E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 115 din  8 aprilie 1986

privind imbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere a legumelor si fructelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 20 din  9 aprilie 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Decretul nr. 434/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa litera b) se introduce litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) Centrala pentru legume si fructe, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, prin preluarea activitatii de producere, contractare si achizitionare a legumelor si fructelor, de producere a semiconservelor si sucurilor de la Ministerul Comertului Interior;"
    2. Anexa nr. 1 prevazuta la art. 2 se completeaza potrivit anexei nr. 1
    3. Anexa nr. 2 prevazuta la art. 2 va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 *.
    4. Dupa anexa nr. 3 i) prevazuta la art. 5 se introduce anexa nr. 3 j), avand cuprinsul din anexa nr. 3 *.
    5. Dupa anexa nr. 4 i) prevazuta la art. 5 se introduce anexa nr. 4 j), avand cuprinsul din anexa nr. 4.
    6. Anexa nr. 5 prevazuta la art. 6 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5*.
    7. Anexa nr. 6 prevazuta la art. 7 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6*.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 2
    La anexa nr. 3 la Decretul nr. 392/1985 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, capitolul I - Centrale industriale se completeaza cu
    pct. 8^1:
    "8^1. Centrala pentru legume si fructe"
    Art. 3
    Decretul nr. 396/1985 privind trecerea activitatii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare la Ministerul Comertului Interior se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea Ministerului Comertului Interior prevazute in anexa nr. 7 trec la Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole impreuna cu activul si pasivul, precum si cu posturile aferente activitatii preluate.
    Intreprinderile pentru legume si fructe se incadreaza in grupa V de ramuri si au gradul de organizare prevazut in anexa nr. 7.
    Intreprinderile pentru legume si fructe au structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 8 *."
    2. Articolele 3, 4 litera d), articolele 10 si 11 se abroga.
    3. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Se aproba dotarea Centralei pentru legume si fructe cu un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu."
-------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 4
    Suprafetele de teren detinute de intreprinderile pentru legume si fructe pana la adoptarea Decretului nr. 396/1985 raman in administrarea acestora.
    Art. 5
    Pe data prezentului decret se desfiinteaza intreprinderile comerciale de stat pentru legume si fructe, in subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a Ministerului Comertului Interior, potrivit anexei nr. 9.
    Intreprinderile prevazute la alin. 1 se organizeaza prin preluarea activitatii de desfacere de la intreprinderile pentru legume si fructe ai au denumirea, sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare si grupa de ramuri prevazute in aceeasi anexa.
    Intreprinderile functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si au structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 10*.
-----------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 6
    Se aproba dotarea intreprinderilor de comert cu ridicata pentru produse alimentare judetene si a municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Comertului Interior, cu autovehicule specializate si mecanizate, de capacitate sub 1,5 tone, pentru transporturi operative, potrivit anexei nr. 11*.
    De asemenea, intreprinderile comerciale de stat pentru legume si fructe din municipiul Bucuresti si judetul Constanta se doteaza cu cate un autoturism pentru transport de persoane in interes de serviciu, completandu-se in mod corespunzator anexa la Decretul nr. 277/1979, pentru Ministerul Comertului Interior.
-----------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 7
    Structura organizatorica a Ministerului Comertului Interior prevazuta la art. 12 lit. a) din Decretul nr. 446/1972, republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 39 din 20 mai 1980, se modifica dupa cum urmeaza:
    "a) Directia generala comerciala pentru marfuri alimentare, alimentatie publica si ambalaje:
    - Directia alimentatiei publice;
    - Directia comerciala pentru legume si fructe;
    - Serviciul ambalaje;"
    Directia generala comerciala pentru marfuri alimentare, alimentatie publica si ambalaje are structura organizatorica pe compartimente de munca prevazuta in anexa nr. 12 *, iar numarul maxim de posturi in aparatul ministerului este prevazut in anexa nr. 13 *.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 8
    Anexa nr. 2 la Decretul nr. 60/1984 si anexele nr. 4-6 la Decretul nr. 87/1984 se modifica si se inlocuiesc cu anexele 14* - 17*.
    Art. 9
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplica, pe o perioada  de 6 luni, posturilor in care urmeaza sa fie redistribuit personalul devenit disponibil, precum si posturilor din unitatile la care si de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicarii prezentului decret.
    Art. 10
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole si Ministerului Comertului Interior, vor supune spre aprobare, in termen de 45 de zile, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1986.
    Art. 11
    Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor de plan economico-financiari aprobati pe anul 1986 Ministerului Comertului Interior si Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole.
    Art. 12
    Decretul nr. 69/1984 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 453/1985, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 24 alineatul 2 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) legume, fructe, cartofi, struguri si mustar, pentru fondul pietei, industrializare si export;"
    2. Articolul 24^2 si articolul 25 se abroga.
    Art. 13
    Anexele nr. 1-17 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 14
    Prevederile prezentului decret, cu exceptia celor de la art. V, se aplica incepand cu data de 31 martie 1986.

    ANEXA  1

                     OBIECTUL DE ACTIVITATE
al centralelor industriale si al Trustului pentru producerea conservelor si sucurilor
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.       Denumirea                          Obiectul de activitate
   crt.
   ----------------------------------------------------------------------------
................................................................................
    8^1. Centrala pentru       - Contractarea si achizitionarea de legume si
        legume si fructe       fructe, cartofi si struguri de masa de la
                               unitatile  agricole socialiste, membrii
                               cooperativelor de productie si producatorii
                               particulari, destinate fondului  pietei,
                               industrializarii si exportului, cu exceptia car-
                               tofilor de toamna de la membrii cooperativelor
                               agricole de productie si producatorii
                               particulari, care se contracteaza de catre
                               unitatile cooperatiei de productie, achizitii si
                               desfacere a marfurilor.
                              - Livrarea la intern si export a produselor.
                              - Urmarirea modului de pregatire a terenurilor,
                               aplicarea tehnologiilor, folosirea semintelor de
                               calitate superioara si asigurarea bazei
                               tehnico-materiale.
                              - Urmarirea respectarii perioadelor optime de re-
                               coltare a legumelor, fructelor, cartofilor si
                               strugurilor de masa.
                              - Organizarea productiei horticole in fermele pro-
                               prii.
                              - Raspunde impreuna cu furnizorii, de formarea
                               stocurilor necesare de legume, fructe, cartofi si
                               struguri de masa care sa asigure aprovizionarea
                               populatiei, cat si constituirea rezervelor pentru
                               perioada de toamna-iarna.
                              - Organizeaza, indruma si urmareste activitatea de
                               industrializare a legumelor, fructelor si produ-
                               cerea sucurilor racoritoare in unitatile proprii.
                              - Urmareste asigurarea transportului produselor.
................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    Comunicata celor interesati

    ANEXA 3

    Comunicata celor interesati

    ANEXA 4

               LISTA
unitatilor din subordinea  Centralei pentru legume si fructe
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.          Denumirea                              Sediul
   crt.                                    -------------------------------------
                                          localitatea              judetul
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Alba                                    municipiul Alba Iulia    Alba
 2. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arad                                    municipiul Arad          Arad
 3. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arges                                   municipiul Pitesti       Arges
 4. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bacau                                   municipiul Bacau         Bacau
 5. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bihor                                   municipiul Oradea        Bihor
 6. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Bistrita      Bistrita-
       Bistrita-nasaud                                               Nasaud
 7. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Botosani                                municipiul Botosani      Botosani
 8. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Brasov                                  municipiul Brasov        Brasov
 9. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Braila                                  municipiul Braila        Braila
10. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Buzau                                   municipiul Buzau         Buzau
11. Intreprinderea pentru legume si fructe                           Caras-
    Caras-severin                           municipiul Resita        Severin
12. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Calarasi                                municipiul Calarasi      Calarasi
13. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Cluj-
    Cluj                                    Napoca                   Cluj
14. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Constanta     Constanta
    Constanta
15. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Sfantu        Covasna
    Covasna                                 Gheorghe
16. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Targoviste    Dambovita
    Dambovita
17. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Craiova       Dolj
     Craiova
18. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Galati                                  municipiul Galati        Galati
19. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Giurgiu                                 municipiul Giurgiu       Giurgiu
20. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Gorj                                    municipiul Targu Jiu     Gorj
21. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Miercurea-    Harghita
    Harghita                                Ciuc
22. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Deva          Hunedoara
    Hunedoara
23. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Slobozia      Ialomita
    Ialomita
24. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Iasi                                    municipiul Iasi          Iasi
25. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Baia Mare     Maramures
    Maramures
26. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Drobeta-      Mehedinti
    Mehedinti                               Turnu Severin
27. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Mures                                   municipiul Targu Mures   Mures
28. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Piatra-
    Neamt                                   Neamt                    Neamt
29. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Olt                                     municipiul Slatina       Olt
30. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ploiesti      Prahova
    Prahova
31. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Satu Mare     Satu Mare
    Satu Mare
32. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Salaj                                   municipiul Zalau         Salaj
33. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Sibiu                                   municipiul Sibiu         Sibiu
34. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Suceava       Suceava
    Suceava
35. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Alexandria    Teleorman
    Teleorman
36. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Timis                                   municipiul Timisoara     Timis
37. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Tulcea                                  municipiul Tulcea        Tulcea
38. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vaslui                                  municipiul Vaslui        Vaslui
39. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ramnicu       Valcea
    Valcea                                  Valcea
40. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vrancea                                 municipiul Focsani       Vrancea
41. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Berceni                                 municipiul Bucuresti        -
42. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Militari                                municipiul Bucuresti        -
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

             Comunicata celor interesati

    ANEXA 6

             Comunicata celor interesati

    ANEXA 7

              LISTA
intreprinderilor pentru legume si fructe care trec la Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                      S e d i u l          Gra-
   Nr.               Denumirea                ---------------------------- dul
   crt.                                       localitatea       judetul    de
                                                                           orga-
                                                                           niza-
                                                                           re
   ----------------------------------------------------------------------------
    0                    1                         2               3        4
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Alba                                    municipiul Alba Iulia  Alba     III
 2. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arad                                    municipiul Arad        Arad      II
 3. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arges                                   municipiul Pitesti     Arges     II
 4. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bacau                                   municipiul Bacau       Bacau    III
 5. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bihor                                   municipiul Oradea      Bihor     II
 6. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Bistrita    Bistrita-III
    Bistrita-nasaud                                                Nasaud
 7. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Botosani                                municipiul Botosani    Botosani  III
 8. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Brasov                                  municipiul Brasov      Brasov    III
 9. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Braila                                  municipiul Braila      Braila    III
10. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Buzau                                   municipiul Buzau       Buzau     II
11. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Resita      Caras-   III
    Caras-severin                                                  Severin
12. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Calarasi                                municipiul Calarasi    Calarasi III
13. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Cluj                                    municipiul Cluj-       Cluj      II
                                            Napoca
14. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Constanta                               municipiul Constanta   Constanta II
15. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Sfantu      Covasna  III
    Covasna                                 Gheorghe
16. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Targoviste  Dambovita III
    Dambovita
17. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Dolj                                    municipiul Craiova     Dolj      II
18. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Galati                                  municipiul Galati      Galati   III
19. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Giurgiu                                 municipiul Giurgiu     Giurgiu  III
20. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Gorj                                    municipiul Targu Jiu   Gorj     III
21. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Miercurea-  Harghita III
    Harghita                                Ciuc
22. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Hunedoara                               municipiul Deva        Hunedoara III
23. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Ialomita                                municipiul Slobozia    Ialomita  III
24. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Iasi                                    municipiul Iasi        Iasi      II
25. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Baia Mare   Maramures III
    Maramures
26. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Drobeta-    Mehedinti III
    Mehedinti                               Turnu Severin
27. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Mures                                   municipiul Targu       Mures    III
                                            Mures
28. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Piatra-     Neamt     II
    Neamt                                   Neamt
29. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Olt                                     municipiul Slatina     Olt       II
30. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Prahova                                 municipiul Ploiesti    Prahova   I
31. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Satu Mare                               municipiul Satu Mare   Satu Mare III
32. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Salaj                                   municipiul Zalau       Salaj    III
33. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Sibiu                                   municipiul Sibiu       Sibiu    III
34. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Suceava                                 municipiul Suceava     Suceava   II
35. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Teleorman                               municipiul Alexandria  Teleorman II
36. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Timis                                   municipiul Timisoara   Timis     I
37. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Tulcea                                  municipiul Tulcea      Tulcea   III
38. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vaslui                                  municipiul Vaslui      Vaslui   III
39. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ramnicu     Valcea   III
    Valcea                                  Valcea
40. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vrancea                                 municipiul Focsani     Vrancea  III
41. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Berceni                                 municipiul Bucuresti     -       I
42. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Militari                                municipiul Bucuresti     -       I
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

         Comunicata celor interesati

    ANEXA 9

     INTREPRINDERILE COMERCIALE DE STAT PENTRU LEGUME SI FRUCTE INFIINTATE
    Obiectul de activitate

    Contractarea cantitatilor planificate pentru livrare la fondul pietei cu intreprinderile furnizoare de legume si fructe din subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole care vor asigura aprovizionarea  ritmica si in structura stabilita a unitatilor de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publica si de consum colectiv, in conditia de livrare franco-magazin.
    Desfacerea cu amanuntul prin unitati proprii a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, bauturilor racoritoare, apelor gazoase, sifonului si altor produse agroalimentare.
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.         Denumirea                          Sediul      Gr. de   Gr. de
   crt.                                                         ramuri  organi-
                                                                        zare
   ----------------------------------------------------------------------------
    0               1                               2              3       4
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea comerciala de stat pentru
    legume si fructe Alba                    municipiul Alba       VI      III
                                             Iulia
 2. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Arad             municipiul Arad       VI      III
 3. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe  Arges           municipiul Pitesti    VI       II
 4. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bacau            municipiul Bacau      VI       II
 5. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bihor            municipiul Oradea     VI       II
 6. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bistrita-nasaud  municipiul Bistrita   VII      IV
 7. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Botosani         municipiul Botosani   VII      IV
 8. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Brasov           municipiul Brasov     VI       II
 9. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Braila           municipiul Braila     VI       III
10. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Buzau            municipiul Buzau      VI       III
11. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Caras-severin    municipiul Resita     VI       III
12. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Calarasi         municipiul Calarasi   VII       IV
13. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Cluj             municipiul Cluj-      VI        II
                                             Napoca
14. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Constanta        municipiul Constanta  VI        I
15. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Covasna          municipiul Sfantu     VI       III
                                             Gheorghe
16. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Dambovita        municipiul Targoviste VI       III
17. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Dolj             municipiul Craiova    VI       II
18. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Galati           municipiul Galati     VI       II
19. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Giurgiu          municipiul Giurgiu    VI      III
20. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Gorj             municipiul Targu Jiu  VI      III
21. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Harghita         municipiul Miercurea- VI       II
                                             Ciuc
22. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru  legume si fructe Hunedoara       municipiul Deva       VI       II
23. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Ialomita         municipiul Slobozia   VII      IV
24. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Iasi             municipiul Iasi       VI       II
25. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Maramures        municipiul Baia Mare  VI      III
26. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Drobeta-   VI      III
    pentru legume si fructe Mehedinti        Turnu Severin
27. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Targu      VI       II
    pentru legume si fructe Mures            Mures
28. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe                  municipiul Piatra-    VI       II
    Neamt                                    Neamt
29. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Olt              municipiul Slatina    VI      III
30. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Prahova          municipiul Ploiesti   VI       II
31. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Satu Mare        municipiul Satu Mare  VI      III
32. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Salaj            municipiul Zalau      VII      IV
33. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Sibiu            municipiul Sibiu      VI       II
34. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Suceava          municipiul Suceava    VI       II
35. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Teleorman        municipiul Alexandria VI      III
36. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Timis            municipiul Timisoara  VI       II
37. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Tulcea           municipiul Tulcea     VI      III
38. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Vaslui           municipiul Vaslui     VII      IV
39. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Ramnicu    VI      III
      Valcea                                 Valcea
40. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Vrancea          municipiul Focsani    VI      III
41. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bucuresti        municipiul Bucuresti  VI        I
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea
    legumelor si fructelor sectorul I        municipiul Bucuresti  VI        I
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI        I
     legumelor si fructelor sectorul 2
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI        I
     legumelor si fructelor sectorul 3
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 4
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 5
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 6
                                                                              

                                       


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 115/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 115 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu