E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1330 2001 abrogat de articolul 16 din actul Hotărârea 1511 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 1330 2001 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 877 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1330 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 877 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 400 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 274 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 5186 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 10 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 369 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 50 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 129 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 509 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 46 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 29 2002
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 630 2001
Hotărârea 1330 2001 in legatura cu Ordin 4234 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1330 din 27 decembrie 2001

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 21 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in unitati sanitare cu paturi, cu autorizatie sanitara de functionare, care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sau cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    (2) Asistenta medicala spitaliceasca se asigura in situatia in care se constata: o stare ce pune in pericol echilibrul normal al functiilor organismului, diagnosticul nu poate fi stabilit in conditiile ambulatoriului de specialitate, necesita tratament sub supraveghere sau recuperare ori in alte situatii justificate din punct de vedere medical.
    Art. 3
    (1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale spitalicesti contractate cu casele de asigurari de sanatate pot fi: tarif pe zi de spitalizare, tarif pe persoana internata - tip "caz rezolvat" - si tarif pe serviciu medical, care se stabilesc prin Normele metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotarare, denumite in continuare norme. In cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurari de sanatate vor aloca, in primele 15 zile ale lunii, pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare.
    (2) Spitalele beneficiaza, de asemenea, si de:
    a) sume aferente programelor de sanatate pentru medicamente si materiale specifice, pe baza unor contracte distincte incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sume pentru servicii medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire a urgentelor (unitate de primire a urgentelor, centru de primire a urgentelor, modul de urgenta, camera de garda), cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta;
    c) sume pentru cofinantarea instalarii aparaturii de inalta performanta;
    d) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7 si medicii, stomatologii si farmacistii stagiari, cu contract de munca in spital;
    e) sume pentru medicii si celalalt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copiii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare, incadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;
    f) sume aferente arieratelor inregistrate pana la data de 30 noiembrie a anului precedent.
    (3) Sumele prevazute la alin. (2) lit. b) - f) se aloca prin incheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti, incheiate de spitale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 4
    Ingrijirile la domiciliu pot fi efectuate in continuarea tratamentului spitalicesc, subcontractate de spitale, si se asigura de furnizori de servicii medicale - unitati specializate si persoane fizice - prin personal mediu sanitar acreditat, respectiv persoane autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei sa presteze aceste servicii, altele decat medici.
    Art. 5
    Modalitatea de plata de catre spitale a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu se stabileste intre partile contractante pe baza tarifelor stabilite potrivit normelor.
    Art. 6
    (1) Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si alte tipuri de transport medical se acorda, in regim de continuitate, prin serviciile de ambulanta prin care se asigura asistenta medicala de urgenta la locul accidentului sau al imbolnavirii si pe timpul transportului pana la unitatea sanitara.
    (2) In cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurari de sanatate vor aloca, in primele 15 zile ale lunii, pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare.
    Art. 7
    (1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti sunt:
    a) tarif pe kilometru echivalent parcurs pentru serviciile de transport;
    b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgenta.
    (2) Pentru alte tipuri de transport medical se utilizeaza tarif pe kilometru echivalent parcurs sau pe ora de zbor.
    Art. 8
    Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii se asigura in unitati medicale de specialitate, respectiv in spitale de recuperare, sectii de recuperare din spitale, sanatorii cu sectii de recuperare pentru adulti si copii, preventorii, unitati ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiuni balneoclimatice si cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, precum si in cabinetele medicale de specialitate din structura unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, cu autorizatie sanitara de functionare si, dupa caz, acreditate.
    Art. 9
    Modalitatile de plata a serviciilor medicale de reabilitare a sanatatii sunt:
    a) tarif pe serviciu medical cuantificat in puncte, respectiv in lei, pentru serviciile medicale acordate in cabinetele medicale de recuperare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001; contravaloarea acestor servicii se suporta din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si in normele de aplicare a acestuia;
    b) tarif pe zi de spitalizare pentru serviciile medicale acordate in spitalele de recuperare si in sectiile de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, in conditiile prevazute in norme privind asistenta medicala spitaliceasca;
    c) tarif pe zi de spitalizare pentru serviciile medicale acordate in sanatorii, inclusiv in sanatoriile balneare, si in preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale de recuperare-reabilitare. In cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurari de sanatate vor aloca, in primele 15 zile ale lunii, pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare. In cazul sanatoriilor balneare sumele negociate si contractate cu casele de asigurari de sanatate au in vedere tariful pe zi de spitalizare diminuat cu procentul de contributie suportat de asigurati. Asiguratii platesc o contributie de 25 - 30% din costul unei zile de spitalizare, in functie de tipul de asistenta medicala balneara si de durata tratamentului, in conditiile stabilite in contractul-cadru prevazut in anexa la prezenta hotarare si in norme;
    d) tarif pe serviciu medical in lei pentru serviciile medicale acordate in unitatile ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice, care nu sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, precum si in cabinetele medicale de specialitate din structura unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, pentru care cheltuielile materiale se suporta de catre unitatile in structura carora functioneaza acestea. Contravaloarea acestor servicii va fi decontata de casele de asigurari de sanatate prin tarife diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionarii si administrarii unitatilor sanitare, tarife stabilite prin norme.
    Art. 10
    Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractul-cadru si stipulate in contractele de furnizare de servicii medicale.
    Art. 11
    Monitorizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale spitalicesti si controlul furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, de alte tipuri de transport medical si de ingrijiri la domiciliu se asigura de catre servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei, a directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege.
    Art. 12
    Ministerul Sanatatii si Familiei, autoritate publica centrala in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.
    Art. 13
    (1) In aplicarea prezentei hotarari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, elaboreaza norme.
    (2) Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 14
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2002.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicala spitaliceasca, ingrijirile la domiciliu, serviciile de urgenta prespitalicesti, serviciile de recuperare-reabilitare a sanatatii din Hotararea Guvernului nr. 165/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    CAP. 1
    Servicii medicale spitalicesti

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale privind serviciile medicale spitalicesti

    Art. 1
    (1) In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile sanitare cu paturi sunt obligate:
    a) sa acorde servicii medicale respectand criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    b) sa nu refuze acordarea asistentei medicale de urgenta ori de cate ori se solicita aceste servicii;
    c) sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    d) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
    e) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata, conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti a serviciilor furnizate;
    f) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari de sanatate pentru acestia;
    g) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate sau sa transmita orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului;
    h) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate, sa respecte destinatia acestor fonduri si sa nu angajeze nejustificat cheltuieli din Fondul de asigurari sociale de sanatate peste suma contractata, cu exceptia cheltuielilor generate de serviciile medicale in caz de urgenta, altele decat cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor intocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgenta medico-chirurgicala;
    i) sa transmita datele solicitate de casele de asigurari de sanatate si de directiile de sanatate publica privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct raspunzatoare de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    j) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specifici stabiliti prin norme;
    k) sa elibereze documente medicale, cum ar fi: certificate medicale, certificate pentru ingrijirea copilului bolnav si altele, dupa caz. Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevazute in norme;
    l) sa raporteze indicatorii prevazuti in normele privind executia, raportarea si controlul programelor nationale de sanatate si sa utilizeze eficient sumele cu aceasta destinatie. Pentru aceste activitati spitalele care deruleaza programe nationale de sanatate vor tine evidente distincte;
    m) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat. In situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare si anunta casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract de furnizare de servicii medicale, aceasta avand obligatia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgenta;
    n) sa deconteze serviciilor de ambulanta contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti si a altor tipuri de transport, solicitate de acestea.
    (2) Se recomanda participarea conducerii spitalelor la actiuni de instruire, organizate de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate, privind aplicarea unitara a actelor normative referitoare la asigurarile sociale de sanatate si a actelor normative privind asistenta medicala in Romania. In caz de neparticipare conducerea spitalului isi asuma raspunderea pentru nerespectarea sau aplicarea incorecta a prevederilor legale din domeniu.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatile sanitare cu paturi au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate potrivit contractelor si actelor aditionale incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa isi organizeze activitatea in vederea cresterii eficientei si eficacitatii actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    c) sa subcontracteze cu furnizorii de ingrijiri la domiciliu, organizati pentru a desfasura acest tip de activitate, servicii de ingrijire sau de recuperare efectuate in continuarea tratamentului spitalicesc.
    Art. 3
    In relatiile contractuale cu unitatile sanitare cu paturi casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa contracteze servicii medicale numai cu spitalele/sectiile in care isi desfasoara activitatea medici de specialitate care au obtinut specialitatea in profilul spitalului sau al sectiei respective;
    b) sa monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale spitalicesti conform contractelor incheiate cu spitalele;
    c) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale spitalicesti, in baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, in baza facturii si a documentelor insotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale;
    e) sa aloce in primele 15 zile ale lunii sume de pana la 80% din sumele corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare;
    f) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti despre conditiile de contractare;
    g) in cazul unitatilor spitalicesti care contracteaza servicii medicale cu o singura casa de asigurari de sanatate, sa deconteze serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia;
    h) sa tina evidenta internarilor pe asigurat, in functie de casa de asigurari de sanatate la care acesta vireaza contributia, pentru care casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor furnizate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti

    Art. 4
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se incheie intre reprezentatul legal al unitatii medicale spitalicesti si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) actul de infiintare;
    b) autorizatia sanitara de functionare;
    c) codul fiscal;
    d) contul deschis la trezoreria statului.
    (2) Reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul, precum si cu alte case de asigurari de sanatate. Spitalele din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei incheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, avandu-se in vedere la contractare si decontare intreaga activitate desfasurata pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia.
    Art. 5
    (1) Serviciile medicale spitalicesti se acorda prin spitalizare continua sau discontinua in spitale generale sau de specialitate, care pot avea in structura lor sectii distincte pentru afectiuni acute sau cronice, si cuprind:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratamente medicale, chirurgicale si/sau fizical-recuperatorii;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.
Definirea spitalizarii pe diferite tipuri se stabileste prin norme.
    (2) In centrele de diagnostic si tratament autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, se pot acorda servicii medicale spitalicesti, altele decat dializa, in conditiile stabilite prin norme, suportate din fondurile aferente asistentei medicale spitalicesti.
    Art. 6
    Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu. Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile infecto-contagioase care necesita izolare si tratament si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale. Bolnavii de TBC sunt internati si tratati in mod obligatoriu in orice unitate sanitara de specialitate.
    Art. 7
    Spitalele isi desfasoara activitatea in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli negociat de conducerea acestora cu conducerea directiilor de sanatate publica sau a ministerelor, in functie de subordonare, avand la baza contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si actele aditionale la acestea, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, negociere la care se va tine seama si de contractul colectiv de munca. Suma totala contractata de spitale cu casele de asigurari de sanatate se compune din:
    a) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare, in baza unor indicatori cantitativi si calitativi stabiliti prin norme, finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    b) suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti a caror plata se face prin tarif pe persoana internata - tip "caz rezolvat" - finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    c) suma aferenta programelor de sanatate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, finantata din fondul alocat pentru programele nationale de sanatate;
    d) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate: oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta, structuri care se afla in componenta spitalelor ca unitati fara personalitate juridica, sume stabilite in raport cu cheltuielile de personal si cheltuielile de intretinere si functionare ale acestor structuri, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, cu exceptia cabinetelor stomatologice pentru serviciile de urgenta si a structurilor de primirea urgentelor, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    e) sume pentru cofinantarea instalarii aparatelor de inalta performanta, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    f) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7, precum si sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, stomatologii si farmacistii stagiari, care au incheiat contracte individuale de munca cu spitalele, acordate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    g) sume pentru medicii si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau in sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copiii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000, in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza administrativ-teritoriala functioneaza, incadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat (in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca;
    h) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, stabilite in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si in normele metodologice de aplicare, aferente asistentei medicale de specialitate pentru specialitatile paraclinice, sume finantate din fondul alocat pentru serviciile medicale paraclinice;
    i) sume pentru dializa in insuficienta renala cronica, stabilite pe baza de tarif pe serviciu - sedinta de dializa, conform normelor, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca. Aceasta prevedere se aplica si in situatia in care dializa se efectueaza in centrele de diagnostic si tratament autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii. Tariful pe serviciu medical nu cuprinde cheltuielile ce se suporta din programele nationale de sanatate;
    j) sume aferente arieratelor inregistrate pana la data de 30 noiembrie in anul precedent, acoperite din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca.
    Art. 8
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale spitalicesti contractate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, in functie de realizarea indicatorilor negociati, conform normelor, in urmatoarele conditii:
    a) serviciile medicale pentru care plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare se deconteaza tinandu-se seama de durata optima de spitalizare stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei si nominalizate in norme; in situatia in care durata medie de spitalizare realizata de spitale/sectii este mai mare sau mai mica decat cea optima, casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale spitalicesti la valoarea prevazuta pentru durata optima; in situatia in care suma aferenta depasirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensata cu suma corespunzatoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurari de sanatate pot deconta diferenta care nu a fost compensata, daca depasirea este justificata; in cazul in care asiguratul este transferat intr-o sectie de acelasi profil la aceeasi unitate sanitara sau in alta unitate spitaliceasca intr-o sectie de acelasi profil, se ia in calcul la decontare, pentru sectia spitalului de la care s-a transferat asiguratul, o durata de spitalizare care nu poate depasi 3 zile;
    b) pentru spitalele participante la programul national de finantare bazat pe persoana internata - tip de caz rezolvat - decontarea se face in functie de numarul de cazuri externate si raportate; in situatia in care numarul cazurilor ponderate raportate este mai mare decat numarul negociat de cazuri ponderate, se accepta o depasire cu cel mult 10% a sumei contractate; in situatia in care numarul cazurilor ponderate este mai mic decat numarul negociat de cazuri ponderate, se acorda suma corespunzatoare cazurilor ponderate;
    c) suma aferenta programelor nationale de sanatate pentru medicamente si materiale sanitare specifice se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumei prevazute prin programe pentru medicamente si materiale sanitare specifice;
    d) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta - se deconteaza la nivelul stabilit prin acte aditionale la contractul de furnizare de servicii spitalicesti, cu respectarea conditiilor in baza carora au fost stabilite aceste sume;
    e) suma pentru cofinantarea instalarii aparatelor de inalta performanta se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumelor prevazute in actul aditional, cumulat de la inceputul anului;
    f) suma pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3 - 7 si pentru medicii, stomatologii si farmacistii stagiari care au incheiat contract individual de munca cu spitalele, acordata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001, se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectuate in limita sumelor prevazute in actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;
    g) suma pentru medici si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau in sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copiii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000, in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza administrativ-teritoriala functioneaza, incadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat (in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectuate in limita sumei prevazute prin acte aditionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;
    h) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu se deconteaza in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si in normele metodologice de aplicare a acestuia;
    i) suma pentru dializa in insuficienta renala cronica se deconteaza in functie de numarul de sedinte de dializa efectuate si de tariful corespunzator;
    j) suma aferenta arieratelor se deconteaza in baza metodologiei si la termenele stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 9
    Spitalele vor acoperi din sumele obtinute conform art. 7, cu exceptia sumelor pentru medicamente si materiale specifice acoperite prin programele nationale de sanatate, toate cheltuielile care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, inclusiv pentru:
    a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in alte unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara;
    b) dispensarele medicale care, datorita lipsei unui medic, nu s-au putut constitui in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care raman in structura unitatilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 10
    Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si insotitorii copiilor cu handicap beneficiaza de plata serviciilor hoteliere (cazare si masa) din partea casei de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 11
    Fondul pentru asistenta medicala spitaliceasca se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobat in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate. La propunerea caselor de asigurari de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate analizeaza si stabileste cota procentuala sus-mentionata, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, care se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 12
    (1) Asiguratii suporta contravaloarea:
    a) serviciilor hoteliere cu grad inalt de confort; definirea gradului inalt de confort se stabileste prin norme;
    b) serviciilor medicale efectuate la cerere;
    c) unor servicii medicale de inalta performanta, stabilite prin norme.
    (2) Tarifele serviciilor prevazute la alin. (1) lit. a) - c) se stabilesc de unitatile sanitare care acorda aceste servicii.
    Art. 13
    Modalitatile de finantare si de decontare de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale contractate se stabilesc prin norme.
    Art. 14
    Tipul de contract pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicesti se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie, furnizorii putand negocia cu casele de asigurari de sanatate clauze suplimentare, care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze", in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare privind asigurarile sociale de sanatate.
    Art. 15
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze, la termenele stabilite prin contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si prin actele aditionale la acestea, contravaloarea serviciilor medicale furnizate.
    (2) In cazul in care termenul de plata prevazut in contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate sa plateasca majorari de intarziere egale cu majorarile care se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta. Contestatiile impotriva acestor refuzuri se solutioneaza de comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate actele de evidenta a serviciilor medicale furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile medicale realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Raportarea unor servicii medicale care nu au fost realizate sau care au fost realizate in alte conditii decat cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizeaza conform normelor. De asemenea, la regularizare se au in vedere si serviciile omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 17
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) spitalele nou-infiintate nu incep activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 18
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea activitatii furnizorilor de servicii medicale spitalicesti prin desfiintare sau reprofilare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor;
    d) mutarea sediului unitatii sanitare.
    Art. 19
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate se modifica in sensul anularii unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
    a) o sectie sau unele sectii nu mai indeplinesc conditiile de contractare;
    b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare.

    CAP. 2
    Servicii de ingrijire la domiciliu

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale privind serviciile de ingrijiri la domiciliu

    Art. 20
    Furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu sunt obligati:
    a) sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii de specialitate din spital la externare;
    b) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema terapeutica recomandata;
    c) sa comunice medicului de specialitate din spital, care a recomandat ingrijirile la domiciliu, evolutia starii de sanatate a asiguratului;
    d) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor furnizate;
    e) sa nu incaseze de la asigurat contributii personale pentru serviciile furnizate, a caror contravaloare se suporta de catre spitalul cu care s-a incheiat subcontractul;
    f) sa respecte confidentialitatea serviciilor acordate;
    g) sa tina evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate; aceasta evidenta va constitui anexa la fisa de observatie din spital a asiguratului;
    h) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre spitale, activitatea prestata, conform subcontractului incheiat cu acestea; factura va fi insotita de desfasuratorul serviciilor acordate;
    i) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul de specialitate din spital.
    Art. 21
    Furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu, potrivit subcontractelor incheiate cu spitalele;
    b) sa fie informati despre conditiile de furnizare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu.
    Art. 22
    Spitalele care au subcontractat servicii de ingrijiri la domiciliu vor deconta contravaloarea serviciilor subcontractate si prestate de furnizori pe baza tarifelor stabilite prin norme si vor stabili modul de control al acordarii acestor servicii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri la domiciliu

    Art. 23
    Subcontractul de furnizare de servicii de ingrijiri la domiciliu se incheie intre furnizorii de ingrijiri la domiciliu si reprezentantul legal al spitalului, pe baza urmatoarelor documente:
    a) certificat de acreditare sau, dupa caz, de autorizare a furnizorului;
    b) codul fiscal sau, dupa caz, autorizatia de liber-profesionist.
    Art. 24
    Decontarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu de catre spitale se realizeaza din sumele aferente spitalelor, contractate si decontate de casa de asigurari de sanatate, ca urmare a realizarii in spital a unei durate de spitalizare sub nivelul celei optime.
    Art. 25
    Modelul subcontractului dintre furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu si spitale, in care se prevad conditiile contractarii, se stabileste de parti.
    Art. 26
    Lista cuprinzand serviciile de ingrijiri la domiciliu se stabileste prin norme.

    CAP. 3
    Servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale privind serviciile medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical

    Art. 27
    (1) In relatiile contractuale cu casa de asigurari de sanatate unitatile specializate care acorda servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, denumite servicii de ambulanta, sunt obligate:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident, din momentul solicitarii sau de la data accidentului si pana la rezolvarea starii de urgenta, in limita competentelor, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa asigure prezenta personalului medico-sanitar din serviciul de ambulanta in orice situatie care necesita acordarea serviciilor medicale de urgenta majora;
    c) sa foloseasca medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului;
    d) sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
    e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    f) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament si transport;
    g) sa informeze medicul de familie al asiguratului, in situatia in care acesta nu este caz de internat, despre diagnosticul stabilit, investigatiile si tratamentele efectuate;
    h) sa informeze unitatea sanitara la care transporta asiguratul despre investigatiile si tratamentele efectuate;
    i) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    j) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, conform normelor;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendata sau anulata autorizatia sanitara de functionare;
    l) sa accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfasurare a activitatii;
    m) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata, conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale prespitalicesti si alte tipuri de transport medical a serviciilor medicale furnizate;
    n) sa asigure servicii medicale de urgenta utilizand mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective;
    o) sa introduca monitorizarea apelurilor astfel incat sa fie respectata si urmarita promptitudinea la solicitare, stabilita conform normelor.
    (2) Se recomanda participarea conducerii serviciilor de ambulanta la actiuni de instruire organizate de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate privind aplicarea unitara a actelor normative referitoare la asigurarile sociale de sanatate si a actelor normative privind asistenta medicala in Romania. In caz de neparticipare conducerea serviciilor de ambulanta isi asuma raspunderea pentru nerespectarea sau aplicarea incorecta a prevederilor legale din domeniu.
    Art. 28
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate serviciile de ambulanta au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate potrivit contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa cunoasca conditiile de contractare pentru activitatea suportata din Fondul de asigurari sociale de sanatate si decontata de casele de asigurari de sanatate;
    c) sa isi organizeze activitatea in vederea cresterii eficientei actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
    d) sa incaseze, pe baza de facturi, contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti comandate de unitatile sanitare cu paturi, conform solicitarii scrise a acestora.
    Art. 29
    Casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa controleze activitatea serviciilor de ambulanta conform contractelor incheiate cu acestea;
    b) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de serviciile de ambulanta, in baza contractelor incheiate cu acestea, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    c) sa deconteze, in baza facturii si a documentelor insotitoare, serviciilor de ambulanta contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale prespitalicesti;
    d) sa aloce, in primele 15 zile ale lunii, sume de pana la 80% din sumele corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare;
    e) sa inregistreze si sa comunice Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indicatorul de concordanta intre diagnosticul stabilit de medicul din serviciul de ambulanta si diagnosticul stabilit la structurile de primire a urgentelor, in conditiile stabilite prin norme.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii asistentei medicale de urgenta prespitalicesti

    Art. 30
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti se incheie intre reprezentantul legal al serviciului de ambulanta si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) actul de infiintare;
    b) autorizatia sanitara de functionare;
    c) codul fiscal;
    d) contul deschis la trezoreria statului.
    Art. 31
    Lista cuprinzand serviciile medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical se stabileste prin norme.
    Art. 32
    Fondul pentru asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobat in bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, cota care ia in calcul cel putin fondul anului precedent cu aceasta destinatie, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. La propunerea caselor de asigurari de sanatate Casa Nationala de Asigurari de Sanatate analizeaza si stabileste cota procentuala sus-mentionata, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, care se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 33
    Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu serviciile de ambulanta au in vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 34
    Modalitatea de finantare si de decontare de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se stabileste prin norme.
    Art. 35
    Tipul de contract pentru furnizarea serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie, furnizorii putand negocia cu casele de asigurari de sanatate clauze suplimentare, care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze", in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare privind asigurarile sociale de sanatate.
    Art. 36
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze, la termenele stabilite in contracte, contravaloarea serviciilor medicale furnizate.
    (2) In cazul in care termenul de plata prevazut in contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate sa plateasca majorari de intarziere egale cu majorarile care se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta. Contestatiile impotriva acestor refuzuri se solutioneaza de comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.
    Art. 37
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitalicesti de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Raportarea unor servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical care nu au fost realizate sau care au fost realizate in alte conditii decat cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizeaza conform normelor. De asemenea, la regularizare se au in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 38
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) intreruperea activitatii pentru o perioada mai mare de 3 luni;
    b) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 39
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, incheiat cu casa de asigurari de sanatate, inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea activitatii furnizorului prin desfiintare, lichidare, dizolvare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor.

    CAP. 4
    Servicii de recuperare-reabilitare

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale privind serviciile medicale de recuperare-reabilitare

    Art. 40
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare - unitati ambulatorii din statiunile balneoclimatice, care nu sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, sanatorii si preventorii - au urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la medicul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital;
    b) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile medicale oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    c) sa stabileasca si sa furnizeze tratamentele adecvate;
    d) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    e) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    f) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    g) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical subordonat, in cazul unitatilor ambulatorii;
    h) sa accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfasurare a activitatii;
    i) sa asigure asistenta medicala indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a asiguratului;
    j) sa nu incaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de casele de asigurari de sanatate;
    k) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il afiseze la loc vizibil;
    l) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia;
    m) sa anunte casele de asigurari de sanatate in cazul in care unitatii sanitare i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia sanitara de functionare sau a fost retras avizul de libera practica al medicului/medicilor;
    n) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata, conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a serviciilor medicale furnizate.
    Art. 41
    In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare au urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale aferente activitatii prestate, conform contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
    b) sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate, a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratilor si a contributiei personale a asiguratilor pentru perioadele si numarul de proceduri care depasesc limitele contractate si decontate de casele de asigurari de sanatate;
    c) sa fie informati asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale de recuperare-reabilitare.
    Art. 42
    In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, conform contractelor incheiate cu acestia;
    b) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, in baza contractelor incheiate cu acestia, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, in baza facturii si a documentelor insotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare despre conditiile de contractare;
    e) in cazul unitatilor sanitare cu paturi, care contracteaza servicii medicale de recuperare-reabilitare cu o singura casa de asigurari de sanatate, sa deconteze serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditiile acordarii asistentei medicale de recuperare-reabilitare

    Art. 43
    Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare se incheie intre reprezentantul legal al unitatii sanitare de recuperare-reabilitare si casa de asigurari de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
    a) actul de infiintare;
    b) autorizatia sanitara de functionare;
    c) codul fiscal;
    d) contul deschis la trezoreria statului.
    Art. 44
    Recomandarile pentru tratament de recuperare-reabilitare in statiunile balneoclimatice se fac de catre medicii de familie acreditati, de catre medicii de specialitate din ambulatoriu acreditati si medicii din spital, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de profil.
    Art. 45
    Lista cuprinzand serviciile medicale de recuperare-reabilitare in ambulatoriu, inclusiv unele servicii medicale complementare, conditiile acordarii serviciilor medicale in sanatoriile balneare si in unitatile sanitare ambulatorii si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin norme.
    Art. 46
    Fondul pentru asistenta medicala de recuperare-reabilitare se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobat in bugetul asigurarilor sociale de sanatate, cota care ia in calcul cel putin fondul anului precedent cu aceasta destinatie, indexat cu coeficientul de inflatie prognozat pentru anul in curs. La propunerea caselor de asigurari de sanatate Casa Nationala de Asigurari de Sanatate analizeaza si stabileste cota procentuala sus-mentionata, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, care se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 47
    Tipurile de contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare se stabilesc prin norme. Utilizarea acestor tipuri de contracte este obligatorie, furnizorii putand negocia cu casele de asigurari de sanatate clauze suplimentare, care vor fi mentionate la capitolul "Alte clauze", in limita conditiilor prevazute in actele normative in vigoare privind asigurarile sociale de sanatate.
    Art. 48
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze, la termenele stabilite in contracte, contravaloarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare furnizate.
    (2) In cazul in care termenul de plata stabilit in contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare nu este respectat din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate sa plateasca majorari de intarziere egale cu majorarile care se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    (3) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la aceasta. Contestatiile impotriva acestor refuzuri se solutioneaza de comisiile de arbitraj organizate potrivit legii.
    Art. 49
    (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile medicale realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.
    (2) Raportarea unor servicii medicale care nu au fost realizate sau care au fost realizate in alte conditii decat cele pentru care s-a solicitat decontarea se regularizeaza conform normelor. De asemenea, la regularizare se au in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate.
    Art. 50
    Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile de la data constatarii urmatoarelor situatii:
    a) unitatile sanitare cu paturi, nou-infiintate, care acorda servicii de recuperare-reabilitare nu incep activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 51
    Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare incheiat cu casa de asigurari de sanatate inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea activitatii furnizorului prin desfiintare, lichidare, dizolvare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 52
    Centrele de sanatate cu personalitate juridica infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care au in structura paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, incheie contract direct cu casele de asigurari de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata in calitate de furnizori de servicii medicale. Aceste centre de sanatate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplica aceleasi prevederi prevazute in prezentul contract-cadru si in norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti.
    Art. 53
    Pentru centrele de sanatate cu paturi, fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia in calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate, considerat sectie a spitalului respectiv.
    Art. 54
    Pentru centrele de sanatate fara paturi si fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care se afla in structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia in calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate si activitatea medicala desfasurata in centrul de sanatate in cabinete medicale de specialitate in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta.
    Art. 55
    Disponibilitatile aflate in contul unitatilor sanitare la sfarsitul anului financiar, provenite din venituri proprii, precum si din cele realizate din serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, dupa scaderea obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate si dupa deducerea sumelor platite sub forma de premii personalului, potrivit legii, raman la dispozitia acestora, putand fi utilizate pentru imbunatatirea conditiilor de diagnostic si tratament ale asiguratilor.
    Art. 56
    Spitalele din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti incheie contracte distincte cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti pentru ambulatoriile integrate acestor spitale, pentru fiecare tip de asistenta medicala, cu exceptia serviciilor medicale efectuate in cabinetele ambulatorii de specialitate in: oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta, in conditiile prevazute in Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara si in normele de aplicare a acestuia, precum si in Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice si in normele de aplicare a acestuia, si se deconteaza din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate sau, dupa caz, din fondul aferent asistentei medicale primare.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1330/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1330 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1330/2001
Hotărârea 1511 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Hotărârea 877 2002
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 400 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 274 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 5186 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 10 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 369 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 50 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 129 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 509 2002
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti
Ordin 46 2002
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
Ordin 29 2002
pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
Ordin 630 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 4234 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu