E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 39 2003 abrogat de articolul 200 din actul Ordonanţa 92 2003
Articolul 162 din actul Ordonanţa 39 2003 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Ordonanţa 39 2003 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 133 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 136 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 140 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 151 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 153 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 162 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 183 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 191 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 193 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 198 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 116 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 126 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 131 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 199 din actul Ordonanţa 39 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 203 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 212 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 218 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Ordonanţa 39 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 19 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 23 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 24 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 38 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 39 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 41 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 55 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 57 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 59 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 63 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 65 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 68 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 93 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 94 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 95 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 96 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 97 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 101 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Articolul 107 din actul Ordonanţa 39 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 358 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 39 din 30 ianuarie 2003

privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din  2 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. 1
    Obiectul colectarii creantelor bugetelor locale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta reglementeaza intr-un cadru unitar colectarea creantelor bugetelor locale, precum si celelalte proceduri de administrare a acestora, respectiv:
    a) procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impunere pentru impozitele si taxele locale;
    b) controlul fiscal in materia creantelor bugetelor locale;
    c) procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si masuri.
    (2) Activitatea de colectare prevazuta la alin. (1) consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetelor locale si a creantelor debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la bugetul local.
    Art. 2
    Stingerea creantelor bugetelor locale se realizeaza prin plata voluntara efectuata de catre debitor, prin executare silita ori prin alte modalitati intreprinse de catre creditorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 3
    (1) Constituie obiect al colectarii creantele bugetelor locale provenind din impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere.
    (2) Creantele prevazute la alin. (1) constituie integral venituri ale bugetelor locale.
    Art. 4
    Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetelor locale prevazute la art. 3, intocmit de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora sau de persoanele imputernicite potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) actul/documentul de impunere pentru obligatiile bugetare locale provenite din impozite, taxe locale si orice alte contributii, care se emite de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabila;
    b) declaratia sau documentul intocmit de contribuabil, prin care declara impozitul, taxa locala, contributia ori alte venituri ale bugetelor locale, in cazul obligatiilor bugetare locale care se stabilesc de catre acesta, potrivit legii;
    c) documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de compartimentele de specialitate in acest scop pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de contribuabil si cele legal datorate, inclusiv accesoriile, stabilite conform legii, cu privire la impozite, la taxe locale, la chirii, la redevente, la contributii si la oricare alte venituri ale bugetelor locale;
    d) documentul de plata sau actul pe care s-au anulat, conform legii, timbrele mobile fiscale pentru obligatiile la bugetul local, reprezentand taxe pentru prestarea unor servicii sau taxe de timbru;
    e) procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit de agentul constatator, in conditiile legii, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;
    f) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat, intocmit in baza acestor acte, in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante ale bugetelor locale, stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca, in cazul in care este implicata o institutie publica de interes local;
    g) procesul-verbal sau documentul prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru obligatii ale bugetelor locale reprezentand dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, stabilite de organele competente pe baza evidentelor proprii;
    h) dispozitia emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintele consiliului judetean in cazul solutionarii unei cai administrativ-jurisdictionale de atac sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste obligatia la plata creantelor bugetelor locale;
    i) alte documente emise de organele competente, prin care se constata si se individualizeaza creantele bugetelor locale.

    CAP. 2
    Autoritatile competente

    Art. 5
    Sunt competente sa gestioneze colectarea creantelor bugetelor locale autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, ori alte institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale.

    CAP. 3
    Obligatia si raspunderea la plata

    Art. 6
    (1) Platitor al obligatiei bugetare locale este debitorul sau persoana care, in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesorii ale acestora.
    (2) Pentru persoanele juridice cu sediul in Romania, care au sucursale si/sau puncte de lucru, platitor de obligatii bugetare locale este persoana juridica, atat pentru activitatea proprie, cat si in numele sucursalelor si/sau al punctelor de lucru, dupa caz.
    (3) Pentru sucursale si/sau puncte de lucru cu activitate in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, platitor de obligatii bugetare locale este sucursala si/sau punctul de lucru, dupa caz.
    Art. 7
    (1) In cazul in care obligatia bugetara locala nu a fost achitata de debitor, sunt obligati la plata sumei datorate, dupa caz, in conditiile legii, urmatorii:
    a) mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat;
    b) oricare dintre membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu debitorul persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul sau taxa locala, precum si oricare dintre mostenitorii aflati in indiviziune; in cazul amenzilor, acestea constituie obligatia personala a contravenientului;
    c) cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, dupa caz;
    d) persoana careia i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;
    e) persoana care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata;
    f) asociatii sau actionarii la societatea comerciala debitoare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) alte persoane, in conditiile legii.
    (2) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentei ordonante raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:
    a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, cumpara sau dobandesc in alt mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;
    b) administratorii, asociatii sau actionarii semnificativi, potrivit legii, si alte persoane care exercita ori au exercitat in mod legal administrarea si care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social.
    (3) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii sau persoanele care exercita sau au exercitat in mod legal administrarea societatii comerciale si care:
    a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii restante la bugetul local pe o perioada de 12 luni consecutive;
    b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silita;
    c) au instrainat bunurile, cu buna stiinta, inainte de inceperea executarii silite.
    Art. 8
    Raspunderea prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) se stabileste in conformitate cu procedura prevazuta de prezenta ordonanta.

    CAP. 4
    Termenele de plata

    Art. 9
    (1) Obligatiile bugetare locale sunt scadente la termenele prevazute in actele normative care le reglementeaza.
    (2) Pentru obligatiile la bugetul local care nu au prevazute termene scadente conform alin. (1) Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice sunt abilitate sa stabileasca, prin ordin comun, aceste termene.
    Art. 10
    (1) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite prin actele de control, sau obligatiile la bugetul local, stabilite prin procesul-verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere pe baza evidentei pe platitori, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:
    a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 inclusiv din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
    b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - finele lunii inclusiv, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
    (2) Actele de control prin care s-au stabilit diferente de obligatii la bugetele locale conform alin. (1) constituie si instiintare de plata de la data semnarii lor de catre debitor ori de la data comunicarii confirmate, dupa caz, conform legii.
    (3) Exercitarea de catre contribuabili a cailor de atac in conditiile prevazute la art. 190 - 199 nu suspenda obligatia acestora de plata. La cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, primarii/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintii consiliilor judetene vor dispune suspendarea obligatiei de plata a creantelor la bugetul local, pana la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate.
    (4) Garantia prevazuta la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, contract de gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege. Garantia se restituie sau se ridica, dupa caz, de catre organele competente numai in cazul in care contestatia a fost admisa.
    (5) Pentru obligatiile restante la bugetul local, esalonate sau amanate la plata, conform prevederilor legale, precum si pentru dobanzile datorate pe perioada esalonarii, respectiv a amanarii, termenele de plata se stabilesc in documentul prin care se acorda inlesnirea la plata.
    Art. 11
    In cazul in care termenul de plata al obligatiei la bugetul local expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

    CAP. 5
    Accesoriile creantelor bugetelor locale

    SECTIUNEA 1
    Dobanzi si penalitati de intarziere

    Art. 12
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor la bugetul local debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
    Art. 13
    (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei la bugetul local si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (2) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite de organele competente, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare locale, la care s-a stabilit diferenta, pana la data stingerii acesteia, inclusiv.
    (3) In cazul obligatiilor la bugetul local stinse prin compensare, data stingerii este data inregistrarii acestei operatiuni in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetelor locale respective de catre unitatile de trezorerie si contabilitate publica.
    (4) Dobanzile prevazute la alin. (1) se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate amanari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare locale restante.
    (5) Pentru obligatiile la bugetul local stinse prin executare silita dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire prevazut la art. 122. In cazul platii pretului in rate dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului, iar pentru suma ramasa de plata dobanda este datorata de catre cumparator.
    (6) Nu se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de orice fel, stabilite potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Plata cu intarziere a impozitelor, taxelor locale, contributiilor si a altor obligatii bugetare locale, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor de orice fel si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termen de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si/sau a penalitatilor.
    (2) Penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data inceperii procedurii de executare silita.
    (3) In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata obligatiilor bugetare locale, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a documentului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii valabilitatii acestora, conform legii.
    Art. 15
    (1) Pentru obligatiile la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil dobanzile se calculeaza pana la data incheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii.
    (2) Pentru obligatiile la bugetul local neplatite la termen atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment, daca aceasta a fost declansata inainte de inceperea procedurii de executare silita.
    Art. 16
    (1) Nivelul dobanzii se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale.
    (2) Cota penalitatilor de intarziere se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alte penalitati

    Art. 17
    (1) Nevirarea in termen de 30 de zile de la data scadentei a sumelor datorate cu titlu de obligatii bugetare locale calculate si retinute la sursa atrage sanctionarea cu o penalitate de 10% din aceste sume a celui obligat sa faca, potrivit legii, retinerea si virarea sumelor.
    (2) Penalitatea prevazuta la alin. (1) se aplica si platitorilor de venituri realizate in Romania de catre persoanele fizice si juridice, in cazul in care nu au retinut impozitul datorat, potrivit legii, de catre aceste persoane.
    Art. 18
    Sanctiunea prevazuta la art. 17 se aplica de catre organele competente, o singura data pentru aceeasi suma retinuta si nevirata, respectiv neretinuta, iar aceasta nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, conform legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dobanzi pentru sumele de restituit de la bugetul local

    Art. 19
    (1) Pentru sumele de restituit de la bugetul local platitorii au dreptul la dobanda dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de compensare, dupa caz.
    (2) Nivelul dobanzii prevazute la alin. (1) este egal cu nivelul dobanzii prevazute la art. 16 alin. (1). Dobanda se calculeaza si se plateste numai in lei si se suporta din acelasi buget local si acelasi venit bugetar din care trebuie sa se restituie ori sa se compenseze, dupa caz, sumele solicitate de catre platitori.

    TITLUL II
    Modalitati de stingere a obligatiilor bugetelor locale

    CAP. 1
    Dispozitii comune

    Art. 20
    Obligatiile de plata datorate de debitori, atat cele principale, cat si cele accesorii acestora, cum sunt dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile, se calculeaza si se platesc in lei.
    Art. 21
    (1) Creantele bugetelor locale se sting prin plata, compensare, executare silita, prescriptie, precum si prin alte modalitati prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Creditor bugetar local, in intelesul prezentei ordonante, este comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti, judetul, titulare ale codului de inregistrare fiscala, precum si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, prin reprezentantul legal al acestora, in calitate de ordonator principal de credite.

    CAP. 2
    Plata

    SECTIUNEA 1
    Mijloace de plata

    Art. 22
    (1) Plata obligatiilor la bugetul local se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa locala, chirie, redeventa, contributie sau alte venituri bugetare, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel, in urmatoarea ordine:
    a) obligatii stabilite prin acte de control cu termene de plata in anul curent, expirate;
    b) obligatii la bugetul local cu termene de plata in anul curent;
    c) accesoriile si penalitatile stabilite asupra obligatiilor pentru anul curent;
    d) obligatii la bugetul local reprezentand impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
    e) dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati aferente obligatiilor la bugetul local prevazute la lit. d);
    f) obligatii la bugetul local cu termene de plata viitoare.
    (2) In situatia in care debitorul nu efectueaza plata obligatiilor la bugetul local conform prevederilor alin. (1), creditorul bugetar local, prin compartimentul de specialitate, va proceda la stingerea obligatiilor bugetare pe care le administreaza, in conformitate cu ordinea de plata reglementata de prezenta ordonanta, si va instiinta despre aceasta debitorul in termen de 30 de zile de la data efectuarii stingerii.
    Art. 23
    (1) Plata obligatiei la bugetul local se face prin decontare bancara, mandat postal, in numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Banca Nationala a Romaniei stabilesc de comun acord mijloacele de plata autorizate care vor fi utilizate pentru plata obligatiilor bugetare locale prin decontare bancara.

    SECTIUNEA a 2-a
    Data platii

    Art. 24
    (1) In cazul platilor in numerar obligatia la bugetul local se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.
    (2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare locale cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data debitarii contului contribuabilului, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.
    (3) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului local, in termen de 48 de ore de la data debitarii contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobanzi si penalitati la nivelul celor prevazute la art. 14 alin. (1), la art. 16 si la art. 17 alin. (1), in favoarea creditorului bugetar local.

    CAP. 3
    Compensarea

    Art. 25
    Prin compensare se sting creantele bugetului local cu creantele debitorului, reprezentand sume de restituit de la bugetul local, prevazute la art. 3, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si cea de debitor al aceluiasi buget local.
    Art. 26
    (1) Compensarea obligatiilor la bugetul local datorate de debitor cu creantele acestuia se face de autoritatea competenta, la cererea debitorului, in termen de 30 de zile, sau din oficiu, la data constatarii sumelor virate in plus sau de restituit de la bugetul local.
    (2) Compensarea se va efectua cu obligatii la bugetul local datorate aceluiasi creditor bugetar local, indiferent de natura lor.
    (3) Organul competent va instiinta in scris debitorul despre masura compensarii luate potrivit alin. (1), in termen de 10 zile calendaristice de la data efectuarii operatiunii.
    Art. 27
    Compensarea se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) cu obligatii la bugetul local cu termene de plata in anul curent, expirate;
    b) cu obligatii la bugetul local reprezentand impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri ale bugetului local datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
    c) cu dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati aferente obligatiilor la bugetul local prevazute la lit. b);
    d) cu obligatii la bugetul local cu termene de plata viitoare, numai la cererea platitorului.

    CAP. 4
    Inlesniri la plata obligatiilor bugetare

    Art. 28
    (1) La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale competente ale acestora, pot acorda pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:
    a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;
    b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;
    c) esalonari la plata dobanzilor si/sau a penalitatilor de orice fel, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de esalonare;
    d) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de dobanzi si/sau penalitati de intarziere, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de amanare;
    e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii.
    (2) Procedura de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste prin acte normative speciale.
    Art. 29
    (1) Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.
    (2) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele fizice, garantia este:
    a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii bugetare locale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;
    b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.
    (3) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea si poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege.

    CAP. 5
    Instiintarea de plata

    Art. 30
    (1) Daca debitorul nu si-a platit obligatiile la bugetul local ori acestea nu au fost stinse in alt mod prevazut de prezenta ordonanta, organul de executare ii va transmite o instiintare de plata prin care i se notifica acestuia suma datorata.
    (2) In termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata debitorul urmeaza sa isi plateasca obligatiile restante sau sa faca dovada stingerii acestora.
    (3) Instiintarea de plata este act premergator executarii silite.

    TITLUL III
    Masuri asiguratorii

    Art. 31
    Masurile asiguratorii prevazute in prezentul titlu se dispun si se aduc la indeplinire prin procedura administrativa de catre creditorii bugetari.
    Art. 32
    Se vor dispune masuri asiguratorii de catre creditorii bugetari locali, prin reprezentantii legali ori imputerniciti ai acestora, inaintea inceperii procedurii de executare silita, atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.
    Art. 33
    Creditorul bugetar local, prin reprezentantul sau legal, poate dispune prin procedura administrativa, in temeiul unei dispozitii motivate, poprirea asiguratorie asupra veniturilor si/sau sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea debitorului, dupa caz, oriunde s-ar afla.
    Art. 34
    Masurile asiguratorii dispuse potrivit art. 33, precum si cele dispuse de instantele judecatoresti sau de alte organe competente se aduc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 35
    Masurile asiguratorii vor fi ridicate prin dispozitie motivata, emisa de reprezentantii legali ai creditorilor bugetari locali cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse.
    Art. 36
    Masurile asiguratorii dispuse atat de organele de executare, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 37
    (1) In cazul infiintarii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica pentru inscriere Biroului de carte funciara.
    (2) Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor celor care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispozitie ce ar interveni ulterior inscrierii prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
    Art. 38
    Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta bugetara locala, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de debitor in proprietate comuna cu terte persoane.
    Art. 39
    Impotriva actelor de infiintare si de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 124.

    TITLUL IV
    Executarea silita

    CAP. 1
    Dispozitii comune

    Art. 40
    (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile datorate bugetului local, organele de executare silita, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita potrivit prezentei ordonante.
    (2) Executarea silita a creantelor bugetului local se prescrie in conditiile prevazute la art. 138.
    (3) Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor bugetului local inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere si altor penalitati ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.
    (4) In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu.
    Art. 41
    (1) Executarea silita incepe prin comunicarea unei somatii in care i se notifica debitorului ca are obligatia sa efectueze plata sumelor datorate in termen de 15 zile sau sa faca dovada stingerii obligatiei la bugetul local, in caz contrar aplicandu-i-se modalitatile de executare silita prevazute de prezenta ordonanta. Somatia este insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu.
    (2) Somatia cuprinde:
    a) organul de executare emitent;
    b) datele de identificare a debitorului;
    c) data emiterii;
    d) numarul dosarului de executare;
    e) suma pentru care se incepe executarea silita;
    f) termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca obligatia prevazuta in titlul executoriu;
    g) indicarea consecintelor nerespectarii acesteia;
    h) semnatura si stampila organului de executare.
    (3) Somatia este obligatorie si se comunica debitorului dupa cum urmeaza:
    a) prin posta, la domiciliul sau la sediul debitorului, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
    b) prin executorii bugetari locali, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, care se aplica in mod corespunzator;
    c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura, ca urmare a instiintarii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;
    d) in cazul in care debitorii refuza primirea somatiei sau se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul social declarat al acestora, comunicarea somatiei se poate face si prin publicarea unui anunt in cotidiene locale ori centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emisa somatia pe numele debitorului si ca acesta este invitat sa plateasca in termen de 15 zile suma datorata. Dupa publicarea anuntului toate actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita sunt opozabile debitorului.
    (4) Dovada comunicarii somatiei potrivit alin. (3) se va inscrie de indata in evidentele organului de executare si va fi pastrata la dosarul de executare.
    Art. 42
    (1) Executarea silita se poate intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor bugetare si a cheltuielilor de executare.
    (2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
    Art. 43
    (1) Prin sechestrul aplicat asupra bunurilor mobile creditorul bugetar local dobandeste un drept de gaj, iar prin sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile creditorul bugetar local dobandeste un drept de ipoteca.
    (2) Dreptul de ipoteca confera creditorului bugetar local in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun.
    (3) Din momentul in care se indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea titlului executoriu la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, organizata la nivelul Oficiului registrului comertului, ori in cazul in care bunul se ia in posesie, creditorul bugetar local are prioritate fata de garantia reala a celorlalti creditori urmaritori asupra bunului mobil sau sumei in cauza.
    Art. 44
    (1) Procedura de executare silita se efectueaza din oficiu si, o data inceputa, se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta numai in cazurile si sub forma prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Executarea silita se suspenda:
    a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta de judecata sau de reprezentantul legal al creditorului bugetar local;
    b) de la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata;
    c) in alte cazuri prevazute de lege.
    (3) Executarea silita se intrerupe:
    a) la data declararii starii de insolvabilitate a debitorului;
    b) in alte cazuri prevazute de lege.
    (4) Executarea silita inceteaza:
    a) daca s-au stins integral creantele bugetului local prevazute in titlul executoriu, inclusiv dobanzile, penalitatile de orice fel, cheltuielile de executare, precum si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii;
    b) daca a fost desfiintat titlul executoriu;
    c) in alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 45
    De la data comunicarii aprobarii, pentru obligatiile bugetului local pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.
    Art. 46
    Inlesnirile la plata se acorda atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.

    SECTIUNEA 1
    Titlul executoriu

    Art. 47
    (1) Executarea silita a creantelor bugetelor locale se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prezentei ordonante, de organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul debitorul, persoana fizica sau juridica, ori unde acesta este luat in evidenta fiscala.
    (2) Actul emis potrivit alin. (1), in cuprinsul caruia s-a inscris creanta bugetului local, denumit titlu executoriu, va contine:
    a) antetul organului emitent;
    b) numele si prenumele sau denumirea debitorului;
    c) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare;
    d) domiciliul sau sediul debitorului, numarul de rol nominal unic, precum si orice alte date de identificare;
    e) cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate;
    f) temeiul legal al puterii executorii a titlului;
    g) data intocmirii titlului executoriu, stampila si semnatura organului de executare.
    (3) Pentru debitorii obligati in mod solidar la plata creantelor bugetului local se va intocmi un singur titlu executoriu.
    Art. 48
    (1) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creantele bugetelor locale, se transmit in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la emitere, spre executare silita, potrivit legii, organelor prevazute la art. 49.
    (2) Organul de executare va restitui de indata titlurile executorii organelor emitente, in cazul in care titlurile executorii emise de alte organe decat cele prevazute la art. 47 alin. (1) nu cuprind unul dintre urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele sau denumirea debitorului;
    b) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare;
    c) domiciliul sau sediul debitorului;
    d) cuantumul sumei datorate;
    e) temeiul legal;
    f) semnatura organului care le-a emis si dovada comunicarii acestora.
    (3) In cazul in care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de catre un alt organ, organul de executare ii va confirma primirea, in termen de 30 de zile calendaristice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organe de executare. Competente

    Art. 49
    (1) Creditorii bugetari locali, prin organele proprii sau alte organe ale administratiei publice locale, sunt abilitati sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita prevazuta de prezenta ordonanta.
    (2) Creantele bugetelor locale care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice de interes local, provenite din venituri proprii, precum si cele rezultate din raporturi juridice contractuale se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (3) Organele prevazute la alin. (1) si (2) sunt denumite in continuare organe de executare.
    (4) In cazul in care institutiile publice de interes local transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silita organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Nu intra sub incidenta alin. (4) titlurile executorii transmise organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea inregistrarii la totalul creantelor, organul de executare al autoritatii administratiei publice locale fiind coparticipant la executarea silita.
    Art. 50
    (1) Persoanele din cadrul organelor de executare abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit prezentei ordonante, sunt denumite executori bugetari locali.
    (2) Executorii bugetari locali se bucura de protectia legii si sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu ce le revin potrivit prezentei ordonante.
    (3) Executorul bugetar local este imputernicit in fata debitorului sau a tertilor prin legitimatia model ITL - 017 si delegatia semnata de conducatorul compartimentului de specialitate.
    Art. 51
    (1) Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul ori unde este luat in evidenta fiscala debitorul, dupa caz. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei masuri de executare asupra tertului poprit, indiferent de locul unde isi are sediul sau domiciliul.
    (2) Atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.
    (3) Organul de executare coordonator va sesiza in scris celelalte organe prevazute la alin. (1), comunicandu-le titlul executoriu in copie certificata, situatia debitorului, contul in care se vor vira sumele incasate, precum si orice alte date utile pentru identificarea debitorului si a bunurilor ori veniturilor urmaribile.
    Art. 52
    Cand se constata ca domiciliul sau sediul debitorului se afla in raza de competenta a altui organ de executare, titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii vor fi trimise acestuia, instiintandu-se, daca este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.
    Art. 53
    (1) Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui raza de competenta isi are domiciliul sau sediul ori este luat in evidenta fiscala debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile.
    (2) Organul de executare coordonator inscrie in intregime debitul in evidentele sale si ia masuri de executare silita, comunicand intregul debit fiecarui organ de executare in a carui raza de competenta domiciliaza sau isi au sediul ceilalti codebitori, aplicandu-se dispozitiile art. 51.
    (3) Organele de executare sesizate, carora li s-a comunicat debitul, dupa inscrierea acestuia intr-o evidenta nominala, vor lua masuri de executare silita si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate in contul debitorului, in termen de 10 zile de la realizarea acestora.
    (4) Daca organul de executare coordonator, care tine evidenta intregului debit, constata ca acesta a fost realizat prin actele de executare silita facute de el insusi si de celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat sa ceara in scris acestora din urma sa inceteze de indata executarea silita.
    Art. 54
    (1) Organele de executare au obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau a sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor urmaribile ale acestuia.
    (2) Daca debitorul nu este gasit la domiciliul sau la sediul cunoscut, organul de executare este obligat sa solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum si sa ceara relatii de la Oficiul registrului comertului ori de la orice alta persoana fizica sau juridica ori de la alte organe competente, in scopul stabilirii locului unde se afla debitorul si al obtinerii oricaror date detinute in legatura cu acesta.
    Art. 55
    (1) La cererea organului de executare, bancile, organele de politie, institutiile care gestioneaza registre publice sau altele asemenea ori alte persoane juridice sau fizice sunt obligate sa furnizeze de indata, in scris, datele si informatiile solicitate, in vederea aplicarii procedurii de executare silita, precum si pentru luarea altor masuri privind stingerea creantelor bugetare locale, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume.
    (2) Organele de executare sunt obligate sa asigure confidentialitatea informatiilor primite.
    Art. 56
    Organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice au obligatia sa dea concursul organelor de executare, la cererea acestora, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare silita.
    Art. 57
    (1) Bancile sunt obligate sa comunice organelor de executare locale datele de identificare a conturilor pe care le deschid sau le inchid titularii lor, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora, dupa caz. Aceasta comunicare se va face in primele 5 zile calendaristice ale fiecarei luni cu privire la conturile deschise sau inchise in luna anterioara. Comunicarea va fi adresata organului fiscal care a solicitat informatiile.
    (2) Procedurile privind transmiterea informatiilor precizate la alin. (1), prevazute la art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, sunt aplicabile si organelor de executare ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv in scopuri fiscale si cu respectarea obligatiei prevazute la art. 215.
    Art. 58
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin pentru aplicarea procedurii de executare silita executorii bugetari locali pot:
    a) sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin in pastrare venituri ori bunuri ale debitorului;
    b) sa intre in toate incaperile in care sa gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;
    c) sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
    (2) Executorul bugetar local poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instantei judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
    (3) Accesul executorului bugetar local in locuinta, in incinta de afaceri sau in orice alta incapere a debitorului, persoana fizica ori juridica, se poate efectua intre orele 6,00 - 20,00, in orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate de pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului va avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, in baza autorizatiei prevazute la alin. (2).
    Art. 59
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 58 alin. (1) si (3), executorul bugetar local poate sa patrunda in acestea in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) sunt aplicabile.
    Art. 60
    Pentru fiecare debitor aflat in executare silita se deschide un dosar de executare care cuprinde toate documentele incheiate in cadrul procedurii de executare silita.

    SECTIUNEA a 3-a
    Cheltuieli de executare

    Art. 61
    (1) Cheltuielile de orice fel ocazionate de efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului urmarit, daca legea nu prevede altfel. Conform dovezilor privind cheltuielile facute, suma ce urmeaza sa fie platita de catre debitor se stabileste de organul de executare prin proces-verbal, pe baza caruia se emite titlul executoriu potrivit prevederilor art. 47 alin. (1).
    (2) Cheltuielile de executare silita a creantelor bugetare locale se avanseaza de creditorii bugetari locali care au inceput procedura de executare silita, din bugetul local respectiv.
    (3) Cheltuielile de executare care nu au la baza documente care sa ateste ca au fost efectuate in scopul executarii silite nu sunt in sarcina debitorului urmarit.

    CAP. 2
    Modalitati de executare silita

    Art. 62
    Organele de executare vor folosi, succesiv sau concomitent, oricare dintre modalitatile de executare silita prevazute de prezenta ordonanta, daca legea nu prevede altfel.

    SECTIUNEA 1
    Executarea silita prin poprire

    Art. 63
    Sunt supuse executarii silite prin poprire, potrivit legii, orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului si/sau le vor detine tertii in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
    Art. 64
    Sumele ce reprezinta venituri ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi numai in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
    Art. 65
    (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi.
    (2) Poprirea nu este supusa validarii.
    (3) Poprirea infiintata anterior ca masura asiguratorie devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, facuta tertului poprit, si prin instiintarea despre aceasta a debitorului.
    (4) Tertul poprit este obligat ca, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea comunicarii ce i s-a facut potrivit alin. (1) si (3), sa instiinteze organul de executare daca datoreaza vreo suma de bani cu orice titlu debitorului.
    (5) Poprirea se considera infiintata la data la care tertul poprit, prin instiintarea trimisa organului de executare, confirma ca datoreaza sume de bani debitorului sau la data expirarii termenului prevazut la alin. (4).
    (6) Dupa infiintarea popririi tertul poprit este obligat sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul bugetar indicat de organul de executare local, comunicand totodata in scris despre existenta altor creditori, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume, in sarcina debitorilor ori creditorilor locali.
    (7) In cazul in care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit ii va anunta in scris despre aceasta pe creditori si va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. 118.
    Art. 66
    (1) Pentru stingerea creantelor la bugetul local debitorii detinatori de conturi bancare pot fi urmariti prin decontare bancara, prevederile art. 65 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, o data cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu, facuta debitorului potrivit art. 41, o copie certificata de pe acest titlu va fi trimisa la banca unde se afla deschis contul debitorului. Bancile au obligatia sa transmita organului de executare, in termenul prevazut la art. 65 alin. (4), si soldurile conturilor debitorului existente la data infiintarii popririi, in situatia in care sumele indisponibilizate sunt mai mici decat cele inscrise in titlurile executorii.
    (2) Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul.
    (3) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii potrivit alin. (1) sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.
    (4) Daca debitorul face plata in termenul prevazut in somatie, organul de executare va instiinta de indata in scris bancile pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. In caz contrar banca este obligata sa procedeze conform dispozitiilor alin. (3).
    (5) In situatia in care titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in contul debitorului.
    (6) Dispozitiile art. 65 alin. (7) se aplica in mod corespunzator.
    (7) Pentru realizarea obligatiilor prevazute in prezentul articol bancile nu pot percepe taxe, tarife, comisioane sau alte sume de la creditorii bugetari locali.
    Art. 67
    Bancile supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala si care efectueaza platile dispuse in limita incasarilor vor deconta zilnic cu prioritate sumele reprezentand obligatiile bugetelor locale cuprinse in ordinele de plata emise de debitori si/sau creantele bugetelor locale cuprinse in dispozitiile de incasare emise de organele de executare.
    Art. 68
    (1) Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu respecta dispozitiile art. 65 alin. (6) si (7) si ale art. 66, precum si in cazul in care invoca alte neregularitati in legatura cu drepturile si obligatiile partilor privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.
    (2) Judecata se face cu celeritate.
    (3) Pe baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate incepe executarea silita a tertului poprit in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 69
    (1) In cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul bugetar local, prin reprezentantul sau legal, poate dispune, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin decontare bancara.
    (2) O data cu cererea de suspendare debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite in vederea sechestrarii, sau alte garantii legale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Executarea silita a bunurilor mobile

    Art. 70
    (1) Executarea silita a bunurilor mobile ale debitorului se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, in temeiul unui titlu executoriu, chiar daca acestea se afla la un tert.
    (2) Tertul nu se poate opune sechestrarii unui bun al debitorului invocand un drept de gaj ori un privilegiu pe care il are asupra bunurilor.
    (3) Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege.
    (4) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca masura asiguratorie nu este necesara o noua sechestrare, prevederile art. 36 fiind aplicabile.
    (5) Executorul bugetar local, la inceperea executarii silite, este obligat sa verifice daca bunurile prevazute la alin. (4) se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau degradate, precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creantei.
    Art. 71
    (1) In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii acestuia, precum si familiei sale:
    a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, precum si cele strict necesare exercitarii profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole, cum sunt: uneltele, semintele, ingrasamintele, furajele si animalele de productie si de lucru;
    b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
    c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta;
    d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarna;
    e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;
    f) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale.
    (2) Bunurile debitorului persoana fizica, necesare desfasurarii activitatii de comert, nu sunt exceptate de la executare silita.
    Art. 72
    (1) Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar local, care incheie un proces-verbal de sechestru.
    (2) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
    a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul;
    b) numele si prenumele executorului bugetar local care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;
    c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;
    d) temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;
    e) sumele datorate pentru a caror executare se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;
    f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore care locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;
    g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului bugetar, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;
    h) mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul bugetar nu a putut evalua bunul deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate;
    i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane, pentru bunurile sechestrate;
    j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;
    k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;
    l) mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile bugetare locale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;
    m) semnatura executorului bugetar local care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul bugetar local va mentiona aceasta imprejurare.
    (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori la sediul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand, cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare.
    Art. 73
    (1) De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, potrivit art. 72, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa.
    (2) Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
    Art. 74
    (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare ori de executorul bugetar local, dupa caz, sau vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca exista pericol de substituire sau de degradare, executorul bugetar local poate aplica sigiliul asupra bunurilor.
    (2) In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte din metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi lucratoare, la unitatile specializate.
    (3) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.
    (4) In cazul in care custodele este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, organul de executare ii va stabili acestuia o remuneratie, tinand seama de activitatea depusa.
    Art. 75
    In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei bugetare locale si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata o data cu comunicarea somatiei.
    Art. 76
    (1) In vederea valorificarii, organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.
    (2) Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei bugetare locale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.
    (3) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, ca au fost substituite sau degradate, executorul bugetar local incheie un proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor facute conform alin. (2) se va incheia procesul-verbal de sechestru.
    (4) Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
    Art. 77
    (1) Executorul bugetar local care constata ca bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta in procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal va declara sechestrate, cand este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.
    (2) Bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru incheiate anterior se considera sechestrate si in cadrul noii executari silite.
    Art. 78
    In cazul in care executorul bugetar local constata ca in legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit fapte care pot constitui infractiuni, va consemna aceasta in procesul-verbal de sechestru si va sesiza de indata organele de urmarire penala competente.

    SECTIUNEA a 3-a
    Executarea silita a bunurilor imobile

    Art. 79
    (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului.
    (2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul.
    Art. 80
    (1) In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de acesta si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor bugetare locale rezultate din savarsirea de infractiuni, precum si in cazul stabilirii raspunderii asociatilor si/sau administratorilor societatilor comerciale debitoare.
    Art. 81
    Executorul bugetar local care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 72 si 73 fiind aplicabile.
    Art. 82
    Sechestrul aplicat in temeiul art. 81 constituie ipoteca legala.
    Art. 83
    Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de indata Biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Inregistrarea inscriptiei ipotecare este exonerata de la plata oricarei taxe.
    Art. 84
    Biroul de carte funciara va comunica, in termen de 5 zile lucratoare, gratuit, organelor de executare, la cererea acestora, celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.
    Art. 85
    Creditorii debitorului, altii decat titularii drepturilor mentionate la art. 84, sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la inscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil in evidentele de publicitate imobiliara, sa comunice in scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.
    Art. 86
    (1) La intocmirea procesului-verbal de sechestru si in tot cursul executarii silite organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.
    (2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alta persoana fizica sau juridica.
    (3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate potrivit alin. (1) la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.
    (4) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, organul de executare ii va fixa o remuneratie, tinand seama de activitatea depusa.
    Art. 87
    (1) Dupa primirea procesului-verbal de sechestru prevazut la art. 81, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a obligatiei la bugetul local, inclusiv cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni.
    (2) De la data aprobarii cererii debitorului executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.
    (3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni.
    (4) Daca debitorul persoana juridica caruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silita sau isi provoaca insolvabilitatea, se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 7 alin. (3) lit. b).

    SECTIUNEA a 4-a
    Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

    Art. 88
    (1) Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante privind bunurile imobile.
    (2) Pentru executarea silita a recoltelor si fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentei ordonante privind bunurile mobile.
    Art. 89
    Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor, asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.

    SECTIUNEA a 5-a
    Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

    Art. 90
    Bunurile mobile si/sau imobile proprietate a debitorului pot fi valorificate in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute mai rapid ori in conditii mai avantajoase.
    Art. 91
    Pentru executarea silita a bunurilor prevazute la art. 90 organul de executare va proceda la sechestrarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 92
    Prevederile art. 70 - 89 privind executarea silita a bunurilor mobile si imobile, precum si ale art. 111 privind vanzarea bunurilor imobile cu plata pretului in rate se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Valorificarea bunurilor mobile si imobile

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 93
    (1) Daca obligatia la bugetul local nu este platita in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, instanta judecatoreasca a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii.
    (2) In scopul valorificarii bunurilor, pentru evaluarea acestora organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens.
    (3) Atunci cand considera necesar, organul de executare poate proceda la actualizarea pretului de evaluare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
    Art. 94
    (1) Pentru a realiza executarea silita cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama atat de interesul legitim si imediat al creditorului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit, organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si care, fata de datele concrete ale cauzei, se dovedeste a fi mai eficienta.
    (2) In sensul alin. (1) se poate proceda la valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile prin:
    a) intelegerea partilor;
    b) vanzare directa;
    c) vanzare la licitatie;
    d) vanzare in regim de consignatie, numai in cazul bunurilor mobile;
    e) alte modalitati admise de lege.
    (3) Vanzarea bunurilor sechestrate se face numai dupa implinirea termenului prevazut la art. 93, fara efectuarea altei formalitati.
    (4) Vanzarea se poate face imediat dupa sechestrarea bunurilor, daca acestea sunt supuse pericolului degradarii sau alterarii, dupa caz.
    (5) Daca din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti data, locul sau ora vanzarii directe ori la licitatie a fost schimbata de organul de executare, se vor face alte anunturi, potrivit art. 97 si 98.
    Art. 95
    (1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus.
    (2) Pretul propus de cumparator nu poate fi mai mic decat pretul de evaluare.
    (3) Organul de executare, dupa analiza propunerilor prevazute la alin. (1), va comunica aprobarea, indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului va fi virat de cumparator.
    (4) Indisponibilizarea prevazuta la art. 73 se ridica dupa creditarea contului bugetar mentionat la alin. (3).
    Art. 96
    (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in cazul in care, inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie ori pe parcursul acesteia sau dupa finalizarea ei, daca bunul nu a fost vandut, o persoana ofera cel putin pretul de evaluare, dispozitiile art. 97 si 98 fiind aplicabile in mod corespunzator.
    (2) Vanzarea directa se realizeaza prin incheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate si care va cuprinde elementele prevazute la art. 112 sau 113, dupa caz.
    (3) In cazul in care organul de executare inregistreaza in conditiile prevazute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul persoanei care ofera cel mai mare pret fata de pretul de evaluare.
    Art. 97
    (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.
    (2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie sau intr-un cotidian local ori in pagina de Internet, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.
    (3) Totodata, despre data, ora si locul licitatiei vor fi instiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit.
    Art. 98
    Anuntul privind vanzarea cuprinde urmatoarele:
    a) denumirea si sediul organului de executare;
    b) numarul dosarului de executare;
    c) numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;
    d) bunurile care se ofera spre vanzare si descrierea lor sumara;
    e) pretul de evaluare ori pretul de pornire al licitatiei, in cazul vanzarii la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vanzare;
    f) indicarea, daca este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care greveaza bunurile;
    g) data, ora si locul vanzarii;
    h) invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare;
    i) invitatia pentru toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;
    j) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, in cazul vanzarii prin licitatie, pana la termenul de vanzare, o taxa de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei;
    k) data afisarii anuntului privind vanzarea;
    l) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare.
    Art. 99
    (1) Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.
    (2) Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.
    Art. 100
    (1) Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
    a) oferta de cumparare;
    b) dovada depunerii taxei de participare;
    c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
    d) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
    e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
    f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
    g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.
    (2) Participantii la licitatie pot formula oferte de cumparare superioare pretului de pornire al licitatiei.
    Art. 101
    (1) Pretul de pornire al licitatiei este, dupa caz, pretul de evaluare diminuat cu 10% pentru prima licitatie, cu 30% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.
    (2) Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior celui prevazut la alin. (1), iar in caz contrar va incepe de la acest din urma pret.
    (3) Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decat pretul de pornire.
    (4) In cazul prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia poate sa il declare adjudecatar, daca acesta ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei.
    Art. 102
    (1) Taxa de participare se plateste in lei la casieria organului de executare sau la unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica si reprezinta 10% din pretul de pornire al licitatiei.
    (2) In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 109, organul de executare va dispune in scris restituirea taxei de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se retine in contul pretului.
    (3) Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul, retinandu-se in contul organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor de executare.
    Art. 103
    Vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizata de o comisie numita in conditiile stabilite de organul de executare, care este condusa de un presedinte.
    Art. 104
    (1) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prevazute la art. 100 alin. (1) si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.
    (2) Comisia de licitatie este constituita din 3 persoane numite prin dispozitie de catre reprezentantul legal al creditorului bugetar local.
    (3) Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care presedintele comisiei anunta obiectul licitatiei, precum si modul de desfasurare a acesteia.
    Art. 105
    La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul bugetar va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor scrise primite pana la data prevazuta la art. 100.
    Art. 106
    Daca la prima licitatie nu s-au prezentat ofertanti sau nu s-a obtinut cel putin pretul de pornire al licitatiei conform art. 101, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a doua licitatii.
    Art. 107
    (1) In cazul in care nu s-a obtinut pretul de pornire nici la a doua licitatie ori nu s-au prezentat ofertanti, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a treia licitatii.
    (2) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 55% din pretul de evaluare.
    Art. 108
    Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii, conform prevederilor art. 97 si 98.
    Art. 109
    (1) Dupa licitarea fiecarui bun se va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei.
    (2) In procesul-verbal prevazut la alin. (1) se vor mentiona:
    a) denumirea si sediul organului de executare;
    b) numele si prenumele sau denumirea debitorului si ale cumparatorului;
    c) domiciliul sau sediul debitorului si cumparatorului;
    d) numarul dosarului de executare;
    e) bunurile adjudecate, pretul la care bunul a fost adjudecat si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;
    f) toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant;
    g) situatiile in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.
    Art. 110
    (1) Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar, imediat sau prin decontare bancara in cel mult 15 zile de la data adjudecarii.
    (2) Daca adjudecatarul nu plateste pretul in termenul prevazut la alin. (1), procedura vanzarii la licitatie se va relua, de la momentul intreruperii ei, in termen de 5 zile, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret.
    (3) Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.
    (4) Daca la urmatoarea licitatie bunul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.
    Art. 111
    (1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile, cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare al bunului imobil si cu plata unei dobanzi stabilite conform prezentei ordonante. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in rate.
    (2) Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii stabilite.
    (3) In cazul neplatii avansului prevazut la alin. (1), dispozitiile art. 110 se aplica in mod corespunzator.
    (4) Suma reprezentand dobanda nu stinge creantele bugetelor locale pentru care s-a inceput executarea silita.
    Art. 112
    (1) In cazul vanzarii bunurilor imobile, dupa plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 111 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara.
    (2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) denumirea si sediul organului de executare;
    b) numarul dosarului de executare;
    c) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;
    d) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumparatorului;
    e) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare al debitorului si al cumparatorului;
    f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;
    g) modalitatea de plata a diferentei de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;
    h) datele de identificare a bunului;
    i) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate si ca poate fi inscris in Cartea funciara;
    j) mentiunea ca pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;
    k) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;
    l) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.
    (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de executare coordonator si cumparatorului.
    (4) Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, in cazul vanzarii cu plata in rate, Biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii stabilite.
    (5) In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste restul de pret in conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate, in baza titlului executoriu emis in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 113
    (1) In cazul vanzarii bunurilor mobile, dupa plata pretului executorul bugetar intocmeste un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.
    (2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde:
    a) denumirea si sediul organului de executare;
    b) numarul dosarului de executare;
    c) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;
    d) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumparatorului;
    e) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare al debitorului si al cumparatorului;
    f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;
    g) datele de identificare a bunului;
    h) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate;
    i) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;
    j) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.
    Art. 114
    (1) Daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin modalitatile prevazute la art. 94, organul de executare va repeta procedura de licitatie cel putin o data pe an in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
    (2) In cazul in care bunurile nu au fost valorificate conform alin. (1), ele vor putea fi valorificate prin celelalte forme de vanzare ori se vor putea restitui debitorului. O data cu restituirea bunurilor imobile se va lua masura radierii inscriptiei ipotecare.
    (3) Atat timp cat, potrivit alin. (1), poate avea loc reluarea procedurii de licitatie, se mentine indisponibilizarea bunului, dispusa potrivit art. 73 si 81, dupa caz. In aceeasi perioada organul de executare va putea, dupa caz, sa ia masura numirii, mentinerii ori schimbarii administratorului-sechestru sau va putea proceda la valorificarea bunului imobil in orice alt mod admis de lege.
    (4) In cazul in care debitorii ale caror bunuri sunt sechestrate si urmeaza sa li se restituie in conformitate cu alin. (2) si-au mutat domiciliul sau sediul social declarat si nu pot fi identificati la noul domiciliu sau sediu ori asociatii sau actionarii au plecat din tara, aceste bunuri vor fi pastrate pana la implinirea unui termen de 6 luni, dupa care sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil.
    Art. 115
    In cazul in care prin executarea silita efectuata nu s-au realizat obligatiile stabilite in sarcina debitorului, organul de executare va intocmi un proces-verbal in care va consemna atat sumele incasate, cat si sumele care nu au fost recuperate.
    Art. 116
    (1) In tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile ale debitorului persoana juridica, inclusiv in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de licitatie in conditiile art. 114 alin. (1), obligatiile fata de bugetul local pot fi stinse, la cererea debitorului si cu aprobarea consiliului local sau judetean, prin trecerea in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile supuse executarii silite.
    (2) De la data depunerii cererii de catre debitor pana la data intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale sau pana la luarea hotararii de catre consiliul local sau judetean, in caz de respingere a cererii, bunul imobil ramane indisponibilizat potrivit art. 73.
    (3) Procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale a bunului imobil constituie titlu de proprietate. Operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al darii in plata, este scutita de taxa pe valoarea adaugata.
    (4) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale conform alin. (1) pot fi date in administrare in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita

    Art. 117
    (1) Suma realizata dupa inceperea executarii silite reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa emiterea somatiei, prin orice modalitate prevazuta de prezenta ordonanta.
    (2) Creanta bugetara locala inscrisa in titlul executoriu se stinge cu suma realizata conform alin. (1), in ordinea vechimii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia.
    (3) Daca suma ce reprezinta atat creanta bugetara, cat si cheltuielile de executare este mai mica decat suma realizata prin executare silita, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 27, sau se restituie, la cerere, debitorului.
    Art. 118
    (1) In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele prevazute la art. 49 vor proceda la distribuirea sumei, potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:
    a) creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;
    b) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;
    c) creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
    d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    e) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;
    f) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;
    g) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;
    h) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
    i) alte creante.
    (2) Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata din executare se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.
    Art. 119
    (1) Creditorii bugetari locali care au un privilegiu prin efectul legii si care indeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate la distribuirea sumei rezultate din vanzare fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.
    (2) Accesoriile creantei principale prevazute in titlul executoriu vor urma ordinea de preferinta a creantei principale.
    Art. 120
    (1) In cazul vanzarii bunurilor grevate printr-un drept de gaj, ipoteca sau alte drepturi reale, despre care a luat cunostinta in conditiile art. 76 alin. (4) si ale art. 84, organul de executare este obligat sa ii instiinteze din oficiu pe creditorii in favoarea carora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.
    (2) Creditorii care nu au participat la executarea silita pot depune titlurile lor, in vederea participarii la distribuirea sumelor realizate prin executare silita, numai pana la data intocmirii de catre organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.
    Art. 121
    Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se va face numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, cand organul de executare va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu instiintarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.
    Art. 122
    (1) Cu privire la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita executorul bugetar va intocmi de indata un proces-verbal, care se va semna de toti cei prezenti la aceasta.
    (2) Cel nemultumit de modul in care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita poate cere executorului bugetar sa consemneze in procesul-verbal obiectiile sale.
    Art. 123
    Dupa intocmirea procesului-verbal prevazut la art. 122 alin. (1) nici un creditor nu mai este in drept sa ceara sa participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita.

    TITLUL V
    Contestatia la executarea silita

    Art. 124
    (1) Cei interesati pot face contestatie impotriva oricarui act de executare silita efectuat cu incalcarea prevederilor prezentei ordonante de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.
    (2) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o procedura care sa prevada posibilitatea ca instanta competenta sa se pronunte asupra acestuia.
    Art. 125
    (1) Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:
    a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;
    b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;
    c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.
    (2) Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.
    (3) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. (2) nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.
    Art. 126
    Contestatia se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului de executare.
    Art. 127
    (1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de catre persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la casieria organului de executare sau la unitatea teritoriala a trezoreriei statului.
    (2) Dovada privind plata cautiunii prevazute la alin. (1) va insoti in mod obligatoriu contestatia debitorului, fara de care aceasta nu va putea fi inregistrata.
    (3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecatorul de serviciu la data inregistrarii contestatiei.
    Art. 128
    La judecarea contestatiei instanta va cita si organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmarite ori, in cazul executarii prin poprire, isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.
    Art. 129
    La cererea partii interesate instanta poate decide, in cadrul contestatiei la executare, asupra impartirii bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane.
    Art. 130
    (1) Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi, anularea sau lamurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.
    (2) In cazul anularii actului de executare contestat sau al incetarii executarii insesi si anularii titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeasi hotarare sa i se restituie celui indreptatit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din retinerile prin poprire.
    (3) In cazul respingerii contestatiei contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.

    TITLUL VI
    Procedura in caz de insolvabilitate si prescriptia

    CAP. 1
    Insolvabilitatea

    Art. 131
    (1) Obligatiile bugetare locale urmarite de organele de executare pot fi scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorul respectiv se gaseste in stare de insolvabilitate.
    (2) Procedura de insolvabilitate este aplicabila in urmatoarele situatii:
    a) debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile;
    b) cand dupa incetarea executarii silite pornite impotriva debitorului raman debite neachitate;
    c) debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere;
    d) debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile;
    e) cand, potrivit legii, debitorul persoana juridica isi inceteaza existenta si au ramas neachitate obligatii bugetare.
    (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile debitorilor in cazul in care nu exista persoane responsabile potrivit art. 7.
    Art. 132
    In cazurile in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile dupa declararea starii de insolvabilitate, organele de executare vor lua masurile necesare de redebitare a sumelor si de executare silita.
    Art. 133
    (1) Organul de executare este in drept ca pentru creantele bugetului local, datorate de comerciantii societatii comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugaresti sau persoane fizice, sa ceara instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile legii.
    (2) Cererile organelor prevazute la art. 49 alin. (1) privind inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului se vor inainta instantelor judecatoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.
    Art. 134
    (1) Masurile intreprinse de organele de executare in conditiile prezentei ordonante nu se suspenda ca urmare a declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului.
    (2) In vederea executarii silite a bunurilor urmarite autoritatile administratiei publice locale pot solicita judecatorului-sindic luarea in posesie a acestora. Judecatorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul sa predea autoritatilor administratiei publice locale bunul in vederea valorificarii.
    Art. 135
    In cazuri exceptionale, pentru motive temeinice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, prin hotarare, Guvernul poate aproba anularea unor categorii de obligatii bugetare.
    Art. 136
    In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat obligatiile bugetare supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.

    CAP. 2
    Prescriptia si dreptul de a cere executarea silita

    Art. 137
    Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita privind o creanta a bugetului local incep la data incheierii anului financiar in care a luat nastere acest drept.
    Art. 138
    (1) Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului financiar in care a luat nastere acest drept.
    (2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor bugetare provenind din amenzi contraventionale.
    Art. 139
    Termenul de prescriptie prevazut la art. 138 se suspenda:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) in cazurile si in conditiile in care suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta judecatoreasca sau de alt organ competent;
    c) pe perioada respectarii amanarii sau esalonarii platii obligatiei bugetare acordate ca urmare a inlesnirilor la plata dispuse prin lege, hotarare a Guvernului ori aprobate de organul competent;
    d) cat timp debitorul, cu rea-credinta, isi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silita;
    e) in alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 140
    Termenul de prescriptie prevazut la art. 138 se intrerupe:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;
    c) pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare silita;
    d) pe data intocmirii, in conditiile prezentei ordonante, a actului de constatare a insolvabilitatii debitorului;
    e) in alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 141
    Sumele achitate de debitor in contul unor obligatii bugetare, dupa indeplinirea termenului de prescriptie, nu se restituie.
    Art. 142
    Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor privind obligatiile bugetelor locale se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului financiar in care a luat nastere dreptul la compensare sau restituire.
    Art. 143
    Daca organul de executare constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor bugetelor locale, acesta va proceda la incetarea masurilor de realizare si la scaderea acestora din evidenta analitica pe platitori.

    TITLUL VII
    Restituirea sumelor achitate in plus

    Art. 144
    (1) Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:
    a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
    b) cele platite in plus fata de obligatia bugetara locala;
    c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
    d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
    e) cele stabilite prin hotarari sau decizii ale organelor jurisdictionale ori administrative;
    f) cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 118;
    g) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, precum si cautiunea depusa in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1), dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.
    (2) In cazul restituirii sumelor in valuta confiscate, aceasta se realizeaza conform legii, in lei la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea.
    Art. 145
    Daca debitorul inregistreaza obligatii ale bugetului local restante, sumele prevazute la art. 144 se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentei ordonante.
    Art. 146
    (1) In cazul in care suma de restituit este mai mica decat obligatiile la bugetul local restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta sumei de restituit.
    (2) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatii restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta acestor obligatii restante, diferenta rezultata restituindu-se debitorului.

    TITLUL VIII
    Stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul

    Art. 147
    (1) Raspunderea persoanelor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3) se va stabili potrivit dispozitiilor alin. (2) si (3) din prezentul articol, respectiv ale art. 148 - 150.
    (2) In scopul prevazut la alin. (1) organul de executare va intocmi un proces-verbal in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza. Procesul-verbal se va supune spre aprobare conducerii organului de executare.
    (3) Pe baza procesului-verbal aprobat potrivit alin. (2) se va intocmi titlul de creanta privind obligatia la plata a persoanei raspunzatoare potrivit art. 7, care va cuprinde:
    a) antetul organului emitent;
    b) numele si prenumele sau denumirea persoanei responsabile, obligata la plata obligatiei bugetare locale a debitorului principal; codul unic de inregistrare si/sau codul numeric personal; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;
    c) numele si prenumele sau denumirea debitorului principal; codul unic de inregistrare si/sau codul numeric personal; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;
    d) cuantumul si natura sumelor datorate;
    e) termenul in care responsabilul este obligat la plata obligatiei bugetare locale a debitorului principal;
    f) temeiul legal si motivele in fapt ale angajarii raspunderii;
    g) numarul si data procesului-verbal;
    h) data intocmirii actului;
    i) stampila si semnatura organului de executare.
    (4) Raspunderea va fi stabilita atat pentru obligatia principala, cat si pentru accesoriile acesteia.
    Art. 148
    Titlul de creanta prevazut la art. 147 alin. (3) va fi comunicat persoanei obligate la plata, mentionandu-se ca aceasta urmeaza sa faca plata in termenul stabilit.
    Art. 149
    (1) Impotriva titlului de creanta comunicat potrivit art. 148 se poate face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.
    (2) Titlul de creanta care nu a fost atacat in termenul prevazut la alin. (1) constituie titlu executoriu.
    Art. 150
    (1) In cazul in care persoana responsabila nu va efectua plata in termenul indicat in titlul de creanta, organul de executare va incepe procedura de executare silita impotriva acesteia.
    (2) Procedura de executare silita asupra persoanei responsabile se va realiza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si nu va impiedica continuarea, daca este cazul, a procedurii de executare silita incepute asupra debitorului principal.

    TITLUL IX
    Procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impunere pentru impozitele si taxele locale

    Art. 151
    (1) Toate persoanele fizice sau juridice, romane si straine, care, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii, declaratii de impunere, declaratii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, dupa caz, denumite in continuare declaratii de impunere.
    (2) Contribuabilii prevazuti la alin. (1), inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratii de impunere ori de cate ori se modifica materia impozabila sau situatia contribuabililor, chiar daca, potrivit legii, sunt scutiti de la plata impozitelor sau taxelor locale ori pentru bunurile pe care le detin in proprietate nu datoreaza impozite sau taxe locale.
    (3) Declaratia de impunere se intocmeste prin grija si pe raspunderea contribuabililor, prin completarea unui formular specific impozitului sau taxei locale respective. La cererea contribuabilului acest formular se pune la dispozitia sa, in mod gratuit, de catre compartimentul de specialitate.
    (4) Declaratiile de impunere se intocmesc si se depun, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, precum si ale prezentei ordonante, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 152
    (1) Declaratia de impunere trebuie sa cuprinda:
    a) elemente de identificare a contribuabilului:
    1. in cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, adresa domiciliului si/sau a resedintei, codul numeric personal, precum si numarul de rol nominal unic;
    2. in cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa sediului/punctului de lucru, codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare, precum si numarul de rol nominal unic;
    b) obiectul impozabil, precum si elementele pe care se fundamenteaza calculul sau evaluarea impozitului ori taxelor locale la momentul declararii;
    c) cuantumul impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, in situatia in care obligatia calcularii impozitului ori a taxei locale revine, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, contribuabilului;
    d) semnaturile autorizate si stampila, daca este cazul.
    (2) Continutul si modelul formularelor tipizate, specifice impozitelor si taxelor locale, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pot modifica si actualiza pe masura modificarii reglementarilor legale in materie de impozite si taxe locale, precum si ori de cate ori este necesar.
    (3) Plata impozitului sau a taxei locale nu suspenda obligativitatea contribuabilului de a depune declaratia de impunere.
    Art. 153
    Declaratia de impunere intocmita pentru fiecare fel de impozit sau taxa se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2002. In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, stabilita potrivit legii, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.
    Art. 154
    (1) Declaratia de impunere se depune de contribuabil la compartimentul de specialitate competent, direct la registratura acestuia sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    (2) Data de depunere a declaratiei de impunere este considerata data inregistrarii acesteia la compartimentul de specialitate sau data de expeditie a postei, dupa caz.
    Art. 155
    (1) Contribuabilul este obligat sa depuna o declaratie de impunere si daca in cursul anului fiscal se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) schimbarea domiciliului sau a sediului contribuabilului, dupa caz;
    b) modificarea bunurilor impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si a celorlalte elemente pe care se fundamenteaza calculul sau evaluarea impozitului si taxelor locale;
    c) modificarea situatiei juridice a contribuabililor, de natura sa conduca la modificarea impozitelor sau taxelor locale;
    d) dizolvarea, lichidarea sau transformarea, conform legii, in cazul persoanelor juridice;
    e) reorganizarea prin divizare, fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire, conform legii, in cazul persoanelor juridice;
    f) incetarea activitatii, precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii, dupa caz.
    (2) Declaratia de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre situatiile prevazute la alin. (1).
    Art. 156
    Contribuabilii au obligatia de a intocmi corect declaratiile de impunere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inscriind clar, lizibil si complet informatiile prevazute de formular.
    Art. 157
    (1) Compartimentul de specialitate are obligatia sa verifice modul de completare a declaratiei de impunere, concordanta datelor inscrise in aceasta cu celelalte evidente organizate si conduse la nivelul autoritatii administratiei publice locale respective.
    (2) In cazul in care in declaratia de impunere depusa de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) aplicarea corecta a cotelor de impozitare/taxare stabilite in conditiile legii;
    b) inscrierea corecta a sumelor reprezentand impozitele/taxele locale datorate, rezultate din inmultirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabila/taxabila;
    c) inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;
    d) corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratia de impunere a unor sume eronate.
    (3) Daca in declaratia de impunere depusa de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia se constata erori a caror cauza nu se poate stabili ori se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creantei bugetare locale, compartimentul de specialitate va solicita in scris contribuabilului sa se prezinte la sediul sau pentru efectuarea corecturilor necesare.
    Art. 158
    (1) Contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa se prezinte in termenul stabilit de compartimentul de specialitate pentru efectuarea corecturilor.
    (2) In situatia in care contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia nu se prezinta in termen de 15 zile calendaristice de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, compartimentul de specialitate va stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plata.
    (3) Compartimentul de specialitate are dreptul sa stabileasca din oficiu impozitele si taxele locale de plata, daca:
    a) contribuabilul nu se prezinta in termenul prevazut la alin. (2), in cazul depunerii unei declaratii de impunere in a carei completare au fost constatate erori;
    b) contribuabilul nu depune declaratia de impunere in termen de 15 zile calendaristice de la primirea instiintarii prin care compartimentul de specialitate ii notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere.
    (4) Daca in declaratia de impunere se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si in cazul in care contribuabilul nu depune declaratia de impunere, compartimentele de specialitate vor stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plata, folosind metoda estimarii.
    (5) Estimarea impozitelor si taxelor locale se face pe baza documentelor existente in dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioadele de raportare din ultimele 12 luni, si anume:
    a) declaratiile de impunere depuse pentru perioadele anterioare;
    b) procesele-verbale de control;
    c) raportarile contabile.
    (6) Din documentele prevazute la alin. (5) se va selecta ultimul debit cunoscut al contribuabilului, care va fi folosit drept etalon in cadrul procedurii de estimare.
    (7) Prima etapa in stabilirea impozitelor si taxelor locale de plata va fi actualizarea debitului prevazut la alin. (6), avandu-se in vedere rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta perioadei cuprinse intre data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii din oficiu.
    (8) Rezultatul obtinut potrivit etapei prevazute la alin. (7) va fi ajustat pe baza oricaror date si informatii detinute de compartimentul de specialitate, cum ar fi:
    a) date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legaturi de afaceri cu contribuabilul in cauza;
    b) date din dosarul fiscal al contribuabilului;
    c) informatii de la terti;
    d) orice alte date si informatii neprevazute la lit. a) - c), care ar putea fi utile ajustarii.
    (9) Debitul stabilit conform alin. (8) va fi majorat cu 20% .
    (10) In aplicarea procedurii de stabilire din oficiu a impozitelor si taxelor locale compartimentul de specialitate va intocmi o nota de constatare care va cuprinde, in mod obligatoriu:
    a) elementele care au fost avute in vedere la stabilirea din oficiu;
    b) modul de calcul al debitului;
    c) penalitatile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei de impunere.
    (11) Nota de constatare prevazuta la alin. (10) va fi aprobata de catre conducatorul compartimentului de specialitate, iar impozitele si taxele locale stabilite prin aceasta vor fi comunicate contribuabilului printr-o instiintare de plata, transmisa conform legii.
    (12) Impozitele si taxele locale stabilite din oficiu de compartimentele de specialitate se corecteaza:
    a) la data depunerii efective de catre contribuabil a declaratiei de impunere referitoare la impozitele si taxele locale care au fost stabilite din oficiu;
    b) la data efectuarii unui control fiscal care se desfasoara pentru impozitele si taxele locale care au fost stabilite din oficiu.
    (13) Accesoriile calculate la suma impozitelor si taxelor locale stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor si taxelor locale.
    (14) In cazul in care in dosarul fiscal al contribuabilului nu exista documente de natura celor prevazute la alin. (5), contribuabilul in cauza va fi supus de indata unui control fiscal.
    Art. 159
    (1) Declaratiile de impunere pot fi corectate de catre contribuabili, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative de impunere la compartimentul de specialitate.
    (2) Declaratia rectificativa de impunere se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia de impunere care se corecteaza, inscriindu-se langa titlul "Declaratie" mentiunea "rectificativa".
    (3) Declaratia rectificativa de impunere va fi completata inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia de impunere initiala. Randurile si coloanele care contin date si informatii modificate vor fi marcate printr-un asterisc.
    (4) Declaratia rectificativa de impunere va fi semnata si se va depune la acelasi compartiment de specialitate la care a fost depusa declaratia de impunere initiala, fie direct la registratura acestuia, fie la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    (5) Depunerea declaratiei rectificative de impunere in termenul de prescriptie a dreptului compartimentului de specialitate de a stabili diferente de impozite si taxe locale conduce la intreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative incepe sa curga un nou termen de prescriptie pentru perioada la care aceasta se refera.
    (6) Depunerea declaratiei rectificative de impunere dupa expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntara a impozitelor si taxelor locale, acestea fiind considerate legal stabilite si datorate.
    (7) Declaratia rectificativa de impunere poate fi depusa ori de cate ori platitorul constata erori in declaratia initiala.
    (8) Daca contribuabilul depune declaratia rectificativa de impunere in 15 zile calendaristice de la termenul stabilit de compartimentul de specialitate competent pentru efectuarea corecturilor, termen comunicat in scris contribuabilului, conform procedurii stabilite la art. 157 alin. (3), contribuabilul va fi sanctionat cu avertisment pentru intocmirea incorecta a declaratiei de impunere initiala.
    (9) Declaratia rectificativa de impunere nu mai poate fi depusa in cazul in care compartimentul de specialitate se prezinta la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, dupa caz, pentru desfasurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele locale aferente perioadelor supuse controlului.
    Art. 160
    (1) In cazul nedepunerii declaratiei de impunere, compartimentul de specialitate are dreptul de a stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plata.
    (2) In scopul stabilirii din oficiu a impozitelor si taxelor locale de plata compartimentul de specialitate va transmite contribuabilului o instiintare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin care ii va notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere.
    (3) Daca in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii instiintarii prevazute la alin. (1) contribuabilul nu depune declaratia de impunere, compartimentul de specialitate competent va stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plata.
    Art. 161
    Impozitele si taxele locale stabilite din oficiu de compartimentul de specialitate:
    a) se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata, transmisa potrivit legii;
    b) se corecteaza la data depunerii efective de catre contribuabil a declaratiei de impunere sau la data efectuarii unui control fiscal.
    Art. 162
    (1) Depunerea cu intarziere de catre persoane juridice a declaratiei de impunere se penalizeaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 10% din impozitul sau din taxa locala datorata ori stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile calendaristice inclusiv fata de termenul legal stabilit;
    b) cu 30% din impozitul sau din taxa locala datorata ori stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de 31 pana la 60 de zile calendaristice inclusiv fata de termenul legal stabilit;
    c) cu 50% din impozitul sau din taxa locala datorata ori stabilita din oficiu, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile calendaristice fata de termenul legal stabilit;
    d) cu 500.000 lei, suma ce va fi actualizata, in conditiile prevazute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, in cazul nedepunerii declaratiei de impunere de catre contribuabilii persoane juridice, atunci cand penalitatile calculate prin aplicarea cotelor prevazute la lit. a) - c) sunt mai mici de 500.000 lei.
    (2) Penalitatile calculate in conditiile alin. (1) se inregistreaza la aceeasi categorie de venituri care le-a generat si sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor sau taxelor locale.
    (3) Penalitatile aplicate potrivit alin. (1) lit. a) - c) nu pot sa depaseasca suma de 50.000.000 lei; aceste sume se actualizeaza in conditiile prevazute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002.
    Art. 163
    Dreptul de a constata nerespectarea prevederilor prezentului titlu se prescrie in termenul prevazut la art. 138.
    Art. 164
    Impotriva documentelor de constatare sau de verificare, prin care s-au stabilit penalitatile prevazute la art. 162, contribuabilii pot exercita caile de atac prevazute la art. 190 - 199.

    TITLUL X
    Controlul fiscal in materia creantelor bugetelor locale

    Art. 165
    Controlul fiscal in materia creantelor bugetelor locale cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.
    Art. 166
    Sunt supusi controlului fiscal, potrivit dispozitiilor prezentului capitol, contribuabilii persoane fizice si juridice, romane si straine, astfel cum sunt definite la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, carora le revin obligatii fiscale.
    Art. 167
    Obligatiile fiscale cuprind:
    a) obligatia de a declara bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, precum si impozitele sau taxele locale datorate la bugetele locale;
    b) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, creantele bugetelor locale;
    c) obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, creantele bugetelor locale care se realizeaza prin stopaj la sursa;
    d) orice alte obligatii legale care le revin contribuabililor in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, a prezentei ordonante, precum si a oricarei alte reglementari fiscale.
    Art. 168
    (1) Controlul fiscal in materia creantelor bugetelor locale se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora.
    (2) Personalul din structura compartimentelor de specialitate se bucura de protectia legii si este investit cu exercitiul autoritatii publice pe timpul serviciului si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege, fiind asimilate organelor de control fiscal.
    (3) In exercitarea atributiilor ce le revin persoanele din structura compartimentelor de specialitate colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale, cu institutiile si serviciile publice de sub autoritatea acestora, cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.
    Art. 169
    In exercitarea atributiilor ce le revin compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au dreptul:
    a) sa verifice in totalitate sau prin sondaj orice documente, inscrisuri, registre ori evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
    b) sa solicite contribuabililor controlati, verbal sau in scris, toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate. In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 5 zile de la primirea solicitarii;
    c) sa retina documente in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in conditiile legii, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice alt element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducatorului compartimentului de specialitate, perioada de retinere a documentelor poate fi prelungita cu maximum 90 de zile;
    d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul compartimentului de specialitate; solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu, data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia, comunicandu-i-se contribuabilului cu cel putin 5 zile calendaristice inaintea datei fixate pentru intalnire;
    e) sa faca constatari faptice pentru identificarea obiectelor ori surselor impozabile sau taxabile, dupa caz;
    f) sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentand bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor locale;
    g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, demonstrate pe baza de inscrisuri, cu exceptia cazurilor de forta majora, in conditiile art. 151 - 164. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorecta revine contribuabilului;
    h) sa stabileasca in sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe locale, sa calculeze dobanzi pentru neplata in termenele legale a impozitelor si/sau taxelor locale datorate conform prevederilor legilor fiscale;
    i) sa raspunda pentru rezultatele controlului, in limita documentelor supuse controlului si constatarilor efectuate si consemnate in actul de control;
    j) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de legile fiscale si contabile;
    k) sa dispuna corectarea in contabilitate a eventualelor erori constatate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, in anul in care au fost constatate;
    l) sa anuleze aplicarea masurilor care contravin reglementarilor contabile si fiscale si sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin;
    m) sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista obiecte impozabile/taxabile ori in care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducatorului compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului;
    n) sa verifice modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de compartimentul de specialitate;
    o) sa beneficieze de protectie din partea organelor de politie, jandarmerie si a oricaror alti agenti ai fortei publice, la solicitarea acestora.
    Art. 170
    (1) In cazul in care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt tinute cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, controlul se poate exercita asupra ansamblului informatiilor, datelor si prelucrarilor informatice care concura, direct sau indirect, la obtinerea rezultatelor contabile sau fiscale si la elaborarea declaratiilor de impunere, precum si asupra documentatiei referitoare la analiza, programarea si executarea prelucrarilor.
    (2) Sistemele informatice de prelucrare a datelor utilizate pentru tinerea evidentelor contabile si a oricaror alte evidente trebuie sa asigure anumite standarde si conditii necesare pentru efectuarea controlului fiscal.
    (3) Standardele si conditiile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, la propunerea Comisiei pentru elaborarea instructiunilor privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (3) se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind alcatuita din cate un reprezentant al:
    a) Ministerului Administratiei Publice;
    b) Ministerului Finantelor Publice;
    c) Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania;
    d) Asociatiei Municipiilor din Romania;
    e) Asociatiei Oraselor din Romania;
    f) Asociatiei Comunelor din Romania;
    g) Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publica,
desemnat de conducerea acestor autoritati/structuri asociative, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) In cazul in care contribuabilul utilizeaza sisteme informatice de prelucrare a datelor, acesta raspunde de asigurarea standardelor si conditiilor minimale stabilite in conditiile alin. (3).
    Art. 171
    (1) In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor si taxelor locale datorate, compartimentele de specialitate sunt in drept sa solicite informatii de la:
    a) persoanele fizice sau juridice care detin in pastrare sau in administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relatii de afaceri cu acestia sau care pot da relatii in legatura cu operatiunile verificate;
    b) autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public;
    c) institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea.
    (2) Persoanele, autoritatile si institutiile mentionate la alin. (1) sunt obligate ca in termenul specificat in solicitare sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie compartimentului de specialitate evidentele si datele respective, in conditiile legii.
    (3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de compartimentele de specialitate, in modalitatea prevazuta in prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor si taxelor locale datorate de acesta.
    Art. 172
    In cazuri temeinic justificate compartimentele de specialitate pot solicita si altor persoane fizice decat cele angajate la contribuabili, potrivit competentelor teritoriale, note explicative sau declaratii, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu are calitatea de contribuabil ori are legatura cu obiectivele controlului fiscal.
    Art. 173
    Compartimentele de specialitate au urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normele de aplicare a acestora;
    b) sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia model ITL - 017, insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de conducatorul compartimentului de specialitate;
    c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor verificati;
    d) sa acorde atentie intrebarilor, nelamuririlor, reclamatiilor contribuabililor si sa dea dovada de intelegere si solicitudine in solutionarea acestora, potrivit legii;
    e) sa intocmeasca si sa depuna actele de control privind rezultatele verificarii la sediul unitatii de care apartine, potrivit metodologiei de control;
    f) sa utilizeze cu eficienta timpul de control, sa pastreze si sa apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;
    g) sa nu se angajeze direct sau indirect in relatii de afaceri cu persoane fizice ori juridice controlate, relatii care pot afecta indeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal incredintate;
    h) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu anumite constatari ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de control fiscal;
    i) sa nu pretinda si sa nu primeasca nici un fel de bunuri in natura sau in bani, sa nu isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau cu exercitarea functiei;
    j) sa consemneze in registrul unic de control existent la contribuabilul persoana juridica, inaintea inceperii controlului fiscal, numele si prenumele, unitatea de care apartine, numarul legitimatiei, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare, tematica de control, precum si temeiul legal in baza caruia se efectueaza verificarea. In registrul unic de control se inscriu obligatoriu: numarul si data actului de control intocmit, constatarile, recomandarile si masurile dispuse de organele de control, sub semnatura acestora si a conducerii contribuabilului. Registrul unic de control se numeroteaza, se snuruieste, se sigileaza si se inregistreaza in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatii administratiei publice locale unde se afla sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabilului persoana juridica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Registrul unic de control se pastreaza de reprezentantul legal al contribuabilului si va fi tinut cate unul atat la sediul social, cat si pentru fiecare punct de lucru.
    Art. 174
    (1) Inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului, dupa caz, acesta are dreptul:
    a) sa fie informat in legatura cu actiunile de control, prin transmiterea unui aviz de verificare cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data inceperii controlului;
    b) sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile sale.
    (2) In vederea respectarii drepturilor prevazute la alin. (1) compartimentul de specialitate are obligatia sa instiinteze contribuabilul cu privire la selectarea si programarea lui in vederea controlului, prin transmiterea avizului de verificare prevazut la alin. (1) lit. a), care va cuprinde:
    a) denumirea primariei/consiliului judetean din a carei/carui structura functionala face parte compartimentul de specialitate care a dispus controlul;
    b) numele si prenumele, in cazul persoanelor fizice, sau denumirea, in cazul persoanelor juridice;
    c) adresa domiciliului si/sau a resedintei, in cazul persoanelor fizice, sau a sediului si/sau a punctului de lucru, in cazul persoanelor juridice;
    d) codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice, sau codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
    e) numarul de rol nominal unic;
    f) baza legala a transmiterii avizului de verificare si a desfasurarii controlului fiscal;
    g) data la care este programat sa se desfasoare controlul fiscal;
    h) impozitele si taxele locale care vor fi cuprinse in verificare;
    i) perioada care urmeaza sa fie supusa controlului fiscal;
    j) obligatia contribuabilului de a pune la dispozitie compartimentului de specialitate toate documentele si evidentele contabile, precum si de a asigura conditiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a controlului fiscal;
    k) semnatura conducatorului compartimentului de specialitate, precum si sigiliul/stampila acestuia.
    (3) Avizul de verificare va fi insotit de un extras din Carta drepturilor si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului fiscal de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, care va fi aprobata prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, in termen de 60 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 175
    Pe toata durata exercitarii controlului fiscal contribuabilii supusi acestuia au urmatoarele drepturi:
    a) sa fie informati asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare;
    b) sa fie primii solicitati, in cazul in care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;
    c) sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;
    d) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica pe toata durata controlului, asigurata prin grija si pe cheltuiala contribuabilului;
    e) sa solicite din proprie initiativa sa fie controlati;
    f) sa depuna obiectiuni sau sa conteste, potrivit prevederilor titlului XI, constatarile inscrise in actele de control fiscal incheiate;
    g) sa fie protejati asupra secretului fiscal, in conditiile legii.
    Art. 176
    (1) Contribuabilii supusi controlului fiscal au urmatoarele obligatii:
    a) sa se prezinte, la solicitarea compartimentului de specialitate, la data si in locul stabilite pentru efectuarea controlului;
    b) sa puna la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;
    c) sa puna la dispozitie, la solicitarea compartimentului de specialitate, in conditiile legii, actele originale sau copii certificate, dupa caz, referitoare la obiectul controlului;
    d) sa permita accesul in locurile unde se afla bunurile si valorile supuse impozitarii/taxarii, precum si in locurile unde se afla documentele necesare controlului;
    e) sa furnizeze in scris si verbal, in legatura cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificarii operatiunilor economico-financiare efectuate;
    f) sa manifeste respect fata de autoritatea controlului, aducand la indeplinire intocmai masurile din actul de control ramase definitive, si sa informeze compartimentul de specialitate despre aceasta;
    g) sa colaboreze cu compartimentul de specialitate pentru buna functionare a actiunii de control;
    h) sa notifice toate modificarile intervenite in datele initiale de identificare, inclusiv incetarea activitatii in termenele prevazute de lege;
    i) sa intocmeasca documente pentru orice operatiune impozabila/taxabila si sa raspunda pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate, precum si pentru autenticitatea documentelor in cauza furnizate de compartimentul de specialitate;
    j) sa refaca evidentele tehnico-operative si contabile prin care se justifica operatiunile efectuate, in situatia in care acestea au fost pierdute ori distruse, in termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului;
    k) sa intocmeasca, in conditiile si la termenul prevazute la art. 173 lit. j), si sa puna la dispozitie compartimentului de specialitate registrul unic de control;
    l) sa dea o declaratie pe propria raspundere la finalizarea controlului, in care sa specifice ca au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;
    m) sa creeze conditii corespunzatoare pentru desfasurarea controlului fiscal;
    n) sa se prezinte la sediul compartimentului de specialitate, la solicitarea scrisa a acestuia.
    (2) Documentele prezentate cu rea-credinta, dovedite cu ocazia controlului fiscal efectuat la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabilului ori la sediul compartimentului de specialitate, nu vor fi luate in considerare ulterior la solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control sau de impunere intocmite de compartimentele de specialitate.
    Art. 177
    (1) Contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la compartimentul de specialitate, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului compartimentului de specialitate de a stabili diferente la impozitele si taxele locale.
    (2) Evidentele contabile si documentele justificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod adecvat, care sa permita desfasurarea normala a controlului fiscal.
    (3) Contribuabilii sunt obligati sa pastreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfasurarii activitatii acestora.
    Art. 178
    Impotriva masurilor dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi depuse obiectiuni si/sau contestatii de catre contribuabili in conditiile prevazute la titlul XI.
    Art. 179
    Contribuabilii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt obligati sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor compartimentelor de specialitate si acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi.
    Art. 180
    (1) Controlul fiscal se desfasoara, in baza delegatiei semnate de conducatorul compartimentului de specialitate, la domiciliul, resedinta, sediul ori punctul de lucru, dupa caz, al contribuabilului sau la sediul compartimentului de specialitate.
    (2) Controlul fiscal se poate desfasura si in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avand in acest caz obligatia de a asigura conditiile necesare pentru derularea normala a actiunii de control.
    Art. 181
    (1) Durata controlului fiscal prevazut la art. 180 este stabilita de compartimentul de specialitate, in functie de obiectivele controlului, si nu poate fi mai mare de 3 luni.
    (2) In cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunitati, filiale ori sucursale in tara, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.
    Art. 182
    (1) Controlul fiscal la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, al contribuabilului ori la sediul compartimentului de specialitate se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit/taxa locala si pentru fiecare perioada supusa impozitarii/taxarii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conducatorul compartimentului de specialitate poate dispune reverificarea unei anumite perioade, daca de la data incheierii controlului fiscal si pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta apar date suplimentare, necunoscute compartimentului de specialitate la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia.
    (3) Datele suplimentare, necunoscute compartimentului de specialitate la data efectuarii controlului fiscal la un contribuabil, pot aparea in situatii cum ar fi:
    a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte contribuabilul in cauza;
    b) obtinerea pe parcursul actiunilor de control efectuate la alti contribuabili a unor date sau informatii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului intr-o perioada care a fost deja supusa controlului fiscal;
    c) solicitari ale organelor de urmarire penala in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala;
    d) informatii obtinute de la terti, de natura sa modifice sau sa influenteze in mod semnificativ rezultatele controlului fiscal anterior.
    (4) Reverificarea unei perioade supuse controlului fiscal se realizeaza numai la initiativa compartimentului de specialitate si nu la solicitarea contribuabilului, acesta din urma avand dreptul stabilit la titlul XI.
    (5) Solicitarea reverificarii unei perioade supuse controlului fiscal se face de catre compartimentul de specialitate prin intocmirea unui referat in care sunt prezentate motivele solicitarii, care va fi supus aprobarii conducatorului compartimentului de specialitate.
    Art. 183
    (1) Rezultatele controlului fiscal se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control, note de constatare, procese-verbale de constatare a contraventiilor.
    (2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, intocmit in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar ramane la contribuabil.
    (3) Continutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel incat acesta sa poata fi citit independent de alte documente si sa nu dea posibilitatea mai multor interpretari.
    (4) Procesul-verbal de control trebuie sa aiba o structura unica pentru toate verificarile efectuate.
    (5) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, conform alin. (6) - (10).
    (6) Capitolul I va cuprinde date referitoare la:
    a) structura functionala din care face parte compartimentul de specialitate care a efectuat controlul fiscal;
    b) datele de identificare a functionarului public care a efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, functia, numarul legitimatiei de serviciu, numarul delegatiei in baza careia a efectuat controlul;
    c) obiectivul/obiectivele controlului fiscal;
    d) perioada supusa controlului fiscal;
    e) durata desfasurarii controlului fiscal;
    f) tipul de verificare efectuata.
    (7) Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabili, si anume:
    A. datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:
    a) numele/denumirea;
    b) codul numeric personal;
    c) codul unic de identificare/codul de inregistrare fiscala/numarul de rol nominal unic;
    d) adresa domiciliului/sediului social;
    B. datele de identificare a sucursalelor sau a filialelor, daca este cazul;
    C. forma de proprietate;
    D. tipul activitatii desfasurate, utilizandu-se Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, respectiv Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;
    E. cifra de afaceri, conform ultimului bilant contabil aprobat;
    F. capitalul subscris si cel aprobat;
    G. persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului in timpul desfasurarii controlului fiscal;
    H. persoana care raspunde de conducerea evidentelor contabile;
    I. persoana desemnata de contribuabil sa il reprezinte pe durata controlului fiscal;
    J. numerele conturilor bancare, precum si bancile la care acestea sunt deschise;
    K. datele privind clientii si furnizorii stabili cu care contribuabilul are relatii de afaceri.
    (8) Capitolul III, care reprezinta de fapt partea principala a procesului-verbal de control va cuprinde constatarile efective ale compartimentului de specialitate si va fi structurat pe impozitele/taxele locale care au facut obiectul verificarii:
    A. pentru fiecare impozit/taxa locala vor fi avute in vedere urmatoarele elemente:
    a) baza legala pentru stabilirea, calcularea si varsarea impozitului/taxei locale;
    b) constatarile functionarului public, prezentate in mod concret, clar si precis, cu privire la modul de stabilire, calculare si varsare a obligatiilor fiscale;
    c) dispozitiile legale incalcate, cu mentionarea numarului si a datei actului normativ, precum si a articolului, alineatului etc.;
    d) consecintele fiscale ale constatarilor:
    1. diferentele de impozite/taxe locale stabilite, cauzele care au condus la calculul acestora, cum ar fi: dispozitii legale incalcate, cu nominalizarea acestora, erori de calcul etc. Calculul detaliat al acestora va fi prezentat intr-o anexa la procesul-verbal de control;
    2. dobanzile stabilite, calculul detaliat al acestora urmand a fi prezentat intr-o anexa la procesul-verbal de control;
    3. contraventiile constatate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, a amenzilor aplicate si a bazei legale pentru aplicarea acestora, precum si a numarului procesului-verbal de constatare a contraventiilor incheiat;
    e) termenul de plata stabilit pentru achitarea fiecarui debit constatat;
    f) justificari, explicatii si puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, in cazul in care acesta si le-a exprimat;
    g) numele, prenumele si functia persoanelor raspunzatoare - in cazul in care sunt antrenate raspunderi -, justificarile si explicatiile scrise ale acestora, precum si punctul de vedere al functionarului public care a efectuat controlul fiscal cu privire la aceste motivatii;
    h) eventuale masuri dispuse sau recomandari facute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea in legalitate;
    i) platile efectuate de contribuabil in timpul si ca urmare a controlului fiscal, daca este cazul;
    B. in cazul in care nu s-au constatat abateri care sa genereze calcularea de diferente, se va face mentiunea corespunzatoare.
    (9) Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:
    a) situatia sintetica a constatarilor efectuate (diferente de impozite si taxe locale stabilite, accesoriile calculate la acestea, penalitati, amenzi aplicate, compensari efectuate etc.);
    b) alte date si informatii care ar putea fi relevante;
    c) mentiunea ca toate documentele puse la dispozitie functionarului public au fost restituite.
    (10) Procesul-verbal de control va cuprinde o serie de anexe, si anume:
    A. o anexa generala in care vor fi sintetizate, pentru fiecare impozit/taxa locala:
    a) diferentele de impozite/taxe locale stabilite;
    b) dobanzile calculate;
    c) amenzile si penalitatile aplicate;
    B. anexe, pentru fiecare impozit/taxa locala, cu calculul detaliat al tuturor obligatiilor stabilite, inclusiv dobanzile corespunzatoare:
    a) copiile de pe procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, daca este cazul;
    b) notele de constatare intocmite, daca este cazul;
    c) documente, acte sau copii de pe acestea, precum si note explicative sau informative;
    d) actul/actele intocmit/intocmite de compartimentul de specialitate, care reprezinta dovada retinerii documentelor sau a elementelor materiale;
    e) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca este cazul.
    (11) Procesul-verbal de control va fi semnat de functionarul public care a efectuat controlul fiscal, caruia ii revine responsabilitatea pentru constatarile inscrise in acesta, precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.
    (12) Toate exemplarele procesului-verbal de control impreuna cu anexele sale se inregistreaza la registratura contribuabilului controlat, imediat dupa semnarea lui de catre cei indreptatiti, dandu-se acelasi numar si aceeasi data pe fiecare exemplar inregistrat.
    (13) Potrivit prevederilor prezentei ordonante, procesul-verbal de control reprezinta titlul de creanta pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de catre contribuabil si cele legal datorate, inclusiv accesoriile si penalitatile stabilite.
    (14) Diferentele de impozite, taxe locale, accesorii si penalitati, stabilite cu ocazia controlului fiscal, se platesc in termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).
    (15) Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerata data semnarii de catre acesta sau de reprezentantul sau legal a procesului-verbal de control.
    (16) In cazul in care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre contribuabil a scrisorii constituind data comunicarii.
    (17) Procesul-verbal de control fiscal va fi inregistrat la registratura compartimentului de specialitate in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea controlului fiscal.
    (18) Constatarile cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile/taxabile se consemneaza in nota de constatare.
    (19) Nota de constatare se intocmeste si in cazul in care, in timpul controlului fiscal, se fac constatari a caror reconstituire sau dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cate ori functionarul public considera necesar.
    (20) In cazul in care exista divergente intre functionarul public si contribuabil, referitoare la constatarile efectuate, stabilirea realitatii faptelor va fi realizata in prezenta unor martori.
    (21) In nota de constatare se inscriu situatiile de fapt constatate, precum si masurile operative pentru remedierea deficientelor constatate.
    (22) Nota de constatare se semneaza de functionarul public care efectueaza controlul fiscal, de contribuabil sau de un angajat al acestuia ori, dupa caz, de martori.
    (23) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de competenta compartimentului de specialitate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (24) La expirarea termenului fixat pentru efectuarea platii creantelor bugetare locale, stabilite prin actul de control, compartimentul de specialitate va intocmi si va trimite organelor de executare silita titlurile executorii ori celelalte documente necesare pentru inceperea executarii silite, astfel:
    a) pentru diferentele dintre creantele determinate de platitor si cele legal datorate, reprezentand impozite, taxe locale, contributii, accesorii si penalitati calculate, titlul executoriu consta in dispozitia de urmarire, model ITL - 049;
    b) pentru sanctiunile contraventionale, titlul executoriu este reprezentat de procesul-verbal de constatare a contraventiilor, ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac, sau de dispozitivul instantei prin care a fost respinsa plangerea contravenientului;
    c) pentru impozite, taxe locale, contributii, accesorii si penalitati stabilite, dar neachitate la scadenta, se va comunica organului de executare silita cuantumul acestora, in vederea intocmirii titlului executoriu.
    Art. 184
    Dreptul compartimentelor de specialitate de a stabili diferente de impozite, taxe locale si dobanzi pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati pentru faptele ale caror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta acestora se prescrie dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul legal de depunere a declaratiei de impunere pentru perioada respectiva;
    b) in termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plata a impozitului/taxei locale, in cazul in care legea nu prevede obligatia depunerii declaratiei de impunere;
    c) in termen de 5 ani de la data comunicarii catre contribuabil a impozitului/taxei locale stabilite de compartimentul de specialitate, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 185
    Termenele de prescriptie prevazute la art. 184 se intrerup:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei de impunere dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
    c) la data efectuarii de catre contribuabil a unui act voluntar de recunoastere a impozitului/taxei datorate, inclusiv plata integrala sau partiala a acestuia;
    d) la data comunicarii catre contribuabil a unor diferente de impozite/taxe locale stabilite de compartimentul de specialitate, ca urmare a actiunilor de control.
    Art. 186
    Termenul de prescriptie prevazut la art. 184 se suspenda:
    a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;
    b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage cu rea-credinta de la efectuarea controlului fiscal;
    c) cat timp contribuabilul, ca urmare a masurilor stabilite de compartimentul de specialitate, remediaza sau indeparteaza cauzele care impiedica desfasurarea controlului fiscal.
    Art. 187
    Impozitele sau taxele locale si diferentele de impozite ori taxe locale declarate sau recunoscute in orice mod de catre contribuabil dupa implinirea termenelor de prescriptie se considera legal stabilite si datorate.
    Art. 188
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor sau taxelor locale si a diferentelor la acestea este de 10 ani, in caz de evaziune fiscala stabilita prin hotararea judecatoreasca definitiva.
    Art. 189
    (1) Controalele fiscale in curs la data intrarii in vigoare a prezentului titlu vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
    (2) Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului titlu se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.

    TITLUL XI
    Procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si masuri

    Art. 190
    Orice contribuabil, persoana fizica sau juridica, nemultumit de modul in care i-au fost constatate sau stabilite impozitele si taxele locale, accesoriile acestora, precum si alte sume sau masuri, are dreptul de a formula obiectiuni si contestatii, in conditiile stabilite de prezentul titlu.
    Art. 191
    (1) Obiectiunile si contestatiile sunt cai administrativ-jurisdictionale de atac prin care:
    a) se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a impozitelor, taxelor locale, a accesoriilor acestora si a altor sume, stabilite de compartimentele de specialitate;
    b) se contesta masurile aplicate de compartimentele de specialitate.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, care se solutioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 192
    (1) Impotriva constatarilor si masurilor stabilite in cadrul competentelor legale prin procese-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate contribuabilii pot face obiectiuni in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ.
    (2) Obiectiunile se depun la compartimentele de specialitate care au emis actul atacat.
    (3) Solutionarea obiectiunilor se face motivat de conducatorul compartimentului de specialitate si se va comunica contribuabilului in cauza in cel mult 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.
    Art. 193
    Contribuabilul nemultumit de modul in care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii raspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, in functie de competenta acestora in stabilirea impozitelor si taxelor locale.
    Art. 194
    (1) Contestatia adresata potrivit art. 193 se solutioneaza in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrare, de catre primar sau de catre presedintele consiliului judetean, dupa caz, prin dispozitie motivata, care se comunica celui in cauza in termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia.
    (2) Contestatia se depune la compartimentul de specialitate care a solutionat obiectiunile, urmand ca acesta, in termen de 5 zile calendaristice de la primire, sa prezinte emitentului dispozitiei contestatia si dosarul obiectiunilor.
    Art. 195
    Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume sau masuri decat cele asupra carora s-au solutionat obiectiunile.
    Art. 196
    Obiectiunile, precum si contestatiile adresate in conditiile prezentului titlu sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 197
    Ca urmare a solutionarii obiectiunilor si contestatiilor nu se pot stabili impozite si taxe locale mai mari decat cele constatate prin actul administrativ atacat.
    Art. 198
    (1) Impotriva dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean contribuabilul nemultumit se poate adresa, in conditiile legii, judecatoriei sau, dupa caz, tribunalului, cu actiune pentru anularea actului respectiv.
    (2) Termenul de introducere a actiunii este de 15 zile calendaristice de la data comunicarii dispozitiei.
    (3) Contribuabilul nemultumit de hotararea judecatoreasca se poate adresa cu recurs tribunalului respectiv sau curtii de apel in termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea hotararii.
    Art. 199
    Caile de atac formulate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului titlu se solutioneaza potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.

    TITLUL XII
    Contraventii

    Art. 200
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neacordarea sprijinului organului de executare de catre organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, conform dispozitiilor art. 56;
    b) nerespectarea obligatiei de comunicare a informatiilor prevazute la art. 57 alin. (1);
    c) nerespectarea obligatiilor ce ii revin tertului poprit, potrivit legii, privind efectuarea instiintarilor, retinerilor, precum si pentru neindeplinirea oricarei alte obligatii ce ii revine in legatura cu poprirea;
    d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 66 alin. (3), (4) si (5) privind decontarea bancara;
    e) nerespectarea obligatiei de comunicare a informatiilor prevazute la art. 84.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
    b) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. d);
    c) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoana fizica, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c) si e), iar pentru persoana juridica, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 201
    (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 156 si ale art. 158 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei in cazul persoanelor fizice.
    (2) In cazul persoanelor juridice limitele prevazute la alin. (1) sunt de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei.
    Art. 202
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 176 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
    a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. c), d), f), g) si m);
    b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. a), e), l) si n);
    c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. h) si k);
    d) de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. b), i) si j).
    Art. 203
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre primari, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, precum si de imputernicitii acestora din compartimentele de specialitate, fiecare in functie de competenta de administrare a creantelor bugetare locale respective.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 204
    Sumele incasate in conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti din care face parte agentul constatator.

    TITLUL XIII
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 205
    In cazul in care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornita executarea, atat pentru realizarea titlurilor executorii privind creantele bugetelor locale, cat si pentru titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale, altele decat cele din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, executarea silita se va face, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante, de catre organele de executare prevazute de aceasta.
    Art. 206
    (1) Confiscarile dispuse potrivit legii se aduc la indeplinire de catre organele care au dispus confiscarea. Confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata se aduc la indeplinire de catre organele competente ale Ministerului de Interne impreuna cu cele ale Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, din care se scad cheltuielile impuse de aducerea la indeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucuresti, in functie de apartenenta organului care a dispus confiscarea.
    Art. 207
    (1) Organul de executare poate corecta oricand erorile materiale din titlul executoriu si actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita, avand in vedere atat interesul legitim al creditorului bugetar local, cat si drepturile si obligatiile debitorului.
    (2) Actul rezultat ca urmare a indreptarii erorilor materiale se comunica celor interesati.
    Art. 208
    Anual, prin hotarare a Guvernului, se poate stabili plafonul creantelor bugetare locale restante la data de 31 decembrie a anului fiscal respectiv, care pot fi anulate. Consiliul local al comunei, al orasului, al municipiului, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, fiecare in functie de competenta de administrare a creantelor bugetare locale respective, prin hotarare, in limita acestui plafon, poate anula creantele bugetare locale restante, pe fiecare contribuabil, respectiv pe fiecare categorie de venit.
    Art. 209
    Creditorii bugetari locali sunt scutiti de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea realizarii creantelor bugetare locale.
    Art. 210
    (1) Creditorul bugetar local poate constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor bugetare locale, inclusiv personalului auxiliar ce deserveste buna desfasurare a activitatilor respective, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor incasate:
    a) prin executare silita, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
    b) in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului;
    c) din impozitele si taxele locale stabilite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ca urmare a constatarii de bunuri sau servicii impozabile/taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al controalelor fiscale efectuate, precum si din accesoriile si penalitatile aferente acestora.
    (2) Aprobarea stimulentelor se face de catre ordonatorul de credite, la propunerea conducatorului compartimentului de specialitate.
    (3) Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta.
    (4) Sumele constituite conform alin. (1), ramase necheltuite la finele anului curent, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    Art. 211
    (1) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 se constituie in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, Comisia pentru elaborarea instructiunilor privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, alcatuita in conditiile prevazute la art. 170 alin. (4).
    (2) Conducerea comisiei prevazute la alin. (1) se asigura de catre secretarul general al Ministerului Administratiei Publice.
    (3) In termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevazute la alin. (1), la propunerea acesteia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice standardele si conditiile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale, precum si in cel financiar-contabil de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 212
    (1) Solutiile prezentate de comisia prevazuta la art. 211 se insusesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) De asemenea, in conditiile alin. (1) se aproba si modificari sau completari la formularele tipizate prevazute in anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002.
    Art. 213
    (1) Sumele recuperate in contul cheltuielilor de executare silita pot fi utilizate de catre creditorii bugetari locali si pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, necesare desfasurarii activitatii organelor de executare silita.
    (2) Lista bunurilor de natura celor mentionate la alin. (1) va fi aprobata de ordonatorul de credite, iar procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale privind achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru institutiile publice.
    Art. 214
    (1) Functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice de interes local, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
    (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe locale si alte obligatii bugetare ale platitorilor pot fi transmise numai:
    a) altor organe, in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi;
    b) unui organ din domeniul muncii si protectiei sociale, care face plati de asigurari sociale sau alte plati similare;
    c) autoritatilor fiscale ale altor tari, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;
    d) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii.
    (3) Organul sau autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
    (4) Informatii referitoare la platitori pot fi transmise si unor organe sau autoritati, altele decat cele prevazute la alin. (2), care le solicita, dar numai cu consimtamantul scris al platitorului.
    (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea, potrivit legii.
    (6) Pentru neplata in termen a impozitelor, a taxelor locale si a oricaror alte venituri ale bugetelor locale, in scopul descurajarii neefectuarii platii obligatiilor bugetare, autoritatile administratiei publice locale, precum si compartimentele de specialitate ale acestora pot face publice informatiile referitoare atat la contribuabilii in cauza, cat si la obligatiile acestora catre bugetele locale.
    Art. 215
    Prezenta ordonanta se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, in masura in care aceasta nu dispune altfel.
    Art. 216
    (1) Executarile silite in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua potrivit dispozitiilor acesteia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
    (2) Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se socotesc dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.
    Art. 217
    (1) Prin termenul debitor se intelege atat debitorul principal, cat si orice alta persoana obligata la plata potrivit art. 7.
    (2) Termenii: organ de executare, organ de executare silita, executor bugetar local, organ propriu, organ de executare coordonator, organ fiscal, organ de control, utilizati in cuprinsul prezentei ordonante, corespund din punct de vedere terminologic functionarului public din compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 218
    Ori de cate ori in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 si al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, se fac trimiteri la:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, trimiterile se socotesc facute la dispozitiile corespunzatoare din continutul titlului IX;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999, trimiterile se socotesc facute la dispozitiile corespunzatoare din continutul titlului X;
    c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 392/2001, trimiterile se socotesc facute la dispozitiile corespunzatoare din continutul titlului XI;
    d) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, trimiterile se socotesc facute la dispozitiile corespunzatoare din continutul titlurilor I - VIII, XII si XIII.
    Art. 219
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 iulie 2003.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele/organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale, din urmatoarele acte normative:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002;
    d) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999;
    e) Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997*) privind controlul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 392/2001;
    b) orice alte prevederi contrare prezentei ordonante.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 39/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 39 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 39/2003
Hotărârea 1278 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
Ordonanţa 61 2002
privind colectarea creantelor bugetare
Ordonanţa 36 2002
privind impozitele si taxele locale
Hotărârea 886 1999
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
OUG 58 1999
privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri
Ordin 2690 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe
Ordonanţa 68 1997
privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe
Ordonanţa 70 1997
privind controlul fiscal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu