E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 190 din 26 aprilie 1994

privind infiintarea Zonei libere Galati si a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 13 mai 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se instituie regimul de zona libera in municipiul Galati, pe o suprafata de 136,98 ha, conform anexelor nr. 1 si 3*) la prezenta hotarare.
    Activitatile specifice regimului de zona libera se vor desfasura numai in perimetre imprejmuite. Desfasurarea unor astfel de activitati in afara perimetrelor imprejmuite este interzisa.
------------------
    *) Anexa nr. 3, reprezentand planul de amplasament al Zonei libere Galati, se transmite celor interesati.

    Art. 2
    Se infiinteaza Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", cu sediul in municipiul Galati, strada Portului + soseaua Basarabiei.
    Art. 3
    Se aproba deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei "Zona libera Galati" si infiintarea Vamii "Zona libera Galati".
    Art. 4
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" este persoana juridica romana, coordonata de Ministerul Transporturilor prin Agentia Zonelor Libere si functioneaza pe principiile gestiunii economice si autonomiei financiare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 si ale regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Pentru primul an calendaristic de activitate a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", cheltuielile de organizare si functionare, inclusiv pentru realizarea primei investitii de imprejmuire a platformei, se vor face in limita sumei de 305 milioane lei, care se suporta din rezerva bugetara, majorindu-se in mod corespunzator prevederile din bugetul de stat pentru Ministerul Transporturilor.
    Art. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" se constituie din bunuri proprietate publica, destinate cu titlu de administrare, astfel:
    a) o suprafata de 130 ha teren arabil proprietate publica, situat in intravilan, in valoare de 1.098.500 mii lei, transmisa fara plata din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati;
    b) o suprafata de 6,98 ha teren proprietate publica, evaluat, impreuna cu fondurile fixe din perimetrul respectiv, la suma de 447.998 mii lei, transmisa fara plata din administrarea Regiei Autonome "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", cu dimensiunea corespunzatoare a patrimoniului acesteia.
    Art. 6
    Persoanele fizice si juridice care introduc sau scot bunuri in/din Zona libera Galati au obligatia sa prezinte organelor vamale documentele prevazute de legislatia romana si de conventiile internationale la care Romania este parte.
    Marfurile periculoase pot intra in Zona libera Galati numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare in acest domeniu si pot fi depozitate numai in spatiile amenajate special in acest scop de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati".
    Art. 7
    Supravegherea vamala se efectueaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. In vederea exercitarii acestei supravegheri la caile de acces in Zona libera Galati, vor fi instalate posturi fixe si mobile de control permanente, iar pentru caile de acces fluviale vor fi folosite posturi de patrulare fluviala sau aeriana, dupa caz, permanente ori temporare, in functie de trafic.
    In scopul desfasurarii activitatilor specifice din Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona libera Galati" se aproba suplimentarea numarului de posturi la Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor potrivit anexelor nr. 4 si 5 la prezenta hotarare.
    Vama "Zona Libera Galati" se doteaza de catre Ministerul Finantelor, prin Directia Generala a Vamilor, in conditiile reglementarilor in vigoare, cu mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 6 la prezenta hotarare, finantarea acestora asigurandu-se din fondul special prevazut de Legea nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale.
    Cheltuielile care privesc personalul si dotarea, cu exceptia cheltuielilor privind mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 6 la prezenta hotarare, se asigura de catre fiecare dintre ordonatorii principali de credite implicati, in cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.
    Art. 8
    Autoritatile vamale, autoritatile politiei de frontiera, alte autoritati administrative care desfasoara activitati in Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona libera Galati" pot efectua verificari in interiorul Zonei libere Galati in cazul existentei unor sesizari sau suspiciuni privind incalcarea prevederilor legale specifice domeniului lor de activitate, cu anuntarea prealabila a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati".
    Art. 9
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" va pune gratuit la dispozitia autoritatilor care functioneaza, potrivit legii, in Punctul de control pentru trecerea frontierei "Zona libera Galati ", spatiile de lucru si mijloacele de comunicatii necesare bunei desfasurari a activitatilor lor specifice. Spatiile vor fi stabilite de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", impreuna cu Directia Generala a Vamilor, si vor fi realizate conform proiectelor avizate de aceasta.
    Activitatea autoritatilor prevazute la alineatul precedent va incepe numai dupa darea in folosinta a acestor spatii.
    Art. 10
    Controlul pasapoartelor si al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat romane, apartinand persoanelor care intra si ies in/din Zona libera Galati, se efectueaza de catre autoritatile politiei de frontiera, conform prevederilor Legii nr. 56/1992.
    Art. 11
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" va realiza imprejmuirea platformelor mentionate in anexa nr. 1 din prevederile bugetare prevazute la art. 4 alin. 2, pe baza de studii de prefezabilitate, elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 12
    Activitatea de concesionare si inchiriere de terenuri si constructii in Zona libera Galati se desfasoara sub indrumarea si coordonarea Agentiei Zonelor Libere in cadrul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu legislatia si normele privind metodologia concesionarii, inchirierii si locatiei de gestiune.
    Comisia de licitatie va fi numita de Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" si va fi formata din reprezentanti ai acesteia, ai Agentiei Nationale pentru Privatizare, ai Ministerului Finantelor, precum si ai Agentiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor.
    Realizarea activitatilor care se pot efectua in Zona libera Galati de catre persoane romane sau straine este permisa numai pe baza de licente eliberate de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", avizate, dupa caz, de Ministerul Comertului, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul de Interne sau Directia Generala a Vamilor.
    Art. 13
    Predarea-primirea patrimoniului afectat regiei autonome se va efectua pe baza de protocol, incheiat in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, intre Consiliul Local al Municipiului Galati si, respectiv, Regia Autonoma "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", in calitate de predatori, si Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", in calitate de primitor.
    Patrimoniul  Regiei Autonome "Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", prevazute la pozitia 6 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 19/1991, se diminueaza cu valorile prevazute in protocolul de predare-primire.
    Art. 14
    Pentru primul an calendaristic de functionare a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" salarizarea personalului acesteia se va face in conformitate cu prevederile anexei nr. 11 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993, iar statul de functii si organigrama vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 15
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul transporturilor,
                      Aurel Novac

                      p. Ministrul apelor,
                      padurilor si
                      protectiei mediului,
                      Florin Stadiu,
                      secretar de stat

                      Ministru de interne,
                      Doru Ioan Taracila

                      p. Ministrul comertului,
                      Mihai Berinde,
                      secretar de stat


    ANEXA 1

                DELIMITAREA TERITORIALA A ZONEI LIBERE GALATI
    Zona libera Galati cuprinde teritoriile delimitate de urmatoarele platforme:
    Platforma nr. I - cu o suprafata de 130 ha, delimitata astfel:
    - la est - canalul magistral de irigatie  Lunca;
    - la sud - Societatea Comerciala "Degere Oil Terminal - S.A. si fluviul Dunarea;
    - la vest - drumul de legatura intre soseaua Basarabiei si Dunare;
    - la nord - soseaua Basarabiei.
    Platforma nr. II - cu o suprafata de 6,98 ha, delimitata astfel:
    - la est - Societatea Comerciala "Degere Oil Terminal" - S.A.;
    - la sud - fluviul Dunarea;
    - la vest - linia care delimiteaza dana 50 de dana 51;
    - la nord - Societatea Comerciala "Minersort" - S.A.

    ANEXA 2

              REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Zonei libere Galati

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Zona libera Galati este supusa prevederilor prezentului regulament de organizare si functionare.
    Art. 2
    Administrarea Zonei libere Galati se realizeaza de catre "Administratia Zonei Libere Galati", care se organizeaza si functioneaza ca regie autonoma, avand atributiile prevazute in prezentul regulament.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului regulament de organizare si functionare si a legislatiei in vigoare.
    Art. 4
    Sediul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" este in municipiul Galati, strada Portului + soseaua Basarabiei. Acest sediu va putea fi schimbat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 5
    Delimitarea geografica a Zonei libere Galati este urmatoarea:
    Platforma nr. I - in suprafata de 130 ha, delimitata astfel:
    - la est - canalul magistral de irigatie Lunca;
    - la sud - Societatea Comerciala "Degere Oil Terminal" - S. A. si fluviul Dunarea;
    - la vest - drumul de legatura intre soseaua Basarabiei si Dunare;
    - la nord - soseaua Basarabiei.
    Platforma nr. II - in suprafata de 6,98 ha, delimitata astfel:
    - la est - Societatea Comerciala "Degere Oil Terminal" - S.A.;
    - la sud - fluviul Dunarea;
    - la vest - linia care delimiteaza dana 50 de dana 51;
    - la nord - Societatea Comerciala "Minersort" - S.A.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 6
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" are ca obiect de activitate administrarea si exploatarea suprafetei declarate zona libera.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", in calitate de administrator a bunurilor din patrimoniul sau, are urmatoarele atributii:
    a) raspunde de respectarea reglementarilor legale aplicabile in realizarea obiectului sau de activitate si controleaza felul in care persoanele care activeaza in zona libera respecta prevederile legale care se aplica in aceasta zona;
    b) concesioneaza si inchiriaza terenuri si constructii din Zona libera Galati persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile prevazute de lege;
    c) administreaza si asigura exploatarea platformelor, magaziilor, instalatiilor, utilajelor, cladirilor social-administrative, grupurilor sociale, statiilor de transformare, suprafetelor de teren si a altor imobile aflate in dotare proprie;
    d) asigura repararea si intretinerea constructiilor si instalatiilor pe care le administreaza;
    e) asigura intretinerea in stare de functionare a unitatilor privind furnizarea de apa, agent termic si energie electrica;
    f) asigura intretinerea cailor rutiere de acces;
    g) asigura salubrizarea cladirilor si constructiilor situate in Zona libera Galati si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si industriale;
    h) inregistreaza situatia statistica a datelor de productie si financiare ale agentilor economici care utilizeaza Zona libera Galati;
    i) avizeaza si coordoneaza realizarea activitatilor in Zona libera Galati prin eliberarea de licente tuturor utilizatorilor zonei libere - agenti economici, persoane fizice si juridice, romane sau straine -, in scopul dezvoltarii echilibrate a zonei, evitarii concurentei neloiale si protejarii mediului ambiant;
    j) stabileste, potrivit reglementarilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitatile pe care le desfasoara in interiorul Zonei libere Galati sau in legatura cu aceasta, pe baza analizei complete si comparative, si le supune aprobarii consiliului de administratie al regiei;
    k) in calitate de administrator al Zonei libere Galati, insoteste echipele care controleaza mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;
    l) avizeaza documentatiile tehnice si proiectele de executie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de catre agenti economici romani sau straini ori in cooperare cu acestia, in conformitate cu legislatia in vigoare, in scopul dezvoltarii echilibrate a Zonei libere Galati si al protectiei mediului ambiant;
    m) asigura aplicarea normelor de protectie a muncii si a mediului inconjurator, a normelor de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si controleaza modul de respectare a acestor norme;
    n) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
    o) intocmeste, supune spre aprobare si executa, conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie;
    p) informeaza periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agentia Zonelor Libere, asupra activitatilor desfasurate in Zona libera Galati si a eficientei acestora;
    r) elaboreaza studii si programe privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare, modernizare si sistematizare a Zonei libere Galati;
    s) organizeaza si desfasoara activitatea de paza si control la portile ce acces si pe intreg teritoriul Zonei libere Galati.
    Art. 8
    In Zona libera Galati se pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, conditionarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vinzarea-cumpararea, expertizarea, repararea, dezmembrarea marfurilor, transportul si expeditiile interne si internationale;
    b) organizarea de expozitii;
    c) organizarea operatiunilor de bursa si financiar-bancare cu avizul Bancii Nationale a Romaniei;
    d) infiintarea de cantine si restaurante, precum si de magazine de desfacere sau comercializare "en gros" sau "en detail", in perimetrul zonei libere;
    e) inchirierea sau concesionarea cladirilor, terenurilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate din zona libera, destinate construirii de obiective economice;
    f) controlul calitativ si cantitativ al marfurilor;
    g) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereaza in Zona libera Galati;
    h) prestari de servicii, precum si alte activitati specifice regimului de zona libera.
    Activitatile prevazute la alin. 1 se vor desfasura asigurandu-se masurile de protectie a mediului. In baza aprobarii conducerii Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", personalul de control al protectiei mediului i se permite accesul in Zona libera Galati pentru efectuarea controlului de specialitate.
    Art. 9
    Activitatile prevazute la art. 8 se realizeaza de agentii economici utilizatori ai Zonei libere Galati, cu avizul si pe baza licentelor eliberate de Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", in conformitate cu instructiunile Ministerului Transporturilor si cu legislatia in vigoare.
    Art. 10
    Introducerea sau scoaterea in/din Zona libera Galati a marfurilor de orice fel si a mijloacelor de transport se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste controlul sau supravegherea vamala, controlul de frontiera, controlul sanitar-veterinar sau fitosanitar, dupa caz.
    In Zona libera Galati este interzis accesului marfurilor al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei prin lege sau prin conventiile internationale la care Romania este parte.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 11
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" este in valoare de 1.546.498 mii lei.
    Art. 12
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" este administratorul bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de administrare, regia foloseste bunurile pe care le are in patrimoniu in scopul realizarii obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

    CAP. 4
    Organele de conducere

    Art. 13
    Conducerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general al regiei. Acesta este si presedintele consiliului de administratie si este numit de ministerul transporturilor.
    Art. 14
    Consiliul de administratie se numeste prin ordinul ministrului transporturilor si este compus din 7 membri, dupa cum urmeaza:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - economisti, ingineri, juristi, tehnicieni dintre salariatii Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" sau specialisti din afara acesteia.
    La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati si reprezentanti ai altor institutii publice, pentru consultare.
    Activitatea consiliului de administrare se desfasoara pe baza prezentului regulament si al regulamentului propriu de organizare si functionare.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade.
    Completarea locurilor vacante se va face numai cu persoane de aceeasi specialitate cu cea a membrilor supusi inlocuirii.
    Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.
    Art. 16
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate.
    Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 17
    Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori interesele regiei o cer, la solicitarea presedintelui, care stabileste ordinea de zi, sau la solicitarea a cel putin jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi remunerata pe baza de contract civil.
    Art. 19
    Consiliul de administratie poate lua hotarari numai in prezenta majoritatii simple a membrilor sai. Daca aceasta majoritate nu este realizata, intrunirea consiliului de administratie se reprogrameaza intr-un termen de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba conceptia si strategia de dezvoltare a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente, intretinerea functionalitatii si repararea tuturor constructiilor din administrare;
    b) analizeaza bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi si le inainteaza Ministerului Finantelor, cu avizul Ministerului Transporturilor, pentru a fi aprobate potrivit legii;
    c) propune spre aprobare organelor competente bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre regie;
    e) stabileste prin negociere, potrivit legii, salariile personalului regiei, incepand cu al doilea an calendaristic de functionare;
    f) aproba structura organizatorica a regiei, intocmeste nomenclatoarele de functii si decide infiintarea de noi compartimente de activitate sau desfiintarea altora existente, incepand cu al doilea an calendaristic de functionare;
    g) stabileste atributiile, precum si relatiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu tertii;
    h) aproba volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate pentru investitii, conform prevederilor legale;
    i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si incheierea unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune;
    j) aproba constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a altor fonduri, in conditiile legii;
    k) aproba, in conditiile legii, angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv pentru investitii, tranzactii financiare si comerciale, vanzari sau inchirieri de bunuri mobile sau imobile proprietatea regiei, care nu mai sunt necesare sau ale caror cheltuieli de intretinere sunt nejustificate economic;
    l) aproba nivelul minim anual al tarifelor si taxelor pentru toate activitatile si prestatiile pe care le efectueaza in Zona libera Galati, pe baza analizei complete si comparative, si le supune spre avizare Ministerului Transporturilor;
    m) aproba si supune spre avizare Ministerului Transporturilor nivelurile sumelor incasate pentru eliberarea de licente utilizatorilor Zonei libere Galati, agentilor economici, persoane fizice sau juridice  romane sau straine, pentru desfasurarea, de catre acestia, de activitati in nume propriu;
    n) asigura respectarea prevederilor legale privind protectia mediului inconjurator, salubrizarea si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si a gunoiului;
    o) prezinta anual Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru anul urmator;
    p) exercita orice alte atributii ce ii revin din prevederile legale in vigoare si adopta orice alte masuri care privesc activitatea regiei.
    Art. 21
    Directorul general al regiei reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.
    Art. 22
    Directorul general al regiei are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie;
    b) asigura conducerea curenta a regiei;
    c) dispune, urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie si a prevederilor legale;
    d) aproba regulamentele si instructiunile de serviciu pentru administrarea, pastrarea si intretinerea mijloacelor materiale aflate in administrarea regiei, dezvoltarea si modernizarea acestora, recrutarea, pregatirea si perfectionarea personalului;
    e) aproba angajarea si concedierea personalului din aparatul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale;
    f) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca;
    g) indeplineste orice alte atributii si aproba orice alte masuri privind activitatea regiei, potrivit legii.
    Art. 23
    Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor de specialitate. Unul dintre directorii de specialitate il inlocuieste pe directorul general, in lipsa acestuia, pe baza unei imputerniciri scrise, data de acesta.

    CAP. 5
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 24
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa metodele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba in conditiile legii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 25
    Regia este obligata sa-si acopere din veniturile rezultate in urma realizarii obiectului sau de activitate toate cheltuielile necesare functionarii si dezvoltarii.
    Art. 26
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati", care va fi supusa aprobarii conform reglementarilor legale in vigoare, se stabileste pentru fiecare exercitiu financiar si cuprinde:
    a) venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesionare, sume provenite din prestari de servicii, din taxe de licente, comisioane, precum si alte venituri legale;
    b) cheltuieli din: valori consumate in activitatea de baza, inclusiv cheltuielile de personal, amortizarea mijloacelor fixe, intretinerea, repararea si exploatarea mijloacelor din patrimoniu, cheltuieli de administrare, rambursarea creditelor, plata dobanzilor, precum si celelalte cheltuieli prevazute de actele normative in vigoare.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual si se defalca pe trimestre.
    Art. 27
    Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce ii sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si a creditelor bancare pentru obiectivelor de investitii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Pentru lucrarile cu ciclu lung de executie, Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" poate incheia contracte de antrepriza, in intelesul legii civile, cu plata esalonata in rate, a caror achitare poate fi prevazuta in mai multe exercitii financiare consecutive.
    Art. 29
    Litigiile Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania sau pot fi solutionate prin arbitraj, potrivit prevederilor legale.
    Art. 30
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 84/1992 si cu alte prevederi legale conexe.


    ANEXA 4

                    NUMARUL DE POSTURI
necesar Ministerului de Interne

  - Ofiteri                                              6
  - Subofiteri                                          10
                                                    -----------
      TOTAL:                                            16


    ANEXA 5

                      NUMARUL DE POSTURI
necesar Ministerului Finantelor - Directia Generala a Vamilor
--------------------------------------------------
Nr.
crt.  Denumirea functiei       Numarul de posturi
--------------------------------------------------
1. Conducere (1 sef vama;
   1 adjunct sef vama;
   4 sefi tura)                             6
2. Controlori vamali                       80
3. Economisti                               2
4. Contabili                                5
5. Casieri                                  2
6. Ingrijitor                               1
7. Muncitor (sofer)                         1
                             ----------------------
   TOTAL:                                  97
---------------------------------------------------

    ANEXA 6

                         LISTA
mijloacelor tehnice pentru dotarea Vamii "Zona Libera Galati"
    1. Un elicopter pentru patrulare aeriana, dotat cu instalatie de semnalizare vizuala si acustica
    2. Doua autoturisme de teren
    3. O salupa rapida pentru navigatie fluviala, dotata cu radar pentru navigatie de orice tip si cu instalatie de semnalizare vizuala si acustica
    4. O statie radio fixa de emisie-receptie
    5. Zece statii radio portabile de emisie-receptie
    6. Patru statii radio mobile de emisie receptie.

                                                     


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 190/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 190 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu