E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 115 din  8 aprilie 1986

privind imbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere a legumelor si fructelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 20 din  9 aprilie 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Decretul nr. 434/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa litera b) se introduce litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) Centrala pentru legume si fructe, cu sediul in municipiul Bucuresti, in subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, prin preluarea activitatii de producere, contractare si achizitionare a legumelor si fructelor, de producere a semiconservelor si sucurilor de la Ministerul Comertului Interior;"
    2. Anexa nr. 1 prevazuta la art. 2 se completeaza potrivit anexei nr. 1
    3. Anexa nr. 2 prevazuta la art. 2 va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 *.
    4. Dupa anexa nr. 3 i) prevazuta la art. 5 se introduce anexa nr. 3 j), avand cuprinsul din anexa nr. 3 *.
    5. Dupa anexa nr. 4 i) prevazuta la art. 5 se introduce anexa nr. 4 j), avand cuprinsul din anexa nr. 4.
    6. Anexa nr. 5 prevazuta la art. 6 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5*.
    7. Anexa nr. 6 prevazuta la art. 7 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6*.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 2
    La anexa nr. 3 la Decretul nr. 392/1985 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, capitolul I - Centrale industriale se completeaza cu
    pct. 8^1:
    "8^1. Centrala pentru legume si fructe"
    Art. 3
    Decretul nr. 396/1985 privind trecerea activitatii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare la Ministerul Comertului Interior se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Intreprinderile pentru legume si fructe din subordinea Ministerului Comertului Interior prevazute in anexa nr. 7 trec la Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole impreuna cu activul si pasivul, precum si cu posturile aferente activitatii preluate.
    Intreprinderile pentru legume si fructe se incadreaza in grupa V de ramuri si au gradul de organizare prevazut in anexa nr. 7.
    Intreprinderile pentru legume si fructe au structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 8 *."
    2. Articolele 3, 4 litera d), articolele 10 si 11 se abroga.
    3. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Se aproba dotarea Centralei pentru legume si fructe cu un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu."
-------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 4
    Suprafetele de teren detinute de intreprinderile pentru legume si fructe pana la adoptarea Decretului nr. 396/1985 raman in administrarea acestora.
    Art. 5
    Pe data prezentului decret se desfiinteaza intreprinderile comerciale de stat pentru legume si fructe, in subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a Ministerului Comertului Interior, potrivit anexei nr. 9.
    Intreprinderile prevazute la alin. 1 se organizeaza prin preluarea activitatii de desfacere de la intreprinderile pentru legume si fructe ai au denumirea, sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare si grupa de ramuri prevazute in aceeasi anexa.
    Intreprinderile functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si au structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 10*.
-----------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 6
    Se aproba dotarea intreprinderilor de comert cu ridicata pentru produse alimentare judetene si a municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Comertului Interior, cu autovehicule specializate si mecanizate, de capacitate sub 1,5 tone, pentru transporturi operative, potrivit anexei nr. 11*.
    De asemenea, intreprinderile comerciale de stat pentru legume si fructe din municipiul Bucuresti si judetul Constanta se doteaza cu cate un autoturism pentru transport de persoane in interes de serviciu, completandu-se in mod corespunzator anexa la Decretul nr. 277/1979, pentru Ministerul Comertului Interior.
-----------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 7
    Structura organizatorica a Ministerului Comertului Interior prevazuta la art. 12 lit. a) din Decretul nr. 446/1972, republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 39 din 20 mai 1980, se modifica dupa cum urmeaza:
    "a) Directia generala comerciala pentru marfuri alimentare, alimentatie publica si ambalaje:
    - Directia alimentatiei publice;
    - Directia comerciala pentru legume si fructe;
    - Serviciul ambalaje;"
    Directia generala comerciala pentru marfuri alimentare, alimentatie publica si ambalaje are structura organizatorica pe compartimente de munca prevazuta in anexa nr. 12 *, iar numarul maxim de posturi in aparatul ministerului este prevazut in anexa nr. 13 *.
------------------------
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 8
    Anexa nr. 2 la Decretul nr. 60/1984 si anexele nr. 4-6 la Decretul nr. 87/1984 se modifica si se inlocuiesc cu anexele 14* - 17*.
    Art. 9
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplica, pe o perioada  de 6 luni, posturilor in care urmeaza sa fie redistribuit personalul devenit disponibil, precum si posturilor din unitatile la care si de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicarii prezentului decret.
    Art. 10
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole si Ministerului Comertului Interior, vor supune spre aprobare, in termen de 45 de zile, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1986.
    Art. 11
    Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor de plan economico-financiari aprobati pe anul 1986 Ministerului Comertului Interior si Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole.
    Art. 12
    Decretul nr. 69/1984 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 453/1985, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 24 alineatul 2 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) legume, fructe, cartofi, struguri si mustar, pentru fondul pietei, industrializare si export;"
    2. Articolul 24^2 si articolul 25 se abroga.
    Art. 13
    Anexele nr. 1-17 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 14
    Prevederile prezentului decret, cu exceptia celor de la art. V, se aplica incepand cu data de 31 martie 1986.

    ANEXA  1

                     OBIECTUL DE ACTIVITATE
al centralelor industriale si al Trustului pentru producerea conservelor si sucurilor
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.       Denumirea                          Obiectul de activitate
   crt.
   ----------------------------------------------------------------------------
................................................................................
    8^1. Centrala pentru       - Contractarea si achizitionarea de legume si
        legume si fructe       fructe, cartofi si struguri de masa de la
                               unitatile  agricole socialiste, membrii
                               cooperativelor de productie si producatorii
                               particulari, destinate fondului  pietei,
                               industrializarii si exportului, cu exceptia car-
                               tofilor de toamna de la membrii cooperativelor
                               agricole de productie si producatorii
                               particulari, care se contracteaza de catre
                               unitatile cooperatiei de productie, achizitii si
                               desfacere a marfurilor.
                              - Livrarea la intern si export a produselor.
                              - Urmarirea modului de pregatire a terenurilor,
                               aplicarea tehnologiilor, folosirea semintelor de
                               calitate superioara si asigurarea bazei
                               tehnico-materiale.
                              - Urmarirea respectarii perioadelor optime de re-
                               coltare a legumelor, fructelor, cartofilor si
                               strugurilor de masa.
                              - Organizarea productiei horticole in fermele pro-
                               prii.
                              - Raspunde impreuna cu furnizorii, de formarea
                               stocurilor necesare de legume, fructe, cartofi si
                               struguri de masa care sa asigure aprovizionarea
                               populatiei, cat si constituirea rezervelor pentru
                               perioada de toamna-iarna.
                              - Organizeaza, indruma si urmareste activitatea de
                               industrializare a legumelor, fructelor si produ-
                               cerea sucurilor racoritoare in unitatile proprii.
                              - Urmareste asigurarea transportului produselor.
................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    Comunicata celor interesati

    ANEXA 3

    Comunicata celor interesati

    ANEXA 4

               LISTA
unitatilor din subordinea  Centralei pentru legume si fructe
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.          Denumirea                              Sediul
   crt.                                    -------------------------------------
                                          localitatea              judetul
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Alba                                    municipiul Alba Iulia    Alba
 2. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arad                                    municipiul Arad          Arad
 3. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arges                                   municipiul Pitesti       Arges
 4. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bacau                                   municipiul Bacau         Bacau
 5. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bihor                                   municipiul Oradea        Bihor
 6. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Bistrita      Bistrita-
       Bistrita-nasaud                                               Nasaud
 7. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Botosani                                municipiul Botosani      Botosani
 8. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Brasov                                  municipiul Brasov        Brasov
 9. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Braila                                  municipiul Braila        Braila
10. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Buzau                                   municipiul Buzau         Buzau
11. Intreprinderea pentru legume si fructe                           Caras-
    Caras-severin                           municipiul Resita        Severin
12. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Calarasi                                municipiul Calarasi      Calarasi
13. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Cluj-
    Cluj                                    Napoca                   Cluj
14. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Constanta     Constanta
    Constanta
15. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Sfantu        Covasna
    Covasna                                 Gheorghe
16. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Targoviste    Dambovita
    Dambovita
17. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Craiova       Dolj
     Craiova
18. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Galati                                  municipiul Galati        Galati
19. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Giurgiu                                 municipiul Giurgiu       Giurgiu
20. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Gorj                                    municipiul Targu Jiu     Gorj
21. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Miercurea-    Harghita
    Harghita                                Ciuc
22. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Deva          Hunedoara
    Hunedoara
23. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Slobozia      Ialomita
    Ialomita
24. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Iasi                                    municipiul Iasi          Iasi
25. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Baia Mare     Maramures
    Maramures
26. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Drobeta-      Mehedinti
    Mehedinti                               Turnu Severin
27. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Mures                                   municipiul Targu Mures   Mures
28. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Piatra-
    Neamt                                   Neamt                    Neamt
29. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Olt                                     municipiul Slatina       Olt
30. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ploiesti      Prahova
    Prahova
31. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Satu Mare     Satu Mare
    Satu Mare
32. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Salaj                                   municipiul Zalau         Salaj
33. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Sibiu                                   municipiul Sibiu         Sibiu
34. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Suceava       Suceava
    Suceava
35. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Alexandria    Teleorman
    Teleorman
36. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Timis                                   municipiul Timisoara     Timis
37. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Tulcea                                  municipiul Tulcea        Tulcea
38. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vaslui                                  municipiul Vaslui        Vaslui
39. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ramnicu       Valcea
    Valcea                                  Valcea
40. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vrancea                                 municipiul Focsani       Vrancea
41. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Berceni                                 municipiul Bucuresti        -
42. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Militari                                municipiul Bucuresti        -
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

             Comunicata celor interesati

    ANEXA 6

             Comunicata celor interesati

    ANEXA 7

              LISTA
intreprinderilor pentru legume si fructe care trec la Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                      S e d i u l          Gra-
   Nr.               Denumirea                ---------------------------- dul
   crt.                                       localitatea       judetul    de
                                                                           orga-
                                                                           niza-
                                                                           re
   ----------------------------------------------------------------------------
    0                    1                         2               3        4
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Alba                                    municipiul Alba Iulia  Alba     III
 2. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arad                                    municipiul Arad        Arad      II
 3. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Arges                                   municipiul Pitesti     Arges     II
 4. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bacau                                   municipiul Bacau       Bacau    III
 5. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Bihor                                   municipiul Oradea      Bihor     II
 6. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Bistrita    Bistrita-III
    Bistrita-nasaud                                                Nasaud
 7. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Botosani                                municipiul Botosani    Botosani  III
 8. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Brasov                                  municipiul Brasov      Brasov    III
 9. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Braila                                  municipiul Braila      Braila    III
10. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Buzau                                   municipiul Buzau       Buzau     II
11. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Resita      Caras-   III
    Caras-severin                                                  Severin
12. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Calarasi                                municipiul Calarasi    Calarasi III
13. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Cluj                                    municipiul Cluj-       Cluj      II
                                            Napoca
14. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Constanta                               municipiul Constanta   Constanta II
15. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Sfantu      Covasna  III
    Covasna                                 Gheorghe
16. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Targoviste  Dambovita III
    Dambovita
17. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Dolj                                    municipiul Craiova     Dolj      II
18. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Galati                                  municipiul Galati      Galati   III
19. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Giurgiu                                 municipiul Giurgiu     Giurgiu  III
20. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Gorj                                    municipiul Targu Jiu   Gorj     III
21. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Miercurea-  Harghita III
    Harghita                                Ciuc
22. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Hunedoara                               municipiul Deva        Hunedoara III
23. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Ialomita                                municipiul Slobozia    Ialomita  III
24. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Iasi                                    municipiul Iasi        Iasi      II
25. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Baia Mare   Maramures III
    Maramures
26. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Drobeta-    Mehedinti III
    Mehedinti                               Turnu Severin
27. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Mures                                   municipiul Targu       Mures    III
                                            Mures
28. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Piatra-     Neamt     II
    Neamt                                   Neamt
29. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Olt                                     municipiul Slatina     Olt       II
30. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Prahova                                 municipiul Ploiesti    Prahova   I
31. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Satu Mare                               municipiul Satu Mare   Satu Mare III
32. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Salaj                                   municipiul Zalau       Salaj    III
33. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Sibiu                                   municipiul Sibiu       Sibiu    III
34. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Suceava                                 municipiul Suceava     Suceava   II
35. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Teleorman                               municipiul Alexandria  Teleorman II
36. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Timis                                   municipiul Timisoara   Timis     I
37. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Tulcea                                  municipiul Tulcea      Tulcea   III
38. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vaslui                                  municipiul Vaslui      Vaslui   III
39. Intreprinderea pentru legume si fructe  municipiul Ramnicu     Valcea   III
    Valcea                                  Valcea
40. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Vrancea                                 municipiul Focsani     Vrancea  III
41. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Berceni                                 municipiul Bucuresti     -       I
42. Intreprinderea pentru legume si fructe
    Militari                                municipiul Bucuresti     -       I
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

         Comunicata celor interesati

    ANEXA 9

     INTREPRINDERILE COMERCIALE DE STAT PENTRU LEGUME SI FRUCTE INFIINTATE
    Obiectul de activitate

    Contractarea cantitatilor planificate pentru livrare la fondul pietei cu intreprinderile furnizoare de legume si fructe din subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole care vor asigura aprovizionarea  ritmica si in structura stabilita a unitatilor de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publica si de consum colectiv, in conditia de livrare franco-magazin.
    Desfacerea cu amanuntul prin unitati proprii a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, bauturilor racoritoare, apelor gazoase, sifonului si altor produse agroalimentare.
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.         Denumirea                          Sediul      Gr. de   Gr. de
   crt.                                                         ramuri  organi-
                                                                        zare
   ----------------------------------------------------------------------------
    0               1                               2              3       4
   ----------------------------------------------------------------------------
 1. Intreprinderea comerciala de stat pentru
    legume si fructe Alba                    municipiul Alba       VI      III
                                             Iulia
 2. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Arad             municipiul Arad       VI      III
 3. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe  Arges           municipiul Pitesti    VI       II
 4. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bacau            municipiul Bacau      VI       II
 5. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bihor            municipiul Oradea     VI       II
 6. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bistrita-nasaud  municipiul Bistrita   VII      IV
 7. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Botosani         municipiul Botosani   VII      IV
 8. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Brasov           municipiul Brasov     VI       II
 9. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Braila           municipiul Braila     VI       III
10. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Buzau            municipiul Buzau      VI       III
11. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Caras-severin    municipiul Resita     VI       III
12. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Calarasi         municipiul Calarasi   VII       IV
13. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Cluj             municipiul Cluj-      VI        II
                                             Napoca
14. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Constanta        municipiul Constanta  VI        I
15. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Covasna          municipiul Sfantu     VI       III
                                             Gheorghe
16. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Dambovita        municipiul Targoviste VI       III
17. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Dolj             municipiul Craiova    VI       II
18. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Galati           municipiul Galati     VI       II
19. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Giurgiu          municipiul Giurgiu    VI      III
20. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Gorj             municipiul Targu Jiu  VI      III
21. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Harghita         municipiul Miercurea- VI       II
                                             Ciuc
22. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru  legume si fructe Hunedoara       municipiul Deva       VI       II
23. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Ialomita         municipiul Slobozia   VII      IV
24. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Iasi             municipiul Iasi       VI       II
25. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Maramures        municipiul Baia Mare  VI      III
26. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Drobeta-   VI      III
    pentru legume si fructe Mehedinti        Turnu Severin
27. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Targu      VI       II
    pentru legume si fructe Mures            Mures
28. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe                  municipiul Piatra-    VI       II
    Neamt                                    Neamt
29. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Olt              municipiul Slatina    VI      III
30. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Prahova          municipiul Ploiesti   VI       II
31. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Satu Mare        municipiul Satu Mare  VI      III
32. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Salaj            municipiul Zalau      VII      IV
33. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Sibiu            municipiul Sibiu      VI       II
34. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Suceava          municipiul Suceava    VI       II
35. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Teleorman        municipiul Alexandria VI      III
36. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Timis            municipiul Timisoara  VI       II
37. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Tulcea           municipiul Tulcea     VI      III
38. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Vaslui           municipiul Vaslui     VII      IV
39. Intreprinderea comerciala de stat        municipiul Ramnicu    VI      III
      Valcea                                 Valcea
40. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Vrancea          municipiul Focsani    VI      III
41. Intreprinderea comerciala de stat
    pentru legume si fructe Bucuresti        municipiul Bucuresti  VI        I
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea
    legumelor si fructelor sectorul I        municipiul Bucuresti  VI        I
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI        I
     legumelor si fructelor sectorul 2
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI        I
     legumelor si fructelor sectorul 3
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 4
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 5
    - Sucursala comerciala pentru desfacerea municipiul Bucuresti  VI       II
     legumelor si fructelor sectorul 6
                                                                              

                                       


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 115/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 115 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu