărârea 452 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
Instrucţiuni 6280 1996
privind coordonarea, indrumarea si controlul de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a activitatilor de ameliorare si reproductie desfasurate de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu