Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 15 din 11 martie 2010

pentru modificarea si completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinati utilizarii în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 14 aprilie 2010Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. CSA 2.024/2010,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul sănătăţii, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. -Anexa XVII „Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivii alimentar" la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2009/10/CE a Comisiei din 13 februarie 2009 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 14 februarie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 este abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010.

ANEXA

1. Textul referitor la E 234 nisin se înlocuieşte cu următorul text:

„E 234 NISIN

Definiţie

Nisinul este constituit din mai multe polipeptide strâns înrudite, produse în cursul fermentării unui mediu pe bază de lapte sau zahăr de către anumite tulpini naturale de Lactococcus lactis subsp. lactis.

IESCE

Formulă chimică Masă moleculară

215-807-5

C143H230N42O37S7 3 354,12

Compoziţie

Concentratul de nisin conţine cel puţin 900 unităţi per mg într-un amestec de proteine din lapte degresat sau de substanţe solide fermentate si un conţinut minim de clorură de sodiu de 50%.

Descriere Puritate

Pulbere albă

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 3% când se usucă la 102°C-103°C până la obţinerea unei greutăţi constante.

Arsen

Plumb

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg"

2. Textul referitor la E 400 acid alginic se înlocuieşte cu următorul text:

„E 400 ACID ALGINIC

Definiţie

Glicuronoglican liniar compus în principal din unităţi de acid D- manuronic legate în poziţia (3-(1-4) şi L-guluronic legate în poziţia a-(1-4) sub forma unui inel piranozic. Hidrat de carbon coloidal hidrofil extras prin utilizarea unei soluţii alcaline diluate din tulpini naturale aparţinând unor specii diferite de alge marine brune (Phaeophyceae)

IESCE

Formulă chimică

Masă moleculară

232-680-1

(C6H806)n

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziţie

In stare anhidră, acidul alginic degajă cel puţin 20% şi cel mult 23% dioxid de carbon (CO2), echivalentul a cel puţin 91% şi cel mult 104,5% acid alginic (C6H806) n (calculat pe baza unei greutăţi echivalente de 200).

Descriere

Acidul alginic se prezintă sub formă de filamente, granule sau pulbere. Este de culoare albă spre brun-gălbuie şi aproape inodor.

Identificare

A. Solubilitate

Insolubil în apă şi solvenţi organici, greu solubil în soluţii de carbonat de sodiu, hidroxid de sodiu şi fosfat trisodic

B. Test de precipitare    cu clorură de calciu

La 0 soluţie de probă de 0,5% în soluţie de hidroxid de sodiu 1 M se adaugă 0 cincime din volumul său de soluţie de clorură de calciu 2,5%. Se formează un precipitat gelatinos voluminos. Acest test distinge acidul alginic de guma acacia, carboximetilceluloza de sodiu, carboximetilamidon, caragenan, gelatină, gumă ghatti, gumă karaya, gumă din seminţe de carruba, metilceluloză şi gumă adragante.

C. Test de precipitare cu sulfat de amoniu

La 0 soluţie de probă de 0,5% în soluţie de hidroxid de sodiu 1 M se adaugă 0 jumătate din volumul acesteia de soluţie saturată de sulfat de amoniu. Nu se formează precipitat. Acest test distinge acidul alginic de agar-agar, carboximetilceluloza de sodiu, caragenan, pectina dezesterificată, gelatină, gumă din seminţe de carruba, metilceluloză şi amidon.

D. Reacţia de culoare

Se dizolvă cât mai complet posibil 0,01 g de probă prin agitare cu 0,15 ml de hidroxid de sodiu 0,1 N şi se adaugă 1 ml soluţie acidă de sulfat feric. In 5 minute apare 0 coloraţie roşu-vişiniu care în final virează în violet intens.

Puritate

pH-ul unei suspensii de 3% Pierdere prin uscare Cenuşă sulfatată

Intre 2,0 şi 3,5

Nu mai mult de 15% (105°C, 4 ore)

Nu mai mult de 8%, raportat la substanţa anhidră

Hidroxid  de sodiu  (1   M de soluţie)

Nu mai mult de 2% raportat la substanţa anhidră insolubilă

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

3. Textul referitor la E 401 alginat de sodiu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 401 ALGINAT DE SODIU

Definiţie

Denumire chimică Formulă chimică

Masă moleculară Compoziţie

Sare de sodiu a acidului alginic

(C6H7Na06)n

10 000-600 000 (medie tipică)

In stare anhidră degajă cel puţin 18% şi cel mult 21% bioxid de carbon corespunzând la cel puţin 90,8% şi la cel mult 106,0% alginat de sodiu (calculat pe baza unei greutăţi echivalente de 222).

Descriere

Pulbere fibroasă sau granulară de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră

Identificare

Test pozitiv pentru sodiu şi acid alginic

Puritate

Pierdere prin uscare

Substanţă insolubilă în apă

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 15% (105°C, 4 ore)

Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa anhidră

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

4. Textul referitor la E 402 alginat de potasiu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 402 ALGINAT DE POTASIU

Definiţie

Denumire chimică Formulă chimică

Masă moleculară

Sare de potasiu a acidului alginic

(C6H7K06)n

10 000-600 000 (medie tipică)

Compoziţie

In stare anhidră degajă cel puţin 16,5% şi cel mult 19,5% dioxid de carbon corespunzând la cel puţin 89,2% şi la cel mult 105,5% alginat de potasiu (calculat pe baza unei greutăţi echivalente de 238)

Descriere Identificare

Pulbere fibroasă sau granulară de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră

Test pozitiv pentru potasiu şi pentru acid alginic

Puritate

Pierdere prin uscare

Substanţă insolubilă în apă

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 15% (105°C, 4 ore)

Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa anhidră

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

5. Textul referitor la E 403 alginat de amoniu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 403 ALGINAT DE AMONIU

Definiţie

Denumire chimică Formulă chimică

Masă moleculară Compoziţie

Sare de amoniu a acidului alginic

(C6H11NO6)n

10.000-600.000 (medie tipică)

In stare anhidră degajă cel puţin 18% şi cel mult 21% bioxid de carbon corespunzând la cel puţin 88,7% şi la cel mult 103,6% alginat de amoniu (calculat pe baza unei greutăţi echivalente de 217)

Descriere

Pulbere fibroasă sau granulară de culoare alb-gălbuie

Identificare

Test pozitiv pentru amoniu şi acid alginic

Puritate

Pierdere prin uscare

Cenuşă sulfatată

Substanţă insolubilă în apă

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 15% (105°C, 4 ore)

Nu mai mult de 7%, raportat la substanţa uscată

Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa anhidră

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

6. Textul referitor la E 404 alginat de calciu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 404 ALGINAT DE CALCIU

Sinonime

Sare de calciu a alginatului

Definiţie

Denumire chimică Formulă chimică

Masă moleculară Compoziţie

Sare de calciu a acidului alginic

(C6H7Ca1/206)n

10.000-600.000 (medie tipică)

In stare anhidră degajă cel puţin 18% şi cel mult 21% dioxid de carbon corespunzând la cel puţin 89,6% şi la cel mult 104,5% alginat de calciu (calculat pe baza unei greutăţi echivalente de 219)

Descriere

Pulbere fibroasă sau granulară de culoare alb-gălbuie, aproape inodoră

Identificare

Test pozitiv pentru calciu şi acid alginic

Puritate

Pierdere prin uscare

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 15,0% (105°C, 4 ore)

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

7. Textul referitor la E 405 alginat de propan-1,2-diol se înlocuieşte cu următorul text:

„E 405 ALGINAT DE PROPAN-1,2-DIOL

Sinonime

Alginat de hidroxipropil

Esterde propan-1,2-diol al acidului alginic

Alginat de propilen glicol

Definiţie

Denumire chimică

Esterde propan-1,2-diol al acidului alginic; compoziţie variabilă în funcţie de gradul de esterificare şi procentul de grupe carboxil libere şi neutralizate din moleculă

Formulă chimică

Masă moleculară Compoziţie Descriere

(C9H14O7)n (esterificat)

10 000-600 000 (medie tipică)

In stare anhidră degajă cel puţin 16% şi cel mult 20% bioxid de carbon

Pulbere fibroasă sau granulară de culoare albă spre brun-gălbuie, aproape inodoră

Identificare

Test pozitiv pentru propan-1,2-diol şi acid alginic după hidroliză

Puritate

Pierdere prin uscare

Conţinut total de propan-1,2-diol

Conţinut de propan-1,2-diol liber

Substanţă insolubilă în apă

Formaldehidă

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 20% (105°C, 4 ore)

Nu mai puţin de 15% şi nu mai mult de 45%

Nu mai mult de 15%

Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa anhidră

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 500 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

8. Textul referitor la E 407 caragenan se înlocuieşte cu următorul text:

„E 407 CARAGENAN

Sinonime

Produsele comerciale se vând sub diferite denumiri, ca de exemplu:

Spumă de Irlanda

Eucheuman (din specii de Eucheuma)

Iridophycan (din specii de Iridaea)

Hypnean (din specii de Hypnea)

Furcellaran sau agar-agar de Danemarca (din Furcellaria fastigiata)

Caragenan (din specii de Chondrus şi Gigartina)

Definiţie

Caragenanul se obţine prin extracţie apoasă din tulpini naturale de alge marine aparţinând familiilor  Gigartinaceae,   Solieriaceae,   Hypneaeceae  şi  Furcellariaceae,  din  clasa Rhodophyceae (alge marine roşii). Nu se utilizează niciun precipitant organic altul decât metanol, etanol şi propanol-2. Caragenanul se compune în principal din săruri de potasiu, sodiu, magneziu şi calciu ale esterilor sulfataţi de polizaharide care, prin hidroliză, duc la formarea de galactoză şi de 3,6-anhidrogalactoză. Caragenanul nu se hidrolizează şi nici nu se supune unei degradări chimice. Formaldehidă poate fi prezentă ca impuritate accidentală până la un nivel maxim de 5 mg/kg.

IESCE

232-524-2

Descriere

Pulbere grunjoasă spre fină, de culoare gălbuie spre incoloră, practic inodoră

Identificare

Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză şi sulfat

Puritate

Conţinut în metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1%, separat sau în combinaţie

Vâscozitatea unei soluţii 1,5% la 75°C

Nu mai puţin de 5 mPa.s

Pierdere prin uscare Sulfat

Nu mai mult de 12% (105°C, 4 ore)

Nu mai puţin de 15% şi nu mai mult de 40%, raportat la substanţa uscată (ca S04)

Cenuşă

Nu mai puţin de 15% si nu mai mult de 40%, determinată raportat la substanţa uscată la 550°C

Cenuşă insolubilă în acid Substanţă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată (insolubilă în acid clorhidric 10%) Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa uscată (insolubilă în acid sulfuric 1% v/v)

Caragenan cu masă moleculară mică

(Fracţie cu masă moleculară sub 50 kDa)

Nu mai mult de 5%

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 2 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

9. Textul referitor la E 407a algă Eucheuma prelucrată se înlocuieşte cu următorul text:

„E 407a ALGĂ EUCHEUMA PRELUCRATĂ

Sinonime

PES (acronim pentru alga Eucheuma prelucrată)

Definiţie

Alga Eucheuma prelucrată se obţine prin tratament în mediu alcalin apos (KOH) al tulpinilor naturale  de  alge   marine  Eucheuma  cottonii şi   Eucheuma  spinosum,  din   clasa Rhodophyceae (alge marine roşii), pentru a îndepărta impurităţile şi prin spălare cu apă dulce, urmată de uscare, pentru a obţine produsul. Purificare mai bună poate fi realizată prin spălare cu metanol, etanol şi propanol-2 şi uscare. Produsul constă în principal în sărurile de potasiu ale esterilor sulfataţi ai polizaharidelor care, prin hidroliză, duc la formarea de galactoză şi de 3,6-anhidrogalactoză. Sărurile de sodiu, calciu şi magneziu ale esterilor sulfataţi ai polizaharidelor sunt prezente în cantităţi mai mici. Produsul mai conţine până la 15% celuloză din alge. Caragenanul din alga Eucheuma prelucrată nu se hidrolizează şi nici nu se supune unei degradări chimice. Formaldehida poate fi prezentă ca impuritate accidentală până la un nivel maxim de 5 mg/kg.

Descriere

Pulbere grunjoasă spre fină, de culoare cafenie spre gălbuie, practic inodoră

Identificare

A. Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză şi sulfat

B. Solubilitate Puritate

In apă formează suspensii vâscoase tulburi. Insolubilă în etanol

Conţinut în metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1%, separat sau în combinaţie

Vâscozitatea unei soluţii 1,5% la 75°C

Nu mai puţin de 5 mPa.s

Pierdere prin uscare

Sulfat

Cenuşă

Nu mai mult de 12% (105°C, 4 ore)

Nu mai puţin de 15% şi nu mai mult de 40%, raportat la substanţa uscată (ca S04)

Nu mai puţin de 15% si nu mai mult de 40%, determinată raportat la substanţa uscată la 550°C

Cenuşă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată (insolubilă în acid clorhidric 10%)

Substanţă insolubilă în acid

Nu mai puţin de 8% şi nu mai mult de 15%, raportat la substanţa uscată (insolubilă în acid sulfuric 1% v/v)

Caragenan  cu    masă moleculară mică

Nu mai mult de 5%

(Fracţie cu masă moleculară sub 50 kDa)

Arsen

Plumb

Mercur

Cadmiu

Număr total de germeni

Drojdii şi mucegaiuri

E. coli

Specii de Salmonella

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 5 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 2 mg/kg

Nu mai mult de 5.000 de colonii per gram

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

Absentă în 5 g

Absente în 10 g"

10. Textul referitor la E 412 gumă de guar se înlocuieşte cu următorul text:

„E 412 GUMA DE GUAR

Sinonime

Gumă de Cyamopsis Făină de guar

Definiţie

Guma de guar este endospermul măcinat al seminţelor din tulpini naturale de plantă guar, Cyamopsis tetragonolobur (L.) Taub (familia Leguminosae). Conţine în principal o polizaharidă   hidrocoloidală   cu   masă   moleculară   mare,   formată   din   unităţi   de galactopiranoză şi manopiranoză combinate prin legături glicozidice, care poate fi descris din punct de vedere chimic ca galactomanan. Pentru ajustarea vâscozităţii, guma poate fi hidrolizată parţial, fie prin tratament termic, fie prin tratament oxidativ slab, alcalin sau acid.

IESCE

232-536-0

Masă moleculară

Compoziţie Descriere

Constă în principal într-un polizaharid hidrocoloidal cu masă moleculară mare (50.000- 8.000.000).

Conţinut în galactomanan de cel puţin 75%

Pulbere aproape inodoră, de culoare albă spre alb-gălbuie

Identificare

A. Teste pozitive pentru galactoză şi manoză

B. Solubilitate Puritate

Solubilă în apă rece

Pierdere prin uscare

Cenuşă

Substanţă insolubilă în acid

Proteine (N x 6,25)

Nu mai mult de 15% (105°C, 5 ore)

Nu mai mult de 5,5%, determinată la 800°C

Nu mai mult de 7%

Nu mai mult de 10%

Amidon

Nedetectabil prin următoarea metodă: la o soluţie probă de 1 la 10 se adaugă câteva picături de soluţie de iod (nu apare coloraţie albastră)

Peroxizi organici

Furfural

Plumb

Arsen

Mercur

Cadmiu

Nu mai mult de 0,7 mEq de oxigen activ/kg de eşantion

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 2 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg"

11. După E 503(ii) bicarbonat de amoniu se introduce următorul text referitor la E 504(i) carbonat de magneziu:

„E 504(i) CARBONAT DE MAGNEZIU

Sinonime

Hidromagnezit

Definiţie

Carbonatul de magneziu este un carbonat de magneziu hidratat alcalin sau hidratat normal ori un amestec al acestora două.

Denumire chimică Formulă chimică IESCE

Compoziţie

Carbonat de magneziu

MgC03.nH20

208-915-9

Nu mai puţin de 24% şi nu mai mult de 26,4% Mg

Descriere Identificare

Masă friabilă, uşoară, inodoră, de culoare albă sau pulbere voluminoasă albă

A. Solubilitate

Practic insolubil în apă sau în etanol

B. Teste pozitive pentru magneziu şi carbonat

Puritate

Substanţă insolubilă în acid

Substanţă solubilă în apă

Calciu

Arsen

Plumb

Mercur

Nu mai mult de 0,05%

Nu mai mult de 1%

Nu mai mult de 0,4%

Nu mai mult de 4 mg/kg

Nu mai mult de 2 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg"

12. Textul referitor la E 526 hidroxid de calciu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 526 HIDROXID DE CALCIU

Sinonime

Definiţie

Var stins, var hidratat

Denumire chimică

IESCE

Formulă chimică

Masă moleculară

Compoziţie

Descriere

Hidroxid de calciu

215-137-3

Ca(OH)2

74,09

Conţinut de cel puţin 92%

Pulbere albă

Identificare

A. Teste pozitive pentru alcali şi calciu

B. Solubilitate

Puţin solubil în apă. Insolubil în etanol. Solubil în glicerol.

Puritate

Cenuşă insolubilă în acid

Săruri alcaline şi de magneziu

Bariu

Fluor

Arsen

Plumb

Nu mai mult de 1,0%

Nu mai mult de 2,7%

Nu mai mult de 300 mg/kg

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 6 mg/kg"

13. Textul referitor la E 529 oxid de calciu se înlocuieşte cu următorul text:

„E 529 OXID DE CALCIU

Sinonime

Definiţie

Var ars

Denumire chimică IESCE

Formulă chimică

Masă moleculară Compoziţie

Descriere

Oxid de calciu

215-138-9

CaO

56,08

Conţinut de cel puţin 95%, raportat la substanţa calcinată

Masă granulară inodoră, dură, de culoare albă sau alb-cenuşie sau pulbere albă spre alb-cenuşie

Identificare

A. Test pozitiv pentru alcali şi calciu

B. La umezirea cu apă a probei se generează căldura.

C. Solubilitate Puritate

Puţin solubil în apă. Insolubil în etanol. Solubil în glicerol.

Pierdere prin calcinare

Substanţa insolubilă în acid

Bariu

Săruri alcaline şi de magneziu

Fluor

Arsen

Plumb

Nu mai mult de 10% (cca 800°C până la greutate constantă)

Nu mai mult de 1%

Nu mai mult de 300 mg/kg

Nu mai mult de 3,6%

Nu mai mult de 50 mg/kg

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 7 mg/kg"

14. Textul referitor la E 901 ceară de albine se înlocuieşte cu următorul text:

„E 901 CEARĂ DE ALBINE

Sinonime

Definiţie

Ceară albă, ceară galbenă

Ceara de albine galbenă este ceara obţinută prin topirea cu apă fierbinte a pereţilor

fagurelui construit de albina de miere, Apis mellifera L, urmată de îndepărtarea materiilor străine.

Ceara de albine albă se obţine prin înălbirea cerii de albine galbene.

IESCE

Descriere

232-383-7 (ceară de albine)

Bucăţi sau plăci de culoare alb-gălbuie (ceara albă) sau gălbuie spre brun-cenuşie (ceara galbenă) cu margini de fracţionare cu aspect granularfin şi necristalin, având'un miros agreabil, asemănător mierii de albine

Identificare

A.  Interval de topire

B.  Densitate specifică

C. Solubilitate

Puritate

Indice de aciditate

Indice de saponificare

Conţinutul în peroxid

Glicerol şi alţi polioli

Cerezină, parafine şi anumite alte ceruri

Grăsimi, ceară de Japonia, colofoniu şi săpunuri

Arsen

Plumb

Mercur

Intre 62°C şi 65°C

Aproximativ 0,96

Insolubilă în apă. Puţin solubilă în alcool. Foarte solubilă în cloroform şi eter

Indice de aciditate

Nu mai puţin de 17 şi nu mai mult de 24

87-104

Nu mai mult de 5

Nu mai mult de 0,5% (ca glicerol)

Absente

Absente

Nu mai mult de 3 mg/kg

Nu mai mult de 2 mg/kg

Nu mai mult de 1 mg/kg"

15. Textul referitor la E 905 ceară microcristalină se înlocuieşte cu următorul text:

„E 905 CEARĂ MICROCRISTALINĂ

Sinonime

Ceară din petrol, ceară din hidrocarburi, ceară Fischer-Tropsch, ceară sintetică, parafină sintetică

Definiţie

Amestecuri rafinate de hidrocarburi solide, saturate, obţinute din materii prime petroliere sau sintetice

Descriere

Ceară inodoră, de culoare albă spre galben-chihlimbar

Identificare

A. Solubilitate

Insolubilă în apă, foarte puţin solubilă în etanol

B. Indice de refracţie

nD100 1,434-1,448 Alternativ: nD120n 1,426-1,44

Puritate

Masă moleculară

In medie, nu mai puţin de 500

Vâscozitate

Nu mai puţin de 1,1 x 10-5 m2 si la 100°C

Alternativ: 'nu mai puţin de 0,8 x 10-5 m2 s-1 la 120°C, dacă este în stare solidă la 100°C

Reziduu la calcinare

Nu mai mult de 0,1% în greutate

Număr   carbonic   la   punct   de distilare 5%

Nu mai mult de 5% molecule cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25

Culoare

Test pozitiv

Sulf

Nu mai mult de 0,4% în greutate

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 3 mg/kg

Compuşi aromatici policiclici

Hidrocarburile aromatice policiclice, obţinute prin extracţie cu dimetil-sulfoxid, trebuie să respecte următoarele limite de absorbţie a razelor ultraviolete:

Nm

Absorbanta maximă

per cm de lungime

de parcurs

280-289

0,15

290-299

0,12

300-359

0,08

360-400

0,02

Alternativ, dacă este în stare solidă, la 100°C

Metoda PAC conform 21 CFR& 175.250

Absorbanta la 290 nm în decahidronaftalină la 88°C: nu depăşeşte 0,01."

16. Textul referitor la E 230 bifenil şi E 233 thiabendazol se elimină.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 15/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 15 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu