E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 236/2984 din 22 august 2002

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


SmartCity3

              Nr. 236 din 22 august 2002
              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
              Nr. 2.984 din 28 august 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din 23 septembrie 2002

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, se modifica si se completeaza astfel:
    1. Liniuta a 6-a de la litera a) a alineatului (1) al articolului 4 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "- numar de personal, pe categorii, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta;"
    2. Liniuta a 2-a de la litera a) a articolului 5 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "- durata optima de spitalizare se stabileste de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si Familiei, pe sectii, si este valabila pentru toate categoriile de spitale. Pentru sectiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internari obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, precum si pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani) se ia in considerare durata de spitalizare efectiv realizata in anul precedent;"
    3. Litera e) a articolului 5 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "e) suma pentru serviciile medicale efectuate in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta, formata din:
    - suma corespunzatoare incadrarii personalului prevazut sa isi desfasoare activitatea in aceste structuri, tinandu-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adauga contributii ce revin ca obligatie de plata spitalului;
    - suma reprezentand cheltuielile de intretinere si functionare ale acestor structuri, determinata ca o cota-parte din cheltuielile totale de intretinere si functionare ale spitalului, inregistrate in anul precedent, si corectata cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Aceasta cota se calculeaza ca raport intre cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus mentionate si totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;"
    4. La articolul 5 din anexa nr. 1 se introduce litera k) cu urmatorul cuprins:
    "k) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare incadrat cu contract de munca in spital."
    5. Litera a) a articolului 7 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) serviciile medicale pentru care plata se face pe baza de tarif pe zi de spitalizare se deconteaza in functie de numarul de cazuri externate realizat in limita numarului de cazuri contractat si de durata optima de spitalizare.
    In cazul spitalelor/sectiilor de psihiatrie cronici cu internari obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, precum si pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani), recuperare pediatrica - distrofici si TBC, serviciile medicale spitalicesti se deconteaza lunar de catre casele de asigurari de sanatate in functie de numarul de zile de spitalizare efectiv realizat in luna pentru care se face decontarea si de tarifele aferente tipului de spital conform anexei nr. 4a) la ordin. Numarul de zile de spitalizare efectiv realizat se calculeaza in limita numarului de internari contractate si a duratei optime de spitalizare, prevazute pentru TBC si recuperare pediatrica - distrofici.
    Trimestrial se fac regularizari si decontari, tinandu-se seama de cazurile de spitalizare externate si cele contractate.
    In situatia in care numarul de cazuri externate este mai mare decat numarul cazurilor contractate, casele de asigurari de sanatate pot accepta la decontare aceasta depasire daca spitalul/sectiile au luat decizia de crestere a numarului de internari, dupa epuizarea posibilitatii de inscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si daca cresterea numarului de cazuri realizate se regaseste in reducerea numarului de cazuri contractate din alte spitale/sectii din judetul respectiv, iar aceasta depasire se incadreaza in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurari de sanatate respective.
    In centrele universitare casele de asigurari de sanatate cu care spitalele au contracte incheiate pot accepta la decontare, in cazuri justificate, un numar mai mare de cazuri externate decat cel contractat, cu pana la 5%, dupa analiza si acceptarea unor depasiri conform alineatului anterior.
    La stabilirea numarului de cazuri externate se ia in calcul si numarul celor care au fost internati si apoi transferati in alte spitale, situatie in care durata de spitalizare acceptata la decontare este de maximum 3 zile.
    In situatia in care suma aferenta depasirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensata de suma corespunzatoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurari de sanatate pot deconta diferenta ce nu a fost compensata daca depasirea este justificata si se incadreaza in fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurari de sanatate respective."
    6. Litera e) a articolului 7 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala - stationar de zi, structuri de primire urgente, cabinete stomatologice pentru servicii de urgenta se deconteaza la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plata si la nivelul contractat pentru cheltuielile de intretinere si functionare;"
    7. La articolul 7 din anexa nr. 1 se introduce litera k) cu urmatorul cuprins:
    "k) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare incadrat cu contract de munca in spital, finantat din fondul pentru asistenta medicala spitaliceasca."
    8. Articolul 14 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Serviciile medicale spitalicesti acordate in urma unui accident de munca se factureaza distinct de catre furnizorul de servicii medicale spitalicesti catre asiguratorul persoanei careia i s-au acordat aceste servicii."
    9. Alineatul (4) al articolului 15 din anexa nr. 1 se abroga.
    10. Titlul anexei nr. 4a) va avea urmatorul cuprins:
    "Tariful pe zi de spitalizare corespunzator sectiilor/compartimentelor*) de spital si tipuri de specialitati pentru anul 2002"
    11. Pozitia nr. 2 "Balneo-fizioterapie" din anexa nr. 4a) va avea urmatorul cuprins:
    "2. Recuperare, medicina
        fizica si balneologie     750.000      514.770      319.073"
    12. Pozitia nr. 39 "Geriatrie si gerontologie" din anexa nr. 4a) va avea urmatorul cuprins:
    "39. Geriatrie
         si gerontologie        1.175.648      210.448      157.836"
    13. Nota de la anexa nr. 4a) va avea urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    1. Tariful/zi de spitalizare de la spitalele judetene se ia in calcul si pentru spitalele de monospecialitate.
    2. Spitalele in care sunt organizate UPU pot beneficia de tarife/zi de spitalizare majorate cu pana la 5%, iar spitalele de urgenta pot beneficia de o majorare a tarifelor/zi de spitalizare cu inca 5% .
    3. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) ATI se ia in calcul si pentru sectiile/compartimentele*) de arsi si cardiologie interventionala.
    4. Tariful/zi de spitalizare de la sectiile/compartimentele*) ATI, cardiologie interventionala si arsi sunt maximale si, in raport de evaluarea trimestriala, se vor renegocia.
    5. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) prematuri se ia in calcul si pentru sectia/compartimentul*) recuperare pediatrica - distrofici.
    6. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) ortopedie se ia in calcul si pentru sectia/compartimentul*) TBC osteoarticular.
    7. Tariful/zi de spitalizare de la compartimentele TI coronarieni, boli infectioase, pediatrie si neonatologie se asimileaza cu tariful/zi de spitalizare de la sectiile ATI, este maximal si, in raport de evaluarea trimestriala, se va renegocia.
------------
    *) Prin compartimente se intelege compartimentele de sine statatoare din cadrul spitalelor, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei in structura acestora, si nu compartimentele din structura sectiilor."

    14. Litera a) de la articolul 2 din anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:
    "a) pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma contractata este egala cu numarul de kilometri echivalenti (dus-intors) estimati a fi parcursi inmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat intre furnizori si casele de asigurari de sanatate. Acest tarif se stabileste in limita tarifului maxim prevazut in anexa nr. 15 la ordin, astfel incat la unitatile la care se inregistreaza timpi de asteptare mai ridicati, respectiv distante parcurse mai mici, sa se acorde tarife pe kilometru spre limita maxima, pentru a se putea asigura drepturile salariale ale conducatorului mijlocului de transport pe perioada de asteptare.
    Pentru serviciile de transport aerian si pe apa, suma contractata se calculeaza pe baza numarului de ore de zbor, respectiv a numarului de ore de mars estimat, inmultit cu tariful negociat pe ora de zbor, respectiv de mars."
    15. Alineatul (3) al articolului 8 din anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In situatia in care numarul kilometrilor parcursi, numarul orelor de mars, respectiv numarul orelor de zbor, este mai mic decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora."
    16. Articolul 10 din anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) La decontare, incepand cu trimestrul IV 2002, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere si indicatorul calitativ <<promptitudinea>>. Promptitudinea reprezinta timpul de la primirea apelului pana la plecarea in misiune. Pentru urgentele majore timpul maxim este de 3 minute, iar pentru urgentele de gradul II timpul maxim este de 10 minute. Gradul de realizare a acestui indicator se calculeaza ca raport intre numarul de solicitari ce s-au incadrat in timpul maxim de plecare in misiune si numarul total de solicitari. In cazul neindeplinirii acestui indicator suma cuvenita in raport cu numarul de kilometri parcursi si cu numarul de solicitari se diminueaza cu 1% pentru o nerealizare de 10 - 15% si cu 2% pentru o nerealizare de 15 - 25% . Pentru nerealizari mai mari de 25% diminuarea este de 5% .
    (2) In trimestrul IV 2002 se va inregistra si timpul de ajungere la caz, care la urgentele majore nu trebuie sa depaseasca 15 minute, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 595/2001."
    17. La sfarsitul anexei nr. 15 se introduce o nota cu urmatorul cuprins:
    "NOTA:
    In perioada de iarna tariful maxim lei/km se majoreaza cu 20% ."
    18. Alineatul (1) al articolului 2 din anexa nr. 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Serviciile medicale spitalicesti in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se furnizeaza in baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor infectocontagioase care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, a bolnavilor de TBC, a gravidelor si a lehuzelor care sunt incluse pe listele suplimentare ale medicilor de familie."
    19. Alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Pentru spitalele finantate pe baza de tarif pe zi de spitalizare suma contractata aferenta serviciilor medicale spitalicesti se determina in functie de urmatorii indicatori, utilizandu-se metodologia prevazuta in anexa nr. 1 la ordin:

    Numar de zile de spitalizare contractat in anul 2002, desfasurat pe tipuri de sectii
________________________________________________________________________________
Sectia  Numar de cazuri  Durata optima      Numar de zile   Tarif pe zi de
        spitalizate      de spitalizare*)  de spitalizare  spitalizare/sectie*)
        contractat                          contractat
________________________________________________________________________________
   0          1                 2                 3                  4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    *) Tariful pe zi de spitalizare/sectie luat in calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecarei sectii este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
    *) Pentru sectiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internari obligatorii pentru bolnavii psihici incadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, precum si pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani), se ia in considerare durata de spitalizare efectiv realizata in anul precedent.

    Suma pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtine prin inmultirea numarului de cazuri spitalizate contractate cu durata optima de spitalizare/durata efectiv realizata, dupa caz, si cu tariful pe zi de spitalizare.
    Suma stabilita pentru anul 2002 este de ............... lei.
    La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casa de asigurari de sanatate poate acorda furnizorului de servicii medicale pana la 80% din suma contractata aferenta lunii respective."
    20. Paragraful al doilea din textul urmator tabelului de la alineatul (2) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea urmatorul cuprins:
    "La inceputul fiecarei luni, pentru luna in curs, casele de asigurari de sanatate acorda spitalelor pana la 80% din suma corespunzatoare lunii curente."
    21. Alineatul (6) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Trimestrial, pana la data de .... a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se fac regularizarile si decontarile, tinandu-se seama de cazurile spitalizate externate si de cele contractate si/sau raportate, dupa caz."
    22. Litera B din Actul aditional privind sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate prevazute la art. 8 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.330/2001, la anexa nr. 21 va avea urmatorul cuprins:
    "B. Sume acordate pentru serviciile medicale efectuate in dispensarele TBC si laboratoarele de sanatate mintala - stationar de zi din fondul alocat pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice"
    23. Literele c) si d) de la articolul 8 din anexa nr. 22 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) numar ore de mars;
    d) tarif pe kilometru parcurs/ora de mars/ora de zbor."
    24. Capul celui de-al doilea tabel de la articolul 8 din anexa nr. 22 va avea urmatorul cuprins:
    __________________________________________________
    "Tipul          Numar ore   Tarif/ora de    Suma"
    ambarcatiunii   de mars     mars negociat
    __________________________________________________

    25. Nota de la sfarsitul anexei nr. 25 se completeaza cu pozitia nr. 3 cu urmatorul cuprins:
    "3. La spitalele/sectiile aferente pozitiei nr. 2 din tabel durata optima de spitalizare pentru recuperare pediatrica - distrofici si patologie posttraumatica sau neurologica de tip infirmitate motorie cerebrala pediatrica este de 60 de zile, iar pentru recuperare medicala, alta decat cea de medicina fizica si balneologie, este de 21 de zile, cu exceptia cazurilor complexe dupa interventii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare, traumatisme cranio-cerebrale, tumori operate si cazuri complexe neurologice: hemiplegie, boala Parkinson, scleroza multipla, sechele motorii postencefalopatii, pentru care durata optima de spitalizare este de 30 de zile."
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin sunt valabile incepand cu luna septembrie 2002.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                       prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
                          prof. dr. Mircea Cinteza

                                  Avizat
                       Ministerul Sanatatii si Familiei
                      p. Ministrul sanatatii si familiei,
                                 Radu DeacSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2984/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2984 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu