E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 106 din  7 februarie 2002

privind etichetarea alimentelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 27 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba:
    a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1;
    b) Normele metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor, prevazute in anexa nr. 2;
    c) Normele metodologice privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin etichetare in cazul alimentelor obtinute din organisme modificate genetic sau care contin aditivi si arome modificate genetic ori obtinute din organisme modificate genetic, prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Nerespectarea prevederilor art. 4 - 6, ale art. 7 alin. (2), (3), (5) si (7), art. 8 alin. (1) si alin. (4) - (6), art. 9 alin. (1) - (3), art. 10 alin. (1) - (4), art. 11, art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2) si (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) si alin. (3) - (6), art. 17, art. 18 alin. (1) si ale art. 19, 21 si 22 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) si ale art. 7 si 8 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 2 si ale art. 2 alin. (1) si ale art. 4 si 6 din normele metodologice prevazute in anexa nr. 3 constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 46 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 4
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate include in cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.
    Art. 5
    Produsele aflate in stoc sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, pana la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Autoritatea Nationala pentru
                         Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
                      privind etichetarea alimentelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de etichetare a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, precum si restaurantelor, spitalelor, cantinelor si altor agenti economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie.
    Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica si anumitor aspecte referitoare la prezentarea si publicitatea alimentelor.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) eticheta - orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;
    b) aliment nepreambalat - aliment vrac care nu este supus operatiunii de preambalare si care, pentru vanzare, este masurat sau cantarit in prezenta consumatorului;
    c) lot - un ansamblu de unitati de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat in conditii practic identice.
    Art. 3
    Scopul etichetarii este de a da consumatorilor informatiile necesare, suficiente, verificabile si usor de comparat, astfel incat sa permita acestora sa aleaga acel produs care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor si posibilitatilor lor financiare, precum si de a cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supusi.
    Art. 4
    (1) Informatiile inscrise pe eticheta nu trebuie sa induca in eroare consumatorii, la achizitionarea produselor, in privinta:
    a) caracteristicilor alimentului si in special a naturii, identitatii, proprietatilor, compozitiei, cantitatii, durabilitatii, originii sau provenientei sale, precum si a metodelor de fabricatie sau de productie;
    b) atribuirii de efecte sau proprietati alimentelor pe care acestea nu le poseda;
    c) sugerarii ca alimentul are caracteristici speciale atunci cand in realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici.
    (2) Etichetarea si metodele prin care aceasta se realizeaza nu trebuie sa atribuie alimentelor proprietati de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referirii la astfel de proprietati; sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum si orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, autorizate in acest sens de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    (3) Interdictiile sau restrictiile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica, de asemenea:
    a) prezentarii alimentelor, in special in ceea ce priveste forma, aspectul sau ambalarea acestora, materialul de ambalare utilizat, felul cum sunt aranjate, precum si modul in care alimentele sunt expuse;
    b) publicitatii alimentelor.

    CAP. 2
    Dispozitii privitoare la alimente

    SECTIUNEA I
    Generalitati

    Art. 5
    Etichetele alimentelor trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
    a) denumirea sub care este vandut alimentul;
    b) lista cuprinzand ingredientele;
    c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, conform art. 8;
    d) cantitatea neta pentru alimentele preambalate;
    e) data durabilitatii minimale sau, in cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad inalt de perisabilitate, data limita de consum;
    f) conditiile de depozitare sau de folosire, atunci cand acestea necesita indicatii speciale;
    g) denumirea sau denumirea comerciala si sediul producatorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; in cazul produselor din import se inscriu numele si sediul importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in Romania;
    h) locul de origine sau de provenienta a alimentului, daca omiterea acestuia ar fi de natura sa creeze confuzii in gandirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienta reala a alimentului;
    i) instructiuni de utilizare, atunci cand lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzatoare a alimentelor;
    j) concentratia alcoolica pentru bauturile la care aceasta este mai mare de 1,2% in volum;
    k) o mentiune care sa permita identificarea lotului;
    l) mentiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevazute in anexa nr. 1a).

    SECTIUNEA a II-a
    Denumirea sub care este vandut alimentul

    Art. 6
    (1) Denumirea sub care este vandut alimentul consumatorului final sau agentilor economici care prepara ori furnizeaza hrana pentru populatie este cea prevazuta de reglementarile specifice alimentului respectiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) in lipsa reglementarilor specifice, denumirea sa fie cea obisnuita in Romania;
    b) in lipsa denumirii obisnuite, prevazuta in situatia descrisa la lit. a), denumirea sub care se vinde produsul poate fi o descriere a acestuia si, daca este necesar, a utilizarii sale, care sa fie suficient de clara pentru a permite cumparatorului sa cunoasca natura produsului si sa il deosebeasca de alte produse cu care ar putea fi confundat;
    c) in toate situatiile insa denumirea sub care este vandut alimentul trebuie sa corespunda naturii, genului, speciei, sortimentului sau proprietatilor alimentului ori materiilor prime utilizate in fabricatie;
    d) pentru alimentele din import trebuie sa se utilizeze denumirea comerciala sub care alimentul este fabricat si comercializat in tara producatoare. Totodata, in cazul in care prin aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, in special a art. 5, aceasta denumire nu permite consumatorului cunoasterea naturii reale a alimentului si distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda, denumirea comerciala sa fie insotita de o alta informatie descriptiva care sa apara in vecinatatea acesteia;
    e) in mod exceptional, sa nu se utilizeze denumirea comerciala din tara producatoare in cazul in care alimentul importat se diferentiaza in mod esential de cel cunoscut de consumator sub aceasta denumire, in ceea ce priveste compozitia sau fabricatia, iar prevederile lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corecta a acestuia.
    (2) Marca de fabrica, marca comerciala sau denumirile atractive nu pot inlocui denumirea sub care este vandut alimentul.
    (3) Denumirea sub care este vandut alimentul trebuie sa includa sau sa fie insotita de informatii privind starea fizica a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus, ca de exemplu: transformare in pulbere, refrigerare, congelare, afumare, concentrare, daca omiterea unor astfel de informatii ar putea crea confuzii in randul consumatorilor. Produsele care au fost tratate cu radiatii ionizante trebuie sa poarte inscriptionarea: "Tratat prin ionizare" sau "Tratat cu radiatii ionizante".
    (4) Utilizarea de termeni precum: "mod.", "tip", "gen" impreuna cu denumirea sub care este vandut alimentul este interzisa.

    SECTIUNEA a III-a
    Ingredientele

    Art. 7
    (1) Prin ingredient se intelege orice substanta, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment si care va fi continuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata.
    (2) Atunci cand un ingredient al unui aliment este constituit din mai multe ingrediente, acestea sunt considerate ingrediente ale alimentului respectiv.
    (3) In sensul prezentelor norme metodologice, nu sunt considerate ingrediente urmatoarele:
    a) componentele unui ingredient care, in cursul procesului de fabricatie, au fost temporar separate pentru a fi reincorporate ulterior in produs intr-o cantitate care sa nu o depaseasca pe cea initiala;
    b) aditivii a caror prezenta intr-un aliment este datorata exclusiv faptului ca au fost continuti in unul sau in mai multe ingrediente ale acestuia si cu conditia ca acestia nu isi mai indeplinesc functia tehnologica in produsul finit;
    c) aditivii utilizati ca auxiliari tehnologici;
    d) substantele folosite in cantitati strict necesare ca solventi sau ca suport pentru aditivi ori pentru arome.
    (4) Lista cuprinzand ingredientele contine toate ingredientele din alimente in ordinea descrescatoare a cantitatii, determinata in momentul introducerii in fabricatie; vitaminele si mineralele adaugate in alimente se mentioneaza in lista cuprinzand ingredientele.
    (5) Lista cuprinzand ingredientele este precedata de un titlu corespunzator care include mentiunea "Ingrediente", cu urmatoarele precizari:
    a) apa adaugata si substantele volatile vor fi indicate in ordinea greutatii lor in produsul finit; cantitatea apei adaugate ca ingredient intr-un aliment este determinata scazandu-se din cantitatea totala a produsului finit cantitatea totala a celorlalte ingrediente folosite. Se excepteaza mentionarea apei in cazul in care cantitatea ei nu depaseste 5% din greutatea produsului finit;
    b) ingredientele folosite in forma concentrata sau deshidratata si reconstituite in momentul fabricarii pot fi indicate in ordinea ponderala avuta inaintea concentrarii sau deshidratarii lor;
    c) in cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmeaza sa fie reconstituite prin adaugarea apei, ingredientele pot fi mentionate in ordinea proportiilor din produsul reconstituit, cu conditia ca lista cuprinzand ingredientele sa fie insotita de o mentiune, precum: "ingrediente ale produsului reconstituit" sau "ingrediente ale produsului gata de consum";
    d) in cazul amestecurilor de fructe sau de legume, in care nici un fruct ori nici o leguma nu predomina cantitativ intr-un mod semnificativ, ingredientele se pot inscrie si in alta ordine, cu conditia ca lista cuprinzand ingredientele sa fie insotita de expresia "in proportie variabila";
    e) prevederile lit. d) se aplica si in cazul mixturilor de condimente sau de plante aromatice.
    (6) Ingredientele nu se inscriu in cazul alimentelor mentionate in anexa nr. 1c).
    (7) In cazul in care ingredientele se inscriu cu denumirea specifica, descrierea se face in conformitate cu prevederile prezentului articol, cu urmatoarele precizari:
    a) ingredientele care apartin uneia dintre categoriile prezentate in anexa nr. 1e) si sunt constituente ale unui alt aliment pot fi indicate numai prin denumirea categoriei respective;
    b) ingredientele care apartin uneia dintre categoriile prevazute in anexa nr. 1d) se inscriu in lista cu denumirea categoriei, urmata de numele specific sau de codul numeric C.E.; in cazul unui ingredient care apartine mai multor categorii se indica numai categoria corespunzatoare functiei sale principale in cadrul alimentului respectiv;
    c) atunci cand un ingredient contine gluten, denumirile "amidon", respectiv "amidon modificat", prevazute in anexele nr. 1e) si 1d), se completeaza prin indicarea originii vegetale a acestuia;
    d) indicarea aromelor se face prin mentionarea termenului "aroma/arome" ori a unei denumiri specifice sau printr-o descriere a acestora. Termenul "aroma naturala" sau alta expresie cu aceeasi semnificatie se utilizeaza numai pentru aromele a caror componenta de aromatizare contine exclusiv substantele aromatizante si/sau preparatele aromatizante definite in acte normative specifice. In cazul in care denumirea aromei contine o referinta la natura vegetala sau animala ori la originea substantelor incorporate, termenul "natural" sau alta expresie cu aceeasi semnificatie se utilizeaza numai pentru aroma la care componenta aromatizanta a fost izolata prin procedee fizice corespunzatoare, prin procedee enzimatice sau microbiologice ori prin procedeele de preparare traditionala a alimentelor obtinute in totalitate sau aproape in totalitate din alimentul sau din sursa aromatizanta respectiva.
    (8) Denumirea sub care este vandut un aliment poate fi insotita de mentionarea unuia sau mai multor ingrediente, daca acest lucru este prevazut prin acte normative specifice.
    (9) Un ingredient compus, definit la alin. (2), se poate inscrie in lista cuprinzand ingredientele cu denumirea proprie sub care figureaza in actele normative in vigoare, in functie de ponderea sa cantitativa in aliment, cu conditia ca aceasta sa fie urmata de enumerarea propriilor ingrediente. Aceasta enumerare nu este obligatorie:
    a) in cazul in care ingredientul compus reprezinta mai putin de 25% din produsul finit; aceasta exceptie nu se aplica in cazul aditivilor, conform prevederilor alin. (3);
    b) in cazul in care ingredientul compus este un aliment si face parte din categoria ingredientelor cuprinse in anexa nr. 1c).
    (10) Mentionarea apei nu este necesara in cazul in care ea este folosita in procesul de fabricatie ca unic mod pentru a permite reconstituirea unui ingredient utilizat sub forma concentrata sau deshidratata ori in cazul in care aceasta serveste ca mediu lichid, care in mod normal nu poate fi consumat.
    Art. 8
    (1) Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, exprimata in procente, determinata la momentul introducerii acestora in fabricatie, se declara in urmatoarele situatii:
    a) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective apare cu denumirea sub care alimentul este vandut ori este in mod obisnuit asociat cu aceasta denumire de consumator; sau
    b) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective este accentuata la etichetare prin cuvinte, desene ori grafice; sau
    c) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective confera caracteristici specifice alimentului si il diferentiaza de alte produse cu care ar putea fi confundat datorita denumirii sau aspectului sau.
    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica:
    a) ingredientelor sau categoriilor de ingrediente:
    a1) a caror cantitate neta se inscrie pe eticheta, in conformitate cu art. 9 alin. (3); sau
    a2) ale caror cantitati sunt deja stabilite pentru a fi inscrise pe etichete, prin acte normative specifice;
    a3) care sunt utilizate in cantitati mici in scop de aromatizare;
    a4) in cazul in care, desi apar cu denumirea sub care este vandut alimentul, nu influenteaza alegerea consumatorului, avandu-se in vedere ca variatia in cantitate nu este esentiala pentru a caracteriza alimentul sau nu il diferentiaza de produsele similare;
    b) atunci cand prin acte normative specifice se stabileste in mod precis cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, fara a impune indicarea acesteia pe eticheta;
    c) in situatiile prevazute la art. 7 alin. (5) lit. d) si e).
    (3) Prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica in cazul mentiunilor referitoare la adaosul de vitamine si de minerale, atunci cand acestea se supun etichetarii nutritionale.
    (4) Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente se inscrie cu denumirea sub care este vandut alimentul ori in imediata vecinatate a acesteia, sau in lista cuprinzand ingredientele, in continuarea denumirii ingredientului sau a categoriei de ingrediente respective.
    (5) In cazul alimentelor care au pierdut din umiditate ca urmare a unor tratamente termice sau a altor tipuri de tratamente la care au fost supuse, cantitatea indicata a unui ingredient sau a ingredientelor, exprimata in procente, se raporteaza la produsul finit. Atunci cand cantitatea unui ingredient sau cantitatea totala a ingredientelor inscrisa prin etichetare depaseste 100%, exprimarea procentuala se inlocuieste cu cea a cantitatii ingredientului/ingredientelor utilizate la obtinerea a 100 grame de produs finit.
    (6) Cantitatea ingredientelor volatile se indica corespunzator cantitatii din produsul finit.
    (7) Cantitatea de ingrediente, utilizata in forma concentrata sau deshidratata si reconstituita pe parcursul procesului de fabricatie, poate fi indicata corespunzator cantitatii dinaintea concentrarii ori deshidratarii. In cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmeaza sa fie reconstituite prin adaugarea apei, cantitatea de ingrediente poate fi indicata corespunzator cantitatii din produsul reconstituit.
    (8) Prevederile acestui articol nu exclud aplicarea reglementarilor referitoare la etichetarea nutritionala.

    SECTIUNEA a IV-a
    Cantitatea neta

    Art. 9
    (1) Inscrierea cantitatii nete a alimentelor preambalate se face in unitati de volum pentru produsele lichide si in unitati de masa pentru celelalte produse, utilizandu-se, dupa caz, litrul, centilitrul, mililitrul, kilogramul sau gramul.
    (2) a) Prevederile referitoare la indicarea cantitatii nete se aplica si in cazul in care prin acte normative specifice se impune indicarea cantitatii nominale minime sau medii.
    b) In cazul unui ambalaj in care sunt introduse doua sau mai multe articole continand aceeasi cantitate din acelasi produs, ambalate individual, indicarea cantitatii nete se face prin mentionarea cantitatii nete continute de un ambalaj individual si a numarului total al acestora. Aceste mentiuni nu sunt obligatorii atunci cand numarul total de ambalaje individuale poate fi numarat cu usurinta din exterior si atunci cand cel putin o indicatie privind cantitatea neta individuala poate fi citita clar din exteriorul produsului.
    c) In cazul unui ambalaj in care sunt introduse doua sau mai multe produse ambalate individual, care nu sunt considerate unitati de vanzare, indicarea cantitatii nete se face prin mentionarea cantitatii nete totale si a numarului total de ambalaje individuale.
    (3) a) In cazul alimentelor solide livrate in mediu lichid se indica pe eticheta si masa neta a componentei solide.
    b) Prin mediu lichid se intelege: apa, solutii apoase de saruri, saramura, solutii apoase de acizi alimentari, otet, solutii apoase de zahar sau inlocuitori, sucuri de fructe sau de legume, in cazul fructelor sau legumelor.
    c) Substantele care se constituie ca mediu lichid pot fi singure sau in amestec, ca atare ori congelate, cu conditia ca acestea sa fie numai un element auxiliar al componentei solide si astfel sa nu reprezinte un factor de decizie pentru cumparator.
    (4) Indicarea cantitatii nete nu este obligatorie pentru:
    a) alimentele vandute cu bucata, cu conditia ca numarul de articole sa poata fi vazut cu claritate si sa poata fi numarat cu usurinta din exteriorul produsului; in caz contrar se indica numarul pe eticheta;
    b) alimentele care pot inregistra pierderi considerabile de volum sau de masa si care sunt vandute la bucata sau cantarite in prezenta cumparatorului;
    c) alimentele a caror cantitate neta este mai mica de 5 grame sau de 5 mililitri; aceasta prevedere nu se aplica condimentelor si plantelor aromatice.

    SECTIUNEA a V-a
    Data durabilitatii minimale/termenul de valabilitate, conditii de pastrare, de conservare si de folosire

    Art. 10
    (1) Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se inscrie de catre producator data durabilitatii minimale, respectiv data pana la care acestea isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare.
    (2) Data va fi precedata de mentiunea:
    - "A se consuma, de preferinta, inainte de ...", daca in data este inclusa ziua; sau
    - "A se consuma, de preferinta, pana la sfarsitul ...", daca se indica luna si anul sau numai anul.
    (3) Mentiunile prevazute la alin. (2) sunt insotite fie de data, fie de indicarea locului in care aceasta este inscrisa pe eticheta sau ambalaj. Mentiunile sunt completate, dupa caz, cu indicarea conditiilor de pastrare si conservare ce trebuie respectate pe perioada durabilitatii minimale.
    (4) Data se compune din indicarea clara a zilei, lunii si a anului, intr-o forma cronologica necodificata; in cazul alimentelor:
    - a caror durabilitate este mai mica de 3 luni, este suficient sa se indice ziua si luna;
    - a caror durabilitate este mai mare de 3 luni, dar mai mica de 18 luni, este suficient sa se indice luna si anul;
    - a caror durabilitate este mai mare de 18 luni, este suficient sa se indice anul.
    (5) Se excepteaza de la indicarea datei durabilitatii minimale produsele mentionate in anexa nr. 1b).
    Art. 11
    (1) Pentru produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate si sunt susceptibile ca dupa un timp scurt sa prezinte un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului data durabilitatii minimale este inlocuita de data limita de consum. Data inscrisa de producator este precedata de mentiunea "expira la data de ...", indicandu-se in ordine ziua, luna si eventual anul, in forma necodificata.
    (2) Mentiunea prevazuta la alin. (1) este insotita fie de data, fie de indicarea locului in care aceasta este inscrisa pe eticheta sau pe ambalaj.
    (3) Mentiunea cuprinsa in alin. (1) se completeaza cu indicarea conditiilor de depozitare ce trebuie respectate.
    Art. 12
    (1) Informatiile privind modul de preparare a alimentelor se indica in asa fel incat sa permita utilizarea corecta a acestora.
    (2) Pentru anumite alimente, in cazul in care producatorul nu stabileste instructiuni precise de utilizare, acestea pot fi impuse prin acte normative specifice.

    SECTIUNEA a VI-a
    Concentratia alcoolica

    Art. 13
    (1) Prezenta sectiune se refera la indicarea concentratiei alcoolice in volum pe etichetele bauturilor ce contin alcool mai mult de 1,2% in volum, exceptandu-se cele prevazute la pozitiile tarifare 22.04 si 22.05 din Tariful vamal de import al Romaniei.
    (2) Concentratia alcoolica se exprima in procente de volum, la temperatura de referinta de 20 grade C; valoarea concentratiei alcoolice se inscrie in cifre cu cel mult o zecimala urmata de simbolul "% vol." si poate fi precedata de cuvantul "alcool" sau de abrevierea "alc.".
    (3) Tolerantele pozitive si negative, exprimate in valoare absoluta, permise la indicarea concentratiei alcoolice, raportata in procente de volum, sunt urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
| a) Bere cu concentratia alcoolica mai mica de 5,5% inclusiv       |          |
| b) Bauturi nespumoase obtinute din struguri si incluse in pozitia | 0,5% vol.|
|    tarifara 2206.00 din Tariful vamal de import al Romaniei       |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| c) Bere cu concentratia alcoolica ce depaseste 5,5%               |          |
| d) Bauturi spumoase obtinute din struguri si incluse in pozitia   |          |
|    tarifara 2206.00 din Tariful vamal de import al Romaniei       | 1% vol.  |
| e) Diverse tipuri de cidru, cidru din pere, vinuri din fructe si  |          |
|    alte sortimente de vinuri obtinute din fructe, altele decat    |          |
|    struguri, fie ca sunt spumoase sau spumante                    |          |
| f) Bauturi pe baza de miere fermentata                            |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| g) Bauturi ce contin fructe macerate sau parti de plante          | 1,5% vol.|
|___________________________________________________________________|__________|
| h) Alte bauturi                                                   | 0,3% vol.|
|___________________________________________________________________|__________|

    (4) Tolerantele stabilite la alin. (3) lit. a) - h) nu exclud aplicarea tolerantelor ce deriva din metoda de analiza utilizata la determinarea concentratiei alcoolice.

    SECTIUNEA a VII-a
    Dispozitii referitoare la alimente preambalate

    Art. 14
    (1) Pentru alimentele preambalate mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu pe ambalaj sau pe o eticheta atasata de acesta.
    (2) Mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu numai pe documentele de insotire, atunci cand alimentele preambalate sunt:
    a) comercializate intr-o forma intermediara celei de vanzare catre consumatorul final si nu fac obiectul vanzarii catre agentii economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie;
    b) destinate aprovizionarii agentilor economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie, supunandu-le unor procese de prelucrare.
    (3) In cazul produselor prevazute la alin. (2), pe ambalajul exterior in care acestea sunt prezentate spre comercializare se inscriu elementele prevazute la art. 5 lit. a), e) si g) si, dupa caz, cele prevazute la art. 11.
    (4) Mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu astfel incat sa fie usor de inteles, sunt marcate vizibil pentru a putea fi vazute cu usurinta, lizibil si intr-un mod ce nu permite stergerea; acestea nu vor fi in nici un fel mascate, nu se inscriptioneaza in locuri obscure sau intrerupte prin inscriptii ori imagini.
    (5) Mentiunile prevazute la art. 5 lit. a), d), e) si j) se inscriu in acelasi camp vizual.
    (6) In cazul ambalajelor din sticla destinate reutilizarii, marcate intr-un mod ce nu permite stergerea, precum si al ambalajelor sau recipientelor care nu au nici una dintre fete cu suprafata mai mare de 10 cm^2 se inscriu pe etichete doar elementele prevazute la art. 5 lit. a), d) si e). In acest caz nu se aplica prevederile alin. (5).

    SECTIUNEA a VIII-a
    Dispozitii referitoare la alimentele nepreambalate

    Art. 15
    (1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorilor ori agentilor economici care prepara hrana pentru populatie, trebuie sa aiba inscrise denumirea conform prevederilor art. 5 si data durabilitatii minimale sau data limita de consum. Inscrierea se face pe produs, pe un afis, anunt sau in orice alta forma fara risc de confuzie.
    (2) Se excepteaza de la indicarea datei durabilitatii minimale alimentele cuprinse in anexa nr. 1b).

    SECTIUNEA a IX-a
    Indicarea lotului

    Art. 16
    (1) Alimentele nu pot fi comercializate daca nu sunt insotite de o indicatie care sa permita identificarea lotului din care fac parte.
    (2) Indicarea lotului nu este obligatorie pentru urmatoarele alimente sau in urmatoarele conditii:
    a) produse agricole care in momentul transferarii din spatiul de depozitare sunt vandute sau livrate de la producator la unitati in scopul depozitarii temporare, conditionarii sau ambalarii, dirijate catre organizatii de producatori ori achizitionate in vederea introducerii imediate intr-un sistem de pregatire operationala sau de transformare;
    b) atunci cand la locurile de vanzare catre consumatorul final alimentele nepreambalate sunt ambalate la cererea consumatorului sau preambalate in vederea vanzarii imediate;
    c) pentru ambalajele si recipientele a caror fata mare are o suprafata mai mica de 10 cm^2;
    d) portiile individuale de inghetata; in acest caz indicarea lotului de fabricatie se face pe ambalajul colectiv;
    e) atunci cand data durabilitatii minimale sau termenul de valabilitate este indicat prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine.
    (3) Raspunderea in ceea ce priveste stabilirea si inscrierea lotului revine, dupa caz, producatorului sau ambalatorului ori agentului economic inregistrat in Romania, care comercializeaza pentru prima oara produsul.
    (4) Indicarea lotului este precedata de litera L, cu exceptia cazurilor in care aceasta se distinge cu claritate fata de alte indicatii de pe eticheta.
    (5) In cazul alimentelor preambalate indicarea lotului conform alin. (4) se face pe ambalaj sau pe eticheta atasata de acesta; in cazul alimentelor nepreambalate aceasta indicatie apare pe ambalaj sau pe container ori, in lipsa acestora, pe documentele comerciale insotitoare.
    (6) Inscrierea lotului se face in asa fel incat sa poata fi vazuta cu usurinta, sa poata fi citita cu claritate si sa nu permita stergerea.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 17
    In cazul alimentelor comercializate in ambalaje atractive, precum figurinele sau suvenirurile, se inscriu elementele prevazute la art. 5 lit. a), d) si g).
    Art. 18
    (1) Etichetarea trebuie sa includa una sau mai multe mentiuni suplimentare pentru urmatoarele categorii de alimente:
________________________________________________________________________________
Nr.          Categoriile de alimente                 Mentiuni
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Alimente la care durabilitatea a fost       "Ambalat in atmosfera
     prelungita cu ajutorul gazelor avizate      protectoare"
     sanitar
  2. Alimente care contin unul sau mai multi     "Cu indulcitor/indulcitori"
     indulcitori autorizati                      Aceasta mentiune va insoti
                                                 denumirea sub care este vandut
                                                 produsul, conform art. 6
  3. Alimente care contin atat adaosuri de       "Cu zahar/zaharuri si
     zahar sau zaharuri, cat si unul sau mai     indulcitor/indulcitori" Aceasta
     multi indulcitori autorizati                mentiune va insoti denumirea
                                                 sub care este vandut produsul
                                                 conform art. 6
  4. Alimente ce contin aspartam                 "Contine o sursa de
                                                 fenilalanina"
  5. Alimente ce contin mai mult de 10% polioli  "Consumul in exces poate
     adaugati                                    produce efecte laxative"
________________________________________________________________________________

    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) nr. crt. 2 si 3 nu se supun prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b).
    Art. 19
    Toate mentiunile ce se inscriu pe etichete, prospecte sau, dupa caz, in documente insotitoare, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, trebuie sa fie redactate in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi.
    Art. 20
    Prezentele norme metodologice nu restrictioneaza aplicarea actelor normative specifice pentru alimentele specificate.
    Art. 21
    Se interzice modificarea datei durabilitatii minimale sau a termenului de valabilitate inscris prin etichetarea originara.
    Art. 22
    (1) Se interzice utilizarea in etichetare, afisarea in vecinatatea alimentelor sau inscrierea in documentele insotitoare ori in prospectele de prezentare a denumirilor, indicatiilor, reprezentarilor, semnelor si a oricaror alte forme de prezentare de natura sa induca in eroare consumatorul, in special in ceea ce priveste calitatea, originea sau provenienta alimentului.
    (2) Ilustrarea de fructe si/sau portiuni vegetale pe etichete, ambalaje de prezentare, cataloage sau prin publicitate nu este permisa decat in cazul in care fructele (sau parti de fruct - suc de fructe, pulpa de fruct) si/sau portiunile vegetale apar in denumirea sub care este vandut produsul si sunt inscrise in lista cuprinzand ingredientele urmate de cantitatea acestora exprimata in procente.
    In cazul utilizarii la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor si/sau a portiunilor vegetale.
    Art. 23
    Anexele nr. 1a) - 1e) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1a)
    la normele metodologice

                            MENTIUNI SUPLIMENTARE
                     de etichetare pe grupe de produse

    Prevederile art. 5 lit. a) - l) din anexa nr. 1 vor fi completate cu mentiunile specifice fiecarei grupe de produse, dupa cum urmeaza:
    1. Lapte de consum
    a) continutul de grasime - exprimat in procente - pentru fiecare tip de lapte de consum (lapte normalizat, lapte smantanit, lapte hiperproteic);
    b) procedeul de tratament termic (pasteurizat, sterilizat); prescurtarile de tipul "past.", "UHT" sunt admise;
    c) pentru laptele pasteurizat se va mentiona "A se pastra la temperatura de 2 - 4 grade C".
    2. Sortimente de lapte concentrat sau praf
    a) in cazul produselor: lapte concentrat neindulcit, lapte concentrat indulcit, lapte normalizat concentrat neindulcit, lapte normalizat concentrat indulcit, lapte smantanit concentrat indulcit, lapte smantanit concentrat neindulcit:
    - mentiunea "tratat la temperatura ultrainalta (UHT)" sau "tratat la temperatura ultrainalta", daca acestea au fost supuse la un astfel de tratament si ambalate aseptic;
    - continutul de grasime, exprimat in procente;
    - continutul de substanta uscata, exprimat in procente;
    - recomandari privind modul de utilizare si conditiile de dilutie;
    b) in cazul sortimentelor de lapte praf:
    - mentiunea "produs instant" - pentru produsele cu solubilitate instantanee;
    - continutul de grasime, exprimat in procente;
    - continutul de substanta uscata, exprimat in procente;
    - recomandari privind metoda de reconstituire si diluare, precum si continutul in grasime al produsului astfel reconstituit.
    3. Produse lactate acide (iaurt, smantana, lapte batut, kefir, sana)
    - continutul de grasime, exprimat in procente pentru fiecare tip de produs.
    4. Branzeturi
    Pentru diferite tipuri de sortimente din aceasta grupa: branzeturi proaspete, maturate, topite, fermentate, aromatizate:
    a) continutul de grasime raportat la substanta uscata, exprimat in procente;
    b) procedeul de tratament termic la care au fost supuse materiile prime sau produsele finite (pasteurizare, topire, afumare);
    c) o mentiune precum "pe baza de lapte crud", daca s-a utilizat numai lapte crud pentru fabricare;
    d) in cazul branzeturilor aromatizate, mentionarea aromatizantului adaugat.
    5. Unt
    a) continutul de grasime, exprimat in procente;
    b) o mentiune speciala in cazul adaosului de sare.
    6. Produse din categoria margarina
    a) mentiune privind tipul de margarina;
    b) continutul de grasime, exprimat in procente;
    c) mentiunile privind adaosurile de lapte, unt, vitamine, daca s-au utilizat asemenea adaosuri in fabricare;
    d) margarina continand mai mult de 0,5% sare comestibila trebuie indicata ca "sarata".
    7. Carne si produse din carne
    a) mentionarea speciilor de animale de la care provine carnea (inclusiv organele);
    b) denumirea speciei pentru peste, crustacee, moluste;
    c) mentionarea procedeelor de fabricatie sau natura tratamentelor utilizate, ca de exemplu:
    - produs pe baza de carne tocata;
    - produs crud-uscat;
    - produs afumat;
    - produs sarat;
    - carnati proaspeti pentru fript, prajit;
    - preparate din carne proaspete (fierte);
    - preparate din carne fierte si afumate;
    - preparate din carne crude si afumate;
    - preparate din carne fierte, afumate si uscate;
    - preparate din carne fierte si dublu afumate;
    - preparate din carne prelucrate prin coacere;
    - produs pasteurizat (semiconserve tratate termic la o temperatura mai mica de 100 grade C);
    - produs refrigerat;
    - produs congelat;
    - semipreparate culinare (pentru produsele netratate termic);
    - produs pe baza de peste ..., cu specificarea speciei si a tratamentului termic la care a fost supus (pasteurizare, sterilizare, prajire, afumare);
    - produs sterilizat;
    - produs obtinut prin injectare;
    d) informatia privind specia de animale nu este necesara pentru produsele pe baza de carne alcatuite numai din carne de bovina, porcina, si nici atunci cand este utilizata denumirea lor traditionala. Daca una dintre cele doua specii este mentionata in denumirea sub care este vandut alimentul, proportia de carne trebuie sa fie mai mare de 50% din compozitie;
    e) nu este necesara mentionarea speciei de animale pentru slanina, sorici, sange, plasma;
    f) mentionarea tipului de membrana utilizat:
    - membrane naturale;
    - membrane artificiale comestibile;
    - membrane artificiale necomestibile;
    g) extractul si supa de carne care nu provin din carne de bovina trebuie sa poarte indicatia privind carnea utilizata (de exemplu, extract din carne de porc).
    8. Oua si produse din oua
    a) la locul de vanzare se va afisa o eticheta in care se va mentiona: "oua proaspete mari" (cu masa peste 50 g/buc.) sau "oua proaspete mici" (cu masa cuprinsa intre 40 - 50 g/buc.);
    b) pentru produsele din oua se va indica continutul in oua raportat la produsul finit, exprimat in procente, si temperatura de depozitare.
    9. Legume - fructe
    a) in cazul ciupercilor comestibile congelate, data congelarii;
    b) in cazul produselor pe baza de ciuperci uscate, o mentiune precum "fabricat plecand de la ciuperci uscate";
    c) in cazul ciupercilor de cultura proaspete, indicarea agentului economic producator sau a producatorului particular.
    10. Suc natural de fructe, nectar de fructe, sirop de fructe
    a) in cazul produselor continand mai mult de 2 g dioxid de carbon/l, o mentiune precum "carbogazos";
    b) mentionarea fructelor in ordinea descrescatoare a proportiei acestora in produs;
    c) in cazul sucurilor si nectarurilor obtinute din concentrate se mentioneaza "obtinut din concentrat de x", in care x reprezinta numele fructului; aceasta mentiune va figura in imediata apropiere a denumirii produsului, cu caractere ingrosate;
    d) in cazul sucurilor si nectarurilor cu pulpa in continut se mentioneaza "cu pulpa";
    e) in cazul nectarurilor se mentioneaza continutul minim de fructe (x%) in imediata apropiere a denumirii produsului, in care x reprezinta procentul minim de fruct din produsul finit;
    f) in cazul in care nectarul de fructe contine miere, mentiunea "contine miere" trebuie sa figureze in imediata apropiere a denumirii produsului;
    g) in cazul sucurilor de fructe diluate se mentioneaza in imediata apropiere a denumirii produsului continutul minim de suc de fructe, piure de fructe sau amestec din aceste componente.
    11. Bauturi racoritoare
    a) daca se utilizeaza mai multe sucuri de fructe, acestea vor fi mentionate in ordinea descrescatoare a concentratiilor lor;
    b) daca proportia sucului de fructe este egala sau mai mare de 4% se mentioneaza denumirea fructului ("... suc de lamaie", "... suc de portocale"), iar daca proportia din sucul de fructe este mai mica de 4% se mentioneaza "... cu aroma de ...";
    c) in cazul produselor cu continut mai mare de 30 mg cafeina/l, o mentiune precum "contine cafeina"; in cazul bauturilor ce contin de regula cafeina, iar concentratia este mai mica de 1 mg/l se indica "fara cafeina";
    d) in cazul bauturilor continand mai mult de 2 g dioxid de carbon/l denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu mentiunea "carbogazoasa";
    e) mentionarea originii apei minerale, cand aceasta este folosita la prepararea produselor.
    12. Sucuri de legume
    - mentionarea legumelor in ordinea descrescatoare a proportiei acestora in produs.
    13. Conserve de fructe (dulceata, gem, marmelada, crema, pasta, piureuri de castane indulcite):
    a) o mentiune precum "a se pastra la rece dupa deschidere", pentru produsele a caror concentratie in substanta uscata solubila este mai mica de 63%; se poate omite aceasta mentiune pentru produsele la gramajele mici, al caror continut este in mod normal consumat o singura data, precum si pentru produsele la care au fost adaugati conservanti;
    b) in lista cuprinzand ingredientele si aditivii se va mentiona pentru:
    - caisele utilizate in dulceata simpla, care au suferit tratament de deshidratare, altul decat liofilizare, specificatia "caise uscate";
    - sucul de sfecla rosie adaugat la gemul simplu sau la dulceata simpla de capsuni, zmeura, coacaze rosii sau de prune, specificatia "suc de sfecla rosie pentru intensificarea culorii" sau o specificatie asemanatoare;
    c) mentiunea "fruct utilizat: ... g pentru 100 g produs finit";
    d) mentiunea "zahar total: ... g pentru 100 g", cifra indicata reprezentand valoarea refractometrica a produsului finit, determinata la 20 grade C, admitandu-se o toleranta de +/- 3% .
    14. Ciocolata si produse din ciocolata
    a) se mentioneaza in mod obligatoriu continutul de cacao in substanta uscata, exprimat in procente, astfel: "cacao ...% minim";
    b) in cazul ciocolatei umplute se mentioneaza produsul de umplutura;
    c) se excepteaza de la indicarea continutului net produsele din ciocolata preambalate, cu o greutate mai mica de 50 g; aceasta exceptie nu se aplica produselor cu o greutate neta mai mica de 50 g fiecare, atunci cand sunt prezentate intr-un ambalaj continand doua sau mai multe astfel de produse, daca continutul net total, inclusiv ambalajul, este egal cu sau mai mare de 50 g; in cazul produselor din ciocolata turnate si goale in interior, aceasta indicatie poate fi inlocuita cu continutul net minim;
    d) o mentiune privind adaosul de cafea sau de bauturi spirtoase, cand acesta depaseste 1% din masa produsului.
    15. Cafea, derivati din cafea
    a) mentionarea denumirii varietatilor de cafea, in cazul comercializarii acesteia sub forma verde sau prajita, in vrac;
    b) in cazul in care continutul de cafeina este sub 0,1%, raportat la substanta uscata, se inscrie mentiunea "cafea decafeinizata";
    c) se interzice comercializarea sub denumirea de "cafea" a amestecurilor de cafea cu substituenti ai acesteia;
    d) in cazul amestecurilor de cafea cu substituenti de cafea se indica substituentii utilizati si procentul de cafea din amestec.
    16. Sare
    Pentru sarea iodata se vor face mentiunile:
    a) "iodata", cu indicarea concentratiei de iod;
    b) "a se folosi pentru gatit si masa";
    c) "a nu se folosi pentru conserve alimentare".
    17. Condimente
    In cazul condimentelor care contin mai mult de 5% sare comestibila, se va mentiona procentul acesteia.
    18. Vin si produse pe baza de vin
    Etichetarea vinurilor si produselor pe baza de vin se face in conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997, cu modificarile ulterioare.
    19. Bauturi alcoolice
    a) in cazul bauturilor alcoolice sunt interzise indicatii care, sub diferite forme, se refera la sanatate, precum: "reconfortant", "fortifiant", "energizant", "tonic";
    b) in cazul bauturilor alcoolice comercializate in restaurante:
    - lista de bauturi trebuie sa mentioneze denumirea specifica, continutul in alcool (% vol.) si capacitatea. Aceste mentiuni nu se aplica in cazul amestecurilor de bauturi alcoolice care sunt preparate in restaurant;
    - recipientele de bauturi alcoolice vandute in restaurante trebuie sa aiba indicate vizibil si lizibil denumirea specifica, tara producatoare si concentratia alcoolica.
    20. Otet de fermentatie
    a) continutul minim in acid, exprimat in grame acid acetic la litrul de produs;
    b) inscrierea pe eticheta a denumirii "otet" sau "esenta de otet" pentru produsele obtinute din alte materii prime decat acidul acetic de fermentatie este interzisa.
    21. Ape imbuteliate, altele decat apa minerala si apa de izvor
    a) se inscriptioneaza cu denumirea "apa de masa gazoasa" sau "apa de masa carbogazoasa" apa potabila la care s-a adaugat dioxid de carbon alimentar;
    b) se inscriptioneaza cu denumirea "apa de masa mineralizata artificial" apa potabila la care s-au adaugat saruri minerale. Acestea se inscriu in lista cuprinzand ingredientele in ordinea descrescatoare a importantei lor cantitative in momentul introducerii in fabricatie.
    In cazul in care produsul contine dioxid de carbon alimentar, denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu mentiunea "carbogazoasa".
    Cele trei cuvinte "apa mineralizata artificial" se inscriu unele langa altele, cu caractere de aceeasi marime si cu aceeasi culoare.
    In cazurile mentionate la lit. a) si b) eticheta nu va contine referiri, semne sau figuri care sa creeze confuzii de orice fel cu apa minerala naturala, sa induca in eroare consumatorul asupra localizarii geografice a apei, sa ii atribuie apei efecte sau recomandari terapeutice ori sa faca precizari asupra compozitiei chimice a acesteia.
    22. Informatiile prevazute la art. 5 din anexa nr. 1 se completeaza, dupa caz:
    - in cazul alimentelor congelate, cu mentiunile "produs congelat" si "a nu se recongela dupa decongelare".

    ANEXA 1b)
    la normele metodologice

                               LISTA
cuprinzand alimentele scutite de indicarea datei durabilitatii minimale

    1. Fructele si legumele proaspete, incluzand cartofii, care nu au facut obiectul unei curatari, taieri sau altor tratamente similare. Aceasta derogare nu se aplica semintelor pentru germinatie si produselor similare.
    2. Vinuri, vinuri spumoase, vinuri spumante, vinuri licoroase, vinuri aromatizate si produse similare obtinute din fructe, altele decat struguri
    3. Bauturile continand 10% sau mai mult in volum alcool
    4. Bauturi racoritoare, sucuri de fructe, nectaruri din fructe si bauturi alcoolice in recipiente individuale mai mari de 5 l, destinate agentilor economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie
    5. Painea, produsele de panificatie, patiserie si de cofetarie, care prin natura lor sunt consumate in 24 de ore de la fabricare
    6. Otetul de fermentatie
    7. Sarea de bucatarie
    8. Zaharul solid
    9. Produsele zaharoase care sunt alcatuite aproape in totalitate din zahar aromatizat si/sau colorat
    10. Guma de mestecat si produsele similare de mestecat
    11. Portiile individuale de inghetata.

    ANEXA 1c)
    la normele metodologice

                               LISTA
cuprinzand alimentele scutite de obligatia indicarii ingredientelor

    1. Fructele si legumele proaspete, inclusiv cartofii, care nu au facut obiectul unei curatari, taieri sau altor tratamente similare
    2. Apele carbogazoase in a caror denumire apare aceasta caracteristica
    3. Otetul de fermentatie care provine in mod exclusiv dintr-un singur produs de baza si care nu a suferit adaugarea nici unui alt ingredient
    4. Branzeturi, untul, laptele si smantana fermentata, in masura in care nu au suferit decat adaugari de produse lactate, enzime si culturi de microorganisme necesare fabricarii sau de sare, in cazul branzeturilor, altele decat cea proaspata sau topita
    5. Produsul constituit dintr-un singur ingredient, atunci cand:
    a) denumirea comerciala a acestuia este identica cu cea a ingredientului; sau
    b) denumirea comerciala permite identificarea clara a naturii ingredientului.

    ANEXA 1d)
    la normele metodologice

                               LISTA
cuprinzand ingredientele care trebuie sa fie inscrise cu denumirea categoriei lor, urmata de numele specific sau de codul numeric C.E.

     1. Colorant
     2. Conservant
     3. Antioxidant
     4. Emulsificator
     5. Agent de ingrosare
     6. Gelifiant
     7. Stabilizator
     8. Potentiator de aroma
     9. Corector de aciditate
    10. Acidifiant
    11. Antiaglomerant
    12. Amidon modificat*)
    13. Indulcitor
    14. Agent de afanare
    15. Antispumant
    16. Agent de glazurare
    17. Saruri de topire*)
    18. Ameliorator (de faina)
    19. Agent de intarire
    20. Agent de umezire
    21. Agent de incarcare
    22. Gaz de propulsare
------------
    *) Indicarea numelui specific sau a codului numeric nu este obligatorie.
    *) Se indica numai in cazul branzeturilor topite si al produselor pe baza de branza topita.

    ANEXA 1e)
    la normele metodologice

                               LISTA
cuprinzand categoriile de ingrediente pentru care numele specific poate fi inlocuit cu denumirea categoriei

________________________________________________________________________________
                 Ingrediente                        Denumirea
________________________________________________________________________________
Uleiuri rafinate, altele decat uleiul de masline "Ulei" urmat de:
                                                 - mentiunea "vegetal" sau
                                                   "animal", dupa caz; sau
                                                 - indicarea originii sale
                                                   specifice vegetale sau
                                                   animale;
                                                 - mentiunea "hidrogenat"
                                                   trebuie sa insoteasca
                                                   indicarea unui ulei
                                                   hidrogenat
________________________________________________________________________________
Grasimi rafinate                                 "Grasimi" urmat de:
                                                 - mentiunea "vegetale" sau
                                                   "animale", dupa caz; sau
                                                 - indicarea originii sale
                                                   specifice vegetale sau
                                                   animale;
                                                 - mentiunea "hidrogenat"
                                                   trebuie sa insoteasca
                                                   indicarea unei grasimi
                                                   hidrogenate
________________________________________________________________________________
Amestecuri de faina provenita din doua sau din   "Faina" urmata de enumerarea
mai multe cereale                                 cerealelor din care aceasta a
                                                  fost obtinuta, in ordinea
                                                  descrescatoare a proportiei
                                                  lor in compozitie
________________________________________________________________________________
Amidonuri si amidonuri modificate prin procedee  "Amidon"
fizice sau enzimatice
________________________________________________________________________________
Toate speciile de peste, acolo unde acesta       "Peste"
constituie un ingredient al altui aliment, cu
mentiunea ca denumirea si prezentarea
alimentului nu se refera la o specie anumita de
peste
________________________________________________________________________________
Toate sortimentele de branzeturi, atunci cand    "Branza"
acestea sau un amestec de branzeturi constituie
un ingredient al altui aliment, cu mentiunea ca
denumirea si prezentarea alimentului nu se
refera la un anume sortiment de branza
________________________________________________________________________________
Condimentele nedepasind 2% din compozitia        "Condiment(e)" sau "Amestec de alimentului                                      condimente"
________________________________________________________________________________
Toate plantele sau parti din plante aromatice    "Plante aromatice" sau
nedepasind 2% din compozitia alimentului         "Amestecuri de plante
                                                 aromatice"
________________________________________________________________________________
Toate tipurile de preparate din gume utilizate   "Guma baza"
in fabricatia gumei de baza pentru guma de
mestecat
________________________________________________________________________________
Toate tipurile de pesmet                         "Pesmet"
________________________________________________________________________________
Toate tipurile de zaharoza                       "Zahar"
________________________________________________________________________________
Dextroza anhidra sau monohidrata                 "Dextroza"
________________________________________________________________________________
Sirop de glucoza si sirop de glucoza deshidratat "Sirop de glucoza"
________________________________________________________________________________
Toate tipurile de proteine din lapte (cazeina,   "Proteine din lapte"
cazeinati si proteine din zara) si amestecurile
acestora
________________________________________________________________________________
Unt de cacao presat, centrifugat sau rafinat     "Unt de cacao"
________________________________________________________________________________
Toate fructele confiate nedepasind 10% din masa  "Fructe confiate"
alimentului
________________________________________________________________________________
Amestecul de legume nedepasind 10% din           "Legume"
compozitia alimentului
________________________________________________________________________________
Toate tipurile de vinuri                         "Vin"
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             NORME METODOLOGICE
             privind etichetarea nutritionala a alimentelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de etichetare nutritionala atat a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, cat si a celor destinate aprovizionarii restaurantelor, spitalelor, cantinelor si altor agenti economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie.
    (2) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica urmatoarelor produse:
    a) ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman;
    b) integratori dietetici/suplimente alimentare.
    (3) Prezentele norme metodologice nu exclud aplicarea reglementarilor privind etichetarea alimentelor destinate utilizarilor nutritionale speciale.
    (4) In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) etichetare nutritionala - orice informatie care apare pe etichete si se refera la:
    a1) valoarea energetica; si
    a2) urmatoarele substante nutritive: proteine, glucide-zaharuri, lipide, fibre, sodiu, vitaminele si mineralele prezente in cantitati semnificative, conform tabelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    b) mentiune nutritionala - orice reprezentare sau orice mesaj publicitar care specifica, sugereaza sau induce faptul ca alimentul are anumite proprietati nutritionale datorate valorii energetice/calorice pe care acesta o furnizeaza, o furnizeaza la o valoare scazuta sau crescuta ori nu o furnizeaza si/sau datorita substantelor sale nutritive pe care acesta le contine, le contine in proportie scazuta sau crescuta ori nu le contine. Inscrierea unor elemente referitoare la calitatea sau cantitatea unei substante nutritive nu reprezinta o mentiune nutritionala daca acest lucru este stabilit prin reglementari specifice;
    c) proteine - continutul de proteina calculat cu formula: proteina = azot total Kjeldahl x 6,25;
    d) glucide - toate glucidele metabolizate de organismul uman si care includ polioli;
    e) zaharuri - toate monozaharidele si dizaharidele prezente in alimente, excluzand poliolii;
    f) lipide - lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;
    g) acizi grasi saturati - acizii grasi fara dubla legatura;
    h) acizi grasi mononesaturati - acizii grasi cu o dubla legatura in pozitie cis;
    i) acizi grasi polinesaturati - acizii grasi cu duble legaturi intrerupte in pozitie cis, cismetilenice;
    j) valoare medie - valoarea care reprezinta cel mai bine cantitatea de substante nutritive pe care o contine un aliment dat, fata de variatiile acestora in functie de sezon, obiceiuri de consum si alti factori care pot induce modificari ale valorii efective.

    CAP. 2
    Dispozitii privind etichetarea nutritionala a alimentelor

    Art. 2
    (1) Etichetarea nutritionala este optionala cu exceptia prevederilor alin. (2).
    (2) Etichetarea nutritionala este obligatorie atunci cand la prezentarea sau la publicitatea produsului, cu exceptia campaniilor publicitare colective, apare pe eticheta o mentiune nutritionala.
    Art. 3
    Singurele mentiuni nutritionale permise sunt cele care se refera la valoarea energetica, la substantele nutritive mentionate la art. 1 alin. (4) lit. a)a2) si la substantele care apartin sau care sunt componentele uneia dintre categoriile acestor substante nutritive.
    Art. 4
    (1) Informatiile furnizate consumatorilor prin etichetarea nutritionala, prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a), se grupeaza, dupa caz, in grupa 1 sau 2, in urmatoarea ordine:
    Grupa 1:
    a) valoarea energetica;
    b) cantitatile de proteine, glucide si lipide.
    Grupa 2:
    a) valoarea energetica;
    b) cantitatile de proteine, glucide, zaharuri, lipide, acizi grasi saturati, fibre si sodiu.
    (2) Informatiile furnizate sub forma unei mentiuni nutritionale referitoare la zaharuri, acizi grasi saturati, fibre sau sodiu se prezinta in conformitate cu grupa 2.
    (3) Etichetarea nutritionala poate include, de asemenea, cantitatile din una sau mai multe dintre urmatoarele substante: amidon, polioli, acizi grasi mononesaturati, acizi grasi polinesaturati, colesterol si oricare dintre mineralele sau vitaminele prezente in aliment in cantitati semnificative, astfel cum sunt mentionate in tabelul care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (4) Inscrierea substantelor care apartin sau sunt componentele uneia dintre categoriile de substante nutritive mentionate la alin. (1) si (3) este obligatorie atunci cand se face o mentiune nutritionala. In cazul in care se inscrie cantitatea de acizi grasi polinesaturati si/sau mononesaturati si/sau aportul de colesterol, se inscrie si cantitatea de acizi grasi saturati. In acest caz declararea acizilor grasi nu se considera o mentiune nutritionala in intelesul alin. (2).
    Art. 5
    Valoarea energetica declarata se calculeaza utilizandu-se urmatorii factori de echivalenta:
    a) glucide, cu exceptia poliolilor  4 kcal/g = 17 kJ/g
    b) polioli                          2,4 kcal/g = 10 kJ/g
    c) proteine                         4 kcal/g = 17 kJ/g
    d) lipide                           9 kcal/g = 37 kJ/g
    e) alcool etilic-etanol             7 kcal/g = 29 kJ/g
    f) acid organic                     3 kcal/g = 13 kJ/g.
    Art. 6
    (1) Declararea valorii energetice si a proportiei substantelor nutritive sau a componentelor acestora se face cantitativ. Unitatile de masura utilizate sunt urmatoarele:
    a) valoarea energetica - kJ si kcal;
    b) proteine - grame (g);
    c) glucide - grame (g);
    d) lipide - grame (g);
    e) fibre - grame (g);
    f) sodiu - grame (g);
    g) colesterol - miligrame (mg);
    h) vitamine si minerale - unitatile de masura specificate in tabel.
    (2) Informatia mentionata la alin. (1) se exprima la 100 g sau la 100 ml.
    (3) Informatia prevazuta la alin. (1) poate fi, de asemenea, exprimata pe eticheta raportat la ratie sau la portie, cu conditia mentionarii pe ambalaj a numarului de portii continute.
    (4) Cantitatile mentionate sunt acelea care caracterizeaza alimentul sub forma in care este vandut. Aceasta informatie se poate referi si la alimentul preparat, cu conditia mentionarii instructiunilor de preparare, iar informatia sa se refere la alimentul preparat pentru consum.
    (5) Informatia referitoare la vitamine si minerale, pentru cantitatile specificate la alin. (2), trebuie, de asemenea, exprimata in procente din doza zilnica recomandata (DZR) prevazuta in tabel.
    (6) In cazul vitaminelor si mineralelor procentul din doza zilnica recomandata (DZR) poate fi inscris si sub forma grafica.
    (7) La declararea cantitatii de zaharuri si/sau polioli si/sau amidon, imediat dupa cantitatea totala de glucide exprimata in grame se inscriu cantitatile de zaharuri, polioli si amidon, exprimate in grame.
    (8) La declararea cantitatii si/sau tipului de acid gras si/sau valorii colesterolului, imediat dupa cantitatea totala de lipide exprimata in grame se inscriu cantitatile de lipide saturate, mononesaturate, polinesaturate, exprimate in grame, si cea de colesterol exprimata in miligrame.
    (9) Valorile declarate sunt, dupa caz, valori medii, care se bazeaza pe urmatorii factori:
    a) analiza alimentului facuta de producator;
    b) un calcul facut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate;
    c) un calcul obtinut cu datele stabilite si general acceptate.
    Art. 7
    Dispozitiile privind etichetarea nutritionala prevazute in prezentul capitol, se aplica si in cazul alimentelor nepreambalate - vrac - oferite consumatorului final sau destinate aprovizionarii agentilor economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie si al alimentelor ambalate la punctul de vanzare la cererea consumatorului sau preambalate in scopul vanzarii lor imediate; inscrierea informatiilor nutritionale se face pe produs pe un afis, anunt sau in orice alta forma fara risc de confuzie.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 8
    (1) Prin etichetarea nutritionala informatia se prezinta grupat, in acelasi loc, sub forma de tabel, cu numerele aliniate, daca spatiul o permite; acolo unde spatiul nu permite, informatia se prezinta in forma liniara. Informatia se inscrie intr-un loc vizibil, cu caractere lizibile si intr-o forma ce nu permite stergerea.
    (2) Prin etichetarea nutritionala informatia se inscrie intr-o exprimare usor de inteles de cumparator, daca nu au fost luate alte masuri in scopul bunei informari a acestuia. Informatia se inscrie in limba romana, indiferent de tara producatoare a alimentului, fara a impune restrictii cu privire la posibilitatea indicarii acesteia si in alte limbi.
    Art. 9
    Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza in mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1.

    TABEL

                        VITAMINELE SI MINERALELE
care pot fi inscrise pe etichete si doza zilnica recomandata din acestea (DZR)

    Vitamina A micro g       800
    Vitamina E mg             10
    Vitamina C mg             60
    Tiamina mg B1              1,4
    Riboflavina mg B2          1,6
    Niacina mg pp             18
    Vitamina B6 mg             2
    Acid folic micro g       200
    Vitamina D micro g         5
    Vitamina B12 micro g       1
    Biotina mg                 0,15
    Acid pantotenic mg         6
    Calciu mg                800
    Fosfor mg                800
    Fier mg                   14
    Magneziu mg              300
    Zinc mg                   15
    Iod micro g              150

    NOTA:
    Se considera vitamine si minerale in cantitati semnificative numai cele a caror cantitate reprezinta minimum 15% din doza zilnica recomandata (DZR) mentionata in tabel, furnizata de 100 g sau 100 ml ori per pachet daca pachetul contine o singura portie.

    ANEXA 3

                          NORME METODOLOGICE
privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin etichetare in cazul alimentelor obtinute din organisme modificate genetic sau care contin aditivi si arome modificate genetic ori obtinute din organisme modificate genetic

    CAP. 1
    Alimente obtinute din organisme modificate genetic

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplica alimentelor si ingredientelor alimentare, denumite in continuare alimente specificate, ce se livreaza ca atare consumatorului final sau agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie si care au fost obtinute in totalitate sau in parte din:
    a) seminte de soia modificate genetic (Glicina max. L), cu toleranta crescuta la erbicidul glifosat;
    b) porumb modificat genetic (Zea mays L), cu toleranta crescuta la erbicidul glufosinat de amoniu.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica aditivilor alimentari, aromelor utilizate in alimente sau solventilor de extractie utilizati la obtinerea alimentelor.

    SECTIUNEA a II-a
    Dispozitii privind etichetarea alimentelor si ingredientelor alimentare care au fost obtinute din organisme modificate genetic

    Art. 2
    (1) Cerintele specifice suplimentare de etichetare a alimentelor specificate sunt urmatoarele:
    a) atunci cand alimentul este compus din mai mult de un ingredient, expresia "produs din soia modificata genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", dupa caz, se inscrie in lista cuprinzand ingredientele, intre paranteze, imediat dupa denumirea ingredientului respectiv. Dupa caz, aceste expresii pot aparea in cadrul unei note de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, la care se face trimitere prin intermediul unui asterisc (*) inscris langa ingredientul respectiv. Cand un ingredient este deja mentionat ca fiind produs din soia sau porumb, expresia "produs din organism modificat genetic" poate fi prescurtata "modificat genetic"; daca forma prescurtata a exprimarii este utilizata sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, asteriscul se ataseaza direct cuvantului "soia" sau "porumb". Cand ambele expresii sunt utilizate sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, acestea se inscriu cu caractere de cel putin aceeasi marime cu a celor din aceasta lista;
    b) In cazul produselor pentru care nu exista nici o lista cuprinzand ingredientele, expresia "produs din soia modificata genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", dupa caz, se inscrie clar pe eticheta alimentului;
    c) daca un ingredient este desemnat prin denumirea categoriei, conform reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, acea denumire se completeaza cu expresia "contine .....*) produs din soia modificata genetic/porumb modificat genetic";
    d) daca un ingredient este component al unui ingredient compus si provine din alimentele specificate, acesta se mentioneaza pe eticheta produsului finit, cu adaugarea expresiilor prevazute la lit. b).
    (2) Alimentele specificate nu se supun cerintelor suplimentare de etichetare atunci cand:
    a) proteina si/sau ADN organismelor modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), nu sunt prezente in ingredientele alimentelor considerate individual ori in alimentul alcatuit dintr-un singur ingredient; sau
    b) materialul rezultat din organismele modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), impreuna cu orice material rezultat din alte produse modificate genetic, este prezent in ingredientele alimentului sau in alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient in proportie de maximum 1% din ingredientele alimentare considerate individual ori din alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient, cu mentiunea ca prezenta acestuia este accidentala; pentru a stabili daca prezenta acestui material este accidentala agentii economici trebuie sa dovedeasca autoritatilor competente ca au luat masurile necesare de evitare a utilizarii ca sursa a organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea.
------------
    *) Ingredientul/ingredientele trebuie specificat/specificate, dupa caz.

    CAP. 2
    Alimente si ingrediente alimentare ce contin aditivi si arome care au fost modificate genetic sau care au fost produse din organisme modificate genetic

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 3
    (1) Prevederile prezentului capitol stabilesc cerintele suplimentare specifice de etichetare a alimentelor si a ingredientelor alimentare, denumite in sensul prezentelor norme metodologice alimente specificate, ce contin aditivi si/sau arome, conform alin. (2), denumite in continuare aditivi si arome specificate, destinate consumatorilor finali si agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie.
    (2) Sunt considerati aditivi si arome specificate:
    a) aditivii definiti prin acte normative specifice; si/sau
    b) aromele utilizate in alimente, definite prin acte normative specifice, care sunt, contin sau sunt obtinute din organisme modificate genetic, conform Ordonantei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea.
    Art. 4
    Etichetarea alimentelor specificate trebuie sa furnizeze consumatorului final si agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie, cu respectarea reglementarilor specifice privind etichetarea alimentelor, informatii privind:
    a) orice fel de caracteristici sau proprietati ale alimentelor, precum: compozitia, valoarea nutritionala/efectele nutritionale, utilizarea prevazuta pentru aditivi sau arome, in conformitate cu art. 6 alin. (1), ca urmare a faptului ca aditivii sau aromele specificate nu mai sunt echivalente cu aditivii sau aromele existente;
    b) prezenta in aromele si aditivii specificati a materialului ce nu este prezent in aromele sau aditivii echivalenti existenti si care poate afecta sanatatea anumitor segmente de populatie;
    c) prezenta in aromele si aditivii specificati a materialului ce nu este prezent in aromele sau aditivii echivalenti existenti si care ridica probleme etice;
    d) prezenta unui aditiv sau a unei arome, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), care reprezinta sau contine un organism modificat genetic prin tehnici de modificare genetica, a caror lista neexhaustiva este stabilita in partea 1 din anexa nr. 6 la Ordonanta Guvernului nr. 49/2000.
    Art. 5
    Aditivii sau aromele specificate sunt considerate ca nefiind echivalente in intelesul art. 4 lit. a), daca evaluarea stiintifica, bazata pe o analiza corespunzatoare a datelor existente, poate demonstra ca caracteristicile evaluate sunt diferite in comparatie cu aditivii sau aromele traditionale, avand in vedere limitele acceptate ale variatiilor naturale ale acestor caracteristici, in situatia in care aditivii sau aromele specificate contin proteina si/sau ADN rezultate din modificarea genetica.

    SECTIUNEA a II-a
    Cerinte suplimentare specifice de etichetare

    Art. 6
    (1) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. a) sunt urmatoarele: expresia "produs din ............ modificat genetic" se inscrie in lista cuprinzand ingredientele prevazuta de reglementarile privind etichetarea alimentelor intre paranteze, imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata in lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie cu claritate pe eticheta produsului.
    (2) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. d) sunt urmatoarele: expresia "modificat genetic" se inscrie in lista cuprinzand ingredientele imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata in lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie clar pe eticheta produsului.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza in mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 106/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 106 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 106/2002
Hotărârea 796 2011
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
Hotărârea 685 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
Hotărârea 751 2008
pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
Hotărârea 1719 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
Hotărârea 511 2004
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
Hotărârea 568 2002
privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu