E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 81 din 28 august 2003

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 31 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) active fixe - active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale si necorporale;
    b) active fixe necorporale - active fixe fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an;
    c) active fixe corporale - active fixe care indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoarea de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai mare de un an;
    d) active fixe necorporale in curs - active fixe necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;
    e) active fixe corporale in curs - active fixe corporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;
    f) amenajari la terenuri - lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrarile de acces, imprejmuirile si altele asemenea;
    g) diferente din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale si activelor fixe corporale in curs, care depaseste valoarea contabila;
    h) durata de viata utila - perioada pe parcursul careia se estimeaza ca se va utiliza activul supus amortizarii;
    i) conservare - scoaterea temporara din functiune a activelor fixe corporale in situatia in care nu pot fi utilizate in scopul pentru care au fost achizitionate sau in alte scopuri si care nu justifica efectuarea de cheltuieli de functionare;
    j) reevaluare - operatiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
    k) valoare amortizabila - valoarea contabila a activului fix ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile;
    l) valoare contabila - valoarea de inregistrare in contabilitate a activului fix la data intrarii in institutia publica.
    Art. 2
    (1) Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare, vor inventaria si vor reevalua activele fixe corporale si activele fixe corporale in curs, aflate in patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel incat rezultatele reevaluarii sa fie cuprinse in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2003.
    (2) Reevaluarea se efectueaza pe baza coeficientilor de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicati de Institutul National de Statistica.
    (3) Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de catre evaluatori autorizati in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 2004, rezultatele reevaluarii urmand a fi cuprinse in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2004.
    Art. 3
    Toate activele fixe corporale aflate in proprietatea publica si care in prezent sunt inregistrate in evidenta tehnic-operativa in unitati naturale sau natural-conventionale vor fi evaluate dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, si inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2005.
    Art. 4
    Nu sunt supuse reevaluarii:
    a) activele fixe corporale care au intrat in patrimoniul institutiilor publice in cursul anului 2003;
    b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normala de utilizare expirata;
    c) activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitate ca active fixe corporale;
    d) activele fixe corporale pentru care au fost intocmite documentele, dar nu s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate;
    e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de catre unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
    f) activele fixe corporale care au fost reevaluate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999.
    Art. 5
    In vederea reflectarii valorii reale, precum si a prezentarii prin situatiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale si necorporale aflate in patrimoniul institutiilor publice urmeaza sa fie supuse amortizarii in conditiile prezentei ordonante incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 6
    Activele fixe corporale si necorporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, supuse amortizarii, sunt destinate sa deserveasca activitatea acestora pe o perioada mai mare de un an si se consuma treptat.
    Art. 7
    (1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
    b) au o durata normala de utilizare mai mare de un an.
    (2) Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    (3) Pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinata pentru fiecare componenta.
    (4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotarare a Guvernului se pot corecta, in sensul majorarii sau reducerii acestora cu pana la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    Art. 8
    Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizarii:
    a) investitiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;
    b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca active fixe corporale. Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
    c) investitiile efectuate la activele fixe corporale in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la majorarea valorii acestora;
    d) amenajarile la terenuri.
    Art. 9
    Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, care nu se supun amortizarii, sunt urmatoarele:
    a) bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investitiile efectuate la acestea;
    b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica, a caror uzura fizica si morala se recupereaza prin tarif sau pret, potrivit legii;
    c) activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitate ca active fixe corporale;
    d) lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii;
    e) terenurile;
    f) bunurile din patrimoniul cultural national;
    g) bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;
    h) bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta.
    Art. 10
    Nu sunt considerate active fixe corporale:
    a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai activului fix corporal;
    b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale, indiferent de valoarea si de durata lor normala de utilizare;
    c) constructiile si instalatiile provizorii;
    d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, coloniile de albine, pasarile, cu exceptia celor pentru reproducere;
    e) padurile;
    f) prototipurile, atata timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;
    g) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare.
    Art. 11
    Activele fixe necorporale cuprind:
    a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau care sunt imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii;
    b) brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare;
    c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de institutii sau achizitionate de la terti;
    d) inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.
    Art. 12
    Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale se intelege:
    a) valoarea reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
    b) costul de achizitie pentru activele fixe corporale si necorporale procurate cu titlu oneros;
    c) costul de productie pentru activele fixe corporale si necorporale construite sau produse de institutiile publice;
    d) valoarea justa pentru activele fixe corporale si necorporale dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.
    Art. 13
    Prin valoarea de intrare a terenurilor se intelege:
    a) valoarea reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
    b) costul de achizitie pentru terenurile procurate cu titlu oneros;
    c) valoarea justa pentru terenurile dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.
    Art. 14
    Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate diferentele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale si necorporale, precum si sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din functiune.

    CAP. 2
    Regimul de amortizare si calcularea amortizarii

    Art. 15
    (1) Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale si necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.
    (2) Amortizarea liniara consta in includerea uniforma in cheltuielile institutiilor publice a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.
    (3) Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe.
    (4) Cota de amortizare se determina ca raport procentual intre 100 si durata normala de utilizare din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
    Art. 16
    (1) Amortizarea activelor fixe corporale si necorporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.
    (2) Amortizarea activelor fixe corporale date in concesiune sau cu chirie se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu.
    (3) Amortizarea investitiilor la activele fixe corporale inchiriate se recupereaza de catre institutiile publice care au efectuat investitiile, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz.
    Art. 17
    Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    Art. 18
    Brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin.
    Art. 19
    Programele informatice create de institutiile publice, achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    Art. 20
    Inregistrarile de reprezentatii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza.
    Art. 21
    In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale si necorporale scoase din functiune, valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice, integral, la momentul scoaterii din functiune.

    CAP. 3
    Scoaterea din functiune a activelor fixe

    Art. 22
    (1) Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.
    (2) La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz, in functie de subordonare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 23
    (1) Prevederile art. 2 se aplica in mod corespunzator si de catre persoanele juridice fara scop patrimonial pentru activele corporale aferente activitatilor fara scop patrimonial, inclusiv activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii si activitatilor economice.
    (2) Celelalte prevederi se aplica in mod corespunzator si de catre persoanele juridice fara scop patrimonial pentru activele corporale si necorporale aferente activitatilor fara scop patrimonial, inclusiv activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii.
    (3) Amortizarea activelor corporale si necorporale privind activitatile economice desfasurate de persoanele juridice fara scop patrimonial, potrivit legii, se face in continuare in conformitate cu reglementarile valabile pentru agentii economici.
    Art. 24
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 si 5 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 30 milioane lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre reprezentantii Curtii de Conturi, Ministerului Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
    Art. 25
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999;
    b) art. 20 alin. 2 si art. 21 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 81/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 81 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 81/2003
Hotărârea 773 2016
Hotărârea 709 2016
Hotărârea 110 2015
Legea 79 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
Ordonanţa 3 2005
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
Legea 493 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
Ordin 1487 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu