E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 4234 2001 abrogat de articolul 2 din actul Ordin 22 2003
Ordin 4234 2001 abrogat de articolul 2 din actul Ordin 22 2003
Articolul 1 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 4 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 14 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 15 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 21 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 22 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 25 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2984 2002
Articolul 25 din actul Ordin 4234 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1110 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 630/4234 din 28 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 630


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA - Nr. 4234
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 98 din  4 februarie 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prevazute in anexele nr. 1 - 25, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicala spitaliceasca, ingrijirile la domiciliu, serviciile de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical si la serviciile de recuperare-reabilitare a sanatatii din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
                       prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania
                          prof. dr. Mircea Cinteza

                                  Avizat
                    p. Ministrul sanatatii si familiei,
                                Radu Deac,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    Conditiile acordarii serviciilor medicale spitalicesti contractate cu casele de asigurari de sanatate si modalitatile de plata ale acestora

    Art. 1
    Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii pentru specialitatile prevazute in anexa nr. 2 cuprind: consultatii, investigatii, stabilire diagnostic, tratament medical, chirurgical si/sau fizical-recuperator, ingrijiri, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa, recomandari la externare.
    Art. 2
    Tipurile de spitalizare sunt:
    a) spitalizare continua - forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare pe toata durata necesara rezolvarii complete a cazului respectiv. In spitalizarea continua se regaseste si spitalizarea de o zi, care presupune o rezolvare completa a cazului pe durata acestei internari; in aceasta situatie asiguratul este internat si externat in maximum 24 de ore, cu utilizarea pe durata internarii a unui pat pentru un pacient;
    b) discontinua (de zi si saptamanala):
    - de zi: - forma de internare prin care se administreaza terapia intermitent pe toata perioada necesara solutionarii cazului, pentru cazurile programabile. In aceasta forma de spitalizare, in functie de durata de administrare a terapiei, acelasi pat poate fi utilizat pentru mai multi pacienti;
    - saptamanala: - forma de internare pentru cazurile a caror durata totala de internare este mai mare de 5 zile, iar examinarile, investigatiile si actele terapeutice necesare pentru rezolvarea completa a cazului respectiv se efectueaza de luni pana vineri. Sambata si duminica nu se desfasoara nici o activitate, perioada in care pacientul revine in familie.
    Pentru spitalizarea discontinua spitalele organizeaza sectii sau compartimente specializate. In cazul acestui tip de spitalizare, externarea asiguratilor se face in momentul rezolvarii complete a cazului.
    Art. 3
    In centrele de diagnostic si tratament autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, se acorda servicii medicale spitalicesti care se deconteaza prin tarif pe serviciu. Aceste servicii vor face obiectul unui act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice. Tarifele maximale pe serviciu sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) Furnizarea de servicii medicale spitalicesti se asigura in baza contractelor si a actelor aditionale incheiate de spitale cu casele de asigurari de sanatate, avand in vedere indicatorii cantitativi si calitativi specifici spitalelor, care sunt:
    a) indicatori cantitativi:
    - numar de cazuri de spitalizare continua, din care:
        - numar de cazuri de spitalizare de o zi;
    - numar de cazuri de spitalizare discontinua, din care:
        - numar de cazuri de spitalizare de zi;
        - numar de cazuri de spitalizare saptamanala;
    - durata de spitalizare;
    - numar de sedinte dializa in insuficienta renala cronica;
    - numarul si tipul investigatiilor paraclinice estimate a se realiza de catre spitale, in regim ambulatoriu;
    - numar personal, pe categorii, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cabinetele de oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta;
    - numar de medici, stomatologi si farmacisti, rezidenti din anii 3 - 7 si stagiari, cu contract de munca in spital;
    - numar de medici si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in cadrul serviciilor publice specializate reorganizate potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000;
    b) indicatori calitativi:
    - gradul de complexitate a serviciilor spitalicesti acordate, in functie de morbiditatea spitalizata si de dotarea spitalului cu aparatura si de incadrarea cu personal de specialitate;
    - infectii nosocomiale raportate la numarul total de externari - infectie clinic aparenta sau asimptomatica provocata de germeni cunoscuti patogeni care se manifesta pe perioada spitalizarii la un interval de timp mai mare decat incubatia minima sau la domiciliu la un interval de timp mai mic decat incubatia maxima.
    (2) Pentru spitalele participante la programul national de finantare bazata pe caz (DRG), nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, se au in vedere aceiasi indicatori la care se adauga si indicatorul cantitativ privind numarul de cazuri externate si raportate.
    Art. 5
    Suma contractata de catre spitale cu casele de asigurari de sanatate se compune din:
    a) suma pentru servicii medicale spitalicesti acordate pentru cazurile spitalizate, calculata astfel:
    numar de cazuri de spitalizare x durata optima de spitalizare x tarif pe zi de spitalizare
    - numarul de cazuri de spitalizare/spital si sectie se negociaza in functie de numarul de cazuri de spitalizare/judet stabilit ca medie a numarului de internari pe ultimii 5 ani/judet si a gradului de adresabilitate la spitalul/sectia respectiva. Numarul anual de cazuri negociat se defalcheaza pe trimestre.
    La stabilirea numarului de cazuri contractat pe spital se tine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent si de volumul de servicii de ingrijiri la domiciliu subcontractat determinat ca raport intre numarul de cazuri care au beneficiat de ingrijiri la domiciliu si numarul total de cazuri externate; in acest scop, incepand cu data de 1 ianuarie 2002 spitalele vor tine evidenta acestor indicatori;
    - durata optima de spitalizare se stabileste de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei pe sectii si este valabila pentru toate categoriile de spitale;
    - tariful pe zi de spitalizare/sectie este cel prevazut in anexa nr. 4, diferentiat pe categorii de spitale, si corespunde unui grad de complexitate a serviciilor medicale furnizate determinat de dotarea spitalului/sectiei cu aparatura in functiune si de incadrarea corespunzatoare la nivel de sectie cu personal de specialitate.
    In cazul sectiilor din spitalele care nu corespund din punct de vedere al dotarii cu aparatura in functiune si/sau al incadrarii cu personal de specialitate, potrivit categoriei de spital din care acestea fac parte, se ia in calcul tariful pe zi de spitalizare prevazut pentru sectia din cadrul spitalului din categoria imediat inferioara. In cazul sectiilor din spitalele care corespund unui nivel de dotare cu aparatura in functiune si/sau personal de specialitate potrivit unei categorii superioare de spital decat cea din care spitalul face parte, se ia in calcul tariful/zi de spitalizare prevazut pentru sectia din cadrul spitalului din categoria imediat superioara. Nivelul dotarii cu aparatura si incadrarea cu personal de specialitate pentru fiecare sectie/spital se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Familiei. Aceste reglementari se aplica incepand cu semestrul II al anului 2002;
    b) pentru spitalele participante la programul national de finantare bazata pe caz (persoana internata - tip caz rezolvat), suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate cazurilor spitalizate se stabileste astfel:
    numar de cazuri externate x indice case-mix pentru anul 2001 x tariful pe caz ponderat pentru anul 2002
    - numarul de cazuri externate pe spital se negociaza in functie de numarul de cazuri de spitalizare/judet stabilit ca medie a numarului de internari pe ultimii 5 ani/judet si a gradului de adresabilitate la spital. Numarul anual de cazuri externate negociat se defalcheaza pentru fiecare dintre cele 4 trimestre ale anului 2002. La stabilirea numarului de cazuri externate contractate pe spital se tine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent si de volumul de servicii de ingrijiri la domiciliu subcontractat determinat ca raport intre numarul de cazuri care a beneficiat de ingrijiri la domiciliu si numarul total de cazuri externate; in acest scop, incepand cu data de 1 ianuarie 2002 spitalele vor tine evidenta acestor indicatori;
    - indicele de case-mix pentru anul 2001, prezentat in anexa nr. 5, se calculeaza pentru fiecare spital pe baza numarului si a tipurilor de cazuri raportate in anul 2001; numarul negociat de cazuri ponderate se obtine prin inmultirea numarului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix a spitalului;
    - tariful pe caz ponderat in anul 2002 se stabileste pentru fiecare spital in parte, plecand de la tariful pe caz ponderat din anul 2001 (stabilit pentru fiecare spital), care se corecteaza cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Tariful este prezentat in anexa nr. 6.
    Lista cuprinzand categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt rambursate (grupele de diagnostice), valorile relative ale grupelor de diagnostice si definirea termenilor utilizati sunt prevazute in anexa nr. 7;
    c) suma pentru dializa, determinata prin inmultirea numarului contractat de sedinte de dializa in insuficienta renala cronica si tariful aferent acestui serviciu;
    d) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, calculata pe baza numarului de investigatii paraclinice contractate si a tarifelor negociate in limita tarifelor prevazute in anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, cu respectarea tuturor conditiilor referitoare la investigatiile paraclinice din aceste norme;
    e) suma pentru serviciile medicale efectuate in: cabinetele medicale de specialitate in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta, formata din:
    - suma corespunzatoare incadrarii personalului prevazut sa isi desfasoare activitatea in aceste structuri, tinand seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adauga contributii ce revin ca obligatie de plata spitalului;
    - suma reprezentand cheltuielile de intretinere si functionare a acestor structuri, determinata ca o cota-parte din cheltuielile totale de intretinere si functionare ale spitalului, inregistrate in anul precedent si corectata cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Aceasta cota se calculeaza ca raport intre cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus mentionate si totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;
    f) suma pentru medici, farmacisti si stomatologi, rezidenti si stagiari, care se determina pe baza incadrarii acestui personal, rezultata din statul de functii, tinand seama de toate drepturile salariale prevazute de lege, la care se adauga contributiile ce revin ca obligatie de plata spitalului. In cazul stagiarilor se deduc sumele ce se suporta din fondul de somaj, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar;
    g) suma pentru medicii si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in cadrul serviciilor publice specializate reorganizate potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000, care se determina pe baza incadrarii personalului care acorda ingrijiri pentru aceste afectiuni, prevazut in statul de functii, tinand seama de toate drepturile salariale prevazute de lege, la care se adauga contributii ce revin ca obligatie de plata spitalului;
    h) suma pentru instalarea aparaturii de inalta performanta, stabilita in limita sumelor aprobate prin acte normative;
    i) suma pentru medicamente si materiale sanitare acordate prin programele nationale de sanatate, stabilita pe baza repartizarii de catre coordonatorul de program;
    j) suma aferenta arieratelor inregistrate pana la data de 30 noiembrie a anului precedent.
    Aceste sume sunt prevazute distinct in contractele si actele aditionale la contract si fac parte din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat unitatilor spitalicesti, potrivit legii.
    Art. 6
    Sumele pentru serviciile medicale spitalicesti efectuate in centrele de diagnostic si tratament din structura ministerelor cu retele sanitare proprii se determina prin inmultirea numarului de servicii contractate cu tarifele pe servicii, tarife negociate care nu pot fi mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 7
    Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face dupa cum urmeaza:
    a) serviciile medicale pentru care plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare se deconteaza in functie de numarul de cazuri externate, realizat in limita numarului de cazuri contractat, si de durata optima de spitalizare; trimestrial se fac regularizarile si decontarile tinand seama de cazurile de spitalizare externate si cele contractate.
    In situatia in care numarul de cazuri externate este mai mare decat numarul cazurilor contractate, casele de asigurari de sanatate pot accepta la decontare aceasta depasire daca spitalul/sectiile au luat decizia de crestere a numarului de internari, dupa epuizarea posibilitatii de inscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile si daca cresterea numarului de cazuri realizate se regaseste in reducerea numarului de cazuri contractate din alte spitale/sectii din judetul respectiv, iar aceasta depasire se incadreaza in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurari de sanatate respective.
    In centrele universitare casele de asigurari de sanatate cu care spitalele au incheiat contracte pot accepta la decontare, in cazuri justificate, un numar mai mare de cazuri externate decat cel contractat, cu pana la 5%, dupa analiza si acceptarea unor depasiri conform paragrafului anterior.
    La stabilirea numarului de cazuri externate se ia in calcul si numarul celor care au fost internati si apoi transferati in alte spitale, situatie in care durata de spitalizare acceptata la decontare este de maximum 3 zile.
    In situatia in care suma aferenta depasirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensata de suma corespunzatoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurari de sanatate pot deconta diferenta ce nu a fost compensata daca depasirea este justificata si se incadreaza in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurari de sanatate respective;
    b) pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in spitalele participante la programul national de finantare bazata pe caz (persoana internata - tip caz rezolvat), regularizarea si decontarea trimestriala se fac in functie de numarul de cazuri externate si raportate, astfel:
    - se calculeaza numarul cazurilor ponderate raportate (prin inmultirea numarului de cazuri externate si raportate cu indicele de case-mix aferent acestor cazuri) si suma corespunzatoare cazurilor ponderate raportate (prin inmultirea numarului de cazuri ponderate raportate cu tariful pe caz ponderat) corespunzatoare perioadei de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv;
    - in situatia in care numarul cazurilor ponderate raportate este mai mare decat numarul negociat de cazuri ponderate, se accepta o depasire cu cel mult 10% a sumei contractate aferente perioadei de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv;
    - in situatia in care numarul cazurilor ponderate raportate este mai mic decat numarul negociat de cazuri ponderate, se acorda suma corespunzatoare cazurilor ponderate raportate aferente perioadei de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv.
    In situatia in care numarul de cazuri ponderate raportate este mai mare decat numarul negociat de cazuri ponderate cu mai mult de 10%, casele de asigurari de sanatate pot accepta, in mod exceptional, la decontare aceasta depasire, daca sunt indeplinite, cumulat, urmatoarele conditii: spitalul a luat decizia de crestere a numarului de internari dupa epuizarea posibilitatii de inscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile si cresterea de cazuri realizate se regaseste in reducerea numarului de cazuri contractate in alte spitale/sectii din judetul respectiv. Aceasta depasire trebuie sa se incadreze in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurari de sanatate respective;
    c) suma pentru dializa se deconteaza pe baza numarului de sedinte de dializa in insuficienta renala cronica efectiv realizate si tariful aferent;
    d) suma pentru investigatiile paraclinice efectuate in regim ambulatoriu se deconteaza pe baza numarului de investigatii realizat in limita numarului contractat si a tarifelor negociate. Depasirea numarului de investigatii contractat se accepta la decontare numai pentru cazurile care au fost declarate ca urgenta medicala de catre medicii de specialitate care le-au recomandat;
    e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, cabinete de planificare familiala, structuri de primire urgente, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta se deconteaza la nivelul contractat daca nu au intervenit modificari in structura organizatorica a activitatii desfasurate in aceste cabinete. Daca se modifica aceasta structura prin desfiintare unor cabinete medicale sau compartimente, se diminueaza suma prevazuta in actul aditional, cu influentele determinate de reducerea cheltuielilor de personal. Daca se modifica aceste structuri prin infiintarea unor noi cabinete medicale sau compartimente, casele de asigurari de sanatate pot accepta modificarea sumei prevazute in actul aditional daca aceasta modificare este justificata, in limita sumelor aprobate cu destinatia asistentei medicale spitalicesti;
    f) suma pentru medici, farmacisti si stomatologi - rezidenti si stagiari - se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, in limita sumelor prevazute in actul aditional la contract;
    g) suma pentru medicii si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copiii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000 in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza administrativ-teritoriala functioneaza, incadrati la spitalul judetean sau la un alt spital public, cel mai apropiat (in cazul unitatilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, fara depasirea sumelor prevazute in actul aditional la contract;
    h) suma pentru cofinantarea instalarii aparatelor de inalta performanta se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumelor prevazute in actul aditional, cumulat de la inceputul anului;
    i) suma pentru medicamentele si materialele sanitare specifice programelor nationale de sanatate se deconteaza in baza realizarii indicatorilor fizici, de rezultate si de eficienta, in limita sumei repartizate de catre coordonatorul de program;
    j) suma aferenta arieratelor inregistrate pana la data de 30 noiembrie a anului precedent se acorda in baza metodologiei si la termenele stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 8
    Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani si ai copiilor cu handicap beneficiaza de plata serviciilor hoteliere (cazare standard si masa la nivelul alocatiei de hrana) din partea caselor de asigurari de sanatate, cheltuieli ce sunt cuprinse in tariful pe zi de spitalizare aferent sectiilor/spitalelor in care sunt internati acesti copii. Aceste servicii se acorda in urmatoarele conditii:
    a) la recomandarea medicului care ingrijeste copilul bolnav internat, pe perioada considerata necesara de catre medic;
    b) mama care alapteaza.
    Art. 9
    Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare si/sau masa) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, in ceea ce priveste cazarea, se intelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare si fara dotari suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer conditionat si altele asemenea), iar in ceea ce priveste masa, cea acordata la nivelul alocatiei de hrana stabilite prin acte normative. Contributia personala a asiguratilor reprezinta diferenta dintre tarifele stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, si cele corespunzatoare confortului standard.
    Art. 10
    (1) Serviciile medicale de inalta performanta si alte servicii medicale a caror contravaloare nu se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate sunt prezentate in anexa nr. 8.
    (2) Serviciile medicale de inalta performanta: CT, RMN, scintigrafie, angiografie se acorda numai pe baza de recomandare medicala, iar casele de asigurari de sanatate deconteaza aceste servicii pentru asigurati numai in urmatoarele conditii:
    - urgente medico-chirurgicale majore nominalizate in anexa nr. 9;
    - afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare.
    Investigatiile mentionate mai sus se efectueaza pe baza fiselor de solicitare potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 10, 11 si 12, la care se ataseaza, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigatii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica atat pacientilor internati, cat si asiguratilor carora li se recomanda aceste servicii medicale in regim ambulatoriu.
    Art. 11
    Spitalele care au in structura proprie dispensare medicale fara medic suporta din bugetul de venituri si cheltuieli suma aferenta functionarii acestora. Personalul mediu sanitar din aceste dispensare acorda primele ingrijiri in caz de boala sau accident, in cadrul unui program de lucru intocmit de spitalul in structura caruia se afla dispensarul medical.
    Art. 12
    Serviciile medicale si documentele eliberate pentru aceste servicii pe care casele de asigurari de sanatate nu le deconteaza sunt cele prevazute in anexa nr. 13.
    Art. 13
    Medicii care isi desfasoara activitatea in spital au obligatia ca la externarea asiguratului sa transmita medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului).
    Art. 14
    Serviciile medicale spitalicesti acordate in urma unui accident de munca se factureaza distinct de catre furnizorul de servicii medicale spitalicesti catre casele de asigurari de sanatate, cu precizarea unitatii unde s-a inregistrat accidentul de munca. Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a recupera sumele respective de la angajatorul/asiguratorul persoanei careia i s-au acordat serviciile medicale spitalicesti.
    Art. 15
    (1) Suma anuala prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, si respectiv, suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu casele de asigurari de sanatate se defalcheaza de catre spitale pe trimestre si luni cu acordul directiilor de sanatate publica sau al ministerului, in functie de subordonare, si al caselor de asigurari de sanatate.
    (2) Pentru spitalele participante la proiectul national de finantare a spitalelor bazata pe caz, suma anuala prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli si, respectiv, suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu casele de asigurari de sanatate se defalca de catre spitale pe trimestre (pe baza numarului negociat de cazuri externate trimestrial) si pe luni, cu acordul directiilor de sanatate publica sau al ministerului, in functie de subordonare, si al caselor de asigurari de sanatate.
    (3) La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casele de asigurari de sanatate acorda spitalelor, in primele 15 zile ale lunii, pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea lunii respective sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare.
    (4) Pentru spitalele participante la proiectul national de finantare a spitalelor bazata pe caz, la inceputul fiecarei luni pentru luna in curs, casele de asigurari de sanatate acorda spitalelor, in primele 15 zile ale lunii, pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca acordarea diferentei pana la 95% din suma lunara contractata sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare.
    (5) Pentru incadrarea in sumele contractate cu casele de asigurari de sanatate, spitalele vor intocmi liste de asteptare pentru cazurile programabile.
    (6) Spitalele vor raporta directiilor de sanatate publica sau ministerului, in functie de subordonare, si caselor de asigurari de sanatate, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.
    (7) Trimestrial, pana la data de 5 a lunii urmatoare expirarii unui trimestru, spitalele vor raporta directiilor de sanatate publica sau ministerelor, in functie de subordonare, si caselor de asigurari de sanatate executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati in vederea regularizarii trimestriale. Regularizarea si decontarea trimestriala se fac in primele 25 de zile ale lunii urmatoare trimestrului incheiat.
    Art. 16
    Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate in spitale se semneaza din partea spitalelor de catre personalul din conducerea spitalului (directorul general, directorul general adjunct medical, directorul financiar-contabilitate si, dupa caz, directorul de ingrijiri si directorul pentru reforma) care raspund, in conditiile legii, de realitatea si exactitatea datelor prezentate atat cu ocazia negocierii contractelor, cat si cu ocazia raportarii datelor in cursul executiei.
    Art. 17
    Refuzul semnarii contractului cu casa de asigurari de sanatate de catre unitatea furnizoare de servicii medicale spitalicesti va fi adus la cunostinta Ministerului Sanatatii si Familiei sau celorlalte ministere, in functie de subordonare, si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care vor analiza situatia si vor lua masurile ce se impun pentru solutionarea divergentelor.

    ANEXA 2

                               LISTA
cuprinzand serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii

    1. Servicii cu spitalizare

    A. Servicii cu spitalizare continua
 ______________________________________________________________________________
|            Profil medical             |           Profil chirurgical         |
|_______________________________________|______________________________________|
| Medicina interna                      | Chirurgie generala                   |
|                                       |                                      |
| Gastroenterologie                     | Urologie                             |
| Cardiologie                           | Ortopedie si traumatologie           |
| Diabet zaharat, nutritie si boli      | Otorinolaringologie - ORL            |
| metabolice                            |                                      |
| Endocrinologie                        | Oftalmologie                         |
| Imunologie clinica si Alergologie     | Obstetrica-Ginecologie               |
| Nefrologie                            | Chirurgie plastica si reparatorie    |
| Hematologie                           | Chirurgie maxilo-faciala             |
| Pediatrie                             | Anestezie si Terapie intensiva       |
| Dermato-venerologie                   | Chirurgie toracica                   |
| Neurologie                            | Chirurgie cardiaca si a vaselor mari |
| Oncologie medicala                    | Chirurgie pediatrica                 |
| Radioterapie                          | Neurochirurgie                       |
|                                       | Chirurgie vasculara                  |
| Neonatologie                          |                                      |
| Reumatologie                          |                                      |
| Recuperare, Medicina fizica si        |                                      |
| Balneologie                           |                                      |
| Geriatrie si Gerontologie             |                                      |
| Genetica medicala                     |                                      |
|                                       |                                      |
| Psihiatrie                            |                                      |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie         |                                      |
| Boli infectioase                      |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    B. Servicii cu spitalizare discontinua
 ______________________________________________________________________________
|            Profil medical             |           Profil chirurgical         |
|_______________________________________|______________________________________|
| Pediatrie                             | Chirurgie generala - endoscopie      |
|                                       |                                      |
| Dermatologie                          | Urologie - endoscopie                |
| Neurologie                            | Ortopedie si traumatologie           |
| Oncologie medicala                    | Otorinolaringologie - ORL            |
| Medicina interna                      | Oftalmologie                         |
| Gastroenterologie                     | Obstetrica-Ginecologie               |
| Cardiologie                           | Chirurgie maxilo-faciala             |
| Diabet zaharat, nutritie si boli      | Anestezie si terapie intensiva       |
| metabolice                            |                                      |
| Endocrinologie                        | Chirurgie toracica                   |
| Imunologie clinica si Alergologie     |                                      |
| Reumatologie                          |                                      |
| Hematologie                           |                                      |
| Radioterapie                          |                                      |
| Neonatologie                          |                                      |
| Psihiatrie                            |                                      |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie         |                                      |
| Geriatrie si gerontologie             |                                      |
| Recuperare, medicina fizica si        |                                      |
| balneologie                           |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    ANEXA 3

    Serviciile medicale spitalicesti efectuate in centrele de diagnostic si tratament apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii si tarifele maximale ale acestora pe care le pot deconta casele de asigurari de sanatate
                                                                    - lei -

                 Tipul serviciului                     Tariful/serviciu medical
                                                               (maximal)

 a) Servicii medicale de oftalmologie:
 -  evisceratie, orjelet, glaucom, pterigion,
    entropion, strabism, crioaplicatie,
    electrorezectie                                             365.000
 -  cataracta                                                 1.860.000
 b) Servicii medicale ortopedie
 -  halux valgus, artroscopie genunchi, chist
    sinovial, dupuytren, bursita genunchi, bursita
    cot, ruptura tendoane mana, amputatie deget mana,
    chist sinovial picior, sectiune tendoane picior             918.000
 c) Servicii medicale ORL
 -  rezectie septala, amigdalectomie, adenoidectomie,
    excizie formatiune tumorala, polipectomie nazala            497.000
 d) Servicii medicale flebologie (operatie flebologie)          692.000
 e) Hemodializa*)                                             1.100.000
 f) Anestezie:
 -  rahianestezie                                             2.550.000
 -  anestezie generala inhalatorie                            1.188.000
 -  anestezie de contact si infiltratie                         346.000
 -  anestezie locoregionala de infiltratie                      864.000
 -  anestezie locala                                            125.000
 -  anestezie generala cu diprivan                            3.450.000
------------
    *) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice suportate prin programul national de sanatate si este valabil si pentru unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii/compartimente de hemodializa.

    NOTA:
    Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare, cheltuieli privind pregatirea salii de operatie, precum si cheltuieli indirecte, in conditiile in care se utilizeaza medicamente, materiale sanitare si tehnologii avansate).
    Tarifele negociate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate in limita tarifelor maximale se utilizeaza pentru decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a oricarui tip de serviciu medical din specialitatea respectiva.

    ANEXA 4a)*)

    *) Anexa nr. 4a) este reprodusa in facsimil.

                            TARIFUL PE ZI
de spitalizare corespunzator sectiilor de spital si tipuri de specialitati pentru anul 2002
                                                                       - lei -
                             __________________________________________________
                            |           tarif/zi spitalizare pe sectii         |
 ___________________________|__________________________________________________|
|    |                      | in Institute si|           |           |         |
|    |                      | Centre clinice |           |           |         |
|    |                      |de specialitate,|           |           |         |
|    |                      |Spitale Clinice,|           |           |         |
|    |                      |Spitale Judetene| in Spitale| in Spitale|    in   |
|Nr. |                      |   din centre   |Judetene*1)|Municipale/| Spitale |
|Crt.|                      |  universitare, |           | Orasenesti| Comunale|
|    |                      |Spitale Clinice |           |           |         |
|    |                      |       de       |           |           |         |
|    |                      |monospecialitate|           |           |         |
|    |                      |   de interes   |           |           |         |
|    |                      |    national    |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|    | Total tip spital     |        979,165 |   443,255 |   332,441 | 214,827 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  1 |A.T.I.                |      3,312,339 | 1,686,941 | 1,265,206 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  2 |Balneo-fizioterapie   |        514,770 |   514,770 |   319,073 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  3 |Boli infectioase      |        870,688 |   417,620 |   313,215 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  4 |Cardiologie*2)        |        971,610 |   381,759 |   286,319 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  5 |Chirurgie generala    |      1,295,228 |   500,456 |   375,342 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  6 |Chirurgie infantila   |      1,215,471 |   342,319 |   256,739 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  7 |Chirurgie             |      2,942,137 |         0 |         0 |         |
|    |cardiovasculara       |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  8 |Chirurgie             |      1,304,646 |   491,856 |   368,892 |         |
|    |toraco-pulmonara      |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
|  9 |Chirurgie             |        901,206 |   433,333 |   325,000 |         |
|    |maxilo-faciala        |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 10 |Chirurgie plastica si |      1,470,996 |   545,571 |   409,178 |         |
|    |reparatorie*2)        |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 11 |Cronici               |        532,812 |   210,448 |   157,836 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 12 |Dermato-venerologie   |        435,577 |   305,546 |   229,159 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 13 |Diabet, boli de       |        632,484 |   420,440 |   315,330 |         |
|    |nutritie              |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 15 |Endocrinologie        |        586,835 |   415,900 |   311,925 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 16 |Ftiziologie           |        524,666 |   279,010 |   209,257 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 17 |Gastro-enterologie    |      1,350,318 |   552,930 |   414,698 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 18 |Ginecologie           |        889,701 |   434,281 |   325,710 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 19 |Hematologie           |      1,377,845 |   612,355 |   459,266 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 20 |Medicina generala     |        405,460 |   405,460 |   276,450 | 221,160 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 21 |Medicina interna      |      1,175,648 |   381,759 |   286,319 | 229,056 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 22 |Nefrologie            |      1,175,648 |   375,234 |   281,426 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 23 |Neurochirurgie        |      1,937,508 |   532,338 |   399,254 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 24 |Neurologie            |        841,719 |   329,308 |   246,981 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 25 |Neuropsihiatrie       |        514,613 |   506,792 |   207,337 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 26 |Nevroze               |        373,435 |   273,265 |   204,949 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 27 |Neonatologie          |        778,793 |   289,435 |   217,076 | 173,661 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 28 |Obstetrica            |        947,567 |   335,603 |   251,702 | 201,362 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 29 |Obstetrica-ginecologie|        892,347 |   361,577 |   271,183 | 216,946 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 30 |Oftalmologie          |        755,804 |   374,002 |   280,502 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 31 |Oncologie             |      1,171,999 |   858,666 |   377,246 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 32 |O.R.L.                |        702,580 |   382,485 |   286,864 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 33 |Ortopedie si          |      1,543,056 |   473,803 |   355,352 |         |
|    |traumatologie         |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 34 |Pediatrie             |        931,566 |   387,586 |   290,689 | 232,552 |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 35 |Pneumologie           |        677,695 |   345,033 |   258,775 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 36 |Neonatologie-prematuri|        811,119 |   448,536 |   148,298 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 37 |Psihiatrie acuta      |        276,033 |   276,033 |   207,025 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 38 |Psihiatrie cronica    |        222,185 |   222,185 |   166,638 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 39 |Geriatrie si          |        550,872 |   210,448 |   157,836 |         |
|    |gerontologie          |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 40 |Reumatologie          |        446,106 |   242,728 |   182,046 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 41 |Urologie              |      1,175,648 |   381,759 |   286,319 |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 42 |Imunologie si         |      1,175,648 |   381,759 |   286,319 |         |
|    |Alergologie           |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 43 |Toxicologie si        |      1,295,228 |           |           |         |
|    |toxicodependenta      |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|
| 44 |Alte specialitati     |      1,175,648 |   381,759 |   286,319 | 229,056 |
|    |medicale              |                |           |           |         |
|____|______________________|________________|___________|___________|_________|

    NOTA
    1. Tariful/zi spitalizare de la SPITALE JUDETENE se ia in calcul si pentru Spitalele de monospecialitate;
    2. Tariful/zi spitalizare de la SPITALE JUDETENE se ia in calcul si pentru Institutul de Fiziologie Normala si Patologica "Danielopolu";
    3. Spitalele in care sunt organizate UPU pot beneficia de o finantare suplimentara cu pana la 5%, iar spitalele de urgenta pot beneficia de o finantare suplimentara cu inca 5%;
    4. Tariful/zi spitalizare de la sectia ATI se ia in calcul si pentru sectiile de arsi si cardiologie interventionala;
    5. Tarifele/zi spitalizare de la sectiile ATI, cardiologie interventionala si arsi sunt maximale si, in raport de evaluarea trimestriala se vor renegocia;
    6. Tariful/zi spitalizare de la sectia Prematuri se ia in calcul si pentru sectia Distrofici;
    7. Tariful/zi spitalizare de la sectia Ortopedie se ia in calcul si pentru sectia TBC osteoarticular;
    8. Tariful/zi spitalizare de la compartimentele TI Coronarieni, Boli infectioase si Pediatrie se asimileaza cu tariful/zi spitalizare de la sectiile ATI, este maximal si, in raport de evaluarea trimestriala, se va renegocia.

    ANEXA 4b)*)

    *) Anexa nr. 4b) este reprodusa in facsimil.

                             TARIFUL PE ZI
de spitalizare corespunzator sanatoriilor balneare, preventorii si alte sanatorii decat cele balneare pentru anul 2002
                                                        - lei -
 ________________________________________________________________
|Nr. |                                           | Tariful pe zi |
|Crt.|     Tipul unitatii sanitare cu paturi     |  spitalizare  |
|____|___________________________________________|_______________|
|    |                                           |               |
|____|___________________________________________|_______________|
|  1 | Sanatorii balneare de recuperare medicala |       282,546 |
|____|___________________________________________|_______________|
|  2 | Sanatorii TBC (pneumologie)               |       279,010 |
|____|___________________________________________|_______________|
|  3 | Sanatorii de nevroze                      |       273,265 |
|____|___________________________________________|_______________|
|  4 | Sanatorii de neuropsihiatrie              |       283,058 |
|____|___________________________________________|_______________|
|  5 | Preventorii                               |       155,430 |
|____|___________________________________________|_______________|

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                      INDICELE DE COMPLEXITATE
a cazurilor (indice de case mix, ICM) ale spitalelor din proiectul national DRG pentru anul 2001
 _________________________________________________________________________
|Nr. |                                                   |  Indice Case   |
|Crt.|              SPITAL                               | MIX (ICM) 2001 |
|____|___________________________________________________|________________|
|  1 | Spitalul Municipal Campina                        |     0,5863     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  2 | Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc          |     0,5711     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  3 | Spitalul Municipal Pascani                        |     0,5382     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  4 | Spitalul Municipal Turda                          |     0,5865     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  5 | Spitalul Municipal Caransebes                     |     0,6219     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  6 | Spitalul Municipal Oltenita                       |     0,5703     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  7 | Spitalul Judetean Alba Iulia                      |     0,6489     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  8 | Spitalul Judetean Baia Mare                       |     0,6407     |
|____|___________________________________________________|________________|
|  9 | Spitalul Judetean Botosani "Mavromati"*)          |     0,6569     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 10 | Spitalul Judetean Calarasi                        |     0,5976     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 11 | Spitalul Judetean Miercurea Ciuc                  |     0,7062     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 12 | Spitalul Judetean Ploiesti                        |     0,6986     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 13 | Spitalul Judetean Sf. Gheorghe                    |     0,6188     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 14 | Spitalul Judetean Sibiu                           |     0,6575     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 15 | Spitalul Clinic Coltea Bucuresti                  |     0,9977     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 16 | Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bucuresti   |     0,7888     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 17 | Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi    |     0,7855     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 18 | Spitalul Judetean Craiova                         |     0,6740     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 19 | Spitalul Judetean Tg. Mures                       |     0,8021     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 20 | Spitalul Judetean Timisoara                       |     0,7739     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 21 | Spitalul de Urgenta "Sf. Pantelimon", Bucuresti   |     0,6661     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 22 | Spitalul de Urgenta Universitar Bucuresti         |     0,6971     |
|____|___________________________________________________|________________|
| 23 | Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C.C. Iliescu"|     1,0619     |
|____|___________________________________________________|________________|

    NOTA:
    ICM este calculat pe baza nr. pacienti externati si raportati pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2001 (date raportate pana la 18.12.2001)
    *) ICM pentru Spitalul Judetean Botosani "Mavromati" este media ICM ale spitalelor similare

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                       COSTURILE*) SI TARIFELE*)
pe pacient ponderat (in lei) ale spitalelor din proiectul national DRG, conform raportarilor din perioada ianuarie - noiembrie 2001
 ______________________________________________________________________________
|N |            | Cost pe  | Cost pe | Cost pe | Tarif pe | Tarif pe | Tarif pe|
|r.|            | pacient  | pacient | pacient | pacient  | pacient  | pacient |
|  |  SPITAL    | ponderat | ponderat| ponderat| ponderat | ponderat | ponderat|
|C |            | spitale, | spitale |national,| spitale, | spitale  |national,|
|r |            |   2001   |similare,|   2001  |   2002   | similare,|   2002  |
|t.|            |          |   2001  |         |          |    2002  |         |
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 1|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Campina     | 5.318.383|4.846.956|7.987.646| 6.488.427| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 2|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Campulung   |          |         |         |          |          |         |
|  |Moldovenesc | 4.609.844|4.846.956|7.987.646| 5.624.009| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 3|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Pascani     | 4.758.530|4.846.956|7.987.646| 5.805.407| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 4|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Turda       | 4.804.904|4.846.956|7.987.646| 5.861.983| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 5|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Caransebes  | 4.885.703|4.846.956|7.987.646| 5.960.558| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 6|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Municipal   |          |         |         |          |          |         |
|  |Oltenita    | 4.179.659|4.846.956|7.987.646| 5.099.184| 5.913.287|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 7|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Alba Iulia  | 7.130.873|6.107.383|7.987.646| 8.699.666| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 8|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Baia Mare   | 5.216.648|6.107.383|7.987.646| 6.364.311| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
| 9|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Botosani    |          |         |         |          |          |         |
|  |"Mavromati" | 4.138.168|6.107.383|7.987.646| 5.048.565| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|10|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Calarasi    | 5.884.776|6.107.383|7.987.646| 7.179.427| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|11|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Miercurea   |          |         |         |          |          |         |
|  |Ciuc        | 7.289.152|6.107.383|7.987.646| 8.892.765| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|12|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Ploiesti    | 6.653.130|6.107.383|7.987.646| 8.116.819| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|13|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean Sf.|          |         |         |          |          |         |
|  |Gheorghe    | 7.642.289|6.107.383|7.987.646| 9.323.592| 7.451.007|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|14|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Sibiu       | 9.779.138|9.760.283|7.987.646|11.930.549|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|15|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Clinic      |          |         |         |          |          |         |
|  |Coltea      |          |         |         |          |          |         |
|  |Bucuresti   | 6.111.863|9.760.283|7.987.646| 7.456.473|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|16|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Clinic de   |          |         |         |          |          |         |
|  |Urgenta     |          |         |         |          |          |         |
|  |Floreasca,  |          |         |         |          |          |         |
|  |Bucuresti   |16.698.078|9.760.283|7.987.646|20.371.655|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|17|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Clinic de   |          |         |         |          |          |         |
|  |Urgenta "Sf.|          |         |         |          |          |         |
|  |Spiridon"   |          |         |         |          |          |         |
|  |Iasi        | 5.172.857|9.760.283|7.987.646| 6.310.885|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|18|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Craiova     | 6.681.022|9.760.283|7.987.646| 8.150.846|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|19|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Tg. Mures   | 7.920.443|9.760.283|7.987.646| 9.662.941|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|20|Spitalul    |          |         |         |          |          |         |
|  |Judetean    |          |         |         |          |          |         |
|  |Timisoara   |12.327.451|9.760.283|7.987.646|15.039.490|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|21|Spitalul de |          |         |         |          |          |         |
|  |Urgenta "Sf.|          |         |         |          |          |         |
|  |Pantelimon",|          |         |         |          |          |         |
|  |Bucuresti   |12.722.612|9.760.283|7.987.646|15.521.586|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|22|Spitalul de |          |         |         |          |          |         |
|  |Urgenta     |          |         |         |          |          |         |
|  |Universitar |          |         |         |          |          |         |
|  |Bucuresti   |12.457.671|9.760.283|7.987.646|15.198.359|11.907.545|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|
|23|Institutul  |          |         |         |          |          |         |
|  |Cardiologie |          |         |         |          |          |         |
|  |"Prof. Dr.  |          |         |         |          |          |         |
|  |C.C.        |          |         |         |          |          |         |
|  |Iliescu"    | 7.072.974|7.072.974|7.987.646| 8.629.029| 8.629.028|9.744.928|
|__|____________|__________|_________|_________|__________|__________|_________|

    NOTA:
    *) Cheltuiala totala este cheltuiala efectiva realizata raportata conform adresei CNAS 4284/12.12.2001
    Cheltuiala pentru costul pe pacient ponderat este cheltuiala efectiva realizata din care se scad sumele contractate distinct, raportate conform adresei CNAS 4284/12.12.2001
    ICM, nr. pacienti externati si raportati sunt calculate pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2001 (date raportate pana la 18.12.2001)
    *) Tariful pe pacient ponderat este obtinut prin inmultirea costului pe pacient ponderat cu factorul prognozat de inflatie pentru anul 2002 (1,22)

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                                   LISTA
categoriilor majore de diagnostice, tipurile de cazuri (grupele de diagnostice) si valorile relative
 __________________________________________________________________________
|Categoria |     |                                                         |
|majora de |     |                     Descriere CMD                       |
|diagnostic|     |                                                         |
|  (CMD)   |     |                                                         |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|          |     |                                                         |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     1    |     | Boli si tulburari ale sistemului nervos                 |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     2    |     | Boli si tulburari ale ochiului                          |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     3    |     | Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatului|
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     4    |     | Boli si tulburari ale sistemului respirator             |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     5    |     | Boli si tulburari ale sistemului circulator             |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     6    |     | Boli si tulburari ale aparatului digestiv               |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     7    |     | Boli si tulburari ale sistemului hepato-biliar si ale   |
|          |     | pancreasului                                            |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     8    |     | Boli si tulburari ale sistemului musculoscheletal si    |
|          |     | tesutului conjunctiv                                    |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|     9    |     | Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat      |
|          |     | si sanului                                              |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    10    |     | Boli si tulburari ale glandelor endocrine, boli de      |
|          |     | nutritie si metabolism                                  |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    11    |     | Boli si tulburari ale aparatului urinar (rinichi, tract |
|          |     | urinar)                                                 |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    12    |     | Boli si tulburari ale aparatului reproductiv masculin   |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    13    |     | Boli si tulburari ale aparatului reproductiv feminin    |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    14    |     | Sarcina, nastere si lauzie                              |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    15    |     | Nou-nascut sanatos si bolnav (perioada perinatala)      |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    16    |     | Boli ale sangelui, boli si disfunctii ale organelor     |
|          |     | hematopoetice, boli imunologice                         |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    17    |     | Boli si tulburari mieloproliferative, neoplasme slab    |
|          |     | diferentiate                                            |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    18    |     | Boli infectioase si parazitare, sistemice sau cu        |
|          |     | localizare nespecificata                                |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    19    |     | Boli si tulburari mentale                               |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    20    |     | Alcoolism/utilizarea drogurilor si tulburari mentale    |
|          |     | organice induse de utilizarea alcoolului/drogurilor     |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    21    |     | Leziuni, otraviri si efecte toxice ale drogurilor       |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    22    |     | Arsuri                                                  |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    23    |     | Factori care influenteaza starea de sanatate si alte    |
|          |     | contacte cu serviciile de sanatate                      |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    24    |     | Traumatism multiplu semnificativ                        |
|__________|_____|_________________________________________________________|
|    25    |     | Infectii cu virusul imunodeficientei umane              |
|__________|_____|_________________________________________________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I -  Grupa de diagnostic
    II - Categoria majora de diagnostic (CMD)
    III - Categorie Medicala/Chirurgicala (M/C)
 ______________________________________________________________________________
| I | II|III|          Descrierea grupelor de diagnostice             |Valoare |
|   |   |   |                                                         |relativa|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  1| 1 | C | Craniotomie > 17 ani, exceptand craniotomia pentru      |  3.0165|
|   |   |   | traumatism                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  2| 1 | C | Craniotomie pentru traumatism > 17 ani                  |  3.4127|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  3| 1 | C | Craniotomie, varsta 0 - 17 ani                          |  2.4674|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  4| 1 | C | Proceduri pe coloana vertebrala                         |  1.7782|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  5| 1 | C | Proceduri vasculare extracraniene                       |  1.0674|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  6| 1 | C | "Eliberarea" canalului carpian                          |  0.6373|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  7| 1 | C | Proceduri la nivelul nervilor periferici sau cranieni   |  2.0845|
|   |   |   | sau alte proceduri pe sistemul nervos cu complicatii si |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  8| 1 | C | Proceduri la nivelul nervilor periferici sau cranieni   |  0.9996|
|   |   |   | sau alte proceduri pe sistemul nervos fara complicatii  |        |
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|  9| 1 | M | Tulburari si leziuni ale maduvei spinarii               |  0.9011|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 10| 1 | M | Neoplasme ale sistemului nervos cu complicatii si       |  1.0637|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 11| 1 | M | Neoplasme ale sistemului nervos fara complicatii si     |  0.6961|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 12| 1 | M | Boli degenerative ale sistemului nervos                 |  0.9989|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 13| 1 | M | Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa      |  0.7904|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 14| 1 | M | Boli cerebrovasculare specifice cu exceptia atacului    |  1.0779|
|   |   |   | ischemic tranzitor                                      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 15| 1 | M | Atac ischemic tranzitor si ocluzii precerebrale         |  0.6051|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 16| 1 | M | Boli cerebrovasculare nespecifice cu complicatii si     |  1.0696|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 17| 1 | M | Boli cerebrovasculare nespecifice fara complicatii si   |  0.6339|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 18| 1 | M | Boli ale nervilor cranieni si periferici cu complicatii |  0.8592|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 19| 1 | M | Boli ale nervilor cranieni si periferici fara           |  0.6034|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 20| 1 | M | Infectiile sistemului nervos cu exceptia meningitei     |  2.0717|
|   |   |   | virale                                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 21| 1 | M | Meningita virala                                        |  0.6626|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 22| 1 | M | Encefalopatia hipertensiva                              |  0.9116|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 23| 1 | M | Coma si stupoarea netraumatica                          |  0.7015|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 24| 1 | M | Convulsii si cefaleea, varsta > 17 ani cu complicatii si|  0.7720|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 25| 1 | M | Convulsii si cefaleea, varsta > 17 ani fara complicatii |  0.5879|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 26| 1 | M | Convulsii si cefaleea, varsta 0 - 17 ani                |  0.5383|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 27| 1 | M | Stupoare traumatica si coma, coma durata > 1 ora        |  1.1446|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 28| 1 | M | Stupoare traumatica si coma, coma durata < 1 ora,       |  1.1068|
|   |   |   | varsta > 17 ani cu complicatii si comorbiditati         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 29| 1 | M | Stupoare traumatica si coma, coma durata < 1 ora,       |  0.5477|
|   |   |   | varsta > 17 ani fara complicatii si comorbiditati       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 30| 1 | M | Stupoare traumatica si coma, coma durata < 1 ora,       |  0.4611|
|   |   |   | 0 - 17 ani.                                             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 31| 1 | M | Comotie cerebrala, varsta > 17 ani, cu complicatii si   |  0.6500|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 32| 1 | M | Comotie cerebrala, varsta > 17 ani, fara complicatii si |  0.3729|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 33| 1 | M | Comotie cerebrala, varsta 0 - 17 ani                    |  0.2885|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 34| 1 | M | Alte tulburari ale sistemului nervos cu complicatii si  |  0.9366|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 35| 1 | M | Alte tulburari ale sistemului nervos fara complicatii si|  0.6376|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 36| 2 | C | Interventii pe retina                                   |  0.8288|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 37| 2 | C | Interventii pe orbita                                   |  1.0853|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 38| 2 | C | Interventii primare pe iris                             |  0.3222|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 39| 2 | C | Interventii pe cristalin cu sau fara vitrectomie        |  0.6226|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 40| 2 | C | Proceduri extraoculare cu exceptia orbitei              |  0.8752|
|   |   |   | varsta > 17 ani                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 41| 2 | C | Proceduri extraoculare cu exceptia orbitei              |  0.6202|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 42| 2 | C | Proceduri intraoculare cu exceptia retinei, irisului si |  0.5688|
|   |   |   | cristalinului                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 43| 2 | M | Hifema                                                  |  0.3288|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 44| 2 | M | Infectiile acute majore ale ochiului                    |  0.4175|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 45| 2 | M | Tulburari neurologice ale ochiului                      |  0.6210|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 46| 2 | M | Alte boli ale ochiului, varsta > 17 ani, cu complicatii |  0.7218|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 47| 2 | M | Alte boli ale ochiului, varsta > 17 ani, fara           |  0.3939|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 48| 2 | M | Alte boli ale ochiului, varsta 0 - 17 ani               |  0.4735|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 49| 3 | C | Interventii majore la nivelul capului si gatului        |  1.9348|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 50| 3 | C | Sialoadenectomia                                        |  0.8096|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 51| 3 | C | Interventii pe glanda salivara cu exceptia              |  0.8518|
|   |   |   | sialoadenectomiei                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 52| 3 | C | Buza de iepure si reparatia valului palatin             |  0.5696|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 53| 3 | C | Interventii pe sinus si mastoida varsta > 17 ani        |  1.4910|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 54| 3 | C | Interventii pe sinus si mastoida varsta 0 - 17 ani      |  1.1459|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 55| 3 | C | Interventii diverse pe ureche, nas, gura si gat         |  0.9720|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 56| 3 | C | Rinoplastia                                             |  0.9947|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 57| 3 | C | Interventii pe tonsile si adenoizi, cu exceptia         |  0.4845|
|   |   |   | tonsilectomiei si/sau doar adenoidectomiei,             |        |
|   |   |   | varsta > 17 ani                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 58| 3 | C | Interventii pe tonsile si adenoizi, cu exceptia         |  0.5830|
|   |   |   | tonsilectomiei si/sau doar adenoidectomiei,             |        |
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 59| 3 | C | Tonsilectomie si/sau doar adenoidectomie varsta > 17 ani|  0.6257|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 60| 3 | C | Tonsilectomie si/sau doar adenoidectomie,               |  0.4336|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 61| 3 | C | Miringotomie cu insertia tubara, varsta > 17 ani        |  1.0407|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 62| 3 | C | Miringotomie cu insertia tubara, varsta 0 - 17 ani      |  0.5662|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 63| 3 | C | Alte proceduri chirurgicale pe ureche, nas, gura si gat |  1.4843|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 64| 3 | M | Tumorile maligne ale urechii, nasului, gurii si gatului |  1.2467|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 65| 3 | M | Tulburari de echilibru                                  |  0.4524|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 66| 3 | M | Epistaxis                                               |  0.5267|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 67| 3 | M | Epiglotita                                              |  0.7256|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 68| 3 | M | Otita medie si infectii respiratorii superioare         |  0.5081|
|   |   |   | varsta > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 69| 3 | M | Otita medie si infectii respiratorii superioare         |  0.3403|
|   |   |   | varsta > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 70| 3 | M | Otita medie si infectii respiratorii superioare         |  0.3544|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 71| 3 | M | Laringotraheita                                         |  0.2955|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 72| 3 | M | Traumatisme si deformari nazale                         |  0.5458|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 73| 3 | M | Alte diagnostice ale urechii, nasului, gurii si gatului,|  0.5571|
|   |   |   | varsta > 17 ani                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 74| 3 | M | Alte diagnostice ale urechii, nasului, gurii si gatului,|  0.5228|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 75| 4 | C | Interventii majore la nivelul toracelui                 |  2.5035|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 76| 4 | C | Alte proceduri chirurgicale pe sistemul respirator cu   |  2.2287|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 77| 4 | C | Alte proceduri chirurgicale pe sistemul respirator fara |  0.9628|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 78| 4 | M | Embolia pulmonara                                       |  1.0597|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 79| 4 | M | Infectii si inflamatii respiratorii, > 17 ani cu        |  1.3100|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 80| 4 | M | Infectii si inflamatii respiratorii, > 17 ani fara      |  0.7350|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 81| 4 | M | Infectii si inflamatii respiratorii, 0 - 17 ani         |  1.5598|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 82| 4 | M | Neoplasme aparat respirator                             |  1.1370|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 83| 4 | M | Traumatisme majore ale toracelui cu complicatii si      |  0.6845|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 84| 4 | M | Traumatisme majore ale toracelui fara complicatii si    |  0.4318|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 85| 4 | M | Transudat pleural cu complicatii si comorbiditati       |  0.9791|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 86| 4 | M | Transudat pleural fara complicatii si comorbiditati     |  0.6298|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 87| 4 | M | Edem pulmonar si insuficienta respiratorie              |  0.9906|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 88| 4 | M | Boala pulmonara cronica obstructiva                     |  0.6955|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 89| 4 | M | Pneumonia simpla si pleurezia, > 17 ani, cu complicatii |  0.8111|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 90| 4 | M | Pneumonia simpla si pleurezia, > 17 ani, fara           |  0.4709|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 91| 4 | M | Pneumonia simpla si pleurezia, 0 - 17 ani               |  0.4489|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 92| 4 | M | Boala interstitiala pulmonara cu complicatii si         |  0.9188|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 93| 4 | M | Boala interstitiala pulmonara fara complicatii si       |  0.7238|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 94| 4 | M | Pneumotorax cu complicatii si comorbiditati             |  0.8763|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 95| 4 | M | Pneumotorax fara complicatii si comorbiditati           |  0.4653|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 96| 4 | M | Bronsita si astm, > 17 ani, cu complicatii si           |  0.5789|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 97| 4 | M | Bronsita si astm, > 17 ani, fara complicatii si         |  0.4188|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 98| 4 | M | Bronsita si astm, 0 - 17 ani                            |  0.4079|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
| 99| 4 | M | Semne si simptome respiratorii, cu complicatii si       |  0.5816|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|100| 4 | M | Semne si simptome respiratorii, fara complicatii si     |  0.4267|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|101| 4 | M | Alte boli ale aparatului respirator cu complicatii si   |  0.7080|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|102| 4 | M | Alte boli ale aparatului respirator fara complicatii si |  0.3963|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|103| 5 | C | Transplant cardiac                                      | 21.6378|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|104| 5 | C | Proceduri pe valve cardiace si alte proceduri majore    |  6.4053|
|   |   |   | chirurgicale cu cateterism cardiac                      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|105| 5 | C | Proceduri pe valvele cardiace si alte proceduri majore  |  4.9033|
|   |   |   | chirurgicale fara cateterism cardiac                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|106| 5 | C | Bypass coronarian cu angioplastie coronariana           |  5.0750|
|   |   |   | transluminala percutanata (ACTP)                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|107| 5 | C | Bypass coronarian cu cateterism cardiac                 |  3.3862|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|108| 5 | C | Alte proceduri cardiotoracice                           |  3.9737|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|109| 5 | C | Bypass coronarian fara cateterism cardiac               |  2.8277|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|110| 5 | C | Alte proceduri majore cardiovasculare cu complicatii si |  3.4164|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|111| 5 | C | Alte proceduri majore cardiovasculare fara complicatii  |  2.1724|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|112| 5 | C | Proceduri cardiovasculare percutanate                   |  1.2797|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|113| 5 | C | Amputatie pentru tulburari ale sistemului circulator cu |  2.4517|
|   |   |   | exceptia celor de la membrul superior si a halucelui    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|114| 5 | C | Amputatie pentru tulburari ale sistemului circulator la |  1.3461|
|   |   |   | nivelul membrului superior si a halucelui               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|115| 5 | C | Implantarea permanenta a pacemaker-urului cardiac cu    |  3.3348|
|   |   |   | infarct miocardic, insuficienta sau soc cardiac, sau    |        |
|   |   |   | proceduri de implant interesand sonde sau generatori de |        |
|   |   |   | cardiovesie - defibrilare atriala                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|116| 5 | C | Alte implantari permanente de pacemaker cardiac sau     |  1.6728|
|   |   |   | angioplastie coronariana transluminala percutanata      |        |
|   |   |   | (ACTP) cu implantare de stent arterial coronarian       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|117| 5 | C | Control pacemaker cardiac cu exceptia inlocuirii        |  1.0456|
|   |   |   | acestuia                                                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|118| 5 | C | Inlocuirea pacemaker-ului cardiac                       |  1.7005|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|119| 5 | C | Ligatura venelor si stripping                           |  1.0580|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|120| 5 | C | Alte proceduri chirurgicale pentru sistemul circulator  |  2.0357|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|121| 5 | M | Tulburari circulatorii cu infarct miocardic acut,       |  1.2584|
|   |   |   | complicatii majore, externat in viata                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|122| 5 | M | Tulburari circulatorii fara infarct miocardic acut,     |  0.8318|
|   |   |   | complicatii majore, externat viata                      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|123| 5 | M | Tulburari circulatorii cu infarct miocardic acut,       |  1.6044|
|   |   |   | decedat                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|124| 5 | M | Tulburari circulatorii cu exceptia infarct miocardic    |  0.9709|
|   |   |   | acut cu cateterism cardiac si diagnostic complex        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|125| 5 | M | Tulburari circulatorii cu exceptia infarct miocardic    |  0.7185|
|   |   |   | acut cu cateterism cardiac fara diagnostic complex      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|126| 5 | M | Endocardita acuta si subacuta                           |  1.6687|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|127| 5 | M | Insuficienta cardiaca si socul                          |  0.8219|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|128| 5 | M | Tromboflebita venoasa profunda                          |  0.6753|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|129| 5 | M | Stop cardiac, neexplicat                                |  0.9334|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|130| 5 | M | Tulburari vasculare periferice cu complicatii si        |  0.7910|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|131| 5 | M | Tulburari vasculare periferice fara complicatii si      |  0.4986|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|132| 5 | M | Ateroscleroza cu complicatii si comorbiditati           |  0.4869|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|133| 5 | M | Ateroscleroza fara complicatii si comorbiditati         |  0.4059|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|134| 5 | M | Hipertensiunea arteriala                                |  0.4878|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|135| 5 | M | Boli congenitale cardiace si valvulare, > 17 ani, cu    |  0.7474|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|136| 5 | M | Boli congenitale cardiace si valvulare, > 17 ani, fara  |  0.4302|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|137| 5 | M | Boli congenitale cardiace si valvulare, 0 - 17 ani      |  0.8649|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|138| 5 | M | Aritmia cardiaca si tulburari de conducere cu           |  0.6636|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|139| 5 | M | Aritmia cardiaca si tulburari de conducere fara         |  0.4091|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|140| 5 | M | Angina pectorala                                        |  0.4292|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|141| 5 | M | Sincopa si colapsul cu complicatii si comorbiditati     |  0.5515|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|142| 5 | M | Sincopa si colapsul fara complicatii si comorbiditati   |  0.4232|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|143| 5 | M | Durerea toracica                                        |  0.3893|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|144| 5 | M | Alte boli ale sistemului circulator cu complicatii si   |  1.1116|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|145| 5 | M | Alte boli ale sistemului circulator fara complicatii si |  0.5313|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|146| 6 | C | Rezectia rectala cu complicatii si comorbiditati        |  2.0621|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|147| 6 | C | Rezectia rectala fara complicatii si comorbiditati      |  1.4386|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|148| 6 | C | Interventii majore pe intestinul subtire si gros cu     |  2.5279|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|149| 6 | C | Interventii majore pe intestinul subtire si gros fara   |  1.2425|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|150| 6 | C | Adenoliza peritoneala cu complicatii si comorbiditati   |  1.8428|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|151| 6 | C | Adenoliza peritoneala fara complicatii si comorbiditati |  0.9780|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|152| 6 | C | Interventii minore pe intestinul subtire si gros cu     |  1.6743|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|153| 6 | C | Interventii minore pe intestinul subtire si gros fara   |  1.0829|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|154| 6 | C | Interventii pe stomac, esofag si duoden, > 17 ani cu    |  3.1043|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|155| 6 | C | Interventii pe stomac, esofag si duoden, > 17 ani, fara |  1.2437|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|156| 6 | C | Interventii pe stomac, esofag si duoden, 0 - 17 ani.    |  1.3143|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|157| 6 | C | Interventii la nivelul anusului sau pe stome cu         |  0.9094|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|158| 6 | C | Interventii la nivelul anusului sau pe stome fara       |  0.4798|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|159| 6 | C | Interventii pentru hernie, cu exceptia celor inghinale  |  1.0458|
|   |   |   | si femurale, > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|160| 6 | C | Interventii pentru hernie, cu exceptia celor inghinale  |  0.6827|
|   |   |   | si femurale, > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati|        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|161| 6 | C | Interventii pentru hernia inghinala si femurala, > 17   |  0.8160|
|   |   |   | ani, cu complicatii si comorbiditati                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|162| 6 | C | Interventii pe hernia inghinala si femurala, > 17 ani,  |  0.5655|
|   |   |   | fara complicatii si comorbiditati                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|163| 6 | C | Interventii hernii varsta 0 - 17 ani                    |  0.6393|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|164| 6 | C | Apendicectomie cu diagnostic principal complicat cu     |  1.2550|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|165| 6 | C | Apendicectomie cu diagnostic principal complicat fara   |  0.7193|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|166| 6 | C | Apendicectomie fara diagnostic principal complicat cu   |  0.8137|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|167| 6 | C | Apendicectomie fara diagnostic principal complicat fara |  0.5837|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|168| 3 | C | Interventii la nivelul gurii cu complicatii si          |  1.0228|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|169| 3 | C | Interventii la nivelul gurii fara complicatii si        |  0.6680|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|170| 6 | C | Alte interventii chirurgicale pe sistemul digestiv cu   |  2.3090|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|171| 6 | C | Alte proceduri chirurgicale pe sistemul digestiv fara   |  0.9444|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|172| 6 | M | Tumori maligne digestive cu complicatii si comorbiditati|  1.2921|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|173| 6 | M | Tumori maligne digestive fara complicatii si            |  0.7548|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|174| 6 | M | Hemoragie cu complicatii si comorbiditati               |  0.8530|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|175| 6 | M | Hemoragie fara complicatii si comorbiditati             |  0.4304|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|176| 6 | M | Ulcer peptic complicat                                  |  0.9166|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|177| 6 | M | Ulcer peptic necomplicat cu complicatii si comorbiditati|  0.6828|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|178| 6 | M | Ulcer peptic necomplicat fara complicatii si            |  0.4375|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|179| 6 | M | Boala inflamatorie a intestinului                       |  0.7187|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|180| 6 | M | Obstructii gastrointestinale cu complicatii si          |  0.7192|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|181| 6 | M | Obstructii gastrointestinale fara complicatii si        |  0.4134|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|182| 6 | M | Esofagita, gastroenterita si alte tulburari digestive,  |  0.5926|
|   |   |   | > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|183| 6 | M | Esofagita, gastroenterita si alte tulburari digestive,  |  0.3916|
|   |   |   | > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|184| 6 | M | Esofagita, gastroenterita si alte tulburari digestive,  |  0.3778|
|   |   |   | 0 - 17 ani                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|185| 3 | M | Boli ale dintilor si gurii cu exceptia extractiilor si  |  0.6153|
|   |   |   | lucrarilor dentare, varsta > 17 ani                     |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|186| 3 | M | Boli ale dintilor si gurii cu exceptia extractiilor si  |  0.3951|
|   |   |   | lucrarilor dentare, 0 - 17 ani                          |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|187| 3 | M | Extractii dentare si lucrari dentare                    |  0.6963|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|188| 6 | M | Alte diagnostice ale aparatului digestiv > 17 ani, cu   |  0.8682|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|189| 6 | M | Alte diagnostice ale aparatului digestiv > 17 ani, fara |  0.4751|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|190| 6 | M | Alte diagnostice ale aparatului digestiv, 0 - 17 ani    |  0.7120|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|191| 7 | C | Interventii pe pancreas, ficat si sunt cu complicatii si|  3.5894|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|192| 7 | C | Interventii pe pancreas, ficat si sunt fara complicatii |  1.4629|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|193| 7 | C | Interventii pe tractul biliar cu exceptia doar colecist |  2.9005|
|   |   |   | cu sau fara explorarea ductului comun cu complicatii si |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|194| 7 | C | Interventii pe tractul biliar cu exceptia doar colecist |  1.3241|
|   |   |   | cu sau fara explorarea ductului comun fara complicatii  |        |
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|195| 7 | C | Colecistectomie cu explorarea ductului comun cu         |  2.0740|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|196| 7 | C | Colecistectomie cu explorarea ductului comun fara       |  1.3685|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|197| 7 | C | Colecistectomie cu exceptia interv. laparascopice fara  |  1.7633|
|   |   |   | explorarea ductului comun cu complicatii si             |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|198| 7 | C | Colecistectomie cu exceptia interv. laparascopice fara  |  0.9399|
|   |   |   | explorarea ductului comun fara complicatii si           |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|199| 7 | C | Proceduri pentru diagnosticarea tumorilor maligne       |  1.8787|
|   |   |   | hepatobiliare                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|200| 7 | C | Proceduri pentru diagnosticarea tumorilor ne-maligne    |  2.3726|
|   |   |   | hepatobiliare                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|201| 7 | C | Alte interventii chirurgicale hepatobiliare si pancreas |  3.0798|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|202| 7 | M | Ciroza si hepatita alcoolica                            |  1.2249|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|203| 7 | M | Tumori maligne ale sistemului hepatobiliar sau          |  1.2242|
|   |   |   | pancreasului                                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|204| 7 | M | Boli ale pancreasului cu exceptia tumorilor maligne     |  0.8117|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|205| 7 | M | Boli ale ficatului cu exceptia tumorilor maligne,       |  1.0979|
|   |   |   | cirozei, hepatitei alcoolice cu complicatii si          |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|206| 7 | M | Boli ale ficatului cu exceptia tumorilor, cirozei,      |  0.5835|
|   |   |   | hepatitei alcoolice fara complicatii si comorbiditati   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|207| 7 | M | Boli ale tractului biliar cu complicatii si             |  0.9484|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|208| 7 | M | Boli ale tractului biliar fara complicatii si           |  0.5097|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|209| 8 | C | Interventii asupra articulatiilor mari si reimplantare  |  1.9704|
|   |   |   | membre inferioare                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|210| 8 | C | Interventii asupra femurului si soldului cu exceptia    |  1.6521|
|   |   |   | articulatiilor mari, varsta > 17 ani, cu complicatii si |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|211| 8 | C | Interventii asupra femurului si soldului cu exceptia    |  1.2603|
|   |   |   | articulatiilor mari, varsta > 17 ani, fara complicatii  |        |
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|212| 8 | C | Interventii asupra femurului si soldului cu exceptia    |  1.4946|
|   |   |   | articulatiilor mari, varsta 0 - 17 ani                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|213| 8 | C | Amputatii pentru afectiuni musculoscheletale sau boli   |  1.7347|
|   |   |   | ale tesutului conjunctiv                                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|216| 8 | C | Biopsie sistem musculoscheletal si tesut conjunctiv     |  1.8743|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|217| 8 | C | Debridarea plagilor si grefa cutanata cu exceptia       |  3.1571|
|   |   |   | mainii, pentru afectiuni musculoscheletale si ale       |        |
|   |   |   | tesutului conjunctiv                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|218| 8 | C | Interventii pe membrele inferioare si humerus cu        |  1.5486|
|   |   |   | exceptia sold, picior, femur, varsta > 17 ani, cu       |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|219| 8 | C | Interventii pe membrele inferioare si humerus cu        |  0.9708|
|   |   |   | exceptia sold, picior, femur, > 17 ani, fara complicatii|        |
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|220| 8 | C | Interventii pe membrele inferioare si humerus cu        |  0.9988|
|   |   |   | exceptia sold, picior, femur, varsta 0 - 17 ani         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|223| 8 | C | Interventii majore asupra umarului, cotului sau altor   |  0.8398|
|   |   |   | parti membrul superior cu complicatii si comorbiditati  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|224| 8 | C | Interventii asupra umarului, cotului, antebratului cu   |  0.7133|
|   |   |   | exceptia articulatiilor mari, fara complicatii si       |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|225| 8 | C | Interventii asupra piciorului                           |  0.9629|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|226| 8 | C | Interventii asupra tesuturilor moi cu complicatii si    |  1.1479|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|227| 8 | C | Interventii asupra tesuturilor moi fara complicatii si  |  0.6837|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|228| 8 | C | Interventii majore asupra policelui, articulatiilor sau |  1.0314|
|   |   |   | alte interventii la nivelul mainii sau pumnului cu      |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|229| 8 | C | Interventii asupra mainii sau pumnului cu exceptia      |  0.6866|
|   |   |   | articulatiilor mari fara complicatii si comorbiditati   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|230| 8 | C | Incizia locala si extractia materialelor de osteosinteza|  1.1722|
|   |   |   | din sold si femur                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|231| 8 | C | Incizia locala si extractia materialelor de osteosinteza|  1.0674|
|   |   |   | cu exceptia sold si femur                               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|232| 8 | C | Artroscopia                                             |  0.7669|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|233| 8 | C | Alte interventii chirurgicale asupra sistemului         |  1.9885|
|   |   |   | musculoscheletal si a tesutului conjunctiv cu           |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|234| 8 | C | Alte interventii chirurgicale asupra sistemului         |  1.3538|
|   |   |   | musculoscheletal si a tesutului conjunctiv fara         |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|235| 8 | M | Fracturi de femur                                       |  0.7061|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|236| 8 | M | Fracturi de sold si bazin                               |  0.6575|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|237| 8 | M | Luxatii, entorse si dislocari de sold, pelvis, coapsa   |  0.5567|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|238| 8 | M | Osteomielita                                            |  1.0108|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|239| 8 | M | Fracturi patologice, neoplazii musculoscheletale si ale |  1.0201|
|   |   |   | tesutului conjunctiv                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|240| 8 | M | Boli ale tesutului conjunctiv cu complicatii si         |  1.4529|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|241| 8 | M | Boli ale tesutului conjunctiv fara complicatii si       |  0.7436|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|242| 8 | M | Artrita septica                                         |  0.8009|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|243| 8 | M | Probleme medicale ale spatelui                          |  0.6121|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|244| 8 | M | Boli ale osoaselor si artropatii specifice cu           |  0.6887|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|245| 8 | M | Boli ale osoaselor si artropatii specifice fara         |  0.5346|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|246| 8 | M | Artropatii nespecifice                                  |  0.6082|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|247| 8 | M | Semne si simptome ale ap. musculoscheletal si ale       |  0.5183|
|   |   |   | tesutului conjunctiv                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|248| 8 | M | Tendinita, miozita, bursita                             |  0.7340|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|249| 8 | M | Ingrijire post-tratament pentru afectiuni               |  0.6352|
|   |   |   | musculoscheletale si ale tesutului conjunctiv           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|250| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari - antebrat, mana, |  0.7039|
|   |   |   | picior, varsta > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati|        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|251| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari - antebrat, mana, |  0.4291|
|   |   |   | picior, varsta > 17 ani, fara complicatii si            |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|252| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari - antebrat, mana, |  0.3040|
|   |   |   | picior, varsta 0 - 17 ani                               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|253| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari partea de sus a   |  0.6658|
|   |   |   | bratului, partea de jos membru inferior cu exceptia     |        |
|   |   |   | piciorului, > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|254| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari partea de sus a   |  0.4396|
|   |   |   | bratului, partea de jos membru inferior cu exceptia     |        |
|   |   |   | piciorului, > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|255| 8 | M | Fracturi, luxatii, entorse, dislocari partea de sus a   |  0.3912|
|   |   |   | bratului, partea de jos membru inferior cu exceptia     |        |
|   |   |   | piciorului, 0 - 17 ani                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|256| 8 | M | Alte diagnostice musculoscheletale si ale tesutului     |  0.6686|
|   |   |   | conjunctiv                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|257| 9 | C | Mastectomie totala pentru neoplazie, cu complicatii si  |  0.8827|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|258| 9 | C | Mastectomie totala pentru neoplazie, fara complicatii si|  0.8172|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|259| 9 | C | Mastectomie subtotala pentru neoplazie, cu complicatii  |  0.7794|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|260| 9 | C | Mastectomie subtotala pentru neoplazie, fara complicatii|  0.5588|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|261| 9 | C | Interventii pe san pentru afectiuni non-maligne cu      |  0.9974|
|   |   |   | exceptia biopsiei si exciziei locale                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|262| 9 | C | Biopsie si excizie locala a glandei mamare pentru       |  0.6033|
|   |   |   | afectiuni non-maligne                                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|263| 9 | C | Grefa cutanata si/sau debridare pentru ulcer cutanat sau|  1.6922|
|   |   |   | celulita cu complicatii si comorbiditati                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|264| 9 | C | Grefa cutanata si/sau debridare pentru ulcer cutanat sau|  0.8815|
|   |   |   | celulita fara complicatii si comorbiditati              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|265| 9 | C | Grefa cutanata si/sau debridare exceptie cele pentru    |  1.5820|
|   |   |   | ulcer cutanat sau celulita cu complicatii si            |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|266| 9 | C | Grefa cutanata si/sau debridare exceptie cele pentru    |  0.9518|
|   |   |   | ulcer cutanat sau celulita fara complicatii si          |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|267| 9 | C | Interventii perianale si pilonidale                     |  0.5945|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|268| 9 | C | Interventii reconstructive (plastice) la nivel cutanat, |  0.6402|
|   |   |   | tesut subcutanat, san                                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|269| 9 | C | Alte interventii piele, tesutului subcutanat, san cu    |  1.3169|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|270| 9 | C | Alte interventii piele, tesutului subcutanat, san fara  |  0.6447|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|271| 9 | M | Ulcer cutanat                                           |  0.8302|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|272| 9 | M | Afectiuni cutanate majore cu complicatii si             |  1.1886|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|273| 9 | M | Afectiuni cutanate majore fara complicatii si           |  0.4617|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|274| 9 | M | Neoplazii ale glandei mamare cu complicatii si          |  0.8851|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|275| 9 | M | Neoplazii ale glandei mamare fara complicatii si        |  0.4961|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|276| 9 | M | Afectiuni benigne ale glandei mamare                    |  0.4554|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|277| 9 | M | Celulita varsta > 17 ani cu complicatii si comorbiditati|  0.6876|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|278| 9 | M | Celulita varsta > 17 ani fara complicatii si            |  0.4152|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|279| 9 | M | Celulita varsta 0 - 17 ani                              |  0.3886|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|280| 9 | M | Traumatisme ale pielii, tesutului subcutanat, ale       |  0.5519|
|   |   |   | glandei mamare, varsta > 17 ani, cu complicatii si      |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|281| 9 | M | Traumatisme ale pielii, tesutului subcutanat, glandei   |  0.3728|
|   |   |   | mamare, varsta > 17 ani, fara complicatii si            |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|282| 9 | M | Traumatisme ale pielii, tesutului subcutanat, ale       |  0.3718|
|   |   |   | glandei mamare, varsta 0 - 17 ani                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|283| 9 | M | Afectiuni cutanate minore cu complicatii si             |  0.6212|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|284| 9 | M | Afectiuni cutanate minore fara complicatii si           |  0.3725|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|285| 10| C | Amputatii ale membrelor inferioare pentru afectiuni     |  1.8735|
|   |   |   | endocrine, metabolice si nutritionale                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|286| 10| C | Interventii pe glanda suprarenala (adrenale) si         |  1.7583|
|   |   |   | hipofizare                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|287| 10| C | Grefe cutanate si debridare a plagilor din afectiuni    |  1.6018|
|   |   |   | endocrine, metabolice, nutritionale                     |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|288| 10| C | Interventii chirurgicale pentru obezitate               |  1.4409|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|289| 10| C | Interventii pe paratiroide                              |  0.8040|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|290| 10| C | Interventii pe tiroida                                  |  0.6538|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|291| 10| C | Interventii pe tract tireoglos                          |  0.5060|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|292| 10| C | Alte proceduri chirurgicale pentru afectiuni endocrine, |  2.2455|
|   |   |   | nutritionale si metabolice cu complicatii si            |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|293| 10| C | Alte proceduri chirurgicale pentru afectiuni endocrine, |  1.3696|
|   |   |   | nutritionale si metabolice fara complicatii si          |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|294| 10| M | Diabet varsta > 35 ani                                  |  0.6427|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|295| 10| M | Diabet varsta 0 - 35 ani                                |  0.4928|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|296| 10| M | Diverse afectiuni metabolice si nutritionale varsta     |  0.7282|
|   |   |   | > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|297| 10| M | Diverse afectiuni metabolice si nutritionale varsta     |  0.4477|
|   |   |   | > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|298| 10| M | Diverse afectiuni metabolice si nutritionale varsta     |  0.3981|
|   |   |   | 0 - 17 ani                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|299| 10| M | Boli ereditare ale metabolismului                       |  1.1701|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|300| 10| M | Afectiuni endocrine cu complicatii si comorbiditati     |  0.8263|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|301| 10| M | Afectiuni endocrine fara complicatii si comorbiditati   |  0.4764|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|302| 11| C | Transplant renal                                        | 10.3959|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|303| 11| C | Interventii asupra rinichiului, ureterului, si vezicii  |  1.9541|
|   |   |   | urinare in neoplazii                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|304| 11| C | Interventii asupra rinichiului, ureterului, si vezicii  |  2.1472|
|   |   |   | urinare in afectiuni benigne cu complicatii si          |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|305| 11| C | Interventii asupra rinichiului, ureterului, si vezicii  |  1.2863|
|   |   |   | urinare in afectiuni benigne fara complicatii si        |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|306| 11| C | Prostatectomie cu complicatii si comorbiditati          |  0.8990|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|307| 11| C | Prostatectomie fara complicatii si comorbiditati        |  0.4385|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|308| 11| C | Interventii minore asupra vezicii urinare cu complicatii|  1.4724|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|309| 11| C | Interventii minore asupra vezicii urinare fara          |  1.0088|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|310| 11| C | Interventii transuretrale cu complicatii si             |  0.7397|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|311| 11| C | Interventii transuretrale fara complicatii si           |  0.4947|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|312| 11| C | Interventii uretrale, varsta > 17 ani, cu complicatii si|  0.9782|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|313| 11| C | Interventii uretrale, varsta > 17 ani, fara complicatii |  0.6780|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|314| 11| C | Interventii uretrale, varsta 0 - 17 ani                 |  0.6557|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|315| 11| C | Alte interventii chirurgicale pe rinichi si cai urinare |  1.8975|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|316| 11| M | Insuficienta renala                                     |  1.1953|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|317| 11| M | Internare pentru dializa renala                         |  0.5442|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|318| 11| M | Neoplasme renale si de cai urinare cu complicatii si    |  0.9441|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|319| 11| M | Neoplasme renale si de cai urinare fara complicatii si  |  0.6283|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|320| 11| M | Infectii renale si de cai urinare, varsta > 17 ani, cu  |  0.7079|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|321| 11| M | Infectii renale si de cai urinare, varsta > 17 ani, fara|  0.4188|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|322| 11| M | Infectii renale si de cai urinare, varsta 0 - 17 ani    |  0.4986|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|323| 11| M | Litiaza urinara cu complicatii si comorbiditati si/sau  |  0.4740|
|   |   |   | litotripsie extracorporeala                             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|324| 11| M | Litiaza urinara fara complicatii si comorbiditati       |  0.3202|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|325| 11| M | Semne si simptome de afectare renala sau de cai urinare,|  0.5227|
|   |   |   | varsta > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|326| 11| M | Semne si simptome de afectare renala sau de cai urinare,|  0.3753|
|   |   |   | varsta > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|327| 11| M | Semne si simptome de afectare renala sau de cai urinare,|  0.3851|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|328| 11| M | Strictura uretrala varsta > 17 ani, cu complicatii si   |  0.5436|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|329| 11| M | Strictura uretrala varsta > 17 ani, fara complicatii si |  0.4820|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|330| 11| M | Strictura uretrala varsta 0 - 17 ani                    |  0.5760|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|331| 11| M | Alte boli renale si de cai urinare, varsta > 17 ani, cu |  1.0639|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|332| 11| M | Alte boli renale si de cai urinare, varsta > 17 ani,    |  0.5248|
|   |   |   | fara complicatii si comorbiditati                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|333| 11| M | Alte boli renale si de cai urinare, varsta 0 - 17 ani   |  0.8893|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|334| 12| C | Interventii majore pelvine la barbat, cu complicatii si |  1.1127|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|335| 12| C | Interventii majore pelvine la barbat, fara complicatii  |  0.9148|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|336| 12| C | Prostatectomia transuretrala cu complicatii si          |  0.6275|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|337| 12| C | Prostatectomia transuretrala fara complicatii si        |  0.4340|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|338| 12| C | Interventii pe testicule pentru neoplazii               |  1.0160|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|339| 12| C | Interventii pe testicule pentru afectiuni benigne       |  0.8863|
|   |   |   | varsta > 17 ani                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|340| 12| C | Interventii pe testicule pentru afectiuni benigne       |  0.5306|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|341| 12| C | Interventii la nivelul penisului                        |  1.1070|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|342| 12| C | Circumcizia varsta > 17 ani                             |  0.9513|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|343| 12| C | Circumcizia varsta 0 - 17 ani                           |  0.4227|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|344| 12| C | Alte proceduri chirurgicale pentru neoplazii ale        |  1.4741|
|   |   |   | aparatului reproductiv masculin                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|345| 12| C | Alte proceduri chirurgicale aparatului reproductiv      |  1.0847|
|   |   |   | masculin exceptie neoplazii                             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|346| 12| M | Neoplazii ale aparatului reproductiv masculin cu        |  0.9482|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|347| 12| M | Neoplazii ale aparatului reproductiv masculin fara      |  0.6036|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|348| 12| M | Hipertrofia benigna de prostata cu complicatii si       |  0.5610|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|349| 12| M | Hipertrofia benigna de prostata fara complicatii si     |  0.3531|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|350| 12| M | Inflamatii ale aparatului genital masculin              |  0.4977|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|351| 12| M | Sterilizarea masculina                                  |  0.2364|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|352| 12| M | Alte boli ale aparatului genital masculin               |  0.4883|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|353| 13| C | Eviscerarea pelvisului, histerectomie totala si         |  2.1663|
|   |   |   | vulvectomie radicala                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|354| 13| C | Interventii uterine/anexiale pentru neoplazii           |  1.2755|
|   |   |   | non-ovariene/anexiale cu complicatii si comorbiditati   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|355| 13| C | Interventii uterine/anexiale pentru neoplazii           |  0.6808|
|   |   |   | non-ovariene/anexiale fara complicatii si comorbiditati |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|356| 13| C | Interventii reconstructive ale aparatului genital       |  0.6347|
|   |   |   | feminin                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|357| 13| C | Interventii pe uter si anexe pentru neoplazii anexiale  |  1.8769|
|   |   |   | sau ovariene                                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|358| 13| C | Interventii pe uter si anexe pentru afectiuni           |  0.8171|
|   |   |   | non-maligne cu complicatii si comorbiditati             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|359| 13| C | Interventii pe uter si anexe pentru afectiuni           |  0.6206|
|   |   |   | non-maligne fara complicatii si comorbiditati           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|360| 13| C | Interventii pe vagin, col uterin si vulva               |  0.7502|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|361| 13| C | Ligatura trompelor uterine prin incizie sau laparascopie|  0.8192|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|362| 13| C | Ligatura endoscopica a trompelor uterine                |  0.6160|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|363| 13| C | Dilatare si chiuretaj, conizatie si implant radioactiv  |  0.8958|
|   |   |   | pentru neoplazii                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|364| 13| C | Dilatare si chiuretaj, conizatie, exceptie neoplazii    |  0.6893|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|365| 13| C | Alte proceduri chirurgicale asupra tractului genital    |  1.0846|
|   |   |   | feminin                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|366| 13| M | Neoplazii aparatului reproductiv feminin cu complicatii |  1.1170|
|   |   |   | si comorbiditati                                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|367| 13| M | Neoplazii aparatului reproductiv feminin fara           |  0.5246|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|368| 13| M | Infectii aparatului reproductiv feminin                 |  0.5642|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|369| 13| M | Tulburari menstruale si alte tulburari ale aparatului   |  0.4318|
|   |   |   | genital feminin                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|370| 14| C | Cezariana cu complicatii si comorbiditati               |  0.8573|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|371| 14| C | Cezariana fara complicatii si comorbiditati             |  0.6318|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|372| 14| M | Nasterea vaginala cu diagnostic complicat               |  0.5465|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|373| 14| M | Nasterea vaginala fara diagnostic complicat             |  0.4358|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|374| 14| C | Nastere vaginala cu sterilizare si/sau dilatare si      |  0.6210|
|   |   |   | chiuretaj                                               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|375| 14| C | Nasterea vaginala cu alte proceduri chirurgicale cu     |  0.8636|
|   |   |   | exceptia sterilizarii si/sau dilatare si chiuretaj      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|376| 14| M | Diagnostice postpartum si postabortum fara interventii  |  0.4626|
|   |   |   | chirurgicale                                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|377| 14| C | Diagnostice postpartum si postabortum cu interventii    |  0.8590|
|   |   |   | chirurgicale                                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|378| 14| M | Sarcina ectopica                                        |  0.6810|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|379| 14| M | Iminenta de avort                                       |  0.6140|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|380| 14| M | Avortul fara dilatare si chiuretaj                      |  0.4688|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|381| 14| C | Avortul cu dilatare si chiuretaj, chiuretaj prin        |  0.5612|
|   |   |   | aspiratie sau histerotomie                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|382| 14| M | Falsul travaliu                                         |  0.3827|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|383| 14| M | Alte diagnostice antepartum cu complicatii si           |  0.4641|
|   |   |   | comorbiditati medicale                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|384| 14| M | Alte diagnostice antepartum fara complicatii si         |  0.4358|
|   |   |   | comorbiditati medicale                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|385| 15| M | Fatul mort sau transferat la o alta unitate de ingrijiri|  3.0686|
|   |   |   | acute                                                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|386| 15| M | Prematurul foarte mic sau sindromul de detresa          |  5.1301|
|   |   |   | respiratorie                                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|387| 15| M | Prematuritate cu probleme majore                        |  1.6385|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|388| 15| M | Prematuritate fara probleme majore                      |  0.3709|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|389| 15| M | Nou-nascutul la termen cu probleme majore               |  0.4357|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|390| 15| M | Nou-nascutul cu alte probleme semnificative             |  0.1721|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|391| 15| M | Nou-nascutul normal                                     |  0.1344|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|392| 16| C | Splenectomie varsta > 17 ani                            |  2.2407|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|393| 16| C | Splenectomie varsta 0 - 17 ani                          |  1.4521|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|394| 16| C | Alte interventii chirurgicale pentru organele           |  1.9666|
|   |   |   | hematopoetice sau sange                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|395| 16| M | Boli la nivelul hematiilor varsta > 17 ani              |  0.7235|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|396| 16| M | Boli la nivelul hematiilor varsta 0 - 17 ani            |  0.7602|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|397| 16| M | Boli de coagulare                                       |  1.3608|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|398| 16| M | Boli reticuloendoteliale si imune cu complicatii si     |  1.4219|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|399| 16| M | Boli reticuloendoteliale si imune fara complicatii si   |  0.5801|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|400| 17| C | Limfom si leucemia cu interventii chirurgicale majore   |  2.5848|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|401| 17| C | Limfom si leucemia cronica cu alte interventii          |  2.4312|
|   |   |   | chirurgicale cu complicatii si comorbiditati            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|402| 17| C | Limfom si leucemia cronica cu alte interventii          |  1.0961|
|   |   |   | chirurgicale fara complicatii si comorbiditati          |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|403| 17| M | Limfom si leucemia non-acuta cu complicatii si          |  1.8642|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|404| 17| M | Limfom si leucemia non-acuta fara complicatii si        |  0.9754|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|405| 17| M | Leucemia acuta fara interventii chirurgicale majore     |  5.8928|
|   |   |   | varsta 0 - 17 ani                                       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|406| 17| C | Boli mieloproliferative sau neoplasme slab diferentiate |  2.3899|
|   |   |   | cu interventii chirurgicale majore cu complicatii si    |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|407| 17| C | Boli mieloproliferative sau neoplasme slab diferentiate |  1.3159|
|   |   |   | cu interventii chirurgicale majore fara complicatii si  |        |
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|408| 17| C | Boli mieloproliferative sau neoplasme slab diferentiate |  2.4381|
|   |   |   | cu alte interventii chirurgicale                        |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|409| 17| M | Radioterapia                                            |  0.8810|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|410| 17| M | Chemoterapie fara leucemie acuta ca diagnostic secundar |  1.1128|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|411| 17| M | Istoric de neoplazie fara endoscopie                    |  0.3769|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|412| 17| M | Istoric de neoplazie cu endoscopie                      |  0.7133|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|413| 17| M | Alte boli mieloproliferative sau neoplasme slab         |  1.2997|
|   |   |   | diferentiate cu complicatii si comorbiditati            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|414| 17| M | Alte boli mieloproliferative sau neoplasme slab         |  0.8384|
|   |   |   | diferentiate fara complicatii si comorbiditati          |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|415| 18| C | Interventii chirurgicale pentru boli infectioase si     |  2.8385|
|   |   |   | parazitare                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|416| 18| M | Septicemia varsta > 17 ani                              |  1.3316|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|417| 18| M | Septicemia varsta 0 - 17 ani                            |  0.7935|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|418| 18| M | Infectii postoperatorii si post traumatice              |  0.7472|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|419| 18| M | Febra de cauza necunoscuta varsta > 17 ani cu           |  0.7746|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|420| 18| M | Febra de cauza necunoscuta varsta > 17 ani fara         |  0.4703|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|421| 18| M | Boli virale, varsta > 17 ani                            |  0.5534|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|422| 18| M | Boli virale si febra de cauza necunoscuta la varste     |  0.3877|
|   |   |   | 0 - 17 ani                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|423| 18| M | Diagnosticarea altor boli infectioase si parazitare     |  1.3290|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|424| 19| C | Interventii chirurgicale pentru diagnostic principal de |  2.3301|
|   |   |   | boala mentala                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|425| 19| M | Reactia acuta de adaptare si disfunctia psihosociala    |  0.5872|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|426| 19| M | Nevroza depresiva                                       |  0.4723|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|427| 19| M | Nevrozele cu exceptia depresiei                         |  0.5847|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|428| 19| M | Tulburari de personalitate si control al impulsului     |  1.1703|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|429| 19| M | Tulburari organice si retardarea mentala                |  0.9343|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|430| 19| M | Psihozele                                               |  0.8075|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|431| 19| M | Tulburari mentale la copii                              |  0.8491|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|432| 19| M | Diagnosticul altor boli mentale                         |  1.0565|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|433| 20| M | Abuzul sau dependenta de alcool/medicamente, externat la|  0.2255|
|   |   |   | cerere                                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|434| 20| M | Abuzul sau dependenta de alcool/medicamente,            |  0.5386|
|   |   |   | dezintoxicarea sau alte trat. simptomatice cu           |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|435| 20| M | Abuzul sau dependenta de alcool/medicamente,            |  0.3176|
|   |   |   | dezintoxicarea sau alte trat. simptomatice fara         |        |
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|436| 20| M | Dependenta de alcool/medicamente cu terapie de          |  0.7433|
|   |   |   | recuperare                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|437| 20| M | Dependenta de alcool/medicamente cu combinarea          |  0.5292|
|   |   |   | recuperarii si terapiei de detoxifiere                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|439| 21| C | Grefa cutanata pentru leziuni                           |  2.0993|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|440| 21| C | Debridarea plagilor/leziunilor                          |  1.7458|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|441| 21| C | Manopere manuale pentru leziuni                         |  0.9130|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|442| 21| C | Alte proceduri chirurgicale pentru leziuni cu           |  1.9433|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|443| 21| C | Alte proceduri chirurgicale pentru leziuni fara         |  0.8701|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|444| 21| M | Leziuni traumatice varsta > 17 ani, cu complicatii si   |  0.5716|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|445| 21| M | Leziuni traumatice varsta > 17 ani, fara complicatii si |  0.3957|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|446| 21| M | Leziuni traumatice varsta 0 - 17 ani                    |  0.3510|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|447| 21| M | Reactii alergice varsta > 17 ani                        |  0.3781|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|448| 21| M | Reactii alergice varsta 0 - 17 ani                      |  0.2441|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|449| 21| M | Intoxicatii si efecte toxice ale medicamentelor varsta  |  0.7575|
|   |   |   | > 17 ani, cu complicatii si comorbiditati               |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|450| 21| M | Intoxicatii si efecte toxice ale medicamentelor varsta  |  0.3882|
|   |   |   | > 17 ani, fara complicatii si comorbiditati             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|451| 21| M | Intoxicatii si efecte toxice ale medicamentelor varsta  |  0.4293|
|   |   |   | 0 - 17 ani                                              |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|452| 21| M | Complicatii ale tratamentelor, cu complicatii si        |  0.8362|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|453| 21| M | Complicatii ale tratamentelor, fara complicatii si      |  0.4312|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|454| 21| M | Alte diagnostice de leziuni, intoxicatii si efecte      |  0.5459|
|   |   |   | toxice cu complicatii si comorbiditati                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|455| 21| M | Alte diagnostice de leziuni, intoxicatii si efecte      |  0.3323|
|   |   |   | toxice fara complicatii si comorbiditati                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|461| 23| C | Interventii chirurgicale si diagnostice in cadrul       |  1.9454|
|   |   |   | contactului cu alte servicii de sanatate                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|462| 23| M | Recuperare                                              |  1.6187|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|463| 23| M | Semne si simptome cu complicatii si comorbiditati       |  0.6307|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|464| 23| M | Semne si simptome fara complicatii si comorbiditati     |  0.4293|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|465| 23| M | Ingrijire postterapeutica cu istoric de neoplazie ca    |  0.5328|
|   |   |   | diagnostic secundar                                     |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|466| 23| M | Ingrijire postterapeutica fara istoric de neoplazie ca  |  0.6200|
|   |   |   | diagnostic secundar                                     |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|467| 23| M | Alti factori care influenteaza starea de sanatate       |  0.2338|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|468|   | C | Interventii chirurgicale extinse nelegate de            |  2.6856|
|   |   |   | diagnosticul principal                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|469|   |   | Diagnostic principal invalid ca diagnostic de externare |  0.0000|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|470|   |   | Negrupabil                                              |  0.0000|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|471| 8 | C | Interventii asupra articulatiilor mari (bilaterale sau  |  3.1039|
|   |   |   | multiple) ale membrelor inferioare                      |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|473| 17| M | Leucemie acuta fara interventii chirurgicale majore     |  4.6522|
|   |   |   | varsta > 17 ani                                         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|475| 4 | M | Diagnostice aparat respirator cu suport ventilator      |  3.0217|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|476|   | C | Interventii operatorii prostatice ce nu au legatura cu  |  1.7419|
|   |   |   | diagnosticul principal                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|477|   | C | Interventii operatorii limitate ce nu au legatura cu    |  1.4460|
|   |   |   | diagnosticul principal                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|478| 5 | C | Alte interventii vasculare cu complicatii si            |  2.0940|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|479| 5 | C | Alte interventii vasculare fara complicatii si          |  1.1974|
|   |   |   | comorbiditati                                           |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|480|   | C | Transplant hepatic                                      | 16.7572|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|481|   | C | Transplant de maduva                                    |  9.3865|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|482|   | C | Traheostomie pentru diagnostic la nivelul fetei,        |  3.9011|
|   |   |   | cavitatii bucale si gatului                             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|483|   | C | Traheostomie cu exceptia diagnosticare la nivelul fetei,| 13.6071|
|   |   |   | cavitatii bucale si gatului                             |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|484| 24| C | Craniotomie pentru traumatisme semnificative multiple   |  6.2160|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|485| 24| C | Reimplantarea membrelor, interventii asupra soldului si |  5.0386|
|   |   |   | femurului pentru traumatisme semnificative multiple     |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|486| 24| C | Alte interventii chirurgicale pentru traumatisme        |  4.7737|
|   |   |   | multiple semnificative                                  |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|487| 24| M | Alte traumatisme multiple semnificative                 |  1.2767|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|488| 25| C | Infectia HIV cu interventii chirurgicale extinse        |  4.4156|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|489| 25| M | Infectia HIV cu boli majore asociate                    |  1.5360|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|490| 25| M | Infectia HIV cu sau fara alte boli asociate             |  0.9630|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|491| 8 | C | Reatasarea membrelor si interventii asupra              |  1.5304|
|   |   |   | articulatiilor mari ale membrelor superioare            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|492| 17| M | Chimioterapie cu leucemie acuta ca diagnostic secundar  |  5.8782|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|493| 7 | C | Colecistectomie laparoscopica fara explorarea ductului  |  1.2538|
|   |   |   | comun cu complicatii si comorbiditati                   |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|494| 7 | C | Colecistectomie laparoscopica fara explorarea ductului  |  0.8036|
|   |   |   | comun fara complicatii si comorbiditati                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|495|   | C | Transplantul pulmonar                                   | 20.2084|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|496| 8 | C | Tasare spinala combinata antero/posterioara             |  5.1791|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|497| 8 | C | Tasare spinala cu complicatii si comorbiditati          |  2.9090|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|498| 8 | C | Tasare spinala fara complicatii si comorbiditati        |  1.7937|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|499| 8 | C | Interventii la nivelul spatelui si gatului cu exceptia  |  1.0513|
|   |   |   | tasarii spinale cu complicatii si comorbiditati         |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|500| 8 | C | Interventii la nivelul spatelui si gatului cu exceptia  |  0.6732|
|   |   |   | tasarii spinale fara complicatii si comorbiditati       |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|501| 8 | C | Interventii pe genunchi cu dg. princ. infectie cu       |  1.8734|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|502| 8 | C | Interventii pe genunchi cu dg. princ. infectie fara     |  1.1476|
|   |   |   | complicatii si comorbiditati                            |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|503| 8 | C | Interventii pe genunchi fara dg. princ. infectie        |  1.0468|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|504| 22| C | Arsuri extinse de grad 3 cu grefa de piele              | 19.3756|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|505| 22| C | Arsuri extinse de grad 3 fara grefa de piele            |  2.0409|
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|506| 22| C | Arsuri profunde cu grefa de piele sau leziuni prin      |  4.7616|
|   |   |   | inhalare cu complicatii si comorbiditati sau trauma     |        |
|   |   |   | semnif.                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|507| 22| C | Arsuri profunde cu grefa de piele sau leziuni prin      |  2.0351|
|   |   |   | inhalare fara complicatii si comorbiditati sau trauma   |        |
|   |   |   | semnif.                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|508| 22| M | Arsuri profunde fara grefa de piele sau leziuni prin    |  1.0639|
|   |   |   | inhalare cu complicatii si comorbiditati sau trauma     |        |
|   |   |   | semnif.                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|509| 22| M | Arsuri profunde fara grefa de piele sau leziuni prin    |  0.6656|
|   |   |   | inhalare fara complicatii si comorbiditati sau trauma   |        |
|   |   |   | semnif.                                                 |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|510| 22| M | Arsuri superficiale cu complicatii si comorbiditati sau |  1.4773|
|   |   |   | trauma semnificativa                                    |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|
|511| 22| M | Arsuri superficiale fara complicatii si comorbiditati   |  0.7493|
|   |   |   | sau trauma semnificativa                                |        |
|___|___|___|_________________________________________________________|________|

    Definirea termenilor utilizati in sistemul DRG

    Grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG): o schema de clasificare a pacientilor externati (in functie de diagnostic), care asigura o modalitate de a asocia tipurile de pacienti cu cheltuielile spitalicesti efectuate.
    Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai larga a pacientilor doar pe baza diagnosticelor.
    Valoare relativa (VR): numar fara unitate care exprima raportul dintre tariful unui DRG si tariful mediu al tuturor DRG-urilor.
    Coeficient atribuit in functie de cantitatea relativa de munca, consumabile si resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afectiunea/afectiunile respective.
    Grouper: aplicatie computerizata (software) care permite alocarea automata a unui pacient intr-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizeaza fiecare caz externat).
    Case-mix (complexitatea cazurilor): tipurile de pacienti tratati intr-un spital, in functie de diagnostic si gravitate.
    Indicele de case mix (indicele de complexitate a cazurilor): numar (fara unitate) care exprima resursele necesare spitalului in concordanta cu pacientii tratati.
                            __
    ICM pentru spitalul A = \  (Valoare Relativa DRGi x nr. de cazuri DRGi)/
                            /_  Total nr. cazuri spital A

    Pacienti ponderati (cazuri ponderate - CP): pacienti "virtuali" generati prin ajustarea cazurilor externate, in functie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.

    Nr. CP = Nr. cazuri x ICM

    Costul pe caz ponderat (rata de baza) - CCP: valoare de referinta, ce reflecta costul unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.

    - pentru un spital:

    RBS 2001 = cheltuiala spitalului 2001/nr. total cazuri ponderate 2001

    - la nivel national:

    RBN 2001 = cheltuiala spitale nivel national 2001/nr. total cazuri ponderate 2001

    Tariful pe caz ponderat (TCP): valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital

    - pentru anul 2002:

    TCP 2002 = CCP 2001 x Factorul de corectie corespunzator inflatiei

    Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.

    TC DRGi = TCP 2002 x VR DRGi

    Abrevieri:
    DRG = Grupe de diagnostice
    CMD = Categorii majore de diagnostice
    VR = Valoare relativa
    RB = Rata de baza
    ICM = Indice de case mix (complexitate a cazurilor)
    CP = Cazuri ponderate

    ANEXA 8

                              LISTA
cuprinzand serviciile medicale de inalta performanta si alte servicii a caror contravaloare nu este suportata de casele de asigurari de sanatate

    1. Rezonanta magnetica nucleara  |  care nu se incadreaza
    2. Tomografie computerizata      |  in prevederile art. 10 alin. (2)
    3. Scintigrafie                  |  din anexa nr. 1
    4. Angiografie                   |

    5. Endoscopie - la cerere
    6. Osteodensitometrie cu DEXA
    7. Fertilizare "in vitro"
    8. Tratamente chirurgicale plastice si reparatorii in scop estetic, inclusiv transplantul de par la cerere
    9. Chirurgie compartimentala si de reconstructie la cerere
    10. Epilare
    11. Gimnastica medicala
    12. Socioterapie
    13. Acordarea de asistenta medicala de recuperare si terapie fizicala
    - manipulari, tractiuni, terapie manuala mai mult de doua saptamani
    - pentru un numar mai mare de doua reconsulturi periodice, pentru evaluarea evolutiei bolii si a nivelului disfunctional, pentru corectarea programului de recuperare
    14. Program de relaxare generala in grup
    15. Mecanoterapie
    16. Terapia cu dermojet
    17. Dermabraziune
    18. Tratamentul comedoanelor cu comedon-extractor

    ANEXA 9

                  URGENTELE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE
care beneficiaza de explorari imagistice de inalta performanta decontate de casa de asigurari de sanatate

    Explorari computer-tomograf (CT):
    1. politraumatisme cu afectare scheletara, de parti moi si/sau de organe interne
    2. monotraumatisme: - cranio-cerebrale
                        - coloana vertebrala
                        - torace
                        - abdomino-pelvine
                        - extremitati
    3. fracturi deschise ale membrelor
    4. hemoragii interne (dupa stabilizarea functiilor vitale)
    5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
    6. accidente cerebro-vasculare acute, in primele 24 de ore
    7. insuficienta respiratorie acuta prin:
                        - corp strain in caile aeriene
                        - edem pulmonar acut
                        - pleurezii masive
                        - pneumotorax
                        - afectiuni bronho-pneumonice
                        - embolie pulmonara
    8. abdomen acut (de ex. pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
    9. meningo-encefalita acuta
    10. stari comatoase

    Explorari prin Rezonanta Magnetica (RM):
    1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulara
    2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
    3. accidente vasculare cerebrale ischemice in primele 24 de ore, nevizualizate CT
    4. traumatisme orbitrare si dezlipirea de retina
    5. meningo-encefalita acuta
    6. stari comatoase de cauza cerebrala fara vizualizare CT a leziunilor
    7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulara si impotenta functionala (sciatica hiperalgica, tetrapareza, tulburari sfincteriene etc.)

    Explorari scintigrafice:
    1. trombo-embolismul pulmonar
    2. accidente coronariene acute
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, in primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

    ANEXA 10*)

    *) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

    UNITATEA SANITARA ........................   Tel:
    DEPARTAMENTUL ............................   Fax:
                                          __________________
    Sef departament                      |  URGENTA: DA/NU  |
    ............................         |__________________|

    FISA DE SOLICITARE EXAMEN RM
    Organ tinta/segment anatomic de examinat ........................

    1. Pacient: Nume .............. Prenume ............. telefon .............
    2. Cod numeric personal ........................
    3. Greutate ................ Kg
    4. Asigurat CASA JUDETEANA DA/NU |        Programare examen RM
        Alte case .................. |  Data: ................
        Achitat cu chitanta nr. .... |  Ora: .................
    5. Internat DA/NU -              |
       Sectia ..... nr. FO ....      | Substanta contrast: ...............
    6. S-au epuizat celelalte metode |
       de diagnostic: | Precizari: ..........................
       DA/NU                         | ............................
    7. Dg. trimitere ............... | Observatii speciale legate de pacient:
       ............................. | 1. Asistat cardiorespirator ... DA/NU
       ............................. | 2. Cooperare previzibila Normala/Dificila
    8. Date clinice si paraclinice   | 3. Antecedente alergice ....... DA/NU
       care sa justifice             | 4. Astm bronsic ............... DA/NU
       explorarea RM: | 5. Crize epileptice ........... DA/NU
       ............................. | 6. Suspiciune de sarcina ...... DA/NU
       ............................. | 7. Claustrofobie
       ............................. | 8. Clipuri chirurgicale,
       ............................. |    materiale metalice de sutura
       ............................. | 9. Valve cardiace, ventriculare
       ............................. | 10. Proteze auditive
       ............................. | 11. Dispozitive intrauterine
    9. Examen CT/RM anterior: DA/NU  | 12. Proteze articulare,
                                     |     materiale de osteosinteza
         Daca DA Data ..... Unde ... | 13. Materiale stomatologice
    Trimis de (spital, clinica)      | 14. Alte proteze
    ................................ | 15. Meserii legate de prelucrarea
    Medic solicitant .... Data: .... |     metalelor (schije, obiecte metalice)
    Semnatura si parafa medicului    | 16. Corpi straini intraocular
    solicitant                       | 17. Schije, gloante, obiecte metalice
                                     |
                                     |          Semnatura pacientului
    Aviz sef sectie solicitanta cu
    asumarea responsabilitatii:
    (semnatura si parafa)

    Rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant in 2 - 3 ore iar rezultatul scris in cel mult 24 h.
   ____________________________________________________
  |          PREZENTA UNUI PACEMAKER ESTE O            |
  |    CONTRAINDICATIE ABSOLUTA PENTRU EXAMINARE!!!    |
  |____________________________________________________|

    ANEXA 11*)

    *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

    UNITATEA SANITARA ........................   Tel:
    DEPARTAMENTUL ............................   Fax:
                                          __________________
    Sef departament                      |  URGENTA: DA/NU  |
    ............................         |__________________|

    FISA DE SOLICITARE EXAMEN CT

    Organ tinta/segment anatomic de examinat ........................

    1. Pacient: Nume .............. Prenume ............. telefon .............
    2. Cod numeric personal ........................
    3. Greutate ................ Kg     |        Programare examen CT
    4. Asigurat CASA JUDETEANA DA/NU    |
        Alte case ..................    | Data: ................
        Achitat cu chitanta nr. ....    | Ora: .................
    5. Internat DA/NU -                 |
       Sectia ..... nr. FO ....         | Substanta contrast: ...............
    6. S-au epuizat celelalte metode    |
       de diagnostic: DA/NU             | Precizari: ..........................
    7. Dg. trimitere ...............    | .....................................
       .............................    | .....................................
    8. Date clinice si paraclinice care | Diagnostic CT stabilit ..............
       sa justifice explorarea CT:      | .....................................
       ...............................  | .....................................
       ...............................  | .....................................
       ...............................  | .....................................
       ...............................  | .....................................
       ...............................  | .....................................
    9. Examen CT anterior: DA/NU        | .....................................
    10. Toleranta la substanta iodata:  | .....................................
        DA/NU                           | .....................................
    Trimis de (spital, clinica) ....... |
    Medic solicitant ...... Data: ..... |

    Semnatura si parafa medicului
    solicitant

    Aviz sef sectie solicitanta cu
    asumarea responsabilitatii:
    (semnatura si parafa)

    Pentru URGENTE rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant in 1 - 2 ore iar rezultatul scris in 12 ore; pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil in 24 ore

    ANEXA 12*)

    *) Anexa nr. 12 este reprodusa in facsimil.

    UNITATEA SANITARA ........................   Tel:
    DEPARTAMENTUL ............................   Fax:
                                          __________________
    Sef departament                      |  URGENTA: DA/NU  |
    ............................         |__________________|

    FISA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC

    Tip de examen scintigrafic indicat .....................
    Organ/segment anatomic de examinat .....................

    1. Pacient: Nume .............. Prenume .............. telefon ............
    2. Cod numeric personal ......................
    3. Greutate ......... Kg              |   Programare examen scintigrafic
    4. Asigurat CASA JUDETEANA DA/NU      |
        Alte case ..................      | Data: ................
        Achitat cu chitanta nr. ....      | Ora: .................
    5. Internat DA/NU -                   |
       Sectia ..... nr. FO ....           |
    6. S-au epuizat celelalte metode      |
       de diagnostic: DA/NU               | Precizari*): ......................
    7. Dg. trimitere ...............      | ...................................
       .............................      | ...................................
    8. Date clinice si paraclinice care   | Diagnostic scintigrafic stabilit
       sa justifice explorarea            | ...................................
       .................................  | ...................................
       .................................  | ...................................
       .................................  | ...................................
       .................................  | ...................................
       .................................  | *) Sarcina reprezinta
    9. Examen scintigrafic anterior: DA/NU|    contraindicatie de efectuare a
    10. Stari alergice*): DA/NU           |    examenului scintigrafic
    Trimis de (spital, clinica) ......... |              Semnatura pacientului
    Medic solicitant         Data:        |      (acolo unde este necesara
    Semnatura si parafa medicului         |       confirmarea)
    solicitant                            |

    Aviz sef sectie solicitanta cu
    asumarea responsabilitatii:
    (semnatura si parafa)

    Rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant in 12 ore iar rezultatul scris in 24 ore

    ANEXA 13

                              LISTA
serviciilor medicale si a documentelor eliberate pentru aceste servicii care nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate

    1. Servicii medicale si documente medicale solicitate de autoritati care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor
    2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii
    3. Veniturile realizate din activitatile mentionate la pct. 1 si pct. 2 reprezinta venituri proprii ale unitatilor sanitare care le-au efectuat. Tarifele acestor servicii se stabilesc de catre unitatile sanitare. Pentru aceste servicii se elibereaza chitante fiscale, cu precizarea serviciului furnizat.
    4. Servicii medicale solicitate de:
    - medicii de expertiza a capacitatii de munca
    - medicii de medicina legala
    - medicii de medicina sportiva
    - medicii de medicina muncii

    ANEXA 14

    Conditiile acordarii serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport contractate cu casele de asigurari de sanatate si modalitatile de plata ale acestora

    Art. 1
    Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se asigura pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale. La contractare se vor avea in vedere urmatorii indicatori:
    a) indicatori cantitativi:
    - numarul de kilometri echivalenti, numarul de mile sau numarul de ore de zbor;
    - numarul de solicitari;
    b) indicatori calitativi:
    - promptitudinea - se aplica din trimestrul IV al anului 2002;
    - concordanta dintre diagnosticul stabilit de medicul din serviciul de ambulanta si cel stabilit la nivelul structurii de primire urgente.
    Art. 2
    Suma contractata de catre casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport se stabileste astfel:
    a) pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma contractata este egala cu numarul de kilometri echivalenti (dus-intors) estimati a fi parcursi inmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat intre furnizori si casele de asigurari de sanatate. Acest tarif se determina in limita tarifului maxim prevazut in anexa nr. 15, tinand cont de gradul de utilizare a mijlocului de transport. Gradul de utilizare a mijlocului de transport reprezinta raportul dintre numarul de ore cat mijlocul de transport se afla la interventie si numarul total de ore aferent programului normal de lucru al conducatorului autovehiculului, ca medie lunara.
    Pentru serviciile de transport aerian si pe apa suma contractata se calculeaza pe baza numarului de ore de zbor, respectiv a numarului de mile, estimat inmultit cu tariful negociat pe ora de zbor, respectiv pe mila.
    b) pentru serviciile medicale de urgenta prespitalicesti suma contractata este egala cu numarul de solicitari estimate inmultit cu tariful pe solicitare.
    Tariful pe solicitare se negociaza intre casele de asigurari de sanatate si furnizori, avandu-se in vedere toate cheltuielile necesare acordarii serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducatorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru intretinerea si repararea mijlocului de transport). La negocierea tarifului pe solicitare, in cazul cheltuielilor de personal, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere si frecventa solicitarilor.
    Art. 3
    Transportul bolnavilor efectuat pentru consulturi interdisciplinare sau consulturi interclinice, precum si transportul personalului de specialitate pentru consulturi interdisciplinare in vederea rezolvarii exclusive a cazurilor de urgenta medico-chirurgicale se deconteaza de unitatea sanitara care a solicitat transportul respectiv, daca medicul curant si seful de sectie considera necesare aceste consulturi.
    Art. 4
    Asiguratii care necesita transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport conventionale, pot fi transportati inclusiv in alt judet, cu avizul casei de asigurari de sanatate din judetul in care se afla unitatea sanitara care externeaza bolnavul.
    Art. 5
    Medicul care acorda servicii medicale de urgenta prespitalicesti din serviciul ambulanta elibereaza prescriptii medicale cu contributie personala din partea asiguratilor, numai pentru o perioada de pana la 72 de ore la sfarsit de saptamana, respectiv vineri, sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale, insotite de o scrisoare medicala adresata medicului de familie la care este inscris asiguratul respectiv. In perioada sfarsitului de saptamana, respectiv in zilele de vineri, sambata, duminica, si in zilele de sarbatori legale medicul care acorda servicii medicale de urgenta prespitalicesti poate elibera certificate constatatoare de deces in conditiile prevazute de lege, cu exceptia situatiilor de suspiciune ce necesita expertiza medico-legala.
    Art. 6
    Serviciile de ambulanta pot asigura servicii medicale de urgenta prespitalicesti si de transport medical, altele decat cele decontate de casele de asigurari de sanatate, catre terti, pe baza de tarife proprii, platite direct de catre solicitanti pe baza de chitanta fiscala.
    Art. 7
    Suma contractata anual de catre furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitalicesti cu casele de asigurari de sanatate se defalca pe trimestre si pe luni.
    Art. 8
    (1) Decontarea serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se face lunar, in raport cu numarul efectiv de kilometri echivalenti parcursi, mile efectiv parcurse, respectiv ore de zbor, si tarifele negociate, precum si cu numarul efectiv de solicitari si tarifele negociate pe solicitare.
    (2) In situatia in care numarul total al kilometrilor echivalenti parcursi, numarul total al milelor parcurse, respectiv numarul total al orelor de zbor, este mai mare decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport.
    (3) In situatia in care numarul kilometrilor parcursi, numarul milelor parcurse, respectiv numarul orelor de zbor, este mai mic decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora.
    (4) In situatia in care numarul solicitarilor rezolvate este mai mare decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate pot deconta numarul solicitarilor rezolvate numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport.
    (5) In situatia in care numarul solicitarilor rezolvate este mai mic decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate deconteaza la nivelul numarului de solicitari rezolvate si la tariful negociat.
    Art. 9
    Pentru solicitarile abuzive (solicitari neconfirmate prin diagnostic ca urgenta medicala) serviciile de ambulanta fac raportari lunare la casele de asigurari de sanatate, cu precizarea numelui si codului numeric personal al celor care au facut astfel de solicitari.
    Art. 10
    La decontare, incepand cu trimestrul IV al anului 2002, timp necesar introducerii unui sistem unitar de monitorizare, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere si indicatorul calitativ "promptitudinea". Promptitudinea este definita ca fiind timpul scurs de la primirea apelului pana la plecarea in misiune. Pentru urgentele majore timpul maxim este de 3 minute, iar pentru urgentele de gradul II timpul maxim este de 10 minute.
    Art. 11
    Indicatorul "concordanta intre diagnosticul stabilit de medicul din serviciul de ambulanta si diagnosticul stabilit la nivelul structurilor de primire urgente" se raporteaza lunar la casele de asigurari de sanatate de catre serviciile de ambulanta pe baza inregistrarilor din fisele de solicitare.

    ANEXA 15

    Tarifele maximale aferente mijloacelor de transport pentru serviciile medicale de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical
_____________________________________________
 Tipul autovehiculului     Tarif maxim
                        lei/km echivalent*)
_____________________________________________
 Dacia berlina                7.000
 Dacia break                  7.700
 T.V.                         9.400
 Fiat Ducato                 10.000
_____________________________________________
    *) Numarul de km echivalenti se stabileste conform Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobil aprobat prin Ordinul MTTc nr. 14/1982.

    ANEXA 16

                              LISTA
serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical

    I. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale majore decontate de casele de asigurari de sanatate
    a) Catastrofe (urgente "in masa")
    b) Urgente colective
    c) Urgente individuale ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide:
    1) Stopul cardio-respirator (fibrilatie/tahicardie ventriculara fara puls, asistolia, disociatia electromecanica)
    2) Accidente coronariene acute (angina instabila, infarct miocardic acut)
    3) Politraumatisme (accidente auto, casnice, incendii)
    4) Colaps-soc (traumatic, anafilactic, hipovolemic, cardiogen, toxicoseptic)
    5) Monotraumatisme grave (cranio-cerebrale, inclusiv traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a cailor aeriene superioare, fractura de coloana vertebrala, inclusiv traumatismele gatului cu interesarea cailor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponada, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut si/sau soc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractura de bazin sau ruptura de vezica urinara ori ureter, traumatisme de perineu si/sau organe genitale cu soc hipovolemic
    6) Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculo-nervos
    7) Plagi cu hemoragie masiva
    8) Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de soc hipovolemic (epistaxis, hematemeza, hemoptizie, hematurie, metroragie, melena, rectoragie)
    9) Amputatii de diferite segmente
    10) Arsuri termice de gradele 1 si 2, mai mari de 10% din suprafata corporala, si arsuri termice de gradele 3 si 4, indiferent de suprafata
    11) Arsuri chimice
    12) Arsuri electrice
    13) Accidentul cerebrovascular acut
    14) Tulburari paroxistice de ritm
    15) Blocul atrioventricular de gradul 3
    16) Criza de hipertensiune arteriala cu complicatii (edem pulmonar acut, encefalopatia hipertensiva)
    17) Insuficienta respiratorie acuta (hipoxia hipoxica, hipoxia respiratorie - corp strain in caile aeriene superioare, edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiaca, socul cardiogen, edem pulmonar acut, hipoxia anemica severa cu hemoglobina sub 7 g/dL)
    18) Embolia pulmonara
    19) Sincope
    20) Come
    21) Abdomen acut
    22) Pancreatita acuta
    23) Septicemie
    24) Meningita la copii
    25) Encefalita
    26) Deshidratarea severa
    27) Socul hipotermic
    28) Tentativa de suicid
    29) Intoxicatii involuntare
    30) Supradozare droguri
    31) Convulsii
    32) Inec
    33) Electrocutare
    34) Viol
    35) Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii masive
    36) Sindromul de coagulare intravasculara diseminata
    37) Insuficienta renala acuta
    38) Sarcina ectopica rupta
    39) Avort complicat cu infectie sau cu soc hemoragic
    40) Placenta praevia
    41) Apoplexia uteroplacentara
    42) Ruptura uterina
    43) Eclampsia si preeclampsia
    44) II P - multipara, contractii uterine dureroase, membrane rupte
    45) LVII contractii uterine dureroase
    46) Atac de glaucom
    47) Dezlipire de retina
    48) Stari depresive severe
    49) Stari halucinante delirante
    50) Stari confuzionale
    51) Starea stuporoasa
    52) Ischemie acuta periferica.

    II. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale de gradul 2 decontate de casele de asigurari de sanatate ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide
    1) Angina pectorala (in afara de angina instabila)
    2) Entorse
    3) Luxatii
    4) Fracturi inchise ale membrelor si fara leziuni ale pachetului vasculonervos
    5) Reumatismul articular acut in criza
    6) Sindroame de compresie si/sau iritatie radiculara (nevralgia cervicobrahiala, lombalgia si lombosciatica) in faza acuta
    7) Artrite septice
    8) Arsuri termice de gradele 1 si 2, sub 10% din suprafata corpului, cu localizari care fac imposibila deplasarea
    9) Hemoragii interne exteriorizate, fara semne de soc hipovolemic
    10) Ischemie cerebrala tranzitorie
    11) Criza de hipertensiune arteriala fara complicatii
    12) Tromboflebita acuta
    13) Arterita, fara sindromul de ischemie periferica acuta, cu confirmare oscilometrica
    14) Corpi straini in nas, faringe, fara dispnee, la copii, corpi straini auriculari la copii pana la 3 ani
    15) Astm bronsic in criza
    16) Insuficienta cardiaca decompensata
    17) Colica biliara, renala abdominala
    18) Sindromul subocluziv
    19) Herniile strangulate fara abdomen acut
    20) Apendicita acuta fara abdomen acut
    21) Anuria
    22) Retentia de urina
    23) Meningita la adulti, holera, difteria, tetanos, botulism, boala diareica cu stare generala alterata
    24) Agitatii pshimotorii sau catatonicii
    25) Politraumatisme minore
    26) Avort necomplicat
    27) Diabetul zaharat decompensat
    28) Primipara contractii uterine dureroase, sarcina pana in luna a VII-a cu contractii uterine dureroase
    29) Stare febrila cu alterarea starii generale
    30) Afectiuni reumatologice cronice confirmate in puseu inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare
    31) Ciroza hepatica decompensata
    32) Stari de inconstienta.

    III. Tipurile de transport decontate de casele de asigurari de sanatate
    1) transportul urgentelor medico-chirurgicale;
    2) transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase;
    3) transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare;
    4) transportul urgentelor aparute ca urmare a actiunii agentilor fizici, chimici, naturali (arsuri, inec, inghet), cu exceptia accidentelor de munca ce sunt platite de angajator;
    5) transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei in vederea nasterii;
    6) transportul accidentatilor in urma unor accidente de circulatie;
    7) transportul victimelor care apar in urma dezastrelor;
    8) transportul copiilor prematuri in conditii corespunzatoare de la locul de nastere la unitatile sanitare de specialitate si de la acestea la domiciliu;
    9) transportul la spital pentru internare sau investigatii al persoanelor nedeplasabile;
    10) transportul la spital al nou-nascutului si al lehuzei care a nascut la domiciliu;
    11) transportul de sange si derivate, tesuturi si organe in conditii de urgenta;
    12) transportul asiguratilor dializati in vederea efectuarii dializei, de la/la domiciliu;
    13) externarea bolnavilor cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate in aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale si a bolnavilor cu deficit motor neurologic major.

    IV. Autovehicule si alte mijloace de transport destinate asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca si altor tipuri de transport medical:
    a) ambulante de resuscitare si terapie intensiva (ARTI) destinate asistentei medicale de urgenta, prin stabilizarea avansata a functiilor vitale si transportul pacientilor in cazul urgentelor majore;
    b) ambulante medicalizate pentru asistenta medicala, sustinerea bazala a functiilor vitale si transportul pacientilor cu afectiuni care nu constituie urgente de gradul 2;
    c) autovehicule cu si fara targa, destinate asistentei medicale si transportului pacientilor care nu necesita asistenta medicala - autosanitare (pana la 14 locuri);
    d) mijloace de transport pe apa;
    e) mijloace de transport aerian.

    ANEXA 17

    Conditiile acordarii serviciilor medicale de recuperare-reabilitare in sanatorii, preventorii si cabinete medicale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice, contractate cu casele de asigurari de sanatate

    Art. 1
    Sumele negociate de catre sanatoriile balneare cu casele de asigurari de sanatate se stabilesc in functie de numarul de zile de spitalizare estimat a se realiza si tariful pe zi de spitalizare.
    Numarul de zile de spitalizare estimat a se realiza se calculeaza in raport cu numarul de internari estimat inmultit cu durata de spitalizare decontata de casele de asigurari de sanatate in functie de tipul de asistenta balneara.
    Tariful pe zi de spitalizare in sanatoriile balneare este diferentiat pe tipuri de sanatorii balneare, potrivit anexei nr. 4.
    Valoarea contractului, suportata de casele de asigurari de sanatate, este suma negociata diminuata corespunzator cu contributia personala a asiguratilor. Contributia personala a asiguratilor reprezinta 25 - 30% din tariful/zi spitalizare in functie de tipul de asistenta balneara:
_____________________________________________________________________________
      Tipul de asistenta balneara      Durata*)     Contributia asiguratului
_____________________________________________________________________________
 1. Asistenta balneara terapeutica   18 - 21 zile   30% din tariful/zi
    (cu trimitere medicala)                         spitalizare
 2. Asistenta balneara de
    recuperare medicala              21 - 30 zile   25% din tariful/zi
    (cu trimitere medicala)                         spitalizare
_____________________________________________________________________________
    *) Duratele de spitalizare mai mari de 21, respectiv 30 de zile se suporta in intregime de catre asigurati. Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale si pentru durate mai mici de 18, respectiv 21 zile, conform acelorasi procente. Contributia personala a asiguratilor se incaseaza de catre sanatorii, care elibereaza chitanta fiscala pentru aceasta contributie, si reprezinta venit propriu al unitatii sanitare.

    Art. 2
    Sumele negociate intre casele de asigurari de sanatate si preventorii sau sanatorii, altele decat cele balneare, se stabilesc in functie de numarul total de zile de spitalizare estimat si tariful/zi spitalizare.
    La estimarea numarului de zile de spitalizare se tine seama de numarul de zile de spitalizare inregistrat in anul precedent.
    Tariful/zi spitalizare pentru preventorii si sanatorii, altele decat cele balneare, este cel prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 3
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare efectuate in sanatorii, inclusiv cele balneare, precum si in preventorii se face de catre casele de asigurari de sanatate in raport cu numarul de zile de spitalizare efectiv realizate si cu tariful/zi spitalizare din anexa nr. 4.
    Art. 4
    Casele de asigurari de sanatate negociaza cu unitatile sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice organizate potrivit legii, altele decat cele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001, numarul de servicii medicale si tipul acestora, luand in calcul tarifele aferente cuprinse in anexa nr. 18, rezultand suma negociata si contractata.
    Art. 5
    Numarul serviciilor medicale negociat si contractat este orientativ, existand obligatia incadrarii in valoarea totala a contractului.

    ANEXA 18*)

    *) Anexa nr. 18 este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
cuprinzand serviciile medicale si tarifele acestora efectuate in unitatile de recuperare-reabilitare, altele decat cele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata si modificata prin Legea nr. 629/2001
 _________________________________________________________________
|  1  Consultatie initiala                                 75.000 |
|_________________________________________________________________|
|  2  Consultatie de control                               50.000 |
|_________________________________________________________________|
|  3  Infiltratii peridurale                               75.000 |
|_________________________________________________________________|
|  4  Mezoterapie                                          40.000 |
|_________________________________________________________________|
|  5  Blocaje nervi periferici                             75.000 |
|_________________________________________________________________|
|  6  Blocaje chimice pentru spasticitate                         |
|     (alcool, fenol, toxina, botulinica)                 100.000 |
|_________________________________________________________________|
|  7  Oscilometrie                                         50.000 |
|_________________________________________________________________|
|  8  Infiltratie in structuri ale tesutului moale         50.000 |
|_________________________________________________________________|
|  9  Punctie si infiltratie intraarticulara               75.000 |
|_________________________________________________________________|
| 10  Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze         100.000 |
|_________________________________________________________________|
| 11  Kinetoterapie de grup pe afectiuni                   20.000 |
|_________________________________________________________________|
| 12  Bilant articular                                     70.000 |
|_________________________________________________________________|
| 13  Bilant muscular                                      75.000 |
|_________________________________________________________________|
| 14  Intocmirea planului de recuperare                    55.000 |
|_________________________________________________________________|
| 15  Galvanizare                                          15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 16  Ionizare                                             15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 17  Curenti diadinamici                                  13.000 |
|_________________________________________________________________|
| 18  Trabert                                              13.000 |
|_________________________________________________________________|
| 19  TENS                                                 12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 20  Hufschimdt                                           23.000 |
|_________________________________________________________________|
| 22  Alte forme de electroterapie de joasa frecventa      12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 23  Curenti interferentiali                              16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 24  Stereofrem                                           16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 25  Myodinaflux                                          16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 26  Diafrem                                              16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 27  Alte forme de electroterapie de medie frecventa      16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 28  Unde scurte                                          16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 29  Microunde                                            16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 30  Diapuls                                              24.500 |
|_________________________________________________________________|
| 31  Ultrasunet                                           15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 32  Ultrasunet in apa                                    16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 33  Sonodynator                                          16.500 |
|_________________________________________________________________|
| 34  Magnetoterapie                                       15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 35  Laser-terapie                                        12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 36  Solux                                                11.500 |
|_________________________________________________________________|
| 37  Baie de lumina - partiala                            12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 38  Baie de lumina - generala                            16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 39  Ultraviolete                                         11.500 |
|_________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________|
| Stimulari electrice:                                            |
|_________________________________________________________________|
| 40  curenti cu impulsuri rectangulare                    15.500 |
|_________________________________________________________________|
| 41  curenti cu impulsuri exponentiale                    16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 42  Contractia izometrica electrica                      19.000 |
|_________________________________________________________________|
| 43  Stimulare electrica functionala                      22.500 |
|_________________________________________________________________|
| 44  Biofeedback                                          31.000 |
|_________________________________________________________________|
| 45  Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodica, alcalina)  16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 46  Bai de plante                                        16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 47  Bai de dioxid de carbon si bule                      16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 48  Baie cu peria                                        16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 49  Halbbad                                              16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 50  Whirpool                                             25.000 |
|_________________________________________________________________|
| 51  Bai de namol                                         16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 52  Bai Stanger                                          24.000 |
|_________________________________________________________________|
| 53  Mofete naturale                                       5.000 |
|_________________________________________________________________|
| 54  Mofete artificiale                                    8.000 |
|_________________________________________________________________|
| 55  Bai alternante partiale                              11.000 |
|_________________________________________________________________|
| 56  Bai partiale ascendente (Hauffe)                     13.000 |
|_________________________________________________________________|
| 57  Bai de sezut                                         11.000 |
|_________________________________________________________________|
| 58  Bai galvanice                                        19.500 |
|_________________________________________________________________|
| 59  Dus subacval                                         22.000 |
|_________________________________________________________________|
| 60  Dus scotian                                          18.000 |
|_________________________________________________________________|
| 61  Dus masaj                                            29.000 |
|_________________________________________________________________|
| 62  Afuziuni alternante                                  15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 63  Irigatii vaginale                                    12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 64  Dus manta                                             7.000 |
|_________________________________________________________________|
| 65  Dus de sezut                                          7.000 |
|_________________________________________________________________|
| 66  Dus filiform                                         12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 67  Aplicatii cu parafina                                17.000 |
|_________________________________________________________________|
| 68  Bai sau pensulatii cu parafina                       15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 69  Impachetare generala cu namol                         8.000 |
|_________________________________________________________________|
| 70  Impachetare partiala cu namol                         8.000 |
|_________________________________________________________________|
| 71  Tampoane vaginale cu namol                           13.000 |
|_________________________________________________________________|
| 72  Bai hiperterme + impachetare uscata                  40.500 |
|_________________________________________________________________|
| 73  Sauna                                                18.000 |
|_________________________________________________________________|
| 74  Crioterapie (masaj cu gheata)                        16.000 |
|_________________________________________________________________|
| 75  Masaj regional                                       15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 76  Masaj segmentar                                      12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 77  Masaj reflex                                         12.000 |
|_________________________________________________________________|
| 78  Limfmasaj                                            39.000 |
|_________________________________________________________________|
| 79  Masaj pneumatic al extremitatilor                           |
|     (Angiomat si Leg pump)                               17.000 |
|_________________________________________________________________|
| 80  Masaj vacuumatic                                     17.000 |
|_________________________________________________________________|
| 81  Masaj vibrator                                       10.000 |
|_________________________________________________________________|
| 82  Aerosoli individuali                                 20.000 |
|_________________________________________________________________|
| 83  Respiratie in presiune pozitiva                      20.000 |
|_________________________________________________________________|
| 84  Pulverizatie camera                                  10.000 |
|_________________________________________________________________|
| 85  Drenaj bronsic + vibromasaj                          19.500 |
|_________________________________________________________________|
| 86  Hidrokinetoterapie individuala generala              32.000 |
|_________________________________________________________________|
| 87  Hidrokinetoterapie partiala                          18.000 |
|_________________________________________________________________|
| 88  Kinetoterapie individuala                            29.000 |
|_________________________________________________________________|
| 89  Tractiuni vertebrale si articulare                   18.000 |
|_________________________________________________________________|
| 90  Manipulari vertebrale                                26.000 |
|_________________________________________________________________|
| 91  Manipulari articulatii periferice                    15.000 |
|_________________________________________________________________|
| 92  Kinetoterapie cu aparatura speciala: covor rulant,          |
|     bicicleta ergometrica, elcometre, bac de vaslit      13.000 |
|_________________________________________________________________|

    Nota:
    Costurile pentru aceste servicii care se acorda in asistenta ambulatorie in unitati de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice se raporteaza in vederea decontarii si se suporta din fondurile de asigurari sociale de sanatate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri/zi), dupa care bolnavul plateste integral procedurile.
    Tarifele au avut in vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale. In situatia in care baza de tratament apartine statiunii sau unor ministere cu retele sanitare proprii, casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor medicale la nivelul tarifelor de mai sus, diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionarii si administrarii unitatilor, respectiv se acorda sumele reprezentand manopera, medicamentele si materialele sanitare.

    ANEXA 19*)

    *) Anexa nr. 19 este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
serviciilor de ingrijiri la domiciliu si tarifele maximale
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           SERVICIU DE INGRIJIRE LA DOMICILIU                 |  TARIF   |
|crt.|                                                              | MAXIMAL/ |
|    |                                                              | SERVICIU |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  1.| Monitorizarea parametrilor fiziologici:       |    7.000 |
|    | temperatura + respiratie                                     |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  2.| Monitorizarea parametrilor fiziologici: Puls + TA            |    7.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  3.| Monitorizarea parametrilor fiziologici: diureza + scaun      |    5.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  4.| Administrarea medicamentelor per os                          |    5.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  5.| Administrarea medicamentelor intramuscular*)                 |   15.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  6.| Administrarea medicamentelor intravenos*)                    |   25.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  7.| Administrarea medicamentelor subcutanat/intradermic*)        |   12.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  8.| Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala  |   20.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
|  9.| Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa*)     |   55.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 10.| Administrarea medicamentelor pe suprafata                    |    7.000 |
|    | mucoaselor/tegumentelor                                      |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 11.| Administrarea medicamentelor pe seringa automata*)           |   25.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 12.| Masurarea glicemiei cu glucometrul                           |   20.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 13.| Recoltarea produselor biologice                              |   20.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 14.| Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica   |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 15.| Alimentarea artificiala pe gastrostoma                       |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 16.| Alimentarea pasiva, pentru bolnavii cu tulburari             |   35.000 |
|    | de deglutitie                                                |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 17.| Clisma cu scop evacuator                                     |   18.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 18.| Clisma cu scop terapeutic                                    |   18.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 19.| Spalatura vaginala                                           |   18.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 20.| Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit:    |   40.000 |
|    | mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea      |          |
|    | colacilor de cauciuc si a rulourilor                         |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 21.| Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare:|   35.000 |
|    | schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie      |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 22.| Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor vasculare |   40.000 |
|    | ale membrelor inferioare: mobilizare, masaj, aplicatii       |          |
|    | medicamentoase, bandaj compresiv                             |          |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 23.| Ingrijirea plagilor simple                                   |   35.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 24.| Ingrijirea plagilor suprainfectate                           |   50.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 25.| Ingrijirea escarelor multiple                                |   50.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 26.| Ingrijirea stomelor                                          |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 27.| Ingrijirea fistulelor                                        |   35.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 28.| Ingrijirea tubului de dren                                   |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 29.| Ingrijirea canulei traheale                                  |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 30.| Schimbarea sondelor vezicale urinare la femei                |  120.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 31.| Monitorizarea dializei peritoneale                           |   30.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 32.| Eliminarea manuala a fecaloamelor                            |   50.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|
| 33.| Aplicarea de pampers, plosca, bazinet*)                     |   20.000 |
|____|______________________________________________________________|__________|

    Nota: In tarifele maximale sunt incluse si costurile materialelor sanitare utilizate pentru realizarea serviciului de ingrijire la domiciliu.
    *) In afara injectiilor si perfuziilor cu produse de origine umana.
    *) In tariful maximal al serviciului nu este inclus si costul pampersului.

    ANEXA 20

                               LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul unitatilor spitalicesti

    1. Semnalizarea in zona
    2. Autorizatie sanitara de functionare
    3. Acreditarea personalului care ofera servicii medicale in spitale (medici, cadre medii)
    4. Respectarea normativelor in vigoare in ceea ce priveste incadrarea cu personal, numar de paturi
    5. Existenta sectiei/compartimentului de prevenire si control a infectiilor nosocomiale, in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare
    6. Existenta si respectarea programului DDD pe intreg spital
    7. Asigurarea conditiilor de securitate fizica a persoanelor internate, prin interzicerea in perimetrul spitalului a animalelor si persoanelor care nu au legatura cu activitatile din spital
    8. Structuri de primire urgente:
    - o camera de garda pentru fiecare specialitate sau unitate/compartiment primiri urgente si birou de internari
    - dotare cu mobilier, aparatura, aparat de urgenta (medicatie) specifice profilului
    - prezenta unei echipe medicale formate din cel putin un medic, un cadru mediu, un infirmier/brancardier
    - sala de asteptare dotata corespunzator, cu trasee functionale
    - accesibilitatea - sa existe rampa de acces pentru salvari si lift pentru camerele de garda situate la etaj
    - decizia de internare a pacientului va fi luata de medicul specialist/primar in specialitatea respectiva sau de medicul specialist/primar in urgenta
    - medicul sef de sectie va analiza la 24 de ore oportunitatea continuarii spitalizarii pentru toti pacientii internati
    - internarea pacientilor se va face in functie de diagnostic pe sectia de profil
    - pacientul va fi, obligatoriu, igienizat inainte de a fi dus pe sectie
    - pacientul va fi, obligatoriu, transportat/insotit de la internare pe sectia respectiva de personalul auxiliar de la camera de garda sau de pe sectie
    9. Sectie:
    - respectarea programului de activitate; medicii din spital nu vor acorda consultatii pe sectie si in timpul programului de lucru din spital pentru pacientii neinternati
    - foile de observatie - completate zilnic, astfel incat evolutia sa justifice medicatia si investigatiile paraclinice
    - se va face confirmarea diagnosticului la 24 - 72 de ore de la internare de catre medicul de salon
    - medicatia va fi acordata integral de spital; scrisa in foile de observatie de medicul de salon sau rezident (sub stricta supraveghere a medicului de salon); medicatia scrisa in condica de medicamente de medicul de salon sau rezident/cadru mediu (sub stricta supraveghere a medicului de salon)
    - tratamentul per os va fi administrat fractionat si sub supravegherea cadrului mediu
    - pacientul valid va merge la explorarile/investigatiile din alte sectii insotit de cel putin un cadru mediu sau de infirmier
    - personalul auxiliar care manipuleaza alimentele nu va mai efectua si alte manevre de ingrijiri
    - sa existe meniuri diferentiate pe afectiuni
    - sa existe, sa se respecte orarul de vizite pentru apartinatori si sa se impuna vestimentatia de protectie
    - medicul de salon va comunica, prin scrisoare medicala, cu medicul de familie/specialistul din ambulatoriu care a trimis pacientul spre internare
    - la externare, medicul de salon va elibera reteta gratuita/compensata, conform legislatiei in vigoare
    - drepturile si obligatiile pacientilor - afisate vizibil pe fiecare sectie
    10. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din Romania
    11. Respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlata de Serviciul Medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania

    ANEXA 21

                              CONTRACT
    de furnizare de servicii medicale spitalicesti

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ........................, cu sediul in municipiul/orasul ..................., str. ...................... nr. ........, judetul/sectorul ..................., tel./fax ..................., reprezentata prin director general ....................,
    si
    Spitalul ..........................., cu sediul in ........................, str. ................. nr. ........., tel./fax ...................., reprezentat prin ...............................,
    avand autorizatia de infiintare nr. ................ autorizatia sanitara de functionare nr. ................., codul fiscal .................... si contul nr. .................. deschis la trezoreria statului.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala spitaliceasca in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    (2) Activitatile suplimentare si alte obligatii de plata din partea caselor de asigurari de sanatate sunt prevazute in actele aditionale la prezentul contract. Pentru sumele acordate spitalelor prin programele nationale se incheie contracte distincte, iar pentru sumele aferente arieratelor se incheie un act aditional potrivit ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    III. Servicii medicale spitalicesti

    Art. 2
    (1) Serviciile medicale spitalicesti in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se furnizeaza in baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirugicale, bolilor infecto-contagioase care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihic incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale si a bolnavilor de TBC.
    (2) Aceste servicii constau in:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa;
    f) recomandari la externare.

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001.

    V. Obligatiile partilor

    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze in baza facturii si a documentelor insotitoare furnizorilor de servicii medicale spitalicesti contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale;
    b) sa aloce in primele 15 zile ale lunii sume de pana la 80% din sumele corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare;
    c) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti asupra conditiilor de contractare;
    d) sa deconteze serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor, in cazul unitatilor spitalicesti care contracteaza servicii medicale cu o singura casa de asigurari de sanatate, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia;
    e) sa verifice autorizarea sanitara de functionare si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale;
    f) sa monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale prevazuta in prezentul contract.
    Art. 6
    Furnizorul de servicii medicale spitalicesti are urmatoarele obligatii contractuale:
    a) sa acorde servicii medicale asiguratilor respectand criteriile de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si sa respecte criteriile de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul unitatii;
    b) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta, ori de cate ori se solicita aceste servicii;
    c) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;
    d) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea asiguratului;
    e) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    f) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    g) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate, sa respecte destinatia acestor fonduri si sa nu angajeze nejustificat cheltuieli din fondul de asigurari sociale de sanatate peste suma contractanta, cu exceptia cheltuielilor generate de serviciile medicale in caz de urgenta, altele decat cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor intocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgenta medico-chirurgicala;
    h) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, contra cost, de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea serviciilor furnizate la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti;
    i) sa asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale;
    j) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat. In situatia in care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare si anunta casa de asigurari cu care a incheiat contract de furnizare de servicii, casa de asigurari de sanatate avand obligatia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgenta;
    k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    l) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    m) sa se ingrijeasca de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati;
    n) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate si de directia de sanatate publica privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    o) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specifici prevazuti in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, numit in continuare ordin;
    p) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    q) sa elibereze documente medicale (certificate medicale, certificate pentru ingrijirea copilului bolnav etc.). Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevazute in anexa nr. 13 la ordin;
    r) sa acorde asistenta medicala tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru acestia;
    s) sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti si alte tipuri de transport solicitate serviciilor de ambulanta;
    t) spitalele care deruleaza programe nationale de sanatate vor raporta indicatorii prevazuti in normele privind executia, raportarea si controlul programelor si vor utiliza eficient sumele cu aceasta destinatie. Pentru aceste activitati, spitalele vor avea evidente distincte.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    (1) Pentru spitalele finantate pe baza de tarif pe zi de spitalizare, suma contractata aferenta serviciilor medicale spitalicesti se determina in functie de urmatorii indicatori, utilizand metodologia prevazuta in anexa nr. 1 la ordin.

    Numarul de zile de spitalizare contractat in anul 2002, desfasurat pe tipuri de sectii
 ______________________________________________________________________________
| Sectia | Numarul de cazuri | Durata optima  | Numarul de zile | Tariful pe zi|
|        |    spitalizate    | de spitalizare |  de spitalizare |      de      |
|        |    contractat     |                |    contractat   | spitalizare/ |
|        |                   |                |                 |   sectie*)   |
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|   0    |         1         |       2        |        3        |       4      |
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|________|___________________|________________|_________________|______________|
|________|___________________|________________|_________________|______________|
    *) Tariful pe zi de spitalizare/sectie luat in calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecarei sectii este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

    Suma pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtine prin inmultirea numarului de cazuri spitalizate contractate cu durata optima de spitalizare si cu tariful pe zi de spitalizare.
    Suma stabilita pentru anul 2002 este de .............. lei.
    La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casa de asigurari de sanatate poate acorda furnizorului de servicii medicale pana la 80% din suma aferenta lunii respective.
    (2) Pentru spitalele finantate prin tarif pe persoana internata - tip caz rezolvat
 _________________________________________________________________________
|  Spitalul  | Numarul de cazuri | Indicele de case-mix |   Tariful pe    |
|            | externate in 2002 |  pentru anul 2001*)  | caz ponderat*) |
|____________|___________________|______________________|_________________|
|____________|___________________|______________________|_________________|
|____________|___________________|______________________|_________________|
|____________|___________________|______________________|_________________|
|____________|___________________|______________________|_________________|
    *) Indicele de case-mix este cel prevazut in anexa nr. 5 la ordin.
    *) Tariful pe caz ponderat este cel prevazut in anexa nr. 6 la ordin.

    Suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru cazurile spitalizate se obtine prin inmultirea numarului cazurilor externate cu indicele de case-mix pentru anul 2001 si cu tariful pe caz ponderat pentru anul 2002.
    La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casele de asigurari de sanatate acorda spitalelor pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente, urmand ca acordarea diferentei de pana la 95% din suma lunara contractata sa se efectueze in luna urmatoare.
    (3) Suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti contractate stabilita pentru anul 2002 se defalcheaza trimestrial dupa cum urmeaza:

    - Suma aferenta trimestrului I ..................... lei,
    din care:
    - luna I   ......... lei
    - luna II  ......... lei
    - luna III ......... lei
    - Suma aferenta trimestrului II ..................... lei,
    din care:
    - luna IV ......... lei
    - luna V  ......... lei
    - luna VI ......... lei
    - Suma aferenta trimestrului III ..................... lei,
    din care:
    - luna VII  ......... lei
    - luna VIII ......... lei
    - luna IX   ......... lei
    - Suma aferenta trimestrului IV ...................... lei,
    din care:
    - luna X   ......... lei
    - luna XI  ......... lei
    - luna XII ......... lei.
    (4) Lunar, pana la data de ......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate deconteaza diferenta fata de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate. In cazul in care suma acordata la inceputul lunii este mai mare decat suma cuvenita pentru serviciile medicale furnizate, regularizarea se face in luna urmatoare.
    Pentru spitalele finantate prin tarif pe persoana internata - tip caz rezolvat, lunar, pana la data de ......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casele de asigurari de sanatate acorda diferenta de pana la 95% din suma contractata aferenta lunii precedente. Decontarea finala se face trimestrial, pe baza cazurilor externate si raportate.
    (5) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor spitalicesti se face pe baza facturii insotite de desfasuratoarele activitatii realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (6) Trimestrial, pana la data de .............. a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se fac regularizarile si decontarile tinandu-se seama de cazurile spitalizate externate si cele contractate.
    Art. 8
    Plata serviciilor medicale spitalicesti se face in contul nr. ................, deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 9
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze din punct de vedere al calitatii lor in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 10
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 11
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 7 alin. (4) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 12
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 13
    Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se aplica prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 14
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 15
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca spitalele nou infiintate nu incep activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului.
    Art. 16
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) incetarea prin desfiintare sau reprofilare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor;
    d) se muta unitatea medicala.
    Art. 17
    Situatiile prevazute la art. 15 si la art. 16 lit. a) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate. Situatiile prevazute la art. 16 lit. d) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate se modifica in sensul anularii unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele situatii:
    a) sectie/sectii care nu mai indeplinesc conditii de contractare;
    b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 20
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 21
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ........... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 22
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 23
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 24
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 25
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi, ..............., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

        Casa de asigurari de sanatate         Furnizor de servicii medicale

              Director general,                     Reprezentant legal,
        .............................         .............................

         Director adjunct economic,
        .............................

    Director adjunct relatii contractuale,
    ......................................

                      Vizat
                 Oficiul juridic

                         I. Act aditional
privind sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate prevazute la art. 8 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001

    A. Suma acordata pentru cabinetele stomatologice si structurile de primire urgente pentru serviciile de urgenta din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca

    1. Cheltuieli de personal
         ______________________________________________________________________
        |   Nr.  |Fond salarii|Contributii asupra salariilor| Total cheltuieli |
        |persoane|            |     suportate de unitate    |    de personal   |
        |________|____________|_____________________________|__________________|
        |        |            |                             |                  |
 _______|________|____________|_____________________________|__________________|
| Total |        |            |                             |                  |
|_______|________|____________|_____________________________|__________________|

    2. Cheltuieli de intretinere si functionare
 ______________________________________________________________________________
| Pondere cheltuieli de | Cheltuieli de intretinere |  Cheltuieli intretinere  |
|   personal in total   |   si functionare spital   |  si functionare aferente |
|  cheltuieli personal  |                           |        activitatii       |
|       pe unitate      |                           |                          |
|          (%)          |                           |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|                       |                           |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|                       | Total                     | Total                    |
|_______________________|___________________________|__________________________|

    B. Sume acordate pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate, in oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, stationar de zi, cabinete de planificare familiala din fondul alocat pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

    1. Cheltuieli de personal
         ______________________________________________________________________
        |   Nr.  |Fond salarii|Contributii asupra salariilor| Total cheltuieli |
        |persoane|            |     suportate de unitate    |    de personal   |
        |________|____________|_____________________________|__________________|
        |        |            |                             |                  |
 _______|________|____________|_____________________________|__________________|
| Total |        |            |                             |                  |
|_______|________|____________|_____________________________|__________________|

    2. Cheltuieli de intretinere si functionare
 ______________________________________________________________________________
| Pondere cheltuieli de | Cheltuieli de intretinere |  Cheltuieli intretinere  |
|   personal in total   |   si functionare spital   |  si functionare aferente |
|  cheltuieli personal  |                           |        activitatii       |
|      pe unitate       |                           |                          |
|         (%)           |                           |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|                       |                           |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|                       | Total                     | Total                    |
|_______________________|___________________________|__________________________|

                          II. Act aditional
privind sumele pentru cofinantarea instalarii aparatelor de inalta performanta
 ________________________________________________________
|  Tipul aparatului   |  Numar bucati  |  Sume acordate  |
|_____________________|________________|_________________|
|          1.         |        2.      |        3.       |
|_____________________|________________|_________________|
|                     |                |                 |
|                     |                |                 |
|_____________________|________________|_________________|
| TOTAL               |        X       |                 |
|_____________________|________________|_________________|

                           III. Act aditional
privind sumele pentru plata cheltuielilor de personal a medicilor rezidenti din anii 3 - 7 si pentru plata cheltuielilor de personal a medicilor, stomatologilor si farmacistilor, stagiari cu contract de munca in spital
 ______________________________________________________________________________
|                |               |      Din care pe profile      |             |
| An rezidential | Nr. rezidenti |_______________________________| Cheltuieli  |
|                |               | medic | stomatolog | farmacist| de personal |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| III            |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| IV             |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| V              |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| VI             |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| VII            |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|
| Total          |               |       |            |          |             |
|________________|_______________|_______|____________|__________|_____________|

        _______________________________________________________________________
       |Nr.     |  Profil  |  Fond |   Din care   | Contributia| Suma suportata|
       |stagiari|          |salarii|suma suportata|   asupra   |   de casa de  |
       |        |          |       |din fondul de | fondului de|  asigurari de |
       |        |          |       |    somaj     |   salarii  |    sanatate   |
       |________|__________|_______|______________|____________|_______________|
       |    1   |    2     |   3   |       4      |      5     |   6 = 3-4+5   |
       |________|__________|_______|______________|____________|_______________|
       |        |Medic     |       |              |            |               |
       |        |Farmacist |       |              |            |               |
       |        |Stomatolog|       |              |            |               |
 ______|________|__________|_______|______________|____________|_______________|
| TOTAL|        |     x    |       |              |            |               |
|______|________|__________|_______|______________|____________|_______________|

                              IV. Act aditional
privind sumele aferente cheltuielilor de personal pentru medicii si alt personal sanitar care furnizeaza servicii medico-sanitare in unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2000 in cadrul serviciilor publice specializate
         ______________________________________________________________________
        |Nr. persoane | Fond salarii |  Contributii asupra  | Total cheltuieli |
        |             |              | salariilor suportate |    de personal   |
        |             |              |      de unitate      |                  |
        |_____________|______________|______________________|__________________|
        |      1.     |      2.      |           3.         |         4.       |
        |_____________|______________|______________________|__________________|
        |             |              |                      |                  |
 _______|_____________|______________|______________________|__________________|
| TOTAL |             |              |                      |                  |
|_______|_____________|______________|______________________|__________________|

                             V. Act aditional
                      privind sumele pentru dializa
          _____________________________________________________________________
             Nr. sedinta                    Suma acordata de casa de asigurari
          dializa negociat   Tarif/sedinta       de sanatate pentru dializa
          _____________________________________________________________________
                  1.               2.                        3.
          _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 TOTAL
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 22

                              CONTRACT
de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ................................, cu sediul in municipiul/orasul ......................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul .................., tel./fax ..................., reprezentata prin director general ........................................
    si
    Serviciul de ambulanta ........................................., cu sediul in ...................., str. ......................... nr. ................, tel.fax ..............., reprezentat prin: ...................., avand: act de infiintare nr. .................., autorizatia sanitara de functionare nr. ...., codul fiscal ................. si contul nr. ......................, deschis la trezoreria statului.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Servicii medicale de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de transport medical furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca sunt: asistenta medicala la locul accidentului sau al imbolnavirii, asistenta medicala pe timpul transportului pana la unitatea sanitara, transportul medical.
    Art. 3
    Serviciile medicale in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se asigura pe o durata zilnica de 24 de ore.

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001.

    V. Obligatiile partilor

    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze serviciilor de ambulanta, in baza facturii si a documentelor insotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale prespitalicesti;
    b) sa controleze activitatea serviciilor de ambulanta conform contractelor incheiate cu acestia;
    c) sa aloce in primele 15 zile ale lunii sume de pana la 80% din sumele corespunzatoare lunii curente, urmand ca decontarea finala a lunii sa se efectueze in primele 10 zile ale lunii urmatoare;
    d) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitalicesti;
    e) sa verifice activitatea furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, prevazuta in prezentul contract.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident, din momentul solicitarii sau de la data accidentului si pana la rezolvarea starii de urgenta, in limita competentelor, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de activitatea medicala;
    b) sa asigure prezenta personalului medico-sanitar din serviciul de ambulanta in orice situatie de acordare a serviciilor medicale de urgenta majora;
    c) sa foloseasca medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al imbolnavirii ori in timpul transportului;
    d) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
    e) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
    f) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament si transport;
    g) sa informeze medicul de familie al asiguratului, in situatia in care nu este caz de internat, despre diagnosticul stabilit, investigatiile si tratamentele efectuate;
    h) sa informeze unitatea sanitara la care transporta asiguratul despre investigatiile si tratamentele efectuate;
    i) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    j) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, conform actelor normative in vigoare;
    k) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendata sau anulata autorizatia sanitara de functionare;
    l) sa accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfasurare a activitatii;
    m) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale contra-cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, a serviciilor furnizate;
    n) sa asigure servicii medicale de urgenta utilizand mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective;
    o) sa introduca monitorizarea apelurilor astfel incat sa fie respectata si urmarita promptitudinea la solicitare, stabilita conform normelor.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se face pe baza urmatorilor indicatori:
    a) numarul de km echivalenti (dus-intors)
    b) numar ore de zbor
    c) numar mile
    d) tariful pe km parcurs/mila/ora de zbor
    e) numarul de solicitari
    f) tariful pe solicitare negociat.
    Suma contractata pentru serviciile de transport:
        ________________________________________________________________________
        Tipul autovehiculului  Numar km echivalenti       Tarif/km         Suma
                                                     echivalent negociat*)
        ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Total                                                       X
________________________________________________________________________________
    *) Tariful/km echivalent negociat pe fiecare tip de autovehicul nu poate fi mai mare decat tariful/km echivalent prevazut in anexa nr. 15 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1330/2001.
        ________________________________________________________________________
        Tipul ambarcatiunii     Numar mile    Tarif/mila negociat    Suma
________________________________________________________________________________
 Total                                              X
________________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________
         Tipul aeronavei   Numar ore de zbor   Tarif/ora de zbor negociat  Suma
________________________________________________________________________________
 Total                                              X
________________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________
         Nr.  solicitari   Tarif/solicitare negociat      Suma contractata
________________________________________________________________________________
 Total                    X
________________________________________________________________________________
    Decontarea serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face conform art. 8 din anexa nr. 14 la ordin.
    Art. 9
    Suma aferenta serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se defalca pe trimestre si pe luni de catre conducerea acestor unitati prin negociere cu reprezentantul casei de asigurari de sanatate.
    Art. 10
    (1) La inceputul fiecarei luni casa de asigurari de sanatate poate acorda pentru luna in curs serviciilor de ambulanta pana la 80% din suma aferenta lunii respective.
    (2) Lunar, pana la data de .......... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate deconteaza diferenta fata de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate. In cazul in care suma acordata la inceputul lunii este mai mare decat suma cuvenita pentru serviciile medicale furnizate in luna respectiva, regularizarea se face in luna urmatoare.
    (3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face pe baza facturii insotite de desfasuratoarele activitatii realizate stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 11
    Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se face in cont nr.: ...................., deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 12
    Serviciile medicale de urgenta prespitalicesti furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze din punct de vedere al calitatii lor in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 13
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 14
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 10 alin. (2) nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 15
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 16
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa se asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate.
    Art. 17
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 18
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii in urmatoarele situatii:
    a) intreruperea activitatii pentru o perioada mai mare de 3 luni;
    b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului.
    Art. 19
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate inceteaza cu data la care a intervenit una din urmatoarele situatii:
    a) incetarea prin desfiintare, lichidare, dizolvare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor.
    Art. 20
    Situatiile prevazute la art. 18 si la art. 19 lit. a) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 21
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 22
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 23
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele parti, si este anexa a acestui contract.
    Art. 24
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 25
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 26
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 27
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 26 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, ........., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

       Casa de asigurari de sanatate           Furnizor de servicii medicale
            Director general,                        Reprezentant legal,
       .............................           .............................

         Director adjunct economic,
       .............................

    Director adjunct relatii contractuale,
   ........................................

                 Vizat
            Oficiul juridic

    ANEXA 23

                             CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de reabilitare (pentru unitatile sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimaterice)

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ............................, cu sediul in municipiul/orasul ...................., str. ....................... nr. ......, judetul/sectorul ....................., tel./fax ................., reprezentata prin director general ......................
    si
    - unitatea sanitara ambulatorie de recuperare-reabilitare .................. reprezentata prin ........................... avand sediul in municipiul/orasul ..............................., str. ............................ nr. ...., judetul/sectorul ..........................., telefon ........................., cu actul de infiintare ........................., nr. ........, autorizatie sanitara de functionare nr. ................., cod fiscal nr. ................., cont nr. ..........................., deschis la trezoreria statului.
    - cabinet medical de specialitate din structura unor unitati sanitare apartinand institutiilor si ministerelor cu retele sanitare proprii reprezentat prin ..................... avand sediul in municipiul/orasul .................., str. ......................... nr. ........, judetul/sectorul ................., telefon ..................., cu actul de infiintare ..........................., nr. ..................., autorizatie sanitara de functionare nr. ........, cod fiscal nr. ................., cont nr. ..........................., deschis la trezoreria statului.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimaterice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice

    Art. 2
    Furnizorul presteaza tipurile de servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 18 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, numit in continuare ordin.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice se desfasoara la urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
    1. ........................... din ...................................., str. ........................ nr. ......., sector/judet ......................., tel./fax ........................, cu autorizatia sanitara de functionare nr. .........../.........., eliberata de ............................, si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. .........../................. .
    Medic:
    Nume: ................... Prenume: .......................
    Grad profesional: ........................................
    Specialitatea: ...........................................
    Codul medicului: .........................................
    Acreditare nr.: ..........................................
    Program zilnic de activitate .................. ore/zi
    ..........................................................
    ..........................................................
    2. ............................ din ...................................., str. .......................... nr. ......., sector/judet ....................., tel./fax ........................, cu autorizatia sanitara de functionare nr. ........../.........., eliberata de ............................., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. .........../................. .
    Medic:
    Nume: ................... Prenume: .......................
    Grad profesional: ........................................
    Specialitatea: ...........................................
    Codul medicului: .........................................
    Acreditare nr.: ..........................................
    Program zilnic de activitate .................. ore/zi
    ..........................................................
    ..........................................................
    3. ............................ din ...................................., str. .......................... nr. ......., sector/judet ....................., tel./fax ........................, cu autorizatia sanitara de functionare nr. ........../.........., eliberata de ............................., si acreditare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr. .........../................. .
    Medic:
    Nume: ................... Prenume: .......................
    Grad profesional: ........................................
    Specialitatea: ...........................................
    Codul medicului: .........................................
    Acreditare nr.: ..........................................
    Program zilnic de activitate .................. ore/zi
    ..........................................................
    ..........................................................
    4.
    ..........................................................
    ..........................................................
    ..........................................................
    Art. 4
    Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare in sistemul asigurarilor de sanatate se acorda in baza biletului de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la mediul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de profil.

    IV. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 6
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1330/2001.

    V. Obligatiile partilor

    Art. 9
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze, in baza facturii si a documentelor insotitoare, furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare asupra conditiilor de contractare.
    Art. 10
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la medicul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital;
    b) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    c) sa stabileasca si sa furnizeze tratamentele adecvate;
    d) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    e) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament.
    f) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    g) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical subordonat;
    h) sa accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfasurare a activitatii;
    i) sa asigure asistenta medicala indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a asiguratului;
    j) sa nu incaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile furnizate care se suporta de catre casele de asigurari de sanatate;
    k) sa-si stabileasca programul de activitate si sa-l afiseze la loc vizibil;
    l) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia;
    m) sa anunte casele de asigurari de sanatate cand unitatii sanitare i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia sanitara de functionare sau a fost retras avizul de libera practica al medicului/medicilor;
    n) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare contra cost de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, a serviciilor furnizate.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 11
    Modalitatea de plata a serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice in sistemul asigurarilor de sanatate este tariful pe serviciu medical prevazut in anexa nr. 18 la ordin diminuat cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionarii si administrarii unitatilor sanitare respective.
    Art. 12
    (1) Valoarea contractului rezulta din tabelul de mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|  Tipul serviciului  |  Numarul de servicii  | Tariful pe serviciu | Valoarea |
|                     | negociat (orientativ) |   medical negociat  |          |
|                     |                       |    conform art. 1   |          |
|_____________________|_______________________|_____________________|__________|
|          0.         |           1.          |          2.         | 3 = 1 x 2|
|_____________________|_______________________|_____________________|__________|
|_____________________|_______________________|_____________________|__________|
|_____________________|_______________________|_____________________|__________|
| TOTAL               |            x          |           x         |          |
|_____________________|_______________________|_____________________|__________|

    (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice in sistemul asigurarilor de sanatate este de ....................... lei.
    Art. 13
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice in sistemul asigurarilor de sanatate se face pe baza numarului serviciilor realizate si a tarifelor negociate prevazute la art. 12, pana la data de ...... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, si pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in limita valorii contractate.
    Art. 14
    Plata serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in unitati sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice in sistemul asigurarilor de sanatate se face in contul nr. ....... deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 15
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 16
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 17
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 13 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 18
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 19
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar, se aplica prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 20
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 21
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca unitatea sanitara nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 22
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) faliment, dizolvare, lichidare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor.
    Art. 23
    Situatiile prevazute la art. 21 si la art. 22, lit. a) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 24
    Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante datorita neindeplinirii obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 25
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct, la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 26
    Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 27
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 28
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 29
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 30
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi ........., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

       Casa de asigurari de sanatate          Furnizor de servicii medicale

            Director general,                       Reprezentant legal,
        ............................            .........................

         Director adjunct economic,
       ..............................

   Director adjunct relatii contractuale,
  .......................................

                  Vizat
             Oficiul juridic

    ANEXA 24

                              CONTRACT
de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare-reabilitare (pentru sanatorii si preventorii)

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate ................................, cu sediul in municipiul/orasul ...................., str. .................... nr. ........, judetul/sectorul .................., tel./fax ................................, reprezentata prin director general ..............................,
    si
    Sanatoriul/Preventoriul ..................................., avand sediul in municipiul/orasul ......................., str. ................... nr. ......., judetul/sectorul ..................., telefon/fax ............................., reprezentat prin .................................., avand actul de infiintare nr. ..............., autorizatia sanitara de functionare nr. ............. codul fiscal nr. ............., cont nr. ....................... deschis la trezoreria statului.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii in sanatorii si preventorii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii acordate in sanatorii si preventorii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

    Art. 2
    Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii in sanatorii si preventorii se acorda in baza recomandarilor pentru tratament de recuperare-reabilitare de catre medicii de familie acreditati, medicii de specialitate din ambulatoriu acreditati si medicii din spital, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilit de medicul de profil.

    IV. Durata contractului

    Art. 3
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 4
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001.

    V. Obligatiile partilor

    Art. 5
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa deconteze in baza facturii si a documentelor insotitoare, furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite in contractul de furnizare de servicii medicale;
    b) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevazuta in prezentul contract;
    d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare asupra conditiilor de contractare;
    e) in cazul unitatilor sanitare cu paturi, care contracteaza servicii medicale de recuperare-reabilitare cu o singura casa de asigurari de sanatate, sa deconteze serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia.
    Art. 6
    Furnizorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la medicul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital;
    b) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    c) sa stabileasca si sa furnizeze tratamentele adecvate;
    d) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
    e) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    f) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    g) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    h) sa accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a caselor de asigurari de sanatate, a Ministerului Sanatatii si Familiei si directiilor de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfasurare a activitatii;
    i) sa asigure asistenta medicala indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari de sanatate a asiguratului;
    j) sa nu incaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile furnizate care se suporta de catre casele de asigurari de sanatate;
    k) sa-si stabileasca programul de activitate si sa-l afiseze la loc vizibil;
    l) sa informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia;
    m) sa anunte casele de asigurari de sanatate cand unitatii sanitare i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia sanitara de functionare sau a fost retras avizul de libera practica al medicului/medicilor;
    n) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare. Factura va fi insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contra cost, de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea serviciilor furnizate la termenele stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 7
    (1) Suma negociata cu casa de asigurari de sanatate pentru sanatorii balneare se stabileste prin negociere in functie de numarul de zile de spitalizare si de tarifele/zi de spitalizare, diferentiat, pe tipuri de sanatorii, potrivit anexei nr. 4 la ordin. Valoarea contractata, in suma de ..................... ei, este suma negociata, diminuata cu contributia personala a asiguratilor, conform tabelului de mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|  Tipul de asistenta |  Numarul  |Tariful pe  |  Suma   |   Suma  | Valoarea  |
|       balneara      |de zile de |   zi de    |negociata|suportata|contractata|
|                     |spitalizare|spitalizare,|         |    de   |           |
|                     |contractate|  conform   |         | asigurat|           |
|                     |           |anexei nr. 4|         |         |           |
|_____________________|___________|____________|_________|_________|___________|
|          1          |      2    |      3     |4 = 2 x 3|    5    | 6 = 4 - 5 |
|_____________________|___________|____________|_________|_________|___________|
| Asistenta balneara  |           |            |         |         |           |
| terapeutica         |           |            |         |         |           |
|_____________________|___________|____________|_________|_________|___________|
| Asistenta balneara  |           |            |         |         |           |
| de recuperare       |           |            |         |         |           |
|_____________________|___________|____________|_________|_________|___________|
| Total               |           |      x     |         |         |           |
|_____________________|___________|____________|_________|_________|___________|

    (2) Suma contractata cu casa de asigurari de sanatate pentru sanatorii, altele decat cele balneare, si preventorii se stabileste prin negociere in functie de numarul de zile de spitalizare estimat si de tariful pe zi de spitalizare prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
    Art. 8
    (1) Suma contractata se defalca pe trimestre si pe luni de catre conducerea acestor unitati prin negociere cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) La inceputul fiecarei luni, casa de asigurari de sanatate poate acorda pentru luna in curs pana la 80% din suma aferenta lunii respective.
    (3) Lunar, pana la data de ............. a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, casa de asigurari de sanatate deconteaza diferenta fata de sumele cuvenite lunii respective. In cazul in care suma acordata la inceputul lunii este mai mare decat suma cuvenita pentru serviciile medicale furnizate in luna respectiva, regularizarea se face in luna urmatoare.
    Art. 9
    Decontarea serviciilor medicale de recuperare se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 10
    Plata serviciilor medicale de recuperare-reabilitare se face in contul nr. .............................., deschis la trezoreria statului.

    VII. Calitatea serviciilor medicale

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 12
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 13
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 15
    Reprezentantul legal cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar, se aplica prevederile legislatiei in vigoare.
    Art. 16
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 17
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa in urmatoarele situatii:
    a) daca unitatea sanitara nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii prezentului contract;
    b) daca, din motive imputabile furnizorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea definitiva de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.
    Art. 18
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
    a) faliment, dizolvare, lichidare;
    b) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    c) acordul de vointa al partilor.
    Art. 19
    Situatiile prevazute la art. 17 si la art. 18 lit. a) se constata de catre casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Art. 20
    Prezentul contract poate fi reziliat de partile contractante, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    X. Corespondenta

    Art. 21
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca, in termen de 3 zile de la momentul in care intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul contract, sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XI. Modificarea contractului

    Art. 22
    Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin .......... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.
    Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.
    Art. 23
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator numai cu acordul partilor.
    Art. 24
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza, care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
    Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XII. Solutionarea litigiilor

    Art. 25
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 26
    Hotararile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIII. Alte clauze

    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi, .............., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

        Casa de asigurari de sanatate         Furnizor de servicii medicale

              Director general,                     Reprezentant legal,
        .............................         .............................

         Director adjunct economic,
        .............................

    Director adjunct relatii contractuale,
    ......................................

                      Vizat
                 Oficiul juridic

    ANEXA 25*)

    *) Anexa nr. 25 a fost reprodusa in facsimil.

    Durata optima de spitalizare/sectii valabila pentru toate categoriile de spitale stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei
 __________________________________________________________________
|                                                 | Durata optima  |
|           Sectia sau compartimentul             | de spitalizare |
|                                                 |     (zile)     |
|_________________________________________________|________________|
| 1. Anestezie si Terapie Intensiva - ATI         |        5       |
|_________________________________________________|________________|
| 2. Recuperare, Medicina fizica si Balneologie   |       12       |
|_________________________________________________|________________|
| 3. Boli infectioase                             |       10       |
|_________________________________________________|________________|
| 4. Cardiologie                                  |        8,70    |
|_________________________________________________|________________|
| 5. Chirurgie generala                           |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 6. Chirurgie infantila                          |        4       |
|_________________________________________________|________________|
| 7. Chirurgie cardio-vasculara                   |        9       |
|_________________________________________________|________________|
| 8. Chirurgie toraco-pulmonara                   |       10       |
|_________________________________________________|________________|
| 9. Chirurgie maxilo-faciala                     |        5       |
|_________________________________________________|________________|
| 10. Chirurgie plastica si reparatorie*          |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 11. Cronici                                     |       10       |
|_________________________________________________|________________|
| 12. Dermato-venerologie                         |       10       |
|_________________________________________________|________________|
| 13. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice |        6,5     |
|_________________________________________________|________________|
| 14. Endocrinologie                              |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 15. Ftiziologie                                 |       28       |
|_________________________________________________|________________|
| 16. Pneumologie                                 |       22       |
|_________________________________________________|________________|
| 17. Gastro-enterologie                          |        8       |
|_________________________________________________|________________|
| 18. Ginecologie                                 |        4,5     |
|_________________________________________________|________________|
| 19. Hematologie                                 |        9       |
|_________________________________________________|________________|
| 20. Medicina generala                           |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 21. Medicina interna                            |        8       |
|_________________________________________________|________________|
| 22. Nefrologie                                  |        8       |
|_________________________________________________|________________|
| 23. Nourochirurgie                              |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 24. Neurologie                                  |        9,5     |
|_________________________________________________|________________|
| 25. Neuropsihiatrie                             |       13,74    |
|_________________________________________________|________________|
| 26. Nevroze                                     |       14,12    |
|_________________________________________________|________________|
| 27. Neonatologie                                |        6,6     |
|_________________________________________________|________________|
| 28. Obstetrica                                  |        4,85    |
|_________________________________________________|________________|
| 29. Obstetrica-ginecologie                      |        5       |
|_________________________________________________|________________|
| 30. Oftalmologie                                |        5       |
|_________________________________________________|________________|
| 31. Oncologie                                   |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 32. Otorinolaringologie - O.R.L.                |        6       |
|_________________________________________________|________________|
| 33. Ortopedie-traumatologie                     |        9,3     |
|_________________________________________________|________________|
| 34. Pediatrie                                   |        7       |
|_________________________________________________|________________|
| 35. Neonatologie - prematuri                    |       16,46    |
|_________________________________________________|________________|
| 36. Psihiatrie acuti                            |       17       |
|_________________________________________________|________________|
| 37. Psihiatrie cronici                          |       50       |
|_________________________________________________|________________|
| 38. Reumatologie                                |       10       |
|_________________________________________________|________________|
| 39. Urologie                                    |        8,5     |
|_________________________________________________|________________|
| 40. Geriatrie si gerontologie                   |       14       |
|_________________________________________________|________________|
| 41. Imunologie clinica si alergologie           |        8       |
|_________________________________________________|________________|
| 42. Toxicologie si toxicodependenta             |       25       |
|_________________________________________________|________________|
| 43. Alte specialitati medicale                  |        5       |
|_________________________________________________|________________|
| * Pentru sectiile de arsi                       |       14       |
|_________________________________________________|________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4234/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4234 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4234/2001
Hotărârea 1330 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 79 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001
Ordin 79 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001
Legea 145 1997
Legea asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 22 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 22 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 2984 2002
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Ordin 1110 2002
privind modificarea si completarea anexei nr. 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu