Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 392 din 16 decembrie 1985

privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 77 din 27 decembrie 1985


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole prin reorganizarea Departamentului industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si a Departamentului pentru Contractarea, Achizitionarea si Pastrarea Produselor Agricole, care isi inceteaza activitatea.
    Art. 2
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole infaptuieste politica partidului si statului in domeniul industriei alimentare, precum si in domeniile construirii, preluarii si valorificarii fondului de stat de produse agricole vegetale si animale, al formarii si pastrarii rezervei de stat la produsele agroalimentare.
    Art. 3
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole indeplineste functia de organ central coordonator pentru activitatile din domeniul sau ce se desfasoara in unitati din subordinea altor organe centrale sau locale de stat, precum si a organizatiilor cooperatiste si obstesti.
    Art. 4
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole conduce, indruma si controleaza activitatea centralelor industriale si a celorlalte unitati din subordinea sa si raspunde, in calitate de titular de plan, de realizarea planului in domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si a hotararilor Consiliului de Ministrii.
    Art. 6

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 7
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole indeplineste, in principal, atributiile stabilite prin prezentul decret.

    SECTIUNEA I
    Atributii in domeniul industriei alimentare

    A. Cu privire la industrializarea produselor agricole vegetale si animale
    Art. 8
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole poarta intreaga raspundere cu privire la industrializarea produselor agricole vegetale si animale, in conditiile valorificarii superioare a materiilor prime, perfectionarii si modernizarii tehnologiilor de productie, in care scop:
    a) raspunde de realizarea sarcinilor din planul national unic de dezvoltare economico-sociala, la toti indicatorii stabiliti, precum si de elaborarea si aplicarea programelor de dezvoltare, din domeniul industriei alimentare;
    b) asigura si raspunde de dezvoltarea continua a activitatii de industrializare a produselor agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare si imbunatatirea calitatii acestora, in scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populatiei si a altor cerinte ale economiei nationale;
    c) raspunde de valorificarea superioara a materiilor prime agricole, introducerea de noi tehnologii, reducerea consumurilor specifice, folosirea rationala a capacitatilor de productie, introducerea unor metode avansate de organizare a productiei si a muncii, in vederea cresterii productivitatii muncii si a eficientei economice in unitatile de industrializare;
    d) elaboreaza studii si programe de dezvoltare ale industriei alimentare tinand seama de orientarile si tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic; elaboreaza proiectele planurilor anuale si de perspectiva, precum si programele speciale pe produse, grupe de produse si activitati, pe baza studiilor proprii si a propunerilor unitatilor subordonate;
    e) elaboreaza programe de folosire integrala si in conditii de eficienta sporita a capacitatilor de productie, urmarind utilizarea in tot cursul anului a utilajelor, instalatiilor si fortei de munca din unitatile industriale;
    f) raspunde de gospodarirea judicioasa a resurselor de carne din fondul de stat, de asigurarea productiei de carne si preparate din carne, precum si de valorificarea integrala si superioara a produselor si subproduselor animaliere, realizarea unei productii diversificate de produse si preparate din carne;
    g) controleaza regimul de taiere a animalelor din abatoare, indiferent de subordonare, si raspunde de respectarea prevederilor legii in ce priveste greutatea de taiere si numarul de animale destinate taierii, potrivit planului;
    h) ia masuri pentru dezvoltarea productiei de preparate culinare, prelucrate si preambalate, pe baza criteriilor de alimentatie stiintifica;
    i) raspunde de industrializarea laptelui, de valorificarea superioara a acestuia, de realizarea unor produse lactate cu valori nutritive diferentiate corespunzatoare cerintelor de alimentatie rationala a diferitelor categorii de consumatori;
    j) organizeaza, indruma si controleaza pescuitul in Marea Neagra si in oceane, piscicultura si pescuitul in apele interioare, potrivit legii, industrializarea pestelui si a celorlalte produse acvatice, imbunatatirea calitatii produselor prelucrate din peste prin respectarea stricta a tehnologiilor si a retetelor de fabricatie, sporirea cantitatilor de peste prelucrate si livrate in stare proaspata populatiei;
    k) asigura industrializarea griului si porumbului, organizeaza si raspunde de realizarea productiei de faina, piini, produselor de panificatie, patiserie, pastelor fainoase si biscuitilor intr-o larga structura sortimentala, de calitate superioara, urmarind gospodarirea judicioasa a materiilor prime;
    l) indruma si controleaza productia de sfecla de zahar, raspunde de realizarea productiei de zahar, produse zaharoase si de ulei; ia masuri pentru imbunatatirea continua a tehnologiilor de producere a zaharului si uleiului, in vederea obtinerii unor randamente superioare de fabricatie; asigura ridicarea nivelului calitativ al produselor zaharoase, imbunatatirea ambalarii si modul de prezentare a acestora;
    m) raspunde de industrializarea si valorificarea superioara a legumelor, cartofilor, fructelor si strugurilor sub forma de produse semiconservate si conservate, asigurand diversificarea permanenta a sortimentelor si imbunatatirea calitatii acestora; coordoneaza si raspunde de realizarea productiei de sucuri;
    n) asigura valorificarea, prin vinificatie, a productiei de struguri destinate industrializarii, urmarind aplicarea de tehnologii noi si imbunatatite care sa conduca la obtinerea de vinuri de calitati superioare; coordoneaza, indruma si da dispozitii obligatorii privind productia de bauturi alcoolice si indeplinirea sarcinilor catre fondul de stat; raspunde de realizarea productiei de bere, corespunzator cerintelor de consum; raspunde de industrializarea tutunului si asigura realizarea productiei de tutun si tigarete;
    o) raspunde de valorificarea superioara a resurselor agroalimentare de care dispune economia nationala, prin concentrarea productiei de preparate culinare in unitati specializate, precum si de organizarea pe principii industriale a productiei, prin amenajarea de fabrici de diferite capacitati care sa asigure necesarul de produse pentru unitatile comerciale alimentare, de alimentatie publica si consumurile colective;
    p) coordoneaza si da dispozitii obligatorii pentru productia si livrarea de faina,  malai,  produse de panificatie,  produse zaharoase si alte produse agroindustriale realizate de catre unitatile din subordinea organelor locale, acorda acestora asistenta tehnica de specialitate si exercita controlul activitatii morilor cu regim de macinis prestator;
    r) coordoneaza si sprijina dezvoltarea, in cadrul consiliilor unice agroindustriale, a capacitatilor noi industriale pentru valorificarea economica a resurselor de materii prime agricole; organizeaza actiuni de cooperare si asociere intre intreprinderile industriale si cooperativele agricole si dezvolta sectii ale intreprinderilor pe raza de activitate a consiliilor;
    s) coordoneaza elaborarea planului de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, de introducere a progresului tehnic pentru toate sectoarele de industrie alimentara, urmareste si asigura indeplinirea acestuia; raspunde de asimilarea de produse noi, conform programelor intocmite, modernizarea si automatizarea proceselor de productie, a celor cu volum mare de manopera, si de reducerea consumurilor de materii prime si materiale;
    s) elaboreaza si aplica noi tehnologii care asigura realizarea si folosirea inlocuitorilor de materii prime si materiale deficitare din import;
    t) colaboreaza, pe baza unor programe prioritare comune, cu unitatile de cercetare si productie din agricultura pentru gasirea de noi rase sau hibrizi de animale si plante, in scopul asigurarii industriei cu materii prime cu continut ridicat de substante utile si calitati optime de prelucrare;
    t) elaboreaza proiectele de tipizare a tehnologiilor si constructiilor pentru noile capacitati din toate sectoarele industriei alimentare, urmarind modul de aplicare a acestora de catre toti producatorii de bunuri alimentare, indiferent de subordonarea acestora;
    u) coordoneaza elaborarea si avizarea documentatiilor tehnice pentru toate produsele alimentare, urmarind cuprinderea in aceasta a conditiilor tehnice de calitate, compozitie, reguli si metode de verificare a calitatii, prescriptii speciale de ambalare, marcare si transport, precum si reguli speciale de protectie specifice conditiilor de clima si mediu ale tarilor in care urmeaza sa fie expediate, precum si alti parametri, potrivit legii;
    v) urmareste respectarea nivelului parametrilor de calitate din documentele tehnice pe care le elaboreaza si stricta aplicare a acestora, dupa aprobarea lor conform legii; asigura revizuirea periodica a parametrilor de calitate ai produselor in vederea aducerii lor la nivelul performantelor din tara sau pe plan mondial;
    z) organizeaza, indruma si coordoneaza utilizarea rationala si dezvoltarea retelei frigorifice din tara.
    Art. 9
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole este raspunzator unic pentru intreaga activitate de contractare, achizitionare si preluare a produselor agricole vegetale si animale la fondul de stat si la fondul de autoaprovizionare.
    Art. 10
    In calitatea sa de raspunzator unic pentru activitatea de achizitii, contractare si preluare a produselor agricole vegetale si animale, Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole poate da mandat Uniunii Centrale a Cooperativelor de Productie, Achizitii si Desfacere a Marfurilor de a efectua, prin unitatile acesteia, contractari si achizitii de produse agricole vegetale si animale. De asemenea, Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole poate da mandat si altor ministere si organe centrale pentru a efectua contractari si achizitii ale unora dintre produsele agricole.
    Art. 11
    Uniunea Centrala a Cooperativelor de Productie, Achizitii si Desfacere a Marfurilor, precum si celelalte organe centrale, raspund, in conformitate cu mandatul incredintat, impreuna cu Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, de indeplinirea integrala a sarcinilor de contractare si preluare a produselor agricole la fondul de stat.
    Unitatile care contracteaza si achizitioneaza produse agricole in cadrul mandatului primit vor incheia contracte economice de livrare cu unitatile beneficiare, pentru cantitatile prevazute in plan.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributii in domeniul construirii, pastrarii si valorificarii fondului de stat de cereale si plante tehnice

    A. Cu privire la constituirea fondului de stat de cereale si plante tehnice

    Art. 12
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole raspunde de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, in care scop:
    a) organizeaza si asigura incheierea contractelor cu unitatile agricole socialiste si alti producatori pentru livrarea cerealelor si plantelor tehnice la fondul de stat;
    b) controleaza baza materiala a contractelor de livrare la fondul de stat, amplasarea culturilor si cultivarea suprafetelor planificate, asigurarea si folosirea semintelor din soiuri si hibrizi cu insusiri biologice superioare, executarea, potrivit legii, a lucrarilor agricole - pregatirea solului, insamantarea in perioada optima, respectarea densitatilor, fertilizarea cu ingrasaminte naturale si chimice potrivit programului, combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor, intretinerea culturilor;
    c) colaboreaza cu Ministerul Agriculturii la efectuarea evaluarii productiilor de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, precum si la elaborarea proiectelor balantelor pentru aceste produse, in vederea realizarii integrale a fondului de stat;
    d) colaboreaza cu Ministerul Agriculturii la organizarea recoltarii cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase si ia masuri ca produsele destinate fondului de stat sa fie transportate si livrate cu prioritate la bazele de receptie;
    e) asigura preluarea integrala a cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase cer se livreaza la fondul de stat prin contractari si achizitii, a celor datorate statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, ca plata in natura pentru lucrarile executate cooperativelor agricole de productie si altor producatori, precum si a uiumurilor datorate pentru prestatiile de macinis.

    B. Cu privire la depozitarea si pastrarea cerealelor si plantelor tehnice
    Art. 13
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole raspunde de receptionarea, depozitarea si pastrarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase, in care scop:
    a) organizeaza, in mod corespunzator, bazele de receptie si spatiile de depozitare, asigurand receptionarea cantitativa si calitativa a produselor agricole, potrivit normelor legale;
    b) asigura receptionarea, depozitarea, conditionarea si conservarea produselor agricole;
    c) urmareste realizarea sarcinilor privind achizitiile de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase de la populatie de catre unitatile cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si controleaza modul in care aceste unitati depoziteaza si pastreaza produsele;
    d) controleaza si raspunde de starea calitativa si sanitara a produselor depozitate si ia masuri pentru evitarea oricaror pierderi si deprecieri.

    C. Cu privire la valorificarea cerealelor si plantelor tehnice
    Art. 14
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole raspunde de valorificarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase, in care scop:
    a) asigura livrarea produselor din fondul de stat si verifica utilizarea acestora potrivit destinatiilor stabilite prin plan; propune masuri de reducere a consumurilor si de economisire a produselor agricole;
    b) asigura livrarea la export a produselor agricole, la termenele si in conditiile stabilite prin contractele externe;
    c) controleaza si ia masuri pentru respectarea cu strictete a normelor legale privind transportul si comercializarea cerealelor;
    d) controleaza in unitatile de productie agricola respectarea destinatiilor productiei, stabilite prin balante, si preia la fondul de stat disponibilitatile nedeclarate;
    e) organizeaza si raspunde de evidenta intregii cantitati de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase din fondul de stat si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestui fond.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributii cu privire la formarea si pastrarea rezervei de stat de produse agroalimentare
    Art. 15
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole raspunde de formarea si pastrarea rezervei de stat de produse agroalimentare, in care scop:
    a) asigura acumularea in rezervele de stat a produselor agroalimentare necesare pentru satisfacerea eficienta si operativa a unor nevoi ale economiei nationale;
    b) intocmeste propuneri cu privire la nomenclatorul, nivelurile, stocurile minime, planurile anuale si de perspectiva de constituire a produselor agroalimentare rezerve de stat;
    c) planifica si coordoneaza activitatea de repartizare pe teritoriu, de depozitare, conservare si improspatare a produselor agroalimentare rezerve de stat;
    d) avizeaza propunerile ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat privind scoaterea, sub forma de imprumut sau definitiva, din stocurile rezervelor de stat, a unor cantitati de produse agro-alimentare;
    e) asigura integritatea si pastrarea caracteristicilor calitative ale produselor agroalimentare rezerve de stat, stabilind termenele de pastrare si luand masuri pentru improspatarea acestora;
    f) emite norme obligatorii cu privire la rezervele de stat de produse agroalimentare depozitate atat in unitatile din subordine, cat si in unitatile din subordinea ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat;
    g) propune construirea de capacitati de depozitare in concordanta cu ritmul de crestere a stocurilor de produse agroalimentare rezerve de stat si folosirea rationala a capacitatilor de depozitare existente;
    h) colaboreaza cu unitatile de cercetare de profil in vederea stabilirii conditiilor de depozitare pe timp indelungat si de conservare a produselor agroalimentare rezerve de stat;
    i) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, in vederea finantarii, constituirii si administrarii rezervelor de stat si a realizarii lucrarilor de investitii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Alte atributii
    Art. 16
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole mai indeplineste si urmatoarele atributii:
    a) asigura diversificarea productiei si ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor in scopul satisfacerii necesitatilor economiei nationale si cresterii competitivitatii lor pe piata internationala;
    b) raspunde de elaborarea si aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale si combustibili, ia masuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice si de forta de munca, asigura recuperarea si valorificarea resurselor materiale si energetice refolosibile;
    c) organizeaza intocmirea lucrarilor privind necesarul de materii prime, materiale si utilaje pentru unitatile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale, semifabricate si produse din competenta sa; elaboreaza balantele materiale pentru produsele la care este coordonator;
    d) raspunde de realizarea productiei planificate, precum si de indeplinirea celorlalti indicatori ce-i revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si bugetul de stat, precum si din programele speciale, informand periodic Consiliul de Ministri;
    e) indruma si coordoneaza activitatea de organizare a productiei si a muncii in unitatile subordonate; organizeaza activitatea de elaborare, aplicare si urmarire a normativelor si normelor de munca pentru toate categoriile de personal din sfera sa de activitate; promoveaza introducerea metodelor si tehnicii moderne in organizarea productiei si conducerea unitatilor economice;
    f) raspunde de dezvoltarea activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala in domeniul sau de activitate, in care scop:
    - intocmeste planul de export, face propuneri privind proportiile, structura si orientarea schimburilor comerciale in perspectiva si raspunde de realizarea sarcinilor de export ce ii revin, precum si a sarcinilor de cooperare economica internationala din domeniul sau de activitate;
    - organizeaza si coordoneaza activitatea de colaborare si cooperare economica, tehnica si stiintifica cu alte ministere si organe centrale din tara precum si cu partenerii din strainatate, in domeniul sau de activitate;
    - asigura si raspunde de aplicarea conventiilor si acordurilor internationale privitoare la activitatea ministerului; controleaza si asigura indeplinirea obligatiilor ce decurg din acestea;
    g) aproba notele de comanda pentru produse si tehnologii noi si modernizate din competenta sa, potrivit legii;
    h) stabileste necesarul de mijloace circulante pentru unitatile subordonate, potrivit normelor legale;
    i) analizeaza bilanturile si darile de seama periodice ale unitatilor subordonate si intocmeste pe cele care privesc activitatea pe intregul minister
    j) intocmeste si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala a ministerului si unitatile bugetare subordonate;
    k) exercita, potrivit legii, atributiile cu privire la preturi si tarife;
    l) raspunde de aplicarea politicii partidului si statului in problemele de personal si de retribuire a muncii, in care scop:
    - stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din ramura si subramurile sale de activitate si controleaza aplicarea acestora;
    - stabileste necesarul de personal in perspectiva si ia masuri pentru pregatirea acestuia, potrivit legii;
    - incadreaza personalul pentru aparatul propriu; numeste organele de conducere ale centralelor, unitatilor asimilate si ale celorlalte unitati direct subordonate, potrivit legii;
    - organizeaza si asigura perfectionarea pregatirii cadrelor de conducere si a specialistilor;
    - raspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea invatamantului cu cercetarea stiintifica si productia, coordonarea activitatilor unitatilor de invatamant cu dubla subordonare in domeniul intocmirii si realizarii planurilor anuale de cercetare, proiectare si de microproductie;
    - participa la elaborarea propunerilor privind perfectionarea elementelor sistemului de retribuire, organizand intocmirea de studii in acest scop;
    - asigura aplicarea unitara a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global, pentru ramura si subramurile coordonate;
    - stabileste, potrivit legii, masuri cu privire la protectia muncii si asigura cele mai bune conditii de munca pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, la unitatile din subordine;
    - stabileste masuri de ansamblu pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale personalului;
    m) raspunde de indeplinirea si a altor atributii, stabilite potrivit legii
    Art. 17
    In indeplinirea functiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole asigura:
    a) specializarea, profilarea si integrarea productiei la toate unitatile din cadrul ramurii;
    b) cooperarea intre toate unitatile din subordinea sa si cele ale altor organe centrale si locale;
    c) elaborarea, impreuna cu titularii de plan, a proiectului de plan in profil de ramura, urmarind dezvoltarea echilibrata a acesteia;
    d) indrumarea si controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizarii rationale a mijloacelor de productie, introducerii si extinderii tehnicii noi, asimilarii de produse noi si perfectionarii celor existente, ridicarii continue a calitatii produselor, cresterii productivitatii muncii si reducerii costurilor, in conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate;
    e) coordonarea, indrumarea si controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacitatilor de productie, precum si realizarea planului de constructii-montaj si reparatii capitale ale acestora.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 18
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectiva a activitatii operative a ministerului si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere al ministerului si biroul executiv al acestuia,, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 19
    Ministrul informeaza consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 20
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole are in conducerea sa un ministru, trei adjuncti ai ministrului si doi secretari de stat.
    Adjunctii ministrului si secretarii de stat se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
    Art. 21
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 22
    In cadrul Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole se organizeaza si functioneaza, potrivit Decretului nr. 78/ 1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe langa organele de conducere colectiva ale ministerului
    Art. 23
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia de achizitionare si industrializare a produselor animaliere;
    b) Directia de achizitionare si industrializare a produselor vegetale;
    c) Directia plan, finante-preturi;
    d) Directia tehnica pentru perfectionarea tehnologiilor si introducerea progresului tehnic in industria alimentara;
    e) Directia de investitii si mecano-energetica;
    f) Directia de comert exterior si cooperare economica internationala;
    g) Directia de aprovizionare si transport;
    h) Directia de organizare, personal, invatamant, retribuire;
    i) Inspectia de stat pentru industria alimentara si achizitionarea produselor agricole;
    j) Directia generala economica pentru achizitionarea produselor agricole;
    k) Oficiul juridic-arbitraj;
    l) Serviciul secretariat-administrativ.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de personal in aparatul ministerului sunt cele prevazute in anexa nr. 1* si anexa nr. 2*.
    Atributiile si normele de functionare ale compartimentelor prevazute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.
    Directia generala economica pentru achizitionarea produselor agricole functioneaza pe principiul autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridica si indeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, centralelor.
    Art. 24
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole are in subordinea sa centrale industriale si unitati asimilate acestora, intreprinderi, unitati de cercetare stiintifica, alte unitati, licee de specialitate si scoli profesionale pentru pregatirea cadrelor de specialitate.
    Art. 25
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole are in subordine directa unitatile prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 26
    Pentru coordonarea unitara a activitatii de industrializare si achizitionare a produselor agricole, in cadrul judetelor si al municipiului Bucuresti se organizeaza consilii pentru industrializarea si achizitionarea produselor agricole in subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Intreprinderile de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole sunt subordonate si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 28
    Pentru urmarirea realizarii fondului de stat in cadrul intreprinderilor de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole functioneaza compartimentul de imputerniciti ai statului, prevazut cu 1-2 posturi pentru fiecare consiliu unic agroindustrial de stat si cooperatist.
    Functia de imputernicit al statului se asimileaza cu functiile de inspector principal I si II din inspectoratele judetene pentru controlul calitatii produselor, prevazute in anexa nr. VI cap. IV lit. A pozitia 2 din Legea nr. 57/1974.
    Art. 29
    Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole se doteaza cu 4 autoturisme pentru transport persoane, pentru parcul comun propriu.
    Art. 30
    Personalul care trece de la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si de la Departamentul pentru Contractarea, Achizitionarea si Pastrarea Produselor Agricole la Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 31
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute in art. 21 din Decretul nr.162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 32
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplica, pana la 31 martie 1986, posturilor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 33
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune spre aprobare, in termen de 30 de zile de la data prezentului decret, pe baza propunerilor ministerelor interesate, modificarea indicatorilor de plan economici si financiari, precum si in volumul si structura bugetului de stat, cu influentele ce decurg din aplicarea prezentului decret.
    Art. 34
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 35
    Decretul nr. 420/1982 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Contractarea, Achizitionarea si Pastrarea Produselor Agricole, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

    ANEXA 1

    Transmisa celor interesati


    ANEXA 2

    Transmisa celor interesati

    ANEXA 3

                   UNITATILE
subordonate direct Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitiei Productiei Agricole
             I. Centrale industriale              II. Alte unitati
     1.Centrala industrializarii carnii     1.Intreprinderea de comert exteri-
   Bucuresti                               or "Prodexport"bucuresti
     2.Centrala industrializarii lapte-      2.Intreprinderea de comert exteri-
   lui Bucuresti                           or "Fructexport" Bucuresti
     3.Centrala industriala de morarit       3.Intreprinderea de transporturi
   si panificatie Bucuresti                internationale auto Bucuresti
     4.Centrala industriei zaharului         4.Intreprinderea "Siloz" Constan-
   si produselor zaharoase Bucuresti       ta-Port
     5.Centrala industriei uleiului          5.Intreprinderea-antrepriza "Fri-
   Bucuresti                               gotehnica"
    6.Centrala vinificarii, bauturilor       6.Institutul de chimie alimentara
   diferite si produselor spirtoase        Bucuresti
   Bucuresti
     7.Centrala pescuitului si indus-        7.Baza de aprovizionare pentru in-
   trializarii pestelui Bucuresti          dustria alimentara Bucuresti
     8.Centrala industrializarii tutu-       8.Centrul de organizare si calcul
   nului Bucuresti                         Bucuresti
     9.Trustul pentru producerea con-        9.Unitati scolare.
   servelor si sucurilor Bucuresti.

        III. Unitatile din subordinea Directiei generale economice pentru
                        achizitionarea produselor agricole
   ----------------------------------------------------------------------------
   nr.                                                 Sediul
   crt.          Denumirea               ------------------------------------
                                          localitatea            judetul
   ----------------------------------------------------------------------------
    1.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    comuna Afumati,
      duselor agricole Afumati            Sectorul agricol Ilfov     -
    2.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Alba               orasul Sebes               Alba
    3.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Arad               municipiul Arad            Arad
    4.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Arges              municipiul Pitesti         Arges
    5.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Bacau              municipiul Bacau           Bacau
    6.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Bihor              municipiul Oradea          Bihor
    7.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-                               Bistrita
      duselor agricole Bistrita-nasaud    municipiul Bistrita        Nasaud
    8.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Botosani           municipiul Botosani        Botosani
    9.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Brasov             municipiul Brasov          Brasov
   10.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Braila             municipiul Braila          Braila
   11.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Buzau              municipiul Buzau           Buzau
   12.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro                                Caras-
      duselor agricole Caras-severin      municipiul Resita          Severin
   13.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Calarasi           municipiul Calarasi        Calarasi
   14.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Cluj               Cluj-Napoca                Cluj
   15.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Constanta          Constanta                  Constanta
   16.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Covasna            Sfantu Gheorghe            Covasna
   17.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Dambovita           Targoviste                 Dambovita
   18.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Dolj               municipiul Craiova         Dolj
   19.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Galati             municipiul Galati          Galati
   20.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Giurgiu            municipiul Giurgiu         Giurgiu
   21.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Gorj               municipiul Targu-jiu       Gorj
   22.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Harghita           Miercurea-Ciuc             Harghita
   23.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Hunedoara          municipiul Deva            Hunedoara
   24.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Ialomita           municipiul Slobozia        Ialomita
   25.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Iasi               municipiul Iasi            Iasi
   26.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Maramures          Baia Mare                  Maramures
   27.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul Drobeta-
      duselor agricole Mehedinti          Turnu Severin              Mehedinti
   28.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Mures              Targu Mures                Mures
   29.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-    municipiul
      duselor agricole Neamt              Piatra-neamt               Neamt
   30.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Olt                municipiul Slatina         Olt
   31.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Prahova            municipiul Ploiesti        Prahova
   32.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Satu Mare          municipiul Satu Mare       Satu Mare
   33.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Salaj              municipiul Zalau           Salaj
   34.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Sibiu              municipiul Sibiu           Sibiu
   35.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Suceava            municipiul Suceava         Suceava
   36.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Teleorman          municipiul Alexandria      Teleorman
   37.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Timis              municipiul Timisoara       Timis
   38.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Tulcea             municipiul Tulcea          Tulcea

    ANEXA 4

    continuare Anexa 3
   39.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Vaslui               municipiul Vaslui        Vaslui
   40.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-      municipiul
      duselor agricole Valcea               Ramnicu Valcea           Valcea
   41.Intreprinderea de contractare,
      achizitionare si pastrare a pro-
      duselor agricole Vrancea              municipiul Focsani       Vrancea
   42.Oficiul ptr.tehnologia si controlul
      calitatii cerealelor si plantelor
      tehnice                               municipiul Bucuresti       
   43.Oficiul de calcul                     municipiul Bucuresti       SmartCity5

COMENTARII la Decretul 392/1985

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 392 din 1985
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu